Forræderi mot folket.

"Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket. Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter. Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av do...

Msm, narsissisme og psykopati satt i system for å hindre oss i å finne sannheten

  Hvis man setter spørsmålstegn ved nyheter som msm (main stream media) serverer oss, så blir man raskt stigmatisert. Det blir forventet av oss alle at vi blindt skal TRO på det vi blir fortalt i fra den kanten. Når nyheter kommer fra en eller to felles sentraler, som oftest NTB eller Reute...

Status Quo

  Politiske partier og institusjoner følger ferdig oppsatte programmer slavisk. Menneskene innenfor disse sjelløse partiene og institusjonene er ikke noe annet enn slaver, og så fort de skulle vike vekk fra reglene og programmene så er de ikke lenger et fullverdig medlem av v...

Utdanningsvalg. Realitetene som ikke synliggjøres og spørsmålene som ikke stilles

  Når vi spør våre barn eller barnebarn om hva slags utdanning de har tenkt å ta, så er det mange av dem som ikke vet hva de skal utdanne seg til, og det forstår jeg, for hvilke yrker har forsvunnet om ti eller tyve år, hvor mye vil maskiner ha overtatt der hvor mennesker job...

Nyttårstalen vi aldri vil få høre fra kongen

  Siden jeg ikke klarer å si det bedre, så lar jeg Jens Bjørneboe anno 1966 få ordet "Bare på et eneste punkt tror jeg man kan finne en virkelig erkjennelse av ytringsfrihetens verdi: DEN ER VÅR GARANTI FOR VÅR RETTSSIKKERHET - FORUTSATT AT VI BRUKER DEN! Hvis min nabo kan bli fengslet ut...
Ole John Saga

Ole John Saga

46, Skien

Tre barns far. "Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Kategorier

Arkiv

hits