Det Norge opplever nå pga EØS, var Svergie gjennom for ti år siden

Alt det Norge har av problemer på grunn av EØS avtalen og det “frie” markedet, det har Svergie allerede vært gjennom for ti år siden, og det er også godt dokumentert gjennom fakta litteratur. Noe av den litteraturen finner du under her. Litteratur som vi også kan trekke erfaringer fra.


“Det har hänt att Banverket inte haft resurser att ha egna tågbevakare ute. Då har man tagit in folk från privata entreprenörer och så kommer det en kille på morgonen och gäspar och säger att han inte har sovit på 36 timmar. Det är klart att våra killar blir nervösa då”. Vad ska staten göra i framtiden och hur ska det arbetet organiseras? Vad väntar runt hörnet? Vad tycker olika aktörer om att verksamheter och företag som byggts upp med skattemedel och varit i gemensam ägo hamnar på en profithungrig marknad? Många viktiga frågor aktualiseras i denna debattbok skriven av journalisten Bengt Rolfer på uppdrag av fackförbundet ST.


Byggnads ordförande, Hans Tilly och författaren och tidigare chefredaktören för Byggnadsarbetaren, Håkan Olander, lanserar idag en bok om ett högaktuellt samhällsproblem, jobbtrafficking.

“Ska det växande problemet med jobbtrafficking lösas måste vi få till stånd en slagkraftig samverkan mellan lagstiftare, polis, arbetsmiljöverket och andra statliga organ, beställare och arbetsmarknadens parter. Men vågar vi lita på att arbetsgivarnas organisationer ställer upp när det kommer till kritan?”

Per Olov Larsen, ordförande för Byggnads Sydost, Växjö och Blekinge, ur boken Jobbtrafficking – Så skapas en ny underklass.

– Många utländska byggnadsarbetare arbetar under slavliknande förhållanden. De saknar ofta det allra mest grundläggande arbetsskyddet, får inte ut sina löner, bor i utdömda lokaler och hotas av sina arbetsgivare om de talar med facket eller med svenska myndigheter. Detta är inget annat än utnyttjande av människor. Vi kallar det jobbtrafficking och likställer det med annan människohandel, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads med anledning av att han och Håkan Olander har skrivit en bok om det högaktuella samhällsproblemet.

 


“Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontakt­ledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön.Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer. Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.

Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.Det stora tågrånet är den första stora granskningen av tågkaoset. Med illustrationer av Robert NybergRÖSTER OM DET STORA TÅGRÅNET”En lysande bok om avregleringen av järnvägen i Sverige. Hård dom över okänsliga privatiseringar. Perfekt på resan om tåget kommer.” Dagens Nyheters kritikerlista”

Margaret Thatcher vägrade det svenska politiker vågade privatisera järnvägen. En lysande granskning av det ofattbara tågkaos som drabbat medborgarna.” Ingalill Mosander i Aftonbladet”Vad vi läser i denna engagerande och väldokumenterade bok är en parabel över offentlighetens och allmänintressets förfall. Den visar hur det står till, inte bara på spåren och i tågen, utan i hela samhället där vi tillåter enskilda och statliga vinstintressen att ta över.”


“Boken är välskriven och rafflande […] Augustprisnominering i fackboksklassen och Stora journalistpriset borde vara inom räckhåll. Författarna rör vid vår tids stora politiska ödesfråga: Hur kapitalet tränger allt längre in i den offentliga sektorn.” Expressen

” …jag lägger ifrån mig ‘Sjukt hus’ med en känsla av att ha läst ett ovanligt gediget undersökande reportage, som borde läggas i samtliga postfack i varenda beslutande församling i hela vårt avlånga land.” Dagens Nyheter

JOURNALISTERNA Henrik Ennart och Fredrik Mellgren har länge följt bygget av Nya Karolinska som är både Sveriges och byggföretaget Skanskas största byggprojekt hittills. Jättesjukhuset som ska bli modernast i världen och fostra framtida Nobelpristagare.
När författarna undersöker affären närmare upptäcker de inte bara att de styrande i hemlighet struntat i demokratiskt fattade beslut och ständiga försök till mörkläggning. De upptäcker också en okänd miljardrullning av skrämmande proportioner.
I Hamburg finns två nya högspecialiserade sjukhus, högt rankade i världen, som vart och ett har kostat en tiondel av Nya Karolinska men har lika många vårdplatser. Nya Karolinska-projektet har nämligen skräddarsytts av multinationella finansföretag som i en ständig jakt på större vinster siktat in sig på de miljarder skattekronor som enligt OECD behöver investeras i hela världens sjukvård de kommande åren.
Med en gnagande oro och växande insikt tar författarna oss med på en resa som tar avstamp i Sverige och som efter flera omskakande mellanlandningar leder oss till det svårt hiv-drabbade Lesothos landsbygd. Den affärsmodell som redan kostat svenska skattebetalare miljarder ska nu gå på export till världens fattigaste länder.

Henrik Ennart och Fredrik Mellgrens artikelserie i SvD om Nya Karolinska Sjukhuset belönades med Guldspaden 2016.”


“EU:s kris är inte bara ekonomisk. Den går betydligt djupare än så. Det grundläggande felet med Euro-peiska unionen är att den är i full färd med att montera ned den ureuropeiska uppfinningen som kallas demokrati …Den som levererar den salvan är inte någon obskyr person i en politisk marginal. Det är Hans Magnus Enzensberger, en av Tysklands mest respekterade författare och en varm anhängare av idéerna bakom en europeisk integration.
Men nu har dessa idéer förskingrats, menar han. Och därför tar han bladet från munnen och manar européerna att göra uppror mot det byråkratiska monster som EU har utvecklats till. “Europa har redan överlevt helt andra försök att uniformera kontinenten.
Alla hade de högmodet gemensamt, och inget av dem förunnades någon varaktig framgång. Inte heller icke-våldsversionen av ett sådant projekt kan sägas ha någon gynnsam prognos.
Alla imperier i historien har haft en begränsad halveringstid, tills de misslyckats genom sin omåttliga expansion och sina inre motsägelser.”
Hans Magnus Enzensberger”Enzensberger blir sällan påstridig. Han behöver inte det. Han är en man som ställer frågor. Men det är påfallande ofta de rätta frågorna han ställer. Den här gången verkar hans frågor minutiöst underbyggda i statistik och i tillgängliga offentliga handlingar.
Han har haft Der Spiegels kraftfulla forsknings­avdelning till sitt förfogande.” Lars Gustafsson i Expressen”Tysklands motsvarighet till Stéphane Hessels stridsskrift Indignez-vouz! Enzensbergers syfte är liksom hessels att väcka harm och sporra. Men för att göra det använder han inga stora gester, utan eleganta och lugna argument.” Hubert Spiegel i Frankfurter Allgemeine Zeitung”


“En EU-kommission utan öppenhet och demokratisk förankring. Beslut i EG-domstolen som underminerar arbetsrätten. Miljardrullning till den klimatförstörande djurindustrin. Månatlig parlamentarisk resecirkus mellan Bryssel och Strasbourg. Kompakt mansdominans i EU:s institutioner.
Ett och annat progressivt politiskt beslut. I tre år satt vänsterpartisten Jens Holm i EU-parlamentet. Nu har han skrivit en bok för alla som vill veta hur EU i allmänhet och EU-parlamentet i synnerhet fungerar. Boken är skriven på ett lättillgängligt sätt med korta kapitel som varvar personliga berättelser och reflektioner med hard facts om EU-maskineriet, ett EU som alltmer antar formen av en marknadsliberal superstat.
EU inifrån lämpar sig väl såväl för den allmänpolitiskt intresserade som för alla de som vill bilda sig en uppfattning inför det stundande EU-parlamentsvalet den 7 juni 2009. Boken är formerad kring fem stora block: Systemet, Klimatet, Ofriheten och Alternativen,  som sammantaget både grundläggande kunskaper om EU, fördjupande fakta kring huvudtematiken och en unik inblick i en parlamentarikers arbete och villkor.”
“De är mäktiga, rika och hemlighetsfulla. På kort tid har de fyra riskkapitaljättarna EQT, IK, Altor och Nordic Capital förändrat den svenska samhällsbilden dramatiskt: de har skaffat sig mer makt än många politiker. Och bolagens delägare tjänar mer pengar än de flesta börsdirektörer kan drömma om.

Det svenska riskkapitalets hemligaste makthavare hittas på Jersey och Guernsey, kända skatteparadis i Europa. Från ett styrelserum på öarna i Engelska kanalen tas beslut som kan få konsekvenser för svenska skolbarn, gamla och de över 100 000 anställda i olika bolag i Sverige.

Trots inträdet i den svenska välfärden har riskkapitalisterna länge varit hemlighetsfulla, likt ett manligt ordenssällskap. I boken De svenska riskkapitalisterna öppnas dörrarna till denna slutna värld. De prisbelönta journalisterna Carolina Neurath och Jan Almgren har intervjuat de nya makthavarna. Men de har också mött människorna som drabbas av riskkapitalets eviga vinstjakt: de anställda som förlorat jobbet, gymnasisterna som fick se sin skola gå i konkurs och hotellstäderskan som måste hinna städa varje rum på fem minuter.”

“Den nya överklassen erbjuder en guidad tur genom ett rikemansland där pengar och position betyder allt. Vi får veta hur dess invånare bor, semestrar och roar sig på andra sätt. Vi får läsa om herrgårdarna, kungajakterna, privatskolorna och de slutna elitsällskapen. Plus om den svans av andra karriärister, som så gärna vill hamna i samma guldsits.

BENGT ERICSON är en av Sveriges mest drivna ekonomijournalister. Hans nya bok är en djupgående och underhållande skildring av en samhällsklass vars livsstil är fjärran från vad övriga svenskar kan tillåta sig. Texten är skriven med glimten i ögat, men här finns också en kritisk underton.
Vad har dessa människor gjort för att förtjäna sina svindlande belöningar? Och vad innebär de för sammanhållningen i vårt land?

Det troliga är att den kommer att tillhöra standardverken för dem som vill lära sig mer om de ekonomiska krafterna i vårt samhälle.[] Den nya överklassen är en spännande sammanfattning av nuläget i Sverige, såsom Ericson tolkar det och i flertalet fall belägger det.
Anette Kullenberg, Expressen

Bengt Ericson skriver med vass och rapp penna. Han sitter på ett fantastiskt källmaterial efter ett helt yrkesliv som journalist i den högsta maktens korridorer.
Ulf Lundén, DalaDemokraten”


“Något har gått snett med vår svenska demokrati.Genom ett offentligt mångmiljardstöd – som de själva beslutar om – har partierna gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Det har skapat en samförståndskultur, där de olika lägren nu har mer gemensamt med varandra än med de väljargrupper som de påstår sig företräda.
Den härskande klassen är en initierad och underhållande skildring av en politisk aristokrati med tillhörande privilegier. Rekryteringsbasen utgörs av de knappa tre procent av befolkningen som ännu tillhör ett parti och toppaktörerna har ofta en likartad profil.
De har den “rätta” bakgrunden, i stor utsträckning byggd på personliga släktband. De betraktar sig själva som yrkesproffs snarare än som valda till några förtroendeuppdrag. Och de har inte det minsta problem med att byta sida när den dagen kommer. Det har lett till rena svängdörren mellan partierna och pr-branschen.
Går det verkligen att lita på sådana makthavare?

BENGT ERICSON är en av Sveriges mest erfarna journalister och författare till flera uppmärksammade böcker, senast Spekulanten med avslöjande inblickar i hur Erik Penser plundrades av det ekonomiskpolitiska etablissemanget. Han har också skrivit kritiker- och försäljningssuccén Den nya överklassen.

“[Ericson] skildrar dräpande och underfundigt den politiska aristokratin och dess släktband, och svängdörrskarriärismen där avdankade politiker tar med sin informella makt och sina kontaktnät in i den dunkla PR-branschen.”
Journalisten”

Lær mer historie på 4 timer enn du har lært gjennom hele din skolegang

Denne dokumentaren handler om USA sin utenrikspolitikk. Den demonstrerer viktigheten av den politiske økonomien, Mafia prinsippet, propaganda, ideologi, vold og makt. Og som overskriften sier, så kan jeg garantere at du vil lære mer viktig og korrekt historie  i løpet av de 4 timene og 20 minuttene dokumentaren varer enn du har lært gjennom hele din skolegang.

The Power Principle (Full length)

En perfekt beskrivelse av den såkalte eliten


“Elitens stadige sterkere isolasjon innebærer blant annet at politiske ideologier ikke lenger har noen sammenheng med det vanlige mennesker er opptatt av. Ettersom den politiske debatten som oftest innskrenker seg til “snakkende klasser”, som de treffende er blitt kalt, blir den mer og mer selvopptatt og formelpreget. Ideer sirkulerer og resirkuleres i form av hule moteord og betingede reflekser.

Den gamle striden mellom venstre og høyre har uttømt sin evne til å avklare spørsmål og fremskaffe et pålitelig kart over virkeligheten. På mange hold blir selve tanken om at det finnes noen virkelighet trukket i tvil, kansje fordi de snakkende klasser holder til i en kunstig verden hvor simulering av virkeligheten erstatter realitetene.

Ideologier både på høyre og venstre fløy er i alle fall nå blitt så rigide at nye ideer knapt gjør inntrykk på tilhengerne deres. De troende på begge sider har avskjermet seg fra argumenter og begivenheter som kan rokke ved deres egne overbevisninger, og gjør ikke lenger noe forsøk på å trekke sine motstandere med i en debatt.

Det de leser består for det meste av verker som er skrevet fra nøyaktig samme synsvinkel som deres egen. I stedet for å gi seg i kast med ukjente argumenter nøyer de seg med å klassifisere dem enten som ortodokse eller kjetterske. Avsløringen av ideologiske avvik, på begge fløyer, legger beslag på krefter som heller burde vært anvendt  på selvkritikk. Manglende evne til selvkritikk er det sikreste tegn på en døende intellektuell tradisjon.

I stedet for å diskutere de sosiale og politiske utviklingstrendene som undergraver gamle hellige verdier, foretrekker ideologer på høyre og venstre side å utveksle anklager om fascisme og sosialisme. Deres syn på fortiden er like forvrengt som deres syn på det som skal komme.”

Fra boken Elitenes opprør og sviket mot demokrati, fra 1996, av Christopher Lasch, som døde av kreft to dager etter at boken var fullført. Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/2479ae1f60048b29bd60ed5600223c35?page=0&searchText=elitenes%20opprør

Ordet konspirasjonsteori og hermegåsa kommer


Hvis man ikke kan konkretisere hva som er galt med andres påstander, men må bruke ordet konspirasjonsteori, så er man en hersketeknikk misbruker, og ikke en vis person som har patent på sannheten.
Men er man i selskap med andre individer som også misbruker ordet konspirasjonsteori, så vil man jo selvfølgelig bli sett på som om man har hodet på rett plass, selv om det i realiteten er langt opp bak der sola ikke skinner.
 
Folk flest som bruker ordet konspirasjonsteori, har ikke satt seg inn i hva den saken som de kaller for konspirasjonsteori er for noe, de har bare hørt at andre kaller den for en konspirasjonsteori, og så blir de papegøyer og så TROR de at det er en konspirasjonsteori fordi noen har sagt at det er det, og man kjenner igjen slike papegøyer ved at de IKKE konkretiserer.

Stasi nå også i Norge ?

Jeg leser en bok nå som heter Frihetens fiende, essays om ondskap, frihet og menneskeverd av Kjetil Hafstad, utgitt av Universitetsforlaget 1993, og kapittelet jeg nå leser heter Stasi som forfører, og det er umulig og ikke trekke paralleller til dagens Norge, man behøver ikke en gang å ha god fantasi for å få det til. Bare hør her:

 
“Propagandaen vant ikke gjennom, Reglene til Stasi var ikke lagt opp for idealister, men nok mest for oppurtonister. Motsetningene mellom samfunnets mål og de virkemidlene myndighetene brukte var umulig å overse.”
 
Forskjellen fra Øst Tyskland og Norge er at ALLE i DDR visste hva slags psykopater og parasitter det var som styrte landet, mens det i dag her hjemme foreløpig kun er et fåtall som har skjønt at slik er det også her. Hos oss er distraksjonene mer profesjonelle og mye mer overbevisende slik at veldig mange tror at vi lever i et faktisk demokrati og at vi har ledere som vil folkets beste. Setter man seg i lunka vann og temperaturen stiger sakte så vil man ikke merke at man blir kokt før det er for seint.
 
Og videre: “Regimet vil være til stedet overalt, bestemme overalt, trenge inn i alt. Derfor legger det sin skygge over dem som likevel forsøker å gestalte noe henimot en normalitet i sitt liv – endog om normaliteten bare består i å stole på egne øyne, og danne seg en egen vurdering av virkeligheten. Befolkningen ble nærmest målbevisst trenet i treghet.”
 
“Foretok man raske “feilvalg”, ble man raskt stemplet som tilhørende de “fiendtlig-negative”. Sagt på en annen måte, ble befolkningen opplært i dumhet. Bare gjennom viljeløs dumhet var det mulig å følge de til enhver skiftende signalene og overse de skrikende selvmotsigelsene. Dersom man tenker seg den kjappe spontankommentaren til guttungen i Keiserens nye klær anvendt på DDR, må man forestille seg reaksjonen der som øredøvende taushet. Vi føres slik til hypotesen om at funksjonærene i Stasi ble forent i en korpsånd omkring et hykleri, en dobbeltmoral som alle gjennomskuet.”
 
“Det onde er der, banalt, uoppfinnsomt, som et glanende øye, og finner feste hos den som har størst tillit og ikke inngir motforestillinger.”

Dette er også tatt fra boken Frihetens fiende, essays om ondskap, frihet og menneskeverd, kapittelet heter Stasi som forfører. Man skal ikke ha store fantasien for å trekke paralleller til Stasi i Øst-Tyskland og artikkelen under her:
 
“Plantall og faktiske tall stemte ikke overens. I slike konflikter fikk plantallene fortrinnsrett. Ikke tingenes faktiske tilstand, men hvordan de SKULLE være, kunne legges til grunn for den videre planleggingen. En side ved slik organisering er dermed at styret hadde en nesten uendelig barmhjertighet med dem som drev korrupt handel og vandel på sitt ansvarsområde, eller som rett og slett var udugelige. For erfaringstallene telte lite eller intet – og var uønsket – i den grad de sto i mot den offisielle beskrivelsen av virkeligheten.”


Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/943c3c1e3b4394943d43024c4f16dac1?page=0&searchText=frihetens%20fiende

FNs migrasjons avtale og noen relevante punkter faktisk.no ikke har tatt med i sin analyse

 

FNs migrasjons avtale og noen relevante punkter faktisk.no ikke har tatt med i sin analyse https://www.faktisk.no/artikler/VjL/hva-er-fns-migrasjonsavtale?fbclid=IwAR0_mVo2ykJQ-rpbiQD9Yif1RKzQYxQkBqZqhsDc1MfgPqJoFr0azetTE-c

“I tillegg legges det blant annet vekt på at migrantene skal komme i arbeid.” 
Det er allerede stor konkurranse om jobber her til lands, dvs at denne konkurransen vil øke med inntaket av migranter. Hva er årsaken til alle disse flyktningene ? Hvem var det som skapte de scenarioene som gjør at folk må flykte fra sine opprinnelige hjemland ? Slikt skjer ikke av seg selv, i de aller fleste tilfeller så er det noen som tjener økonomisk på andre sine lidelser.


Når katastrofen er et faktum, så sparkes det alltid nedover, det er aldri de som er skyld i den som må ta konsekvensene, det er de som er direkte utsatt og de som blir indirekte utsatt for en konstruert katastrofe som må ta regninga. Det er soleklart hvem som direkte må ta konsekvensene, men det er noe mer tåkete hvem det er som må ta de indirekte konsekvensene.


FN sier at de som ikke har forårsaket krig og forurensning skal bære ansvaret pga at noen andre har skapt dette helvete. FN kommer heller ikke med en utregning som forteller hvor mye dette vil koste økonomisk og sosialt, med tanke på at arbeidsledigheten her til lands er ganske stor og at den vil øke enda mer når enda flere mennesker uten arbeide kommer hit.


Migrantene som kommer hit vil jo det beste for seg og sine akkurat som du og jeg vil det beste for oss selv og våre nærmeste, men når det fører til økt økonomisk konkurranse og til en hardere kamp om sosiale goder, så får vi jo en situasjon der de som kommer utenfra blir sett på en trussel da vi som bor her vil beskytte vår levestandard. Og dette er ikke noe unormalt, det samme ville vært tilfelle hvis det var vi som flyttet til et annet land, og vrir man det om til rasisme da er man ikke interessert i å se realiteten i øynene men å konstruere sin egen virkelighet.


Ja visst skal vi hjelpe andre i nød, men vi skal da ikke hjelpe slik at det går til helvete for oss selv i den prosessen ? Veldig forenklet så er det slik at jeg, hvis jeg må velge, hjelper mine nærmeste, de kjenner jeg, de elsker jeg.
Hvis man foretrekker å hjelpe ukjente framfor sine egne, sitt eget kjøtt og blod som man har sterke bånd til, hva slags far og mor er man da ? Og det er jo akkurat på samme måte de som er i nød tenker, de vil vekk fra det helvete de lever i for å hjelpe sine nærmeste. Vi blir satt opp i mot hverandre slik at konflikter skapes der det blir sparket nedover i alle instanser, der kunstig fiendeskap konstrueres ved hjelp av naive, men også vitende politikere, slik at de som står bak årsaken til den vanvittige forskjellen mellom fattig og rik får lov til å fortsette med sine forbrytelser.

“Både naturkatastrofer, klimaendringer og miljøødeleggelse nevnes som årsaker til migrasjon. Det er listet opp fem punkter med tiltak mot effekter av blant annet klimaendringer. Her påpekes det blant annet at man må prioritere tiltak lokalt for å dempe migrasjonen.”

I gamle dager så hadde produktene en mye lenger holdbarhet enn i dag, men fordi alt handler om økonomi og vekst, en vekst som ikke kan vare i evig tid, men som allikevel mange tro vil gjøre akkurat det, så må produktene slites raskere ut slik at vi hele tiden skal gjøre nye innkjøp så økonomiens tannhjul blir holdt i gang. Og det er her det interessante kommer inn når politikere snakker om miljø, da de aldri nevner at det er fullt mulig å produsere varer som er mye mer slitesterke enn de produktene vi i dag har.

Hadde man gjort det så ville man jo både spart store mengder med råvarer og søppelberget som truer miljøet verden over, ville begynt å avta. Så hvorfor tar ikke politikerne den debatten ? Fordi da vil de bli ferska i at de egentlig ikke bryr seg om miljøet og at det kun er økonomien til produsentene som gjelder, og at de hverken jobber for folket de er valgt av eller miljøet, men storfinansen og deres agenda.

Og som om ikke det er nok, så er alle korporasjoners hovedmål å generere mest mulig profitt for aksje eierne, og når profitt sitter i førersete, da blir miljø ganske irrelevant, da de to passer like godt sammen som olje og vann. Vi ser altså at politikerne ikke gir produsentene flere skatter og avgifter, men videresender regningene til forbrukerne slik at de skal betale for produsentenes synder. Og det er jo logisk, siden politikerne jobber for storfinansen og ikke folket. Det er med andre ord ikke nasjonene som skal ta regninga og ordne opp for de som står bak miljø ødeleggelsene, den regninga skal sendes til de korporasjonene som er ansvarlige, så hvorfor gjør ikke FN det ?


“Under punktet om bekjempelse av hatkriminalitet står det et de migrantene som blir offer for slik kriminalitet skal gis medisinsk, juridisk og psykologisk hjelp.”

Våre “kjære” folkevalgte har sammen med NATO de siste årene bombet flere land sønder og sammen under påskudd av å stanse terrorisme, noe som jo er helt hinsides og paradoksalt når vi ser resultatet av deres “demokratisering” av disse såkalte “terrorstatene”, alle landene de har angrepet hadde det bedre før NATOs inngripen, mye bedre. Så hvem er de virkelige terroristene, hvem bedriver hatkriminalitet ? Siden folk flest ikke klarer å tenke klart så skal jeg stave det ut her: Politikerne, våpenprodusentene, og bankene er de skyldige. Så hvorfor må ikke de betale for sine synder, hvorfor sparkes det nedover slik at ansvaret havner på helt feil sted ? For å tydeliggjøre det slik at alle kan forstå hva jeg vil fram til så viser jeg til disse tre videoene her:
 

How to Solve the European Migrant Crisis in 5 Steps

 

All Wars Are Bankers’ Wars

5hfEBupAeo4

 

“Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don’t understand; The real enemy is a system that wages war when it’s profitable, the CEOs who lay us off our jobs when it’s profitable, the Insurance Companies who deny us Health care when it’s profitable, the Banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemies are not several hundred thousands away. They are right here in front of us”
War veteran Mike Prysner

Amazing speech by war veteran

akm3nYN8aG8

“I det åttende punktet i Facebook-plakaten står det at «Forbrytelser mot migranter skal straffes særskilt».”
Ja vel, hvorfor straffes da ikke de som har tvunget dem på flukt ?


“Punkt ni i Facebook-plakaten heter «Spesifikke program som skal gjøre det lettere for migranter å starte egne firma». Denne påstanden stemmer, og er beskrevet under mål 19, tiltak «e»:
Hvis vi som er statsborgere i de landene som skal ta i mot migrantene ikke får de samme mulighetene som dem så vil det være forskjellsbehandling, noe som jo vil skape splid. Urettferdig behandling er det ingen som liker, forstår man ikke det så har man liten kontakt med virkeligheten

“Utvikle målrettede støtteprogrammer og finansprodukter som legger til rette for investering og entreprenørskap for migranter og diasporaer, herunder ved å gi administrativ og juridisk støtte til bedriftsetablering, ved å matche startkapital, etablere diasporaobligasjoner og utviklingsfond, investeringsfond for diasporaer, samt organisere egne varemesser.”
Det blir det samme som punktet over her, forskjellsbehandling skaper ikke en god atmosfære, tvert i mot, det er så enkelt som å se på en familie der ett av barna har status som gullunge og de andre går for lut og kaldt vann, det kalles sadisme, og når man ser på hvor FN legger ansvaret hen så er sadisme kansje ikke ett så dårlig ord valg ?

 

“Festivitetene rundt «Global Pact for Safe, Orderly and Regular Migration», kjent som Migrasjonsavtalen, omtaler ikke kolonialisme og dens konsekvenser, og spesielt ikke hvilket grunnlag for kriser, kriger og fordrivinger på det afrikanske kontinentet som tilhengerne av pakten har skapt. FNs migrasjonsavtale, ifølge dens tilhengere, vil innlede en bedre æra. Men fordi den ignorerer de historiske røttene og sosioøkonomiske årsakene til den globale urettferdigheten, vil den oppnå det motsatte og legitimere ulikhet skapt av migrasjon.

Allerede den grunnleggende forståelsen av migrasjon i FN-traktaten gjør støtretningen tydelig. i «Retningslinjene/ Guiding Principles» angis under punkt 8:

«Vi anerkjenner at migrasjon er en kilde til velstand, innovasjon og bærekraftig utvikling i vår globaliserte verden.»

«For hvem?», kunne en uforsiktig leser spørre spontant. Selvfølgelig mottar han/hun ikke et svar. I stedet fortsetter den:

«Målet med den globale avtalen er å utnytte migrasjonens potensial for å oppnå alle målsetningene om bærekraftig utvikling, såvel som å forsterke virkningen som migrasjon vil ha på å nå fremtidige mål.»

På til sammen 34 sider forsøkes det å bevises at migrasjon vil føre til «samarbeid der alle vinner» for de tiltredende statene. Under punkt 14, hvor det knapt kan høres og antydningene er enda vanskeligere å oppdage, brukes nøye avveide ord for å si at det kanskje vil være hindringer i veien. Så det skrives ikke «fordeler og ulemper ved migrasjon», men «muligheter og utfordringer». Ord med negativ assosiasjoner forekommer ikke i teksten.

Massemigrasjon er det synlige uttrykket for global ulikhet:

Hvem tjener på og hvem taper på massiv migrasjon, enten forårsaket av krig og flukt eller økonomiske vanskeligheter? Slike spørsmål kan være tabu bare for noen som betrakter migrasjon som «en kilde til velstand, innovasjon og bærekraftig utvikling», altså noen som eliminerer de grunnleggende årsakene til migrasjon og går gjennom verden med tunnelsyn, drevet enten av egen økonomisk fordel eller dårlig samvittighet mot de fattige i det «globale sør». Begge deler fører til en forvrengt oppfatning.

Massemigrasjon er det synlige uttrykket for global ulikhet. De som deler denne innsikten, kan ikke finne noe godt ved FNs migrasjonspakt, fordi denne globale urettferdigheten må overvinnes, ikke forvaltes.

Disse såkalte «økonomiske partnerskapsavtalene» skaper migrasjon. Legg til Vestens krig mot den muslimske verden, som har drept hundretusener i over et kvart århundre og fordrevet millioner. Vestlige militærallianser utløser flyktning- og migrasjons-bølger i Midtøsten, Afghanistan, Nord-Afrika og Mali.

Migrasjon skapes. Den har mange ansikter, og bare noen er dem er av lykke og tilfredshet. Vinnere og tapere kan identifiseres relativt enkelt. Vinnerne inkluderer selskaper som kan benytte en konstant tilførsel av billig og etter behov villig arbeidskraft for å holde produksjonskostnadene lave i den globale konkurransen.

Migrasjon er bra. Punktum. Der hvor det nevnes «negative drivkrefter og strukturelle faktorer», for eksempel under punkt 16.2, «som få folk til å forlate sine opprinnelsesland», gjør de hva de kan for å unngå å si hva de er.

Ordet «krig» forekommer ikke en eneste gang på 34 sider. Krav om en nødvendig sosial utjevning? Ingen. Krav om en ønsket regional utjevning? Ingen. Push og Pull-faktorene for masse-migrasjon er ikke navngitt. Men uten å nevne årsakene som tvinger folk til å reise utenlands, konsoliderer de tingenes nåværende tilstand, og enda verre, legitimerer den.

Dette forklarer også hvorfor FNs migrasjonsavtale er så populær blant kapitalfraksjoner som agiterer for fri flyt av kapital over hele verden og deres liberale politiske og medie-omgivelser, og som deretter sterkt forsvarer den. Den ønskede åpenheten mot verden oversettes i denne liberale fortellingen til en håndheving av de fire kapitalistiske frihetene: uhindret flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft.

Økonomisk konvergens kombinert med sosial divergens er det grunnleggende mønsteret i vårt økonomiske system, både innenfor EU og stadig over hele verden. Menneskene etterlates. De blir en produksjonsfaktor, som kan produseres og utdannes billigere i Bulgaria og brukes mer lønnsomt her.

En gang hadde venstresida som fanesak å stoppe dette systemet. På spørsmålet migrasjon har de imidlertid som i mange andre spørsmål også kommet ut av kurs. De forveksler migrantens ofte beklagelige skjebne med funksjonen som migrasjon spiller, og har derfor begynt å finne migrasjon positivt selv om den uttrykker ulikhet. Innpakket i et FN-dokument, kjemper store deler av dem for bevaring av denne globale ubalansen, noe som viser hvor de står politisk.

Til slutt snakker FNs migrasjonsavtale i klartekst. Der hvor det handler om «implementering», altså om penger, blir den ærlig. Fordi det ikke kan forventes at FN vil finansiere implementeringen, oppstår ideen om at de som profitterer på «trygg, ordentlig og regulær migrasjon» burde gjøre det. Migrasjonsavtalens økonomiske organ bør være åpen for «relevante interessenter, privat sektor og filantropiske stiftelser», i følge punkt 43. Så George Soros og hans likesinnede vil dermed ha rett til å bli involvert i migrasjonsspørsmålet, med henvisning til høyeste myndighet, De forente nasjoner.” https://steigan.no/2018/12/den-nykoloniale-pakten/?fbclid=IwAR1BeiwNv51tC0D3-61mI7Irs2d2J7aD8yeMwWVPcZUI3TzFfeIUo6ArCmg

The Shock Doctrine (2009) Documentary by Naomi Klein
 

B3B5qt6gsxY

The Corporation

Y888wVY5hzw

 

Av Hans Christian Færden:
“Jeg ser med sorg på all den gode energien som så mange etniske nordmenn bruker mot muslimer generelt. Selv om jeg personlig støttet store deler av Sylvi Listhaugs immigrasjonspolitikk, handlet det for meg aldri om enkeltmuslimer, men om motstand mot kulturkollisjoner, som kun tjener krigsglobalister som vil nedlegge verdens suverene nasjoner. Alt vi gjør når vi gjør ofrene, immigrantene til fiendene er å la våre virkelige fiender slippe unna og vinne.

Alle mennesker, uansett etnisitet fortjener et trygt land å bo i. Ingen mennesker skal behøve å leve i konstant frykt. Når frykten og håpløsheten blir for stor vil de fleste mennesker derfor gjøre hva de kan for å finne trygghet og håp for seg og sine. De legger ut på vandring. Dette bør vi ikke overraskes over eller kritisere.

Problemet er ikke disse menneskene. Problemet er dem som sender dem på flukt. Dem som bomber og ødelegger deres eget land. Dem som betaler grovt for å få en diktator som de selv kontrollerer til å overta deres land, slik at landet kan plyndres for alle sine verdier. Problemet er kort sagt dem som gjør livet for mennesker til et helvete og tvinger dem på flukt.

Kan jeg få minne om Norges og andre bombing av Libya? Har vi rett til å kritisere at folk flykter fra våre bomber? Er jeg urimelig om jeg påstår at dem som ga bombeordrene til de norske flygerne er problemet, ikke menneskene som mistet alt og ble tvunget til å betale menneskesmuglere for den livsfarlige turen over Middelhavet?

Ja, jeg vet at det også har kommet mange lykkejegere. Mange som har fått høre at himmel på jord det er i Norge. Jeg vet også at en land kan kvitte seg med «uønskede problemer» ved å sende dem opp hit.

Jeg er sterkt tilhenger av at Norge skal forsvare sine grenser, la det være krystallklart. Spesielt i den verden vi har nå der selv Vatikanet har blitt infiltrert av krigsglobalister som for en hver pris vil ødelegge nasjoner slik at de selv kan bli herrer over en «global landsby». De gjør derfor alt for å skape kulturkonflikter og ødelegge hva de kan.

Den forferdelige «Eurabia» konspirasjonsteorien har vist seg som høyst sannynslig korrekt, med ett viktig unntak. Det er ikke islam som står bak selv, men svært pengesterke krefter i vår egen kultur som bruker islam for alt hva den er verd. Den vestlige kristne kulturen skal ødelegges, for en hver pris. Islam er verktøyet og muslimer ofrene, sammen med oss om vi ikke snart ser hvem fienden er.”  https://stateofglobe.no/2018/07/31/muslimmotstanden-odelegger-for-kampen-mot-krigsprofitorene/?fbclid=IwAR33byvC2q1lhSwUFYS8tCpbfBwmSOmjBkH8TcZu39XqqZrQDdzFbr_2PFE

 

Antikrigsfilmer

Realistiske antikrigsfilmer som viser krigens nådeløse ansikt:

The Deer Hunter

 
 
 
Rendition
yxfKSOyg5VQ
 
 
Eye in the sky
PxpX8-efsZI

Stalingrad

bN6bfVJmhbcCome and see

6HCTIUx1Arc
 
 
 
Ukjent soldat
z-ghv_jJYMM
 
 
Ambush (Rukajærven Tie)
uEQJwlQ1DGM

Das Boot

7pzKyeIex2Y

Thank you for your service

50LQGcb5knE
 
 
 
Kajaki
ZAP-80toA44

The Tracker 2002

2IV3LvS_M6M
 
 
 
Free state of Jones
3EMkxEKKSQI
 
 
 
Bat 21
065ygnrssgw

The Hill

cnJ-Uc8qQaE

Full metal jacket

x9f6JaaX7Wg
 
 
 
The Pentagon Papers
Nti8r-5prGg

 

Platoon

pPi8EQzJ2Bg

The Submarine Kid

Xm58D9e1tmg
 

When Trumpets Fade

gaHLvme40yo
 
 
 
Saving private Ryan
RYID71hYHzgCold Mountain

uXGtunJ9Jqk

Three Kings

b36mjDR-9WU
 
 
 
The Rack
Ro2o2Mk9HMA
 
 
 
Apocalypse now
FTjG-Aux_yQ
 
 
 
Salvador
5e3na-7QZtA

Distant Thunder

bmExkSI2rkQ

Hamburger Hill
YOXWLSRs1Pc

Casualties of war
bVC_JB76Xkw

Time Limit

b5IjVwG4qZ4

Rescue Dawn
UNm9Tzo5rvI

By Dawn`s Early Light

56UeHe6dBy4

The Day After 

J-cmkVgdTYU

Testament

f1S66lMTUAQ

THREADS

s_s8CrRN76M

Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar – http://olehartattordet.blogg.no/1472675549_nr_et_befal_forstr_at.html

 

Vil våre ledere ofre oss i en atomkrig ? Kan vi hindre dem ? – http://olehartattordet.blogg.no/1422961323_03022015.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tv serien Black mirror, viser den oss framtiden ?

Serien Black mirror som blant annet kan sees på netflix, burde vært obligatorisk i samfunns undervisning og også innenfor sosiologi faget. Måten skaperne av serien har klart å forutse det dystopiske samfunnet vi er på vei inn i så godt som de har er rett og slett skremmende. Jeg har sett hundrevis av tv serier, og ikke en gang Breaking bad som var min tidligere favoritt klarer å måle seg med denne. Er man interessert i hva framtiden kan bringe så er Black mirror et must.  

“China blacklists millions of people from booking flights as ‘social credit’ system introduced. Officials say aim is to make it difficult to move for those deemed untrustworthy” – https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-social-credit-system-flight-booking-blacklisted-beijing-points-a8646316.html?fbclid=IwAR0a-i1wcX1ihDjgYTFyKJ6tQJL9Cx6-_Ul_XO6o3mut11BNh6L5h4FI5uQ


“Black Mirror S03E01 Airport scene” https://www.youtube.com/watch?v=YrpK90bHO2U

“Black Mirror – The future of social media. Rating everyone in your daily interactions” https://www.youtube.com/watch?v=epI5r0_T_lE

 

Tåkepreik om EØS fra Ap sin Hadia Tajik

Tajik mener mye her, men kommer ikke med så mye som en eneste garanti om at hun og det partiet hun er med i skal klare å få til de endringene hun snakker om. Og hvorfor snakker hun om disse endringene nå, endringer som hun og hennes partifeller kunne gjort noe med for lenge siden, ved f. feks å bruke Reservasjonsretten i EØS-avtalen som ikke har blitt brukt en eneste gang ?

“Jeg skjønner godt at mange arbeidsfolk er rasende. Men å forlate EØS er ikke løsningen.” sier Tajik. Dette er jo retorikk rettet mot naive individer som ikke har skjønt at våre “kjære” folkevalgte snakker med kløvet tunge, hu skal plutselig være på lag med de hu og partiet hennes har stelt til faenskap for, enda hu ikke har noen som helst løsning på problemet, for forveksler man løsninger med meninger, da er man mildt sagt langt ute på viddene. Og denne sleipe politiker retorikken som serveres her, den skal liksom få oss til å stole på at hu vet hva hun snakker om ?

“Skal vi ha kontroll over markedet, eller skal markedet ha kontroll over oss?” Kjære Hadjik, enten så må du være ekstremt naiv eller så må du være ekstremt sleip. For markedet har hatt kontroll over oss og politikerne i lang lang tid. Alle lover og regler er i storfinansens favør, og alt handler om vekst vekst vekst, på bekostning av alt og alle unntagen de pengesterke. Att du som er høyt oppe i Ap systemet ikke har skjønt det er jo rett og slett skremmende, og så skal du liksom være den som gir oss råd om EØS avtalen ?

Den gangen Ap hadde folk som visste hva ordentlig arbe var og ikke som nå, infisert av en gjeng med broilere og teoretikere, da var Arbeiderpartiet et navn som stemte overens med navnet på partiet, da hadde de kontakt med grasrota, det har de ikke i dag, selv om de prøver å late som om de bryr seg om den vanlige mann og kvinne, mens de i realiteten kun bryr seg om seg og sitt. Se på hva de gjør og se så om det stemmer overens med det de sier, og skal man gjøre det, så kan det se ut som om Ap har meld seg inn i Høyre. Og hadde politikerne virkelig hatt noen interesse av å gi folk makt, så hadde vi hatt et direktedemokrati her til lands slik de har i Sveits. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/6nJemW/Jeg-skjonner-godt-at-mange-arbeidsfolk-er-rasende-Men-a-forlate-EOS-er-ikke-losningen–Hadia-Tajik?fbclid=IwAR2L9DwADhJD4yFeluNrVdd_0nEJ0US0YMvluXlT_UvUg-Zpif8fAMu-qQ4

 

Direktedemokrati og folkeviljen


“Arbeiderpartiet har alltid vært for EU og forsvarer dagens utvikling, blant annet ved å velge en mange-millionær og erklært markedsliberalist som leder. Motstandspartiene, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, aksepterte Soria Moria-erklæringen og dermed at EØS-avtalen skulle legges til grunn for den rød-grønne regjeringen i åtte år. Alle partiene på Stortinget har ansvar for angrepene på velferdsstaten, folkestyre og den nasjonale suvereniteten. Forbehold til partiet Rødt, som fikk en representant på Stortinget ved valget i 2017.” https://www.derimot.no/eos-avtalen-en-gjokunge-som-eter-opp-grunnloven/?fbclid=IwAR18gsKeTFRbNp-8uLC6p3rUGLjja5G8T-8WVSy65MPl9-ETFqgTmj-zTx4

Jørund Hassel sier:

“EØS-avtalen eller rettere sagt EØS-loven – er problemet, ikke regjeringen. Dette blir som å rette baker for smed Leif Sande!

EØS-avtalen bygger på to hovedprinsipp. Det ene er at EU skal ha 100% kontroll på norsk lovgivning. Det andre er at arbeidstakere – i all hovedsak i ikke-akademiske yrker skal måtte godta kraftig sosial dumping på lønns- og arbeidsvilkår (spesielt pensjoner), for at Norge skal få solgt varer til EU.

Fakta er at handelen reguleres i all hovedsak av Norges handelsavtale med EU fra 1973. Og ikke av EØS-avtalen.

EØS-avtalen er med andre ord en avtale av og for milliardærene – som driver med handel og som vil ha billig arbeidskraft og som ikke er norske. Spesielt nyter disse spekulantene godt av EUs bestemmelser om tredjelandsprinsippet. Det vil si at en virksomhet eksempelvis kan leie inn arbeidstakere fra Asia – via Sverige – for deretter å sette dem i arbeid i Norge.

Konsekvensene av tredjelandsprinsippet er at det er avdekket at arbeidstakere har lønn ned mot 15 kroner timen, med 18 timers arbeidsdager, og som bor under slumlignende forhold.

Den danske transportministeren Ole Birk Olesen uttalte 01.11.2018 at dette er et forhold det ikke mulig å få gjort noe med. Selv ikke for Danmark som er medlem av EU. Det kan umulig Leif Sande ha fått med seg?

Poenget er at Ole Birk Olesen uttalelse viser hvor feil Leif Sande tar! Norske lønns- og arbeidsvilkår handler ikke om hva slags regjering vi har, men om EØS-avtalen og EØS-loven. For den (EØS-loven) gir EUs lover forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre herunder Grunnloven. Norge er «svinebundet til masta».

Det beste med Leif Sande sitt utsagn, er at den stadfester hvor feil Gro Harlem Brundtland tok i sin tid. Hun hevdet nemlig at «arbeidslivet ikke ville bli berørt av EU-lovgivning». Selv om Leif Sande forsøker å skylde på Fremskrittspartiet-, Høyre og Venstre-regjeringen for sosial dumping – så er dette innlegget en viktig erkjennelse av hvor skadelig EØS-avtalen er for norsk arbeidsliv og landets lønns- og arbeidsvilkår! Og hvor feil Gro Harlem Brundtland tok.” https://leifsande.no/eos-avtalen-er-viktig-men-regjeringen/?fbclid=IwAR2Y_jA5LiMuLs9Z87qYqGGOn6KBTIaotdl0hVNG-k8OKnCmgP8DpQtf9b8

Jørund Hassel:

“I denne saken blir det helt feil å ensidig skylde på domstolene og myndighetene Leif Sande.

Hvorfor reverserte ikke Arbeiderpartiregjeringene i 1986, 1990, 1993, 1996 og 2000 samt de «rød-grønne» 2005 og 2009 – den splittende innstillingsretten på arbeidstid som Willoch-regjeringen innførte i 1984?

Hvorfor reverserte ikke de «rød-grønne» den midlertidige medleverforskriften fra 2005 som Bondevik II-regjeringen innførte? Svaret er trolig at mange ville ha denne ordningen og ingen tok politisk ansvar.

Hovedspørsmålet er dog: Hvorfor har vi så svake og tafatte politikere i Norge – at de ikke evner å fjerne den meget fortjenesteinnbringende ordning for virksomhetseiere nyter godt av gjennom medleverforskriften?

For fakta i denne saken Leif Sande er at selv med EU-kommisjonen, EU-direktivene og EFTA-domstolene i ryggen så erkjenner du i dette innlegget norske politikeres inkompetanse. De evner ikke å fjerne medleverforskriften. Det er verken EU eller EU-domstolenes skyld.

Etter EØS-loven kan EU-domstolene enkelt stoppe medleverforskriften – som Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har påført norske arbeidstakere. I artikkelen din Leif Sande har du selv anført virkemidlene fra EU-kommisjonen, arbeidstidsdirektivet og EFTA-domstolen for en slik avgjørelse.

Beklager Leif Sande men her koker du suppe på spiker i din iver etter i hylle EU. Det holder ikke.”  https://leifsande.no/norske-domstoler-og-myndigheter-tvinger-gjennom-lang-arbeidstid-i-medlever/?fbclid=IwAR1CxsicbBqcNCfmf88fo9MRz2LtmnXJF2BKMW4GYj0SaNud5hb7yKmfYV0

Jørund Hassel:

“EØS-AVTALEN HANDLER OM SVEKKELSE AV LOVER OG AVTALER SOM ER VESENTLIGE FOR ARBEIDSTAKERE OG TRYGDEDE!

EØS-avtalen handler om to forhold. 
Det ene er at EU skal få full kontroll med norsk lovgivning (herunder Grunnloven). 
Det andre er kapitalens tilgang på billig arbeidskraft som er i stand til å utkonkurrere norske lønns- og arbeidsvilkår (spesielt pensjoner). Dette for gradvis å avfinasiere og avvikle velferdsstaten – gjennom at høy arbeidsledighet og lave lønninger vil knekke den. (NAV forsøker å skjule den høye arbeidsledigheten gjennom arbeid for trygd og andre tiltak).

Norge har en frihandelsavtale med EU fra 1973 som i all hovedsak regulerer norsk handel med EU. (Noe England misunner oss denne i disse dager). Vi er derfor ikke avhengig av EØS-avtalen.

Så lenge vi er bundet av EØS-avtalen kan ikke norske politikere gjøre noe som helst for å beskytte landets interesser, felleskapets verdier og eiendeler mv og de kan ikke gjøre noen ting for å beskytte norske arbeidstakere mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet mv. Dette fordi EUs fem friheter (fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft samt fri etableringsrett) har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre. Det fremgår av EØS-lovens § 1 og § 2 + protokoll 35 til EØS-avtalen. I tillegg kommer utvidelsene i Schengen-avtalen som innebærer fri flyt av arbeidsinnvandring.

Derfor må Norge komme seg ut av EØS-avtalen!

HVORFOR LØFTER IKKE STATSMINISTER ERNA SOLBERG SÅ MYE SOM EN FINGER FOR VERNE NORSKE ARBEIDSTAKERE!

Før Stortingsvalget 2017 forsøkte Arbeiderparti å fremme 31 tiltak for å bedre vilkårene for norske arbeidstakere. 30 av disse ble nedstemt. Hvorfor?

I tillegg fremmet Arbeiderpartiet et forslag for å få slutt på underreguleringene av pensjoner og trygdeytelser. Dette tar ikke Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen hensyn til. hvorfor?

Det er verdt å merke seg at disse spørsmålene er heller ikke tema i EU heller. Derfor gjør ikke Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen noe med disse spørsmålene. Og om de eventuelt skulle finne på å gjøre gjør det kan tiltak som kommer arbeidstakere og trygdede til gode kunne bli stoppet av EU gjennom EØS-lovens § 1 og § 2 på de EU-direktiver/ forordninger som er innlemmet i EØS-avtalen.

SKREMSEL ELLER FAKTA FRA JA-TIL-EU/ EØS-TILHENGERNE?
Det ja-til-EU/ EØS-tilhengerne forsøker å innprente det norske folk med er norske arbeidstakere må gå kraftig ned i standard på lønn og velferd for at Norge skal få solgt varer til EU. Derfor har arbeidstakere – i all hovedsak i ikke-akademiske yrker – ikke hatt reallønnsvekst siden 2008 jf Fafo-rapport fra 2016. Realiteten er at aldri tidligere har lederlønninger og lønninger til virksomhetseiere økt så dramatisk rask som etter 2008. Altså et alibi for økte forskjeller eller som statsminister Erna Solberg sier; «Norge skal bli mer likt EU».

Derfor svekkes også alt av lover og avtaler som beskytter norske interesser gjennom inngåelse av nye avtaler om Acer-tilknytning, finanstilsynene som underlegges EU osv. Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen gjør alt for EU fordi alt EU står for er høyrepolitikk.

Arbeidstakere må aldri glemme at EUs prinsipp for arbeidslivspolitikken er uttalt av Sir Leon Brittans slik; “De fattige må få fortrinn til å dumpe lønninger for å vinne frem”. Sir Leon Brittan var tidligere medlem av EU-kommisjonen/ og som hadde flere ministerposter under regjeringen til Margareth Thatcher.

Utfordringen er at folket må lære seg historien om at så lenge det er skrevet historie har høyrepartier aldri gitt noe til arbeidstakere og trygdede.”
 

“Det kan vel vanskelig demonstreres tydeligere hvordan overklassepolitikerne i Ap-ledelsen fullstendig har brutt forbindelse med den arbeiderklassen som en gang var fundamentet for partiet og hvordan de aktivt går inn for å gi EU-kommisjonen kontroll over strategiske norske naturressurser. De lytter mer til Brussel enn til sitt eget grunnplan. Da er det vel ikke så merkverdig at Ap ikke klarer å komme på offensiven?” https://steigan.no/2018/03/acer-ap-millionaerene-mot-fagbevegelsen/

“For den såkalla eliten i Ap synest det å vera mykje viktigare å overføra norsk suverenitet, sjølvråderett til EU, enn det er å ta omsyn til Noreg og norske interesser og til og med grunnfjellet i eige parti.

Å sprenge partiet, slik Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide gjorde det, er sterkt urovekkjande. EU-tilhøyrigheit synest vera overordna alt anna for desse Ap representantane.

No har utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide stadfesta at punktane frå Ap for å sei ja til suverenitetsoverføringa til EU ikkje er juridisk bindande.

Etter at dette vart gjort kjend på tv og radio, har Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide vore tause. Dette er ei skam.

Dei ga ein lovnad til til det norske folk, til eigne partimedlemmer, Ap ordførarar og fagrørsla om at Ap ville oppheve tilslutninga si til suverenitetsavståinga til ACER dersom krava deira ikkje vart imøtekomne.

Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide med resten av stortingsgruppa frå Ap det er mange i dette landet som no ventar at de skal komentera endeliktet til Ap-krava og at de skal starte reverseringsprosessen med å trekkje doke frå ja standpunktet i samband med overføringa av norsk sjølvråderett til ACER.

Marsjordren frå de norskefolk, arbeidsgivaren dykkar er; start denne prosessen straks.”  http://nordnorskdebatt.no/article/acer-dei-tause-menn-i


“DEBATT: Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994.

OPPDATERT: 30.NOV.2016 17:59 av Ivar Andersen
STAVANGER

Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO-Rogaland, kan trenga ein kommentar (sjå lenke til Simonsen sitt innlegg under artikkelen; red.anm.):

Må me la norske lovar vika for EU-lovar for å få selja varene våre i EU? Det rår ei nærast sementerte førestilling om at me treng EØS-avtalen for å komma inn på EU-marknaden med varene våre. Men kvifor får då land i alle kantar av verda inngå frihandelsavtalar med EU utan at avtalane pliktar dei til å endra partar av lovverket sitt slik me må i EØS?

Vår eigen EØS-avtale har, som kjent, med seg at Norge underkastar seg heile EUs regelverk for den såkalla indre marknaden, regelverket for varer, tenester, kapital og arbeidskraft, for den frie etableringsretten og for konkurranselovgjevinga.

God sikring utan EØS-avtalen

Om me seier opp EØS-avtalen, vil frihandelsavtalen frå 1973 automatisk gjelda, slik den gjorde fram til EØS-avtalen starta frå januar 1994. Dette er fastlåst i EØS-avtalens artikkel 120. Avtalen må naturlegvis oppdateras på mange punkt, blant anna på grunn av alt som har hendt i Verdas handelsorganisasjon, WTO.

WTO-reglane hindrar at EU kan innføra toll eller andre handelshindringar mot norsk eksport viss EØS-avtalen skulle falla bort.

Norge er nok eit lite land samanlikna med EU. Men som kjøpekraftig eksportmarknad er me ingen bagatell for EUs næringsliv. Norge er EUs femte største handelspartnar, og unionens sjette største eksportmarknad Me importerer for 300400 milliardar kroner i året fra EU.

Olje og gass er dei viktigaste eksportvarene våre. Ingen i EU vil, i staden for å kjøpa norsk, kjøpa meir olje og gass frå Russland, om dei kan unngå det. Påstanden om at me treng EØS får å få selja varene våre til EU-land, er derfor eit skremsel utan grunnlag i verkelegheita. I tillegg er EU også ideologisk tilhengar av ei verd med frihandel av industrivarer. Det er derfor EU stadig inngår nye frihandelsavtalar med land frå alle kantar av verda. Kvifor skal akkurat Norge vera unnataket?

Større del av handel før 1994

Om det verkeleg var slik at me trong EØS-avtalen for «å få selja varene våre i EU-land», skulle ein tru at eksporten vår til EU auka særs sterkt etter at EØS-avtalen trådde i kraft i 1994. Men slik er det ikkje. Då utgjorde den 75 prosent av all norsk eksport. Nå er den delen nede på rundt 60 prosent. Det var fram til 1994 at eksportandelen av tradisjonelle varer auka, med ein frihandelsavtale med EU frå 1973.

Brundtland-regjeringas stortingsproposisjon som gav grønt lys for EØS-avtalen i 1992, var nøktern og presis på dette punktet. «EØS-avtalen skiller seg i liten grad fra den eksisterande frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgangen» (St.prop.nr 100 (1991-92)).

Mantraet om at me treng EØS for å «få solgt varene våre til EU» er ein hersketeknikk for å få merksemda bort frå at omtrent all vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994. Handel med EU vil me ha også utan EØS. Men utanfor EØS slepp me EU-kravet om at ein kvar norsk lov må vika om den er i strid med EUs regelverk for den indre marknaden.

All vår vareeksport til EU hadde same tollfridom under handelsavtalen før 1994 som i EØS etter 1994″ https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/MGE55/Den-storste-EOS-bloffen?fbclid=IwAR1ZcGeRb4d5f-Iy8Vzbi3d14G26ReeA24hEB6egV-7O9SOcZu0H7xLbqHk

 

Politikere ljuger når de sier de vet hvordan fattige har det

Når jeg hører politikere med million lønn eller med lønn som er langt høyere enn det folk flest har, sier at de forstår hvordan de som har dårlig økonomi har det, så må de jo nødt til å ljuge, for har man ikke selv hatt dårlig økonomi over en lengre periode, så er det UMULIG å forstå hvordan det er. 

Og jeg er sikker på at hadde vi hatt politikere med en mye mindre lønn en det de har nå, så ville de også gjort en MYE bedre jobb for da ville de vært i samme situasjon der man faktisk må tenke før man bruker penger av den lønna man får. 

For hva er det de fleste av våre “kjære” folkevalgte av i dag gjør ? Har de tatt lærdom av fortiden ? Tenker de på hvordan kommende generasjoner vil få det utifra den jobben de gjør nå ? Nei, det gjør de ikke, de tenker i fireårs perioder, de tenker ikke på deg og meg, men på seg og sitt og sine posisjoner, og ikke nok med det, de bruker også den politiske makten og innflytelsen de har til å skaffe seg kontakter som kan gi dem en lukrativ jobb etter de er ferdige som politikere.

Hvordan i huleste kan slikt noe i vareta folkets interesser ? Det går jo ikke. Vi har altså et politisk system som er skreddersydd for lystløgnere og samvittighetsløse individer. Hvor ofte spør de oss om vår mening, hvor ofte legger de til rette for folkeavstemminger, og hvor ofte følger de resultatet av slike? Vi stemte mot EU, to ganger, like fordømt snek Gro Harlem Brundtland og Støre oss inn bakveien ved hjelp av EØS avtalen.

La oss få direktedemokrati slik de har i Sveits, det er det eneste politiske systemet som er liv laga for folket. For det vil være umulig å gjøre en dårligere jobbe en dagens politikere. Med reell makt til folket så vil folket også engasjere seg mer i politikk, for da er det vi direkte som sier hva det er vi vil og ikke en gjeng med selvdiggere som kun er ute etter å mele sin egen kake og som blåser en lang marsj i hva de etterlater i sitt kjølevann.

“Enhver som påstår at penger ikke teller har ikke måttet velge mellom julemiddag og strømregningen. Julegaver til barnet sitt og husleien. De har aldri måttet stå i kø foran fattighuset eller Blåkors for å få utlevert julegave og julemat.

Da blir det så utrolig feil at KRF løper rundt og jubler over 83 kroner mnd i økning av barnetrygden, for disse stakkars få kronene utgjør fint lite på en fattig aleneforelders budsjett. Eller når en pappa som ikke får se barna sine betaler så mye bidrag at han rett og slett ikke har økonomi til å besøke barna sine, kanskje ikke kjøpe en julegave. Regjeringen og politikere generelt har ingen forståelse for lavinntektsfamilienes økonomi. De tenker ikke på at man føler mye på fattigdom og utenforskap i jula. Og det er ikke riktig at organisasjoner og private skal samle inn penger, gaver, julemat for at disse familiene skal ha en god jul.

Det er trist å tenke på at i dagens samfunn har vi fått en regjering som bevisst fremprovoserer en virkelighet fra eventyret om Jenta med svovelstikkene. Et norsk samfunn hvor utenforskap med barnefattigdom og politikernes massive festivitas er i grell kontrast mot hverandre.” Les videre her: https://www.ifinnmark.no/jul/politikk/barnehage/enhver-som-pastar-at-penger-ikke-teller-har-ikke-mattet-velge-mellom-julemiddag-og-stromregningen/o/5-81-880977?fbclid=IwAR0aj0TzD8JGFkpXCzoRVDvf3mB4NsMQGoNZ7rG_hW58OzDGJ76ZRdwbiXo