Det Norge opplever nå pga EØS, var Svergie gjennom for ti år siden

Alt det Norge har av problemer på grunn av EØS avtalen og det “frie” markedet, det har Svergie allerede vært gjennom for ti år siden, og det er også godt dokumentert gjennom fakta litteratur. Noe av den litteraturen finner du under her. Litteratur som vi også kan trekke erfaringer fra.


“Det har hänt att Banverket inte haft resurser att ha egna tågbevakare ute. Då har man tagit in folk från privata entreprenörer och så kommer det en kille på morgonen och gäspar och säger att han inte har sovit på 36 timmar. Det är klart att våra killar blir nervösa då”. Vad ska staten göra i framtiden och hur ska det arbetet organiseras? Vad väntar runt hörnet? Vad tycker olika aktörer om att verksamheter och företag som byggts upp med skattemedel och varit i gemensam ägo hamnar på en profithungrig marknad? Många viktiga frågor aktualiseras i denna debattbok skriven av journalisten Bengt Rolfer på uppdrag av fackförbundet ST.


Byggnads ordförande, Hans Tilly och författaren och tidigare chefredaktören för Byggnadsarbetaren, Håkan Olander, lanserar idag en bok om ett högaktuellt samhällsproblem, jobbtrafficking.

“Ska det växande problemet med jobbtrafficking lösas måste vi få till stånd en slagkraftig samverkan mellan lagstiftare, polis, arbetsmiljöverket och andra statliga organ, beställare och arbetsmarknadens parter. Men vågar vi lita på att arbetsgivarnas organisationer ställer upp när det kommer till kritan?”

Per Olov Larsen, ordförande för Byggnads Sydost, Växjö och Blekinge, ur boken Jobbtrafficking – Så skapas en ny underklass.

– Många utländska byggnadsarbetare arbetar under slavliknande förhållanden. De saknar ofta det allra mest grundläggande arbetsskyddet, får inte ut sina löner, bor i utdömda lokaler och hotas av sina arbetsgivare om de talar med facket eller med svenska myndigheter. Detta är inget annat än utnyttjande av människor. Vi kallar det jobbtrafficking och likställer det med annan människohandel, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads med anledning av att han och Håkan Olander har skrivit en bok om det högaktuella samhällsproblemet.

 


“Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontakt­ledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön.Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer. Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.

Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.Det stora tågrånet är den första stora granskningen av tågkaoset. Med illustrationer av Robert NybergRÖSTER OM DET STORA TÅGRÅNET”En lysande bok om avregleringen av järnvägen i Sverige. Hård dom över okänsliga privatiseringar. Perfekt på resan om tåget kommer.” Dagens Nyheters kritikerlista”

Margaret Thatcher vägrade det svenska politiker vågade privatisera järnvägen. En lysande granskning av det ofattbara tågkaos som drabbat medborgarna.” Ingalill Mosander i Aftonbladet”Vad vi läser i denna engagerande och väldokumenterade bok är en parabel över offentlighetens och allmänintressets förfall. Den visar hur det står till, inte bara på spåren och i tågen, utan i hela samhället där vi tillåter enskilda och statliga vinstintressen att ta över.”


“Boken är välskriven och rafflande […] Augustprisnominering i fackboksklassen och Stora journalistpriset borde vara inom räckhåll. Författarna rör vid vår tids stora politiska ödesfråga: Hur kapitalet tränger allt längre in i den offentliga sektorn.” Expressen

” …jag lägger ifrån mig ‘Sjukt hus’ med en känsla av att ha läst ett ovanligt gediget undersökande reportage, som borde läggas i samtliga postfack i varenda beslutande församling i hela vårt avlånga land.” Dagens Nyheter

JOURNALISTERNA Henrik Ennart och Fredrik Mellgren har länge följt bygget av Nya Karolinska som är både Sveriges och byggföretaget Skanskas största byggprojekt hittills. Jättesjukhuset som ska bli modernast i världen och fostra framtida Nobelpristagare.
När författarna undersöker affären närmare upptäcker de inte bara att de styrande i hemlighet struntat i demokratiskt fattade beslut och ständiga försök till mörkläggning. De upptäcker också en okänd miljardrullning av skrämmande proportioner.
I Hamburg finns två nya högspecialiserade sjukhus, högt rankade i världen, som vart och ett har kostat en tiondel av Nya Karolinska men har lika många vårdplatser. Nya Karolinska-projektet har nämligen skräddarsytts av multinationella finansföretag som i en ständig jakt på större vinster siktat in sig på de miljarder skattekronor som enligt OECD behöver investeras i hela världens sjukvård de kommande åren.
Med en gnagande oro och växande insikt tar författarna oss med på en resa som tar avstamp i Sverige och som efter flera omskakande mellanlandningar leder oss till det svårt hiv-drabbade Lesothos landsbygd. Den affärsmodell som redan kostat svenska skattebetalare miljarder ska nu gå på export till världens fattigaste länder.

Henrik Ennart och Fredrik Mellgrens artikelserie i SvD om Nya Karolinska Sjukhuset belönades med Guldspaden 2016.”


“EU:s kris är inte bara ekonomisk. Den går betydligt djupare än så. Det grundläggande felet med Euro-peiska unionen är att den är i full färd med att montera ned den ureuropeiska uppfinningen som kallas demokrati …Den som levererar den salvan är inte någon obskyr person i en politisk marginal. Det är Hans Magnus Enzensberger, en av Tysklands mest respekterade författare och en varm anhängare av idéerna bakom en europeisk integration.
Men nu har dessa idéer förskingrats, menar han. Och därför tar han bladet från munnen och manar européerna att göra uppror mot det byråkratiska monster som EU har utvecklats till. “Europa har redan överlevt helt andra försök att uniformera kontinenten.
Alla hade de högmodet gemensamt, och inget av dem förunnades någon varaktig framgång. Inte heller icke-våldsversionen av ett sådant projekt kan sägas ha någon gynnsam prognos.
Alla imperier i historien har haft en begränsad halveringstid, tills de misslyckats genom sin omåttliga expansion och sina inre motsägelser.”
Hans Magnus Enzensberger”Enzensberger blir sällan påstridig. Han behöver inte det. Han är en man som ställer frågor. Men det är påfallande ofta de rätta frågorna han ställer. Den här gången verkar hans frågor minutiöst underbyggda i statistik och i tillgängliga offentliga handlingar.
Han har haft Der Spiegels kraftfulla forsknings­avdelning till sitt förfogande.” Lars Gustafsson i Expressen”Tysklands motsvarighet till Stéphane Hessels stridsskrift Indignez-vouz! Enzensbergers syfte är liksom hessels att väcka harm och sporra. Men för att göra det använder han inga stora gester, utan eleganta och lugna argument.” Hubert Spiegel i Frankfurter Allgemeine Zeitung”


“En EU-kommission utan öppenhet och demokratisk förankring. Beslut i EG-domstolen som underminerar arbetsrätten. Miljardrullning till den klimatförstörande djurindustrin. Månatlig parlamentarisk resecirkus mellan Bryssel och Strasbourg. Kompakt mansdominans i EU:s institutioner.
Ett och annat progressivt politiskt beslut. I tre år satt vänsterpartisten Jens Holm i EU-parlamentet. Nu har han skrivit en bok för alla som vill veta hur EU i allmänhet och EU-parlamentet i synnerhet fungerar. Boken är skriven på ett lättillgängligt sätt med korta kapitel som varvar personliga berättelser och reflektioner med hard facts om EU-maskineriet, ett EU som alltmer antar formen av en marknadsliberal superstat.
EU inifrån lämpar sig väl såväl för den allmänpolitiskt intresserade som för alla de som vill bilda sig en uppfattning inför det stundande EU-parlamentsvalet den 7 juni 2009. Boken är formerad kring fem stora block: Systemet, Klimatet, Ofriheten och Alternativen,  som sammantaget både grundläggande kunskaper om EU, fördjupande fakta kring huvudtematiken och en unik inblick i en parlamentarikers arbete och villkor.”
“De är mäktiga, rika och hemlighetsfulla. På kort tid har de fyra riskkapitaljättarna EQT, IK, Altor och Nordic Capital förändrat den svenska samhällsbilden dramatiskt: de har skaffat sig mer makt än många politiker. Och bolagens delägare tjänar mer pengar än de flesta börsdirektörer kan drömma om.

Det svenska riskkapitalets hemligaste makthavare hittas på Jersey och Guernsey, kända skatteparadis i Europa. Från ett styrelserum på öarna i Engelska kanalen tas beslut som kan få konsekvenser för svenska skolbarn, gamla och de över 100 000 anställda i olika bolag i Sverige.

Trots inträdet i den svenska välfärden har riskkapitalisterna länge varit hemlighetsfulla, likt ett manligt ordenssällskap. I boken De svenska riskkapitalisterna öppnas dörrarna till denna slutna värld. De prisbelönta journalisterna Carolina Neurath och Jan Almgren har intervjuat de nya makthavarna. Men de har också mött människorna som drabbas av riskkapitalets eviga vinstjakt: de anställda som förlorat jobbet, gymnasisterna som fick se sin skola gå i konkurs och hotellstäderskan som måste hinna städa varje rum på fem minuter.”

“Den nya överklassen erbjuder en guidad tur genom ett rikemansland där pengar och position betyder allt. Vi får veta hur dess invånare bor, semestrar och roar sig på andra sätt. Vi får läsa om herrgårdarna, kungajakterna, privatskolorna och de slutna elitsällskapen. Plus om den svans av andra karriärister, som så gärna vill hamna i samma guldsits.

BENGT ERICSON är en av Sveriges mest drivna ekonomijournalister. Hans nya bok är en djupgående och underhållande skildring av en samhällsklass vars livsstil är fjärran från vad övriga svenskar kan tillåta sig. Texten är skriven med glimten i ögat, men här finns också en kritisk underton.
Vad har dessa människor gjort för att förtjäna sina svindlande belöningar? Och vad innebär de för sammanhållningen i vårt land?

Det troliga är att den kommer att tillhöra standardverken för dem som vill lära sig mer om de ekonomiska krafterna i vårt samhälle.[] Den nya överklassen är en spännande sammanfattning av nuläget i Sverige, såsom Ericson tolkar det och i flertalet fall belägger det.
Anette Kullenberg, Expressen

Bengt Ericson skriver med vass och rapp penna. Han sitter på ett fantastiskt källmaterial efter ett helt yrkesliv som journalist i den högsta maktens korridorer.
Ulf Lundén, DalaDemokraten”


“Något har gått snett med vår svenska demokrati.Genom ett offentligt mångmiljardstöd – som de själva beslutar om – har partierna gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Det har skapat en samförståndskultur, där de olika lägren nu har mer gemensamt med varandra än med de väljargrupper som de påstår sig företräda.
Den härskande klassen är en initierad och underhållande skildring av en politisk aristokrati med tillhörande privilegier. Rekryteringsbasen utgörs av de knappa tre procent av befolkningen som ännu tillhör ett parti och toppaktörerna har ofta en likartad profil.
De har den “rätta” bakgrunden, i stor utsträckning byggd på personliga släktband. De betraktar sig själva som yrkesproffs snarare än som valda till några förtroendeuppdrag. Och de har inte det minsta problem med att byta sida när den dagen kommer. Det har lett till rena svängdörren mellan partierna och pr-branschen.
Går det verkligen att lita på sådana makthavare?

BENGT ERICSON är en av Sveriges mest erfarna journalister och författare till flera uppmärksammade böcker, senast Spekulanten med avslöjande inblickar i hur Erik Penser plundrades av det ekonomiskpolitiska etablissemanget. Han har också skrivit kritiker- och försäljningssuccén Den nya överklassen.

“[Ericson] skildrar dräpande och underfundigt den politiska aristokratin och dess släktband, och svängdörrskarriärismen där avdankade politiker tar med sin informella makt och sina kontaktnät in i den dunkla PR-branschen.”
Journalisten”

Lær mer historie på 4 timer enn du har lært gjennom hele din skolegang

Denne dokumentaren handler om USA sin utenrikspolitikk. Den demonstrerer viktigheten av den politiske økonomien, Mafia prinsippet, propaganda, ideologi, vold og makt. Og som overskriften sier, så kan jeg garantere at du vil lære mer viktig og korrekt historie i løpet av de 4 timene og 20 minuttene dokumentaren varer enn du har lært gjennom hele din skolegang.

The Power Principle (Full length)

https://www.youtube.com/watch?v=B_K6VM9IvA8

En perfekt beskrivelse av den såkalte eliten


“Elitens stadige sterkere isolasjon innebærer blant annet at politiske ideologier ikke lenger har noen sammenheng med det vanlige mennesker er opptatt av. Ettersom den politiske debatten som oftest innskrenker seg til “snakkende klasser”, som de treffende er blitt kalt, blir den mer og mer selvopptatt og formelpreget. Ideer sirkulerer og resirkuleres i form av hule moteord og betingede reflekser.

Den gamle striden mellom venstre og høyre har uttømt sin evne til å avklare spørsmål og fremskaffe et pålitelig kart over virkeligheten. På mange hold blir selve tanken om at det finnes noen virkelighet trukket i tvil, kansje fordi de snakkende klasser holder til i en kunstig verden hvor simulering av virkeligheten erstatter realitetene.

Ideologier både på høyre og venstre fløy er i alle fall nå blitt så rigide at nye ideer knapt gjør inntrykk på tilhengerne deres. De troende på begge sider har avskjermet seg fra argumenter og begivenheter som kan rokke ved deres egne overbevisninger, og gjør ikke lenger noe forsøk på å trekke sine motstandere med i en debatt.

Det de leser består for det meste av verker som er skrevet fra nøyaktig samme synsvinkel som deres egen. I stedet for å gi seg i kast med ukjente argumenter nøyer de seg med å klassifisere dem enten som ortodokse eller kjetterske. Avsløringen av ideologiske avvik, på begge fløyer, legger beslag på krefter som heller burde vært anvendt  på selvkritikk. Manglende evne til selvkritikk er det sikreste tegn på en døende intellektuell tradisjon.

I stedet for å diskutere de sosiale og politiske utviklingstrendene som undergraver gamle hellige verdier, foretrekker ideologer på høyre og venstre side å utveksle anklager om fascisme og sosialisme. Deres syn på fortiden er like forvrengt som deres syn på det som skal komme.”

Fra boken Elitenes opprør og sviket mot demokrati, fra 1996, av Christopher Lasch, som døde av kreft to dager etter at boken var fullført. Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/2479ae1f60048b29bd60ed5600223c35?page=0&searchText=elitenes%20opprør