hits

Paradisets paradoks

"Dette er Norge som vi viser fremVerdens beste syke og gamlehjemOg veier, tunneler og skoler er toppVi hjelper hele verden, og økonomien går oppOg alle er lykkelige, alt er visst braMen hvor skal man skue alt dette ifra? Fra Løvebakken ? Det er vel opplagtDet eneste stedet hvor ingen blir opps...

Andre sitt engasjemet kan bli din inspirasjon

Opp gjennom de siste tre åra så har jeg sett og hørt flere tusen videoer, og de fleste av dem har jeg lastet ned og gjort om til mp3 filer sånn at jeg kunne lytte til de mens jeg var på jobb som kirkegårdsarbeider (parkvesenet). Mye autopilot jobbing i det yrke som gressklipping, raking og gravin...

NATO kan angripe Norge av Jens Bjørneboe

Kan vi tamoralsk avstand fra vår militært overmektige allierte USA, eller vil NATO i fremtiden bringe landet inn i et stadig mere hjertelig forhold til de mange millitærdiktaturer som ved USAs hjelp preger samtiden ? Selv om Norges utenrikspolitiske økonomiske og millitære suverenitet i dag unde...

Hvorfor har Norge forbydd verdens mest nyttige plante som kan erstatte alle syntetiske produkter og oljen vår ?

    Man kan jo lure på hva slags kompetanse de som liksom skal avgjøre noe slikt har http://www.nrk.no/ytring/kronikk_-norge-ma-endre-kurs-i-narkopolitikken-1.12669818 når de til og med forbyr industriell hamp, som ser ut som cannabis planten men som er uten virkestoffet THC so...

Finnes sannheten ? Ja, men den er ofte like vanskelig å finne som nåla i høystakken uten metalldetektor

"Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er b...

Torture the Grand Conspiracy

Gjennom tortur kan man få hvem som helst til å innrømme hva som helst. Opplysninger gjennom tortur er mildt sagt upålitelige. How is it that almost two centuries after the abolition of torture, that was once seen as a relic of medieval barbarism, has become a clandestine institution in many, p...

Flukten fra angsten, menneskehetens største trussel ?

I sykehuspraksis som psykolog har jeg på nært hold kunnet studere effekten av en del angstdempende midler. Den heldige terapeutiske virkning kan ofte være frapperende, og anvendt i kombinasjon med psykoterapi representerer ataraxica uten tvil et stort fremskritt innfor det psykiatrisk-psykologisk...

Har folk flest blitt dummere siden 1933 ?

Dypest sett kan vi det slik at verden aldri har vært ledet av menn, den har vært ledet av idèer som denne eller hin mann har vært et mere eller mindre fullkomment uttrykk for. Ingen mann, han være seg aldri så stor, har noensinne - sett under den synsvinkel - vært noe i seg selv. Kun i kraft av d...

Overmennesket med overmenneskelig makt har ikke oppnådd overmenneskelig fornuft

Man trodde at hvis man oppnådde rikdom og velstand for alle, så ville det resultere i ubegrenset lykke for alle. Treenigheten av ubegrenset produksjon, absolutt frihet og fullstendig lykke dannet kjernen i en ny religion. Fremskritt og en jordisk "fremskrittsstat" skulle erstatte "Guds stat". Det...

Når krigsforbrytere innbiller oss at de er våre livreddere

Dette skrev jeg i et notat på fb 26. juni 2012, og det er minst like aktuelt i dag som da det ble skrevet.I en rettstat, så er det å forholde seg til beviser og harde fakta noe som blir ansett som normalt og som en norm. Ingen vil tro på meg hvis jeg sier noe uten å legge frem håndfaste beviser, ...

De verdiløse verdiene

De fleste av oss har en jobb som vi går på hver dag, og de fleste jobber fordi de må tjene til livets opphold ikke fordi de synes det er lystbetont. De fleste som jobber gleder seg ikke til neste arbeidsdag, med unntak av noen få heldige. Vi bruker ca en tredjedel av livet vårt på en eller an...

De fiktive og de virkelige fiender

Hvis man holder på med noe man ikke vil at andre skal vite at man holder på med, hva burde man da gjøre for å holde dette noe skjult ? Man kan skape distraksjoner slik at disse blir mer intressante og engasjerende å beskjeftige seg med enn det som man egentlig burde engasjere seg i. Hvis de som h...

Jens Bjørneboe og ytringsfriheten

Bare på et eneste punkt tror jeg man kan finne en virkelig erkjennelse av ytringsfrihetens verdi: DEN ER VÅR GARANTI FOR VÅR RETTSSIKKERHET - FORUTSATT AT VI BRUKER DEN! Hvis min nabo kan bli fengslet uten åpen offentlig rettergang, da kan det også hende meg. Min egen sikkerhet ligger i at jeg p...

Om formyndermennesket

  "Formyndermennesket er en menneskeart som uten hensyn til variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse  ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytringer og livsanskuelse. Som det fremgår av betegnelsen, ser formyndermennesket s...

Hvordan ville verden vært uten Human Etisk Forbund ?

"Ingen liker å bli lurt er en kampanje mot klarsynte, alternativmedisinere, krystallhealere og andre som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander. Det er mange der ute som prøver å fortelle deg hvordan ting egentlig henger sammen og hvordan du egentlig bør leve livet ditt. Felles...

Terrorindustrien

Tiden er inne for å gjøre opp regnskap: Har antiterrortiltakene iverksatt i etterkant av 11. september vært balanserte i forhold til til det trusselbildet vi har stått overfor ? Er sikkerhets gevinsten proporsjonal med de demokratiske og økonomiske omkostningene vi har betalt ? Hvilke sikkerh...

En apell til alle som vil fortsette å leve i frihet

Joakim Hammerlin Den første utgaven av av det klassiske oppslagsverket International Encyclopedia of the social siences fra 1933 inneholdt to essayer om terrorisme. Forfatterne konkluderte med at i fremtiden ville terrorisme kun være av historisk interesse, ettersom moderne teknologi ville gjø...

Var de norrøne gudene egentlig en og samme gud ? Solguden ?

  Hvis man leser denne avhandlingen som er å finne i bladet Syn og segn fra 1915 skrevet av Gisle Midttun som var museums konservator ved norsk folkemuseum fra 1910 til 1940 for så å se denne særdeles interessante dokumentaren (eller man kan se dokumentaren først og så lese artikkelen etter...

Norges nøytralitet en selektiv historiefremstilling

"Den ikkje-nøytrale bortchateringa av det meste av handelsflåten vår var, sett frå tysk side, det alvorligaste brotet vårt på den nøytraliteten vi hadde hevda å følgje, verrre enn "Altmark". Vi hadde gjort det same i den første verdskrigen, og då gjekk eit par tusen sjømannsliv tapt. I den andre ...

Gjenopplivning av organismer som har vært nedfrosset i 30 - 40 000 år var mulig allerede i 1948

Ved et laboratorium i Sibir er det ved en rekke usedvanlige eksperimenter lykkes å vekke tilllive bakterier og andre mikroorganismer som har ligget frosset i flere tusen år.Vitenskapsakademiet i Sovjet har offentliggjort resultater av akeperimenter utført ved Vorkutinsky instituttet ved Karahavet...

Skal vi tillate animerte overgrepsbilder av barn eller skal vi gjøre alt i vår makt for å beskytte barna mot overgripere ?

Grunnen til at man blir emosjonell når temaet pedofili bringes opp er nettopp det at det ligger innebygd i vår psyke at det å voldta eller narre barn til å ha sex med seg det er galt, så galt som noe kan bli, det strider mot all sunn fornuft. Jeg kan forstå at det å være pedofil kan være vondt n...

De mentale forandringers viktigighet

Uansett hvor mange gode forandringer man får til på det fysiske planet, så vil det ha svært lite å si i det lange løp hvis man ikke får til forandinger på det mentale planet. Hvis fri energi ville blitt tigjengelig, så ville ikke verdens problemer forsvinne av den grunn, ei heller hvis man avskaf...

Det finnes nok til alles behov, men det er ikke nok til alles begjær

Hvorfor snakkes det alltid om minimumslønn, men aldri om maks lønn eller maksimums formue ? Hva slags verden er det vi lever i når flertallet uten problemer godtar at så mange ikke har nåla i veggen, sulter eller omtrent jobber seg ihjel for kunne ha nok mat til å jobbe i den jobben man er avheng...
Ole John Saga

Ole John Saga

47, Skien

Tre barns far. "Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Kategorier

Arkiv