Når bibelen tolkes som Natural law

 

Når man leser Bertram Dybwad Brochmann sine skrifter så ser man at han kom fram til at bibelen handlet om natural law, slik Mark Passio formidler i dette nesten ni timer lange foredraget som du kan se/lytte til her https://www.youtube.com/watch?v=ChgCh2Gui5M  Og her er et kort sammendrag av Natural law på ti minutter som selvfølgelig ikke vil gi den samme innsikten i dette som det ni timer lange foredraget gjør, men som vil gi deg en pekepinne på hva det handler om https://www.youtube.com/watch?v=nLE-OaBvyTs

 

“Vårt tankeliv avhenger i høy grad av opplysning. Det er forholdet i dag at vårt tankeliv dessverre er blitt helt avstumpet i statens skoler. Menneskene er i skolen blitt avvennet fra å tenke selv. De får tankene tygget av andre, og tilegner seg dem uten personlig tankearbeide. Følgen herav er at dagens begivenheter går hverdagsmennesket forbi uten at individet oppfatter hva som virkelig skjer i verden.

For at dette skal bli annerledes og menneskene skal begynne å tenke selv, så må de gjennom sannhetens ånd få nye impulser i tiden om virkeligheten og sammenhengen i tilværelsen. Derfor må menneskene skaffe seg kunnskap og kjennskap til nyorienteringen som vår tids vitenskaper, sosiologien og psykologien gir i forbindelse med evangelienes lære.

Dermed er betingelsene lagt til rette for et endret tankeliv hos menneskene i tiden, og dermed følger en annen sjelelig instilling like overfor forholdene, og andre handlinger blir resultat både i det individuelle og det offentlige kollektive liv.

Det er dette opplysningsarbeide Bertram Dybwad Brochmann har gått inn for i sitt 40- årige virke som samfunnsreformator, og det er eiendommelig at vi inntil for nylig har hatt melom oss i Norge, lys levende, den vitenskapsmann som mer enn noen annen har gjennomskuet tidens mange vanskeligheter og ved syntese har fremholdt for menneskene det helhetsbilde av menneskelivet herpå jorden som som evangeliene omhandler, men som tidens analytiske og oppdelende vitenskaper har delt opp til det ugjenkjennelige.

Mange er de som gjennom tiden har gitt tankeimpulser på de forskjellige områder. Det ene individ bygger på det annet. Den ene tids epoke er forlengelsen av åndslivet i tidligere epoker. Brochmanns fortjeneste er at han har forstått å sammenbinde tankene og gitt oss ett samlet livsbilde som bibelen peker på, men som menneskene ennå ikke har opfattet, og som vil bringe orden i kaos.

Men overgangen til den nye tid vil vil bare skje i samme grad som det enkelte individ ved grunnleggende studier setter seg inn i den nye livslære, og samtidig som åndslivet tar preg av det samme, så gjelder det at undervisningen og åndsveiledningen av folket i skole, kirke og presse slår inn på nyorienteringens vei.

Hvorvidt vi skal skaffe himmelrike på jord i stedet for det helvete som menneskene i dag har skapt seg, beror fullt og helt på oss selv og på vår egen evne til å bruke øyne og ører og vår persepsjonssans og akte tidens tegn. Og denne opplysning får vi gjennom sannhetens ånd, i samme grad som vi vil åpne vårt sinn for den å ta i mot.

Teksten fortsetter under bilde

 

Løsningens av verdens floker er altså et åndsspørsmål, et mentalitetsspørsmål, intet pengespørsmål. Det er i sannhetens ånd det kommer an på. Ikke på om vi har lite eller mye penger. Pengene i seg selv har ingen makt. Pengene regjerer ikke verden. Heller kan ikke voldsmakt, militærmakt eller organisasjonsmakt kan løse flokene. Det nytter ikke hvor stor og fullkomment våre forsvarsmidler er, vår hær, flåte, luftvåpen eller romvåpen. De kan intet som helst utrette. Det er ånden som driver menneskenes sjelsliv og tankevirksomhet, det er sant og fullkomment åndsliv som gir menneskene den rette opplysning som fører frem til orden og gode livsforhold.”

Ingeniør Gjert Edvard Bonde 1962 

 

“Da Norge ble okkupert i april 1940 ble Samfundspartiets aviser og forlag straks nedlagt. Brochmanns angrep på nazismen og NS før krigen brakte, etter hans mening, ham selv og tilhengerne i en farlig situasjon under tyskernes okkupasjon. 14. juli 1940 holdt Brochmann en radiotale, der han bl.a. gikk i rette med den flyktede Nygaardsvold-regjeringen, og samme høst utgav han boken Den 9. april. Norge og verdensrevolusjonen, som inneholdt en del uttalelser som kunne tolkes som støtte til Tyskland og nazismen. Ved rettsoppgjøret etter krigen ble Brochmann tiltalt for landssvik og dømt til 3 1/2 års fengsel.” https://nbl.snl.no/B_Dybwad_Brochmann


Leser man derimot Brochmann sin bok “Til mentalundersøkelse” så vil man se at denne dommen ikke var noe annet enn et forsvar og dekke for Nygaardsvoldsregjeringens inkompetanse. På godt norsk så heter det justismord.
Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/a34919b5f598b24864db776dc1ccbde0page=3&searchText=til%20mentalunders%C3%B8kelse
Brochmann var i mot diktauret og alt som hindret den fire tanke, altså det motsatte av det nazismen handler om.

 

Brochmann sin mest kjente bok “Fandens efterlatte papirer” kan du lese i sin helhet her https://www.nb.no/items/195de7d2fac2b459a9f9cdb57e370256page=0&searchText=fandens%20efterlatte%20papirer og en redigert utgave av samme bok finner du her (du må bruke PC for å få lest den, bruker du tlf eller nettbrett så får du ikke tilgang) https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10200963684005338&type=3

 

“Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom.” Michel de Montaigne

 

Det er også interessant å se at Lauritz Johnnsen(Onkel Lauritz som hadde barne tv sammen med Teddybjørnen Teodor på 70 tallet) i 1945, i sin debut bok “Verden-det er meg” og Jens Bjørneboe forsto det samme som Brochmann forsto:

 

“Kjøttet rår verden, representert ved seksualismen, matrealismen og egoismen. Tre mektige paver ! Med egoismen som erkepave, og mennesket som slave.

Åndslivets oppgave var det å frigjøre mennesket fra dette mektiget triumviriat.

Men tidens store profeter benyttet sine blendende evner til å overbevise godtfolk om at de skulle være kjøtt, som rotter og kaniner var det. Og de mange små profeter-prester, lærere, leger og jurister, folk med den høyeste utdannelse tiden kunne gi, beviste med sitt liv og levnet at kjøtt skal man være, fra innerst til ytterst, øverst til nederst.

Ja ! Åndslivets menn gikk i spissen da det gjaldt å matrialisere mennesket ! For kjøttet var sterkere enn ånden.

Sannelig: Det er mer ånd i en åndssvak enn i mang en åndløs professor.

Det er mer ånd i en lasaron på landeveien enn i en vestkantsfrue med matbod.

Og det er mer ånd i ungen som leker med den tørre pinnen enn i foreldrene som jager gjennom livet i strømlinjebil !

Og fordi menneskene taler og handler kjødlig, fra profeten til visergutten, så er verden i dag et kaos av krig og klassekamp, av sult og fattigdom, en eneste mølje av sår blod og skrik og smerte.

Enda det ikke var nødvendig !

Enda kjøttet kunne få hva det trengte !

For det må være klart for hvert eneste tenkende menneske at det er goder nok for alles behov, men ikke for alles begjær. Kjøttet skulle tjene ånden, og bli til liv.

Men kjøttet tjente bare kjøttet, og ble til død.

Kjøttet er veien til ånden, midlet til målet.

Men midlet ble målet, og målet kjente vi ikke.

Mennesket tenker kjødlig. De vet ikke hva ånd er.

Det er menneskehetens store tragedie.” https://olehartattordet.blogg.no/1456538161___vi_er_kjtt_.html

 

“Det er en dårlig elev, som alltid forblir trofast mot sin lærer.”I denne forstand i Nietzsches oppfatning av ordet, er det de dårlige, de TROFASTE elever som holder verden fast i stagnasjon og i gamle former, fordi de ligner sine fedre, respekterer dem i så høy grad , at de selv ikke kan bli fri og produktive, altså drive det til egen tenking.

Men det er dessverre nettopp disse dårlige elever som av sine forgjengere alltid blir innsatt til arvinger, fordi de gamle aner deres trofasthet, deres åndelige lydighet. – De føler at det er folk til å stole på, folk som kan fortsette en idè, uten å forandre på den.

De gode elever derimot, de elever som det kommer an på, som er GODE i Nietzsches forstand, dem kan man ikke stole på. De suger til seg alt hva de kan bruke, men de bruker det SELV, de anvender det ANNERLEDES. De overtar sine forgjengeres kunnskaper, men ikke deres meninger.

Det er disse menneskene som for sannhetens skyld, kan svikte sin gruppes interesser, svikte sin klasses fordel, sogar svikte sitt fedreland hvis det har urett. De svikter makthaverne og flertallet. De røper klanens hemmeligheter, røper familiehemmeligheter, hvis det tjener en sak som er større enn klan og familie. De vil i en viss forstand alltid fremstå som SVIKERE og OVERLØPERE, som forrædere.

Blant hundrede vanlige opprørere er der kansje èn fornyer, og det er alltid en informert mann eller kvinne, en mann eller kvinne som vet noe om noe, som prisgir gruppens hemmeligheter og interesser. Bare derfor er han farlig, fordi han har vært elev og innviet. Han hører til i en krets og en klasse, og han går ut av den. Dette er årsaken til at fornyeren alltid møtes med raseri, han blir ikke bare stående som opprører, men som noe langt verre, en forræder av det bestående.” Jens Bjørneboe
https://olehartattordet.blogg.no/1442159183_en_forrder_av_det_bes.html


“Vi lever i en tid av meningsdiskriminering. Vi er endelig kommet til FORMYNDERMENNESKETS TIDSALDER. Spør man fascisten om hva som er det viktigste i hans system; så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Spør man sosialisten om hva som er det viktigste, så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Det finnes i det hele tatt intet annet svar.
Tilpassningen er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste. Vi er på vei til helt å miste evnen til å tenke oss inn i andres meninger, vi ser på dem som sykdom, som forbrytelser, disse avvikende meninger.
Derimot finner vi det helt naturlig at de politiske partier praktisk talt alltid stemmer enstemmig, uten dissentere, bare efter partiparolen. Hvis en eller annen 1. mai-taler i år hadde nektet å godta ferdig manuskript til sin tale da ville han blitt ansett som udemokratisk og ulojal.
Man må få lov til å bemerke at nettopp det som kan holde et demokrati levende er representantenes rett og vilje til å stemme mot sitt eget parti hvis deres individuelle samvittighet krever det. Vi skal få oppleve at jakten på de annerledes tenkende stadig vil anta mer effektive og raffinerte former. Det vil begynne på fødselsklinikken, fortsette i skolen gjennom lærebøkene og avsluttes gjennom presse og kringkasting.
Jeg TAR meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man TAR seg den. Ingen gir oss frihet; vi må ta den selv. Ingen får mer frihet, virkelig frihet, en han eller hun selv erobrer. Dette gjelder den ytre frihet, men det gjelder i enda meget høyere grad den indre. Det gjelder her selve frihetens IDÈ. Det er den som mangler.” Les videre her: https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Når samfunnet og utdanningssystemet oppførerer seg som emosjonelt umodne foreldre

 

Vi blir oppfordret til å følge statens og arbeidskjøpernes “drømmer” og ambisjoner som de tilbyr oss gjennom utdanningssystemet. Vi skal være der for dem, ikke omvendt. Og jo mer automatisert samfunnet blir jo færre vil “drømme” tilbudene bli. Ikke bare blir jobbene mere og mere robotiserte, samfunnet vil også robotisere oss, fortelle oss hva vi skal tenke, hvilke drømmer vi skal ha, hva som er riktig å tenke, og hva som er riktig å ytre seg om. Samfunnet blir mer og mere likt emosjonelt umodne voksne som bruker sin barn på det groveste for å speile seg selv i dem. Individualisme  blir mere og mere tabu.

Foreldre som vil forme barna sine i sitt bilde er ofte perfeksjonister, målrettede og alltid travle. De er kontrollerende, de blander seg hele tiden inn livene til barna sine, men de utvikler aldri autentisk empati overfor dem. Barna deres er der for dem og ikke omvendt.

Ser man nærmere på slike foreldre som på utsiden kan virke oppriktig glade og engasjerte i sitt avkom, så vil man oppdage hvor avstumpet deres følesesliv er. De har en overdrevet perfeksjonisme, er tydelig selvsentrerte og sier klart i fra at slik de oppfatter livet og meningen med det, slik burde andre også oppfatte det og strebe etter. De vet alltid hva som er best for andre.

De mangler sevrefleksjon og ergo så tviler de heller ikke på seg selv. De vet alt og tar aldri feil. De later heller som om alt er perfekt enn å vise at fasaden har sprekker eller ofte også store hull.

De godtar ikke at deres barn har meninger som ikke stemmer overens med deres. De tillater ikke barna sine å gjøre det de selv har lyst til men presser dem til å følge sine matrealistiske drømmer. De har erstattet empati med sjelløse ambisjoner som de presser på sine barn, ambisjoner som kommer foran alt, både andre mennesker og sine barn.

Pink Floyd sin The Wall https://www.youtube.com/watch?v=TPTLIVPqThY viser disse parallellene mellom stat, arbeidskjøpere og utdanningsysstemet på en meget god måte, men det finnes en annen film som viser det minst like godt, nemlig Dagen er din (Dead poets society) https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o med Robin Willams i hovedrollen. Vil du ha det jeg sier over her visualisert så anbefaler jeg begge filmene på det sterkeste.

Jens Bjørneboe har også beskrevet dette temaet meget god i sitt essay om formyndermennesket i fra 1956 som du kan lese her:

 

Teksten fortsetter under bildet

 

“Åndsfriheten befinner seg i den ytterste fare. Og det er den indre åndsfrihet som er i fare. Stalin, Franco, Hitler og Mussolini er primitive ytringer av det som vil bli vår tidsalders mest kvelende og mest drepende kjennetegn. Den moderne KZ (konsentrasjonsleir) er oppstått av et moderne behov.

Hitler drepte omkring seks millioner jøder, Sovjet-Russland har verre, eller rettere sagt mer omfangsrike synder på det som skulle ha vært samvittigheten. Det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette, men årsaken til at disse underlige ugjerninger kommer til å bli stående som de betydeligste historiske kjennsgjerninger fra vår tidsalder, denne årsak bør interessere oss.

Hva er årsaken ? De moderne massemord og KZ er oppstått utifra viljen til å hjelpe medmenneskene. Når vi blir satt i leir, da er det alltid til vårt eget beste, og hvis vi allerede er kommet så langt i vår individuelle uhelbredelighet at det ikke nytter å få oss til å innse sannheten, så setter man oss inn for at vi ikke skal besmitte folket med våre asosiale og uriktige meninger.

Det er efter hvert blitt vår verste forbrytelse, å ha meninger som ikke deles av dem som er i flertall, Hitler, Stalin, Mussolini og Franco, det er hele tiden folks MENINGER de er ute efter. Det er ikke av ond vilje man har laget KZene; det er for å HJELPE oss.

Vi lever i en tid av meningsdiskriminering. Vi er endelig kommet til FORMYNDERMENNESKETS TIDSALDER. Spør man fascisten om hva som er det viktigste i hans system; så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Spør man sosialisten om hva som er det viktigste, så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Det finnes i det hele tatt intet annet svar.

Tilpassningen er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste. Vi er på vei til helt å miste evnen til å tenke oss inn i andres meninger, vi ser på dem som sykdom, som forbrytelser, disse avvikende meninger.

Derimot finner vi det helt naturlig at de politiske partier praktisk talt alltid stemmer enstemmig, uten dissentere, bare efter partiparolen. Hvis en eller annen 1. mai-taler i år hadde nektet å godta ferdig manuskript til sin tale da ville han blitt ansett som udemokratisk og ulojal.

Man må få lov til å bemerke at nettopp det som kan holde et demokrati levende er representantenes rett og vilje til å stemme mot sitt eget parti hvis deres individuelle samvittighet krever det. Vi skal få oppleve at jakten på de annerledes tenkende stadig vil anta mer effektive og raffinerte former. Det vil begynne på fødselsklinikken, fortsette i skolen gjennom lærebøkene og avsluttes gjennom presse og kringkasting.

Jeg TAR meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man TAR seg den. Ingen gir oss frihet; vi må ta den selv. Ingen får mer frihet, virkelig frihet, en han eller hun selv erobrer. Dette gjelder den ytre frihet, men det gjelder i enda meget høyere grad den indre. Det gjelder her selve frihetens IDÈ. Det er den som mangler.

De mennesker som i dag formynder oss av alle krefter, som ser sin høyeste plikt og glede, sin største DYD, sin innsats for menneskene for nettopp i å frata oss friheten, som ser sin høyeste oppgave i å redusere vår frihet til det minste vi kan leve på, som anser seg selv for de fødte ledere og selvskrevne formyndere av menneskeheten, – disse menneskene har selv engang levet nettopp for friheten.

Disse mennesker som daglig må oppleve at menneskenes frihet hindrer dem i deres arbeide, har selv en gang vært begeistrede frihetstalere og frihetselskere. De ville ha seksuell frihet, ansvarsfrihet, moralsk frihet; de ville befri menneskene fra alle de bånd og lenker som bandt dem.

Det var en frihet som var godt ment, og som bare hadde èn svakhet. Begrepet var ene og alene en YTRE frihet; disse verdensfrelsere som formynder oss i dag, ante ikke at friheten har et indre aspekt, og at dette indre aspekt er det viktigste.

Fordi disse befriere ikke kjente til friheten idè, men bare dens ytre skygge, – har deres befrielse ført til tvang og ufrihet. For den indre frihet kan overhodet ikke tenkes uten respekt for den andres frihet; min egen indre frihet er bare mulig, hvis jeg er istand til å tåle naboens frihet.”

Utdrag fra essayet Tale til årets russ av Jens Bjørneboe 1956 https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html

 

Å forme sine barn i SITT bilde

 

 

Foreldre som vil forme barna sine i sitt bilde er ofte perfeksjonister, målrettede og alltid travle. De er kontrollerende, de blander seg hele tiden inn livene til barna sine, men de utvikler aldri autentisk empati overfor dem. Barna deres er der for dem og ikke omvendt.

Slike foreldre kan for utenforstående virke oppriktig glade i sine barn, da de tilsynelatende ser ut til å engasjere seg i sine barns ve og vel. Men ambisjonen deres er å forme barna i sitt bilde slik at de kan speile seg i dem.

Barn av slike emosjonelt umodne foreldre strever ofte med enten å selv ta initiativ eller med manglende selvkontroll. Depresjoner hos barn av slike foreldre er heller ikke uvanlig.

Ser man nærmere på slike foreldre som på utsiden kan virke oppriktig glade og engasjerte i sitt avkom, så vil man oppdage hvor avstumpet deres følesesliv er. De har en overdrevet perfeksjonisme, er tydelig selvsentrerte og sier klart i fra at slik de oppfatter livet og meningen med det, slik burde andre også oppfatte det og strebe etter. De vet alltid hva som er best for andre.

De mangler selvrefleksjon og ergo så tviler de heller ikke på seg selv. De vet alt og tar aldri feil. De later heller som om alt er perfekt enn å vise at fasaden har sprekker eller ofte også store hull.

De godtar ikke at deres barn har meninger som ikke stemmer overens med deres. De tillater ikke barna sine å gjøre det de selv har lyst til men presser dem til å følge sine matrealistiske drømmer. De har erstattet empati med sjelløse ambisjoner som de presser på sine barn, ambisjoner som kommer foran alt, både andre mennesker og sine barn.

Ambisiøse foreldre av den typen er ofte individer som materalistisk sett har kommet seg opp og frem i livet på egen hånd. De måtte raskt bli voksne og klare seg selv da deres foreldre ikke ga dem den nærheten og omsorgen vi alle har behov for, som er fundamentet for å utvikle empati.

Karrieredrevne foreldre største frykt er at barna deres ikke vil gjøre suksess i livet (matrealistisk suksess), derfor klarer de ikke å tilby sine barn betingelsesløs aksept og kjælighet som ville gitt dem motet og beslutttsomheten til å finne sine egne mål og realisere sine egne drømmer. Bevisst og ubevisst, så evaluere de sine barn konstant. Denne konstante evalueringen forhindrer barna deres i å søke hjelp fra hva det måtte være.

Fordi karrieredrevne emosjonelt umodne foreldre alltid er sikre på at de vet best, så kan de for eksempel når de kommer på besøk til sine voksne barn helt uten videre begynne å omøblere leiligheten deres. Og sier det voksne barnet at de skal sluttte med det så blir den umodne forelderen fornærmet. Man skal da vite at man ikke irettesetter sin far eller mor på den måten.

Slike emosjonelt umodne foreldre klarer ikke å forstå sine barns følelser og erfaringer. De setter alltid sine behov foran sine barns. Og de forteller hele tiden barna sine at de burde gjøre det foreldrene mener er best, noe som resulterer i at barna deres føler at de aldri når opp til sine foreldres standarder.

Fra boken Emotionally immature parents av Dr. Theresa J. Covert som kan kjøpes blant annet her https://www.adlibris.com/no/sokq=emotionally+immature+parents%3A+overcoming+childhood+emotional+neglect+due+to+absent+and+self+involved+parents

Når samfunnet og utdanningssystemet oppfører seg som emosjonelt umodne foreldre https://olehartattordet.blogg.no/nar-samfunnet-og-utdanningssystemet-oppforerer-seg-som-emosjonelt-umodne-foreldre.htmlfbclid=IwAR3r7BEULD8xlU684x4AE4ngJQ9vsCTjp4kTUhzfdFTpvmZ-MK1oG5oqSuQ

 

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt.

For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter. Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.

Nye generasjoner blir introdusert til denne galskapen så tidlig som mulig. Regulering, begrensning og undertrykkelse gjennom frykt er viktig; og forsinke barns utvikling gjennom å bruke forvirring og distraksjoner er viktig. Leker som ikke har noen som helst tilknytning til det virkelige liv, tegnefilmer med urovekkende rollefigurer og skremmende historier, mat som er full med fargefulle kjemikalier er suksess rike eksempler hvordan man på kreative måter kan forgifte små barn både fysisk og mentalt.

Ved å tilpasse barna galskapen og oppmuntre dem til aggressiv konkurranse bygger man et effektivt og nødvendig fundament for den rette framtidige mentaliteten, psykopatenes mentalitet. Utdanningsinstitusjonene kastrerer nysgjerrigheten og kreativiteten til unge sinn ved hjelp av regler og restriksjoner. Barna blir holdt travelt opptatt og engstelige hele tiden, slik at de ikke skal klare å finne meningen med sine unike liv, i stedet forfølger de målene og drømmene de er opplært til å følge.”

Les videre her: En verden konstruert av psykopater https://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

 

Samarbeide mellom intellekt og hjerte, mennesker med sjel og de som ikke har en
https://olehartattordet.blogg.no/samarbeide-mellom-intellekt-og-hjerte-mennesker-med-sjel-og-de-som-ikke-har-en.html

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Samarbeide mellom intellekt og hjerte, mennesker med sjel og de som ikke har en

 

 

Introduksjon:

Spirit over matter, escape the real matrix  https://www.youtube.com/watchv=STChn75G1O8&fbclid=IwAR3_ERTrN74Uq6zWKp26kdcv7d4OAFtJq6SBZ9Kfh6k0t9nnTYA6i6t8uWo

For dypere innsikt se de 20 første minuttene av denne videoen her:

Mark Passio – Natural law seminar – New Heaven, CT – Part 2 of 3 https://www.youtube.com/watch?v=STChn75G1O8&fbclid=IwAR3_ERTrN74Uq6zWKp26kdcv7d4OAFtJq6SBZ9Kfh6k0t9nnTYA6i6t8uWo

 

Mennesker med sjel og de uten, en meget interessant teori:

“Pre-adamic man and Adamic man

“In the physical, man has to deal with the <<1st seed>> of Genesis 3:15, also known as the OP`s (Organic Portals.) <<Organic>> because they are flesh and blood, living beings, and <<Portals>> because they have no soul and are occasionally subject to manipulation from the Astral realms. If they have no soul, they have no aura, and that is the easiest way to spot them, but they are also readily identified by their behavior.
No aura = no soul = no conscience

This chapter is the first two dealing with the OPs with are about 60% of the earth population
They don`t have aura because they don`t have souls; the aura is the physical reflection of the soul`s energy – in fact, the body is contained within the soul, not the other way around. A soul means a connection to the Higher Self or Oversoul of which one is a part, and in turn is connected to the divine hierarchy from whence commeth conscience. OPs have no conscience because they have no soul. Another word for them if and when they are dysfunctional is sociopath. They are not all bad.

If peoples auras, specifically the 1-2″ etheric energy outline around people, they could verify this for themselves simply by observing people around them every day an taking a rough headcount. The fact that most people don`t see auras is why they don`t know about the OPs, and this makes their existence even more of a secret – and a problem at work and in a family. OPs don`t have the energy glow around their head (aura), they have what looks like 2heat Waves” above their head, and only above their head.

While OPs are not evil, they can be a real nuisance, sometimes escalating to being a real pain, as they are very self-centered and STS (service to self) in their orientation to life, job, marriage, etc. For them, everything is about getting what they want, survival, power and ego – they have no compassion, no conscience, no altruistic tendencies nor any interest in spiritual pursuits, unless they can gain on it, then they can fake it. They are usually the atheists since they have no soul and thus no connection with any higher power.

The OPs don`t even know what they are, much less that they are OPs. Thus, there is no organized conspiracy despite the fact that they are all pretty much alike. This disclosure is not about promoting a witch hunt, nor fear. It is to point out that there is another type of human on the planet with whom ensouled Man cannot basically get along…

So at this point, having raised the issue of the OPs, we need to take a more focused look at what they are. Again, there is a history and quasi-scientific investigation that has been made in their regard. “Quasi because this is a subject not readily open to scientific, hard evidence that you can hold in your hand and see that is real – the main evidence for their excitence comes from those who see auras. Anyone who see auras will note that there are some people without auras. As the aura us the energetic reflection of the soul: no aura means no soul.

To those who don`t see auras, the “evidence is meaningless. And to those who do see auras, they often go in denial and tell themselves that they just had an “off” day and can`t see auras because thy`re tired…so they`re not sure if they saw an aura or not… It was probably a “retinal afterimage” they say.
And the connection with this chapter is that OPs see to it that Mans I dissed, harassed, frustrated, and blocked who he tries to reclaim his heritage, learn and do better. It should be noted that many websites blogs are visited by OPs who login as “Anonymous” and the proceed to attack and shred what someone else has offered as something noteworthy

What you think are other humans, just like you, aren`t just like you, and they do not share the same motivations and goals. They job, sometimes with their controllers, Neggs (evil astral beings), working against you, trough them. is to stop you. And because you don`t know any better, they succeed in creating wars when Man could be uniting, they create scarcity when there could be abundance, and they create fear when there could be peace, love and faith. Why ? To keep Man from getting it together and developing his divine potential – something they absolutely do not understand (because they don`t have it).

Suppose the leaders of other countries and their military brass decided to declare war…. and the people didn’t`t go along with it. To overcome this resistance, it would be necessary to control media so that the people heard only what would get them to agree that attacking another country was the “right” thing to do. And the leaders could keep it up as long as no one figured out what they wet doing…

New Age researcher Dolores Cannon, discovered the OPs as she was working with her patients under hypnosis, and sometimes while speaking with the client`s subconscious to better explain a problem. She called the Backdrop people as they are more like extras in a movie, and are just present to drive the humans Scripts, or the Father of Light`s Greater Script. She also was told that they have no path in life, no purpose such as soul growth – because they have no soul.

Pre-Adamic man has been termed Organic Portal for two reasons: Organic because they are flesh and blood. Portals because entities from the 4th can and do operate trough them to serve an STS agenda.

A word of caution: just because the 4D entities can operate thru the OPs does not mean that 4D entities created them. Nor that OPs are always manipulated by 4D entities. The ability to manipulate OPs are more due to the lack of higher energy centers (body chakras 4-7) that would normally support a soul inhabiting the body. With only the lower 3 chakras functional, the OPs is a lot like an unfinished 2-story house, and no soul wants to inhabit an unfinished house… but without the upper 4 chakras, they are easy to manipulate.

The human tares, the anthropoid race, are the descendants of pre-agamic humanity. The principal differences… is that the pre-Adamic does not possess the developed higher centers that exists in the Adamic… which offer him a real possibility of esoteric (spiritual) evolution. Apart form this, the two races are similar.

While the OPs are not blatantly evil they do present a problem to a smooth functioning society when they do NOT have the same orientation to life that ensouled humans do. The OPs are not interested in personal growth, nor are they capable of it, and since they have little or no conscience, their morals are often of the barnyard. They are not interested in doing what is right or appropriate, even if they know what it is – they do what benefits them. Since they are not altruistic, they see no value in charity, service to others, or doing something because it should be done, even if one is not going to pay them of. OPs are not interested in abstract ideas, and they cannot be helped, changed, fixed, re-taught or enlightened.

Physically the two races are virtually indistinguishable. Statistically there are minor physiological and perhaps genetic differences. Physiologically OPs tend to be more attractive and well-proportioned, because they exist on an emotionally primal level, natural selection has ensured that sexuality, physicality and attractiveness play a large part in their physical evolution.

At this point it is also relevant to emphasize that pre-agamic man represents the 1st Creation in Genesis 1. And this is significant because the Bible tells us that Adam and Eve had two sons, who was “Adamic” like them: the offspring had souls just like their parents. Then Cain killed Abel and was expelled from the scene – and he takes his wife from Land of Nod, and is relocated to the New World. The “mark” of Cain was no facial hair.

This is important information. There is only Adam and eve up to this point, with their two sons. Where did the rest of the people come from ? To cut to the chase, it is suggested that the people in the Land of Nod were descendants of the pre-Adamics, from the 1st Creation. That means that Cain had a soul and his wife didn’t`t. As they left from parts unknown, and did a lot of “begatting” as the Bible says, they began the mixed marriage scenario and furtherance of the OP and ensouled lines, with enmity between the two, just as Yahweh/Enlil said in the Garden of Eden when he expelled Adam and eve.

This is a suggested , plausible scenario. It explains where the OPS came from and why we have mixed families. A family with Mom and Dad ensouled and the kids ensouled would make for the theoretically balanced family. Unfortunately the ensouled Dad could marry an OP Mom, and the offspring can be a combination that brings peace or strife to the family. Ensouled parents would not know what to do with unresponsive, do-your-own-thing OP children, and OP parents would not care about nurturing their ensouled children and giving them spiritual values. Does this describe today`s family problems ?

A family may have both ensouled and soulless humans by natural birth.

The problem with a mixed family, where the parents are OPs , is that the ensouled human (ESH) children will not be cared for (nurtured and encouraged) as they would have been by ensouled parents. Op parents do not know what to do with ensouled children and their questions, deeper seeking and awareness (even psychic) issues. Note that an ensouled man and an ensouled woman (unless they have defective genetics) will usually produce an ensouled child…. but there is no guarantee.

With an OP man and an ensouled wife, it could be either, but with two married OPs, the offspring will usually be only OP.

Most OPs will start arguments with ensouled humans to get them angry and this provides an energy rush for them – they “feed” off the energy you`re radiating, as if they were an “energy vampire. Fear and lust also feed them, as well as the Neggs (evil astral beings). You may even win the argument, but they got what they wanted and you will feel drained. Best of all, OPs provoking the ensouled humans into fear, anger or lust provides strong, radiated energy from the victim`s 3 lower chakras. This is often referred to as “energy vampirism.” And if they can start a war, the becomes a feeding frenzy, and it doesn’t`t matter who wins – just as long as energy I produced that can be “harvested” from the sheep who decade after decade put up with the manipulation.”
https://www.amazon.com/Virtual-Earth-Graduate-TJ-Hegland/dp/1494951622

 

“Let’s pull together the various threads and weave a tapestry which illustrates our current situation.

By “going for the gold,” that is, desiring to experiment with physicality, our consciousness unit fell from its state of “grace,” that is, a 3D STO existence in a “semi/sort of” 4D state aligned with 4D STO into a 3D STS world already populated with an anthropoid race who served as organic portals, the bridge linking 2nd Density to 3rd Density.

Having fallen, and thereby losing awareness of its connection to the higher centers, the souled race was in no way different from the anthropoid race when seen from the exterior. He differed only in having the potential to reconnect with the higher centers by developing the magnetic center. The DNA which seated these higher centers was burned away – disconnected and dispersed in the cell structure. However, the ability to get it back remains.

This 3rd Density STS world in which Adamic man “awoke” was not his natural habitat. It is the world of the anthropoids, the meat puppets, the dead who think they are living, the world of the Organic Portal, a world of matter and material explanations of existence. It is a farm run and controlled by 4D STS to provide their nourishment. It is the world of the three lower centers and a sexual center limited to a role of procreation through carnal love.

It is a world organized on the basis of hunger, sex, and fear.

The souled race came into this world and became part of it, interbreeding with the native race until the genetic pool became thoroughly mixed. Now, the two races are so mixed that they can both be found within the same family.

More than that, the models we are taught and forced to internalize are based upon the “natural” inhabitant of this realm, the Organic Portal. Thus, material explanations are the norm. The inner life of the Organic Portal, cut off from the higher centers, is the “norm.”

Should we then be surprised that we live in a world,

which is more and more “mechanical”

which treats individuals as “units”

where “creativity” is the replication of existing ideas as in a production line

where “franchising” and “branding” are so important in the economic world

where democracy is a multiple choice test every few years rather than the creative input of individuals into the organization of their lives

where people who “see” other beings, other worlds, are shipped off into prison camps for the “mentally disturbed”

where culture consists of endless copies of the same product with slight modifications to fool the consumer that it is something “new” and “revolutionary”

And on and on it goes…

And it is all organized to prevent YOU from advancing, to distract YOU, to keep YOU concerned with a husband, wife, mother, father, daughter or son who is beyond your ability to “save” because he or she cannot be “saved” — they are fundamentally different from you, they do not have the DNA which would allow a soul to “seat” so as to enable an understanding of the possibility of a higher life.

Worse, they are draining you of vital energy and thus denying you any chance of developing your magnetic centre, with the final destination of this energy being 4D STS. It feeds and maintains the Matrix. In these interactions, you are nothing but a battery and the organic portals in your life are the “feeding tubes.”

You need that energy to advance. It is yours, and it is your right to claim and retain it. But to do so, you must stop this “dance of death” with the Organic Portals in your life.” https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_organicportals00.htm

 

 

“A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are empty inside, that is, they are actually already dead. It is fortunate for us that we do not see and do not know it. If we knew what a number of people are actually dead and what a number of these dead people govern our lives, we should go mad with horror.”

– G.I. Gurdjieff

“- There are some human beings who are like vampires. What are they and why are they like that?

They are not human; there is only a human form or appearance. They are incarnations of beings from the world that is just next to the physical, beings who live on the plane which we call the vital world. It is a world of all the desires and impulses and passions and of movements of violence and greed and cunning and every kind of ignorance; but all the dynamisms too are there, all the life-energies and all the powers. The beings of this world have by their nature a strange grip over the material world and can exercise upon it a sinister influence.

Some of them are formed out of the remains of the human being that persist after death in the vital atmosphere near to the earth-plane. His desires and hungers still float there and remain in form even after the dissolution of the body; often they are moved to go on manifesting and satisfying themselves and the birth of these creatures of the vital world is the consequence. But these are minor beings and, if they can be very troublesome, it is yet not impossible to deal with them.

There are others, far more dangerous, who have never been in human form; never were they born into a human body upon earth, for most often they refuse to accept this way of birth because it is slavery to matter and they prefer to remain in their own world, powerful and mischievous, and to control earthly beings from there. For, if they do not want to be born on earth, they do want to be in contact with the physical nature, but without being bound by it.

Their method is to try first to cast their influence upon a man; then they enter slowly into his atmosphere and in the end may get complete possession of him, driving out entirely the real human soul and personality. These creatures, when in possession of an earthly body, may have the human appearance but they have not a human nature. Their habit is to draw upon the life-force of human beings; they attack and capture vital power wherever they can and feed upon it. If they come into your atmosphere, you suddenly feel depressed and exhausted; if you are near them for some time you fall sick; if you live with one of them, it may kill you.

– But how is one to get such creatures out of one’s environment when they are once there?

The vital power incarnated in these beings is of a very material kind and it is effective only within a short distance. Ordinarily, if you do not live in the same house or if you are not in the same company with them, you do not come within their influence. But if you open some channel of connection or communication, through letters, for example, then you make possible an interchange of forces and are liable to be influenced by them even from a far distance.

The wisest way with these beings is to cut off all connection and have nothing to do with them – unless indeed you have great occult knowledge and power and have learned how to cover and protect yourself – but even then it is always a dangerous thing to move about with them. To hope to transform them, as some people do, is a vain illusion; for they do not want to be transformed. They have no intention of allowing any transformation and all effort in that direction is useless.

These beings, when in the human body, are not often conscious of what they really are. Sometimes they have a vague feeling that they are not quite human in the ordinary way. But still there are cases where they are conscious and very conscious; not only do they know that they do not belong to humanity but they know what they are, act in that knowledge and deliberately pursue their ends. The beings of the vital world are powerful by their very nature; when to their power they add knowledge, they become doubly dangerous.

There is nothing to be done with these creatures; you should avoid having any dealings with them unless you have the power to crush and destroy them. If you are forced into contact with them, beware of the spell they can cast. These vital beings, when they manifest on the physical plane, have always a great hypnotic power; for the centre of their consciousness is in the vital world and not in the material and they are not veiled and dwarfed by the material consciousness as human beings are.” https://veilofreality.com/2011/04/18/organic-portals-soulless-humans/?fbclid=IwAR2ZYdKrSaD-EBZsGeG8vC6BJhl-Qh-3_9L9ECgnw8g11Y8hFqRfWIUOR3I

 

“The tree of life is a key to occult power in both a mystical and magic sense. Numerous books have been written about the Ten Sephiroth and The Twenty Two Paths evolved by human counsciousness in attempts to comprehend macrocosmic powers in term of microcosmic values.

Occultism in the west, however, have been dominated by interpretations that take into account only the positive aspect of this great symbol. The other side, the negative or averse side of the Tree has been kept out of sight and sedulously ignored. But there is no day without night, and Being itself cannot be without reference to Non-Being of which it is the inevitable manifestion.

Any allusions to this aspect of the Tree and its branches have been subsumed under oppbrobrious heads or related to the infernal realm of the Qliphoth, the worlds of shells or shadows that is none other than our world as we know it, without the transforming light of magical counsciousness. Full magical initiation is not possible without an understanding of the so called qliphotic paths which are, in practice, as real as the shadow of any object illumined by the sun.

In other words, the well-lit highways of Hourus, the paths that man has projected to connect the cosmic power-zones (Sephiroth) with his own counsciousness, have their counterparts in the Tunnel of Set, a dark web of nocturnal network of paths the very exsitence of which is denied or ignored by those who are unable to realize the total truth of the Tree and its validity for those who would climb even its lower branches.

The mind is beguiled with promises of “cosmic counsciousness” and the senses are lulled to sleep or bewitched by the constant reiteration that if we spread our wings and fly we shall attain to the topmost branches in the space of a single life-time.

But do those who speak so glibly of enlightment, and who brush aside with apparent ease the averse sides of the power-zones with which they boast familiarity, do they really imagine that one side only exists ? It is futile and false to imagine a coin with one side only.”
Les videre her: https://olehartattordet.blogg.no/1489261629_11032017.html

 

 

17. mai komiteen i Skien har opprettet Goebbels sannhetsministerium. Når man ikke forstår forskjellen på diktatur og demokrati og er stolt av det.


Rett ut av Goebbels propaganda handbok dette. Skamløst naivt og historieløst når propaganda og blind orderfølging sees på som demokrati. Våre forfedre som forsto hva frihet betydde ville snudd seg i graven. Her viser man altså stolt fram at man overhodet ikke klarer å skille mellom demokrati og diktatur. Dette er mildt sagt skremmende:


“Det må være flott for våre valgte ledere, og vårt kongehus, å se hvor ansvarlige, lojale og solide nordmenn er, når krisen tar oss.
 Og det er godt for resten av oss å se at vi har ledere som både er sitt ansvar bevisst og som opptrer med klokskap, når det virkelig gjelder.
 Et av de mindre kjente versene på nasjonalsangen vår er det fjerde. Det er likevel kraft i budskapet i det verset:
 Visstnok var vi ikke mange;
 men vi strakk dog til,
 da vi prøvdes noen gange,
 og det stod på spill
 Måtte koronaprøvelsene snart være over, måtte samholdet og fedrelandskjærligheten vokse. Og måtte du og dine ha en fantastisk 17. mai!” https://www.ta.no/denne-videoen-gar-rett-til-hjertet-ja-vi-elsker-dette-landet/s/5-50931907fbclid=IwAR1wlr14ylsdojscQU6ubyuRZmEGC9JHSEpe0Vq1rnJCzcwZ_2Rrz-qBa-

 

“Du må ikke sove” skrev Arnulf Øverland i sitt mest kjente dikt, men nordmenn flest sover ikke, de er i dyp koma, en tilstand det også ser ut til at de trives svært godt i.
 
Likegyldighet, naivitet og overfladiskhet er ikke en styrke men en svakhet, allikevel så kan det se ut til at mange er stolte når de fremviser disse lytene. Og 17. mai er dagen dette feires med brask og bram.
 
Hadde den dagen virkelig betydd noe for oss, så hadde like mange av oss vært ute i gatene alle dagene resten av året for å demonstrere mot all urettferdighet her hjemme og ute i resten av verden. Da kunne 17 mai vært dagen vi feiret den innsatsen og engasjementet vi viste resten av året.
 
17. mai er ikke noe annet enn feiring av en bortskjemt og historieløs befolkning som ikke er ferdig med trassalderen og som forveksler mimring over andres bragder med sine egne. De fleste klarer ikke en gang å skille mellom demokrati og diktatur selv om diktauret står på utsiden å banker på døra deres.
 
Demonteringen av demokratiet og velferdstaten er nå så åpenlys at den burde være i stand til å vekke oss opp fra den komatøse tilstanden mange er i. For våkner vi ikke opp nå og ser realiteten i hvitøye så vil dette være siste gangen vi feirer 17. mai.
 
Arbeidsledigheten og den økonomiske krisa vil ramme alle unntagen de aller rikeste, og dem som er villige til å tjene et diktatur og undetrykke sine medmemennesker. Det hjelper ikke om du er lege, lærer, journalist, bussjåfør, snekker, murer, pensjonist eller trygdet.
 
Hvis vi ikke står opp mot urettferdigheten og korrupsjonen som våre såkalte ledere nå så tydelig fremviser og gjør noe reelt med det, så vil det ikke ta lange tiden før mange av oss vil bli husløse, gå sultne og måtte tigge om jobb som i beste fall vil gjøre oss i stand til å holde oss i live slik at vi kan slave for arbeidskjøperne. Mange av oss vil ikke en gang være i stand til å brødfø våre barn.
 
Se filmen Vredens druer (Grapes of Wrath) med Henry Fonda i hovedrollen basert på John Steinbeck sin roman, så vil du få visualisert det jeg beskriver over her. Og synes du jeg er pessimistisk så har du ikke satt deg inn i hva som skjer i tiden vi nå lever i, da lever du i en foreløpig komfortabel boble som det snart hardt og brutalt vil bli stukket hull på, for dette har ingenting med pessimisme og gjøre, men alt med realisme å gjøre.
 

Når lærerene på skolene er med på å promotere og installere diktaturet

 

Læreren til sønnen min (han går på ungdomskolen), sier på morgenmøtet at de smittevernreglene som skolen har blitt pålagt å følge, de skal følges til punkt og prikke, gjør man ikke det så får man ikke gå på skolen. Ved det minste avvik så vil lærerene ringe foreldrene eller besteforeldre og de må komme og hente barna. Dette er fordi staten har brukt fire hundre milliarder på smittevern.

Gjelder dette for barneskolen og barnhagene også, hvis ikke så er det en logikk brist her som er så stor at man ikke behøver å ha mange fungerende hjerneceller for å se det.

Her snakker vi altså om lærere og et skolesystem som jeg regner med at har hatt og kan historie, men som tydeligvis IKKE har lært noe som helst om hvordan diktaturer innføres.
Og disse lærerene har ansvaret for våre barn. Hva vil bli det neste disse lærerene er villige til blindt å pålegge barna våre når myndighetene forlanger det?

Og hvis ikke flere enn meg reagerer på dette, da blir jeg redd.

“Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de roper på mer inngripende tiltak, bøter og sanksjoner. Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side. De siste dagene har Facebook flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de «åpenbart ikke er fra samme husstand». Og ikke minst, og verst av alt: folk fra andre bydeler som kjører til vår bydel for å gå tur i marka og dermed skaper overfylte og visstnok livsfarlige parkeringsplasser.

Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side: vi ringer politiet for å få dem til å ta ungdom som selger aviser. Vi peker på alle andres feil. Det er jævla egoistisk å hamstre, å gå ofte i butikken, å dra på hytta, å dra til nabobydelen, å jogge, å gå en familie i bredden på gangveien. Og det er i hvert fall jævla egoistisk å ikke holde samme tempo som Johnsen, en solfylt lørdag på en av Oslo’s mest populære turdestinasjoner, disse ukene da folk har stress og redsel i kroppen , og ut er det eneste stedet det er lov å gå.

I facebook-grupper foreslås det forbud mot å kjøre til parkeringsplasser i skogkanten. Og når en i kommentarfeltet forsiktig forsøker å påpeke at det er litt vanskelig å unngå mange folk i marka når alt annet er stengt, og man skal holde avstand til andre mennesker, er svaret: «jeg tror det er tydelig at det er mye som gjøres noe med nå om dagen.» Beordring, bøter og sanksjoner er blitt etterlengtet hverdagskost. Problemet har en enkel løsning!

Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de gjerne vil ha mer bøter og sanksjoner. I hvert fall for alle andre. Vi ringer gjerne politiet også, for å sladre. Det har allerede blitt hverdagskost.
At koronaloven og andre fullmaktslover kan bli brukt til mer inngripende tiltak enn det som er helsefaglig nødvendig, fremstår som en helt reell trussel. I krisetider blir folk betrygget av handlekraftige ledere. Og det er tydelig at mange nå vil ha mer handlekraft, flere regler og sanksjoner. Og ettersom hvermansen har blitt smitteeksperter, spiller det ikke så stor rolle hva fagfolk måtte mene.” https://agendamagasin.no/kommentarer/redd-korona-anmeld-naboens-barn/?fbclid=IwAR3GNFWtJJ2ao39_esZMGrg29-Pbqjh3kTLwr2MDhXt_v-pOZc-_l5xhBM0

Og for dem som tror at fragmentene utgjør helheten, så kan jeg anbefale å lese denne for nettopp å se at fragmenter og helhet IKKE er synonymer https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerene-er-en-mye-storre-og-farligere-trussel-mot-befolkningen-enn-den-verst-tenklige-pandemien.html

Når politikerene er en MYE større og FARLIGERE trussel mot befolkningen enn den verst tenklige pandemien


Aldri har det vært viktigere å følge med på hva våre “kjære” folkvalgte holder på med enn nå, og for å kunne gjøre det så må vi ha alle bitene som utgjør hele bildet, det holder ikke å se på fragmentene lenger og anta at de utgjør helheten.

Erna Solberg og co ville gjerne ha en kriselov som skulle gi dem diktatorisk makt, det fikk de heldigvis ikke. Det var et lite lysglimt i mørke, men selv om opposisjonen satte foten noe ned, så ser vi også at de har underdanige personlighetstrekk, og at Arbeiderpartiet spiller på lag med den sittende regjeringa. Dessverre så er det en del naive individer som tror at AP fremdeles er et parti for arbeidsfolk, det er det ikke. AP er et broiler parti som har akkurat den samme mentaliteten som den folkefiendlige regjeringa, de er bare litt dyktigere til å skjule det, Frp er av samme ulla.

Vi har en sittende regjering som har forsøkt å få en trojaner inn bakveien som ny oljefondssjef via en gjennomkorrupt sentralbanksjef, slik at de på den måten skulle kunne klare å plyndre oljefondet vårt. Tror du at Erna Solberg har vært uvitende om det, da er du skremmende naiv.
Her er en enkel innføring i den saken https://steigan.no/2020/05/tangen-saka-knusende-og-historisk-fra-representantskapet-i-norges-bank/

Og nå har vi denne saken som kommer til å sende strømprisene gjennom taket. Dette er EKSTREMT viktig å sette seg inn i slik at man fullt ut forstår trusselen vi alle nå står over for:

“Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.” https://e24.no/olje-og-energi/i/Jo8gp7/regjeringen-snur-etter-omstridt-avgjoerelse-krypto-datasentre-slipper-full-elavgift?fbclid=IwAR267Ay8nXGhrnmkNicSRsskgrpNuaeWzHsJHKLsVWWuTqybsjBQvjOQIlM

 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.

Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.

Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.
Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.

I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning. Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.

Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.

Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest.Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt: Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.

Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.

å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk. Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.

Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana. Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.

I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare. Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.” https://www.nrk.no/dokumentar/xl/noreg-_-eit-paradis-for-kryptovaluta-1.14384585?fbclid=IwAR1vdWIRkXl_c58vCY0FpZTAtI9U0NRgD4Sdea7MP1rFbee2Jy2–DiWNNo

Her har altså Røe Isaksen spilt for galleriet, den samme typen som uten tvil har hatt en finger med i spillet for å få inn Tangen bakveien som olejfondsjef, og som i den prosessen har viklet seg inn i et nett av løgner som ville fått alle som var utstyrt med et snev av sosiale antenner og skamvett til å grave seg ned og holdt seg unna offentligheten for all evighet. Men Røe Isaksen er blottet for den slags, i stedet for å skamme seg så forsvarer han løgnene sine med enda flere løgner, og når han er tatt med buksene nede, så angrer han seg plutselig og vil betale for det nå sagnomsuste Tangen seminaret, ikke med sine egne penger, men med dine og mine skattepenger. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Adw1bA/torbjoern-roee-isaksen-vil-betale-for-maaltidene-paa-tangen-seminar

Bitcoin predicted to be the nail in the coffin of climate change https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/?fbclid=IwAR3ewC-h24AVAz3hlFWoKkDYdl-wZdpdw0Gv8yf7fMoUnKKvmJ95lG1lVuA#5213180a745e

 
Cryptocurrency mining may kill earth faster than coal minig, study finds https://www.rt.com/usa/442692-crypto-mining-environment-threat/?fbclid=IwAR2pq1GtzauVt-Ah8RClBpko80lj-vTGK6bGDIv6xM0u1YcNJ7E3zNH8KnE 

 

Og kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.
Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

Og her står Finansminister Jan Tore Sanner og sier at velferdsstaten er truet, https://www.nettavisen.no/nyheter/sanner-slar-alarm-om-velferdsstaten-i-norge—alvorlige-utfordringer-med-baerekraften/3423967056.html men han sier ikke at det er han og den sittende regjeringa som er ansvarlige, han legger skylda over på arbeidsledigheten og pensjonistene. Med andre ord så sier han at han og regjeringens udugelighet og inkompetanse som er årsaken til dette, det har ingenting med saken å gjøre:

“Regjeringen benytter revidert statsbudsjett til å i det stille slå alarm om velferdsstatens overlevelse.

Som en følge av koronakrisen regner staten med å måtte hente nesten 420 milliarder kroner fra oljefondet i år. Inntektene går ned og utgiftene går kraftig opp.Samtidig har statens sparegris blitt mindre. Det er bare en kraftig svekket krone som har sørget for at oljefondet ser ut til å ha vært nærmest upåvirket av koronakrisen så langt.

I revidert nasjonalbudsjett beskriver Finansdepartementet at de beregner at staten i 2020 har pådratt seg fremtidige pensjonsforpliktelser på 9088 milliarder kroner – et tall som har økt med 366 milliarder kroner fra året før.

I tillegg har staten 918 milliarder i forpliktelser til uføre- og etterlattpensjoner. Det betyr at statens samlede forpliktelser til pensjon er over 10.000 milliarder kroner.

Tallet forventes å fortsette å øke år for år.

Dette er en betydelig utfordring for staten. Før korona-krisen inntraff var det allerede antatt at oljeinntektene skulle stupe og Norges viktigste næring skulle fases ut over noen tiår. Befolkningen eldres, noe som gjør at det er stadig færre i arbeidsfør alder som skal brødfø de som er pensjonister – samtidig som utgiftene til helse øker.”

Hvorfor foreslår Ikke Sanner at milliardærene som har fått krisehjelp hjelper til med å opprettholde velferdstaten? Fordi det er dem han og hans like jobber for. Dette har vært planen deres hele tiden, og for å kunne utføre en slik plan så må man være blottet for samvittighet:

“Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

Forskere som jobber innen feltet er overrasket over at er en stor andel i høyt stående yrker, har de samme signalveiene og aktivitetsnivåer i hjernesentra. Dette være seg advokater, dommere, politikere, forskere, professorer, leger, psykologer, psykiatere og en lang rekke andre som antas å være normale. Svekkelsen som er i det empatiske senteret, fører til at det gjøres kyniske handlinger.
Beslutningstakere tar beslutninger ut fra egne behov og ikke med bakgrunn i omsorg for andre.

Tidligere har statistikk for sosiopati og psykopati blitt basert på tall som kommer fra spørreskjemaer eller bevismateriell knyttet til straffesaker.
Dagens teknologi gjør at man kan studere hvordan signalene går i hjernen. Ved bruk at bilder, lyd og andre impulser mens MRI skanning gjøres, ser man hvilken hjernesentra den enkelte benytter for å bearbeide impulsene. En lang rekke områder av hjernen er kartlagt og man kjenner godt til hvor hjernesenteret for empati ligger. Teknikken benyttes ikke i forbindelse med diagnose.
Likevel viser testresultatene man får av fMRI, hvor vidt en person har empati og eventuelt graden av empati.

Empati fungerer som et kompass for å handle riktig, da empati relaterer seg til blant annet skyldfølelse og omsorg for andre.

Årsaken til at noen lykkes mens andre havner i fengsel, tilskrives IQ.
Jo lavere IQ personene har, jo større er sannsynligheten for at de sitter i fengsel.
Dette henger sammen med at personer med lav IQ har en større tendens til å ty til vold, mens intelligente personer finner andre måter å håndtere situasjoner på.

Statistikk viser at det er større andel med psykopater i følgende yrker:

Ledere
Advokater
Mediapersoner (TV og radio)
Salgspersoner
Kirurger
Journalister
Politi
Prester
Kokker
Offentlige tjenestepersoner
Politikere står i en gruppe mellom ledere, offentlige tjenestepersoner og mediapersoner.

At dette er et yrke som passer inn for mange med svekket empati og moderat til høy IQ og innebygde egenskaper for manipulasjon, er selvforklarende. At de nekter for at de gjør feil og heller tilpasser mandater i forbindelse med utredninger eller skjuler informasjon, ser man mange eksempler på.

I dag er det ofte krav til vandelsattest. Denne sier bare noe om personen er tatt for ulovlige forhold.

En vandelsattest gir således ingen avklaring på hvor vidt personen egentlig er skikket til å ha posisjonen.

fMRI vil kunne brukes for å teste om personer er egnet til stillinger hvor empati er viktig for å gjøre riktige vurderingern.

Dersom man sørger for å kreve et vist nivå av aktivitet i det empatiske senteret i hjernen i forbindelse med forskjellige posisjoner i vårt samfunn, vil en rekke av våre samfunnsproblemer løses av seg selv. Videre vil en testing av dagens offentlig ansatte kunne avdekke hvor man bør lete etter feil. En avklaring av empatien hos dagens dommere, vil fort kunne lede til en rekke saker hvor landets innbyggere har blitt undertrykket av den norske stat.” https://olehartattordet.blogg.no/virusetsomerfarligereennsvartedauenebolaogcovid19.htmlfbclid=IwAR1_UZwtgnZm9G61ipLrhDcas_p6prmT5HLIfv4Lg0JKlXfF3GkcrA-T9NU


De politiske partiene på venstresiden som liksom skal kjempe for likhet og solidaritet  kjemper i realiteten høyresiden og storfinansen sin kamp når de støtter klimasaken. Finansieringen av Klimakuren vil kjøre den norske økonomien enda mer i grøfta, og vil gjøre de rike i stand til å stikke sugerørene sine enda dypere ned i statskassa slik at de får finansiert “slangeolje” produktene fordi en kriminell regjering og en naiv opposisjon jobber for dem og ikke for oss, folket. https://steigan.no/2020/02/klimakur-2030-et-program-for-a-rasere-norge/

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html


“Du må ikke sove” skrev Arnulf Øverland i sitt mest kjente dikt, men nordmenn flest sover ikke, de er i dyp koma, en tilstand det også ser ut til at de trives svært godt i.

Likegyldighet, naivitet og overfladiskhet er ikke en styrke men en svakhet, allikevel så kan det se ut til at mange er stolte når de fremviser disse lytene. Og 17. mai er dagen dette feires med brask og bram.

Hadde den dagen virkelig betydd noe for oss, så hadde like mange av oss vært ute i gatene alle dagene resten av året for å demonstrere mot all urettferdighet her hjemme og ute i resten av verden. Da kunne 17 mai vært dagen vi feiret den innsatsen og engasjementet vi viste resten av året.

17. mai er ikke noe annet enn feiring av en bortskjemt og historieløs befolkning som ikke er ferdig med trassalderen og som forveksler mimring over andres bragder med sine egne. De fleste klarer ikke en gang å skille mellom demokrati og diktatur selv om diktauret står på utsiden å banker på døra deres.


Demonteringen av demokratiet og velferdstaten er nå så åpenlys at den burde være i stand til å vekke oss opp fra den komatøse tilstanden mange er i. For våkner vi ikke opp nå og ser realiteten i hvitøye så vil dette være siste gangen vi feirer 17. mai.

Arbeidsledigheten og den økonomiske krisa vil ramme alle unntagen de aller rikeste, og dem som er villige til å tjene et diktatur og undetrykke sine medmemennesker. Det hjelper ikke om du er lege, lærer, journalist, bussjåfør, snekker, murer, pensjonist eller trygdet.

Hvis vi ikke står opp mot urettferdigheten og korrupsjonen som våre såkalte ledere nå så tydelig fremviser og gjør noe reelt med det, så vil det ikke ta lange tiden før mange av oss vil bli husløse, gå sultne og måtte tigge om jobb som i beste fall vil gjøre oss i stand til å holde oss i live slik at vi kan slave for arbeidskjøperne. Mange av oss vil ikke en gang være i stand til å brødfø våre barn.

Se filmen Vredens druer (Grapes of Wrath) med Henry Fonda i hovedrollen basert på John Steinbeck sin roman, så vil du få visualisert det jeg beskriver over her. Og synes du jeg er pessimistisk så har du ikke satt deg inn i hva som skjer i tiden vi nå lever i, da lever du i en foreløpig komfortabel boble som det snart hardt og brutalt vil bli stukket hull på, for dette har ingenting med pessimisme og gjøre, men alt med realisme å gjøre.
Og her er den korrekte betegnelsen på det eneste tilgjengelige politiske systemet vi har, ikke bare her til lands, men over hele kloden:

Kakistokrati (fra gresk : κάκιστος , “verste”) betyr en regjering av de verste eller minst kvalifiserte menneskene, en regjeringsform der de verste menneskene sitter ved makten. [ 1 ] Kjennetegn ved en kakistokrat kan være dårlige politiske avgjørelser, beslutninger som forringer økonomien, forverring av internasjonale forbindelser.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Kakistokrati


Anbefalt realtert lesing:


Anna Hallén:
 
“Hvordan ser tallene ut nå?
Er det uvanlig mange som dør “som fluer”?
 
Jeg så på forrige ukes faktiske dødstall. 284 per dag.
Døden totalt av alle grunner.
 
Er 284 per dag et uvanlig tall?
2015. Uke 7-284 døde per dag
2016. Uke 5-287 døde per dag
2017. uke 10-284 døde per dag.
2018. uke 14-284 døde per dag. Mange døde i år.
2019. uke 6-260 døde per dag. Derfor døde få i år.
2020. uke 17. 284 døde per dag.
 
Bare uke 15 og 16 var noe høyere i år. Men de fleste var noe lavere enn 2018.
 
La oss se på gjennomsnittet fra uke 1 til uke 17 og sammenligne 2018 til 2020.
 
Hvor mange døde i gjennomsnitt 2018 per dag, uke 1-17?
285,4 stk
 
Hvor mange døde i gjennomsnitt 2020 per dag, uke 1-17?
269,2
 
Vel, vent litt, er det færre som døde i år? Jepp!
Men det må jo være en tilfeldighet… ikke sant?
 
Nå må vi nok sjekke i gjennomsnitt de andre årene:
 
2015: 276
2016: 270
2017: 339 (Hvorfor stengte ikke verden her? Hva er det som skjer?
2018: 285 (Eller her?)
2019: 280
2020: 269
 

De siste 6 årene har det aldri dødd så få mennesker i Sverige! Og vi mener seriøst at dette er katastrofe?” http://Kilde: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

 

 
For en fantastisk research journalist Vanessa Beeley har gjort her. Hun dokumenter korrupsjonen og kameraderiet rundt covid-19 som er til å ta og føle på ut til fingerspissene. Part one


Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen, eller tatt i mot vaksine i fra ham? https://olehartattordet.blogg.no/ville-du-kjopt-bruktbil-av-denne-mannen-eller-tatt-i-mot-vaksine-fra-ham.html

Pengene politikerene deler ut er ikke deres, de er forvaltere av våre penger https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.


Faktisk.no viser stadig sitt sanne ansikt nemlig at de ikke er ute etter å finne sannheten, men å spre propaganda. Her har de nøye plukket ut fragmenter som skal understøtte deres konklusjon, mens det hele bildet det overser de fullstendig. https://olehartattordet.blogg.no/fakisk-no-er-ikke-objektiv-hvis-de-vardetsavilledevistosshelebildetogikkebarefragmenter.htmlfbclid=IwAR2dZrII0ZSmxegf79foIGKylw5FRZmeClOSR0pwQzIsJ-9ImA4VnY1dSD8

Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY


Når journalisme (videreformidling av ferdiglagde konklusjoner) blir en trussel mot demokrati og frihet
https://olehartattordet.blogg.no/1449348179_nr_journalisme_videre.html


Når forskning blir et økonomisk verktøy for politisk og økonomisk vinning https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html


Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

ER COVID 19 EN DIABOLSK PLAN FOR Å FÅ VERDENSHERREDØMME? SER VI FASE TO AV DENNE EPIDEMIEN BLI BESKREVET HER?

 

Skal bli meget interessant å se om det som står beskrevet her kommer til å skje i løpet av noen mnd. Hvis det skulle gjøre det så er sjansen for at det er tilfeldig astronomiske:

“The Conspiracy Agenda Event 201 = Gates… ID2020 = Gates… Coronavirus patent = Gates… Covid vaccine = Gates… WHO/NIAID/CDC/UN funding = Gates… Fauci/Birx/Tedros funding = Gates… New Economy based on Human Activity (060606) = Gates… -Hypothesize a simulated global outbreak, required steps, various phases, overall timeline and expected outcomes (Rockefeller – Lock Step, 2010)

Create a very contagious but super low mortality rate virus to fit the needed plan (SARS/HIV hybrid research strain created at Fort Detrick class 4 lab from 2008-2013 as part of a research project to find out why coronavirus’s spread like wildfire in bats but have an extremely hard time infecting humans (hence the 4 HIV inserts, aka the missing key to infect the human ACE-2 receptor))

Create a weaponized version of the virus with a much higher mortality rate as a “BACKUP plan” ready to be released in phase 3 BUT ONLY IF NEEDED (SARS/HIV/MERS weaponized tribrid strain created at Fort Detrick class 4 lab in 2015) -Transport the research strain to a different class 4 lab (National Microbiology Lab in Winnipeg Canada) and have it stolen and smuggled out by China (Shi Zhengli) on purpose and taken to China’s only class 4 lab (Wuhan Institute of Virology in Wuhan China) for added plausible deniability and to help cement the wanted BACKUP public script as something to fall back on IF needed (primary script being its natural, backup script being that China created it and released it by accident)

Fund all the talking heads (Fauci/Birx/Tedros…) and agencies (WHO/NIAID/CDC/UN…) that would be involved with pandemic response prior to the planned release of the research strain to control the wanted script throughout the operation -Create and fund the vaccination development and roll-out plan so its capable of being rolled out on a global scale (Gates – Decade of Vaccines: Global Vaccine Action Plan, 2010-2020) -Create and fund the vaccination verification/certification protocols (Digital ID) to enforce/confirm the vaccination program after the mandatory roll-out is enacted (Gates – ID2020).

Simulate the Lock Step hypothesis just prior to the planned research strain release using a real-world exercise as a final wargame to determine expected response/timelines/outcomes (Gates – Event 201, Oct 2019) -Release the research strain at the Wuhan Institute of Virology itself and then blame it’s released on a natural scapegoat as the wanted primary script (the Wuhan wet market, Nov 2019).

Downplay the human-to-human transmission for as long as possible to allow the research strain to spread on a global scale before any country can lockdown/respond to avoid initial infection. Once a country has seed infection in place, lockdown incoming/outgoing travel but keep the transmission within the country spreading for as long as possible -Once enough people in a country/region are infected, enact forced quarantines/isolation for that area and expand the lockdown regions slowly over time.

Over-hype the mortality rate by tying the research strain to deaths that have little to nothing to do with the actual virus to keep the fear and compliance at a maximum (if anyone dies for ANY reason and is found they have COVID consider it a COVID death & if anyone is thought to of MAYBE had symptoms of COVID to assume they have COVID and consider it a COVID death).

Keep the public quarantined for as long as possible to destroy the regions economy, create civil unrest, breakdown the supply chain, and cause the start of mass food shortages, as well as cause peoples immune system to weaken due to lack of interaction with other people/bacteria (the outside world… aka the things that keeps our immune system alert and active).

Downplay and attack any potential “treatments” and continue to echo that only a “cure” is viable to fight this virus (aka a vaccine) -Continue to drag out the quarantine over and over and over again (in 2 week intervals) causing more and more people to eventually stand up and protest/defy them.

Eventually end the phase 1 quarantine once they get enough public push-back (~June 2020), and publicly state that they still think it’s “too early” to end the isolation but are going to do it anyways. Once the public go “back to normal” wait a few weeks and then continue to over-hype the research strain mortality rate (~Aug-Sept 2020), and combine it with the increase in deaths due to people dying from standard illnesses at a higher rate then normal due to having highly weakened immune systems from months of being in isolation, to help further “pad” the mortality rate and hype the upcoming phase 2 lockdown.

Eventually enact phase 2 quarantines (~Oct-Nov 2020) on a even more extreme level and blame the protesters (mostly people who don’t trust their government already) for the cause of the “larger” 2nd wave (we told you so, it was too early, this is all your fault cause you needed a hair cut, your freedoms.”

Relatert lesing:


For en fantastisk research Vanessa Beeley har gjort her. Hun dokumenter korrupsjonen og kameraderiet rundt covid-19 som er til å ta og føle på ut til fingerspissene. Part one
 

Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen, eller tatt i mot vaksine i fra ham? https://olehartattordet.blogg.no/ville-du-kjopt-bruktbil-av-denne-mannen-eller-tatt-i-mot-vaksine-fra-ham.html

Pengene politikerene deler ut er ikke deres, de er forvaltere av våre penger https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html
Når forskning blir et økonomisk verktøy for politisk og økonomisk vinning https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

Viruset som er farligere enn svartedauen, ebola og covid-19 https://olehartattordet.blogg.no/viruset-som-er-farligere-enn-svartedauen-ebola-og-covid-19.html

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Faktisk.no er ikke objektiv, hvis de var det så ville de vist oss hele bildet og ikke bare fragmenter

 

Faktisk.no viser stadig sitt sanne ansikt nemlig at de ikke er ute etter å finne sannheten, men å spre propaganda. Her har de nøye plukket ut fragmenter som skal understøtte deres konklusjon, mens det hele bildet det overser de fullstendig.

“Flere har tatt til orde for å bruke norsk flagg istedenfor en nål som symboliserer FNs bærekraftsmål. Før det ble FN-nålen omtalt som «Quisling Pins» og bærerne av den som «landssvikere« i ytterliggående miljøer i sosiale medier.” https://www.faktisk.no/artikler/PGq/motstanden-mot-fn-nalen-startet-i-ytterliggaendemiljoerfbclid=IwAR0K5rgRtIldRFoLkNGxWovN_HjNvJod7CL9F9CjKWCSnoORCPKzor6yHs

Anbefaler å lese artiklene under her, slik at man klart kan se hva faktisk.no unnlater å snakke om i denne sammenhengen. Det er nemlig en himmelstor forskjell på å fremstille fragmenter som et helt bilde og faktisk vise hele bildet. Dvs å vise til hvem som har makta i FN og hvem som i realiteten styrer denne organisasjonen.

 
“Hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN” https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/
 
“Storkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030” https://steigan.no/2019/07/storkonsernene-tar-enda-mer-kontroll-over-fns-agenda-2030/
 
“Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY
 
“NÅR FAKTASJEKKERNE MÅ TY TIL HERSKETEKNIKKER” https://olehartattordet.blogg.no/nar-faktasjekkerne-ma-ty-til-hersketeknikker.html

“Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom.” Michel de Montaigne

 

“Viruset” som er farligere enn svartedauen, Ebola og covid-19

 

Dette er det farligste “viruset” som noensinne har eksistert, her snakker vi om hovedårsaken til alle lidelser på denne jord og som har vært det siden tidenes morgen.

“Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

Forskere som jobber innen feltet er overrasket over at er en stor andel i høyt stående yrker, har de samme signalveiene og aktivitetsnivåer i hjernesentra. Dette være seg advokater, dommere, politikere, forskere, professorer, leger, psykologer, psykiatere og en lang rekke andre som antas å være normale. Svekkelsen som er i det empatiske senteret, fører til at det gjøres kyniske handlinger.
Beslutningstakere tar beslutninger ut fra egne behov og ikke med bakgrunn i omsorg for andre.

Tidligere har statistikk for sosiopati og psykopati blitt basert på tall som kommer fra spørreskjemaer eller bevismateriell knyttet til straffesaker.
Dagens teknologi gjør at man kan studere hvordan signalene går i hjernen. Ved bruk at bilder, lyd og andre impulser mens MRI skanning gjøres, ser man hvilken hjernesentra den enkelte benytter for å bearbeide impulsene. En lang rekke områder av hjernen er kartlagt og man kjenner godt til hvor hjernesenteret for empati ligger. Teknikken benyttes ikke i forbindelse med diagnose.
Likevel viser testresultatene man får av fMRI, hvor vidt en person har empati og eventuelt graden av empati.

Empati fungerer som et kompass for å handle riktig, da empati relaterer seg til blant annet skyldfølelse og omsorg for andre.

Årsaken til at noen lykkes mens andre havner i fengsel, tilskrives IQ.
Jo lavere IQ personene har, jo større er sannsynligheten for at de sitter i fengsel.
Dette henger sammen med at personer med lav IQ har en større tendens til å ty til vold, mens intelligente personer finner andre måter å håndtere situasjoner på.

Statistikk viser at det er større andel med psykopater i følgende yrker:

  1. Ledere
  2. Advokater
  3. Mediapersoner (TV og radio)
  4. Salgspersoner
  5. Kirurger
  6. Journalister
  7. Politi
  8. Prester
  9. Kokker
  10. Offentlige tjenestepersoner

Politikere står i en gruppe mellom ledere, offentlige tjenestepersoner og mediapersoner.

At dette er et yrke som passer inn for mange med svekket empati og moderat til høy IQ og innebygde egenskaper for manipulasjon, er selvforklarende. At de nekter for at de gjør feil og heller tilpasser mandater i forbindelse med utredninger eller skjuler informasjon, ser man mange eksempler på.

I dag er det ofte krav til vandelsattest. Denne sier bare noe om personen er tatt for ulovlige forhold.

En vandelsattest gir således ingen avklaring på hvor vidt personen egentlig er skikket til å ha posisjonen.

fMRI vil kunne brukes for å teste om personer er egnet til stillinger hvor empati er viktig for å gjøre riktige vurderingern.

Dersom man sørger for å kreve et vist nivå av aktivitet i det empatiske senteret i hjernen i forbindelse med forskjellige posisjoner i vårt samfunn, vil en rekke av våre samfunnsproblemer løses av seg selv. Videre vil en testing av dagens offentlig ansatte kunne avdekke hvor man bør lete etter feil. En avklaring av empatien hos dagens dommere, vil fort kunne lede til en rekke saker hvor landets innbyggere har blitt undertrykket av den norske stat.” https://www.samfunnet.org/samfunnsblogg/empatibrist/

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html