Pfizer og FDA (det amerikanske FHI) er gjennomkorrupte i følge mainstream media og forskning

 

“Pfizer har nå som kjent vært først ute med covid-19 vaksine.
Pfizer er også et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her:
“Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875889/

 

https://corpwatch.org/article/pfizer-admits-bribery-eight-countries

 

https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-faces-doj-sec-foreign-bribery-probes-for-china-russia-operations

 

https://www.corp-research.org/pfizer

 

https://blogs.findlaw.com/blotter/2009/09/pfizer-hit-with-largest-criminal-fine-in-us-history.html

 

https://www.theguardian.com/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria

 

https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/

 

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.

I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende: 

FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381

FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/

Majority of doctors who oversee FDA drug approval receive payments from companies they monitor, report shows https://www.independent.co.uk/news/world/americas/fda-drugs-companies-pharmaceutical-us-pay-doctors-approval-fompanies-astrazeneca-a8433621.html?fbclid=IwAR3ZS1GECKo7QPzIMZB6Zv5MQXA-hGI6kHAJC5P7kUZdor3qg8kIoGe6lw4

Investigation Examines Big Pharma Payments to FDA Advisers https://www.biospace.com/article/investigation-examines-big-pharma-payments-to-fda-advisers/

Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical

Risky Drugs: Why The FDA Cannot Be Trusted https://pnhp.org/news/institutional-corruption-of-pharmaceuticals/?fbclid=IwAR09pNOL3_tFKw7GZw4kVFsjdCs_aZC-oHNceufBB2odGFg2Fuf-b8-d23Y

 

https://ethics.harvard.edu/blog/risky-drugs-why-fda-cannot-be-trusted?fbclid=IwAR3HvXGhcAH_f6Pd2F4yHhwfAqW4s96gDnHcRTI2xs9Em1sYdDDwearqOEE

 

“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/

Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/

https://www.scientificamerican.com/article/how-the-fda-manipulates-the-media/

 

Relatert lesing:

 

http://18 særdeles gode grunner til IKKE å ta c 19 vaksine https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine

 

De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020: “Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.” https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/pfizer-vaccine-coronavirus.html?fbclid=IwAR3bj2dWnSd_qIQf77Uozxs0j17MpL-BKscsp-5SGCgt4Z1YqLZ4a7rx_Z0

 

 

“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:

Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa
“Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable?” https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR1ugH_P4XPQ05E5Xos89JSVbMtS5ASVRfhRHoTI_rZ-PlPg5CbgiH5pmWE

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.
Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.
Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

C 19 for dummies https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Myndighetene i Israel anbefaler gravide kvinner ta Pfizer vaksinen, WHO advarer gravide og ammende mot å ta den https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-i-israel-anbefaler-gravide-kvinner-til-a-ta-pfizer-vaksinen-who-advarer-gravide-mot-a-ta-den.html

 

PCR testen og falske positiver https://olehartattordet.blogg.no/wp-admin/post.php?post=3288&action=edit

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

NRK melder – Norske sykepleiere doper ned utviklingshemmede og tvangsvaksiner dem

 

 

Så hvis man tror at noen vil ha vaksina så er det altså helt greit å dope dem ned å tvangsvaksinere dem. Dette minner meg stygt om det nazi sykepleierne gjorde mot utviklingshemmede under den andre verdenskrig. Og likheten fortsetter, for sykepleierne av det tredje rike de fikk ikke noen dårlig samvittighet for det de hadde gjort, og det kan jo ikke de norske heller ha, for det er tydeligvis viktigere for dem å forsvare ugjerningene de har begått enn å innrømme skyld for at de har satt eksperimentelle vaksiner på forsvarsløse pasienter. Det er tydelig at når det gjelder vaksiner så kan man begå hva som helst av overgrep uten å måtte stå til ansvar for det. Med mindre man har verdens største skylapper så blir det umulig og ikke trekke klare paralleller til Hitlers nazi Tyskland og overgrepene sykepleierne begikk da:
 
“Sykepleiernes historie er ikke bare vakker. De mest groteske eksemplene på det er fra nazitiden, da sykepleiere assisterte ved de medisinke eksperimentene i konsentrasjonsleirene og utførte massedrap gjennom eutanasiprogrammer.” https://sykepleien.no/2010/11/nar-sykepleieren-ikke-sier-nei
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.” https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/pfizer-vaccine-coronavirus.html?fbclid=IwAR3bj2dWnSd_qIQf77Uozxs0j17MpL-BKscsp-5SGCgt4Z1YqLZ4a7rx_Z0
“– Vi vaksinerer de som sier ja og de vi antar ville sagt ja hvis de hadde visst hva de takker ja til. Vi diskuterte i forkant hva som skulle til for at brukerne skulle få gode opplevelser og da var premedisinering et av tiltakene som ble vurdert som nødvendig for enkeltpersoner, sier hun.
Det var under et tilsyn i kommunen 26. april Statsforvalteren i Innlandet avdekket at to personer med utviklingshemming ble gitt beroligende medikamenter før de fikk koronavaksine. Ifølge tilsynet ble de to medisinert for å unngå ventet motstand.
Det er ulovlig bruk av tvang, mener fylkeslege Harald Vallgårda.
– Det er strenge regler for behandling av personer uten samtykkekompetanse, sier Vallgårda.
Statsforvalterens konklusjon er at Gjøvik kommune gjennom sine systemer ikke sikrer at helsehjelp til alle personer uten samtykkekompetanse gis med gyldig rettsgrunnlag.
– Motstand mot vaksinering mot covid-19 ansees ikke å være grunnlag for å bruke tvang dersom bruker ikke vurderes å være i risikogruppen eller har underliggende sykdommer. Det vil si at vi som helsepersonell opplever til dels store etiske dilemmaer når spørsmålet om vaksinering til personer med utviklingshemming med manglende samtykkekompetanse skal ivaretas.
Ekberg sier Norsk forbund for utviklingshemmede kjenner til en rekke hendelser der det er brukt tvang i forbindelse med restriksjoner under koronapandemien.” https://www.nrk.no/innlandet/gjovik-kommune-brukte-ulovlig-tvang-da-de-gav-utviklingshemmede-beroligende-for-koronavaksine-1.15532979
 

Svært mange nordmenn har den avdøde propaganadministeren og nazisten Joseph Goebbels som forbilde, men mangler evnen til å forstå det selv

Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.” 
Harald Ofstad spør i sin sin studie over nazismen, “Vår forakt for svakhet”, (Oslo 1971) etter å ha gjennomgått Auswitch kommandanten Høss sitt forhold til lydighet:
“I hvor stor grad er vår egne institusjoner, vår barneoppdragelse, vår skoleordning, vårt millitærvesen og samfunnssystem innrettet på å trene folk i moralsk kritikk overfor overordnedes ordrer ? – til å tenke selvstendig ? Til å forstå at det avgjørende er orderens innhold og ikke hvem som har gitt den ? At ansvar ikke er å kunne holde en eller annen ansvarlig, men å ta samvittighetsfull stilling til det man gjør ?”
“Uttrykket “En løgn fortalt at én gang er en løgn, men en løgn fortalt tusen ganger blir sannheten” tilskrives den nazistiske propagandisten Joseph Goebbels. Det er ingen konkrete bevis på at han er forfatteren, men det er et godt sammendrag av hva han gjorde under andre verdenskrig. Hans arbeid var så effektivt at det fortsatt er de som i dag forsvarer “sannheten” i det tredje riket.
Goebbels arbeid var så vellykket at mange verdensledere gjentatte ganger har kopiert hans strategier. Mektige sektorer som fortsatt bevisst setter pris på løgner som en måte å manipulere sinnene til de de vil påvirke på. På den måten klarer de å overbevise folk om å akseptere det uakseptable og støtte planene som bare er til fordel for fåtallet.
Takket være den nazistiske erfaringen, innså mektige samfunnssektorer at folk er i stand til å tro på enhver melding, så lenge den er presentert på riktig måte. De måtte bare opprettholde absolutt kontroll over media og alle institusjoner som overfører ideologi. For eksempel, skoler. Det var nok å vifte flammen av frykt, hat og usikkerhet. Når det er gjort, fant de opp en praktisk “sannhet” og gjentok den til døden.
Gjentagelse genererer svært dyp tro. Når hjernen møter en ny situasjon, er det en ubalanse. Etter dette kommer assimilasjon, innkvartering og tilpasning. Det er som når vi kommer til en ny by, og i begynnelsen føler vi oss fortapt. Men litt etter litt, etter at vi ser de samme stedene om og om igjen, begynner vi å bli kjent med byen. Til slutt blir våre nye omgivelser en del av oss. Faktisk lager vi et slags personlig kart over hva vi lærer.
Noe veldig lignende skjer med løgner. Sinnet tilpasser seg å lytte til løgnen, oppfatter den, og inkorporerer den i sin tankegang. Den er kjent, velkjent. Det er det alle andre er enige om. I tilfelle av løgner fra maktsektorer er det også svaret på frykt eller usikkerhet. Eller det kan være en forståelig forklaring på noe vi ikke vet eller ikke kan forstå.
Det nære forholdet mellom makt og media er ikke gratis. I nesten alle land, er de mektige økonomiske gruppene eller politikerne tradisjonelt sett de som har kontroll over pressen. Inntil nylig var uavhengige medier en eksotisk blomst. Med opptreden av sosiale medier, har dette endret seg. Uavhengige stemmer er mye mer vanlige nå, og det er mange alternative måter å bli informert på.
Likevel har sosiale medier sine egne løgner. Til syvende og sist spiller det ingen rolle hvilket medium du får informasjonen din fra, men hva intensjonen er. I tillegg, og viktigst, er spørsmålet om hvor mye leseren eller lytteren bryr seg om sannheten. Som det gamle ordtaket går, “Det er ingen verre blind mann enn han som ikke vil se”. Dette er alltid sant i sfæren av sosiale sannheter og løgner.”
Relatert lesing:

Tre menn saksøker Skien kommune pga covid 19 nedstenging

 

“Tre menn som kaller seg «Bekymrede Borgere» mener at vaksine og smitteverntiltak er farligere enn covid-19. Nå stevner de Skien kommune for retten. De tre mennene er Henning Yven, Øystein Ralle og Sven-Inge Johansen, som mener at koronavaksinen er mye mer dødelig enn selve sykdommen. Nå har sendt et 14 sider langt dokument til Telemark tingrett – en såkalt begjæring om midlertidig forføyning. De stevner først og fremst kommuneoverlegen og dernest ordfører Hedda Foss Five og hele bystyret.

De tre mennene krever at Skien kommune straks gjør følgende:

1. Opphever påbud om munnbind og andre tiltak.

2. Stopper testing med PCR.

3. Slutter å bruke injeksjoner av betinget godkjente mRNA (som Pfizer-vaksinen) og Viral Vektor-preparater.

4. Legge fram dokumentasjon på klare medisinfaglige og forskingsmessig grunnlag for alle punkter i sine vedtak.

5. Fatter kommunalt vedtak som utelukker innføring av «Vaksinepass» Årsaken til disse kravene er at de mener at både vaksinen og tiltakene er mer skadelig enn covid-19.

Ordfører Hedda Foss Five bekrefter for Varden at hun har mottatt stevningen.” https://www.varden.no/nyheter/bekymrede-borgere-stevner-skien-krever-full-stans-i-vaksineringen/?fbclid=IwAR06b_7nKtS1WpCuReeIj9m5a_9cDgXRqxGeH2pssmYGV5DmGR4IdpRBT3Q

 

Det går hett for seg i kommentarfeltene i Telemarksavisa og Varden pga av denne saken: https://www.facebook.com/telemarksavisa/posts/10157927897070969?comment_id=10157928317865969&notif_id=1623273554270761&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

https://www.facebook.com/varden.no/posts/10158071108857918?comment_id=10158071710422918&notif_id=1623271311462549&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

https://www.facebook.com/varden.no/posts/10158073169347918

 

https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10218449342295867:19

 

 

Det er ganske interessant å se at et stort antall mennesker som har avslørt myndighetenes og storfinansen løgner og forbrytelser på mange områder, de tror blindt på de samme instansene når de forteller oss at c 19 vaksinene som overhodet ikke er testet godt nok ut, at de er det kjempebra og ta, og covidpass som vil begrense vår frihet det blir også heiet fram av mange.
Når man støtter opp om de samme myndighetene og den samme storkapitalen som man kjemper i mot som nå ødelegger økonomien og demokratiet, det samme demokratiet som man er helt avhengig av for å kunne gjøre motstand på de områdene man klart og tydelig ser at er kriminelle, så er man altså med på å ødelegge det eneste middelet som er kuren for å få bukt med makmisbruket man er utsatt for. Dette vitner jo om en særedeles manglende evne til å tenke logisk. Man skjærer altså over greina man selv sitter på uten å ha den ringeste anelse om hva man holder på med.
 
Harald Ofstad spør i sin sin studie over nazismen, “Vår forakt for svakhet”, (1971) etter å ha gjennomgått Auswitch kommandanten Høss sitt forhold til lydighet, og disse spørsmålene er minst like relevante i dag som de var i 1971:
 
“I hvor stor grad er vår egne institusjoner, vår barneoppdragelse, vår skoleordning, vårt millitærvesen og samfunnssystem innrettet på å trene folk i moralsk kritikk overfor overordnedes ordrer ? – til å tenke selvstendig ? Til å forstå at det avgjørende er orderens innhold og ikke hvem som har gitt den ? At ansvar ikke er å kunne holde en eller annen ansvarlig, men å ta samvittighetsfull stilling til det man gjør ?”
Denne 16 minutters lange videoen er en enkel innføring i hva c 19 faktisk handler om. Anbefales på det sterkeste https://www.bitchute.com/video/LQoF2vX7gpD0/?fbclid=IwAR0FYCB8mxRaweT13hynvJi6JS1sv2mCvjEQ1J78Uepu_9Fk2Wa3OdZJJW0

 

I stedet for å sette seg inn i realitetene rundt covid 19, så er det svært mange som altså velger å tro blindt på fryktpropagandaen og kaller dem som formidler de faktiske forhold rundt dette for tinnfoliehatter og konspirasjonsteoretikere.

De som kynisk bruker konspirasjonsretorikken, altså de som bevisst bruker den som hersketeknikk for å latterliggjøre og få fokuset vekk fra sak slik at de i stedet kan få rettet den mot personer som stiller spørsmål ved saken, de er ikke interessert i oppklare om spørsmålene som blir stilt er riktige eller gale, de er kun interessert i å få dem som stiller spørsmål til å virke upålitelige.

Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde, flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den ofte og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.

Når noen bruker slike hersketeknikker mot meg, så stiller jeg dem disse spørsmålene:

Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke det i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man konkretiserer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?

 

 

Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
 
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

 

Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable? https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR14dGItdgPfsWXOnhZih8vTFo15AdWKt4k6Je7L4wd5OtG49SF8Nw63N5E

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:
Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/30-studier-som-viser-at-lockdown-ikke-har-noen-positiv-effekt.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-mildt-sagt-useriose-vitenskapen-bak-c-19-avstandsreglene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/et-virus-som-er-mye-farligere-og-mye-mer-skremmende-enn-covid-19.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/utfordring-noen-som-klarer-a-finne-en-bedre-beskrivelse-enn-dette-av-tiden-vi-na-lever-i.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-eller-ikke-vaere-manipulert-er-noe-man-velger.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-skeptisk-til-bill-gates-sin-vaksine-og-legemiddelindustrien-er-ikke-a-vaere-konspiratorisk-det-er-a-vaere-skeptisk.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/odelagt-okonomi-kommer-til-a-ta-mange-flere-liv-enn-covid-19.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-ha-makta-over-fortellingene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-en-villet-okonomisk-katastrofe.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-veien-til-diktaturet.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/du-er-hjernvasket-gaslightet-men-du-forstar-det-ikke.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

10 grunnleggende New Age bedrag

 

1. Ignorer det “negative”:

Forestillingen om at du gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer, er som å ignorere symptomer på en sykdom, og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon, bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje.

Rettelse: Å se negativiteten for hva det er, skaper en evne til å stålsette seg mot dets skadelige effekter og kanskje unngå det helt.

 

2. Bli aldri sint:

«Ingen burde noensinne bli sinte, det er en følelse som må renses ut av systemet ditt.»

Rettelse: Berettiget sinne være en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over urettferdigheten som skjer rundt deg, er du ikke oppmerksom eller bevisst – du er bevisstløs.

 

3. Alt er Ett, så alt er i sin skjønneste orden:

Mange New Agerere promoterer rett og galt som «dualistisk». De prøver å overbevise oss om at ALT er OK fordi «vi er alle Ett.». Det finnes ikke noe som er rett eller galt. Dette er farlig moralsk relativisme.

Rettelse: «Bevissthet» betyr bokstavelig talt: «å vite sammen», å ha «sunn fornuft». Det er kunnskapen om den objektive forskjellen mellom «rett» og «galt.» 

 

4. Du kan aldri virkelig vite:

New Age solipsisme : Ideologien om at kunnskap om noe utenfor ens eget sinn er usikker, det kan ikke være en objektiv virkelighet og ingenting kan virkelig bli kjent.

Rettelse: Persepsjon er IKKE virkelighet: vår jobb er å samkjøre de to. Solipsisme er et avgjørende kjennetegn på åndelig umodenhet. Å ta avstand fra denne sykelige ideologien er et sikkert tegn på begynnelsen av menneskelig modenhet og åndelig utvikling.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

5. Godta urettferdighet, ikke gi det motstand:

Misbruk av meditasjon og yoga. New Age-bevegelsen har forvrengt og misbrukt disse praksisene, for å forlede folks tanker fra det faktum at de er blitt slaver, og gjøre det lett for dem å akseptere verdens nåværende tilstand som deres «lodd i livet» (karma). «Aldri prøv å aktivt endre noe som er galt med denne verden.»

Rettelse: Meditasjonens rette formål er å balansere venstre / høyre- balansen i hjernen. Yogaens rette formål er å hjelpe oss med å oppdage hva vårt SANNE KALL er, og motivere oss til å GJØRE DET (aktivt). Begynn å si «Nei». Riktig bruk av «makt» er IKKE det samme som «vold».

 

6. En utvannet «Lov om tiltrekning»:

New Age-varianten av «Law of Attraction» er i stor grad basert på modaliteten til «Service-til- Selv».

Rettelse: Naturloven: Den EKTE «Lov om tiltrekning» er et system av universelle, ikke- menneskeskapte, bindende og uforanderlige forhold som styrer konsekvensene av all atferd. Det er service til sannhet, ikke selv. Vi samskaper vår virkelighet i harmoni med naturloven.

 

7. Å vende det andre kinnet til:

Den falske forestillingen om ubetinget tilgivelse.

Rettelse: Ekte tilgivelse betyr IKKE å fortsette å unnskylde den som forsettlig og med vilje gjør galt. Det er i beste fall naivitet og i verste fall medvirkning til ondskap. Vi må stå opp for det vi tror på og IKKE tolerere andres skadelige handlinger.

 

8. Kaos bør fryktes:

Hvis jeg gir opp frihetene mine, vil jeg være trygg. Det nåværende «kontroll & slaveri- systemet handler om å begrense fri vilje, vekst og ambisjoner, gjennom ødeleggelse av potensialer: ved å drepe fantasien vår.

Rettelse: Å bygge bro: Ekte frihet inkluderer uendelige potensialer og muligheter, som per definisjon inkluderer muligheten for kaos. Dette må omfavnes uten frykt hvis vi skal være frie. «Anarki» betyr ikke kaos: det betyr «Ingen herskere, ingen mestere.» Vi må slutte å tro på «autoritet.»

 

9. Vi må alltid føle oss bra:

Det er iboende for oss å ville være komfortable, og dette spilles på av våre herskere, som stadig distraherer oss med flere og flere måter å isolere oss fra virkeligheten på.

Rettelse: Sannheten om den nåværende menneskelige tilstanden BØR gi oss ubehag. Dette kalles å være våken, bevisst. Vi bør bruke det ubehaget for å motivere oss til å skape EKTE forandringer i verden gjennom våre HANDLINGER.

”Man blir ikke opplyst av å forestille seg skikkelser av lys, men ved å gjøre mørket bevisst. Den siste prosedyren er imidlertid ubehagelig og derfor ikke populær. » —Carl Jung

 

10. Sannhet trenger ikke å forsvares:

Konfronter aldri noen (selv om det skader mennesker). Det er ikke nødvendig å forsvare sannheten.

Rettelse: VI er instrumentene sannheten opererer gjennom i verden. Forbrytere bør stilles til ansvar. En annen virkelighet kan bli snakket inn i våre eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om sannheten, og deretter utvikle motet og viljen til å forsvare den for enhver pris.

 

 

Relatert lesing: 

Positiv tenking, et redskap for undertrykkelse https://olehartattordet.blogg.no/1441383969_positiv_tenking_et_re.html

 

 

 

Pfizer skal teste korona vaksine på babyer

 

“Koronavaksinen fra Biontech/Pfizer skal nå testes på babyer ned mot seks måneders alder, opplyser legemiddelgiganten Pfizer, ifølge NTB.

Opptil 4.500 barn under tolv år i USA, Finland, Polen og Spania skal i studien få en redusert dose av vaksinen, skriver Reuters.

Barn mellom seks måneder og fem år skal få en dose på 3 mikrogram, mens barn mellom fem og elleve år skal få 10 mikrogram, opplyser Pfizer.

Vaksinen er fra før godkjent for bruk på barn ned til tolv års alder både i USA, Canada og Europa, og vanlig dose er 30 mikrogram.

– Den studien ble startet i mars, og noen forsøkspersoner er alt inkludert. Det kan være viktig å prøve vaksinen ut på yngre barn slik at man eventuelt kan vaksinere disse dersom utviklingen av pandemien gjør det ønskelig, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.”
https://www.nrk.no/nyheter/pfizer-skal-teste-vaksine-pa-babyer-1.15528615

 

Det er ganske interessant å se at et stort antall mennesker som har avslørt myndighetenes og storfinansen løgner og forbrytelser på mange områder, de tror blindt på de samme instansene når de forteller oss at c 19 vaksinene som overhodet ikke er testet godt nok ut, at de er det kjempebra og ta, og covidpass som vil begrense vår frihet det blir også heiet fram av mange.
Når man støtter opp om de samme myndighetene og den samme storkapitalen som man kjemper i mot som nå ødelegger økonomien og demokratiet, det samme demokratiet som man er helt avhengig av for å kunne gjøre motstand på de områdene man klart og tydelig ser at er kriminelle, så er man altså med på å ødelegge det eneste middelet som er kuren for å få bukt med makmisbruket man er utsatt for. Dette vitner jo om en særedeles manglende evne til å tenke logisk. Man skjærer altså over greina man selv sitter på uten å ha den ringeste anelse om hva man holder på med.

Denne 16 minutters lange videoen er en enkel innføring i hva c 19 faktisk handler om. Anbefales på det sterkeste https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

Konspirasjon, ordet som trumfer all fakta og dokumentasjon

Hvis man ikke kan konkretisere hva som er galt med andres påstander, men må bruke ordet konspirasjonsteori, så forstår man ikke hvordan man argumenterer eller så bruker man med viten og vilje en hersketeknikk for å unngå saklig debatt.
Folk flest som bruker ordet konspirasjonsteori har ikke satt seg inn i hva den saken som de kaller konspirasjonsteori er for noe, de har bare hørt at andre kaller den for en konspirasjonsteori, og dermed så TROR de at det er en konspirasjonsteori fordi noen har sagt at det er det. Dette er menneskelige papegøyer og man kjenner igjen slike ved at de IKKE kan eller vil konkretisere.
Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde. Flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.
Når noen bruker slike hersketeknikker mot meg, så stiller jeg dem disse spørsmålene:
Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke den i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man forklarer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort og gå seirende ut av en hvilken som helt diskusjon? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?
Relatert lesing:

Er du en dogmatisk troende?

 

Påstander blir mer og mer ansett som dokumentasjon, udokumentert videreformidling er blitt synonymt med fakta. Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Dette nevnes så og si aldri i forbindelse med forskning enda det er like mye korrupsjon der som det er ellers i næringslivet, politikken og andre steder der korrupsjon florerer, det taes ikke med i betraktningen, det er en “bagatell” som “glemmes” i forbifarten

 

Uttalelser i fra eksperter som tydelig har valgt side i en sak, blir sett på som ufravikelige sannheter. At det finnes eksperter som har en helt annen oppfatning om samme sak men som ikke kommer til ordet slik at saken blir mere nyansert, det er irrelevant for dem som sitter med patenten på “sannheten” og som tjener på at det er deres “sannhet” som blir promotert. 

 

Mange tror at det nyhetsformidlerne lirer av seg er det samme som harde fakta, man forstår ikke at det de formidler det får de betalt for å formidle, og at kroppsspråk og tonefallet de bruker skal få det hele til å virke mest mulig overbevisende. 

 

Tro man i stedet for å vite så blir påstander synonymt med sannhet. Det vil med reine ord si at den som roper høyest opp, den som er mest utspekulert, den som ikke eier skrupler, den som ikke tar fem flate øre for å lyve for å få det som han eller hun vil, de vil bli seierherrene i en informasjonskrig.

 

De fleste er dessverre for apatiske til å sjekke om noe er sant eller ikke, de vil ha enkle svar uansett hvor løgnaktige de i realiteten måtte være. Det og IKKE sjekke det som blir formidlet det gir påstander en innflytelse de ikke burde ha, det gir løgnene fritt spillerom og setter vår frihet i fare.

 

Neste gang noen sier at den eller den er høyreekstremist eller at vedkommende har besøkt en nettside som vistnok skal være høyreekstremistisk, så sjekk om dissse påstandene stemmer, og sjekk også hvem det er som stempler nettsider og mennesker som blir påstått å være ekstremister og hvilken autoritet denne eller disse har til å stemple. Gjør man ikke det, så er man en av dem som bygger et samfunn der påstander er synonymt med fakta, og det vil før eller siden ramme en selv.

 

Og vil man ha et par knakende godt eksempel på hva jeg vil fram til så har man det her: 

http://olehartattordet.blogg.no/1415321092_ja_vi_vil_kneble_ytri.html og her

https://olehartattordet.blogg.no/arbeiderpartiets-raymond-johansen-sin-dype-forakt-for-ytringsfriheten.html

 

“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.
Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppfører vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

Du er hjernvasket (gaslightet), men du forstår det ikke.

 

Klarer man ikke å forstå at det som står under her, at det er det makta og pressa utsetter oss for, vel, da er man som overskriften sier, hjernevasket:

 

Hva er Gaslighting?

Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting

1. stadium

Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.  Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium

Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister. Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet.

Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre».

Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium.

Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant.

Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet. https://www.derimot.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/

 

Stockholmsyndromet på mikro nivå:

“Traumatisk binding er ett av de skrekkeligste verktøyene narsissister bruker mot oss for å fange oss i nettet. Jo lenger du er i et nært forhold med et annet menneske, desto sterkere blir gjerne båndet mellom dere om det er et sunt eller usunt forhold. Mennesker som har vokst opp i dysfunksjonelle hjem, får merkelig nok ofte sterkere bånd til familien enn mennesker som vokser opp i sunne hjem. En form for Stockholmsyndrom oppstår der man forsvarer de som mishandler deg eller utsetter deg for fare.

Et traumatisk bånd oppstår når du blir mishandlet på ulike måter i et giftig forhold, der du blir kjørt gjennom en berg og dalbane av usikkerhet og følelsesmessige påkjenninger så lenge, at en slags avhengighet oppstår. Den utsatte lever i et evig håp om at mishandleren skal bli snill og grei igjen, mens de i virkeligheten herder deg til å tåle mer og mer mishandling og ta til takke med smuler av «godhet».

Dette båndet er ofte vanskelig å bryte og grunnen til at så mange sliter med å komme seg unna mishandlere for godt og blir hoovret tilbake i forholdet igjen og igjen. Vi tror mer på det narsissisten sier og lover enn å se på hva de i realiteten gjør mot oss, samtidig som vi rasjonaliserer bort deres jævlige adferd fordi vi ikke klarer å tro at de virkelig vil oss så vondt. Og det vil de!” https://frilanser.tjenester.org/2018/02/22/fra-mishandlingens-verktoykasse-traumatisk-binding-til-narsissisten/

 

“Pseudorealiteter er alltid sosiale fiksjoner, som i lys av det ovenstående betyr politiske fiksjoner. Det vil si at de opprettholdes ikke fordi de er sanne, i den forstand at de samsvarer med virkeligheten, enten materielle eller menneskelige, men fordi en tilstrekkelig mengde mennesker i samfunnet de angriper enten tror på dem eller nekter å utfordre dem.

Dette innebærer at pseudo-virkeligheter er språklige fenomener fremfor alt annet, og der hvor kraftgivende språklige forvrengninger er til stede, er det sannsynlig at de er der for å skape og støtte en pseudo-virkelighet. Dette betyr også at de krever makt, tvang, manipulasjon, som til slutt tvinger dem og å holder dem på plass. Dermed er de den naturlige lekeplassen til psykopater, og de er aktivert av de feige og rasjonaliserende.

Viktigst er det at pseudorealiteter ikke prøver å beskrive virkeligheten som den er, men snarere som den “burde være”, som bestemt av den relativt lille brøkdelen av befolkningen som ikke orker å leve i virkeligheten med mindre den er tilpasset for å muliggjøre deres egne psykopatologier, som vil bli projisert på deres fiender, som betyr alle normale mennesker.” https://newdiscourses.com/2020/12/psychopathy-origins-totalitarianism/?fbclid=IwAR3w6IztBS3UGmn1eEbS0zM0YRP8sd1z1XrltE5CKEiBNUtixOwSkInQG_s

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

 

 

En særdeles god beskrivelse av hvordan myndighetene og pressa i dag manipulerer oss

 

“Alle mennesker har noe de setter pris på og er redde for å miste. Deres tilfredshet bygger på at at de ikke finner farene for å miste det ubehagelig store.

 

Det er din oppgave å vekke deres angst på de punkter hvor den gir det beste grunnlag for din manipulasjon – og du må vekke den til en styrkegrad som er akkurat så stor at aksepten av din manipulasjon gjenoppretter tilfredsheten. Den gjenopprettede tilfredsheten skal forsegle motstanderen i en stabil tilstand etter ditt manipulasjonsinngrep.

 

Betingelsene for at du kan vekke angst hos motstanderen er de samme som betingelsene for manipulasjon forøvrig:

Du må ha en viss troverdighet og kompetanse i motstanderens øyne. Hvis du overvurderer den troverdighet og kompetanse du har, vil du ikke vekke angst hos motstanderen, men gjøre motstanders irritert eller gal i hodet over at du går rundt og maler fanden å veggen.

 

Motstanderen oppgir ikke uten videre opp sitt mentale forsvar mot de farer hun godt vet omgir henne. Med mindre hun har særlige grunner til annet, vil du også bli offer for dette forsvaret, dvs. hun vil oppfatte deg som en som er ute etter å skade henne, fordi du gjør henne engstelig. Da kan du like godt pakke sammen.

 

Den angst du maner frem skal være en hun også selv anser for å være virkelig. Og du skal mane den frem så indirekte som mulig. Idealet er at motstanderen blir engstelig over noe i det du sier, men uten å oppfatte at det var din hensikt å skape angst. Det gjøres vanligvis ved å pakke det som vekker angst inn i en hyldest til de verdier motstanderen besitter.”

 

Fra boken Manipulasjon og påvirkning av Klaus Kjøller 
http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8721029555

Og en forkortet utgave på norsk kan leses i sin helhet her.
http://www.nb.no/nbsok/nb/9b2bbfc40057cd49abd65f5d49b29cdd?index=5#0

 

Relatert lesing: 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvordan-hitler-sin-strategi-har-blitt-brukt-til-a-fa-legestanden-til-a-akseptere-dr-mengeles-ugjerninger-og-fatt-folk-til-a-godta-hyklersk-rasisme.html