hits

Kunnskapsløshet blant folket er grunnen til at historien gjentar seg

Kunnskapsløshet blant folket er grunnen til at historien gjentar seg, fordi man ikke forstår hva som skjer men heller setter sin lit til påstander som media spyr ut og fordi man velger å tro på sosiopatiske statsledere. Alle har muligheten til finne ut hvordan virkeligheten er, men få gjør det, o...

Staten og byråkratiets brystvern av Jens Bjørneboe anno 1967, men det kunne likesågodt vært i dag

  Embedsmenn må man jo tro på, ellers ville de naturligvis ikke ha sittet i sine stoler som samfunnsformyndere. Den som Gud har gitt et embede, har han også gitt ... Ja hva har han gitt dem ? Han har gitt dem et nesten vanntett system til selvbeskyttelse, et system av kameraderi og kollegia...

Et bevisstløst folk ?

Hvilken som helst norsk politiker kan i dag vinne et valg på løfter om økonomisk vekst og mer velstand, bare han kan få folk til å tro på løftene. En slik vekst og velstand har etterhvert fått menneskerettstatus. Selvfølgelig må vi få det bedre! Denne holdning avslører såvel politikerne som velge...

Hvordan stoppe kjeften på absolutt alle krigshissere. Hilsen Dalton Trumbo, Johnny og meg

  Visste du at det ikke finnes ETT argument for krig, ikke ETT eneste ETT ? Du har argumentene klare tror du ja. Nei det har du ikke. Du tror det kansje, men du har ikke så mye som ett eneste ett. Du har nada ! Tro du meg ikke ? Du trenger bevis ? Vel da har du kommet til riktig sted. Les...

Straffeplanet jorden

Så snart vi er gamle nok til å forstå bilder, så snart vi har lært oss å lytte til historier og sanger, lært oss å lese bøker, aviser, skilt og se filmer, lært oss til tro på det historiebøkene sier, sverget troskap til flagget, så blir vi manipulert. Her er vi, der er dem. De vil skade oss hvis ...

Adlyd ingen ordre eller befaling hvis moralske konsekvenser du ikke selv kan ta på deg

  Under krig, som soldat eller embedsmann, handler mennesket ikke som individ, men som et ledd i et kollektiv - og kollektiver er ikke og kan ikke være moralske. Man kan undres på om de menn som gjennomførte rettsoppgjøret i Nurnberg var fullt klar over hvilke følger det må få for hele d...

IQ test ?

Det finnes ingen test som kan måle et menneskes intelligens. Intelligens er en generell betegnelse på et menneskes evne til å løse det virkelige livs problemer i en lang rekke stadig skiftende sammenhenger. Enhver, unntatt ekspertene, vet at hvert enkelt menneske oppviser store forskjeller i slik...

Selvstendig tenking vil føre til opprør mot autoritetene

Det gjelder å grave frem det riktige i gamle erkjennelser og erfaringer, så vil det oppstå en syntese mellom det gamle og det nye. I strid med denne helhetstanke er all sektor tenkning og symptom behandling. Ved et sykdomstegn skal man alltid søke tilbake til årsaken og behandle hele organismen, ...

Fagbok med kime til selvstendig tenking for elevene

Dette er et utdrag fra boken Bjørneboe Norske forfatter i nærlys av Yngvild Risdal utgitt av Aschehoug 2. opplag 1974. Boken er blitt brukt i utdanningssammenheng, men jeg tror neppe at den blir det lenger. Det eksemplaret jeg er i besittelse av kommer fra Klosterskogen videregående skole i Skien...

Den journalistiske etikken skiftes like kjapt som andre skifter skjorte

"Hvis underklassen bare visste hva samfunnet er og hva overklassen er", skrev Strindberg. Og slo fast at det også finnes andre trykk enn de økonomiske forholdene som holder de der nederst i usynlige lenker: "Folket må ta imot lover stiftet for dem, eller rettere sagt, mot dem, fra oven, det vet d...

Finnes det nøytrale forskere ?

Å antyde at oppdragsforskning kan manipuleres, er lite populært. Ikke desto mindre er det sant. Forskeren kan tilpasse resultatene til oppdragiverens forventninger. Det gir penger i pungen. Eller så kan oppdragsgiveren bestemme formidlingen og hva som skal publiseres. Og ettersom rapporten define...

Anti depressiva sitt sanne ansikt og hva legene ikke forteller om dem

Anti-depressiva, anbefalte legen og skrev i første omgang ut en pakning med åtte ukers forbruk av piller. Han mente at alt ville fortone seg annerledes, om jeg fikk sove. For meg var anti-depressiva ensbetydende med nederlag. Slike piller, innvendte jeg, korrigerte muligens noen kjemiske forstyrr...

Hvem er de virkelige terroristene ?

"La oss tenke at en politisk terror organisasjon sprengte en jumbojet full av mennesker. Alle sammen døde. En heslig og avskylig handling ville vi utvilsomt si. Men kan noen svare meg på hvorfor det hvert år må dø førti millioner mennesker av sult og underernæring. Førti millioner mennesker e...

Den gode ulydighet

Hvordan går det an å få besetninger på tunge bombefly til å bli så satans lydige at de fortsetter å bombe en by som nesten er helt brent opp ? (Bjørn Simonnæs tukthusfange i Fuhlsbuttel, øyenvitne til de alliertes terror bombing av byen Hamburg i 1943, med 1,5 millioner innbyggere). Er lydighet e...

Tenk om vettet renner ut uten at man legger merke til det. Det går vel ikke an ?

"Vi lever i en underlig forjaget tid: Motorens og hastighetens tidsalder. Og nåtidsmennesket er preget av sin tid: Forjaget og rastløs. Det påfallende er, at til tross for denne hastighet , og den vinning som den iallefall skulle gi i tid, så har menneskene det alltid travlere. Istedet for å ha b...

Hva er meningen med alt ?

Hva er egentlig vitsen med alt sammen ? Ifølge den norske politikeren Bjørn Unneberg hadde hans nå avdøde kollega Teddy Dyring en gang under alvorlig overveielse å anmelde følgende grunngitte spørsmål på Stortinget: "Herr Statsminister! Hva er egentlig vitsen med det hele ?"Desverre ble ikke spør...

En forræder av det bestående

Nietzsche har skrevet en setning om dette. "Det er en dårlig elev, som alltid forblir trofast mot sin lærer."I denne forstand i Nietzsches oppfatning av ordet, er det de dårlige, de TROFASTE elever som holder verden fast i stagnasjon og i gamle former, fordi de ligner sine fedre, respekterer dem ...

Sprederne av den daglige hjernevask

Det styggeste utslaget i politikken er den suggestive virkning av partienes navn, og den propaganda som knytter seg til disse navnene. I og med at et parti kaller seg Det Norske Arbeiderparti er det klart at dette vinner det fleste stemmer blant arbeiderne, som uten nærmere granskning føler seg s...

Den beste talen som noensinne er skrevet om ytringsfriheten! Vær vennlig og spre den

"Vi framhever ytringsfriheten som et umistelig gode uten å erkjenne at denne retten også innebærer et ansvar. Ytringsfriheten er ikke en fin, kostbar porselensting som vi er stolte av å ha stående høyt plassert på en hylle. Den er et redskap hvis verdi er avhengig av at den er i daglig bruk." En...

Kontroll med kunnskap og informasjon brukes som hersketeknikk

Det finnes et fellestrekk ved grunnstrukturen i alle samfunn. Uansett hvor totalitære, autoritære, egalitære eller demokratiske styreformer og lover de måtte ha, så eksisterer det en maktelite som styrer ved hjelp av både formelle og uformelle, legitime og illegitime maktmidler. I både korte og ...

Slaveriet ble ikke opphevet da vi oppfant nye maskiner - det fikk bare en ny form

Likevekten har innebygd en viss naturlig grense for alle typer av produksjon. Når en aktivitet i omfang går over en viss terskel, vender den seg mot sitt opphavlige formål og truer hele det sosiale mønsteret. Vi må få en fastsetting av den naturlige grensen for alle aktiviteter. Bare da kan vi vi...

Betyr "vekst og velferd" at vekst er en forutsetning for velferd ?

Allerede i utgangspunktet bør det stå åpent om vår streben etter større og større materielt velvære er berettiget i en verden med så stor materiell nød. Den fattige del av verden er vår dårlige samvittighet. - Men det er også langt fra klart hva som menes med velferd. For å vinne tilslutning i ...

Fake news 1928

  "Den grunnleggende oppdragelsen er i alle kulturland i hendene på staten. Om en del av de ting som læres, vet selv embetsmennene som framsetter dem, at de er gale, og om mangt annet som læres, vet ethvert fordomsfritt menneske at det er galt eller iallefall ytterst tvilsomt. Ta for eksemp...

Vil du vite hva krig gjør med menneskers sinn ? Les dette unike antikrigsdokumentet å få dyp innsikt

Alle som bare tror bittelite grann at det er noe heroisk med krig, vær vennlig å les dette. Hvis man ikke fatter poenget etter å ha lest dette, ja da blir vel ord egentlig overflødig. Et enestående antikrigs dokument av den norske kampflyger helten Helner Grundt Spang anno andre verdenskrig. ...

Makt gjør deg korrupt

Etter fem år på ordførerkrakken i Bardu ble jeg valgt inn på Stortinget som Arbeiderpartiets representant på Tromsø benken. Det skjedde ved valget i 1961. Og nå kolliderte jeg for alvor med maktmennesker, personer som satte partiet og eget maktbegjær foran saker de skulle tjene. Jeg fikk snart er...

Server meg en løgn, så tar jeg den som sannhet så lenge løgneren er høflig. Er sannheten uhøflig så vil jeg ikke ha den.

  Det er ikke veldig rart at verden er som den er, at ingenting forandrer seg og at alt er ved det vante når folk flest foretrekker å få servert løgner på en høflig måte enn å få servert sannheten slik den faktisk er gjennom mennesker som er engasjerte og viser sitt sanne jeg. Folk fle...

Lærte barn mer i steinalderen, kan skolene og museene øke bevisstheten rundt dette ?

Hvordan lære seg noe om historien. En artikkel av Karin Nilsson fra heftet Bevara ældre teknik utgitt av Institutet før førhistorisk teknologi nr 6 1983. Oversatt fra svensk av meg. Man kan lære seg gjennom å lese bøker på tradisjonelt sett. Da får man vite noe om vår historie, f.eks. ...

En revolusjon ? Hva kan man så vente seg fra nye revolusjonære ledere ?

Mange snakker om at vi må ha en ha en revolusjon, javel, men hva innbeærer det ?For det første så krever det ledere som kan erstatte de sittende, og disse lederne må innha en mye bedre kompetanse til å lede både på det teoretiske og det praktiske plan enn hva de tidligere lederene var i stand til...

Medmenneskeligheten inn i politikken ?

"Hva er det som gjør at noen mennesker er lykkelige og tilfredse og andre ikke er det ? En normal sosiolog vil da prøve å forklare disse forskjellene med matrielle variabler. De viktigste er: Alder, kjønn, sosial klasse, bosted, utdanning. Men hvor mye av forskjellene i lykke og tilfredshet for...

Arbeid er ubehagelig! Ja til 4 timers arbeidsdag

  Hva er arbeid ? Det er to slags arbeid: det første er å endre posisjonene til visse stoffmengder i forhold til andre stoffmengder på eller nær jordoverflaten. Det andre er å fortelle folk at de skal gjøre det. Det første slaget er ubehagelig og dårlig lønnet; det andre er behagelig og høy...

Den kriminelle globaliseringen. Hvordan stille de skyldige for retten ? Er det i det hele tatt mulig ?

  Når det snakkes om overbefolkning, så er det noe som er et problem i byer der folk bor som sild i tønne. Hvor er overbefolkningen på landet ? Her jeg bor kan jeg ikke se et hus, nærmeste nabo bor en km unna.  Fattigdom og elendighet kommer ikke av overbefolkning men av urettferdig r...

Positiv tenking et redskap for undertrykkelse, eller prostituer sjela di og smil på kommando

  "Med sin insistering på at vi skal konsentrere oss om lykkelige utfall fremfor lurende farer, motsier positiv tenking et av våre mest grunnleggende instinkter, et instinkt vi ikke bare har felles med andre primater og pattedyr, men også reptiler, insekter og fisk. Logikken i positiv tenk...

Pest eller kolera ?

Når vi har forsøkt pest (H/FrP) og synes det er ubehagelig vil vi ha tilbake kolera (Ap/Sv/Sp). Og når vi har hatt kolera og synes det var ubehagelig vil vi heller ha tilbake pest. Når skal nordmenn forstå at de bare ved å engasjere seg, i annet enn fotball, kan kreve ekte forandringer og bli kvi...

En politiker som bryter en eller flere lover, er og blir en kriminell !

  "Vi kan vanskelig vente at befolkningen skal opptre lovlydige hvis lovgiverne neglisjerer lovverket. Aksepterer vi at lovgiverne overtrer reglene, selv om det skjer av tusen menneskelige årsaker, smuldrer lovlydigheten opp, og vi ender med å få en spesiell kategori personer som har gitt s...
Ole John Saga

Ole John Saga

47, Skien

Tre barns far. "Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Kategorier

Arkiv