Nye beviser for at godkjenninga av Pfizer vaksina er rein svindel

 

Det finnes overhodet ikke noe vitenskaplig grunnlag som gjør at den eksperimentelle covid 19 vaksina til Pfizer ble godkjent, det vil være innlysende etter du har lest dette:

“Peter Doshi skriver i lederartikkelen at Pfizer og Moderna publiserte sine resultater 28. juli 2021 og oppga en effektivitet på opptil seks måneder. Men det er ikke noen 10 måneders oppfølgingsdata der, og sjøl om publiseringa er ny, bygger den på de samme dataene som de publiserte i sin pressemelding 1. april.”

Til å komme fra et av verdens ledende medisinske tidsskrifter må dette oppfattes som en flengende og knallhard kritikk mot både FDA og vaksineselskapenes store mangler når det gjelder vitenskapelig metode, og den understreker at det er grunn til å reise alvorlige spørsmål knyttet til både vaksinenes effektivitet og deres sikkerhet. Å godkjenne vaksiner på et så mangelfullt grunnlag burde vært utelukket. Å gjøre vaksiner med så dårlig vitenskapelig fundament obligatoriske, burde være vitenskapelig og politisk umulig. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/
Peter Doshi, som er seniorredaktør i BMJ (British Medial Journal), retter kraftig kritikk mot USAs Food and Drug Agency (FDA) og Pfizer for deres hastverk, deres bristende vitenskapelige metoder og viktige prosedyrefeil i måten godkjenningsprosessen for vaksinen foregår på. Lederartikkelen har tittelen “Does the FDA think these data justify the first full approval of a covid-19 vaccine?” https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/ Den konkluderer med å gjenta det kravet som BMJ stilte allerede i juni 2021 https://blogs.bmj.com/bmj/2021/06/08/why-we-petitioned-the-fda-to-refrain-from-fully-approving-any-covid-19-vaccine-this-year/
Peter Doshi skriver i lederartikkelen at Pfizer og Moderna https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1
Moderna har snakket om alt fra 95% til 100% effektivitet, https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study men som Doshi peker på viser data fra Israel tidlig i juli at effektiviteten hadde falt til 64% https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sees-drop-pfizer-vaccine-protection-against-infections-still-strong-2021-07-05/ og i slutten av juli ned til 39% for deltavarianten https://www.cnbc.com/2021/07/23/delta-variant-pfizer-covid-vaccine-39percent-effective-in-israel-prevents-severe-illness.html Det er veldig lavt, særlig fordi FDA forventer minst 50% effektivitet for at en vaksine skal kunne godkjennes https://www.fda.gov/media/139638/download
Det har kommet dit, skriver Doshi, fordi metodene har vært så mangelfulle som de har vært. Bare 7% av dem i testgruppa hadde blitt fulgt opp og det var inntil seks måneder og ikke etter seks måneder. Så sjøl om den siste publiseringa i preprint kommer ett år etter at prøvene startet, har de ingen data om effektivitet etter et halvt år. Og det er i den perioden da Israel sier at effektiviteten hadde falt til 39%.
Tidligere FDA-kommisjonær Scott Gottlieb, som nå sitter i styret til Pfizer https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/scott_gottlieb_elected_to_pfizer_s_board_of_directors sier at man må huske at vaksinene er designet for å «redusere risikoen for alvorlig sjukdom og dødsfall» https://www.cbsnews.com/news/transcript-dr-scott-gottlieb-face-the-nation-08-01-2021/
Men studiene er ikke designet til å undersøke alvorlig sjukdom, skriver Doshi
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037 Når det gjelder å hindre dødsfall er det altfor lite data i studien til å kunne trekke noen konklusjon.
FDA skal angivelig gi godkjenning til en markedsføringslisens, men uten noen nye data etter 13. mars og det midt inne i det som var satt opp til en toårs prøveperiode https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
I tillegg vil ikke FDA innkalle til noe møte i sin rådgivende komité https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2086 til tross for at de i fjor forpliktet seg til det https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200814.996612/full/
Peter Doshi skriver:
Før preprint var mitt syn, sammen med ei gruppe på rundt 30 klinikere, forskere og pasientadvokater, at det rett og slett var for mange åpne spørsmål om alle covid-19-vaksiner til å støtte godkjenning av dem dette året. Preprintet har dessverre tatt opp svært få av de åpne spørsmålene, og har reist nye. Jeg gjentar vår oppfordring: «brems og gjør dette vitenskapelig riktig – det er ingen legitim grunn til å skynde seg å gi lisens til en vaksine mot coronavirus.»
FDA bør kreve at selskapene fullfører den toårige oppfølginga som opprinnelig planlagt (selv uten en placebogruppe kan mye fremdeles læres om sikkerhet). De bør kreve tilstrekkelige kontrollerte studier med pasientresultater i den nå betydelige befolkningen av mennesker som har kommet seg etter covid. Og regulatorer bør styrke offentlig tillit ved å sikre at alle får tilgang til de underliggende dataene https://ebm.bmj.com/content/early/2021/08/08/bmjebm-2021-111735

 

Relatert lesing:

I fjor 4. desember 2020, så ble en ny lov innført som forbyr bruk av opplysninger som bevis i straffesaker som Koronakommisjonen har mottatt https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80831&fbclid=IwAR11g8q2Ggd5C74cq7xVhbEPfoaDRHV3rfM9HVeDVA7enJWNqMm_ro7GQHo

Ett samlet Storting sto bak forslaget, det vil si at de såkalte opposisjonspartiene stemte for denne loven https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=80831&dnid=1

Et lite utklipp fra forslaga til loven:

“Forslagtil lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen).
§ 5 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak.
Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.”

Godkjenninga av Pfizer vaksina er rein svindel og korrupsjon

“Det er altså de ansvarlige for den største medisinske skandalen i USAs historie til nå som har godkjent Pfizers vaksine. Muligheten er definitivt til stede for at denne skandalen vil bli enda større enn opioidskandalen.
Det var fungerende sjef for FDA, Janet Woodcock, som til sist godkjente vaksinen. Hun var også med på å godkjenne OxyContin og Fentanyl og hevdet at disse ikke var avhengighetsskapende. Hittil har nærmere 500.000 amerikanere dødd av disse ekstremt avhengighetsskapende legemidlene.
Woodcock var tidligere sjef for FDAs Center for Drug Evaluation and Research (CDER) der hun spilte en nøkkelrolle i å godkjenne disse opioidene, også for barn i alderen 11–16. Woodcock jobbet sentralt i FDA da de godkjente Purdue Pharma’s opioid, OxyContin.
En reportasje i 60 minutes på CBS News i februar 2019 gir FDA mye av ansvaret for å starte den katastrofale opioid-skandalen i USA. De intervjuet den tidligere medisinprodusenten Ed Thompson som sa at det var FD som ga grønt lys til den opioid-epidemien som til nå har drept nesten en halv million amerikanere. BigPharma tjente milliarder på milliarder av dollar på disse opioidene.
Janet Woodcock var direkte delaktig i at OxyContin fikk et så stort gjennomslag. Da hun forsvarte FDAs beslutning sa hun:
«Sjøl om høyere totale daglige doser var forbundet med dødelige utfall, kan det ikke konkluderes med at de høyere totale daglige dosene har en årsakssammenheng med dødsfall, gitt at de andre variablene ikke er målt … det er ingen maksimal dose for opioider.»” https://steigan.no/2021/08/pfizers-vaksine-godkjent-i-usa-av-de-samme-som-godkjente-de-dodelige-opioidene/
“Pfizer er et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her: “Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
Ifølge Transparency International finnes ennå ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene. Alle fagfellevurderte studier om kortsiktig effektivitet og mulige bivirkninger har blitt finansiert, organisert, koordinert og støttet av farmasiselskapene. Dessuten: Ingen av studiedataene er offentliggjort, eller gjort tilgjengelig for forskere som ikke jobber for disse selskapene.
I Pfizers rapport om deres c 19 vaksine kan man lese at vaksinerte kan overføre deler av vaksinen til uvaksinerte ved hudkontakt, sex m.m. Se side 67 og side 132 her https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf?fbclid=IwAR2RNkb4bt4D1PTGCN9WltE5QRPAT8UjllI-FkdJBft__fI0wykiIRvf7cs

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.
I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:
FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381
FDA scientists allege mismanagement at agency https://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/
Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical
“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/
Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/
“President Joe Biden var tydeligvis i ekstase da USAs Food and Drug Administration (FDA) meldte at de har gitt full godkjenning til Pfizer/BioNTechs eksperimentelle vaksine. Han krevde at alle amerikanere «må vaksinere seg nå», og oppfordret de store korporasjonene i USA til å kreve vaksinering for alle ansatte. Men er det virkelig snakk om en «endelig godkjenning»?
Ganske riktig sendte FDA det de kalte et Approval letter 23. august 2021 til Pfizer/BioNTech Det kan lastes ned her: https://www.fda.gov/media/151710/download Men det er noe svært merkelig med dette brevet til å være et «endelig godkjenningsbrev».
Vaksineprodusenten er bedt om å undersøke vaksinens sikkerhet når det gjelder barn; Deferred pediatric Study C4591001 to evaluate the safety and effectiveness of COMIRNATY in children 12 years through 15 years of age.
Den studien har en frist ril 31. oktober 2023! En tilsvarende studie av vaksinen for barn mellom 6 måneder og 12 år har en frist til 31. oktober 2024! (Godkjenningsbrevet s. 5) Hvordan kan noe være endelig godkjent hvis det fortsatt skal testes i flere år? FDA pålegger Pfizer/BioNTech å gjøre ytterligere studier at hjerteproblemer som følge av vaksinen:
We have determined that an analysis of spontaneous postmarketing adverse events reported under section 505(k)(1) of the FDCA will not be sufficient to assess known serious risks of myocarditis and pericarditis and identify an unexpected serious risk of subclinical myocarditis. Furthermore, the pharmacovigilance system that FDA is required to maintain under section 505(k)(3) of the FDCA is not sufficient to assess these serious risks. Therefore, based on appropriate scientific data, we have determined that you are required to conduct the following studies:
Fristen for endelig rapportering av disse studiene er satt til 31. oktober 2025. FDA vet altså at vaksinen kan føre til hjertefeil og ser dette som så alvorlig at Pfizer/BioNTech må gjøre studier i mer enn fire år før de kan konkludere! Faktisk er den aller siste fristen for disse studiene satt til 31. desember 2027! Hvordan kan noen som kaller seg ansvarlige myndigheter pålegge folk å ta en vaksine som sjøl godkjenningsmyndigheter som er utrolig vennligstilte overfor industrien ikke vil gi endelig stempel før om fem år?” https://steigan.no/2021/08/er-fdas-godkjenning-av-pfizers-vaksine-fake-news/
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” Hvor mange vil få alvorlige bivirkninger av de nye eksperimentelle c 19 vaksienene om to år? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020:
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.”

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav, bekrefter en ny analyse av covid-infeksjonsdata. Dette skriver BBC https://www.bbc.com/news/health-57766717

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn. https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

Hvor nyttig er vaksinen for de unge? De blir sjeldent syke. Og de som er vaksinert kan også smitte. Skal de ta en vaksine som ikke hindrer smitte, for å beskyttes mot alvorlig sykdom, fra en sykdom de ikke blir alvorlig syke av? https://binders.info/articles/133/No_heart_feelings_.html?fbclid=IwAR1oZBQvxDFoOtapmZymtG6lXEceLyZRCWZA4s34CM16e5FCO4ewtegDV3k

 

https://olehartattordet.blogg.no/nye-beviser-for-at-godkjenninga-av-pfizer-vaksina-er-rein-svindel.html

 

Teksten fortsetter under videoen

 

Relatert lesing:

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/fda-domt-til-a-frigi-covid-19-vaksinedokumenter.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den
https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html?fbclid=IwAR1E8Q9RusmMAyUIMKX-l2x41F47G-K0IcLnwlha5YWqGmCVcDyj7-1Ma3A

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html?fbclid=IwAR2e4bHgmw_ofDHizPy1PhRVyxHRx2plVfSqspao0gj_gVdXse_oG-K8pbY

 

https://olehartattordet.blogg.no/sci-fi-teknologi-som-i-dag-er-en-realitet-er-en-trussel-mot-menneskeheten.html

 

 https://www.adlibris.com/no/bok/the-problem-with-science-9780197536537

 

Unnskyld, ordet som får deg ut av ei lei knipe

 

Hvor mye er egentlig en unnskyldning verdt hvis man må bli presset til å måtte gi en? Politikerne er et godt eksempel på det. Og når de endelig har gitt en unnskyldning som de ble tvunget til å gi fordi de ble avslørt, så er det liksom greit, en unnskyldning som aldri ville kommet hvis det ikke var press inne i bildet.

I de fleste tilfeller er det strategisk lurt å si unnskyld, gjerne med en krokodilletåre piplende ut av øyekroken fordi manipulerende og kyniske individer vet at folk flest tilgir hvis man legger seg flat uansett hvor hyklersk og løgnaktig en unnskyldning er. 

Så i fremtiden burde de viktigste spørsmålene våre kjære oppegående journalister stiller være som følger i saker der unnskyldninger har blitt tvunget frem:

Ville du sagt unnskyld hvis du ikke ble avslørt, og ville du sagt unnskyld hvis du ikke hadde blitt tvunget til det? Og svarer vedkommende ja, så bruker man oppfølgings spørsmålet: Hvorfor gjorde du ikke det da, dette er jo i etterkant, og det beviser vel at du lyver?