The Hidden Hands Behind the New Age Movement – Beyond the 3D reality

Despite our belief systems, we still fail and will suffer. One of the reasons this is so is that most belief systems just provoke guilt instead of leading to understanding of symbols/forces behind the events of our everyday lives. Simply focusing on “creating love and light” or “changing the universe” or “creating a new reality by thinking and affirming and desiring” actually have a backward effect, because they are tacit admissions of lack; lack of light, lack of perfection, lack of perfect reality. Any change for the better in this life can only come from an objective look at the limits of our own beliefs, and learning to think in unlimited terms.


In our search for the objective nature of our beliefs and the ways they influence our lives, we`ve learned something of the nature of higher realms, that negative beings do inhabit then and influence our lives in insidious ways. To be free of the negative forces, we must be aware of them. The only thing that offers protection is knowledge. With the knowledge of higher worlds and their relation to our own, we can navigate this world with awareness of the various pitfalls and diversions that we all encounter, but that few recognize. What you don`t know about can harm you, but vigilance in the art of discernment – of seeing the reality behind the symbol system of 3D reality – can offer protection.

 

Laura Knight Jadczyk from her book Soul Hackers: The Hidden Hands Behind the New Age Movement (The Wave Series, Volume 2) – https://www.amazon.com/Soul-Hackers-Hidden-Behind-Movement/dp/1897244517/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1356258455&sr=1-2&keywords=soul+hackers+laura+knight

 

Positiv tenking et redskap for undertrykkelse, eller prostituer sjela di og smil på kommando – http://olehartattordet.blogg.no/1441383969_positiv_tenking_et_re.html

Hvis ordrefølgere alltid hadde latt samvittigheten få det siste ordet, så ville de ikke lengre vært ordrefølgere

Mark Passio sine ord oversatt fra engelsk til norsk av meg. Og før du ytrer deg om det Passio sier her, så er minimumskravet at du ser videoen hans som tar for seg ordrefølger temaet nederst i denne bloggen.

 

Det finnes ikke noe slikt som en ordrefølger som er en VIRKELIG god person. ALLE ordrefølgere er DÅRLIGE mennesker per definisjon. Bli så fornærmet du bare vil, men ingenting i dette Universet vil NOENGANG kunne gjøre dette usant. Per definisjon, ordrefølgere er de som fysisk utfører det de har blitt beordret til å utføre uten at de har tenkt kritisk gjennom det, det være seg om det de har blitt beordret til er moralsk riktig eller galt. Det er den faktiske DEFINISJONEN av en ordrefølger. Og det er det soldater og politimenn/kvinner er.

 

EN VIRKELIG god person vil aldri utføre handlinger før han/hun PÅ EGENHÅND har avgjort om det er moralsk riktig å utføre dem. Det som kjennetegner et VIRKELIG godt menneske er en som alltid lytter til sin SAMVITTIGHET. Ordrefølgere lytter ikke til sin samvittighet, og de få som eventuelt gjør det, lukker ørene for den slik at de skal klare å utføre det umoralske de blir beordret til å utføre.

 

Ved å følge ALLE ordre, uansett årsak eller forsett, fra HVILKEN som helst person eller gruppe, så har ordrefølgerne forsøkt å fjerne sitt personlige ansvar og sin plikt til å engasjere seg i moralsk dømmekraft ved å lytte til samvittigheten og la den få det siste ordet.

 

Siden ordrefølgere vil utføre ordre de har blitt kommandert til å utføre uten å selv avgjøre om det vil være moralsk å utføre dem eller ikke, så kan de per definisjon IKKE være gode mennesker, uavhengig av deres såkalte “gode” intensjoner. Den evige sannheten er at ALLE ordrefølgere ER, har ALLTID vært dårlige mennesker, og vil fortsette å være dårlige mennesker FRAM TIL DE SLUTTER Å VÆRE ORDREFØLGERE.

 

“There is no such thing as an order-follower who is a TRULY good person. ALL order-followers are BAD people, by definition. Get as offended as you want by that statement, but nothing in the Universe will EVER make it untrue. By definition, order-followers are those who carry out actions which they have been commanded to perform, without first critically judging for themselves whether those actions are morally right or wrong. That is the actual DEFINITION of an order-follower. And that is exactly what ALL police and military are.

 

A TRULY good person will strive never to perform an action unless they have first determined the morality of that action FOR THEMSELVES. That is the hallmark of a TRULY good person: the willful exercise of CONSCIENCE. Order-followers never perform such moral judgement, or they willfully act against that judgement by following immoral commands which they were given.

By following ANY order, regardless of reason or intent, from ANY other person or group, order-followers have attempted to abdicate their personal responsibility and duty to engage in moral judgement and exercise Conscience for themselves.

 

Since order-followers will perform actions they have been commanded to perform WITHOUT determining the morality of that action FOR THEMSELVES, by definition, they CAN NOT be truly good people, regardless of their so-called “intentions.” The eternal truth is that ALL order-followers ARE, and have ALWAYS been, BAD people, and will continue to be BAD people UNTIL THEY CEASE TO BE ORDER-FOLLOWERS.”

Mark Passio

 


Amazing speech by war veteran https://www.youtube.com/watch?v=UNdfUwblnH8
Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

 

Hvis politikere var produkter, så ville de vært farlige, ekstremt dyre og totalt ubrukelige

Relatert bilde

 

Er noen flinke til å markedsføre, så kan de få solgt hva det skal være. Det er bare å se på politikerne og deres partier som år etter år vise hva slags gamle og udugelige “produkter” man kan legge ut for salg og som “kjøpes på nytt” om igjen og om igjen av forbrukerne (velgerne) istedet for at de forlanger bedre “produkter” og systemer.

 

Hvis noen hadde forsøkt å selge oss varer som var like skadelige som våre “kjære” folkevalgte og partiene deres er og som koster samfunnet enorme summer, så ville både produsent, leverandør og selger gått konkurs, fått enorme bøter og blitt fengslet for lang lang tid. Mens politikerne de belønnes for sine forbrytelser og vandalisme.

Og ved neste valg så vil vi nok en gang krangle om hvilket “produkt” vi burde velge i fra nederste hylle inne i søplecontaineren, der markedsførerne har fått oss til å tro at vi velger fra øverste hylle i et flunkende nytt supermarked, da selgerne vet akkurat hvordan de presenterer et produkt, og de vet også at vi alle er plaget av korttidshukommelse og at vi tror at det å gjenta det samme om og om igjen det vil gi helt andre resultater enn det har gjort tidligere.

I korte trekk så snakker vi i bunn og grunn om svindyre defekte og farlige varer uten garanti, som tvinges på oss om vi vil ha dem eller ikke.

Hvorfor forsto jeg ikke hva som skjedde ?

Relatert bilde

 

“Et av de vanligste spørsmålene et offer for en narsissist eller psykopat stiller seg selv er: hvorfor forsto jeg ikke hva som skjedde ? En del av svaret ligger hos narsissisten/psykopaten som gjør det de alltid gjør fordi det ligger i deres natur, nemlig å manipulere, sjarmere og lyve. Den andre delen av svaret ligger hos offeret selv fordi han/hun ikke tenker og agerer som en psykopat/narsissist.

Vanlige mennesker er sjeldent mistenksomme, de tror ikke at andre kan få seg til å gjøre noe de selv ikke ville gjort. Folk flest ser for seg psykopater som monstre som kan gjenkjennes, at deres indre avspeiles i deres ytre, noe som er så fjernt fra virkeligheten som det er mulig å komme. Psykopater og narsissister ser ut som alle andre og ofte så virker deres adferd mer normal enn den gjør hos ikke-psykopater og ikke-narsissister.

Så hvis du har blitt lurt og brukt av en narsissist eller en psykopat så har du ingenting å skamme deg over, men aksepter det som en del av å være et empatisk menneske og at du har evnen til å se det gode i folk. Men det betyr ikke at du behøver å bli offer for narsissisten/psykopaten igjen.”

William March fra hans bok The Bad Seed som kan kjøpes her – https://www.adlibris.com/no/bok/the-bad-seed-a-vintage-movie-classic-9781101872659

 

Skal vi la overgriperne styre showet ? Avslør de coverte narsissistenes mishandling, ikke gjem deg for dem – http://olehartattordet.blogg.no/1469796731_skal_vi_la_overgriper.html