En test som viser om man er hjernevasket av myndighetene og pressa sin propaganda

 

Her har jeg lagd en test som man kan kopiere og lime inn når man vil argumentere mot folk som mener at koronapass og vaksinering er tvingende nødvendig. Klarer man ikke å forstå at det er noe som er riv ruskende galt etter å ha lest dette, vel da har har det ikke noe for seg å ha en videre dialog med de som ikke ser tegninga, da kan man like så godt snakke med veggen. Overfor dem som ikke er helt fastlåst i tankegangen når det gjelder c 19 så er slike spørsmål og informasjon med på å få dem til å tenke selvstendig. Teksten i bloggen her kan du fritt kopiere og bruke som ditt eget:

 

Det er ikke lenge siden at man var fullvaksinert med to doser, nå er plutselig ikke det nok, og man vet ikke en gang noe om effekten av en tredje dose. Og vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte, dvs at uansett hva slags forhåndsregler man tar så kan man smitte. 

Så er det noen av oss som lurer på hvor logikken ligger i å utøve press på folk i form av et vaksinepass (adgang til sosial aksept) for å beskytte mot smittespredning med en medisin som ikke beskytter mot smittespredning, og kanskje til og med akselererer problemet.

«Den største forebyggende effekten vil kanskje være at det beskytter de uvaksinerte mot kontakt med de mulig smitteførende vaksinerte, men det var vel neppe hensikten» 

Det sier spesialist i samfunnsmedisin Kai Brynjar Hagen, og spesialist i allmennmedisin og indremedisin Tor Claudi i kronikken.
Sagt på en annen måte, sier de at passet kan trygge de «farlige», slik at de ikke blir smittet av de «ansvarlige», vaksinerte. Er alt snudd på hodet sammenlignet med hva flesteparten tror?
De påpeker om forholdene i Bodø at: «Det er de vaksinerte voksne som i all hovedsak har stått for videre smittespredning.»

“Ut fra forholdene i Bodø vil et koronasertifikat ha liten effekt: 80 prosent av de smittede voksne er vaksinert med to eller tre doser. Det er de vaksinerte voksne som i all hovedsak har stått for videre smittespredning. Vi har så langt ikke sett eksempler på smittespredning fra uvaksinerte i Bodø. Koronasertifikat vil ikke hindre at de fullvaksinerte voksne, som alle har et sertifikat, sprer smitte videre.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KzaGp4/pandemien-er-som-en-brann-det-gjelder-aa-slukke-smaa-utbrudd-saa-tidlig

 

“Fullvaksinasjon reduserer, men fjerner på ingen måte risikoen for smittespredning i husholdninger, viser en ny studie publisert i anerkjente Lancet Infectious Diseases.

Studien fulgte 205 nærkontakter til personer i husholdninger som hadde testet positivt for deltavarianten av coronaviruset.
De fleste av nærkontaktene (62 prosent) var dobbeltvaksinerte, 19 prosent hadde fått én vaksinedose, og 19 prosent var uvaksinerte.
Nærkontaktene testet seg daglig for corononavirusinfeksjon i 14-20 dager.” https://www.dagbladet.no/nyheter/sa-mange-fullvaksinerte-blir-smittet/74571986
“Det er imidlertid grunn til å være bekymret over at mye av smitten tilsynelatende blir distribuert av fullvaksinerte voksne, sier Claudi.” https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/foreldre-kan-fortsatt-ga-pa-jobb-nar-barna-er-koronasmittet/s/12-95-3424200227?fbclid=IwAR0odpWn_3_Fli6VjrZorg-EEeXmfHwPes688G-TxEkPs0LhPsRBENTTsXY#Echobox=1635913370
 
“– Det er mange som er innlagt på sykehus nå. Kunne de blitt reddet dersom dere hadde tilbudt dem en tredje dose tidligere? – Det er vanskelig å si, for så enkelt er det ikke, sier han Han viser til at FHI «ikke vet veldig mye om effekten av en oppfriskningsdose» ennå. – Vi vet at det har effekt, men hvor stor og langvarig den er, det vet vi ikke nok om, sier overlegen.” https://www.tv2.no/nyheter/14367182/?fbclid=IwAR0KgyXOq9g6AlEaTqRXFhrLPmeEJBbUGdE1g8VyvrDNWVs_XM3nZlDYpK4
 
“Lokale coronapass skal brukes for å åpne opp, og er ikke et smittereduserende tiltak, ifølge FHI, som har liten tro på at coronapasset har effekt på smitten.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/11/21/195803523/fhi-coronapass-har-liten-effekt-pa-smitten?fbclid=IwAR1b1Fei2BSeeymY9k7tgYGlnVFdEF2hRcYPRK_wjY2b5hCqYjWFK5GIjMs
 
“EU har torsdag foreslått en ny grense for hvor lenge coronavaksinasjonen er gyldig for innreise til unionen. Det melder Reuters.
 Grensen de foreslår, er ni måneder. Det vil si at om man er fullvaksinert for ni måneder siden og ikke har tatt en ny vaksinedose, en såkalt boosterdose, så vil ikke vaksinasjonsbeviset være gyldig for innreise til EU.
Dermed foreslår de også at folk tar en boosterdose før ni måneder er gått fra man ble fullvaksinert, for at coronapasset fortsatt skal være gyldig.” https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/bloomberg-eu-vil-innfoere-vaksinegrense-paa-ni-maaneder.ZRyfDZAXu
“Nå viser en fersk studie, publisert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal, at personer som har mottatt to doser med Pfizer-vaksinen, 90 dager etter de har mottatt sin andre dose med vaksine har en større sjanse for å teste positivt for SARS-CoV-2 enn de hadde to til tre uker etter andre dose. Årsaken til dette er at vaksineeffekten avtar med tida.” https://www.dagbladet.no/nyheter/effekten-avtar-etter-90-dager/74739419?fbclid=IwAR2H-X75kzvs6wgOgSHabXt08tYWUjRZ1Hso2VnZTPgoYO0kB7XXMLlNoSg

 

Men de 1837 personene som har fått alvorlige bivirkninger av de eksperimentellle vaksinene og som ikke har blitt bra av dem og som langt overgår de som er inlagt av c 19, de er ikke msm interessert i skrive eller snakke om.

Legemiddelverket har til nå mottatt 44.461 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksine. 4.083 er klassifisert som alvorlige. Kun 397 av de alvorlige bivirkningene beskrives her i tre kategorier. Hva går de 3686 andre alvorlige bivirkningene ut på? Hvis 45% av de alvorlige bivirkningene handler om sykehus innleggelser der de innlagte har blitt friske så gjenstår det allikevel 1440 alvorlige bivirkninger som det ikke fortelles noe om.
https://www.varden.no/nyheter/over-4-000-meldinger-om-alvorlige-bivirkninger-etter-koronavaksine/?fbclid=IwAR28Mn7Jcwgy1JaOLdDy1FtaRrBRUzqcTraMznXsH1G4VK8BzHU0Bn6TUa0

Hva er alvorlige bivirkninger?

Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen:
• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne
• har medført livstruende sykdom eller død
• har medført fosterskade/medfødte misdannelser
• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
• står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)
Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 45 % av de alvorlige meldingene. Sykehusinnleggelsene omfatter både pasienter som legges inn til observasjon og raskt blir friske igjen og pasienter med livstruende symptomer og sykdommer som gir varig skade. Se side 5 her https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211209%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

 

 

Ja la oss få ei fjerde dose mot et mutert virus som så og si er ufarlig. Viruset ser ut til å mutere til en enklere IQ test for hver gang, like forbasket så stryker flertallet som tar den prøva med glans. Det er altså produsenten av vaksina som formidler dette. Hvem andre produsenter av et produkt får lov til å komme med slik salgsreklame uten at det stilles kritiske spørsmål? https://www.cnbc.com/2021/12/08/omicron-pfizer-ceo-says-we-may-need-fourth-covid-vaccine-doses-sooner-than-expected.html

 

Fersk rapport: Dødsprosenten ned fra 20 til 3 prosent, sammenlignet med tidligere smittebølger.
https://www.nettavisen.no/nyheter/omikron-varianten-resulterer-i-langt-farre-dodsfall/s/12-95-3424218193?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR31TJlXL5IYIjS-nBNOnYJTvW0nsz_t0OLJQuTmUbQCViASNxJmLc-qL0U#Echobox=1639219089

 

Vi har altså et livsfarlig virus på linje med svartedauen, dvs inne i hodene på dem som er hjernevasket av myndighetene og pressa, der meteren, innefektive munnbind og livsfarlige vaksiner er løsningen. Men den egentlige kuren på situasjonen vi nå er oppe i er at folk begynner å bruke det de har mellom skuldrene, og ser gjennom fryktpropagandaen.

Dokumenter som er frigitt av Food and Drug Administration (FDA) i USA avslører at legemiddelprodusenten Pfizer registrerte nesten 160.000 bivirkninger på Covid-19-vaksinen i de første månedene av utrullinga. Dokumentene ble innhentet av ei gruppe leger, professorer og journalister som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency, som sendte inn en Freedom of Information Act (FOIA)-forespørsel til FDA for løslatelse https://phmpt.org/

 

Den første samlinga av dokumenter avslører at i februar 2021, da Pfizers skudd ble rullet ut over hele verden i nødstilfelle, hadde legemiddelprodusenten samlet mer enn 42.000 saksrapporter som beskrev nesten 160.000 bivirkninger av stikket https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

Disse reaksjonene varierte fra milde til alvorlige, og 1223 var dødelige. De fleste av disse saksrapportene dreide seg om personer i alderen 31 til 50 år i USA. Mer enn 25.000 nervesystemsykdommer ble rapportert, sammen med 17.000 muskel- og skjelett- og bindevevssykdommer og 14.000 gastrointestinale lidelser. En rekke forskjellige autoimmune tilstander ble rapportert, sammen med noen særegne sykdommer, inkludert 270 «spontane aborter» og forekomster av herpes, epilepsi, hjertesvikt og slag, blant tusenvis av andre.

 

Disse bivirkningene var tidligere kjent, og har alle blitt logget på Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Event Reporting System ( VAERS ) database, som til nå har sporet 3300 dødsfall etter vaksinasjon med Pfizers vaksine, et tall stort sett i tråd med selskapets egne data https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=AB8BD32B38BC34CA7AA15754985C Kritisk nok ble

 

Pfizers dokumenter brukt av FDA for å erklære selskapets vaksine trygg, noe det gjorde for amerikanere i alderen 16 år og eldre i august. Den har siden blitt godkjent for barn helt ned i fem år, og boosterdoser for personer fra 16 år og oppover ble godkjent forrige uke.

 

 

“Regjeringen endrer tiden fra dose to til dose tre. Fra seks til fem måneder for alle ned til 45 år. Det samme gjelder for helse- og omsorgstjenesten.
 
Men sykepleier Hanne Erøy har betenkeligheter. Hun har fått tilbud om tredje dose og har vært i tenkeboksen av to grunner: Hun fikk bivirkninger av de to første dosene og et skyhøyt nivå av antistoffer.
 
– Har du så høye antistoffer som meg er jeg usikker på om det er nødvendig med dose 3, sier Hanne Erøy til Dagsavisen. Hun fikk også påvist krystallsyke. Nå spør hun om det er nødvendig å ta dose 3:
 
– Det finnes jo en måte å måle antistoffer i blodet på etter vaksinen, en enkel blodprøve som heter P-SARS-CoV-2-spike antistoff. Jeg har tatt den to ganger, og begge ganger viste den at jeg, etter å ha tatt dose 1 og 2, har høyere antistoffer enn det som er målbart i Norge.” https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2021/12/08/hanne-er-usikker-pa-om-hun-bor-ta-dose-3-dette-bor-du-vite/?fbclid=IwAR2Su58vCwSHSBI7bYTu0A-UaLJSLSjEwt7gsvgVZPF8pzcxVu3bVBaHbaY

 

 

Hvem tror du på, Redaktør for det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal, eller Steinar Madsen, en av dem som sto bak svineinfluensavaksine skandalen her i Norge, og som er motstander av all kritisk tenking mot vaksineindustrien? https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

Når Madsen sier at han ikke skjønner hva Doshi vil fram til, og Madsen kommer med en ordsalat ut av en annen verden i et forsøk på å dekke over sin egen inkompetanse, så er det mildt sagt skremmende. Madsen er overhodet ikke kritisk til “vaksinene”, han agerer som om han skullle vært ansatt av Pfizer.

Steinar Madsen vet altså ikke hvor Doshi henter tallene sine fra, enda dette ettertrykkelig er nedskrevet i Doshi sin presentasjon i videoen det linkes til i Dagbladet sin artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/refser-vaksinekritisk-redaktor—total-avsporing/74688087?fbclid=IwAR3P56v-I-rklKkB-sFaQkHW1l5hwfp9gqUlSET2W_ZVJn8lllcTzR_FZk4. At Madsen ikke har kjennskap til disse tallene bør få enhver til å tenke.

Her har altså Doshi, som er spesialist i nettopp å vurdere vitenskapelige data, påpekt at Pfizers og Modernas egne forsøksstudier viser at den totale dødeligheten ikke var lavere hos den vaksinerte gruppen. Men dette kjenner altså ikke Madsen til, og påstår at Doshi sier at vaksinen ikke virker. Det har Doshi aldri sagt, annet enn å oppfordre til kritisk tenkning.

Er det ikke passe relevant med litt kritisk tenkning før man setter i gang tidenes massevaksinasjon? Dersom Pfizer og Modernas egne forsøksstudier viser at den totale dødeligheten var lik eller endog høyere i den vaksinerte gruppa, så bør egentlig hele programmet stanses øyeblikkelig inntil man har undersøkt saken nærmere.

Og det sier jo også sitt når Madsen avslutter det hele med: “- I ytterste konsekvens vil jeg si at Doshi nesten opptrådte som en populist.” I Store norske leksikon kan vi lese at «populisme er en betegnelse på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Medlemmene av «eliten» vil imidlertid bruke ordet i en negativ betydning, gjerne som et synonym til billig retorikk. https://snl.no/populisme

Symptomene på Omicron varianten er ekstremt milde forteller legen som fant virus varianten: “The doctor who discovered Omicron, Dr Angelique Coetzee, chair of the South African Medical Association says symptoms from the variant are “extremely mild” and has accused the UK of “panicking unnecessarily”. “What we are seeing clinically in south Africa, and remember I’m at the epicentre – that’s where I’m practising – it’s extremely mild. For us, that’s mild cases.” https://www.standard.co.uk/news/uk/omicron-symptoms-mild-doctor-angelique-coetzee-b968715.html?fbclid=IwAR0cGeqbaXu3M_4gzskSVVIhCPbJNvt8a5TjuFkrkHMQy5_9jKbpiEYLBUU

 

 

Linkene under her inneholder relater lesing og de er det ikke nødvendig å kopiere og lime inn:

 

Free guy – filmen om oss og tiden vi nå lever i

Free guy er en særdeles god analogi til tiden vi nå lever i. Den handler om oss, om å våkne opp i en verden der vi har blitt hjernvasket fra vi kom ut i fra mors liv, og om vår vilje til å ta selvstendige og riktige valg. For legger vi skjebnen i andres hender så kan det fort bli game over. 

Og klarer du å finne den mest innlysende referansen til They Live (1988) i filmen? For i bunn og grunn så er Free guy en lysere versjon av They live.

Google “free guy free movie online” så finner du den

 

https://www.patheos.com/blogs/watchinggod/2021/08/four-things-that-free-guy-says-about-free-will-and-other-stuff-too/

 

Relaterte filmer:

 

 

 

Relatert lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/1489261629_11032017.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/samarbeide-mellom-intellekt-og-hjerte-mennesker-med-sjel-og-de-som-ikke-har-en.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/sci-fi-teknologi-som-i-dag-er-en-realitet-er-en-trussel-mot-menneskeheten.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/mot-tapperhet-og-integritet-40-filmer-som-vil-inspirere-og-engasjere-deg.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-bibelen-tolkes-som-natural-law.html

 

 

Er det bivirkningene fra de eksperimentelle vaksinene som nå er årsaken til mange sykehus innleggelsene?

Kan innleggelsene av de vaksinerte ha noe med bivirkningene av de eksperimentelle vaksinene å gjøre? Og hvorfor stiller ikke pressa og helsepersonell spørsmål rundt det? Da svineinflunesaen pågikk i 2009 så var det helt opplagt å stille spørsmål rundt dette, hvorfor gjør man ikke det nå? https://www.nrk.no/norge/flere-fullvaksinerte-enn-uvaksinerte-innlagte-pa-sykehus-1.15698308?fbclid=IwAR2GdFI6_BlYr1lh4rl07MbjBr8G3Emk3cw7LjViFZNBppCV7NTAu5AfZ8w

Siden starten så har man reklamert med at vaksinen skulle gi folk beskyttelse mot smitte. Hvis den ikke gjør det, hvorfor skal man da ta risikoen med å bli vaksinert med en eksperimentell vaksine? Hos de fullvaksinerte eldre øker antall innleggelser og dødsfall, skriver Aftenposten. Og igjen: hvis vaksinene heller ikke kan hindre at folk dør, hva skal man med dem da? https://www.aftenposten.no/norge/i/BjwKyQ/her-er-tallene-fhi-ikke-liker-det-er-ikke-bra

Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408

Publisert i Dagbladet 17. november 2020:

Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt». Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag. https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her:
“Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
Dette er altså ikke covid realtrerte pasienter. Hvorfor stilles det ikke spørsmål om dette kan være bivirkninger fra vaksinene?
 
“Sykehusets kontorer blir gjort om til pasientrom og pasienter fyller opp gangene. “
 
“– Vi har fått en økt tilstrømning av pasienter innen alle de indremedisinske fagområdene som hjerte, infeksjon, geriatri og lungemedisin i tillegg til nevrologi. Dette har gitt oss en krevende driftsituasjon med høyt overbelegg på døgnområdene, sier Solyga.” https://www.tv2.no/nyheter/14475605/?fbclid=IwAR1DmC7cQCct6WtmCRULI21MPjI-HEiz3TJiMy8RiHh1WWz8VPGCXVRauOs
Hvorfor i all verden stilles det ikke noen kritiske spørsmål til vaksine produsentene rundt de eksperimentelle vaksinene?
“Resultatene er nedslående. I 87 prosent av tilfellene var legemiddelfirmaet med på å bestemme utformingen av studiene på nye medisiner, vaksiner og utstyr. I 73 prosent av studiene var ansatte i legemiddelfirmaet med på å analysere dataene.

De ansatte i legemiddelfirmaet var med på å skrive ut resultatene i 84 prosent av de 200 studiene, men sto ofte ikke som medforfattere på de vitenskapelige artiklene.
Forenklet blir det som om et oljeselskap gir et oppdrag til forskere på ulike institutter. De skal undersøke effekter på folk, dyr og miljø et sted oljeselskapet vil bore.

Forskerne intervjuer folkene på stedet og analyserer naturen og dyrelivet. Så blir dataene sendt til oljeselskapet, der de ansatte analyserer og tolker informasjonen, og deretter skriver en vitenskapelig artikkel som forskerne setter navnet sitt på.”
https://www.aftenposten.no/viten/i/rL2EJ8/legemiddelindustrien-er-dypt-involvert-i-studiene-de-betaler-for-nin?fbclid=IwAR0s_2LZLN3tkIDfq7e33Uj_8EiyjCS3r_SR_P1kUL0ANV07XYGDZrb7FV4

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Forskningen har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke lenger et verktøy for å finne sannheten.
Publisert i Dagbladet 7. november 2021:
Sjokkerende opplysninger om dataforfalskning og dårlig pasientsikkerhet under utprøving av Pfizer-vaksinen slår ned som ei bombe i forskningsverdenen.

En forsker, ansatt i et selskap med ansvar for tre kliniske utprøvingssteder for Pfizers covid-19-vaksine, kommer med sjokkerende avsløringer om praksis ved disse anleggene.

Det framgår av en omfattende artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Varsleren er Brook Jackson. Hun var regional direktør i Ventavia Research Group, som hadde ansvar for tre av i alt 153 utprøvingssteder involvert i fase 3-studien av Pfizer BioNTech-vaksinen.

Data fra disse tre vaksineforsøksstedene omfatter 1000 av de 44 000 forsøkspersonene som inngår i Pfizers fase 3-studie.

I BMJ-artikkelen hevder Jackson blant annet at selskapet, som jobbet på kontrakt for Pfizer, forfalsket data, benyttet seg av ufaglærte til å utføre vaksinering og brukte for lang tid på å følge opp og rapportere om uønskede reaksjoner etter vaksinering.

Gullstandarden innen forskning er at en studie er en såkalt randomisert, dobbeltblind kontrollstudie, ifølge Store norske leksikon.

At studien er dobbeltblind, innebærer at verken forsøkspersonene selv eller studiepersonellet skal få vite hvem som blir gitt narremedisin (placebo) eller hvem som får ekte vare, i dette tilfellet Pfizer-vaksinen.

Brook Jackson forteller om en praksis ved de tre vaksineforsøksstedene som også innebar risiko for at forsøkspersonene ble «ublandet».

Til tross for at Jackson gjentatte ganger varslet Ventavia om problemene, iverksatte selskapet angivelig ingen korrigerende tiltak.

Dette fikk Jackson til å sende en bekymring til øverste regulatoriske myndighet, US Food and Drug Administration (FDA).

Dette ble ikke tatt nådig opp av selskapsledelsen, og, som en tilsynelatende gjengjeldelse, ble Jackson sparket like etterpå.

Da hadde kvinnen, som har 15 års erfaring med koordinering og ledelse av klinisk forskning, vært i jobben i bare to uker.

For å underbygge sine påstander, har varsleren gitt BMJ innsyn i interne firmadokumenter, bilder, lydopptak og e-poster.

Det medisinske tidsskriftet har også vært i kontakt med andre ansatte hos Pfizers underleverandør.

En ansatt, som velger å være anonym, forteller at Ventavia ikke hadde nok folk til å samle inn vattpinneprøver fra forsøksdeltakere som hadde rapportert symptomer som kunne samsvare med covid-19.

Dermed kan forskningsdataene ha blitt forringet.

I sin bekymringsmelding til FDA varslet Brook Jackson om en rekke alvorlige omstendigheter, deriblant:

1. Forsøkspersoner blir plassert i en gang etter injeksjon, og blir ikke overvåket av klinisk personale.

2. Mangel på rettidig oppfølging av pasienter som opplever uønskede reaksjoner.

3. Protokollavvik rapporteres ikke.

4. Vaksiner oppbevares ikke ved riktig temperatur

5. Feilmerkede laboratorieprøver.

6. Selskapet «går etter» Ventavia-ansatte som rapporterer om denne typen problemer.

Ifølge BMJ mottok Jackson bekreftelse fra FDA om at hennes henvendelse var mottatt.

Hun skal angivelig også ha fått en telefon fra en FDA-inspektør noen dager seinere, men hørte siden ikke noe mer fra myndighetsorganet.

Etter å ha gitt Pfizer-vaksinen full godkjennelse, publiserte FDA i august 2021 et sammendrag over tilsynene de har hatt med Pfizers vaksineutprøving.

Paul D. Thacker, journalisten bak BMJ-artikkelen, har snakket med to tidligere Ventavia-ansatte som «bekrefter brede aspekter av Jacksons bekymringer».

En av de ansatte forteller at Pfizer, etter sparkingen av Jackson, ble varslet om problemene hos Ventavia og at det fant sted en revisjon.

Pfizer har siden ansatt Ventavia som underleverandør av forskningstjenester i fire andre kliniske vaksinestudier, hvor vaksinen skal prøves ut på barn og unge voksne, samt gravide kvinner. En annen av disse studiene omhandler boosterdose av coronavaksine.

Dette svarer Pfizer:

 

– Pfizer har et robust kvalitetssystem på plass for alle deler av våre kliniske studier. Dette er avgjørende for kvaliteten og integriteten til studiene og for pasientenes sikkerhet. Vi tar slike varsler svært alvorlig, og vil gjøre grundige undersøkelser for å avdekke eventuelle problemer eller svakheter, sier Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef for Pfizer i Norge.

Pfizer er imidlertid ikke fornøyd med behandlingen de har fått av det ledende medisinske tidsskriftet.

– Vi er skuffet over at BMJ valgte å publisere denne artikkelen, uten å kontakte oss for å høre vår vurdering av disse påstandene. Det er et brudd på vanlige presseregler, og kan bidra til å skade tilliten til en viktig vaksine som har svært solid dokumentasjon og har blitt gitt til mange hundre millioner mennesker, sier Henriksen.

Dagbladet har spurt Pfizer om hvorfor selskapet, til tross for at de skal ha blitt advart om problemene ved Ventavias vaksineforsøkssteder, i etterkant har leid inn denne underleverandøren til fire nye kliniske vaksinestudier.

Pfizer svarer ikke på dette spørsmålet, men skriver følgende:

«Vi gjennomførte en grundig undersøkelse av spørsmålene som ble reist i samsvar med Pfizers kvalitetsstyringsprosess relatert til klinisk forskning. Det ble iverksatt tiltak for å korrigere og utbedre der det var nødvendig. Pfizers undersøkelse identifiserte ingen problemer eller bekymringer som ville ugyldiggjøre dataene eller sette integriteten til studien i fare. Selskapet varslet proaktivt US Food and Drug Administration om saken og informerte studiens Institutional Review Board.»

Pfizers frykt for at BMJ-artikkelen kan bidra til tillitssvekkelse er tilsynelatende reell. Vaksinemotstandere har grepet nyheten begjærlig, og det er stor aktivitet under #pfizergate på Twitter.

Men forskere og leger lar seg også opprive av de store uregelmessighetene som synes å ha gjort seg gjeldende ved tre av Pfizers vaksineforsøksanlegg.

Legenettstedet Total Health i Storbritannia har samlet en rekke reaksjoner som er kommet fra fagmiljøene etter BMJs Pfizer-avsløring.

– Det er det rødeste av røde flagg. FDA visste om det og er skyldige i ikke engang å nevne det i deres brev til den rådgivende komiteen som anbefalte godkjenning, siteres lege Michael Tomlinson.

– Det er en praksis som strider mot vitenskap, menneskeheten og tillit, kommenterer lege Payal Keswarpu på Linked in.

https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966?fbclid=IwAR1AR_1KPjpb4S_PX9n2xlWtDV8SD-wTu4RkugdQxrfIBN52Q4D6HCKO7jo

 

 

Publisert i Dagbladet 3. november 2021:

“Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, synes det er vanskelig å forutsi hvordan pandemien vil prege landet vårt de neste månedene og fram mot jul. – Det er så mye vi ikke vet om dette viruset.

Vi visste for eksempel ikke at vaksinene ikke skulle virke evig. Nå vet vi ikke hvor mye smitte det faktisk er i samfunnet, og vi vet ikke hvordan viruset vil bevege seg videre, ser Olsvik. – Vi har heller ingen anelse om hvor mange bølger det vil bli, sier han og legger til: –

Vi vet rett og slett ikke hva som vil skje…” “- Det overrasker meg, og vi vet ikke helt hva som er årsaken til det – men det er første gang vi bruker mRNA-vaksinene, så det er mindre kunnskap om den enn andre vaksiner, sier han.” “- Jeg er spent på fravær og sykelighet, og jeg er spent på hvordan coronaen utvikler seg.

Der er det nye faser hele tiden. Vi er i en situasjon der store deler av befolkningen er vaksinert, men hvor godt beskyttet vi faktisk er får vi først svar på etter hvert.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bekymret-for-redusert-vaksineeffekt/74512774?fbclid=IwAR0K8Vthncfkx9U407Oaagn9v0KEc1jmVAiJhzNgGsulfM6JqgC8JkwlyjQ

 

Nå skal de ta de aller minste… VG skriver i dag om at FDA godkjenner vaksiner til de aller minste mot C-19, og at det er ett “uavhengig ekspertpanel” som har vurdert dette. Jeg spør hvordan er det mulig for noen som helst å vurdere dette NÅ, når man samtidig fra Reuters kan lese følgende:

“The drugmakers said they expect initial clinical trial data on the vaccine’s use in children — aged 2 to less than 5 years, and 6 months to less than 2 years — is expected in the fourth quarter this year or early first quarter of 2022.”

De mangler jo vurderingsgrunnlaget, så hvordan kan man mene at fordelene oppveier ulempene, når man ikke har noe å forholde seg til? De data er altså ikke engang klare på dette tidspunkt, så her blir hele tidslinjen gal, der man trekker konklusjonene før man har sett grunnlaget.

Det er pent sagt skremmende å se hvordan man her turer frem, og jeg skulle også gjerne sett hva slags fordeler man hevder er tilstede for små barn som selv ikke har noen risiko fra C-19, ved å la se injisere med noe vi allerede vet har drept og lemlestet mer an summen av alle vaksiner siste 30 år, og der “beskyttelsen” i beste fall viser seg å være av noen ukers varighet.

Men igjen, man har ikke engang produsentenes kliniske forsøk som grunnlag, så hva er vurderingene basert på? Reuters omtale, som avslører vanviddet. https://www.reuters.com/world/us/us-buys-50-mln-pfizerbiontech-covid-19-vaccine-doses-kids-2021-10-28/ VGs omtale https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/x85W1R/amerikansk-ekspertpanel-anbefaler-pfizer-vaksinen-for-barn

 

 

“D-dimer dannes ved at kryssbundet fibrin brytes ned. Forhøyede D-dimernivåer er et uspesifikt funn som kan sees ved tilstander som infeksjon, traume, graviditet, kreftsykdom, forbrukskoagulopati og etter operasjoner. D-dimer har derimot en høy negativ prediktiv verdi, dvs. at normale konsentrasjoner utelukker med mer enn 90 % sannsynlighet dyp venetrombose hos ambulante pasienter med kliniske symptomer på trombose (5).

I de aktuelle tilfellene var D-dimernivået ikke forhøyet, og diagnosen dyp venetrombose ble stilt ved ultralydundersøkelse. Begge pasientene hadde lav Wells-skår, hvilket innebærer at de ifølge retningslinjer (6) ikke skulle vært henvist til ultralyd. De fleste flytskjemaer for pasienter med dyp venetrombose ville anbefalt hjemsending uten behandling.

Sannsynligvis ville de to pasientene gått udiagnostisert dersom de ikke selv var leger og kunne be en kollega utføre ultralydundersøkelse. Det er tankevekkende. Trolig bør symptomer på trombose i etterkant av vaksinering følges opp noe tettere enn det vanlige rutiner tilsier.

I en situasjon der det pågår omfattende vaksinering med nye vaksiner, er det avgjørende at både pasienter og leger er årvåkne. Mistenkte nye, uventede eller alvorlige bivirkninger må meldes.” https://tidsskriftet.no/2021/04/kort-kasuistikk/dyp-venetrombose-mer-enn-uker-etter-vaksinering-mot-covid-19?fbclid=IwAR2acQ2TkJXI-uBhgWZKx9Fv3C1I3PaSnpNB8BkBDhkroGscFco7SDuFUq4

 

“Overlege Sigurd Hortemo forteller til Dagbladet at Legemiddelverket har mottatt 221 meldinger om langvarig hodepine etter vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Nå skal Folkehelseinstituttet se nærmere på problemstillingen i sine kohortstudier, ifølge Hortemo.” https://www.dagbladet.no/nyheter/far-meldinger-om-langvarige-plager/74430465?fbclid=IwAR3tRwcZz11cA2B9D4Mrx0BV2n2TL6uGDvhmsnrvN0rhYOt6Y9_sVVTDD90

 

Åtte kvinner forteller: slik endret koronavaksinen menstruasjonen https://www.tv2.no/nyheter/14328473/?fbclid=IwAR3DVuweBO8m9qTIlf_R2iJ_qhWZfex3j0ANLOaJxC3_0MifVe4ZGYfhCeA

 

“Totalt sett er det 13 personer i Telemark som har søkt om pasientskadeerstatning etter koronavaksinen. Av dem er det ni kvinnelige søkere. En person har allerede fått medhold. På landsbasis har 168 personer søkt om erstatning, viser tallene TA har fått oversendt fra Norsk pasienterstatning (NPE).

Det er kvinner som dominerer søkerlisten fra Telemark, men hvilke type bivirkninger etter koronavaksinen de ni kvinnelige søkerne har søkt om erstatning for, får man ikke opplyst. Forskjellige bivirkninger Senior kommunikasjonsrådgiver ved NPE, Torill Svoldal Sæhr opplyser om at det er flere som melder om bivirkninger som hodepine, blodpropp, betennelser i hjerteposen/hjertet og utmattelse.
En person har fått medhold i sin søknad om pasienterstatning, men om det er kvinne eller mann, ønsker ikke NPE å spesifisere. Heller ikke hvilken type bivirkning og størrelsen på selve erstatningen. – Vi oppgir ikke detaljer om den saken som har fått medhold, på grunn av taushetsplikten som verner personsensitive opplysninger og av hensyn til gjenkjenning i lokalmiljøet, opplyser Sæhr.
Unge voksne Tallene viser videre at det er flest søkere i alderen 30 til 39 år. Hele seks personer befinner seg i den aldergruppen. To søkere er mellom 20-29 år samme antall personer finner en mellom 40-49 og det er også to søkere mellom 50 og 59 år. Av de tretten søkerne om erstatning har fire personer søkt om erstatning etter bivirkninger av Pfizer-vaksinen, mens åtte har søkt om erstatning i forbindelse med AstraZeneca. En er uavklart hvilken vaksine det dreier seg om.” https://www.ta.no/flere-sliter-med-dette-etter-vaksinen-vi-forstar-at-mange-er-redde/s/5-50-1258449?fbclid=IwAR2zYXQf96CQnxpBC4-Q1VDRzxhI3aX0u53aUeK0N4j-ESfg_zPTzPpxrJc

17.000 bivirkningsmeldinger er ubehandlet:

“VG melder i kveld: Av 37.859 bivirkningsmeldinger etter coronavaksine som Statens Legemiddelverk har mottatt, er 17.000 ubehandlet, melder TV 2. Kanalen omtalte nylig at over 200 kvinner har opplevd kraftige menstruasjonsforstyrrelser etter å ha fått vaksine mot covid-19.

Overlege Sigurd Hortemo sier til TV 2 at det trolig er mørketall, og at mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser kan være ubehandlet. – Det kom ekstremt mange meldinger etter vaksineringen, og derfor måtte vi prioritere. Vi har behandlet alle meldingene fra helsepersonell og de vi ser er alvorlige.” https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/17000-bivirkningsmeldinger-er-ubehandlet.aIPfYhV8a?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet&fbclid=IwAR20bfYIBSdQXtGM-HOkG_Iw9DJSSfdf6foahXkREH98KpAOxdBY1Q-0pgU

Fra 4. november 2021:
The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Dose nummer 4 kan behøves.
 
På grunn av at de to første vaksinedosene ikke virker, – og mest sannsynlig også fordi den tredje “boostern” heller ikke vil gjøre det, – så er man i gang med en fjerde dose nå som beskrives som nødvendig for utvalgte individer som ikke har et immunforsvar som har respondert til de første dosene:
 
“The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has authorized a fourth coronavirus vaccine for individuals who are moderately or severely compromised.
 
In August, CDC authorized a third dose for those 18 and above who are immunocompromised.
 
The site quoted a study from John Hopkins University which showed that vaccinated immunocompromised individuals are 485 times more likely to be hospitalized or die from COVID-19 than other vaccinated individuals.
 
The CDC also said that small studies showed that among vaccinated individuals, the immunocompromised accounted for approximately 44% of breakthrough cases requiring hospitalization. They are also more likely to transmit the virus to those who are in close contact with them.
 
The fourth dose is not a “booster” but is necessary because immunocompromised individuals may not have experienced a complete immune response from the first doses, CNN added.”
De færreste merker koronaviruset to til tre måneder etter et mildt sykdomsforløp. De aller fleste trenger ikke frykte senvirkninger. Det viser tre store norske studier. https://www.aftenposten.no/norge/i/eKAWQ9/norsk-studie-med-2-millioner-personer-de-fleste-faar-ikke-senvirkning
For de aller fleste som ikke har vært innlagt på sykehus etter å ha blitt koronasmittet, går virussykdommen fort over, viser en norsk studie. https://forskning.no/covid19-ntb-sykdommer/fa-far-senvirkninger-av-covid-19/1872883
“Funnene ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature. Gjennom beinmargsprøver har forskere ved Washington University i St. Louis i USA studert immunresponsen hos personer som har hatt koronainfeksjon med mildt sykdomsforløp. Studien viste at mange av deltakerne utviklet en type B-celler kalt «langlivede plasmaceller». Disse immuncellene kan leve i beinmargen i mange år hvor de jevnt produserer antistoffer som kjenner igjen SARS-CoV-2, viruset som forårsaker covid-19.

Det som gjør denne studien så unik er at beinmargsprøver ikke er lett å få tak i. Det vanligste er å måle antistoffer i blod, men her har forskerne også funnet disse immuncellene som fortsetter å lage antistoffer i lang tid etter infeksjon.

Stipendiat Lena Hansen ved Influensasenteret UiB bidro i arbeidet til denne studien da hun i fjor bodde i USA og jobbet hos biveileder Ali Ellebedy på universitetet i St. Louis.

Hun sier resultatene er veldig gode nyheter.

 – Dette betyr at vi kan ha antistoffer i blodet mange år etter infeksjonen, som kan forhindre at man blir smittet på nytt, sier Hansen.” https://www.uib.no/pandemi/145529/ny-studie-viser-langvarig-beskyttelse-etter-koronainfeksjon

 

“Det er data fra den svenske Community-studien som viser stor nedgang i antistoffer sju måneder etter vaksinering mot SARS CoV2.

Denne studien pågår på Danderyds Sjukhus, like utenfor Stockholm. Her tas det hver fjerde måned antistoffprøver av ansatte. De aller fleste av dem er vaksinert.” https://sykepleien.no/2021/09/ny-studie-markant-nedgang-av-antistoffer-7-maneder-etter-koronavaksine
Ingen logikk brist ute å går her? (les begge linkene): “Om barna dine blir koronasmittet kan du fortsatt leve som normalt og gå på jobb, så lenge du er vaksinert og symptomfri.”