Fra gulfkrigsyndromet og narkolepsi til norske pensjonister

 

Som å kaste bensin på bålet: 

Den squalenbaserte vaksinen Fluad

 

Medisinsk erfaring viser at man bør slukke framfor å stimulere til inflammatorisk brann. Politikerne i nært samarbeide med legemiddelindustrien vil det annerledes. Hvem skal vi lytte til?

 

Adjuvanter tilsettes vaksiner for å forsterke immunresponsen. Squalen er en slik komponent og har gjentatte ganger vært tilsatt vaksiner med alvorlige bivirkninger til følge. Vi kjenner den best fra anthrax- eller miltbrann-vaksinen som har vært mistenkt for å ha medført gulfkrigsyndromet, samt også sannsynligvis narkolepsi relatert til svineinfluensavaksinen i 2009. 

 

Norske myndigheter har nå besluttet at de eldre skal få en immunologisk svært kraftig vaksine som gjentatte ganger har vært gjenstand for utvidede undersøkelser grunnet bivirkninger og dødsfall. Vaksinen heter Fluad og produseres av det multinasjonale og korrupsjonsbelatede legemiddelselskapet Novartis med hovedsete i Sveits. Selskapet eier patent på den omdiskuterte squalenkomponenten MF59.

 

Bakgrunnen for det nye vaksinealternativet skal være coronasituasjonen i kombinasjon med etterhvert velkjent sparsommelig effekt av tradisjonelle influensavaksiner hos eldre.

En slik innrømmelse setter influensavaksinering fram til nå i et uheldig lys da man vet at slike vaksiner er uten hensikt hos voksen ellers frisk befolkning, og i følge tidligere forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Haneberg til skade på befolkningen. I en studie som ble publisert januar 2020 fant man at sjansen for coronasykdom økte med 36% hos influensavaksinert militærpersonell.

Dersom verken de eldre eller normalbefolkning har nytte av denne type vaksinering – må man spørre seg hvem som tjener på denne virksomheten? Effekten av tiltaket i et folkehelseperspektiv forringes således til et kompromitterende spørsmål myndigheter og legemiddelindustri i sparsommelig grad kan redegjøre fornuftig for.

Det viser seg forøvrig også at en av toppkandidatene for pandemivaksine mot covid-19 er basert på squalene. Vaksinen utvikles av det kinesiske selskapet Clover Biopharmaceutical. Som adjuvant i deres vaksinealternativ finner man den samme komponenten som var tilsatt Pandemrix-vaksinen fra GlaxoSmithKline (GSK) i 2009.

Teksten fortsetter under bildet

Del 1: Squalen, inflammasjon og autoimmunitet:

Autoimmunitet mot squalen og gulfkrigsyndromet

På 90-tallet opplevde det amerikanske militæret at mange soldater ble alvorlig syke i forbindelse med tjeneste i midtøsten. Sykdommen hadde et autoimmunt og systemisk preg. Omfanget ble etterhvert så omfattende at tilstanden fikk navnet “Gulfkrig-syndromet”

Etter ulike undersøkelser ble det  klart at sykdommen kunne relateres til vaksinering av soldatene. Mistanken ble rettet mot anthrax-vaksinen mange av soldatene fikk før de reiste i tjeneste.

 

“Gulf War Syndrome (GWS) is a multisystemic illness afflicting many Gulf War-era veterans. The molecular pathological basis for GWS has not been established. We sought to determine whether the presence of antibodies to squalene correlates with the presence of signs”

 

Som et ledd i undersøkelsene ble soldatene testet for antistoffer mot squalen, hvor blodprøver viste 100% samsvar mellom symptomatologi og blodprøver. I kontrollgruppen fant man ingen pasienter med disse antistoffene.

All (100%) GWS patients immunized for service in Desert Shield/Desert Storm who did not deploy, but had the same signs and symptoms as those who did deploy, had antibodies to squalene. In contrast, none (0%) of the deployed Persian Gulf veterans not showing signs and symptoms of GWS have antibodies to squalene. Neither patients with idiopathic autoimmune disease nor healthy controls had detectable serum antibodies to squalene. The majority of symptomatic GWS patients had serum antibodies to squalene.

 

Forskerne mente etterhvert at antistoffutviklingen mot squalene var relatert til enkelte spesifikke partier av antraxvaksinen hvor stoffet ble identifisert. Forkortelsen ASA står for anti-squalene antibodies. Altså antistoffer mot squalen:

 

“The incidence of ASA in personnel in the blinded study receiving these lots was 47% (8/17) compared to an incidence of 0% (0/8; P < 0.025) of the AVIP participants receiving other lots of vaccine. Analysis of additional personnel revealed that in all but one case (19/20; 95%), ASA were restricted to personnel immunized with lots of vaccine known to contain squalene”

 

“These results suggest that the production of ASA in GWS patients is linked to the presence of squalene in certain lots of anthrax vaccine”

 

I den prisbelønte dokumentaren Direct Order får man innsikt i de lidelsene amerikanske soldater har vært igjennom som følge av den squaleneforsterkede antrax-vaksinen. Spesielt har de nevrologiske bivirkningen vært belastende for de mange soldatene som i etterkant av tjenesten lever svært begrensede liv med store helseplager.
 

Teksten fortsetter under bildet

Pandemrix, squalen og narkolepsi

Høsten 2009 kom GSK på markedet med den hasteutviklede svineinfluensavaksinen Pandemrix. Vaksinen var tilsatt squalenekomponenten AS03.  

 

Allerede året etter svineinfluensavaksineringen bekreftet svenske og finske myndigheter at vaksinen hadde medført den autoimmune hjernesykdommen narkolepsi. Det har vært diskutert hvorvidt det var squalenekomponenten eller antigenkomponenten H1N1  som var utslagsgivende for bivirkningene. Pandemrix ble raskt tatt av markedet. I ettertid er det tilsatt antigen fra H1N1 i andre vaksiner uten at man har sett tilsvarende økning av narkolepsi, mye taler derfor for at det var squalenekomponenten som var utslagsgivende. I retrospektive studier vektlegges nettopp det aspektet; at vaksinen var tilsatt squalen.

 

“Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 (squalene) adjuvanted

pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis”

 

Teksten fortsetter under bildet

Covid-19 vaksine tilsatt squalen

 

Blant  selskapene som ligger lengst fremme i utviklingen av en pandemivaksine finner man kinesiske Clover Biopharmaceuticals. De mottok nylig 660 millioner fra den internasjonale pandemi koalisjonen CEPI og er nå klare til å starte produksjonen av 1 milliard vaksiner. 

Kinesiske Clover Biopharmaceuticals har kommet så langt med en vaksine at norskbaserte CEPI nå investerer mer enn 660 millioner kroner i å bygge produksjonskapasitet allerede før kliniske forsøk er gjennomført.

Selskapet har valgt en teknologi basert på adjuvansforsterkning og har lånt GSK`s adjuvansteknologi i form av AS03. Den samme komponenten som var tilsatt svineinfluensavaksinen.

But to boost this, GSK in February lent its support to Clover’s efforts to test that hypothesis by handing over its AS03 adjuvant technology to the biotech, which incorporated the mix of squalene, DL-α-tocopherol and polysorbate into its preclinical tests.

GSK used AS03 in the Pandemrix vaccine it developed to protect people against a pandemic H1N1 strain that circulated in 2009 and 2010. Clover, like GSK before it, is looking to the adjuvant to boost the immune response triggered by its vaccine, thereby enabling it to provide protection using smaller amounts of antigen.

 

Teksten fortsetter under bildet

Squalen og autoimmunitet

 

Den bakenforliggende årsaken til autoimmunitet mot squalen kan relateres til at molekylet er kroppsnært, samt at det gis som injeksjon. Lignende reaksjoner forekommer ikke dersom man spiser squalen – for eksempel i form av olivenolje.

 

Man gjenfinner squalen i mange av kroppens strukturer basert på fett. Blant annet er deler av hjernecellene våre omgitt av stoffet myelin hvor squalen inngår. Hormonsystemet i form av steroidhormoner og D-vitamin baseres også på squalen. Enkelte forskere mener at økt dødelighet for covid-19 kan relateres til lave D vitaminnivåer, hvilket man mulig kan anta faller uheldig ut dersom kroppens eget squalen er under angrep. Et aspekt som vil behandles nærmere i en senere artikkel.

 

I boken “Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims” av journalist Gary Matsumoto får man innsikt i hvorfor denne typen olje-adjuvanter medfører komplikasjoner i menneskekroppen. Man bringer her på bane forholdet omkring kroppsnære stoffer som kan forvirre immunforsvaret og medføre autoimmunitet. Kroppens immunforsvar vil da angripe vevet det var ment å skulle beskytte. Forskeren Pamela Asa siteres slik: 

 

“Oil adjuvants are the most insidious chemical weapon ever devised”

 

“Strictly speaking it is not the injected oil that does the damage, it is the immune systems response to the immune system’s response to the oil. Squalene is a kind of trigger of the real biological weapon: the immune system. When the immune system`s repertoire of cells and antibodies start attacking the tissues they are supposed to protect, the results can be catastrophic”

 

Teksten fortsetter under bildet

Dyrestudier med squalene

Skaperen av squalen som adjuvant, Jules Freund advarte allerede i 1956 om svært alvorlige bivirkninger som sterilitet, MS, lammelser og en rekke autoimmune sykdommer hos forsøksdyr. Selv i svært begrensede doser så man slik symptomatologi oppstå:

“Dr. Jules Freund creator of this oil-based adjuvant warned in 1956 that animals injected with his formulation developed terrible, incurable conditions: allergic aspermatogenesis (stoppage of sperm production), experimental allergic encephalomyelitis (the animal version of MS), allergic neuritis (inflammation of the nerves that can lead to paralysis) and other severe autoimmune disorders”

Gjentatte dyrestudier viser hvordan squalen fremmer autoimmunitet og sykdommer spesielt relatert til hjernen, nervesystemet, revmatologi og steroidhormoner:

Rat models are useful for studies of the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) since rats are extraordinarily sensitive to induction of arthritis with adjuvants. Injection of not only the classical complete Freund’s adjuvant but also mineral oil without mycobacteria and pure adjuvants such as pristane and squalene, induce severe arthritis in many rat strains 

“Although mineral oils are generally considered nontoxic and have a long history of use in humans, the mineral oil Bayol F (incomplete Freund’s adjuvant, IFA) and certain mineral oil components (squalene and n-hexadecane) induce lupus-related anti-nRNP/Sm or -Su autoantibodies in nonautoimmune mice”

“Seven groups of 3-month-old female BALB/cJ mice received a single intraperitoneal injection of pristane, squalene (used in the adjuvant MF59), incomplete Freund’s adjuvant (IFA), three different medicinal mineral oils, or saline, respectively. Serum autoantibodies and peritoneal cytokine production were measured. In addition to pristane, the mineral oil Bayol F (IFA) and the endogenous hydrocarbon squalene both induced anti-nRNP/Sm and -Su autoantibodies (20% and 25% of mice, respectively)” 

“Squalane (perhydrosqualene), pristane and hexadecane were excellent substitutes for mineral oil in preparing arthritogenic adjuvants from various mycobacteria, C. rubrum and N. asteroides. These oily compounds were also very effective adjuvants per se, in the absence of bacterial material or emulsifier, for inducing EAE in Lewis rats.”  (EAE=allergic encephalomyelitis)

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Bensin på inflammasjons-bålet

Myndighetene hevder at de ønsker å gi de eldre den kraftige og inflammasjonsfremmende vaksinen Fluad kommende høst grunnet covid-19 situasjonen. Man ønsker at de eldre skal være ekstra godt beskyttet, slik at de ikke får både influensa og corona.

 

Argumentet fremstår merkelig, spesielt fordi man vet at en del av strategien i behandling av covid-19 er nettopp det motsatte. Dette i form av inflammasjonshemmende behandling, hvor det kraftige kortisonpreparatet Dexametason har vist seg lovende. I tillegg testes det ut andre inflammasjonsdempende medikamenter som sikter seg mer direkte inn mot interleukiner og såkalt cytokinstorm

 

Pasientene dør av inflammasjonen immunforsvaret fremmer framfor viruset i seg selv. Ofte ser man såkalt ARDS-utvikling (akutt lungesvikt syndrom) i lungevevet hos disse pasientene. Dette forteller noe om den systemiske inflammatoriske prosessen, og er et symptom på overreaksjon fra immunforsvaret framfor infeksjonen i seg selv. 

 

Den svenske patologen Elisabet Englund ved universitetet i Lund forteller at pasientene ikke dør av viruset, men av inflammasjonen. Hun bekrefter at man ikke gjenfinner virus i organene hos de avdøde:

Coronaobduktioner förbryllar läkare: ”Hittar inga tecken på virusinfektion i organen”. Elisabet Englund jobbar på patologen i lund och arbetar just nu med att obducera personer som avlidit av corona. Här berättar hon för TV4Nyheterna om de förvånande upptäckterna.

 

Med stor sannsynlighet vil eldre personer som er inflammatorisk “primet” med en slik kraftig vaksine bli ekstra sårbare for slike immunologiske overreaksjoner man har sett ved corona, forøvrig sannsynligvis også ved andre infeksjoner.

 

I tillegg til Fluad-vaksinen vil de eldre sannsynligvis bli eksponert for en eksperimentell corona-vaksine til høsten. Fra tidligere forskning vet man at det har vært svært vanskelig å lage en vaksine mot denne type virus grunnet alvorlig inflammasjon. Videre snakker man sannsynligvis om en m-RNA eller DNA vaksine. Denne typen genteknologiske vaksiner har vært kritisert for å kunne fremkalle nettopp utilsiktet og kraftig immunologiske reaksjoner. Den inflammatoriske byrden blir på et slikt samlet grunnlag gjenstand for betraktelige synergieffekter man i begrenset art kan forutsi konsekvensene av.

 

Teksten fortsetter under bildet

Italia – inflammatorisk priming

Det bør også nevnes at Italia, som var offer for et av de mer kraftige coronautbruddene, gjentatte ganger har brukt Fluad-vaksinen til sine eldre, og var blant de første som opprinnelig godkjente denne vaksinen. Den siste versjonen av vaksinen er en firekomponentsvaksine.

 

En kartlegging på individnivå ville vært interessant med tanke på vaksinehistorikk, sykdomsforløp relatert til corona samt mengdebestemmelse av antistoff mot squalen. 

Det kunne også være nyttig med en kartlegging over land som har brukt Fluad relativt hyppig de siste årene målt opp mot dødelighet av corona, videre sammenlignet med land som aldri har brukt denne eller tilsvarende vaksiner tilsatt squalen.

 

Er det urimelig å undre seg over hvorvidt Norge vil oppleve tilsvarende tilstander som Italia neste vinter?

 

Teksten fortsetter under bildet

Del 2: Korrupsjon og hemmelighold

Italia stanset Fluad

 

I 2014 stoppet Italia den squalentilsatte vaksinen Fluad fra Novartis etter 13 dødsfall:

Thirteen people in Italy may have died after taking a flu vaccine made by Swiss pharmaceuticals giant Novartis.

Italy’s drug regulator, the Italian Pharmaceutical Agency (AIFA), said in a statement on Sunday that it was investigating an additional ten cases, on top of three reported late last week.

The most recent fatality was an 83-year-old from Umbria, the agency said.

The agency last week banned the use of two batches of the Fluad vaccine after three people died within 48 hours of receiving it.

Dette var riktignok ikke første gang italienske myndigheter har stanset Fluad-vaksinen. I 2012 advarte Italienske myndigheter mot den samme vaksinen basert på bivirkningsrapporter:

“The Italian Health Ministry advised citizens not to buy or use the drugs Agrippal, Fluad, subunit Influpozzi and adjunvated Influpozzi until further notice.

It said 487,738 vaccine doses were affected, and the move came after the Italian Pharmaceutical Agency decided further tests on the products may be necessary following indications of possible side effects.

Switzerland’s drug watchdog then also raised a precautionary red flag for flu vaccines Agrippal and Fluad, saying that at most 160,000 doses were affected” 

 

Teksten fortsetter under bildet 

Forurensning av Fluad-vaksinen     

De gjentatte problemene med Fluad-vaksinen startet allerede i 2004 da Chiron hadde patenten på MF59. Vaksinen ble stanset i flere land grunnet kontaminasjon. Produksjonsanleggene ble undersøkt og det ble avdekket alvorlige forhold. Det amerikanske legemiddelverket (FDA) uttalte at ingen av Chirons vaksiner var trygge.

Shipment of Chiron’s 48 million doses of vaccine was halted last week when the British government shut down the plant because of concerns about contamination. US officials had held out little hope that any of the Chiron vaccine could be used, and today’s announcement confirmed the bad news.

Tilsvarende situasjon ble avdekket i 2012 da Novartis var eier av MF59 patenten. Man fant da partikkelkontaminasjon av vaksinen. Noe som medførte at den ble stoppet i Spania, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike og Italia.  

France, Germany and Spain have joined Switzerland, Austria and Italy in banning flu vaccines produced by Novartis after small particles were found in batches of both Agrippal and Fluad.

 

Teksten fortsetter under bildet

Uetiske vaksineeksperimenter på hjemløse

Det er ikke kun vaksinen Fluad som stiller Novartis i dårlig lys. I 2007 testet Novartis en fugleinfluensa-vaksine gjennom et tysk firma. Vaksinen ble satt på hjemløse og fattige polakker som ble kompensert med en godtgjørelse på 2 dollar. Forsøkspersonene ble aldri informert om at de testet en helt ny vaksine, og trodde det dreide seg om en ordinær influensavaksine. 

Dødeligheten for de hjemløse i dette området økte fra 8 til 21 personer dette året. Ingen av dødsfallene ble registrert eller etterforsket som potensielle vaksinebivirkninger. Novartis ble ikke stilt til ansvar for disse forholdene da man rettslig valgte å la ansvarsbyrden pålegges tredjepart.

Although no deaths have been directly proved as a result of the trial, the director of a homeless centre in Grudziadz told a Polish paper that in 2007 there were 21 deaths in the centre, compared with the average of about eight.                    

Teksten fortsetter under bildet

Fluad testet på eldre institusjonspasienter

Til tross for at skaperen av adjuvantet squalen på det sterkeste advarte mot bivirkninger, ser man at Novartis som nå eier patenten på MF59, fortsatt forsvarer tilsetning av stoffet i sine vaksiner. Det benektes at vaksinen kan føre til autoimmunitet gjennom egenproduserte sikkerhetsstudier. 

 

Mye av kritikken som har vært rettet mot MF59 beror på på at utprøvingen av vaksinen ble gjort på sykehjemspasienter med en snittalder på 71,5 år. Basert på aldersrelaterte helseplager kan det være komplisert å kartlegge bivirkningsfrekvens i denne pasientgruppa. Man vet også at immunforsvarets vitalitet influeres av alder. De opprinnelige forsøkene ble foretatt av den tidligere patentinnehaveren Chiron. Patenten ble deretter overtatt av Novartis i 2006 i forbindelse med oppkjøpet av Chiron.

 

Teksten fortsetter under bildet

Novartis med ny omfattende korrupsjonsdom

Det er lite som taler for at Novartis tar lærdom av sin uetiske og korrupte fremferd. Nylig ble selskapet dømt til å betale omfattende summer for blant annet smøring av helsepersonell relatert til foreskrivning av resepter, manipulasjon av legemiddelpriser og bestikkelser i forbindelse med epidemiologisk forskning i hensikt av å øke legemiddelsalget. Slike forhold skal ha funnet sted blant annet i Vietnam, Hellas og Sør-Korea.

Novartis AG and a former subsidiary of the Swiss drugmaker agreed to pay a combined $347 million to resolve allegations that the companies ran schemes to bribe public hospitals and clinics in Greece, Vietnam and South Korea, U.S. authorities said Thursday.

The agreements announced Thursday detailed a scheme by the Novartis subsidiary, based in Greece, to bribe employees of Greek state-owned and state-controlled hospitals and clinics by sponsoring their travel to international medical conferences, including events held in the U.S.

What the subsidiary wanted in return was clear, prosecutors said. According to the agreement, the Novartis unit expected the publicly employed health-care workers to increase the number of prescriptions they wrote for Lucentis, a medication used to treat certain eye conditions.

The Novartis subsidiary also admitted in its settlement with prosecutors to paying bribes between 2009 and 2010 to health-care providers in connection with an epidemiological study aimed at increasing the sales of Novartis-branded drugs.

The bribery schemes constituted a conspiracy to violate the FCPA, according to prosecutors. In attempting to hide the schemes, the Greek subsidiary also caused Novartis to record false books and records, in what constituted a second conspiracy to violate the antibribery statute, prosecutors said.

 

Teksten fortsetter under bildet

Tilrettelegger norske myndigheter for korrupsjon?

Avslutningsvis bør det nevnes at Novartis og legemiddelforeningen var blant Stortingets betrodde høringsinstanser under utredningen av ny bioteknologilov som fant sted denne våren. Disse endringen gikk i favør av vaksineindustriens nye genteknologiske plattformer. 

For Novartis’ vedkommende dreier det seg om utvikling av en såkalt DNA-vaksine. Det bør understrekes at denne vaksineteknologien er blant de sterkest kritiserte med tanke på potensialet for påvirkning av humant DNA og mutagene effekter. Nok en gang ble et lovverk opprinnelig tiltenkt å beskytte befolkningen undergravd til fordel for krefter med stadig tyngre innflytelse over de angivelig folkevalgte. 

 

Bør man anta at norske politikere befinner seg på et høyere etisk nivå enn andre lands politikere? Bestikkelser og korrupsjon skjer ikke nødvendigvis kun i form av penger. Lovnad om lukrative verv og ansettelser er også strategiske virkemidler. 

 

I Norge har man sett hvordan individer i maktapparatet sjonglerer mellom verv som folkevalgte og ansettelser direkte relatert til legemiddelindustrien – uten at dette synes å fremme nevneverdig nysgjerrighet hos juridisk kvalifiserte. Ville det være fornuftig med karantenetid eller andre korrupsjonsforebyggende tiltak overfor politikere og personer med nøkkelposisjoner i statsapparatet?

 

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07).

 

Norges engasjement internasjonalt er også interessant når det gjelder GAVI og CEPI, sistnevnte med hovedkontor i Oslo. Det nære samarbeidet med Bill Gates kommer da tydelig til syne, hvor Norge bidrar med oljemilliarder i bytte mot sentrale posisjoner i de overnasjonale organisasjonene. Ved første øyekast fremstår arbeidet idealistisk – berører man derimot materien noe dypere under overflaten kommer korrupsjonsaspektene til syne og man innser at det eksisterer en hel pandemiindustri hvor politikere som Erna Solberg, Monica Mæland og Bent Høie medvirker i form av tilrettelegging av udemokratiske og industrivennlige juridiske rammebetingelser i konflikt med Grunnloven.

 

Teksten fortsetter under bildet

Informasjonskarantene 

Journalister har gjentatte ganger påpekt hvordan åpenhet har vært et skadelidende aspekt vedrørende corona-epidemien. Allerede 20 mars nektet Folkehelseinstituttet (FHI) å gi fra seg pandemidata til pressen, hvorpå informasjonen senere ble destruert til tross for tydelig uttrykt innsynskrav fra media. 

 

Videre ble det nylig framsatt krav om at Koronakommisjonen skulle pålegges 100 års taushetsplikt. Et svært urimelig, ikke mindre absurd krav som ikke hører hjemme i et demokrati. Man kan si at informasjonen således har vært gjenstand for vel så strenge isolasjonstiltak som selve viruset.

 

Samtidig ser det ut til at FHI og legemiddelverkets fagpersonell i liten grad har arbeidet direkte pasientrelatert med kritisk syke. Kunne det være fornuftig å invitere intensiv– og anestesileger inn i debatten? Dette er fagpersoner med dyp forståelse for den inflammatorisk balansegangen som må ivaretas når disse pasientene skal behandles.
Stadig flere leger og epidemiologer stiller spørsmål omkring fornuften i pandemihåndteringen og sikkerheten vedrørende den nye og eksperimentelle vaksineteknologien.

 

Det innledende spørsmålet belaget seg på hvorvidt man burde stille sin tillit til disposisjon for fagekspertisen eller politikere i samrøre med legemiddelindustrien og overnasjonale organisasjoner. 

 

Mye taler for at myndighetene selv har besvart dette spørsmålet da de beseglet sin resistens mot åpenhet i form av krav om 100 års informasjonskarantene.”

Forfatter Hominen Unius Libri Timeo


Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

 

Ødelagt økonomi kommer til å ta mange flere liv enn covid 19

 

“Når økonomien kollapser totalt og folk blir arbeidsløse, mister inntekt og banken beslaglegger huset, da først skjønner folk at de var lurt inn i en ond sirkel og jagde sin egen hale i årevis bare for og gjøre de få enda mektigere.”

Regjeringen vil altså hjelpe de som er rikest til å holde seg på beina, men det er ikke regjeringens penger som brukes til dette, det er våre penger, dine og mine, regjeringen forvalter disse pengene for deg og meg. Og da burde vi ha noen krav som innfris før våre penger brukes.

For det første så vil jeg ha en liste over hvilke det er som får støtte som ligger ute til offentlig skue, for det andre så vil jeg vite hvor mye de får, og for det tredje så vil jeg vite om disse pengene skal betales tilbake. Vi gir da ikke bort penger?

For det fjerde, så må jo også de som får disse pengene legge ut et offentlig regnskap slik at vi ser om de faktisk har behov for økonomisk støtte.

Og for det femte, de som tar ut utbytte, de sier jo klart i fra at de IKKE har behov for støtte, og hvis regjeringa allikevel gir økonomisk støtte til dem som henter utbytte, så er det jo noe som virkelig skurrer. Man må jo rett og slett være idiot for ikke å forstå at det da dreier det seg om kameraderi og korrupsjon.

Det er jo ikke tvil om at små bedrifter i hundrevis, sannsynligvis tusenvis kommer til å gå konkurs, og da vil de store stå igjen som vinnere. Dvs at de kan presse opp prisene, for de har ikke lenger noen konkurrenter.

Selv om vi nå har en krise så betyr ikke det at vi skal legge bort vår evne til å tenke selvstendig.

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk ble stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Mat, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati har svindlet til seg kontrollen over resursene. Personer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.

Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp i mot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hvis vi, folket står samlet under en slik krise, så kan vi tvinge dem som har svindlet til seg disse midlene til å gi oss den levestandaren vi har krav på, hvis ikke så vil vi gå tilbake til føydalsamfunnet.

Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne, når skal det ta slutt, når skal vi lære?

Hvis man stiller korona krisa opp mot økonomisk ruin for Norge og hva konsekvensene av det vil bli, hva er da verst? Hvordan vil vi få råd til å opprettholde sykehus og ha råd til utstyr neste gang en slik infuensa kommer når landet er bankrott?

Denne halv times lange videoen stiller noen særs gode og relevante spørsmål ved corona krisa. Videoen er norsk med norsk tale. Anbefales på det sterkeste!!!  “Norge våkner, lei av fryktpropaganda” https://www.youtube.com/watchv=EFq2HWWkXk&feature=emb_share&fbclid=IwAR1iH-vVu9hZK1ETKy7NJzl-U_SlUw8ya1od81opUFKlcNoTj0qaYTe-HZY

Teksten fortsetter under bildet

“Hevder at rikets sikkerhet kan trues dersom de samfunnsmessige konsekvensene av regjeringens tiltak blir kjent for offentligheten. Rapportene NRK har fått er gjennomgående sladdet.

I slutten av mars startet Justisdepartementet å kartlegge hvordan myndighetenes tiltak for å stoppe koronaviruset har påvirket det norske samfunnet.

Alle departementene har i to omganger rapportert om dette til Justisdepartementet, som har et spesielt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.
I sine rapporter beskriver departementene hvilke konsekvenser myndighetenes tiltak mot covid-19 har fått innenfor deres respektive ansvarsområder, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet til NRK.
 
Stengte skoler og barnehager:
Myndighetenes inngripende tiltak, flere av dem omstridte, ble presentert av regjeringen 12. mars. De beskrives som de mest inngripende i fredstid i Norge:
Skoler og barnehager ble stengt, og virksomheter innen en rekke bransjer måtte også holde stengt. Helseinstitusjoner fikk beskjed om å innføre besøksstans. Folk fikk ikke reise på hytta. Personer som hadde vært utenlands fikk 14 dagers karantene.
 
Dette var bare noen av de omfattende tiltakene, som regjeringen den 24. mars besluttet å videreføre til over påske. Justisdepartementet startet allerede i mars å kartlegge konsekvensene.
– Denne informasjonen er for det første viktig for at regjeringen og departementene skal ha et samlet og felles bilde av konsekvensene av iverksatte tiltak. Videre er informasjonen et viktig grunnlag for departementenes arbeid med å forberede saker for regjeringen, skriver Bondevik i en e-post til NRK.
 
En måned har gått siden NRK ba om innsyn i evalueringene, men Justisdepartementet har ikke svart. Den samlede oversikten over hvordan departementene selv vurderer konsekvensene av regjeringens tiltak, er dermed ikke tilgjengelig for folk flest.” 

https://www.nrk.no/norge/hemmeligholder-konsekvensene-av-regjeringens-koronatiltak-1.14992803?fbclid=IwAR3DBa-cPMlTwy_XyS3dtoinO5Ljkq1oIaigKS9M5HhCbqbzL6MJkx6M1c4

Debatten i NRK får sterk kritikk fra Kringkastingsrådet for innslaget der forsker og lege Gunhild Alvik Nyborg gikk sterkt ut mot regjeringens koronatiltak. https://www.abcnyheter.no/nyheter/kultur/2020/04/29/195674220/skremselspropaganda-i-debatten-pa-nrk?fbclid=IwAR1Eo2LPjAjYY7tg1PuS1h9EOjwgiWJqCHOs4ZTxcvVDkDt3FRZo-EIaf4g


“Hvem er folk redde for? For hverandre! Det er jo det som er det geniale. Folk er ikke redde for imperialismen eller monopolkapitalen eller hensynsløse rovkapitalister. De er redde for naboen, folk på gata, på jobben, vennene. For det er jo de som eventuelt vil gi dem smitten. Så vellykket som denne fryktpandemien har vært sett fra våre herskeres side, er det liten grunn til å tro at det er siste gang vi opplever noe sånt. Helt uansett hva fakta måtte vise. Frykten er et utrolig effektivt våpen!” https://steigan.no/2020/06/fryktenerderesvapen/fbclid=IwAR1_KxdVqK4T4x0n4jnNNnsuvhdSQcNY6sKrgA5m_9OMy7YkSlYOReDPoPM

 

“Kampen for å få folk til å miste troen på sitt immunforsvar forsetter ufortrødent. Men denne gangen kjøper ikke professor Karen Angeliki Krogfelt WHOs skremselskampanje :

“Det ville da være merkelig, hvis dette her blir det første viruset i historien, hvor sykdommen ikke gir immunitet.
Jeg vet ikke, hva jeg skal si til WHOs melding. Det er litt forvirrende. Vi vet ikke, hva den er basert på, så det undrer meg litt, hva den skal til for.
Hvis folk ikke bliver immune, så kan man heller ikke bruke en vaksine, og det er jo det, som WHO ellers snakker om, så det er også rett og slett selvmotsigende
Jeg har foreløpig ikke sett ett vitenskapelig bevis på at folk har blitt testet positivt, og deretter en stund etter å ha blitt syke igjen.” https://www.bt.dk/samfund/who-udmelding-undrer-forskere-det-haenger-ikke-sammen?fbclid=IwAR1swljR-WMxy3hwjC03e1C0iL2DIZjUGH-fnfi19wQvAF2QGR8XYTlEqpY

 

“Det er ikke lett for den jevne fjernsynsseer å vurdere, men følgende er fakta:
Som forsker står hun oppført med doktorgradavhandlingen fra 2018. Den handler ikke om virus, men om overmedisinering av eldre. Hun er også registrert med en løpende forskningsjobb, og heller ikke den handler om koronaspredning eller virus. Tvert imot er temaet effekten av glutenfri diett for pasienter med bindevevssykdommer.
De aller fleste som har brukt regneark har erfart at søppel inn, gir søppel ut. Og alle som har sett de store variasjonene i smitte, sykdom og død mellom land, vil forstå at det er fullt mulig å få regnearket til å produsere både skrekkbilder og mer moderate fremtidsvisjoner avhengig av hva du legger inn.” https://www.nettavisen.no/okonomi/legen-som-advarer-mot-150000-dode-i-norge-er-ikke-ekspert-pa-korona-virus/3423939570.html?fbclid=IwAR09brU2EZA9qgc-VNEcc0nZpkzaUpW9j8Dn8_FVt5VrpHtRwSr9KsMBtGY

“Coronadøde i Sverige: Nesten 80 prosent hadde høyt blodtrykk
Svenske Socialstyrelsen har undersøkt underliggende sykdommer hos 1700 personer som har dødd av coronaviruset. 79,6 prosent hadde høyt blodtrykk.” https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g7l7eA/coronadoede-i-sverige-nesten-80-prosent-hadde-hoeyt-blodtrykk?fbclid=IwAR308iVsJEQ1pchQMPu9NU-7GAOBFtI_qFdAh1zbzVOt9GR2bedak-lTjhw

 

“Snowden mener, at myndighederne rundt om i verden i coronaens navn indfører lovgivning, som giver dem en magt, der er for fristende at beholde, selv når truslen er drevet over:

– Når vi ser nødlove blive indført, har de det med at blive hængende. Nødsituationen udvides. Så bliver myndighederne vant til at have den nye beføjelse. De begynder at kunne lide det, selvom den oprindelige nødsituation er forbi, siger han.

– En virus er skadelig. Men ødelæggelsen af rettigheder er dødelig. Det er en permanent ting, vi ikke får tilbage. Det tog 100 år at opbygge de her rettigheder gennem forskellige bevægelser, og så mister vi dem i et øjebliks panik, siger han.” https://www.dr.dk/nyheder/penge/snowden-har-en-advarsel-til-danske-politikere-en-virus-er-skadelig-men-oedelaeggelsen?fbclid=IwAR1GE6626YHpzskZfw75dvNFH7qkSdb2pWphoHYa4DbK5iQNhx1GMc8suKE

 

“Derbyshire Police are using drones to shame the public for going on ‘non-essential’ walks.
The video shows police drone footage of unsuspecting members of the public hiking, walking their dogs and watching the sunset. All totally harmless behaviour, which is now deemed ‘non-essential’ – and by implication illegal – by the authorities. https://www.spiked-online.com/2020/03/26/britain-is-sliding-into-dystopia/?fbclid=IwAR0JrlDcH7VKLcLa4g9qDibMPAPs0l81q9_ikJWrXH32fjRdSvUyRdogfW8

 

“By grossly exaggerating the threat of COVID-19 to the health of the population, the government and its state apparatuses are laying the groundwork to pass on the financial burden of lost revenue to the same people who paid for the financial crisis of 2007-08.” https://architectsforsocialhousing.co.uk/2020/03/18/covid-19-and-capitalism/?fbclid=IwAR01YR7ZRj5wNS0jq7h-PMV3JjpR_Zva_5pxoxLiJbVE49s2AzW_VPSC7nE

 

 

Politiet henla 55.448 saker i Oslo i 2018. https://www.nrk.no/osloogviken/oslo-politiet-har-henlagt-55.448-saker-pa-et-droyt-ar-1.14129595

 

I 3337 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet henla sakene på grunn av manglende kapasitet. 337 voldssaker, 437 narkotikasaker, 13 sedelighetssaker – alle med kjent gjerningsperson – er blant de 3337 sakene som er henlagt på grunn av kapasitetsproblemer.

Men det er veldig viktig, synes regjeringen, at politiet nå skal jakte på de som vil ha frisk luft i lungene. Innbrudd, vold, voldtekter, ran, drap og sånt, det får vi ta siden.

Vanlige folk skal trakasseres og bøtelegges, mens kriminelle går fri. https://www.vg.no/nyheter/i/LAOM9R/forbudt-aa-overnatte-paa-hytta-politiet-varsler-oekt-patruljering?fbclid=IwAR3RUUYxPav7Hj8UAmMhKSdBShvWu6BtyYhk0i7uQ_j4_4M2G4Xb-EdUVRE

 

“Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de roper på mer inngripende tiltak, bøter og sanksjoner. Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side. De siste dagene har Facebook flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de «åpenbart ikke er fra samme husstand». Og ikke minst, og verst av alt: folk fra andre bydeler som kjører til vår bydel for å gå tur i marka og dermed skaper overfylte og visstnok livsfarlige parkeringsplasser.

Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side: vi ringer politiet for å få dem til å ta ungdom som selger aviser. Vi peker på alle andres feil. Det er jævla egoistisk å hamstre, å gå ofte i butikken, å dra på hytta, å dra til nabobydelen, å jogge, å gå en familie i bredden på gangveien. Og det er i hvert fall jævla egoistisk å ikke holde samme tempo som Johnsen, en solfylt lørdag på en av Oslo’s mest populære turdestinasjoner, disse ukene da folk har stress og redsel i kroppen , og ut er det eneste stedet det er lov å gå.

I facebook-grupper foreslås det forbud mot å kjøre til parkeringsplasser i skogkanten. Og når en i kommentarfeltet forsiktig forsøker å påpeke at det er litt vanskelig å unngå mange folk i marka når alt annet er stengt, og man skal holde avstand til andre mennesker, er svaret: «jeg tror det er tydelig at det er mye som gjøres noe med nå om dagen.» Beordring, bøter og sanksjoner er blitt etterlengtet hverdagskost. Problemet har en enkel løsning!

Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de gjerne vil ha mer bøter og sanksjoner. I hvert fall for alle andre. Vi ringer gjerne politiet også, for å sladre. Det har allerede blitt hverdagskost.
At koronaloven og andre fullmaktslover kan bli brukt til mer inngripende tiltak enn det som er helsefaglig nødvendig, fremstår som en helt reell trussel. I krisetider blir folk betrygget av handlekraftige ledere. Og det er tydelig at mange nå vil ha mer handlekraft, flere regler og sanksjoner. Og ettersom hvermansen har blitt smitteeksperter, spiller det ikke så stor rolle hva fagfolk måtte mene.” https://agendamagasin.no/kommentarer/redd-korona-anmeld-naboens-barn/?fbclid=IwAR3GNFWtJJ2ao39_esZMGrg29-Pbqjh3kTLwr2MDhXt_v-pOZc-_l5xhBM0

 

Hitler, Stalin og Mao sin våte drøm er gått i oppfyllelse, men der de måtte ha tvunget folk til å godta dette, så ikke bare godtar vi dette, vi omfavner det og ber om det. Med tanke på at 17. mai er en dag der vi feierer friheten og grunnloven så er det kansje like greit at den dagen blir avlyst, ikke bare i år, men i lang lang tid framover. Er nok lenge siden det norske folk har vært et frihetselskende folk.

“FHIs nye smitteapp vil gi deg varsel dersom du har vært mindre enn to meter fra en coronasmittet i over et kvarter. Etter planen er den klar over påske”. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/04/09/195668790/fhis-corona-app-kommer-like-over-paske?fbclid=IwAR1wNlP3Bh-V4kJNm0yH33JEkBkUlF3Pb621ieNbOHdzt7wtquTFI1-TCe4


Dette er falsk trygghet, og det vet disse som lager appen.  Det kan se ut som om dette går inn i rekken av stadig mer overvåkning av folket. Verdenseliten kjemper for mer datalagring, ansiktsgjennkjenning, kunstig intelligens. Når WEF sin organisasjon World Shapers har ansiktsgjenkjenning som en av de viktigste kampsakene sine, så forteller det litt. Mette Marit leder denne organisasjonen i Norge. https://www.kongehuset.no/nyhet.htmltid=100325&fbclid=IwAR0L0IvBE2wV6CWP8yDBKrJcKBh-zuhJqw45Pb3FxvKow-p7bkCnaITA

 

Går de ansatte i NRK på dop, eller er det individer som har en IQ under 40 som blir ansatt der? Dette er jo det som flertallet av den norske befolkningen nå skriker opp om at de vil ha fordi NRK promoterer det gjennom skrekkpropagandaen de formidler 24/7 om covid 19. Her snakker vi om å se flisen i andre sitt øyne mens bjelken i eget den overser man fullstendig.

“– Systemet gjør at folk presses til å bli forsiktige med hva de leser, hvor de går, hva de gjør i fritiden, til og med hvem de har som venner. Det høres veldig ut som boka «1984» av George Orwell. Men istedenfor en storebror som ser deg, er dette systemet basert på at hver og en av oss følger med på hverandre og blir en gjeng av småbrødre.” https://www.nrk.no/urix/kinas-digitale-diktatur_-gar-du-pa-rodt-lys_-blir-du-uthengt-pa-storskjerm-1.14369439?fbclid=IwAR2NtWsJzJ__z7-mJ-4FxY3KvqD6na9XGKiaVIEKT2gvUMZ8kxwzFXfAASQ
 
Er Covid-19 en diabolsk plan for å få verdensherredømme? Ser vi fase 2 av denne epidemien bli beskrevet her? https://olehartattordet.blogg.no/er-covid-19-en-diabolsk-plan-for-a-fa-verdensherredomme-ser-vi-fase-to-av-denne-epidemien-bli-beskrevet-her.html
“An 86-year-old woman awaiting treatment for bowel blockage at a Brooklyn hospital yesterday died after being punched by a fellow patient — for not engaging in “social distancing” amid the coronavirus, law enforcement sources told The Post on Sunday.
The death of Janie Marshall of Williamsburg appeared to be the first potential crime in the city sparked by fears over the deadly contagion.
Marshall was in the emergency room at the city-run Woodhull Medical Center when she was smacked in the face by a 32-year-old patient, who was awaiting psychiatric treatment and got out of her nearby bed to launch the unprovoked attack, sources said.
Marshall was knocked off her feet and cracked her head on the floor shortly after 2 p.m. Saturday, sources said. “didn’t stay more than 6 feet away.” https://nypost.com/2020/03/29/elderly-woman-dies-after-being-shoved-for-not-social-distancing-sources/?fbclid=IwAR3heocCzT7yq0VPOHZjva-7MeqLLv1Jye1jtLza5LbtgkNcMStJThtmckw

“The police may start checking shopping trolleys to make sure people are only buying essentials amid the Covid-19 lockdown, one police chief has threatened.
Chief Constable Nick Adderley, of Northamptonshire Police, said his force is only ‘a few days away’ from introducing the extreme measures. Other enforcement action being considered are road blocks to stop people travelling and flouting coronavirus regulations, he said.
CC Adderley admitted that government guidance has been ‘really ambiguous’ and he has therefore asked his officers to ‘use common sense’ in how they approach the public.
There are fears that good weather over the extended bank holiday weekend will see record numbers of the public breaking social distancing rules.” https://metro.co.uk/2020/04/09/police-threaten-search-shopping-trolleys-check-buying-essentials-12532339/?fbclid=IwAR1W9CtHRvY7RH0xcKk4dGOmqriAd7szjzhEFKKplbWGnQ2YIgY92aRPV2Q?ito=cbshare
 

 

“Medianalderen på de som har dødd er 82 for kvinner og 78 for menn. I aldersgruppa 70–90 år har 5.200 menn og og 2.200 kvinner dødd med viruset. Det er bare 90 pasienter under 50 år som har dødd med viruset.
 
Aldersfordeling på de avdøde.
Halvparten av de døde hadde tre andre sjukdommer eller mer da de døde. Det er ikke slått fast hvilken av sjukdommene de faktisk døde av, bare at koronavirus var en av dem. 24,5% hadde to andre sjukdommer da de døde. 76,3% hadde altså minst to andre sjukdommer da de døde. Bare 2,1% hadde ingen andre sjukdommer.

 

Det samlede antallet pasienter i Italia som har dødd med koronaviruset var 31. mars 2020 kommet opp i 12.400. Det må sammenliknes med at Italia alltid har ganske høye dødstall i de årlige influensaepidemiene. En studie som er publisert i International Journal of Infectious Diseases sier at Italia i influensasesongen 2016/2017 hadde 24.981 dødsfall knyttet til epidemien.

https://steigan.no/2020/04/hvem-dor-av-koronavirus-statistikk-fra-italia/?fbclid=IwAR0uNLltzKXDU55wV0EwpSbHkQfT3B2OdPXLUERgy8dsEb93isU-o779AJE

 

Lite vil bli som før når den pågående krisa er over. Etterpå vil være langt fra sånn som det var før. Men: Hva skal vi leve av, hva skal vi leve for og hvordan skal vi leve sammen etter koronaen? Pengemakta legger planer allerede. Det er like godt å begynne å tenke på det nå, så med en gang.” https://steigan.no/2020/03/hva-skal-vi-leve-av-etterpa/?fbclid=IwAR3njbf1vzPwEkQuy5lQCEjsFG7E_6xeKaPX6W7L8R0bjgzRg_zjLLmN4Z0En

 

“En virusepidemi var det som skulle til for at myndighetene skulle lansere sine planer om digital overvåking i stort omfang. Forskriften om «digital smittesporing og epidemikontroll» gir norske helsemyndigheter anledning til å ta i bruk helt nye metoder.” https://steigan.no/2020/03/na-kommerdigitalovervakingistorreomfangfordivirus/fbclid=IwAR2NTb7W8Ii9g_rqVTY7kP3TLH0zqyioJnT8j9XopwaNM7ZbyQpzuOX-4Bo

 

“En 9-årig pojke som smittades av coronaviruset i franska Alperna förde inte smittan vidare – trots att han kom i kontakt med över 170 personer, enligt en utredning. Det indikerar att barn inte för viruset vidare i lika stor utsträckning som vuxna.” https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nioaring-med-covid-19-traffade-172-personer-ingen-smittades?fbclid=IwAR1u89Lqq6nG8lXDtQg6kk7VMS9QEa5UjfJQm-MQNhAXctptOpxKvx4AqqI

 

“På mandag advarte Edgar Snowdon mot at de høyteknologiske overvåknings-tiltakene som regjeringene bruker for å bekjempe utbruddet av COVID-19, sykdommen, som kommer av et nylig idetifisert kornavirus, kan komme til å vare lenge. Dette ifølge et intervju med Københavns internasjonale dokumentarfilm-festival.” https://steigan.no/2020/03/edward-snowden-advarer-korona-gir-paskudd-for-utvidet-overvaking-av-hele-befolkningen/

 

Regjeringa Solberg ba om diktatoriske fullmakter i ett år på grunn av koronaepidemien. Den ville oppkaste seg til en junta hevet over grunnloven. Det gikk heldigvis ikke fullt så ille. Men i stedet for å få en redusert kriselov skulle de ha vært avsatt på stedet. Den stenginga av Norge som de gjennomfører er det største angrepet på arbeidsfolk i Norge i fredstid. Og den gjennomføres av den mest udugelige regjeringa vi har hatt i manns minne.

Med koronakrisa som påskudd har de skapt en massearbeidsløshet som vi ikke har sett siden 1930-tallet. De har redusert den norske krona til en søppelvaluta og de har lagt opp til en politikk som i løpet av få måneder vil ruinere norske småbedrifter, driver hundretusener ned i fattigdom, dramatisk redusere reallønna og rasere mange viktige næringer, kanskje for alltid.

Det er ennå ikke klart hvor lenge denne stenginga av Norge vil vare. Skulle den vare til over sommeren vil Norge begynne å gå opp i liminga. Skulle tiltakene vare i 18 måneder, slik Camilla Stoltenberg fabler om, så ville det ikke lenger eksistere noe samfunn vi kunne kalle Norge.

Dette gjøres av et regime som stort sett består av folk som aldri har hatt en vanlig jobb, som ikke vet hva en normal arbeidplass eller et normalt arbeidsliv er.

Regjeringa Solberg har publisert masse stoff om koronaviruset, men ikke noe sted forklarer den hvilke faglige råd den bygger på når den går til så drastiske tiltak som den gjør. Regjeringa har i praksis avskaffet møte- og forsamlingsfriheten og har lammet turismen, servicenæringene og en rekke produksjonsbedrifter. Kulturlivet ligger i koma.

Men hva slags strategi er dette? Hva bygger den på?

Den bygger i hvert fall ikke på rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og deres epidemiekspert.

Og sjøl om Norge stenges i noen måneder og folk blir svært utfattige i prosessen, er det ingen garanti for at ikke viruset ikke blusser opp igjen.

Hva er alternativet? Hvis ingen har noe bedre forslag, bør vi gjøre som WHO sier: Ikke stenge samfunnet, men teste, spore opp, isolere og behandle de sjuke.

Hadde det vært noe tak i opposisjonen på Stortinget skulle den ha avsatt Solberg-regimet umiddelbart og tatt tiltak for å redde norsk økonomi og arbeidsliv mens det fortsatt er mulig.” https://steigan.no/2020/03/stopp-galskapen-apne-norge-na-og-ga-etter-viruset/?fbclid=IwAR1albl3koRkv2uQ-qqh8Oo5kWIV0K4_WkVQz8CnblOARjcU9FbUmaTODmQ

 

https://www.stord24.no/vi-kommer-til-a-se-en-arbeidsledighet-vi-aldri-har-sett-maken-til-og-et-ras-av-konkurser/?fbclid=IwAR0ld87H162pZKanvK3C0PnTTR0X2VUSGJJsroUfbUmcmtToE_yEDKX4p_0

 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/ny-kriselov–permitterte-arbeidere-kan-bli-bedt-om-a-jobbe-med-norges-laveste-timelonn-6.158.689724.9b4d983831?fbclid=IwAR1AP-WJGfUmwyBlYGfcRe6TSWbOQU5EiTkWA_ZXHjVR5-5O8LS_bQ3e_-A

 

“Jeg publiserer denne artikkelen fordi den fremfører den opplevelsen jeg selv sitter med. Jeg ville ikke brukt de samme ordene som i artikkelen, men opplevelsen min er den samme. Det som skjer er fullstendig forrykt. Vi ødelegger samfunnet for en virus-epidemi som – etter hva tallene i dag viser – ikke er vesentlig farligere enn en vanlig influensasesong.” https://www.derimot.no/er-det-verdt-prisen-odelegge-et-helt-samfunn-for-kanskje-a-redde-noen-fa/?fbclid=IwAR1KcL83w_b5H4eKlXRwjJkLOADB0PKptmqxQf4g1URvKZdY_4Az2Hynxnk

 


“MN Sen. and Dr. Jensen said that he received a 7 page document from the MN Department of Health advising him to fill out death certificates with a diagnosis of #COVID-19 whether the person actually died from COVID-19 or not. Can we trust the death numbers we’ve been seeing?” https://www.valleynewslive.com/content/misc/Sen-Dr-Jensens-Shocking-Admission-About-Coronavirus-569458361.html?fbclid=IwAR08ACJXNpNt88NkH6vaXeX181ffod3CQ4qtw-D8soi8we9BqzO1gWYElHY
 

“Perspectives on the Pandemic Episode 2: In this explosive second edition of Perspectives on the Pandemic, Professor Knut Wittkowski, for twenty years head of The Rockefeller University’s Department of Biostatistics, Epidemiology, and Research Design, says that social distancing and lockdown is the absolutely worst way to deal with an airborne respiratory virus. Further, he offers data to show that China and South Korea had already reached their peak number of cases when they instituted their containment measures. In other words, nature had already achieved, or nearly achieved, herd immunity.” https://www.youtube.com/watchv=lGC5sGdz4kg&time_continue=15&feature=emb_title&fbclid=IwAR3Rxfhbk4IP7aWUu2XEnzcCUU7ezLBsSq6sXGXSFQSMwnoJLmyMFIRqze0&app=desktop

 

“Healthcare professionals are being silenced and threatened with disciplinary action for speaking out about their work during the coronavirus outbreak, the Guardian can reveal.
Many NHS staff are increasingly concerned that their ability to share stories about their work is being restricted by a clampdown on speaking out publicly.
It follows reports of doctors and nurses being gagged by hospitals and other NHS bodies from speaking out about widespread shortages of personal protective equipment (PPE). Tactics have included threatening emails, the possibility of disciplinary action, and some people even being sent home from work.
While there could be some logic to hospitals wanting to stop scaremongering when communications departments are overloaded with work at a busy time, many staff feel they are being blocked from highlighting their work during the pandemic.
Workers who have spoken to the Guardian say they fear being disciplined. Several professionals said they worried about losing their jobs. Examples include an email signed by the chief executive of one NHS trust forbidding all staff from talking to the media, and incidents where staff suspect emails and social media accounts are being monitored.
Requests by staff to communications departments to permit them to talk to the press have been turned down, leaving staff anxious and fearful for their jobs during the worst global public health crisis of this century.” https://www.theguardian.com/society/2020/apr/09/nhs-staff-forbidden-speaking-out-publicly-aboutcoronavirusfbclid=IwAR3JbeOsWREsSGJQNxM_3NLpwq4E06Ehv9kZFD4VeKd7meozg5hk0yBQMGk
 

“Bedrifter i oljebransjen kan få det tøft de neste månedene. Rystad tror ikke alle vil overleve.

 
– Det kan bli veldig alvorlig for mange, særlig i oljeservice. Hjelpepakkene fra myndighetene hjelper, men her kommer det til å bli mange permitteringer, restruktureringer og konkurser.
 
– I Norge er det 170.000 personer som jobber i bedrifter som er direkte knyttet til olje, og enda flere som er indirekte tilknyttet. Mange av disse vil bli permittert og kjenne de lave oljeprisene på kroppen, sier Rystad.” https://www.tv2.no/a/11340163/?fbclid=IwAR0XTaPW9EcueLJjkMJVyTYCu30RhJLpr_0-Xp1greONhFaTn8BfmtjuTgc
 

 

Avisa skrev at flere pasienter under 45, uten underliggende sykdommer, har ligget i respirator på Bærum sykehus. Nå legger redaktøren seg flat.” https://www.medier24.no/artikler/budstikka-beklager-grov-feil-i-koronasakdetverstesomkanskjeenredaktor/488679fbclid=IwAR2ZrV_HRAcdPRj9kSUOTAX7QIYIbBjaKp60QAA_l3-4qmcJVvbdPeCm_bM

 

http://www.bygg.no/article/1427946?fbclid=IwAR1sUtUVDP-oEmJCUMg0tPlsD80pqB3q1SEfRqz7HrKSYUMl6Rqvz3tnVLA

«Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde», hevder helseforetakene. Og frarøver samtidig offentligheten viktig, relevant og helt lovlig informasjon. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Qobmmx/redaktoerforeningen-kommunene-er-langt-aapnere-enn-helseforetakene-om-coronadoedsfall
 

https://www.banett.no/nyheter/Debatt/2020/03/23/Staten-berger-ingen-sm%C3%A5-bedrifter-i-Norge-21417642.ece?fbclid=IwAR0IfoknA9z6emV9yIS2QSPv6I_FWNJbvGBQb0Z8EwHSoA5TgWkhwkVPCjM

 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/okonomiprofessor-om-krisepakkene–det-er-alltid-lettest-a-tyne-den-lille-mann-6.158.689996.3ecb73ae7e?fbclid=IwAR2mfR8QxfOoW0sMH_ue7tAPJ9dri30xiQxXDADmnUkalv0f5sSLjldfukM

 
“Frp-politikeren forteller at isolasjonstiden var tung, og at hun ikke angrer på kjøreturen.
– Når jeg bor til slik som jeg gjør er det ikke stor fare for at jeg møter store folkesamlinger eller noe. Det var deilig å komme seg litt ut, sier hun.
 
Gamlund reagerer på at Frp-politikeren, som er helsepolitisk talsperson, brøt isolasjonen og la ut bilde av det på Facebook.
 
Espen Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han reagerer på at helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, brøt isolasjonen.
– Det er enda verre, hun har da mulighet til å påvirke en god del andre. Hun burde tie om hun først bryter. Det er ekstremt uklokt.
 
– Er det formildende at det bare var en kjøretur?
– Hva om bilen stopper og du må ha hjelp.”

 

https://steigan.no/2020/03/storste-arbeidsloshet-siden-1930-tallet/?fbclid=IwAR1wmUZ6QPv7TEq4gnRsaC05pUn2H3aQasTUIX7K6aTvasmyzumCvF4I9Ww

 

https://www.nrk.no/ytring/farvel-til-smabedriftene-1.14957248?fbclid=IwAR0MGIAGBACSt4VtoYwsPiMn6C7ZceRkfq4kejQyAKQYReoxhpGNdoRBx_8

 

https://theduran.com/why-are-western-politicians-destroying-the-economy/?fbclid=IwAR2B6LVgdtyTh9PxdAIcjheCO7oAMixrY75eFEng_GUh6xaItq2M1xMW7Co

 

6,6 millioner søkte om ledighetstrygd i USA forrige uke, skriver E24. Dette bygger på tall fra US Department of Labor. Msn.com skriver at med dette er det samlede tallet på nye arbeidsløse kommet opp i 14 millioner. Bank of America har en prognose som sier at tallet vil gå opp til 20 millioner i løpet av kort tid.” https://steigan.no/2020/04/14-millioner-nye-arbeidslose-i-usa-pa-tre-uker/?fbclid=IwAR02D4k5oSh4et4XD9fHixb9BiSDbOo2C46d-uJxHOewd9vtRR2cbJmpIjQ

 

«Oljefondet skal gjennom langsiktig og ansvarlig forvaltning påvirke selskaper på blant annet skatt, klima og barnearbeid. I fondets «Forventningsdokument på skatt og åpenhet» fra 2017 er budskapet at ledelsen i et selskap har et ansvar som går ut over maksimering av profitt for aksjonærer. Dette er et fraværende perspektiv i hedgefondbransjen, som generelt har stor frihet til å bruke kortsiktige, spekulative finansinstrumenter og kan inngå «veddemål» om selskaper og markeder skal falle i verdi. Kontrasten mellom de to typer forvaltning kunne ikke vært større.» Kommentarene fra Tax Justice Network er viktige å ta med seg, og siste ord er ikke sagt angående utnevninga av Nicolai Tangen til ny leder av Oljefondet. Det betyr at Norges Bank i realiteten godkjenner bruk av skatteparadiser. Det er svært alvorlig. https://steigan.no/2020/04/tax-justice-network-tangen-har-null-troverdighet-som-leder-av-oljefondet/?fbclid=IwAR0vr1udsB23MhH-ZNXY2LhVYBi3cIC7avqbgEcqlp-K0ZGXnzQrHt-0qQw


“Da helseforetaket satte i verk beredskapsplanen, ble Nicholas Ø. Haagensen (39) utskrevet fra rehabilitering. Under 20 timer senere ble han funnet død i sin egen leilighet.”

“Matsituasjonen i verden drar seg til med eksportrestriksjoner og usikkerhet på grunn av koronaviruset. Før helgen uttrykte FN bekymring for at enkelte land innfører restriksjoner i mateksporten, og advarer mot begrensninger i matflyten verden over.

– Vi ser nå at det er noen store mateksporterende land som begynner å innføre eksportrestriksjoner. Andre land begynner å hamstre. Det skjer så mye rundt oss nå, sier senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum. Han ber norske myndigheter gjøre tiltak for å sikre norske matfat for tiden som kommer.” https://www.nrk.no/norge/slar-alarm-om-norsk-matsikkerhet-1.14964445?fbclid=IwAR0YKtrYcZwcrWmDAXXdvsrSTl2kUfZRTVrlGiB0N_N5eva071KVllu-apo

 

“I en sak fra NRK gis det inntrykk av at staten har hemmelige lagre med mat som skal sikre befolkningen i en krisesituasjon. Men dette er grovt misvisende, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det står at det finnes hemmelige matlagre i Norge. Det er helt feil. Det finnes bare noe småtteri – ingenting for å klare å redde en befolkning, sier Vedum til Nettavisen.
Han har selv vært landbruks- og matminister under den forrige regjeringen og har lenge ivret for at Norge skal få en sterkere matberedskap.” https://www.nettavisen.no/okonomi/slar-alarm-om-matberedskapen–det-er-helt-feil/3423949916.html
 
“5,8 milliarder kroner årlig, betyr at det per uke blir gitt skatte- og avgiftsfordeler til elbil-kjøpere på over 100 millioner kroner. Det betyr at for hver uke av elbil-subsidieringen kan man drifte et beredskapslager for korn i to uker.” https://www.nationen.no/landbruk/driften-av-et-beredskapslager-for-korn-koster-under-en-ukes-subsidiering-av-elbiler/
 
“Hundretusenvis av mennesker over hele verden er syke, titusenvis av mennesker dør, spesielt eldre og mennesker som allerede lider av andre sykdommer. Hele land har stoppet hverdagen og lammet økonomien. Millioner av mennesker er allerede blitt arbeidsledige – over 10 millioner bare i USA. Covid 19-krisen er nå den harde virkeligheten.” https://www.derimot.no/udemokratiske-tiltak-gjennomforesilyavforsamlingsforbudetiflereland/fbclid=IwAR1PN9UCVp9dxhK2YeeIwMTerDLtUcsRG8Ac_OMoXgqhSDY2ik7vDCaLV8
“The French government has officially sanctioned the malaria drug chloroquine to fight the SARS-CoV-2 virus, France 24 English reported Saturday.
“This ensures continued treatment of patients who have been treated for several years for a chronic condition with this drug, but also allows a temporary authorization to allow certain patients with coronavirus to benefit from this therapeutic route,” France’s Director General of Health Jérôme Salomon said.
The French move came after Didier Raoult, an infectious diseases specialist, reported that clinical results show 78 of 80 patients treated with chloroquine recovered within five days.” https://theduran.com/france-sanctions-chloroquine-after-78-of-80-patients-completely-recover-from-covid-19-within-five-days/?fbclid=IwAR3PAsGJ_b0dDw1cgQDGP2brXqMbsnsyzD-y_NkevYBbRbKdRKG0M4-VBUs
 
“WHOs fremste epidemiekspert, som fulgte kampen mot koronaviruset i Kina på nært hold, er altså helt uenig i den politikken som er valgt i Italia og Norge. Det er drastisk å stenge et helt samfunn på ubestemt tid, og det vil heller ikke stanse viruset fordi man ikke har sporet opp de smittede og brutt smittekjeden.
 
WHOs rapport fra Kina med deres anbefalinger kan leses her (pdf).
 
Vi vil føye til at de samfunnsmessige konsekvensene av nedstengingspolitikken, både når det gjelder massearbeidsløshet, fattigdom og folkehelse er så vidtrekkende at de som står for denne politikken må ha svært gode argumenter når de velger ei linje som bryter så klart med anbefalingene fra WHO.
 
Vi vil ikke påstå at WHO alltid har rett. Men skal man gå imot deres anbefalinger bør man i det minste stille opp faglige, faktabaserte argumenter som er bedre enn deres. Det kan vi ikke se at Erna Solberg og Bent Høie har gjort.” https://steigan.no/2020/03/who-ikke-steng-samfunnet/?fbclid=IwAR3xIsIPGARQQqVEhCMSsttxqsbo7GM_Gh_WavlgVTZQAq7-EyxJMVsLpWU


Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html


“Filmskaper Lilian Francks søken etter å oppdage hva som ligger bak den altruistiske fasaden til verdens største folkehelseorgan, medfører at hun avdekker et skremmende bilde av korrupsjon.
Gjennom intervjuer med høytstående personer hos WHO, tidligere ansatte og statsråder, undersøker filmen hvordan slik storskala-korrupsjon kan fortsette uforstyrret. Det er en historie om en korrupt politisk organisasjon, som i stor grad er finansiert av private aktører.
 
“Filmen avslører hemmelige påvirkninger fra tobakk, farmasøytisk og atomkraftindustriene hos organisasjonen. Hun viser et skremmende portrett av vårt nåværende samfunn, der regjeringspolitikken blir borte.” (IMDb)” https://dagfallet.com/2020/04/21/trust-who-tysk-dokumentar-avslorer-en-korrupt-helseorganisasjon/?fbclid=IwAR3CLwtd_MoY-37Mj-0jvs4KrhoD2nKNZicOR3jkX5rADz0tI46UmJUOCdc

Og vil man se en annen dokumentarfilm som har klare paralleller til dokumentaren over her så kan jeg anbefale denne på det sterkeste “The Corporation” https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg

“I krisetider kommer gribbene for å rane de som blir slått ut. Boligen er oftest den største verdien arbeidsfolk har. De som mister inntekt kan fort oppleve at boligen går på tvangsauksjon.
De vil tape stort, mens finansinstitusjoner som kjøper kan sko seg grovt på ulykkene. Inkassoselskapene er parasitter som vil øke sin fortjeneste i takt med at arbeidsfolk, frilansere og andre, ikke får full lønn eller mister inntekt. Det kommer kjempemessige støttepakker. Spørsmålet er støtte til hvem?
Koronatiltakene er en av de utløsende årsakene til en voldsom økonomisk krise. Antall arbeidsledige i Norge økt fra 65.000 10 mars til 291.000 24 mars. Vi kan regne med at antallet arbeidsledige øker. Den økonomiske krisa kan bli langvarig og skape permanent massearbeidsløshet.” https://steigan.no/2020/03/arbeidsloshet-og-okonomisk-ruin-i-koronaens-tid/?fbclid=IwAR1-hoNz9ieOFOp2783en9OpODBgq5tPi5e4MEQjxr5g_Yg7ixRz9AeJq4g

“Den tyske regjeringa bruker koronaepidemien som påskudd til å ville innføre forlenget arbeidstid inntil 12 timer, kortere spisepauser og arbeid på søn- og helligdager, skriver Deutsche Wirtschaftsnachrichten. De lange arbeidsdagene skal i første omgang innføres i legemiddelbransjen, i apoteker og sjukehus, i varebehandling, landbruket, energi- og vannforsyning, i penge- og verditransporter, samt i data- og nettverkbedrifter.” https://steigan.no/2020/04/drommer-du-om-6-timersdagen-na-kommer-12-timersdagen/?fbclid=IwAR3gOcn0vbl2Rn0uJFN4BO95nOqKD1iXJGlTr7fBbgWo_n4fb23P0MX3P1Q
Er det dette som snikinnføres nå?
 
Så det finnes ingen norske statsborgere som er permiterte som frivillig kunne tenke seg å gå i karantene slik at de kan gå tilbake til jobb igjen? Hva slags lønn vil EØS borgerene som kommer hit få? Vil deres inntog i det norske arbeidslivet være med på å senke lønninger for nordmenn flest?
Og skal disse nye reglene gjelde hele tiden, eller går vi tilbake til det gamle regelverket når korona krisa er over? Har opposisjonen hatt et ord med her, eller har regjeringen bestemt dette alene?
“De nye reglene lyder som følger:
 • Det er ikke lenger krav om at de er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.
 • Ei heller må de ha begynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble innført.

 

Og dette gikk opposisjonen med på? Kjekt med kriselover gitt. Hvor mye av våre skattekroner må denne vindparken subsidieres med? Dette lukter korrupsjon og kameraderi LANG vei. https://www.nettavisen.no/okonomi/godkjent-verdens-storste-flytende-havvindpark-blir-bygget-i-norge/3423951224.html?fbclid=IwAR3qM4gUbtD7Kxu4cTavq8JayVvGA_OMqS_TaF6PBJ3zSlMwp7A-jRrNL58

Produksjonspris på strøm fra norsk vannkraft er cirka kr 0,04 kr pr kw/t og vil gi strøm frem til neste istid (5000-10 000 år) . Vindmøller til havs har en levetid på cirka 25 år, med meget dyrt vedlikehold. Globallist-Erna gir blaffen i norsk økonomi, det eneste som teller er å ligge flat (???) for EU og FN slik at en flott internasjonal jobb forhåpentligvis gis som belønning. Les litt om prisen på kraft fra havvind-parker. https://www.ebnorge.no/vindturbiner-noen-tall-og-sporsmal-rundt-det-neste-store-tapsprosjekt-som-stortinget-palegger-norske-skattebetalere/?fbclid=IwAR17yGHHuKniwy-KWbDkgLjsCt1ek45drDb63vSd9YSBf4ijI5qSzybhCFA

 

“Vi har nok kraft til å berge oss i uoverskuelig fremtid. Har utbyggere av vann- og vindkraft et mer kritisk behov for arbeidskraft enn andre næringer som ikke utfører samfunnskritiske eller sesongavhengige oppgaver? Nei, situasjonen er krevende for alle som må utsette arbeidsoppgaver.

Så hva er da årsaken til at Olje- og energidepartementet (OED) har bedt justis- og beredskapsministeren om å inkludere akkurat denne næringen på listen?

Det er mange som reagerer på at vindkraftbransjen hevder å ha et kritisk behov for arbeidskraft i denne situasjonen, og som synes det er rart at de får gjennomslag for dette i møte med OED.

Vindkraftbransjen har bedt om å bli inkludert blant næringer med kritisk behov for arbeidskraft. Det er lov å be. Vurderingen er gjort av OED og formidlet av justis- og beredskapsministeren. Det er på sin plass å be om en forklaring.

Jo lenger denne krisen varer, jo viktigere er det for regjeringen å begrunne sine tiltak godt. Bare slik vil de vil sikre fortsatt tillit og støtte

Jeg utfordrer Tina Bru og Monica Mæland til å komme med en avklaring snarest.” https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/xPke6Q/hvorfor-fritak-for-vindkraft-monica-maeland?fbclid=IwAR2JULYoxpTTdJn3hYFFZ4xiKVzUoa6MWqYtER5kSLyeLrXfg3JnWhbhDgE

 

 

“På nettet verserer oversikter som viser at medlemmene av Erna Solbergs regime knapt nok har yrkeserfaring utenfor politikken. De er broilere, som i tillegg skaffer seg immunitet mot de negative konsekvensene av egne vedtak.
Er slike politikere i stand til å fatte hva de egentlig har gjort med det norske samfunnet i løpet av et par uker? Neppe. Erna pøste nettopp inn nye 2,2 mrd. kroner i Bill Gates vaksinesatsing CEPI, på toppen av de 1,2 mrd. Norge tidligere har betalt. Best i klassen. Igjen.
Registrert arbeidsledighet har økt til over 10 prosent, det høyeste tallet siden mellomkrigstida. Og det er bare begynnelsen. En av tre NHO-bedrifter sier de står i fare for konkurs. 60 prosent har planer om permitteringer eller oppsigelser. 84 prosent rapporterer lavere etterspørsel eller kanselleringer.
En halv million ledige er innen «rekkevidde». Ingen kan si hvor dette ender, men historisk har høy ledighet det med å bite seg fast. Høy ledighet har høye sosiale kostnader for de som rammes. Men det er selvfølgelig langt mer tv-vennlig panikk i et virus som kan ramme de beste familier.
Finansministerens foreløpige prislapp på tiltakene mot den politisk skapte krisa er 310 mrd. kroner, pluss løpende 10 til 20 mrd. kroner måneden. Han hevder at dette «bare» vil føre til et økt underskudd på fastlandsøkonomien i år på snaut 136 mrd. kroner. Regnestykket er uklart.
Like fullt klør politikerne forsatt i fingrene etter å komme i gang med en økonomisk katastrofal Klimakur 2030. Det tar tid å innse de nye realitetene. For oss alle, og ikke minst for dem som bærer hovedansvaret for dem.

“Below is our list of twelve medical experts whose opinions on the Coronavirus outbreak contradict the official narratives of the MSM, and the memes so prevalent on social media.” https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/?fbclid=IwAR0amP8T1upsYjpPjWBroXEctEsUaso_LttSyCdtLypi-b-ce_tZsMvgGxQ&__cf_chl_jschl_tk__=0cc1e7a74d9c6cda8e592bf60b905cb381591a5b-1585227272-0-AYQUpZC8ALMc9MFo56jGPMwLbluosClvmBzexBuFmEp2DkMQztHWzpCrZosIrNi43el6dGPiIPS6q0l6Ge6CeyfqmhUJBKIVGo9hvQqyFm1Bz1keycES3EepbDYytWeiBAsgJFLUl_2vWddJ11Py1f7sEZ_ohDv9C1m1PkIIwZP55A24kjC3ix-gnVuD4_OErt9HNkK2XfRy5pZ8DjoDcGDfvtTHkxqFThzEZC4INjkA12aBEXzDpfN4SIxzOS_r9nGcrdpduGX2ZWLv22nojKzMpBmn8OTYKpzlMHzwO7vfypk7MewVvlo2G6uDtZjm1OobAi2DL6viJS16T3CXjWA5taq0JqyBQ7KGRJ5-nud9gJ6ZrZ36fz_XxkoxaXoN2tQaKZcxgxR-hO75L5gRS8r74zfw0OXyh1Tr-MgrM3ekv_opBzovadb_otNnk8hVeg

 

 

“So far, no transmission of the virus in supermarkets, restaurants or hairdressers has been proved.”

“There is no significant risk of catching the disease when you go shopping. Severe outbreaks of the infection were always a result of people being closer together over a longer period of time, for example the après- ski parties in Ischgl, Austria.”

He could also not find any evidence of ‘living’ viruses on surfaces. “When we took samples from door handles, phones or toilets it has not been possible to cultivate the virus in the laboratory on the basis of these swabs….” https://today.rtl.lu/news/science-and-environment/a/1498185.html?fbclid=IwAR2suPWlimllLnqSBaz8l95x71_de9Ek9pXkGtydmisFB5Tbmxci2iob_tw

 

«Many people may already have immunity to coronavirus, German study finds
Lots of people may have been infected without knowing it and that means the lockdown could soon be lifted, scientists in Germany say.» https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/09/many-people-may-already-have-immunity-coronavirus-german-study/?fbclid=IwAR0H9a1xjpqFcwWC3JOpo9WlmPoRBl7Yhz009SLNGc8RUt_Bpf5F7FC2ZS8

 

“I vinter var det en historie fra det engelske kongehuset som fikk hele verden til å steile i forakt. Prins Andrews vennskap med avdøde Jeffrey Epstein fikk igjen nytt lys på seg. Epstein, bedre kjent som den pedofile finansmannen som drev med utstrakt menneskehandel hadde mange kjente venner, men få av de har fått en oppmerksomhet fra media slik som prins Andrew. Mediepresset medførte han mistet kongelige oppgaver og forretningsforbindelser sa opp samarbeidet med ham.

En annen person som hadde et mye tettere vennskap, og i tillegg et forretningssamarbeid med Epstein, ja det er Bill Gates, men du vil ikke finne en endeløs rekke artikler om det. Gates er å regne som en hellig ku for norsk media, og den eneste kritikken du vil finne i norske aviser er muligens om noe selv hans støttespillere kaller høyest uetisk. Hvordan Gates flytter penger rundt på sofistikerte måter så han slipper å betale skatt, noe han lett avfeier med at “systemet er nå engang sånn”.

Sophie Harman ved Queen Mary universitetet i London, sier det er bemerkelsesverdig at en så stor aktør innen global helse kommer under så lite kritikk utenfor akademisk kretser.” https://dagfallet.com/2020/04/10/bill-gates-en-helseposor-pa-lolita-ekspressen/?fbclid=IwAR3uvtCfdPzyo-P7lWnLwTKZ2ybXnQUuI4el8IitwCFwZ3_a59hYmMxAmEQ

 

“Det norske kongehuset og norske statsministre fra Jens Stoltenberg til Erna Solberg har hatt og har en så nesegrus beundring for og et så symbiotisk forhold til multimilliardæren Bill Gates at de må betraktes som permanent inhabile i alt som har med den mannen å gjøre. De øser norske skattemilliarder over i fonds som kontrolleres av Bill & Melinda Gates Foundation og de er så starstruck hver gang han viser seg i Norge at det er reint parodisk. Her er en liten collage som viser litt av hvordan verdens nest rikeste mann behandles i Norge.” https://steigan.no/2020/04/den-norske-elitens-nesegruse-hengivenhet-for-bill-gates/?fbclid=IwAR300vs6Q1OYmS8WWgITLu9UFZQF9tPfKC5YS2a4ThxkUa2wt3IL9P5a42w

“Bill Gates drømmer altså om å gjøre menneskeheten til digitalt kveg som skal få digital tatovering av alliansen hans, og inntil vi har fått det, skal det være forbudt å møtes, ha fagforeningsmøter, demonstrasjoner og liknende.

Bill & Melinda Gates Foundation er også ledende deltaker i «Better Than Cash Alliance» sammen med blant annet Ford Foundation, Clinton Foundation, Citi Foundation, Omidyar Network (eBay), Coca Cola, USAID og FN.

Med den globale vaksinen tilført digitale nanopartikler blir dette globalistenes kinderegg: enorme profitter på milliarder av vaksiner, kontroll over massene og digital valuta.
Og som Sveriges tidligere rikspolitisjef Björn Eriksson sa: – Å frata innbyggerne muligheten til å benytte kontanter er å lede dem rett inn i et digitalt diktatur.
“While the efforts of fellow billionaire philanthropist Michael Bloomberg to use his wealth to win the presidency foundered amid intense media criticism, Gates has proved there is a far easier path to political power, one that allows unelected billionaires to shape public policy in ways that almost always generate favorable headlines: charity.
 
The result has been a new model of charity in which the most direct beneficiaries are sometimes not the world’s poor but the world’s wealthiest, in which the goal is not to help the needy but to help the rich help the needy.
 
Through an investigation of more than 19,000 charitable grants the Gates Foundation has made over the last two decades, The Nation has uncovered close to $2 billion in tax-deductible charitable donations to private companies—including some of the largest businesses in the world, such as GlaxoSmithKline, Unilever, IBM, and NBC Universal Media—which are tasked with developing new drugs, improving sanitation in the developing world, developing financial products for Muslim consumers, and spreading the good news about this work.
 
The Nation found close to $250 million in charitable grants from the Gates Foundation to companies in which the foundation holds corporate stocks and bonds: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva, and numerous start-ups—with the grants directed at projects like developing new drugs and health monitoring systems and creating mobile banking services.
 
Gates, along with a growing chorus of billionaires, has also used his public platform to push back on a proposed wealth tax, supported by both Elizabeth Warren and Bernie Sanders. A wealth tax would take a percentage of a billionaire’s assets every year, limiting the accumulation of wealth—and possibly the amount of money spent on philanthropy. Gates counters that charity work reduces income inequality.” https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/
“It should come as no surprise, then, that Gates owns 500,000 shares worth 23 million US dollars (or more) of Monsanto stock.
The very same company that has been caught running slave rings in Argentina in which workers were forced to work 14+ hours a day while withholding payment, has used their massive finances to fund organizations that literally fake FDA quotes to support GMOs, and of course peddling through GMOs that have been linked to numerous health concerns.
This is not even taking into account the farmer suicides that occur around every 30 minutes due to Monsanto’s failing GMO crop yield bankrupting small-time farmers in India’s notorious ‘suicide belt‘.”
“Hvem er Bill Gates? En programvareutvikler? En forretningsmann? En filantrop? En global helseekspert? Dette spørsmålet, dette er ikke bare et akademisk spørsmål, det er i ferd med å bli et veldig reelt spørsmål for de som begynner å innse at Gates ufattelige formue er blitt brukt til å få kontroll over alle sentrale posisjoner innen folkehelse, medisinsk forskning og vaksineutvikling. Og nå som vi får presentert selve problemet som Gates har snakket om i årevis, vil vi snart finne ut at denne programvareutvikleren uten medisinsk opplæring, kommer til å utnytte den formuen til å kontrollere skjebnen til milliarder av mennesker.” https://steigan.no/2020/05/hvordan-bill-gates-monopoliserte-det-globalehelsemarkedet/fbclid=IwAR14LWZgTcZm5CIPXCmuqfG8P6dpz3toS2xHZgyPGqI7_5HRBG3d47dzdlM
“De snakker om å «hacke livets programvare» og de ligger godt an i kappløpet om å få kontrakt på de første vaksinene mot koronaviruset. ModeRNA Therapeutics har en teknologi går ut på å bruke vaksiner for å endre arvestoffene. Da de erklærte at de hadde gjort konkrete framganger med å utvikle en vaksine gikk aksjeverdien opp med 30 prosent på børsene i USA. Selskapet har fått økonomisk støtte fra Norge via CEPI og fra Pentagon. Mange forskere er kritiske til teknologien.
 
mRNA eller budbringer-RNA er et type RNA-molekyl som inneholder genetisk informasjon til DNA-koden i cellene. ModeRNA skriver sjøl på sine hjemmesider at deres teknologi går ut på å «bruke mRNA-medisiner for å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som kan forhindre, behandle og kurere sjukdommer.»
 
I 2013 inngikk ModeRNA et samarbeid med Pharma-giganten AstraZeneca for å utvikle mRNA-behandlinger. De fikk 240 millioner dollar som første betaling, noe som er rekord for en behandling som ikke er testet. I en lederartikkel i vitenskapstidskriftet Nature ble ModeRNA i 2016 kritisert for ikke å publisere fagfellevurderinger av resultatene sine. Samme år intervjuet Statnews mange tidligere ansatte i selskapet og de fortalte om en internkultur som var mer preget av ego og ambisjoner om børsnotering enn av vitenskap. I desember 2018 ble ModeRNA notert på NASDAQ med den største biotech-noteringa der noensinne. Verdisetting på 7,5 milliarder dollar er ganske heftig tatt i betraktning at selskapet ikke hadde et eneste produkt på markedet.
 
I mars 2020 fortalte selskapets toppsjef Stéphane Bancel Donald Trump at de kunne ha en vaksine klar i løpet av noen måneder, langt raskere enn noen andre. Basert på dette muntlige utsagnet fikk selskapet 483 millioner dollar av Trump-administrasjonen. Selskapets styremedlem Moncef Slaoui ble oppnevnt av preseidenten til å lede hans prosjekt Operation Warp Speed.
 
Denne lynkarrieren kommer til å gjøre en del multimillionærer veldig mye rikere, skriver Business Insider. I mai 2020 ble selskapet verdsatt til 30 milliarder dollar, men fortsatt har ingen av deres mRNA-molekyler nådd fram til kliniske tester og noen har slått feil på grunn av sideeffekter. CNN skriver at USA «gjør et stort veddemål på et selskap som har en uprøvd teknologi».
 
Det er ikke urimelig å si at det i ModeRNAs tilfelle er jaget etter maksimal profitt og ikke solid fagfellevurdert forskning som har drevet det fram. Blant de største eierne finner vi Flagship Pioneering, pharma-giganten AstraZeneca og «de vanlige mistenkte» Fidelity, Vanguard og BlackRock.
 
I januar 2020 fikk ModeRNA økonomisk støtte fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
 
CEPI sier om seg sjøl at de er «a innovative global partnership between public, private, philanthropic, and civil society organisations.» CEPI ble grunnlagt i Davos av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum.”
“Med koronaviruset som argument har regjeringa fremmet endringer i bioteknologiloven som gjør det mulig å ta i bruk vaksiner som bygger på uprøvd teknologi og som ikke vil være forsvarlig testet før de tas i bruk.
 
Storingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet uttalte til Morgenbladet 22. mai 2020:
 
“I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess –
Nye lovparagrafer blir til på bakrommet. Uten åpenhet og uten ordinær offentlig høring. Viktige fagmiljø får ikke gitt sine vurderinger av lovendringene, innrammingene eller konsekvensene. I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess.”
 
Kjersti Toppe har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og har praktisert som kommunelege i to omganger.
 
Den vaksinen som regjeringa ønsker å satse på er en ny type vaksine som utvikles av ModeRNA Therapeutics. ModeRNA skriver sjøl på sine hjemmesider at deres teknologi går ut på å «bruke mRNA-medisiner for å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som kan forhindre, behandle og kurere sjukdommer.» mRNA eller budbringer-RNA er et type RNA-molekyl som inneholder genetisk informasjon til DNA-koden i cellene.
 
I januar 2020 fikk ModeRNA økonomisk støtte fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Norge er en av CEPIs viktigste finansieringskilder. Samtidig ga CEPI støtte til selskapet Inovio som også utvikler en DNA-orientert vaksine. I begge selskapene er de vanlige mistenkte Vanguard og BlackRock store aksjonærer. Begge de to selskapene har fått støtte fra Pentagon.
 
Det er det militærindustrielle komplekset i USA anført av Pentagons Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) som har stått i spissen for å utvikle nanoteknologier av den typen som ModeRNA satser på. Og allerede i 2013 fikk ModeRNA 25 millioner dollar av DARPA for å utvikle «terapeutiske molekyler».
 
Og ModeRNA gjør da også et nummer av det på sine nettsider at de samarbeider med Pentagon og DARPA.
 
Vi har altså en høyrisikoteknologi som er drevet fram i lynhastighet av børsspekulanter og Pentagon i samarbeid. Teknologien går ut på angivelig å kurere sjukdom ved å endre arvestoffene på molekylnivå, og den er til nå ikke prøvd ut. Hva kan gå galt?”
“In February this year, Global Justice Now criticised the Bill and Melinda Gates Foundation for its “ideological commitment to promote neoliberal economic policies and corporate globalism”, calling for the foundation to be subject to an international investigation as a result of its global activities.
“The World is being sold a myth … [the Gates Foundation] has regular access to world leaders and is in effect personally bankrolling hundreds of universities, international organisations, NGOs and media outlets, has become the single most influential voice in international development,” said the report.
Bill Gates has made it clear that in his opinion the world should remain in lockdown “until we have a vaccine that we’ve gotten out to basically the entire world.”
Either way, as lockdown continues to hamper the lives of millions of people, and destroy thousands upon thousands of businesses, we are continually told that lockdown is here to stay until we have a vaccine — undoubtedly under the advice of the healthcare- and pharmaceutical-led professionals who in some way shape or form fall within reach of the Gates Foundation.
Whichever of the large pharmaceutical corporations ends up producing a vaccine, the Gates Foundation stands to make a solid financial return on its investment. It is unlikely that any one company will have the ability, let alone the resources, to produce vaccinations for seven billion people, as Gates is suggesting.”

“Under the “digital inclusion” initiative, Bill Gates was pushing for India’s Aadhaar digital ID system to expand around the world prior to the outbreak. The World Bank is heavily invested in the project.

Bill Gates has emerged as a global “authority” in the wake of COVID-19, funding vaccines and advising governments on how to respond to the pandemic.

Gates was busily working to establish global digital ID infrastructure long before the outbreak, which is now being promoted as a way to combat the virus.” http://www.oldthinkernews.com/2020/04/12/bill-gates-world-bank-helped-build-global-digital-id-structure-before-pandemic/?fbclid=IwAR1f25okdcbNpmlPeT7rHzFSg8SEB2oqwPBFgjBd2sgI2-x5-SqKtOIpHHs

“The world’s second-richest man, Microsoft founder Bill Gates, was a major Irish bank bondholder ahead of the financial collapse that saw the taxpayer put on the hook for the €64bn bank bailout.

Gates was a bondholder in Anglo Irish Bank, Irish Nationwide Building Society, Bank of Ireland and Allied Irish Bank, according to filings seen by the Sunday Independent. The filings detail investments held by Gates’ Bill and Melinda Gates Foundation.

The identities of wealthy bondholders in the Irish banks, bailed out in most cases by Irish citizens, have never been revealed fully.” https://www.independent.ie/business/irish/bill-gates-was-bondholder-in-bailedoutirishzombiebanks29226533.htmlfbclid=IwAR2ZY1eprq6d99gBuBeRetzV_Cz12VzeevS9iKxT8W7TJEw1nSx_4QigF6k

Fra 2015, men minst like relevant i dag. Og dette er de organisasjonene svært mange setter sin lit til:

“Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU. Nå er det på tide at sannheten kommer fram i dagen, mener den amerikanske varsleren Kathryn Bolkovac.” https://radikalportal.no/2015/06/01/internasjonale-organisasjoner-er-gjennomkorrupte/?fbclid=IwAR1Uw9QkHRL0Pxa-26M_5ICTMyKVN8qxRRXvgcOAfeDn4O5letmAg_DWGPA

 

 
Ikke det minste vanskelig å forstå hvordan diktaturer oppstår, de får i de aller fleste tilfeller stor dra hjelp fra befolkningen:
Elin Brodin‎:
“Utrolig trøtt av meldingene om tanketomme folk som sutrer og krangler på myndighetenes retningslinjer og anser dette her som tidenes lengste påskeferie. De kan ta seg en bolle og stappe den opp der hyttesola ikke skinner.
 Dette er ikke rett tidspunkt for å opponere mot staten, uansett hvilke politiske ideer du har. Dette er bare tiden for å gjøre som du får beskjed om. Alt annet kan vi ta i tu med igjen etterpå. Dette er fullmaktslov – unntakstilstand. Samarbeid for fellesskapet!
 Slikt som følgende sier jeg nesten aldri, men under disse omstendigheter sier jeg det: Bøter er ikke straff nok for å oppføre seg som en uansvarlig idiot nå. Bur dem inn! Tre måneders reell fengsling virker passe. Det kan kanskje sette en støkk i de som hadde tenkt å følge det bedritne eksempelet med å bryte regler som er utarbeidet for å begrense antallet sårbare mennesker blant oss som i disse dager må dø på en svært pinefull måte – bare for å kunne gå på ski osv. selv.” https://www.facebook.com/groups/1764669443749510/?multi_permalinks=2690970571119388&comment_id=2691281817754930&notif_id=1585556574816277&notif_t=feedback_reaction_generic&__xts__[0]=68.ARAtmpCExnjq6gEFnGWMMugfi6hvOtxw5j1HiFs0D6SkSTAWzeCxZwyEAmFrnceYjR2MUglT6KT7QLA980JJv8E2-NGnQj4A5uwlD93VB40_0iKyKdTMWteKj3eRXBaSYuMJEbh0bj9soERh8VjwhkmUu5ITStUrwfvj0ys5gubERNf0bZJ2FTl7TuPJVAPDGYt7HNV46WPz-DXkdCQ9ReD2lbbI2RaCIfSSdctC0JYKCLS51pMJU6HXLaAB63gEFHe01_gXl9bw9AYgOFCIB1b0ZhWuOTRemaTdGJPNjH0E0TnJtzyYnHanocdCK8BOS-gaDj7VNLFjDjTd-PWs&__tn__=-UK-R

 

https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10215404402774282?notif_id=1585554919579696&notif_t=feedback_reaction_generic

 

Jan Roos kommenterer Brodin sin rant over her:
“Her kommer en farlig effekt frem. Den har blitt advart mot av msm, men nå er det msm og “ms-folk” som representerer den i størst grad: ekkokammer-effekten. Vi er blitt så vant til å omgås likesinnede og menings-allierte, i en slik grad at vi ikke engang tåler eksistensen av spørsmål, hvor legitime de enn måtte være.
I en tid hvor disse spørsmålene kan bety forskjellen på samfunnskollaps eller ikke, overgivelse av livsviktige demokratiske prinsipper og rettigheter eller ikke, kan vi ikke reagere ut fra hva som kortsiktig er minst ubehagelig for oss å tro, slik en kapitalist tenker kortsiktig profitt. Vi må se det store bildet. Vi MÅ stille spørsmål!”
Teksten fortsetter under bildet

 

Jens Bjørneboe:

“Formyndermennesket er en menneskeart som uten hensyn til variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytringer og livsanskuelse.

Som det fremgår av betegnelsen, ser formyndermennesket sin høyeste lykke, og dessuten sin aller største dyd, sin moralske overlegenhet i dette: å formynde andre. Formyndermennesket vet bedre enn vi selv, hva som er til vårt eget beste, derfor vil han bestemme over oss, for å hjelpe oss.

Formyndermennesket har selv den eneste rette, sanne tro og innsikt: de som mener noe annet er anarkister, nihilister, eller rett og slett uvitende, tåpelige og umoralske barn, som formyndermennesket må formynde.

Formyndermennesket drives aldri av maktsyke eller andre slette motiver, når de vil ha makt over oss. Formyndermennesket har bare gode motiver. Det er vi som har slette motiver. Formyndermennesket vet det rette. Alt hva vi vet, er galt. Derfor er det en plikt for formyndermennesket å formynde oss, ellers ville vi i vår formørkelse, umoral og uvitenhet daglig skade oss selv.

Formyndermennesket frelser oss hver time på dagen. Og fordi formyndermennesket alltid har rett, alltid vet alle ting bedre enn oss som er små, tåpelige og umoralske, er formyndermennesket forpliktet til å prøve å skaffe seg makten over oss.

Formyndermennesket er på alle områder, fra slemme bøker til alkoholrestriksjoner, fra korte skjørter og langt hår, til politiske og filosofiske idéer, alltid en autoritet. Den verden som formyndermennesket elsker, er den autoritære verden.

Vi møter den autoritære holdning, lysten til å ha makt over andre, hos foreldre, lærere, prester, offiserer, politifolk og dommere: det er en selvfølge at autoritære mennesker søker seg inn i autoritære etater, autoritære yrker. Man finner dem derfor helt selvfølgelig i fengselsvesenet, rettsvesenet, militærvesenet.

Deres høyeste ønske er å finne et sted hvor de kan ha makt over vergeløse mennesker, hvor deres ord er lov. Den aller viktigste forutsetning er at man aldri behøver å begrunne sine ord ved logikk eller erfaring, men bare kan meddelse sine ordre, slik som en dommer kan hevde sin mening, uten å måtte imøtegå motargument, eller en lærer av en viss type aldri liker å få oppriktige spørsmål.

Best trives autoritære mennesker i miljøer hvor det innføres taleforbud og kontroll av lesning. Idealet er fengsler, konsentrasjonsleirer, skoler, militærbarakker, kirker og rettssaler.

Det autoritære menneske føler seg bare trygt og lykkelig, når det selv innordner seg i et system hvor det har folk over seg, og folk under seg,- når det blir sparket ovenfra, og selv kan sparke nedover.

Formyndermennesket er aldri et sterkt menneske, men alltid svakt og usikkert, full av angst og uten virkelig selvtillit. Et sterkt og åndelig uavhengig menneske vil se jevnbyrdige, frie venner omkring seg, ikke devote slaver og servile underordnede.

Den autoritære holdning skyldes alltid angsten for å miste makt over andre, og makt over andre er noe man bare vil ha, når man ikke har makt over seg selv. Når man selv er ufri, feig og redd, vil man se ufrie, feige og redde mennesker omkring seg. Alle som tenker selv, er fiender.

For autoritære mennesker er all selvstendig tenkning en forbrytelse: kritikk, som i seg selv ikke bare er en demokratisk rettighet, men en demokratisk borger-plikt, – blir av dem oppfattet som ondskap og uvilje. Alt som består er riktig, å kritisere det er umoralsk.
Den autoritære åndstype formyndermennesket er uten sted og tid. Den finnes i alle politiske partier og avskygninger, men det kan tilføyes at typen trives best innen konservativ kommunisme eller innen de ytterligående, konservative grupper, så som oberstene i Hellas og rent generelt blant prester, lærere, fengselsfolk, militære og blant rettferdighetens tjenere, kort sagt: blant dem som vil beskytte bestående, varige verdier. For dem er enhver ny tanke en vederstyggelighet.

Hvilke våpen har vi mot formyndermennesket?”

https://olehartattordet.blogg.no/1447446655_om_formyndermennesket.html

 

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

Sivilisasjonens første stammehøvdingen som med suksess hjernevasket en hær så han fikk kontroll over massemordere, var med all sannsynlighet en genetisk psykopat. Siden denne betydningsfulle oppdagelsen har psykopater hatt en stor fordel overfor ikke-psykopater i kampen om makt i sivilisasjonens hierarki – spesielt i militære hierarkier.

Bak den tilsynelatende galskapen den moderne historie ser ut til å framvise står psykopatene som kjemper for å bevare sin uforholdsmessige makt. Og mens deres makt vokser i styrke og blir enda mer truende, så blir også psykopatene enda mer desperate. Vi er vitne til en forherligelse av deres verden.

Når du forstår psykopatens sanne natur og innflytelse, at de er samvittighetsløse, følelsesløse, egoistiske, kalde og beregnende og blottet for moralske og etiske standarer blir du først forskrekket, men samtidig så gir det mening. Vårt samfunn blir stadig mer sjelløst fordi de som styrer det setter eksempler som er sjelløse, og de eier heller ingen samvittighet.

Det er ikke bare det at de begjærer makt og eiendeler, de føler også at de har rett til det de måtte begjære bare fordi de som individer eksisterer, men de får også en glede av å tilrane seg andre sine eiendeler, stjele æren for andres arbeide, svindle og drive med utpressing. For dem så er dette langt søtere frukter enn det de kan tjene gjennom ærlig arbeide. De lærer også i veldig tidlig alder hvordan deres personlighet kan ha traumatiserende effekt på ikke-psykopater, og hvordan de kan dra nytte av denne roten til terror i den hensikt å oppnå sine mål.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, kjønn, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer. https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

“De store informasjonskanalene som facebook sensurerer innlegg de ikke liker. Det er på deres plattformer vi nå ofte kommuniserer med andre. Det betyr at de formidler retningen og rammene for hvilke ytringer som kan godtaes. Dette er en indirekte form for skjult sensur. I disse tider forsterkes trykket mot enighet og at kritiske stemmer skal være tause.” https://www.derimot.no/israel-shamir-sensur-og-ensretting-kjem-snikande/?fbclid=IwAR2PneGj6_oWTfEbLnpCjRxwhupTt0ZJ0BiJ1C59p86oMrSKPoj4VRR07ag

 

 

Og hvis man skulle vinne en slik rettsak over Kina, ville disse pengene da blitt brukt til å gjøre det bedre for hele menneskeheten eller ville de da ha havnet i lommene til noen få milliardærer?
 “Coronavirus update: A $20 trillion lawsuit has been filed against Chinese authorities in the US over coronavirus outbreak. American lawyer Larry Klayman and his advocacy group Freedom Watch along with Texas company Buzz Photos have filed the lawsuit against the Chinese government, Chinese army, the Wuhan Institute of Virology, Director of Wuhan Institute of Virology Shi Zhengli and Chinese army’s Major General Chen Wei.
 The plaintiffs have sought $20 trillion, which is a bigger amount than China’s GDP, claiming coronavirus is the result of a biological weapon prepared by the Chinese authorities.
 They have accused China of aiding and abetting death, provision of material support to terrorists, conspiracy to cause injury and death of US citizens, negligence, wrongful death, and assault and battery.” https://www.businesstoday.in/current/world/usd-20-trillion-lawsuit-against-china-us-group-says-coronavirus-bioweapon/story/399071.html?fbclid=IwAR2028YuReZ7yOf6r6tMSRsnWNIOFvyZCbCnHhANWSOhZYOjI26AECR_PtI
Teksten fortsetter under bildet

Oppdatering 22.05.2020:


I Norge er var pr. 18 mai 3571 inngrep p.g.a kreft kansellert. På verdensbasis var 2,3 millioner kreftoperasjoner kansellert. Videre er undersøkelser for å oppdage og kartlegge kreft i stort omfang blitt kanselert.
Dette illustrerer bare LITT av de negative konsekvensene av koronatiltakene.
Og hvor mange dør nå av kreft. Det vet vi ikke.
Fordi hvis en kreftpasient dør av ubehandlet,udiagnostisert kreft, men med et koronavirus,så registreres vedkommende som død av Covid 19 og ikke av kreft.”
“report published by the European Commission in late 2019 reveals that the EU has been looking to increase the scope and power of vaccination programmes since well before the current “pandemic”.
The endpoint of the Roadmap is, among many other things, to introduce a “common vaccination card/passport” for all EU citizens.
This proposal will be appearing before the commission in 2022, with a “feasibility study” set to run from 2019 through 2021 (meaning, as of now, it’s about halfway through).
 
To underline the point: The “vaccination roadmap” is not an improvised response to the Covid19 pandemic, but rather an ongoing plan with roots going back to 2018, when the EU released a survey of the public’s attitude toward vaccines titled “2018 State of Vaccine Confidence”
On the back of this research, the EU then commissioned a technical report titled “Designing and implementing an immunisation information system”, on – among other things – the plausibility of an EU-wide vaccination monitoring system.”

“Tens of thousands of Covid-19 tests have been double-counted in the Government’s official tally, public health officials have admitted.
Diagnostic tests which involve taking saliva and nasal samples from the same patient are being counted as two tests, not one.
 
The Department of Health and Social Care and Public Health England each confirmed the double-counting.
This inflates the daily reported diagnostic test numbers by over 20 per cent, with that proportion being much higher earlier on in the crisis before home test kits were added to the daily totals.
 
Almost 350,000 more tests have been reported in Government data than people tested since the start of the pandemic.
The discrepancy is in large part explained by the practice of counting salvia and nasal samples for the same individual twice.”
Hvis Adolf Hitler, Mao og Stalin hadde levd i dag, så ville de beundret de som nå gradvis innfører diktaturet. Og det positive for alle dem, dvs flertallet av folk flest som higer etter dette, de kan nå åpenlyst ta på seg hirdeuniformen som de ikke lenger trenger å skjule bakerst i kleskapet. Nå kan de stolt kle den på seg og ta ut til gatene slik at de og deres frender kan feire det kommende diktaturet.
 
“Uten forhandlinger med sivile fagforeninger i Forsvaret ble det før helgen lagt fram et forslag til en vidtrekkende forskrift som etter planen skal hastebehandles av regjering og Storting.
Sivilt ansatt skal blant annet kunne bli beordret til å være i militær leir og forbys private reiser, alt med formålet å «opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon».
 
LO-forbundet NTL reagerer kraftig mot både Forsvarsdepartementet (FD) sitt konkrete forslag og de manglende forhandlingene i forkant.”
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/03/31/195664829/forsvaret-vil-forby-sivile-a-reise-pa-fritida?fbclid=IwAR39cVLZCfP0n_nHJCkL095bzbkmnLDvFPIAuRY9CIQmxwyRraTatI0KjBs
“FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.”
Anbefalt video fra Corbettreport som ALLTID dokumenterer ut til fingerspissene det han formidler. Og nei, Gates trenger ikke mer penger, men det han tydeligvis trenger er mer kontroll og makt over deg og meg sammen med sine venner som ikke har dine og mine beste interesser i tankene sine.
Og skjønner du ikke poenget etter å ha sett/hørt denne, da er du av den typen Gates og co er avhengige av for å få gjennomført dette:
 
“No, this Gates-driven agenda is not about money. It is about control. Control over every aspect of our daily lives, from where we go, to who we meet, to what we buy and what we do.
Once again, we are driven back to the question. Who is this person? What ideology is driving this quest for control? And what is the end goal of this quest?”
 
“On a recent “Ask Me Anything” thread on reddit, when asked “What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing?” Bill Gates answered: “Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.”
 
In his answer, Gates fails to mention that he has himself been instrumental in kickstarting and funding the research into the very type of digital certificates for vaccination that he is speaking about, or that these “digital certificates”—likely, at first, to be a digital marker linked to a biometric ID—could very well one day take the form of vaccine-implanted quantum-dot tattoos.
 
But, as in so many other aspects of the unfolding crisis, Gates’ unscientific pronouncement that we will need digital certificates to prove our immunity in the “new normal” of the post-coronavirus world . . .
 
GATES: Eventually, what we’ll have to have is certificates of who is a recovered person, who is a vaccinated person.”
 
“In January 2018, a report in The Tribune revealed that all of the details, including the name, address, postal code, photo, phone number and email, of all billion-plus Aadhaar-registered Indians, was available for purchase on WhatsApp for 500 rupees, or about USD$7.
 
The Unique Identification Authority of India that administers the Aadhaar scheme was then forced to admit that approximately 210 websites, including websites of the central government and state government departments, were displaying the list of government beneficiaries, along with their name, address, other details and Aadhaar numbers.
 
Even more worryingly, newly obtained documents show that the Indian government is integrating Aadhaar-collected data to create a “360-degree database” that will “automatically track when a citizen moves between cities, changes jobs, or buys new property” and integrate that data into a real-time geo-spatial database built by the country’s space agency, ISRO.
 
Only the most willfully obtuse could claim to be unable to see the nightmarish implications for this type of all-seeing, all-pervasive society, where every transaction and every movement of every citizen is monitored, analyzed, and databased in real-time by the government. And Bill Gates is one of those willfully obtuse people.”
Denne to deler lange artikkelen fra Vannessa Beeley er også viktig å få med seg i denne sammenhengen, da hun er like god på å dokumentere å skille skitten i fra kanalen på det hun formidler som Corbett er

Å ha makta over fortellingeneÅ ha makta over fortellingen betyr å ha kontroll over historien og hvordan den skal tolkes. Har man kontroll over historien, så kan man få folk til å tro helhjertet på det man forteller og man kan da manipulere dem til å utføre ens planer og agenda uten at de er klar over det. Fordi folk flest ikke går i dybden på de historiene som fortelles og sjekker sannhetsgestalten i dem, men godtar dem fordi de tror at den som forteller historien er troverdig, så kan man få dem til å tro at de kjemper det godes kamp mens de i realiteten har tatt det onde sin side.

Store grupper med mennesker kan ha tillit til de verst tenkelige overgripere og forbrytere hvis de blir fortalt at slike er pålitelige gjennom media. Å tro er for de fleste mye mer interessant enn å vite, og det er hovedgrunnen til at tyranner og diktatorer kommer til makta og kan utføre de mest grusomme overgrep mot sine medmennesker. Manglende interesse for å finne ut hvem historiefortelleren(e) er, deres bakgrunn, hva slags agenda de egentlig har og manglende innsikt i hvordan tyranner i fortiden kom til makta gir dagens tyranner stort spillerom til å gjenta historien uten at vi ser tegnene.

Det er ikke lenge siden, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot og Stasi i Øst Tyskland hadde sine glansdager, og fordi de fleste har en mye større interesse av å bli underholdt og flykte fra virkeligheten og det som foregår der enn å få ordentlig innblikk i fortiden og hva som faktisk skjer i verden i dag, så kan tyrannene i kulissene utgi seg for å være de gode mens massene heier dem frem og støtter opp om et nytt diktatur.

Lar man seg i dag føre bak lyset av ulver i fåreklær, så kan man ikke si at man ikke viste når mørket har senket seg og katastrofen er et faktum. Aldri har  det vært enklere å tilegne seg kunnskap enn i dag, og det er heller ikke voldsomt vanskelig å trene seg opp til å skille skitten i fra kanelen, det det skorter på er viljen til å finne sannheten, siden den i svært mange tilfeller ikke er like sukkersøt som løgnen.

Har man det komfortabelt, så har man ikke lyst til å stikke hull på den komforen, problemet er bare det at den komforen vil ikke vare evig, tvert i mot. Den virkelighetsfjerne boblen som svært mange holder til i vil om kort tid briste, og når den tynne hinnen av innbilt  beskyttelse er borte og virkeligheten slår inn med full kraft, så vil mange få et så stort sjokk at de ikke vil klare å komme seg på beina igjen.

Å følge strømmen er ikke det samme som at man gjør det rette, å følge strømmen handler i de fleste tilfeller om trygghet selv om den er aldri så falsk. Å sope problemene under teppe får dem ikke til å forsvinne, og stikke hodet i sanden løser ingenting. 

Vi som individer må bli oppmerksomme på at den informasjonen som vi bombarderes med 24/7 året rundt hverken er uskyldig eller uten konsekvenser. Den daglige informasjonstrømmen vi utsettes for konkurrerer om vår oppmerksomhet. Når vi tankeløst hengir oss til opplysninger og tror blindt på dem uten å undersøke om det som formidles er sant eller ikke så gir vi bort kontrollen over våre liv. Da gir vi makta til dem som overhodet ikke vil vårt beste.

 

Teksten fortsetter under bildet


“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.”

Fra boken Techniques of propaganda and persuasion https://www.amazon.in/Techniques-Propaganda-Persuasion-Magedah-Shabo/dp/1580498744

 

En meget god beskrivelse av propaganda
https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

“Ideologier både på høyre og venstre fløy har nå blitt så rigide at nye ideer knapt gjør inntrykk på tilhengerne deres. De troende på begge sider har avskjermet seg fra argumenter og begivenheter som kan rokke ved deres egne overbevisninger, og gjør ikke lenger noe forsøk på å trekke sine motstandere med i en debatt.
Det de leser består for det meste av verker som er skrevet fra nøyaktig samme synsvinkel som deres egen. I stedet for å gi seg i kast med ukjente argumenter nøyer de seg med å klassifisere dem enten som ortodokse eller kjetterske. Avsløringen av ideologiske avvik, på begge fløyer, legger beslag på krefter som heller burde vært anvendt på selvkritikk. Manglende evne til selvkritikk er det sikreste tegn på en døende intellektuell tradisjon.
I stedet for å diskutere de sosiale og politiske utviklingstrendene som undergraver gamle hellige verdier, foretrekker ideologer på høyre og venstre side å utveksle anklager om fascisme og sosialisme. Deres syn på fortiden er like forvrengt som deres syn på det som skal komme.”
Fra boken Elitenes opprør og sviket mot demokrati, 1996, av Christopher Lasch

 

Hvorfor sannheten og løgnen alltid vil være fiender https://olehartattordet.blogg.no/1507658695_hvorfor_sannheten_og_lgnen_alltid_vil_vre_fiender.html

Hvorfor ansiktsmasker ikke virker, ifølge vitenskapen

 

 

Etter to år med nedstening så er altså dette resultatet, like forbasket så lever folk i lala land og tar på seg munnbleie så fort myndighetene sier at man skal det:

“- Det vi har av dokumentasjon tyder på at munnbind har en viss effekt, men om den er stor og viktig, eller beskjeden, det vet vi ikke, sier Atle Fretheim, leder av Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.” https://www.dagbladet.no/nyheter/usikkerhet-rundt-munnbind-effekt-vi-sliter/75418298?fbclid=IwAR2or5e0foUmbvpq8ho9fasD6GjM3tP1EoJsJ9WA9xDKoQcjNsll8lUm5LU

 

 

La dette synke inn: “Fun fact: smoke particles are far larger than #SARSCoV2 Your mask protects… well, no one.”

“The Centers for Disease Control and Prevention warned people that cloth masks don’t offer protection from wildfire smoke, prompting questions and criticisms on Twitter. “Cloth masks that are used to slow the spread of COVID-19 by blocking respiratory droplets offer little protection against wildfire smoke,” the CDC website warned this week in response to several major wildfires breaking out in the western United States. “They do not catch small, harmful particles in smoke that can harm your health.”

“And here’s @cdcgov warning ordinary (non-N95) masks will do nothing to protect you against wildfire smoke because ‘they do not catch small particles,'” former New York Times reporter Alex Berenson, a vocal critic of the coronavirus lockdowns, tweeted. “Fun fact: smoke particles are far larger than #SARSCoV2. Your mask protects… well, no one.” https://www.washingtonexaminer.com/news/cdc-slammed-on-twitter-for-warning-that-cloth-masks-dont-offer-protection-from-wildfire-smoke?fbclid=IwAR3-zojNHFXT3kkzmRY6SBzPHv5V1ZmxzF_ybOE2GVKIESjYvydad66Udjs

 

 

“Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, bekrefter at munnbind kan øke risikoen for smitte.
Munnbind er laget for engangs bruk og får fort bakterier og virus både på innsiden og utsiden. Har man ikke gode rutiner for å ikke berøre munnbindet under og etter bruk, for hvordan man tar det av uten å forurense hendene og for å utføre håndhygiene etter å ha berørt munnbindet kan det være med på å forverre smittespredning, oppgir de på sine nettsider.
– Det er veldig få av disse munnbindene som faktisk er tette nok til å forhindre at viruset kommer inn under masken og treffer nesen din, sier hun.
Da hun gjestet NRK Dagsrevyen onsdag forklarte hun at de maskene som hun har sett folk bruke, er løse og åpne, slik at viruset lett kommer seg inn i masken.
– Og hvis du da går med masken for å beskytte deg mot viruset, vil det kunne ha motsatt effekt ved at viruset fanges mellom munnen og masken og du kan bli lettere smittet faktisk.” https://web.archive.org/web/20200821055410/https://www.dagbladet.no/nyheter/ikke-bruk-munnbind/72186941/

 

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet gjentar at det ikke er noen grunn til å tro at generell bruk av munnbind hindrer koronasmitte. https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2020/03/30/FHI-Munnbind-forhindrer-ikke-koronasmitte-21485038.ece?fbclid=IwAR0EfpvTZUlWKXgBCrsbwrSgERw8Q-dh_St9rp__Q8WO28l0gdAqHlY3j3Y

 


I 2009 da svineinfluensaen herjet så ble det advart mot å bruke munnbind:
“Ifølge Folkehelseinstituttet kan bruk av munnbind for å beskytte seg mot svineinfluensasmitte, bare gjøre vondt verre.”

 

 

“Bruker man munnbind for syns skyld, sånn som det nå har blitt, så har det null smitteforebyggende effekt. Det gjør egentlig bare vondt verre. Og det blir i tillegg en falsk trygghet. Jeg tror folk blir mindre bevisst på å holde avstand, og beveger seg lettere på steder med mange mennesker. Dette fordi de er «beskyttet» av at alle bruker munnbind. Det finnes ingen beskyttelse i alle de infiserte munnbindene der ute på kjøpesentrene, det blir nesten bare en større trussel.

Hold avstand, vask hender, og begrens nærkontaktene dine i stedet. Det er langt mer effektivt. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med et artig spørsmål jeg fant på nettet her om dagen: Du som går med munnbindet på haka, når du bruker kondom, har du den da på pungen?” https://www.f-b.no/du-som-gar-med-munnbindet-pa-haka-nar-du-bruker-kondom-har-du-den-da-pa-pungen/o/5-59-2120359?fbclid=IwAR1OYvh-VTZNbn_MYBpqeA91eA_n0Px638j8IH9nwSLGf773c6J1w17l8R0


Under her så finner du 90 forskningsartikler som viser hvor lite effektivt ansiktsmasker er mot influensa:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/?fbclid=IwAR36cwTFfmxxjOPv8BbpLtJxeyPW1DQgnSWPYhlLtlXCkRcAg8SOwmNMbmU

 

https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109150/

 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0002691&fbclid=IwAR11G5jf2BDSmVg5JakzUkxFO7fLdmBq0mVRC_e5aAHRLOFUQ8D62oGp6LM

 

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744?fbclid=IwAR22QL9YD20Q3pjUmY68SN39AMOafUfuTakynb6zKZD30JB_fiYAXicL6jQ

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27531371/

 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?fbclid=IwAR2SrERBDDItUCZWDwY-VwZl-0RuEODPck7O-9Ref9QhTvZ26L2AgRgyzeI

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

 

https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face%20e-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematicreview/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05?fbclid=IwAR2Ox2R6R0YpzlVcyO8-lpod_1w2XLC30kZ5e3aH2cY9WImT9CmwwstVx9U

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x?fbclid=IwAR3EA89nufTN041G4f2FNsg3ORz_jOlMUK3agbx07HNaId7pdX1uCgIewFs

 

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567?fbclid=IwAR1ItiQhkMaE0DtUOefqSjcAtTzAcwXI5H6sB82KJ8nfdkbAKVtJJ3BUvXQ

 

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747?fbclid=IwAR2CwIDcq7DDfEz9_Y9371AUv3bmYgpHjpvP_wRPSmK6p1HEo_yCGqc667A

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381?fbclid=IwAR1aYGJzN7Hnp0d7EBMCz-y8eyHLxnN2LA3dqTNr8drv9ZnpGfrTd6qR-ns

 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.488.4644&rep=rep1&type=pdf&fbclid=IwAR0zEHuSvjeDDCGBCsOg_bRTf1jR51NgrGkiN6QqDNAfqHSHSaxZppIWpIE

 

https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55?fbclid=IwAR2SrERBDDItUCZWDwY-VwZl-0RuEODPck7O-9Ref9QhTvZ26L2AgRgyzeI

 

https://academic.oup.com/cid/article/11/3/494/397025?fbclid=IwAR199iaf5uY6zjHHCM_R-eFEbZK06IAYm9V4rFRlVJxH9MJW3RplAD2u5ho

 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2011.0537?fbclid=IwAR22QL9YD20Q3pjUmY68SN39AMOafUfuTakynb6zKZD30JB_fiYAXicL6jQ&

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0009018&fbclid=IwAR11G5jf2BDSmVg5JakzUkxFO7fLdmBq0mVRC_e5aAHRLOFUQ8D62oGp6LM

 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-106?fbclid=IwAR06uxeB6bCNQF5pvu4oCIbj8A0ohTLJx1LI9Qp5fR-KBxddDmtteeVPj1s

 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2010.0686?fbclid=IwAR1LwC2HcGdIVpTDaEmWvsOtBizOYSH5j1gSHnoYO6Le_EAIvE-G6gXcMX4

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-011-9056-7?fbclid=IwAR1BW7qQPXZcDq0qk4mW9lubl12MXFdj9hrW3MoHiSKX3UUOcrT8_mNggc4

 

https://edition.cnn.com/2020/05/27/politics/fauci-coronavirus-wear-masks-cnntv/index.html

 

Here are key anchor points to the extensive scientific literature that establishes that wearing surgical masks and respirators (e.g., “N95”) does not reduce the risk of contracting a verified illness:

• Jacobs, J. L. et al. (2009) “Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: A randomized controlled trial,” American Journal of Infection Control, Volume 37, Issue 5, 417 – 419.
N95-masked health-care workers (HCW) were significantly more likely to experience headaches. Face mask use in HCW was not demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
• Cowling, B. et al. (2010) “Face masks to prevent transmission of influenza virus: A systematic review,” Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456. DOI:10.1017/S0950268809991658

None of the studies reviewed showed the benefit of wearing a mask in either HCW or community members in households (H). See summary Tables 1 and 2 therein.

• bin-Reza et al. (2012), “The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence,” Influenza and Other Respiratory Viruses 6(4), 257-267.
“There were 17 eligible studies. […] None of the studies established a conclusive relationship between mask/respirator use and protection against influenza infection.”
• Smith, J.D. et al. (2016) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis”, CMAJ Mar 2016, cmaj.150835; DOI: 10.1503/cmaj.150835

“We identified 6 clinical studies … In the meta-analysis of the clinical studies, we found no significant difference between N95 respirators and surgical masks in the associated risk of (a) laboratory-confirmed respiratory infection, (b) influenza-like illness, or (c) reported work-place absenteeism.”

• Offeddu, V. et al. (2017) “Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 December 2017, Pages 1934-1942, https://doi.org/10.1093/cid/cix681
• Radonovich, L.J. et al. (2019) “N95 Respirators vs. Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial”, JAMA. 2019; 322(9): 824-833. DOI:10.1001/jama.2019.11645

“Among 2862 randomized participants, 2371, completed the study and accounted for 5180 HCW-seasons. … Among outpatient health care personnel, N95 respirators vs. medical masks as worn by participants in this trial resulted in no significant difference in the incidence of laboratory-confirmed influenza.”

• Long, Y. et al. (2020) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis”, J Evid Based Med. 2020; 1- 9. https://doi.org/10.1111/jebm.12381

No RCT study with verified outcome shows a benefit for HCW or community members in households to wearing a mask or respirator. There is no such study. There are no exceptions. Likewise, no study exists that shows a benefit from a broad policy to wear masks in public.

Furthermore, if there were any benefit to wearing a mask, because of the blocking power against droplets and aerosol particles, then there should be more benefit from wearing a respirator (N95) compared to a surgical mask, yet several large meta-analyses, and all the RCT, prove that there is no such relative benefit. Masks and respirators do not work.

Many potential harms may arise from broad public policies to wear masks, and the following unanswered questions arise:

• Do used and loaded masks become sources of enhanced transmission, for the wearer and others?

• Do masks become collectors and retainers of pathogens that the mask wearer would otherwise avoid when breathing without a mask?• Are large droplets captured by a mask atomized or aerosolized into breathable components? Can virions escape an evaporating droplet stuck to a mask fiber?

• What are the dangers of bacterial growth on a used and loaded mask?

• How do pathogen-laden droplets interact with environmental dust and aerosols captured on the mask?
• What are long-term health effects on HCW, such as headaches, arising from impeded breathing?
• Are there negative social consequences to a masked society?
• Are there negative psychological consequences of wearing a mask, as a fear-based behavioral modification?
• What are the environmental consequences of mask manufacturing and disposal?
• Do the masks shed fibers or substances that are harmful when inhaled?
Review of the Medical Literature..
Here are key anchor points to the extensive scientific literature that establishes that wearing surgical masks and respirators (e.g., “N95”) does not reduce the risk of contracting a verified illness:

Jacobs, J. L. et al. (2009) “Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: A randomized controlled trial,” American Journal of Infection Control, Volume 37, Issue 5, 417 – 419. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216002

N95-masked health-care workers (HCW) were significantly more likely to experience headaches. Face mask use in HCW was not demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
None of the studies reviewed showed a benefit from wearing a mask, in either HCW or community members in households (H). See summary Tables 1 and 2 therein.
bin-Reza et al. (2012) “The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence,” Influenza and Other Respiratory Viruses 6(4), 257–267. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x
“There were 17 eligible studies. … None of the studies established a conclusive relationship between mask/respirator use and protection against influenza infection.”
Smith, J.D. et al. (2016) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis,” CMAJ Mar 2016 https://www.cmaj.ca/content/188/8/567
“We identified six clinical studies … . In the meta-analysis of the clinical studies, we found no significant difference between N95 respirators and surgical masks in associated risk of (a) laboratory-confirmed respiratory infection, (b) influenza-like illness, or (c) reported work-place absenteeism.”
Offeddu, V. et al. (2017) “Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 December 2017, Pages 1934–1942, https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747
“Self-reported assessment of clinical outcomes was prone to bias. Evidence of a protective effect of masks or respirators against verified respiratory infection (VRI) was not statistically significant”; as per Fig. 2c therein:
Radonovich, L.J. et al. (2019) “N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial,” JAMA. 2019; 322(9): 824–833. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214
“Among 2862 randomized participants, 2371 completed the study and accounted for 5180 HCW-seasons. … Among outpatient health care personnel, N95 respirators vs medical masks as worn by participants in this trial resulted in no significant difference in the incidence of laboratory-confirmed influenza.”
Long, Y. et al. (2020) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis,” J Evid Based Med. 2020; 1- 9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381
“A total of six RCTs involving 9,171 participants were included. There were no statistically significant differences in preventing laboratory-confirmed influenza, laboratory-confirmed respiratory viral infections, laboratory-confirmed respiratory infection, and influenza-like illness using N95 respirators and surgical masks. Meta-analysis indicated a protective effect of N95 respirators against laboratory-confirmed bacterial colonization (RR = 0.58, 95% CI 0.43-0.78). The use of N95 respirators compared with surgical masks is not associated with a lower risk of laboratory-confirmed influenza.”
Conclusion Regarding That Masks Do Not Work
No RCT study with verified outcome shows a benefit for HCW or community members in households to wearing a mask or respirator. There is no such study. There are no exceptions.
Likewise, no study exists that shows a benefit from a broad policy to wear masks in public (more on this below).
Furthermore, if there were any benefit to wearing a mask, because of the blocking power against droplets and aerosol particles, then there should be more benefit from wearing a respirator (N95) compared to a surgical mask, yet several large meta-analyses, and all the RCT, prove that there is no such relative benefit.
https://aapsonline.org/mask-facts/?fbclid=IwAR3hoeMrqsop1TGRJwA0NAu2WUx-ytCgYEJsoxtUnZNwWNbeaJb_hwxmFD8
N95 masks and re-breathing respired (exhaled) air:
Evaluation of rebreathed air in human nasal cavity with N95 respirator: a CFD study

Masks may actually increase your coronavirus risk if worn improperly, surgeon general warns
https://edition.cnn.com/2020/03/02/health/surgeon-general-coronavirus-masks-risk-trnd/index.html?fbclid=IwAR3hoeMrqsop1TGRJwA0NAu2WUx-ytCgYEJsoxtUnZNwWNbeaJb_hwxmFD8

Face masks cannot stop healthy people getting Covid-19, says WHO
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/face-masks-cannot-stop-healthy-people-getting-covid-19-says-who?fbclid=IwAR0_0-UmyGDmxm60OQaH81jgPuMrt4m4Uj4mBcqHbRVE_qkc-gElwlHeItk

No good choices: A mask may block out some pollution but have other ill health effects


Driver in crash may have passed out from wearing N95 mask too long.
https://abcnews.go.com/US/driver-crash-passed-wearing-n95-mask-long-police/story?id=70346532&fbclid=IwAR1B3zZJqtdC-ioTxF4e0Ur_10rD7eRAT0CrWq4GMvDadMWZ5ij-AUn3FbE

“‘The average healthy person does not need to have a mask, and they shouldn’t be wearing masks,’ Dr. Perencevich said. ‘There’s no evidence that wearing masks on healthy people will protect them. They wear them incorrectly, and they can increase the risk of infection because they’re touching their face more often.’” https://www.forbes.com/sites/tarahaelle/2020/02/29/no-you-do-not-need-face-masks-for-coronavirus-they-might-increase-your-infection-risk/?fbclid=IwAR13mdyjYgaCRc9FDIM95tQF_-mKUIzK2YNt9lcork21C8Dmpt3rrWrWTjo#3ba580f9676c

Cloth masks: Dangerous to your health?
“Respiratory infection is much higher among healthcare workers wearing cloth masks compared to medical masks, research shows. Cloth masks should not be used by workers in any healthcare setting, authors of the new study say.” https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm?fbclid=IwAR31IWBbIbEvSnaG6kbd3Ye4mOVgPAAELyDDH_wuHw-8CBG4UZmzbFtbNLk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/?fbclid=IwAR1LwC2HcGdIVpTDaEmWvsOtBizOYSH5j1gSHnoYO6Le_EAIvE-G6gXcMX4

During Hemodialysis:
“Seventy percent of the patients showed a reduction in partial pressure of oxygen (PaO2), and 19% developed various degrees of hypoxemia [low blood oxygen]. Wearing an N95 mask significantly reduced the PaO2 level and increased respiratory adverse effects…”
Report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery.
“Our study revealed a decrease in the oxygen saturation of arterial pulsations (SpO2) and a slight increase in pulse rates compared to preoperative values in all surgeon groups.”
A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers.
“The rates of all infection outcomes were highest in the cloth mask arm, with the rate of ILI statistically significantly higher in the cloth mask arm…”
“An analysis by mask use showed ILI (RR=6.64, 95% CI 1.45 to 28.65) and laboratory-confirmed virus (RR=1.72, 95% CI 1.01 to 2.94) were significantly higher in the cloth masks group compared with the medical masks group. Penetration of cloth masks by particles was almost 97% and medical masks 44%.”
“Moisture retention, reuse of cloth masks and poor filtration may result in increased risk of infection.”
Do N95 respirators provide 95% protection level against airborne viruses, and how adequate are surgical masks?
“Viral particles, or virions, are one of the smallest known bioaerosol agents, with a particle diameter ranging from 20 to 300nm.”
Regarding the size of virions and penetration of N95 masks:
“Similar results were reported by Martin and Moyer, who found that the maximum penetration of particles through the fiber-charged N95 respirators occurred in the 50- to 100-nm size range. Thus it should be emphasized that the certified N95 respirators will protect their wearers properly against the particles of 300 nm and larger, but their performance may be be- low the threshold for aerosol particles of the nanosize range.”
For one of the surgical masks tested, “the penetration increases with increasing particle size to 84.5% for particles of 80 nm in diameter…”
“The penetration data presented in this paper were obtained using manikin-based tests. Thus, the respirators and surgical masks were sealed to the manikin’s face. Such procedure eliminated the leakages, which can occur when a subject wears the personal respiratory protection devices. In real life, the leaks may lead to considerably increased particles penetration. …without proper fit testing,
the wearer of a respirator cannot achieve the desired protection level.”
“The results indicate that N95-certified respirators may not necessarily provide a proper protection against virus, which is considerably smaller than the accepted most penetrating particle size of 300 nm used in the certification tests.”
“The N95 filtering face piece respirators may not provide the expected protection level against small virions. Some surgical masks may let a significant fraction of airborne viruses penetrate through their filters, providing very low protection against aerosolized infectious agents in the size range of 10 to 80 nm.” https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(05)00911-9/fulltext?fbclid=IwAR20OCN0L7s4j5qJ1yIEIUssg-gBaq0q13pyCzIwTOhLN9ruk7oXcTfGVCw
Headaches Associated With Personal Protective Equipment – A Cross-Sectional Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19.
81.0% of respondents developed de novo PPE-associated headaches.
60% of inspired air is respired air when wearing a properly fitted N95 mask.
OSHA Respiratory Protection Standard states that any atmosphere below 19.5% oxygen is dangerous for human health.
If 60% of air is re-breathed/previously exhaled air, consisting of 16% oxygen, and 40% of the air breathed is 21% oxygen, the overall percentage of oxygen in 100% of the air being breathed in while wearing a mask, is 18%. Well below the 19.5% OSHA standard.
Use of Surgical Face Masks to Reduce the Incidence of the Common Cold Among Health Care Workers in Japan: A Randomized Controlled Trial. (Didn’t work.)
An article published April 6th, 2020, states:
“Limited, indirect evidence from lab studies suggests that homemade fabric masks may capture large respiratory droplets, but there is no evidence they impede the transmission of aerosols implicated in the spread of COVID-19, according to a paper published yesterday by the National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine.
In the paper, the National Academies’ Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats said that, because no studies have been done on the effectiveness of cloth masks in preventing transmission of coronavirus to others, it is impossible to assess their benefits, if any.” https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/data-do-not-back-cloth-masks-limit-covid-19-experts-say?fbclid=IwAR20OCN0L7s4j5qJ1yIEIUssg-gBaq0q13pyCzIwTOhLN9ruk7oXcTfGVCw
“At present, there is no direct evidence (from studies on COVID- 19 and in healthy people in the community) on the effectiveness of universal masking of healthy people in the community to prevent infection with respiratory viruses, including COVID-19.”
Evaluating the efficacy of cloth facemasks in reducing particulate matter exposure:
“our results suggest that cloth masks are only marginally beneficial in protecting individuals from particles<2.5 μm.”
“…common fabric materials may provide marginal protection against nanoparticles including those in the size ranges of virus-containing particles in exhaled breath.”
“None of the studies established a conclusive relationship between mask/respirator use and protection against influenza infection.”
“Wearing N95 masks results in hypooxygenemia and hypercapnia which reduce working efficiency and the ability to make correct decision.
Medical staff are at increased risk of getting ‘Severe acute respiratory syndrome'(SARS), and wearing N95 masks is highly recommended by experts worldwide. However, dizziness, headache, and short of breath are commonly experienced by the medical staff wearing N95 masks.”
“Masks-for-all for COVID-19 not based on sound data.”
Commentary from Dr. Brosseau, a national expert on respiratory protection and infectious diseases and professor (retired), University of Illinois at Chicago, and Dr. Sietsema, also an expert on respiratory protection and an assistant professor at the University of Illinois at Chicago. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data?fbclid=IwAR3detNxOjOA1MV6ZkaAfA5c8luLxBcPBpWW1HcTs-I6MPBCuOr-I9fbVwk

 

N95 masks may be effective but not other masks: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext?fbclid=IwAR3EA89nufTN041G4f2FNsg3ORz_jOlMUK3agbx07HNaId7pdX1uCgIewFs#%20

N95-masked health-care workers (HCW) were significantly more likely to experience headaches. Face mask use in health care workers has not been demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds (colds are caused by coronaviruses).
Face masks to prevent transmission of influenza virus: a systematic review.

There is some evidence to support the wearing of masks or respirators during illness to protect others, and public health emphasis on mask wearing during illness may help to reduce influenza virus transmission. There are fewer data to support the use of masks or respirators to prevent becoming infected. https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05?fbclid=IwAR1TRE41nahxly3p6NCItmACVJHU0mbvan1h833QxHJFJM6svUXIzKpd4lo

The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence.
“There were 17 eligible studies… None of the studies established a conclusive relationship between mask/respirator use and protection against influenza infection.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/?fbclid=IwAR13mdyjYgaCRc9FDIM95tQF_-mKUIzK2YNt9lcork21C8Dmpt3rrWrWTjo#idm140166105578400title
“We identified six clinical studies … . In the meta-analysis of the clinical studies, we found no significant difference between N95 respirators and surgical masks in associated risk of (a) laboratory-confirmed respiratory infection, (b) influenza-like illness, or (c) reported work-place absenteeism.”
“Initial guidelines on preventing acute respiratory infection relied on surrogate exposure data and data extrapolated from the protection of health care workers against tuberculosis because clinical evidence did not exist at that time.”
Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis.
“Compared to masks, N95 respirators conferred superior protection against [clinical respiratory illness] (RR = 0.47; 95% CI: 0.36–0.62) and laboratory-confirmed bacterial (RR = 0.46; 95% CI: 0.34–0.62), but not viral infections or [influenza-like illness].”
“Self-reported assessment of clinical outcomes was prone to bias. Evidence of a protective effect of masks or respirators against verified respiratory infection (VRI) was not statistically significant.”
Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis.
“In this pragmatic, cluster randomized clinical trial involving 2862 health care personnel, there was no significant difference in the incidence of laboratory-confirmed influenza among health care personnel with the use of N95 respirators (8.2%) vs medical masks (7.2%).”
N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial.
“N95 respirators should not be recommended for general public and nonhigh‐risk medical staff those are not in close contact with influenza patients or suspected patients.”
“The use of N95 respirators compared with surgical masks is not associated with a lower risk of laboratory-confirmed influenza.”
“There were no statistically significant differences in preventing laboratory-confirmed influenza, laboratory-confirmed respiratory viral infections, laboratory-confirmed respiratory infection, and influenza-like illness using N95 respirators and surgical masks. Meta-analysis indicated a protective effect of N95 respirators against laboratory-confirmed bacterial colonization (RR = 0.58, 95% CI 0.43-0.78).”
Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381

 

 

“– Vanlig munnbind gir falsk trygghet og beskytter ikke mot coronasmitte. Det blir som å sette plaster på et beinbrudd. Du trenger maske med filter som hindrer viruset i å pustes inn, sier HMS-ekspert Bård Kulseth i Skydda Norge.
For å få tilstrekkelig beskyttelse mot virus, bakterier og sporer i lufta, er det såkalte ​partikkelmasker (også kalt støvmasker) som gjelder. Disse maskene inneholder filter som stopper uren luft i å pustes inn, og er det som anbefales for friske mennesker som skal beskytte seg i eksempelvis store folkemengder, på flyplass eller offentlig transport.
Ørjan Olsvik, professor i mikrobiologi er enig:
 – Slike virus er så små og kommer seg gjennom munnbind, så i realiteten er det lite trygghet i å bruke dem.” https://www.dfly.no/coronaviruset-munnbind-hjelper-ikke/?fbclid=IwAR1-M38Ezo6ui8J_x-yXGCMJrjG8onO9tnk-IZ5ePo1tx3Jhnqkzu08iUhI

 


Hvis du vil bruke maske, les dette fra ILLUSTRERT VITENSKAP. La meg bare si at et 1000, ja tusen virus får plass på snitt flaten til et hårstrå:
“Beskytter ansiktsmasker mot koronavirus?
Masker må være av medisinsk standard for å beskytte mot koronavirus. De du kan kjøpe i butikkene eller på nettet, vil som regel ikke være tilstrekkelige – og kan i verste fall være med på å spre smitten fordi de brukes feil.
Masker av medisinsk standard, for eksempel FFP3 eller N95, fjerner mye koronavirus fra luften du puster inn. Den typen masker dekker både munn og nese og sitter helt tett til ansiktet. De kalles også for åndedrettsvern.
Korona er imidlertid ikke – som andre sykdommer kan være – luftbåren, så selve viruset svever ikke rundt og infiserer. Derimot finnes koronavirus i såkalte aerosoler; mikroskopiske dråper kroppsvæske i form av slim eller snørr. Det blir massevis av disse i luften når en syk person hoster eller nyser.
Brukt korrekt kan åndedrettsvern av den rette kvaliteten hindre at virus i aerosolform slipper inn i kroppen gjennom luftveiene.
Masker gir falsk trygghet
For de fleste er maske og åndedrettsvern – selv i medisinsk kvalitet – imidlertid ikke så mye mer enn falsk trygghet.
For det første kan koronavirus komme inn i kroppen på flere andre måter enn med pusten. Det skjer for eksempel gjennom overflater en syk person har berørt. Eller der det har landet mikroskopiske aerosoldråper. Når andre berører overflaten, samler de opp virus på hendene og får dem inn i kroppen ved å berøre seg selv i ansiktet.
Det er derfor helsemyndighetene oppfordrer til hyppig håndvask eller bruk av håndsprit, samt grundig rengjøring.
For det andre kan koronavirus slippe inn i kroppen gjennom øynene, der cellene – i motsetning til huden – er levende og dermed sårbare for et virus som lander på dem. Det er derfor personale i tett kontakt med syke, i for eksempel Kina, har på seg noe som ligner dykkermasker.
Endelig må selv åndedrettsvern av medisinsk standard brukes helt korrekt for å virke. Det viste blant annet utbruddet av koronavirusets fetter, SARS, i 2002 og 2003. Her ble helsepersonale smittet selv om de ble beskyttet etter alle kunstens regler.
Det viste seg at de ikke hadde fått opplæring i hvordan maskene skulle fjernes etter bruk. De bare grep fatt i dem og rev dem av. Dermed ble de smittet av viruspartikler fanget på utsiden av masken.
Kvaliteten må være høy.
Mange masker i butikkene og på nettet er uegnet til å beskytte mot virus.
En del sitter rett og slett ikke tett nok til ansiktet. Det er den typen masker pasienter med luftveissykdommer blir utstyrt med på sykehusene. De brukes også av for eksempel tannleger, og er laget for å bremse dråper av kroppsvæske ved utpust, eller når personen hoster eller nyser.
Andre masker filtrerer ikke de virkelig små partiklene. I februar 2020 viste bilder fra elektronmikroskoper at koronavirus har en diameter på mellom 60 og 140 nanometer (nm). En nanometer er en milliarddel av en meter. Et vanlige strå av hodehår fra et menneske er 60 000 nm tykt. Så koronavirus kan slippe gjennom selv veldig små hull og veldig finmaskede filtre.
De europeiske standardene for filtre – FFP – er basert på evnen til å stoppe partikler med en diameter på 300 nanometer eller større.
FFP1 stopper minst 80 prosent.
FFP2 stopper minst 94 prosent.
FFP3 stopper minst 99,95 prosent.
USAs N95-standard svarer stort sett til den europeiske FFP3.
Fordi koronasmitte ikke er luftbåren, men smitter gjennom aerosoldråper, som er mye større enn det enkelte viruset, er helsepersonale i tett kontakt med smittede tilstrekkelig beskyttet av FFP3-masker.
Maskene er imidlertid både ubehagelige å ha på og vanskelige å puste gjennom. I helsesektoren kan de maksimalt brukes tre timer i trekk.”

 

 

“The land with no face masks: Holland’s top scientists say there’s no solid evidence coverings work and warn they could even damage the fight against Covid-19.” https://www.dailymail.co.uk/news/article-8583925/The-land-no-face-masks-Hollands-scientists-say-theres-no-solid-evidence-coverings-work.html?fbclid=IwAR0xsZ8ufbpVVlzIdg4SctNtoBT_41zn6wruvui-9sj7GWFX2oQBkTkgwqc

Forskere holder tæt: Hemmeligt om mundbind virker

“Åndedrettsvern skal bare brukes dersom risiko for skader på liv og helse hos arbeidstakeren ikke kan unngås på annen måte.
Åndedrettsvern er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem.
Åndedrettsvern kan ikke beskytte arbeidstakeren hvis det lekker. En vanlig grunn til lekkasje er at åndedrettsvernet ikke passer til arbeidstakerens ansiktsform.
For å unngå lekkasje er det viktig at åndedrettsvernet man velger blir tetthetstestet. Tetthetstesting er en metode for å kontrollere at masken passer ansiktsformen og sitter tett til ansiktet. Tetthetstesting av åndedrettsvernet er nødvendig ved anskaffelse og daglig før bruk.
Den enkleste måten å teste om en maske med filterholder er tett er å tette filtret/luftinntaket med plastfolie eller hånden slik at ingen luft kommer inn i masken. Trekk pusten dypt uten å puste ut. Da trykkes masken mot ansiktet. Masken må holde seg tett til huden i minst 10 sekunder for å kunne kvalifiseres som tett.
Åndedrettsvern bør bare benyttes i en begrenset tidsperiode daglig. Bruk av filtrerende åndedrettsvern bør være kortvarig, da det fort blir ubehagelig å gå med denne type verneutstyr, og faren for feil bruk øker.

 

“Public health officials say the idea makes it clear that public health organizations have a responsibility to not harm the people they are assigned to protect.

“If a community is at risk, the government may have a duty to recommend interventions, as long as those interventions will cause no harm, or are the least harmful option,” wrote Claire J. Horwell Professor of Geohealth at Durham University and Fiona McDonald, Co-Director of the Australian Centre for Health Law Research at Queensland University of Technology. “If an agency follows the principle of effectiveness, it will only recommend an intervention that they know to be effective.”

The problem with mask mandates is that public health officials are not merely recommending a precaution that may or may not be effective.

They are using force to make people submit to a state order that could ultimately make individuals or entire populations sicker, according to world-leading public health officials.

That is not just a violation of the Effectiveness Principle. It’s a violation of a basic personal freedom.

Mask advocates might mean well, but they overlook a basic reality: humans spontaneously alter behavior during pandemics. Scientific evidence shows that American workplaces and consumers changed the patterns of their travel before lockdown orders were issued.

As I’ve previously noted, this should come as no surprise: Humans are intelligent, instinctive, and self-preserving mammals who generally seek to avoid high-risk behavior. The natural law of spontaneous order shows that people naturally take actions of self-protection by constantly analyzing risk.

Instead of ordering people to “mask-up” under penalty of fines or jail time, scientists and public health officials should get back to playing their most important role: developing sound research on which people can freely make informed decisions.” https://fee.org/articles/europes-top-health-officials-say-masks-arent-helpful-in-beating-covid-19/?fbclid=IwAR21iv1W9rNixEgWQamEvVfDUNk_JyPqrowWHF5kztppkxzkb-evlHK2lTY

No strong evidence that face coverings prevent aerosol spread of Covid-19

Ved bruk av munnbind så samler det seg dårlige baktereier i munnen som ikke burde være der, som resulterer i tanntråte og infeksjoner i munnen som også kan lede til både slag og hjerteinfarkt. 50% av dem som bruker munnbind blir altså rammet av dette. Hvorfor opplyser ikke myndighetene om dette?
 
“Now that dentists have reopened their doors, they’re having patients show up with a nasty set of symptoms, which the doctors have dubbed “mask mouth.”
 
The new oral hygiene issue — caused by, you guessed it, wearing a mask all the time to prevent the spread of the coronavirus — is leading to all kinds of dental disasters like decaying teeth, receding gum lines and seriously sour breath.
 
“We’re seeing inflammation in people’s gums that have been healthy forever, and cavities in people who have never had them before,” says Dr. Rob Ramondi, a dentist and co-founder of One Manhattan Dental. “About 50% of our patients are being impacted by this, [so] we decided to name it ‘mask mouth’ — after ‘meth mouth.’ ”
 
The term “meth mouth” is widely used by dentists to describe the dental problems that arise among methamphetamine users. Addicts often end up with cracked, black- and brown-stained teeth because the stimulant causes sugar cravings, teeth grinding and jaw clenching. They also often neglect their oral hygiene.
 
While mask mouth isn’t quite as obvious, if left untreated, the results could be equally harmful.
 
“Gum disease — or periodontal disease — will eventually lead to strokes and an increased risk of heart attacks,” says Dr. Marc Sclafani, another co-founder of One Manhattan Dental.
 
He says the stinky syndrome is triggered by face coverings, since wearing a mask increases dryness of the mouth — and a buildup of bad bacteria.”

 

“Members of the public could be putting themselves more at risk from contracting coronavirus by wearing face masks, one of England’s most senior doctors has warned.

Jenny Harries, deputy chief medical officer, said the masks could “actually trap the virus” and cause the person wearing it to breathe it in.

“For the average member of the public walking down a street, it is not a good idea” to wear a face mask in the hope of preventing infection, she added. https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-news-face-masks-increase-risk-infection-doctor-jenny-harries-a9396811.html?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0

The Lancet, JAMA og NEJM har nektet å ta imot en dansk studie om bruk av munnbind mot covid-19, den eneste randomiserte studien om dette med hele 6000 deltagere.

Det er nærliggende å tro at det skyldes at studien konkluderer med noe ingen styresmakter i verden ønsker å høre: at munnbind ikke fungerer som tiltak på samfunnsnivå – eller at det faktisk fører til mer smitte. I så fall er det en av de største vitenskapelige skandalene i moderne tid og enda et tegn på at vitenskapen har blitt knust av politikk:

“Hvorfor tidsskrifterne har afvist studiet, vil forskerne bag ikke ud med. Og studiets konklusioner vil de heller ikke røbe.

Men i søndags nærmede en af forskerne bag studiet sig måske et svar på, hvorfor det ikke er blevet udgivet endnu.

Den tidligere New York Times-journalist Alex Berenson spurgte i en mail professor på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling Thomas Lars Benfield om, hvornår resultaterne bliver offentliggjort.

»Så snart et tidsskrift er modigt nok til at acceptere studiet,« lød Benfields svar.

Det danske forskningsstudie er den hidtil største undersøgelse af, om brugen af mundbind i det offentlige rum beskytter os mod coronasmitte. På verdensplan vel at mærke.
I løbet af undersøgelsen – som startede i april – bar halvdelen af de 6.000 deltagende forsøgspersoner mundbind i en måned, mens den anden halvdel ikke gjorde.

Fordelingen blev afgjort ved lodtrækning. Og ved forsøgsperiodens slutning blev alle 6.000 testet for coronavirus.

Det er forskere fra fire hospitaler i hovedstadsområdet, der står bag undersøgelsen, som har fået økonomisk støtte fra to fonde bag Salling Group.

Forskerne bag studiet har kendt resultatet i flere måneder, og ifølge studiets talsmand og hovedforfatter, professor i kardiologi og overlæge ved Rigshospitalet Henning Bundgaard haster det med offentliggørelsen, blandet andet fordi det vil klæde myndighederne bedre på til at træffe beslutninger om krav til brug af mundbind.

Hvis ikke vanlige folk setter ned foten og sier bestemt nei, vil halsbåndet stramme seg til helt til du ikke kan puste. Det finnes ingen grense som ikke kan overskrides. “Det er bare en maske” Det er ikke “bare” – det er barnemishandling.

Innholdet i dette innlegget er så grovt at jeg mangler ord. Barnemishandling forkledd som “sikkerhet”. Om du ikke instinktivt skjønner at dette er galematias, trenger du en propaganda-detox.

Når vi bytter bort rettigheter i “sikkerhet” mister vi begge deler. Nå slenger de barna i pokerpotten. Det er så grovt. Det er utillatelig.  https://www.dagbladet.no/meninger/na-er-det-alvor/72736989?fbclid=IwAR2PSVFFCSNdLTuAP1nWEHt6ZeCWOfT0WDSYXLe0Wd6a-diO3iR1VeDDB0Y

Les også utdraget fra WHO rapporten under her som WHO gjorde i februar i år og som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19, IKKE smitter voksne:
 
“Data on individuals aged 18 years old and under suggest that there is a relatively low attack rate in this age group (2.4% of all reported cases). Within Wuhan, among testing of ILI samples, no children were positive in November and December of 2019 and in the first two weeks of January 2020.
 
The Joint Mission learned that infected children have largely been identified through contact tracing in households of adults. Of note, people interviewed by the Joint Mission Team could not recall episodes in which transmission occurred from a child to an adult.”
Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.
Utdraget finner du nederst på side ti her

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Dette har jeg stilt spørsmål ved tidligere (se bildet over her), nemlig hvor mange av dem som jobber i butikker der de betjener store mengder mennesker daglig har blitt syke av covid 19, og hvorfor de fleste av dem ikke bruker munnbind? Hvor mange av dem som jobber i matbutikkene, bensinstasjonene, og andre butikker er det som har blitt innlagt på sykehus som følge av covid 19?

Slike tall ville jo gitt en indikasjon på hvor smittsomt covid 19 egentlig er. Man behøver ikke å være professor i epidemiologi for å skjønne at her ville man kunne ha hentet inn noen av de mest verdifulle tallen som viser hvor smittsomt covid 19 faktisk er.

Så hvorfor har ikke dette blitt gjort, eller har det det? I så fall hvorfor ligger ikke en slik undersøkelse offentlig ute slik at vi alle kan få innsyn i den?

 

Teksten fortsetter under bildet

 

I denne bloggen finner du det du minimum må vite om covid-19 før du gjør deg opp en mening om hva det egentlig handler om. Har du ikke satt deg inn i dette og du tror blindt på fryktpropagandaen som regjeringa og media sprer da er du rett og slett farlig for demokratiet og ytringsfriheten. Og sitatet under her er bare en liten dråpe av det du finner av viktig informasjon som du må sette deg inn i:
“Hvorfor kommer disse påbudene når smitteverneffekten er mer enn tvilsom? Det er vanskelig å se dette som noe annet enn et politisk tiltak for å holde folk under hælen. Maskene er et synlig tegn på underkastelse og lydighet, og de bidrar også til å opprettholde en atmosfære av frykt og nervøsitet i befolkninga.

Denne fryktatmosfæren har gjort det mulig for myndighetene i svært mange land å gjennomføre betydelige innskrenkninger i demokratiet, mer eller mindre avskaffelse av organisasjonsfriheten, møtefriheten og demonstrasjonsfriheten. Politikerne har også funnet ut at sjøl om de er inkompetente og har utløste det største sammenbruddet i økonomien på 100 år, har frykten gjort dem populære.”

“Det er viktig at Koronakommisjonen får et godt grunnlag for å gjennomgå covid-19-utbruddet. Vår felles målsetting må være at dette offentlige organet kan komme med nyttige anbefalinger for å bedre fremtidig beredskap og krisehåndtering. Det er derfor et klokt grep å foreslå en egen lov for informasjonstilgangen til kommisjonen.

 
For å kunne utføre oppdraget, vil kommisjonen ha behov for informasjon som kan omfatte taushetsbelagte opplysninger. I den nye loven skal det fastsettes hvilke regler som da skal gjelde.
 
Dermed trår departementet til med et forslag om hele hundre års hemmelighold: Informasjon som ellers hadde blitt offentlig etter 60 år, kan først bli kjent 40 år senere.
 
Nyrud har ingen problemer med å se at noen informasjoner vil kunne belegges med taushetsplikt, men hun reagerer skarpt på den ekstremt lange fristen som regjeringa går inn for. Hun skriver:
 
Flere har tatt til orde for å senke grensen for når taushetsplikten bortfaller. Arkivlovutvalget foreslår en passende tidsgrense for taushetsbelagte personopplysninger burde være 10 år etter personens død, slik det er i Danmark.
 
Til og med det konservative og lite offentlighetsvennlige Forvaltningslovutvalget ønsker at grensen for slike opplysninger fastsettes til 20 år etter dødsfallet. Forslaget om å forlenge taushetsplikten til 100 år, er med andre ord i strid med rettsforståelsen ellers i samfunnet.”

https://olehartattordet.blogg.no/er-covid-19-en-diabolsk-plan-for-a-fa-verdensherredomme-ser-vi-fase-to-av-denne-epidemien-bli-beskrevet-her.html

Teksten fortsetter under bildet

“Når økonomien kollapser totalt og folk blir arbeidsløse, mister inntekt og banken beslaglegger huset, da først skjønner folk at de var lurt inn i en ond sirkel og jagde sin egen hale i årevis bare for og gjøre de få enda mektigere.”

Regjeringen vil altså hjelpe de som er rikest til å holde seg på beina, men det er ikke regjeringens penger som brukes til dette, det er våre penger, dine og mine, regjeringen forvalter disse pengene for deg og meg. Og da burde vi ha noen krav som innfris før våre penger brukes.

For det første så vil jeg ha en liste over hvilke det er som får støtte som ligger ute til offentlig skue, for det andre så vil jeg vite hvor mye de får, og for det tredje så vil jeg vite om disse pengene skal betales tilbake. Vi gir da ikke bort penger?

For det fjerde, så må jo også de som får disse pengene legge ut et offentlig regnskap slik at vi ser om de faktisk har behov for økonomisk støtte.

Og for det femte, de som tar ut utbytte, de sier jo klart i fra at de IKKE har behov for støtte, og hvis regjeringa allikevel gir økonomisk støtte til dem som henter utbytte, så er det jo noe som virkelig skurrer. Man må jo rett og slett være idiot for ikke å forstå at det da dreier det seg om kameraderi og korrupsjon.

Det er jo ikke tvil om at små bedrifter i hundrevis, sannsynligvis tusenvis kommer til å gå konkurs, og da vil de store stå igjen som vinnere. Dvs at de kan presse opp prisene, for de har ikke lenger noen konkurrenter.

Selv om vi nå har en krise så betyr ikke det at vi skal legge bort vår evne til å tenke selvstendig.

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk ble stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Maten, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men kontrollen over dem har skiftet hender og den kontrollen kommer i hende på særedeles samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati. Individer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.

Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp i mot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hadde folk flest stått samlet under en slik krise, så kunne vi ha tvunget dem som satt med midlene som ville gitt oss en akseptabel levestandard til å gi oss det vi trengte.

Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne, når skal det ta slutt, når skal vi lære?

Hvis man stiller corona krisa opp mot økonomisk ruin for Norge og hva konsekvensene av det vil bli, hva er da verst? Hvordan vil vi få råd til å opprettholde sykehus og ha råd til utstyr neste gang en slik infuensa kommer når landet er bankrott? https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

 

En strømleverandør som ikke har noen tilknytning til vindkraft

Inger Johanne Matheson skriver:

“VIKTIG MELDING!!!

Strømleverandøren Yetz er som kjent et av de få strømselskapene som ikke har noen tilknytning til vindkraft. Yetz er også medlem av Motvind og sponser Motvind. I tillegg er Yetz ikke med i gjennomfaktureringsordningen som andre strømleverandører er med i, hvilket vil si at de sender separat strømfaktura – og netteiere må dermed sende separat nettfaktura til Yetz-strømkunder!

Dette gjør av vi som bestrider gebyr for ha måler uten kommunikasjonmodul nå kan trekke fra gebyret på netteiers faktura og dermed ramme netteier direkte – FANTASTISK, IKKE SANT??💪👊🤜

https://www.yetz.no/stromn

Vart du skræmt no?

som beskriver hvordan statistikker, meningsmålinger, overskrifter og hersketeknikker grovt misbrukes av media og journalister 24/7 året rund for å spre frykt, for så og sammenlign hvor mange av disse metodene som blir brukt i flått artikkelen fra abc nyheter.
 
Og når du har gjort det, så kan du se denne 91 sekunder lange traileren av skrekkfilmen Ticks (Flått) fra 1993 https://www.youtube.com/watch?v=b4uhzVlesk8 som man skulle tro at de som har skrevet artikkelen egentlig referer til.
 
Og tror man at fordi det refereres til forskning.no at det skal legitimere denne artikkelen som sann, så må man også sette seg inn i forskning som blir brukt som politisk og økonomisk verktøy for å fremme en agenda der sannhet ikke en gang kommer i andre rekke, noe det finnes dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html
 

Når NVE og staten står på strømprodusentenes sin side og ikke folket

 

Noen utrdrag fra boken “Energipolitikken på feil spor! Og det er du som betaler!” av Stein Roar Brunborg. Obligatorisk lesning for å forstå dagens mildt sagt urettferdige kraftpolitikk som rammer den norske befolkningen som en hammer:

“Store økonomiske  verdier er nedlagt i vårt  kraftsystem, men den politiske drivkraften domineres av økonomiske interesser. særlig husholdningen pålegges økonomiske byrder de bør avlastes for. For hver enkelt husholdning er det <<bare>> noen tusenlapper i året, men for to millioner strømkunder dreier det seg om årlige milliarder som i over 15 år kan summeres opp til noen titalls milliarder.

Strømkundene betaler i praksis så godt som alle kostnadene i det lokale nettet, men uten å få innflytelse på hvordan midlene forvaltes av eksterne eiere av nettet. Strømkundene  får heller ikke relevant informasjon om det nettet de finansierer. Kundene får da heller ikke godt nok innsyn i hvordan deres  handlinger kan påvirke de kostnadene som faktureres over nettleien. Kundenes mulighet til å påvirke de styrende organer i et nett eid av eksterne eiere er ytterst begrenset.

Når de lokale nettkundene er ansvarlige for å betale så godt som alle kostnadene i investering, drift og vedlikehold av sitt lokale nett er det naturlig å reise spørsmålet om ikke nettkunde bør være eiere av nettet. Kundene er uansett ansvarlige for økonomien i nettet siden de har betalingsplikt for kostnadene, men eierskapet vil gi dem innsikt i hvordan pengene forvaltes til det beste for kundene.

Å la kundenen eie sitt eget lokale nett vil også kunne kombinere hensynet til den enkelte kundes strømøkonomi med et helhetssyn på hvordan vi kan oppnå  et kostnadseffektivt lokalt strømnett for alle.

Ved å gi strømkundene eierskap til sitt lokale strømnett så får de også sin egen stemme i de nasjonale prosessene som styrer miljøpolitikk, strømnett og kraftmarked. Strømkundene får da sine egne representanter der de bor og i de rom der endringene diskuteres og avgjøres.

Energipolitikk dreier seg mye om fordeling av samfunnets verdier. Husholdningenes stemmerett er da et viktig redskap. Et kunde-eid lokat strømnett kan da også bidra til et <<grønt skifte>> i energi og samfunnspolitikken hvor det taes bedre hensyn til vanlige strømkunders økonomiske interesser enn tilfellet er i dag.

Det skal bygges ut et kostbart kraftsystem over hodet til den vanlige strømkunden. Prisen er av både Statnett og NVE anslått til 140 milliarder kroner. Vil forbrukerne også denne gangen stå igjen med regningen uten å få nytte for pengene? Det ser sånn ut!

I dag er de lokale strømnettene nær 100 prosent betalt av lokale strømkunder. Eierskapet ligger fortsatt ofte hos de lokale kraftselskapene som hadde lokalt monopol før energiloven kom i 1990. Mange nett er nå slått sammen, men kan fortsatt være en del av et kraftkonsern som også har produksjon.

En selvfinanisert infrastruktur skal ikke gi utbytte til andre enn de som finansierer nettets kostnader. De eksterne eierere av lokalt nett har i dag likevel anledning til å ta ut av avkastningen fra driften av det nettet som kundene betaler for via nettleien.

Det er vanskelig å forstå hvorfor de som i praksis betaler kostnadene ikke skal ha innflytelse  på hvordan nettleien forvaltes. Slik innflytelse vil strømkundene få om de gis eierskap til nettet.”

Boken kan blant annet kjøpes her https://www.adlibris.com/no/e-bok/energipolitikken-er-pa-feil-spor-9788230346846

 

 

I bakvendtland der kan alt gå an

 

Vi lever nå i en virkelighet der politisk korrekte meninger trumfer fakta og dokumentasjon. Og man behøver overhodet ikke legge til godvilja for å trekke paralleller til tidligere diktaturer for å se det, men man må være ekstremt historieløs for ikke å gjøre det.

 

Dette er altså det “logiske” nivået vi ligger på i dag, men dette er nivået vi burde være på. Det er når disse som blir beskrevet her, når de får for mye makt, at hjernevaskinga skyter fart og folk flest lar andre tenke for seg i stedet for å tenke selv.


“Hva er Gaslighting?

Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting

1. stadium

Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.  Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium

Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister. Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet.

Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre».

Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium.

Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant.

Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til en villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.”

 

Og denne gaslightinga kan man klart og tydelig se i dagens rasismedebatt, i den grad man nå kan kalle det for en debatt

 

Hovedårsaken til at at bakvendtland blir sett på som den nye normalen finner man i boken til den irske psykoanalytikeren Ian Hughes, som uten tvil er den viktigste boken man i dag kan lese. Uansett hvor høy utdannelse man har innenfor sosiologi og psykologi så vil man ikke klare å komme til en korrekt konklusjon som forteller oss hvordan og hvorfor vi har havnet i den situasjonen vi nå er i med mindre man leser boken til Hughes. Tittelen på boken er “Disordered minds. How dangerous personalities are destroying democracy” utgitt 2017. Boken kan lastes ned gratis på zlibrary, eller man kan kjøpe den her


I denne 16 minutters lange videoen forklarer psykoanalytikeren Ian Hughes hvordan psykopater, narsissister og paranoide kommer til makten, og han forteller oss at demokratiet er den viktigste beskyttelsen mot diktaturer.

 

Det Hughes dessverre ikke har forstått er at de som promoterer den såkalte klima krisa og den nye kjønnsideologien, som du kan lese om her her her og her, er at slike organisasjoner kan bli infiltrert av individer med de personlighetsforstyrrelsene han snakker om i videoen. Absolutt alle organisasjoner kan bli infitrert av slike individer og ødelegges innenifra, også demokratier.

 

“Demokratiet er et ideal som eksisterer på sin egen grunn, uavhengig av hvor mange som bekjenner seg til det. Det er et moralsk begrep og i siste instans et uttrykk for en vurdering av hva et menneske er. Demokrati er det idealet som vil at det enkelte individ selv skal ha rådighet over sine saker.

Dets motpol og evige motstander er den autoritære stat. Demokratisk er derfor enhver tendens som virker i retning av å begrense statens makt og stille det enkelte individ fritt. Udemokratisk og frihetsfiendtlig er ethvert forsøk på å utvide statens makt og la det kollektive få makt over den enkelte.

Om en regjering kan kalles demokratisk avhenger ikke av om den retter seg etter flertallet eller går inn for såkalte demokratiske ordninger som alltid vil kunne misbrukes for udemokratiske formål; det avhenger av om regjeringen i alt den foretar seg handler med blikket rettet mot det demokratiske ideal og så å si tenderer mot den demokratiske pol. Det er orienteringen det kommer an på, og ikke de ytre former og institusjoner.

For regjeringen som sådan vil alltid stå på autoritetens side og strebe etter å virkeliggjøre det autoritære autokratiske ideal. Det blir folkets, det vil si den enkeltes sak å motvirke disse bestrebelsene og skape en motvekt som kan trekke i en annen retning eller i det minste opprettholde en likevekt. Derfor vil det alltid være et motsetningsforhold mellom staten og den enkelte, og jo mer det lykkes en regjering å innbille folket at regjeringens interesser er identiske med folkets, desto nærmere er vi politistaten og diktaturet.”

 

Jeg har skrevet om dette blant annet her https://olehartattordet.blogg.no/nar-laererene-pa-skolene-er-med-pa-a-promotere-og-installere-diktaturet.html her https://olehartattordet.blogg.no/17-mai-komiteen-i-skien-har-opprettet-goebbels-sannhetsministerium-nar-man-ikke-forstar-forskjellen-pa-diktatur-og-demokrati-og-er-stolt-av-det.html og her https://olehartattordet.blogg.no/17-mai-vil-ikke-bli-feiret-igjen.html

 

Et lite knippe anmeldelser av Hughes sin bok:

 

“As one of the most impressive and respected multidisciplinary scientists today, Ian Hughes in Disordered Minds gives a compelling and timely account of the dangers posed by psychologically dangerous leaders and provides a stark warning that the conditions in which this psychopathy flourishes – extremes of social inequality and a culture of hyper-individualism – are very much the hallmarks of our present age. A must read!”
Professor Frederick M. Burkle, Jr, MD, Senior Fellow & Scientist, Harvard University, author of Antisocial Personality Disorder and Pathological Narcissism in Prolonged Conflicts and Wars of the 21st Century, DMPHP, 2015

 

“An excellent account of how malignant narcissism is evident in the lives of the great dictators, and how the conditions in which this psychopathy flourishes have returned to haunt us. Disordered Minds serves as a clear warning that tyrants such as Hitler, Stalin and Mao should not be seen simply as historical figures, but rather as dangerous contemporaries, as modern people, closer to us than we might like to think, who can tell us something vital about our dangerous present and our uncertain future.”
Dr Kieran Keohane, Senior Lecturer in Sociology, University College Cork and editor of The Social Pathologies of Contemporary Civilization

 

“Ian Hughes adds new scientific insight to one of the deepest conundrums of politics: that positions of power appeal to the narcissistic, paranoid psychopaths among us, with catastrophic results for humanity. His argument that human institutions, particularly liberal democracy, are needed to constrain the worst of human nature, is profound and (needless to say) timely. Disordered Minds is sometimes disturbing, but it is consistently fascinating, and ultimately constructive and hopeful.”
Steven Pinker , Johnstone Professor of Psychology, Harvard University, and the author of The Better Angels of Our Nature and Enlightenment Now

 

“However they are formed, our world produces them – the psychopaths and those with narcissistic or paranoid personality disorders. You have met them, worked with them, maybe even lived with them or been victimized by them and you know just how bafflingly plausible they can be and how disastrously evil. Disordered Minds introduces us to the vast wastelands they are capable of creating when you and I, our neighbors, friends, families and colleagues fail to see just how dangerous they are, when we fail to underpin our democracies with the infrastructures capable of withstanding the onslaught of the deceptively charismatic lunatic leader. Read this exceptionally fine and accessible work of scholarship and make it your business to keep their disordered minds from disordering our universe.”
Mary McAleese, Former President of Ireland

 

Outline of the Book:

“A personality disorder is a type of mental disorder characterized by a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning, and behaving. Most personality disorders, such a depressive disorder and obsessive-compulsive disorder, cause distress to the person suffering from the condition, rather than posing a danger to others. Of all the personality disorders recognized by psychiatrists, this book is concerned with only three – psychopathy, narcissistic personality disorder, and paranoid personality disorder. People who suffer from these disorders pose a very real danger to society.

 

Chapter 1 : ‘Disordered Minds’ describes what we know about dangerous personality disorders. The chapter develops the book’s first argument: that people with these disorders pose a grave threat to society when they act together and when the circumstances are such that they can influence a substantial proportion of the psychologically normal population to support them.

 

Chapter 2 : ‘Stalin and Mao’ and Chapter 3 : ‘Hitler and Pol Pot’ provide concrete examples of this dynamic in practice. These chapters use a model called the ‘toxic triangle’, comprising destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments, to illustrate how people with these disorders come to power. These chapters show that the history of the twentieth century cannot be understood without acknowledging the central role that people with these disorders played in fomenting the century’s most tragic events.

 

Chapter 4 : ‘Democracy as Defense’ introduces the book’s second main argument, namely that democracy can be understood as a system of defenses against people with these disorders. This system of defenses comprises the rule of law, electoral democracy, the principle of liberal individualism, social democracy, and legal protection for human rights. Acting together, this system of defenses serves as a deterrent against dangerous individuals, while democracy also creates ethical norms under which the majority of us are less likely to support them.

 

Chapter 5 : ‘Destroying Democracy’ argues that democracy remains fragile today because the conditions which empower this dangerous minority are still deeply embedded in our political, economic, and religious institutions. These conditions include vast inequalities in wealth and the culture of excessive greed which have come to characterize modern capitalism.

 

Despite the violence and greed that currently scar our world, there are grounds for optimism. These are set out in Chapter 6 : ‘Hope?’ Democracy has been spreading and deepening over time. As a result, many parts of the world today enjoy a greater level of protection against psychopathic, narcissistic, and paranoid leaders than in any previous era. Reasons for hope can also be found in our psychology.

 

Dangerous personality disorders are, at least in part, the result of failures in love and care in early childhood. Finding ways to reduce the occurrence of such disorders, while strengthening societies’ defenses against those who suffer from them, can lead us to a more just and peaceful world.
Much more, however, remains to be done. The existential threats that humanity faces at this moment in history are very real. So the book closes by introducing a fourth argument. At the beginning of the twenty-first century a strengthening of democracy is urgently required if human progress is to continue, immense human suffering is to be avoided, and perhaps even if humanity is to survive, in the decades to come.

 

Why This Book Matters

 

There are three reasons why this book matters. First, the concept of personality disorder is generally not well understood. This book aims to clarify what these disorders are and to show, given the difficulties in conclusively identifying individuals with these disorders, that a more nuanced and effective approach to public diagnosis is needed.

 

Second, by explaining how democracy can be understood as a system of defenses against dangerous personalities, this book provides a new and vital psychological perspective on democracy. At a time when democracy itself is in retreat worldwide, it explains clearly what democracy is and why it is crucially important that we defend it.

 

Third, this book matters because the malign influence of a minority of people with dangerous personality disorders is causing the rest of us to believe in a distorted view of our own nature. We are not an irredeemably violent and greedy species. The majority of people the world over crave peace, justice, and freedom from oppression and discrimination. It is only by reducing the influence of the minority with these disorders that we will begin to.”

 

“In his book Amador, written to his son, Spanish philosopher Fernando Savater warns Amador that humanity is not a given. We become human, Savater says, in the course of normal development through love and interaction with others. We need to acknowledge the disturbing truth that not everyone becomes fully human. In memory of the millions who have suffered and died at the hands of those with dangerous personality disorders, and in order to avoid the suffering and death of millions more, it is vital that we understand these conditions and their consequences more fully. If we are to have any hope of a more peaceful and humane world, keeping people with these personality disorders out of positions of power, although not sufficient by itself, must be an essential beginning.”

 

“The regimes of Stalin, Mao, Hitler, and Pol Pot demonstrate that people with dangerous personality disorders, when they act together, and when the circumstances are right, pose an existential threat to society.

 

Each of these leaders clearly displayed traits associated with psychopathy and narcissistic and paranoid personality disorders. These traits included the demand for complete submission on the part of subordinates, relentless paranoia, the blatant dehumanization of opponents, narcissistic rage, tendency to extreme over-optimism verging into fantasy, reckless risk taking, and an inability to change course in the face of disaster. The thesis that each leader suffered from dangerous personality disorders is supported not only by the presence of such traits, but by the extreme nature of these traits and their rigidity over each tyrant’s lifetime.

 

Each leader exhibited further features of note. Charisma was an important factor in enabling each dictator to rise to power. Each gained followers through their strength of personality and their exceptional ability to use rhetoric to influence and persuade others. Stalin, Mao, Hitler, and Pol Pot were also all driven by an utterly simplistic fantasy characterized by a mix of extreme narcissistic, paranoid, and psychopathic elements.

 

These fantasies shaped each of their lives and the regimes they created. And each of these tyrants indulged in narcissistic abuses of power to reshape their environment to support their grandiose visions of themselves. Each used power to eliminate enemies and prevent criticism of their inflated self-image and their prized narcissistic fantasy. And all lived in relative luxury while their countrymen suffered, a reflection of each leader’s belief that they were worthy of the exceptions they made for themselves from the hardships they imposed on others; worthy of the lavish lifestyles they led while others starved.

 

As already stated, however, an explanation of the central role that people with dangerous personality disorders play in political violence cannot be based simply on the personalities of individual leaders. Such an explanation must include all three elements of the ‘toxic triangle’ of destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. 

 

In terms of susceptible followers, Stalin, Mao, Hitler, and Pol Pot all rose to power not simply as isolated individuals, but as a member of a pathological group which facilitated their rise. Each of these groups – the Bolsheviks, the Chinese Communist Party, the Nazi Party, and the Khmer Rouge – seized power according to the process described by Andrew Lobaczewski.

 

Not only did many of those close to each tyrant also suffer from dangerous personality disorders, but people with such disorders played key roles, right down to the village level, in securing the pathological group’s hold on power.

 

In Stalin’s USSR, Mao’s China, Hitler’s Europe, and Pol Pot’s Kampuchia, the presence of people with dangerous personality disorders in every town and village, who responded to the opportunities that the pathological group’s seizure of power presented to them, resulted, as Lobaczewski described, in the segregation of society into a psychologically disordered minority wielding power over the psychologically normal majority.

 

People with dangerous personality disorders at all levels within these societies actively participated in the destructive leaders’ agendas because they shared the leaders’ world views, and because they were presented with lucrative opportunities to pursue their own ambitions, regardless of the consequences for others.

 

This diagnosis of the catalytic role of people with dangerous personality disorders does not, however, allow us to escape the essential role that psychologically normal people also play in acts of mass murder. As already stated, the numbers of people who actively participated in the atrocities perpetrated under the regimes of Stalin, Hitler, Mao, and Pol Pot are simply too large for all of them to have suffered from dangerous personality disorders. People with normal psychology participated in great numbers in the atrocities committed by these regimes.

 

An understanding of mass political violence therefore requires that we acknowledge the fact, which Eric Hoffer stressed, that large numbers of psychologically normal people, when the circumstances dictate, can come to enthusiastically support the inhuman actions of psychologically disordered leaders.

 

One of the defining features of a person with a dangerous personality disorder is that their psychology is rigidly fixed. Regardless of the environment in which they find themselves, they will respond in the same fixed paranoid, narcissistic, or psychopathic manner. People with normal psychology, on the other hand, are characterized by their ability to think and act differently in different contexts. In times of peace and plenty, most people tend to live with their neighbors in a spirit of community, tolerance, and compromise.

 

In times of threat and scarcity, however, many psychologically normal people can come to feel anger and hatred toward others, and can come to believe that violence and oppression are valid responses to the threats they face. Under such circumstances, psychologically normal people become more willing to accept assertive leaders, and more likely to blatantly dehumanize perceived enemies.

 

As the ethical values of society are corroded, the pathological group can more readily attract adherents from the ranks of the angry and excluded, those alienated from mainstream society, those who endorse anti-social values, and those disillusioned with the failure of the current political regime. Once the pathological group has seized power and the use of violence and oppression has become widespread, the mass of psychologically normal people are gradually forced to conform out of fear for their lives.

 

In this process, of course, context is crucial. In the cases of Stalin, Hitler, Mao, and Pol Pot the conducive environment included war and social disintegration, the presence of real and perceived threats, and an absence of checks on power.

 

This description of the process through which society gradually becomes infected with the hatred and brutality characteristic of psychopathy, narcissism, and paranoia provides a coherent and credible explanation of why it is that ordinary human beings so often respond enthusiastically to the siren song of hatred. And it provides a stark warning of how political extremism of any kind, fanned by the hatred of a vengeful minority, can quickly result in outcomes that were previously inconceivable.”

Utdrag fra: Hughes, Ian. «Disordered Minds: How Dangerous Personalities Are Destroying Democracy».

 

“In this episode Professor in Clinical Psychology at Ghent University in Belgium, Mattias Desmet, explains the phenomenon of Mass Formation. Desmet holds a Master’s Degree in Statistics and after studying the public COVID-19 statistics, he realised that the mortality of the virus was highly exaggerated.
Yet, when people pointed it out publicly, the narrative did not seem to become more balanced. He has studied totalitarianism and realised that the world was experiencing a Mass Formation, which is a condition where people are hypnotised and have a very narrow focus on just one problem.
They go into a collective, totalitarian state of mind, and do not realise that they are losing everything. The group will also feel extreme anger towards those who do not go along with their narrative and almost religious rituals.” https://www.antijantepodden.no/p/ajp043?s=r#details
Teksten fortsetter under bildet

 

Og denne boken er like viktig som boka til Ian Hughes, den forteller hvordan de samvittighetsløse i 10 000 år har herjet med oss og hvordan vi kan hanskes med dem:

Xenophobia. Racism. Fascism. Intolerance. Inhumanity. Coercion. Right wing populists increasingly draw attention around the globe, but the attention is misdirected. The real problem is not the the authoritarian, but the authoritarian personalities who follow him. If people do not blindly follow and obey the despot, he is irrelevant.Why do we attach ourselves to demagogues and mountebanks? Why do we defend even their most obvious hypocrisies and lies?
The answer is found in the history of civilization. For the past 10,000 years, those who disagreed with the king or his nobles risked ruin and death. But that is only part of the answer. The other part is that, despite our romantic traditions, kings and conquerors were vicious criminals. They represent the most evil psychopaths, narcissists, and sadists in the history of humanity.”
https://www.adlibris.com/no/e-bok/kings-conquerors-psychopaths-9781946160386

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Historical cycles. Are we doomed to repeat the past? https://www.youtube.com/watch?v=9w6QYPzF2TI

 

Dette er vi alle utsatt for, og svært mange vet ikke at de blir det. Og når man ikke vet at man blir manipulert så blir man en forlenget arm av propaganda apparatet:
“Imagine the NLP trainer was NLP trained before he trained you. Who then trains you – the real person or an NLP reframed version?
Let us assume that some NLP can be used for beneficial purposes, and I would support that position, as I do hypnosis, with the acknowledgement and caveat of the associated and real risks. What happens when NLP techniques are used for immoral or deeply sinister purposes?
What happens when NLP is used by a government that wishes to impart its policies and values on a public whether they agree or not? What happens when a sociopathic government wants to impart its policies and values on children and young people – casting the present generation aside?” https://www.ukcolumn.org/article/magic-madness-governments-nlp-assault-our-minds?fbclid=IwAR2MlX6Y-_63gYE1u8X0yvcbl4BHjej9xxUMx9zCWkMI4ZdRzpLLRfmgbcE

Amazon reviews exposed Timo Hofstee

Corporations stripped naked  Ed Rychkun

https://www.adlibris.com/no/bok/medicines-grandest-fraud-phd-dissertation-exposing-an-elaborate-1928-fraud-and-pervasive-impacts-on-modern-medicine-dentistry-9781453604113

https://www.adlibris.com/no/bok/exposing-torture-centuries-of-cruelty-9781467750493

 

https://www.adlibris.com/no/bok/beyond-spin-the-power-of-strategic-corporate-journalism-9780787945503

Placebo Effects

https://www.adlibris.com/no/bok/plutocrats-united-9780300212457

 

http://Green Illusions

 

http://The Plundering of NASA: an Expose

 

https://www.adlibris.com/no/bok/monarch-the-new-phoenix-program-9781466329317

 

https://www.adlibris.com/no/bok/secret-science-and-the-secret-space-program-9780578152387

 

http://Plutocrats United

Medicating Foster Care Children with Psychotropic Drugs

 

http://The Medusa File: Secret Crimes and Coverups of the U.S. Government

 

http://Governing Through Crime

 

http://The Money Matrix of the New World Order

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-new-depression-the-breakdown-of-the-paper-money-economy-9781118157794

 

https://www.adlibris.com/no/bok/banned-body-language-secrets-ex-cia-agent-reveals-how-to-read-anyone-like-a-book-and-master-the-art-of-non-verbal-communication-9781514396575

 

http://Secret Science

 

https://www.adlibris.com/no/bok/corporate-warriors-9780801474361

 

https://www.adlibris.com/no/bok/unreliable-sources-a-guide-to-detecting-bias-in-the-news-media-9780818405617

 

http://Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-all-lies-invasion-the-political-and-media-conspiracy-of-lies-spun-over-the-iraq-afghanistan-and-libyan-conflicts-are-well-known-less-w-9781511718172

 

https://www.adlibris.com/no/bok/rise-of-political-lying-9780743275606

 

http://Georgia Guidestones

 

http://Comets and the Horns of Moses

 

http://The Apocalypse: Comets, Asteroids and Cyclical Catastrophes

 

http://The Noah Syndrome

 

http://Bailout: How Washington Abandoned Main Street While Rescuing Wall Street

 

http://Octopus: Sam Israel, the Secret Market, and Wall Street’s Wildest Con

 

http://Financial Serial Killers

 

https://www.adlibris.com/no/bok/media-wars-9780742531093

 

http://Killing the Messenger

 

http://Surveillance A-z

 

http://The Big Bang Never Happened

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-insanity-of-normality-9780966990843

 

http://The Betrayal of the Self

 

http://The Book of Miracles

 

http://Excellent Sheep

 

http://Good Intentions Corrupted

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-narcissism-epidemic-living-in-the-age-of-entitlement-9781416575993

 

http://Swagger Nation: Sports, Politics, Mind Control, Conspiracy Theories, Racism, DNA Manipulation, Government Takeover & Survival Tactics

 

http://Blind Her Mind Make Her Mind: Learn To Manipulate and Brainwash Girls To Make Them Do What You Want

 

http://The Manipulated Society

 

https://www.adlibris.com/no/bok/psychological-warfare-and-the-new-world-order-9780932367235

 

http://Hollywood Babylon Strikes Again

 

http://Hidden Agenda of the Political Mind

 

http://Globalization

 

http://Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective Prosecution at Nuremberg

 

http://A World History of War Crimes

 

http://Video Game Music

 

http://The Book of Hallowe’en: The Origin and History of Halloween

 

http://Earth Citizen

 

http://The Real Cowboys & Aliens: UFO Encounters of the Old West

 

http://UFO’s Exopolitics and the New World Disorder

 

http://Silver Screen Saucers: Sorting Fact from Fantasy in Hollywood’s UFO Movies

 

http://UFOs and Secret Societies

 

http://UFO’s in the Quran

 

http://Hidden History, Rain Engineering and UFO Reality

 

http://The 37th Parallel: The Secret Truth Behind America’s UFO Highway

Deceit and Self-Deception

http://Sonic Warfare

 

http://Listening to War

 

http://The News Machine

 

http://Structural DNA Nanotechnology

 

http://Inside IG Farben

Holotropic Breathwork

Lilith – The First Eve

Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era

The Autism Prophecies

Uriel’s Machine

The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe

The Stargate Conspiracy: The Truth about Extraterrestrial Life and the Mysteries of Ancient Egypt

Blood Sacrifice and the Nation

Most Dangerous Book in the World

Human Sacrifice and the Supernatural in African History

Flax and Hemp, Their Culture and Manipulation

More Money Than God: Hedge Funds and the Making of a New Elite

Terror and the Cinematic Sublime

The Effects of Manipulating Anticipated Utility on Decision-Making

Manipulating Democracy

Manipulating Courts in New Democracies

Finks: How the C.I.A. Tricked the World’s Best Writers

The CIA and American Democracy

Was” Satan Unleashed in the C.I.A.

Treasure Secrets of the C.I.A and Mafia

Cloak & Corkscrew: Where CIA Meets Hollywood

The CIA PSYCHIC TEENS

The Agency: Hollywood Talent, CIA Managed

Hollywood and the CIA

Was Jonestown a CIA Medical Experiment? a Review of the Evidence

Apollo CIA Mission

Unmasking Isis

Strangers to Ourselves

Spinfluence

Ancient Paganism: The Sorcery of the Fallen Angels

Knight Templars and the Belief in Sorcery

Knight Templars and the Belief in Sorcery

The Druid Code: Magic, Megaliths and MythologyThe Liberal Media Industrial Complex

On Killing

Stop Teaching Our Kids to Kill, Revised and Updated Edition: A Call to Action Against Tv, Movie & Video Game ViolenceThe

Conscious Omniverse

Ben-Gurion’s Scandals

A God in the Moon

A Beginner’s View of Our Electric Universe

Science & Myth

Guilt by Accusation: The Challenge of Proving Innocence in the Age of #MeToo Alan Dershowitz

 

 

 

 

 

Illusjonen om Bitcoin

Boken kan kjøpes her

 

“Utvinning av kryptovaluta, som bitcoin, krever vanvittig mye strøm og produserer ingenting av verdi for samfunnet. Hvorfor gir norske myndigheter økonomiske fordeler til selskaper som driver med dette?

«Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig», skrev Skatt Vest. Svaret var at det verken finnes regler eller retningslinjer for hva et datasenter kan brukes til. 

I Kina har myndighetene ødelagt flere av disse anleggene, eller koblet dem til det nasjonale nettet. Da begynner kryptovalutaprodusentene å lete etter muligheter i andre land der de kan få strømmen billigere.
Det er ingen grunn til at vi her i Norge skal gi lukrative fordeler til selskaper som ikke skaper noen verdier for samfunnet, som kan gi oss forbrukere økte strømpriser, og som bruker opp hele kraftoverskuddet vårt til ingenting.

Regjeringen har latt seg forføre av tanken på datasentre, men glemte å se på konsekvensene.

Ifølge en studie utført av Alex de Vries − «Bitcoin’s Growing Energy Problem», som ble publisert i forskningsjournalen Joule i mai − bruker utvinnerne av den mest kjente kryptovalutaen bitcoin i dag minst 2,6 GW. Det er nesten like mye som hele Irlands strømforbruk.

De Vries mener dette kan stige til 7,7GW før slutten av dette året. Det vil i tilfelle utgjøre nesten en halv prosent av verdens energiforbruk.

“Vindmøller for bitcoin?

Men det er ikke bare energiøkonomiseringen som er ulogisk. Vi bygger ut norsk natur med vindmøller for å få mer strøm. NVE antar at innen 2030 vil det bygges rundt 15TWh ny vindkraft.
I tillegg bygger vi nye utenlandskabler, vil at flere skal kjøre elbil, planlegger el-ferjer langs hele kysten og ønsker at olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel skal elektrifiseres.
 
Når vi risikerer at hele kraftoverskuddet skal gå til utvinning av kryptovaluta, hvor skal strømmen til alt det andre komme fra? Skal vi da varme opp husene våre med kullkraft fra Tyskland, eller med kjernekraft fra Storbritannia? Vil vi ikke da også bidra til at CO₂-utslippene globalt går opp?
 
Skatt Vest har vært kritisk til den reduserte el-avgiften til datasentre. De skrev i et brev til Skattedirektoratet at det er en svært uheldig konsekvens at det er kryptovalutaselskapene som skal nyte godt av dette.” https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/0EyLME/hvorfor-sponser-vi-kryptovaluta

 

Bitcoin predicted to be the nail in the coffin of climate change https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/?fbclid=IwAR3ewC-h24AVAz3hlFWoKkDYdl-wZdpdw0Gv8yf7fMoUnKKvmJ95lG1lVuA#5213180a745e

 
Cryptocurrency mining may kill earth faster than coal mining, study finds https://www.rt.com/usa/442692-crypto-mining-environment-threat/?fbclid=IwAR2pq1GtzauVt-Ah8RClBpko80lj-vTGK6bGDIv6xM0u1YcNJ7E3zNH8KnE 

 

 

“The Bitcoin Dilemma shows for the first time why bitcoin’s almost insatiable energy demand will likely induce another forty-three million tonnes of carbon dioxide emissions annually by 2030, and will rival the electricity demand of some of the world’s most populous nations.

The reader will discover that the very nature of bitcoin rewards to its miners creates an untenable but unavoidable race-to-the-bottom in which mining farms demand more energy and faster machines. Meanwhile, energy efficiency improvements simply result in more miners rather than smarter mining or lower energy consumption.

This disturbing result has, to now, been missed by the extensive literature on bitcoin and has profound ramifications as the world struggles to combat global warming.” https://www.adlibris.com/no/bok/the-bitcoin-dilemma-9783031091377

 

 

“Bitcoin er en digital fiat-valuta som støttes av ingenting, og alt arbeidet som brukes til å lage Bitcoins er faktisk kunstig arbeid som er gjort komplisert og som stjeler store resurser og enorme mengder med strøm for å forhindre at Bitcoin kollapser.

En hver person kan lage og lansere sin egen kryptovaluta og skape en massiv ny tilførsel av kryptomynter som oversvømmer markedet. (Og mange nyere kryptovalutaer er overlegne når det gjelder Bitcoin. For eksempel Z-cash …)

Bitcoin er ikke en butikk med verdi, og nyere undersøkelser fra Princeton-forskere fant ut at Bitcoin heller ikke er anonym. Bitcoin er sterkt underlagt myndighetsregulering. Én etter én har alle løftene vi ble fortalt om Bitcoin, blitt avslørt som løgner: Det er ikke anonymt, transaksjoner skjer ikke øyeblikkelige, og de er heller ikke gratis, og bitcoin er ikke immun mot myndigheters forskrifter og lover.

De kompliserte beregningene alene tilsvarer ingen virkelig verdi. Og de som tror at beregning er lik verdi, lar seg bare lure av denne ikke-logikken av den enkle grunnen at de alle eier Bitcoin – dvs. Bix Weir og andre – som ikke vil innrømme at de tok feil hele tiden.

Bitcoin er på vei mot fiasko, men cryptocurrency har kommet for å bli. Det mest sannsynlige langsiktige scenariet er at vi får se et crypto-valuta som støttes av JP Morgan og regjeringen – en blockchain med innebygd NSA-snoking og sporing slik at alle transaksjoner kan spores av IRS (skatteetaten) slik at myndighetene kan konfiskere og kriminalisere de kryptovalutaene som ikke kan kontrolleres av dem.

Ingen regimer vil tillate at alle deres sentralbanker og regjeringsvalutaer blir foreldet av en krypto valuta de ikke har fullstendig kontroll over. Og alle som tror Bitcoin vil styrte de globalistiske pengene/gjeldskartellene er mildt sagt naive. En haug med nerder vil ikke klare å styrte århundrer med globalistisk pengeherredømme som nå styrer vår korrupte verden.” https://www.globalyestocash.org/single-post/2017/09/26/John-McAfee-accidentally-just-revealed-why-Bitcoin-is-a-total-fraud-Behold-the-logic-of-%E2%80%9Cartificial-work%E2%80%9D

 

Why bitcoins success could be its downfall https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/12/11/why-bitcoins-success-could-be-its-downfall/

 

Bitcoin ought to be outlawed Nobel prize winner Stiglitz says https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-winner-stiglitz-says-jal10hxd


Digital currencies disadvantages
https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/2010-11/DigitalCurrencies/disadvantages/index.html

 

The advantages and disadvantages of trading Bitcoin https://www.mytradingskills.com/trading-bitcoin

 

“Countries are moving to digital currencies at lightning speed. This is the future of money. Digital currencies will replace cash on an ASAP agenda. We are witnessing Europe, Canada, Asia, and even China all moving toward this new digital world for (1) total control, (2) taxes, (3) to track everyone and every transaction. We have been witnessing world leaders, including Trudeau, eager to see the fall of Trump because he has stood in opposition to this movement.

Even China has begun trials of a new digital Yuan. They have already outlawed BitCoin. You are witnessing the same unfolding in Europe. In the USA, legally you are supposed to report what digital currency you have when traveling from overseas because you are carrying more than $10,000 even if you had that when you left. Bitcoin, I have warned, was allowed to operate because the government wanted people to get accustomed to digital currency. Once they broke ground, then it was just a stroke of the pen to outlaw it and convert everything to the digital sovereign currency.

The digital currency will become an international currency. Many countries are hoping this will dethrone the dollar. The Chinese are looking at this as a way to also bypass the SWIFT system that the West has used to impose sanctions on countries. In that respect, they have brought that on themselves.” https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/cashless-world-signals-a-global-end-to-privacy/?fbclid=IwAR3_sJx5Egm_BQ6x4ofdhhyKSi3iXibVWE21O11jyRi8ym1o3nOJQPXlqgQ

 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.

Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.

Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.
Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.

I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning. Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.

Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.

Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest.Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt: Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.

Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.

å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk. Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.

Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana. Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.

I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare.

Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.” https://www.nrk.no/dokumentar/xl/noreg-_-eit-paradis-for-kryptovaluta-1.14384585?fbclid=IwAR1vdWIRkXl_c58vCY0FpZTAtI9U0NRgD4Sdea7MP1rFbee2Jy2–DiWNNo

 


“Nye datasentre kan bruke strøm tilsvarende  halve Norges kraftforbruk.

På forespørsel fra bransjenettstedet Europower har Statnett sett på det samlede omfanget av forespørsler om nettkapasitet knyttet til planlagte datasentre.

– Vi har mottatt en rekke henvendelser med spørsmål om kapasitet for tilknytning til datasentre rundt om i hele landet. Alle henvendelsene utgjør samlet rett i underkant av 7.000 MW, sier Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett til Europower.

Regner man om denne effekten til strømforbruk, tilsvarer det 61,2 TWh årlig, som er i underkant av halvparten av det totale strømforbruket i Norge.

Om bare halvparten av prosjektene blir realisert og kun benytter seg av halvparten av den forespurte effekten, vil det innebære et strømforbruk på 15 TWh årlig.

Det vil være langt høyere forbruk enn veksten NVE har estimert. I april i år la NVE fram en rapport hvor de antok at økt strømforbruk knyttet til datasentre vil utgjøre 1,2 TWh i år 2020 og 3,5 TWh i år 2035.

En viktig faktor for den økte datasenter-interessen er økt interesse for utvinning av kryptovaluta.

Totalt var strømforbruket i Norge 132,9 TWh i fjor.” https://e24.no/olje-og-energi/i/ddWQwJ/nye-datasentre-kan-bruke-stroem-tilsvarende-halve-norges-kraftbruk?fbclid=IwAR0itEhWZNZxoeBQ7ODwcoO49nlKSASz7x7WA_1E0kNr_1V-jme3V0BXnd8


“Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.” https://e24.no/olje-og-energi/i/Jo8gp7/regjeringen-snur-etter-omstridt-avgjoerelse-krypto-datasentre-slipper-full-elavgift?fbclid=IwAR267Ay8nXGhrnmkNicSRsskgrpNuaeWzHsJHKLsVWWuTqybsjBQvjOQIlM

 

 

“Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1. mars 2019. I to år har regjeringa forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringa seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen partier i Norge vil subsidiere!

Digitaliseringsminister Linda Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse for å gi opp elavgifta. Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1. mars 2019 dersom ikke Norge hadde satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA for å gjennomføre stortingsvedtak.”

Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.

Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser.

SV mener dette er nok et eksempel på hvordan EØS-avtalen svinebinder Norge til å føre en politikk i strid med folkets og Stortingets interesse og vilje.”

 

Etter at vi ble meldt inn i EU bakveien gjennom EØS avtalen så trumfer EU lovverket også den Norske Grunnloven. Det er derfor mange med meg mener at EØS avtalen strider mot Norsk lov og må sies opp. Låner litt tekst av Jørund Hassel han forklarer det veldig bra. Norges forhold til EØS er problematisk på følgende områder:

1.
EUs lover har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre (jf EØS-lovens § 2, protokoll 35 til EØS-avtalen, og EØS-lovens art 120). Det hindrer Norge fra å kunne utforme egne lover på saksområder som berører EØS-avtalen.
Det er trolig en av grunnene til at Norge – i strid med Grunnlovens § 1 – flere ganger har måttet avstå suverenitet til EU (eksempelvis finanstilsynet, kraftmarkedet til EUs energibyrå Acer mv). Det har skjedd under dekke av at Stortinget har definert disse forholdene som «lite inngripende».

2.
Norge har formelt verken tale-, forslags- eller stemmerett ovenfor EUs beslutningsorgan.
Stortingets krisepakker i tilknytning til covis-19-pandemien har vist at det er ESA (EFTAs overvåkingsorgan) – som har det siste og avgjørende ordet i alle saker som berører EØS-avtalen – og ikke regjering og Storting.
Alle regjeringer – uavhengig av politisk farge må altså ha godkjenning fra ESA – i alle spørsmål som berøres av EØS-avtalen – før Norge kan iverksette vedtak som er vedtatt av Stortinget.
Det innebærer et betydelig demokratisk underskudd.

3.
EU og EØS-avtalen baserer seg på EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft/ EØS-lovens art 28), i tillegg til den frie etableringsretten (EØS-lovens art 31). Det innebærer at EU-landene og EØS-landene må tilpasse disse fem (fire + en) frihetene inn i sine lands lovgivninger, noe som danner basis for et «marked».

Den frie etableringsretten gjør eksempelvis at 15 av de 18 vindturbinselskapene som operer i Norge, er helt eller delvis utenlandsk eide selskaper, som forsøpler vår natur. Disse mottar norske subsidier til utbygging, samtidig som de ofte benyttet gjestearbeidere i utbyggingen, og det registrert at noen tar ut utbytte i skatteparadis.

Et «marked» – innebærer at virksomheter og arbeidstakere tvinges inn et system – hvor virksomheter må underby hverandre på pris på kontrakter, og arbeidstakere må underby hverandre på lønn. Dette for å kunne bli tildelt et oppdrag/ få seg en jobb. Billigste anbud og lavest lønn vinner.

Systemet rammer derfor fagbevegelsen og dens medlemmer hardt hva angår fordelingspolitikken, og dermed lovgivning som omhandler arbeidslivet.

Sosialdemokratiet har fått hard medfart i veldig mange EU-land. Dette fordi et «marked (konkurranse)» gir lite rom for samhold og fellesskap – noen som er sosialdemokratiets kjerneverdier.

SSBs levekårsundersøkelse for 2019 viser at arbeidstakere, i hovedsak i ikke-akademiske yrker (om lag 30% av arbeidsstyrken), har ikke hatt reallønnsvekst siden begynnelsen på 2000-tallet. Og noen grupper har sågar gått ned i lønn under markedsliberalismen.

EØS-avtalen er derfor ikke løsningen for Norges selvstendighet og selvråderett, eller et hjelpemiddel for rettferdig fordeling, arbeidstakernes medbestemmelsesrett (Grunnlovens § 110, annet ledd) og/ eller trepartssamarbeidet (samarbeidet mellom det offentlige, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden).
Derfor må Norge si «nei til EU-medlemskap», og «nei til EØS-avtalen».

 

Kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.
Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

“Skatteetaten har identifisert 60.000-70.000 personer som har kryptovaluta, men bare 4.740 rapporterte det inn i skattemeldingen for 2019, melder DN.

Det er ifølge avisen tilfeller der formuer på over 100 millioner kroner ikke er rapportert inn.

– Vi vet at det er mange flere som eier kryptovaluta enn de som oppgir det. Vi har identifisert mange saker, og det har vært en økning fra tidligere år, sier Stine Olsen, fungerende direktør for innsatsdivisjonen i Skatteetaten, der et titalls personer nå jobber med kryptovaluta.

– Vi vurderer fortløpende om vi må øke innsatsen, sier Olsen.På det drøye tiåret som har gått siden det startet som en veldig alternativ valuta, har kryptovaluta vokst seg til et enormt marked – der milliarder av kroner daglig skifter hender helt uten innblanding fra banker eller myndigheter.

– Dette er et område som er i en rivende utvikling og har en betydning for provenyet til statskassen, altså inntektene som kommer inn fra skatt, sier Olsen til DN og opplyser at Skatteetaten i sommer og høst har sendt ut vedtak og varsel om vedtak på 80 saker knyttet til kryptovaluta.

Mottakerne er personer som ikke har oppgitt det de skal på skattemeldingen på gevinst og/eller formue – og som nå får tilleggsskatt. Hittil er ingen anmeldt, men i noen få saker har man sett spor av mulig hvitvasking og narkotikakriminalitet.

– Der har vi hatt dialog med Økokrim og Kripos. De har overtatt noen av de sakene, sier Olsen.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/11/01/195716401/kryptoformuer-pa-opptil-100-millioner-kroner-skjult-for-skatteetaten?fbclid=IwAR1sQxT4VXRiUt9XUhNEVhrQmC2VByIhqRxnug5Z2jA08hnaUor5nQDr3pw

 

“Store energiselskaper ser til Norge, fordi vi har stabile forhold både politisk og teknisk, og rimelig fornybar energi. Dermed kan de selge videre til Google og Facebook, som ikke betaler skatt til Norge. Norske energiselskap er også svært interessert, de selger kraften med god fortjeneste. Et påslag på 2 øre/kWh for Kalberg alene betyr 100 millioner kroner inntekt i året.

Men, skal vi bygge ned norsk natur og forringe livskvaliteten til folk for å gi utenlandske selskaper en grønnere profil og større overskudd? Og sløse vekk enorme mengder fornybar energi? Slike datasenter må bygges i nærheten av store avtakere av varmeenergi, og det er kun en stor by med fjernvarme som hjelper. Stavanger er ikke på langt nær stor nok.

Igjen en illustrasjon: Det graves ned fjernvarme på Storhaug, og det er meget bra. Energien hentes fra søppelforbrenningen på Forus, og den teoretiske energimengden derfra er under 200 GWh. Spillvarmen på Kalberg er altså 25 ganger større!

Hvem tar denne diskusjonen?” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/dlOxrq/skal-datasenteret-drives-med-energi-fra-vindmoeller

 

 

“Dette er en enormt viktig diskusjon, og da må man ha klart for seg en del fakta. I innlegget fra Lyse blir ikke mine anslag for energitap og eventuelle avtakeres energiforbruk kommentert. Det er det som er det viktigste poenget mitt.

Det trengs mange drivhus:

Mine tall for energibruk og tap baserer seg på en ny rapport fra Norconsult. Lyse henviser til en uferdig rapport, som de selv har bestilt. De kan likevel avsløre at datasenteret på Kalberg vil være 25–30 % mer effektivt enn andre sentra. Prosentregning er ikke alltid så lett, og kan misforstås. Norconsults rapport antyder et tap på 85 % av tilført elektrisk energi, altså 15 % blir brukt til selve driften av datasenteret. Med 25 % forbedring blir dette tallet 19 %, en ubetydelig forbedring i denne sammenheng. Datamaskiner har uansett en elendig virkningsgrad, og det blir enorme varmeoverskudd som skal håndteres.” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/kRRyGk/hva-skal-all-spillvarmen-fra-datasenteret-brukes-til?fbclid=IwAR3WlCXcoO9Rqm3-sazsrQ1QCbGIELCQ3adpPSEXyrRAbphBLTjDFwAbn0Y

 

 

“Jæren er ikke bare kjent for surfestrender og å ha fostret opp Erling Braut Håland, men også for noen av Norges største landbruksbedrifter og mat av ypperste kvalitet. Grunnlaget for matproduksjonen er matjorden, en nær uerstattelig ressurs som den biologiske prosessen bruker opptil tusen år på å danne.

En gruppe mektige politikere og næringslivaktører håper imidlertid at Jæren kan bli noe mer; nemlig et knutepunkt for verdens teknologigiganter, slik som Facebook, Google, Amazon, Microsoft og Apple.

Men vil store klynger av datasentre på Kalberg bidra til å ødelegge deler av matfatet som Jæren trykker til sitt bryst?

Ja, mener Bjånes. Drømmen av å bli værende i området som bonde er også på spill

– Jeg har vokst opp på gård, og i dag leier vi ut jorden vår. Dersom Time kommune viser oss at bønder har en framtid her, ser vi for oss å satse for oss selv, sier Bjånes, som i dag jobber som sykepleier.

Nå er hun blant medlemmene i aksjonsgruppen Vern Kvernaland, en gruppering av grunneiere og engasjerte som vil gjøre alt de kan for å stoppe «Big Tech» fra å slå leir.” https://www.nettavisen.no/okonomi/planene-til-politikerne-og-naeringslivet-gjor-guro-%2829%29-rasende/3424032466.html

 

 

“Bitcoin har sett en enorm økning i verdi de siste årene – og det har også kryptovalutaens karbonavtrykk, ifølge Digiconomist. I følge forskere fra Cambridge University bruker Bitcoin 110,53 TWh – mer enn hele energiforbruket til Nederland.
– Det er en ufattelig mengde elektrisitet, sier Charles Hoskinsen, en av medgrunnleggerne av kryptovalutaen Ethereum.” https://finansavisen.no/nyheter/miljo/2021/02/05/7620564/bitcoin-forurenser-like-mye-som-new-zealand?fbclid=IwAR326KlC_7yqA5qToYdG5_0uI_p2lq0MHmT6wXZHiX-BlLLVEXrCxnA3aS4

 

 

“Kryptovault satser på bitcoin i Glomfjord og Sauda – vil trekke like mye strøm som Stavanger” https://www.dn.no/energi/glomfjord/sauda/gjermund-hagesater/kryptovault-satser-pa-bitcoin-i-glomfjord-og-sauda-vil-trekke-like-mye-strom-som-stavanger/2-1-404257?fbclid=IwAR0LEiLVcPlyqn9TnbvQ5mB6LY1U39wXKBf_I2Nh9gF0Tbi0LMorrR8sMoo

“Forskere ved Centre for Alternative Finance ved Cambridge-universitetet har regnet ut at det nå brukes nesten mer strøm på å utvinne bitcoin enn hele Norge bruker på et år, og også mer enn land som Argentina og Nederland.På årsbasis går det nå med 124 terawattimer (TWh) på bitcoin, mens det årlige strømforbruket i Norge er på 122 TWh. I tillegg kommer alle de andre kryptovalutaene, som også bruker mye strøm.

BBC har regnet ut strømmen som nå brukes på bitcoin kunne holdt i gang alle tekjelene i Storbritannia i 27 år. Eller på den annen side er dette det samme strømforbruket for alle elektriske og elektroniske dingser i Storbritannia som bare står på og bruker strøm, uten å brukes.” https://www.dn.no/energi/bitcoin/tesla/kryptovaluta/bitcoin-bruker-na-mer-strom-enn-hele-norge/2-1-962058?fbclid=IwAR3wiGbzCvLQX8qSPYnYhjHJQz-i3a-Y_wFS81QacsAWyTrCIGaitp102ro

 

 

“Datasenter fra Google kan føre til en dobling av strømprisen i Sør-Norge. Kraftanalytiker mener at det planlagte datasenteret kan føre til at landets kraftoverskudd brukes opp. Datasenteret er planlagt på Gromstul, nord for Skien. Det er Google som står bak planene, men de har ennå ikke bestemt seg for om de skal bygge. Det som kan bli et av verdens største datasenter vil kreve strøm tilsvarende sju ganger Skien kommunes forbruk. – I en mer normal situasjon vil et økt strømforbruk i den størrelsen vi her snakker om, påvirke i veldig stor grad, sier Seland.” https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/_-kan-forvente-dobling-av-stromprisen-i-sor-norge-hvis-googles-datasenter-i-skien-blir-en-realitet-1.15783504?fbclid=IwAR1N_uLzjMRqgPyXTvRD1cx1rSu3f2yZDO9GO85V_qeweg4YJZ7uKy2At4k

 

 

“Er utvinning av kyptovaulta lett eller tung industri? Dette spørsmålet har blitt en hodepine for både politikere og jurister i kommunen i Vesterålen.”  https://www.nrk.no/nordland/kommunedirektoren-i-hadsel-mener-politikerne-har-brutt-loven-i-sak-mot-kryptoanlegg-1.16112527?fbclid=IwAR1SoQXDaVF_5_kXPPXa7Oil64pOEDliIS0U6FD2MbdABXsn9xTqWEuy4OU

 

 

“– Vi er nødt til å ta en større diskusjon rundt denne typen virksomhet. Det skaper få arbeidsplasser og er absolutt et energipolitisk dilemma.” https://www.nrk.no/nordland/kryptovault-etablerer-seg-i-hadsel-_-skal-utvinne-bitcoin-1.15912162

 

 

“Nå har naboene til anlegget slått alarm. De mener støyen fra anlegget er så plagsom at folk sliter med å sove om natten.

– Jeg merket det spesielt i sommer da vi skulle kose oss i hagen. Da var det skikkelig plagsomt.

Det sier Harald Martin Eilertsen. Han bor 250 meter unna dataanlegget utenfor Stokmarknes.

– Vi måtte lukke vinduet om natten for å få sove.

Han beskriver lyden som en sag på et sagbruk som går 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

– For to uker siden traff jeg en nabo som gikk bort fra sitt eget hjem for å slippe unna lyden. Folk blir gale, forbannet og fortvilt av dette.

Det førte til at en rekke naboer sendte et brev til kommunen der de ba om at driften av anlegget måtte stoppes.”

https://www.nrk.no/nordland/naboer-reagerer-pa-stoy-fra-kryptoanlegg-i-hadsel-1.16065984

 

 

“Kryptofabrikkene i Nord-Norge brukte i fjor rundt 440 GWh strøm. Til sammenligning var forbruket i hele Lofoten 475 GWh i 2022. Dagsavisen har undersøkt hvor mye strøm kryptofabrikkene i Nord-Norge faktisk brukte gjennom fjoråret. Svaret er at disse fabrikkene bruker nesten like mye strøm som Lofoten, nesten en halv TWh.

Den totale strømproduksjonen i Nord-Norge i fjor var på 30 TWh, ifølge analysefirmaet Volue Insight. En tredel gikk til eksport, resten ble brukt i landsdelen. Det betyr at kryptoforbruket tilsvarer 2,5 prosent av strømforbruket i Nord-Norge i fjor.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt kaller Dagsavisens funn for en kraftpolitisk skandale.
– Det er helt ko-ko. Vi kan ikke la den utviklingen fortsette, vi må stoppe det før det er for sent, sier Marhaug.”
https://e24.no/naeringsliv/i/veb1vV/kryptofabrikkene-i-nord-norge-bruker-nesten-like-mye-stroem-som-lofoten

 

 

Relatert og anbefalt lesing: https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

usechatgpt init success