Psykopater i lederstillinger


“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

 

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

 

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

 

 

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

 

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

 

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

 

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.”

Les videre her: https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse


Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres 
https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Hvordan storkapitalen virkelig fungerer og hvordan psykopati spiller inn har vel aldri blitt forklart bedre enn i denne prisvinnende dokumentaren The Corporation som du finner her: 

 

Og i denne dokumentaren på 37 minutter manifisteres ordtaket kunnskap er makt og beskyttelse

MgGyvxqYSbE

 

“Når du forstår psykopatens sanne natur og innflytelse, at de er samvittighetsløse, følelsesløse, egoistiske, kalde og beregnende og blottet for moralske og etiske standarer blir du først forskrekket, men samtidig så gir det mening. Vårt samfunn blir stadig mer sjelløst fordi de som styrer det setter eksempler som er sjelløse, og de eier heller ingen samvittighet.

I Andrew M. Lobaczewski sin bok Political ponerology, a science on the nature of evil adjusted for political purposes, så forklarer han hvordan primærpsykopater liker fordeler, selv når det ikke er snakk om konkurranse som handler om å klatre i gradene i sosiale hierarkier. Fordi de kan lyve uten å få dårlig samvittighet og uten å få kroppslige utslag som svette eller økende puls, kan de også lure løgndetektortester. Psykopater kan alltid si hva det måtte være for å få det som de vil.

I retten for eksempel, så kan psykopater fortelle ekstreme løgner med overbevisning, mens deres tilregnelige motpart som er hemmet av følelser og ikke har den samme kontrollen og evnen til å overbevise som psykopaten har, vil komme til kort i kampen om å virke troverdig. Alt for ofte så innbiller dommeren eller juryen, eller begge deler seg at sannheten må ligge et sted i midten, og utsteder deretter beslutninger som gagner psykopaten.

Som med dommere og juryer, så også med overordnet ansvar for beslutninger om hvem som skal fremmes og ikke fremmes i bedrifter, militære og statlige hierarkier. Resultatet er at alle hierarkier uunngåelig blir topptunge med psykopater. Siden psykopater ikke har noen begrensninger for å nå toppen, eller maktens tinder om man vil, så er det også der man finner dem. Det er ikke makt som korrumperer, det er korrupte individer som søker makt som korrumperer makten.

Det viktigste å huske når det gjelder psykopaten er at deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet ofte er så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som styrer verden.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie. 

Psykopatene manipulerer oss ved å bruke vår skyldfølelse. De overbeviser oss om å gi dem en ny sjanse, og får oss til å ikke fortelle andre hva de har gjort. Denne evnen til å kontrollere informasjonsflyten er en av deres viktigste egenskaper.

En annen av psykopatens egenskaper er hva Lobaczewski kaller deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

Hvis det generelle stemmeberettigede publikum ikke er klar over at det finnes en kategori mennesker som oppfattes som nesten mennesker, som ser ut som oss, som jobber som oss, som finnes i hver rase, enhver kultur, snakker alle språk, men som mangler samvittighet hvordan kan publikum da blokkere dem og hindre dem i å innta hierarkiene og overta dem ? Generell uvitenhet om psykopati kan vise seg å være menneskehetens største trussel som kan oppløse vår sivilisasjon. Vi står som beitende sauer og ser på at politikere og storfinans bruker vår sønner og døtre som kanonføde mot fabrikkerte fiender i fabrikkerte kriger som generer milliarder i overskudd, der de kjemper mot hverandre for at en eller annen psykopat skal stige i gradene og få enda mer makt.

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å virkelig kunne gjøre en endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.” 

Les videre her: Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

“Worse, psychopathology is not confined to those in high positions of government. It can spread like a virus among the populace. As an academic study into pathocracy concluded, “[T]yranny does not flourish because perpetuators are helpless and ignorant of their actions. It flourishes because they actively identify with those who promote vicious acts as virtuous.”

People don’t simply line up and salute. It is through one’s own personal identification with a given leader, party or social order that they become agents of good or evil.

Much depends on how leaders “cultivate a sense of identification with their followers,” says Professor Alex Haslam. “I mean one pretty obvious thing is that leaders talk about ‘we’ rather than ‘I,’ and actually what leadership is about is cultivating this sense of shared identity about ‘we-ness’ and then getting people to want to act in terms of that ‘we-ness,’ to promote our collective interests. . . . [We] is the single word that has increased in the inaugural addresses over the last century . . . and the other one is ‘America.'”

The goal of the modern corporate state is obvious: to promote, cultivate, and embed a sense of shared identification among its citizens. To this end, “we the people” have become “we the police state.”

We are fast becoming slaves in thrall to a faceless, nameless, bureaucratic totalitarian government machine that relentlessly erodes our freedoms through countless laws, statutes, and prohibitions.

Any resistance to such regimes depends on the strength of opinions in the minds of those who choose to fight back. What this means is that we the citizenry must be very careful that we are not manipulated into marching in lockstep with an oppressive regime.

Writing for ThinkProgress, Beauchamp suggests that “one of the best cures to bad leaders may very well be political democracy.” He advocates for the media holding politicians accountable for their actions and the actions of their staff. While psychopaths may not care about how their actions harm other people, notes Beauchamp, “they very much do care about being able to hold on to their positions of power. A system that actually holds people accountable to the broader conscience of society may be one of the best ways to keep conscienceless people in check.”

That said, if we allow the ballot box to become our only means of pushing back against the police state, the battle is already lost.

Resistance will require a citizenry willing to be active at the local level.

If you wait to act until the SWAT team is crashing through your door, until your name is placed on a terror watch list, until you are reported for such outlawed activities as collecting rainwater or letting your children play outside unsupervised, then it will be too late.”

Les videre her: http://www.sott.net/article/315452-From-democracy-to-pathocracy-The-rise-of-the-political-psychopath 

 

 

Historical Cycles: Are we doomed to repeat the past?

 

9w6QYPzF2TI

 

 

 

 

Følg lederen

 

Uten nysjerrighet og uten tro så vil menneske stagnere, men går tro over i blind aksept, så er det ikke lenger utviklende men ødeleggende og farlig. Det er bare å ta et blikk på hvordan politikk, religion og utdannelse (indoktrinering) ofte har ført verden ut på kanten av stupet. Så lenge man er i en gruppe og gruppen hindrer en i å ta egne standpunkter og egne avgjørelser, så vil det i de fleste tilfeller bli en automatikk, en ferdig programmert adferd man er del av og som styrer en i den retningen gruppen vil at man skal gå.

Man er ikke lenger den som navigerer fartøyet og velger hvilken retning man vil ta, andre viser vei uten at man selv konsulteres om det er den ferdig opplagte ruten man vil følge, men siden gruppen mener at det er den riktige veien, så tror man at hvis man velger det foreslåtte så velger man også det riktige. Man kan jo spørre hvor mange det er som er klar over at de ikke styrer sitt eget liv, hvor mange det er som TROR at de selv er sjef over det livet de lever ?

Jeg slapp med nød og neppe unna narsissistens ødeleggende ondskap

Ny bok av Anita Sweeney som anbefales på det sterkeste, for kunnskap er makt, og kunnskap om psykopater og narsissister er den mest effektive beskyttelsen man kan tilegne seg når det gjelder slike destruktive skapninger.

Narsissister er en av de største truslene mot oss vanlige mennesker, og den coverte narsissisten er den farligste, da slike er meget vanskelige å avsløre. Jeg har selv vært i et forhold med en, og det tok meg fire mnd før jeg så smått begynte å fatte mistanke, og syv mnd før jeg ble sikker i min sak, og hovedgrunnen til det var at jeg gjennom flere år har lest meg opp på psykopati og narsissisme, men teori og praksis er to forskjellige ting, så det å komme i klørne på et slikt samvittighetsløst vesen er noe helt annet og mye mer ubehagelig enn å lese om det. Hadde forholdet sluttet tidligere enn det gjorde, så ville jeg nok ikke blitt sikker i min sak, da ville jeg nok grublet på hva det egentlig var som skjedde, og kansje også blitt dypt deprimert, men tidsaspektet fra jeg fattet mine første mistanker til jeg kom fram til konklusjonen om at jeg var sammen med en covert narsissist kunne ikke vært bedre for mitt vedkommende.

Og syv mnd er forholdsvis kort tid, for på den tiden klarte ikke overgriperen å få meg under den kontrollen vedkommende hadde planer om, og når en narsissist ser at han/hun ikke klarer å kontrollere offeret han/hun har plukket ut, så begynner han/hun å se seg om etter et nytt og gjerne svakere offer som kan utnyttes. Og som de overgripere de er vil de helst ha ofre som er enklest mulig å manipulere. Narsisisster er avhengige av å ha tilgang til energi fra andre mennesker da de selv ikke har noen sjel og dermed ingen kontakt med kilden som gir oss livlyst, evnen til å forstå andre og empati, mao psykopater og narsissister er parasitter, som er helt avhengige av deg og meg, men når de har sugd et offer tomt, når det ikke er mer å hente for parasitten, så må partneren skiftes ut med en ny. Vi kan klare oss fint uten dem, ja verden ville faktisk blitt et mye bedre sted for oss virkelige mennesker hvis vi fikk bukt med parasittene som utgir seg for å være mennesker.

“Det er ofte svært vanskelig å avdekke en narsissist, med mindre du lever eller jobber tett på vedkommende. De fremstår gjerne som engleaktig snille, kjærlige og perfekte. Ofte er det kun de aller nærmeste som får stifte bekjentskap med den mørke siden av denne personlighetsforstyrrelsen. For deres barn, partnere og kolleger, kan det bety psykisk skade og mèn over år.” Les videre her: http://frilanser.tjenester.org/den-engleaktige-nabokjerringa-ulv-i-fareklaer-covert-narsissisme/

“Når det kommer til psykopaten så har vi med to forskjellige personer å gjøre; maske-psykopat og ekte-psykopat. Du savner den ene av de to, jeg tror ikke vi trenger å være rakettforskere for å forstå hvem. Maske-psykopat er borte. Avgått ved døden. Savnet i strid. Jeg vet dette gjør vondt, det er smertefullt.Tapet trenger å sørges. I tillegg til tapet av maske-psykopat, så har du en bråte av mishandling lesset over på deg av ekte-psykopat. For å toppe denne cocktailen av sorg og traume så er det ikke verre enn at maske-psykopat og ekte-psykopat bebor den samme kroppen! Du blir altså minnet på den snille og gode maske-psykopat hver gang ekte-psykopat mishandler deg. Det er megaforvirrende, og bare en annen psykopat ville ikke bli satt ut av en slik surrealistisk sammenblanding.”

Psykopater kan ikke leve uten oss, men vi kan leve uten dem – http://olehartattordet.blogg.no/1459108787_psykopater_kan_ikke_l.html

 How the Narcissist Experiences “Love”                                                                                                                           z8SgF71VZWA

“En introduksjon til boken om narsissister og deres nettverk av “flygende aper”, der jeg snakker litt om hvilken tema jeg skriver om og kapitlene i boken. Boken tar opp hva som kjennetegner narsissister, hvorfor de er slik, om de kan endre seg, hvordan du blir kvitt dem, hvordan du kan “snakke narsissistisk”, hvordan det offentlige hjelper narsissister med mishandlingen, med mer. 

Det sies at hele 15 % av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse, der narsissister, sosiopater og psykopater tilhører. Mange har opplevd direkte og indirekte hvordan deres liv blir snudd på hodet og varig skadet av omgang med narsissister. For meg er det rett og slett blitt et «kall» å opplyse om hvordan de er, hvorfor de er slik, hvordan du best kan håndtere dem, sameksistere med dem om du vil og må, eksponere dem, komme deg unna dem og ta tilbake makten over eget liv igjen.

Nettopp fordi hjelpeapparatet, rettsvesenet, politiet, barnevernet og andre offentlige instanser lar seg lure og bedra av narsissister, eller verre skjermer dem, blir de utsatte sykeliggjort og stemplet som problemet. Det er uhørt og en tragedie. Jeg finner det derfor viktig å sette fokus på hvordan vi sammen skal endre dette giftige og farlige bakvendtlandet, for vi mangler kompetente fagfolk som ser alvoret og ikke lider av handlingsvegring.”

Anita Sweeney

Boken kan du kjøpe her: http://www.1stwavebooks.com/nettbokhandel/null-kontakt-og-motmakt-narsissister-medlopere-og-flygende-aper/

En introduksjonsvideo til boken om narsissister og deres nettverk av “flygende aper”  av Anita Sweeney

Psykopater er den største trusselen mot menneskeheten la oss avsløre dem ved hjelp av mri scanning

Psykopater og ikke minst deres hjerne er ikke som normale mennesker, skriver Sidsel Bryde  i denne artikkelen, oversatt fra svensk til norsk. Senere forskning viser at psykopaten har defekter eller mangler i den delen av hjernen hvor personligheten blir skapt.

I studiet “THE ANTISOCIAL BRAIN: Psychopathy Matters” har de funnet at områder i hjernen som er nødvendig for evnen til å skamme seg og vise medfølelse er skadet eller simpelthen helt borte. Og dermed grunnlaget for våre sosiale ferdigheter. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan dette henger sammen og hvordan det er med på å forklare psykopatens oppførsel.

Bildene viser skive etter skive gjennom skanningen. De fire delene ovenfor, er en serie som til sammen utgjør et felt røde flekker uten grå materie i frontallappen i hjernen. I denne delen blir vår personlighet skapt, evne til å skamme seg og vise medfølelse, grunnlaget for våre sosiale ferdigheter.

Studien viser at flere grunnleggende områder i hjernen har redusert mengde grå materie. Å bruke ressurser på å reparere skaden er bortkastet. Hjernecellene kan ikke erstattes, og psykopat kan aldri bli normal. I denne artikkelen omtales psykopaten som en “han”, og det er også menn som er undersøkt. Merk at funnene også tildels kan gjelde den kvinnelige utgaven av psykopaten, selv om hun kan fremstå noe annerledes.  https://www.psykopaten.info/2015/06/11/et-studie-av-psykopatens-hjerne-og-oppforsel/


Råtten gjær avslører psykopater – artikkel fra Illustrert Vitenskap:
https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.3557947598379.167581.1563436195&type=3&hc_location=ufi

Scientific studies show that psychopaths’ brains work in very different ways to the brains of normal human beings. According to Robert Hare, the psychopath seems to interpret, process and use emotional information as if it was neutral information. The psychopath cannot extract emotional information from words as normal people do. 

New research shows that psychopathy appears to be linked to specific structural abnormalities in the brain. The study, published in the Archives of General Psychiatry and led by researchers at King?s College London, also confirmed that psychopathy is a distinct sub-group of antisocial personality disorder (ASPD), said Nigel Blackwood, M.D., from the College?s Institute of Psychiatry and lead author of the study. http://psychcentral.com/news/2012/05/11/scans-show-psychopaths-have-brain-abnormalities/38540.html

About one in 100 people is a psychopath, experts estimate. But you can’t tell a psychopath just from looking at one.

Many psychopaths show a distinctive pattern of brain activity, according to James Fallon, a UC Irvine School of Medicine neuroscientist who accidentally found out he may be one himself.

Fallon has scanned the brains of dozens of people believed to be psychopaths using a PET scanner, a machine that uses a small amount of radioactive substance to measure brain activity. http://uk.businessinsider.com/what-a-psychopath-brain-looks-like-2015-7?r=US&IR=T

 

Methods

We did a case-control functional MRI (fMRI) study in 50 men, of whom 12 were violent offenders with antisocial personality disorder and psychopathy, 20 were violent offenders with antisocial personality disorder but not psychopathy, and 18 were healthy non-offenders. We used fMRI to measure brain activation associated with the representation of punishment or reward information during an event-related probabilistic response-reversal task, assessed with standard general linear-model-based analysis.

Findings

Offenders with antisocial personality disorder and psychopathy displayed discrete regions of increased activation in the posterior cingulate cortex and anterior insula in response to punished errors during the task reversal phase, and decreased activation to all correct rewarded responses in the superior temporal cortex. This finding was in contrast to results for offenders without psychopathy and healthy non-offenders. http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(14)00071-6/abstract

Psykopater kan ikke leve uten oss, men vi kan leve uten dem – http://olehartattordet.blogg.no/1459108787_psykopater_kan_ikke_l.html

Defense against the psychopath – Videoen er en manifestasjon av ordtaket kunnskap er makt – 37 minutter spilletid

MgGyvxqYSbE

Psykopater kan ikke leve uten oss, men vi kan leve uten dem

 

Det finnes forhold vi mennesker kan bli lurt inn i som kan bli svært skadelig for den ene parten, dette gjelder både menn og kvinner. Jeg har vært i et slikt forhold og vært heldig og sluppet ut av det med mindre skader, men jeg vet det er mange som er i og har vært i slike forhold men som ikke forstår hva det er de har blitt utsatt for. Og når de fleste ikke har informasjon som kan fortelle dem om hva det er slags situasjon det er de er i, så vil det å bryte løs fra et slikt forhold kunne bli svært vanskelig om ikke umulig. Det beste verktøyet som finnes for å kunne forstå hva det er man blir utsatt for under slike omstendigheter er kunnskap om misbrukeren og misbrukets natur.
 

Selv om den cerebrale narsissisten er i et fast forhold, lever de ofte i sølibat, (en narsissist type med lav sexlyst, men som likevel bruker sex som straff og belønning). De bruker sex og gjerne mye sex i begynnelsen av forholdet for å skape et bånd av falsk initmitet, Etter hvert dabber interessen eller forpliktelsen av og nærheten kan forsvinne helt. Mer enn noe vil den cerebrale narsissisten bruke mangelen på intimitet og sex i et fast forhold som terror og pining av partneren. Gjerne ved å gi små tegn på at de er interesserte og fyre mer og mer oppunder dette for så å snu ryggen til før de må innfri, bokstavelig talt. Du skal desensiteres, slik at når du omsider får et kjærtegn eller oppmerksomhet på en positiv måte – takker du for smuler.”

Jeg trodde ikke det ville være mulig for meg å gå slik i garnet pga at jeg gjennom flere år har satt meg godt inn i hva psykopati og narsissisme er for noe, men teori og praksis er to forskjellig ting, noe jeg har fått erfare.

Og det er ikke rart at man lar seg lure, da gjennomsnittlige intelligente narsissister er meget gode skuespillere, og dermed blir de særdeles vanskelige å avsløre. Det var etter forholdet var slutt at jeg klarte å se det hele i et større og klarere perspektiv, det var da jeg klarte å se hva det var jeg hadde blitt utsatt for, at jeg ikke var noe annet enn en energi kilde som “vampyren” hadde behov for, at jeg var blitt misbrukt.

Men jeg var heldig, for jeg slapp unna, men den cerebrale narsissisten vil ikke gi seg, når han/hun har sugd et offer tom, da vil vedkommende gå videre å finne et nytt offer som kan suges tomt for livskraft, og jeg misunner ikke den som blir fanget i narsissistens garn, for vedkommende kommer til å måtte gjennomgå akkurat det samme som meg og utfallet for den ulykkelige kan bli mye verre enn det jeg opplevde. Og er du i et forhold der du kjenner igjen dette, så har jeg bare en ting å si, kom deg unna, så fort som mulig før det er for sent.

Narsissistens største frykt er å bli avslørt, for når han/hun blir det så blir det også mye vanskeligere for dem å skaffe seg en “mat” kilde, og derfor er det så viktig å få denne informasjonen ut, slik at flest mullig har kunnskap om dette og kan beskytte seg mot denne faren.  

“Spørsmålene som et offer ofte fikserer seg på etter at kontakten med psykopaten er brutt. Noen spørsmål kverner mer enn andre. De opptrer som et «hakk i plata» og offeret kommer aldri helt forbi dem. Fordi kontakten er brutt, så får man aldri svar av psykopaten på disse essensielle spørsmål. Selv om en grad av kontakt fortsatt er tilstede, så er det lite sannsynlig at psykopaten vil gi deg ærlige og hederlige svar på dine henvendelser. Det er ikke en psykopat istand til.

Psykopaten elsker å holde deg i en forvirret og trengende tilstand, og vil mest sannsynlig fortsette manipuleringen hvis du beholder kontakten. Spørsmålene er også av en slik karakter, at hvis de i det hele tatt dukker opp, så vet du at du har vært i en relasjon med en psykopatisk personlighet. Spørsmålene har nemlig det til felles at de aldri vil oppstå etter et brudd med en normal person. De kan derfor betraktes som verdifull bekreftelse bare i kraft av at man i det hele tatt har dem!

Du forstår egentlig ikke hva som skjedde og hvorfor det ikke fungerte, du mangler en verdig «avslutning» 

Du forstår ikke hvorfor din eks nekter å bidra til å reparere relasjonen

Det føles som om ingenting av hva som skjedde mellom dere, var ekte

Din eks opptrer som om han/hun vil at du skal fortsette med å være støttende og kjærlig, samtidig som du blir avvist

Du kommer ikke over følelsen at du gjorde noe galt eller at du er ansvarlig for at relasjonen ikke fungerte

Din eks har ingen respekt for hva dere delte sammen

Du føler at din eks ikke ser deg realistisk eller ikke vet hvem du er

Din evne til sjalusi blir underbygget av din eks

Du føler at han/hun er den eneste som kan lindre deg”

http://psykopaten.info/blog/2015/12/27/den-viktigste-boken-jeg-har-lest/


“Til tross for mange vonde minner, så blir vi sorgtunge av å erindre tiden med psykopaten. Er det ikke merkelig? Burde vi ikke heller ha en enda større grunn til å feire høytidene, fordi vi er fri? Men vi klarer ikke det. Hjertet henger ikke med. Å stå i lys av psykopatens oppmerksomhet var så spesielt og magisk at vi savner denne tiden intenst, selv om vi vet at det var idealisering. Det var ikke ekte. Psykopaten ønsket å trekke oss inntil seg for å misbruke oss. Vi vet det, og glimtvis opplever vi ekte takknemlighet for å være fri, men så overtar snart vårt positive bilde av den vi trodde psykopaten var.

Psykopaten forlot oss med følelsen av verdiløshet. Dette var bevisst og kalkulert, og psykopatens intensjon helt fra starten av. Psykopaten visste hva han/hun gjorde. Den manglende responsen på våre skrik etter svar er hvordan du kan vite det. Den manglende takknemligheten for alt vi gjorde og ofret for psykopaten er også hvordan du kan vite det. Psykopatens taushetskur og manglende samarbeid er iscenesatt for at vi skal føle oss maksimalt betydningsløse og oppleve at vi ikke eksisterer. Psykopaten ønsker at vi skal sitte alene med våre spørsmål, til de gjør oss gale; til vi vender oss mot oss selv og spiser oss selv opp innenfra. Psykopaten vet at dette skjer, for han/hun har studert og observert denne effekten siden ungdomstiden, da han/hun som ung psykopat knuste de første hjertene. Senere har psykopaten forfinet prosessen og gjort den til en kunstform.

NÅ har du virkelig gjort det. I valget mellom å redde din egen fornuft, din framtid og ditt selvbilde, og å leve med de absurde selvopptatte og egoistiske faktene til en psykopat så valgte du det første. Du forlot psykopaten. Du har valgt motorveien til indre fred og sinnsro og kuttet all kontakt. Hvordan kunne du velge så feil?

Men det er ennå ikke for sent! Du kan få ham/henne tilbake! Alt du trenger å gjøre, er å legge deg langflat, og håpe at psykopaten vil ta alle dine unnskyldninger og beklagelser til etterretning. Og gjør han/hun ikke det, så kan du bare legge deg enda flatere! Du kan få psykopaten tilbake! Psykopaten kommer til å logre av denne desperate oppmerksomheten fra deg, og mest sannsynlig straffe deg for at du våget å stå opp for deg selv. Men ikke la det stoppe deg! For etter straffen vil psykopaten slippe deg inn igjen. Da vil dine sår lindres og du kan slappe av igjen, og gjenoppta din rettmessige trone i hans/hennes forstyrrede liv.

Jeg forstår deg. Du savner psykopaten. Vi vet alle hvordan det føles. Men la oss legge denne “savne-greia” litt under lupen.

Jeg regner med at vi alle har forstått, at når det kommer til psykopaten så har vi med to forskjellige personer å gjøre; maske-psykopat og ekte-psykopat. Du savner den ene av de to, jeg tror ikke vi trenger å være rakettforskere for å forstå hvem.

Maske-psykopat er borte. Avgått ved døden. Savnet i strid. Jeg vet dette gjør vondt, det er smertefullt. Tapet trenger å sørges. I tillegg til tapet av maske-psykopat, så har du en bråte av mishandling lesset over på deg av ekte-psykopat. For å toppe denne cocktailen av sorg og traume så er det ikke verre enn at maske-psykopat og ekte-psykopat bebor den samme kroppen! Du blir altså minnet på den snille og gode maske-psykopat hver gang ekte-psykopat mishandler deg. Det er megaforvirrende, og bare en annen psykopat ville ikke bli satt ut av en slik surrealistisk sammenblanding.

Og det blir bedre! Når ekte-psykopat ringer deg etter bruddet, så lyder han/hun akkurat som maske-psykopat! Du hopper av glede, det er jo ham/henne du har ventet på! Maske-psykopat er tilbake for å redde deg fra onde ekte-psykopat! “Det er DEG jeg har ventet på, NÅR kan vi treffes??!!”.

Oooops….. rolig nå, vent et lite øyeblikk. Sett deg på hendene dine. La meg spare deg for unødvendig smerte ved å hoppe fremover i tid, til der psykopaten smeller døra i ansiktet på deg igjen og du nok en gang våkner opp til virkelighetens kalde gufs. Det ble ikke bedre av å ta psykopaten tilbake. Tvert imot, det ble akkurat hakket vanskeligere. Maske-psykopat er fortsatt borte. Ekte-psykopat er fortsatt en mishandler. Maske-psykopat og ekte-psykopat er fortsatt i den samme kroppen, OG nå har du i tillegg mistet alle de hardt tilkjempete framskritt du har nådd i rehabiliteringen din, og stillet deg selv tilbake til nullpunktet. 

Når vi forlater psykopaten, så er det fordi devalueringen har blitt uutholdelig. Men når psykopaten forsøker å oversveve oss så vet han/hun nøyaktig hvilke knapper å trykke på. Fristelsen til å ta ham/henne tilbake kan derfor bli uimotståelig. Vi er såret og gale. Vi nekter å tro at noen vil såre oss så bevisst som psykopaten har gjort. Vi er desperate etter lindring og derfor mer enn villige til å åpne våre armer og dører igjen. Alle indikatorer peker på å gi psykopaten en ny sjanse.

Alle bortsett fra èn; virkeligheten. Sannheten. Kunnskapen vi har tilegnet oss. Og ærlighet mot oss selv. Din sinnsro. Din helse. Denne indikatoren peker i motsatt retning – bort fra psykopaten. Yup, det blir en kamp i motbakke. Men hvis du investerer i innsatsen, så er utsikten fra toppen uslåelig!” Les videre her: http://psykopati.blogg.no/1458901423_nr_du_savner_psykopat.html 

Når du endelig har forlatt psykopaten så legger du merke til andre mennesker rundt deg på en annerledes måte. Du oppdager lettere mennesker som har noe av den samme giftige effekten på oss som psykopaten hadde. Disse mer perifere psykopatene eller narsissistene trekker du deg automatisk unna, skriver forfatteren av bloggen Psykopati og Kjærlighet i dette innlegget.

Som jeg skrev i forrige innlegg, så er en fullstendig utrenskning av hele nettverket i kjølvannet av psykopaten ikke uvanlig. Derimot er det dramatisk, og noen ganger kaster vi ut babyen med badevannet. Men etter at vi har tilegnet oss så mye kunnskap om dette emnet, så vil antisosiale mennesker virkelig måtte kjempe for å få innpass i livene våre. Tidligere tok vi dem imot med åpne armer, for alle var velkommen, og alle hadde rett til den samme omsorg og hensynstaken syntes vi. Slik er det ikke lenger. Vi har skapt oss et usynlig skjold mot disse giftige personene, i form av en psykopatisk radar. Kall det gjerne en ny sans som vi har tilegnet oss.

Psykopatradaren blir slått på

Den gang psykopaten fanget oss, så var det fordi han/hun vurderte oss til å være et egnet offer. Psykopaten har lang trening i å skanne sine omgivelser for brukbar forsyning, og spottet oss således på lang avstand. Nå er det omvendt ? nå er det vi som spotter dem. Det er vanskelig å la være å stille diagnose på alle i våre omgivelser, fordi vi nå ser de antisosiale egenskapene så lett.

Vi skal imidlertid ikke stille diagnoser. Det er ikke vår jobb.

Det er heller ikke nødvendig. Gift er gift, selv om ikke alle de psykopatiske kriteriene oppfylles. En gang var det meget viktig for oss å plassere en korrekt diagnose på den giftige personen i livet vårt. Dette var fordi hovedpsykopaten var så nær oss, vi var så involvert i vedkommende, og vår selvverd stod eller falt på om denne personen faktisk var personlighetsforstyrret eller ei. Vi hadde behov for å renvaske oss for all den skyld psykopaten så beleilig hadde projisert over på oss, og for å forstå alle de underlige hendelsene i relasjonen. Vi trengte å få bekreftelse på at det ikke var oss som var den gale.

På alle som kommer etter psykopaten derimot, så er diagnose ikke så viktig. Det holder at vedkommende forsøker å bryte våre personlige grenser og gir oss et udefinerbart ubehag, så forstår vi nærmest instinktivt at «oj, der kom det enda en gitt!», og vi klarer å trekke oss unna i tide. Det skal sies, at vår hardkjøpte erfaring med hovedpsykopaten i så måte vil tjene oss resten av våre liv.” Les videre her: http://psykopaten.info/blog/2016/03/24/nar-ser-psykopater-overalt/

“De aller fleste som har opplevd en psykopat/narsissist, har også erfart deres «flygende aper» som går foran og baner vei for dem, glatter over for dem, unnskylder dem, lyver for dem, skryter av dem, prater ned andre som er en trussel for dem og faktisk bidrar til å påføre den utsatte enda mer skade ved å bistå dem.  Uten «flygende aper» ville nok de fleste psykopater/narsissister i verden, snart miste sin makt og kraft og evne til å skade andre i den grad de faktisk gjør gjennom sine liv. Med andre ord er, «flygende aper» en nødvendighet for at psykopatens spill og mishandling skal kunne fortsette.

Nå skal de «flygende apene» og deres funksjoner synliggjøres slik at du lettere kan se mekanismene som slår inn når den utsatte blir gjort til overgriper og overgriper  blir gjort til den utsatte, med god hjelp av omgivelsene, gjerne familie, venner, kolleger eller naboer. Videre skal de «flygende aper » som er bevisst det faktum at de dekker over en syk persons handlinger, vite at de er medskyldige i mishandling og overgrep.  Tøffe ord? Les videre.

Hva er en «flygende ape»?

Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: » I populærpsykologi  er en «flygende ape» noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse.

Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.

I utgangspunktet kan absolutt hvem som helst verves som «flygende ape» for narsissisten. Søsken, foreldre, slektninger, barn, venner, ekser, kjærester, arbeidskolleger og tilfeldige ukjente, som narsissisten ønsker å bruke til å tjene sin sak. Noen vil gjennomskue narsissisten og ikke bite på eller gå raskt unna mens andre sluker alt rått og er salig utvitende. Noen vil skjønne at noe ikke stemmer, men gi blaffen eller frykte narsissistens hevn og terror om de vender han/henne ryggen og ikke går med på deres infame spill.

Det er likevel noen som egner seg bedre til oppgaven som «flygende ape» enn andre. Mennesker som ikke stiller spørsmål ved andres påstander eller undersøker den utsattes historie, er egnet som «flygende aper». Ingenting kan være mer bekvemt for en psykopat/narsissist enn at folk sluker deres løgner og svertekampanjer om andre uten å høre den utsattes historie, stille kritiske spørsmål eller be om dokumentasjon, vitner og bevis.

Folk som liker å slarve og spre rykter er også foretrukne kandidater. De tror gjerne de har helt rett angående den utsatte, selv om de aldri har møtt vedkommende og at de er så smarte at de aldri selv vil bli lurt av en narsissist/psykopat. Mennesker som liker å ha rett, som rasjonaliserer og rettferdigjør og tror de er veldig intelligente, har gjerne problem med å erkjenne at de har tatt feil. Ofte har de lav selvfølelse og liker å føle seg bedre enn andre som ligger nede. Psykopaten/narsissisten vet allerede dette om slike mennesker og gjør dem til sine perfekte marionetter.  De blir brukt til å mishandle den utsatte på vegne av psykopaten/narsissisten og det kalles, «abuse by proxy».

Noe annet psykopaten/narsissisten vet er om slike «flygende aper» oppdager at de er blitt lurt, har de investert så mye i psykopatens løgnhistorie at de ikke vil tape ansikt ved å innrømme at de tok feil. Egoet takler ikke nederlaget og de fortsetter å dekke psykopaten, fremfor å gjøre det rette, å eksponere han/henne og beskytte offeret.

Psykopater/narsissister har en helt spesiell intuisjon som skanner hvert menneske de møter for å finne deres svakheter og sårbarhet. Det er disse punktene de trykker på for å få deg dit de vil i deres spill. Empatiske mennesker er også ofte «flygende aper» rett og slett fordi de ikke tror andre lyver og bedrar i ugangspunktet. De kan ikke forstå hvorfor noen skulle ha behov for uærlighet, selv om alle oppegående mennesker samtidig vet at mennesker som ikke har gode intensjoner, er verken ærlige, redelige eller har samvittighet, fins.” Fra denne artikkelen her av Anita Sweeny: http://kilden.info/er-du-en-flygende-ape-psykopaters-medhjelpere-og-medskyldige/ 

Lever du med en psykopat? Er du forvirret? Usikker? Disse varselsignalene vil kunne fortelle deg om du er utsatt for en psykopat. Listen er også ment å gi deg selvbevissthet og selvinnsikt. Skal du klare å gjennomskue slike personligheter er ikke deres adferd alene grunnlag nok.

I tillegg må du lytte til din intuisjon og de røde flaggene som dukker opp når du har med disse menneskene å gjøre. Før eller siden vil du nemlig sitte og lure på hva i all verden som faktisk foregår. Du vil kjenne en nagende følelse av uro og usikkerhet som forteller deg at noe slett ikke stemmer, men du klarer ikke helt å sette fingeren på det.

Når du har lært signalene å kjenne og stoler på din intuisjon, er du klar for det meste. Du vil gjennomskue disse personlighetene ganske raskt og kan gå videre uten mer trøbbel eller bidra til å opplyse andre om hva de har blitt fanget i nettet til.

Det er nemlig lett å bli fanget og det kan skje de fleste. Husk at disse individene har et amputert følelsesliv og mangler, samvittighet og empati. De føler ikke som vanlige mennesker føler og lever derfor etter sine egne regler.

Prøv også å se hvor drama og kaos har sitt utspring. Hvem sitter i midten av stormen (gjerne i et vannglass) som blir pisket opp? Sannsynligvis en psykopat som verken smiler eller ler, som har seriøse folder i trynet der h*n gjemmer sitt sanne jeg bak en av sine utallige masker, men fryder seg innvendig og infamt over å styre og kontrollere så mange mennesker som mulig. Psykopaten har da vunnet, enn så lenge.

Detektiv-regelen

Så her introduserer jeg «Detektiv-regelen». Ideen er enkel, hvis du oppdager at du leker detektiv med noen, fjerner du dem fra livet ditt umiddelbart. Husker du dine ekte venner? Spiller du detektiv med dem? Cyberstalker du deres Facebook-side, og gransker deres hver eneste intensjon? Nei, selvsagt ikke. Så du vet at fellesnevneren er ekstern. Selv om denne følelsen av mistillit føles obskur og urimelig, stol på magefølelsen. Hvis du er konstant bekymret eller tviler på dine tanker, er det på tide å slutte å skylde på deg selv og begynne å handle.” Les videre her: http://psykopaten.info/blog/2016/03/25/sikre-tegn-pa-utsatt-psykopat

Psykopater og narsissister er voldtektsforbrytere av verste sort, de voldtar våre sinn http://olehartattordet.blogg.no/1460801915_psykopater_og_narsiss.html

Kunnskap beskytter deg mot narsissistene og psykopatens overgrep http://olehartattordet.blogg.no/1461094060_kunnskap_beskytter_de.html


Innføring i psykopati – 37 minutter spilletid

Hvordan blir vår biorytme påvirket når vi stiller klokken en time frem ?

 

“I natt ble klokken skrudd tilbake en time – fra 3 til 2. Farvel til sommertiden.

Men hvorfor? Den enkle forklaringen er at EØS-avtalen sier at vi skal gjøre det, gjennom et EU-direktiv fra 2001. Alle medlemsstater skal stille klokken en time fram siste søndag i mars, og tilbake siste søndag i oktober.

Kroppen teller 25 timer.

Mange misliker ordningen, og å stille klokken til vintertid er mindre upopulært enn til sommertid. Det har sin naturlige forklaring, ifølge professor Ståle Pallesen fra Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

– Hvis man observerer en person i et rom med stabil belysning og ikke gir ham noen holdepunkter for om det er dag eller natt, vil han naturlig tilpasse seg en omtrentlig 25-timers døgnrytme. Kroppens døgnrytme er fra naturens side litt lenger enn 24 timer, sier han til NTB.

Derfor er det mye lettere for kroppen å forlenge døgnet enn å forkorte det.”

Les videre her her 

 

Hvorfor sommertid? Historien bak det hele finner du her 

 

“Nok en gang har vi skrudd klokka en time tilbake, med alt det bryderi det medfører. Nå bør vi gjøre som islendingene, og slutte å tukle med tiden to ganger i året.” Les videre her

 

 

Hva er biorytmer? http://www.personligsangservice.org/PSbiorytmer.htm

 

Den livsviktige søvnen – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206704605764794.1073742216.1563436195&type=3

 

Er vår kjære statsminister blant de fryktede terroristene hun selv advarer mot ?

 

“Den største trusselen vår er islamsk ekstremisme, men vi har også andre typer ekstremisme, som høyreekstremisme.Men vi må jobbe mot alt som forherliger vold, oppsøke miljøer og få dem ut av det.” Erna Solberg

Artikkelen jeg referer til kan du finne her http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Vi-ma-jobbe-for-a-bekjempe-parallellsamfunn-3566661.html

Ok Erna, jeg tror det er på høy tid for oss borgere som har valgt dere parasittter til å handle og ta avgjørelser på vegne av oss, at vi erstatter dere med ekte mennesker som innehar empati og medmenneskelighet. Maskene deres går mer og mer i oppløsning, fordi det dere sier stemmer ikke overens med deres handlinger.

Jeg sier ikke at det som har skjedd i Brussel er greit, for det er det selvfølgelig ikke, men det er heller ikke greit, at overalt der dere liksom skal innføre demokrati, der blir det faen så mye verre enn det var der før dere kom og grep inn. Hvor mange har vesten, med NATO i spissen som rambukk drept da ? Hvorfor er disse flere millioner livene dere vestlige ledere har tatt av dage mindre verdt enn de vestlige ofrene for terrorisme dere har provosert frem ?

For hvis man måler antall drepte som dere er ansvarlig for at har blitt myrdet, lemlestet og traumatisert i dennne såkalte demokrati prossessen, kontra terroren mot vesten som har kommet i kjølevannet av denne “demokratiseringen” så er det en enorm forskjell, som forteller meg at dere politikere ikke bare er en gjeng samvittighetsløse, brutale mordere, men også noen hensynsløse rasister som forsøker å skjule denne rasismen bak terroristangrep som dere har provosert fram.

Og dette er noe vi alle kan se hvis vi vil, nemlig at vi, folket har lagt makten i hendene på de virkelig terroristene som har et enormt PR apparat bak seg som skjuler deres sanne jeg. For som du sier Erna, terrorisme er i dag vår største trussel, men skal man få gjort noe reelt med den trusselen, så må man ta tak i årsaken og ikke symptomene.

Og alt det jeg sier kan jeg selvfølgelig dokumentere her i dette albumet og i kommentarfeltene under det https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202282306210069.1073742126.1563436195&type=3

Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.” 
 

Fra boken Praktisk retorikk av Gøran Hægg – https://www.lydbokforlaget.no/node/3011

Å akseptere det vi blir fortalt av andre uten å gå det nærmere i sømmene er det samme som å tro blindt, det er det samme som ekstreme religiøse gjør. Og de fleste tror blindt på det de får servert gjennom media. Med andre ord, det er ikke de blindt troende muslimer eller kristne som er i flertall, men de som har propagandaen som sin religion.

 

Jeg blir beskyldt for å være psykopat av Inger Schriwer – Flygende aper, narsissistens og psykopatens uvitende hjelpere

Inger Schriwer skriver dette som svar på min artikkel her: http://psykopaten.info/blog/2016/03/19/sex-i-honningfellen/ 
“Jeg kjenner til personen som har skrevet denne bloggen og kjenner meget godt til hvem han her forsøker henge ut.
Vedkommende han forsøker henge ut er overhode ikke slik hun blir fremstilt.
Så jeg foreslår at bloggeren snur speilet mot seg selv, for dette er langt unna sannheten.
Alle som kjenner vedkommende som blir hengt ut, har blitt blokkert fra hans sider og blogg.
Denne bloggen er lagt ut på flere sider. Og mange vet utmerket godt hvem han snakker om. De som kjenner henne godt, vet dette ikke stemmer med virkeligheten. Det er nok derfor de er blokkert, slik at han skal slippe å bli konfrontert med det.
Men det er kanskje endel av manipuleringen til psykopater? Synes det er merkelig at man godtar denne type blogger som de som kjenner personene lett kan kjenne igjen, og da særlig fordi bloggeren har lagt samme ut på diverse sider under fullt bloggnavn. Dette innlegget er kun skapt for å skade en ekskjæreste, som endelig har klart å bryte forholdet og forbindelsen.”

Mitt, Ole John Saga sitt svar:
Ja og jeg kjenner også deg Inger, og det som jo er merkelig er at du roper opp om anonymitet, men den vil jo bli mye mindre nå når jeg svarer deg med fullt navn, og da vil det jo bli enda enklere å forstå hvilken ekskjæreste det er det handler om, så den logikken forstår jeg ikke helt. Og hvis du skal kunne vite om hun du snakker for snakker sant når hun sier at jeg er psykopat så må du jo enten ha vært flue på veggen da jeg var i et forhold med henne, eller du må tro blindt på det hun sier om meg.

Jeg har opplevd det jeg forteller her http://psykopaten.info/blog/2016/03/19/sex-i-honningfellen/ det var slik mitt forhold til min ekskjæreste var, og jeg forstår at vedkommende ikke vil at noe slikt om henne skal komme ut i offentligheten og at hun ikke vil bli gjenkjent, men da forstår jeg ikke hvorfor du Inger som kjenner vedkommende godt går ut med ditt fulle navn, mener du at det er med på å øke hennes anonymitet ? Man kan jo også snu det helt om, man kan jo si at den jeg skriver om gjør alt i sin makt for å sverte forfatteren sin troverdighet slik at han ikke skal bli trodd, dvs altså meg, det er like sannsynlig det.

Inger skriver: “Alle som kjenner vedkommende som blir hengt ut, har blitt blokkert fra hans sider og blogg.”

Du vet at hvis du ikke kan dokumentere en slik påstand, så er det ikke noe annet enn en påstand, ergo noe helt annet enn fakta, og en slik dokumentasjon kan jeg ikke se at du har kommet med.

Inger skriver videre: “Denne bloggen er lagt ut på flere sider. Og mange vet utmerket godt hvem han snakker om.”

Javel, hvem er disse mange som utmerket godt vet hvem det er jeg refererer til i artikkelen jeg har skrevet om vedkommende, og hva definerer Inger som mange ? Inger er jo av den opfatning at jeg ikke kan dokumentere det jeg skriver om i min blogg, men jeg ser da ingen dokumentasjon på hennes påstander her.

Inger skriver videre: ” Synes det er merkelig at man godtar denne type blogger som de som kjenner personene lett kan kjenne igjen, og da særlig fordi bloggeren har lagt samme ut på diverse sider under fullt bloggnavn.”

Er det noe verre å legge ut en slik blogg enn å beskylde meg for å være psykopat ? Er det slik at Inger har bevis for at jeg er psykopat eller er det påstandene om at jeg er det som den hun snakker for har videreformidlet til henne som er den avgjørende evidensen som Inger lener seg til når hun kommer til den konklusjonen at jeg er psykopat ?
Og hva er det i bloggen som tilsier at det er den Inger snakker for det er jeg henviser til i artikkelen her ? Jeg har vært i flere forhold, hva er det i artikkelen som sier at det er det forholdet Inger sikter til som er det forholdet jeg snakker om ? Det står da ingenting om at det er mitt første forhold, midterste eller siste jeg sikter til.

 

Til slutt skriver Inger: “Dette innlegget er kun skapt for å skade en ekskjæreste, som endelig har klart å bryte forholdet og forbindelsen.”

Igjen en påstand som Inger må må ha fått fra den hun snakker for, for så å ha tatt den ukritisk til seg. Bruddet jeg hadde med min ekskjæreste var helt udramatisk, og jeg har ikke hørt så mye som et knyst fra henne før hun leste bloggen min der hun mente at den beskrev hvordan forholdet med henne var for meg. At vi slengte mye dritt til hverandre etter at ekskjæresten min leste bloggen det er snakk om og at vi begge var stygge i munnen mot hverandre gjennom smser pga den, har jeg heller ikke noe problem med å innrømme, men det er ikke nok til å gjøre meg til en psykopat, med mindre det har kommet en ny metode for å diagnostisere psykopater gjennom sms meldinger.

Du Inger, sier at de som kjenner min ekskjæreste godt, vet at det jeg skriver om i bloggen min ikke stemmer, men senest i går så hadde da jeg en samtale med en av hennes slektninger og tidligere venninne som bekrefter at jeg er på rett spor. Så lenge ingen har vært flue på veggen i den tiden da min ekskjæreste og jeg var sammen, så vil det kun handle om hvem man tror på utifra hvor godt man kjenner henne eller meg og hvor godt vi blir likt av dem som kjenner oss. Men det interessante nå er jo at hun har skaffet seg en gjeng med flygende aper, mens jeg står alene uten å behøve noen hjelp for å kunne forsvare meg mot disse apene. Og vet man ikke hva flygende aper er, så anbefaler jeg på det sterkeste å lese det som står under her.

 

“De aller fleste som har opplevd en psykopat/narsissist, har også erfart deres «flygende aper» som går foran og baner vei for dem, glatter over for dem, unnskylder dem, lyver for dem, skryter av dem, prater ned andre som er en trussel for dem og faktisk bidrar til å påføre den utsatte enda mer skade ved å bistå dem.  Uten «flygende aper» ville nok de fleste psykopater/narsissister i verden, snart miste sin makt og kraft og evne til å skade andre i den grad de faktisk gjør gjennom sine liv. Med andre ord er, «flygende aper» en nødvendighet for at psykopatens spill og mishandling skal kunne fortsette.

Nå skal de «flygende apene» og deres funksjoner synliggjøres slik at du lettere kan se mekanismene som slår inn når den utsatte blir gjort til overgriper og overgriper  blir gjort til den utsatte, med god hjelp av omgivelsene, gjerne familie, venner, kolleger eller naboer. Videre skal de «flygende aper » som er bevisst det faktum at de dekker over en syk persons handlinger, vite at de er medskyldige i mishandling og overgrep.  Tøffe ord? Les videre.

Hva er en «flygende ape»?

Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: » I populærpsykologi  er en «flygende ape» noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse.

Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.

I utgangspunktet kan absolutt hvem som helst verves som «flygende ape» for narsissisten. Søsken, foreldre, slektninger, barn, venner, ekser, kjærester, arbeidskolleger og tilfeldige ukjente, som narsissisten ønsker å bruke til å tjene sin sak. Noen vil gjennomskue narsissisten og ikke bite på eller gå raskt unna mens andre sluker alt rått og er salig utvitende. Noen vil skjønne at noe ikke stemmer, men gi blaffen eller frykte narsissistens hevn og terror om de vender han/henne ryggen og ikke går med på deres infame spill.

Det er likevel noen som egner seg bedre til oppgaven som «flygende ape» enn andre. Mennesker som ikke stiller spørsmål ved andres påstander eller undersøker den utsattes historie, er egnet som «flygende aper». Ingenting kan være mer bekvemt for en psykopat/narsissist enn at folk sluker deres løgner og svertekampanjer om andre uten å høre den utsattes historie, stille kritiske spørsmål eller be om dokumentasjon, vitner og bevis.

Folk som liker å slarve og spre rykter er også foretrukne kandidater. De tror gjerne de har helt rett angående den utsatte, selv om de aldri har møtt vedkommende og at de er så smarte at de aldri selv vil bli lurt av en narsissist/psykopat. Mennesker som liker å ha rett, som rasjonaliserer og rettferdigjør og tror de er veldig intelligente, har gjerne problem med å erkjenne at de har tatt feil. Ofte har de lav selvfølelse og liker å føle seg bedre enn andre som ligger nede. Psykopaten/narsissisten vet allerede dette om slike mennesker og gjør dem til sine perfekte marionetter.  De blir brukt til å mishandle den utsatte på vegne av psykopaten/narsissisten og det kalles, «abuse by proxy».

Noe annet psykopaten/narsissisten vet er om slike «flygende aper» oppdager at de er blitt lurt, har de investert så mye i psykopatens løgnhistorie at de ikke vil tape ansikt ved å innrømme at de tok feil. Egoet takler ikke nederlaget og de fortsetter å dekke psykopaten, fremfor å gjøre det rette, å eksponere han/henne og beskytte offeret.

Psykopater/narsissister har en helt spesiell intuisjon som skanner hvert menneske de møter for å finne deres svakheter og sårbarhet. Det er disse punktene de trykker på for å få deg dit de vil i deres spill. Empatiske mennesker er også ofte «flygende aper» rett og slett fordi de ikke tror andre lyver og bedrar i ugangspunktet. De kan ikke forstå hvorfor noen skulle ha behov for uærlighet, selv om alle oppegående mennesker samtidig vet at mennesker som ikke har gode intensjoner, er verken ærlige, redelige eller har samvittighet, fins.”

Fra denne artikkelen her av Anita Sweeny http://kilden.info/er-du-en-flygende-ape-psykopaters-medhjelpere-og-medskyldige/

 

Psykopater og narsissister er voldtektsforbrytere av verste sort, de voldtar våre sinn http://olehartattordet.blogg.no/1460801915_psykopater_og_narsiss.html

Jeg har også levert dette blogginlegget som svar på Inger Schriwer sine beskyldninger mot meg i den samme artikkelen hun beskylder meg for å være psykopat. Venter bare på at moderator der skal slippe det igjennom.

 

 

 

Psykopaten lokker deg inn i et forhold med sex og “kjærlighet”, men vil bare gi deg smuler når du har blitt hekta

 

Det finnes forhold vi mennesker kan bli lurt inn i som kan bli svært skadelig for den ene parten, dette gjelder både menn og kvinner. Jeg har vært i et slikt forhold og vært heldig og sluppet ut av det med mindre skader, men jeg vet det er mange som er i og har vært i slike forhold men som ikke forstår hva det er de har blitt utsatt for. Og når de fleste ikke har informasjon som kan fortelle dem om hva det er slags situasjon det er de er i, så vil det å bryte løs fra et slikt forhold kunne bli svært vanskelig om ikke umulig. Det beste verktøyet som finnes for å kunne forstå hva det er man blir utsatt for under slike omstendigheter er kunnskap om misbrukeren og misbrukets natur.
 

Selv om den cerebrale narsissisten er i et fast forhold, lever de ofte i sølibat, (en narsissist type med lav sexlyst, men som likevel bruker sex som straff og belønning). De bruker sex og gjerne mye sex i begynnelsen av forholdet for å skape et bånd av falsk initmitet, Etter hvert dabber interessen eller forpliktelsen av og nærheten kan forsvinne helt. Mer enn noe vil den cerebrale narsissisten bruke mangelen på intimitet og sex i et fast forhold som terror og pining av partneren. Gjerne ved å gi små tegn på at de er interesserte og fyre mer og mer oppunder dette for så å snu ryggen til før de må innfri, bokstavelig talt. Du skal desensiteres, slik at når du omsider får et kjærtegn eller oppmerksomhet på en positiv måte – takker du for smuler.”

Jeg trodde ikke det ville være mulig for meg å gå slik i garnet pga at jeg gjennom flere år har satt meg godt inn i hva psykopati og narsissisme er for noe, men teori og praksis er to forskjellig ting, noe jeg har fått erfare.

Og det er ikke rart at man lar seg lure, da gjennomsnittlige intelligente narsissister er meget gode skuespillere, og dermed blir de særdeles vanskelige å avsløre. Det var etter forholdet var slutt at jeg klarte å se det hele i et større og klarere perspektiv, det var da jeg klarte å se hva det var jeg hadde blitt utsatt for, at jeg ikke var noe annet enn en energi kilde som “vampyren” hadde behov for, at jeg var blitt misbrukt.

Men jeg var heldig, for jeg slapp unna, men den cerebrale narsissisten vil ikke gi seg, når han/hun har sugd et offer tom, da vil vedkommende gå videre å finne et nytt offer som kan suges tomt for livskraft, og jeg misunner ikke den som blir fanget i narsissistens garn, for vedkommende kommer til å måtte gjennomgå akkurat det samme som meg og utfallet for den ulykkelige kan bli mye verre enn det jeg opplevde. Og er du i et forhold der du kjenner igjen dette, så har jeg bare en ting å si, kom deg unna, så fort som mulig før det er for sent.

Narsissistens største frykt er å bli avslørt, for når han/hun blir det så blir det også mye vanskeligere for dem å skaffe seg en “mat” kilde, og derfor er det så viktig å få denne informasjonen ut, slik at flest mullig har kunnskap om dette og kan beskytte seg mot denne faren.
 

“Spørsmålene som et offer ofte fikserer seg på etter at kontakten med psykopaten er brutt. Noen spørsmål kverner mer enn andre. De opptrer som et «hakk i plata» og offeret kommer aldri helt forbi dem. Fordi kontakten er brutt, så får man aldri svar av psykopaten på disse essensielle spørsmål. Selv om en grad av kontakt fortsatt er tilstede, så er det lite sannsynlig at psykopaten vil gi deg ærlige og hederlige svar på dine henvendelser. Det er ikke en psykopat istand til. Psykopaten elsker å holde deg i en forvirret og trengende tilstand, og vil mest sannsynlig fortsette manipuleringen hvis du beholder kontakten. Spørsmålene er også av en slik karakter, at hvis de i det hele tatt dukker opp, så vet du at du har vært i en relasjon med en psykopatisk personlighet. Spørsmålene har nemlig det til felles at de aldri vil oppstå etter et brudd med en normal person. De kan derfor betraktes som verdifull bekreftelse bare i kraft av at man i det hele tatt har dem!

 

Du forstår egentlig ikke hva som skjedde og hvorfor det ikke fungerte, du mangler en verdig «avslutning»

Du forstår ikke hvorfor din eks nekter å bidra til å reparere relasjonen

Det føles som om ingenting av hva som skjedde mellom dere, var ekte

Din eks opptrer som om han/hun vil at du skal fortsette med å være støttende og kjærlig, samtidig som du blir avvist

Du kommer ikke over følelsen at du gjorde noe galt eller at du er ansvarlig for at relasjonen ikke fungerte

Din eks har ingen respekt for hva dere delte sammen

Du føler at din eks ikke ser deg realistisk eller ikke vet hvem du er

Din evne til sjalusi blir underbygget av din eks

Du føler at han/hun er den eneste som kan lindre deg”

http://psykopaten.info/blog/2015/12/27/den-viktigste-boken-jeg-har-lest/

Psykopater kan ikke leve uten oss, men vi kan leve uten dem http://olehartattordet.blogg.no/1459108787_psykopater_kan_ikke_l.html

Psykopater og narsissister er voldtektsforbrytere av verste sort, de voldtar våre sinn http://olehartattordet.blogg.no/1460801915_psykopater_og_narsiss.html


  
gyF1Tbxz9QU