Forræderi mot folket.

https://www.adlibris.com/no/bok/skammens-historie-9788202476137

 

“Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter.
Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for repressalier, løgnaktig propaganda og kunstig oppegging av det ene lag av folket mot det andre, igangsetting av kriger og den uhyggelige alkymi som går ut på å forvandle menneskeblod til gull: alt dette er former for forræderi mot folket. Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og dets lidelser.

 

Forræderi mot folket er ingen ny foreteelse i verden. Dets mørke tråd går gjennom all overlevert historie. Men i vår tid, da folket er blitt sterkt som aldri før og dets krav om bedre liv er uavviselig, er de midler som de få bruker for å undertrykke de mange blitt stadig mer hensynsløse og desperate. Fascismen var et produkt av denne hensysløsheten og desperasjonen. Den tyske borger som aktivt satte seg til motverge mot naziregimet, var ikke en forræder, men en sann patriot, det var naziregjeringen som var forrædersk.”

 

De forbrytelser og sammensvergelser som ble begått i fortiden, det være seg i Nazi eller i andre diktaturer, fortsetter i dag. Hvis vi skal ha en mulighet til å opprettholde demokratiet og fred i verden, så avhenger det av at vi forstår denne reelle trusselen, og ikke bare avfeier den som en fantasi.

 

Fra forordet til boken Høyforræderi (High treason) av Albert E. Kahn, Falken Forlag 1951. Boken kan leses i sin helhet her – http://www.nb.no/nbsok/nb/2db114df0cd238251d310acabb3e1da0?index=1#0

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

En meget god beskrivelse av propaganda https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

Msm, narsissisme og psykopati satt i system for å hindre oss i å finne sannheten

Relatert bilde

 

Hvis man setter spørsmålstegn ved nyheter som msm (main stream media) serverer oss, så blir man raskt stigmatisert. Det blir forventet av oss alle at vi blindt skal TRO på det vi blir fortalt i fra den kanten. Når nyheter kommer fra en eller to felles sentraler, som oftest NTB eller Reuters, så får vi sjelden eller aldri vite hvem det er som har stått for etterforskningen av sakene som formidles derfra, allikevel så skal vi altså blindt akseptere slik informasjon som sannferdig.

 

Og stiller man spørsmål rundt det msm formidler så blir man stemplet som useriøs og blir gitt kallenavn som skifter fokus over fra sak til person. Veldig mange klarer ikke å se at et slikt fokusskifte brukes når man ikke vil konkretisere å gå i dybden for å finne ut om noe stemmer eller ikke. Og når folk flest ikke vet hvordan hersketeknikker fungerer så brukes disse manipulasjonsverktøyene de flittig av de som ikke har noe å tjene på at sannheten kommer frem, da de er helt avhengig av at flertallet ukritisk tror på påstander som som fremstilles som sannheter.

 

Hvis vi går på mikronivå, til individer som er notoriske og ofte overbevisende løgnere, da tenker jeg på narsissister og psykopater, så vil de forsøke å stille spørsmål ved din mentale tilstand hvis du stiller spørsmål ved deres motsigelser og løgner. Og virker ikke det som et godt nok skremsel, så sjikanerer de deg ved hjelp av navnekalling og de svartmaler deg både i skjul og offentlig for å få folk til å ta avstand fra din person, dine meninger og holdninger.

 

Hadde de hatt rent mel i posen så ville de brukt redelig argumentasjon og dokumentasjon for å vise at deres intensjoner var ærlige, men det gjør de ikke, istedet bruker de hersketeknikker og andre skitne knap, for agendaen deres er å skremme deg slik at du ikke skal klare å avsløre hva det er som skjuler seg bak masken deres. Det er derfor de vil at vi skal anse deres påstander som objektive og sannferdige, for de vet at nærmere undersøkelser av deres historier ikke tåler dagens lys og derfor bruker de alle mulige midler som de har tilgjengelig for å hindre oss i nettopp det. 

Og beveger vi oss så over til makronivået så ser vi at dette ikke bare skjer på det individuelle planet, men at det også har blitt satt i system på det kollektive planet der msm har adoptert de narsissistiske og psykopatiske metoder, for nettopp å hindre oss i å avsløre deres falske nyheter.

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

 

Gaslighting: State mind control and abusive narcissism – http://21stcenturywire.com/2016/05/26/gaslighting-state-mind-control-and-abusive-narcissism/

Norsk oversettelse av Gaslighting artikkelen over her: Statlig tankekontroll og selvforherligelse – https://www.derimot.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205772710908005&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&theater

Ole-John Saga sitt bilde.

 

 

 

Status Quo

 

Politiske partier og institusjoner følger ferdig oppsatte programmer slavisk. Menneskene innenfor disse sjelløse partiene og institusjonene er ikke noe annet enn slaver, og så fort de skulle vike vekk fra reglene og programmene så er de ikke lenger et fullverdig medlem av virksomheten, men en trussel, sand i et maskineri som ikke er det minste interessert i å stoppe opp for vedlikehold og kansje også rekonstruksjon. Det interessante er at hvis det kommer nok sand i maskineriet så stopper det opp om det vil eller ikke.

 

Hvis man ser på disse institusjonene som kjøretøyer, så vil man se at de kun manøvreres en vei, og det er rett fram, ikke fordi kjøretøyet ikke har en styringsmekanisme som gjør sjåføren istand til å endre retning, men fordi sjåføren har blitt fortalt av tidligere sjåfører at denne styreinnretning er et unødvendig onde og at den eneste riktige retningen er rett fram uansett hva slags hindringer man skulle møte på. Dette godtar sjåføren(e) og endring av kurs uteblir.

 

Og slik fungerer det nedover i systemene. Man får beskjed ifra oven at sånn er det og sånn skal det være, og godtar det ukritisk, uten selv å undersøke om det virkelig er slik, selv om man skulle få en gnagende mistanke om at det er noe som skurrer.

 

Og skulle man stille spørsmål, skulle man undersøke for så å finne ut at det er andre retninger som fører en til både bedre veier, bedre kjøreforhold og en endeplass som ikke fører en utfor stupet, i grøfta eller rakt inn i et motgående kjøretøy, så blir man ikke sett på som en som forsøker å endre system til noe bedre, men som noen som forsøker å ødelegge eller sabotere det bestående uansett hvor dårlig det måtte være og uansett hvor mye bedre et nytt har forutsetning til bli.

 

I vårt samfunn er “nytenking” synonymt med å endre på en detalj eller to, og disse detaljene blir så hauset opp i samarbeide med media slik at vi skal tro at de er revolusjonerende. Rattet som kan få oss til å endre retning blir sett på som en trussel for det bestående, en ubehagelig utvekst som burde fjernes, slik at muligheten til å ta kontroll over våre egne liv skal opphøre å eksistere.

 

De priviligerte på toppen av maktpyramiden, konstruktørene av de økonomiske, politiske og sosiale strukturene, for dem så er vår fastlåste tro på deres evne til å styre og lede oss deres største fordel, men også den minst fordelaktige faktoren de har å forholde seg til, for hvis vi våkner opp og ser hvordan virkeligheten faktisk er og ikke slik vi får den presentert, og vår evne til selv og skille mellom rett og galt vekkes til live gjennom samvittigheten vi alle har, men som hos flertallet av oss ligger i dvale, da vil systemene som har slavebundet oss falle, og illusjonene og hjernevaskingen som har fått oss til å tro at ondt er godt smuldre opp.

Utdanningsvalg. Realitetene som ikke synliggjøres og spørsmålene som ikke stilles

Bilderesultat for pics of unemployment

 

Når vi spør våre barn eller barnebarn om hva slags utdanning de har tenkt å ta, så er det mange av dem som ikke vet hva de skal utdanne seg til, og det forstår jeg, for hvilke yrker har forsvunnet om ti eller tyve år, hvor mye vil maskiner ha overtatt der hvor mennesker jobber i dag ? Hvordan vil den økonomiske situasjonen her hjemme være om fem, ti, femten, tyve år, vil trygdeytelser og økonomisk støtte for arbeidsledige fremdeles være en del av det sosiale systemet ?

Hvor mange er klar over at de som i dag driver en bedrift kun er interessert i profitt og ikke de ansatte ? I et aksjeselskap, som de fleste bedrifter/konserner er tuftet på, er det kun en ting som gjelder, nemlig bunnlinjen, alt annet er irrelevant. Jeg har selv sittet i styre som de ansattes representant og sett og hørt hvordan økonomi overskygger alt annet.

Arbeiderne i en slik bedrift er kun brikker som skal få bedriften til å gå med overskudd, og bedriften har INGEN samvittighet når det gjelder å spare inn. Kan en maskin spare inn utgifter ved å erstatte menneskelig arbeidskraft, så gjøres det. Overalt hvor det kan spares for å kutte ned utgifter og øke fortjeneste så vil det alltid bli gjort uten unntak.

Finnes det noen konserner/bedrifter som også tenker på sine ansatte så eksisterer de i så lite antall at det er snakk om dråper i havet. I det statlige og kommunale så er det noe mer humant, men når vil systemet endres også der slik at de adopterer de private sine retningslinjer ? I mange land utenfor Norge så vil de som sitter på toppen av inntjeningspyramiden aldri få nok, og de skyr ingen midler for å tjene enda mer. Kan de spare ei krone på å sparke et menneske eller hundre, så gjør de det.

Om disse menneskene er avhengig av jobben for å kunne overleve, så er det helt irrelevant, for det eneste som betyr noe for et konsern er bunnlinjen. Det er heldigvis ikke slik her hjemme foreløpig, men muligheten for at det vil kunne bli slik i en ikke alt for fjern fremtid er absolutt til stedet. Og hva når maskinene har tatt over alt det menneskelig arbeide og vi er blitt overflødige, hva vil da skje med oss. Det også er et scenario som ligger innenfor rekkevidde. 

 

Nyttårstalen vi aldri vil få høre fra kongen

Bilderesultat for pics of free speech

 

Siden jeg ikke klarer å si det bedre, så lar jeg Jens Bjørneboe anno 1966 få ordet

“Bare på et eneste punkt tror jeg man kan finne en virkelig erkjennelse av ytringsfrihetens verdi: DEN ER VÅR GARANTI FOR VÅR RETTSSIKKERHET – FORUTSATT AT VI BRUKER DEN!

Hvis min nabo kan bli fengslet uten åpen offentlig rettergang, da kan det også hende meg. Min egen sikkerhet ligger i at jeg protesterer når uretten rammer en annen, og ikke venter med å ytre meg inntil jeg selv er offeret. Grunnlaget for vårt demokrati, og den moralske bakgrunn for ytringsfriheten er i virkeligheten at vi aktivt gjør bruk av den, at man innser at friheten til å øve kritikk av myndighetene og politikerne, ikke er en borgelig RETTIGHET, men en borgelig PLIKT! Enhver borger av et demokrati er personlig medansvarlig for alt som skjer i landet. Føler han ikke det, har han eller hun ikke behov for ytringsfrihet.

I dag har hele verden skrumpet sammen til en overskuelig enhet: vi har muligheter for å vite omtrent hva som skjer på kloden, og vi har stadig – på vårt lille område – vår ytringsfrihet: så grotesk det enn kan lyde: vi er medansvarlig for alt.

Med hele den verden som rykker oss så nær, kan det komme til å gå riktig galt i tiden fremover, – men det KAN også gå bra. Det går bra hvis man tenker de riktige tanker, og setter dem i kraft. Forutsetningen for riktige løsninger er en fri forskning, en fri tenkning, en fri kritikk, – og frie informasjoner. Ad denne vei kan de nødvendige reformer finne sted.

Det vil si at ytringsfriheten er den port hele fremtiden må gå gjennom. Holdes ikke denne port åpen, kan man tenke seg en verden i fullstendig mørke som truer oss fra alle kanter, hvis vi ikke forsvarer åndsfriheten.

Det betyr at ytringsfriheten i dag er det aller viktigste punkt å forsvare i verden. Bare i ly av den kan de øvrige nødvendige ting finne sted. Det er DEN forpost vi må holde.”

Jens Bjørneboe 1966