symboler og virkelighet av førskole lektor Aase Brenne

Symboler og virkelighet

“Bertram Dybwad Brochmann går dybdepsykologisk til verks og viser hvilke skapende krefter det er som virker i oss når vi skaper og opprettholder kongehus, keiser, stat og kapitalisme. Menneskene lengter etter å tilhøre et større fellesskap og skaper først symbolene for fellesskapet før de kan realisere det i praktisk liv.

Brochmann fant et rikholdig materiale i det gamle testamentet, liksom også i det norske folks historie og samtid. Pengene ble skapt som symboler for matrielle goder. Gjennom symbolskapelsen og symboldyrkelsen, utvikler menneskene langsomt en sosial bevisthet. Men har så menneskene lært å skjelne mellom symboler og virkelighet på det kollektive plan, og er det så nødvendig da ? Hva skjer når man ikke lærer å skjelne her ?

Vi ofrer alt, til og med livet for symbolenes skyld. Det er ikke vanskelig å se dette i dagens verden. For å bevare pengeprofitten (symbolprofitten), driver vi rovdrift på naturgodene, forgifter og forsøpler hele jorden og ødelegger den materielle rikdommen pengene skulle symbolisere. Statssystemet og pengesystemet er blitt goder og verdier i seg selv, som vi skal ofre alt annet for. Da tror vi at vi er sosiale, fornuftige og rasjonelle.

Men virkeligheten — vi selv som mennesker og medmennesker, naturressursene vi skulle leve av, våre lengsler etter det gode liv og det gode samfunn, alt gis på båten for å bevare symboldyrkelsen. Det er konsekvensen av manglende innsikt. Menneskene kan bare handle utifra det bevisthetsnivået de står på.”

Førskole lektor Aase Brenne

Byggingen av utenlandskabler vil gjøre direktørene i strømselskapene søkkrike på bekostning av oss

Enda mere ubehagelige nyheter om byggingen av utenlandskabler til EU som forteller ganske mye om inkompetansen til våre “kjære” folkevalgte som sannsynligvis kommer til å la dette bli gjennomført. At alle politikerene i denne saken er like naive, det tviler jeg på, noen av dem vet nok hva konsekvensene av en slik utbygging vil bli, noe som gjør dem til femtekolonister i strømselskapenes tjeneste.

Skrevet av Odd Handegård 23. november i år:

“NOEN FAKTA OM KRAFTEKSPORT, KABLER OG KABELKAPASITET

En av de merkeligste erfaringene jeg har gjort i debatten om norsk energipolitikk (ekskl. olje), er den utbredte forestillingen om at norsk fornybar energi er en utømmelig ressurs – ei slags Sareptas krukke, som aldri blir tom. Noen enkle, grunnleggende fakta om magasinkapasitet, årlig kraftproduksjon, kabelutbygging og kabelkapasitet gir den sanne virkelighetsbeskrivelsen ? som jeg tar med her etter oppfordring fra Per Inge Østmoen i går.

MAGASINKAPASITET OG KRAFTPRODUKSJON

Når de norske kraftmagasinene er fulle, rommer de vel 80 TWh. Den årlige kraftproduksjonen varierer fra år til år, men kan nå se ut til å ha stabilisert seg på godt over 140 TWh. Av dette bruker norske husstander tredjeparten, resten går til industri, offentlige bygninger, eksport etc.

EKSPORT OG IMPORT

Også tallene for og eksport og import varierer fra år til år. Eksporten har variert fra 0 til 25 TWh, med et årlig gjennomsnitt på vel 5 TWh de siste 20 årene, og med et maksimum for «nettoeksport» på ca. 20 TWh (eksport minus import). Statnett har en nøyaktig statistikk for disse tallene, se: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Nokkeltall-1974-2012/
Man kan se bort fra at tabellen opererer med underskudd enkelte år. De skyldes for det meste forvaltningsmessige disposisjoner: Kraftselskapene har enkelte år vært nødt til å importere litt kjernekraft fra Sverige, for å kompensere for en litt fot stor eksport de siste par årene før underskuddsåret.

EKSPORTKABLER OG EKSPORTKAPASITET

Det finnes mange eldre, mindre mellomlandskabler mellom Norge og Sverige, Finland og Russland, men det var først med kablene til Nederland (i 2008) og Skagerrak 4 i 2015 (som fordoblet kapasiteten til Danmark) at utviklingen skjøt fart. Det er ikke lett å si hvor stor eksport-/importkapasiteten til EU og Russland er- de offisielle tallene virker litt kryptiske. Men jeg har faktisk selv gjort realistiske utregninger, og her er resultatet:

Jeg har med jevne mellomrom fulgt med på Statnetts statistikker, og har ofte sett at eksportkablene i uker med fulle magasin har eksportert nesten 1 TWh. Ettersom det er 52 uker i året, skulle den teoretiske eksportkapasiteten på dagens kabler være ca. 47 TWh. Trekker vi fra for vedlikehold og tekniske problemer kan vi gjette på at den reelle eksport-/importkapasiteten er ca. 40 TWh, altså vesentlig mer enn vårt overskudd i overskuelig framtid. Norge trenger altså ikke flere kabler for å eksportere vårt overskudd på fornybar energi.

Kraftbransjen har nå fått konsesjon på ytterligere to kabler (til Tyskland og England), og vil snart få konsesjon på en tredje (til England), og det planlegges ytterligere prosjekter. De tre neste vil hver få en kapasitet på 12-14 TWh, altså til sammen minst 35 TWh som sammen med de 40 TWh i eksisterende kabler gir en eksport-/importkapasitet på minst 75 TWh, altså minst halvparten av Norges produksjon av fornybar energi.

NORGES MULIGHETER FOR NY, FORNYBAR ENERGI

Avtalen med Sverige (de «grønne» sertifikatene) dreier seg om 13 TWh (bare 3 TWh blir produsert), men regjeringen fantaserer likevel om at målet bør være 30 TWh vindkraft om vi bygger mellom 6000 og 9000 vindmøller langs kysten. Dolkraft betyr ingen verdens ting, og vil trolig heller ikke gjøre det i framtida i Norge. Etter mitt syn er den mest realistiske måten å skaffe ny energi på, gjennom energiøkonomisering, men det er en langsom prosess.

KONKLUSJON

Det er ingen overdrivelse å hevde at vår energipolitikk er ren galemattis dersom:

? Vi skal eksportere 50-60 TWh av vår fornybare energi
? Elektrifisere sokkelen
? Elektrifisere hele bilparken og de fleste bilferjer
? Bygge flere gigantiske datastentra
? Og i tillegg ha litt igjen til normalt arbeidsliv

Nøkkeltall 1974-2012 – Kraftsystemet – Statnett

statnett.no “

 

Men selvsagt gir økte strømpriser grunnlag for økte direktørlønninger – http://www.adressa.no/meninger/2017/08/01/Men-selvsagt-gir-økte-strømpriser-grunnlag-for-økte-direktørlønninger-15095363.ece

 

Hvordan du, jeg og politikerne blir rundlurt av kraftselskapene. Hva vet du om de nye utenlandskablene som bygges ? – http://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

Høyre og Frp`s moralsyn er på samme nivå som hos individer som ikke har en utviklet frontallapp

Mislykkes man i livet er det fordi man ikke gjør en god nok innsats. Man tar seg ikke godt nok sammen mener de blå blå partiene. Etter som markedet belønner alle som anstrenger seg nok, og fordi markedet ikke kan ta feil, så må den som aldri blir belønnet av markedet ha dårlig selvdisiplin. Dermed har de som ikke blir belønnet ikke strukket seg langt nok, og ergo så har de dårlig moral.

Alle kan dra seg opp etter håret, om de bare går inn for det. Fattige mennesker kan slutte å være fattige og de som er sjuke kan velge å ikke å være det, det handler bare om å ville det nok, det er med andre ord kun et spørsmål om motivasjon. Og konklusjonen blir jo da at de som er rike og velykket det er også de som har en god moral. Men hva er egentlig god og dårlig moral. Lytt til denne 7 minutters lange videoen der Mark Passio forklarer akkurat det:
 

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.” – En verden konstruert av psykopater – http://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

 

En moral som er temmelig motsatt av de blå blå sin moral og som inviterer til empati og medmenneskelighet, formulerte Olof Palme slik da han levde:

“Vårt samfunnssyn vil ha <<frihet>> for mennesket. Men ikke frihet på kapitalismens vilkår, ikke frihet i følge markedets lover. Det finnes visse oppgaver som markedet skjøtter bra. Det finnes områder der markedets beslutninger fører til bedre beslutninger og bedre resultater enn administrativt og politisk vedtatte beslutninger. Og vi er ikke fremmede for å diskutere hvor grensene for markedet bør gå. Men av dette følger også det prinsippet om at markedet til sist må underordnes mennesket. Markedet har sin moral og sin målestokk.

Nykapitalistene hevder at denne moralen skal tillempes over hele samfunnslivets brede felt. Vi bestrider at dette er klokt. Vi hevder at dette kan føre til sosiale katastrofer. Vi kan ikke til syvende og sist redusere, krympe menneskers liv til et spørsmål om tilbud og etterspørsel. På de dypeste sosiale og menneskelige verdiene kan man ikke sette en markedspris. I stedet må vi med utgangspunkt i våre ideer, vår moral, strekke oss etter å frigjøre disse menneskelige verdiene. Befri mennesket fra det som undertrykker i form av utrygghet, nød og ulikhet. Vi må skape et materielt grunnlag for denne befrielsen, men også arbeide for å gi tilværelsen et dypere innhold.”

 

Alle mennesker som søker makt og stort ansvar MÅ ta en psykopat test – http://olehartattordet.blogg.no/1497994326_alle_mennesker_som_sker_makt_og_stort_ansvar_m_ta_en_psykopat_test.html

Vil du bekjempe klimaendringene? Du kutter karbonavtrykket aller mest ved å få færre barn.

 

“Vil du bekjempe klimaendringene? Du kutter karbonavtrykket aller mest ved å få færre barn. Det nest beste du kan gjøre er å selge bilen.”

Fra en artikkel i Aftenposten Innsikt nr 9/2017 oversatt fra denne artikkelen her i The Guardian – https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/want-to-fight-climate-change-have-fewer-children

Når skylden skyves over på forbrukerne og ikke produsentene da burde det begynne å ringe ei alarmklokke, for hadde man virkelig vært interessert i å legge ansvaret der det hører hjemme så hadde man sendt regninga til de som forpester og forgifter denne planeten med produktene sine, dvs produsentene. Hvis jeg tar å driter på stuegulvet ditt er det da jeg eller du som skal fjerne dritten og lukta ?

Mennesker som skriver slike artikler som dette, må jo enten være dumme som brød eller i lomma på produsentene til de livsfarlige produktene som sakte men sikkert kveler livet på denne planeten. Hvis vi, du og jeg, skal betale for at andre driter i vårt rede, så vil det ikke bli mindre forurensning, men mer penger i lomma på de som produserer varene som forurenser.

Tror du massemillionærer og massemilliardærer kommer til å kutte ned på forbruket sitt ? Nei, de kommer til fortsette som før når de ser at vi betaler for deres synder og de kommer til å fortsette med å produsere giftige produkter. 

De gir oss skyldfølelse for deres synder, det er samme metode som narsissister og psykopater bruker når de mishandler noen psykisk for at den de mishandler ikke skal forstå at de blir mishandlet. Med andre ord de driter på stuegulvet ditt, og får deg til å tro at det var din skyld, så du må ordne opp. 
 

Skal man få et helhetlig bilde så må alle puslespill bitene være med, og det er det jo ikke her, men allikevel presenteres det som et helt bilde. Her er flere av bitene slik at man skal kunne forstå bedre at dette ikke bare er sort hvitt.
 

“Når EU-rådet taler om at skabe energieffektivitet, så er der for langt de fleste regeringslederes vedkommende mere tale om et tomt slogan end om et reelt ønske om mere miljøvenlighed. Dette fremgår ifølge internetmediet euobserver af dokumenter, som er blevet lækket fra EU-rådet.

“Størstedelen af medlemslandene ser mest princippet om energieffektivitet som et slogan,” står der ifølge euobserver. Herefter står der også, at “landene sætter i de fleste tilfælde mere pris på billig energi end på grøn energi,” skriver EU Observer.

Statsledere blokerer for grønnere energilovgivning:

Dokumenterne er lækket i forbindelse med forhandling om en ny lov, der skal give investeringer i grøn energi højere prioritet. EU-Parlamentet ønsker, at loven skal give bedre forhold for grøn energi, men statsoverhovederne i EU-Rådet stiller sig ifølge de lækkede dokumenter i vejen for det forslag.

Clemence Hutin, som arbejder for miljøorganisationen Friends of the Earth, mener at en kilde til problemet findes i det Bulgarske formandskabs nære forhold til industrien.

“Dokumentet udstiller hvordan det bulgarske EU-formandskab og dets klimabenægtende miljøminister vil lade EU fortsætte med at spilde energi for at skabe mere profit til gasindustrien,” siger han til euobserver.” http://www.folkebevaegelsen.dk/laekket-eu-dokument-energieffektivitet-bare-slogan/

 

KJEMI INDUSTRIEN: “Kynisme og kortsiktig økonomiske interesser tillater å styre forskning og utvikling av hele tiden flere giftige og skadelige kjemikalier. Ett resultat av dette er at vi har tillatt kjemi industrien å forurense miljøet og ernæringen vår. Vi har stilt altfor lave krav til produsentene.

Plastindustrien behøver ikke å finne ut noe om hvor farlige deres produkter er for helse og miljø før de slippes ut på markedet.

Den samme industrien behøver heller ikke betale de analyser som myndighetene tvinges til utføre for å følge med på tilstanden i miljøet som disse produktene virker inn på.

Plastindustrien har heller ikke behøvd å betale for de vitenskaplige studier som må gjennomføres når det dukker opp mistanker om at et eller flere av deres produkter er skadelige. Den kostnaden må skattebetalerne stå for.” – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10203078732320224.1073742157.1563436195&type=3

 

Globalisme er tvingende nødvendig http://olehartattordet.blogg.no/1509621718_globalisme_er_tvingende_ndvendig.html

 

Den kriminelle globaliseringen – http://olehartattordet.blogg.no/1441385237_den_kriminelle_global.html

Cannabis (hamp) for miljøet! – http://olehartattordet.blogg.no/1452630141_cannabis_hamp_for_mil.html

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Capitalism as Pathology: The Guise of the Illusory “Green Economy” (extended) – 6 min spilletid.

 

Globalisme er tvingende nødvendig

I Aftenpostens Innsikt nr 09 –  2017 sier Yuval Noah Harari, Israelsk historiker og professor i en artikkel med tittelen Nasjonalisme vs. globalisme, side 71 – 72:


“For å være  stand til å ta kloke avgjørelser om vår fremtid, er vi helt nødt til å gå langt ut over nasjonalistiske tankebaner og betrakte verden fra et mye bredere perspektiv. Den nasjonalistiske bølgen som har slått over oss de siste årene er ikke i stand til å skru tiden tilbake til 1939 eller 1914. Teknologien har endret ved å etablere globale trusler for menneskets eksistens, trusler som ikke noen nasjon er i stand til å bekjempe alene. En felles fiende er den beste katalysatoren for å danne en felles identitet og menneskene har nå tre slike fiender – atomkrig, global oppvarming og invaderende teknologi. Dersom vi, til tross for disse truslene, fortsatt velger å vektlegge vår egen nasjonale lojalitet foran alt annet, kommer resultatet til å bli langt verre enn det vi så i 1914 og 1939. Vi trenger en ny global identitet. Nasjonale institusjoner er ikke i stand til å håndtere de nye utfordringene verden står overfor.”

Hvis det er slik dagens intellektuelle legger fram et problem, så må jeg bare spørre, hvor er nyansen ? Er alt så sort hvitt som det fremstilles her. Finnes det bare positive aspekter ved globalisering ? Nei, overhodet ikke, og her er et særdeles godt eksempel på det: “Den kriminelle globaliseringen” – http://olehartattordet.blogg.no/1441385237_den_kriminelle_global.html

Og hvem er det som er ansvarlige for de globale problemene vi står over for ? Jo det er de samme uempatiske, egoistiske og kriminelle kapitaleierne, som har politkerne i sine lommer, de samme som kommer til å ha makta om politikken er nasjonal eller global, noe Harari ikke nevner med et ord, i stedet så kan det virke som om han er av den oppfatningen at den problematikken på magisk vis vil løse seg bare politikken blir global. Og da må jo det naturlige spørsmålet bli, hvor mye er høy utdanning verdt når en som meg som kun har ni årig grunnskole forstår at det kommer ikke til å skje, men ikke en fyr som Harari som jo har mange flere års skolegang enn meg ? Kan det være at han faktisk vet bedre, at artikkelen hans ikke er noe annet enn propaganda rettet mot folk som tror at den lille biten av puslespillet han serverer er hele bildet og ikke bare et fragment ?

“Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres” – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Ruser våre folkevalgte seg ?

Hvorfor tar man ikke jevnlig blod og pisseprøver av våre “kjære” folkevalgte ? Altså de fleste som er så virkelighetsfjerne som dem har jo gjerne gått på dop over lengre tid. Jeg synes det er veldig ubehagelig å ikke vite om statsministeren vår kjører i seg kokain, heroin, amfetamin eller andre substanser som kan påvirke henne og hennes kollegaers dømmekraft. Det hjelper jo ikke en dritt om hun eller andre politikere benekter at de gjør det, for folk som misbruker narkotika juger så det renner av de og de juger ofte overbevisende. Og hvem juger mer overbevisende enn politikerne ? 

Burde ikke vi få en garanti som viser oss at de som forvalter landet vårt er klare i toppen, slik at de best mulig kan utføre en god jobb ? Det er aldri de som står høyt på den sosiale rangstigen som blir mistenkeliggjort, enda det muligens er der man vil finne de virkelig kriminelle. Og hva med politiet som sjekker oss, hvem sjekker dem ?