Såkalt Long COVID er et resultat av kronisk langtidsbruk av munnbind, ifølge en ny tysk studie

 

Såkalt Long COVID ser ut til å være et resultat av kronisk langtidsbruk av munnbind, ifølge en ny tysk studie.

Tyske forskere fant at maskebruk var assosiert med en 62 % økning i ulike sykdommer som, når de kombineres, induserte det forfatterne kalte Mask-Induced Exhaustion Syndrome (MIES).

Tyske forskere publiserte en metaanalyse av 2168 studier på effekten av medisinsk munnbind – den største i sitt slag – og funnene på tvers av en rekke studier og undersøkelser er skremmende, men forutsigbare.

Vi ser en statistisk signifikant nedgang i oksygeninntaket, økning i karbondioksid, økt hjertefrekvens, økning i kortpustethet og en rekke andre ubehagelige symptomer. Maskebruk er assosiert med 62 % økning i hodepine og mange hudplager. Det er ikke greit at folk bruker munnbind hver dag i årevis. Det gir munnbindbrukerne det forfatterne kalte Mask-Induced Exhaustion Syndrome (MIES).

Og det er nettopp dette helsepersonell og de mest kronisk syke pasientene sliter med i dag.

Nesten 40 % av de viktigste langtids-COVID-19-symptomene overlapper med maskerelaterte plager og symptomer beskrevet av Kisielinski et al. som MIES som tretthet, dyspné, forvirring, angst, depresjon, takykardi, svimmelhet og hodepine, som vi også oppdaget i den kvalitative og kvantitative analysen av ansiktsmaskeeffekter i vår systematiske gjennomgang.

Studien fant videre at N-95 munnbind/masker har en enda verre effekt. Husk at studier allerede har vist at de ikke gir bedre beskyttelse mot luftveisvirus enn kirurgiske masker; imidlertid forårsaker de definitivt flere bivirkninger.

I tråd med nylige funn av Kisielinski et al. og Sukul et al., viser de nåværende resultatene tydelig at N95-masker fører til betydelig mer uttalte og ugunstige biokjemiske, fysiologiske og psykologiske effekter (figur 7) enn kirurgiske masker. Til sammen kan resultatene i blodoksygenering, ubehag, hjertefrekvens, CO2, anstrengelse, fuktighet, blodtrykk, VE, temperatur, dyspné og kløe etc. tilskrives det større (nesten doblet) dødrommet og høyere pustemotstand i N95-maske.

Sammenlignet med den kirurgiske masken på kortsiktige effekter, kan N95-masker medføre forhøyede helserisikoer ved langvarig bruk. Interessant nok viser nyere data fra en stor multi-lands RCT-studie ingen signifikante forskjeller mellom de to masketypene når det gjelder SARS-CoV-2-infeksjonsrater. Likevel var det lang håndhevelse av N95-masker i for eksempel Østerrike og Tyskland.

 

 

“Det finnes ingen tester for long covid. Derfor er forskerne avhengige av folks egen fortelling om virusinfeksjon og senfølgene.
Ettervirkninger av covid-19 har blitt et stort forskningsfelt.

For mange sliter lenge etter virusinfeksjonen – det som kalles senfølger eller long covid.

Men det finnes i dag ingen tester som slår fast om du har long covid. Derfor er forskerne avhengige av det folk selv forteller om senfølger.

Forskere har sjekket om en gruppe dansker som mente de hadde long covid, faktisk hadde hatt covid.

32 prosent hadde ikke hatt covid

Forskerne tok kontakt med medlemmene av Facebook-gruppa «Covidramte med senfølger». Gruppas 8000 medlemmer fikk invitasjon til å delta i studien.

Nær 1000 svarte på en spørreundersøkelse om long covid: Hvilke symptomer hadde de, når hadde de hatt covid-19, og hvordan var helsen deres generelt.

Deltakerne fortalte om mange ulike symptomer på long covid: mangel på energi, tretthet, tidvis depresjon, smerter, problemer med søvn, hukommelse, konsentrasjon, lukt og smak.

341 av de som svarte på spørreundersøkelsen, tok blodprøver på sykehus for å sjekke om de hadde antistoffer fra covid-infeksjon.

Blodprøven skilte mellom antistoffer som kom fra vaksine og fra sykdommen.

Til forskernes overraskelse viste det seg at 109 av de 341 deltakerne aldri hadde hatt covid-19. Det utgjør 32 prosent.

 

– Syke, men ikke fra covid

Kasper Iversen er en av forskerne på den danske studien:

– De har det ikke bra, de er syke, de har mange forskjellige symptomer som de selv mener skyldes covid-19. Men problemene deres er ikke relatert til covid-infeksjon. Det er andre årsaker til symptomene deres enn korona, sier Iversen til Politiken. Han er professor og lege på København universitetssykehus, Herlev og Gentofte.

Iversen foreslår flere årsaker til symptomene deres: andre infeksjoner enn covid-19, depresjon eller andre sykdommer. Nedstengningen av samfunnet kan også ha utløst stress i kroppen.

Det er mulig at noen få prosent har vært smittet av covid, men at det ikke er fanget opp av blodprøvene. Men denne feilmarginen endrer ikke på at hver tredje med senfølger i denne studien, ikke har vært smittet, ifølge Iversen.

100 dager lenger med sykdom

Deltakerne i studien var i hovedsak kvinner – 90 prosent. Det var ellers liten forskjell i hvordan de opplevde symptomene på long covid.

Den største forskjellen var at de som ikke hadde hatt covid, men mente de hadde long covid, i snitt hadde hatt symptomene 100 dager lenger.

Kasper Iversen advarer mot at studien generaliseres til alle med long covid. Medlemmene av long covid-facebookgruppa kan skille seg fra befolkningen generelt. Dessuten kan personer med langvarige helseproblemer, være ekstra motivert for å delta i en studie.

Resultatene viser at det er viktig med tidlige og presise diagnoser – både for pasienten og for helsevesenet, sier Iversen til Politiken.

– Det nytter jo ikke å sende noen til behandling for senfølger av covid, om helseproblemene og symptomene deres ikke har noe med covid-infeksjon å gjøre, sier han.

 

Folkehelseinstituttet kom denne uken med en oppsummering av forskning på long covid. Den danske studien er ikke tatt med i deres rapport.

– Denne studien er interessant, men liten og har noen begrensninger. I vår oppdatering begrenset vi oss til større studier for å unngå å trekke muligens misvisende konklusjoner fra mindre studier, sier lege og seniorrådgiver Jan Peter William Himmels fra FHI.

Referanse:

Kamille Fogh m.fl.: Self-Reported Long COVID and Its Association with the Presence of SARS-CoV-2 Antibodies in a Danish Cohort up to 12 Months after Infection, Microbiology Spectrum, november 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no). 

abc nyheter

 

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-psykologiske-effekten-av-munnbind-bruk-hos-barn-som-ikke-nevnens-med-et-ord-av-helsemyndighetene-og-politikere.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/mere-enn-tusen-forskningsrapporter-som-viser-at-c-19-vaksinene-er-farlige.html

 

https://steigan.no/2023/04/fda-ma-innromme-at-det-er-grafenoksid-i-mrna-vaksinene/

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvis-dette-gar-igjennom-sa-kan-vi-alle-tvangsvaksineres-med-loven-hand.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/president-lula-i-brasil-de-fattigste-vil-miste-all-okonomisk-stotte-hvis-ungene-deres-ikke-tar-covid-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/thailand-vil-kreve-pengene-tilbake-for-vaksinene-de-kjopte-fra-pfizer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvordan-soke-erstatning-hvis-du-har-blitt-skadet-av-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/stavanger-aftenbladet-tar-et-oppgjor-med-myndighetenes-c-19-desinformasjon.html

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/tro-du-pa-nakstad-sin-bloff-om-at-vaksinene-ikke-er-arsaken-til-okende-sykehusinnleggelser-og-dodsfall.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nakstad-og-hans-like-ma-kritisere-alle-vitenskapelige-studier-som-er-negative-overfor-vaksinene-de-har-ikke-noe-valg.html