Politikerne stjeler fra de trygdede, minstepensjonistene og de arbeidsløse, og gir til de rike.

De fleste som er friske og raske i dag,  forstår ofte ikke det at de også kan bli rammet av sykdom og arbeidsledighet. Og mange av disse ser også ned på dem som har vært uheldige og støtter politikerene i som lever i en helt annen virkelighet enn folk flest i deres krig mot de dårligere stilte i samfunnet, slik at de på den måten sager av grenen de sitter på og fjerner det sikkerhetsnett som kan ta i mot dem når også de en gang kan rammes.
For dette handler om å ta lillelfingeren og når den er fortært så tar man resten av armen, da kommer de etter alle de andre sikkerhetsnettene vi har også. Det er så enkelt at man setter grupper opp mot hverandre, der den ene blir fremstilt som en trussel mot den andre, der politikerne i første omgang skal redde den gruppen som blir “truet”, de samme politikerne som konstruerte den kunstige trusselen, det er bare det at i andre omgang så kan den gruppen som ble reddet av de “gode” politikerne bli fremstilt som en trussel mot en annen gruppe som må reddes når politikerne og deres oppdragsgivere, storfinansen finner det for godt.

Kronikken under her er skrevet av Jan Bjerke Nilsen:

“Jeg går utfra at alle kjenner en eller flere uføre i Norge ,(vi er tross 
alt 310 000), men hvem er vi og hvilken bakgrunn har vi ? 
Tror dere at alle de uføre er late , og bare ikke gidder å jobbe ? 
Da kan jeg avsløre at de fleste av de uføre har lang fartstid i 
arbeidslivet , mange i harde yrker som har vært dårlig betalt. 

Det er vi som har sørget for at det alltid har vært mat i butikkene , at 
der alltid har vært en trailer på veien for å bringe frem nødvendige 
varer , det er vi som har jobbet i industrien og produsert varer som 
landet har fått inntekter på. Det er også vi som har hatt tunge 
omsorgsyrker og som har tatt oss av de syke og gamle. Det er vi som har 
henta søpla di , det er vi som har sørget for at kloakknettet fungerer. 
Det er også vi som har jobbet om natta for at dere ikke skal bli 
belemret med å stå i kø pga astfaltering eller vedlikehold.

Det er også vi som har holdt bygninger og institusjoner rene , for at alle kan ha 
hatt et rent arbeidsmiljø. Det er også vi som har vært pionerer i 
oljeeventyret vårt , noe som er grunnlaget for hele vår velstand. 
Vi som har jobbet i verftsindustrien og skipsbyggingsindustrien som har 
bidradd på vår måte til Norges velstand og internasjonale anerkjennelse 
Det er altså vi som har utført mange av de oppgavene som folk flest er 
glad for å slippe.

I følge statestikker og undersøkelser er mange av de uføre, personer med 
lav eller liten utdannelse , i tillegg er mange uføre eninntekts 
husholdninger. 

Plutselig en dag svikter helsen , og da skal vi våre glad for at vi har 
et system som tar vare på oss. (Trodde vi). 
Hva er takken for at mange begynte å jobbe tidlig og betale sin skatt 
slik at dagens politikere og andre kunne få sine sterkt subsidierte 
utdannelser. Og vi som betalte vår skatt i den tro at de pengene vi 
betalte inn skulle være til å sikre våre pensjoner og sikre oss et 
verdig liv når ulykka eller sykdom har ramma oss. 

På toppen av alt har også politikerne i reformen økt vår avgift for å 
være syk fra 5% til 8% av brutto lønn (folketrygdavgiften). 
Hva er takken for at mange jobbet døgnet rundt for å tilfredstille 
stadig høyere krav fra bortskjemte nordmenn . 

Jo et ran av syke og uføre er det vi får igjen ved hjelp av den nylig 
innførte reformen. Det gamle munnhellet om at “utakk er verdens lønn” 
står fast. 

Politikere tror at vi blir friskere av å få mindre penger , jeg kan til 
politikerne fortelle at slik er det ikke , mange uføre jeg kjenner har 
blitt betydelig sykere siden reformen ble innført. Mange ser hele livet 
forsvinne fordi de ikke klarer å overholde sine nøkterne forpliktelser 
etter å ha tapt flere tusen kr pr mnd. Hos noen er det allerede gått så 
langt at de føler de må ta et valg mellom mat eller medisiner , og hvis 
man velger mat blir man jo mett , men hvis man velger bort medisiner så 
blir man bare sykere. 

Sunn fornuft sier at samfunnsøkonomisk gjør reformen bare vondt verre. 
Politikerne hadde nok et ønske (ikke uttalt) om å tjene penger på 
reformen , men jeg er overbevist om at de kommer til å gå kraftig i minus. 
I tillegg er politikerne ved hjelp av reformen med på å øke antall 
deffinert fattige i Norge. 

Reformen er en tragedie for oss det gjelder , det aller beste hadde vært 
å reversere hele reformen , den gamle modellen fungerte tross alt bedre. 
Som jeg nevnte i et tidligere innlegg så skjønner jeg ikke at 
fagforeningene ikke hyler opp , det er også deres sikkerhetsnett som er 
i ferd med å smuldre opp. 

Da nåværende regjering gjorde noen små endringer i arbeidsmiljøloven , 
ble det “hus i helvete” , de endringene er ubetydelige i forhold til hva 
som er gjort med uførereformen. 

Så jeg ble faktisk meget forbauset over at det var de rød/grønne og 
deres byråkrater som utarbeidet detaljene i denne reformen og at de fikk 
et samlet storting med på galskapen. Alle politikerne som stemte for 
reformen har blod på hendene (folk har allerede tatt sitt liv i 
desperasjon) . Jeg håper at noe seriøst vil bli gjort fort for å rette 
opp den uretten som er blitt begått. 

Og til de som leser dette skal dere vite : at når man er frisk så har 
man mange ønsker , når man blir syk så har man bare ett !”

Jan Bjerke-Nilsen 
Eydehavn 


“Privillegiene mine er truet. Fattigdommen i Norge øker. Vi forsøker ikke lenger å utjevne forskjeller. Vi bruker pekefingre nå. Mot de trygdede. Mot de som har blitt syke, eller gått på en smell. De er en utgiftspost vi ikke har råd til å ha. De koster oss milliarder. Milliarder vi trenger for å kunne bygge stortingstuneller og unngå å skade frimurerfasader. Vi har ikke råd til de fattige.

For å distrahere oss fra poenget så kappes de politiske partiene om å sette svake grupper opp mot hverandre. De ?etnisk norske?, de fortjenende, de blir rammet av nedskjæringer fordi flyktningene er så dyre. Ikke fordi skattelettene til rikingene er så store. Akkurat slik sosial dumping er EØS-arbeidernes skyld. Det handler ikke om en villet politikk for å få ned arbeiderlønninger. For å øke lønnsomheten til eierne. Norske håndverkere var for dyre.

Norge er ikke lenger et land med muligheter til oss alle. Norge er et land hvor forskjellene øker dramatisk. Og hvor de som rammes er sinte. Sinte på dem som ikke har skylden.”  https://radikalportal.no/2018/04/04/en-velferdsstat-verdt-a-kjempe-for/

 

Det er neppe tilfeldig at det er nettopp krav til sosialhjelpsmottakere som pekes ut av Høyre. Sosialhjelpsmottakerne er så få at de ikke utgjør en betydelig velgergruppe for noe parti. Det er lett å stille krav til innsatsen til «de andre», heller enn de middelklassevelgerne som er nøkkelen til valgseier.

Men vi må vokte oss vel for å skape en velferdsstat hvor sikkerhetsnettet bare er satt opp for dem som aller nådigst oppfører seg slik staten ønsker.”  https://agendamagasin.no/kommentarer/velferdsstat-for-de-som-gidder/

 

Ok, så de som har godt lønnet arbe, et arbeide man ikke en gang kan kalle for arbe, men som burde benevnes som kriminelt hærverk, de skal liksom kunne vite hvordan det er å være arbeidsløs og ha dårlig økonomi og leveforhold, og så skal de bestemme hvordan man skal kunne plage de som har det kjipt enda mer.

Mennesker uten empati og samvittighet, de har et navn, de blir nevnt i psykologi litteraturen, det er individer som overhodet ikke har noe i maktposisjoner å gjøre. Gjennom tåkepreiket de serverer så forsøker de å innbille oss at de har gått i andre sine sko, slik at de liksom skal være kompetente til å ta avgjørelser på veine av andre som faktisk vet hvordan livets realiteter er.

Har man surfet gjennom livet samtidig som frontal lappen ikke har utviklet seg så er man ikke en ressurs for andre enn dem som er av samme ulla som en sjøl. https://www.dagsavisen.no/innenriks/hoyre-vil-skjerpe-nav-krav-1.1121246

Dette sier altså den empatiløse Høyre lederen: “Arbeid er så mye viktigere enn bare å tjene penger.” Ja vel, da regner jeg med at vi ser en heftig lønnsredusering hos henne og resten parasitt kasten som holder til på Stortinget. Denne dama jobber ikke for det norske folk men for storfinansen, og nå skal hun skaffe enda flere slaver til dem. Hun bruker mange fine ord, men ser man gjennom den bedritne propagandaen så bunner det ut i at de som har mye skal få mer og de som har mindre de skal få enda mindre. Med andre ord så er Høyre partiet som liker å spytte, sparke å slå de som allerede ligger nede. Når slike som henne har makt, ja da sier ikke det bare en del om politikerne men også om velgerne. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bKoXVq/landsmoete-i-hoeyre-slik-vil-solberg-endre-norge

Dette er altså symptomene på noe, ikke årsaken  https://www.kommunevalg-stortingsvalg.no/senterpartiets-lundteigen-nei-til-lonnsokning-kan-finansiere-100-000-migranter-vi-ma-apne-grensene/ . Så hva er årsaken til alle disse flyktningene ? Hva var det som skapte denne flyktninge krisen ? Slikt skjer ikke av seg selv, i de aller fleste tilfeller så er det noen som tjener økonomisk på andre sine lidelser. Når katastrofen er et faktum, så sparkes det alltid nedover, det er aldri de som er skyld i den som må ta konsekvensene, det er de som er direkte utsatt og de som blir indirekte utsatt for en konstruert katastrofe som må ta regninga. Det er soleklart hvem som direkte må ta konsekvensene, men det er noe mer tåkete hvem det er som må ta de indirekte konsekvensene.

Hvis vi tar Lundeteigen sine uttalelser her, så sier jo han at det er Norge og vi som bor her som skal ta på oss skylda pga at noen andre har skapt dette helvete. Han kommer ikke med en utregning som forteller hvor mye dette vil koste økonomsik og sosisalt, med tanke på at arbeidsledigheten her til lands er ganske stor og at den vil øke enda mer når 100. 000 nye mennesker kommer hit.
At fremmedfrykten øker er jo forstålig, da folk flest her til lands, akkurat som flyktningene som kan komme hit vil det beste for seg og sine, men når det fører til økt økonomisk konkurranse og til en hardere kamp om sosiale goder, så får vi jo en situasjon der de som kommer utenifra blir sett på som en trussel, og vi som bor her som vil beskytte vår levestandard.

Når Lundeteigen, som naiv håndtlanger for den økonomiske elite sparker nedover og ikke oppover der årsaken ligger, så er han jo med på å skape mer politikerforakt og fremmedhat. Javisst skal vi hjelpe andre i nød, men vi skal da ikke hjelpe slik at det går til helvete for oss selv i den prosessen ? Veldig forenklet så er det slik at jeg, hvis jeg må velge, hjelper mine nærmeste, de jeg kjenner, de jeg elsker. Hvis man foretrekker å hjelpe ukjente framfor sine egne, sitt eget kjøtt og blod som man har sterke bånd til, hva slags far og mor er man da ?
Og det er jo akkurat på samme måte de som er i nød tenker, de vil vekk fra det helvete de lever i for å hjelpe sine nærmeste. Vi blir satt opp i mot hverandre slik at konflikter skapes der det blir sparket nedover i alle instanser, der kunstig fiendeskap konstrueres ved hjelp av naive, men også vitende politikere, slik at de som står bak årsaken til den vanvittige forskjellen mellom fattig og rik får lov til å fortsette med sine forbrytelser og overgrep.

Og for å få en bedre forståelse av det jeg sier her så kan jeg anbefale boken Sjokkdoktrinen av Naomi Klein:

“Forfatteren utfordrer myten om det globale, frie markedet, og avslører fremveksten av krisekapitalismen: den målbevisste, brutale sjokkbehandlingen av hele lands økonomier. Krisetilstander er blitt utnyttet og landenes økonomiske og politiske situasjon omdannet til fordel for profitører av det frie marked. Forfatteren viser at liberaliseringen av økonomien de siste tiårene ikke er resultatet av en demokratisk og fredfull utvikling” https://www.adlibris.com/no/bok/sjokkdoktrinen-9788249505647

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg