Vil våre ledere ofre oss i en atomkrig ? Kan vi hindre dem ?

The rapidly escalating threat of extinction has suddenly made us all equal. But equality in the face of a catastrophe is not especially comforting. On board of the Titanic, when it was a matter of sheer survival, everyone was also equal, millionaires and poor immigrants alike. They were all – literally – in the same boat. Now all of us, in Germany, in East and West Europe, and probably entire human race, are in the same boat. The threat is the same for all of us. If one of us drowns, we will drag the other with us. The politicians and the military men haven`t understood that.”
Fra boken Ende a diary of the third world war by Anton Andreas Guha

 

 

Atomkrig, medisinske konsekvenser  https://tidsskriftet.no/2013/03/kronikk/medisinske-virkninger-av-atomvapen

 

 

Før den første atombomben tilintetgjorde Hiroshima, var stridsvåpnene basert på varmeenergi og bevegelsesenergi, og de var så virkningsfulle som menneskenes kunnskaper og oppfinnsomhet kunne lage dem. Luftwaffes ødeleggelse av Coventry , britiske og amerikanske bombeflys utslettelse av Dresden – ja, selv den store israelske Josvas berømte rasering Jerikos murer, ble utført med ild og fysiske krefter.

 

 Men da vår kjernefysiske tidsalder grydde i et blennende glimt i New Mexico, var alt dette ugjenkallelig forbi. Ikke bare var de ødeleggende krefter blitt så mektige at man ikke kunne rå med dem – men for første gang i krigshistorien var et nytt element kommet til. Gjennom årtusener hadde vi med stor dyktighet og oppfinnsomhet brukt varmeenergi og bevegelsesenergi til å ødelegge hverandre med – nå hadde krigføringen fått en ny dimensjon.


Alle de krefter som til da var samlet til ødeleggelse i hundrevis av kriger og tusenvis av slag, hadde aldri satt menneskehetens skjebne i fare. Den overlevde sev om nasjoner og sivilasjoner gikk under. Men kjernefysiske  – eller rettere sagt nuklære – eksplosjoner er noe mye mer enn ild og sprengninger. De er millioner ganger sterkere enn de kjemiske sprengstoffene som ødela deler av London og nesten utslettet byer som Coventry og Dresden.

 

 Den nye ødeleggende faktoren er den usynlige radioaktive strålingen som gjennomtrenger alt levende og ødelegger selve de molekylene som alt liv består av.

Det er den faktoren som vil gjøre en tredje verdenskrig  vesensforskjellige fra alle tidligere  kriger. Helt fra Nebukadnesar erobret Babylon og til Hitlers armèer beleiret Leningrad, har lidelsene vært over når krigen var slutt og seierherrene hadde straffet den beseirede.

 

Men slik er det ikke i en krig med atomvåpen. Det er først når de siste bomber har eksplodert, fientdligheten har opphørt, brannene er slukket og de overlevende er kommet ut av sine huler og beskyttelsesrom, at lidelsene vil begynne for alvor. Millioner kommer til å dø langsomt fordi strålingen har knekket deres imunforsvar og evnen til å bli friske, og fremtidige generasjoner vil aldri bli født.

 

Om tidligere kriger har vært aldri så grusomme og blodige, så har de ikke dømt vinner og taper til å gå langsomt til grunne og dø – men det gjør en atomkrig. For første gang i historien kan menneskene bli utslettet fra jordens overflate. Ikke av ilden og trykkbølgene fra atomeksplosjonene, men av de latente virkninger som skyldes strålingen.

 

Diskusjonen om atomvåpen, atomfrie soner og maktbalansen mellom atommaktene avspeiler en slags besettelse, en tendens til å tenke bare på antall stridshoder, størrelsen på de respektive arsenaler av atomvåpen, og nøyaktigheten disse våpnene kan treffe målet med. Dette har overskygget den trusselen som en atomkrig innebærer. Statistiske opplysninger og krigsspill som militære ledere, politikere og amatørstrateger driver med, har skapt forvirring om hva saken virkelig gjelder – nemlig det lord Zuckerman i en bok han nylig har utgitt, kaller Ødeleggelsens fakta.


Det finnes nå mange nok atomvåpen til å drepe alle mennesker på jorden mange ganger. Selv en såkalt begrenset atomkrig vil drepe og såre så mange og ha så store skadevirkninger  at det langt overgår ødeleggelsene i alle de kriger som er blitt utkjempet gjennom vår historie.

 

I en tid da vår framtid avhenger av at vi kan styre monstrene som vitenskapen og teknikken har skapt, og i en verden der vår evne til å overleve avhenger av at vi forstår hvilke redsler atomvåpen og radioaktiv stråling kan forårsake – må advarslene være så realistiske som mulig. Denne fortellingen er ikke basert på på fantasi, og ikke inspirert av innbilte forestillinger. Den avspeiler den grusomme virkelighet som vi moderne mennesker har skapt, og den er basert på vitenskaplige og medisinske fakta slik vi kjenner dem i dag.

Virkeligheten er blitt langt mer dramatisk enn oppdiktede hendelser, og det som her er skildret, kan bli den uunngåelige og endelige konsekvens av vårt århundres vanvidd. Det kan komme til å hende, og i vår ufattelige mangel på fremsyn og forståelse kan vi la det hende akkurat slik som det er fortalt her. Anthony Corbett, fra Innledningen til hans bok Ved helvetes porter som kan leses i sin helhet her: 

 http://www.nb.no/nbsok/nb/4369cfc67b245bf2801cb8c31224d7a5?index=0#0

https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10200282391733457.1073741940.1563436195&type=3
 


“DOOMSDAY BOMB
China unveils terrifying Dongfeng-41 nuke that ‘can strike US in 30 minutes with TEN warheads’ at 70th anniversary parade.”
https://www.thesun.co.uk/news/10039105/china-set-to-unveil-dongfeng-41-nuke-that-can-strike-us-in-30-minutes-at-70th-anniverary-parade/

 

Mer anbefalt lesning:

 

Atomkrig i medisinsk perspektiv, kan leses i sin helhet her

http://www.nb.no/nbsok/nb/a7398ad096fedf346da423711fb5e9bf?index=0#0


Skyggeulven, kan leses i sin helhet her

http://www.nb.no/nbsok/nb/54667ba2b216bd906bdead76404b9009?index=0#0


Warday, kan leses i sin helhet her                      
http://www.nb.no/nbsok/nb/af3117010b8e11606992b4747d030407?index=3#0

Atomvåpen : illusjon og virkelighet, kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/2d94642d85b42ef1dcf1c94ad5fd5011?index=0#0

 

Level 7                                                                                                                                                             http://www.adlibris.com/no/bok/level-7-9780299200640

ENDE: a Diary of the Third World War http://www.amazon.com/ENDE-Diary-Third-World-War/dp/0552126535

 

The deadly consequenses of nuclear war

http://www.nucleardarkness.org/index2.php

 

Og her er noen meget gode og realistiske spillefilmer rundt temaet:

By Dawns Early Light Full Movie
https://www.youtube.com/watch?v=3bZoFzDkH4g

The Day After (1983) American Nuclear Holocaust                 https://www.youtube.com/watch?v=r2B7sdLPMfc

THREADS Trailer                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=s_s8CrRN76M

 

Testament                                                                                          

http://www.imdb.com/title/tt0086429/?ref_=nv_sr_2


Dokumentarer: 

 

Hvis en atomkrig bryter ut, så vil alle, absolutt alle i Norge dø (se på kartet i simulasjonen), og det er ingen tilfluktsrom eller jod tabletter som vil kunne forhindre det. En flyforbudssone over Ukraina vil være ensbetydende med at en storkrig bryter ut, som igjen vil kunne eksalere til en verdensomspennende atomkrig. https://www.youtube.com/watch?v=dxJHecyYBno

 

This is Nuclear War https://www.youtube.com/watch?v=LxOW4tbzlD8

 UNSURVIVABLE – The Real Danger of Global Nuclear War – World War 3        https://www.youtube.com/watch?v=AuYd0EDgniA

On the 8th Day – Nuclear Winter Documentary (1984)             https://www.youtube.com/watch?v=WCTKcd2Ko98

 

Nuclear Winter – Alan Robock on Reality Asserts Itself (4/5)    

https://www.youtube.com/watch?v=-clx85iTvrE

 

Nuclear War’s Worst-Case Scenario (Nobody “Wins”)              https://www.youtube.com/watch?v=BRWzNIaVyBs

 

 The Aftermath Of World Wide Nuclear War                             

https://www.youtube.com/watch?v=i2hFmQCHLk4

 

WW3 Atomic Senario Simulation https://www.youtube.com/watch?v=O1ePLPtuQw

 

The consequences of a Nuclear War, WW III https://www.youtube.com/watch?v=ak4mslKax9c

 

Hva om menneskeheten detonerte 100 kjernefysiske stridshoder?  https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1234415983357324/?fref=mentions

 

 

If a nuclear bomb is dropped on your city, here’s where you should run and hide – http://www.businessinsider.com/nuclear-explosion-fallout-radiation-survival-shelter-2017-3?utm_content=buffer8ce28&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-ti&r=US&IR=T&IR=T

 

I`ve studied nuclear war for 35 years – you should be worried https://www.youtube.com/watch?v=M7hOpT0lPGI

Simulation of a nuclear blast in a major city https://www.youtube.com/watch?v=Z3RzNEzJyzo

 

Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar – http://olehartattordet.blogg.no/1472675549_nr_et_befal_forstr_at.html

 

Den russiske u-båt kapteinen som forhindret 3. verdenskrig, men som er utelatt fra våre historiebøker – http://olehartattordet.blogg.no/1468006398_den_russiske_ubt_kapt.html

 

Order followers https://www.youtube.com/watch?v=_y9FpBAVuIc

For norsk oversettelse av videoen over her se her: https://olehartattordet.blogg.no/1481975488_hvis_ordreflgere_allt.html
Amazing speech by war veteran 

“Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don’t understand; The real enemy is a system that wages war when it’s profitable, the CEOs who lay us off our jobs when it’s profitable, the Insurance Companies who deny us Health care when it’s profitable, the Banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemies are not several hundred thousands away. They are right here in front of us” – Mike Prysner

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html