Hør på hva politikerne sier, og sammenlign så det med hva de i realiteten gjør, å se så om det stemmer overens med hva de sa

 

“Frp har alltid vært på lag med den jevne mann og kvinne.” sier Siv Jensen. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wELWdP/Siv-Jensen–Vi-er-arbeidernes-parti

Hør på hva politikerne sier, og sammenlign så det med hva de i realiteten gjør, å se så om det stemmer overens med hva de sa, så vil du se hva slags individer du har å gjøre med.

“When renowned Harvard clinical psychologist and author of The Sociopath Next Door Dr. Martha Stout (who uses sociopath and psychopath interchangeably) was asked if politicians are more likely to be psychopaths, she answered:

“Yes, politicians are more likely than people in the general population to be sociopaths. I think you would find no expert in the field of sociopathy/ psychopathy/antisocial personality disorder who would dispute this. That a small minority of human beings literally have no conscience was and is a bitter pill for our society to swallow, but it does explain a great many things, shamelessly deceitful political behavior being one.”

“Comeback-kid Tor Mikkel Wara er svært fornøyd med støtten fra liberalistene, og mener liberalismen lever godt i Fremskrittspartiet. Frps liberalistiske fløy vil legge ned hele velferdsstaten. Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp ønsker seg en absolutt minimumssstat, der alle kan gjøre som de vil, men ikke få noe gratis. Er du syk og fattig? Da får frivillige organisasjoner steppe inn.” https://www.dagsavisen.no/innenriks/wara-gir-nytt-hap-til-liberalistene-1.1137161

Dette er jo rein destillert psykopatisk tankegang der den sterkeste overlever og de resterende bukker under. Så nei, jeg tror overhodet ikke at den jevne mann og kvinne i dette land er interessert i et slikt samfunn.

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter. Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.” http://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

 

De fleste som er friske og raske i dag, forstår ofte ikke det at de også kan bli rammet av sykdom og arbeidsledighet. Og mange av disse ser også ned på dem som har vært uheldige og støtter politikerene i som lever i en helt annen virkelighet enn folk flest i deres krig mot de dårligere stilte i samfunnet, slik at de på den måten sager av grenen de sitter på og fjerner det sikkerhetsnett som kan ta i mot dem når også de rammes.

For dette handler om å ta lillelfingeren og når den er fortært så tar man resten av armen, da kommer de etter alle de andre sikkerhetsnettene vi har også. Det er så enkelt at man setter grupper opp mot hverandre, der den ene blir fremstilt som en trussel mot den andre, der politikerne i første omgang skal redde den gruppen som blir “truet”, de samme politikerne som konstruerte den kunstige trusselen, det er bare det at i andre omgang så kan den gruppen som ble reddet av de “gode” politikerne bli fremstilt som en trussel mot en annen gruppe som må reddes når politikerne og deres oppdragsgivere, storfinansen finner det for godt. http://olehartattordet.blogg.no/1523044718_politikerne_stjeler_fra_de_trygdede_minstepensjonistene_og_de_arbeidslse_og_gir_til_de_rike.html

“FrP har landsmøte. Her er «skrytelisten: 

– 2013: Fedrekvoten redusert 4 uker
– 2014: Avskaffet gratis frukt i skolen
– 2014: Bensinavgiften øker
– 2015: Svekket arbeidsmiljøloven
– 2015: Øker momsen fra 8 til 10%
– 2015: Første generasjon på 100 år som kan få dårligere kår enn sin foreldre
– 2016: Fraværsgrensen innført. Ført til 25% økning av antibiotika og lett sovemedisin. Blitt mindre fravær, men økt stryk blant elevene
– 2016: Bruker langt mindre penger på krisetiltak enn de rødgrønne. Selv når arbeidsledigheten er dobbelt så høy som under finanskrisen
– 2016: Frp slår alle rekorder: Antallet bomstasjoner fortsetter å øke. Aldri før har vi betalt mer bompenger
– 2016: Første reallønnsnedgang på flere 10 år
– 2016: Flyseteavgiften innført, kostet 1000 personer jobben
– 2016: De samlede avgiftene i Norge økt med 3,3 milliarder
– 2017: Flere tusen uføre mistet bostøtten. Mange sliter nå økonomisk
– 2017: Kutt i barnetillegget for uføre
– 2017: Fjernet gratis helsehjelp for multihandikappede, kronisk syke, brannskadde, og andre med alvorlige lidelser
– 2017: MOTvillig reverserte kraftig kutt i pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn. Etter kun 8,5 måneder mister foreldre 44% av sin inntekt. Er begge hjemme, etter kun 4,2 måneder. Foreldre tvinges nå til jobb fremfor å være med sitt nyfødte barn, når hver dag kan være deres barns siste. Etter 3 år er all støtte fjernet
– 2017: Første handelsunderskudd på 20 år (sist 1988 Bondevik)
– 2017: Klasseskillet øker – økt ulikheter, økt forskjell mellom fattig og rik
– 2017: Flere fattige barn i Norge
– 2017: Økt NRK-lisensen fra 2482 til 2976
– 2018: Øker støtten til en fransk privat eliteskole med 15 millioner
– 2018: Øker momsen fra 10 til 12%
– 2018: Skatteklasse 2 som gir en ektefelle mindre skatt fordi den forsørger en med lite eller ingen inntekt av ulike grunner, fjernes
– 2018: Øker barnehageprisene 
– 2018: Kutt til veldedige organisasjoner
– 2018: Kutter i støtte til folkehøgskolene
– 2018: Unge og lavtlønnede mister retten på dagpenger
– 2018: Kutter all støtte til frivillig dyrevern og gir to millioner til pelsnæringen
– 2018: Kutter indirekte lærer -og sykepleierstudieplasser ved å urimelig øke kravene for noe som fungerte utmerket
– 2018: Starter utfasingen av hvit resept. Syke vil tape tusener
– 2013-2017: De samlede avgifter økt med flere milliarder. De fleste avgifter økt
– 2013-2017: Gitt 60 milliarder i skattelette til landets mest ressurssterke. Finansiert ved 60% økt oljepengebruk fra våre felles og kommende generasjoners verdier
– 2013-2017: Gitt 60 milliarder i skattelette. 49% til de 5% rikeste. Enda mer til de 10% rikeste
– 2013-2017: Satt ny rekord i oljepengebruk med en økning på 60%. Brukt mer på 4 år enn hva Jens gjorde på 8 år. Tidenes mest oljeavhengige regjering

Kuttene i velferden (vår trygghet), den stadig økende bruken fra oljefondet (dine barn og barnebarns trygghet), finansierer titalls milliarder i skattelette til de mest ressurssterke.
Dette er arven H, FRP, V, KRF-velgere etterlater deres og våres barn og barnebarn. Det er de som får svi for valgene dere tar, enten dere liker det eller ei.” Rolf Terje Klungland

https://www.facebook.com/rolfterje.klungland/posts/2141392225888709?hc_location=ufi

0 kommentarer

Siste innlegg