Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar

 

Bøker som tar for seg befal i millitæret som våkner opp å forstår hva de holder på med og som tar ansvar for sine handlinger er mangelvare. Den avdøde norske forfatteren Finn Alnæs har fortalt en slik historie i sin geniale bok Festningen Faller 1971 som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/917ac1f0784f9f81bd87b078aa2df516?index=4#0.

 

Alnæs er en av mine favoritt forfattere. Forteller stilen hans ligner på Bjørneboe sin, og som Bjørneboe så var også Alnæs engasjert i det som foregikk her hjemme og utenfor vårt lands grenser, og særlig i menneskenes skygge sider. Som Bjørneboe så hadde også Alnæs en fenomenal innsikt i den menneskelige psyke, selv om han ikke hadde så god selvinnsikt, noe man vil forstå hvis man leser biografien om han, Titan og Sisyfos av Truls Gjefsen som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/2785a14b416ecb101c24771ea3ce44da?index=1#0 

 

Alnæs sin første bok Koloss som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/bdf24e7b605354569f388d9718d2d127?index=3#0 ble en suksess, ble hyllet av kritikerne og solgte godt. Boken er god, men det er i sin andre bok Gemini, som kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/2eccd7ef609b0e42483b9d5459c8a7aa#0 at Alnæs viser hvilken mesterlig forfatter han er. Vil du lese en bok som klarer å analysere den menneskelige sjel, så skal du lese den. Her er en smakebit som viser hvor stort et talent Alnæs var http://olehartattordet.blogg.no/1410274523_guds_hevner.html
Og så til Festningen Faller som  jo er temaet her. Dette er dypt, virkelig dypt:

“Det jeg vil fram til, det som angår oss … er demokratiet. Hvor er det ? Hvor finnes den styreformen som garanterer seg selv: demokratiet ? Hvor er den innebygde mekanismen som forhindrer at det parlamentariske system blir et fåmannsvelde til glede for teknokratiet og kapitalen, og proletariets diktatur også over proletariet ? Hvor finnes den stat som har gjort alt som står i dens makt for å gi folket fri tilegnelse av den informasjonen som er den første betingelse for et demokratisk styre ?

 

Overalt sees vellykkede forsøk på meningsdirigering og dirigering av selve informasjonstilsiget. I generasjoner, i århundrer, i årtusener har man snakket om demokrati, men ennå har ikke verden sett det. Hvorfor ? Fordi ethvert system er selvrettferdig, og ikke gjør tilstrekkelig regning med misbruk av systemet selv. Og verden har sett at det overalt og til alle tider ikke gis grenser for menneskets snedige maktsyke. Alt er misbrukt, alt er vrengbilde av sin opprinnelige ide. Men selv et mangelfullt system kan fungere positivt hvis de rette folkene betjener seg av det.

 

 

Vi er ansvarlige! Medansvarlige. Vi (han snakker om militæret), ekspertene, som nedlatende har uttalt oss om folkestyret. Vi som hele tiden har visst at det kompliserte teknologiske samfunnet oppfordrer til autoritær praksis, fordi denne praksis er like effektiv som teknikken selv, effektiv som en maskin, mens det demokratiske innhold i regelen stritter av motsetninger og mange viljer som avspeiler mennesket, og ikke maskinen. Vi har ingenting gjort for å bryte denne onde sirkelen. Vi har bestyrket den. Med vår passivitet, eller med vår såkalte nøytrale ekspertise. Vi har bidratt til å øke avstanden mellom folk og regjering, slik at det i dag bare er et lite skritt igjen, nesten bare et formelt, før diktaturet er trådt åpenlyst fram overalt.

 

Det er vedtatt og opplest gjennom århundrer at vi (militæret) IKKE skal befatte oss med politikk, mens det er det vi i århundrer egentlig har gjort. Gjennom århundrer har vi gitt politikerne redskaper til gode og onde gjerninger. Vi har alltid vært den fundamentale betingelsen, men vi har handlet som om vi bedrev vår virksomhet i et isolert laboratorium, uten noen rekkevidde for verden ellers, – ja, som om vi skulle ha vært en stat i staten, der den store omgivende staten bare er til som arbeidsgiver og underlag. I denne falske verden har jeg levd (offiseren som snakker), og jeg har derfor aldri hatt bruk for åndsfriheten. Og jeg har aldri hatt den, for friheten kommer først til uttrykk når ens egne interesser eller overbevisning ikke faller sammen med makthavernes, men får uhindret lov til å uttrykke seg likevel.

 

Den militære intoleransen er så stor at den oppløser selve begrepet toleranse.

Og nå hevder jeg min rett til å opponere mot det som betinger militærvesenet, og jeg stiller andre og meg selv til ansvar for at vi av egennytte lot oss bruke, for at vi av egoisme og feighet ikke ville høre på de av våre landsmenn som klaget over sin mangel på frihet og mulighet til å bestemme over sine egne liv. Vi var så altfor tilbøyelige til å tolke dem som private fiaskoanliggender, eller som den gemene hops ulydighet og naturlige skjebne.

 

Jeg tolererer IKKE at vi tråkker med på de maktpolitiske svinestier! Maktbalansen og den materielle havesyken har nå gått oss slik i blodet at det ikke lenger er noen grenser for vår toleranse overfor egne og andres utskeielser. Uten å blunke følger vi parolen: Hensikten helliger middelet. Uten å blunke følger vi en sikkerhetspolitikk som får oss til å akseptere nasjonale og internasjonale forbrytelser.

Vårt lands moralske ansikt er vansiret, og den plastikirurgi De og Deres likesinnede vil bedrive, holder ikke. Dere er misfornøyde med at landets militærmakt behandles som en “skolegutt”, og mener at dere bedre kan ivareta både den politiske og militære ledelse på ubestemt tid. Dere vil manipulere med industri, rustningsindustri, jordbruk og store folkeforflytninger som om hele samfunnet var et eneste stort firma der produktet og varen er hovedsaken, der mennesket er til for samfunnsfirmaet og ikke omvendt.

 

De aner at ansvarsrekken må snus om når det gjelder individets egne handlinger; at den som bokstavelig talt begår ugjerningen er mest skyldig i nettopp den ugjerningen; at eksekusjonssoldatene er mer skyldig enn Dem (offiseren han snakker til); at De er mer skyldig enn overkommandoen som er mer skyldig enn politikerne som utløste ordrekjeden. 
– Men dette er jo det rene erkesludder! Skulle den menige soldat være den mest ansvarlige av oss ? Hvilken uhyrlighet! Hvilken urett mot den enkelte!                                                                                                                                                  – Det er absurd!                                                                                                                                                                                                     – I forhold til hva er det absurd ?                                                                                                                                    – I forhold til hva ? Herregud –                                                                                                                                        – I forhold til det bestående system, eller mer korrekt:  innen dette systems sammenheng. Men hvis man etablerte et system der det ble ansett som mer ansvarsfullt å utføre befaling enn å gi den, eller hvis man innser at det system  som nå råder, er et kunstig produkt av menneskers maktbrynde …

 

– Av menneskets naturlige trang til å beskytte seg er soldatens broderskap oppstått.                                                 – Trangen blir fort til maktbrynde som skaper et system i strid med de naturlige relasjoner.

– Hva er det De snakker om ? Prøv nå å forstå hva det er jeg sier: Skal den menige soldat være mer ansvarlig enn hans general ? Og generalen mer ansvarlig enn den politiske ledelse som bestemte angrepsmålet, tid og åpningssted og ga befaling om angrepet ?

– Hvilken øverste universelle myndighet har i sin lovbok skrevet at generalen MÅ og SKAL adlyde politikeren ? Hvor står det universelt skrevet at soldaten MÅ og SKAL adlyde generalen ?

– Nei svar meg nå på spørsmålet: Er den menige soldat ansvarlig for krigens planlegging og igangsetting, eller er han ikke det ?

– Nei, det er selvfølgelig generalene og politikerne. Men soldaten er medansvarlig for de politiske tilstander som gjorde planlegging og igangsetting av krigen mulig, og derfor er han medansvarlig for krigen, som han jo for øvrig deltar i. Vi er alle medansvarlige. Dessuten har vi hovedansvaret for hver eneste handling vi utfører etter ordre. Dette er den naturlige orden som her krysser den kunstige, og den er den eneste som gir grunnlag for en virkelig opplevelse av ansvaret. For den er NÆR. Det kollektive ansvar kan være et skjold vi skjuler vår feighet bak, noe som kan pulverisere forandringsforsøk. Og det har skjedd regelmessig. For den er FJERN.

 

Hvis ikke de hadde gjort det, ville andre ha gjort det! 

– Det der er et argument fra historiens maskineri. Det prøver å fastholde meg og løse opp min ansvarsfølelse for å gjøre nye destruktive handlinger mulig.” 

Og hva er hovedårsaken til at verden er som den er ? Svaret finnner du her: Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Ordrefølgere https://olehartattordet.blogg.no/1481975488_hvis_ordreflgere_allt.html

 

Teksten fortsetter under videoen

_y9FpBAVuIc

War is a racket by Major General Smedley Butler – For the transcript, you can go here: https://archive.org/details/WarIsARacket

EI3lckqaSk0
War Is a Racket

US Marine Corps Major General Smedley Butler collected an award cabinet full of medals for his battlefield bravery. But perhaps his bravest act of all was to declare, after his retirement in the early 1930s, who was really winning (and losing) during the bloody clashes. It was business interests, he revealed, who commercially benefited from warfare. War Is a Racket is the title of the influential speech Butler delivered on a tour across the United States, as well the expanded version of the talk that was later published in 1935–and is now reprinted here.

This seminal piece of writing rings as true today as it did during Butler’s lifetime. In his introduction, Jesse Ventura reviews Butler’s original writings and relates them to our current political climate–explaining how right he was, and how wrong our current system is. With an insightful new foreword by Salon.com founder David Talbot, and a new afterword by activist Cindy Sheehan, this portable reference will appeal to anyone interested in the state of our country and the entire world.

Skyhorse Publishing, as well as our Arcade imprint, are proud to publish a broad range of books for readers interested in history–books about World War II, the Third Reich, Hitler and his henchmen, the JFK assassination, conspiracies, the American Civil War, the American Revolution, gladiators, Vikings, ancient Rome, medieval times, the old West, and much more. While not every title we publish becomes a New York Times bestseller or a national bestseller, we are committed to books on subjects that are sometimes overlooked and to authors whose work might not otherwise find a home.

 

I 1934 skrev Aksel Sandemose boken Dødens agenter rustningsindustriens internasjonale der han med stor innsikt tar opp forholdet mellom kapitalismen og rustningsindustrien (millitærindustrien).

Jeg kom over en førsteutgave av boken da Brevik bibliotek for mange år siden solgte ut alle sine bøker, og det er en utrolig interessant og innsiktsfull bok. Den var virkelig forut for sin tid og er minst like aktuell i dag som den gang den ble skrevet. Boken kan leses i sin helhet her http://www.nb.no/nbsok/nb/a837e485f39a1ceb0e2b5ce4b1555942?index=1#153 , den begynner på side 154 da det er fire bøker i en bok.

Og vil man gå enda mer i dybden når det gjelder dette temaet så kan man se denne videoen her som er mildt sagt fantastisk og som forteller hva vi kan gjøre for å få en bukt med med problemet der mektige og rike mennesker manipulerer fram kriger for å tjene penger https://www.youtube.com/watch?v=-nStSg75BNY

Og her er en artikkel fra Dagens Næringsliv som bekrefter både det Aksel Sandemose forteller om i sin bok og det General Smedley Butler varslet om http://www.dn.no/magasinet/2014/08/01/2159/Historie/war-street Og vil man lese om General Smedley Butler på norsk så kan man gjøre det her fra side 242 til 250 http://www.nb.no/nbsok/nb/2db114df0cd238251d310acabb3e1da0?index=1#249

Og denne videoen her viser oss at ingenting har forandret seg https://www.youtube.com/watch?v=BzCkFIEeYAo

 

Den russiske u-båt kapteinen som forhindret 3. verdenskrig, men som er utelatt fra våre historiebøker –  http://olehartattordet.blogg.no/1468006398_den_russiske_ubt_kapt.html

Politiet og militæret sin blinde tro på makthaverne gir psykopatene den makten de trenger – http://olehartattordet.blogg.no/1462536485_politiet_og_militret_.html


USA, en livsfarlig bølle – http://olehartattordet.blogg.no/1453638957_usa_verdens_strste_pr.html

 

Vil politi og militæret stå på folkets side eller statens side hvis staten befaler dem å føre krig mot folket ? – http://olehartattordet.blogg.no/1444033595_vil_politi_og_militre.html

 

Adlyd ingen ordre eller befaling hvis moralske konsekvenser du ikke selv kan ta på deg – http://olehartattordet.blogg.no/1442173760_adlyd_ingen_ordre_ell.html

 

Den gode ulydighet – http://olehartattordet.blogg.no/1442162322_den_gode_ulydighet.html

Hvordan stoppe kjeften på absolutt alle krigshissere. Hilsen Dalton Trumbo, Johnny og meg – http://olehartattordet.blogg.no/1442410205_hvordan_stoppe_kjefte.html

 

Ja til å bruke gift gass i krig ! – http://olehartattordet.blogg.no/1431433512_ja_til__bruke_gift_ga.html

 

Vet du hva et virkelig forbilde er ? – http://olehartattordet.blogg.no/1441045895_vet_du_hva_et_virkeli.html

 

Vil våre ledere ofre oss i en atomkrig ? Kan vi hindre dem ? – http://olehartattordet.blogg.no/1422961323_03022015.html

 

Vil du vite hva krig gjør med menneskers sinn ? Les dette unike antikrigsdokumentet å få dyp innsikt – http://olehartattordet.blogg.no/1441981410_vil_du_vite_hva_krig_.html

 

The Will to Resist

Dahr Jamail, author of Beyond the Green Zone, brings us inside the movement of military resistance to the occupations of Iraq and Afghanistan.

Since 2006, a majority in the United States have opposed the continued occupation of Iraq, and increasing skepticism surrounds the escalation in Afghanistan. But how do the soldiers who carry out the American occupations see their missions?

Fragmented reports of battalions refusing orders, of individual soldiers refusing  redeployment and taking a public stand against the occupations have trickled into the mainstream reportage over the last five years. But how deep does the current of resistance run? What makes soldiers decide to go AWOL, file for conscientious objector status, and even serve sentences in military prison for their acts of refusal?

Dahr Jamail’s comprehensive study of the today’s military resisters sheds new light on the contours of dissent within the ranks of the world’s most powerful military.

Praise for Dahr Jamail and The Will to Resist

Dahr Jamail`s human portrait of the men and women who turned away from the project of empire should serve as a beacon. These returning veterans know the essence of war, which is death, and have been maimed by the trauma of industrial warfare. They have found, despite their pain, the moral courage to recover their conscience. The truth they tell demands that we find the courage to make our nation accountable for the crimes committed in our name. From the Foreword by Chris Hedges

Dahr Jamail is one of very few journalists who have displayed the courage physical, intellectual, and moral courage to tell the truth about the invasion of Iraq. In this  outstanding book, he describes the often secret resistance within the U.S. military as soldiers reclaim their humanity and, with searing honesty, offer a glimpse of how  America`s wars on the world might end. John Pilger, award-winning independent journalist and author of Freedom Next Time: Resisting the Empire

Based on his experiences as an investigative reporter in Iraq and in his frequent conversations with Iraq and Afghanistan veterans, Jamail vividly portrays issues of conscience for military personnel during wartime. As a woman veteran, I thank him for exposing sexual assault and rape in the military including the warning that of women seeking help from the Veteran`s Affairs, one in three has been sexually assaulted while in the military. Jamail`s work provides indispensible help in our understanding of the costs of war to our own military as well as to countries the United States occupies. Ann Wright, Retired U.S. Army Reserves Colonel and U.S. diplomat who resigned in opposition to the Iraq wa

Dahr Jamail is author of the book Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq. Jamail?s work has been featured on National Public Radio, the GuardianThe Nation, and The Progressive. He has received many awards for his reportage, including the Martha Gellhorn Prize for Journalism.  https://www.adlibris.com/no/bok/the-will-to-resist-9781608460953 

 

What Every Person Should Know About War

Acclaimed “New York Times” journalist and author Chris Hedges offers a critical — and fascinating — lesson in the dangerous realities of our age: a stark look at the effects of war on combatants. Utterly lacking in rhetoric or dogma, this manual relies instead on bare fact, frank description, and a spare question-and-answer format. Hedges allows U.S. military documentation of the brutalizing physical and psychological consequences of combat to speak for itself. 

Hedges poses dozens of questions that young soldiers might ask about combat, and then answers them by quoting from medical and psychological studies. 

– What are my chances of being wounded or killed if we go to war? 

– What does it feel like to get shot? 

– What do artillery shells do to you? 

– What is the most painful way to get wounded? 

– Will I be afraid? 

– What could happen to me in a nuclear attack? 

– What does it feel like to kill someone? 

– Can I withstand torture? 

– What are the long-term consequences of combat stress? 

– What will happen to my body after I die?

This profound and devastating portrayal of the horrors to which we subject our armed forces stands as a ringing indictment of the glorification of war and the concealment of its barbarity.

 

Collateral Damage: America's War Against Iraqi Civilians

Bestselling author and Pulitzer Prize winning journalist Chris Hedges and journalist Laila Al-Arian spent several months interviewing Iraqi war veterans to expose the patterns of the occupation and how it affects Iraqi civilians. The testimonies of these soldiers and marines provide a disturbing window into the indiscriminate killing of unarmed and innocent Iraqis that is carried out daily by the occupation forces. Collateral Damage is organized around key military operations on the battlefield-convoys, checkpoints, detentions, raids, suppressive fire, and “hearts and minds.”

Hedges and Al-Arian uncover how the very conduct of the war and occupation have turned the American forces into agents of terror for most Iraqis. The military convoys that speed through the centers of towns, often driving on the wrong side of the street or on sidewalks, have become trains of death. Soldiers fire upon Iraqi vehicles with impunity at checkpoints; pregnant women being rushed to the hospital have been killed at roadblocks when their husbands failed to slow down, and children have watched in horror as their parents have been killed. Hedges and Al-Arian show how this widespread pattern of civilian killing has fueled the insurgency in Iraq, giving rise to instability, sectarian violence, and total chaos.”

 

War Is a Force That Gives Us Meaning

As a veteran war correspondent, Chris Hedges has survived ambushes in Central America, imprisonment in Sudan, and a beating by Saudi military police. He has seen children murdered for sport in Gaza and petty thugs elevated into war heroes in the Balkans. Hedges, who is also a former divinity student, has seen war at its worst and knows too well that to those who pass through it, war can be exhilarating and even addictive:

It gives us purpose, meaning, a reason for living.”Drawing on his own experience and on the literature of combat from Homer to Michael Herr, Hedges shows how war seduces not just those on the front lines but entire societies,corrupting politics, destroying culture, and perverting basic human desires. Mixing hard-nosed realism with profound moral and philosophical insight, War Is a Force that Gives Us Meaning is a work of terrible power and redemptive clarity whose truths have never been more necessary.

Når “kirka” og “presten” flytter inn til deg

 

Bilderesultat for pics of media the new religion

 

I gamle dager så tenkte kirken for oss ved hjelp av ferdig lagde konklusjoner. I dag er det massemedia som har overtatt kirkens rolle, det er dagens største religion og den firkantede boksen som pryder alle oppholdsrom er apparatet religionen forkynnes gjennom.

Som kirken i sin tid fortalte hva vi skulle tenke, tro og mene, har nå tv apparatet overtatt rollen som allmektig forkynner av “sannheten”. I gamle dager måtte folket oppsøke Guds hus, i dag så har “presten” og “kirken” flyttet inn i alles hjem slik at ingen unngår forkynnelsen av det glade budskap.

Kladd

The riot club 2014 – https://www.youtube.com/watch?v=5h4cxFrww6A

 

A kiss before dying 1991 – https://www.youtube.com/watch?v=Gfo3YLPMfC0

Broadcast new 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=BPjx2pI–2U

 

 

Natural born killers 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg

Ticket to heaven 1981 – https://www.youtube.com/watch?v=W81S8koRBoo

 

 

Fargo 1996 – https://www.youtube.com/watch?v=h2tY82z3xXU

 

 

Split image 1982 – https://www.youtube.com/watch?v=vy3JmoCCpnE

 

 

A taste for killing 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=j4ODEwQ9xJs

 

 

Boys next door 1985 – https://www.youtube.com/watch?v=vno5JCCDKIA

 

 

Extremeties 1986 – https://www.youtube.com/watch?v=trhDAL-3V78

Wes Craven’s Chiller 1985 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=83bLUU4di6M

 

 

Street smart 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=CBP4TjE5U8Q

 

 

Deadly intentions 1985 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=69HpM3ZlMss

 

 

Blue sky 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=DEumw-eXW7w

 

 

Apt pupil 1998 – https://www.youtube.com/watch?v=MouexZken-c

 

 

Radio flyer 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=PP6-G0t7LFU

 

 

This boy`s life 1993 – https://www.youtube.com/watch?v=P28qmkCrNSM

 

 

Parents 1989 – https://www.youtube.com/watch?v=MtxDJCZ2Rr8

 

 

Mother`s boys 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=MDc7XoJBozw

 

 

The good son 1993 – https://www.youtube.com/watch?v=jXYqn7wkTco

 

 

Cohen & Tate 1988 – full movie – https://www.youtube.com/watch?v=0szIS8VzLIg

 

 

Cobb 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=qPUi9WYL5zo

At close range 1986 – https://www.youtube.com/watch?v=W84Jji0FyDk

 

 

The executioners song 1982 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=oD_wxyTHJ2I

 

 

Shy people 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=d4HZW76FInI

 

 

Paris trout 1991 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=_FBbgH_BWzM

 

 

Hombre 1967 – https://www.youtube.com/watch?v=24ZKMRSutuM

 

 

Action Jackson 1988 – https://www.youtube.com/watch?v=-AvMn2Vh0fQ

 

 

The Hidden 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=bl-iB4WAB0o

 

 

Malice 1993 – https://www.youtube.com/watch?v=PKEE-fS9WrU

 

 

Pacific heights 1990 – https://www.youtube.com/watch?v=MLhf5pj3sOo

 

 

To kill a mockingbird 1962 – https://www.youtube.com/watch?v=KR7loA_oziY

 

 

Sexy beast 2000 – https://www.youtube.com/watch?v=99ihhUR8lkI

 

 

Frenzy 1972 – https://www.youtube.com/watch?v=0gWjZpkkkIs

 

 

There will be blood 2007 – https://www.youtube.com/watch?v=FeSLPELpMeM

 

 

Miami blues 1990 – https://www.youtube.com/watch?v=pCihaiBkIxI

Breakdown 1997 – https://www.youtube.com/watch?v=PfGh3aVlhDo

 

 

Who`s afraid of Virginia Woolf? 1966 – https://www.youtube.com/watch?v=ppeMfoKdbAY

 

 

The Graduate 1967 – https://www.youtube.com/watch?v=W_1TIITlm8M

 

 

Full metal jacket 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=x9f6JaaX7Wg

 

 

Sønner 2007 – https://www.youtube.com/watch?v=Famr8GUpvLs

 

 

En ganske snill mann 2010 – https://www.youtube.com/watch?v=7VYv3aKJY70

 

 

The Hireling 1973 – https://www.youtube.com/watch?v=ZEGYFg1WYQs

 

 

Frances 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=QJzj8dRRmbk

 

 

White of the eye 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=kYXDN-BYpzc

 

 

An officer and a gentleman 1982 – https://www.youtube.com/watch?v=6RGvQmslio0

 

 

Good Will hunting 1997 – https://www.youtube.com/watch?v=nH9LZOXBMUE

 

 

Poison Ivy 1992 – https://www.youtube.com/results?search_query=poison+ivy+trailer
 

Blue steel 1990 – https://www.youtube.com/watch?v=aJTOmShc9E0

Gacy 2003 – https://www.youtube.com/watch?v=EbHANELNCpk

 

 

To catch a killer 1992 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=hgiLyNt8S60

 

 

In broad daylight 1991 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=hHimfvt6Z-g

Match point 2005 – https://www.youtube.com/watch?v=Nib7a7w8Yi0

Iron man 2008 – https://www.youtube.com/watch?v=XWWd6p2JHKo

 

 

Iron man 2  – https://www.youtube.com/watch?v=BoohRoVA9WQ

The green mile 1999 – https://www.youtube.com/watch?v=ctRK-4Vt7dA

 

 

Fear 1996 – https://www.youtube.com/watch?v=p2AlffKozbg

 

 

The Lovely bones 2009 – https://www.youtube.com/watch?v=PTZYYtUJpak

 

 

American history x 1998 – https://www.youtube.com/watch?v=JsPW6Fj3BUI

 

The Gift 2000 – https://www.youtube.com/watch?v=19zskSsKgXE

 

 

Postcards from the edge 1999 – https://www.youtube.com/watch?v=gSm7CJNzEFY

 

 

Jagged edge 1985 – https://www.youtube.com/watch?v=ZnQa0AI10ic

 

 

Blue desert 1991 – https://www.youtube.com/watch?v=J4-37TNMNdg

Benny`s video 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=tSgczip8aOQ

 

 

Funny games 1997 – https://www.youtube.com/watch?v=tkbG1uSH0to

 

10 to midnight 1983 – https://www.youtube.com/watch?v=NKQfqfr4A74

Firestarter 1984 – https://www.youtube.com/watch?v=PIIP_4du328

 

 

The night of the hunter 1955 – https://www.youtube.com/watch?v=Y8dX6ZKJe2o

 

 

Mississippi burning 1988 – https://www.youtube.com/watch?v=SUtlJwfNEtI

 

 

Flukten fra Sobibor 1987 – full movie – https://www.youtube.com/watch?v=RC1c5WcztqE

 

 

Interview with the vampire 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=qmFYu8x46VY

 

 

Tilsammans 2000 – https://www.youtube.com/watch?v=tD7Wv1q-S18

 

Conan the barbarian 1982 – https://www.youtube.com/watch?v=Y0cxNbz4yKc

 

Walk the line 2005 – https://www.youtube.com/watch?v=v-hUnOSNQho

 

The dead zone 1983 – https://www.youtube.com/watch?v=CuTeRM_8egk

 

The Stand 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=qsMp2pZK-Cw

 

Stephen King`s The Mist 2007 – https://www.youtube.com/watch?v=5s7XG0eEHSk

 

Monsters ball 2001 – https://www.youtube.com/watch?v=Y-94HNhLJBs

 

Point blank 1967 – https://www.youtube.com/watch?v=b3gj5_6DHRY

 

Heavenly creatures 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=0_KzpSS6wYg

 

In her skin (Missing) 2009 – https://www.youtube.com/watch?v=moqWW9plOtQ

Dangerous Liaisons 1988 – https://www.youtube.com/watch?v=dO3U2dBwuWA

 

Dutch 1991 – https://www.youtube.com/watch?v=aUFzngANOUQ

 

Death becomes her 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=NFXQQ2uAeHM

 

Enchated 2007 – https://www.youtube.com/watch?v=uW6dNiOIOhA

 

Enough 2002 – https://www.youtube.com/watch?v=pIeZuo7Fc6Y

 

Casualties of war 1989 – https://www.youtube.com/watch?v=uj9e5zPcZIc

 

Platoon 1986 – https://www.youtube.com/watch?v=hGsyEkfjhQk

 

Robocop 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=Uo7teJcvAA4

 

Open season 1974 – https://www.youtube.com/watch?v=9KHnSVYQnmc

 

The little girl who lives down the lane 1976 – https://www.youtube.com/watch?v=vK4za8v8_YI

 

Right to kill 1985 – https://www.youtube.com/watch?v=lYj4JUdEmC8

The Last Seduction – https://www.youtube.com/watch?v=XcuSWfAGq-Y

Ærlighet varer ikke lengst

 

Det blir sagt at ærlighet varer lengst, men gjør det det ? Av mor og far så får vi de første moralske regler når vi vokser opp, moralske regler som blir utvidet når vi begynner på skolen, eller rettere sagt vi blir indoktrinert i til lydighet, bla ved at vi ikke skal ta igjen når noe plager oss, vi skal passivt ta i mot. http://olehartattordet.blogg.no/1459796158_forskjellen_p_forsvar.html

 

Allerede her burde man begynne å lukte lunta, nemlig at det er et psykopatisk system som er satt i gang for å gjøre deg og meg underdanige og lydige overfor dem som driter så langt det går an å drite i moralske regler og lover. For hvis ikke du var klar over det så lønner forbrytelser seg, man må bare være så sleip at man kan gjemme seg bak noe eller noen hvis man vil begå dem og i tilfelle man skulle bli tatt slik at man kan sleipe seg unna.

 

Hvor ofte ser man en konsern sjef bak lås og slå, en banksjef, en politiker, en general eller en president ? Slike individer kan utføre de verste kriminelle handlinger åpenlyst uten å få så mye som en bitte liten ripe i lakken, men skulle en ha betalt for lite skatt da er faen løs, og kan du ikke punge ut, så tar de det de kan ta av det du eier for å dekke beløpet du skylder.

 

At USA drepte 400 000 barn under Irak krigen, det slipper de unna med, men har ikke du betalt skatten din, da ligger du tynt an. At Wall Street og de store bankene har kjørt økonomien helt ut på kanten av stupet, for så å få økonomisk støtte fordi de gjorde det, det er helt greit, det aksepteres, og når de store konsernene forurenser er det oss skattebetalere som må betale ved at vi får høyere eller nye skatter slik at vi betaler for konsernenes synder. Konserner kan svindle i vilden sky, men de blir sjelden tatt, det har de for mange “gode” advokater til, som har spesialisert seg på å tolke lovene som er så innviklede at kun de med særdeles god økonomi har råd til å ansette dem slik at deres forbrytelser skal kunne fortsette å lønne seg.

 

Og når våre kjære folkevalgte står og lyver så det renner av dem, så godtar vi det og. Og som om ikke det er nok så beskytter politiet og militæret disse parasittene, storfinansen og våre “kjære” folkevalgte, de beskytter løgnere og kriminelle. Kom ikke her å si at vi ikke er naive, for det er vi, dumme som brød, likegyldige, totalt blåste i toppen er vi, og da overdriver jeg ikke det minste, jeg er bare realistisk, jeg har rett og slett begge beina planta godt i bakken.

 

Så hvorfor skal du og jeg følge regler når disse parasittene ikke gjør det ? Skal du komme deg noen steder i denne korrupte verden så tren deg på å ljug, ljug så godt at alle tror på deg, ljug i alle anledninger, jo mer du gjør det jo bedre blir du. Begynn så fort du kan. Kan du starte allerede i barnehagen så ligger du foran de andre som starter seinere.

 

Du må også lære deg å i å svindle, jo bedre du er jo enklere vil det bli for deg å komme deg oppover her i livet. Tenk hvis du fra første klasse når du begynner på skolen går inn for av hele din sjel og hjerte å svindle og ljuge fra du står opp til du legger deg, da kommer du jo til å bli proff, med mindre du vil bli lærer, dasstømmer, lastebilsjåfør eller sitte i kassa på Rema da.

De kriminelle, våre herskere, forventer seg at vi skal følge deres lover, mens de selv følger sine egne uskrevne regler. Med andre ord, kan man pisse på folk å få dem til å tro at det regner, da har man det som skal til for  klatre opp den kriminelle evolusjonære respektable stige. Og mottoet må være, øvelse gjør mester, start i så ung alder som mulig.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html
 

Hvordan forstå narsissister og psykopaters mishandling og misbruk uten å ha vært utsatt for det selv – en film liste

 

Å forstå mennesker som har vært utsatt for overgrep fra narsissister og psykopater er svært vanskelig når man selv ikke har vært utsatt for det. Derfor er filmer der psykopater og narsissister blir fremstilt på en realistisk måte kansje det beste middelet å bruke for å få uinvidde som ikke har vært utsatt for narsissistene og psykopatenes misbruk og mishandling til å forstå grusomhetene disse begår.

Det finnes mange gode og realistiske filmer som portretterer individer med slike personlighetsforstyrrelser.

Under her vil jeg  legge ut trailere av slike filmer, og i de tilfellene jeg finner linker til hele filmen det er snakk om så vil jeg legge de også ved.

 

Top 10 Narcissistic Movie Characters: 

Narsisisstiske og psykopatiske superhelter på sitt verste i serien The Boys (3 sesonger) 2019/22 https://www.youtube.com/watch?v=M1bhOaLV4FU

Ingrid Bergman (Paula) blir hjernevasket (gaslighted) av ektemannen

Charles Boyer (Gregory) i filmen Gaslight 1944 – https://www.youtube.com/watch?v=0ToLfQU2xmg

Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=SPcYkxmhGs0

 

Å vokse opp med en narsissistisk mor fra filmen Mommie dearest 1981 – https://www.youtube.com/watch?v=EliGqYkFUyY

 

Enda en meget god film om å vokse opp med en narsissistisk mor – White Oleander 2003 – https://www.youtube.com/watch?v=Qxq5P_t4uF8 

 

Film om ei narsissitisk mor og hvordan hun bruker sine barn som manipulasjonverktøy – Basert på en sann historie – A Woman Scorned: The Betty Broderick Story 1992 –  Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=Aw3RuzZGbjI

 

Ingrid Bergman som narsissistisk mor i filmen Høstsonaten 1978 https://www.youtube.com/watch?v=WDOTDB2cTSg

 

Jennifer Jason Leigh som psykopatisk stalker – Single white female 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=m2g3mFHATE8

 

Eric Roberts som manipulerende narsissist i filmen Lonely hearts 1991 https://www.youtube.com/results?search_query=lonely+hearts+eric+roberts

 

Hvordan en mann treffer ei tvers igjennom jævlig og manipulerende kvinne via nettdating – Fatal desire 2006 -full movie https://www.youtube.com/watch?v=3529AUUXBT4

 

Patrick Bergin spiller overbevisende psykopat – Sleeping with the enemy 1991 – https://www.youtube.com/watch?v=6w-68kXgr_E

 

Michael Douglas som utadvendt narsissist og Charlie Sheen som hans læregutt – Wall street 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=FCctqbRrsBQ

 

Nicole Kidman som manipulerende psykopat – To die for 1995 – https://www.youtube.com/watch?v=aznTvzx76u0

 

Maggie Smith som den narsissistiske lærerinnen Jean Brodie – THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE 1969 – https://www.youtube.com/watch?v=MkLAmvbW4as

 

Meryl Streep som narsissistisk mor – August Osage County – 2013 – https://www.youtube.com/watch?v=9Hd_uO72h1s

 

Shirley McClaine som narsissistisk mor i Tid for ømhet – https://www.youtube.com/watch?v=FjLFMTIDkIM

 

Anette Benning som Kevin Spacey`s narsissistisk kone i American beauty – https://www.youtube.com/watch?v=3ycmmJ6rxA8

 

Christian Bale som fullblods psykopat i American psycho – https://www.youtube.com/watch?v=2GIsExb5jJU

 

Meryl Streep som psykopat i The Dewil Wears Prada – https://www.youtube.com/watch?v=XTDSwAxlNhc

 

Mary Tyler Moore som narsissistisk mor, en rolle hun vant Oscar for i Ordinary people – https://www.youtube.com/watch?v=UZYHe8IAlto

 

Cliff De Young som ektemann og fullblods psykopat i Independence day 1983 – https://www.youtube.com/watch?v=q_IL9Ko-gbo

 

Cher som narsissistisk mor i Mermaids – https://www.youtube.com/watch?v=DUSPGXmZQbM

 

Bette Davis som narsissistisk mor i The Little Foxes – https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_JppRH3Cccs

 

Victoria Tennant som narsissistisk mor i Flowers in the attic – https://www.youtube.com/watch?v=WBEiYPZGlwY

 

Begge foreldrene til Matilda er overte (utadvendte) narsissister og  Mrs. Trunchbull er psykopat i filmen Matilda – https://www.youtube.com/watch?v=dVMwrvcgPDA

 

Moren til Precious har rollen som narsissisten i filmen Precious – https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=06ZF3zw1gHs

 

Angelina Jolie som narsissist i Girl interupted – https://www.youtube.com/watch?v=dW7tN9Lz77s

 

Angelina Jolie som utadvendt narsissist i Life or something like it – https://www.youtube.com/watch?v=R6fKbcjAxJY

 

Elizabeth Montgomery som narsissistisk mor og Dale Midkiff som den voksne gullungen i Sins of the mother – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=xMnceyT8PtE

 

Dale Midkiff som ektemann og fullblods psykopat i A cry for help – Full movie – https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=qadwwsj5yuY

 

Phoebe Cates mor som spilles av Marsha Mason spiller her innadvend (covert) narsissist i Drop dead Fred – https://www.youtube.com/watch?v=kgh27gCgiQw

 

Robert Mitchum spiller psykopat https://www.youtube.com/watch?v=lej6ZDMieD4

 

Charlize Theron spiller narsissist i Young adult – https://www.youtube.com/watch?v=okfAW8OztkI

 

John Dall som spiller Brandon er mannen med personlighets forstyrrelse i  Alfred Hitchcock`s The Rope – https://www.youtube.com/watch?v=8NLsbzhOEHg

 

Malcolm McDowell som fullblods psykopat i A Clockwork Orange – https://www.youtube.com/watch?v=tu7MIT52TvE

 

Clint Eastwood som fullblods psykopat i Dirty Harry – https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HjBNldYiUmg

 

Michael Caine som psykopat i Get Carter – https://www.youtube.com/watch?v=kV4XrUDBlfM

 

Paule Le Mat spiller ektemann og psykopat i The Burning Bed – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=fVp9NIToObc

 

Mark Harmon spiller Ted Bundy, fullblods psykopat og massemorder i The Deliberate Killer – https://www.youtube.com/watch?v=XViQr-X0xzs

 

Steve Martin og Michael Caine som utadvendte narsissister i Dirty rotten scoundrels – https://www.youtube.com/watch?v=0ke-v0e3Cd4

Farrah Fawcett som psykopatisk mor som dreper i Small sacrifices – https://www.youtube.com/watch?v=G5aO5GdeQE

 

Joe Pesci som fullblods psykopat i Mafiabrødre – https://www.youtube.com/watch?v=qo5jJpHtI1Y

 

Krays brødrene fullblods psykopat brødre i filmen The Krays – https://www.youtube.com/watch?v=u0O8-hvkESE

 

Michael Madsen som fullblods psykopat i Reservoir dogs – https://www.youtube.com/watch?v=vayksn4Y93A

 

Rebeca De Mornay spiller psykopat The hand that rocks the cradle – https://www.youtube.com/watch?v=PKdoNXN1UyE

 

Brad Pitt spiller psykopat i Kalifornia – https://www.youtube.com/watch?v=MsjoXPA_fVA

 

Kevin Spacey spiller psykopat i Seven – https://www.youtube.com/watch?v=znmZoVkCjpI

 

Adam Storke (Paul Stamper) spiller psykopat  i Escape from Terror: The Teresa Stamper Story – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=DODTdmTnL2g

 

Denzel Washington spiller psykopat i Training day – https://www.youtube.com/watch?v=DXPJqRtkDP0

 

Terry O`Quinn spiller fulblods psykopat i The Step Father – https://www.youtube.com/watch?v=C6dg84FhA9k

 

Rachel McAdams spiller narsissist i Mean girls – https://www.youtube.com/watch?v=KAOmTMCtGkI

 

Del 2 – Finn selv ut hvem det er som har en personlighetsforstyrrelse i filmen og hva slags personlighetsforstyrrelse det er snakk om:

 

 

ooy8HTb8izw

 

6Dicfa65I2E

 

OXrcDonY-B8
3L-469e-Bg4
zfbBavo86qs

Full movie 

 

6tlM1gvzOsk

 

 

2TQ-pOvI6Xo

 

RmLlGigTgYI

 

ZiZ2G5bm6a4

 

 

owK1qxDselE

 

3IsWL-9kRis

 

Ay8QC6tL7k0

 

6wknrgJlv_Y

 

Q1hat-Zwpos

 

 

 

B1_N28DA3gY

 

Full movie 

uaA7DxBWvGc
hKCJxsO1jt8
3tCFvaJo9aE
vpV9eIXbVlU
nItpE-LwwXQ
mlNwXuHUA8I
ERX1ImACfvQ
DC_Z4I62e5Y
QeUnT3f7eAA
kI9fYsgduGE
7MDUbjbTZos
qcfMaMnr81E
_nAIb_J9T5M
jO6UmoEg9SI
Qg3zdWb8LGc
asJY3Y6bZwA
rjSvRNbWJsA

 

cxcegktcxSM
nUNost5-DIg
zLPFqZlTv94
0aeenJO64AQ
MzgpU25C6fg
CewglxElBK0
5SrwZ9o2qPc
MHMqpwnUazY
sYJJfriIv90
n47_BZ2pj5U
4ui8LUFNjMM
BvmGWxnR55E
3GYt6fLLYzk
P8whwEUDVfI
yXkqGVfm1mo
ZX3e87n35fQ
NiFYFP5mJ0o
zCHHFzqEhmg
nMj0-fU25dM
odR6tGpZTis
lwIgPbOXKI0
XJQohuwiAPo
36mnx8dBbGE
bBhprZR8IRQ
eogpIG53Cis
Wz-Pf9_SKeI
VAZHa2zVLQ0
ptpaEntid74
vaO_L0n0zhc
71rDQ7z4eFg

 

Too good to be true 1988 – full movie https://www.youtube.com/watch?v=r0KmWTn5OeQ

 

Driving miss Daisy 1989 https://www.youtube.com/watch?v=TQ3wXC5jqKE

 

Vice 2018 https://www.youtube.com/watch?v=aSGFt6w0wok

 

The Circle 2017 https://www.youtube.com/watch?v=QCOXARv6J9k

 

Inkognito 2013 – full serie https://www.youtube.com/watch?v=psVPcbWKjbo

 

The Blue Max 1965 https://www.youtube.com/watch?v=Efc6Y6LCuuc

 

Lasermannen 2005 – full serie https://www.youtube.com/watch?v=LFvd6fWA1t4

 

Unhinged 2020 https://www.youtube.com/watch?v=vdxDXoODKN8

 

Damages season 1 – 2007 https://www.youtube.com/watch?v=Hx1NvP_SEIA

 

What Maisie knew 2012 https://www.youtube.com/watch?v=qIW3zdcWC2o

 

Great balls of fire 1987 – full movie https://www.youtube.com/watch?v=Q_98wJ8FBUo

 

Cutter`s way 1981 https://www.youtube.com/watch?v=giFUgmRzcCc

 

The Armstrong lie 2013 https://www.youtube.com/watch?v=vx3KJn8r8y0

 

The Ex (Ravager) 1997 – full movie https://www.youtube.com/watch?v=0BB30189BiY

 

Night and the city 1992 https://www.youtube.com/watch?v=d1NmpF0M4SM

 

Dark blue 2002 https://www.youtube.com/watch?v=menCzAgHSDA

 

Bored to death – 2009/10 https://www.youtube.com/watch?v=yWswt4vQ5gA

 

A kiss before dying 1991 – https://www.youtube.com/watch?v=Gfo3YLPMfC0

 

 

Natural born killers 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=XpLKNclOtLg

 

Ticket to heaven 1981 – https://www.youtube.com/watch?v=W81S8koRBoo

 

 

 

A taste for killing 1992 – https://www.youtube.com/watch?v=j4ODEwQ9xJs

 

 

 

Wes Craven’s Chiller 1985 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=83bLUU4di6M

 

 

Deadly intentions 1985 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=69HpM3ZlMss

 

 

 

 

 

 

 

Cohen & Tate 1988 – full movie – https://www.youtube.com/watch?v=0szIS8VzLIg

 

 

 

The executioners song 1982 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=oD_wxyTHJ2I

 

Paris trout 1991 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=_FBbgH_BWzM

 

 

 

 

Pacific heights 1990 – https://www.youtube.com/watch?v=MLhf5pj3sOo

 

 

There will be blood 2007 – https://www.youtube.com/watch?v=FeSLPELpMeM

 

 

Full metal jacket 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=x9f6JaaX7Wg

 

 

En ganske snill mann 2010 – https://www.youtube.com/watch?v=7VYv3aKJY70

 

 

White of the eye 1987 – https://www.youtube.com/watch?v=kYXDN-BYpzc

 

 

To catch a killer 1992 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=hgiLyNt8S60

 

In broad daylight 1991 – Full movie – https://www.youtube.com/watch?v=hHimfvt6Z-g

 

 

 

 

The Lovely bones 2009 – https://www.youtube.com/watch?v=PTZYYtUJpak

 

American history x 1998 – https://www.youtube.com/watch?v=JsPW6Fj3BUI

 

 

Postcards from the edge 1999 – https://www.youtube.com/watch?v=gSm7CJNzEFY

 

 

 

 

 

Mississippi burning 1988 – https://www.youtube.com/watch?v=SUtlJwfNEtI

 

Flukten fra Sobibor 1987 – full movie – https://www.youtube.com/watch?v=RC1c5WcztqE

 

 

 

 

 

Heavenly creatures 1994 – https://www.youtube.com/watch?v=0_KzpSS6wYg

 

In her skin (Missing) 2009 – https://www.youtube.com/watch?v=moqWW9plOtQ

 

Dangerous Liaisons 1988 – https://www.youtube.com/watch?v=dO3U2dBwuWA

 

 

 

 

 

 

 

The little girl who lives down the lane 1976 – https://www.youtube.com/watch?v=vK4za8v8_YI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva former oss ?

 

Det som blir sagt til oss mens vi er barn og under oppveksten vår, har en utrolig sterk innvirkning på oss. Foreldrene våre og andre voksne forteller oss hva vi kan gjøre og ikke gjøre. Vi får vite hva vi er flinke til og hva vi ikke er flinke til. Vi får vite hvordan vi ser ut, hva vi kan forvente oss av livet, hva vi skal tro på og hvordan vi skal oppføre oss.

På denne måten lærer vi å akseptere det andre sier til oss, og vi lærer å tro på det. Hvis man står overfor en ny tanke eller et nytt mentalt bilde, et man aldri har forestilt seg tidligere, vil hjernen øyeblikkelig finne noe annet i bevisstheten , som den nye informasjonen kan knyttes til, slik at det nye får en mening som det er lettere å forstå.

Hver eneste ny tanke man tenker må ha en gammel tanke å binde seg til så man kan komme til en konklusjon (dette er det man kaller å danne en zynapse). Jo mer vi tror på noe, desto mer aksepterer vi andre ideer som ligner .

Sinnet fungerer på denne måten fordi hjernen alltid forsøker å knytte alt nytt man tenker på til noe man allerede tror på eller vet noe om. Dvs at jo lengre man har ansett noe noe som en sannhet, desto vanskeligere blir det å forandre denne oppfatningen.

Jo lengre man har godtatt en tanke, jo sannere blir den. Alt som går i mot en oppfattet sannhet blir forkastet. Vi sørger for å være lykkelig uvitende uten at vi selv vet det. Adferd er det samme som handling og alle våre handlinger filtreres først gjennom våre følelser. Det vi føler vil alltid påvirke våre handlinger .

Følelser skapes, kontrolleres, bestemmes eller påvirkes av våre holdninger. Holdningene er perspektivet man ser livet i. Man blir ikke født med holdninger, de kommer ikke av seg selv og de skyldes ikke tilfeldigheter. De skapes og påvirkes helt og holdent av våre oppfatninger.

Oppfatninger om noe, bestemmer vår holdning til det, former våre føleleser og dirigerer våre handlinger. Oppfatningen vi har om noe kan være så mektig at det til og med kan få et eller annet til å fortone seg som noe annet enn det virkelig er . En oppfatning forutsetter ikke at noe er sant, den forutsetter bare at vi tror det er sant.

Det innebærer at storparten av det virkeligheten er, for hver enkelt av oss, baserer seg på det vi etter hvert har fått som oppfatninger, enten de stemmer med den egentlige virkeligheten eller ikke. Så blir da spørsmålet hvordan får vi bestemte oppfatninger ? De kommer ikke bare plutselig dukkende opp fra ingensteds fra og de er ikke medfødte.

Våre oppfatninger blir til og styres helt og holdent av vår hjernes programmering. Alt begynner med programmeringen av den ! Det vi har akseptert fra omverdenen eller tilført oss selv, har satt igang en naturlig årsak og virkning reaksjon.

Dvs. at programmeringen skaper oppfatninger, oppfatninger skaper holdninger, holdninger skaper følelser, følelser bestemmer handlinger og handlinger skaper resultater. Med dette i bakhodet, burde det være en enkel sak å forstå at menneskets natur er at vi er programmerbare, at vi kan velge om vi vil la oss programmere av andre eller om vi vil programmere oss selv.

Mark Passio Human Nature Is Programmable:

Stockholmsyndromet

 

Flyktningeproblematikken diskuteres og avgjøres av dem som har skapt den. Med andre ord, de som ha konstruert problemet er også dem som skal løse det. Disse har altså bombet sønder og sammen nasjoner, drept, lemlestet og traumatisert flere folkeslag, sånn at bankene, våpen industrien og dere samarbeidspartnere skal tjene seg ennå rikere, og våre «kjære» folkevalgte enten det er her hjemme eller i utlandet, de er håndtlangerne deres som får det til å skje.

 

Og media som disse kjeltringene også eier og har kontroll over, har en haug med ansatte slaver som er livredde for å miste jobben hvis ikke de skriver det de får beskjed om å skrive, dvs å skrive politiske korrekte skrøner som overhodet ikke har noen rot i virkeligheten eller som er en salig blanding av halvsannheter og direkte løgn, for gjør de ikke som arbeidskjøper befaler så mister de jobben sin.

Og når et uendelig antall med andre nikkedukker står klar til å ta over hvis man ikke holder seg innenfor boksens fire vegger, så sier det seg selv at pressefolk med integritet, det er ikke en arbeidsgruppe som vokser på trær.

 

Folk flest tror blindt på propagandaen de får servert, at verden er svart/hvit, at der er de slemme og der er de snille for det har journalistene og politikerne fortalt oss. Vi blir satt opp  mot hverandre, vi blir lurt til å tro at flyktningene fra de sønderbombede landene er våre fiender, at det er de som utgjør den største trusselen mot vår velferd og vårt «demokrati», og på den måten så får de som står bak det hele arbeidsro.

 

Når folk lar seg overbevise om at slik er det, så ser de ikke skogen for bare trær. Vi må få av oss skylappene og vi må riste av oss Stockholmsyndromet som flertallet av oss er angrepet av https://www.youtube.com/watch?v=iooV2JVtKCY . Når man tror blindt på overgriperne, de som skapte problemet og man også tror at de er i stand til å løse problemet de har skapt på en vettug måte, da er ikke en gang ordet naiv dekkende. Vi har alle fått utlevert en hjerne, og den er ikke der for morro skyld, den er der for at vi skal bruke den.

 

Hovedårsaken til at verden er som den er – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

“Poenget må være å være så effektiv som mulig. Det er klart at å ta flyktninger til Norge er veldig bra for dem som kommer, men det er klart at det bare blir en dråpe i havet når man ser på de millioner av flyktninger som er der nede.” – Sier Arnulf Torbjørnsen som har jobbet med flyktningspørsmål i 40 år et helt arbeidsliv. – https://www.nrk.no/norge/_-blir-bare-en-drape-i-havet-a-ta-flyktninger-til-norge-1.12394154

 

 
“Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in an other country to make the rich richer. Without racism, the common people would realize that they have more in common with the people in Iraq than with the billionaires who send us to war. The real enemy is not in a distant land, their right here, and we now who they are” – War veteran Mike Prysner
akm3nYN8aG8
_y9FpBAVuIc

Valgdeltakelse og hukommelsessvikt

 

 

Hver gang før valget har alle politikere i alle partier et dypt ønske om å fortelle hva de skal gjøre for velgeren de kommende årene hvis vi velger akkurat dem. Det morsomme (kommer selvfølgelig an på hva slags humor man har) er at når vi har stemt på dem som kom med de største skrønene og de har inntatt sine plasser i regjeringen, så får de plutselig totalt hukommelsestap.

Men det som er enda mer morsomt (igjen, hva slags sans for humor man har er avgjørende her), er at vi, velgerne, hver gang blir like overrasket når våre folkevalgte ikke innfrir sine løfter. Det vil si at vi også periodisk er like plaget av hukommelsestap som våre folkevalgte, noe våre politikere garantert er veldig takknemlig for, for uten et slikt hukommelsestap så ville det neppe blitt store valg deltakelsen.

Har politikken utgått på dato ? Det lukter ihvertfall surt

 

“Eiendommelig for vår tids dilemma, er at det i vårt århundre, i dette tapre nye 20. århundre, ikke er tenkt en eneste ny politisk tanke. Konservatisme, liberalisme, borgerlig, sentrum, vestre, sosialdemokrati, sosialisme, marxisme, kommunisme, syndikalisme osv., – alt sammen er arvegods fra 1800-tallets politiske tenking.


Dette er blitt så katastrofalt, fordi hele verden ellers har forandret seg., – og på nær sagt alle måter. Fremfor alt har den øvrige, altså den IKKE-politiske tenkning, forandret seg selv og dermed vårt verdensbilde totalt: Naturvitenskap, økonomi, teknikk, industrielle forhold, filosofi, kunst, – til sist, som det aller viktigste: Vårt syn på hva menneske er, gjennom psykiatrien, fysiologien og særlig gjennom psykologien har vår tid fått et temmelig nytt menneskebilde, en ny antropologi.


Ettersom politikken har som mål å finne en menneskeverdig form for enkeltmenneskers og gruppers samliv på jorden, må nødvendigvis en politisk tenkning utgå fra et syn på mennesket, fra en antropologisk anskuelse.


Når imidlertid samtidens politiske måte å tenke på ikke stadig fornyer seg ved å oppta et alltid sannere menneskebilde som sin basis, – da vil selvfølgelig denne stivnede politiske tenkning komme i stadig sterkere konflikt med virkeligheten.”

Jens Bjørneboe

 

 

Jo mer utspekulert og smart du er, jo mer tjener rettssystemet deg

“Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt” nikker alle på hodet av. Slik må vi jo ha det. Strafferetten er ingen arena for kamp mellom offer og påstått gjerningsmann. Strafferetten skal bare brukes når det er helt sikkert – hevet over enhver rimelig tvil – at noen er skyldige. – http://johnchristianelden.blogg.no/1470678509_la_meddommerne_i_fred.html

 

Dette høres jo logisk ut, men det er også en annen side med dette at man må ha beviser for å blir dømt, for det betyr jo også at jo dyktigere man er til å skjule beviser og overbevise andre om at man ikke har gjort noe galt, hvis man har gjort noe galt, da vil jo dette med beviser kunne slå to veier. Man kan faktisk tolke det dithen at rettsystemet tjener de som er gode til å manipulere og utnytte systemet.


Men med dette sier jeg ikke at man skal dømme folk uten beviser, det må man jo, det jeg påpeker er at vi her har å gjøre med ett dobbeltegget sverd å gjøre.


Tar man en titt på filmen The Brave One med Jodie Foster, som blir voldtatt mens ektemannen blir drept i et forsøk på å hindre voldsmennene i å voldta henne, og der hun etter å ha overlevd voldtekten, tar hevn over voldteksforbryterne en etter en, for så til slutt å slippe unna med forbrytelsen, så blir jo “Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt” et motto jeg er helt enig i, for selv om man er skyldig så behøver ikke det å bety at man har gjort noe galt, tvert i mot, noe som også filmen demonstrerer til gangs.

 

Og med det så sier jeg ikke at man skal sette i gang med å henrette voldtektsforbrytere, det jeg sier er at det finnes mer enn et perspektiv å se en sak og et motto i.