Det er ikke hva Skagerak svarer på om smart målerne, men hva de ungår å svare på som er skummelt

Bilderesultat for smartmeters on fire

 

Michael Rapp, prosjektleder for AMS i Skagerak Nett, viser til Statens Strålevern – Smarte strømmålere er ikke farlig http://www.skageraknytt.no/single-post/2017/03/23/Mobiltelefon-avgir-langt-sterkere-signaler-enn-AMS-m%C3%A5lere. Hva om han og Einar Flydal som er den som sannsynligvis vet mest om dette i Norge tar en debatt, gjerne direktesendt på tv ? Her er hva Flydal har å si om Statens Strålevern:

“Det norske strålevernet lider av inkompetanse, underbemanning og/eller sviktende politisk og miljømessig gangsyn. Det forholder seg heller ikke til normal forskningsetikk, vitenskapelig bevisførsel og pålagt politikk ? kanskje av samme grunner. Etaten bommer da også på målet ? å sette strålegrenser som beskytter ? med mer enn seks nuller, til skade for naturen så vel som for folkehelsa. Og trekker resten av Helsenorge med seg.” Dette dokumenterer Flydal i sin artikkel her https://einarflydal.com/2015/09/02/stralefarevurderingen-bommer-med-faktor-72-millioner/

Flydal snakker mer om påliteligheten til Strålevernet:

“Nordmenn er et tillitsfullt folkeferd. Meningsmålinger bekrefter det jevnlig. Vi har stor tillit til forskere, embetsmenn og politikere. Lokalpolitikere, til og med borettslagsledere, bruker jo at de «må stole på Statens strålevern», eller at de «kan jo ikke gå imot Statens strålevern», som argument for at det ikke trengs strengere tiltak i kommunen, i borettslaget, osv. Det skulle tatt seg ut i land som for eksempel Frankrike! Mye av diskusjonene rundt elektromagnetiske felt og helsevirkninger dreier seg om denne tilliten.

Har vi grunn for den? Eller hviler den bare på den gamle allmuens respekt for øvrigheten ? på tilliten til at «Den Herren giver et embede, giver han også forstand»? Vi har nok altfor lett for å å se bort fra at også de som er satt til å styre, blir offer for de samme krefter som de fleste andre. Selv om de ideelt sett skal være nøytrale, saklige og partsuavhengige og treffe kunnskapsbaserte beslutninger til beste for fellesskapet, kan deres syn på sakene bli preget av egen bakgrunn, av snevre interesser, av manglende informasjon og sakkunnskap, av fordommer, og av rammer som fratar dem handlefrihet.” https://einarflydal.com/2016/05/11/er-fagfolk-til-a-stole-pa/

Hvis det Flydal sier her stemmer, så blir vel ikke denne Rapp sine uttalelser særlig troverdig, men mener han at Flydal tar feil, så er han vel også klar for å ta en debatt med ham ? “Michael Rapp vil spille med åpne kort. Dette er ikke påstander, men teknisk korrekt og god informasjon, sier han.”

“Rapp understreker at det ikke holder å si at du ikke vil ha den nye måleren, som er å betrakte som en del av Skagerak Netts anlegg. Du må ha dokumentasjon som viser hvorfor.” Kan man som bedrift få en bedre gavepakke ? Kunden tvinges til å kjøpe produktet, ikke en gang mafiaen kunne fått det til bedre.

Men hvilke andre relevante saker er det som er interessante å snakke om når det gjelder smart metrene som Rapp glatt hopper over ?

Hva med de økte mulighetene for overvåkning av folks privatliv som kommer med disse smartmålerne ?

Hvorfor sier han ingenting om at Regjering og Storting har bestemt at Norge ? i stedet for å bruke vår vannkraft i Norge ? skal eksportere en vesentlig del av krafta til EU. At det i øyeblikket legges to nye kabler til Tyskland og England, og at flere er under planlegging ?

“Når mer enn halvparten av norsk vannkraft skal eksporteres, blir resultatet et gedigent underskuddet på kraft i Norge som må kompenseres av importert kraft fra EU. Og da det blir ikke noe som likner på den stabile, trygge og reine vannkrafta vi har vært vant til, men en blanding av brun elektrisitet lagd av kull og olje, av ustabil vindkraft (og litt kjernekraft).” http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece#.WMmApzjZ9nZ.facebook

Hvorfor sier han ingenting om at målerne skal bidra til å tilpasse det norske strømforbruket til den ustabile kraftforsyningen vi skal importere fra EU, der løsningen altså blir å regulere enkeltpersoners og geografiske områders strømforbruk gjennom døgnet ?

Hvorfor sier han ingenting om at metoden for beregning av kraftprisen endres: “Vi har hittil betalt for forbruket vårt (antall kilowattimer), men skal nå betale for effekt (kilowatt), altså høyest pris når alle trenger mest energi.” http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece#.WMmApzjZ9nZ.facebook

Hvorfor nevner han ikke at erfaringene fra områder som har innført systemet, har fått en økt strømpris ?

Har det vært branner som har blitt satt i gang pga disse smart meterne ? Det er vel et samtaleemne som ikke er særlig fristende å ta opp.

https://takebackyourpower.net/1000s-of-smart-meter-fires-new-whistleblower-court-evidence-video/

Grunnen til at Rapp ikke tar med disse punktene i promoterings talen sin må vel være at da ville det nok blitt en mye større motstand mot innføringene av smartmetere enn det allerede er, derfor så unlater han å fortelle den hele og fulle sannheten, og formidler bare det som høres mest “positivt” ut.

http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece#.WMmApzjZ9nZ.facebook

Mer enn 150 linker som forteller og dokumenterer ulempene med smart metere, albumet er åpent for alle – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10201578551336637.1073742055.1563436195&type=3

 

Nordmenn, enhver diktators våte drøm ?

Bilderesultat for believe your government blindly pics

 

Skrevet av gjesteblogger ‎Steffen Hauerbach

Man ser gang på gang løfter bli brutt, provoserende «tiltak» bli innført, neglisjering av helsepolitikk, skole, veier, etc. Poenget er, samme hva politikere måtte fremme ser det ut til at nordmenn flest er noen systemtro nek som finner seg i det meste som måtte komme.

«Ja hvis staten sier det så, ja må vi jo gjøre det..» Hadde regjeringen gått ut og bedt folket kaste seg utenfor Galdhøpiggen er jeg sikker på at massene hadde troppet lydig opp. De mest radikale hamrer gjerne neven i bordet og grynter at «det er nå gått for langt», blir forbannet en kort stund men så er det tilbake til normalen og glemt.

Man trenger ikke gå lenger enn til over fjorden til det kontinentale Europa før man ser hvordan folk står på barrikadene og kjemper mot politikere og bankenes skamløse natur. Hvorfor er nordmenn, eller skandinavere et så systemtro og tiltaksløst folk når det kommer til å stå på sine krav?

Jeg blir både oppgitt og overrasket over hvor apatiske folket her er. Hvis regjeringen hadde innført en ny lov som hadde gitt enhver politiker rett på første natten med bruden etter ekteskap/partnetskap hadde blitt inngått er jeg sikker på at det også skulle gått seg til. Norske demonstrasjoner er jo en latterlig parodisk affære. Noen titalls som prøver å kore frem noen slagord «nei nei nei tjohei» med nærmest total mangel på engasjement.

Finnes det egentlig noe håp for dette folket? Godtroende gjeldsslaver av et system som skatter deg til du går i graven (og etterpå vel å merke) og som ønsker å styre folks leggetider, hva man skal ha på skiven, hobbyer, meninger, osv.

Arven fra pietismen kokt i sammen med indoktrinering fra barnsben av har tydeligvis satt sine spor. Resultatet er en høyst usikker saueflokk som breker og logrer på kommando med en fantastisk evne til å finne seg i de utroligste sidesprang fra politikernes side.

Nordmenn flest er jammen blonde og blåøyde i alle høyeste grad, og gløden er like svak som hudfargen. Makan til apatisk og underkastende folk skal man se lenge etter.

The Djinn Connection

The Djinn Connection: The Hidden Links Between Djinn, Shadow People, Ets, Nephilim, Archons, Reptilians and Other Entities

“After years of research, I had already concluded that the Djinn were major players in hauntings, accounting for poltergeist activity, visitations and apparitions. Their footprints, however, went out in all directions. I soon linked them to Shadow People, a terrifying bedroom visitor. I found a remarkable similarity to fairies, demons and mysterious creatures. Then I followed a path of evidence to extraterrestrials,  the ET abduction phenomenon, and our interactions with gods and beings troughout history.

The Djinn are are players in many paranormal arenas.

Djinn comes from the Arabic verb janna, wich means “to hide or conceal”. Thus, the Djinn are the Hidden Ones. The Djinn have been well-known in Middle Eastern lore for millennia, but we in the modern West, if we know much about them at all, think of them only as fantasy genies in bottles. So much the better for the Djinn. Our lack of awareness of them enables them to carry out various agendas related to human beings, all while disappearing like chameleons into the background, literally hiding in plain sight. The Djinn are like us : beings with free will, capable of choosing their path. Some are good, some are bad, some are evil, and some are mixed, sometimes good and sometimes bad. Most of their agendas concerning humans that are evident to us are self-serving at the least, hostile at the worst.

Not all Djinn are malevolent, any more than human beings are all good or all bad. Like humans, the Djinn have their terrorists, and its the hostile ones who strike out against people to haunt, harass, possess, abduct and cause problems. They do not have our best interest in mind, but they masquerade, cloak and deceive so that in many cases, we do not realize what we are really encountering. That serves their purposes, too.
 

Back in 1983, the late Gordon Creighton stated in the FSR, “…study of all the great world  religions — and notably Islam — would yield valuable clues as to the true nature of the so called “UFO Phenomenon” and would and would rapidly eliminate much of the fatuous “Space-Age Mythology” that has been spawned in such profusion over the last three decades.”

He went on to say the Djinn are “inveterate liars and deceivers, and delight in bamboozling and misleading mankind with all manner of nonsense. (See the average spiritualist sèance for examples of their activities, and also the usual communications from UFO entities in close encounter cases.)”
 

Apparently few in ufology or the media took notice, for we have continued to see certain themes promoted, such as the “grays” who want to either save the planet or save their own species. While some researchers have ventured into connections between ETs and fairies, gods and other beings from mythologies and lore, they have consistently bypassed the Djinn. Perhaps Westerners do not want to take seriously entities that seem “middle-eastern – despite the fact that all the entities who populate the planet with us are everywhere and known by a variety of names; they are not limited to “countries”, “regions” or “religions”.

I do have believe the Djinn are participants in every aspect of paranormal and supernatural experiences we have, from hauntings to mysterious creatures to aliens to interdimensional beings and more.

Their involvements are diverse. If we assume there are other players besides the Djinn, then there are mixed motives and activeties. The Djinn may cooperate with some, spy on others, and work against others. Regardless of whetever we are dealing with one race of beings or many, the bottom line troughout history has been the same: manipulation, control and attempts to diminish or eliminate us.

To make any headway in this, one of the things we must do is get past the term “extraterrestrial”. We have been sold on little grays in space ships, and as long as we limit our beliefs to that, the real entities will go on with their programs unbothered. The term extraterrestrial is a deliberate misnomer, it keeps us in a three dimensional space and time. That is bullshit. These things are extra-dimensional.

Other terms have been put forward over the years, such as EBE for extra bilogical entity, and ultraterrestrials, a term coined by John A. Keel to describe the inter-dimensional nature of entities. None of them have caught hold. “ET” is ingrained in the media and the mass consciousness. Even if we acknowledge that most of these interveners and visitors come from other dimensions, we still use the term “ET”.

As noted in earlier chapters, our perceptions of beings change according to our beliefs. In all likelihood, we have been interacting primarily with the same entities for millennia, with others coming and going. The entities who appear in all the threads trough history are the Djinn.

At some point the Djinn will not have to disguise themselves, but by then it might too late for human beings. Undermined from within, like a house devoured by termites, humanity  might collapse. The Djinn`s agenda is the removal of humanity from this reality. To them, we are the aliens in this world, the world they want. We have to wake up and switch back on.”

Rosemary Ellen Guiley from her book The Djinn Connection 2013 – https://www.adlibris.com/no/bok/the-djinn-connection-the-hidden-links-between-djinn-shadow-people-ets-nephilim-archons-reptilians-and-other-entities-9780985724337

 

 

Interdimensional Universe

Over the course of his thirty years of investigation into UFOs, including his own field research, photographic evidence, and meticulously compiled case studies, Philip Imbrogno has provided fascinating new insight into paranormal phenomena. In this book, he reveals for the first time the detailed experiences of prominent paranormal experts as well as his own firsthand experiences.

Using the latest quantum theories, Imbrogno sheds new light on classic UFO cases, government cover-ups, and the hidden connections between UFOs and other unexplained phenomena – from crop circles and animal mutilations to angels and jinns (or genies).Imbrogno’s intimate knowledge spans the very early UFO activities to present day sightings.  He personally investigated four of the best known UFO flaps of the modern era – Hudson Valley, Phoenix lights, the Belgium sightings, and the Gulf Breeze Florida sightings – and shares information never released before, including photographic evidence that something very unusual is taking place on planet Earth. https://www.adlibris.com/no/bok/interdimensional-universe-9780738713472

 

Passport to Magonia

 

“It is readily acknowledged that our time has surpassed all epochs in history for the accumulation of technical knowledge, physical power over our environment, and economic might. It is less often pointed out, however, that our age has generated, and continues to generate, mythical material almost unparalleled in quantity and quality in the rich records of human imagination. More precisely, people have very frequently reported the observation of wonderful aerial objects, variously designated as flying saucers, unidentified flying objects (UFOs), and so on; among these narratives descriptions of landings made by these craft are commonplace; and that quite a few accounts purport to inform us of the physical characteristics, the psychological behaviour, and the motivation of their occupants.

But investigators have neglected to recognize one important perspective of the phenomenon: the fact that beliefs identical to those held today have recurred throughout recorded history and under forms best adapted to the believer’s country, race, and social regime. If we take a wide sample of this historical material, we find that it is organized around one central theme: visitation by an aerial people from one or more remote, legendary countries. The names and attributes vary, but the main idea clearly does not. Magonia, heaven, hell, Elfland – all such places have in common one characteristic: we are unable to reach them alive, except on very special occasions. Emissaries from these supernatural abodes come to earth, sometimes under human form and sometimes as monsters. They perform wonders. They serve man or fight him. They influence civilizations through mystical revelation. They seduce earth women, and the few heroes who dare seek their friendship find the girls from Elfland endowed with desires that betray a carnal, rather than purely aerial, nature.

These matters are the subject of Passport to Magonia, Jacques Vallee’s seminal master-work that changed our understanding of the UFO phenomenon. An instant classic when first published in 1969, the book remains a must-have resource for anybody interested in the topics of UFOs and alien contact, as well as those fascinated by fairy folklore and other paranormal encounters.”

 

“The mind is beguiled with promises of “cosmic counsciousness” and the senses are lulled to sleep or bewitched by the constant reiteration that if we spread our wings and fly we shall attain to the topmost branches in the space of a singe life-time.                   But do those who speak so glibly of enlightment, and who brush aside with apparent ease the averse sides of the power-zones with which they boast familiarity, do they really imagine that one side only exists ? It is futile and false to imagine a coin with one side only.” – http://olehartattordet.blogg.no/1489261629_11032017.html

 

ThZgdad_0rc
M-Ss-HIhixw

 

Nightside of eden – A coin always have two sides

 

Er det ikke fascinerende at så og si ingen er interessert i å finne ut hvorfor vi er på denne planeten og hva den egentlige meningen med livet er?

 

“Despite our belief systems, we still fail and will suffer. One of the reasons this is so is that most belief systems just provoke guilt instead of leading to understanding of symbols/forces behind the events of our everyday lives.

Simply focusing on “creating love and light” or “changing the universe” or “creating a new reality by thinking and affirming and desiring” actually have a backward effect, because they are tacit admissions of lack; lack of light, lack of perfection, lack of perfect reality. Any change for the better in this life can only come from an objective look at the limits of our own beliefs, and learning to think in unlimited terms.

In our search for the objective nature of our beliefs and the ways they influence our lives, we`ve learned something of the nature of higher realms, that negative beings do inhabit them and influence our lives in insidious ways. To be free of the negative forces, we must be aware of them. The only thing that offers protection is knowledge.

With the knowledge of higher worlds and their relation to our own, we can navigate this world with awareness of the various pitfalls and diversions that we all encounter, but that few recognize. What you don`t know about can harm you, but vigilance in the art of discernment – of seeing the reality behind the symbol system of 3D reality – can offer protection”: https://www.amazon.com/Soul-Hackers-Hidden-Behind-Movement/dp/1897244517/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1356258455&sr=1-2&keywords=soul+hackers+laura+knight

 

The case against reality – professor Donald Hoffman on conscious agent theory https://www.youtube.com/watch?v=dd6CQCbk2ro

 

Er du redd, lei og deprimert? Da kan jeg anbefale deg å se denne. Man våkner ikke opp av å surfe gjennom livet på en bølge. “Welcome to the year 2020” https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Kye-JZiJ7w&fbclid=IwAR1TeIqMtOY2n2Th-n-04eN0vhBU8aO_A0msbiDUT3pjIYaX6UUXGXNjg_0

 

Interview with Peter Fenwick (born 25 May 1935), a neuropsychiatrist and neurophysiologist who is known for his pioneering studies of end-of-life phenomena. In this interview he talks about near-death-experiences (NDE), death-bed-visitors and how we can achieve a good death. NDE research is at the cutting edge of consciousness research and offers a convincing model for the understanding of what happens when we die. Peter Fenwick describes the different transitional phases of the dying process and highlights the importance of letting go at the end of ones life. He offers fascinating insights into common phenomena at the end of life, such as premonitions, seeing a light, death-bed-visions and coincidences. In his opinion everybody should know about death and the dying process, because it is a normal part of living. https://www.youtube.com/watch?v=78SkTuk8Zd4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0HlAaRA4FcjjjXVJwOR2FZpFViz8ukXHCtbVvK9MjXBCesMtacO2a3oCg

 

Life is possible after death according to quantum physics https://www.youtube.com/watch?v=HaI411S8aoM&t=265s

 

Atheist shocked by who he meets in heaven https://www.youtube.com/watch?v=btacKoGvVtM

 

En halv times intervju med en mann som havnet i helvete i sin nær døden opplevelse. Han beskriver seg selv som en tidligere realist, materialist, og egoist. https://youtu.be/diPhrDPH8U8

 

Hard truth – Whats the point of all this? Why are we here? https://www.youtube.com/watch?v=WTIVZU24Gt0

 

NDE | Had To CONSENT | Memories Were HIDDEN Because of Agreement | Matrix Reincarnation Soul Trap https://www.youtube.com/watch?v=b_2QcKE5Kvw&ab_channel=-ForeverConsciousResearchChannel

 

Forever Conscious Research Channel https://www.youtube.com/c/ForeverConsciousResearchChannel/videos

 

Archons. Otherworldly Rulers Through The Ages – https://archive.org/details/Archons.HiddenRulersThroughTheAges/page/n1 

 

The Djinn Connection – http://olehartattordet.blogg.no/1489315625_the_djinn_connection.html

 

Total model of reality and how to escape reincarnation cycle. The real matrix! https://www.youtube.com/watch?v=mcgfN7ZTVdU&list=PLzKgNWpl52DKpqexS9eq3rvQmBO9mAGU5&index=92&fbclid=IwAR1wzPPMQu65xM_-JKLWNJcU7AZbVqzoUCtuPgpY83jEcB4dtlxPJ_Ln0bE

 

How to escape the reincarnation prison matrix – part 1 thought, clues https://www.youtube.com/watch?v=eKoLn6VQqP4&list=PLSrQpANX8j7V8sbAC-6QjiAUw083VlL5A&index=2&t=0s&fbclid=IwAR3_5di7bSrKJrPZf3Oz538WmEpaSm1fzaRME9yGEfJhXKppNyk4AktQw1Y


How to escape the reincarnation prison matrix part 2 LOVE FEAR GUILT https://www.youtube.com/watch?v=MS71Y9YU_Yc&list=PLSrQpANX8j7V8sbAC-6QjiAUw083VlL5A&index=2&fbclid=IwAR2sqORi6d-1DjwZwbD0npkX3FtW8g2OD7x2VaMj8e7i82L7I3K1rL3C3iA

 

How to escape the reincarnation prison matrix part 3 – Amnesia, Oneness, Submission https://www.youtube.com/watch?v=J7B0QEl619k&list=PLSrQpANX8j7V8sbAC-6QjiAUw083VlL5A&index=3&fbclid=IwAR1FRq6fsRTokUCpKU8Ohcgqir87DE3JyFlwHlSWe_96Lm1a6Dz9acHlYjA

 

How to escape the reincarnation prison matrix – Part 4 “The Real Matrix” https://www.youtube.com/watch?v=3Grth290WvY&list=PLSrQpANX8j7V8sbAC-6QjiAUw083VlL5A&index=4&fbclid=IwAR1KkO640XfkA9NSfsvEk1PAYaIpBeX0sYA5jH4MKlmO6-PhCHOM-SAbIdk

 

This is the Real Matrix, Sheldon Moore https://www.youtube.com/watch?v=U055tt6ubJE&t=306s&ab_channel=LeakProject

 

Western Book of the Dead https://www.youtube.com/watch?v=HVXQ4uqQrUE&list=PLSrQpANX8j7V8sbAC-6QjiAUw083VlL5A&index=5&fbclid=IwAR1yUjyvgpfKVe4yVwU3z75fc0T2tg6ct2v_IULT59kuTuLNjZOu5CnvB8I

 

THE TWO DEFINITIONS OF EGO https://www.youtube.com/watch?v=W0K_RG1RYdM&fbclid=IwAR3cS4eyfsIcT_NVEmzIVZAnyfml1OxrUuVV2U53_q1W0Ys0MhKkmpm4U_k

 

WARNING! The Afterlife “Life Review” Is A Trap! https://www.youtube.com/watch?v=AqEPKbvDvNc&fbclid=IwAR1AP5a7zPmNyK6QcLf9rb3iKOtrK9WvMEyL5ux7nacX0F8pFHRcuK2v7-8


Blowing the Whistle on Enlightenment: Confessions of a New Age Heretic https://brontebaxter.wordpress.com/blowing-the-whistle-on-enlightenment-confessions-of-a-new-age-heretic/?fbclid=IwAR3QE4h-RIzOLXLv_R0EFMy3IbUNSCPKY4DJsqpep5NsxoMPmm9h7w8WXOA

 

Rich Talks Part 2 What happens after we die & How To Avoid Life Review Trap https://www.youtube.com/watch?v=-4U_vQz9VfM&fbclid=IwAR1LpI_zPEaf4UsamVj01hRTvp9owyLLS1RLvGjXzqVAN076_erG5tuDHpQ

 

Esoteric Lectures –  The Matrix Simulation https://www.youtube.com/watch?v=nAhJyasmeY8&fbclid=IwAR3se1LeSMzj6TGEywZk_YUj0Gx1YpV7ZGsYsCcuWc3ryjk8x_aq7eOA0Ho

 

The end of the simulation, the nature of reality https://www.youtube.com/watch?v=GEOSsAFCxfM&list=PL00IlWwKAGMEt8NmQ337Xn3MYNuDJtic9&index=4

 

ASCENSION SYMPTOMS, The False Matrix, TIMELINE WARS & Collapsing The Astral World https://www.youtube.com/watch?v=M8N8Jz7f_VQ&list=PL00IlWwKAGMEt8NmQ337Xn3MYNuDJtic9&index=14

 

DMT Visions of the Real Worl and Artificial Intelligence – Beyond The Veil https://www.youtube.com/watch?v=kOVHYmqOirI&fbclid=IwAR0K5wUvvuqS8cMhK9ryAf_xrrA34mhE9CSmOk-99VVs4bLYtIF24DfnPuU

 

Exit the Cave, Ending the Reincarnation Trap, Highly Guarded Secrets of the Ancients, howdie mickoski https://www.youtube.com/watch?v=-9alKV-AL1A&ab_channel=LeakProject

 

The inner working of the Matrix FT Howdie Mickoski TALK 242 https://www.youtube.com/watch?v=y49YoYTcQE4

 

Reincarnation or Recycled Souls ~ How to escape the Soul Trap
https://www.youtube.com/watch?v=7f_gI48RATs

 

Archons. Otherwordly Rulers Through The Ages https://archive.org/details/Archons.HiddenRulersThroughTheAges/page/n1/mode/2up

 

Robert Stanley, archons, our prison planet, & the death trap https://www.youtube.com/watchv=fcRaI14KLa0&list=PLWndAP3X3h_VDTuVTxSKngmxOiarG0xlG&index=13&t=0s&fbclid=IwAR3Q7JwLyblYbAvcVM3jxAK7rcGcvdclhwMtG66mEa2_vztpFmZswHv0BeM


Spirit over matter, escape the real matrix  https://www.youtube.com/watchv=STChn75G1O8&fbclid=IwAR3_ERTrN74Uq6zWKp26kdcv7d4OAFtJq6SBZ9Kfh6k0t9nnTYA6i6t8uWo

 

They opened portals to inter dimensional beings https://www.youtube.com/watch?v=JFi8x1zdedc

 

Wormhole opens behind pilot an UFOs comes out https://www.youtube.com/watch?v=AL5bSDgzj_Q

 

UAP contact video proof, they swarm everything https://www.youtube.com/watch?v=LhSxWP-gPV0

 

Max Igan in conversation with Jason Breshears from Archaix https://www.bitchute.com/video/IfTXtTD1bOfN/ 

 

Archaix chat with Open AI unveils harrowing details https://www.youtube.com/watch?v=IQVR2ZTWNa0

 

The matrix control system & the path towards awakening https://www.youtube.com/watch?v=O_wUKhzh6Bs

 

The way trough with Wayne Bush
https://www.youtube.com/watch?v=5VUJqkcf6bE

 

The TriUnity series with Dr. Shmuel Asher – Episode 1
https://www.youtube.com/watchv=UXViViONOQk&fbclid=IwAR2dknqdRU2eeLeJ87DqxIsVYGjATlw3YUFiMPY0U8TjAC1__dkIuKRE-rM

Denne filmen er en fantastisk god analogi som viser kampen om våre sjeler i dag. Matt Winslow spilt av Robert Urich er mannen med en urokkelig integritet som ikke er interessert i hverken makt eller status selv om alle andre rundt ham higer etter det. Filmen speiler den samme kampen som så tydelig er synlig i samfunnet i dag, der vi nå må ta et endelig standpunkt som enten vil sette oss fri eller lenke oss til helvete for evig tid. https://www.youtube.com/watch?v=LNfvLtfjfhY&fbclid=IwAR1z6_Xq3L75tztrY-eU_xWbaWgxUAba9CJyT7K-HKbuwkKCHuH1gWOhet4
 
For de som vil gå dypere inn i materien, så kan jeg anbefale denne https://www.youtube.com/watch?v=UXViViONOQk og denne https://www.youtube.com/watch?v=LnStQXBExpw

The demiurge – a near death experience https://www.youtube.com/watch?v=THbQI2nSoLU

 

Wayne Bush – the crazz files – tricked by the light – 2015-08-26
https://www.youtube.com/watch?v=gFwliUWu244

 

What if earth does not exist https://www.youtube.com/watch?v=3CyN8rYdX6g

 

What is a non-player caracter? – Beyond the veil quickie!
https://www.youtube.com/watchv=7pIQoAnYTzg&fbclid=IwAR39ME_A90z3_EhT4xprNz_NjQlvVOBPg0lS1EjULkf9zaf28HOnEDS6xIs

 

What is raw consciousness? – Beyond the veil quickie!
https://www.youtube.com/watch?v=dHNyuX4sv5s

 

What is the matrix control system? (Fringe knowledge by montalk)
https://www.youtube.com/watch?v=F7oVwGIAYeU

 

Id, ego and superego https://www.simplypsychology.org/psyche.html?fbclid=IwAR0eR04pul9a11fQRDcPzxnO3TftwXxD8u1gjRRHx-5N9iqN6vqREeYcmsY

 

Simulatorteorien og reinkarnasjonsfella er de to mest interessante temaene jeg kan tenke meg. Fantastisk bra og tankevekkende intervju med Howdie Mickoski som tar opp begge temaene kan sees her. https://www.youtube.com/watch?v=-9alKV-AL1A&t=285s&ab_channel=LeakProject
Og hans nyeste bok Exit the the cave kan kjøpes her.  https://www.adlibris.com/no/bok/exit-the-cave-9788269126631

 

Are we living in a simulation – part 1 https://www.youtube.com/watch?v=UHal_d2w08k

 

Are we living in a simulation – part 2 https://www.youtube.com/watch?v=DR6u8qiZUgs

 

Declassifed CIA document holographic universe https://documents2.theblackvault.com/documents/cia/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf

 

 

Text continue under the picture

Picture taken from the book Orion`s door by Neil Hague

 

 

When People Get Too Close, They Disappear Sometimes, Simulation Theory, Esoteric Eddie https://www.youtube.com/watch?v=TTpUqfFGmQ8&t=7s&ab_channel=LeakProject

 

TV Series about Non Reality https://www.youtube.com/watch?v=iivhhdM1M4s&ab_channel=HowdieMickoskiTalks

 

Dark City (1998) Analysis https://www.youtube.com/watch?v=zfgKE1SBeaE&t=58s&ab_channel=HowdieMickoskiTalks

 

The Hoober Blob Highway (1975) https://www.youtube.com/watch?v=JF9786pC0V8

 

Samarbeide mellom intellekt og hjerte – mennesker med sjel og de som ikke har en https://olehartattordet.blogg.no/samarbeide-mellom-intellekt-og-hjerte-mennesker-med-sjel-og-de-som-ikke-har-en.html

 

“The tree of life is a key to occult power in both a mystical and magic sense. Numerous books have been written about the Ten Sephiroth and The Twenty Two Paths evolved by human counsciousness in attempts to comprehend macrocosmic powers in term of microcosmic values.                                                                      

Occultism in the west, however, have been dominated by interpretations that take into account only the positive aspect of this great symbol. The other side, the negative or averse side of the Tree has been kept out of sight and sedulously ignored. But there is no day without night, and Being itself cannot be without reference to Non-Being of which it is the inevitable manifestion.

Any allusions to this aspect of the Tree and its branches have been subsumed under oppbrobrious heads or related to the infernal realm of the Qliphoth, the worlds of shells or shadows that is none other than our world as we know it, without the transforming light of magical counsciousness. Full magical initiation is not possible without an understanding of the so called qliphotic paths which are, in practice, as real as the shadow of any object illumined by the sun.                                                                          

In other words, the well-lit highways of Hourus, the paths that man has projected to connect the cosmic power-zones (Sephiroth) with his own counsciousness, have their counterparts in the Tunnel of Set, a dark web of nocturnal network of paths the very exsitence of which is denied or ignored by those who are unable to realize the total truth of the Tree and its validity for those who would climb even its lower branches.

The mind is beguiled with promises of “cosmic counsciousness” and the senses are lulled to sleep or bewitched by the constant reiteration that if we spread our wings and fly we shall attain to the topmost branches in the space of a single life-time.                                                                                                                                                  

But do those who speak so glibly of enlightment, and who brush aside with apparent ease the averse sides of the power-zones with which they boast familiarity, do they really imagine that one side only exists ? It is futile and false to imagine a coin with one side only.”

 

Famed occultist Kenneth Grant continues his explorations of the left hand path in the compelling study that begins with the evolution of the Sephiroth of the Quabalistic Tree of Life. He delves into the almost unknown nightside of the tree ,finding evidence of extraterrestrial dimensions that, even now, stir our group unconscious in potentially dangerous ways. We must understand these powers, says Grant, for if they are not controlled, the violent disruptions which are already overtaking civilization will become pandemic.

 

The complete book can be read and downloaded here for free – https://arautodochaos.files.wordpress.com/2015/01/nightside_of_eden.pdf

 

Recommended movies related to the topic of this blog:

 

TV Series about Non Reality https://www.youtube.com/watch?v=iivhhdM1M4s&ab_channel=HowdieMickoskiTalks

 

Dark City (1998) Analysis https://www.youtube.com/watch?v=zfgKE1SBeaE&t=58s&ab_channel=HowdieMickoskiTalks

 

The Hoober Blob Highway (1975) https://www.youtube.com/watch?v=JF9786pC0V8

 

 

 

 

 

Cosmic awakening show – Cameron day – How to revoke false light contracts

Dark workers and light workers serve the same serve the same agenda, Cameron Day 20sep2013
6eSLUdnFjYQ
Ufos, aliens and the question of contact v2.0 (Full length W/ corrections)
M-Ss-HIhixw
Transdimensional relations between Djinn ET presence and humanity
JtJj0_XIRyU
David Paulides -Missing 411 – Interview – 9-22-13
sAh02EB7SNI
The golden age of psychopathy: Mass predation of an abulic modern society by Jarrod D. Schneider
MloroGz0Qyg
Hyper-dimensional interference and the keys to discernment
kopPZCqLGoo
Are you possessed? Lightworkers, the matrix, archons, the new age and the lords of karma
y-2_CRsjoww
AEON of Horus: The occult history of NASA
hpucg6Pu5O0
Monuments of the archons – Robert Stanley
aRHqx32VGKY
Graham Hancock – The Demiurge, archons and the light of gnosis
5A6Kbf-ocWk
Tom Montalk occult mimicry of alien contact 1/2
BU32TEY_-Ak
Copy of the golden web part 1
_Ra2OXNxajI

<<Here`s one “let go” to try, and also a system ender: stop celebrating your “berth/birthday”. As I portrayed before, this celebration involves a “flat cake” which is derived from Latin “placenta” meaning “cake, flat cake.”

This is linked to our “berth” in the moon/sin whereby we “eat our selves” and also celebrate our arrival into this matrix prison of imminent death upon arrival because we are “pawns.”

Even by saying that one is celebrating their birthday, is to energetically announce that one is continually becoming “zero” years old again, hence, it`s my BIRTH-DAY!

Eat your “birthday cake/placenta” and send an energetic signature to “the gods” telling them that you would like to become zero years old all over again at your death day by having your memory wiped back to your “birthday/zero years old state, and that you would also like to remain “in utero” – in the womb/matrix.

This correlates with the control construct wiping our minds clean during each successive rebirth with routes us back to our own mental”zero point.”

We have humanity shouting and arguing with each other about not “growing up” fast enough, or that humanity is in some type of “learning process”, which is all bogus new age garbage that sits in a state of denial about the fact that a process can only continue if it is not destroyed and deleted completely.

Imagine learning a skill one day, then going to bed, and in the morning those memories related the learned skills were erased from your mind. Is that going to help you “grow up” or “mature” ?>>
https://www.youtube.com/watch?v=46XrEeEg5CQ

 

Afterlife escape Wes Penre

jtuY6a4fau8
How to escape the reincarnation prison part 3 – amnesia, oneness, submission
J7B0QEl619k
Is the moon a recycling center? Ancient text discovered “The Earth without the Moon”
DulMFAgRAJ4
Secret knowledge – Navigating the afterlife
aeEeEV9xfwc
Are we recycled after death? Soul net matrix?
1yt2viEgwdg
The mechanics around the entrapment of souls in the third dimension 2
KgIZTFLAssg
Is the tunnel of light a trick? (Part 1 of 4)
BVxusmUHFbE
Is the tunnel of light a trick? (Part 2 of 4)
iZjQThU-z9k
Is the tunnel of light a trick? (Part 3 of 4)
Mbn-EdIuEWo

 

I do not see anyone speaking about the lights and tunnel at the time of death, or the fact that we are recycled in this prison. I brought it up last summer in Reincarnation Is Enslavement, and I probably mention it else where. But the writing of Val Valerian is the first time I see others talking about this major nasty trick.

Val Valarian writes, ?The Light and Tunnel trap is a relatively new device, but one that will fail and they now know this.? Could it be that if enough people can awaken to this grand deception, then their device for recycling souls would fail? Perhaps the device is breaking due to its own weaknesses, or other factors. Could the doorways to freedom be opening? If so, I?d run for the opening. So in spite of this nasty deception, I feel optimistic that it may be time for it to collapse.

I hope so, because the external world seems to be heading for heavy turbulence, with much shit flying. Whatever is happening, at least now we know not to go towards the light or the tunnel. Spread the word.”

https://wakeup-world.com/2015/09/23/death-and-the-tunnel-of-light-the-final-grand-trick/

 

Our metaphysical universe: Metaphysics paper

6V5cAt3hlIY

The invisible hand of the Cosmic Trickster: High strangeness and the paranormal nature of the UFO phenomenon

 

Historien om Edward Crafford http://www.galactic-server.com/NETI/medlem/nyhetsbrev/Nyhetsbrev7_2007.pdf

 

Soul-Catching Net: Are We ?Recycled? at Death to Remain in the Matrix? – http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/soul-net-deep-down-rabbit-hole/

 

This clip demonstrates the mechanism that Archons use to gain control of the human soul at or before death, through manipulation into an agreement. They have no real power beyond manipulating people into an agreement with them, and their purpose is to trap souls, to then feed off of them in the reincarnation cycle. 

 

Janeway vs archon Star Trek Voyager

v79lVNKthCw
Charles Fort: Pioneer in the Search for Scientific Anomalies or Anti-dogmatist who Collected Bizarre Stories? – http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/charles-fort-pioneer-search-scientific-anomalies-or-anti-dogmatist-who-020782?nopaging=1

Have you ever actually wondered Why we reincarnate? Why is it that we have such short lives, and, for the most part, the only spiritual paths are very dubious religions and teachers? Or why those religions are built upon hierarchal structures? Have you ever wondered why there is so much evil in the world? And why such evil people seem to become the leaders of men? And the big question concerning reincarnation: Why don?t we remember our past lives? How can we resolve our past if we don?t even remember it?

We go through our lives with our past lives haunting us, yet we cannot see them. We carry the residual habits and traits from our former selves, yet we have no idea where they came from. For the most part, we don?t have any idea how they are affecting us now. Therefor, how can we ever resolve our past issues? Especially since they affect us even in this life?

What religious person or spiritual teacher, or channeler or yogi has ever answered this question satisfactorily: Why don?t we remember our past lives? The answer may be chilling. http://www.phoenixisrisen.co.uk/?p=4902

 

Never Call Them Archons ? How You Can Help Bust Up the Matrix – http://humansarefree.com/2016/02/never-call-them-archons-how-you-can.html

 

The incredible pictures scientists say prove ‘invisible alien entities ARE here on Earth – https://www.express.co.uk/news/science/639279/SCIENTISTS-discover-invisible-alien-entities-spying-on-us-on-Earth

 

 

BREAKING NEWS: New Telescope Observes Otherwise Invisible Terrestrial Entities with Intelligent Movement

26 JANUARY, 2016 – 16:50 APRILHOLLOWAY

A new report published in the latest edition of the American Journal of Modern Physics has revealed a startling finding ? a newly developed telescope with concave lenses has observed, for the first time, entities in our terrestrial environment that are invisible to our eyes and to conventional Galileo telescopes with convex lenses.  Even more surprising is the fact that these entities have been observed to move ?intelligently? in the night sky in a manner suggesting unauthorized surveillance of the area. 

Revolutionary New Santilli Telescope 

The discovery was made by Dr Ruggero Santilli, a highly-regarded expert in mathematics, cosmology, and physics, who has been nominated for Nobel Prizes in physics and chemistry. Dr Santilli developed a new type of telescope that was designed to observe antimatter-light.  This form of light has a negative index of refraction, thus requiring concave lenses to focus it, rather than the traditional convex lenses used in conventional Galileo telescopes.

Top: A conventional Galileo telescope with convex lenses designed to observe ordinary matter-light. Bottom: The new Santilli telescope with concave lenses designed to observe antimatter-light.

 

Top: A conventional Galileo telescope with convex lenses designed to observe ordinary matter-light. Bottom: The new Santilli telescope with concave lenses designed to observe antimatter-light.   Credit: Dr Santilli 

Using a pair of Galileo and Santilli telescopes, Dr Santilli found the first known evidence of the apparent existence in our universe of antimatter galaxies, antimatter asteroids and antimatter cosmic rays. These results were published in the journal Clifford Algebras and their Applications in 2014. But that is not all the new telescope observed? 

Detection of Invisible Terrestrial Entities

In his paper, Apparent Detection via New Telescopes with Concave Lenses of Otherwise Invisible Terrestrial Entities (ITE) , Dr Santilli relates the moment his new telescope found a lot more than he anticipated: 

?On September 5, 2015, at 9.30 pm the author aimed a pair of 100 mm Galileo and Santilli telescopes at the night sky over Tampa Bay, Florida, as seen from the NE orientation of the terrace of room 775 of the Vinoy Renaissance Hotel in St. Petersburg? The tests were merely intended for the search of antimatter galaxies and, consequently, the paired telescopes were aimed at the sky, but sudden clouds halted the tests and the author oriented the pair of telescopes horizontally over Tampa Bay.”

To his great surprise, unidentified yet clearly visible entities immediately appeared in the screen of the camera attached to the Santilli telescope, without any enlargement, without the same entities being visible to the naked eyes, and without any corresponding image existing in the screen of the camera attached to the Galileo telescope. 

This unexpected discovery triggered a novel systematic use of the pair of Galileo and Santilli telescopes, this time, for the search of entities, here called Invisible Terrestrial Entities, that are invisible to our eyes as well as to our optical instruments with convex lenses, but are otherwise fully visible via the Santilli telescope with concave lenses, and are located in our terrestrial environment.?

Invisible Terrestrial Entities of the First Kind (ITE-1)

Following his first observation, Dr Santilli carried out systematic tests and observations, and came to identify two different types of Invisible Terrestrial Entities (ITEs), though he acknowledges that further types may be identified in the future. Both types have been independently verified by colleagues, and their existence was disclosed for the first time at an invited lecture delivered at the St. Petersburg Astronomy Club on September 25, 2015.

He defines the First Kind (ITE-1) as entities that: 

  1. are not visible to the human eye or to conventional optical instruments with convex lenses, but are otherwise fully visible via Santilli telescopes with concave lenses; 
  2. exist in our terrestrial environment, rather than in deep astro-physical spaces; and 
  3. leave ?dark images? in the background of digital cameras attached to Santilli telescopes. 

Dr Santilli notes that the entities moved slowly and rotated. This particular type of motion excludes impurities in the telescope lens or in the camera as possible interpretations. 

He further notes that ?the emission of antimatter light does not mean that the entity is made up of antimatter, because the existence of the entities within our atmosphere would imply a cataclysmic explosion due to matter-antimatter annihilation.? 

?In short,? writes Dr Santilli, ?it appears that ITE-1 consist of matter-entities in our terrestrial environment achieving locomotion via the acquisition of antimatter in their interior with consequential use of matter-antimatter propulsion, and achieve invisibility via the emission of antimatter-light as a sort of exhaust.?

Photographs of ITE-1s. Left and Middle: Captured by Dr Santilli in the night sky over Tampa Bay, Florida on September 5, 2015. Right: Captured by K Brinkman in the night sky over St Petersburg, Florida on September 20, 2015.

Photographs of ITE-1s. Left and Middle: Captured by Dr Santilli in the night sky over Tampa Bay, Florida on September 5, 2015. Right: Captured by K Brinkman in the night sky over St Petersburg, Florida on September 20, 2015. Credit: Dr Santilli. 

Invisible Terrestrial Entities of the Second Kind (ITE-2)

He defines the Second Kind (ITE-2) as entities that: 

  1. are not visible to the human eye or to conventional optical instruments wish convex lenses, but are otherwise fully visible via Santilli telescopes with concave lenses; 
  2. exist in our terrestrial environment, rather than in deep astro-physical spaces; and 
  3. leave ?bright images? in the background of digital cameras attached to Santilli telescopes. 

Unlike the ITE-1s, which leave dark images caused by a type of light equivalent to antimatter-light, ITE-2s appear to be composed of matter that leave bright images caused by ordinary light, which possess invisibility due to the ?conversation of their index of refraction from a positive to a negative value?. 

Dr Santilli notes that the ITE-2s were pulsating and moving systematically backward and forward, suggesting they were ?conducting unauthorized surveillance of the Tampa Area solely visible with the Santilli telescope, thus confirming the need for systematic views of sensitive civilian, industrial and military installations?. 

Photographs of ITE-2s. Captured by Dr Santilli in the night sky over Tampa Bay, Florida on September 5, 2015.

Photographs of ITE-2s. Captured by Dr Santilli in the night sky over Tampa Bay, Florida on September 5, 2015. Credit: Dr Santilli. 

Photograph of an ITE-2 showing its movement. The entity consists of lights of different colors that are pulsating and move synchronously according to a complex trajectory during the 15 seconds of exposure, including a point in which motion stopped for a few seconds, to resume thereafter.

Photograph of an ITE-2 showing its movement. The entity consists of lights of different colors that are pulsating and move synchronously according to a complex trajectory during the 15 seconds of exposure, including a point in which motion stopped for a few seconds, to resume thereafter. 

In his report published in the American Journal of Modern Physics, Dr Santilli explains the significance and potential applications of this revolutionary discovery: 

?The writing of this paper has been motivated by the fact that ITE-1 and ITE-2 behave in a manner strongly suggesting the conduction of unauthorized surveillance of our sensitive, civilian, industrial and military installations, thus warranting their societal knowledge. 

On scientific grounds, the documentation presented in this paper establishes beyond credible doubt the existence of two new types of light that are totally outside any possibility of treatment via 20th century physical knowledge? 

On industrial grounds, the findings presented in this paper establish, also beyond credible doubt, the utility of Santilli telescopes, not only for basically novel astrophysical advances, but also for issues pertaining to personal, industrial and national security.? 

Featured image:  Main: Tampa Bay in Florida (pictured). Source:  Matthew Paulson / Flickr . Inset: Photograph of an ITE-2. Credit: Dr Santilli. 

By April Holloway 

Reference:

Ruggero Maria Santilli. Apparent Detection via New Telescopes with Concave Lenses of Otherwise Invisible Terrestrial Entities (ITE) . American Journal of Modern Physics. Special Issue: Issue II: Foundations of Hadronic Mechanics. 

About Dr. Ruggero Santilli

Dr. Ruggero Santilli was born and educated in Italy where he achieved his Ph.D., the highest possible education in mathematics and physics, as well as a chair in nuclear physics at the Avogadro Institute in Turin. In 1967, Dr. Santilli was invited by the University of Miami in Florida to conduct research for NASA. In 1968, he joined the faculty of Boston University, under partial support from the U.S. Air Force, where he taught physics and mathematics from prep courses to seminar post-Ph.D. courses. From 1974 to 1977 he was a visiting scientist at MIT and from 1978 to 1983 he was a member of the Department of Mathematics of Harvard University under support by the U. S. Department of Energy to study a generalization of quantum mechanics and chemistry needed for new clean energies and fuels. Since 1984. Dr. Santilli has been the author of some 250 technical articles and 18 post Ph.D. level monographs in mathematics, physics, cosmology, superconductivity, chemistry and biology published the world over. He is the founding editor of three journals in mathematics and physics and editor of several others. Dr. Santilli is the recipient of numerous prestigious prizes and since the 80s, has been recommended by scholars around the world to the nominations for the Nobel Prize in physics as well as in chemistry. From 2007 to 2013, Dr. Santilli has been the Head Scientist of Magnegas Corporation that has developed a new gaseous fuels with complete combustion internationally. Currently, Dr. Santilli is the Chairman of the Board and Head Scientist of the new publicly traded company, Thunder Energies Corporation, which is developing the cleanest possible and most efficient possible combustion of fossil or synthetic fuels.

Archons and Archangels

 

“Apply your intuition and logic to information that you receive, and ask yourself ?what is the agenda here?? There is indeed a very large, multi-dimensional ?conspiracy? at work on this planet, and it draws power from us by pushing us into one spectrum of polarity or another. Anyone urging you to ?choose a side? simply hasn?t woken up to the fact that both sides are two halves of the same coin that is controlled by the corrupt demiurge.

I urge you to discuss these ideas with those close to you and look for ways that you may have been manipulated by the false light in the past. It?s nothing to be ashamed of ? the false light beings are amazingly skilled liars and manipulators.<

Most channeled beings will claim to be affiliated with the (false) light-based ?Spiritual Hierarchy? which includes ?arch angels,? ?ascended masters? and ?positive ETs.? These channeled messages are a dime-a-thousand, and more keep pouring out every day. The dirty little secret is that these beings are beholden to the corrupt demiurge, and are waging a psychological battle on people that don?t want to be associated with any formal religious structure.

In other words, the ?new age? is a multidmeinsional psychological operation designed to channel the soul energy of the ?believers? of these teachings up to the ?ascended? teachers.

Another one of their secrets is that most of the so-called ?ascended masters? in their ?hierarchy? never had a human incarnation. These are incredibly deceptive beings that are playing a game in order to garner the energy of worship. In the real universe of non-deception, nobody would worship them, but in the illusory ?sub-universe? of the corrupt demiurge, they are able to trick good-hearted people into pouring energies of love, devotion and praise into them.

As for the ?arch(on) angels? they are in more or less the same category. They are not aligned with the Infinite Source of all creation, but rather they serve a lesser being posing as the creator: the corrupt demiurge. Therefore they are not what I would call angels at all.

In honor of the truly deceptive nature of these beings, I have given them a new, more accurate title: The Spiritual Liar-archy.

One metaphor to describe our current situation is that we are like a flock of chickens pent up inside a tiny, dark, smelly chicken coop. Those that have been farming us are preparing to let us out of the coop, and into a larger fenced-in area where we will be able to feel a little more free, but still within their control. This is the ?farmer?s? way of ensuring that they can continue to feed off of our energies, while making us feel that we are free, thanks to the kindness of our captors.

The ?spiritual? liar-archy does not want us to grow on our own to a place of self-empowerment that will allow us to simply walk away from their entire control system. This is why the channeled messages subtly disempower people, while pretending to actually offer them an empowering solution. As long as we are sitting and waiting for ?the good guys? to come and save us, we will not be able to discern who truly has our best interests at heart, nor will we be able to actually fix our own problems for ourselves.” http://in5d.com/why-i-am-no-longer-a-lightworker/

 

Tell the ?Lords? of Karma That You Are Sovereign ? No Longer a Lightworker Part 2, By Cameron Day, on November 21st, 2013 – http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/

 

We have been under a spell repeating cycles upon cycles. Those who had the ability to ?channel the gods? in other lifetimes have remembered their ?gifts? and have received channelings loud and clear from false light beings.

These messages are still being given today with various people that really are good people but they are under a spell of deceit. Think about this- why would the Illuminati allow such information to be purchased at a major bookstore or be spread around the internet freely, unless it was in line with their bosses? overall plan?

Innately, we sense the truth part of these teachings but then are led astray by agreeing to something that is going to keep us trapped. Life on this planet has become all about survival, which leads us to want to have a healed body and to live on a new magical planet where we can have anything we want.

We have free will to choose and they have twisted things time and time again to get us to choose to be imprisoned. It is up to us to choose our freedom from false light teachings and we have reached a good number of people who are realizing this.

http://humansarefree.com/2015/03/inner-earth-dracos-and-false-light.html

 

Fra side 302 til side 311 https://ia802504.us.archive.org/30/items/Atlantean_Conspiracy/the_atlantean_conspiracy__final_edition_.pdf

 

It seems to be happening all over the world. People are seeing double, triple, and quadruple digits everywhere they turn: in addresses, on clocks, on ticket numbers, on receipts, when they close their eyes?And it?s causing quite a stir. Many report that their heads automatically turn toward the clock at times of double, teiple, or quadruple digits.

Eleven, Thirty-three, and fifty-five are among the most frequent double digets. Triple digits that have been appearing include 333, 444, 555, 666, and 999.

There are demonic spirits who specialize in Repetitive, Cyclical, Recurrent, and/or chronic types of harassment. In some cases, all of these have had to be addressed for whatever numbers were recurring in the harassment victim?s life in order for the harassment victim to find relief. But once all the harassing spirits have been cast away, the double, triple, and quadruple digits cease to appear any more frequently than any other.

https://staciespielman.wordpress.com/2011/07/17/repetitive-numbers

 

Organic Portals ? Soulless Humans

By Bernhard Guenther, April 18th, 2011 – https://veilofreality.com/2011/04/18/organic-portals-soulless-humans/

 

Alcohol Consumption and Spirit Possession – http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/alcohol-consumption-spirit-possession/#

 

Chris Riden sitt bilde.

 

Is there a difference between archons and archangels or are they both ultimately working for the same team?

When you look at the etymology of words, you not only look at the root of the word but also the sound of it.  For example, the word ?on? sounds exactly the same an ?AN? as in Anunnaki (ON-unnaki or arch-ONunnaki).  In the case of archons versus archangels, it is close enough to warrant attention: Archon-gels.

Who are these archons and what is their purpose?

Archons are part of the demiurge who basically feed off of our fear through various control systems, such as religion, government, the main stream media and money.  According to Cameron Day, Jehovah plays a main role in this deception, along with every religion that uses fear as a tool for control.  The archons are basically imposing their dominance over another person or group of people and are violating your own personal energy.

Who are these archangels and what is their purpose?

Archangels appear to be working in humanity`s best interests but they are yet another layer of subservience as they look to control and guide your thoughts and actions.  One must even look at the etymology of these archangels, such as Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, Raguel, Remiel and Saraqael. If you notice, each of these names end in “EL” which in etymology means “God”.  These are the same beings as mentioned in the bible, the ELohim, which answers the question, ?Who are US and OUR?? in Genesis (the Genes of Isis) 1:26, where it says: Let US make man in OUR own image.?

So, in essence, you could view the word “archangel” as “archon-ang-elohim”.

Archangels are often channeled through various people who give their fluffy reports about how dear and loved we are, yet they rarely ever give any reliable information about what the future may bring.  More often than not, they make false promises of hope that are always around the corner, but never arrive.

The archangels are here as minions for the archons to ultimately keep us locked into this system of economic subservience, control and conformity. Just like the archons, the archangels are also imposing their dominance over another person or group of people and are violating the channeler`s own personal energy.

Archangel Trivia

The word ?archangel? is only mentioned in the bible two times:

1 Thessalonians 4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

Jude 1:9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.

The Jewish tradition believes in 7 archangels:

Michael, Gabriel, Rapheal, Uriel, Raguel, Saraqael and Remiel.

New Agers believe that certain archangels control the following:

Michael – the Sun
Raphael – Mercury
Uriel – Venus
Melchizedek – Earth
Gabriel – the Earth`s Moon
Samael – Mars
Zachariel – Jupiter
Orifiel – Saturn

Channelers

Many people who channel these entities unknowingly are being deceived by these perpetual liars.  Time and time again, you will see channelers being told several pieces of truth, only to be led astray by their particular ?EL? contact.

Channeling is real, and while the messages appear to be uplifting, the only thing they usually deliver is hot air and BS.  There is a reason why I never mentioned how I have the ability to channel and it?s because I knew there wasn?t something right about it, especially after they told me where ?they? are from, Zeta Reticuli.

When channeling, it`s all done telepathically as they`ll start answering your next question before you even finished asking it in your head.  I asked “them” how it was possible for them to contact me and they said that it is easier for them to connect with channelers when their brain is in the alpha state which, for me, is right before I`m about to fall asleep.  If you can keep your mind in the alpha  state, then anyone can channel, but I wouldn?t recommend it.

I am sure there are some valid channelers but in my experience, a huge red flag pops up when a channeler says, “Dear Ones” or “Beloved Ones” because when you channel, they talk just like you and me. If you follow the “Dear Ones” channelers, you`ll find that they will ride the coattails of anything that is hot in the spiritual and metaphysical world, AFTER the news has broken. In the very near future, I bet they start talking about the archons and the false tunnel of light.

The “Law of One”, is a series of channeling sessions of an entity called RA through Carla Rueckert. The Law of One mentions a “harvest” of souls.

I firmly believe the Law of One was channeled with honest intent by Ms. Rueckert, as the archons, who keep us living in fear, were using Carla as a host for the harvesting of souls.  Much of the information is quite fascinating but once the rose-colored glasses are removed, then what are we really seeing?

By acquiescing to a harvest and being subordinate to higher forms of consciousness, we are still trapped within a system of control and dominance, albeit a more socially acceptable one that we already live in.  The question is:  What is the trade off, and What does a true harvest really mean??

If you do channel, be sure to ask them if they are from the Light. Also ask if they stand for truth and love. You may even want to ask them who they represent (which star system, galactic family, etc?). As mentioned, channeling is real but be cognizant of which “EL” you?re talking to and what their possible intentions might be.

Exiting the system

I highly suggest reading, “How To Exit The Reincarnation System” along with “How To Break Archon Programming” unless you would rather stay in this system of control and perpetual reincarnations that including the erasing of your memories before re-entering, only to feed the archons the energy they desire.

In a nutshell, do NOT go into the tunnel of light and instead, connect with your oversoul who will guide you to exiting this system.

The following video talks a lot about this topic, enjoy!

18EFfo6dS9s

 

Our bodies should not require sleep or rest since these organic vehicles have been designed to function continuously. We even have a self-servicing function which enables our bodies to repair themselves. And since we take our “fuel” from food (lowest quality) and the sun (highest quality), we shouldn’t require sleep at all.
So why do we need it?
The reason we need sleep is because humans beings (the real us, the souls) feed on energy, just like all other beings in our Multiverse, and what our bodies take from food is not enough to keep us going).

http://humansarefree.com/2016/12/archonic-spiritual-enslavement-of-our.html

 

 

The super-wealthy are now pumping themselves with the blood of young people in an attempt to prevent themselves from ageing.

Over 100 people have participated in a clinical trial at a San Francisco start-up offering blood transfusions for older patients. Each procedure costs $8,000 (£6,200) and sees the patient injected with two and a half litres of plasma ? the liquid element of blood that remains after other cells have been removed – taken from young people.

The procedure is being offered as an experimental attempt at rejuvenating the elderly. The median age of the patients is 60 years.

http://www.bbc.co.uk/bbcthree/item/347828f8-6e7f-4a9b-92ab-95f637a9dc2e?ns_campaign=bbc-three&ns_mchannel=social&ns_source=facebook&ns_linkname=347828f8-6e7f-4a9b-92ab-95f637a9dc2e


http://www.trickedbythelight.com/tbtl/index.html

 

The inter-dimensional entities behind the dark agenda that`s taking over the world – https://belsebuub.com/the-inter-dimensional-entities-behind-the-dark-agenda-thats-taking-over-the-world

 

RUDOLF STEINER DESCRIBES THE HOSTILE SPIRITUAL BEINGS WHO FEED OFF YOUR FEAR AND ANXIETY – http://www.wakingtimes.com/2018/01/24/rudolf-steiner-explains-hostile-spiritual-beings-feed-off-fear-anxiety/

 

Are you being controllet by mind parasites? http://couldthishappen.com/2015/04/are-you-being-controlled-by-mind-parasites/

 

Samarbeide mellom intellekt og hjerte https://www.youtube.com/watch?v=O_wUKhzh6Bs

 

 

Books and movies related to the topic of this blog:

 

 

                                              

                             

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnefrigjøring eller bondefangeri

Skrevet av gjesteblogger Hovard Widding
 

“På en dag som i dag den 8 mars, skal man vokte seg vel for «politisk ukorrekte» skriverier, men jeg kan ikke la være, for mange har ingen anelse om hvem som lanserte «kvinnedagen», og slettes ikke hva som ligger bak.

Det snakkes stadig om «kvinnefrigjøring», men hva er det kvinnene skulle frigjøres fra?, eller skal man omformulere spørsmålet å skrive hva skulle de frigjøres til?

Svarene på dette spørsmålet er de klassiske, de skulle frigjøres fra mannen, de skulle ikke være økonomisk avhengig av sin mann, de skulle frigjøres fra de klassiske oppgaver i hjemmet som husstell, matlaging og barneoppdragelse, som om disse oppgavene ble borte bare kvinnen ble «frigjort»?

Det var FN som kom med ideen om en kvinnedag, og det var dessverre ikke for å «frigjøre» kvinner, men for at STATEN skulle få utvidet sitt skattekveg i antall skattebetalere. Det samme FN har plassert verdens mest kvinnefientlige nasjon i førersetet for FNs menneskerettskomite, Saudi Arabia, så det alene burde vel egentlig vise at FN hadde helt andre motiver enn «kvinnefrigjøring» med hensyn til kvinnedagen den 8.mars.

Den gangen kvinner normalt var hjemmeværende, levde familier utmerket på kun en inntekt, det er ikke mulig i dag, og selv nå som det normale er at begge er ute i arbeide, har de fleste mer enn nok med å få de økonomiske endene til å møtes, for ikke snakke om tiden til det som stadig skal gjøres der hjemme, for ingen har jo tatt over de oppgavene, de er der stadig, vi har bare mindre tid i døgnet til å utføre de.

Barn har ikke lenger en trygg oppvekst, de har staten pålagt oss å avlevere til sin daglige oppdragelse, selvsagt mot rikelig betaling, og mangel på konformitet straffes hårdt, gjerne ved at Barnevernet griper inn og overtar «omsorgen» for barn der foreldre ikke har tilstrekkelige «omsorgsevner» sett med BVs øyne. At det kan være en konsekvens av den samme «kvinnefrigjøringen» er et politisk ukorrekt tema å ta til debatt.

Likestilling er godt, like muligheter for begge kjønn, ja det er av det gode, det samme at vi menn har forstått at både matlaging, husstell og barneoppdragelse er noe vi skal være en naturlig del av, vis ikke var det jo teknisk umulig å få tidskabalen til å gå opp.

Men, vi fikk altså ingen «kvinnefrigjøring», kvinner ble til det samme som menn var i forveien, skatteslaver for staten, så var frigjøringen og likestillingen reel, kunne den av partene som ville ta hånd om det der hjemme gjøre det, mens den andre sto for inntektene. Sånn ble det ikke, og sånn var det heller ikke meningen at det skulle bli, men tenk litt over hvilke muligheter det ville gitt?

Når så de som har stått på parolene for kvinnesaken de siste 35-40 år på dagens 8 mars ikke har annet å fare med en kritikk av plastisk kirurgi, så har de glemt sine medsøstre som er importert i tusentall til våre land, og der frigjøring virkelig var på sin plass, men det er også politisk ukorrekt å fremme den saken til debatt i de samme «kvinnesakskretser.»

Dagen har derfor ingen mening, den har utspilt sin rolle om det var likestilling som var målet for de som sloss dette frem, men se tilbake på det som en gang var, og hvor vi havnet som resultat etter 40 år, og spør om det virkelig var det vi ville, eller om det mulig er på tide å justere kursen om litt her, for det som kom ut av det hele var slettes ikke godt alt sammen, så der er stadig mye ugjort før man kan snakke om «frigjøring”, for nå er både barna og de voksne slaver i statens system.

Om DET var målet, ja da må jeg oppriktig gratulere med dagen!”

Hovard Widding
 

Den religiøse feminismen – https://dagfallet.com/2018/03/07/den-religiose-feminismen/

 

TVPxYXc6Cbo
BwJ0DYsBZfw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fake news – mainstream media snakker med kløyvd tunge

 

Skrevet av tidligere redaktør i Bergens Tidende Einar Eriksen Januar 1992:

“Den misjonærende journalistikk har ensidighet som mål. Middelet brukes derfor bevisst for å forvirre og redusere lesernes muligheter til selv å skjelne mellom hva som er subjektive kommentarer og hva som er konkrete fakta. Utnyttet i politisk påvirkningshensikt er likheten med “propaganda journalistikk” tydelig. Misbrukt kontinuerlig for å dramatisere og vekke interesse, vil konsekvensene være desinformerende og destruktive. Aksepteres denne arbeidsmodell som kommunikasjonsprinsipp, kan det i verste fall føre til “informativ folkeforførelse” som går på sannheten løs.

Sannheten er at store deler av den journalistiske prioriteringsmodell bygger på jesuittiske hensiksmessighetsprinsipp om at middelet rettferdigjør veien til målet – til opplag og salg. Derfor anvendes fortsatt den personlige karakteriserings-journalistikken kombinert med faktaformidling langt inn i mediegiganter som NRK og enda til en kvalitetsavis som Aftenposten. Det er skummelt fordi det danner skole i “manipulerende journalistikk”.

Utrag fra hefte Journalistikkens tapte ære som kan leses i sin helhet her – http://www.nb.no/nbsok/nb/d36a38775f9ed3ed05f7326c996a7d08?index=1#0


CIA og hvordan de manipulerer media  –  https://www.globalresearch.ca/the-cia-and-the-media-50-facts-the-world-needs-to-know/5471956

 

 

Etteretningstjenesten og medienes skjulte samarbeid – http://olehartattordet.blogg.no/1459729925_medias_svik__etteretn.html


Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY

Dette er vi alle utsatt for, og svært mange vet ikke at de blir det. Og når man ikke vet at man blir manipulert så blir man en forlenget arm av propaganda apparatet:
“Imagine the NLP trainer was NLP trained before he trained you. Who then trains you – the real person or an NLP reframed version?
 Let us assume that some NLP can be used for beneficial purposes, and I would support that position, as I do hypnosis, with the acknowledgement and caveat of the associated and real risks. What happens when NLP techniques are used for immoral or deeply sinister purposes?
 What happens when NLP is used by a government that wishes to impart its policies and values on a public whether they agree or not? What happens when a sociopathic government wants to impart its policies and values on children and young people – casting the present generation aside?” https://www.ukcolumn.org/article/magic-madness-governments-nlp-assault-our-minds?fbclid=IwAR2MlX6Y-_63gYE1u8X0yvcbl4BHjej9xxUMx9zCWkMI4ZdRzpLLRfmgbcE

 

 

Den journalistiske etikken skiftes like kjapt som andre skifter skjorte – http://olehartattordet.blogg.no/1442164630_den_journalistiske_et.html

 

Journalister er videreformidlere av propaganda, storfinansen og krigsindustriens viktigste verktøy – http://olehartattordet.blogg.no/1509362466_journalister_er_videreformidlere_av_propaganda_storfinansen_og_krigsindustriens_viktigste_verkty.html 


WAG THE DOG, ET INTRODUKSJONSKURS I PROPAGANDA https://olehartattordet.blogg.no/1512931803_wag_the_dog_et_introduksjonskurs_i_propaganda.html 

 

 

yL8gYoVIAYk

 

Bok tips som vil gjøre en i stand til å forstå at mainstream media er drevet av individer med mye makt og penger som ikke bryr seg så mye om etikk og moral, og derfor heller ikke har noen problemer med å stemple det som ikke kommer derfra som fake news, samtidig som de fremstiller de falske nyhetene de selv formidler som sanne. Og bøker som vil gjøre deg i stand til å se det store bildet og ikke bare fragmenter av det:

 

Kildenes makt

Denne boka drøfter teorier om nyhetsproduksjon, nyhetskriterier, eierforhold, kapitalgrunnlag og monopolisering i massemedia. Boka ser på pressestøttens virkninger og de mediepolitiske konsekvensene av at reklame og annonser i dag er medias viktigste inntektskilde. Forfatteren kaster et kritisk blikk på kildenes makt i massemediene. Boka gir også eksempler på hvordan norske medier har dekket temaer som Gulf-krigen, internasjonal terrorisme og økonomi, og går til slutt gjennom massakrer i Kampuchea, Indonesia og Øst Timor. Har person- og sakregister. https://www.adlibris.com/no/bok/kildenes-makt-9788253018430 – Boken kan også leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/bb238736e9a5308dc1c450bebb07562d?index=2#0

 

Når kildene byr opp til dans

Boka gir en systematisk oversikt over PR-byråer og informasjonsrådgivere i Norge. Gjennom empiriske undersøkelser og eksempler rettes søkelyset mot deres mediestrategier og nyhetsinnflytelse. Forfatteren hevder at informasjonsflyten i Norge er blitt betydelig kommersialisert. Med litteraturliste, kildeoversikt og stikkordregister. https://www.adlibris.com/no/bok/nar-kildene-byr-opp-til-dans-9788253018683

 

Pressens tøyelige etikk : journalisters yrkesmoral og selvjustis – kan leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/c8c23cff5f4096a76f03efe52e96be04?index=1#0

Dagens mening : bruk av meningsmålinger i journalistikk – boken kan leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/d7707af16c12d485cf987da6ee920e3d?index=1#0 og en nyere utg kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/dagens-mening-9788271471163

Manipulation og påvirkning – boken kan leses gratis i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/b782be034a0dec7c2a59bca62281cb59?index=1#0

 

The Seven Deadly Spins: Exposing the Lies Behind War Propaganda

Micky Z offers a look at 7 deadly spins: Spin #1: The Sleeping Giant: The U.S. minds its own business, but the sleeping giant is eventually provoked. Spin #2: Good Wars: Once forced into war, the U.S. only does so in the name of Democracy and justice. Spin #3: U.S. vs. Them: Terrorists, evildoers and more-the U.S. has faced off against the worst humanity has to offer. Spin #4: Support the Troops: No matter what we think, we all unite behind our troops once the fighting starts. Spin #5: The Devil Made U.S. Do It: During war, even the U.S. has to play a little rough. Spin #6: Surgical Strikes: Those billion-dollar weapons can differentiate between the guilty and the innocent. Spin #7: Only Losers Commit War Crimes: Enemies of the U.S. must be brought to justice. https://www.adlibris.com/no/bok/the-seven-deadly-spins-exposing-the-lies-behind-war-propaganda-9781567512700

 

The Age of Manipulation

In this startling book, Dr. Key exposes the devious and sophisticated strategies that advertisers use in newspapers, magazines, and television to manipulate and seduce our thoughts and senses. He explores why Americans are the most manipulated people in the world. This provocative book will forever change the way you view the world around you.

 

Wrong: Why Experts* Keep Failing Us-And How to Know When Not to Trust Them: Scientists, Finance Wizards, Doctors, Relationship Gurus, Celebrity Ceos,

Our investments are devastated, obesity is epidemic, test scores are in decline, blue-chip companies circle the drain, and popular medications turn out to be ineffective and even dangerous. What happened? Didn’t we listen to the scientists, economists and other experts who promised us that if we followed their advice all would be well? 

Actually, those experts are a big reason we’re in this mess. And, according to acclaimed business and science writer David H. Freedman, such expert counsel usually turns out to be wrong–often wildly so. Wrong reveals the dangerously distorted ways experts come up with their advice, and why the most heavily flawed conclusions end up getting the most attention-all the more so in the online era. But there’s hope: Wrong spells out the means by which every individual and organization can do a better job of unearthing the crucial bits of right within a vast avalanche of misleading pronouncements. https://www.adlibris.com/no/bok/wrong-why-experts-keep-failing-us-and-how-to-know-when-not-to-trust-them-scientists-finance-wizards-doctors-relationship-gurus-celebrity-ceos-9780316023788

 

The Oh Really? Factor: Unspinning Fox News Channel's Bill O'Reilly

“Caution: You’re about to enter a no-spin zone”” is the warning with which Fox News Channel’s Bill O’Reilly kicks off his no-holds-barred cable news program “The O’Reilly Factor “every night. O’Reilly is the reigning king of cable news, with a huge lead in the ratings, two best-selling books, and a nationally syndicated radio program.

O’Reilly’s “no-spin” motto is clever marketing–but who’s keeping track of O’Reilly’s own spin? From his support for Bush’s tax cuts and the war with Iraq to his attacks on everything from National Public Radio to “welfare mothers,” O’Reilly often contradicts himself and consistently concocts evidence to support his conservative talking points.

His misguided opinions, stated as facts, are often simply wrong, such as his claim that the U.S. “gives far and away more tax money to foreign countries than anyone else . . . Nobody else even comes close to us” (per capita the U.S. is near the bottom of the list for developed countries). Other of his statements are deliberately inflammatory, such as his suggestion that we bomb Libyan civilians in the aftermath of September 11 (“Let them eat sand”). Weeks later O’Reilly denied the sentiment, though he has publicly stated that “If you’re not providing controversy and excitement, people won’t listen or watch.”

Following in the footsteps of FAIR’s hit book “The Way Things Aren’t: Rush Limbaugh’s Reign of Error, The Oh Really? Factor” will use facts, humor, illustrations, and comics to challenge the many absurd, outlandish, and just plain incorrect statements made on one of the U.S.’s most-watched “news” programs. Publication timed to coincide with O’Reilly’s forthcoming book, “Who’s Looking Out For You.”

Peter Hart is the activism director at FAIR (Fairness & Accuracy In Reporting), the national media watch group. He is also a co-host and producer of FAIR’s syndicated weekly radio show “CounterSpin.” https://www.adlibris.com/no/bok/the-oh-really-factor-unspinning-fox-news-channels-bill-oreilly-9781583226018

 

Breakthrough: Our Guerilla War to Expose Fraud and Save Democracy

In this New York Times bestseller, controversial ambush journalist James O’Keefe takes a hard-hitting look at how the media and government conspire to protect the status quo: “A spine-tingling, true crime thriller about the quest for truth in the age of media obfuscation” (Gavin McInnes, FOX News contributor).
Hailed by David Weigel in Slate as having “had more of an impact on the 2012 election than any journalist,” James O’Keefe is young, brash, and provocative: a new breed of guerrilla reporter for the twenty-first century. He and his associates have famously infiltrated some of America’s most protected organizations and institutions. Now, in Breakthrough, O’Keefe chronicles the harrowing undercover investigation that opened America’s eyes to the chicanery of its state houses and the duplicity of the White House during one of the most compromised election campaigns in our nation’s history: the 2012 presidential race. 

Of all his controversial sting operations, this was the one that his late mentor, Andrew Breitbart, called “his most consequential.” While still on federal probation, O’Keefe organized an army of citizen journalists, planned a series of video stings to reveal the American system’s vulnerability to voter fraud, and went nose to nose with the most powerful political machine in the world. Along the way, O’Keefe found disheartening evidence that Americans are not nearly as free as we may believe, but also showed just how much real change ordinary citizens can bring about when they are willing to risk the wrath of the powerful. 


Free of ideology, Breakthrough is at its core a clarion call for a more ethical society. Despite being vilified and libeled by an establishment media dedicated to suppressing the truth, James O’Keefe has dared to break through the firewall and reshape public opinion by showing things as they really are. https://www.adlibris.com/no/bok/breakthrough-our-guerilla-war-to-expose-fraud-and-save-democracy-9781476706184

 

Into the Buzzsaw: Leading Journalists Expose the Myth of a Free Press

Leading journalists from Fox News, CBS, ABC, MSNBC, newspapers, and other outlets including Dan Rather, Ashleigh Banfield, Robert McChesney, Greg Palast, Pulitzer Prize and Emmy winners, and more recount the press censorship they experienced in the wake of 9/11 security concerns. With a foreword by Gore Vidal and edited by former CBS and CNN producer Kristina Borjesson, this highly acclaimed anthology has been described as “fascinating and disturbing,” “uplifting” and “infuriating,” and a “penetrating collection of powerful essays.” The original edition won the National Press Club s Arthur Rowse Award for Press Criticism and was selected by the New York Public Library as one of the most extraordinary titles of 2002.” https://www.adlibris.com/no/bok/into-the-buzzsaw-leading-journalists-expose-the-myth-of-a-free-press-9781591022305

 

Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distort the News

 

In his nearly thirty years at CBS News, Emmy Awardwinner Bernard Goldberg earned a reputation as one of the preeminent reporters in the television news business. When he looked at his own industry, however, he saw that the media far too often ignored their primary mission: objective, disinterested reporting. Again and again he saw that they slanted the news to the left.
For years Goldberg appealed to reporters, producers, and network executives for more balanced reporting, but no one listened. The liberal bias continued.
In this classic number one New York Times bestseller, Goldberg blew the whistle on the news business, showing exactly how the media slant their coverage while insisting they re just reporting the facts. https://www.adlibris.com/no/bok/bias-a-cbs-insider-exposes-how-the-media-distort-the-news-9781621573111

 

Arrogance: Rescuing America from the Media Elite

An exposé of what the author terms a culture of elitism in the modern media explains how distortions in news reporting are inevitable in today’s climate, prescribing challenging solutions to enable more balanced reporting. By the Emmy Award-winning author of Bias. https://www.adlibris.com/no/bok/arrogance-rescuing-america-from-the-media-elite-9780446693646 

 

When News Lies

When News Lies is the untold story of media war behind Iraq; the American government’s efforts to manipulate war coverage; and the media’s own timidity and reluctance to do its job-report the news to the public.Veteran author, video journalist, and media critic, Danny Schechter, takes us on a sometimes frightening, sometimes humorous journey behind the scenes of the media machine that sold us Operation Iraqi Freedom.This innovative new publishing format includes the full length DVD of Danny’s award winning and controversial documentary, WMD-Weapons of Mass Deception. https://www.adlibris.com/no/bok/when-news-lies-9781590790731

 

News and Culture of Lying

Reporters claim to seek and tell the truth in their news stories, but Paul Weaver maintains that news organizations regularly foster a haze of untruth that obscures the meaning of events and distorts our perception of reality. This distortion, which Weaver terms “a culture of lying”, is the result of hidden structural relations, such as the media’s need to serve the interests of advertising sponsors, and the “addict/codependent” relationship of reporters to their sources. Enlivening his account of how stories are assigned, reported, edited and published, Weaver shows how standard procedures that aim at revealing truth produce the opposite. https://www.adlibris.com/no/bok/news-and-culture-of-lying-9780684863641

 

Murdoch Archipelago

This biography gives an account of one man’s relationship with power and gives an insight into Rupert Murdoch’s empire. Arguing that the freedom of the press is not just in our interest but a matter of life and death, the book also builds a case against the dangers of media monopoly. https://www.adlibris.com/no/bok/murdoch-archipelago-9780743239363

 

Dial M for Murdoch

For years Rupert Murdoch’s newspapers had been hacking, spying, blagging, bribing and destroying the evidence. They thought they were untouchable. They were wrong. https://www.adlibris.com/no/bok/dial-m-for-murdoch-9780241961049 

 

Media Ownership and Agenda Control

Media Ownership and Agenda Control offers a detailed examination of media ownership amidst the complexities of the information age, from the resurgence of press barons to the new influence wielded by internet giants. Much of the discussion pivots around recent revelations and controversies in the media industry, such as the findings published in 2012 from the Leveson Inquiry, the US Federal Communications Commission’s ruling on net neutrality in 2015, Edward Snowden’s decision to leak National Security Agency (NSA) documents in 2013 and the legal battles over ancillary copyrights waged in Germany and elsewhere. Justin Schlosberg traces the obscure and often unnoticed ways in which agendas continue to be shaped by a small number of individual and institutional megaphones, despite the rise of grassroots and participatory platforms, and despite ubiquitous displays of adversarial journalism.

Above all, it explores the web of connections and interdependence that binds old and new media gatekeepers, and cements them to the surveillance and warfare state.This ultimately foregrounds the book’s call for a radical rethink of ownership regulation, situating the movement for progressive media reform alongside wider struggles against the iniquities and injustices of global capitalism. This book’s re-evaluation of the nature of media ownership and control in a postdigital world will prove to be an invaluable resource for students of media studies and journalism, as well as all those with an interest in the changing dynamics of media power.

 

Media Control

Noam Chomsky’s backpocket classic on wartime propaganda and opinion control begins by asserting two models of democracyone in which the public actively participates, and one in which the public is manipulated and controlled. According to Chomsky, “propaganda is to democracy as the bludgeon is to a totalitarian state,” and the mass media is the primary vehicle for delivering propaganda in the United States. From an examination of how Woodrow Wilson’s Creel Commission “succeeded, within six months, in turning a pacifist population into a hysterical, war-mongering population,” to Bush Sr.’s war on Iraq, Chomsky examines how the mass media and public relations industries have been used as propaganda to generate public support for going to war.

Chomsky further touches on how the modern public relations industry has been influenced by Walter Lippmann’s theory of “spectator democracy,” in which the public is seen as a “bewildered herd” that needs to be directed, not empowered; and how the public relations industry in the United States focuses on “controlling the public mind,” and not on informing it. Media Control is an invaluable primer on the secret workings of disinformation in democratic societies.

 

Wizards of Media Oz

Noted media critics Jeff Cohen and Norman Solomon again lay out the facts about the corporate media system and its collusion with the American political machine in Wizards of Media Oz, a follow-up to their Adventures in Medialand (1993) and Through the Media Looking Glass (1995). A compendium of dozens of their articles from the mid-1990s, Wizard of Media Oz reveals how the American media fails to report on the key issues of the day, presenting a skewed–and oftentimes false–account to the American people.

 

Spinning Intelligence: Why Intelligence Needs the Media, Why the Media Needs Intelligence

Throughout the twentieth century, especially during wartime and the Cold War, intelligence agents routinely used the media to publish and broadcast material that would deceive external enemies, thwart domestic subversion or simply to change the way readers thought about fascism or communism. Today stories are chanelled to journalists in order to promote a news agenda deemed favourable to MI5, MI6 or to the CIA, or to ‘spin’ the coverage of key issues. Investigative reporters often have a more adversarial relationship with the security services, seeing them as over-mighty agents of the state who should be subjected to forensic scrutiny of what they get up too – allegedly for the public good.

The furore over ‘rendition’ of terrorist suspects by the CIA and the complicity of British agencies in this process is but one example of journalists uncovering practices that the intelligence community would rather have kept secret. The contributors to this book, drawn from former intelligence officers, the media and academia, explore this intriguing and often fraught contest, shedding light on many hitherto unknown aspects of the intriguing and symbiotic relationship between the ‘second oldest profession’ and the print and broadcast media. Speaking from the perspective of the journalist are Chapman Pincher and Gordon Corera (Security Editor, BBC), whose essays trace the evolving relationship between news media outlets and the government, especially with regards to advances in technology.

Reporting from the perspective of the political institution are Sir David Omand, Nick Wilkinson, Michael Goodman, and Anthony Campbell, who explain governmental oversight of intelligence agencies, the operation of clandestine information units, and the laws that govern the control of information. Richard Aldrich investigates the exploitation of the globalized media by intelligence agencies; Scott Lucas and Steve Hewitt tackle the CIA’s use of open sources for intelligence purposes; and, Wyn Bowen examines the real-world use of open source intelligence in rolling back Libya’s nuclear program. Robert Dover and Pierre Lethier explore the depiction of intelligence in popular culture, a practice that helped create rendition and facilitate torture, and condition our responses to both. In the final essay, Patrick Porter focuses on cultural representations of the war on terror. https://www.adlibris.com/no/bok/spinning-intelligence-why-intelligence-needs-the-media-why-the-media-needs-intelligence-9780199326945

 

Spooked: How the CIA Manipulates the Media and Hoodwinks Hollywood

The American people depend on a free press to keep a close and impartial watch on the national security operations that are carried out in our name. But in many cases, this trust is sadly misplaced, as leading journalists are seduced and manipulated by the secretive agencies they cover.

While the press remains silent about its corrupting relationship with the intelligence community – a relationship that dates back to the Cold War – Spooking the News will blow the lid off this unseemly arrangement. Schou will name names and shine a spotlight on flagrant examples of collusion, when respected reporters have crossed the line and sold out to powerful agencies. The book will also document how the CIA has embedded itself in “liberal” Hollywood to ensure that its fictional spies get the hero treatment on screen.

Among the revelations in Spooking the News

  • The CIA created a special public affairs unit to influence the production of Hollywood films and TV shows, allowing celebrities involved in pro-CIA projects – including Harrison Ford and Ben Affleck – unique access inside the agency’s headquarters.
  • The CIA vets articles on controversial topics like the drone assassination program and grants friendly reporters background briefings on classified material, while simultaneously prosecuting ex-officers who spill the beans on damaging information. https://www.adlibris.com/no/bok/spooked-how-the-cia-manipulates-the-media-and-hoodwinks-hollywood-9781536618341

 

The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World

This book provides a cross-section of Douglas Valentine s investigations into CIA engagement in terrorism, drugs, and propaganda. Author of three books on CIA operations, Valentine s research into CIA activities began when CIA Director William Colby gave him free access to interview CIA officials who had been involved in various aspects of the Phoenix program in South Vietnam. It was a permission Colby was to regret. The CIA would rescind it, making every effort to impede publication of The Phoenix Program, which documented the CIA s elaborate system of population surveillance, control, entrapment, imprisonment, torture and assassination in Vietnam.

While researching Phoenix, Valentine learned that the CIA allowed opium and heroin to flow from its secret bases in Laos, to generals and politicians on its payroll in South Vietnam. His investigations into this illegal activity focused on the CIA s relationship with the federal drugs agencies mandated by Congress to stop illegal drugs from entering the United States. Based on interviews with senior officials, Valentine wrote two subsequent books, The Strength of the Wolf and The Strength of the Pack, showing how the CIA infiltrated federal drug law enforcement agencies and commandeered their executive management, intelligence and foreign operations staffs in order to ensure that the flow of drugs continues unimpeded to traffickers and foreign officials in its employ.

Ultimately, portions of his research materials would be archived at the National Security Archive, Texas Tech University s Vietnam Center, and John Jay College. This book includes excerpts from the above titles along with subsequent articles and transcripts of interviews on a range of current topics, with a view to shedding light on the systemic dimensions of the CIA s ongoing illegal and extra-legal activities. These terrorism and drug law enforcement articles and interviews illustrate how the CIA s activities impact social and political movements abroad and in the United States. A common theme is the CIA s ability to deceive and propagandize the American public through its impenetrable government-sanctioned shield of official secrecy and plausible deniability. Though investigated by the Church Committee in 1975, CIA praxis then continues to inform CIA praxis now. Valentine tracks its steady infiltration into practices targeting the last population to be subjected to the exigencies of the American empire: the American people. https://www.adlibris.com/no/bok/the-cia-as-organized-crime-how-illegal-operations-corrupt-america-and-the-world-9780997287011

 

Hollywood and the CIA

This book investigates representations of the Central Intelligence Agency (CIA) in Hollywood films, and the synergies between Hollywood product, U.S. military/defense interests and U.S. foreign policy. As probably the best known of the many different intelligence agencies of the US, the CIA is an exceptionally well known national and international icon or even “brand,” one that exercises a powerful influence on the imagination of people throughout the world as well as on the creative minds of filmmakers.

The book examines films sampled from five decades – the 1960s, 1970s, 1980s, 1990s and 2000s – and explores four main issues: the relative prominence of the CIA; the extent to which these films appeared to be overtly political; the degree to which they were favorable or unfavorable to the CIA; and their relative attitude to the “business” of intelligence. A final chapter considers the question: do these Hollywood texts appear to function ideologically to “normalize” the CIA?If so, might this suggest the further hypothesis that many CIA movies assist audiences with reconciling two sometimes fundamental opposites: often gruesome covert CIA activity for questionable goals and at enormous expense, on the one hand, and the values and procedures of democratic society, on the other. This interdisciplinary book will be of much interest to students of the CIA/Intelligence Studies, media and film studies, US politics and IR/Security Studies in general.

 

The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters

During the Cold War, freedom of expression was vaunted as liberal democracy s most cherished possession but such freedom was put in service of a hidden agenda. In The Cultural Cold War, Frances Stonor Saunders reveals the extraordinary efforts of a secret campaign in which some of the most vocal exponents of intellectual freedom in the West were working for or subsidized by the CIA whether they knew it or not. 

Called “the most comprehensive account yet of the CIA s] activities between 1947 and 1967” by the New York Times, the book presents shocking evidence of the CIA s undercover program of cultural interventions in Western Europe and at home, drawing together declassified documents and exclusive interviews to expose the CIA s astonishing campaign to deploy the likes of Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Leonard Bernstein, Robert Lowell, George Orwell, and Jackson Pollock as weapons in the Cold War. Translated into ten languages, this classic work now with a new preface by the author is “a real contribution to popular understanding of the postwar period” (The Wall Street Journal), and its story of covert cultural efforts to win hearts and minds continues to be relevant today.”

 

The CIA in Hollywood

“Jenkins’s book raises serious ethical and legal questions about the relationship between the CIA and Hollywood and the extent to which we consume propaganda from one through the other…Should the CIA be authorized to target American public opinion? If our artists don’t confront [the question] more directly, and soon, the Agency will only continue to infiltrate our vulnerable film and television screens-and our minds.”

Tom Hayden, Los Angeles Review of Books “The book makes a strong case that the CIA should not be in Hollywood at all, but that if it is, it cannot pick and choose which movies it wishes to support. Well written and researched, this study examines a subject that has not received enough scholarly or critical attention. Highly recommended.” -Choice “A fascinating, highly readable, and original new work…Incorporating effective, illustrative case studies, The CIA in Hollywood is definitely recommended to students of film, media relations, the CIA, and U.S. interagency relations.” 

 

Finks: How the C.I.A. Tricked the World's Best Writers

When news broke that the CIA had colluded with literary magazines to produce cultural propaganda throughout the Cold War, a debate began that has never been resolved. The story continues to unfold, with the reputations of some of America’s best-loved literary figures–including Peter Matthiessen, George Plimpton, and Richard Wright–tarnished as their work for the intelligence agency has come to light. 


Finks is a tale of two CIAs, and how they blurred the line between propaganda and literature. One CIA created literary magazines that promoted American and European writers and cultural freedom, while the other toppled governments, using assassination and censorship as political tools. Defenders of the -cultural- CIA argue that it should have been lauded for boosting interest in the arts and freedom of thought, but the two CIAs had the same undercover goals, and shared many of the same methods: deception, subterfuge and intimidation. 


Finks demonstrates how the good-versus-bad CIA is a false divide, and that the cultural Cold Warriors again and again used anti-Communism as a lever to spy relentlessly on leftists, and indeed writers of all political inclinations, and thereby pushed U.S. democracy a little closer to the Soviet model of the surveillance state.

 

The Almost Classified Guide to CIA Front Companies, Proprietaries & Contractors

This book is a compilation, in encyclopedic format, of the CIA’s various fronts, proprietaries, and contractors/corporate partners since the agency’s inception in 1947. The book ranges from “A” to “Z” — Air America to Zapata Offshore.