Ufrivillige prøvekaniner

 

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den:

 

“Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensaen i 2009 skapte problemer for unge og barn som utviklet alvorlige bivirkninger som narkolepsi/katapleksi.

Norsk pasientskadeerstatning har så langt betalt 365,3 millioner kroner i erstatning til 154 av i alt 825 personer (flest barn og unge) som i løpet av de siste 11 år har søkt om erstatning for vaksinasjonsskader.

Men de fleste søknader, 617, får avslag – og noen venter fremdeles. Langtids vaksinasjonsskader kan være vanskelige å bevise og erstatte, men er svært alvorlige for dem som blir rammet!

Allerede i oktober 2009, før Pandemrix-vaksinen var tilgjengelig i Norge, ble helsemyndighetene advart mot vaksinen fordi den hadde uheldig sammensetning og inneholdt adjuvans og kvikksølv i multidosebeholdere.

Dessuten var svineinfluensaen ikke livstruende for befolkningen som helhet og var på retur. Pandemrix var dårlig utprøvd og derfor bare betinget godkjent av det medisinske kontrollorganet i EU; European Medicines Agency (EMEA).

EMEA hadde autorisert Pandemrix under «exceptional circumstances», ettersom det per 5. oktober 2009 ikke var mulig å få full informasjon om vaksinen! Den var ikke testet mot gravide, barn og unge voksne, hadde liten beskyttende effekt (bare 60 prosent fikk spesifikke antistoffer) og en av ti fikk bivirkninger.” https://www.dagbladet.no/kultur/advarslene-ble-blankt-avvist/72500316?fbclid=IwAR0lf4EhXGee5mpLevlnax8Uyqc-CVyPFLUfzFcfFZbko9z95cu5zm5o6KM

 

 

Her prøver altså FHI-direktør Camilla Stoltenberg og bagatellisere narkolepsien som mange fikk som bivirkning av svineinfluensavaksina:

“Vi kunne fått like mange narkolepsisyke også uten vaksinen, mener hun.
Men Stoltenberg tar feil, sier forskningsdirektør Markku Partinen ved Helsinki Sleep Clinic. Ingen studier dokumenterer at svineinfluensaviruset i 2009 og 2010 ga økt risiko for narkolepsi i Europa, ifølge Partinen.
– Det hun sier, er ikke sant. Vi har en metaanalyse som viser at narkolepsirisikoen økte signifikant hos dem som ble vaksinert med Pandemrix i Europa, i forhold til dem som ikke ble vaksinert, sier Partinen til Dagbladet.” https://www.dagbladet.no/nyheter/mener-fhi-sjefen-tar-feil-om-svineinfluensa/73087107?fbclid=IwAR1kbHpugqIomE7vV7lLZMzdd8-FJf3PNzKH8jqWNsQZ49T3o3KUi2en0-s

 

 

“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408?fbclid=IwAR147y2FwxXmBYYa11p7gc6P3PA67SsIKFKW9qc27gnWfu3MSP5kCGxBJLU

 

 
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.

Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

“(VG Nett) Noen få utvalgte helsetopper fikk under et døgn på seg på seg før hele Norges befolkning ble oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen. Beslutningen om at hele nasjonen burde vaksinere seg mot svineinfluensa ble tatt i ekspressfart. Forslaget ble sendt på e-post-høring til de 20 medlemmene av Pandemikomiteen.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BolMv/avgjorde-vaksine-til-alle-paa-19-timer?fbclid=IwAR0YPv0mo9odvH5M9gjXWTIG8XnP87H6Etm2Ipgt-t93X700SzOK8dQo8SM

 

“Svineinfluensa-pandemien er «en av århundrets største medisinalskandaler -Wolfgang Wodarg

Han har derfor innkalt partene til møte førstkommende tirsdag. Helsekomiteen vil til bunns i saken, og arrangerer en åpen parlamentarisk høring tirsdag 26. januar. Både Verdens helseorganisasjon (WHO), vaksineprodusenter og uavhengige medisinske eksperter vil diskutere saken med parlamentarikerne.

– Noe er galt i WHO. Etter høringen vil vi prøve å gi anbefalinger slik at vi ikke får falske pandemiadvarsler fra WHO, sier Wodarg til ABC Nyheter

Les også: Høring om svineinfluensaen

– Var ikke en pandemi:

Han har sett seg lei på at den farmasøytiske industrien dikterer pandemiberedskapen. Han mener at legemiddelindustrien ikke kan ha patent på å utvikle et såpass viktig preparat som vaksiner.

Den tyske parlamentarikeren er også epidemiolog og tidligere helsedirektør i Flensburg, og derfor har han fulgt H1N1-pandemien nøye fra 11. juni og fram til i dag.

– Vi vil ha mer åpenhet og gjennomsiktighet i WHO og prosessene der. Et skille mellom de økonomiske og de helsemessige sidene er nødvendig. Vi vil at WHO skal operere uavhengig av legemiddelindustrien, som faktisk bare gikk og ventet på pandemivarselet. Målet er at ingen farmasøytiske bedrifter skal få innflytelse på pandemiberedskapen, sier han.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/01/22/103574/noe-er-galt-i-who?fbclid=IwAR2lwkNN84-aTXIQ0t40W9-w_-NoW-r8BuwOtVwvu4o8m2jFiziRSfLeAR0

 

 

“Forskere ved Folkehelseinstituttet har fulgt både vaksinerte og ikke-vaksinerte barn og unge etter svineinfluensa-pandemien, for å se om vaksinen hadde alvorlige bivirkninger.

Nå viser resultatet av studien at det var økt forekomst av narkolepsi blant dem som fikk vaksinen, melder Folkehelseinstituttet.

72 barn og unge mellom fem og 26 år ble bekreftet rammet av narkolepsi mellom oktober 2009 og utgangen av 2012. Gjennomsnittsalderen da symptomene startet, var 12 år.

Av disse var 56 av pasientene vaksinerte og 16 var uvaksinerte. Det betyr at også uvaksinerte personer hadde en viss risiko for å utvikle narkolepsi.

Folkehelseinstituttet anbefalte store deler av befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa høsten 2009.

Studien tyder på at vaksinerte hadde fem ganger høyere risiko for å få narkolepsi enn uvaksinerte etter tre års oppfølging, viser studien som er utført av lege og forsker Lill Trogstad og kolleger ved Folkehelseinstituttet.

Direktør Camilla Stoltenberg kommenterte svineinfluensa-vaksinasjonen på et kurs for journalister denne uken. Hun mente Folkehelseinstituttet i dag ville hatt en annen åpenhet knyttet til usikkerhet og uenighet om vaksinen, enn det de hadde i 2009 og 2010.

– Kort tid etter pandemien mottok vi signaler fra Sverige og Finland om at flere barn var blitt rammet av narkolepsi, og man mistenkte en sammenheng med Pandemrix-vaksinen, forteller Lill Trogstad til forskning.no.

Derfor gikk også forskere i gang med å registrere forekomsten blant barn og unge under 30 år også i Norge.

– Våre funn om økt risiko samsvarer med funnene i andre land, sier hun.”
https://forskning.no/vaksiner-sykdommer/ny-studie-svineinfluensavaksine-ga-okt-risiko-for-narkolepsi/357799?fbclid=IwAR1xXESSraWigLLIjnbsAwIZ76mAGFlfUw-7EYjrZZ562MdWLATBoQIUdlQ

 

 

“Advokat Helge Husebye Haug mener at langt flere egentlig skulle hatt erstatning for sykdom som følge av vaksine, men at staten er alt for restriktiv i vurderingen av hvem som har krav på erstatning og hvor mye de har krav på.” https://www.nettavisen.no/nyheter/avspiser-vaksineofre-papirlegene-til-staten-er-en-rettssikkerhetsfare/s/12-95-3424151734?fbclid=IwAR29WlfTkWuta4PaJgoDW6axmKXxWVGyuqK4m-4qBpYiCFsWAinYEpCeQzg

 

 

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket synes det er helt greit at folk som får vaksinen blir brukt som prøvekaniner for legemiddelindustrien. Han promoterer og ivaretar altså selgerens produkt, mens forbrukerne de har han overhodet ikke noe til overs for.

“Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009 inneholdt en egen «forsterker», en adjuvans, som skulle øke kroppens immunrespons. Den samme adjuvansen planlegges nå brukt i covid-19-vaksiner.

Flere forskere Dagbladet har snakket med, sier at adjuvansen AS03 i vaksinen kan ha vært medvirkende til at den autoimmune sykdommen narkolepsi ble trigget etter vaksinen.

Men Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, har ingen betenkeligheter med at den samme adjuvansen skal benyttes i en covid-vaksine.

– Det gledelige med covid-vaksinene, er at de prøves ut i veldig store studier, slik at man kan avdekke også mer sjeldne og alvorlige bivirkninger. Og selvfølgelig ønsker vi best mulig utprøvning av alle vaksiner, sier han til Dagbladet.

Adjuvansen, som produseres av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), har ikke blitt brukt i noen andre vaksiner enn Pandemrix – inntil nå.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bruker-omstridt-forsterker-i-covid-vaksine/73138780?fbclid=IwAR3HZrzYkqm7_id5hO_P31GgWZk5557s8VajFajoqYZuOcGtRNf-vfPTQ3A

 

 

“Hanne Kristin Gjestrumbakken, ufør helsesøster og vaksineoffer med diagnosen Sjøgrens syndrom/fibromyalgi Mette Holt, ufør sykepleier og vaksineoffer med diagnosen ME Kjell Magne Enget, ufør rådgiver og vaksineoffer med diagnosen PLS/ALS.

PANDEMIEN MED svineinfluensa ble aldri dramatisk, men vaksinen (Pandemrix) som skulle berge 13.000 norske liv, ga alvorlige bivirkninger, uopprettelige skader og, i noen tilfeller, dødelig utgang. Staten påtok seg, og fritok produsenten GlaxoSmithKline, ansvaret for bivirkninger og skader. Men fortsatt venter vaksineofre på at staten, ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), skal innfri løftene.

Langt de fleste som søkte om erstatning, har fått avslag. Mange orket ikke å ta kampen, mens noen har gått bort. Helsemyndighetene er bekymret over vaksinemotstand i befolkningen. Dette er det all grunn til å være. Etter et slikt medisinsk selvskudd burde man gjøre alt for å rette opp skadene og gjenreise tillit.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/06/05/et-trist-jubileum/?fbclid=IwAR0CY-deaUVxnHA4oJ70ix1KcE4OAA1htLErkJ2vx1ZtSJT24yG8KyOj5vk

 

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

“»Det er for lidt fokus på, at det er okay at sige nej. Man skal ikke tvinges til at tage vaccinen. Og jeg tror desværre, at mange sidder med følelsen af, at de bliver presset til det, fordi folk reagerer sådan,« siger Camilla.
Camilla Spelmann Søegaard kan mærke, hvordan stemningen ændrer sig, hver eneste gang emnet kommer på banen, og hun siger de seks ord:
»Jeg vil ikke have en vaccine.«
Den 36-årige kvinde er sosu-assistent i hjemmeplejen og bliver derfor betegnet som den slags frontpersonale, der står forrest i køen til covid-19-vaccinerne- 
Mange af Camillas kollegaer glæder sig da også til at få den længe ventede vaccine, men selv springer hun over.
»Det handler simpelthen om, at jeg ikke er tryg ved vaccinen i forhold til bivirkninger i fremtiden. Det er rigtigt, at man har testet den, men det er jo kun på den korte bane,« siger Camilla Spelmann Søegaard til B.T.
Derfor har Camilla besluttet, at hun ikke vil have vaccinen.
Men er det ikke uansvarligt, når hun arbejder med ældre mennesker?
Nej, mener hun selv.
»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have den. Når mine ældre borgere får den, behøver jeg jo ikke blive tvunget til det. Og jeg går selvfølgelig stadig med visir, maske og så videre,« siger hun.
Hun kan dog tydeligt mærke, at ikke alle er enige i Camillas beslutning.
Efter at have holdt på sin holdning i lang tid er vaccinen den seneste tid blevet så stort et samtaleemne, at hun eksempelvis på arbejdet har måttet lufte sit ‘nej til vaccinen’.
»Man kan mærke, at folk bliver frustrerede med det samme og spørger: ‘Hvorfor kan du ikke bare tage den?’ Så folk er ret uforstående,« siger hun.” https://www.bt.dk/samfund/camilla-er-sosu-hjaelper-og-vaccinenaegter-det-er-okay-at-sige-nej?fbclid=IwAR1whAqFUnPdtaeuFIka6ahzKpkTnH0rWKEY3CgNO7xh1RV24JL_BWt4k8E

 

 

 

“WHOs sjefforsker Dr. Soumya Swaminathan uttrykte skepsis over hva koronavirusvaksinen egentlig gjør med hensyn til overførbarhet da hun snakket under en WHO-pressekonferanse 28.desember 2020. En reporter spurte om noen som reiste fra utlandet og hadde fått vaksinen, ville utgjøre en risiko for overføring av samfunnet hvis de besøkte et sted der det er begrenset spredning i samfunnet.

«Jeg tror det vi lærer nå og fortsetter å vente på flere resultater fra vaksineforsøk, er å virkelig skjønne om disse vaksinene, bortsett fra å forhindre symptomatisk sykdom og alvorlig sykdom og dødsfall, om de også vil redusere infeksjoner eller forhindre folk i bli smittet av viruset, hindre dem i å overføre det eller overføre det til andre mennesker, ”sa Swaminathan.

«For øyeblikket tror jeg ikke at vi har bevis på noen av vaksinene om å være sikre på at de kommer til å forhindre at folk faktisk får infeksjonen og derfor kan gi den videre,» sa Swaminathan. «Jeg tror inntil vi vet at vi vet mer, må vi anta at folk som har blitt vaksinert må ta de samme forholdsregler til det er et visst nivå av flokkimmunitet i befolkningen.»

Så for dem som måtte tro at vaksinene er veien tilbake til et normalt liv, kan det være lurt å tro om igjen.” https://steigan.no/2021/01/whos-forskningssjef-usikkert-om-vaksinen-vil-hindre-smitte/?fbclid=IwAR3NiMpXMzT_0htTb68lLOr7U0c3GVsio0_KgpAlc5bNVYiHMYx-276TQdA

“Leger bruker ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør.

Ifølge Norsk etymologisk ordbok betyr smitte «overføring av sykdom». Er man smittet, er man altså syk.

En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke. Leger bruker derfor ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Vi sier at personen er bærer eller kolonisert. To norske vitenskapelige studier tydeliggjør forskjellen på det å være kolonisert av et smittestoff sammenlignet med å være smittet.

I 1974/75 rammet en dødelig meningokokkepidemi Nord-Norge, også en mann på Svalbard døde. Dette ga mulighet til å undersøke utbredelsen av denne farlige bakterien i en avgrenset befolkning.

Man fant at 48 prosent av alle menn og 19 prosent av alle kvinner var bærere av meningokokker uten å være syke. I alderen 15–24 år fant man meningokokker hos 2/3 av alle menn. Gruvearbeidere hadde bærerfrekvens på mer enn 60 prosent, mens blant ansatte på kontor, i skole og barnehage var færre enn 20 prosent bærere av bakterien. Sentrale helsemyndigheter fant likevel ingen grunn til å sette inn smitteverntiltak.

Smittestoff uten å være syk

En undersøkelse i barnehager viser at ufarlig bærertilstand også gjelder virus. I to forskjellige barnehager undersøkte man gjennom to vintersesonger forekomsten av 19 forskjellige sykdomsvirus hos barn. Man fant at 43 prosent av barna var bærere av alt fra ett til tretten slike virus, likevel hadde 35 prosent av disse barna ikke tegn til sykdom.

Selv for meget farlige bakterier og virus er det ingen direkte sammenheng mellom påvist smittestoff og sykdom. Det er derfor individuelle og personlige forhold som avgjør om et smittestoff skal føre til sykdom.

Informasjonen bør være mer realistisk

Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017. Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.”
Dag Bratlid Professor emeritus og barnelege https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR2k11bT0TXAxPzKQrxhq4yabphsV6U–XfPYApZ3-zOt2rBJpZD50qzMOQ


“Jens Jensen (24) er så syk at han knapt forlater senga, elleve år etter svineinfluensavaksinen. Moren visste ikke at vaksinen ikke var testet på barn. Hun føler seg ført bak lyset av myndighetene.

Elleve år etter er han så hardt rammet av den alvorlige nevrologiske sykdommen narkolepsi at han sjelden forlater senga.

Jens er erklært ung ufør av NAV.Den såkalte modellvaksinen som vaksinen bygget på, var testet på rundt 5000 til sammen, men blant dem var bare 300 barn, i alderen tre til ni år. Ingen på samme alder som Jens hadde testet den.” https://www.dagbladet.no/nyheter/sonnen-fikk-narkolepsi—de-lurte-oss/73047509?fbclid=IwAR2gGNLLQsedtitvY4dW1BzpoAI8mquPTj8VAvfY4Z_CEB9l-c1_ftEWUtw

 

 

“Charlotte er én av 156 nordmenn som har fått erstatning fra staten for varige skader etter svineinfluensavaksinen. 859 har søkt.

De aller fleste som ble rammet, var barn da de fikk vaksinen. Som Charlotte. 102 pasienter som har fått erstatning var under 18 år da de tok vaksinen.

2,2 millioner nordmenn ble vaksinert i oktober 2009 til mars 2010. De fulgte myndighetenes klare råd. Men massevaksinasjonen reddet trolig bare to til seks liv utenfor risikogruppene, anslo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en rapport.
Nå står vi overfor en ny beslutning om en mulig massevaksinasjon mot covid-19. Det haster. En vaksine er trolig helt nødvendig for at samfunnet vårt skal komme tilbake til normalen. Den kan være klar tidlig i 2021. Charlottes foreldre har alltid stolt på myndighetenes vaksineråd. De mener vaksiner er helt nødvendige, og vet at ingen vaksiner er helt uten risiko. Men i 2009 ble de ført bak lyset av myndighetene, mener de. Nå vil de ha åpenhet om nøyaktig hva som skjedde, for å unngå at noe liknende kan skje igjen.” https://www.dagbladet.no/magasinet/charlotte-17-ble-skadet-for-livet/73019630?fbclid=IwAR0E1EcDrzfDOSgcW_YrLUifA7PuM6PBTGE9BxYpr5REP3HPt4rKseoi6lk

 

 

“Elleve år etter vaksinen er det fortsatt mange som kjemper for erstatning.

66 saker er til behandling hos NPE og klageorganet Helseklage. Av dem har 18 fått erstatning, men klaget på beløpet.

I tillegg behandles 11 saker i rettssystemet etter avslag i NPE, ifølge Helseklage.

Både NPE og Helseklage understreker at det at mange saker fortsatt er til behandling, skyldes at skadene ble meldt lenge etter vaksinen – se undersak.

Rundt hundre pasienter som hevder de har fått narkolepsi etter vaksinen har fått avslag på erstatning. Blant dem er Lone.” https://www.dagbladet.no/magasinet/fikk-narkolepsi-lone-22-slass-for-erstatning/73074501?fbclid=IwAR0noZ2W-I1QfCbfPWm9aPQBriMLDKXQJRdY4entoSVy_QIoHAPRrdObgvc

 

 

“Barn som fikk narkolepsi etter svineinfluensa­vaksinen sliter med fedme og depresjon. Dette er en livslang og alvorlig sykdom, sier forsker.” https://forskning.no/sykdommer-sovn-vaksiner/barn-som-fikk-narkolepsi-etter-svineinfluensavaksinen-sliter-med-fedme-og-depresjon/1778965?fbclid=IwAR1HlyOTgyybZl8IYxYrNdJx3usVEBeZeGs2x_9m3U5Q2mToYhaEgPHu578

 

 

“Över fyra hundra svenskar drog nitlotten under massvaccinationen mot svininfluensan 2009. De fick den obotliga sjukdomen narkolepsi. De flesta drabbade var barn och tonåringar när de tog sprutan. I dag kämpar de för att få livet att fungera.

Hittills har 440 svenskar fått narkolepsin klassad som en läkemedelsskada efter att de vaccinerades med Pandemrix mot svininfluensan.
Deras hjärnceller som styr vakenhet och sömn har mer eller mindre förstörts vilket gör att de lider av ständig trötthet, plötsliga sömnattacker och störd nattsömn.
Man sover bort majoriteten av sitt liv och går runt som en zombie helt uttömd på energi, förklarar 21-åriga Meissa Chebbi från Örebro.
Svårt att få jobb
Flera berättar att de har haft svårt att avsluta sina studier och att hitta jobb.
– Det är en otrolig stress att uppleva att man inte klarar av att arbeta tillräckligt mycket för att ta hand om sig själv och överleva, säger 25-åriga Kajsa Asp från Göteborg.

 

 

“Ny rundspørge lavet af DM viser, at der stadig er store problemer med politisk indblanding i den frie forskning, og at problemerne ikke begrænser sig til Aarhus Universitet, der har været ramt af flere skandaler.”  https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2020/juni/rundspoerge-myndigheder-presser-forskere-til-at-aendre-resultater?fbclid=IwAR22CVivyekKh4cT5OL9VSvLRsIQRCHA5GWE_ITJt8vYh-P9OovRE_l8M-c

Og dette har vært kjent siden 2010 her i Norge. Aftenpostens SKUP rapport i fra 2010 dokumenterer det http://2010.metoderapporter.skup.no/2010-05%20Styrt%20forskning.pdf

 

 

Danske forskere delte i romjulen resultater av forskning som viser at majoriteten av vaksiner øker den generelle dødelighet i befolkningen. HELE 6 AV 10 VAKSINER GAV ØKT DØDELIGHET! Vi må snakke mer om vaksinenes uspesifikke effekter. Sitat: “Ifølge klinisk professor Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet er emnet så ømtåligt, at mange sundhedsmyndigheder, herunder Verdenssundhedsorganisationen WHO, indtil videre har valgt at vende det blinde øje til den sandhed, som nogle danske forskere fortæller, at de har kendt til længe. Det er meg helt uforståelig at myndighetene våger å gjennomføre koronavaksineeksperimentet.” https://sciencenews.dk/da/vacciner-paa-flere-punkter-stadig-en-uafklaret-historie?fbclid=IwAR09uvOeHt0ZQoDSDUVgGaLqXc14ZGde5YRqNRDiqciQywOfKCoqRgELSUk

 

 

De spørsmålene jeg stiller her er jo spørsmål som alle burde stille seg ikke bare jeg. Har folk mistet evnen til å tenke fornuftig? I 7 år har vi sett at den sittende regjeringen er totalt inkompetente når det gjelder å forvalte skattebetalernes penger og så er det liksom helt greit at Solberg gir bort 200 millioner dollar uten at vi skal få innsikt i hva de blir brukt til?

Men hva med de 4 milliardene som ble sprøytet inn for vaksineutvikling her? Hva har de pengene gått til? Fikk de utviklet de vaksinene eller hva skjedde https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nzX0d/gates-og-erna-satser-milliarder-paa-epidemi-vaksine
Finnes det et offentlig regnskap som ligger tilgjengelig ute på nettet slik at vi kan få innsyn i det?

Det kan se ut til at det er korrupsjon inne i bildet her:

“27. januar 2015: I en tale på en giverkonferanse i Berlin lover statsminister Erna Solberg at Regjeringen vil gi mer penger til den globale vaksinealliansen Gavi.
Norge har i mange år vært en betydelig økonomisk bidragsyter for alliansen, som ble etablert for 17 år siden.
Fra 2012 til 2016 har både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen bidratt med flere milliarder kroner. Denne januardagen varsler Solberg at pengebidraget skal økes til 1,25 milliarder kroner årlig.
Dermed har Norge forpliktet seg til å gi over 6 milliarder kroner til programmet frem mot 2020.
Aftenposten har fått tilgang til utkastet, som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen.
Ifølge Riksrevisjonens utkast fantes det fra januar 2012 til 15. juni 2016 12 utgående dokumenter med Gavi, enkeltpersoner ansatt i Gavi eller styrerepresentanter som adressat.
For årene 2012, 2013 og 2015 manglet brev til Gavi som bekrefter årlige utbetalinger fra UD i Oslo.
Antall dokumenter med «Gavi» i sakstittelen i arkivsystemet lå mellom 15 og 29 dokumenter pr. år i perioden 2012 til 2015. I 2016 økte det kraftig, til 89.
Mener mye mangler i arkivet:
Da Riksrevisjonen besøkte UD på Victoria terrasse i fjor sommer og gjorde søk på antall treff på ordet «Gavi» i alle e-postkasser på departementets e-postserver, fikk de treff i 25.000 e-poster.
Misforholdet mellom antall dokumenter i arkivet og mengden treff på e-postserver og fellesområdet er en indikasjon på at mye av saksbehandlingen disse årene kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet, ifølge utkastet til rapporten.” https://www.aftenposten.no/norge/i/G7WEV/sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-ud?fbclid=IwAR33HB_9zWLQuIlAjhrnzoigPLy-SXdQFlQg6uGHuR2BmVhDTw8Hl9x2FDY
Og vil det bli lagt ut et offentlig regnskap og oversikt over hva de 200 millioner amerikanske dollarne som Solberg nå har lovet bort, hva de vil bli brukt til? Å gi bort 200 millioner dollar av skattepengene våre uten et offentlig tilgjengelig regneksap som forteller oss hvordan disse pengen blir fovaltet og hvem de går til, det forteller i hvertfall meg at det er noe som skurrer big time:
“- Hei, alle sammen. I tider som denne er det så viktig å stå sammen, selv om det er fra våre egne hjem. Vi står overfor en felles global utfordring som bare kan bli løst ved en samlet global innsats. Og vi må velge å vise solidaritet med dem som er rammet, og vi må støtte de som står i frontlinjen av denne kampen, forteller Solberg inn i kameraet.
– Og vi må komme bedre ut av dette med de bærekraftige utviklingsmålene. Det er derfor Norge har forpliktet 200 millioner amerikanske dollar til søken om å finne en vaksine som kan bli tilgjengelig for alle. Vi har også økt vår støtte til WHO og til UN Humanitarian Response, fortsetter hun.
Solberg nevner også at Norge har tatt initiativ til å bidra til FNS nye coronafond for global innsats. Fondet skal bistå utviklingsland med svake helsesystemer i å møte coronapandemien, og å komme raskest mulig på beina igjen når krisen er over.” https://www.dagbladet.no/kjendis/overrasket-i-stjernespekket-sending/72375454?fbclid=IwAR2MV3ECTmQDp9_d9UD0_2e8XdHtsI-VpmM8UwMyZKqlq5qEXZwD4daNzpI
“Kampen for å få folk til å miste troen på sitt immunforsvar forsetter ufortrødent. Men denne gangen kjøper ikke professor Karen Angeliki Krogfelt WHOs skremselskampanje :
“Det ville da være merkelig, hvis dette her blir det første viruset i historien, hvor sykdommen ikke gir immunitet.
Jeg vet ikke, hva jeg skal si til WHOs melding. Det er litt forvirrende. Vi vet ikke, hva den er basert på, så det undrer meg litt, hva den skal til for.
Hvis folk ikke bliver immune, så kan man heller ikke bruke en vaksine, og det er jo det, som WHO ellers snakker om, så det er også rett og slett selvmotsigende
Jeg har foreløpig ikke sett ett vitenskapelig bevis på at folk har blitt testet positivt, og deretter en stund etter å ha blitt syke igjen.” https://www.bt.dk/samfund/who-udmelding-undrer-forskere-det-haenger-ikke-sammen?fbclid=IwAR1swljR-WMxy3hwjC03e1C0iL2DIZjUGH-fnfi19wQvAF2QGR8XYTlEqpY
“Filmskaper Lilian Francks søken etter å oppdage hva som ligger bak den altruistiske fasaden til verdens største folkehelseorgan, medfører at hun avdekker et skremmende bilde av korrupsjon.
Gjennom intervjuer med høytstående personer hos WHO, tidligere ansatte og statsråder, undersøker filmen hvordan slik storskala-korrupsjon kan fortsette uforstyrret. Det er en historie om en korrupt politisk organisasjon, som i stor grad er finansiert av private aktører.
“Filmen avslører hemmelige påvirkninger fra tobakk, farmasøytisk og atomkraftindustriene hos organisasjonen. Hun viser et skremmende portrett av vårt nåværende samfunn, der regjeringspolitikken blir borte.” (IMDb)” https://dagfallet.com/2020/04/21/trust-who-tysk-dokumentar-avslorer-en-korrupt-helseorganisasjon/?fbclid=IwAR3CLwtd_MoY-37Mj-0jvs4KrhoD2nKNZicOR3jkX5rADz0tI46UmJUOCdc
Og vil man se en annen dokumentarfilm som har klare paralleller til dokumentaren over her så kan jeg anbefale denne på det sterkeste “The Corporation” https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg

 

“Den som betaler måltidet bestemmer menyen. Dette er gammel visdom, og den er høyst aktuell når man ser på finansiering og kontroll i verdens helseorganisasjoner. En studie som ble publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet viser at de siste tiårene har det vært en markant glidning vekk fra langsiktig finansiering og over til mer skjønnsmessig, problemorientert finansiering, og et svært slående trekk er hvor mye mer makt The Bill & Melinda Gates Foundation har fått over verdens helseorganisasjoner.
«Tre viktige trender innen global helsestyring de siste to tiårene har vært: mot mer skjønnsmessig finansiering og bort fra kjerne- eller langsiktig finansiering; mot styring fra flere interessenter og vekk fra tradisjonell regjeringssentrert representasjon og beslutningstaking; og mot smalere mandater eller problemfokuserte vertikale initiativer og vekk fra bredere systemiske mål etterspurt gjennom multilateralt samarbeid.«
Det betyr altså at den strategiske og langsiktige programstyringa som for eksempel Verdens helseorganisasjon har stått for er blitt mer og mer skiftet ut med smalere mandater og mer problemorienterte initiativer. Dette gjør at investorenes rolle er blitt vesentlig styrket.”

 

 

“Det globale vaksinemarkedet utgjør bare en liten del av den sektoren vi kaller farmasøytisk industri, men til gjengjeld vokser vaksinemarkedet svært raskt og er svært profitabelt, og det er i høy grad monopolisert.

I 2000 var den globale omsetninga på vaksinemarkedet bare 5 milliarder dollar. I 2019 var omsetninga 12 ganger så stor, nemlig 59,2 milliarder dollar, og det er forventet å øke betraktelig fra 2020, av nærliggende grunner. Verdens helseorganisasjon WHO publiserte en presentasjon av vaksinemarkedet i 2013 som inneholder mye nyttig informasjon (pdf).

Denne presentasjonen svarer blant annet på spørsmålet i vår overskrift: Hvem kontrollerer det globale vaksinemarkedet?” https://steigan.no/2020/05/hvem-kontrollerer-det-globale-vaksinemarkedet/

“Vanligvis tar det over ti år å få på plass en effektiv vaksine. Eksperter begynner å tro at det kan være mulig å ha en effektiv vaksine mot koronaviruset allerede i høst.”
https://www.dn.no/utenriks/koronaviruset/johns-hopkins-university/brasil/forbereder-masseproduksjon-av-koronavaksine-i-host-hva-som-har-skjedd-frem-til-na-er-bare-fantastisk/2-1-820535?fbclid=IwAR2HrxvDWVPPrmjOYZb8MW-X1_kjcrTJUl8tJG_hJhdSzs7vP4dWyCy53bM

Ikke noe logikkbrist i det som blir sagt i artikkelen fra Dagbladet over her, neida. Dokumentasjon på hva som skjer når vaksiner ikke testes ut over lengre tid før de brukes på mennesker det har selvfølgelig ikke noe for seg å snakke om, det beste er å tro blindt på de som produserer vaksinene for de er jo selvfølgelig helt objektive når de skal selge et produkt. Ja jeg er sarkastisk noe jeg har all grunn til å være fordi dette har jeg dokumentert ut til fingerspissene at ikke henger på greip, og den dokumentasjonen finner du her https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html og her https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html
 

https://www.dn.no/utenriks/koronaviruset/johns-hopkins-university/brasil/forbereder-masseproduksjon-av-koronavaksine-i-host-hva-som-har-skjedd-frem-til-na-er-bare-fantastisk/2-1-820535?fbclid=IwAR2skF9BYxnfTdkw6RMapTnJOqgCszAOEN5CmaLKluma_wjo7I8zVR7GOcM

 

“Det er ikke lett for den jevne fjernsynsseer å vurdere, men følgende er fakta:

Som forsker står hun oppført med doktorgradavhandlingen fra 2018. Den handler ikke om virus, men om overmedisinering av eldre. Hun er også registrert med en løpende forskningsjobb, og heller ikke den handler om koronaspredning eller virus. Tvert imot er temaet effekten av glutenfri diett for pasienter med bindevevssykdommer.
 
De aller fleste som har brukt regneark har erfart at søppel inn, gir søppel ut. Og alle som har sett de store variasjonene i smitte, sykdom og død mellom land, vil forstå at det er fullt mulig å få regnearket til å produsere både skrekkbilder og mer moderate fremtidsvisjoner avhengig av hva du legger inn.” https://www.nettavisen.no/okonomi/legen-som-advarer-mot-150000-dode-i-norge-er-ikke-ekspert-pa-korona-virus/3423939570.html?fbclid=IwAR09brU2EZA9qgc-VNEcc0nZpkzaUpW9j8Dn8_FVt5VrpHtRwSr9KsMBtGY
 
The Vaccine Experiment – In the service of good, pt 1 of 4

https://www.youtube.com/watch?v=H6JiUwkrTNk

 

Dokument 2 Et løfte om beskyttelse del 1 av 3
https://www.youtube.com/watch?v=9dUCdUi1v8c

 

The ethical foundation of adressing scientific conflict of interest https://www.youtube.com/watch?v=2BCoh8ahM_8&fbclid=IwAR2WzL2oa6U4baa4VIRHw3eX8kPDje5vn1C5GN9513fXiRFnR5tfg953EiU

 

Bayer s HIV medicine scandal https://www.youtube.com/watch?v=6ue87cmNiJI

 

Å selge sykdom https://tidsskriftet.no/en/2014/05/selling-disease

 

“Norske myndigheter får skarp kritikk for måten de behandlet skadelidende pasienter etter forsøket med meningokokkvaksinering for tolv år siden. I en ny rapport framlagt tirsdag ettermiddag får Folkehelseinstituttet flengende kritikk blant annet for ikke å ha informert om risikoen ved vaksineringen, i den hensikt å få høyere deltakelse.” https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/folkehelseinstituttet-loy-om-risiko/1390507.html

 

“May Britt Hovland (38) fikk utmattelsessykdommen ME etter å ha deltatt i et vaksineforsøk som barn. Nå har hun fått medhold i lagmannsretten om at hun har krav på erstatning fra Staten. 341 andre har søkt om det samme.” https://www.aftenposten.no/norge/i/wE7AG/me-syk-vant-over-staten-i-erstatningssak

 

“Mellom 1988 og 1991 ble 180 000 skoleelever ved 1335 norske ungdomsskoler vaksinert.

I tillegg deltok 50 000 rekrutter i det gigantiske vaksineforsøket mot meningokokk B-bakterien som forårsaker hjernehinnebetennelse.

Krever uavhengig gransking Gruppa, som nå krever en uavhengig gransking, viser til at vaksineforsøket ble slaktet av en regjeringsoppnevnt granskingskomite i 2007. Deres påstand er at den såkalte Aasland-rapporten ikke fikk noen konsekvenser, slik daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lovet at den skulle.” https://www.dagbladet.no/nyheter/1988-180-000-skolebarn-og-50-000-rekrutter-ble-vaksinert-na-295-syke-vil-ha-gransking/60819794?fbclid=IwAR0Mxk41mftc2O54V9o-CPYgcN7PDiMcb7cDhSoI1_FYmOiBfqxQJTCQpuo

 

Folkehelseinstituttet beklager meningokokkvaksineprosjekt på 80- og 90-tallet. https://www.dagbladet.no/nyheter/slakter-vaksineprosjekt-pa-barn-og-rekrutter/66393438?fbclid=IwAR3Hf0aKAk_B0sRODlq0goc-9ETElPfau4VEePwT2-fuEIdYERzwGVSxipQ

 

“Jeg er en av de hysteriske hypokonderne som har toget inn og ut av legekontor uten å få mye til svar. Kan ikke leger som ikke har svar, bare innrømme at de ikke vet?” https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6nywr/leger-som-ikke-har-svar-boer-toerre-aa-innroemme-at-de-ikke-vet

 

“Da Olai var to år gammel tok han vaksine mot svineinfluensa, noen år senere fikk han narkolepsi. Likevel får han ingen erstatning.” https://www.nrk.no/osloogviken/ma-sove-to-ganger-om-dagen-1.12202433

 

 

Over hundre personer har meldt fra om problemer meed smaks – og luktesans etter å ha tatt svineinfluensavaksinen. Bivirkningene overrasker Legemiddelverket.” https://www.nrk.no/vestland/legemiddelverket-er-overrasket-1.7742981?fbclid=IwAR04myGGB36D8hG_HsSI_BBPIsiDmqx2j93-CI4lfKXXy5db6NEYv1fvkEs

 

I 2009 tok Charlotte Fjærvik Press vaksinen mot svineinfluensa, som har gitt henne og 70 andre barn redusert livskvalitet resten av livet. https://www.tv2.no/a/6560028/?fbclid=IwAR0TvTKYzb0cI4CfWcdr1xmsSpO85VI7zbF4gzMBfsOHd7BGvsgiA05iWdY

 

“Tidligere studier har også bekreftet at det var en sammenheng mellom vaksinasjon med Pandemrix og narkolepsi.

– Sammenhengen mellom vaksinasjon og narkolepsi var som forventet sterk. Etter 3-års oppfølging var risikoen for narkolepsi om lag fem ganger høyere for vaksinerte enn for ikke-vaksinerte, sier lege og forsker ved Folkehelseinstituttet, Lill Trogstad.” https://www.tv2.no/a/9009035/?fbclid=IwAR2V6rbHWPkdMnfOKfg67dWVQW2ZuoRPcgDQaRy2rnrNszPGLY68xlR76Qw

 

 

Trøndere får 3,2 milloner etter vaksine tabbe. Så langt har 348 nordmenn fremmet krav om erstatnings grunnet bivirkninger fra vaksinen Pandemrix, som ble brukt under svineinfluensa-pandemien i 2009-2010. Aftenposten skrev fredag at 50 nordmenn har fått erstatning for å utvikle narkolepsi, sovesyke, som følge av vaksinen. https://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7920995.ece?fbclid=IwAR2eChnErew3zMxnHNTOtvR1SKWUNuZnlXibj2-bDWE-g9a2Bh4pAo4EycE

 

“NSF bistår fem sykepleiere som mener de har fått ME av svineinfluensavaksinen.Da svineinfluensaen kom i 2009, ble helsepersonell prioritert i vaksinekøen. Det var begrenset tilgang på Pandemrix, men meldingen fra myndighetene var entydig: Vaksiner dere!

Norsk Sykepleierforbund (NSF) bistår fem sykepleiere som søker erstatning fordi de mener de har fått ME av svineinfluensavaksinen Pandemrix.Nå har én av dem fått medhold fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i at vaksinen har ført til ME. Erstatningsutmålingen er ikke ferdig behandlet ennå. De fire andre sykepleierne har fått avslag fra NPE, men har anket til Pasientskadenemnda.” https://sykepleien.no/2014/06/fikk-me-av-vaksine-far-erstatning?fbclid=IwAR2-t2olYyPgPONEgKhHeGTn2A_GzYAn_VJANPWWmRymuGW7sjyD372_7cE

 

“Sønnen til professor Ola Didrik Saugstad fikk 6,5 millioner kroner. – Flere burde fått erstatning, sier medisineren.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bare-legesonnen-har-fatt-erstatning-etter-vaksina/64726031?fbclid=IwAR2qtmEOa5GM-IYiC5VctGCp9osxq-8dsJEZePx6G2Uk4eDZF6JtQ413dmw

 

“Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.

– WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.

Solbakk er professor ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og ved Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen, for tida i forskningspermisjon.” https://forskning.no/epidemier-virus-helsepolitikk/vaksine-troverdighet-i-grus/842823

 

“Preben Aavitsland, ekspert på smittevern, ble svært overrasket da bivirkningene av vaksinen mot svineinfluensa ble kjent.

– Aftenposten skrev fredag at 70 barn fikk narkolepsi utløst av Pandemrix-vaksinen. Var det virkelig nødvendig å anbefale denne vaksinen til alle nordmenn for å hindre en mulig pandemi?

– Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte vaksinen til alle nordmenn for å redusere deres risiko for alvorlig sykdom og død som følge av H1N1-viruset (svineinfluensa) høsten 2009 og årene senere.

– Du sa flere ganger da vaksineringen sto på at FHI ikke ventet farlige bivirkninger. Hvor overrasket ble du da narkolepsi-sammenhengen ble kjent?

– Svært overrasket. Dette kom som en bombe på alle fagfolk. Det er jo så overraskende at det ennå er en del som ikke helt vil tro det.

– Du var ikke med på avgjørelsen om å anbefale vaksine til alle nordmenn, men har i etterkant forsvart at det ble gjort. Hva sier du i dag, var det en rett avgjørelse?” https://www.aftenposten.no/norge/i/zL1AO/narkolepsi-kom-som-en-bombe-paa-alle-fagfolk#.UeG8-Y30GSp

 

“Vaksineprodusent forlangte ansvarsfritak. Norge ikke hadde ikke noe valg når de inngikk avtalen, ifølge Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet mener Norge ikke hadde ikke noe valg når de inngikk avtalen som fritok vaksineprodusenten GlaxoSmithKline for ansvar for eventuelle bivirkninger av influensavaksinen.

– Skulle vi få vaksine mot svineinfluensa, måtte vi gjøre en avtale med GlaxoSmithKline om fritak fra erstatningsansvar, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksineprodusent-forlangte-ansvarsfritak/65264439?fbclid=IwAR3jSJioyXcP0CnCdrnKyqXuWxME76X3kkH8YI-jh1Jetv0rctUPPrBq59c

 


“A recent military study shows military personnel evaluated who received the flu vaccine were at 36 percent increased risk for coronavirus with varied benefit in preventing some strains of the flu.
 
“Examining noninfluenza viruses specifically, the odds of both coronavirus and human metapneumovirus in vaccinated individuals were significantly higher when compared to unvaccinated individuals (OR = 1.36 and 1.51, respectively) (Table 5).”
 
The study, published in the scientific journal Vaccine January 2020, was conducted by the Armed Forces Health Surveillance Branch Air Force Satellite at Wright-Patterson AFB, OH.” https://www.disabledveterans.org/2020/03/11/flu-vaccine-increases-coronavirus-risk/?fbclid=IwAR1ew-1bf8EVV56zzIsyxUiyn5hDnwnnI4IujE0PcNsBNutVUb3A6x-uqpA

 

 

“Scientists who drew up the key World Health Organisation guidelines advising governments to stockpile drugs in the event of a flu pandemic had previously been paid by drug companies which stood to profit, according to a report out today.

An investigation by the British Medical Journal and the Bureau of Investigative Journalism, the not-for-profit reporting unit, shows that WHO guidance issued in 2004 was authored by three scientists who had previously received payment for other work from Roche, which makes Tamiflu, and GlaxoSmithKline (GSK), manufacturer of Relenza.” https://www.theguardian.com/business/2010/jun/04/swine-flu-experts-bigpharmaceuticalfbclid=IwAR0nXXZb4m0WF_wOMX5t1kDnuQismCANYlo4ppkTYgDmJHeehHDGU7Eu8_Y

 

“Det er mer enn såre luftveier og forkjølelse som har ødelagt sesongen for Tarjei Bø (28). Nå forteller skiskytteren at han ble dårlig etter å ha tatt en vanlig influensavaksine.” https://www.vg.no/sport/skiskyting/i/22k9y/tarjei-boe-jeg-ble-syk-av-influensavaksinen#xtor=CS6-6-[23909118%20tarjei_boe_jeg_ble_syk_av_influensavaksinen]

 

En prøvevaksine mot influensa viste seg å inneholde levende fugleinfluensavirus. https://www.nrk.no/livsstil/fant-fugleinfluensa-i-testvaksine-1.6515693?fbclid=IwAR1FKXSJnsEj9LrgqkslqsRrxcAL2eFyRZbMvEPGPY2T-hI_cPD2ZB_Nk5k

 

“Regjeringen har satt av penger slik at alle 12-årige jenter skal få tilbud om å vaksinere seg mot viruset HPV til høsten. Viruset kan føre til livmorhalskreft. Vaksinen er den første i verden som kan forebygge kreft.

Nå skriver Bioteknologonemda i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinen må utsettes. Årsaken er at de savner god nok dokumentasjon på vaksinens effekt og sikkerhet, og vil ha en ordentlig debatt før vaksinetilbudet trer i kraft.

– Bioteknologinemnda føler at det har gått for fort i svingene. De som skal ta denne dramatiske avgjørelsen allerede til høsten, vet ikke nok. De har ikke nok kunnskap til å vurdere dette på en balansert måte, sier Torleiv Ole Rognum, medlem i Bioteknologinemda.” https://www.nrk.no/livsstil/vil-stoppe-kreftvaksine-1.6523069?fbclid=IwAR2WzL2oa6U4baa4VIRHw3eX8kPDje5vn1C5GN9513fXiRFnR5tfg953EiU

 

“Over hundre personer har meldt fra om problemer meed smaks – og luktesans etter å ha tatt svineinfluensavaksinen. Bivirkningene overrasker Legemiddelverket.” https://www.nrk.no/vestland/legemiddelverket-er-overrasket-1.7742981

 

“I Norge vaksinerte 45 prosent av befolkningen seg, mens ingen vaksinerte seg i Polen. Likevel var det flere som døde av svineinfluensa i Norge.

Midt under massevaksineringen gikk Ulvestad ut og hevdet at norske myndigheter skapte et skrekkscenario av svineinfluensaen.

– De spredte et fryktbilde som var helt ute av takt i forhold til den situasjonen vi hadde, sier han.Han trekker fram at 32 døde av svineinfluensa i Norge. I en vanlig sesonginfluensa dør mellom 1000–1500 personer.

– Det var ingen vits å legge fram svineinfluensaen som en nasjonal risiko, sier Ulvestad og legger til at det naturligvis var helt riktig å vaksinere utsatte personer.” https://www.tv2.no/a/3708979

 

“Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.” https://www.npe.no/no/Om-NPE/Aktuelt/Pandemrix-135-millioner-i-erstatning/?fbclid=IwAR3MnQ7xKYUTt9nia2It36huRLxlH2uIDFyltPPjLcFqpuq5PG6xa-qR2eE&fbclid=IwAR3MnQ7xKYUTt9nia2It36huRLxlH2uIDFyltPPjLcFqpuq5PG6xa-qR2eE

 

“Oljefondet har så mange aksjer i GlaxoSmithKline at Norges utgifter til vaksinekjøp snart er tjent inn igjen” https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2009/11/oljefondet-tjener-paa-influensavaksine

 

“Selskapet som produserer vaksinen som norske myndigheter kjøpte inn fikk et overskudd på over 50 milliarder norske kroner i fjor. (2010)

I går hørte vi på Dagsrevyen om forskere som ønsket finne metoder for å kurere barn og unge voksne som fikk narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksine, hadde søkt selskapet om midler, som i dette farmasøytiske selskapet omtrent dreide seg om lommepenger i forhold til hva de tjener, men de fikk avslag.

Argumentet for avslaget, var ifølge selskapets representant i Norge, regelverket de hadde om ikke å gi støtte til forskning på medisiner, som ikke ville bli solgt av dem.
Og de føler intet ansvar for den skade de har påført barn og unge med denne vaksinen. Kun om de selv kan tjene penger på også det.” https://www.nrk.no/norge/tjente-grovt-pa-svineinfluensaen-1.6979199?fbclid=IwAR0LFuF7EucNLbZ0zm7zK5erZwO9Jt7Z5Z1EJQ38pcaAsQ_TQzpkWrj4sd0

“Ny forskning: Influensavaccin ger inte effekt – men kan orsaka sjukdom.

Det väletablerade brittiska forskningsinstitutet Cochrane har presenterat en ny rapport om effekten av influensavaccinering.

– Det är inte färre dödsfall – och inte färre sjukdagar – bland de som blivit vaccinerade jämfört med de som tagit vaccin, säger forskaren Tom Jefferson.” https://www.aftonbladet.se/halsa/a/ddLOEJ/forskare-vaccin-mot-influensa-verkar-vara-vardelost?fbclid=IwAR1QgDTF1e-ivFDK3uN7m2aiQs8pih-RUKoELDPT6bOatvF19DRnEeJxU7Q

 

“Fra svineinfluensaen startet i oktober 2009 og til og med utgangen av 2012, fikk 72 pasienter under 30 år diagnosen narkolepsi, melder Folkehelseinstituttet.

56 av disse pasientene var vaksinerte med Pandemrix, og 16 var ikke vaksinerte.

De som fikk diagnosen var mellom fem og 26 år, og det tok gjennomsnittlig åtte måneder fra vaksinasjon eller influensa til symptomer på narkolepsi startet.

Tidligere studier har også bekreftet at det var en sammenheng mellom vaksinasjon med Pandemrix og narkolepsi.

– Sammenhengen mellom vaksinasjon og narkolepsi var som forventet sterk. Etter 3-års oppfølging var risikoen for narkolepsi om lag fem ganger høyere for vaksinerte enn for ikke-vaksinerte, sier lege og forsker ved Folkehelseinstituttet, Lill Trogstad.” https://www.tv2.no/a/9009035/?fbclid=IwAR2WzL2oa6U4baa4VIRHw3eX8kPDje5vn1C5GN9513fXiRFnR5tfg953EiU

 

“Lægerne på Rigshospitalet afviser selv at lade sig vaccinere mod influenza, fordi de frygter bivirkningerne. Nye tal fra Lægemiddelstyrelsen peger på en stribe alvorlige bivirkninger – blandt andet dødsfald.” https://politiken.dk/indland/art5028441/L%C3%A6ger-t%C3%B8r-ikke-tage-influenzavaccine

 

“Svenske børn, der er blevet syge af den omdiskuterede vaccine mod svineinfluenza H1N1, har nu udsigt til kæmpe millionerstatninger.

BT kan i dag fortælle, at man i Sverige er ved at lægge sidste hånd på en særlov, som vil give svenske børn, der har fået den frygtede hjernesygdom narkolepsi, efter at de i 2009 og 2010 lod sig vaccinere mod svineinfluenza, op til hver 10 mio. kr. i erstatning.

Dermed lægger svenskerne sig milevidt foran Danmark, hvor der indtil videre er udbetalt 1,2 mio. kr. som det højeste i erstatning til en dansk dreng, der har fået narkolepsi efter at være blevet vaccineret med Pandemrix mod svineinfluenza.” https://www.bt.dk/sundhed/vaccine-skandale-nu-betaler-sverige-millioner-i-erstatning-til-ofre?fbclid=IwAR0pQbFDduq8O8oEPm4kPCryK-jsPmhVkDXyzexboOzie7Qx7NVEvqB_hIY

 

“Elias, 16, har inte gått till skolan på tre år.

Linda, 37, får kom-ihåg-lappar av sina barn.

Johan, 23, gav upp universitetsstudierna och flyttade hem till pojkrummet.

Birgitta, 57, äter tolv tabletter amfetamin om dagen – ändå har hon svårt att hålla sig vaken.

5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig mot svininfluensan för sex år sedan. 470 anmälde att de fick narkolepsi av sprutan.

Nu på torsdagen, den 12 maj, tar riksdagen ställning till om det ska finnas ett tak på 10 miljoner kronor i ersättning för förlorad eller utebliven inkomst – ett tak som inte finns i Norge och Finland.

Expressen har talat med människorna som omröstningen handlar om.” https://www.expressen.se/nyheter/longread/64-svenskar-sprutan-forstorde-vara-liv/?fbclid=IwAR3x76tqrxOKDrq8-jgfORwRogoGkmQj6Vu9CV_wpSbPe_hUjnmwFKU0ZCY

 


Etter massevaksineringen 
som følge av svineinfluensaen ble mange alvorlig syke av vaksinen. Det ble rapportert om bl.a. narkolepsi, ME, allergisjokk, spontanaborter og død. Det kom i ettertid frem av en undersøkelse foretatt av det svenske legemiddelsverket på vegne av den svenske regjeringen i 2016, at de fleste vaksinerte ble syke inntil 2 år etter vaksineringen. Hvor mange som ble syke etter 3, 4 eller 5 år sier undersøkelsen ingenting om.

Som et resultat av den svenske undersøkelsen, økte de grensen for å få erstatning fra 8 til 16 mnd etter vaksinering. I Norge hadde omlag 100 fått erstatning i 2015 og 300 fått avslått på sine søknader.

Nå i den pågående corona-pandemien, og under svineinfluensaen, spekuleres det med store mørketall av smittede og syke som ikke blir/ble registrerte. Hva da med skader, sykdom og død etter vaksineringen? Finnes det mørketall her også? Vil de som blir syke flere år senere bli fanget opp og registrert?

Merk at det i Norge «bare» døde 33 mennesker som følge av svineinfluensa og 2.2 millioner nordmenn ble vaksinert. Hvor mange spontanaborter skjedde som følge av vaksineringen? Mange gravide var først ute i dette eksperimentet. Blir vi i det hele tatt informert om at det finnes en slik risiko?

Det bør være til stor bekymring for alle, at noen søker å påtvinge oss en vaksine som ingen kjenner verken kort eller langtidsvirkningen av.

Svineinfluensavaksine kan ha tatt livet av 14 fostre:

https://www.tv2.no/a/3139153

Kutter granskning av svineinfluensavaksine:

https://www.tv2.no/a/3138259

Døde en uke etter H1N1-vaksinen:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2009/12/04/100605/dode-en-uke-etter-h1n1-vaksine-ikke-rapportert?fbclid=IwAR0BzoO1tr4ci0WezCrw6bi03lwqdFr5T069n6_2osJMaQ_i6MNBhjSzV34

Svensk mann 29 år lam etter svineinfluensavaksine:

https://www.dagbladet.no/nyheter/svensk-mann-29-lam-etter-influensavaksine/65185651?fbclid=IwAR25-cJdHLyys85qI_lQmCa6PtCFepfhD6BtcVQiyEx4oNsTmOEA5ZoVcHM

Alvorlig syke etter svineinfluensavaksine:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JjlQX/300-alvorlig-syke-etter-svineinfluensavaksine

Midt under svineinfluensa pandemien kom det frem rapporter om at eksperter i WHO fikk betalt av legemiddelindustrien.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/01/22/103574/noe-er-galt-i-who?fbclid=IwAR0aR3XkH7ISn_qbFYxdr5znDFq6PnJ5KWJq9Pgku5ulRiAaOsKbb5FJz38

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2009/11/30/100475/h1n1-eksperter-far-betalt-av-legemiddelindustrien?fbclid=IwAR0g5BC-CEHOaaTIJ5y1N95Y0my4-W9OR3yKSizFYX2grUHNN7ZfA1ZF4PA

 

“Hundreds of children suffered adverse reactions after they were given the flu shot in 2010 with many of them taken to hospital. It led to an Australia-wide suspension of the vaccination for children under five.”

https://www.abc.net.au/news/2014-06-06/settlement-for-saba-button-severely-disabled-by-flu-vaccine/5505632?fbclid=IwAR2lB0fw7bAbuXLPGrh3MNHfoxTu1rbl_uD5v-_kFROka_CrEAYh8qDUmes

“Bill Gates drømmer altså om å gjøre menneskeheten til digitalt kveg som skal få digital tatovering av alliansen hans, og inntil vi har fått det, skal det være forbudt å møtes, ha fagforeningsmøter, demonstrasjoner og liknende.
 
Bill & Melinda Gates Foundation er også ledende deltaker i «Better Than Cash Alliance» sammen med blant annet Ford Foundation, Clinton Foundation, Citi Foundation, Omidyar Network (eBay), Coca Cola, USAID og FN.
 
Med den globale vaksinen tilført digitale nanopartikler blir dette globalistenes kinderegg: enorme profitter på milliarder av vaksiner, kontroll over massene og digital valuta.
 

Og som Sveriges tidligere rikspolitisjef Björn Eriksson sa: – Å frata innbyggerne muligheten til å benytte kontanter er å lede dem rett inn i et digitalt diktatur.

Hadde det ikke vært lurt å våkne opp nå, før dette er gjennomført og det ikke er noen vei tilbake?” https://steigan.no/2020/04/bill-gates-forbud-mot-massemoter-og-demonstrasjoner-til-alle-er-vaksinert/?fbclid=IwAR2c6FbNbf4uhCtTDRh9zkEgSWPRMPwp1jShedxDHMf5jysAevSt5yDxo_A

“Hvem er Bill Gates? En programvareutvikler? En forretningsmann? En filantrop? En global helseekspert? Dette spørsmålet, dette er ikke bare et akademisk spørsmål, det er i ferd med å bli et veldig reelt spørsmål for de som begynner å innse at Gates ufattelige formue er blitt brukt til å få kontroll over alle sentrale posisjoner innen folkehelse, medisinsk forskning og vaksineutvikling. Og nå som vi får presentert selve problemet som Gates har snakket om i årevis, vil vi snart finne ut at denne programvareutvikleren uten medisinsk opplæring, kommer til å utnytte den formuen til å kontrollere skjebnen til milliarder av mennesker.” https://steigan.no/2020/05/hvordan-bill-gates-monopoliserte-det-globalehelsemarkedet/fbclid=IwAR14LWZgTcZm5CIPXCmuqfG8P6dpz3toS2xHZgyPGqI7_5HRBG3d47dzdlM

“In February this year, Global Justice Now criticised the Bill and Melinda Gates Foundation for its “ideological commitment to promote neoliberal economic policies and corporate globalism”, calling for the foundation to be subject to an international investigation as a result of its global activities.
 
“The World is being sold a myth … [the Gates Foundation] has regular access to world leaders and is in effect personally bankrolling hundreds of universities, international organisations, NGOs and media outlets, has become the single most influential voice in international development,” said the report.
 
Bill Gates has made it clear that in his opinion the world should remain in lockdown “until we have a vaccine that we’ve gotten out to basically the entire world.”
 
Either way, as lockdown continues to hamper the lives of millions of people, and destroy thousands upon thousands of businesses, we are continually told that lockdown is here to stay until we have a vaccine — undoubtedly under the advice of the healthcare- and pharmaceutical-led professionals who in some way shape or form fall within reach of the Gates Foundation.
 
Whichever of the large pharmaceutical corporations ends up producing a vaccine, the Gates Foundation stands to make a solid financial return on its investment. It is unlikely that any one company will have the ability, let alone the resources, to produce vaccinations for seven billion people, as Gates is suggesting.”

“Under the “digital inclusion” initiative, Bill Gates was pushing for India’s Aadhaar digital ID system to expand around the world prior to the outbreak. The World Bank is heavily invested in the project.

Bill Gates has emerged as a global “authority” in the wake of COVID-19, funding vaccines and advising governments on how to respond to the pandemic.

Gates was busily working to establish global digital ID infrastructure long before the outbreak, which is now being promoted as a way to combat the virus.” http://www.oldthinkernews.com/2020/04/12/bill-gates-world-bank-helped-build-global-digital-id-structure-before-pandemic/?fbclid=IwAR1f25okdcbNpmlPeT7rHzFSg8SEB2oqwPBFgjBd2sgI2-x5-SqKtOIpHHs

“The world’s second-richest man, Microsoft founder Bill Gates, was a major Irish bank bondholder ahead of the financial collapse that saw the taxpayer put on the hook for the €64bn bank bailout.

Gates was a bondholder in Anglo Irish Bank, Irish Nationwide Building Society, Bank of Ireland and Allied Irish Bank, according to filings seen by the Sunday Independent. The filings detail investments held by Gates’ Bill and Melinda Gates Foundation.

The identities of wealthy bondholders in the Irish banks, bailed out in most cases by Irish citizens, have never been revealed fully.” https://www.independent.ie/business/irish/bill-gates-was-bondholder-in-bailedoutirishzombiebanks29226533.htmlfbclid=IwAR2ZY1eprq6d99gBuBeRetzV_Cz12VzeevS9iKxT8W7TJEw1nSx_4QigF6k

Teksten fortsetter under bildet

 

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.

Så den neste bankkrisa blir et gigantran.

Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

“Jeffrey Epstein was not Bill Gates’s only connection to convicted sex offenders involving minor children. Gates had an engineer working out of his home in Seattle who was busted with over 6000 images of child pornography in which some images included the rape of children. This POS was never jailed for this until after he was convicted nearly a year later and just like Gates’s buddy Epstein was only given a very short sentence — 90 days in jail with 2 years probation.” https://www.youtube.com/watch?v=89n7vGbOlkw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2K51Nnd9ds9Ju7SipYZ_6mw4HMXeiWqZ6xcytY7GgalmYJ70CNu3vZ0o8

“While the efforts of fellow billionaire philanthropist Michael Bloomberg to use his wealth to win the presidency foundered amid intense media criticism, Gates has proved there is a far easier path to political power, one that allows unelected billionaires to shape public policy in ways that almost always generate favorable headlines: charity.
The result has been a new model of charity in which the most direct beneficiaries are sometimes not the world’s poor but the world’s wealthiest, in which the goal is not to help the needy but to help the rich help the needy.
Through an investigation of more than 19,000 charitable grants the Gates Foundation has made over the last two decades, The Nation has uncovered close to $2 billion in tax-deductible charitable donations to private companies—including some of the largest businesses in the world, such as GlaxoSmithKline, Unilever, IBM, and NBC Universal Media—which are tasked with developing new drugs, improving sanitation in the developing world, developing financial products for Muslim consumers, and spreading the good news about this work.
The Nation found close to $250 million in charitable grants from the Gates Foundation to companies in which the foundation holds corporate stocks and bonds: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva, and numerous start-ups—with the grants directed at projects like developing new drugs and health monitoring systems and creating mobile banking services.
Gates, along with a growing chorus of billionaires, has also used his public platform to push back on a proposed wealth tax, supported by both Elizabeth Warren and Bernie Sanders. A wealth tax would take a percentage of a billionaire’s assets every year, limiting the accumulation of wealth—and possibly the amount of money spent on philanthropy. Gates counters that charity work reduces income inequality.”
“It should come as no surprise, then, that Gates owns 500,000 shares worth 23 million US dollars (or more) of Monsanto stock.
The very same company that has been caught running slave rings in Argentina in which workers were forced to work 14+ hours a day while withholding payment, has used their massive finances to fund organizations that literally fake FDA quotes to support GMOs, and of course peddling through GMOs that have been linked to numerous health concerns.
This is not even taking into account the farmer suicides that occur around every 30 minutes due to Monsanto’s failing GMO crop yield bankrupting small-time farmers in India’s notorious ‘suicide belt‘.”
“Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Det er uklart hvor lenge vaksinen gir beskyttelse og derfor også hvor ofte man trenger påfyll. Dermed er det umulig å fastslå kostnadene, men anslag ligger på 100 – 150 millioner kroner per år.

Siden vaksinen ikke virker mot alle HPV-typer assosiert med kreft, er det uklart om andre typer humant papillomvirus tar over. Det er også uklart hvordan HPV-vaksinen reagerer med andre typer vaksiner eller hvordan den reagerer med f.eks. bruk av p-piller. I Norge ønsker man å innføre vaksinen fra 12 års alder i forbindelse med annen barnevaksinering, men forsøkene er utført hos eldre jenter.

To store legemiddelfirmaer produserer i dag hver sin HPV-vaksine. Vaksinene er godkjent i Norge og kan fritt kjøpes på apotek. I USA har myndighetene stilt som vilkår for vaksinen Gardasil at legemiddelfirmaet Merck må samarbeide med Kreftregisteret i Norge for å undersøke langtidseffekt og at det må gjennomføres en studie i samarbeid med norske myndigheter dersom vaksinen innføres som del av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Legemiddelfirmaenes inntekter følger av salgsvolum. De store volumene oppnås når vaksinene tas inn i offentlige vaksineprogrammer. For å nå dit kreves påvirkning av offentlige beslutningstakere. Slik påvirkning kan for eksempel skje gjennom å etablere «folkebevegelser» (som grupper på Facebook), skrive leserinnlegg i lokalpressen, kontakte helseinteresserte politikere og påvirke faggrupper som jordmødre, helsesøstre og ulike medisinske retninger.
Avgjørende er det å formulere treffende budskap, for eksempel at vaksinen er viktig for kvinnehelse, bidrar til likhet i helsetilbudet, beskytter våre unge jenter eller er viktig i et globalt perspektiv. Alle disse virkemidlene er benyttet i forhold til HPV-vaksinen.” https://tidsskriftet.no/2009/02/gjesteskribent/hpv-vaksine-naivt-og-velment

 

“Over 400.000 danske piger har indtil nu fået HPV-vaccinen for at undgå at få livmoderhalskræft. Men samtidig oplever flere, at de har fået alvorlige bivirkninger på grund af vaccinen.

Kronisk hovedpine, mavesmerter, voldsom svimmelhed, hukommelsesproblemer eller føleforstyrrelser. Det er blot nogle af de alvorlige bivirkninger, som foreningen Vaccinationsforum er bekendt med, og som fremgår af Sundhedsstyrelsens notat ’Nyt om bivirkninger’ fra juni i år. 468 har indberettet bivirkninger, hvoraf 53 er alvorlige. Derfor er det på tide, at de ’bliver taget alvorligt af myndighederne’, mener formanden for Vaccinationsforum, Else Jensen.” https://www.bt.dk/danmark/400.000-piger-i-fare-hpv-vaccinen-kan-give-alvorlige-bivirkninger?fbclid=IwAR0kzOxl-EmVmBQadWHnkBPpcMIU5yK9geGh9Amqt8rReHuKRd5dpzIoupI

 

“Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RPoe8/fikk-betalt-av-vaksineprodusent

 

“Kristian Laursen er hyret til at lave en dokumentar, der stiller kritiske spørgsmål til Gardasil, vaccinen mod livmoderhalskræft, der tilbydes piger i Danmark som en del af børnevaccinationsprogrammet.
Dokumentaren er allerede solgt til TV 2, og hensigten er, at den skal sendes i januar. Kristian Laursen har arbejdet på projektet siden august. Om et par dage starter optagelserne.
Men den morgen smider Paul Anthony Sørensen en bombe: Udsendelsen er lagt ned. Beslutningen er hans alene, TV 2 er allerede informeret. Med andre ord er noget utroligt sket: Et produktionsselskab trækker den vare tilbage, det allerede har solgt og investeret omkring 100.000 kroner i. Kristian Laursen forlader sin chefs kontor i chok.” https://journalisten.dk/journalistik-som-det-her-risikerer-i-sidste-ende-at-koste-liv/

 

“Her gis noen eksempler på det politiske spillet som har utspunnet seg rundt disse vaksinene. I tillegg ser vi på interessekonflikter og dobbeltroller blant fagfolk som har gitt råd til myndighetene.” https://vof.no/politisk-spill-rundt-hpv-vaksinene/

 

https://dagensmedicin.dk/vaccine-uden-fordele/?fbclid=IwAR2qtmEOa5GM-IYiC5VctGCp9osxq-8dsJEZePx6G2Uk4eDZF6JtQ413dmw

 

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/thousands-of-teenage-girls-report-feeling-seriously-ill-after-routine-school-cancer-vaccination-10286876.html

 

 

“Fredag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett som gjorde at andøyværingen kan slippe jubelen løs. Han har krav på erstatning etter at han som 12-åring fikk MMR-vaksine, noe som han mener førte til at han utviklet Multippel sklerose (MS). Dommen slår fast at Staten ikke har klart å bevise at MS-sykdommen skyldes andre faktorer.” https://www.nrk.no/nordland/torbjorn-_24_-kan-juble_-far-erstatning-etter-at-vaksine-ga-han-ms-1.12169160?fbclid=IwAR2hBgkcwVQa9VpQoPy87DPYiosJMuwXB-h38eDIbI1rySj9C__WXQ9E8wMA 

 

Mariettes klassevenninne ble også syk etter MMR-vaksinen. Fikk diagnose ME. To av tolv vaksinerte i samme klasse ble alvorlig syke. https://www.dagbladet.no/nyheter/mariettes-klassevenninne-ble-ogsa-syk-etter-mmr-vaksinen/65250041?fbclid=IwAR3Hf0aKAk_B0sRODlq0goc-9ETElPfau4VEePwT2-fuEIdYERzwGVSxipQ

 

 

“Den nå 25 år gamle Eilert Berner fra Asker fikk en alvorlig hjernebetennelse i oktober 1981. Han var tre måneder gammel og hadde snaut tre døgn tidligere fått trippelvaksinen mot difteri, stivkrampe (tetanus) og kikhoste.

Nevrologene og barnelegene på Rikshospitalet mente at årsaken trolig var trippelvaksinen.

Legene sendte melding til daværende Statens institutt for folkehelse, men der ble ikke saken registrert som en mulig vaksineskade. Derimot mente instituttet at Eilert hadde vært rammet av det de kalte «nær krybbedød».

Allerede i 1984 varslet Eilerts far Svein Erik Berner et mulig søksmål mot staten.

– Grunnen til at det ble søksmål da, var at jeg mottok en rekke brev og artikler om at Eilerts skade skyldtes «nær krybbedød». Jeg følte at jeg hadde hele fagmiljøet mot meg.

Nå i ettertid skjønner jeg at jeg var naiv som henvendte meg til Folkehelsa for å få hjelp. Jeg ble rett og slett ført bak lyset, sier Berner til VG.

I kveldens TV2-dokumentar blir det satt et kritisk søkelys på blant annet den norske produksjonen av trippelvaksine som foregikk fra 70-tallet og fram til 1984. I 1998 ble trippelvaksinen byttet ut med en ny type.” https://www.vg.no/forbruker/helse/i/0e7LJ/kan-vaere-mange-skjulte-vaksine-skader-20-30-norske-barn-doede-eller-skadet?fbclid=IwAR0iz8OGAiGLQu23-xxzLCM9EVW9BLY12RsHeFLpdnN8O_Fiyd41FOsO9pI

 

“«Er meslingvaksinen farligere enn meslinger?» het en kronikk forfattet av pediatriprofessorene Torstein Vik og Henrik Døllner og overlege Svein Arne Nordbø, alle tilknyttet NTNU /St.Olav.

Kronikken har store faglige svakheter og bidrar til å undergrave tilliten til fagmiljøene og skape ubegrunnet sykdomsangst.

Mer skremmende bilde
Det hevdes at dødeligheten av meslinger er 1 av 500 – 1 av 1000. Dette er et tall fra CDC i USA som baserer seg på innrapporterte tilfeller og ikke den faktiske forekomsten. Dette gir et mer skremmende bilde av sykdommen.

Ifølge kronikken skulle vi da ha hatt 60-120 dødsfall årlig i Norge på 1960-tallet. Folkehelseinstituttet oppgir en dødelighet på 1 av 3333, noe som tilsier ca. 19 dødsfall.

Tall fra SSB over den faktiske dødeligheten for meslinger tiåret innen vi startet opp vaksineringen her i Norge i 1969 viser et snitt på tre årlige dødsfall. Dette gir en dødelighet på ca. 1 av 21.000 i snitt over hele tiårsperioden, og i den siste halvdelen 1 av 26.000.

Spesialistenes påstand er derfor 52 ganger høyere enn de faktiske tallene fra SSB, som indikerer at sykdommen hos de aller fleste hadde en mild karakter, noe som samsvarer med den allmenne oppfatningen av sykdommen blant befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden.

Bivirkningene
Det påstås videre at bivirkningene av vaksinene er milde og lite alvorlige. Vi mener det ikke er grunnlag for å konkludere på denne måten så lenge det nesten ikke har vært utført studier med biologisk nøytralt placebo. Oftest blir vaksinen testet mot en annen vaksine, og observasjonstiden begrenser seg til få dager. Adjuvansene har ikke blitt adekvat undersøkt og heller ikke for deres toksiske synergier. I tillegg vet vi at ca. 1 prosent av bivirkningene blir registrert, samtidig er vi vitne til en uforklarlig, men alvorlig økning av kroniske og autoimmune sykdommer.

At kronikkforfatterne i tillegg finner det «interessant» at tyske myndigheter vil innføre tvangsregimer, avslører en mangel på respekt for informert samtykke, som er grunnleggende i samspillet mellom pasient og helsepersonell.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kJB0e6/villedende-paastander-fra-fagmiljoe-gir-en-feilaktig-forstaaelse-av-meslinger-sigurd-nes

 

Niels Christian Geelmuyden sier:
“Det er fascinerende, uavhengig av hva man måtte mene om vaksinering, å legge merke til hvilken veldig interesse myndigheter og medier viser for de 35 dødsfallene som meslinger skal ha forårsaket i Europa i 2017. Særlig sett i lys av den manglende interesse myndigheter og medier samstemt viser for de 540 daglige dødsfallene som Europakommisjonen siden 2008 har anslått at er forårsaket av legemiddelbruk i EU.” https://sykepleien.no/2018/02/21-315-tilfeller-og-35-dodsfall-av-meslinger-i-europa-i-2017?fbclid=IwAR2qtmEOa5GM-IYiC5VctGCp9osxq-8dsJEZePx6G2Uk4eDZF6JtQ413dmw

 

“A former Government medical officer responsible for deciding whether medicines are safe has accused the Government of “utterly inexplicable complacency” over the MMR triple vaccine for children.
Dr Peter Fletcher, who was Chief Scientific Officer at the Department of Health, said if it is proven that the jab causes autism, “the refusal by governments to evaluate the risks properly will make this one of the greatest scandals in medical history”.

He added that after agreeing to be an expert witness on drug-safety trials for parents’ lawyers, he had received and studied thousands of documents relating to the case which he believed the public had a right to see.

He said he has seen a “steady accumulation of evidence” from scientists worldwide that the measles, mumps and rubella jab is causing brain damage in certain children.
But he added: “There are very powerful people in positions of great authority in Britain and elsewhere who have staked their reputations and careers on the safety of MMR and they are willing to do almost anything to protect themselves.” https://www.dailymail.co.uk/health/article-376203/Former-science-chief-MMR-fears-coming-true.html?fbclid=IwAR00xzZy94wTqVOQnpd-I7wDJgFPu97Vs91tO6m3XwRmcb9Ou8U9uc2W2-4#ixzz3S838UDQ4

 

Parents of vaccine-injured children speak out: “The guilt is huge” https://www.yahoo.com/news/parents-of-vaccine-injured-children-speak-out-110904439577.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHo_P2NEhsia03fk_w5_F3Vkv_FnlalJB1qCyAO-Hhb4c6_1Kr7sjx1rxcUzz2KNqAVf7QTsLXixcESoJpRcU4lH6u5X6hi_7pNRMW46hXy0seJ8HArRte7oXqza55VcAMwJQY4xknAg8mq2g0oghXUJ4m_7s4U6IkSrPVR0j4QM

GSK (GlaxoSmithKline som er ansvarlig for svinefluvaksinen Pandemrix) er også ansvarlig for disse tragediene: http://www.buenosairesherald.com/article/88922/gsk-fined-over-vaccine-trials-14–
Opplysninger om skumle bivirkninger av medisinen din kan ligge nedlåst i en skuff hos produsenten. https://www.nrk.no/ytring/det-du-ikke-vet_-kan-skade-1.11939873?fbclid=IwAR3UmavQHy5Zk3_TYzTRUuh-2rEJNIh64QH1hwM9cj9-guGkQfSAhoTLqa4

 

“China is also notorious for producing low-quality or counterfeit medicines, including antimalarial drugs5. And in 2008, powdered baby milk products contaminated with melamine left 296,000 children sick, causing a major scandal6. “For a country as big as China, if it cannot even manufacture infant formulas that all its citizens can trust, the chance that it can become an international supplier of drugs and vaccines is very slim,” says Sun-Wei Guo, a professor of obstetrics and gynaecology at Fudan University in Shanghai.

All these concerns raise red flags over China’s ability to become a major vaccine producer. Quality is “a critical issue”, says Seth Berkley, chief executive of the GAVI Alliance, based in Geneva, Switzerland, which works to ensure broader worldwide access to vaccines. “You are giving the vaccine to healthy children and you’ve got to believe that what is in that vial is what’s advertised, and that it’s completely safe.” https://www.nature.com/articles/507S12a

 

China investigates latest vaccine scandal after violent protests https://www.nytimes.com/2019/01/14/business/china-vaccine-scandal-protests.html

 

“In July, China experienced its “worst public health crisis in years” as stated by South China Morning Post. Chinese vaccine maker Changsheng Biotechnology was found to have fabricated production and inspection records and to have arbitrarily changed process parameters and equipment during its production of freeze-dried human rabies vaccines.

Furthermore, substandard diphtheria, pertussis, and tetanus (DPT) vaccines produced by Changsheng Biotechnology were administered to 215 184 Chinese children; and 400 520 substandard DPT vaccines produced by Wuhan Institute of Biological Products were sold in Hebei and Chongqing.

On July 25, China’s drug regulator launched an investigation into all vaccine producers across the country. 15 people from Changsheng Biotechnology, including the chairman, have been detained by Chinese authorities.

This latest vaccine scandal follows on from a series of fake and substandard food and drugs issues in China. As a result, many parents have lost faith in the vaccine system.” https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31695-7/fulltext
The first court award in a vaccine-autism claim is a big one. CBS News has learned the family of Hannah Poling will receive more than $1.5 million dollars for her life care; lost earnings; and pain and suffering for the first year alone.
In addition to the first year, the family will receive more than $500,000 per year to pay for Hannah’s care. Those familiar with the case believe the compensation could easily amount to $20 million over the child’s lifetime.
Hannah was described as normal, happy and precocious in her first 18 months.
Then, in July 2000, she was vaccinated against nine diseases in one doctor’s visit: measles, mumps, rubella, polio, varicella, diphtheria, pertussis, tetanus, and Haemophilus influenzae.
Afterward, her health declined rapidly. She developed high fevers, stopped eating, didn’t respond when spoken to, began showing signs of autism, and began having screaming fits. In 2002, Hannah’s parents filed an autism claim in federal vaccine court. Five years later, the government settled the case before trial and had it sealed. It’s taken more than two years for both sides to agree on how much Hannah will be compensated for her injuries.” https://www.cbsnews.com/news/family-to-receive-15m-plus-in-first-ever-vaccine-autism-court-award/?fbclid=IwAR3UmavQHy5Zk3_TYzTRUuh-2rEJNIh64QH1hwM9cj9-guGkQfSAhoTLqa4
“While the medical professionals and the pharmaceutical companies are quick to take credit for our increased life expectancy, in truth, they are not the heroes. Have you thanked a plumber lately?”  http://www.organiclifestylemagazine.com/how-plumbing-not-vaccines-eradicated-disease/

 

“The first court award in a vaccine-autism claim is a big one. CBS News has learned the family of Hannah Poling will receive more than $1.5 million dollars for her life care; lost earnings; and pain and suffering for the first year alone.
In addition to the first year, the family will receive more than $500,000 per year to pay for Hannah’s care. Those familiar with the case believe the compensation could easily amount to $20 million over the child’s lifetime.
Hannah was described as normal, happy and precocious in her first 18 months.
Then, in July 2000, she was vaccinated against nine diseases in one doctor’s visit: measles, mumps, rubella, polio, varicella, diphtheria, pertussis, tetanus, and Haemophilus influenzae.
Afterward, her health declined rapidly. She developed high fevers, stopped eating, didn’t respond when spoken to, began showing signs of autism, and began having screaming fits. In 2002, Hannah’s parents filed an autism claim in federal vaccine court. Five years later, the government settled the case before trial and had it sealed. It’s taken more than two years for both sides to agree on how much Hannah will be compensated for her injuries.” https://www.cbsnews.com/news/supreme-court-vaccine-ruling-parents-cant-sue-drug-makers-for-kids-health-problems/?fbclid=IwAR3DpqrbDWNdCWHAx-cMxXkdLdBv5ajNGg_K_xzGMrC7x9YFXVms9q5r40A

 

“(AP) WASHINGTON, D.C. – The Supreme Court ruled Tuesday that a federal law prohibits lawsuits against drug makers over serious side effects from childhood vaccines.
The court voted 6-2 against the parents of a child who sued the drug maker Wyeth in Pennsylvania state court, for the health problems they say their daughter, now 19, suffered from a vaccine she received in infancy.
The ruling was a stinging defeat for families dissatisfied with how they had fared before a special no-fault vaccine court.” https://www.cbsnews.com/news/supreme-court-vaccine-ruling-parents-cant-sue-drug-makers-for-kids-health-problems/?fbclid=IwAR3jSJioyXcP0CnCdrnKyqXuWxME76X3kkH8YI-jh1Jetv0rctUPPrBq59c

 

“While the efforts of fellow billionaire philanthropist Michael Bloomberg to use his wealth to win the presidency foundered amid intense media criticism, Gates has proved there is a far easier path to political power, one that allows unelected billionaires to shape public policy in ways that almost always generate favorable headlines: charity.
 
The result has been a new model of charity in which the most direct beneficiaries are sometimes not the world’s poor but the world’s wealthiest, in which the goal is not to help the needy but to help the rich help the needy.
 
Through an investigation of more than 19,000 charitable grants the Gates Foundation has made over the last two decades, The Nation has uncovered close to $2 billion in tax-deductible charitable donations to private companies—including some of the largest businesses in the world, such as GlaxoSmithKline, Unilever, IBM, and NBC Universal Media—which are tasked with developing new drugs, improving sanitation in the developing world, developing financial products for Muslim consumers, and spreading the good news about this work.
 
The Nation found close to $250 million in charitable grants from the Gates Foundation to companies in which the foundation holds corporate stocks and bonds: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva, and numerous start-ups—with the grants directed at projects like developing new drugs and health monitoring systems and creating mobile banking services.
 
Gates, along with a growing chorus of billionaires, has also used his public platform to push back on a proposed wealth tax, supported by both Elizabeth Warren and Bernie Sanders. A wealth tax would take a percentage of a billionaire’s assets every year, limiting the accumulation of wealth—and possibly the amount of money spent on philanthropy. Gates counters that charity work reduces income inequality.”

 

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: “Når forskning blir et verktøy for politisk og økonomisk vinning” https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html
Espen Røed:
Verden har blitt så absurd at sykehusene nå bruker metoder som dreper folk fordi de tjener penger på å bruke disse metodene ($ 39000 / corona-positiv pasient satt i en ventilator), fremfor å ha pasientens beste interesse i tankene. I det hele tatt ingen bekymring om personen lever eller dør, så lenge de får utbetalt. Ut i fra det disse legene sier her så er det jo større sjanse å dø av feilbehandling enn av covid-19 enn det det er av selve sykdommen. https://www.youtube.com/watch?v=bp5RMutCNoI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lbPGrSQydz1U8MPCroLObQMakTp-OYaB30GdHd3IeRo0D_9hx-hrF0PU

Jostein Krogsgård Meen:
Hva er det som egentlig foregår ifh til rapporteringen av hvor mange som dør av Covid-19?
Hvis dette faktisk er prosedyren i New York, er det ikke da grunn til å mistenke at dette også foregår på et større plan?
Er det pengene man får pr død av C-19 som lokker slik at det overrapporteres, eller er de bare et hjelpemiddel for å oppnå høyere dødelighets tall for der igjen å innføre strengere tiltak og spre mer frykt? Noe skurrer…

Arne Løining: Det kan se ut til at SARS CoV-2 angriper de røde blodlegemenes evne til å ta opp oksygen fra lungene. Dermed blir trykk-repirasjon helt feil siden det gir lungene sterk trauma uten at tilstanden forbedres. Det er ikke mange som overlever respirator med feil protokoll.

“The novel coronavirus pneumonia (COVID-19) is an infectious acute respiratory caused by the novel coronavirus. The virus is a positive-strand RNA virus with high homology to bat coronavirus. In this study, conserved domain analysis, homology modeling, and molecular docking were used to compare the biological roles of specific proteins of the novel coronavirus.

The results showed that some viral structural and nonstructural proteins could bind to the porphyrin, respectively. At the same time, orf1ab, ORF10 and ORF3a proteins coordinated to attack heme on the 1-beta chain of hemoglobin, dissociating iron to form porphyrin. Deoxyhemoglobin is more vulnerable to virus attacks than oxidized hemoglobin.

The attack will cause less and less hemoglobin that can carry oxygen and carbon dioxide, producing symptoms of respiratory distress. Virus attack damaged many organs and tissues. Lung cells are toxic and inflammatory due to derivatives produced by the attack, which eventually resulted in ground-glass-like lung images. Capillaries easily broken due to inflammation. Proteins such as fibrinogen filled the capillaries’ cracks through the coagulation reaction.

Therefore, many fibrin and thrombus gathered in the lung tissue of critically ill patients. The mechanism also interfered with the normal heme anabolic pathway of the human body, expecting to result in human disease. This paper is only for academic discussion, the correctness of the theory needs to be confirmed by other experiments.

According to the reader’s suggestion, the content of the drug-related efficacy analysis has been deleted. Due to the side effects of drugs, please consult a qualified doctor for detailed treatment information, and do not take the drug yourself. We look forward to these discoveries bringing more ideas to people and inspiring people’s confidence in defeating the virus.” https://chemrxiv.org/articles/COVID19_Disease_ORF8_and_Surface_Glycoprotein_Inhibit_Heme_Metabolism_by_Binding_to_Porphyrin/11938173fbclid=IwAR0aVPQ5JLwNjVbZfrff3QYVBh2aBSDfExUyB2nhQmwdrMN_99i3IG05Lv8

Covid 19 respitory managament https://www.youtube.com/watch?v=dTGpWDIzEPQ&fbclid=IwAR3VOmKh98CBlYSWDg0pryygvlGb1J81NnIUTmSPiKxJQd78Hgn2dMfb9Fc

“Research Reveals That COVID-19 Attacks Hemoglobin In Red Blood Cells, Rendering It Incapable Of Transporting Oxygen. Current Medical Protocols Could All Be Wrong!
Findings from a new study released by Chinese researchers , Dr  Wenzhong Liu from Sichuan University and Dr Hualan Li from Yibin University has revealed that the Sars-CoV-2 coronavirus attacks hemoglobin in the the red blood cells through a series of cellular actions, that ultimately renders the red blood cells incapable of transporting oxygen.Though the virus is able to attack the ACE2 receptors in the lung tissues and cause damage and also while cytokine storms are creating more damage, it is most probability of the body’s inability get enough oxygen along with carbon dioxide build up that is creating the so called ARDS symptoms and stress and current protocols could be all wrong including the usage of ventilators in a non-proper manner way that could actually aggravate  already ‘injured’ and inflamed lungs.Red blood cells are critical oxygen carriers to the various cells in the body. Inside the red blood cells is a molecule called hemoglobin that contains heme groups. Each of these heme groups is molecular “ring” (porphyrin) that holds an Iron ion or FE ion. It is the FE ions that helps to transport oxygen in the bloodstream depending on states of oxidation.Typically the red blood cells pick up oxygen from the lungs to transport to other parts of the bodies.Once inside a human host cell, the virus’s RNA also codes for a number of non-structural proteins that are created during the replication process. These proteins are not part of the virus itself but helps the virus to ‘hijack” other cellularpath ways or actions to facilate its survival in the host.” https://www.thailandmedical.news/news/must-read-research-reveals-that-covid-19-attacks-hemoglobin-in-red-blood-cells,-rendering-it-incapable-of-transporting-oxygen–current-medical-protoco?fbclid=IwAR2ek6FzOsaWgT7Rfqb9jMtIiZCeXDs18tDmjXuxlDIJLPBXGKRV1qEJttE
“Project Veritas investigates and exposes corruption, dishonesty, self-dealing, waste, fraud, and other misconduct in both public and private institutions to achieve a more ethical and transparent society.
Project Veritas today released another video featuring conversations with funeral home directors and their staff throughout New York City questioning the number of deaths officially attributed to the COVID-19 pandemic.” https://www.projectveritas.com/news/breaking-funeral-directors-in-covid-19-epicenter-doubtlegitimacyofdeaths/fbclid=IwAR1__mzy4HsPyIK3JOeqVP_mlNs_Xcw0rocwRdBjpsiFIVxia66SA1HSdxs
“‘It’s a horror movie.’ Nurse working on coronavirus frontline in New York claims the city is ‘murdering’ COVID-19 patients by putting them on ventilators and causing trauma to the lungs.” https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patientsputtingventilators.htmlfbclid=IwAR2_xjOFcWH4ld2UBNaq5y8wvn2wt0SyA0oGbxiyuqTfKYDldlUS6l-8P8A
“Today we’re going to talk about the coronavirus and ventilators. Could ventilators for COVID-19 do more harm than good?
A ventilator is a machine that breathes for you. It uses forced air and oxygen. New York officials have said that at least 80% of COVID-19 patients in the city who were on a ventilator died.
If someone becomes critically ill with COVID-19, they are typically sedated and put on a ventilator. This is because this coronavirus targets the lungs, and it becomes more and more difficult to breathe. But, the problem could be that in severe cases, the lung is so fragile that adding more pressure to the lung could create more damage to the lung.
It could be that this condition is less like pneumonia or ARDS and is more like high altitude sickness. It’s possible that the pressure that the ventilators are giving in this situation is too high. One doctor who is treating patients with COVID-19 in New York believes that the pressure in the ventilators used for COVID-19 needs to be turned down, and the oxygen needs to be increased.
New research regarding COVID-19 suggests that this coronavirus attacks hemoglobin. The red blood cell carries oxygen in the form of hemoglobin. If the patient loses the iron in the heme, they won’t be able to carry oxygen. The patient will starve of oxygen.
The other problem is that now the free iron can leak through the body going into the lung and creating a severe oxidation reaction.
Hydroxychloroquine:
• Could block hemoglobin catabolism
• Can suppress the innate immune system
• It has been used for malaria, lupus, and rheumatoid arthritis

Fra 2015, men minst like relevant i dag. Og dette er de organisasjonene svært mange setter sin lit til:

“Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU. Nå er det på tide at sannheten kommer fram i dagen, mener den amerikanske varsleren Kathryn Bolkovac.” https://radikalportal.no/2015/06/01/internasjonale-organisasjoner-er-gjennomkorrupte/?fbclid=IwAR18xVxfOmBSRmCos296kyWcShXPI3WdpJ6lSHxrOtapElnr-dAxoUDeFSg

Og for de som har fått med seg milliardærenes mentalitet og gjerninger, så øker ikke dette FN sin troverdighet:

“Hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN” https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/
 

“Storkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030” https://steigan.no/2019/07/storkonsernene-tar-enda-mer-kontroll-over-fns-agenda-2030/
“While the medical professionals and the pharmaceutical companies are quick to take credit for our increased life expectancy, in truth, they are not the heroes. Have you thanked a plumber lately?” http://www.organiclifestylemagazine.com/how-plumbing-not-vaccines-eradicated-disease/
“Med hastevedtak skal genteknologiloven nå endres. Høringsnotatet sendes ut i fellesferien med 3 ukers frist. Lovverket står i veien for genteknologisk industri, WHO, Solberg-regjeringen, og Bill Gates. Vi går inn i siste akt av de juridiske pandemiforberedelsene; den norske befolkningen skal bli genterapeutiske forsøkskaniner.
Regjeringen går nå inn for å endre genteknologiloven slik at befolkningen kan bli gjenstand for eksperimenter med såkalte GMO legemidler og vaksiner. Denne type terapi er helt ny og har tidligere ikke vært forsøkt i profylaktisk hensikt på mennesker, utover enkeltstående eksperimenter i nåtid relatert til covid-19 vaksiner. Forskning har vært preget av hastverk og skjer ikke i henhold til ordinære forskningsprotokoller.
Lovendringen kommer i kjølvannet av den sparsommelig belyste endringen av bioteknologiloven i månedsskiftet mai-juni 2020. Hensikten bak disse justeringene var å flytte de juridiske aspektene omkring profylaktiske genteknologiske vaksiner, slik at de ble tilhørende innunder legemiddellovens område til fordel for bioteknologiloven.
Den reelle betydningen for befolkningen er blant annet at staten ikke lengre trenger skriftlig samtykke fra pasientene når de mottar slik behandling. Hvilket igjen har betydning for pandemivaksinering der man finner at slik terapi kan rettes mot befolkningen med tvang under den ordinære smittevernloven, såframt overnasjonale organer som WHO fremholder at en sykdom kan klassifiseres som en pandemi.
En definisjon som for øyeblikket er preget av omfattende svakheter da den ikke tar hensyn til sykdommens alvorlighetsgrad, en endring WHO foretok i forbindelse med svineinfluensaen. Professor Jan Helge Solbakk gikk kraftig ut mot WHO i 2010, etter at det ble avslørt at organet opererte svært korrupt og med nære bånd til farmasøytisk industri.
Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.
WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.
Endring av genteknologiloven relatert til covid-19
På samme måte som bioteknologiloven er genteknologiloven utarbeidet for å beskytte befolkningen. I Norge har man fram til nå hatt strenge regler omkring dette forskningsområdet. GMO mat har så langt vært forbudt, i hensikt av å beskytte befolkningen mot eventuelle skadevirkninger. Gjentatte dyreforsøk har belyst hvordan denne type ernæring innebærer helserisiko.
Nå ønsker altså regjeringen å foreta et kvantesprang, hvor man åpner opp for at mennesket i seg selv skal kunne bli injisert med genmodifiserte organismer.
De nye genterapeutiske vaksinene har til hensikt å innpode fremmed genmateriale fra virus inn i kroppene våre. Det finnes ulike varianter av slike vaksiner. Noen tar sikte på å gjøre cellene våre til virus-proteinfabrikker i form av dannelse av antigen. Disse vaksinene er kjent som DNA og mRNA vaksiner.
Flere av vaksinene som ligger best an i pandemivaksine-kappløpet er nettopp slike vaksiner. Fellesnevneren for disse vaksinene er det genterapeutiske aspektet samt at kroppen vil fungere som en vedvarende antigenfabrikk over tid. Vanlige vaksiner fungerer ved at man injiserer et antigen i form av deler av en inaktivert mikrobe.
Den forventede “levetiden” til disse vaksinen synes nokså uklar. Kan man risikere at kroppens celler fortsette å produsere antigen i uker, måneder eller år etter at injeksjon? Hvordan vil dette påvirke immunforsvaret?
Slike spørsmål vil ikke kunne besvares før det har gått flere år. Det er vanskelig å forestille seg at dette eksperimentelle kvantespranget i medisinens historie er foretatt på rasjonelt grunnlag, og ikke i affekt.
Den siste av de genteknologiske vaksinene kalles DNA vaksine. Selve vaksinen settes i kombinasjon med et strømstøt som åpner cellemembranene ved å gjøre den ustabil. Faren for mutagene effekter er til stede ved denne vaksineteknologien.
Det fremmede DNA`et føres helt inn i kjernen av cellen hvor det kan oppstå sammenblanding med humant genmateriale. Det blir også angitt fare for vedvarende inflammasjonsprosesser.
Vaksinen har blitt diskutert i langt mindre grad enn mRNA vaksinen, mulig grunnet større risiko for skader på genene. En av aktørene som satser på denne typen vaksine er skandaleselskapet Novartis.

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Skal politikerne virkelig godta at Norge som har bidratt med flerfoldige milliarder i forskningsmidler behandles stemoderlig av WHO og Bill Gates – og derav presses til å eksperimentere genteknologisk på egen befolkning ved å haste-endre genteknologiloven – et juridisk bidrag fra tidligere tiders forutseende politikere utformet nettopp for å unngå slike situasjoner.

Når Gates og WHO sier «Hopp!» så hopper Erna Solberg? I så fall gjenstår det bare så se hvor høyt Erna hopper før trampolinen sprekker.https://stateofglobe.no/2020/08/01/de-juridiskeporteneforeksperimentellgenterapipabefolkningenapnes/fbclid=IwAR2r4ZZa3HJJ9xILSUN9uxgyS10SHo8GBHvqkvE7rTb1HV0

 

“Medscape, et anerkjent medisinsk nettsted for medisinsk utdannede mennesker, skriver i denne artikkelen den 3 august 2020, at det er flere problemer med DNA vaksiner. Noen av disse problemene er beskrevet nedenfor, sammen med hva Harvard College beskrev i sin artikkel i 2011:
 
Det finnes veldig liten kunnskap om hvordan slike vaksiner virker på mennesker, og alle som får en slik vaksine, vil i realiteten være en prøvekanin.
Man har ingen mulighet for å kunne kontrollere hva som skjer inne i cellen etter at plasmidet er injisert. Man kan få helt andre reaksjoner enn forventet, da man ikke har noen inngående kunnskap om kroppens reaksjoner på slik genetisk modifisering.
 
En bivirkning kan være kroniske betennelser, da vaksinen kontinuerlig kan stimulere immunsystemet til å danne antistoffer.
Plasmiden (DNA fragmentet) som injiseres inn i våre egne celler, kan integreres med vårt eget genom som kan resultere i nye mutasjoner som ikke kan reverseres, og man er skadet for resten av livet.
 
Dette kan igjen gi problemer med DNA replisering.
Det kan stimulere til nye immunresponser man ikke kan kontrollere.
Det kan aktivisere gener som forårsaker cancer/kreft, og påvirke gener som kontrollerer celle-veksten.
 
Dersom plasmidet integreres i vårt eget genom, vil dette genmodifiserte DNAet/kromosomet videreføres gjennom nye generasjoner og skape unaturlige svakheter som overhodet ikke er ønskelig i en befolkning.
 
Det er mulighet for å stimulere til antistoff-produksjon mot eget DNA.
 
Det er mulighet for toleranse ovenfor det nye antigenet som produseres, og det kan i verste fall være fatalt da antigenet kan spre seg i kroppen uten at immunforsvaret reagerer på dette.
Mulighet for atypisk prosessering av bakterielle og parasittiske proteiner.
 
Det kan være at det i stedet dannes antistoffer mot modifisert DNA/plasmidet før patogenets Spike-protein er dannet. Dette skjedde da man for noen år siden, ved et Gen-eksperiment man gjorde på mus, hvor man injiserte Plasmid Expressing Human Growth Hormone. Det ble da dannet antistoffer mot Plasmidet i stedet for å modifisere veksten. Det var slik tanken på å lage GEN-modifiserte vaksiner oppsto.”

 

Vaksina til Moderna virker jo livsfarlig, og denne artikkelen er skrevet av en lege. Denne artikkelen som kommer fra mainstream media burde til og med få de mest myndighetstro til å tenke seg om to ganger før de tar denne vaksinen der de kun har brukt data fra fire pasienter av 45 medvirkende noe som overhodet ikke er nok til en statistisk analyse, istedet har de brukt data fra mus for å komme til fase to og det er jo en himmelstor forskjell i fra mus til mennesker:
 
“Phase I clinical trials simply test the safety of a drug or vaccine in a small number of healthy volunteers — usually brave and naïve college students — while Phase II trials are responsible for testing its effectiveness in a larger number of subjects.
 
Such a hyped-up and exuberant response to a Phase I trial is rare and nearly unheard of, even in the extraordinary setting of Covid-19. This is especially the case since so little information is gleaned from an investigational drug in Phase I that has many more hurdles to overcome before it successfully gets to market.
 
In fact, 77 percent of vaccines for infectious diseases make it through Phase I, but only 33 percent make it through the entire process overall.
 
Moreover, upon examining Moderna’s non-peer reviewed press release, the actual data on the vaccine’s success is even more flimsy.
 
According to the document, of the 45 patients who received the vaccine, the data on “neutralising antibody data are available only for the first four participants in each of the 25-microgram and 100-microgram dose level cohorts.”
 
In other words, that means that when it comes to finding out whether the vaccine elicits an antibody response that could potentially fight the coronavirus, they only had data on eight patients. That’s not enough to do any type of statistical analysis and it also brings into question the status of the other 37 patients who also received the vaccine.
 
Moreover, when it comes to determining whether the “neutralising antibodies” were clinically effective against the coronavirus, the only data Moderna alluded to were from mice.
 
Not only are there huge differences between mice and men, but history also proves that success in animal models is often not replicated in human studies. This is especially the case for Moderna’s messenger RNA vaccine, which would be the world’s first to ever reach the market if it passes clinical trials.
 
If the undeserved investor and media hype for Moderna’s messenger RNA coronavirus vaccine allows it to overtake all competitors around the world, then we may be left with a potentially more dangerous and unknown vaccine that many of us may not even be able to afford.
 
So let’s have an even playing field here. Let’s base our excitement and exuberance on the actual facts and evidence and data rather than our labile emotions and feelings.
 
We are all in this together, and that includes poor people in America and poor people in poor countries around the world who deserve an eventual coronavirus vaccine that is safe, effective, and — last but not least — affordable.”

 

 

“Milliardærene bruker nå den frykten som er skapt i befolkninga og den usikkerheten som er skapt rundt smitte og covid-19 til å skape totalitære løsninger og globale kontrollsystemer som overgår alt vi har sett i tidligere historie. Hvis du likte Stasis kontroll av DDR, vil du elske CovidPass.
 
For sin egen del kjøper milliardærene opp private og paradisiske øyer for å slippe unna epidemien og dit flyr de med private jetfly. Om de kommer til å bruke CovidPass er ikke helt opplagt.” https://steigan.no/2020/08/davos-milliardaerene-vil-ha-covid-pass/?fbclid=IwAR35gp833pjOIQctLbVxo9-RuxQt621cL6RCXcGQtn2wiTMYQRHhLbTAviI
“En ting må være klinkende klart for alle som har store håp til vaksinene til Moderna og Pfizer/BioNTech: Dette er eksperimentelle vaksiner og vi vet absolutt ingenting om eventuelle fremtidige bivirkninger. Det er merkelig at så mange lukker øyne og ører for alt snakk om alternative strategier enn myndighetenes eneste strategi som er en usikker vaksine.
Teknologien som vaksinen til Moderna og Pfizer/BioNTech har jeg godt over gjennomsnittlig kjennskap til. For omtrent 10 år siden var jeg med på å etablere et bioteknologi firma som utførte forskningsoppdrag for legemiddel industrien.
For cirka fem år siden injiserte jeg for eksempel LNP med mRNA fra Moderna i forsøksdyr og utførte deretter analyser av dyrene. Jeg har hatt samarbeid med AstraZeneca siden 2014 og har foreløpig tre vitenskapelige publikasjoner om nanomedisiner sammen med dem.
Publikasjon nummer 4 er under utarbeidelse. I epost til min nåværende arbeidsgiver har professor Kristoffer Rypdal skrevet at jeg ikke har relevant faglig bakgrunn for det jeg skriver om. Men med doktorgrad fra det medisinske fakultetet burde jeg få lov til å uttale meg om medisiner, så jeg trosser herved Rypdal og tar sjansen på å skrive.” https://www.itromso.no/meninger/2021/03/07/%C2%ABDette-er-eksperimentelle-vaksiner-og-vi-vet-absolutt-ingenting-om-eventuelle-fremtidige-bivirkninger%C2%BB-23607900.ece?fbclid=IwAR2LPEewkMPIBoi7WCP46oDsnuIzycR0Lqo3F2-Jat49KcBlISrZsa-DkNQ
Biolog og virolog Dr Geert Vanden Bossche, en av verdens ledende vaksineutviklere gjennom 23 år, kommer med sterke advarsler mot de nye c19 vaksinene og sier de vil gjøre større skade enn c19 viruset. Vanden Bossche sier også at nedstenginga av samfunnet er helt feil strategi i kampen mot det. Det korrekte ville vært og isolert de gamle og sårbare, slik at de med et velfungerende imunsystem hadde blitt imun viruset.
De nye vaksinene er helt feil våpen i denne krigen, de vil skape resistente virus på samme måte som feil bruk av antibiotika har gjort som har ført til superresistente bakterier, og da vil disse resistente virusene være mye farligere for både vaksinerte og uvaksinerte. Dvs at alle de som har tatt vaksinene er mye verre smittespredere enn de uvaksinerte, og alle de som promoterer vaksinene er skyld i den kommende uunngåelige katastrofen. https://olehartattordet.blogg.no/en-av-verdens-ledende-vaksineutviklere-gjennom-23-ar-slar-alarm-vaksinene-er-farligere-enn-c19-viruset-sier-han.html