Frihetsparadoks

 

Mye av det som har blitt skrevet i fortiden har en like stor relevans i dag som den gang det ble skrevet. Det gjelder uten tvil Paul Valéry sitt essay Frihetsparadoks: 

 

Et “fritt land” kaller man et land der lovens bånd hevdes å være pålagt av flertallet. Hvor sterk denne tvangen er, inngår ikke i definisjonen. Uansett hvor harde bestemmelsene er, bare de utgår fra flertallet – eller flertallet tror de gjør det – er det tilstrekkelig: landet er da et “fritt land”.                                    

 

Det er bemerkelsesverdig at denne politiske frihet har oppstått fra ønsket om å fastslå enkeltmenneskets frihet som en naturlig rettighet, uløselig knyttet til hvert menneske som fødes til verden. Man ville redde individet unna vilkårligheten fra ett eller flere andre mennesker, og så var det ingen annen løsning enn å la det underkaste seg flertallets vilkårlighet. Men, siden dette er noe som man ikke kan innrømme og aksepteres (for hverken majoritetenes luner eller dens visdom kan det), har anstendigheten gitt dette store antall menneskers uklare følelse Fornuftens vakre ansikt.

 

Det er enighet om at de rettigheter det regnes med at man avstår fra, er rettigheter i kraft av en frihet som er overordnet friheten til å utøve dem. Denne enkle bemerkning er tilstrekkelig til å vise i hvilken forvirring i uttrykk og tanke ordet frihet fører oss inn i. I dette “frie” land er det strengt forbudt å ta et glass vann fra havet (jeg går ut ifra det er Frankrike Paul Valéry 1871 – 1945 sikter til når det gjelder dette med vann fra havet) , eller dyrke noen rader tobakk, og snart blir det vel ulovlig å tenne en sigarett i solen med et forstørrelsesglass.

 

Alt slikt er utvilsomt såre fornuftig og kan sikkert berettiges på et vis. Men trykket eksisterer like fullt, og dette er den bemerkningen jeg ville gjøre: antallet og styrken av tvangsbestemmelser etter loven er kansje større i dag enn noensinne. Loven griper fatt i mennesket fra vuggen av, påtvinger det et navn det ikke kan endre, setter det i skolen, gjør alle menn til soldater like til alderdommen, med forpliktelse til å følge enhver innkallelse. Loven tvinger enkeltmennesket til en rekke rituelle handlinger, til erklæringer og bekjennelser, til ytelser; og enten det gjelder dets eiendom eller dets arbeid, blir det underkastet lovens påbud, som er så mange og kompliserte at ingen kan kjenne dem alle og nesten ingen fortolke dem.

 

Jeg er nær ved å trekke den slutning at den politiske frihet er det sikreste middel til å slavebinde menneskene, for disse tvangsbestemmelser antas å utgå fra alles vilje – som man knapt kan motsi -, og videre at slike bånd og krav påtvunget av en abstrakt og upersonlig myndighet uten ansikt, virker med ufølsomhet og med en kald og uunngåelig makt – en mekanisme som fra vugge til grav omformer hvert enkelt menneskes liv til uskjelnelige elementer i et eller annet uhyrlig samfunnslegeme.

 

Enhver politikk, selv den mest primitive, forutsetter et syn på mennesket, for det dreier seg om å disponere over mennesket, gjøre bruk av det eller endog tjene det. Enten det gjelder partier, regimer, eller statsmenn, ville det kansje være lærerikt å prøve å skille ut fra deres taktikk og deres handlinger de ideer de gjorde seg eller gjør seg om mennesket. Jeg undrer om noen har tatt seg tiden og bryet med å tenke nøye over dette, og jeg blir forvisset om det motsatte.

 

Jeg foreslår nok en undersøkelse: å studere variasjonene i enkeltmenneskets frihet over et visst antall år. Det skulle dreie seg om å undersøke de lover som har avløst hverandre: noen øker, andre begrenser området for det enkelte menneskets muligheter. Fra den og den dag kan man ikke lenger være tannlege uten eksamen og vitnesbyrd. Fra den og den dato ble alle menn pålagt verneplikt. Tretti år etter ble det vedtatt at man måtte bekjenne ligningsvesenet alt man tjente. Og omkring 1820 var det en helt annen bekjennelse som ble krevd. 

 

Man ser omrisset av vårt frihetsområde varierer svært. jeg er sterkt redd for at det ikke har gjort annet enn å skrumpe inn i de siste halvt hundre år. Friheten krymper.

 

Men det ville være meget urettferdig og meget overfladisk bare å ta i betraktning lovens tvang. Det moderne menneske er slave under moderniteten: det finnes knapt det “fremskritt” som ikke fører til ytterligere slavebinding. Komforten lenker oss.

 

Pressefriheten og de altfor kraftige midler den disponerer over slår oss ihjel med trykte hylekor, gjennomborer oss med sensasjonsnyheter. Reklamen er et av de største onder i vår tid, den forulemper vårt blikk, forfalsker ethvert adjektiv, skjemmer landskapet, forderver enhver kvalitet og enhver kritisk evne, utbytter trær, klipper, og historiske bygninger, og på trykksidene som maskinene spyr ut, blander den sammen morderen og offeret, helten, dagens hundreåring og barnemartyren. Vi har også klokkestrengens tyranni..

 

Alt dette sikter på våre hjerner. Snart må vi bygge strengt isolerte klostre, der hverken radiobølger eller aviser kan trenge inn. Der vil man forakte hastigheten, de store antall, virkningen av overraskelse, masse, kontrast, gjentagelse, nyhet og godtroendhet. og dit vil man dra, på “spesielle dager”, for gjennom gitteret å studere noen eksemplarer av frie mennesker.

 

Paul Valéry

 

 

Tjomlid og splinten i øyet

Når man forteller en historie som Tjomlid gjør her http://www.scribd.com/doc/235681222/Artikkel-Tjomlid-Dagbladet-2-8-14 om seg selv, så burde man kunne forvente seg at den er objektiv. Hvorfor det, det er jo en personlig beretning ? Fordi Tjomlid sverger til den vitenskapelige metode, men som vi skal se nedover her så er det ikke mye vitenskaplig å glede seg over fra den kanten. Man kan jo også undre seg over hvorfor den som har lest gjennom artikkelen til Tjomlid som jobber i Dagbladet ikke har lagt merke til alle påstandene Tjomlid kommer med og som han unnlater å dokumentere, muligens fordi vedkommende er av den oppfatning at Tjomlid sine påstander er det samme som dokumentasjon, men når man tar i betraktning at det er en tabloid avis det er snakk om, der antallet lesere er viktigere enn det er å formidle fakta, så kan vel det være en mer plausibel forklaring. Og folk flest er ikke trent i det som heter dobbelttenking, ei heller journalister:

Doublethink is the act of ordinary people simultaneously accepting two mutually contradictory beliefs as correct, often in distinct social contexts.[1] Doublethink is related to, but differs from, hypocrisy and neutrality. http://en.wikipedia.org/wiki/Doublethink 

 

Dagbladet har dette som innledning til Tjomlid sin artikkel:”FANATIKERE Den harde kjernen av vaksinemotstandere, homeopater, healere og konspiratorikere i alternativbevegelsen satt tidligere i år i gang en hatkampanje motbloggeren Gunnar R. Tjomlid. Her skriver han om den skremmende opplevelsen

Hvis man ikke har konkretisert ordet konspiratorikere som brukes over her, så kan jo hvem som helst være det. Hvis jeg skal kjøpe meg en bil, så skal jeg jo ikke kjøpe meg en hvilken som helst bil, men en Volvo, Opel, eller en Audi, etc. Jeg må altså vite hva slags bil jeg skal kjøpe siden ordet bil favner over veldig mange biltyper og merker. Når man er på skolen og skal ha et fag, så nytter det ikke for læreren å si til elevene, nå skal vi ha fag, ingen vil da forstå hvilket fag de skal ha, det må være et konkret fag det er snakk om for at man skal kunne forstå hvilket fag det handler om, og det samme gjelder med ordet konspiratoriker.

Hvis vi ikke vet hva det er som gjør noen til konspiratoriker og hvorfor så kan det jo være hvem som helst som er det, og så er det opp til stempleren å anklage uten noen form for bevisførsel. Hvem det er som har avgjort hvilke elementer som skal spille inn for at man skal kunne karateriseres som en konspiratoriker, og hvorfor er disse elementene de elementene som gjør at man kan kalles en konspiratoriker ? 

For at konspirasjonsordet skal kunne brukes som et vektig argument så må man dokumentere hvorfor man bruker det, hvis ikke så blir det ingenting annet enn et ord man bruker for å manipulere andres syn i negativ retning om den eller det man bruker ordet mot. Det blir da brukt som hersketeknikk for å frata den/de som blir stemplet sin seriøsitet.

Ordet kan brukes med stor grad av suksess av mennesker som ikke har satt seg inn i de mange emner man trenger å sette seg inn i for å få en større oversikt og helhetlig bildet av det som skjer rundt om i verden og her hjemme. De fleste vil kvie seg for å innrømme at de vet svært lite om disse tingene, og heller skjule sin uvitenhet bak hersketeknikker.

Man bruker altså den enkleste utvei for å skjule sin utilstrekkelighet og manglende kunnskap. At det eksisterer mennesker som tror på konpsirasjonsteorier som overhodet ikke har noe med virkeligheten å gjøre er også en realitet man ikke kan stikke under en stol, men når disse puttes i en samlesekk sammen med seriøse maktkritikere, da blander man kortene grovt.

Det blir da igjen en metode som brukes for å latterliggjøre motstandere når man ikke klarer å sette dem fast ved hjelp av gode argumenter, dokumentasjon og fakta. Det er med andre ord et godt våpen for dem som ikke er interessert i gjøre det rette, men som på død å liv må og skal ha rett.

Den samme metoden brukes ved å benytte seg av samlesekkbetegnelsen vaksinemotstandere ? Kan du og jeg og hvem som helst puttes inn i den hvis vi ikke passer oss, hvis vi er uenig med meningsmotstanderen som prøver å innbille oss at samlesekkbetegnelser er legitim argumentasjon ? Når den eller de som mener å ha sannheten på sin side bruker stemplingsmetoden, det være seg med ord som høyreekstremist, konspirasjonsteoretiker eller vaksinemotstander, så bruker man jo den samme metoden som man sier at de andre gjør, mao diffuse sekkebetegnelser der man kan stemple å putte oppi alle dem som ikke er av samme oppfatning som en selv. Da behøver man ikke fakta og dokumentasjon, da er det å stigmatisere metoden som skal vinne “diskusjonen”. 

 

Hvorfor nevner ikke Tjomlid at han har skrevet ganske mye om pedofili og at de pedofile burde få flere rettigheter ?  Han har skrevet mange blogginnlegg om pedofili som jeg godt kan skjønne at folk blir sjokkert av å lese.

Disse kan leses her http://tjomlid.com/lesbart/#pedo  Lenken foran her er fjernet, men man kan finne flere av blogginleggene til Tjomlid om pedofili her https://tjomlid.com/tag/overgrep/ 

 

                                   Pedofili, barneporno og seksualpolitikk

§                                 [09.07.2006] Om barneporno og tankekontroll

§                                 [20.07.2006] Ny nettrekord for barneporno?

§                                 [22.12.2006] Kripos ser deg!

§                                 [26.12.2006] IWF overdriver igjen

§                                 [09.05.2007] Drapsmann for Taliban

§                                 [09.05.2007] Tvilsom journalistikk

§                                 [09.07.2006] En pedofil jævel?

§                                 [26.12.2006] Ny absurd lov

§                                 [04.02.2007] Tanker om barneporno

§                                 [14.07.2007] Debbie Nathan tenker høyt om barneporno

§                                 [25.10.2007] Vil sjekke PC og telefon til pedomistenkte

§                                 [12.11.2007] Barneporno-tabbe i media?

§                                 [13.11.2007] Ny studie avviser sammenheng mellom tidlig seksualdebut

                                   og ungdomskriminalitet

§                                 [16.11.2007] Dyresex blir forbudt i Norge

§                                 [01.01.2008] Obligatorisk nett-sensur i Australia

§                                 [23.03.2008] Er en som besitter barneporno nødvendigvis pedofil?

§                                 [19.04.2008] Salg av mennesker?

§                                 [01.05.2008] Kripos? nye dilemma: Ekte eller falsk barneporno?

§                                 [19.06.2008] Teen girl pleads guilty to child porn charges

§                                 [17.07.2008] Verdens beste pappa pedofil?

§                                 [09.08.2008] Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes

§                                 [12.08.2008] Idiotisk rød chatte-knapp varsler politiet

§                                 [03.09.2008] Storberget med mer barneporno-svada

§                                 [04.09.2008] Patrick Kelly ? Uskyldig dømt?

§                                 [05.09.2008] Den Røde Knappen

§                                 [09.09.2008] Vi elsker å hate Krzysztof og Fritzl

§                                 [18.09.2008] Nakenprat offer for diffust lovverk

§                                 [18.09.2008] Barneporno og overgrep

§                                 [23.09.2008] Tatt for hva?

§                                 [18.10.2008] Muslimske terrorister knyttes til barneporno

§                                 [22.10.2008] Melkepupp er barneporno

§                                 [29.10.2008] Når lovverket rammer feil

§                                 [12.11.2008] Heller død enn seksuelt tilfredsstilt

§                                 [20.11.2008] Aschberg sikter på pedofile ? men bommer stygt

§                                 [29.11.2008] Virrvarring om sex og prostitusjon

§                                 [07.12.2008] Virgin Killer

§                                 [08.12.2008] Simpsons barneporno

§                                 [15.12.2008] Også DU kan være pedofil!

§                                 [20.12.2008] Hvorfor lyver Kripos og Telenor?

§                                 [02.01.2009] Justismord overfor barnepornosiktet skiensmann

§                                 [01.02.2009] Et selvportrett hos deg, barneporno hos meg

§                                 [23.02.2009] Dømt for barneporno ? aktørene var voksne

§                                 [27.03.2009] Tok nakenbilder av seg selv ? siktet for barneporno

§                                 [01.05.2009] Mer vås fra Kripos om Den Røde Knappen

§                                 [21.06.2009] Barneporno eldes som en god rødvin

§                                 [10.07.2009] Den Røde Knappen ? fortsatt uten målbar effekt

§                                 [12.09.2009] Problemet med å ha en A-cup-fetish

§                                 [13.09.2009] Uheldig tosk

§                                 [18.09.2009] Vås om barneporno og pedofile fra FN

§                                 [15.04.2010] Barneporno er ikke hva det en gang var

§                                 [21.04.2010] Den Røde Knappens effekt betydelig overdrevet

§                                 [21.05.2010] Ettersøkt pedofil knyttes til døde barn -ish

§                                 [29.05.2010] Pedofili-søppel fra Dagbladet og VG

§                                 [29.06.2010] Sexjakt på Internett

§                                 [30.09.2010] Bare 1,7% av domener på skandinaviske sensurlister 

                                   inneholder barneporno

§                                 [25.03.2011] Noen tanker om ansvarliggjøring og seksuell lavalder

§                                 [03.05.2011] Når voksne kvinner blir barn

§                                 [18.05.2012] Seksuelle overgrep mot en blyantstrek

§                                 [15.06.2012] Svenske frikjent for «manga-barneporno»

§                                 [18.10.2012] Vitenskapsblogger advarer nå foreldre?

§                                 [06.01.2013] Flaut fra Match.com

 

Rind studien er jo den rapporten Tjomlid lener seg til når han skriver om pedofili, noe jeg synes er meget underlig da de tre forfatterne, Rind, Tromovitch og Bauserman er blitt kritisert og anklaget for sine sympatier og tilknytning til pedofile miljøer. Noe som vel ikke er ikke helt forenlig med de objektive vitenskaplige metoder Tjomlid påstår å være tilhenger av.  http://tidsskriftet.no/article/796877/#fn797006-56

Grunnen til at man blir emosjonell når temaet pedofili bringes opp er nettopp det at det ligger innebygd i vår psyke at det å voldta eller narre barn til å ha sex med seg det er galt, så galt som noe kan bli, det strider mot all sunn fornuft. Jeg kan forstå at det å være pedofil kan være vondt når samfunnet ser på det som noe motbydelig, men hva er viktigst, å beskytte barna våre eller utvide rettighetene til de pedofile ? For meg er svaret innlysende, barna er første prioritet. Man må selvfølgelig også ha klare beviser for at noen har begått overgrep før man kan beskylde dem for å ha begått overgrep. Å bli beskyldt for å være overgriper uten at man er det vil jeg tro at er like grusomt som å være offer for overgrep. Pedofile kan heller ikke kureres, når de først har begynt å forgripe seg så slutter de ikke, de for mersmak for det de har begynt med. Ikke alle pedofile begår overgrep, men når man går fra å være en pedofil som ikke har begått overgrep til en som gjør det, så leter vedkommende etter lette ofre, ofre som er enkle å manipulere og som fysisk er svakere enn overgriperen. En overgriper er ikke interessert i mentalt sterke personer, overgriperen er på jakt etter noen han kan kontrollere. Overgriperen kan som sagt være hvem som helst, han kan være din beste venn eller ektemann, utseende og oppførsel vil ikke avsløre ham.

Blir overgriperen tatt, så vil han forsøke å legge skylden på offeret, si at det var offeret som fristet han, beskrive overgrepene han har begått som mindre betydningsfulle enn det de i realiteten er, skylde på problemer i hverdagslivet og at de var de utløsende faktorene til at overgrepene begynte. Overgriperen kan også si at dette var noe de begge ville, at offeret samtykket, og har overgriperne selv vært utsatt for overgrep da de var barn så bruker de ofte det som argument og unnskyldning for at de selv har begått overgrep. De prøver å minimalisere sine handlinger og skyver så mye som mulig av ansvaret over på den de har forgrepet seg på. Pedofili bli ansett som både en psykisk lidelse og legning. Forskjellen mellom å være heterofil, homofil og pedofil er som natt og dag og egentlig innlysende. Når det gjelder heterofili og homofili, så er den viktigste faktoren frivillighet mellom dem som skal ha sex med hverandre, det er ikke tilfelle når det gjelder pedofili, med mindre man tar i betraktning hva den pedofile anser som frivillighet, og som jeg har beskrevet over her så oppfatter de jo virkeligheten på en helt annen måte en hva en utenforstående ville gjort. En voksen som vil ha sex med et barn, må enten få det til ved manipulering eller ved hjelp av fysisk makt. Det er de eneste to metodene et voksent menneske kan tilegne seg sex med et barn på, og det er ikke barnet som er ansvarlig for å si stopp eller nei, hele det ansvaret ligger hos den voksne, og kan ikke den voksne se det, så har den voksne et stort problem og er derfor et farlig individ som samfunnet ikke er tjent med å ha løs blant andre mennesker. http://www.idunn.no/file/ci/1446636/samtiden_2001_03_samtiden_nr3_2001.pdf les fra side 28

Tjomlid har også skrevet en ganske heftig blogg om nekrofili som man kan lese her: http://tjomlid.com/2008/07/10/nekrofili-et-seksuelt-overgrep-mot-liket/

 

Tjomlid skriver:

Å bli utsatt for en slik skitstorm er vondt. Det vondeste er ikke å bli utsatt for ærekrenkende karakteristikker. Det vondeste er å oppleve at noen mennesker anser sannheten som underordnet, så lenge de kan vinne frem med sin sak.Mennesker som vil tråkke over lik for å kreve sin rett til å tro at 2+2=5. Som tillegger deg meninger du ikke har og så angriper deg for dem. Det sårer meg og det skuffer meg. Jeg har likevel valgt å hverken politianmelde eller saksøke for ærekrenkelser, fordi jeg tror den beste reaksjonen er å fortsette å hamre ut de beste tekstene jeg kan på det tidvis tårevåte tastaturet mitt.”

Hvis man sier det Tjomlid sier over her uten å dokumentere det, vil det da være det samme som at det er sant ? Hvis man f.eks. går til politiet for å anmelde noe slikt, vil de da gjøre noe med den anmeldelsen hvis man ikke kan dokumentere sine påstander ? Ja det vil de, de vil henlegge den.

 

Tjomlid skriver: “Dette er det terrenget man beveger seg ut i om man tør kritisere alternativbransjen eller vaksinemotstandere. Og vi ser nøyaktig det samme i andre land. Skeptikere verden over møtes med trusler, søksmål, grove bildemanipulasjoner, hets, løgner og pedofilibeskyldninger. Det kjøres organiserte kampanjer for å sperre Facebook-kontoer til folk som er pro-vaksine, noe jeg selv har opplevd flere ganger.”

Hvis jeg sier at den og den har gjort det og det, uten å dokumentere det, vil jeg da virke troverdig ? For det er vel det Tjomlid indirekte ber oss om, nemlig at vi skal tro på hans ord siden dokumentasjonen som kunne visst oss at det han sier er basert på fakta mangler.

 

Tjomlid skriver:

“Disse fanatikerne vil ikke debattere sak. De vil kneble, knuse og kastrerere.Vaksinemotstanderne har alle kjennetegnene til en kult. Det er dem mot verden, dogmatiske sannheter er hellige, og ingen metoder er for stygge for å forsvare deres konspiratoriske verdensbilde.”

Tjomlid, som sverger til vitenskapen, legger så ved en link med en artikkel om ei 22 år gammel kvinne som tidligere tok avstand fra vaksiner, men som etterhvert så lyset å forsto at det var viktig å vaksinere barna sine, og som konkluderer med at de som er skeptiske til vaksiner er med i en kult. Hvis man lar seg overbevise av en slik historie med så liten dokumentasjon som artikkelen det vises til inneholder, så vil jeg vel si at man langt i fra er skeptisk, men heller rimelig naiv. Å høre på argumentene og se på dokumentasjonen til dem som mener vaksinering er riktig og til dem som er skeptiske mot dem er det man burde gjøre før man tar noen avgjørelse om man vil vaksinere seg selv og sine barn, og det er noe tidkrevende da det er mye informasjon og hente inn. Her er endel linker til videoer og artikler som tar for seg denne problematikken, både for og i mot:

Trøndere får 3,2 millioner etter vaksinetabbe http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7920995.ece

Vaksine-troverdighet i grus http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/252809

Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk http://www.aftenposten.no/nyheter/–Narkolepsi-kom-som-en-bombe-pa-alle-fagfolk-7254351.html#.UeG8-Y30GSp

Kan vi stole på medisinsk forskning? http://www.dagensmedisin.no/debatt/kan-vi-stole-pa-medisinsk-forskning/?fb_action_ids=10202279843387258&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210202279843387258%22%3A313670652104408%7D&action_type_map=%7B%2210202279843387258%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

Vaccinskeptikern Linda Karlstrøm stæller ansvariga mot væggen                                                          http://newsvoice.se/2013/11/09/vaccinskeptikern-linda-karlstrom-staller-ansvariga-mot-vaggen-om-hpv-vaccin-pa-yle/                                       

Vaksineprodusent forlangte ansvarsfritak http://www.dagbladet.no/2009/08/08/nyheter/svineinfluensa/innenriks/utenriks/epidemi/7566254/

Første kritiske journalist? http://tunmed.wordpress.com/2009/11/17/f%C3%B8rste-kritiske-journalist/

Kreftvaksinen skal innføres til høsten ? nå sier Bioteknologinemda stopp. http://www.nrk.no/livsstil/vil-stoppe-kreftvaksine-1.6523069

THE VACCINE EXPERIMENT – In The Service of Good, Pt 1 of 4 https://www.youtube.com/watch?v=H6JiUwkrTNk

“Vaksine Eksperimentet” I det godes tjeneste https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.skup.no%2FMetoderapporter%2F2006%2F2006-25_Vaksineeksperimentet.pdf&h=EAQGf6XC5

Dokument 2 Et løfte om beskyttelse del 1 av 3 https://www.youtube.com/watch?v=9dUCdUi1v8c

Å selge sykdom http://tidsskriftet.no/article/3175102

Health Canada Refusing to Release Glaxo`s Dirty Secret http://fiddaman.blogspot.co.uk/2014/06/health-canada-refusing-to-release.html

Where Conservative Skepticism Falls Short http://www.americanthinker.com/2014/06/where_conservative_skepticism_falls_short.html

Folkehelseinstituttet løy om risiko http://www.nettavisen.no/1390507.html

Mistet smaks – og luktesans etter svineinfluensavaksine http://www.nrk.no/hordaland/legemiddelverket-er-overrasket-1.7742981

Vaccine scandals https://www.google.no/search?q=goo&oq=goo&aqs=chrome..69i57j69i60j0l3j69i60.2201j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=vaccine+scandals

Conflict of Interest                   https://www.youtube.com/watch?v=xnRpMQvW_ow

The Ethical Foundation of Addressing Scientific Conflict of Interest http://www.youtube.com/watch?v=2BCoh8ahM_8

Child Vaccinations – The Doctors Debate http://www.youtube.com/watch?v=eMrFV2rnHlo

Immunize For Good – How Vaccines Work http://www.youtube.com/watch?v=SduMbjW2V9A

Good, Bad and Ugly: The History of Polio Vaccines – Professor Gareth Williams                                          http://www.youtube.com/watch?v=n9bqfdFRzU4

How Herd Immunity Works (and Why Anti-Vaccination Is Dangerous) http://www.youtube.com/watch?v=f-cKzzPkz2o

Childhood Vaccines Safe – Dr. Ahluwalia visits Good Day LA http://www.youtube.com/watch?v=maVkjc6ddn4

(2004) Dr. Tenpenny: Vaccines: The Risks, The Benefits, The Choices http://www.youtube.com/watch?v=QVE2l2RJ8lY

How Vaccines Harm Child Brain Development – Dr Russell Blaylock  http://www.youtube.com/watch?v=7QBcMYqlaDs

Gardasil Commercial http://www.youtube.com/watch?v=hJ8x3KR75fA

 

Smallpox Vaccine Commercial http://www.youtube.com/watch?v=Jsh76z0USbk

 

Benefits of Vaccination Joseph Albietz http://www.youtube.com/watch?v=eFVE8csrcRw

 

http://www.vaccines.gov/more_info/features/five-important-reasons-to-vaccinate-your-child.html  http://www.vaccines.gov/more_info/features/five-important-reasons-to-vaccinate-your-child.html

 

12 Reasons Why Adults Need Vaccines http://www.webmd.com/vaccines/features/why-adults-need-vaccines

 

Folkehelseinstituttet – Informasjon om ulike vaksiner http://www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon/vaksiner-a-aa

 

Tjomlid skriver:                                                                                                                                          “Så hvorfor er de så redde for kritikk? Noen av de mest aggressive aktørene har kommersielle interesser i å la folk tro at deres alternative behandling virker, eller at det finnes «naturlige alternativer» til vaksiner. Det gjør det ikke, men enhver kritisk gjennomgang av slike påstander vil bli sett på som en trussel mot deres levebrød.”

Kjeltringer finnes det overalt, og alternativbransjen er ikke noe untak, folk som vil sko seg på andres naivitet finnes også i de store konsernene. Nevn en bransje der kriminalitet eller korrupsjon er fraværende, det tror jeg du neppe er mulig. Vitenskapen er da ikke perfekt, som Tjomlid vil ha det til, det florerer av korrupsjon og kriminalitet der også og objektivitet er ofte fraværende når de som skal ha forskningsresultatene er de samme som betaler lønna til de som skal levere resultatene. For meg så virker det mer som om Tjomlid har en naiv religiøs tro på vitenskapen, der realismen er fraværende. Her er noen linker som uten tvil vil fjerne mye av glansen og den naive troen til vitenskapen og dens tjenere:

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger http://videnskab.dk/kultur-samfund/medicinalindustriens-forskningsfusk-og-de-kobte-laeger

 

Pharmaceuticals: A market for producing ‘lemons’ and serious harm, analysis finds http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100817111825.htm

 

Trekker diabetesmedisin fra markedet http://www.dagensmedisin.no/nyheter/trekker-diabetesmedisin-fra-markedet/

 

The Risks of Prescription Drugs http://www.amazon.com/Risks-Prescription-Drugs-Columbia-Privatization/dp/0231146922

 

Side Effects: A Prosecutor, a Whistleblower, and a Bestselling Antidepressant on Trial                      http://www.amazon.com/Side-Effects-Whistleblower-Bestselling-Antidepressant/dp/1565125533

 

Korrupt forskning kan skade folkehelsen http://tidsskriftet.no/article/1268703

 

Knytter antipsykotika til økt dødelighet http://www.dagensmedisin.no/nyheter/knytter-antipsykotika-til-okt-dodelighet/

 

Topadvokat: Dødsfald er en firmahemmelighed. Det skal være en hemmelighed, når patienter dør af ny medicin, mener en af verdens største pille-producenter http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2115713.ece

 

NEJM editor: ?No longer possible to believe much of clinical research published? http://ethicalnag.org/2009/11/09/nejm-editor/

 

How Pharmaceuticals Came To Be The 4th Leading Cause Of Death In Americahttp://www.realfarmacy.com/how-pharmaceuticals-came-to-be-the-4th-leading-cause-of-death-in-america/#ixzz39Q9lvpjb

 

Escalating criminal and civil violations: pharma has corporate integrity? Not really  http://www.bmj.com/content/347/bmj.f7507

 

Drugs companies ‘routinely withhold results of medical trials’ from doctors, researchers and patients                                    http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/drugs-firms-routinely-withhold-results-of-medical-trials-from-doctors-researchers-and-patients-9035740.html

 

Styrt forskning.                                                                                                                                                                                      Metoderapport til SKUP av John Hultgren og Ingeborg Moe http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.skup.no%2FMetoderapporter%2F2010%2F05-Styrt_forskning.pdf&h=DAQFu23bG

 

From the psychiatrist who’d never take anti-depressants, to the heart doctor who steers clear of statins, we reveal the medical treatments the experts REFUSE to have themselves http://www.dailymail.co.uk/health/article-2620866/From-psychiatrist-whod-never-anti-depressants-heart-doctor-steers-clear-statins-reveal-medical-treatments-experts-refuse-themselves.html

 

Eli Lilly, Takeda face fine of $9 billion http://news.yahoo.com/video/eli-lilly-takeda-face-fine-182300174.html

 

GlaxoSmithKline fined $3bn after bribing doctors to increase drugs sales. Sales reps in the US encouraged to mis-sell antidepressants Paxil and Wellbutrin and asthma treatment Advair http://www.theguardian.com/business/2012/jul/03/glaxosmithkline-fined-bribing-doctors-pharmaceuticals

 

How Does Big Pharma Work? http://www.drugwatch.com/manufacturer/

 

Harvard Medical Students Rebel Against Big Pharma Ties http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/04/18/Harvard-Medical-Students-Rebel-Against-Big-Pharma-Ties.aspx

 

The unholy alliance between Big Pharma and the medical profession http://www.kevinmd.com/blog/2012/05/unholy-alliance-big-pharma-medical-profession.html

 

Big Pharma, Bad Medicine http://bostonreview.net/angell-big-pharma-bad-medicine

 

The Noble Lie: When Scientists Give the Right Answers for the Wrong Reasons http://www.amazon.com/The-Noble-Lie-Scientists-Answers/dp/0470072776

 

Cheating in Science: A Tragic Story of a Suicide            http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201010/cheating-in-science-tragic-story-suicide

 

Science Fraud  https://explorable.com/science-fraud

 

How Corporations Corrupt Science at the Public’s Expense (2012)  http://www.ucsusa.org/scientific_integrity/abuses_of_science/how-corporations-corrupt-science.html

 

http://sciencecorruption.com/

 

Bending Science: How Special Interests Corrupt Public Health Research http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBwhpYxya9b8&h=mAQFf4J4d

 

The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth http://www.amazon.com/The-Emperors-New-Drugs-Antidepressant/dp/0465022006

 

Japanese Researcher Retracts ?Breakthrough? Research Paper. A stunning discovery turns out to be stunningly wrong, putting Japan?s research institutions under scrutiny.                              http://thediplomat.com/2014/06/japanese-researcher-retracts-breakthrough-research-paper/

 

Kendt psykiater betalt af pille-industrien http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mx.dk%2Fnyheder%2Fdanmark%2Fstory%2F29999804&h=5AQEzpzSY

 

Forskning handler ikke lenger om å gjøre oppdagelser, men om å søke forskningsmidler. Forskernes frihet er ikke bare borte, den er blitt negativ. http://www.aftenposten.no/viten/uviten/Forskning-handler-ikke-lenger-om-a-gjore-oppdagelser_-men-om-a-soke-forskningsmidler-7608694.html#.U6RPALHm70R

 

Hver dag dør fem personer som følge av feil gjort av norske leger  http://www.vg.no/forbruker/helse/oedelagt-i-helsevesenet/anslaget-fem-doer-hver-dag/a/10094412/

 

Conflict of Interest https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxnRpMQvW_ow&h=MAQEeizVe

 

Conformity Bias  https://www.youtube.com/watch?v=Gswmcc4TpxU

 

“Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more of the eleven financial links to a company in the pharmaceutical industry.” http://www.tufts.edu/~skrimsky/PDF/DSM%20COI.PD

 

A Comparison of DSM-IV and DSM-5 Panel Members’ Financial Associations with Industry: A Pernicious Problem Persists http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi/10.1371/journal.pmed.1001190

 

The Ethical Foundation of Addressing Scientific Conflict of Interest http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2BCoh8ahM_8&h=tAQEQvAXo

 

Medical Mistakes http://www.sanders.senate.gov/newsroom/medical-mistakes

Del 2 kan leses her

http://olehartattordet.blogg.no/1407157080_tjomlid_og_splinten_i.html

Tjomlid og splinten i øyet del 2

 

Tjomlid skriver:

I 2013 startet jeg et blogg-samarbeid med Nettavisen, endret navn på bloggen min til «Saksynt», og ga ut boken«Placebodefekten ? Hvorfor alternativ behandling virker som den virker». Nå hadde jeg et mye større publikum, jeg var blitt en enda større trussel, og i januar 2014 eksploderte det. En bloggpost med tittelen «Gunnar Tjomslid bagatelliserer drap og voldtekt av barn», skrevet av en selverklært klarsynt og svært alternativ Nettavisen-blogger, dukket opp i Nettavisens blogg-strøm. Plutselig ble «alle» oppmerksomme på hetsekampanjen.” 

Og han forsetter:

“Alle som hadde noe å hate meg for, enten det var folk på ytre høyre som mislikte mine tekster til forsvar for det fargerike fellesskap, eller homeopater som mislikte min kritikk av sukkerpillens magiske egenskaper, grep til høygaflene. Det ble ropt at slike som meg måtte «stoppes for enhver pris». Min bostedsadresse ble postet på nett, som et signal om at «vi vet hvor du bor». Det ble skrevet at min 7 år gamle datter burde bli «utsatt for rå og langvarige seksuelle overgrep» for å gi meg en lærepenge. Innimellom dukket det også opp legitim kritikk av ting jeg hadde skrevet for flere år siden, men denne druknet dessverre i all den usaklige støyen.Debatten raste i sosiale medier et par uker, helt til oppstyret ble punktert ved at Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum gikk ut og beklaget at de hadde videreformidlet de usanne og grove angrepene mot meg. Både journalister, jurister ogfagpersoner innen psykologi og seksualitet stilte seg bak meg. En enorm mengde støttespillere i sosiale medier tok meg i forsvar. Jeg vant bloggprisen for «Årets sterke mening». Aksjonen ble avkledd for det den var; en svertekampanje. Og så ble det stille. Enn så lenge.”

Hvis vi ser på det Stavrum skriver i sin blogg som Tjomlid refererer til, så kan vi lese bl.a. dette:

http://stavrum.blogg.no/1390227421_unnskyld_gunnar_tjoml.html 

Stavrum skriver:

Jeg forsvarte publiseringen fordi jeg oppfattet innlegget som innenfor ytringsfriheten.Det gjør jeg fortsatt, hvis man vurderer ord for ord i innleggetProblemet er at saken hadde et bakteppe som jeg ikke var fullt klar over da jeg vurderte om bloggen var innenfor ytringsfrithetens grenser eller ei:De grove anklagene er basert på 3. parts selektive gjengivelse av hva Tjomlid skrev for syv-åtte år siden. Anklagene er brukt for å ramme Gunnar Tjomlid i en annen debatt – nemlig hans skepsis til udokumentert, alternativ medisin.”

Hvordan kom Stavrum frem til at “Anklagene er brukt for å ramme Gunnar Tjomlid i en annen debatt – nemlig hans skepsis til udokumentert, alternativ medisin.” ? Har noen sagt det til Stavrum eller har han fått beviser for at det er slik, mao hvordan kom han frem til en slik konklusjon ?

Stavrum skriver:

Resultatet ble at Nettavisen ble oppfattet som en katalysator for hets mot Tjomlid, og det han oppfatter som direkte trusler mot seg selv og sin familie.Min beslutning om ikke å fjerne blogginnlegget var basert på et prinsipp og en intensjon om å forsvare ytringsfriheten.Men beslutningen ble helt gal, og den gikk ut over en av landets fremste bloggere – Gunnar Tjomlid.Våre intensjoner var de beste, men vi ble brukt som nyttige idioter i en stygg kampanje for å ramme mannen, og ikke hans meninger.”

Kan Stavrum legge frem dokumentasjon på hvem det er som står bak kampanjen mot Tjomlid ? Hvordan fant Stavrum frem til den eller de som var bak denne kampanjen ? Var det han selv som avslørte komplottet eller fikk han hjelp til å avsløre det ? Hvis han fikk hjelp, hvem var det som hjalp ham med å avdekke denne kampanjen ? Jeg fikk aldri svar på de spørsmålene, da jeg stilte de i bloggen hans.

 

Det var også flere journalister som tok stilte seg bak Tjomlid i denne saken, bla disse: Helge Øgrim, forfatter Torgrim Eggen og John Færseth. Hvor nøytrale disse støttende journalistene var i denne saken er kansje irrelevant med tanke på at en journalister gjerne skal være nøytrale ?

Tjomlid skriver videre at han har fått støtte fra fagpersoner innen psykologi og seksualitet. Og det gjorde han, en kvinnelig psykolog ved navn Kirsten Holtmon Resaland, dvs EN person og ikke flere som det kan leses ut av det han skriver, men det er selvfølgelig mulig at han har tatt feil av entallsending og flertallsending, når han skrev dette: “fagpersoner innen psykologi og seksualitet” 

Muligheten for at Tjomlid har en annen definisjon på hva flere og mange er enn folk flest har er jo også en mulighet.  For noen er flere tusen mye, mens for andre så kan det hende at ti holder, og derfor er det jo viktig å konkretisere hva man mener med mye og mange når man bruker disse ordene da det er ord som lett kan tolkes utfra hva man selv mener om dem.

Man kan også undre seg over hvor nøytral og objektiv pressesjef for HEF Jens Brun-Pedersen er når han forteller at han støtterTjomlid. Omtrent på samme nivå som når politiet etterforsker politiet ?

 

“Han holder et høyt kvalitetsnivå, inkluderer alle aspekter av en sak og er nyansert. Han er kilde- og faktaorientert, samtidig som han er opplysende og interessant. I tillegg deltar han i debatten om sin egen blogg.”

Sa juryen om årets beste vinner av prisen for «Årets sterke mening» Gunnar Tjomlid. Hvis de hadde visst hva dobelthink (se linken på toppen av bloggen her) er for noe, ville de da gitt ham prisen ? Av og til så kan det være slik at hvis man ikke helt forstår det man leser, så vil man heller late som om man gjør det istedet for å si at man ikke forstår det, for det kan være flaut, og hvem vil drite seg ut i det offentlige eller blant kolleger ? Om det har vært tilfelle når det gjelder denne juryen skal jeg ikke si noe sikkert om, men umulig er det vel ikke. Alle som vet noe om hersketeknikker ser hva jeg holder på med nå, ikke sant ? Hvis man ikke er våken så vil man ikke forstå at jeg forsøker å så en mistanke her. Om mistanken er berettiget eller ikke kommer vel an på om man har lest noe av det Tjomlid skriver og man vet hva dobelthinking er for noe og kan gjenkjenne det. Dobelthinking er viktig redskap som gjør en i stand til å se om en tekst er basert på doblethinking eller ikke.

 

Igjen bruker Tjomlid sin venn John Færseth som objektiv kilde http://www.vg.no/nyheter/meninger/drittkasterne/a/10142637/ ,  der Færseth igjen bruker  “HEFs kampanje «Ingen liker å bli lurt» som ble lansert i mars 2011, som en reaksjon på den ukritiske medieomtalen av udokumentert alternativ behandling på denne tiden og en oppfordring til kritisk tenkning. Kampanjen virket som en rød klut på mange, både dem som opplevde den som et angrep på levebrødet sitt og på dem som opplevde at den angrep et livssyn der tro på healing og krystaller var en naturlig bestanddel. I tillegg kolliderte den med et fremvoksende miljø av vaksinemotstandere.”

Hvor kritisk og skeptisk denne kampanjen virkelig er kan man jo se her: https://www.facebook.com/ingenlikerablilurt/posts/752066891499790 

“Hvis det ikke finnes noen faktiske undersøkelser som kan vise til graden av suksess aksjonen har hatt slik som f.eks. statistikk så vil jo Ingen liker å bli lurt sin påstand om at aksjonen har vært en suksess ikke ha noen rot i virkeligheten, for det som sies her er jo ikke noe annet enn subjektive påstander så lenge ingen dokumentasjon foreligger: “Ellers kan vi forsikre Saga om at vi er svært godt fornøyd. Aksjonen traff en nerve og vi tror vi har bidratt til at folk i dag er mer bevisste på disse tingene enn de var før vi startet.”

“At Ingen liker å bli lurt forsikrer at DE (uthevet av meg) er fornøyde betyr vel strengt tatt ikke noe annet enn at de er fornøyde, ikke at aksjonen har vært en suksess, noe de jo også bekrefter ved å si “og vi TROR (uthevet av meg) vi har bidratt til at folk i dag er mer bevisste på disse tingene enn de var før vi startet.” Aksjonens motto er jo ” Ingen liker å bli lurt er en oppfordring om å hjelpe hverandre til å stille kritiske spørsmål til alt det lettvinte som får skli gjennom. Da lar vi oss ikke lure.” Og da vil vel det ultimate middelet for å komme dette til livs være de vitenskapelige metoder ? Hvordan Ingen liker å bli lurt da kan komme med påstander det ihvertfall ikke er noe hold i foreløpig og mene at man skal godta dem som fakta når de selv oppfordrer alle andre til å tenke kritisk og dokumentere sine påstander synes nå ihvertfall jeg er underlig, med mindre Ingen liker å bli lurt mener at deres ord er synonymt med sannhet, noe som i så fall vil være merkelig med tanke på aksjonens motto” 

 

At noen får seg til å si at Tjomlid syv år gamle datter burde bli «utsatt for rå og langvarige seksuelle overgrep» for å gi Tjomlid en lærepenger er jo mildt sagt sykt og usmaklig, det samme er tilfelle når man driver med skremsel der man sier at “vi vet hvor du bor”,  men denne ene personens uttalelser kan man jo ikke overføre til alle andre som er sjokkert over Tjomlid sine skriverier om pedofili, med mindre man vil kvele all kritikk mot det han har skrevet om dette temaet. Og hvor mange av disse “vi” er det som skriver at de vet hvor han bor, vet vi jo ikke, det kan for alt man vet bare være en person, som utgir seg for å være flere, eller det kan jo også være flere, men dette blir jo bare spekulasjoner. Hadde man anmeldt disse sakene, så ville politiet muligens kunne ha oppklart dette. Hadde jeg hatt en datter på syv år og noen hadde sendt en slik trussel til meg så hadde jeg som far uten tvil anmeldt saken, for selv om jeg ikke var redd for meg selv, så ville jeg vært redd for min datter.

 

Tjomlid skriver:

“Jeg har ikke tall på alle de meldinger jeg har fått fra folk som støtter meg, men ikke tør si det offentlig av redsel for å få samme skyts rettet mot seg. Det er trist. Det er også farlig, fordi vi trenger enhver røst som tør forsvare vaksiner og evidensbasert helseinformasjon”

Hvis jeg sier: Jeg har ikke tall på alle de meldinger jeg har fått fra folk som har vært inne å lest Tjomlid sine blogger om pedofili og som har fått bakoversveis, folk som hadde tenkt å melde seg inn i HEF, men pga at han har forbindelse med HEF så kommer de aldri til å bli medlem der, vil jeg da bli trodd på ?

 

Tjomlid skriver:

Disse fanatikerne vil ikke debattere sak. De vil kneble, knuse og kastrere.”

 Når man ukritisk har en blind tillit til vitenskapen er man ikke litt fanatisk da også ?

 

Tjomlid skriver:

For min del handler derfor bloggingen først og fremst om forbrukerbeskyttelse. Manglende reguleringav alternativbransjen gjør at folk står rettsløse når de kjøper tjenester av disse aktørene. Forbrukerombudet har gang på gang avdekket grove overtramp i markedsføringen av alternativ behandling.”

Det er bra at Tjomlid passer på, derfor så lurer jeg litt på hvorfor han ikke har skrevet noe om den norske og vestlige støtten til den nyinsatte fascist regjeringen i Ukraina, men hans synes kansje ikke det er et problem at den norske regjeringen støtter høyreekstremister ? Kan jo forstå det, da det neppe finnes noe ondere og farligere enn alternativbransjen.

 

Tjomlid skriver:

Derfor fortsetter jeg å skrive, fordi folk skal ha muligheten til å gjøre informerte valg for egen helse. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at deres strategi med å angripe person heller en sak alltid vil feile i det lange løp, og nå som de digitale terroristene igjen er fortrengt til sitt lille ekkokammer av svart lys og hatefull kjærlighet, kan jeg kjempe videre for det jeg tror på: Vitenskapsformidling og kritisk tenkning

Nei, Tjomlid nøyer seg heller med å være mer diffus enn direkte når han vil formidle hvem de slemme er slik at alle som ikke er enig med han kan bli mistenkt for å være digitale terrorister. Slå alle over en kam, det er en god strategi å bruke når konkretisering ikke gir den effekten man ønsker. Det er jo fint at Tjomlid til slutt selv forteller at han TROR på vitenskapsformidling og kritisk tenkning. Den vitenskaplige metode er jo den beste metoden vi har for å komme frem til en nøytral og objektiv sannhet med, men det fordrer at de som skal ta den i bruk er ukorrupte og objektive, og for de av oss som ser virkeligheten slik den faktisk er så må vi erkjenne at korrupsjon og kriminalitet innenfor vitenskap og forskning i dag er en realitet, noe jeg også viser til i endel linker over her. Så det å tro at vitenskapen i dag alltid kommer frem til de rette konklusjoner og resultater, er nok ikke i samsvar med virkeligheten nei.

 

 Tjomlid skriver:                                                                                                    

Jeg overstrømmes av tilbakemeldinger fra lesere av bloggen og boka som takker meg for å ha hjulpet dem til å ta bedre valg for sin egen helse. Foreldre som har valgt å vaksinere sine barn etter å ha lest bloggen min. Det gir styrke til å fortsette.”

Og helt til slutt vil jeg si: Jeg overstrømmes av tilbakemeldinger fra lesere av veggen min og notatet jeg har skrevet om vaksiner. De takker meg for å ha hjulpet dem til å ta et bedre valg rundt sin egen helse. Kvinner som har valgt å ikke vaksinere sine barn etter å ha lest notatet mitt rømmer fra mann og hjem og tilbyr sin kropp til meg i all takknemlighet. Det gir styrke til å fortsette. Overbevisende ? Tja, hvis man er av den oppfatning at påstander er synonymt med fakta, så ja.

 

 

Raymond Johansens hersketeknikker og hans undervurdering av sine lesere

Link til artikkelen der Johansen raljerer vilt med hersketeknikkene sine http://www.nrk.no/ytring/et-oppgjor-med-holdningene-1.11830464

“Å tro at ekstreme holdninger alene kan bekjempes ved å gi dem offentlighetens lys er ikke bare naivt ? det er farlig. Er det noe historien har lært oss, er det nettopp at ekstremt politisk gods må bekjempes aktivt og kraftfullt.”


Jeg skulle så inderlig ønske at Johansen kunne definere ekstreme holdninger på en ordentlig måte, f.eks ved hjelp av en liste for så å fortelle hvorfor han mener det han lister opp er ekstremt. Slik han uttaler seg over her så blir det mildt sagt tåkete og diffust.

“Vi kan ikke forklare fremveksten av høyreekstreme partier og ekstreme holdninger alene med tøffe økonomiske tider og høy arbeidsledighet. Jeg er redd for at det er blitt en sovepute for oss som politikere.”


Her igjen blander han høyreekstreme partier sammen med ekstreme holdninger sammen i salig suppe. Vi får ikke greie på hva ekstreme holdninger er for noe, men det er kansje meningen at vi ikke skal vite det? Er det noen andre her som klarer å få noe presist ut av uttrykket “ekstreme holdninger alene”?

 

“De ekstremistiske hatmiljøene kan deles i mange grupper: Tradisjonelle anti-innvandringsgrupper, antisemittiske miljøer, islamhatere, militante bevegelser, ekstrem islamisme og rene konspirasjonsteoretikere. I arbeiderbevegelsen har vi en lang tradisjon med å bekjempe all ekstremisme.”


Og hva slags temaer har den godeste Johansen puttet i konspirasjonsekken? Skal vi gjette oss til det? Mulig det også er noe konspiratorisk av meg å stille spørsmål ved et menneskes troverdighet når vedkommende ikke klarer å konkretisere, men heller strør om seg med tvetydigheter, tåkepreik og legger igjen en eim av mistanke om at hvem som helst kan være en konspirasjonsteoretiker, som han har puttet i sekken sammen med høyre ekstreme og på den måten satt hale på grisen, eller mer korrekt grisene. Nazistene brukte vel lignende metoder. Nå ja, man behøver vel ikke være nazist selv om man adopterer deres metoder, det viktigste er jo at verktøyet man bruker fungerer slik at man får fikset det problemet man mener man har (og det var et eksempel på hvordan man bruker hersketeknikker noe som vi skal se at Johansen er en flittig bruker av videre nedover her).

 

“Hat mot styresmaktene, forakt overfor politikere og generelt antidemokratiske holdninger og konspirasjonsteorier var helt sentrale elementer i gjerningsmannens ideologi, som i de fleste ekstreme ideologier. Slike holdninger har blitt ufarliggjort og alminneliggjort gjennom en årrekke.”


Igjen, så vil ikke Johansen konkret fortelle oss hva han legger i ordet konspirasjonteorier, men det kan virke som hvis man kritiserer politikere eller kaller en spade en spade da er man i følge han en konspirasjonsteoretiker. Hva er man hvis man bruker hersketeknikker, tåkepreik og mistenkliggjør de som kritiserer de som sitter ved makten da? Tja, det er vel flere muligheter. Dum kan man være, men det tror jeg ikke Johansen er. En farlig mann som prøver å underminere ytringsfriheten ved å bruke ordet konspirasjonsteoretiker uten at han konkretiserer det, er nok nærmere sannheten, for når man bytter ut faktabasert argumentasjon med hersketeknikker, da har man ikke rent mel i posen. Og så undrer mannen seg på hvorfor det eksisterer politikerforakt.

 

“Det er viktig å forstå at dette ikke handler om å kneble noen. Det handler om å ha en bevissthet rundt hvilke ord og beskrivelser som brukes, og hva slags holdninger det bygges opp under. Vi må ikke bare ta tak i det ekstreme, men også det dagligdagse. Det handler rett og slett om måten vi omtaler våre medmennesker på.”


Hmmm, litt av et paradoks det der Herr Johansen, du hiver ut ordet konspirasjonsteoretiker uten å gjøre ordentlig rede for hvem eller hva som går under den kategorien,  hvem som skapte det og i hvilken hensikt det ble skapt, og så sier du at det ikke handler om å kneble noen. Ikke det at jeg tror du vil ta i mot råd fra meg, men hadde jeg vært deg så hadde jeg nok bedt om konsulent hjelp før jeg skrev noe slikt du har skrevet her, for logikk er ikke din sterke side. Kansje et kurs i retorikk og logikk forståelse også ville vært en god ide?

 

“Å ta til motmæle er å ta ansvar for framtida. Metoden er å si fra, svare og ta igjen, om det er ved lunsjbordet eller på nett. Om det er mot de voldelige eller ikkevoldelige delene av de ulike hat- og konspirasjonsmiljøene. Fordi deres holdninger er farlige. Og de dreper.” 


Ehh du mener vel å mistenkeligjøre og skremme folk fra å si det de mener, bare at det vil virke mot sin hensikt hvis du skulle kalle en spade for en spade og si det rett ut ?
Jeg må virkelig si at min tillit til arbeiderpartiet og politikere øker når jeg ser deres store evne til å konkretisere bare vokser og vokser (det var ironisk bare for å ha det på det rene). Johansen, du er virkelig god på å bruke ordet konspirasjon, og for dem som ikke forlanger noe mer enn det ordet for å sette hale på grisen, så funker det jo sikkert helt etter din plan, men har du intensjoner om å overbevise oss andre så må du nok levere en hel del mer, men det du har skrevet her er kansje ikke beregnet på tenkende mennesker ?

 

“Flere, også jeg, burde være flinkere til å ta til motmæle når myter spres. Hvis den eneste responsen er at «de er i sin fulle rett, fordi vi har ytringsfrihet», viser vi egentlig en fullstendig mangel på både holdninger og perspektiver.”


Har ikke du også lagd en myte med din bruk av konspirasjons ordet da Raymond Johansen? Har ikke du brukt dette ordet for å mistenkeliggjøre og skremme folk ved å sause sammen høyreekstremisme og konspirasjon? Hva slags holdning er det du har som bruker dette ordet til å mistenkeliggjøre og for å skremme? Hvem skal avgjøre hva som er konspirasjoner og hva som er reel kritikk av makta? Du? Kansje man etterhvert kan få sydd noen gule stjerner til dem man anser som konspirasjonsteoretikere, så man til enhver tid vet hvem de er? Hvordan vil du løse problemet med dem som kritiserer makta da? Det du har demonstrert ved å skrive denne artikkelen er at du undervurderer dine lesere, du forventer deg at dine hersketeknikker skal bli sett på som fakta. Hvis dette var et forsøk på en objektiv fremstilling av en sak du synes er viktig, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å lese deg opp på hva objektivitet er, for det går neppe an å bomme mer på det enn det du har gjort her.

 

Kan vi bygge en bro over uvitenhetens hav ?

 

Et bilde kan si mer enn tusen ord, men en setning med de rette ordene kan også si mer enn tusen bilder, eller rettere sagt, de kan få deg til å produsere dine egne bilder inne i ditt eget hodet. Bøker er det beste eksemplet på det.

 

“De fleste mennesker har lært å lese etter fattige behov, på samme måte som de lærer sin addisjon og subtraksjon, tilstrekkelig til enklere regnskapsførsel, til ikke å bli snytt ved veksling over disken. Om den virkelige lesning vet de lite eller ingenting, og dog er det bare den som teller, ikke det lettkjøpte som frister med billig dagdrømmer, men den litteraturen som vi må anspenne alle våre åndelige evner for å fatte og som vi må vie våre beste timer.

 

Vi er udannede, lavsinnede og uopplyste. Vi er blitt små, og vår åndelige flukt går sjelden høyere enn til avisens sensasjoner. Og dog er litteraturen på langt nær så kjedelig som sitt publikum. Den må eie ord som henspiller direkte på vår egen situasjon og som, om vi bare evnet å finne frem til dem og lytte og forstå, ville være oss like velkomne som våren og morgenrøden. 

 

Har ikke for utallige mennesker nettopp en bok betydd et avgjørende vendepunkt i livet ? Og kansje finnes bøker som nettopp for oss ville forklare de store undere og åpenbare nye og ennu større. De samme spørsmål som forvirrer og forundrer oss i dag har i svundne tider oppstått i de gamle vismenns hjerter, og hver enkelt av dem har gjennom verker og levnet  gitt sitt svar.

 

Vi er stolte av å leve i fremskrittets århundre. Vi har i vårt land levelige vilkår for alle, og vi har gode skoler – for barn. Men selv må vi bli  lokket og tvunget som det kveg vi velger å være, til åndelige anstrengelser. Det ser ut til at vi regner vår utdannelse for avsluttet fra det øyeblikk vi opphører å være barn og står frem som modne menn og kvinner. Vi ødsler ut gull for å dekke våre legemlige behov og kurere våre fysiske svakheter, men hva med det åndelige ?

 

Der er byer som ofrer hundretusener på å få bygget rådhus, men hva ofrer de på levende, åndelige krefter ? Når vi nu en gang lever i dette århundre, skulle vi ikke så nyte alle de fordeler de byr oss ? Om det viser seg nødvendig så la oss unnvære en ny bro over elven og heller gå en omvei der, hvis vi istedet kan hvelve en bro over det uvitenhetens hav som nå omgir oss overalt.”

 

Henry David Thoreau

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau

 

 

 

Står den menneskelige og moralske retten over loven ?

 

 

På 50, 60 og 70 tallet så ble det gitt ut store mengder litteratur på norsk skrevet av både nasjonale og internasjonale forfattere, litteratur som stilte kritiske spørsmål ved skevheter i samfunnet og maktmisbruk. Slik litteratur ble også gitt ut på 80, 90 og 2000 tallet, men ikke på langt nær i samme omfang som i den første tretti års perioden som var gullalderen for slik litteratur.

Denne litteraturen gjorde det mulig for den vanlige mann og kvinne og sette seg inn i emner de ellers ikke ville hatt mulighet til å sette seg inn, og som gjorde dem i stand til selv å tenke kritisk. Denne litteraturen finnes det i dag desverre svært lite av, ihvertfall hvis man sammenligner med den tidligere glansperiode denne litteraturen hadde.

Forlag kjøpes opp og slåes i sammen, og det økonomiske aspektet blir det eneste aspektet. inntjeningspotensialet framfor kvalitet blir det som teller, og “smale” titler uansett hvor viktige de måtte være, blir skjøvet til siden og drukner i det ubetydelige men allikevel det etterspurte.
https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/b%C3%B8kenes-verden-forlagenes-%C3%B8konomiske-diktatur-og-det-demokratiske-forfall/475398235851350

Den norske kvinnelige forfatteren Sidsel Mørck er en av disse forfatterne som evner å stimulere vår kritiske sans med intelligente og velformulerte innspill omkring de som sitter i maktposisjoner og hvordan de bruker sin makt. Jeg har her valgt ut et stykke fra hennes bok Ingen røyk uten ild, som er minst like aktuelt i dag som den gang det ble skrevet i 1979

http://no.wikipedia.org/wiki/Sidsel_M%C3%B8rck

 

“Det som er interessant å diskutere, er hvorvidt en person eller gruppe har RETT til å sette seg ut over loven. Her bruker jeg rett i betydningen menneskerett, moralsk rett.
Det blir da en tydelig forskjell på lov og rett, fordi loven er en byråkratisk innretning, et redskap som skal oppnå og gjennomføre rettferdighet. – Hvis redskapet ikke virker, ikke er godt nok, står etter min mening den menneskelige og moralske retten over loven.

 

Jeg skal  prøve å bli mer konkret:

 

Vi har valgt våre demokratiske ledere på deres premisser, ikke på våre. Med det mener jeg at det er politikerne selv som tar hånd om sin egen markedsføring, informasjon og presentasjon. De velger selvfølgelig å fokusere på det de mener vil virke som positive sider og trekk ved sin egen politikk, og sin egen person ! På den måten er vi som borgere tvunget til å velge ledere etter det bildet de ønsker presentere for oss. Det er umulig for oss å skaffe et nyansert vurderingsgrunnlag.

 

Når da våre representanter er valgt inn i forskjellige posisjoner, viser det seg ofte at terrenget stemmer dårlig overens med kartet, og at deres forvaltning av makt ser helt annerledes ut i praksis enn vi som velgere hadde grunn til å anta. Vi kan altså føle oss forført , de folkevalgte ivaretar ikke sine forventede oppgaver. De oppfyller ikke sine valg LØFTER. Her kan det være grunn til å se nærmere på selve språket. Ordene lov – å love – et løfte – har sannsynligvis samme opprinnelse. Med en freidig tolkning kan vi da si at en politiker som ikke overholder et VALGLØFTE , gjør noe U-lovlig, men han bryter ikke loven, hvilket bare betyr at loven ikke kan være et godt redskap.

 

Et bestemt parti får stort  flertall i et kommunevalg, fordi det på sitt program LOVER å sikre farlige skoleveier.

(Disse har lenge vært livsfarlige med flere skader og dødsfall).

Forbedringen uteblir, i mellomtiden skjer det flere ulykker. Dette resulterer i at befolkningen aksjonerer med å sperre veiene for biltrafikk. Aksjonen er selvfølgelig ulovlig, mens løftebruddene til de folkevalgte ikke blir stemplet på samme måte. Årsaken til at ingenting blir gjort kan skjules i byråkratisk sommel, langsommelig arbeid med utredninger, delegasjoner på omstendelige befaringer, dårlig økonomi, osv.

 

Her er det klart at RETTEN står på befolkningens side, selv om om loven står på politikernes. Det ville være absurd om vi skulle akseptere flere dødsfall og skader blant skolebarn, fordi kommunestyrerepresentantene satt på kurs for å lære om trafikksikkerhet – eller for den saks skyld var på elgejakt eller vinterferie.”

Sidsel Mørck 1979

Skatten i enden av regnbuen

 

Uten engasjement, uten glede, så blir alt bare et ork, det blir noe man må gjøre fordi man er nødt, og i de fleste tilfeller så betyr det at man er økonomisk tvunget til enten å gå på en jobb som suger livet ut av en, eller at man må utdanne seg til noe fordi økonomien tilsier det og ikke hjertet, selv om det hamrer vilt inne i ens bryst for å fortelle at dette vil drepe deg, ikke i morgen, men sakte på sikt. De fleste av oss har opplevd dette, og opplever det. Det er en stor del av livet vårt, som pågår og som vil fortsette å pågå.

 

Verden er en stor regnbue av farger, som vi burde kunne boltre oss i, men de som ikke vil at vi skal boltre oss, har trukket et forheng over denne regnbuen, og fargen på forhenget er grått og trist, og de færreste forsøker å titte bak forhenget, slik at de kan oppdage at bak de triste grå skyene så skinner solen. Og de eneste som på nytt kan få solen til å skinne gjennom det grå triste er oss, ikke jeg alene, ikke du alene, men alle, hvis vi er modige nok til å si at dette vil vi ikke være med på lenger.

 

De fleste av oss innbiller at vi lever, mens vi i bunn og grunn bare blir holdt kunstig i live av det vi konsumerer, det vi tror vi må gjøre, og hva vi tror vi er. For vi er ikke jobben vår, vi er ikke utdannelsen vår, ei heller bilen, båten, hytta eller den dyre dressen som henger i skapet eller Gucci veska vi fikk til røverpris. Nei, vi er noe helt annet, og for finne ut hvem vi er så må forhenget som skjuler regnbuen rives vekk, og vi må søke mot der regnbuen slutter, der vil vi finne skatten, og veien frem dit er det kun hjertet som kan føre oss.