Fjellvettregel 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu – En analogi

 

Vi forventer oss at andre skal ordne opp i våre problemer, politiske partier, organisasjoner, politi og militæret.

Politiske partier og organisasjoner følger ferdig oppsatte programmer som slavisk skal følges. Menneskene innenfor disse sjelløse institusjonene er ikke noe annet enn slaver av sine egne programmer, og så fort man fraviker eller stiller spørsmål ved disse reglene og programmene så er man ikke lenger et fullverdig medlem av virksomheten, men en trussel, ja sand i maskineriet som ikke er det minste interessert i å stoppe opp for et vedlikehold og i veldig mange tilfeller rekonstruksjon.

Hvis man ser på disse institusjonene som kjøretøyer, så vil man se at de kun manøvreres en vei, og det er rett fram, ikke fordi kjøretøyet ikke har en styringsmekanisme som gjør “sjåføren” i stand til å endre retning, men fordi “sjåføren” har blitt fortalt av tidligere sjåfører at denne styreinnretning er et unødvendig onde og at den eneste riktige retningen er rett framover, uansett hva slags hindringer man skulle møte på.

Dette godtar “sjåføren” uten å endre retning selv om det skulle være nødvendig. Og slik fungerer det nedover i systemene. Man får beskjed ifra oven at slik er det og slik skal det være, og så godtar man at det er som man får beskjed om uten å undersøke om det virkelig er slik, selv om man skulle få en gnagende mistanke om at noe skurrer.

Og skulle man stille spørsmål, skulle man undersøke for så å finne ut at det er andre retninger som fører en til både bedre veier, bedre kjøreforhold og en endeplass som ikke fører en utfor stupet, i grøfta eller rakt inn i et motgående kjøretøy, så blir man ikke sett på som en som forsøker å endre system til noe bedre, men som noen som forsøker å ødelegge eller sabotere, uansett hvor dårlig det bestående systemet måtte være og uansett hvor mye bedre et nytt har forutsetning til bli.

I vårt samfunn er nytenking synonymt med å endre på en detalj eller to, og disse detaljene blir så hauset opp i samarbeide med media slik at vi skal tro at de er revolusjonerende.

Rattet til å endre retning blir sett på som en trussel for det bestående, en ubehagelig utvekst som burde fjernes, slik at vår mulighet til å ta kontroll over våre egne liv skal opphøre å eksistere enda rattet er instrumentet til en ny og bedre verden, ihvertfall for de underpriveligerte.

De priveligerte helt på toppen av maktpyramiden, konstruktørene av de økonomiske, politiske og sosiale strukturene, for dem så er vår fastlåste tro på deres evne til å styre deres største fordel, men også den minst fordelaktige faktoren de har å forholde seg til. For hvis vi våkner opp fra vår tornerose søvn og ser hvordan virkeligheten faktisk er og ikke slik vi får den presentert, og vår evne til og skille mellom rett og galt vekkes til live, da vil ikke bare systemene falle, da vil også illusjonen og hjernevaskingen som har fått oss til å tro at ondt er godt smuldre opp.

Samvittighetsløse ledere er kun ute etter å mele egen kake

Jeg tror ikke jeg er alene om å undre meg over at de verste av de verste, de som juger, snyter, stjeler og plyndrer fra felleskapet, som gang på gang har blitt tatt i å juge og som skylder på alle andre for å få oppmerksomheten vekk i fra seg selv og sine forbrytelser, også er de som ser på seg selv som de mest moralske og best egnede til å ha makt, og som mener at de vet hvordan folk flest skal leve og hva slags behov vi har. Når de mest skakk-kjørte individene samfunnet har klart å produsere utpeker seg selv til moralens og sannhetens voktere og vi lar dem få lov til å gjøre det, da har vi et veldig stort problem.

Dagens ledere, i så og si alle institiusjoner er ikke individer med empati som ønsker å gjør det beste for sine medmennesker, tvert i mot, det eneste de ønsker er å mele sin egen kake. Mange av dem er så skruppelløse, at hvis det tjener deres karriere å starte en krig og millioner dør som følge av det, så vil de ikke en gang miste nattesøvnen. De kan uten å føle det minste snev av samvittighet, plyndre en hel nasjon og etterlate menneskene der i ufattelig elendighet hvis det gagner dem, og hadde de fått en liten flis i lillefingeren så ville det smertet dem mye mer enn milioner av deres medmenneskers lidelser.

Når vi frivillig har gitt de verst tenkelig kriminelle lov til forvalte våre verdier og stake ut vår framtid, så forteller det meg hvor farlig naive vi er. Svært mange av oss tror på lystløgnere av verste sort når de sier de vil vårt beste, fordi vi tror at siden vi ikke har evnen til å lyve, stjele, og endog drepe så vil heller ikke andre kunne gjøre det, ihvertfall ikke pent kleddde personer som høres ut som om de vil nestens beste, individer som er eksperter på å gi oss fagre løfter som ikke er noe annet enn tomme ord som de bruker til å forføre oss med.

Man kan dynke dritt i parfyme og pakke det inn, men det er allikevel dritt selv om det lukter godt og innpakningen ser fin ut.

Skuddsikre vester kan også gå i stykker

 

Når man hver dag året rundt graver i ondskapen og mørket som har infisert verden vi lever i så er man nødt til ha et panser slik at den ondskapen og det mørket ikke infiserer en selv, for uten et slikt panser så er det game over, man vil rett og slett ikke klare å se på all den dritten uten å bli alvorlig syk av det. Men uansett hvor godt det beskyttelsesskjoldet er så vil det av og til slå sprekker og man vil blir påvirket av det mørket man belyser. Og da blir man redd, livredd, og i de tilfellene det skjer så forstår man også hvorfor så mange vegrer seg for å sette seg inn i all den faenskapen som skjer rundt om i verden dagen lang året rundt. Men det som er enda mer skremmende, er at hvis man ikke belyser mørket, hvis man ikke sier i fra hva som er galt, så vil de mørke kreftene som truer oss til slutt infisere alt og alle.