Covid 19, en villet økonomisk katastrofe?

Denne MÅ leses og deles, da den stikker fullstendig hull på propagandaen om covid-19. Setter man seg ikke inn i dette, så er man medansvarlig for landets øknomiske ruin og tap av arbeidsplasser, som vil medføre at SVÆRT mange flere vil dø enn av covid-19 som har tatt livet av færre personer enn ved et vanlig influensa utbrudd. For når Norge A/S går konkurs og sykehusene blir overtatt av private, så vil det kun bli de rikeste som har råd til behandling.
 
Trude M. Thomassen beskriver elitenes (mis)bruk av pandemifrykt og økonomisk “sjokkdoktrine” for å fremtvinge elitenes ønskede samfunnsendringer. Lidelse, frykt, nød, fattigdom og tap av tilvendte goder, privilegier og bekvemmeligheter er alltid gode verktøy for en maktelite som ønsker å fremprovosere underkastelse i befolkningen. Pandemikrisen er i praksis alle disse hersketeknikkene i samlet flokk – og på STEROIDER!
 
“Leder for Verdens matvareprogram (WFP), David Beasley, advarer om «hungersnød av bibelske dimensjoner». «Flere mennesker risikerer nå å dø av det økonomiske utfallet av krisen enn av selve viruset.» 135 millioner mennesker risikerte akutt sult allerede før lock down. Nå drives ytterligere 130 millioner ut i sult. Beasley kaller det «den verste humanitære krisen siden andre verdenskrig». Er korona-viruset verre enn dette?
Rettsmedisiner Klaus Püschel går så vidt som å uttale at ingen er døde av sars cov2, kun med. Virus har i høyden vært den siste dråpen som har fått begeret til å flyte over. Så å si alle har hatt alvorlige sykdommer fra før. Nå derimot testes alle døde for sars cov-2, uavhengig av dødsårsak, om det så er en bilulykke!
Hva har dette med vitenskap å gjøre? Hadde man testet for e-coli, ville man hatt en dødelighet på 100%, fordi alle har e coli-bakterier i seg, ifølge Püschel. Han mener man burde obdusere alle døde som har testet positivt for sars cov-2. Bare slik kan man få evidens for virusets dødelighet – eller det motsatte.
Land teller døde forskjellig, i noen tilfeller er døde tellet flere ganger, hvordan nå det er mulig. Når det gjelder syke, telles de hver gang de skifter oppholdssted; første gang hjemme, andre gang som innlagt i sykehus, tredje gang om de blir flyttet til en annen avdeling i sykehuset osv. «8 dødsfall – 13 smittet» lød en krigsoverskrift i Aftenposten 19. april.
«Dessverre er åtte døde etter å ha blitt smittet. Det er grunn til å tro at koronaviruset har bidratt som utløsende dødsårsak.» Legg merke til ordvalget: Det er grunn til å tro …. og bidratt som utløsende … Man vet altså ikke, ingenting er fastslått. Reportasjen gjaldt et sykehjem, bl.a. for etterbehandling og rehabilitering.
Angelo Borelli fra det italienske beredskapsdepartementet nedjusterte virus-faren betraktelig da han i april bekreftet at de inntil da registrerte 3405 døde, var døde med korona, ikke nødvendigvis av. Dette ble utdypet av professor Ricciardi: bare 12% av dødsattestene viser korona som direkte dødsårsak. Det betyr at antall døde grunnet covid-19 var 409!
Professor Mette Kallager har sammen med syv andre forskere studert dødstallene de siste 5 årene. De har sett på gjennomsnittlig dødelighet i tidsrommet 11. mars – 15. april. I Norge er det gjennomsnittlig 111 som dør hver dag.
Dødeligheten overstiger gjerne gjennomsnittet influensasesongen. Mens korona-viruset viser en overdødelighet på 4 personer daglig, viser influensaen en overdødelighet på 21 personer daglig.
Det er altså ikke spesielt mange som dør, hverken av influensa eller korona. Italia har til nå hatt 24 000 døde, mens en vanlig influensasesong tar 26 000 liv. WHO opererer imidlertid med en dødelighet som er 10 ganger høyere enn for vanlig influensa – hvor har de det tallet fra?
Professor Mette Kallager har sammen med syv andre forskere studert dødstallene de siste 5 årene. De har sett på gjennomsnittlig dødelighet i tidsrommet 11. mars – 15. april. I Norge er det gjennomsnittlig 111 som dør hver dag.
Dødeligheten overstiger gjerne gjennomsnittet i influensasesongen. Mens korona-viruset viser en overdødelighet på 4 personer daglig, viser influensaen en overdødelighet på 21 personer daglig. Det er altså ikke spesielt mange som dør, hverken av influensa eller korona.
Italia har til nå hatt 24 000 døde, mens en vanlig influensasesong tar 26 000 liv. WHO opererer imidlertid med en dødelighet som er 10 ganger høyere enn for vanlig influensa – hvor har de det tallet fra?
Både hva gjelder influensa og korona, er det de eldste og svakeste som dør, og en influensavaksine har ikke spesielt god virkning på dem som er svake, ifølge statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell. Hvordan kan man så forsvare en fullstendig lock down og en foreløpig tiltakspakke i Norge på 400 milliarder kroner – i påvente av en vaksine?”
Verden består av en forholdsvis liten middelklasse og en uhyggelig stor underklasse, som ikke bare er fattig, men der mange sulter og sulter i hjel.
De super-rike kan takke sentralbankene for billige penger; 95% av finansiell virksomhet har ingen berøring med realøkonomien, men befinner seg utelukkende i spekulasjonskretsløpet.
Det er også spekulasjoner i matmarkedet, som sørger for at folk sulter. 18.000 barn dør av underernæring og sult hver dag. Stenges all samfunnsvirksomhet av den grunn?
Er korona-viruset bare en flopp? Er det hele satt i verk for å få til en økonomisk kollaps? Ja, det kan se slik ut. Det er jo ingen tvil om at restriksjonene største delen av verden er underlagt, vil endre de økonomiske forholdene radikalt.
Mange, kanskje flertallet, vil lide under endringene, mens et lite mindretall skaffer seg et økonomisk overtak som vil slavebinde resten av klodens befolkning.
I Danmark kan man risikere fengselsstraff hvis man i myndighetenes oppfatning fordreier faktabakgrunnen bak korona-tiltakene.
Først ble vi fratatt forsamlingsfriheten, deretter ytringsfriheten. Vi kjenner tiltakene igjen fra Event 201 – A Global Pandemic Exercise. Kan vi fremdeles tale om at vi lever i et demokrati? Nei, vi har unntakstilstand og restriksjoner av et omfang vi aldri tidligere har sett, grunnet en usynlig, mulig allestedsnærværende, men forholdsvis uskyldig fiende.
Hva er det igjen av demokratiet, spør Ken Jebsen (KenFM), når alt er lagt i hendene til noen få – ikke en gang eksperter, når det ikke er tillatt å ytre en mening som strider mot den offisielle, når alle skal mene det samme, alle skal marsjere i takt. Fra fortiden vet vi hvor det fører hen … Man skal være utrolig ung og naiv for ikke å se konsekvensene av det som nå skjer.
Et første skritt mot diktatur er å hindre mennesker i å møtes. Det oppnår man enten ved forbud og/eller ved å skape angst. Dr. Wolfgang Gedeon siterer David Rockefeller
fra 1991: «Vi står foran en verdensomspennende omveltning. Det eneste vi behøver er den riktige altomfattende krisen, og nasjonene vil samtykke til den nye verdensregjeringen.»
I 1973 uttalte Rockefeller at «det sosiale eksperimentet under formann Maos lederskap er et av de viktigste og mest suksessfulle i menneskehetens historie».
For mange er det vanskelig å forstå at det planlegges på så lang sikt, og at det eksisterer så kyniske mennesker. For dem som har et åndelig perspektiv på historien og menneskelig utvikling, faller det noe lettere å forstå. Allikevel burde restriksjonenes tale være tydelig, og vel belagt informasjon er fremdeles tilgjengelig på nettet, enn så lenge …” https://ipfs.io/ipfs/QmXqYS4h87vKJRZkoFLA6Ep3QHMNrxpELDVX8VeUdDw5no
“Korona-medisin over 20.000 kroner Å behandle alvorlig syke koronapasienter med legemiddelet Remdesivir, vil koste om lag 22.700 kroner per behandling, skriver NTB. En dose koster om lag 3786 kroner, og det trengs seks doser av medisinen til én behandling.” https://www.nrk.no/nyheter/korona-medisin-over-20.000-kroner-1.15073329?fbclid=IwAR3n2bD17IInwY1qSMZL14QldYRyIBhYku-31K05b7hPIvNP0BWlIMDHiUs
Og når Norge AS har gått konkurs pga nedstenginga, så vil ikke staten lenger ha råd til å finansiere en slik behandling, da vil private aktører steppe inn å ta over sykehusene og kun de med en god forsikring og god råd vil kunne betale for en slik behandling, og det gjelder alle sykdommer og skader, slik at alle som støtter nedstenginga av samfunnet som ikke har ræva full av penger, de sager med andre ord over greina de sitter på. https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

Trond Skaftnesmo dokumenterer og beskriver pandemisvindelens rolle som trigger for storskala utrulling av en lenge planlagt orwelliansk politistat med global toppstyring. Her får vi viktige deler av forhistorien, vi få eksempler på galskapen slik den matrialiserer seg i dagens samfunn, og vi får en pekepinn på hvor disse elitene tenker seg samfunnsutviklingen fremover. Alt svært godt dokumentert!
https://bit.ly/korona-globale-politistaten


“Vi skal i denne artikkelen ta for oss alvorlighetsgraden av forskjellige influensa-epidemier, men også alvoret i de tiltak en selvutnevnt maktelite har planlagt for epidemier. For i forkant av influensa-epidemien covid-19 – bare uker før – arrangerte Verdens økonomiske forum og Bill and Melinda Gates Foundation en øvelse med tanke på pandemi-beredskap. Man må kunne stille seg spørsmålet om man foretrekker influensa fremfor disse tiltakene.” “Influensa – Dødelige virussykdommer?”: https://bit.ly/influensaepidemier

 

“Hvilken frihet har vi igjen om vi gir staten rett til å bestemme hva som skal injiseres i vår kropp? Det striden står om er helt grunnleggende verdier og (slik det var tenkt) ukrenkelige menneskerettigheter. På den andre siden venter et medisinsk tyranni, som steg for steg vil slavebinde oss alle.” “Tvangsvaksinering – Et helsetilbud vi ikke kan si nei til”: https://bit.ly/tvangsvaksinering

 

https://olehartattordet.blogg.no/er-covid-19-en-diabolsk-plan-for-a-fa-verdensherredomme-ser-vi-fase-to-av-denne-epidemien-bli-beskrevet-her.html

 

 

Covid 19, veien til diktaturet?

I 2. verdenskrig så kjempet millioner for frihet, demokrati og ytringsfriheten og døde for disse idealene. I dag derimot så spytter og pisser flertallet på disse idealene, de regelrett håner dem som døde i den kampen som ga oss den friheten vi foreløpig har i dag. Med andre ord så ville fleretallet i dag stått på Hitler og overgripernes side fordi historieløsheten er nærmest altomfattende og derfor blir det også svært vanskelig for folk flest å identifisere diktauret og yte motstand mot det. Men man kan ikke i vår tid unnskylde seg med at ” jeg visste ikke”, for vi lever i en tidsepoke da det finnes et hav av informasjon som viser veien til sannheten, men det krever at man er interessert i å finne sannheten, det krever innsatsvilje. For det er nemlig ikke slik at det man ikke vet det kan ikke skade en, det man ikke vet kan ikke bare skade en selv, det kan skade svært mange. Likegyldighet er ikke synonymt med å ta ansvar, det er roten til det onde.
Trond Skaftnesmo dokumenterer og beskriver pandemisvindelens rolle som trigger for storskala utrulling av en lenge planlagt orwelliansk politistat med global toppstyring. Her får vi viktige deler av forhistorien, vi få eksempler på galskapen slik den matrialiserer seg i dagens samfunn, og vi får en pekepinn på hvor disse elitene tenker seg samfunnsutviklingen fremover. Alt svært godt dokumentert!
“Koronakrisen og den globale politistaten”:
“Den norske koronaloven ble vedtatt den 24. mars, etter en hastebehandling i Stortinget. Men sterke advarsler fra mange jurister, gjorde såpass inntrykk på flere parlamentarikere at loven fikk en del begrensninger. Blant annet skulle den i første omgang bare gjelde for en måned.
 
I Danmark ble fullmaktsloven vedtatt allerede den 12. mars. Den skal ha en varighet på ett år før den eventuelt fornyes, og den annonserte drakoniske tiltak: Borgere som ikke vil la seg teste eller vaksinere (når den tid kommer) kan bli idømt bøter eller fengsel.
 
De vil bli hindret fra å bevege seg i det offentlige rom, som butikker eller sykehus, eller bruke offentlig transport. Det ligger innenfor lovens rekkevidde at folk kan tvangsvaksineres.
 
Den eneste bestemmelsen som ble trukket tilbake fra det opprinnelige danske lovforslaget, var å gi politiet tillatelse til å bryte seg inn i private hjem uten ransakingsordre. Da loven ble vedtatt hadde Danmark 875 bekreftede koronatilfeller og 2 dødsfall.
 
Ingen verre? Jo, faktisk: Ungarn har innført en fullmaktslov som gir regjeringen ubegrenset makt i ubegrenset tid.2 Så dermed er de, legalt og formelt, blitt Europas første diktatur etter den kalde krigen. Straffen for å bringe <<falske nyheter», altså opponere, er fem års fengsel.
 
I Norge ble tiltakene fra sentralt hold forsterket med kommunale «koronalover», i form av forskrifter til Smittevernloven. I midten av mars 2020 var det vedtatt 26 slike kommunale forskrifter rundt omkring i landet. Kreativiteten var stor.
 
Her er noen spredte eksempler:
• To års fengsel for å håndhilse eller gi en klem (du må slutte å klemme på fremmede!)
• Karantene for søringer og pendlere (14 dager hjemme og 14 dager i karantene)
• Restriksjoner på innreise for folk utenfor kommunen (trenger vi et kommunalt pass?)
• 15.000 kr i bot for å overnatte på egen hytte (OK hvis du sover i bobilen?)
• Forbud mot «private sammenkomster med folk fra ulike husstander» (nabobesøk).
 
Mange jurister protesterte: Stortinget har abdisert! – tordnet Terje Einarsen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, ekspert på menneskerettigheter og leder av den norske avdelingen for Den internasjonale juristkommisjon (IJC).
 
En annen jurist påpeker at det faktisk ikke er noen lovhjemmel for å gi friske folk karantene. Eller å gi to års fengsel for en uaktsom klem! En tredje viser til at det er
et klart brudd på Grunnloven å kansellere maktfordelingsprinsippet. – Norge har innført et slags halvdiktatur, mente en svensk statsviter.
 
Men folket jublet! Stemningen i folkedypet
(kommentarspaltene) var temmelig klar:
• Flott at slike regler ble innført. Karantene er livsviktig i disse tider. Men skeptisk på de som pendler uten helsesjekk. Hvor er garanti på at dem ikke drar virus med seg?
 
• Dette har ikke noe med politistat å gjøre. Trodde de fleste hadde skjønt alvoret i dette.
 
• Lovene er til for å beskytte oss og gi oss rettigheter. Når lovene er til hinder for dette, i det man kan sammenligne med tilstander av krig, må man kunne gjøre unntak for å redde liv, samfunn og levegrunnlag når alt legger seg.
 
Uke for uke kunne en merke angsten bre seg: Folk flakket med øynene når du passerte dem. Kom du nærmere enn 2 meter, var du en mulig. Alle mennesker var potensielt dødsfarlige smittekilder. Noen mente sosial distansering var kommet for å bli; det vil bli den nye normalen.
 
Folk bytter gjerne frihet mot sikkerhet, bare de blir redde nok. Dermed fører den angstdrevne logikken til folkekravene: Gi oss trygghet! Gi oss overvåkning! Gi oss diktatur!
 
Det var dette Benjamin Franklin advarte mot, da han sa: Den som er villig til å gi opp sin essensielle frihet for å kjøpe seg litt midlertidig sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet. I en annen versjon slutter sitatet med: … vil miste både frihet og sikkerhet.
Ting går lynfort: To uker etter at WHO hadde erklært koronapandemien (11. mars 2020), hadde 19 land innført digitale sporingstiltak. Fire av dem hadde tatt i bruk avanserte fysiske overvåkningssystemer, med droner, ansiktsgjenkjennelse og varmesensorer. Det var også flere land som sensurerte sosiale medier, langt ut over det Facebook, Twitter, YouTube, osv. gjorde for egen regning.
I noen land arresterte de folk som postet «falske rykter og desinformasjon» med koronarelatert innhold på sosiale medier. Tenk deg følgende situasjon, noen år frem i tid: Du er satt i hjemmekarantene på ubestemt tid, fordi du har nektet å vaksinere deg mot et nytt pandemivirus. (COVID-19 blir neppe den siste pandemien; det vil garantert komme flere.
Det som nå skjer er en kondisjonering; vi disiplineres og tilvennes de mest bistre tiltak og restriksjoner.) En strålende soldag sniker du deg ut, helt uten lov, for å gå en tur langs stranden. Det er vår og du har sittet inne i 4 uker. Nå må du bare ha litt frisk luft, kjenne sol og vind mot huden og høre fuglene synge! Og du vil gå alene, uten smittefare for noen. Dessuten er du frisk. Men du har ikke gått mer enn noen hundre meter fra huset, før du hører svake surrelyder over hodet. Den svarte fuglen står stille i luften over deg. Den har ikke vinger, men fire rotorer. Du vet det er en overvåkningsdrone. Du vet hvorfor den er her og hva som nå vil skje.
Dronen ser deg og analyserer ansiktstrekkene dine. Det tar bare noen sekunder å kommunisere med den sentrale databasen, skyen der alle opplysninger om deg er oppbevart. Fortere enn du kan si «politistat», har den deg. Så kommer den mekaniske stemmen: «Dette er en melding fra Helse Vest. Vi har identifisert deg som NN. Hvis dette stemmer, har du brutt karantenereglene. Du må straks gå hjem, ellers vil du bli ilagt bot. Hvis du ikke er NN, så vis legitimasjon nå, slik at dronen kan scanne den. Takk.» Du snur og går hjem. Dronen følger deg på veien. Scenen er naturligvis fra snille Norge. Andre steder skytes de som trosser portforbudet!
Skrekkveldet beskrevet i Orwells 1984 er kommet tett på oss nå. Ja, i store trekk er det allerede realisert i Kina. Det er mange som viser til Kinas håndtering av koronakrisen og som roser myndighetene der for deres handlekraft. Her er litt av det de foretok seg:
I Hongkong må innbyggere gå med et elektronisk armbånd og installere en app på telefonen, ifølge Aftenposten. • Armbåndet tracker hvor innbyggerne beveger seg, og dersom noen forsøker å ødelegge armbåndet, telefonen skrus av eller folk forlater karanteneadressen sin, går det melding til politi og helsevesen. • Kinesiske selskaper har utviklet en ansiktsgjenkjenningsteknologi som kan oppdage folk med økt temperatur i menneskemengder eller innbyggere som ikke har på seg ansiktsmaske. • Apper kan gjøre folk oppmerksomme dersom de beveger seg i nærheten av en smittet person.
Ansiktsmasker er ikke en hindring, for nå hevder et kinesisk selskap, Hanvon, at de har utviklet en teknologi for å gjenkjenne folk selv med ansiktsmasker. […] Droner har patruljert nabolag for å overvåke om innbyggere har på seg masker for å beskytte seg mot koronaviruset, eller for å få dem til å holde seg innendørs, ifølge BusinessInsider. Fra dronene blir det kringkastet ordre til innbyggerne nede på bakken. Drone-patruljeringen har til hensikt å få innbyggerne til å følge myndighetenes instrukser.15 De som salutterer alt myndighetene kan komme på av kontrolltiltak, vil formodentlig betakke seg for å leve i et samfunn som Kina, der hvert skritt du tar voktes av myndighetenes droner. Og går du tom for sosial kreditt, er alle dører stengt for deg.
Faktasjekkerne kommer!
Det er mange som vil hjelpe i disse krisetider. Den 19. mars 2020 avslørte Microsoft-gründeren Bill Gates at han en tid har arbeidet med å utvikle et digitalt sertifikat, som kunne bli et viktig bidrag til å bekjempe koronaviruset.16 Ørsmå korn (kvantepartikler) legges inn under huden i forbindelse med en vaksinering. De former en usynlig «kvanteprikktatovering» (quantum-dot-tattoo eller -dye) av mikrokapsler med ørsmå kobberpartikler.
Dette partikkelmønsteret danner en digital kode som kan scannes. Systemet er utviklet av MIT og Rice University, etter at Bill Gates henvendte seg til dem for å finne en løsning på problemet med å identifisere de som ikke var blitt vaksinert.17 I en pandemi kan det være aktuelt å legge inn informasjon om du har blitt testet for et gitt virus eller om du har blitt vaksinert.
Etter hvert vil det kunne bygges ut til å bli et personlig helsedataregister, som sammen med andre personopplysninger utgjør ditt komplette digitale sertifikat, din digitale ID. Er ikke sertifikatet på stell, blir det restriksjoner. Myndighetene vil rimeligvis vite hvem de skal sende hjem og hvem som kan få gå fritt omkring. Som Bill Gates selv sier det: I siste instans må vi få sertifikater som viser hvem som har hatt sykdommen, og hvem som er blitt vaksinert, for vi vil  jo ikke at folk [uvaksinerte] skal bevege seg [fritt] rundt i verden.
For Bill Gates og hans allierte, er målet at alle snart skal få en slik digital ID. Du kan ikke miste den, siden den er implantert i kroppen. De kaller det ID2020, fordi systemet er tenkt utprøvd allerede i 2020.19 Og første land ute er lutfattige Bangladesh, som nok er takknemlig for å få milde gaver fra The Rockefeller Foundation, GAVI og Bill Gates.20 Bill Gates har imidlertid et problem: Han utsettes for falske nyheter på nettet, folk som sier han vil legge mikro-implantater inn under huden på oss. Men heldigvis har vi faktasjekkere som tar seg av den slags falske rykter.
Hele dette sakskomplekset omtales i nettmagasinet Biohackinfo News den 19. mars 2020 under overskriften: Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus. 21 Med referanse til Gates’ egne uttalelser og hans ID2020-initiativ, viser artikkelen til hvordan mikro-chipping kan brukes i bekjempelsen av koronaviruset: Et hudimplantat med en mikrochip, som kan skannes av en modifisert smarttelefon, vil kunne avsløre om du er testet for korona, eventuelt også din vaksinestatus.
Etter at artikkelen var delt over 4000 ganger på Facebook og Twitter, ble den «faktasjekket» av Reuters den 31 mars.22 De kom frem til at Bill Gates var utsatt for en «falsk anklage», at påstanden om at Bill Gates vil bruke mikrochip-implantater for å bekjempe koronavirus var grunnløs. Alle som hadde postet artikkelen på sin fb-side, fikk nå oppslaget overklistret med: Feilinformasjon / Sjekket av uavhengige faktasjekkere / Se hvorfor.
For noen var det nok en ny erfaring å få Reuters på besøk på sin private fb-side. Det var som om fremmede hadde vært inne hos deg og lagt igjen en advarsel på skrivebordet ditt i løpet av natten. Før vi trykker på «Se hvorfor», bør vi kanskje sjekke disse «faktasjekkerne», finne ut hvem de er og hvor uavhengige de er. Vil de komme oss alle til unnsetning om noen skriver noe ufordelaktig eller feilaktig om oss på nettet? Eller er det noe spesielt med Bill Gates?
Reuters er et av verdens største og mest velrennomerte internasjonale nyhetsbyråer. I februar 2020 inngikk de et samarbeid med Facebook, som hyret dem inn for å drive en kontinuerlig «faktasjekking» av alt folk legger ut. Vel, ikke alt da. Det rekker de ikke over. De må prioritere. For de er bare 4 medarbeidere i faktasjekk-avdelingen, og de skal dekke hele verden! Men nå er prioriteringen for så vidt gjort, i form av algoritmer og programvare, snokeprogrammer som skanner fb-sidene dag og natt på leting etter ord og navn som betyr rød lampe.
Er det grunn til å tro at «Bill Gates» og «micro-chip» er blant dem? Og for eksempel «vaccines»? Det er rimelig å anta at Reuters skjønner hvilke grupper og interesser deres arbeidsgiver vil de skal fremme og hvilke de skal ramme. Ellers vil de nok raskt miste jobben. Så hvilke interesser snakker vi om? Vi kjenner i det minste én gruppe som amerikanske toppolitikere har bedt Facebook og Google om å sensurere, og som WHO har satt opp på listen over de 10 verste helsetruslene, nemlig vaksineskeptikerne.
Og så vet vi også at Bill Gates er dypt involvert i vaksinepromosjon, gjennom GAVI, CEPI og WHO. Hva som ikke er like kjent, er at Bill Gates kjøpte seg inn i Facebook i 2008 og nå er en av de 10 største eierne der, god for 1,3 milliarder dollar i fb-aksjer.24 Den Reuters rykket ut for å forsvare, var altså deres egen oppdragsgiver. Vel, så mye for «uavhengige faktasjekkere». Men når vi nå vet litt mer om hvem faktasjekkerne er og hvem de arbeider for, kan vi trykke på «Se hvorfor»-knappen. Nesten som julaften dette!
Reuters faktasjekkere innrømmer at Biohackinfo News tar utgangspunkt i et autentisk sitat fra nettstedet Reddit, der Gates svarer på visse spørsmål om bl.a. koronakrisen. Her er et utdrag: • Spørsmål: Hvilke endringer må vi gjøre i forretningsdriften når vi skal opprettholde økonomien mens vi ivaretar [kravet om] sosial avstand?
Bill Gates: Spørsmålet om hvilke forretninger som skulle holde det gående er vanskelig. Det må klart omfatte matvarer og helsestell. Og vi trenger fortsatt vann og strøm og internett. Leveransekjeder for kritiske produkter må opprettholdes. Mange land lurer fortsatt på hva de skal holde i virksomhet. Etter hvert vil vi ha noen digitale sertifikater som viser hvem som er blitt frisk eller er blitt testet nylig eller, når vi har en vaksine, hvem som har mottatt den.
Her er forbindelsen mellom korona og det digitale sertifikatet (ID2020) klart uttalt. Så hva er da feil i Biohackinfo News-artikkelen, ifølge Reuters? Hvilke påstander bestrides? Det som bestrides er uttrykket «microchip implants», hverken mer eller mindre. Nettmagasinet har brukt feil uttrykk. Det som legges inn i huden er nemlig så smått at det ikke kan kalles en kapsel eller en chip. Og det er alt Reuters og McHugh kan by på. Var det en språkspalte det gjaldt, kunne det saktens passere. Men her blir det en avsporing.
Om det er smått eller mindre enn smått, om det kan kalles en mikrochip eller ikke, er uvesentlig: Det striden står om er den biometriske merkingen og det den er tenkt brukt til. Hva er problemet? Vi har jo alt tatt i bruk elektroniske øremerker (RFID-chipping) for sauer.25 Vel, problemet er å behandle mennesker som sauer. Det er fortsatt noen av oss som mener at mennesker ikke er sauer, at de ikke skal gjerdes inn, men være frie. Og vi syns det er en dårlig idé å selge vår frihet for lumske løfter om sikkerhet.
WHO er ikke, som en kunne tro, fullfinansiert av FNs medlemsland. WHO har stadig mer åpnet opp for private bidragsytere. Den største blant dem er Bill & Melinda Gates Foundation, som nå yter et større bidrag enn noe land bortsett fra USA. For året 2016-17 var ytelsen på rundt 600 millioner USD. Det holdt til en andreplass, med god margin til UK på tredjeplass. Når vi så også finner GAVI på fjerdeplass, med et bidrag på ca. 250 millioner USD, kan vi trygt slå fast at WHO har gjort seg avhengig av Bill Gates for sin fortsatte drift.
Gates’ rause bidrag blir desto mer kritisk ettersom USA stadig kutter, og truer med å kutte mer, i støtten til WHO. USAs medlemsavgift (assessed contribution) er allerede redusert fra over 200 millioner i 2017 til 122 millioner i 2019. For budsjettåret 2020 har Trump-administrasjonen foreslått bidraget redusert til 58 millioner. Ja, den 14. april annonserte Trump like gjerne at USA nå ville kutte all støtte til WHO, inntil videre. Så fra og med den 15. april 2020 ble Bill Gates dermed WHOs største giver! I en slik situasjon er WHO nokså prisgitt Gates:
Om de skal overleve på dagens virksomhetsnivå, må de lytte godt til Gates’ prioriteringer. Det gjør de nok også godvillig: WHOs toppleder, den tidligere etiopiske helseministeren Tedros Adhanom Ghebreyesus, har nemlig samarbeidet tett med GAVI og var Bill Gates’ favoritt for WHOs toppjobb.
Som magasinet Politiko summerte det opp: Noen milliardærer er fornøyd med å kjøpe seg en øy. Bill Gates skaffet seg FNs helsebyrå i Genève. Og nå kan vi forstå hva «koordinering med WHO, CEPI, GAVI» betyr. Det betyr en oppfordring om å koordinere med Bill Gates, Bill Gates og Bill Gates. At oppfordringen kommer på tampen av et symposium arrangert av Bill Gates, er vel heller ikke helt tilfeldig.

En global massevaksinering!

Det ligger en langsiktig strategi bak alt dette. Gates handler ikke i ørska når han kjøper seg makt og innflytelse i WHO. Han har en plan. Til denne planen hører en sterk global ledelse, som også skaffer seg full kontroll over all kritisk informasjon, spesielt da innenfor helsefeltet. Det hører med til bildet at 194 land i 2005 signerte en avtale der de gir WHO en ny rolle, nemlig fra å være bare rådgivende til å bli ordregivende i tilfelle en pandemi. Avtalen, som trådte i kraft i 2007, er kalt International Health Regulations. Den gir WHO myndighet til å kunne beordre tvangsvaksinering, karantene og reisebegrensninger.

Pr 20. april 2020 var det globalt 76 prosjekter, med ulike teknologier, som hadde meldt seg på racet for å utvikle en koronavaksine. Gates har investert i de mest lovende. Fremst i løypa ligger Moderna Therapeutics, et bioteknologiselskap spesialisert på å utvikle mRNAteknologi for vaksiner. De har samarbeidet med Gates i flere år. Noe som gjør at Moderna menes å ha en god sjanse til å vinne racet, er at deres RNAteknologi enkelt sagt bruker kroppen som vaksinefabrikk; mer presist manipuleres den til å produsere vaksine-proteiner.
Det er mye raskere enn å bygge fabrikker og sparer vaksineprodusenten for store utgifter. Til gjengjeld har det den haken ved seg at alle som får vaksinen har fått endret sitt arvemateriale. Hva dette vil bety for fremtiden og for fremtidige generasjoner, er det i dag ingen som vet. Moderna har sin rot i et bioteknologisk spiss-kompetansemiljø i Cambridge, Mass. Firmaet har kommet opp som en rakett de siste årene og er allerede verdsatt til 5 mrd. USD.
I 2017 ble Moderna rangert som det mest verdifulle private bioteknologi-selskapet i USA. Det var på den tiden Gates Foundation gikk inn med en investering på 100 millioner USD, for å stimulere utviklingen av mRNA-baserte vaksiner. Den gang gjaldt det Zika-virus som visstnok forårsaker mikrokefali, en tilstand der hjernen utvikler seg unormalt og ikke oppnår full størrelse. Skrekken rundt dette viruset var stor, men i dag hører vi ingenting om det.
Vaksinen Moderna holdt på å utvikle i 2017, har vi heller ikke hørt noe mer om. Men de som har investert i teknologien, sier den er veldig forhåpningsfull: Vaksineutvikling er en enormt kompleks prosess, enormt langvarig og enormt kostbar. Med mRNA[-teknologien] har vi muligheten til å utvikle raskere og bredere et stort spekter av vaksiner, sier Mike Watson, president for Valera, Modernas avdeling for å produsere vaksiner mot smittsomme sykdommer som Zika.
Vel, med Zika gikk det i alle fall ikke særlig raskt, siden vi nå er på fjerde året siden oppstart, og Zika-epidemien ser til å ha forsvunet. Men COVID-19 er jo en langt større sak. Blant alle selskaper som kappes om å være første ute med en godkjent vaksine, ligger Moderna i front. Samarbeidet med Bill Gates har også åpnet dørene til CEPI, til WHO og det globale markedet.
At de også samarbeider med DARPA – en etat i USAs forsvarsdepartement som utvikler ny teknologi for militæret – er bemerkelsesverdig. Det forteller oss at forskningen er relevant for å utvikle biovåpen samt mottiltak mot slike våpen. Moderna utviklet svært raskt en forsøksvaksine mot SARS-CoV-2, viruset som forbindes med COVID-19. Allerede den 25. februar hadde de levert den første COVID-19 vaksinen for testing på mennesker.
Det var før de fleste land i Vesten hadde begynt å ta grep for å begrense spredningen. Det gjelder å være raskt ute, for en kan jo risikere at pandemien er over når vaksinen kommer. Og hvem vil kjøpe den da? Det er bare én måte å forlenge pandemien på, slik at dette ikke skjer: Et nedstengt samfunn med sosial distansering.
Bill Gates har stadig understreket at vi må regne med å holde et strengt smittevernregime, i stor grad et nedstengt samfunn, helt til vaksinen kommer. Det kan dreie seg om 12-18 måneder, er det sagt. Mange advarer om at et nedstengt samfunn over så lang tid vil innebære en knust verdensøkonomi. Hvilke dramatiske følger det vil ha, kan vi knapt forestille oss. Men når vi nå vet hvilke interesser Bill Gates har i vaksineutviklingen, blir hans råd om en langvarig nedstengning mer forståelig.
Og la det ikke være tvil om hvilket marked Bill Gates har siktet seg inn på: Det er hele verdens befolkning – 7,7 milliarder i antall – som skal vaksineres. Gates selv uttrykker det slik i et intervju: Ting kan åpnes opp igjen [i samfunnet] hvis vi gjør de rette grepene i sommer [2020]. Men det vil ikke bli helt som normalt. Du vil fortsatt være veldig bekymret. […] Vi vil ha mange uvanlige tiltak inntil vi har fått vaksinert verden. Syv milliarder mennesker, det er en stor ordre. Men det er dit vi må komme.
Mens Gates & Co venter på å kunne levere ordren, er det forståelig at de vil opprettholde vår angst. Ellers ville vi jo ikke etterspørre den varen de gjerne vil levere. Derfor kan ting ikke bli som normalt før verden er vaksinert. Også Anthony Fauci, leder for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) og rådgiver for USAs regjering under denne pandemien, syns det er lurt å vente til alle er vaksinert før en går tilbake til en normal situasjon: Hvis du med ’tilbake til det normale’ mener å handle som om det aldri har vært et koronavirusproblem, så tror jeg ikke det vil skje før vi har en situasjon der du kan gi befolkningen en komplett beskyttelse.
Utlagt betyr det at alle har fått vaksinen. Fauci syns heller ikke særlig om malariamedisinen hydroksyklorokin, som ifølge kliniske forsøk effektivt kan hindre store komplikasjoner. Det kan henge sammen med at også NIAID er i vaksinebransjen, og sammen med Gates Foundation er i partnerskap med Moderna i forskning og utprøving av deres nye korona-vaksine.
Koronavaksinen – hva kan gå galt? Våre politiske ledere synes å feste store forventninger til den varslede koronavaksinen, bare den kommer tidsnok. Men flere vaksineforskere advarer febrilsk imot den. Blant disse finner vi interessant nok Paul Offit og Peter Hotez. Alle som vet noe som helst om vaksinestriden i USA, kjenner dem som vaksineindustriens fremste frontkjempere. Offit har til og med selv skodd seg rimelig godt på sin Rotavirus-patent, som han selv var med og voterte frem i ACIP.
Bakgrunnen for advarslene er i kortversjon at dyreforsøk med koronavirus-vaksiner, f.eks. for SARS-viruset fra 2002, viser en forsterket immunrespons når dyrene senere eksponeres for det naturlige viruset. Det oppstår en fryktelig betennelsesreaksjon i hele kroppen, inkludert lungebetennelse og død. Children’s Health Defense rapporterer:
Forskere forsøkte først å utvikle vaksiner mot koronavirus etter Kinas SARS-CoVutbrudd i 2002. Team av amerikanske og utenlandske forskere vaksinerte dyr med de fire mest lovende vaksinene. Først virket eksperimentet vellykket da alle dyrene utviklet en robust antistoffrespons mot koronavirus. Men når forskerne utsatte de vaksinerte dyrene for det ville viruset, var resultatene forferdelige. Vaksinerte dyr fikk en hyper-immunrespons inkludert en betennelse i hele kroppen, som endte opp med dødelige lungeinfeksjoner. Forskere så den samme forsterkede immunresponsen da de mislykkede RSV-vaksinene ble testet på mennesker på 1960-tallet. To barn døde.
Peter Hotez bekrefter denne beskrivelsen: En av de tingene vi ikke hører mye om, er det unike potensielle sikkerhetsproblemet med korona-virusvaksiner. Med visse typer respiratoriske virusvaksiner er det slik at du først blir immunisert [det utvikles antistoffer], og så – når du faktisk blir eksponert for viruset – får du dette paradoksale immun-forsterknings-fenomenet.
Vi startet med å utvikle koronavirus-vaksiner, og våre kolleger oppdaget at laboratoriedyr begynte å vise noen av de samme immunreaksjoner. Så vi sa: «Å, gode Gud, dette kommer til å bli problematisk!» Og her er hva Paul Offit sier: FDA må absolutt regulere dette produktet, for akkurat nå vil enhver i USA ta det i løpet av sekunder, selv om det ikke var testet. […] Du har nøytraliserende antistoffer [good] og du har bindende antistoffer [bad]. Du vil prøve å forsikre deg om at mengden av de nøytraliserende antistoffene er mye større enn av de bindende – og at dette vedvarer.
For de bindende antistoffene kan være farlige og forårsake noesom kalles antistoff-avhengig-forsterkning [Antibody Dependent Enhanchement]. Og vi har sett dette. Jeg mener, vi så det med denguefeber-vaksinen. Hos barn som aldri hadde vært eksponert for dengue før, gjorde vaksinene dem faktisk sykere når de ble utsatt for det naturlige viruset. Mye sykere. Vaksinerte barn under ni år, som aldri hadde blitt eksponert for dengue før, hadde større sannsynlighet for å dø hvis de hadde blitt vaksinert enn hvis de ikke hadde blitt vaksinert.
Det finnes faktisk også en tredje varsler, som vi bør merke oss. Det er Anthony Fauci, Trumpregjeringens medisinmann, som ivrer for å få vaksinen på markedet så fort som mulig og som anbefaler at vi alle blir hjemme til det skjer. I et ubevoktet øyeblikk kom han imidlertid til å si dette for åpen mikrofon: Jeg vil forsikre meg om at den amerikanske offentligheten forstår dette spørsmålet om sikkerhet. For det er sikkerhetsproblemer assosiert med dette: Vil [korona-] vaksinen gjøre deg verre? Det er sykdommer der du vaksinerer noen; blir de så infisert med det du forsøker å beskytte dem mot, forsterker du faktisk infeksjonen.
Du kan se dette i dyremodeller, så dette vil bli gjort samtidig som vi tester [på mennesker]. Vi vil prøve å forsikre oss om at vi ikke skaper en slik forsterkning. Det er det verste du kunne gjøre – å vaksinere noen for å forhindre en infeksjon og så faktisk gjøre dem verre. Men Fauci er åpenbart villig til å ta sjansen på «det verste du kunne gjøre», idet han lot NIAID begynne testing av Gates’ Moderna-vaksine på 45 friske mennesker uten noen forutgående dyreforsøk. Om de så også tester den på dyr (dyremodeller) samtidig, vil det ikke gjøre stor forskjell for den som allerede har fått vaksinen i seg.
I motsetning til dyreforsøkene, er det så vidt vites heller ingen planer om at de menneskelige forsøkskaninene skal eksponeres for et SARS-CoV-2-virus rett etter vaksinering. Dersom de utvikler en adekvat antistoffrespons, vil forsøket blir notert som vellykket. Men også dyrene hadde jo i første omgang en slik respons! Så spørs det hva de gjør om forsøksdyrene i andre omgang utvikler en hyperimmun-respons, som beskrevet.
Og hva gjør de hvis dyrene ikke utvikler en slik respons? For dyr reagerer ikke alltid likt med mennesker, og mennesker reagerer heller ikke likt. Så selv om ingen dyr i forsøkene utvikler en hyper-immun-respons, kan mennesker gjøre det. Og selv om ingen mennesker i disse forsøkene utvikler en hyper-immun-respons (om de blir eksponert for SARS-CoV-2-virus), kan folk med andre genetiske eller medisinske disposisjoner godt gjøre det. Hva vi kan si med sikkerhet, er at vaksinen vil være usikker.
De som frivillig har underkastet seg Fauci-forsøkene, kan måtte vente til neste SARS-pandemi før de får svaret. Hvorfor er det så stor risiko med akkurat denne vaksinen? En har jo også tidligere sluppet ut lite testede vaksiner under pandemier, uten at det kom noen sterke advarsler fra Offit, Hotez og Fauci. Under svineinfluensa-pandemien i 2009 ville GlaxoSmithKline ha juridisk immunitet for sin Pandemrix-vaksine, fordi den var lite utprøvd. De fikk det, folk ble livsvarig vaksineskadet og ingen Offiter sa et kvekk.
Så hva er annerledes nå? Det som er annerledes er at vi har med et koronavirus å gjøre, og det er en virusfamilie som en aldri har klart å lage en vaksine for. Som beskrevet har alle forsøksvaksiner vist seg å være livsfarlige. Alt dette vet Anthony Fauci. Og likevel har han tatt det hensynsløse valget å teste vaksinene direkte på mennesker, uten å vente på resultatene fra dyreforsøk. Det gjelder å komme først!
Bill Gates, som del-finansierer disse forsøkene, sier han ikke vil distribuere vaksinene før regjeringene gir ham juridisk immunitet. Han vil rimeligvis ikke risikere søksmål fra flere millioner vaksineskadete mennesker. Selv anslår han beskjedent at 700.000 vil kunne bli skadet av vaksinen.
Den 4. februar 2020, da det bare var 11 påviste korona-tilfeller i USA, presset regjerigen stille gjennom føderale forskrifter som ga full juridisk immunitet for vaksineprodusenter for koronavirus. Så hva vil våre myndigheter gjøre når vaksinen kommer? De har jo vært med på å finansiere vaksinen gjennom CEPI og avtalen med Bill Gates! Skulle de så avvise innkjøp av vaksinen, bare fordi vaksineprodusentene vil ha juridisk immunitet? Vi vet svaret.
Men spørsmålet er hva du selv mener. Syns du det er en akseptabel risiko å utsette deg selv og din familie for? Eller får du ikke noe valg, bare en SMS fra den lokale smittevernoverlegen om hvor du skal møte opp for å få vaksineskuddet? Og hva vil skje med alle dem som nekter å ta skuddet? Blir de den kommende globale pariakasten, som ikke får reise, ikke får jobbe… ikke får leve?” https://ipfs.io/ipfs/QmQsFYjc1hZpoeWCmgS1Yk6TmDmuLhwC8AUu5TDSAnck7Q?fbclid=IwAR1B8eKLmnYLKBRq14bC6zfvkn-pCPK7jHRnDbGIvWcIfz46Jp3_2gMxiV8

“Vi skal i denne artikkelen ta for oss alvorlighetsgraden av forskjellige influensa-epidemier, men også alvoret i de tiltak en selvutnevnt maktelite har planlagt for epidemier. For i forkant av influensa-epidemien covid-19 – bare uker før – arrangerte Verdens økonomiske forum og Bill and Melinda Gates Foundation en øvelse med tanke på pandemi-beredskap. Man må kunne stille seg spørsmålet om man foretrekker influensa fremfor disse tiltakene.” “Influensa – Dødelige virussykdommer?”: https://bit.ly/influensaepidemier

 

“Hvilken frihet har vi igjen om vi gir staten rett til å bestemme hva som skal injiseres i vår kropp? Det striden står om er helt grunnleggende verdier og (slik det var tenkt) ukrenkelige menneskerettigheter. På den andre siden venter et medisinsk tyranni, som steg for steg vil slavebinde oss alle.” “Tvangsvaksinering – Et helsetilbud vi ikke kan si nei til”: https://bit.ly/tvangsvaksinering

Trude M. Thomassen beskriver elitenes (mis)bruk av pandemifrykt og økonomisk “sjokkdoktrine” for å fremtvinge elitenes ønskede samfunnsendringer. Lidelse, frykt, nød, fattigdom og tap av tilvendte goder, privilegier og bekvemmeligheter er alltid gode verktøy for en maktelite som ønsker å fremprovosere underkastelse i befolkningen. Pandemikrisen er i praksis alle disse hersketeknikkene i samlet flokk – og på STEROIDER! “En villet økonomisk katastrofe?”: https://bit.ly/korona-villet-okonomisk-katastrofe

“Bill Gates snakker i dette intervjuet om en oppblomstring i antallet smittete i USA og veldig høye smittetall i USA. Det er presis det sammen NRK driver med akkurat nå med rapporter om stadig flere smittete rundt om i verden og Norge. Men vi har hele tiden visst og vist at antall smittete er mange ganger høyere enn antallet registrerte smittete.
 
At stadig flere testes fører til at antallet registrerte smittete øker, men det betyr ikke noe for folkehelsen hvis de ikke blir syke og dør av sykdommen.
 
Det er bare en bekreftelse av det vi har visst hele tiden. Mange har hatt Covid-19 uten å vite om det i det hele tatt. Men siden dødstallene nå går ned i og med at sykdommen ebber ut må en tvære den helsepolitiske sitronen for resten av saft: skremme med antallet smittete som en får frem gjennom økt testing i hele befolkningen. Disse tallene avdekker ingen hemmeligheter, bare realiteter som har vært der hele tiden.
 
Det som gir større grunn til bekymring er Bill Gates fremtidsvisjoner om kjappe vaksiner som skal kunne påføres hele befolkningen løpet av kort tid. Jeg skal ikke spekulere i hva motivene for slike visjoner er utover å sikre seg en sikker inntektskilde i all fremtid.
 
Enhver får tenke sitt. Men når en av verdens rikeste mennesker har slik tanker er det grunn til å lure på hva som er de egentlige motivene. Jeg tror ikke et sekund på han humanistiske og edle motiver. Det er ikke de som har gjort han til den han er. Tvert imot.” https://www.derimot.no/bill-gates-tenker-hoyt-pa-cnndaerdetgrunntilafolgemed/fbclid=IwAR0caDLaF4xD3fdagpglCI7bHFXpnGnsjILp0v9iE3iEMrzkuebazpSNJjk

Er du historieløs? Bor det en Eichmann i deg? Ta testen her!

 

Jeg har akkurat sett filmen Hannah Arendt fra 2012 som handler om hennes brennende interesse for ondskapens banalitet, og hadde Arendt levd i dag så ville hun sett og forstått at det som skjer i vår tid nå, er det samme som skjedde under Hitler, Stalin, Mao og Pol Pot sine maktovertagelser og i deres regimer.
Det er svært svært mange blant venner, familie og kollegaer som nå viser at de har boende en Eichmann i seg. Folk som man i sin villeste fantasi aldri ville trodd at kunne ta grusomme overgripere og massemorderes sitt parti står nå fram uten skjemsel og er stolte av å vise at de er som Adolf Eichmann, at de vil adlyde enhver lov uansett hvor grusom og banal den måtte være.
Svært mange forsto dessverre ikke Hannah Arendt da hun skrev om Eichmann og hans ugjerninger, de trodde hun forsvarte ham og nazistenes system. Grunnen til den misforståelsen var at svært mange ikke hadde lest boken hennes, men kun sett overskriftene i avisene og hørt hva andre sa om henne. Det er det samme som vi ser i dag der svært mange bedømmer en bok ut i fra omslaget, eller en artikkel ut i fra overskriften.
De fleste av oss har en Eichmann i oss, men han forsvinner ikke ved av vi vender det blinde øyet til ham, vi må erkjenne at han bor i oss, og så ta et standpunkt om det er en type vi vil ha noe med å gjøre, for ser vi ikke at han er der og tar et valg om det er en fyr vi vil slippe løs eller ikke, så vil han ta valget for oss. Det handler om selvinnsikt og evnen til å skille det gode i fra det onde for så å velge hvilken side man vil stå på.

 

“Uten det sivile samfunn for samtale, debatt, selvstendig organisering og vedlikehold av idealer så er individet som et løvblad i vinden, lett mobiliserbare for demagoger https://olehartattordet.blogg.no/1447510890_jens_bjrneboe_og_ytri.html. I sin søken etter tankemessig og sosialt feste faller de rotløse menneskene for ideologieness fiktive verden. Massesamfunnet skapte en allianse av en formløs mobb og en deklasifisert elite.
Nettopp fordi  massene var så ankerløse, så uidentifiserte, ble de også ekstremt lettroende – de handlet på impuls, lot seg villig rive med av skruppelløse diktatorer som nærte dem på meta-politiske visjoner. De ble gitt enkle marsjordrer og hele kategorier av fiender å oppkaste seg på.


Uvanlige handlinger forutsetter ingenlunde ekstraordinær motivasjon. Helt normale mennesker kan sette seg i spissen for de mest bestialske aksjoner, ikke sjelden frivillig og ut i fra de mest trivielle og “edle motiver.” Psykologen Stanley Milgrams eksperimenter fra 1970 årene bekrefter på langt vei dette https://forskning.no/psykologi/overbevisning-kan-gjore-folk-onde/669497


For Adolf Eichmann var lydigheten betinget av Hitlers vilje som den øverste “rettskilde”, for ham gjaldt det å følge lovene, gitt av der Fuhrer, blindt. Denne underdanightestro fører Hanna Arendt https://snl.no/Hannah_Arendt tilbake til et særmerkt tysk trekk: å være lovlydig betyr ikke blott og bart at man må adlyde lovens tekst, men enda et hakk å identifisere seg fullt og helt med lovgivernes hensikter, altså det totale sammenfall mellom hans hensikter og dine.


Heller ikke mente Arendt at “vi alle” er som Eichmann, like skydlige. Eller som vi har understreket, at massemordene i seg selv var “banale”, i alle fall for subtile intellektuelle som henne (som det ble påstått at hun hadde implisert, enda hele hennes forfatterskap var et tegn på det motsatte). Eller at Eichmanns skyld lå i at han var stupid , uintelligent, enda så mye tankearbeide Arendt la i å få frem skillet mellom “tenking” og “intellekt” og mellom “tankeløshet” og “dumhet”. Dette er hva hun mente. La oss avslutte med en oppsumering av hva hun stod for:


Mange år etter striden om hennes Eichmann fortolkning vendte Hannah Arendt seg tilbake til begrepet “ondskapens banaliteter”, og skrev da at for henne dekket begrepet ingen teori eller doktrine, men tvert om noe faktisk, fenomenet onde gjerninger foretatt i massiv skala, som ikke kunne spores tilbake til særskilt form for ondskap, patologi https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html?fbclid=IwAR3W6SJV_AL7g3GjxTpPWg9rPIs_63hnQBgXHOKiUioXo3vNMUQkyn0i2FU eller ideologisk overbevisning hos utøveren, hvis eneste personlig utmerkelse var en ekstraordinær overfladiskhet.


Uansett hvor forferdelig  ugjerningene var – gjerningsmannen var hverken selv grusom eller demonisk, og det eneste spesifikke særkjenne man kunne oppdage i hans fortid  eller i måten han fremstod på under rettsaken og under de foregående politiavhørene, var fullstendig negativt – det dreide seg ikke om dumhet men en forunderlig ganske autentisk manglende evne til å tenke.


Det er viktig å merke seg at denne form for “tankeløshet” for Arendt ikke innebærer en mildere form for moralsk forfall enn ondskap. Kansje er det omvendt: å være skyldig i onde gjerninger, nærmest bevistløst, uten evnen til å forstå (eller føle?) at man gjør noe grusomt, representerer en verre utfordring  for vårt moralske fellesskap enn ren skjær ondskap, som vi på et sett og vis kan kjenne igjen og forholde oss til.


Det eventuelt nye ved denne ondskap er altså at gjerningsmannen er så immun mot vanlige moralske følelser og normrespekt at han eller hun nærmest robotaktig blir massemorder.
Debatten etter Arendt om for eksempel forholdet mellom holocaust og det moderne samfunn har samlet oppmerksomheten på de mekanismer i byråkrati, kultur og religion som befordrer en slik moralsk nummenhet. Og historisk forskning etter Eichmann i Jerusalem har gitt mange eksempler på helt vanlige mennesker som uten press eller trussel  om sanksjoner har meldt seg som massemordere. https://olehartattordet.blogg.no/1481975488_hvis_ordreflgere_allt.html

 

Kansje husker jeg best fra den kvelden Hannah Arendts fremstilling av volden i New York City. Flere av hennes venner var begynt å bli skrøpelige. Mange var blitt ranet på åpen gate. Særlig var hun blitt sjokkert over et tilfelle der ranerne bevisst tråkket i stykker offerets briller under hælen etter udåden.
Det var altså ikke nok å frata offeret penger; han skulle gjøres helt redningsløst, nedverdiges totalt. Arendt så et totalitært trekk her: offeret som bunnløst avmektig, perfiditetene uten grenser, formålsløs vold. Hun fryktet den urbane sivilasjonens forfall og fryktet hun måtte flykte fra Riverside Drive om utviklingen fortsatte. Selv i det lille så Hannah Arendt prinsipielle mønstre https://olehartattordet.blogg.no/nar-rasismekortet-brukes-for-a-splitte-folk.html


Jeg husker ennå hennes dype stemme med dens tunge tyske aksent på engelsk, hennes intrikate  setninger, spunnet rundt kompliserte resonnementer (hun snakket som hun skrev, nesten!). Og hennes varme vennelighet over tekoppene i Riverside Drive. Jeg møtte en hel epoke i europeisk politisk kultur.
En personlighet som har fulgt meg siden og som ingen kan unngå å konfrontere seg med som ønsket å forstå “vår tids byrde”, som Hanna Arendt kalte den britiske utgaven av The origins of totalitaranism:
De massemobiliserende  totalitære  diktaturer som ville gjøre “alt” mulig og som i sin midte skapte en ny fryktingytende type, den moralsk hule, spørsmålsløse , ordrelydige, effektive og tankeløse byråkratiske massemorder som ikke tålte å se grusomhetene på nært hold og som alltid holdt sin indre svinehund i sjakk og dermed bevarte sin  anstendighet: Adolf Eichmann.” 

Utdrag fra boken “Eichmann i Jerusalem ” av Hannah Arendt med innledende essay av Bernt Hagtvet.

 

Hannah Arendt Final Speech https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA

 

18 minutter og 27 sekunder ut i denne videoen så blir ei 13 år gammel jente som er på fotballkamp sammen med mora si arrestert og teaset (sikkerhetsvakten bruker strømpistol på henne) fordi hun ikke bruker ansiktsmaske. Og så og si alle sitter å ser på uten å gjøre noe. Her ser vi altså en sikkerhetsvakt som klart og tydelig viser at det ikke bare bor en Eichman i ham, men at han også fullt ut har akseptert ham. Og de som ikke hjelper jenta, de støtter opp om Eichman sin mentalitet.

Staten og byråkratiets brystvern av Jens Bjørneboe anno 1967 – men det kunne like så godt ha vært i dag https://olehartattordet.blogg.no/1443533738_staten_og_byrkratiets.html

 

Er du en flygende ape? https://frilanser.tjenester.org/2017/12/04/er-du-en-flygende-ape-psykopaters-medhjelpere-og-medskyldige/

 

Dette er en utrolig viktig video å se. Her snakker vi virkelig om ett budskap som promoterer demokratiet og ytringsfriheten på en svært fornuftig og rasjonell måte. Dagens snowflake generasjon står på fascistenes og diktaturets side, de er bare så hinsides historieløse og virkelighetsfjerne at det dessverre blir umulig for dem å forstå det. “The truth why everyone is suddenly getting offended”
https://www.facebook.com/groups/1121849101232624/?hc_location=ufi

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-rasisme-og-hykleri-gar-hand-i-hand.html

 

Dette er altså situasjonen vi er i i dag, men det er kun de som ikke er “smittet” av disse villfarelsene som klarer å se det. Forteller man dem som er infisert av dette at de er det, så forsterker man bare symptomene deres, og de vil se på formidleren som både farlig og psyk. Welcome to The Twillight Zone in real life. Dette er “viruset” som vi har mye større grunn til å frykte enn covid 19:

«To induce mass delusion it is simply a question of organizing and manipulating collective feelings in the proper way. If one can isolate the mass, allow no free thinking, no free exchange, no outside corrective, and can hypnotize the group daily with noises, with press and radio and television, with fear and pseudo-enthusiasms, any delusion can be instilled. People will begin to accept the most primitive and inappropriate acts.
Outside occurrences are usually the triggers that unleash hidden hysterical and delusional complexes in people. Collective madness justifies the repressed personal madness in each individual.
Delusions, carefully implanted, are difficult to correct. Reasoning no longer has value; for the lower, more animal type of thinking becomes deaf to any thought on a higher level.
If one reasons with a totalitarian who has been impregnated with official clichés, he will sooner or later withdraw into his fortress of collective totalitarian thinking.
The mass delusion that gives him his feelings of belonging, of greatness, of omnipotence, is dearer to him than his personal awareness and understanding.» Joost A.M. Meerloo

Relatert lesing:

https://utforsksinnet.no/romanen-1984-av-george-orwell/?fbclid=IwAR16-IPN-ao-Xe1Zc9ZyA1AW6o14l-2dtZSqsy_L-_0WSpxxPM1yEwxDHKU

 

https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html?fbclid=IwAR35q9vsFmeRLllY_K8PkZGoY3KxvwXoVTf-n_SxpbsdPVe6rnVlGxbta8c

 

https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse

 

https://www.derimot.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/?fbclid=IwAR0nu5iRw3YkzO0BxrK9QhybcD67NkQmjMwqMbhXRpMcksHmgrH_gn2d7IU

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html?fbclid=IwAR3Lrmo7k3OCkn-AbLaCnjaIPpyTQL2RD8Jngpc8m3nMocOJ5Q2z_YGZ2FA

 

https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html?fbclid=IwAR0wE2iyNrWUyhZFx29UrJwQ2BR10wD6iWJKVpzYlmOgEd7n8Wqu1mZpZuM

 

https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html?fbclid=IwAR0kcahf8ExwbRQSxXqUw76h03Tt9ve9VLZGWwImoPKW__iZf34oHuMP3vU

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html?fbclid=IwAR28uo7If3Tv70X5M-YnDmLKpMZn01KiH_irJPT05TpCLrVVO0UCl6VFdg8

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html?fbclid=IwAR2ZemKDjZ8pmHFrO8t7CW4Rxt56CcyZckX-piyxgrO61Zo2PD8ZeWOe4OQ

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-skeptisk-til-bill-gates-sin-vaksine-og-legemiddelindustrien-er-ikke-a-vaere-konspiratorisk-det-er-a-vaere-skeptisk.html?fbclid=IwAR1OKYccmT5acT0BMkNsAvH7wpadK4gqoTP73bJOy-O4d4IwppCVR-oYqvo

 

https://olehartattordet.blogg.no/odelagt-okonomi-kommer-til-a-ta-mange-flere-liv-enn-covid-19.html?fbclid=IwAR0af3bt6G7TtSMub1j-0LER-EEmDp35IiUdySGacCd-8ZLrxVQaaze71fA

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html?fbclid=IwAR0BF5GaQbjjWF4QLPyuFRhsibFowoI5mc0qIuFNOvC1Nlvo5t6cwHIIVH4

 

https://olehartattordet.blogg.no/i-bakvendtland-der-kan-alt-ga-an.html?fbclid=IwAR3H5_nh9sUNHUINO-76EiDU5OwvL8axvyOS2d6hRgXlzVwBV0AZ-HGxdCg

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-en-villet-okonomisk-katastrofe.html?fbclid=IwAR24gw8cVhBAN5owX4pP9XqNm_ecIXq8_wuo-MBcqYyj3aZO_k0nJg4Fgck

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-veien-til-diktaturet.html?fbclid=IwAR0DlofBIXpt8zpyOoAu26_uqT1RRBYPGvsGPBC1fsUMyA4cFGJur7C52_Q

 

https://olehartattordet.blogg.no/stol-blindt-pa-faktasjekkerne-selv-om-de-bruker-de-samme-metodene-som-hitler-og-stalin-brukte.html?fbclid=IwAR0ccXP3VdPZPqQsBmBqiewJAjp-4wXihnxeHZ2R0dWIuh912-AKf_EjCfc

 

https://olehartattordet.blogg.no/17-mai-vil-ikke-bli-feiret-igjen.html?fbclid=IwAR0nu5iRw3YkzO0BxrK9QhybcD67NkQmjMwqMbhXRpMcksHmgrH_gn2d7IU

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html?fbclid=IwAR0avDqga0q_36CxOU8gxlHQqrG5R5h80gPTF4lALFp6NBvqSNbs01Txifo

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-faktasjekkerne-ma-ty-til-hersketeknikker.html?fbclid=IwAR3jhmS0zWH4aelX4WYjN5hjoEeC5BwtpUsePu1ZYepOha4xDzFeDnOSdjI

 

https://olehartattordet.blogg.no/sensur-viktigere-enn-ytringsfrihet-nar-darskapen-trumfer-fornuften.html?fbclid=IwAR0rCE4kDCcK8B6_XsZhlVtNwtr0VuyuZ3A5UsNXxt7hQj8YWVNDlYoSIAc

 

https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html?fbclid=IwAR12jj3zU1_aOkyH8lBVfEA1DLknWTVGTCFpByhSala5Z60elfJxp4WciLE

 

https://olehartattordet.blogg.no/skal-1-5-millioner-nordmen-do-i-lopet-av-2025.html

 

Covid 19 og Fredericks eksperimentet

Jeg kjenner virkelig jeg blir forbannet når jeg leser dette, og hvis du ikke skjønner at dette eksperimentet nå er gjennnoptatt gjennom covid-19, ikke bare mot spedbarn, men mot oss alle, da hører du til dem som oppfordrer til at dette djevelske eksperimentet skal fortsette:
 
“Back in the thirteenth century, the German king, Frederick II, conducted a diabolical experiment intended to discover what language children would naturally grow up to speak if never spoken to.
 
He thought it would be German. Some things are just obvious, right?
 
So King Frederick took babies from their mothers at birth and placed them in the care of nurses who were forbidden to speak in their hearing. But a second rule was imposed, as well: the nurses were not allowed to touch the infants.
 
To his great dismay, Frederick’s experiment was cut short, but
not before something tragically significant regarding human nature was revealed. As you may have
guessed, the babies grew up to speak no language at all because they died.
 
For some reason, we humans flourish under the influence of love and we gradually die without it.”

Stol blindt på faktasjekkerne selv om de bruker de samme metodene som Hitler og Stalin brukte

Man kan ikke være noe annet enn grenseløst takknemlig for at mainstream media som aldri lyver kan fortelle oss hva som er sant og hva som er løgn. Med andre ord, tro blindt på det myndighetene og kapitalkreftene som er eiere av de store TV og radio selskapene og avisene, la dem tenke for oss slik at vi selv slipper å sjekke om det de sier er sant.
For selvfølgelig lyver de ikke, myndighetene og storfinansen vil alltid folkets beste og alle dem som er kritiske til dem, de er sannsynligvis livsfarlige og en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet, så den logiske sluttningen må derfor bli at vi må ha sensur og fengsling av dem som stiller brysomme spørsmål.
Om det er de samme metodene som Hitler og Stalin brukte så skal vi ikke henge oss opp i det, for som vi alle nå vet er det nemlig slik at blind lydighet er synonymt med frihet og demokrati, og urettferdighet er det samme som rettferdighet, hersketeknikker og sjikanering er blitt den nye formen for konkretisering og argumentering, ordet konspirasjonsteori trumfer all fakta så lenge man utfordrer etablerte sannheter og vi er alle terrorister til det motsatte er bevist.
Se gjerne denne videoen her som beskriver de mildt sagt utspekulerte metodene som brukes for å stemple noe som falske nyheter

“En vanlig, våken hjerne lager beta og gammastråler, men studier viser at bare noen få minutter med tv-titting gjør at alfastrålingsmønstere blir dominerende i hjernen. Alfastrålingen er assosiert med avslapping, mottaklighet for suggesjon, sløvhet og til og med hypnose.

Du tror kansje dette er noe positivt siden de fleste ser på TV for å slappe av, men dette er den verste tilstanden å være i når man blir utsatt for reklame, nyheter – ja etthvert TV-program som markedsfører skaperne og produsentenes verdier og oppfatninger.

Gjentatt TV-eksponering forsterker denne alfatilstanden. Hvis hjernen din er vant til å bruke fem timer daglig på å se på TV (det er den gjennomsnittlige tiden husstander i USA og Storbritannia bruker på fjernsyn hver dag), så begynner den med å streve med å generere andre mønstre. TV-tittingen hjelper deg kansje med å sovne om kvelden, men er skadelig for hjernen din på et høyere nivå.

Den venstre hjernehalvdelen, ansvarlig for kritisk tenking, slås av når vi ser på TV og gjør oss mottaklig for hjernevasking. Som Jim Morrison sa i An American Prayer: “Vet du at vi allerede styres av TV ? ” Når vi ser på TV foregår det veldig lite analyse i hjernen av innkommende informasjon og vår følelsesmessige respons blir avstumpet – ikke bare overfor vold, men også for ting som burde vekke medfølelse. Gjentakende visning av sultofre og borgerkrig i land i den tredje verden er et godt eksempel.

TV og barn:
Barn er spesielt sårbare for fjernsyn fordi hjernen deres utvikler seg raskere enn voksne hjerner. Studier viser at det er veldig skadelig å utsette barn under to år for TV, og at det å se mye på TV korresponderer med dårlige akademiske prestasjoner senere i livet. Programmer som Sesam stasjon er gode læringsverktøy for barn på tre år eller mer, men de kan være skadelige for yngre barn.

Dr. Dimitri Christakis sier at “Sesam stasjon ble ikke laget for så unge barn, men de blir sett av så unge barn fordi foreldre tror at det som er bra for en treåring også er bra for en toåring.” Små barn samhandler ikke med fjernsynet, ikke en gang med pedagogiske programmer, slik de gjør i den virkelige verden.

Eksperimenter gjennomført av Herbert Krugman i Advertising Research Foundation har fått ham til å beskrive TV-titting som en ” gå i søvne aktivitet”

Mullholand-Eksperimentet:
Dr. Thomas Mullholand ble i sitt berømte eksperiment i 1970 den første vitenskapsmannen som fant en fysisk reaksjon på fjernsynstitting. Han brukte en elektroencefalografi (EEG) til å måle hjerneaktiviteten til ti barn mens de så på selvvalgte favorittprogrammer. Han ventet å finne høye nivåer av betabølger siden barna var engasjerte og begeistrede, men i stedet målte han først og fremst alfabølger – som er assosiert med minimalhjerneaktivitet.” https://olehartattordet.blogg.no/1455044525_skru_av_fjernsynet.html


“Aldous Huxley, forfatteren av
Vidunderlige nye verden, så for seg ei framtid der makthaverne ville finne metoder for å «få folk til å elske slaveriet sitt» og «etablere en smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk blir fratatt rettighetene sine, men vil like det».

For å oppnå dette trenger makthaverne kontroll over produksjonen og distribusjonen av tanker, fortellinger, informasjon og følelser. Og til det trengs det kontroll over mediene, trykte medier, radio, TV-filmindustri, reklame og sosiale medier.

I dag finnes denne kontrollen. De multinasjonale korporasjonene som har makt over bankene, våpenindustrien og den farmasøytiske industrien har også kontroll over mediene.

Fem korporasjoner kontrollerer 90 %

Ifølge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2019 er det fem selskaper som kontrollerte 90% av mediene.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/


“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

“Imagine the NLP trainer was NLP trained before he trained you. Who then trains you – the real person or an NLP reframed version?
Let us assume that some NLP can be used for beneficial purposes, and I would support that position, as I do hypnosis, with the acknowledgement and caveat of the associated and real risks. What happens when NLP techniques are used for immoral or deeply sinister purposes?
Consider the use of NLP to get a woman into bed, over-riding her consent and freewill. Rubbish? Search for the websites promoting this for yourselves.
What happens when a paedophile is trained in NLP? I asked this very question of one of Britain’s top NLP trainers – a man who was concerned that political charity Common Purpose had ‘borrowed’ some of his intellectual work in their effort to train / re-frame future leaders. He went very quiet and then replied, “they would be able to abuse the children and the children wouldn’t even know…”
What happens when NLP is used by a government that wishes to impart its policies and values on a public whether they agree or not? What happens when a sociopathic government wants to impart its policies and values on children and young people – casting the present generation aside?
NLP? Understand it and ban it, as an assault on the person.” http://www.ukcolumn.org/article/magic-madness-governments-nlp-assault-our-minds 

 

Tror du at demokrati og diktatur er synonymer?

 

Når politikere slår på stortromma og bruker ord som: “hvis vi fremdeles skal ha demokrati så må vi gjøre ditten eller datten, eller dette er en trussel mot demokratiet, dette undergraver demokratiet etc, etc”, så forteller de ikke noe om hva slags demokrati det er vi har her i Norge, de forteller oss ikke at det demokratiet vi har her, det har vi lagt i hendene på ustabile og korrupte individer som for det meste er ute etter å mele sin egen kake, og da er det jo veldig forstålig at våre “kjære” folkevalgte ikke vil gå i dybden på det skinndemokratiet de holder så kjært og som de forsvarer med nebb og klør.

Hvis man tar seg tid til å finne ut hva slags styresett vi egentlig har her til lands, så vil man også forstå at hver gang ordet demokrati blir nevnt av politikere, ja da vil man se at det ikke er noe annet enn en hersketeknikk som blir brukt til å forsvare status quo.

“Parlamentsvalg spiller åpenbart ingen rolle i alle grunnleggende politiske beslutninger i kapitalistiske demokratier. De store politiske beslutningene blir i stadig større grad bestemt av myndigheter og deltagere som ikke er underlagt velgernes kontroll. Så mens skallet av representativt demokrati finnes formelt intakt, har det nesten blitt fratatt sin demokratiske kjerne. Demokrati utgjør altså ikke noen risiko for de faktiske maktsentrene lenger.

Denne utviklingen var allerede en del av planen da det representative demokratiet ble oppfunnet, og har siden da vært fulgt, både strukturelt og ideologisk. I de siste tiårene har utviklingen fått sitt høydepunkt med den nyliberale ekstreme formen for kapitalismen. De resulterende organisasjonsformene av en autoritær kapitalisme har tatt over staten, det gjenværende skallet av et representativt demokrati og alle fellesskapets relevante beslutningsmekanismer, på en totalitær måte.” https://steigan.no/2017/09/representativt-demokrati-som-elitedemokrati/

 

“Enkelte ledende sosiologer har et klart blikk for betydningen av å presisere demokrati, f. eks. C. L. Becker, som uttaler: “Demokrati , likesom frihet, vitenskap og fremskritt, er et ord som vi alle er så kjent med at vi sjelden bryr oss med å spørre om hva vi mener med det. Det er en betegnelse som – slik semantikken sier det – ikke har noe referanse; det er ingen klar eller åpenbar ting som alle tenker på når ordet uttales. Tvert i mot, det er ord som betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker, et slag semantisk bærenett som med litt manipulering kan ta imot hvilken som helst ansamling sosiale fakta vi ønsker å ha i det.

Vi kan få et diktatur like lett som noen annen type statstyre ned i det. Vi behøver bare strekke begrepet slik at det omfatter hvilken som helst form for styre støttet av flertallet innen folket, uansett beveggrunner og uansett midler man bruker for å fastslå folkets oppfatning, og før vi vet ordet av det  er Napoleons keiserdømme, Stalins Sovjetregime og Hitler og Mussolinis fascistiske systemer trygt plassert i nettet. “

Fra boken Demokratisk styreform  en presiserings-meny, av Arne Næss – utgitt av Universitetsforlaget – 1968

Boken kan leses i sin helhet her: http://www.nb.no/nbsok/nb/677ee23871da0251cbef8bcf3d1b6266?index=41#0

 

“Mange ledende politiske teoretikere vil ha oss til å tro at vestlig demokrati slik vi kjenner det i Norge eller USA i dag, er noe så nær det mest fullkomne systemet som vi feilbarlige mennesker kan håpe på å oppnå her på jorden. Er det noen som tviler radikalt på hvor godt vårt politiske status quo egentlig kan være, vil de bli lett stemplet som <<ekstremister>> av folk som som preker avideolisering.

Noen av disse teoretikerne har nærmest oppgitt demokratiets klassiske idealer, – med ett karakteristisk unntak: lovlighetsidealet. De oppfatter demokratiet som bortimot ensbetydende med forsvar av status quo. For meg er det en fundamental politisk-teoretisk arbeidshypotese at ethvert politisk system vil ha en tendens til å bli mer tyrannisk jo føyligere borgerne er. Det vestlige demokratiet er neppe noe unntak fra denne regelen. Det er dessuten en eiendommelighet ved demokratiene at borgerne ikke bare gjør hva myndighetene bestemmer, men at de har en tendens til å oppfatte offentlige påbud som ikke bare rettslig, men også moralsk bindene, fordi myndighetene jo sies å representere folkeviljen.

Demokratiske regjeringer prøver i likhet med alle andre regimer å isolere og politisk kastrere de mest radikale opponenter. Om demokratiske regjeringer innad har opptrådt mindre ekstremt og brutalt enn de fleste diktatoriske regimer, skyldes det formodentlig snarere den vanlige stabilitet i de fleste demokratiske land enn noen virkelig anerkjennelse av verdien av opposisjon og dialog om fundamentale politiske spørsmål. Retten til å ha avvikende meninger forkynnes ganske visst som et av de mange politiske fortrinn ved systemet vårt.

Radikale opponenter må i atskillig grad tolereres, men der er mange forholdsregler som hindrer at deres oppfatninger får en fair sjanse til å bli hørt. Som Robert Michels og mange senere forskere har påvist, har alle stater og andre store organisasjoner tendenser i retning av oligarki, og blir lett redskap for sine respektive oligarkier på bekostning av de menige organisajonsmedlemmer (borgernes) interesser.” Les videre her: http://olehartattordet.blogg.no/1454932401_nr_det_totalitre_skju.html

 

“Det største foræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter.

Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner av menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for repressalier, løgnaktig propaganda og kunstig oppegging av det ene lag av folket mot det andre, igangsetting av kriger og den uhyggelige alkymi som går ut på å forvandle menneskeblod til gull: alt dette er former for forræderi mot folket. 
Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og dets lidelser.

Forræderi mot folket er ingen ny foreteelse i verden. Dets mørke tråd går gjennom all overlevert historie. Men i vår tid, da folket er blitt sterkt som aldri før og dets krav om bedre liv er uavviselig, er de midler som de få bruker for å undertrykke de mange blitt stadig mer hensynsløse og desperate. Fascismen var et produkt av denne hensysløsheten og desperasjonen. Den tyske borger som aktivt satte seg til motverge mot naziregimet, var ikke en forræder, men en sann patriot, det var naziregjeringen som var forrædersk.”
Fra forordet til boken Høyforræderi (High treason) av Albert E. Kahn, Falken Forlag 1951. Boken kan leses i sin helhet her – http://olehartattordet.blogg.no/1485604775_forrderi_mot_folket.html

 

“Ønsket om medmenneskelighet og likhet må i vår verden skyves til side for kravet om profitt og effektivitet for kapitaleierne. Drivkraften for den enkelte blir derfor personlig vinning, personlig profitt.

Enkelte yrkesgrupper, særlig akademikere, kapsler seg inn i et ugjennomtrengelig fagspråk og “upolitisk” autoritet. I virkeligheten har eksperter politisk makt, eller mer korrekt: de bestikkes til å tjene kapitaleierenes særinteresser. Deres makt øker og øker etter som samfunnet blir vanskeligere å forstå for en legmann, og etter som avhengigheten av teknologi hele tiden øker. Også de militære kaller seg for en “upolitisk yrkeselite” Dette er en falsk og farlig myte.” https://olehartattordet.blogg.no/1446157822_demokratiet_er_shangh.html

 

Politikerne er valgt av folket på feil premisser, for folk velger i svært mange tilfeller utifra hva de tror partiene står for i stedet for å sette seg inn i hva de faktisk står for. De stemmer ofte på et parti som har EN sak som velgeren er engasjert i og så ser velgeren bort i fra alt annet som står i det valgte partiets program.

En annen ting er jo at folk flest ikke har den ringeste ide om hvordan det politiske systemet vi har fungerer. Jeg visste heller ikke det før. Hadde vi alle satt oss inn i det, og lest ordentlig gjennom de politiske programmene til de forskjellige partiene før vi stemte, så ville vi sannsynligvis stemt på andre partier enn det vi i utganspunktet hadde tenkt å stemme på, eller latt vær å stemme i det store og hele. 

Og av erfaring så vet jo også mange av oss at det som står i de forskjellige partiers politiske program det behøver jo heller ikke å være relevant, da vi i mange tilfeller snakker om politikere som er lystløgnere av rang som ikke bare lyver muntlig men også skriftlig. Og som ikke det er nok, så må et parti ha minst 50, 01 % av alle stemmene for å kunne ha mulighet til å gjennomføre hele sitt program, hvis ikke så vil det jo bli en hestehandel med andre partier der man må gi og ta. https://olehartattordet.blogg.no/1542257486_kan_vi_kalle_politikerne_her_til_lands_folkevalgte_.html

 

“Demokratiet er et ideal som eksisterer på sin egen grunn, uavhengig av hvor mange som bekjenner seg til det. Det er et moralsk begrep og i siste instans et uttrykk for en vurdering av hva et menneske er. Demokrati er det idealet som vil at det enkelte individ selv skal ha rådighet over sine saker.

Dets motpol og evige motstander er den autoritære stat. Demokratisk er derfor enhver tendens som virker i retning av å begrense statens makt og stille det enkelte individ fritt. Udemokratisk og frihetsfiendtlig er ethvert forsøk på å utvide statens makt og la det kollektive få makt over den enkelte.

Om en regjering kan kalles demokratisk avhenger ikke av om den retter seg etter flertallet eller går inn for såkalte demokratiske ordninger som alltid vil kunne misbrukes for udemokratiske formål; det avhenger av om regjeringen i alt den foretar seg handler med blikket rettet mot det demokratiske ideal og så å si tenderer mot den demokratiske pol. Det er orienteringen det kommer an på, og ikke de ytre former og institusjoner.

For regjeringen som sådan vil alltid stå på autoritetens side og strebe etter å virkeliggjøre det autoritære autokratiske ideal. Det blir folkets, det vil si den enkeltes sak å motvirke disse bestrebelsene og skape en motvekt som kan trekke i en annen retning eller i det minste opprettholde en likevekt. Derfor vil det alltid være et motsetningsforhold mellom staten og den enkelte, og jo mer det lykkes en regjering å innbille folket at regjeringens interesser er identiske med folkets, desto nærmere er vi diktaturet.”

 

Visste du at det tok ti tusen år å komme til det velferdssamfunnet vi har i dag, et velferdsamfunn vi har hatt i ca 60 år. Den sittende regjeringen gjør alt i sin makt for å ødelegge det som har tatt 10 000 år å bygge opp, dvs at de vil ha oss tilbake til den tiden da det kun var noen få samvittighetsløse individer som hadde makt, der livet til den vanlige mann og kvinne ikke betød noe som helst.

De vil ha oss tilbake til den tiden da Djenghis Khan og Cæsar regjerte, individer med samme mentalitet som Hitler og Stalin, der matrealismen er alfa og omega, mens mennesket ikke betyr noe ting, med unntak av billig arbeidskraft, eller enda mer realistisk, som ubetalte slaver. Komfort gir oss en skremmende korttidshukommelse og amputerer evnen til å se hva som faktisk skjer rett foran øynene våre.
Dette begynte lenge lenge lenge før regjeringa til Gro og den sittende regjeringen. De mørke kreftene som hadde makta i middelalderen og lenge før det forsvant ikke, de gikk bare i dekning og ventet på det rette øyeblikket slik at de kunne få håndtlangerne sine til å gjøre jobben for seg.
Men for å kunne forstå det så må man kunne historie, ikke den historien man lærer på skolen men den faktiske historien, dvs hvordan de som har hatt makta siden tidenes morgen forstår vår psyke ut til fingerspissene, mens de fleste av oss dessverre ikke forstår deres psyke og mentalitet.

“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.
https://olehartattordet.blogg.no/demokrati-narsissisme-og-psykopati.html

Et lite utdrag fra boken “As it was in the days of Noah”

Noah’s Ark riding on a swell after the Great Flood

 

Et lite utdrag fra boken “As it was in the days of Noah. The Noah Prophecy. Connecting Noah`s cataclysmic event days to the coming end times events!”


“The real issue then and now, is with the rulers in several fields of endeavor who control the people and the narratives. This 3rd warning is to all of them!

So, you should now understand that it will be their “capitals” and “citadels” where those rulers, priests, and captains of industry will be utterly destroyed, flat!
They will be wiped away by some catastrophic events. Flattened tilled under like farmland, with all their graven statues, obelisks, and monumenst crushed completely.
However, they already know this and have been preparing for it for many, many years in America and around the world.
They are known to have been building deep safe-zone bunkers to hide in. Mirroring every single major government office required for the continuity of government from DC, too deep underground installations in Denver and other areas from Colorado to New Zealand. Their work in in Coloroda was finalized 2010.
The Eternal One via his mighty ones is telling all of tose evil doers trough His prophet, assuring you all that bunkers will not save you! But will be the final resting place where your evil bodies are tormented to death and disolved while your souls are caught and quarantined forever.
As it is written, so shall it be; All of the top people who have followed their unanointed false god will find no refuge within the, massive Deep Underground Bunkers they built for themselves with the sweat stolen from us.
They will be overheated, burned and choked to death by the lava breaking in, and finally buried by the stones they paid for to save them. While their lower counterparts perish in various and sundry ways above the ground. A fitting end.” https://www.adlibris.com/no/bok/as-it-was-in-the-days-of-noah-the-noah-prophecy-9781092539623

Infralyd, mennesker kan dø av vindkraft støy

 

“Når man går gjennom folks historier om støy, er et dominerende fellestrekk at folk ofte opplever støyen fra vindkraftverk som ekstremt plagsom. Det er noe spesielt ved rytme og frekvens som gjør mange desperate etter å slippe unna. Der er derfor sterke indikasjoner på at slik støy, for mange som opplever det, ikke er mindre plagsom enn trafikkstøy, men faktisk mye verre ved samme lydnivå. Professor og overlege Gøran Holm ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg har gått ut i Sverige og advart om at støy fra vindkraftverk forårsaker hjerte— og karsykdommer. Han skriver (ekstern lenke) at man ved Sahlgrenska har vist hvordan stress kan forårsake høyt blodtrykk, diabetes og hjertekarsykdom. Han anbefaler naboer til vindkraftverk å kreve at det ikke settes opp turbiner innenfor en sikkerhetsavstand på minst 2 km.” https://www.aftenbladet.no/meninger/i/AXV2n/mennesker-kan-d-av-vindkraft-sty?fbclid=IwAR0fHHO_IsE1ZoL_jmZcOblV2ZUdxXzfHCyOmWwgLBoTf9tH_Fb2i-SvbSc

 

 

“Flere naboer til Tysvær vindpark forteller om alvorlige helseplager som følge av høy støy fra vindturbinene. For Lillian Soma Øvregård i Hervik gikk det så langt at hun i forrige uke ble innlagt på sjukehus i to døgn.

Lillian Soma Øvregård ble værende i to døgn på sjukehuset, derav ett døgn på hjerteovervåkningen. Om innleggelsen skyldes et migreneanfall, et lite slag eller stress, har ikke legene funnet ut av.

Lillian Soma Øvregård er ikke det eneste som sliter.

En rekke naboer til Tysvær vindpark, både i Hervik og andre nærliggende bygder, forteller om alvorlige helseplager og mangel på nattesøvn som følge av høy støy fra vindturbinene.

– Naboer forteller om hjertebank, høyere puls og husdyr som blir urolige og stresset. Hverdagen blir forringet, sier Øvregård.

Den høye støyen fra vindturbinene har gjort hverdagen ulidelig for 38-åringen de siste månedene.

– Jeg føler jeg bor i et fengsel. Jeg er så dårlig at jeg ikke orker å komme meg vekk herfra. Jeg blir sjuk av være i mitt eget hus. De tre dagene jeg var innlagt, hadde jeg ikke migrene. Det første som skjedde da jeg kom hjem, var at migrenen kom tilbake, sier Øvregård. https://www.nrk.no/rogaland/vindpark-naboer-far-helseplager-pa-grunn-av-stoy-fra-vindturbinene-1.15862936?fbclid=IwAR0vmPCVyrKo3nBTmq8Vx5Ap2-XS3Dh5gS1yoUGG3E7OKX7_UfsbOfSnFpQ

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at Tysvær Vindpark AS må stenge fem av vindturbinene på kvelds- og nattetid grunnet støy.Flere av naboene til vindparken i Hervik og andre nærliggende bygder har den siste tiden blitt syke av støyen fra vindturbinene, skriver NRK. https://www.tu.no/artikler/vindmoller-ma-stenges-om-natten/517568?fbclid=IwAR34xZECODobFcpvSryfQAY0N37QiTgx2AlPJHaW0qJS1l9mXSOvbqXy4Cg

 

 

Megler: ingen vil kjøpe hus der vindturbin bygging planlegges https://sverigesradio.se/artikel/maklaren-ingen-vill-kopa-hus-dar-vindkraft-planeras?fbclid=iwar10fodt4c2c-cldhpvcbssevlvkcrfzrbxaiijqxv35nzqmuqpayjkxntq

 

“Helsevirkninger av lavfrekvent lyd/infralyd:

Slik støy kan utvilsomt være helseskadelig, og skadevirkningene er mye av de samme som for annen støy. De er imidlertid vanskelige å kvantifisere bl.a. fordi lavfrekvent støy og infralyd ofte forekommer sammen med mer høyfrekvent støy.

Vi har anslag for hvor mange friske leveår som går tapt pga. veitrafikkstøy, men vi kan neppe skille ut lavfrekvent støy og infralyd for seg. Noen angivelige skadevirkninger er også omstridt, i tillegg til at helseskader ved sterk støy (f.eks. et jetfly som bryter lydmuren) ikke nødvendigvis forekommer ved mer moderat støy (f.eks. fra vindturbiner, tunge trailere eller dunk-dunk fra utagerende bilstereo).

Siden disse lydbølgene er vanskelige å stoppe enn mer høyfrekvent lyd, vil de utvilsomt lettere trenge dypt inn i kroppen. De viktigste dokumenterte virkningene av lavfrekvent lyd og infralyd er opplevelse av lyden som plagsom, unormal tretthet, tung i hodet, hodepine, problemer med konsentrasjon o.l.

For infralyd i spesielle frekvensområder kan en oppleve resonanser i kroppsdeler ved kraftige lydtrykknivåer over 125 dB. Vanskeligheter med å snakke og svelge når det er kraftige lyder i 2-15 Hz-området, vibrasjoner i magen og kvalme i 5-15 Hz-området, pustebesvær i 15-20 Hz-området. Infralyd med ca. 19 Hz kan føre til synsforstyrrelser i form av gråaktige, spøkelseslignende flekker i synsfeltet. (Mer om infralyd)

Mindre forskjell mellom såvidt hørbart og ubehagelig:

En av grunnene til at lavfrekvente lyder ofte oppleves som ubehagelige, er hørselens begrensede dynamikk i det lavfrekvente området. For en normalthørende vil det for frekvenser på ca. 500-5000 Hz være ca. 120-130 dB forskjell i styrke mellom det svakeste og det sterkeste en kan høre, og som ikke oppfattes som ubehagelig. I det lavfrekvente området vil dette området være redusert til ca 80-90 dB ved 50 Hz og 30-40 dB ved 10 Hz.

I praksis innebærer dette at for lavfrekvente lyder og infralyd vil en heving av lydstyrken over høreterskelen medføre en kraftigere økning av hørselsopplevelsen enn for mer høyfrekvente lyder, og avstanden opp til ubehagsterskelen er mye mindre. Denne erkjennelsen har medført at i forslag til grenseverdier for lavfrekvent lyd/infralyd ligger grenseverdien nær høreterskelen.
I et svensk forslag har man anbefalt at det ikke skal være hørbare lyder innendørs i boliger under 50 Hz.

Ofte vanskelig å dempe lavfrekvent lyd og infralyd:

Det er begrenset hva en selv kan gjøre for å redusere lavfrekvent lyd og infralyd. Generelt kreves tunge bygningskonstruksjoner for å bedre lydisoleringen i bygninger. Skjermingsanlegg for å avskjerme støyen må ha store dimensjoner. Aktiv lyddemping med motlyd kan være et effektivt tiltak i avgrensede rom som ventilasjonsanlegg når støyen er kraftig i det lavfrekvente området. Motlyd er også forsøkt brukt i fly lokalt i passasjersetet og for togførere.

Kilderettede tiltak blir ofte kompliserte og må vurderes fra sak til sak. Hvis lavfrekvenslyden skyldes positiv interferens mellom maskiner på tilnærmet samme turtall (svevning), bør man gjøre noe med turtallene. Ellers vil vibrasjonsisolering, bedre lyddempere på eksosutslipp, bedre avbalansering av roterende deler o.l. kunne være aktuelle tiltak. Fordi det ikke finnes ett enkelt eller noen få greie tiltak mot lavfrekvent lyd, er det ikke mulig å angi enkle regler for mottiltak. Har man et lavfrekvensproblem, bør man kontakte eksperter. Ofte vil tiltak kunne bli meget omfattende. I eksempelet nevnt ovenfor med bilen, er det enkelt. Lukk vinduet!

Har regelverket ingen krav for infralyd?

For infralyd finnes ingen presise grenser i regelverket, bare indirekte og upresise bestemmelser:
Norsk Standard NS 8176 setter grenseverdier for vibrasjoner i bygninger. Vibrasjoner skyldes ofte infralyd.

Flere grenseverdier gjelder for dBC (se ovenfor). Høye dBC-verdier omfatter gjerne mye lavfrekvent støy (basstoner). Med disse følger ofte mye infralyd, slik at krav om demping av lavfrekvent støy ofte også gir mindre infralyd.

Folkehelseloven http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html , §4, sier bl.a.: «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.» Og infralyd kan påviselig være helseskadelig.

Kan infralyd måles?

Noen støymålere – ingen til under 1000 kr, så vidt jeg vet – kan måle infralyd. Norsk forening mot støys Klasse-1-måler med frekvensanalyse kan måle infralyd ned til 6,3 Hz.”
http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Lavfrekvent-lyd-og-infralyd

“Sidste delundersøgelse af vindmøllestøj og dens helbredseffekter viser en sammenhæng mellem støj fra vindmøller over 42 dB(A) og udstedelse af sovemedicin og antidepressiver til beboere over 65 år.”
“Höga nivåer av infraljud påverkar hjärtfunktionen negativt. Det visar ny forskning från bland annat universitetssjukhuset i Mainz i Tyskland. Dagens mätmetoder av vindkraftsljud är otillräckliga, hänsyn måste tas också till det lågfrekventa ljudet. Det menar flera svenska läkare i en debattartikel i UNT.”
“Venner og kampfeller mot vindkraft terror. Jeg heter Steven Crozier og er fastlege på Frøya siden 1985 med min kone og kollega Eli og er representant i kommunestyret for Rødt siden 2019.

Inntil halvannet år siden trodde jeg helsefare fra infralyd ved vindturbiner var oppspinn og overdreven frykt. November 2018 ble det klart at TE/SWM skulle bygge enda høyere turbiner på Frøya enn omsøkt i konsesjonen, så jeg begynte å lese det som var av studier omkring emnet. Vi leger kan rett og slett for lite om det og stoler på det vindkraftindustrien forteller helsemyndighetene.

Verden samlet seg til det første kollokvium om infralyd i Paris i 1973. Man begynte systematisk å forske på hvordan infralyd ved forskjellige frekvenser virker på levende organismer. Smell fra overlydsfly var bakgrunnen for interessen.

Sovjet og noen få andre land innførte spesifikke grenser for tillatt infralyd i industri og boliger.

Helseplager fra infralyd ble kjent for den amerikanske regjeringen på 1980-tallet, da det kom mange studier presentert og publisert av akustikere som jobbet med tilskudd fra Energi og Forsvarsdepartementene.

Infralyd som våpen ble droppet, da det ikke er sikkert nok når det kun virker på en fjerdedel av oss- omtrent det samme av oss som plages av infralyd fra vindturbiner.

NASA bistod med undersøkelsen til Dr. Neil Kelley fra 1982-1985 i Boone, North- Carolina.

Hans studie viste søvnvansker, angst, uro og hjertebank når turbinstørrelsen ble økt fra 500 kilowatt til 2 megawatt.

Da Danmarks Miljøverndepartement – DEPA etter råd fra Danske leger foreslo å stramme inn på reguleringer av vindturbinstøy for å beskytte naboer mot økt infralyd i mai 2011, skrev Vestas direktør Ditlev Engel til DEPA-minister Karen Ellefsen:

“Det er ganske enkelt ikke teknisk mulig å begrense infralyden. Økte avstandskrav til boliger kan ikke oppfylles mens vi opprettholder et tilfredsstillende forretningsresultat for investoren.”

Det er korrekt at det er praktisk umulig å dempe infralyd fra å komme inn i hus. Det er avstand-avstand-avstand som gjelder.

DEPA ga seg, og valgte i stedet mindre strenge standarder som er blitt kopiert av andre land, deriblant Norge.

I NVE sin veileder for støy fra vindturbiner i 2012 stod det: «Plagegrad: Det er viktig å merke seg at en del personer kan være plaget av støy også utenfor gul sone.

Ved anbefalt ekvivalentnivå vil gjennomsnittlig plagegrad for de fleste kildene ligge rundt 25% ved nedre grense til gul sone. Ved dette nivået kan rundt 10% av befolkningen ennå være sterkt plaget. Ønsker man i plansammenheng å oppnå en høyere miljøkvalitet enn dette, må det settes strengere krav.»

Arne Olsen i NVE likte dette meget dårlig, for han ble svar skyldig når folk tok det opp på folkemøter. Ved en liten oppdatering av retningslinjene i januar 2013 ble denne paragrafen fjernet fra Veileder for støyretningslinjene til NVE.

Norge har 4x turbinhøyde krav til avstand og 45dB(A) støygrense. Bayern har 10x turbinhøyde og 40db(A) om natta. For Haramsøya vil tyske krav bety at turbinene må slås av om natta.

Infralyd måles ikke og tillegges ingen betydning så lenge du ikke hører den. Du sanser den tydelig når den overstiger 120dB og det skjer når du kjører med bakruta halvveis ned og passerer 50-60km/t. Da får du ca. 130dB rundt 12 Hz i kupeen. Reduser  farten til  30-40 km/t og se hvor lenge du orker å kjøre slik.

En studiekamerat av oss tok kontakt med Folkehelsa i 2013 for å ta opp det han hadde lest om helseplager for de som bor nær vindturbiner. Han fikk beskjed at, ja det var noen som kunne oppleve søvnvansker.

I 2020 svarer Folkehelseinstituttet kvinnen i Egersund som har fått Norsk Vind AS sitt kraftverk 500m fra huset:

«Vi er lei for at du på toppen av støyplagen fra den hørbare støyen er påført frykt for virkninger av infralyd fra vindturbiner. FHI vurderer at det ikke er grunnlag for en slik frykt.»

I likhet med tobakk- og asbest industrien, har vindkraft industrien brukt fire tiår på å benekte kjente skadelige helseeffekter forbundet med industrielle vindkraftverk.

Og Folkehelsa sitter musestille og venter at det skal komme flere fagfelle vurderte studier. Uten å bidra selv.

Vindkraftindustrien går så langt med å påstå at når helsepersonell tar folk på alvor og rapporterer det de finner av helseplager hos folk som bor nær vindkraftanlegg, så er de med å spre frykt og påfører folk turbinfrykt og depresjoner.

Og vi leger sitter musestille.

Vi vil ikke at det blir rettet slike anklager mot oss. Vi får heller se hva som skjer.

Det er ikke rart at vindkraftindustrien kan valse i vei og sette dagsorden, all den tid helsemyndighetene siden 1973 har gitt støtte til credoet: «Det du ikke hører – skader deg ikke.»

Vindkraft industrien har IKKE vist at deres produkter, turbiner med opptil 22.000m2 sveipeområde ikke er helseskadelige for dyr eller mennesker. Jo større turbinblad, jo kraftigere infralyd.

Det eksisterer ingen inter- eller nasjonal kraftkrise som kan forsvare massiv utbygging av vindkraftverk nær bebyggelse i Norge. Med risiko for helseplager hos opp mot en femte-del av befolkningen.

Det kreves flere fagfellevurderte studier som viser at vindkraftverk ikke er til skade for mennesker og dyr, før det kan tillates videre utbygging av vindkraftverk nær bebyggelse.

Jeg utfordrer helseministeren til å følge føre-var-prinsippet og dra i nødbremsa. Stans i alle vindkraftverk nær 10 km fra bebyggelse før industrien eventuelt har vist at den spesifikke støyforurensningen fra store vindturbiner ikke er til skade for mennesker og dyr.

Rettferd vil ikke skje før de som ikke er berørt – blir like rasende  som de som er råka.”  https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/101491-vindkraft-og-helseplager-fra-infralyd-appell-fra-vindkraftaksjon-pa-haramsoya?fbclid=IwAR2HwZwxMKCWizvCuKMz-iP_uXcBnJ2ZOM_Ly9K4PGXfXkX4PwtGSIz-gJA

“Når en møllevinge på 60 meter kløyver vinden med 150 km/t, skaper det en del støy.
Vindmøller kan bråke så mye at naboer har hevdet at støyen har gjort dem syke.
Vindmøller sender ut såkalt lavfrekvent støy (10–160 Hz) og infralyd (4–20 Hz). De lydene vi mennesker kan høre, ligger normalt på 50­12 500 Hz.Din egen irritasjon gjør deg syk
Flere studier har vist at både infralyden og den lavfrekvente støyen vindmøller sender ut, ligger langt under de grenseverdiene land som Danmark har satt.
I 2014 offentliggjorde forskere ved Massachusetts Institute of Technology i USA en omfattende studie av vindmøllenes betydning for menneskers helse.Forskerne konkluderte med at støyen ikke påvirker helsen direkte, men kan være så pass irriterende at noen utvikler symptomer som søvnproblem og hodepine.” https://illvit.no/teknologi/energi/vindmoller-kanforetilhodepineogsovnvanskerfbclid=IwAR2AOhcmgCBL1rZ8kVHDopW16oymMozvGX_xb1ubEPocZfeX-xZWVHpLPHU
“Hva er infralyd?
Som de fleste vet består lyd av ulike frekvenser. Pipelyder og hyl har høy frekvens og brumming har lav frekvens. De høyeste frekvensene av lyd kan ikke mennesker høre. Infralyd er de lave frekvensene vi ikke kan høre, men kroppen føler dem allikevel. Ifølge Norsk forening mot støy: «…påvirker lavfrekvent støy og infralyd også kroppens indre organer. Lyden går bokstavelig talt gjennom marg og bein».
De vanligste kildene til infralyd er torden, motordur fra kjøretøy, skipsfart og maskiner, støy fra vindturbiner og mange andre forhold. Felles for slike dype lyder er at de er vanskelige å skjerme seg mot, og at de forplanter seg over lange avstander og gjennom husvegger.
Infralyd på Jærstrendene
For en del år siden ble det utført lyd-målinger over en hel uke på Jærstrendene. Her oppdaget forskerne en merkelig gjentagende infralyd-kilde. Den kom til samme tid hver dag, ca. kl 13:15. De fant til slutt ut at det var det supersoniske passasjerflyet Concorde som tok av fra Heathrow hver dag. Dette flyet hadde fire store jetmotorer med etterbrenner. Lyden ved avgang var så intens og lavfrekvent at den forplantet seg helt til Jærstrendene, 800 km borte.
Prøv selv
Det viser seg at noen former for infralyd kan være skadelige og angstvekkende. Det er spesielt når svingningene har frekvens mellom 0,5 og 10 Hertz (svingninger per sekund). Du kan oppleve slike svingninger på en enkel måte. Hvis du åpner bakvinduet i bilen, i 70 til 90 km per time, da genereres slike svingninger inne i bilens kupé. Prøv det og se om det vekker angst og kvalme hos deg.
Store vindturbiner gir infralyd
Det har vist seg at store vindturbiner, slike som nå settes opp på sørvestlandet, på 90 til 160 meters høyde, gir infralyd ved vanlige rotasjonshastigheter. En 2-5 MW rotor veier 110 tonn. Hvert av de tre rotorbladene representerer en infralyd-generator. Disse bladene vil gi infralyd i den mest merkbare (skadelige) delen av lydspekteret, på 0,5 til 2 Hz.
Kvassheim
I Tyskland har reglene for avstand mellom boliger og slike turbiner nå blitt endret. Da infralyd ikke stoppes av bygningsmassen, må altså avstanden mellom kilden (turbinen) og boligen være større enn for de mindre turbinene. Ved kontakt med Statkraft, har vi forstått at det ikke er planer for å øke avstanden i Norge. Disse aspektene bør kreves utredet før gigant-turbinen på Kvassheim får settes opp.” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Wbg53g/Vindturbiner-utvikler-plagsom-infralyd
“Guillaume Dutilleux er professor ved institutt for elektroniske systemer ved NTNU og forsker på akustikk. Han forteller at det i dag finnes svært få nye studier på infralyd, og spesielt hvilke innvirkninger det kan ha på kroppen vår, men at det er veldig mange symptomer som er assosiert med lavfrekvent lyd.
 
– For det meste hører man at lavfrekvent lyd kan påvirke hjerterytmen og pusten. Man kan oppleve hodepine, kvalme og svimmelhet og man kan merke et trykk på trommehinnen. I tillegg kan man oppleve resonans av forskjellige deler av kroppen, inkludert øyeeplet, forteller han.
 
– Hvis øyet vibrerer kan man jo forestille seg at synet blir forstyrret. Og det kan helt klart være en mulig forklaring på det merkelige opplevelsene arbeiderne i laboratoriet hadde, forklarer Dutilleux.
 
Også den kjente amerikanske astrofysikeren, Neil deGrasse Tyson, har omtalt dette fenomenet i sitt radioprogram, Startalk.– Ved en frekvens på 18 Hertz resonnerer lyden med strukturen på øyeeplet vårt. Og hvis lyd resonnerer med materie, vil det få materie til å vibrere på den frekvensen. Når det skjer med deg begynner øynene dine å se ting som faktisk ikke er der, forklarer han.
 
Lavfrekvent lyd er ikke lett å oppdage uten riktig utstyr.” https://www.nrk.no/viten/xl/lyden-av-et-spokelse-1.13717281
“Vindturbiner som er 150-250 meter høye medfører alvorlige ulemper for mennesker, natur og dyr. I form av støy, infralyd (lyden du ikke hører men som påvirker dyr og menneskers helse negativt), lysforurensning, skyggekast, verditap på eiendom, store konsekvenser for samisk reindrift, negative effekter på reiselivsnæringen, ødelegger leveområdene til dyr og dreper fugl og insekter. Vindkraftanleggene påvirker hele økosystemet negativt. Og de enorme naturinngrepene er irreversible.

I Norge har det vært lite fokus på hva de ragende vindturbinene vil ha å si for folks trivsel og generelle helse. Hva gjør tap av landskapsbilde, lavfrekvent lyd/støy og lysforurensning med folk? Dette er ikke småtterier. Hvorfor opererer NVE med en grense på 4 ganger vindturbinhøyde fra vindturbin til bosetting, mens tyske myndigheter operer med 10 ganger høyden?

Spiller NVE russisk rullet med folks helse?

Man ser i land hvor vindkraftanlegg har vært i drift over en lengre periode vokser motstanden i folket, dette som følge av helseplager relatert til vindkraftanleggene. Og mange land som Polen, Tyskland, Danmark med flere faser nå ut antall landbaserte vindkraftanlegg. En undersøkelse fra Finland viser til forverret folkehelse inntil 15 km fra vindkraftverkene. Folks helse må derfor diskuteres.”

“Rundt 90 torskelarver ble testet i vannet – halvparten ble utsatt for støy, mens de andre fikk svømme i fred og ro.

Da larvene fikk svømme i fred, orienterte de seg klart mot nordvest. Da lyden kom, dreide torskelarvene seg heller mot lydkilden.

– Dette er ett forsøk i liten skala, men resultatene våre viser at torskelarver som driver med havstrømmene forbi eller nær en havvindpark, kan bli tiltrukket av undervannsstøyen fra turbinene, sier HI-forskeren.

Kampen for å overleve fra larve til voksen torsk er svært tøff. Derfor kan selv små endringer i gyte- og oppvekstområdene påvirke bestanden, og det er nyttig å vite hvordan ulike aktiviteter påvirker fisken.

Nå planlegger forskerne å teste ut andre kommersielt og økologisk viktige arter på samme måten.

– Det er viktig å lære mer om hvordan en ny næring, som havvind, kan påvirke fisk og økosystem.”
https://www.fiskeavisen.no/torskelarver-ble-trukket-mot-lyden-fra-vindturbiner/

“Hvorfor har delstater i Tyskland økt avstand til turbiner fra det de tillot i begynnelsen som var rett ved bebyggelse. Det er nå kommet informasjon om at de vil kreve opp til 3,5 kilometer fra de største turbinene de setter opp i dag. Større turbiner lager mer lavfrekvent lyd. Dvs slike som skal plasseres på Frøya og planlegges på Skardsøya her i Aure kommune.
 
Hvis tyske regler skulle følges så kunne de ikke satt et spadetak i jorda hverken på Frøya eller Skardsøya. En trenger ikke å være vitenskapsmann for å forstå at tyskerne har innlemmet END 2002/49EF og dermed beskytter sine borgere for den lavfrekvente støyen fra turbiner. Dette er ikke bare pga av direktivet fra EU,men pga av forskjellige saker hvor folk/dyr har fått helseskader pga av den lavfrekvente støyen. En annen sak er jo det tyske selskapet som eier 70% av TrønderEnergi sier de vil bygge ut på Frøya uansett. De vil altså utsette norske borgere for det som de beskytter sine egne borgere mot med en avstand 1.8km dvs. 3.5 ganger da 500 meters regelen gjelder i Norge fremdeles.
 
Ditt departement skulle stoppet dette for lenge siden da dette gjelder folkehelsen mange plasser rundt i Norge hvor det ikke er tatt hensyn til avstand for lavfrekevent støy. For tiden så går det flere rettsaker rundt om i verden hvor folk stevner utbyggere av vindturbiner. Flere saker er også allerede vunnet og turbiner må rives på grunn av at folk blir syke.”
Effects of infrasound and low-frequency noise on mammalian physiology
http://www.aweo.org/infrasound.html
“Lyder mennesket kan høre har en frekvens på mellom 20 og 20.000 Hz (hertz; svingninger per sekund). Nyklekte kyllinger piper med en frekvens på 20.000 Hz, som bare de yngste av oss kan høre. Når vi kommer opp i tenårene, kan vi ikke lenger høre denne pipingen.
 
Den laveste bassen vi kan høre, er 20 Hz. En lavere (og nokså kraftig) bass merker vi som dunking i brystet.
 
Støy måles gjerne som gjennomsnitt over tid, og betegnes som dBA. De måleinstrumentene vi har måler det vi hører, dvs. ned til 20 Hz. Lyd under 20 Hz, kaller vi infralyd. Denne lyden får en utilstrekkelig beskrivelse med utstyr som måler dBA. Det trengs spesialutstyr.
 
Den lyden vi ikke hører, har likevel en påvirkning på kroppen vår. En infralyd på 6 Hz virker søvndyssende. Samtidig er støy på 6 Hz, som virker gjennom ryggsøylen, skadelig for ryggen. Eksempel er helikopterpiloter, som utsettes for 6,5 Hz. De får ofte ryggplager.
 
Når vi utsettes for støy og vibrasjoner på 1,5 Hz, reagerer vårt indre øre. Det er slik at stigbøylen i øret har en egenfrekvens på 1,5 Hz. Støy-belastning på stigbøylen fører til «sjøsyke» på land. Vi kan bli sjøsyke av å være i en båt som har vibrasjoner i området 1,5 Hz. Det samme skjer i en bil når luftvibrasjon påvirker stigbøylen.
 
Når størrelsen av vindturbiner øker (planlagt 4–5 megawatt) og mastene blir større (planlagt 150 m), øker støyen. Det som øker mest, er infralyden på fra 20 Hz og lavere.
 
Det er flere problemer med infralyd:
 
Vi har ikke standard instrumenter til å måle denne støyen.
Vi har svært lite kunnskap om hvordan ulike virker på levende organismer.
 
Vi har ingen terskelverdier for hva som er akseptabel infralyd.
Dette er et problem som NVE ikke har tatt på alvor. I Tyskland og Danmark har de kommet litt lengre, men samfunnsansvaret på dette feltet er bare diskutert, men ikke konkludert.
 
Et viktig problem med infralyd er at den ikke lar seg dempe på samme måten som hørbar lyd. Det er gjort store feilinvesteringer på dette feltet, for eksempel i Forsvaret (bl.a. demping av flystøy i Bodø).
 
Under den kalde krigen utførte både Sovjet og Nato eksperimenter med ulike former for krigføring med lyd (særlig infralyd), elektromagnetiske bølger, laser-lys osv. Dette for å kunne uskadeliggjøre personell på andre måter enn med kuler og krutt. Både Russland og Nato har derfor databaser fra fullskalaforsøk med infralyd på mennesker.
 
Spørsmålet er om vi er villige til å ta i bruk denne kunnskapen.
 
Støy i vann og luft
Fisk og sjødyr reagerer på lyd. Professor Jens Glad Balchen (1926–2009) forsøkte å styre fiskestimer med lyd. Det gikk bra en tid, men fisken «habituerte», meldte Balchen til Forskningsrådet. Den ble vant med lyden.
 
Vi vet lite eller ingen ting om støy fra havvindturbiner. Når ONS ønsker å satse på kunnskap om produksjon av elektrisitet til havs, burde kanskje støy fra vindturbiner også komme på agendaen?
 
For å måle støy i vann har vi meget gode instrumenter. Men infralyd i luft er det verre med. Det viktigste er likevel å anerkjenne problemet, utvikle måleutstyr og å sette akseptgrenser for belastninger for mennesker og dyr. Nå melder spørsmålet seg for alvor – med høyere og kraftigere vindturbiner i Sandnes.
 
Har vi noen som kan ta denne stafettpinnen?
“Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet sier vindturbiner blant annet vil bety en kontinuerlig støykilde.
– Vi vet at støy fra seismikk påvirker fisk. Og det selv om seismikkskyting foregår i korte perioder. Her snakker vi om kontinuerlig støy i et frekvensområde som godt oppfattes av fisk.
– Støy kan stresse fisk og påvirke både gyteadferd og navigasjon. Kontinuerlig støy kan føre til at torsken ikke finner den rette partneren under gyting, går det fram av en høringsuttalelse.
Taranger mener det kreves mer forskning for å kunne vite nøyaktig hvordan livet i havet påvirkes av vindturbiner.” https://www.nrk.no/finnmark/forskere-om-vindturbiner-til-havs_-_-kan-fore-til-at-torsken-navigerer-feil-1.14768422
“Vindmøller skremmer fisk og dyr i havet
Vindkraft til havs er spådd ein rask vekst i 2020-åra. Korleis påverkar det dei som lever i havet der turbinane kjem? Her er seks effektar havforskarar meiner møllene kan ha på havmiljøet – på godt og vondt.
Havforskningsinstituttet
PUBLISERT Mandag 10. februar 2020 – 04:30
Det første vindkraftanlegget til havs vart etablert utanfor Danmark allereie i 1991. I dag finst dei både i Amerika, Europa og Asia, og stadig fleire er under planlegging – også i norske farvatn.
At havvind kan produsera store mengder ny, fornybar energi, er det ingen tvil om. Men kva veit me om effektane på miljø og økosystem i havet?
– Så langt har det vore forska lite på dette, og det er mykje vi ikkje veit. Det er difor stort behov for langvarige studiar av havmiljøet før, under og etter at det blir etablert havvind, seier Karen de Jong og Henning Steen, forskarar ved Havforskingsinstituttet.
Ut frå kunnskapen som finst i dag, peikar dei på fleire effektar det er grunn til å følgje med på:
1. Utbygging påverkar havbotnen
Vindmøller til havs har så langt mest blitt monterte fast på havbotnen. I framtida blir flytande turbinar vanlegare, men også desse treng forankringar. Utbygginga kan skada flora og fauna på havbotnen, blant anna korallar og fiskeartar som lever og gyter der.
Éin slik art er lodde, som legg egg i sand og grus på botnen. Lodda er viktig i næringskjeda i havet, og er frå før under press. Omsynet til lodda bidrog til at HI i 2019 rådde frå å opna eit område i Barentshavet for havvind.
Også tobis, ein av artane vi fiskar mest av i Nordsjøen, lever og gyter på sandbotn og kan bli påverka av vindparkutbygging.
2. Sprenging skremmer fisk og dyr
Sprengingsarbeidet under utbygging av vindparkar kan også skremma fisk og andre dyr i eit større område rundt sjølve installasjonane. På same måten som seismikkskyting som blir brukt under oljeleiting, bør ein difor unngå sprenging i område og tidsrom når det føregår gyting.
Det er også mogleg å førebyggja miljøforstyrring frå sprenging ved å laga luftbobler i sjøen som dempar støyen. Såkalla boblegardin er eit krav i fleire andre land, og havforskarane rår til at det bør brukast i Noreg òg.
3. Forstyrrande bakgrunnsstøy
Sprenging lagar høg lyd, men berre i korte periodar. Når vindturbinane først er i drift, lagar dei derimot låg, men samanhengande støy så lenge rotorblada går rundt. Denne bakgrunnsstøyen kan forstyrra kommunikasjonen mellom fisk og dyr.
– Men vi treng fleire målingar frå havvindanlegg for å kartlegge støynivå og berekne kor mykje av området kan bli påverka, seier Karen de Jong.
Ho har tidlegare studert i laboratorium korleis låg, jamn støy påverkar paringa til bergkutlingen, ein liten fisk som brukar lyd under paring omtrent som torsken.
Bergkutling-hannane brukar både «song» og «dans» for å tiltrekkja seg hoer – men når songen blir forstyrra av støy, ser hoene mest på danserørslene. Det er også færre par som gyter. Dette kan over tid påverka utviklinga til arten.
4. Tiltrekkande kunstige rev
Turbinane, eller forankringane for flytande turbinar, er ikkje berre stengsler i sjøen. Dei fungerer også som kunstige rev der det kan veksa algar og skjel, som igjen tiltrekkjer seg fisk og andre dyr. I opne havområde med blaut botn kan dei bidra til å auka det biologiske mangfaldet.
Dette er grunnen til at kunstige rev er blitt plasserte ut i sjøen mange stader. Ein studie av kunstige rev utanfor kysten av California konkluderte med at dei er blant dei mest produktive habitata i verda.
– Men turbinfundament og forankringar kan også fungere som springbrett for framande artar, slik at dei kan spreie seg til nye område der dei ikkje naturleg høyrer heime, seier Henning Steen.
5. Vern mot fiske
Vindmølleparkar hindrar mange typar fiske. Det er sjølvsagt dumt for fiskarane, men bra for fiskebestandane som får ei «frisone» og kan byggja seg opp. Slike fysisk avgrensa frisoner, kombinert med kunstig rev-effekten, kan difor ha positive ringverknader for økosystema.
Ein fersk gjennomgang av forskinga konkluderte med at mange fiskeartar finst i større mengder innanfor vindmølleparkar enn i havområda utanfor.
– Men det er enno ikkje mogleg å seie om det berre er snakk om lokal tiltrekking, eller om det gir ein positiv verknad for bestanden, seier Karen de Jong.
6. Minska klimaendringar?
Viss fornybar energi frå havvindmøller erstattar fossil energi frå kol, olje og gass, kan det bidra til å redusera utsleppa av klimagassar. Det er i så fall godt nytt, også for havet og dei som lever i det.
Klimaendringane påverkar livet i havet på mange ulike måtar. Varmare hav gjer at mange artar må sjå seg om etter nye beiteområde, slik for eksempel torsk og makrell har flytta seg lenger nord. Høgare CO2-nivå gjer havet surare, og fleire stader lir fisk av oksygenmangel. Havis som smeltar gjer det vanskelegare for artar som lever ved iskanten å finna gytestader og føde.
Desse endringane er allereie i gang. Men reduserte klimagassutslepp, for eksempel ved hjelp av vindkraft, kan avgrensa omfanget og dermed berga liv både til lands og til havs.”
“Støy er et stress- og helseproblem som ikke tas alvorlig nok. For eksempel er over 300 000 mennesker betydelig plaget av trafikkstøy fra fly, tog og biler. Den hyppigst registrerte yrkesskaden i Norge er redusert hørsel pga. støy. Både lydnivået og lydinformasjon påvirker vår helse.” https://www.sykavhuset.no/lyd.htm
“Wind turbines produce low-frequency noise (LFN) and seismic vibrations—on this there is no longer any question or worthwhile debate.1 We should all be alarmed by the implications for sea and aquatic life.
 
Fish, it is well known, have acute sensitivity to extremely low-frequency linear acceleration, or infrasound, even below 1 Hz.2 This sensitivity is mediated through the fishes’ otolith organs, the same organs that humans and other mammals use for detection of linear acceleration and gravity.
 
Studies of Atlantic cod, for instance, have shown that sensitivity to infrasound at 0.1 Hz (one compression wave every 10 seconds) is about 10,000 times greater than a human’s sensitivity to linear acceleration.3
 
Infrasound sensitivity appears to be common to all fish, whereas sensitivity to higher frequencies, above 1 kHz, is a more specialized hearing function evolved only in certain fish, such as those with swim bladders coupled to their hearing organs.4
 
Fish use infrasound detection for a variety of critical social and survival functions. The movement of nearby swimming fish generates infrasound. Fish avoid predators by infrasound detection.5 Intense infrasound makes an effective acoustic barrier for descending Atlantic salmon and European silver eels.6 Predatory bluegills detect the presence of prey in absolute darkness by the presence of infrasound.7 In large bodies of water such as oceans, migratory fishes appear to use their acute infrasound/linear acceleration sensitivity to detect changes in water movement patterns relative to depth, wave patterns, and nearby shores, thus aiding in navigation.
 
One could pile up solid scientific fact after fact, but the point has been made.
 
All these functions are at high risk for being unraveled or hijacked by the presence of infrasound generators—wind turbines—with their bases anchored into the bottom. For example, infrasound generation near shore may repel fish from shallow breeding areas. The presence of aberrant, anomalous and continuous infrasound may disrupt prey detection, social functions, and migrations—matters about which the wind developers have not the slightest clue. This is unacceptable to a moral and scientifically informed society.
 
Sensitivity to infrasound has also been reported in crustaceans and in other oceanic organisms such as whales and cephalopods (squid, octopi). It has been reported anecdotally that a land-based wind farm on a spit of land in Nova Scotia is associated with failure of the inshore lobster fishery, requiring lobstermen to go farther out to sea to find lobsters since erection of the turbines.8″

 

“Wind turbines produce low-frequency noise (LFN) and seismic vibrations—on this there is no longer any question or worthwhile debate.1 We should all be alarmed by the implications for sea and aquatic life.

Fish, it is well known, have acute sensitivity to extremely low-frequency linear acceleration, or infrasound, even below 1 Hz.2 This sensitivity is mediated through the fishes’ otolith organs, the same organs that humans and other mammals use for detection of linear acceleration and gravity.

Studies of Atlantic cod, for instance, have shown that sensitivity to infrasound at 0.1 Hz (one compression wave every 10 seconds) is about 10,000 times greater than a human’s sensitivity to linear acceleration.3

Infrasound sensitivity appears to be common to all fish, whereas sensitivity to higher frequencies, above 1 kHz, is a more specialized hearing function evolved only in certain fish, such as those with swim bladders coupled to their hearing organs.4

Fish use infrasound detection for a variety of critical social and survival functions. The movement of nearby swimming fish generates infrasound. Fish avoid predators by infrasound detection.5 Intense infrasound makes an effective acoustic barrier for descending Atlantic salmon and European silver eels.6 Predatory bluegills detect the presence of prey in absolute darkness by the presence of infrasound.7 In large bodies of water such as oceans, migratory fishes appear to use their acute infrasound/linear acceleration sensitivity to detect changes in water movement patterns relative to depth, wave patterns, and nearby shores, thus aiding in navigation.

One could pile up solid scientific fact after fact, but the point has been made.”
https://www.windturbinesyndrome.com/2010/fish-and-wind-turbines-dont-mix/?fbclid=IwAR1R0qWUteqIBSK10niRy4dqvtjwiviuKdy0ScdYd6Hlp6jzy2m5CbA9KTc

“Despite the name “wind farms” are not farms. They are industrial electricity-generating factories. They do not store anything – whether wind or electricity. The wind turbines are also not “windmills”. At an incredible 400 to 550 feet tall, they are more like rotating skyscrapers. The wind developers are not as they claim, “your friends and neighbors.” They are mostly out-of-state developers that will never live near a wind turbine or on a “wind farm” themselves. The actual owners will never live near a wind turbine, either.
 
Nearly all of the inventors will never live near a wind turbine. Why not ? For the simple fact that no one in their right mind would build a new home anywhere close to a 500 foot-tall wind turbine – nearly 80% taller than the statue of liberty. However, in a sick twist of property rights, developers can legally build a 550 ft. wind turbine 1000 ft. from your home.
Another myth is that wind projects are built with integrity, honesty, and public transparency. In reality, wind energy is a case of crony-capitalism – where capitalists collude with government to give themselves and their projects an unfair advantage.
 
When a wind project is unveiled in an area, by the time the local people get educated on what is really happening, the country officials have done everything in their power to help the developer. Furthermore, the county is promised money. The school is promised money, The unsuspecting landowner is promised money.
Developers project all of this money by projecting calculations that look 25 to 50 years into the future. And with numbers so big, how could anyone turn it down ?
Once the monetary bait is dropped, developers pressure landowners to sign a lease with confidentiality clause so that once it`s signed, they’d better not complain. They also better not tell their neighbors how much they`re getting paid. Ultimately, the privacy and peace of landowners was just sold to someone they don`t even know.
 
The developers, in turn, can transfer the rights to whomever they want and as many times as they want. In fact, the lease will probably outlast its own signer. The wind towers will almost certainly be there longer than you or I – turning or not turning. At the very least, signers of such agreements can expect to see total strangers cross their land for the next thirty years.
 
The whole topic concerns a variety of different areas including property rights. But, many readers may be thinking: “if the turbines aren`t on your land, what right do you have for objecting to it ?” That is a good question. We need to be reminded about how property rights work. Judge Andrew Napolitano illustrates this issue:
 
“If you lived in a very crowded area, would the government be justified in preventing you from blaring extraordinarily loud music at midnight, or at least requiring you to pay “damages” to your neighbors for doing so ? Certainly, by playing obnoxious music, you are diminishing your neighbors natural right to the use and enjoyment of their property. And over time, if you were habitually noisy, then it most likely would decrease the market value of their property. Thus, although the government could not criminalize this kind of expression, it would be more than justified in making it actionable, or in other words, the basis for lawsuit.”
 
People can do whatever they want with their property – as long as it doesn’t infringe on the person or properties of others. The rights of property owners are only violated if someone has substantially infringed on their right to enjoy their property. It is not enough to simply say “not in my backyard”, unless there really is some infringement. So the question is, do wind farms substantially and negatively affect property because wind turbines are built near or on their property ? This book will answer with a resounding “YES”. The local complaints about wind energy are justified.
 
Before going any further, I should also say that I am not against renewable energy. I am for renewable energy – but renewable energy that can stand on it`s own feets. Wind energy cannot compete with other energy forms because the wind doesn’t blow all the time.
 
This is a very simple concept, but it is notorious logistical problem that has plagued the wind industry from the very beginning. Large amounts of electricity cannot be stored. Any interruption in the supply of wind is an interruption in the supply of electricity. This is why the wind turbines are usually only 30% to 40% efficient. (It would be like a farmer buying two or three combines, but only one does work, while the rest just sit there!) Wind turbines simply cannot compete with any coal or natural gas generating plants because as soon as the wind calms down, the other resources have to be there to pick up the slack.
 
What does this mean ? It means that the wind is not an “alternative” source of energy, it is an intermittent supplemental energy. That`s a big difference, and it means that the rhetoric of the whole topic is misleading from the start. Powerful corporations and politicians have legislated their way to wealth by passing laws for their own financial benefit. Wind energy is a prime example.”
 
Innledning fra boka “Paradise destroyed, the destruction of rural living by the wind energy scam” av Gregg Hubner. Boka kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/paradise-destroyed-the-destruction-of-rural-living-by-the-wind-energy-scam-9780990594338
“A recent Finnish assessment, scientifically valid and reproducible, found that infrasound (IS) only began to really attenuate after 15-20 km.
The pilot study does not show any significant reduction in damage caused by infrasound until over 15 kilometers from wind farms
 
The pilot study carried out in Satakunta and Northern Ostrobothnia in Finland shows that the damage caused by infrasound from wind power plants will only decrease significantly more than 15 kilometers away from wind turbines. The study was carried out by the Finnish Association for Environmental Health (SYTe) in the spring 2016.
– It has been noticed from experience that after the construction of wind power plants, usually within a few months, people in the surrounding area have begun to get a wide range of symptoms, says Markku Mehtätalo, Chairman of the Finnish Association for Environmental Health.
 
This research is confirmed by the Max Plank Institute, a prior study whose findings exposed this same distance reach of the signature and imprint of ILFN related to industrial wind.
 
“Meanwhile, there seems to be a growing consensus that humans are indeed receptive to IS and that exposure to low-frequency sounds (including sounds in the IS frequency spectrum) can give rise to high levels of annoyance and distress [20]. However, IS also came under suspicion of promoting the formation of several full-blown medical symptoms ranging from sleep disturbances, headache and dizziness, over tinnitus and hyperacusis, to panic attacks and depression, which have been reported to occur more frequently in people living close to wind parks…”
 
The study concludes that it is a first of its kind.
 
“The results of the present study can be summed up in the following way: Prolonged IS (Infrasound) exposure near the participants’ individual hearing threshold led to higher local connectivity in three distinct brain areas–rSTG, ACC and rAmyg–, while no such effect was observed for stimulation above the hearing threshold. Our data also shows that near-threshold IS was associated with connectivity changes on the network level, emphasizing the role of the rAmyg in IS processing.
To our knowledge, this study is the first to demonstrate that near-threshold IS does not only produces physiological effects, but that the neural response involves the activation of brain areas, which are important for auditory processing but also for emotional and autonomic control. These findings thus allow us to reflect on how (sub)-liminal IS could give rise to a number of physiological as well as psychological health issues, which until now have only been loosely attributed to noise exposure in the low- and very low-frequency spectrum.”
“The evidence proving the unnecessary damage done to wind farm neighbours by the noise generated by giant industrial wind turbines is mounting by the day: Germany’s Max Planck Institute has identified sub-audible infrasound as the cause of stress, sleep disruption and more (see our post here); and a Swedish group have shown that it’s the pulsing nature of low-frequency wind turbine noise (‘amplitude modulation’) that is responsible for sleep problems in those forced to live with it (see our post here).
 
The Finns have found that that the safe setback distance is more like 15,000m, than the 1,000m or so that risible planning rules permit (see our post here).
 
Following the Finns, a team of German researchers have taken to the field to not only document the unrelenting (and wholly unnecessary) suffering of wind farm neighbours across Germany, but to gather a detailed dataset of precisely what it is that their fellow countrymen are being exposed to. And at distances of over 20km!” https://stopthesethings.com/2019/05/07/far-out-german-study-finds-pulsing-wind-farm-infrasound-20-kilometres-from-turbines/
“Just as Dr Sarah Laurie is under attack from a furiously pro-windfarm Australian professor, and EPAW from a French “windy” journalist who claims he “slept like a baby” 200 meters upwind from a wind turbine — the silent side, you guessed it — news keep coming which prove we haven’t been told the truth about wind turbines.
 
In “Part one”, you have seen that the wind lobby itself acknowledges that wind turbines produce infrasound – see nº2 “Pulsing sounds”: what is sensed inside homes as “vibrations and pulsing changes” is in fact infrasound, which is only perceived by the inner ear and other internal organs. If not, it would be felt as audible sound by the outer ear. It must be noted that, for the majority of people, the outer ear does not perceive sounds whose “frequency” is below 20 Hz – these are thus called “infrasound”.
 
In the letter and memoir we publish below, we are told that some frequencies below 20 Hz (say, 16 Hz) can be perceived as audible sound by about 6% of men and 18% of women, up to distances of 40 km in certain atmospheric conditions (a stable layer of air next to the ground). As a result, the lady in question in the memoir must switch the radio on in order to be able to sleep.
 
Note: the fact that 94% of men and 82% of women cannot hear certain very low frequencies that others can, doesn’t mean that their inner ears do not perceive them, nor that their internal organs do not resonate at those frequencies. In fact, their bodies sense them as vibrations and pressure changes. What is more, this infrasound can cause harm. In fact, it can even kill, as we shall see in Part 3.
 
The longer their exposure to infrasound (0,1 Hz to 20 Hz) or to audible low frequency noise (20 Hz to 200 Hz), the higher the health risk for neighbours. For instance, it is universally recognized that chronic lack of sleep weakens the body’s defenses, or that stress is a factor in cardiac arrests. And it is a fact that low or very low frequencies can cause insomnia, headaches, poor concentration, tinnitus, nausea, stress, high blood pressure, cardiac arrests, depressions, suicides, etc.
The effects are amplified at night, when wind is generally stronger and the countryside silent. An added factor is the pulsating nature of the sound emitted, which is caused by the blades as they pass in front of the tower, or because of the difference in wind speed at the top and at the bottom of the tower (this is the latest explanation given). These pulsations, which are akin to a heart beat but without quite matching it, have a stressing effect, especially during sleep.
 
Infrasound is dangerous, as demonstrated in the 1960s by French scientist Vladimir Gavreau (video above and footnote 1). His studies were developed further by the military in several countries, but it is difficult to turn infrasound into a weapon that discriminates between friends and foes. However, a crowd control device using infrasound has been presented last year by Raytheon (2).
 
It is also interesting to note that another study, published in Scotland in 2005, concludes that seismic vibrations from wind turbines can be felt as far as 50 km (3).”
Stepanov,V. Health Risk Factors of Low Frequency Noise Oscillation Below 20 Hz
“Industry denies wind turbine infrasound emissions
 
For nearly three decades Kelley’s work has been overlooked or intentionally sidestepped. The industry has continued to deny that wind turbines emit infrasound or that it affects nearby residents. In 2009 Robert Hornung of CanWEA misadvised the Ontario Ministry of the Environment:
 
“No peer-reviewed study has ever established a link between infrasound from turbines and human health. . .”.21
In responding to the recent re-discovery of Kelley’s research by the public, Australian Clean Energy Council policy director Russell Marsh said the study was not relevant to modern turbines.
 
————————————
19 See also “Vibrations of 0.5 Hz to 80 Hz have significant effects on the human body”, p. 17.
20 Kelley, 1987, p.6.
21 Letter from Robert Hornung, Canwea to Marcia Wallace, Ministry of the Environment dated July 24, 2009.
 
“This is the equivalent of taking a study about Ataris and applying it to the latest iPads,” Mr. Marsh said.
 
However, the latest much larger wind turbines have been found to emit even more infrasound.
 
In 2011, Henrik Møller and Christian Pedersen of Aalborg University, Denmark, pointed out that as turbines increase in size, the relative amount of low-frequency noise is greater.
 
“It is thus beyond any doubt that the low-frequency part of the spectrum plays an important role in the noise at the neighbors. . . . It must be anticipated that the problems with low-frequency noise will increase with even larger turbines.”22
In 2013, acoustician Richard James noted
 
“. . . the shifting of the acoustic energy to lower frequencies that has occurred as wind turbines have increased in size from the 1.5 MW models common in 2008 to the 2.5 MW and higher models currently being installed”.23
He added:
 
“Studies by Dr. Neil Kelley demonstrated that low levels of pulsating tonal infrasound caused adverse reactions in test subjects. This research is generally denied by the wind industry and its acoustical experts. In a recent interview, Dr. Kelley now retired from a managerial position at the National Renewable Energy Laboratory (NREL), re-confirmed that the studies he conducted in the 1980’s apply to the modern upwind wind turbine designs in use today. He challenged acousticians to install infrasound measurement instruments inside homes if they doubted his opinion”.24″
 
22 “The relative amount of low-frequency noise is higher for large turbines (2.3–3.6 MW) than for small turbines (below 2 MW), and the difference is statistically significant.” Moller, H., Pedersen, C.F., “Low-frequency noise from large wind turbines”. J. Acoust. Soc. Am. 129 (6), June 2011.
23 James, Richard R. “Opening Statement at hearing re: BluEarth Project, Bull Creek, Alberta”. Proceeding Number 1955, 18th November, 2013.”
“Modern technological environments produce noise on a basis never before endured by
humans, and there is increasing evidence of serious threats to human and animal health,

according to author and scientist Dr Bruce Rapley.

 

Dr Rapley has written a book that shows how sound pollution from made-made

technology is hurting humans. In Conversations for a Small Planet, Volume 3, Biological Consequences of Low-Frequency Sound, Dr. Rapley combines his broad knowledge of science and technology to examine and explain the adverse health effects of sound pollution from man-made technology. The most recent example of technological sound pollution comes from wind turbines. However, he is quick to stress that this is only one source of modern environmental sound pollution – there are many others. Yet with the rapid expansion of wind turbines across the globe, this new technology is presenting us with increasing evidence of a serious threat to human health.

 

Dr. Bruce Rapley is an applied biologist with a specialist interest and expertise in the area
of environmental health, acoustics and cognition. Dr. Rapley has always had an interest in
the effects of external energy on living systems. Much of his research career has been
spent examining the effects of electromagnetic fields on biological systems ranging from

the cytogenetics of plants to human health and applied medical research.

 

To set the scene, Dr. Rapley provides a comprehensive background of the underlying
science that leads us to the understanding of how sound pollution can affect animals.
From aquatic to terrestrial mammals to humans, the underlying physiology and anatomy
explains why they all react adversely to certain sounds. Two poignant examples include

badgers in England and mink in Denmark, the latter responding with aggressive behaviour leading to injury and death, as well as reduced fecundity, auto-abortions and the production of abnormal pups with severe, often fatal, birth-defects.

 

Critical to the overall understanding of the effects of environmental sound pollution is the
working of the mammalian brain. Dr. Rapley explains, in simple language, how the brain
developed through evolution and how this relates to psychoacoustics. The
neurophysiology of the brain is responsible for the way it reacts to environmental sound,
some of which can trigger detrimental physiological responses. The concept that sound is
an information source, rather than just another form of ballistic energy, goes a long way
to explaining what we are observing in human near neighbours of wind turbine

installations.

 

That certain types of sound can produce a cascade of hormones that result in the “fight
or flight” response is a critical step forward in understanding the importance of sound as
a pollutant as well as a health hazard. This conclusion is the result of 20 years of research
by Dr. Rapley and his international research team, culminating in a new pc-based
technology that can monitor and analyse environmental sound from the perspective of an

environmental pollutant:

the SAM Technology – Soundscape Analysis and Monitoring.

In Volume 3 of the series, Conversations for a Small Planet, Dr. Rapley provides
examples of soundscape analysis using the new SAM technology that clearly
demonstrates why all low-frequency sound, and infrasound, is not equivalent. The sound
from many of the industrial noise polluters is quite different to the natural soundscape of
the ‘wind in the trees’ or a ‘babbling brook’, two examples proponents of various

infrastructure often use to compare emissions to.

 

Combined with his research for his PhD in Human Health and Acoustics with the New
Zealand Defence Force (NZDF), Dr. Rapley has a unique knowledge base and
understanding of how sound in the environment can affect cognition (brain function –
thinking processes) and physiological responses. That the human brain responds to subliminal sound is exemplified by the latest functional magnetic resonance imaging research from the German research team (Weichenberger et al. 2018). They conclude that:

“Low-frequency sound (including infrasound) can, and does, affect the brain, at sound power levels below conscious perception”.

 

The Weichenberger study is the first to demonstrate that infrasound near the hearing
threshold may induce changes of neural activity across several brain regions, some of
which are known to be involved in auditory processing, while others are regarded as key
players in emotional and autonomic control. These findings allow the researchers to
speculate on how continuous exposure to subliminal infrasound could exert a pathogenic
influence on the organism, such as are observed in humans and animals living in close
proximity to wind turbine installations. Of critical importance to the public debate
regarding health effects of wind turbines is that the Weichenberger research negates the

so-called Nocebo Effect.

 

Dr. Rapley dedicates an entire chapter to explaining how sound is analysed before moving on to explain how sound is a natural information source for animals. That information source causes behaviour as well as deep, subconscious, physiological responses that can lead to adverse health outcomes. To understand the mechanisms involved, Dr. Rapley provides a clear, simple, explanation of the phenomenon of stochastic resonance and why this is critical to understanding animal response to subthreshold sound. Stochastic Resonance is a natural phenomenon whereby a normally sub-threshold signal (sound) can be detected when ‘noise’ is added to the signal.

Biological Consequences of Low-Frequency Sound, is written in a clear style and uncomplicated language that the lay reader can readily understand. The text is supplemented wtih 387 coloured images. In the final two chapters, Dr. Rapley knits together the various strands of information, culminating with the latest German research. Biological Consequences of Low-Frequency Sound is a richly illustrated text in plain English that includes lots of laughs along the way as Dr. Rapley uses anecdotes to explain and simplify the complex science. This is a very readable book and one which is
important as it alerts us as to the potential danger of our technology. It is a must-read for anybody concerned about the overall health of the planet and its inhabitants, both animal and human.
INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE GUIDELINES: ANTIQUATED AND IRRELEVANT FOR PROTECTING POPULATIONS http://mrandreasmarciniak.blogspot.com/2019/07/infrasound-and-low-frequency-noise.html

“The biggest concern, however, is the infrasound. Present guests from Gleiritsch could attest to that. They complained about health effects, such as insomnia, heart disease and many other things as well as building damage. From the district office Schwandorf the Gleiritscher received no help. “They say that they lack the expertise.”

 

According to Eger, the infrasound at a distance of 20 kilometers is still clearly measurable with regard to the planned plant size. Also the place Moosbach was affected. In 30 percent of the population are harmful effects to be feared. The report prepared on behalf of the citizens’ initiative Gleiritsch proves that in addition to health complaints, building damage is also to be feared. The physicians in particular propose to the population a reservation of claims for future damages.

 

Eger referred to the form of a claim application developed by the citizens’ initiative to the market Moosbach. It was developed by lawyers and is based on the constitutional protection mandate of Art. 2 Basic Law. Eger advised the citizens to assert the claims at the market Moosbach and to have the receipt confirmed.

 

The responsible of the BI fear that in the case of a building permit for the five wind turbines, a “further construction effect” could arise. As examples she named the district court. It all started with 26 wind turbines, today it’s 135. “Do we want to pave our beautiful market town with wind turbines?” Asked the BI chairmen. The living and quality of life in the Moosbach area would slip into second-class life. Young people are moving away and real estate is losing value, they feared.

 

The BI referred to the submitted on December 10, 2018 in the market Moosbach citizen application. Until 10 April 2019, the local council must now make a decision. Eger explained that BI had a decent and respectable opinion at all six events in January / February 2019. Now one wishes oneself, that the good co-operation of all localities of the market town Moosbach set up after the community consolidation in the 70’s by the mayors Johann Scheuerer and Hans Rossmann does not put to risk and the wind turbine project ceases. The local council Karl Liebl sen. promised to work for it in the local council.”

 

Infralyden vindturbinene skaper skader ikke bare mennesker, men også dyr:
 
“The same wind turbines that are causing reports of severe health harms to people around the world appear to be having a similar or more severe impact on dogs and other animals. This is especially troubling because dogs and other domesticated animals rely on humans for humane living conditions and they are unable to tell us when they are under distress from wind turbines.
A couple typical examples are reported in the Hamilton (Australia) Spectator and the World Council for Nature website. The Spectator article documents how a family was forced to seek medical attention for its female Kelpie shortly after wind turbines were places approximately one mile from the family’s home.”

 

“Ultrasound refers to sound with a frequency above 20,000 Hertz, whereas infrasound refers to sound with a frequency below 20 Hz, according to Dr. Colin France. Ultrasound is used for scanning, and range and direction finding, while infrasound is used by animals to communicate.
 
Ultrasound scanning is a safe way to view images of a developing baby inside a pregnant mother’s uterus, Dr. France explains. This method is called “pre-natal scanning” or “fetal imaging,” and it helps to confirm the health of a baby. Ultrasound scanning works by directing ultrasound at the body, allowing the surfaces of various tissues inside the body to reflect the ultrasound. Depending on the depth of the tissue surfaces, a detector receives ultrasound echoes at varying times and sends electrical signals to a computer. An image is then produced and displayed on a screen.
 
Infrasound emanates from natural and man-made sources, according to the Department of Physics and Astronomy of the University of Western Ontario. Infrasonic waves can propagate over great distances, as they propagate with extremely small attenuation. Large animals, such as elephants, giraffes and whales, communicate over long distances through infrasound. Infrasonic waves also come from meteors, ocean waves, earthquakes, volcanoes, avalanches and waterfalls. Man-made sources of infrasound include engines, airplanes, and nuclear and chemical explosions.”

 

How To Block Infrasound

 

“Two types of instruments are generally used to measure the pressure flucations that comprise infrasound. The first method uses microphones of the types commonly found on professional grade sound level meters except they are designed to measure sound down to below 0.5 Hz in the infrasonic frequency range. More commonly the sound level meters use microphones that can only measure to frequencies around 6 Hz with unknown performance below that frequency.
 
These instruments, even when using an infrasonic microphone are complex and require a skilled acoustician to avoid mistakes. A second instrumentation method is to use a micro-barometer, which is similar in some ways to a microphone, except that it measures the pressure changes directly and often only measures over the range of 0.05 Hz to at most 100 to 300 Hz.
 
This type of micro-barometer is called a differential pressure micro- barometer because it measures the small changes in air pressure caused by infrasound and not the barometric pressure which is the metric we often find reported with weather news.
 
The advantage of the micro-barometer is that it is much simplier to deploy. The Rand Data Logger used to collect the micro-barometer readings is designed to allow a non-technical person to setup the instruments and start and stop testing with the logger tracking both location and time of the tests using GPS satellites for timing and GPS coordinates. This allows for remote testing with a high degree of certainty that the instrument’s readings are accurate.”

 

The new 47AC infrasound microphone set https://www.gras.dk/infrasound-measurements/

 

Kan dette være noe for å måle infralyd fra vindturbiner? https://apps.apple.com/us/app/infrasound-recorder/id969566810

 

A Portable Tactical Field Sensor Array for an Infrasound Direction-Finding and Positioning System https://techlinkcenter.org/wp-content/uploads/2019/04/InfrasoundDF-techpaper-FinalRevised-McIntireetal-1.pdf

Must watch: windturbine infrasound as weapon.“Industrial wind turbine infrasound is not the best weapon, but it is a weapon. This German video documents the harmful effects of d the infrasound produced by industrial-sized wind turbines. The dangers of infrasound have been known since the 1980s when the U.S. military heavily invested in infrasound (below 20 Hz) as a weapon. It looked like it had great promise, according to Col. John B. Alexander who was involved in weaponizing it.. The military gave up on infrasound as its effects on people were too random: some potential targets were seriously debilitated; others not so much. This video presents various studies by acoustical engineers and other scientists showing infrasound’s affect on the ear, the heart, the brain and other organs.” 
http://ontario-wind-resistance.org/2019/02/09/must-watch-wind-turbine-infrasound-as-a-weapon/?fbclid=IwAR2pibOHaxDzykY6vt8NJU8RQUgvsPP1Kq_7Gsa6uCfwFFcM5iNp9h2byNM

 

The true cost of wind https://www.youtube.com/watchv=WC8z9GTQOYA&fbclid=IwAR0xQ2ufU3hT7ycbdv7N_BputnOn7Xaxrx-xziUP20qwKkC7qZi6cvaW1-4

 

Renewable energy is a scam https://www.youtube.com/watchv=lL6uB1z95gA&t=11s&fbclid=IwAR0v1YRitIokedCYJTDOP9ugBITbS7NoMcfXN-OOQg8SVtovYQHLNdtzXIw

 

Carmen Krogh part 1 of 5 https://www.youtube.com/watch?v=rnYTcuQFPO4&fbclid=IwAR2WYqXhLGl2C-Weju4jF42Tv8O02y7hEF6Tu9LtDXL9atT5M2rfnw85EfA

DOWN WIND – Wind Farm documentary https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88&t=12s
INFRASOUND AND LOW FREQUENCY Ann F Kheder https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE&t=6s

 

 

 

Frp, Høyre, AP, Krf og Senterpartiet mistenker den norske befolkningen for å være terrorister, du er med andre ord skyldig til det motsatte er bevist

 

At Frp, Høyre, AP og Krf mistenker den norske befolkningen for å være terrorister kommer ikke som et sjokk, men at Senterpartiet også mistenker oss for å være det, er mildt sagt sjokkerende. Hvem stemmer på partier som mistenker oss for å være terrorister? https://www.dagbladet.no/kultur/na-starter-masseovervakingen/72557366fbclid=IwAR2vwL8fp1yRtI0ylc7rkuyASlOk85g25vB5Mk37jZvSNjzIteTRu6ZiIt4

Den 11. juni i år vedtok Stortinget den mest inngripende overvåkningen av den norske befolkningen i moderne historie. Alle som er på nettet skal overvåkes, uavhengig av om man er skyldig eller uskyldig.
Slik stemte partiene. Voteringsoversikt på Stortinget.no: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=79451&dnid=1

Her kan man lese Senterpartiets argument for å stemme for den nye overvåkningsloven:

“I den forverrede sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i, er det viktig at E-tjenesten har de verktøyene de trenger for å kunne verne landet vårt mot spionasje og digitale angrep. Nå har man klart å få på plass en lov som balanserer personvern og statssikkerhet på en måte Senterpartiet vil gå inn og vurdere med positivt utgangspunkt, skriver Liv Signe Navarsete, partiets utenriks- og forsvarspolitiske talskvinne, i en epost.” https://www.senterpartiet.no/politikk/standpunkt/politisk-sak/personvern?fbclid=IwAR0xvfmYZqmzZ2Eg2FBI1TMvkGNSRan2tO3sBb3p3VkTly28Eps_fsR5Ptc

Dette tok jeg opp inne på Facebook gruppen Mitt Senterparti https://www.facebook.com/groups/252296345203190/976163382816479/?comment_id=976222802810537&reply_comment_id=976388356127315&notif_id=1592058485426049&notif_t=group_comment_mention der man klart og tydelig viser at man ikke har gjort hjemmeleksa si før man stemte over dette forslaget. Det er mildt sagt provoserende og skremmende at våre “kjære” folkevalgte ikke gjør den jobben de er satt til å gjøre, dvs at de overhodet ikke har satt seg inn i saker de skal stemme over og at de at på til får lønn for det.

Når dette er mentaliteten til de som vi har gitt makt, så hjelpe oss:


Ingar Botnen – Senterpartiet https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo

 

Ingvar Botnen, Oslo, Senterpartiet ble gjenvalgt som ordfører til representantskapet.
https://www.senterpartiskolen.no/aktuelt/nytt-styre-i-senterpartiets-studieforbund

Jeg uttaler meg ut i fra det jeg vet om dette, de faktiske forhold og ikke propagandaen som e-tjenesten Frp, Ap, SP, Krf og Høyre formidler.
Plukk gjerne i fra hverandre innholdet i linkene under her, så kan du vise hvor mye du faktisk vet om dette.
 
 
 

Er Senterpartiet for massevaksinasjon av befolkningen med Bill Gates sin vaksine?

 

Hvis dette er den rådende kulturen hos Senterpartiet så er det superviktig at velgerne får greie på det. Jeg sier ikke at det er det, men at Senterpartiet tydelig burde fortelle oss om det er det.

 

 

 

Kommentarene over her finner du inne på Facebook gruppen Mitt Senterparti:

https://www.facebook.com/groups/252296345203190/976438166122334/?comment_id=977000936066057&reply_comment_id=977010362731781&notif_id=1592130093400806&notif_t=group_comment_mention


“Leiv Rygg Langerak
 (født 19. juli 1967) var ordfører i Bygland kommune. Han representerer Senterpartiet og overtok etter Knut A. Austad. Han gikk på Hornnes gymnas og Voss folkehøgskole. Etter siviltjeneste i Noregs Bygdeungdomslag i Nordland hadde han flere lærerjobber i Nord-Norge før han tok utdanning innen organisasjon og administrasjon, personaladministrasjon og kommunal økonomi og ledelse. Det meste av dette tok han på Høgskolen i Nordland, men han har også eksamen fraHøgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Finnmark. Han har vært journalist i avisa Setesdølen et år, ellers har han for det meste jobbet med kommunal administrasjon, personalarbeid og saksbehandling.[1] Langerak er sønn av tidligere ordfører i Bygland, Magnhild Rygg.”

https://no.wikipedia.org/wiki/Leiv_Rygg_Langerak

 

Frode Rolandsgard Senterpartiet https://www.vestre-slidre.kommune.no/vestre-slidre/politikk-rad-og-utval/politisk-leiing/kommunestyret/

 

Torbjørn Bergwitz Lauen ser ut til å være kommunikasjonsrådgiver i Senterpartiet https://www.senterungdommen.no/aktuelt/pressemelding-ada-arnstad-gir-seg-som-leder-i-senterungdommen

 

Under her finner du skjermdumper tatt fra Facebook gruppen Mitt Senterparti https://www.facebook.com/groups/252296345203190/976438166122334/?comment_id=977000936066057&reply_comment_id=977010362731781&notif_id=1592130093400806&notif_t=group_comment_mention

der Vivi-Ann Sandnes startet denne tråden der hun skriver: 

“Har Senterpartiet opplyst seg selv om Bill Gates? Her er en dokumentar for å vekke partiet – og jeg er spent på hvilke reaksjoner som kommer.

Hvis partiet støtter Bill Gates og Erna Solberg / Johan Gahr Støre, så er ikke Senterpartiet mitt parti allikevel.

Dette er dagens #snøball til Senterpartiet. Det handler om hvem som skal bestemme over min og din helse. Jeg mener at jeg selv skal ha ansvar for min helse, og at ingen andre skal eie min kropp og helse.

Så er jeg usikker på hva Senterpartiet mener om denne saken.” Dette er videoen hun linker til: https://www.youtube.com/watch?v=TY-vLrz9XCc&fbclid=IwAR31sYi_yvvifgzK9vwb_g-UNNOmpSUMGuWdJBcBddnF4PtED0_l0fPA-IM


Mitt Senterparti er ikke en offisiell Senterparti gruppe, men jeg håper at de representantene for Senterpartiet som stiller seg negativt og nedlatende til Vivi-Ann Sandnes sine spørsmål inne på gruppen der ikke representerer flertallet i partiet, gjør de det så er det mildt sagt skremmende.

Jeg har også sent en mail til Senterpartiet på Facebook om dette

 

 

 

For å kunne ta et ansvarlig standpunkt i vaksinespørsmålet så er minimum at man har satt seg inn i det som formidles her: https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html