Hele det politiske establishementet er i lomma på storfinansen og opptrer som deres nyttige idioter

“Du må ikke lese så mye, da kan du bli hjernevaska.” Det er altså mentaliteten til dem som tror blindt på propagandaen NRK og TV2 spyr ut. Det finnes et hav av informasjon som mediene bruker en liten øse til å hente opp informasjon i fra, det resterende havet det skal vi altså ikke bry oss om for da kan vi bli hjernevaska.
I følge dem som tar til seg ekstremt begrenset informasjon der konklusjonene har blitt hugget i sten av avsenderen, og man overhodet ikke stiller spørsmål ved dem, da er og blir man intelligent. Stiller man spørsmål ved etablerte sannheter da er man i følge disse altså hjernevaska.
 Jeg vil heller si at hos folk flest som ikke tar til seg informasjon uten om de vanlige mediekanalene og som ikke stiller spørsmål ved etablerte sannheter, at hos dem så er hjernevasken komplett.
Alle dere som nå IKKE engasjerer dere for å få gjort noe med dette, dere kan IKKE klage når oljefondet er plyndret, når dere står uten jobb, mangler tak over hodet og må gå sultne.
Og til dere pensjonister som tror dere skal nyte resten av deres liv, dere må bare tro om igjen, da får dere i hvertfall håpe at dere vandrer til de evige jaktmarker i løpet av et par år, for når den tiden er omme, da kommer dere ikke til å ha flisa i veggen. Og pleiehjem det kan dere se langt etter, det har dere ikke økonomi til, for du tror vel ikke familien din vil ta seg av deg? Altrusime er et fremmedord i dagens safmunn egoisme derimot…..
Det hjelper ikke om du nå er pensjonist, trygdet, jobber som lege, journalist, snekker, kokk, eller som politiker for den saks skyld. Det vil kun være de rikeste av de rikeste som vil tjene på dette, de som har hjulpet dem med å få til dette har bare vært nyttige idioter.
Når den norske økonomien er spylt ned i dass og kloakkrottene har plyndret alt av verdier og vi går tilbake til føydalsamfunnet, da er det DU som har ansvaret for det hvis du ikke gjør noe med det.
Sitter du passivt og ikke gjør noe som helst, så har du fortjent dette. Og jeg kan uten det minste problem si dette uten overhodet å være flau.
Jeg har i ti år, omtrent hver eneste dag, vært med på å legge fundamentet med et lite antall likesinnede for at man skal ha muligheten til reagere ut i fra de faktiske forhold og ikke ut ifra propaganda og hjernevask, slik at man kan få til reelle forandringer.
 Og kommer ikke det norske folket til å gjøre noe reelt med hele det gjennomkorrupte finansielle og politiske systemet, og det raskt, så vil det være game over for oss.

 

“Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i AKO, også investeringene i utlandet. Han ble formelt ansatt som ny toppsjef for Oljefondet i Norges Banks hovedstyre onsdag ettermiddag.
 Avtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen ble presentert på en pressekonferanse i Norges Bank kl. 12.
Tangen skal beholde en 43 prosent eierandel i AKO Capital i Storbritannia, men det skal oppnevnes en tillitsmann, advokat Erik Keiserud, som skal utøve hans stemmerett. Han går ut av alle verv i AKO-selskapene. Alt utbytte går direkte til AKO Foundation.
– Han kan beholde sin passive eierandel i AKO Capital, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.”
 
“Usikkerhet om skatteetiske holdninger, vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig. Representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen.» (Våre uthevinger, red.)
 
«Usikkerhet om skatteetiske holdninger,» smak på den. Bare det at representantskapet i Norges Bank har tvil om den nyansatte Oljefondssjefens skatteetiske holdninger tilsier at Øystein Olsen allerede har «innrettet seg slik» at den nødvendige «tilliten svekkes».
 
Men ansettelsen trumfes gjennom. Alt annet ville ha vært katastrofalt, ikkeminst for banksjef Øystein Olsen personlig. Men det er en skadeskutt nasjonalbank og oljefond vi ser når tåka letner.
 
Og apropos tåke: Det er fortsatt like uklart hvem som er de finansielle partnerne til den nye oljefondssjefen og AKO-kapital. Vi tillater oss å insinuere at han har samrøre med «de vanlige mistenkte» og at han kan komme til å bli en trojansk hest for dem.” https://steigan.no/2020/05/er-norges-bank-arrogante-eller-bare-virkelighetsfjerne/?fbclid=IwAR3OJcVuD5AqCTNvZ5UKShL8eKggEvCjtkzqHqfR3EvOlPBOueQK616ByQo

 

“Når økonomien kollapser totalt og folk blir arbeidsløse, mister inntekt og banken beslaglegger huset, da først skjønner folk at de var lurt inn i en ond sirkel og jagde sin egen hale i årevis bare for og gjøre de få enda mektigere.”

Regjeringen vil altså hjelpe de som er rikest til å holde seg på beina, men det er ikke regjeringens penger som brukes til dette, det er våre penger, dine og mine, regjeringen forvalter disse pengene for deg og meg. Og da burde vi ha noen krav som innfris før våre penger brukes.

For det første så vil jeg ha en liste over hvilke det er som får støtte som ligger ute til offentlig skue, for det andre så vil jeg vite hvor mye de får, og for det tredje så vil jeg vite om disse pengene skal betales tilbake. Vi gir da ikke bort penger?

For det fjerde, så må jo også de som får disse pengene legge ut et offentlig regnskap slik at vi ser om de faktisk har behov for økonomisk støtte.

Og for det femte, de som tar ut utbytte, de sier jo klart i fra at de IKKE har behov for støtte, og hvis regjeringa allikevel gir økonomisk støtte til dem som henter utbytte, så er det jo noe som virkelig skurrer. Man må jo rett og slett være idiot for ikke å forstå at det da dreier det seg om kameraderi og korrupsjon.

Det er jo ikke tvil om at små bedrifter i hundrevis, sannsynligvis tusenvis kommer til å gå konkurs, og da vil de store stå igjen som vinnere. Dvs at de kan presse opp prisene, for de har ikke lenger noen konkurrenter.

Selv om vi nå har en krise så betyr ikke det at vi skal legge bort vår evne til å tenke selvstendig.

Når en finanskrise oppstår slik som i 1929 der folk ble stående på bar bakke og ble slengt ut i forferdelig fattigdom, så er det ikke slik at resursene forsvinner.

Maten, drivstoff og alle de tingene som kan produseres de er fremdeles der, men kontrollen over dem har skiftet hender og den kontrollen kommer i hende på særedeles samvittighetsløse parasitter som er totalt blottet for empati. Individer som overhodet ikke er villige til å dele med seg, og som heller ikke mister nattesøvnen om deres medmennesker dør i hundre, tusen eller i milliontall rundt dem så lenge de selv har det bra.

Og når en slik tilstand oppstår så er det enkelt å splitte oss og sette oss opp i mot hverandre slik at vi retter fokuset feil vei. Hadde folk flest stått samlet under en slik krise, så kunne vi ha tvunget dem som satt med midlene som ville gitt oss en akseptabel levestandard til å gi oss det vi trengte.

Opp i gjennom historien så har vi blitt lurt til å sparke nedover, til å legge skylda på ofrene i stedet for overgriperne, når skal det ta slutt, når skal vi lære? https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

I denne linken og under den meget interessante konspirasjonsteorien jeg innleder med, som jeg ser på som sannsynlig at vil intreffe og som da vil bli en konspirasjonsrealitet, så er det linker og tekst du er nødt til å sette deg inn i for å forstå den situasjonen vi nå er i. I motsatt tilfelle så velger du å være ignorant, og når helvete bryter løs så har du ingen andre enn deg selv å skylde på når du mildt sagt vil bli tatt på senga https://olehartattordet.blogg.no/er-covid-19-en-diabolsk-plan-for-a-fa-verdensherredomme-ser-vi-fase-to-av-denne-epidemien-bli-beskrevet-her.html

 

Når bibelen tolkes som Natural law

 

Når man leser Bertram Dybwad Brochmann sine skrifter så ser man at han kom fram til at bibelen handlet om natural law, slik Mark Passio formidler i dette nesten ni timer lange foredraget som du kan se/lytte til her https://www.youtube.com/watch?v=ChgCh2Gui5M  Og her er et kort sammendrag av Natural law på ti minutter som selvfølgelig ikke vil gi den samme innsikten i dette som det ni timer lange foredraget gjør, men som vil gi deg en pekepinne på hva det handler om https://www.youtube.com/watch?v=nLE-OaBvyTs

 

“Vårt tankeliv avhenger i høy grad av opplysning. Det er forholdet i dag at vårt tankeliv dessverre er blitt helt avstumpet i statens skoler. Menneskene er i skolen blitt avvennet fra å tenke selv. De får tankene tygget av andre, og tilegner seg dem uten personlig tankearbeide. Følgen herav er at dagens begivenheter går hverdagsmennesket forbi uten at individet oppfatter hva som virkelig skjer i verden.

For at dette skal bli annerledes og menneskene skal begynne å tenke selv, så må de gjennom sannhetens ånd få nye impulser i tiden om virkeligheten og sammenhengen i tilværelsen. Derfor må menneskene skaffe seg kunnskap og kjennskap til nyorienteringen som vår tids vitenskaper, sosiologien og psykologien gir i forbindelse med evangelienes lære.

Dermed er betingelsene lagt til rette for et endret tankeliv hos menneskene i tiden, og dermed følger en annen sjelelig instilling like overfor forholdene, og andre handlinger blir resultat både i det individuelle og det offentlige kollektive liv.

Det er dette opplysningsarbeide Bertram Dybwad Brochmann har gått inn for i sitt 40- årige virke som samfunnsreformator, og det er eiendommelig at vi inntil for nylig har hatt melom oss i Norge, lys levende, den vitenskapsmann som mer enn noen annen har gjennomskuet tidens mange vanskeligheter og ved syntese har fremholdt for menneskene det helhetsbilde av menneskelivet herpå jorden som som evangeliene omhandler, men som tidens analytiske og oppdelende vitenskaper har delt opp til det ugjenkjennelige.

Mange er de som gjennom tiden har gitt tankeimpulser på de forskjellige områder. Det ene individ bygger på det annet. Den ene tids epoke er forlengelsen av åndslivet i tidligere epoker. Brochmanns fortjeneste er at han har forstått å sammenbinde tankene og gitt oss ett samlet livsbilde som bibelen peker på, men som menneskene ennå ikke har opfattet, og som vil bringe orden i kaos.

Men overgangen til den nye tid vil vil bare skje i samme grad som det enkelte individ ved grunnleggende studier setter seg inn i den nye livslære, og samtidig som åndslivet tar preg av det samme, så gjelder det at undervisningen og åndsveiledningen av folket i skole, kirke og presse slår inn på nyorienteringens vei.

Hvorvidt vi skal skaffe himmelrike på jord i stedet for det helvete som menneskene i dag har skapt seg, beror fullt og helt på oss selv og på vår egen evne til å bruke øyne og ører og vår persepsjonssans og akte tidens tegn. Og denne opplysning får vi gjennom sannhetens ånd, i samme grad som vi vil åpne vårt sinn for den å ta i mot.

Teksten fortsetter under bilde

 

Løsningens av verdens floker er altså et åndsspørsmål, et mentalitetsspørsmål, intet pengespørsmål. Det er i sannhetens ånd det kommer an på. Ikke på om vi har lite eller mye penger. Pengene i seg selv har ingen makt. Pengene regjerer ikke verden. Heller kan ikke voldsmakt, militærmakt eller organisasjonsmakt kan løse flokene. Det nytter ikke hvor stor og fullkomment våre forsvarsmidler er, vår hær, flåte, luftvåpen eller romvåpen. De kan intet som helst utrette. Det er ånden som driver menneskenes sjelsliv og tankevirksomhet, det er sant og fullkomment åndsliv som gir menneskene den rette opplysning som fører frem til orden og gode livsforhold.”

Ingeniør Gjert Edvard Bonde 1962 

 

“Da Norge ble okkupert i april 1940 ble Samfundspartiets aviser og forlag straks nedlagt. Brochmanns angrep på nazismen og NS før krigen brakte, etter hans mening, ham selv og tilhengerne i en farlig situasjon under tyskernes okkupasjon. 14. juli 1940 holdt Brochmann en radiotale, der han bl.a. gikk i rette med den flyktede Nygaardsvold-regjeringen, og samme høst utgav han boken Den 9. april. Norge og verdensrevolusjonen, som inneholdt en del uttalelser som kunne tolkes som støtte til Tyskland og nazismen. Ved rettsoppgjøret etter krigen ble Brochmann tiltalt for landssvik og dømt til 3 1/2 års fengsel.” https://nbl.snl.no/B_Dybwad_Brochmann


Leser man derimot Brochmann sin bok “Til mentalundersøkelse” så vil man se at denne dommen ikke var noe annet enn et forsvar og dekke for Nygaardsvoldsregjeringens inkompetanse. På godt norsk så heter det justismord.
Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/a34919b5f598b24864db776dc1ccbde0page=3&searchText=til%20mentalunders%C3%B8kelse
Brochmann var i mot diktauret og alt som hindret den fire tanke, altså det motsatte av det nazismen handler om.

 

Brochmann sin mest kjente bok “Fandens efterlatte papirer” kan du lese i sin helhet her https://www.nb.no/items/195de7d2fac2b459a9f9cdb57e370256page=0&searchText=fandens%20efterlatte%20papirer og en redigert utgave av samme bok finner du her (du må bruke PC for å få lest den, bruker du tlf eller nettbrett så får du ikke tilgang) https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10200963684005338&type=3

 

“Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom.” Michel de Montaigne

 

Det er også interessant å se at Lauritz Johnnsen(Onkel Lauritz som hadde barne tv sammen med Teddybjørnen Teodor på 70 tallet) i 1945, i sin debut bok “Verden-det er meg” og Jens Bjørneboe forsto det samme som Brochmann forsto:

 

“Kjøttet rår verden, representert ved seksualismen, matrealismen og egoismen. Tre mektige paver ! Med egoismen som erkepave, og mennesket som slave.

Åndslivets oppgave var det å frigjøre mennesket fra dette mektiget triumviriat.

Men tidens store profeter benyttet sine blendende evner til å overbevise godtfolk om at de skulle være kjøtt, som rotter og kaniner var det. Og de mange små profeter-prester, lærere, leger og jurister, folk med den høyeste utdannelse tiden kunne gi, beviste med sitt liv og levnet at kjøtt skal man være, fra innerst til ytterst, øverst til nederst.

Ja ! Åndslivets menn gikk i spissen da det gjaldt å matrialisere mennesket ! For kjøttet var sterkere enn ånden.

Sannelig: Det er mer ånd i en åndssvak enn i mang en åndløs professor.

Det er mer ånd i en lasaron på landeveien enn i en vestkantsfrue med matbod.

Og det er mer ånd i ungen som leker med den tørre pinnen enn i foreldrene som jager gjennom livet i strømlinjebil !

Og fordi menneskene taler og handler kjødlig, fra profeten til visergutten, så er verden i dag et kaos av krig og klassekamp, av sult og fattigdom, en eneste mølje av sår blod og skrik og smerte.

Enda det ikke var nødvendig !

Enda kjøttet kunne få hva det trengte !

For det må være klart for hvert eneste tenkende menneske at det er goder nok for alles behov, men ikke for alles begjær. Kjøttet skulle tjene ånden, og bli til liv.

Men kjøttet tjente bare kjøttet, og ble til død.

Kjøttet er veien til ånden, midlet til målet.

Men midlet ble målet, og målet kjente vi ikke.

Mennesket tenker kjødlig. De vet ikke hva ånd er.

Det er menneskehetens store tragedie.” https://olehartattordet.blogg.no/1456538161___vi_er_kjtt_.html

 

“Det er en dårlig elev, som alltid forblir trofast mot sin lærer.”I denne forstand i Nietzsches oppfatning av ordet, er det de dårlige, de TROFASTE elever som holder verden fast i stagnasjon og i gamle former, fordi de ligner sine fedre, respekterer dem i så høy grad , at de selv ikke kan bli fri og produktive, altså drive det til egen tenking.

Men det er dessverre nettopp disse dårlige elever som av sine forgjengere alltid blir innsatt til arvinger, fordi de gamle aner deres trofasthet, deres åndelige lydighet. – De føler at det er folk til å stole på, folk som kan fortsette en idè, uten å forandre på den.

De gode elever derimot, de elever som det kommer an på, som er GODE i Nietzsches forstand, dem kan man ikke stole på. De suger til seg alt hva de kan bruke, men de bruker det SELV, de anvender det ANNERLEDES. De overtar sine forgjengeres kunnskaper, men ikke deres meninger.

Det er disse menneskene som for sannhetens skyld, kan svikte sin gruppes interesser, svikte sin klasses fordel, sogar svikte sitt fedreland hvis det har urett. De svikter makthaverne og flertallet. De røper klanens hemmeligheter, røper familiehemmeligheter, hvis det tjener en sak som er større enn klan og familie. De vil i en viss forstand alltid fremstå som SVIKERE og OVERLØPERE, som forrædere.

Blant hundrede vanlige opprørere er der kansje èn fornyer, og det er alltid en informert mann eller kvinne, en mann eller kvinne som vet noe om noe, som prisgir gruppens hemmeligheter og interesser. Bare derfor er han farlig, fordi han har vært elev og innviet. Han hører til i en krets og en klasse, og han går ut av den. Dette er årsaken til at fornyeren alltid møtes med raseri, han blir ikke bare stående som opprører, men som noe langt verre, en forræder av det bestående.” Jens Bjørneboe
https://olehartattordet.blogg.no/1442159183_en_forrder_av_det_bes.html


“Vi lever i en tid av meningsdiskriminering. Vi er endelig kommet til FORMYNDERMENNESKETS TIDSALDER. Spør man fascisten om hva som er det viktigste i hans system; så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Spør man sosialisten om hva som er det viktigste, så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Det finnes i det hele tatt intet annet svar.
Tilpassningen er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste. Vi er på vei til helt å miste evnen til å tenke oss inn i andres meninger, vi ser på dem som sykdom, som forbrytelser, disse avvikende meninger.
Derimot finner vi det helt naturlig at de politiske partier praktisk talt alltid stemmer enstemmig, uten dissentere, bare efter partiparolen. Hvis en eller annen 1. mai-taler i år hadde nektet å godta ferdig manuskript til sin tale da ville han blitt ansett som udemokratisk og ulojal.
Man må få lov til å bemerke at nettopp det som kan holde et demokrati levende er representantenes rett og vilje til å stemme mot sitt eget parti hvis deres individuelle samvittighet krever det. Vi skal få oppleve at jakten på de annerledes tenkende stadig vil anta mer effektive og raffinerte former. Det vil begynne på fødselsklinikken, fortsette i skolen gjennom lærebøkene og avsluttes gjennom presse og kringkasting.
Jeg TAR meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man TAR seg den. Ingen gir oss frihet; vi må ta den selv. Ingen får mer frihet, virkelig frihet, en han eller hun selv erobrer. Dette gjelder den ytre frihet, men det gjelder i enda meget høyere grad den indre. Det gjelder her selve frihetens IDÈ. Det er den som mangler.” Les videre her: https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Når samfunnet og utdanningssystemet oppførerer seg som emosjonelt umodne foreldre

 

Vi blir oppfordret til å følge statens og arbeidskjøpernes “drømmer” og ambisjoner som de tilbyr oss gjennom utdanningssystemet. Vi skal være der for dem, ikke omvendt. Og jo mer automatisert samfunnet blir jo færre vil “drømme” tilbudene bli. Ikke bare blir jobbene mere og mere robotiserte, samfunnet vil også robotisere oss, fortelle oss hva vi skal tenke, hvilke drømmer vi skal ha, hva som er riktig å tenke, og hva som er riktig å ytre seg om. Samfunnet blir mer og mere likt emosjonelt umodne voksne som bruker sin barn på det groveste for å speile seg selv i dem. Individualisme  blir mere og mere tabu.

Foreldre som vil forme barna sine i sitt bilde er ofte perfeksjonister, målrettede og alltid travle. De er kontrollerende, de blander seg hele tiden inn livene til barna sine, men de utvikler aldri autentisk empati overfor dem. Barna deres er der for dem og ikke omvendt.

Ser man nærmere på slike foreldre som på utsiden kan virke oppriktig glade og engasjerte i sitt avkom, så vil man oppdage hvor avstumpet deres følesesliv er. De har en overdrevet perfeksjonisme, er tydelig selvsentrerte og sier klart i fra at slik de oppfatter livet og meningen med det, slik burde andre også oppfatte det og strebe etter. De vet alltid hva som er best for andre.

De mangler sevrefleksjon og ergo så tviler de heller ikke på seg selv. De vet alt og tar aldri feil. De later heller som om alt er perfekt enn å vise at fasaden har sprekker eller ofte også store hull.

De godtar ikke at deres barn har meninger som ikke stemmer overens med deres. De tillater ikke barna sine å gjøre det de selv har lyst til men presser dem til å følge sine matrealistiske drømmer. De har erstattet empati med sjelløse ambisjoner som de presser på sine barn, ambisjoner som kommer foran alt, både andre mennesker og sine barn.

Pink Floyd sin The Wall https://www.youtube.com/watch?v=TPTLIVPqThY viser disse parallellene mellom stat, arbeidskjøpere og utdanningsysstemet på en meget god måte, men det finnes en annen film som viser det minst like godt, nemlig Dagen er din (Dead poets society) https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o med Robin Willams i hovedrollen. Vil du ha det jeg sier over her visualisert så anbefaler jeg begge filmene på det sterkeste.

Jens Bjørneboe har også beskrevet dette temaet meget god i sitt essay om formyndermennesket i fra 1956 som du kan lese her:

 

Teksten fortsetter under bildet

 

“Åndsfriheten befinner seg i den ytterste fare. Og det er den indre åndsfrihet som er i fare. Stalin, Franco, Hitler og Mussolini er primitive ytringer av det som vil bli vår tidsalders mest kvelende og mest drepende kjennetegn. Den moderne KZ (konsentrasjonsleir) er oppstått av et moderne behov.

Hitler drepte omkring seks millioner jøder, Sovjet-Russland har verre, eller rettere sagt mer omfangsrike synder på det som skulle ha vært samvittigheten. Det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette, men årsaken til at disse underlige ugjerninger kommer til å bli stående som de betydeligste historiske kjennsgjerninger fra vår tidsalder, denne årsak bør interessere oss.

Hva er årsaken ? De moderne massemord og KZ er oppstått utifra viljen til å hjelpe medmenneskene. Når vi blir satt i leir, da er det alltid til vårt eget beste, og hvis vi allerede er kommet så langt i vår individuelle uhelbredelighet at det ikke nytter å få oss til å innse sannheten, så setter man oss inn for at vi ikke skal besmitte folket med våre asosiale og uriktige meninger.

Det er efter hvert blitt vår verste forbrytelse, å ha meninger som ikke deles av dem som er i flertall, Hitler, Stalin, Mussolini og Franco, det er hele tiden folks MENINGER de er ute efter. Det er ikke av ond vilje man har laget KZene; det er for å HJELPE oss.

Vi lever i en tid av meningsdiskriminering. Vi er endelig kommet til FORMYNDERMENNESKETS TIDSALDER. Spør man fascisten om hva som er det viktigste i hans system; så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Spør man sosialisten om hva som er det viktigste, så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Det finnes i det hele tatt intet annet svar.

Tilpassningen er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste. Vi er på vei til helt å miste evnen til å tenke oss inn i andres meninger, vi ser på dem som sykdom, som forbrytelser, disse avvikende meninger.

Derimot finner vi det helt naturlig at de politiske partier praktisk talt alltid stemmer enstemmig, uten dissentere, bare efter partiparolen. Hvis en eller annen 1. mai-taler i år hadde nektet å godta ferdig manuskript til sin tale da ville han blitt ansett som udemokratisk og ulojal.

Man må få lov til å bemerke at nettopp det som kan holde et demokrati levende er representantenes rett og vilje til å stemme mot sitt eget parti hvis deres individuelle samvittighet krever det. Vi skal få oppleve at jakten på de annerledes tenkende stadig vil anta mer effektive og raffinerte former. Det vil begynne på fødselsklinikken, fortsette i skolen gjennom lærebøkene og avsluttes gjennom presse og kringkasting.

Jeg TAR meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man TAR seg den. Ingen gir oss frihet; vi må ta den selv. Ingen får mer frihet, virkelig frihet, en han eller hun selv erobrer. Dette gjelder den ytre frihet, men det gjelder i enda meget høyere grad den indre. Det gjelder her selve frihetens IDÈ. Det er den som mangler.

De mennesker som i dag formynder oss av alle krefter, som ser sin høyeste plikt og glede, sin største DYD, sin innsats for menneskene for nettopp i å frata oss friheten, som ser sin høyeste oppgave i å redusere vår frihet til det minste vi kan leve på, som anser seg selv for de fødte ledere og selvskrevne formyndere av menneskeheten, – disse menneskene har selv engang levet nettopp for friheten.

Disse mennesker som daglig må oppleve at menneskenes frihet hindrer dem i deres arbeide, har selv en gang vært begeistrede frihetstalere og frihetselskere. De ville ha seksuell frihet, ansvarsfrihet, moralsk frihet; de ville befri menneskene fra alle de bånd og lenker som bandt dem.

Det var en frihet som var godt ment, og som bare hadde èn svakhet. Begrepet var ene og alene en YTRE frihet; disse verdensfrelsere som formynder oss i dag, ante ikke at friheten har et indre aspekt, og at dette indre aspekt er det viktigste.

Fordi disse befriere ikke kjente til friheten idè, men bare dens ytre skygge, – har deres befrielse ført til tvang og ufrihet. For den indre frihet kan overhodet ikke tenkes uten respekt for den andres frihet; min egen indre frihet er bare mulig, hvis jeg er istand til å tåle naboens frihet.”

Utdrag fra essayet Tale til årets russ av Jens Bjørneboe 1956 https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html

 

Å forme sine barn i SITT bilde

 

 

Foreldre som vil forme barna sine i sitt bilde er ofte perfeksjonister, målrettede og alltid travle. De er kontrollerende, de blander seg hele tiden inn livene til barna sine, men de utvikler aldri autentisk empati overfor dem. Barna deres er der for dem og ikke omvendt.

Slike foreldre kan for utenforstående virke oppriktig glade i sine barn, da de tilsynelatende ser ut til å engasjere seg i sine barns ve og vel. Men ambisjonen deres er å forme barna i sitt bilde slik at de kan speile seg i dem.

Barn av slike emosjonelt umodne foreldre strever ofte med enten å selv ta initiativ eller med manglende selvkontroll. Depresjoner hos barn av slike foreldre er heller ikke uvanlig.

Ser man nærmere på slike foreldre som på utsiden kan virke oppriktig glade og engasjerte i sitt avkom, så vil man oppdage hvor avstumpet deres følesesliv er. De har en overdrevet perfeksjonisme, er tydelig selvsentrerte og sier klart i fra at slik de oppfatter livet og meningen med det, slik burde andre også oppfatte det og strebe etter. De vet alltid hva som er best for andre.

De mangler selvrefleksjon og ergo så tviler de heller ikke på seg selv. De vet alt og tar aldri feil. De later heller som om alt er perfekt enn å vise at fasaden har sprekker eller ofte også store hull.

De godtar ikke at deres barn har meninger som ikke stemmer overens med deres. De tillater ikke barna sine å gjøre det de selv har lyst til men presser dem til å følge sine matrealistiske drømmer. De har erstattet empati med sjelløse ambisjoner som de presser på sine barn, ambisjoner som kommer foran alt, både andre mennesker og sine barn.

Ambisiøse foreldre av den typen er ofte individer som materalistisk sett har kommet seg opp og frem i livet på egen hånd. De måtte raskt bli voksne og klare seg selv da deres foreldre ikke ga dem den nærheten og omsorgen vi alle har behov for, som er fundamentet for å utvikle empati.

Karrieredrevne foreldre største frykt er at barna deres ikke vil gjøre suksess i livet (matrealistisk suksess), derfor klarer de ikke å tilby sine barn betingelsesløs aksept og kjælighet som ville gitt dem motet og beslutttsomheten til å finne sine egne mål og realisere sine egne drømmer. Bevisst og ubevisst, så evaluere de sine barn konstant. Denne konstante evalueringen forhindrer barna deres i å søke hjelp fra hva det måtte være.

Fordi karrieredrevne emosjonelt umodne foreldre alltid er sikre på at de vet best, så kan de for eksempel når de kommer på besøk til sine voksne barn helt uten videre begynne å omøblere leiligheten deres. Og sier det voksne barnet at de skal sluttte med det så blir den umodne forelderen fornærmet. Man skal da vite at man ikke irettesetter sin far eller mor på den måten.

Slike emosjonelt umodne foreldre klarer ikke å forstå sine barns følelser og erfaringer. De setter alltid sine behov foran sine barns. Og de forteller hele tiden barna sine at de burde gjøre det foreldrene mener er best, noe som resulterer i at barna deres føler at de aldri når opp til sine foreldres standarder.

Fra boken Emotionally immature parents av Dr. Theresa J. Covert som kan kjøpes blant annet her https://www.adlibris.com/no/sokq=emotionally+immature+parents%3A+overcoming+childhood+emotional+neglect+due+to+absent+and+self+involved+parents

Når samfunnet og utdanningssystemet oppfører seg som emosjonelt umodne foreldre https://olehartattordet.blogg.no/nar-samfunnet-og-utdanningssystemet-oppforerer-seg-som-emosjonelt-umodne-foreldre.htmlfbclid=IwAR3r7BEULD8xlU684x4AE4ngJQ9vsCTjp4kTUhzfdFTpvmZ-MK1oG5oqSuQ

 

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt.

For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter. Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.

Nye generasjoner blir introdusert til denne galskapen så tidlig som mulig. Regulering, begrensning og undertrykkelse gjennom frykt er viktig; og forsinke barns utvikling gjennom å bruke forvirring og distraksjoner er viktig. Leker som ikke har noen som helst tilknytning til det virkelige liv, tegnefilmer med urovekkende rollefigurer og skremmende historier, mat som er full med fargefulle kjemikalier er suksess rike eksempler hvordan man på kreative måter kan forgifte små barn både fysisk og mentalt.

Ved å tilpasse barna galskapen og oppmuntre dem til aggressiv konkurranse bygger man et effektivt og nødvendig fundament for den rette framtidige mentaliteten, psykopatenes mentalitet. Utdanningsinstitusjonene kastrerer nysgjerrigheten og kreativiteten til unge sinn ved hjelp av regler og restriksjoner. Barna blir holdt travelt opptatt og engstelige hele tiden, slik at de ikke skal klare å finne meningen med sine unike liv, i stedet forfølger de målene og drømmene de er opplært til å følge.”

Les videre her: En verden konstruert av psykopater https://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

 

Samarbeide mellom intellekt og hjerte, mennesker med sjel og de som ikke har en
https://olehartattordet.blogg.no/samarbeide-mellom-intellekt-og-hjerte-mennesker-med-sjel-og-de-som-ikke-har-en.html

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Mennesker med sjel og de som ikke har en

 

Introduksjon:

What is a non-player caracter? – Beyond the veil quickie!
https://www.youtube.com/watchv=7pIQoAnYTzg&fbclid=IwAR39ME_A90z3_EhT4xprNz_NjQlvVOBPg0lS1EjULkf9zaf28HOnEDS6xIs

 

Og det er svært sannsynlig at non player charachters eksisterer og at vi faktisk lever i en simulator. Da Nick Bostrøm lanserte sin simulator teori i 2002 så ble den sett på som en spekulativ teori. I dag derimot, så har vitenskapen funnet ut at det er store sannsynligheter for at teorien hans stemmer. Denne forskningen beskrives særedeles godt av den anerkjente vitenskapsmannen Rizwan Virk ved MIT, i hans bok The Simulation hyphothesis

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Spirit over matter, escape the real matrix  https://www.youtube.com/watchv=STChn75G1O8&fbclid=IwAR3_ERTrN74Uq6zWKp26kdcv7d4OAFtJq6SBZ9Kfh6k0t9nnTYA6i6t8uWo

 

Mennesker med sjel og de uten, en meget interessant teori:

“Pre-adamic man and Adamic man

“In the physical, man has to deal with the <<1st seed>> of Genesis 3:15, also known as the OP`s (Organic Portals.) <<Organic>> because they are flesh and blood, living beings, and <<Portals>> because they have no soul and are occasionally subject to manipulation from the Astral realms. If they have no soul, they have no aura, and that is the easiest way to spot them, but they are also readily identified by their behavior.
No aura = no soul = no conscience

This chapter is the first two dealing with the OPs with are about 60% of the earth population
They don`t have aura because they don`t have souls; the aura is the physical reflection of the soul`s energy – in fact, the body is contained within the soul, not the other way around. A soul means a connection to the Higher Self or Oversoul of which one is a part, and in turn is connected to the divine hierarchy from whence commeth conscience. OPs have no conscience because they have no soul. Another word for them if and when they are dysfunctional is sociopath. They are not all bad.

If peoples auras, specifically the 1-2″ etheric energy outline around people, they could verify this for themselves simply by observing people around them every day an taking a rough headcount. The fact that most people don`t see auras is why they don`t know about the OPs, and this makes their existence even more of a secret – and a problem at work and in a family. OPs don`t have the energy glow around their head (aura), they have what looks like 2heat Waves” above their head, and only above their head.

While OPs are not evil, they can be a real nuisance, sometimes escalating to being a real pain, as they are very self-centered and STS (service to self) in their orientation to life, job, marriage, etc. For them, everything is about getting what they want, survival, power and ego – they have no compassion, no conscience, no altruistic tendencies nor any interest in spiritual pursuits, unless they can gain on it, then they can fake it. They are usually the atheists since they have no soul and thus no connection with any higher power.

The OPs don`t even know what they are, much less that they are OPs. Thus, there is no organized conspiracy despite the fact that they are all pretty much alike. This disclosure is not about promoting a witch hunt, nor fear. It is to point out that there is another type of human on the planet with whom ensouled Man cannot basically get along…

So at this point, having raised the issue of the OPs, we need to take a more focused look at what they are. Again, there is a history and quasi-scientific investigation that has been made in their regard. “Quasi because this is a subject not readily open to scientific, hard evidence that you can hold in your hand and see that is real – the main evidence for their excitence comes from those who see auras. Anyone who see auras will note that there are some people without auras. As the aura us the energetic reflection of the soul: no aura means no soul.

To those who don`t see auras, the “evidence is meaningless. And to those who do see auras, they often go in denial and tell themselves that they just had an “off” day and can`t see auras because thy`re tired…so they`re not sure if they saw an aura or not… It was probably a “retinal afterimage” they say.
And the connection with this chapter is that OPs see to it that Mans I dissed, harassed, frustrated, and blocked who he tries to reclaim his heritage, learn and do better. It should be noted that many websites blogs are visited by OPs who login as “Anonymous” and the proceed to attack and shred what someone else has offered as something noteworthy

What you think are other humans, just like you, aren`t just like you, and they do not share the same motivations and goals. They job, sometimes with their controllers, Neggs (evil astral beings), working against you, trough them. is to stop you. And because you don`t know any better, they succeed in creating wars when Man could be uniting, they create scarcity when there could be abundance, and they create fear when there could be peace, love and faith. Why ? To keep Man from getting it together and developing his divine potential – something they absolutely do not understand (because they don`t have it).

Suppose the leaders of other countries and their military brass decided to declare war…. and the people didn’t`t go along with it. To overcome this resistance, it would be necessary to control media so that the people heard only what would get them to agree that attacking another country was the “right” thing to do. And the leaders could keep it up as long as no one figured out what they wet doing…

New Age researcher Dolores Cannon, discovered the OPs as she was working with her patients under hypnosis, and sometimes while speaking with the client`s subconscious to better explain a problem. She called the Backdrop people as they are more like extras in a movie, and are just present to drive the humans Scripts, or the Father of Light`s Greater Script. She also was told that they have no path in life, no purpose such as soul growth – because they have no soul.

Pre-Adamic man has been termed Organic Portal for two reasons: Organic because they are flesh and blood. Portals because entities from the 4th can and do operate trough them to serve an STS agenda.

A word of caution: just because the 4D entities can operate thru the OPs does not mean that 4D entities created them. Nor that OPs are always manipulated by 4D entities. The ability to manipulate OPs are more due to the lack of higher energy centers (body chakras 4-7) that would normally support a soul inhabiting the body. With only the lower 3 chakras functional, the OPs is a lot like an unfinished 2-story house, and no soul wants to inhabit an unfinished house… but without the upper 4 chakras, they are easy to manipulate.

The human tares, the anthropoid race, are the descendants of pre-agamic humanity. The principal differences… is that the pre-Adamic does not possess the developed higher centers that exists in the Adamic… which offer him a real possibility of esoteric (spiritual) evolution. Apart form this, the two races are similar.

While the OPs are not blatantly evil they do present a problem to a smooth functioning society when they do NOT have the same orientation to life that ensouled humans do. The OPs are not interested in personal growth, nor are they capable of it, and since they have little or no conscience, their morals are often of the barnyard. They are not interested in doing what is right or appropriate, even if they know what it is – they do what benefits them. Since they are not altruistic, they see no value in charity, service to others, or doing something because it should be done, even if one is not going to pay them of. OPs are not interested in abstract ideas, and they cannot be helped, changed, fixed, re-taught or enlightened.

Physically the two races are virtually indistinguishable. Statistically there are minor physiological and perhaps genetic differences. Physiologically OPs tend to be more attractive and well-proportioned, because they exist on an emotionally primal level, natural selection has ensured that sexuality, physicality and attractiveness play a large part in their physical evolution.

At this point it is also relevant to emphasize that pre-agamic man represents the 1st Creation in Genesis 1. And this is significant because the Bible tells us that Adam and Eve had two sons, who was “Adamic” like them: the offspring had souls just like their parents. Then Cain killed Abel and was expelled from the scene – and he takes his wife from Land of Nod, and is relocated to the New World. The “mark” of Cain was no facial hair.

This is important information. There is only Adam and eve up to this point, with their two sons. Where did the rest of the people come from ? To cut to the chase, it is suggested that the people in the Land of Nod were descendants of the pre-Adamics, from the 1st Creation. That means that Cain had a soul and his wife didn’t`t. As they left from parts unknown, and did a lot of “begatting” as the Bible says, they began the mixed marriage scenario and furtherance of the OP and ensouled lines, with enmity between the two, just as Yahweh/Enlil said in the Garden of Eden when he expelled Adam and eve.

This is a suggested , plausible scenario. It explains where the OPS came from and why we have mixed families. A family with Mom and Dad ensouled and the kids ensouled would make for the theoretically balanced family. Unfortunately the ensouled Dad could marry an OP Mom, and the offspring can be a combination that brings peace or strife to the family. Ensouled parents would not know what to do with unresponsive, do-your-own-thing OP children, and OP parents would not care about nurturing their ensouled children and giving them spiritual values. Does this describe today`s family problems ?

A family may have both ensouled and soulless humans by natural birth.

The problem with a mixed family, where the parents are OPs , is that the ensouled human (ESH) children will not be cared for (nurtured and encouraged) as they would have been by ensouled parents. Op parents do not know what to do with ensouled children and their questions, deeper seeking and awareness (even psychic) issues. Note that an ensouled man and an ensouled woman (unless they have defective genetics) will usually produce an ensouled child…. but there is no guarantee.

With an OP man and an ensouled wife, it could be either, but with two married OPs, the offspring will usually be only OP.

Most OPs will start arguments with ensouled humans to get them angry and this provides an energy rush for them – they “feed” off the energy you`re radiating, as if they were an “energy vampire. Fear and lust also feed them, as well as the Neggs (evil astral beings). You may even win the argument, but they got what they wanted and you will feel drained. Best of all, OPs provoking the ensouled humans into fear, anger or lust provides strong, radiated energy from the victim`s 3 lower chakras. This is often referred to as “energy vampirism.” And if they can start a war, the becomes a feeding frenzy, and it doesn’t`t matter who wins – just as long as energy I produced that can be “harvested” from the sheep who decade after decade put up with the manipulation.”
https://www.amazon.com/Virtual-Earth-Graduate-TJ-Hegland/dp/1494951622

 

 

“Empty people. Puppet people. Cardboard cutouts. Drones. Organic Portals. Background characters. Why do these terms even exist? Because out of necessity they had to be invented by those who independently noticed the same puzzling phenomenon, one for which there is no official name: some people seem to be missing something very important inside. While they are not necessarily any less intelligent, successful, or physically healthy as anyone else, they nevertheless show no indication of having any higher components to their consciousness.

Their behavior tends toward being glib, shallow, egotistical, narcissistic, mundane, predatory, and materialistic. Sometimes these traits are camouflaged by a polished social exterior, but anyone with a discerning eye can see through the disguise. They lack individuality, independent thinking, and are strongly biased toward holding a herd mentality. They lack comprehension of anything beyond the material sphere of the five senses, and have no interest in such metaphysical matters except as flashy accessories to boost their social image.

They also appear entirely incapable of empathy, soul-searching, and willful self-sacrifice. Nevertheless, in the presence of others they can put on a flashy show of concern, distress, or altruism for purposes of social manipulation; for example, crocodile tears to elicit sympathy, or doing something nice for another solely to guilt trip them later and extort a favor.

Psychically scanning their consciousness reveals something interesting. There is a certain simplicity, flatness, and inertness to their essence, even if their intellects are highly developed. Unlike other people, their conscious energy is more diffuse, dull, impermanent, and amorphous rather than solid, sparkling, crystallized, and concentrated. Put another way, their minds are like sand castles instead of real castles.

There is something animalistic and rudimentary piloting their bodies. It seems they have conscious awareness just as plants and animals do, but not conscious self-awareness as humans are supposed to have. There is an important difference between awareness and self-awareness.” https://montalk.net/matrix/157/spiritless-humans

 

 

“Let’s pull together the various threads and weave a tapestry which illustrates our current situation.

By “going for the gold,” that is, desiring to experiment with physicality, our consciousness unit fell from its state of “grace,” that is, a 3D STO existence in a “semi/sort of” 4D state aligned with 4D STO into a 3D STS world already populated with an anthropoid race who served as organic portals, the bridge linking 2nd Density to 3rd Density.

Having fallen, and thereby losing awareness of its connection to the higher centers, the souled race was in no way different from the anthropoid race when seen from the exterior. He differed only in having the potential to reconnect with the higher centers by developing the magnetic center. The DNA which seated these higher centers was burned away – disconnected and dispersed in the cell structure. However, the ability to get it back remains.

This 3rd Density STS world in which Adamic man “awoke” was not his natural habitat. It is the world of the anthropoids, the meat puppets, the dead who think they are living, the world of the Organic Portal, a world of matter and material explanations of existence. It is a farm run and controlled by 4D STS to provide their nourishment. It is the world of the three lower centers and a sexual center limited to a role of procreation through carnal love.

It is a world organized on the basis of hunger, sex, and fear.

The souled race came into this world and became part of it, interbreeding with the native race until the genetic pool became thoroughly mixed. Now, the two races are so mixed that they can both be found within the same family.

More than that, the models we are taught and forced to internalize are based upon the “natural” inhabitant of this realm, the Organic Portal. Thus, material explanations are the norm. The inner life of the Organic Portal, cut off from the higher centers, is the “norm.”

Should we then be surprised that we live in a world,

which is more and more “mechanical”

which treats individuals as “units”

where “creativity” is the replication of existing ideas as in a production line

where “franchising” and “branding” are so important in the economic world

where democracy is a multiple choice test every few years rather than the creative input of individuals into the organization of their lives

where people who “see” other beings, other worlds, are shipped off into prison camps for the “mentally disturbed”

where culture consists of endless copies of the same product with slight modifications to fool the consumer that it is something “new” and “revolutionary”

And on and on it goes…

And it is all organized to prevent YOU from advancing, to distract YOU, to keep YOU concerned with a husband, wife, mother, father, daughter or son who is beyond your ability to “save” because he or she cannot be “saved” — they are fundamentally different from you, they do not have the DNA which would allow a soul to “seat” so as to enable an understanding of the possibility of a higher life.

Worse, they are draining you of vital energy and thus denying you any chance of developing your magnetic centre, with the final destination of this energy being 4D STS. It feeds and maintains the Matrix. In these interactions, you are nothing but a battery and the organic portals in your life are the “feeding tubes.”

You need that energy to advance. It is yours, and it is your right to claim and retain it. But to do so, you must stop this “dance of death” with the Organic Portals in your life.” https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_organicportals00.htm

 

 

“A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are empty inside, that is, they are actually already dead. It is fortunate for us that we do not see and do not know it. If we knew what a number of people are actually dead and what a number of these dead people govern our lives, we should go mad with horror.”

– G.I. Gurdjieff

“- There are some human beings who are like vampires. What are they and why are they like that?

They are not human; there is only a human form or appearance. They are incarnations of beings from the world that is just next to the physical, beings who live on the plane which we call the vital world. It is a world of all the desires and impulses and passions and of movements of violence and greed and cunning and every kind of ignorance; but all the dynamisms too are there, all the life-energies and all the powers. The beings of this world have by their nature a strange grip over the material world and can exercise upon it a sinister influence.

Some of them are formed out of the remains of the human being that persist after death in the vital atmosphere near to the earth-plane. His desires and hungers still float there and remain in form even after the dissolution of the body; often they are moved to go on manifesting and satisfying themselves and the birth of these creatures of the vital world is the consequence. But these are minor beings and, if they can be very troublesome, it is yet not impossible to deal with them.

There are others, far more dangerous, who have never been in human form; never were they born into a human body upon earth, for most often they refuse to accept this way of birth because it is slavery to matter and they prefer to remain in their own world, powerful and mischievous, and to control earthly beings from there. For, if they do not want to be born on earth, they do want to be in contact with the physical nature, but without being bound by it.

Their method is to try first to cast their influence upon a man; then they enter slowly into his atmosphere and in the end may get complete possession of him, driving out entirely the real human soul and personality. These creatures, when in possession of an earthly body, may have the human appearance but they have not a human nature. Their habit is to draw upon the life-force of human beings; they attack and capture vital power wherever they can and feed upon it. If they come into your atmosphere, you suddenly feel depressed and exhausted; if you are near them for some time you fall sick; if you live with one of them, it may kill you.

– But how is one to get such creatures out of one’s environment when they are once there?

The vital power incarnated in these beings is of a very material kind and it is effective only within a short distance. Ordinarily, if you do not live in the same house or if you are not in the same company with them, you do not come within their influence. But if you open some channel of connection or communication, through letters, for example, then you make possible an interchange of forces and are liable to be influenced by them even from a far distance.

The wisest way with these beings is to cut off all connection and have nothing to do with them – unless indeed you have great occult knowledge and power and have learned how to cover and protect yourself – but even then it is always a dangerous thing to move about with them. To hope to transform them, as some people do, is a vain illusion; for they do not want to be transformed. They have no intention of allowing any transformation and all effort in that direction is useless.

These beings, when in the human body, are not often conscious of what they really are. Sometimes they have a vague feeling that they are not quite human in the ordinary way. But still there are cases where they are conscious and very conscious; not only do they know that they do not belong to humanity but they know what they are, act in that knowledge and deliberately pursue their ends. The beings of the vital world are powerful by their very nature; when to their power they add knowledge, they become doubly dangerous.

There is nothing to be done with these creatures; you should avoid having any dealings with them unless you have the power to crush and destroy them. If you are forced into contact with them, beware of the spell they can cast. These vital beings, when they manifest on the physical plane, have always a great hypnotic power; for the centre of their consciousness is in the vital world and not in the material and they are not veiled and dwarfed by the material consciousness as human beings are.” https://veilofreality.com/2011/04/18/organic-portals-soulless-humans/?fbclid=IwAR2ZYdKrSaD-EBZsGeG8vC6BJhl-Qh-3_9L9ECgnw8g11Y8hFqRfWIUOR3I

 

 

“Most all Living-souls are naive, gullible, trusting, caring, and dependent on the greater collective of Living-Souls, which is exactly what makes them easily manipulated. And left all alone, on their own, even in this physical form, and void of any and all outside contaminating forces, I absolutely know that most souls would just continue along within the Creator’s simple law of love, and free will.
 
I firmly believe that totally void of any outside influences, no ensoulled person would stray from the path of just being good. Because without any other outside influences, whether you deem them today as being good or bad, very little change would ever occur in the day to day life of any soul. What I am referring to here is the total absence of evil, and or controlling influences as we have always had here.
 
So again, I ask the question; without any external evil to contaminate those within the garden, HOW could the evil forces gain a controlling influence over the souls in the secluded place? THEY CANNOT! That’s how!
 
The evil ones had to find a way in, which I do explain in more detail in my books, but infiltrate they must do. Because short of an infiltration, and by knowing their enemy (our souls), and our strengths, which for them are weaknesses, they would never be able to turn any souls away from the Creator, and His law. THERE MUST BE SOME WAY TO ADD PRESSURE!
 
So, we know how they did it in that first garden area, but how can so few fallen souls as they are, able to keep that game going for so long, and over so many souls, or as many as they allow to be alive (recycled) in to this realm at any given time where ultimately mass-manipulation must be applied worldwide?
 
March of the Drones
 
Now you have guessed it! However, many who have not read and studied my works will undoubtedly be missing many main points in all this. Again, without getting into all the biblical proof and details which I have written about, the short answer is, they can literally create the physical, drone bodies as required, because they are actually the ones who fabricated all of these physical bodies.
 
The Eternal Creator, contrary to all of the incorrect biblical understanding on this, and far too many other relatable topics, was NOT the one who actually made these physical forms. HE created all Living-Souls, including those of the fallen ones, and yes, HE allowed them to be used to animate their physical bodies ongoing, but that is all.
 
The bottom line to it all is, that we, all living-souls who were originally here, CHOSE, and CONSENTED, without knowing the full weight of the fine print, to be here, and under the “influences” of those fallen controllers.
 
Thus, in summation, they can and have been making physical bodies that are most likely born to drone mothers, and at higher volumes as time goes on. Why? Because the drone army has always been used as their peer pressure weapon. And as we all know, peer pressure comes in many forms, and from various places. From strangers, to lovers, and loved ones, they are everywhere. And the worst part of it all, is that all of the ensoulled people are energizing them as they all work against us. Same way we all pay taxes that are always used to undermine us in too many ways. As above, so below!” https://www.ahlcglobal.com/blogs/seeing-through-the-veil/proof-of-the-soulless-drone-parade?fbclid=IwAR1Aci8Nh4GrMnHF3IXiCAhBGnUq2kuHHNG8GgPYTFFj6t8QhMvbAYjuOVw

“We have to thank Randy Maugan of Off-Planet Radio for outing the soulless drone people hypothesis to us a few years ago, and ever since I believe so many more of the fully awakened remnant populations have become aware of their literal existence, some more than others, but even those not fully convinced of them yet, appear at least to “listen” when I and others bring up the topic. Why are they even listening?   I believe it is because the SOUL is already fully aware of all the facts, all the knowledge, and all the wisdom that is true, and useful to it, but, as I depicted throughout my work, the soul has been fire-walled in most people for a very long time. Not allowing it to gain a more full control over the “body-hardware” in the majority of people who have them, with the greater talent of the Living-Soul being the power of critical thinking, and then the ability to “intuit” the truth without even contemplating any facts.

However, I can still see by the many people I am in contact with daily, that most people who may be aware of the soulless drone population, still either do not know why they have been installed here in this Creation-Space-Matrix, and or, if they have learned why they are here, those people, on a daily basis when taking in the “New-Normal-News”, seem to momentarily forget about the drone population and their mission, entirely. This article below is 100% indicative of just that. Either the writers do not know, or they keep forgetting. 

 Forgetting what? 

Well, anyone acquainted with my work already knows, or should know my hypothesis for why the soulless exist, and also, HOW they exist, physically functional without having their own, created, living-soul. You can find most of this in my Soul Revolution book.

You see, upon my own revelation through Randy Maugan concerning these demonically controlled, drone Hu-mans, I was not content with just knowing of their existence, I needed to have the more probable, accurate reason for WHY…

 Going back, I can tell you that when Randy first told me of them I completely dismissed the possibility of them out of hand, which truthfully, is very unlike me. That alone, bothered me. I then found myself days later completely infused with the drive to know more about this possibility even though my academic training was telling me it was impossible. That no physical body can be animated at all without having a Living-Soul within it to energize it. Again, my Soul Revolution book goes into great detail on this topic of the soul. 

After weeks of being thoroughly plagued in my consciousness on this topic, the answer which I had already long had, finally popped right up. 

Enoch and the ancient, New Age culture!  

Yes, decades before that point I had been shown the answer concerning the details of what actually happened, physically, to the fallen ones, which then led me to how they continue to exist, and hope to exist eternally into the future after having been CUT OFF from their “eternal tether” by the Eternal Creator. Enoch clearly explains all that. As do most of the worlds ancient pagan cultures in one way or another. They all seem to have that same story about the “Archons”, the “Controllers”, the “fallen ones”, etc. 

In short, I already understood how and why the fallen ones got cut off from the Creator’s eternal force , the “Eternal Tether”, as I call it, others refer to it as the silver cord which they see attached to each living soul. As I show, via the Enochian and other prophetic texts, when the fallen were cut-off, they had a very adverse reaction to it. I believe it is clear that the adverse reaction was them becoming mortal for the first time. Their life expectancy counting down from that moment for the very first time. One can only imagine how a being with eternal life, who has lived for countless time, would feel having that eternal shroud suddenly removed.  And the real war of worlds began at that moment. 

 Striving to Survive

That would be their motivation in a nutshell, no different than us or any other living creature. Most will fight and do anything to continue living. Why should we think of them being any different. BUT HOW?  The tether was cut. Well, I believe that circumstantially, many, many times the Tanak gives is some clues, but I also think that other cultures ancient stories of the “gods” who need to be “fed” constantly, and by various means, although most times was and continues to be through the tortured death of women and children in most cases. It all may have gone underground for the most part, but they still do it in great numbers.  So, we have established WHY the fallen “gods”of this realm need to be fed, so they can continue to exist, and continue to  fight to be “as the Eternal One.” But how?….

Loosh Farming

The ancients, as many are already aware, called it “Loosh”, which is simply, the powerful energy emitted from each Living-Soul, person, as well as most animals. As I have explained this in much greater detail in my books, how the fallen required a new source of eternal energy to remain living, which they hope to continue, eternally, by abducting, and fully capturing as many of the actual, living-souls that currently reside in this creation-space. I won’t get into all the ways this has been done through the many false-narrative systems they have set up throughout time, as all of that is also covered in my books, and in some of the Podcasts. If you are not yet a member of the Members Zone to hear the podcasts, go here:

So, from Enoch, which, along with Job is our most ancient of Hebrew books, to the many other cultures who show the same story line, the fallen have somehow, by their super-tech, set up a system to “Pirate” the soul energy from the fewer living souls who inhabit this place, at any time. It is apparent to me for some time that we, the “ensoulled” are NOT the majority here. I have thrown out educated guesses for their numbers from a minimum of 50%, up to 90%, and other researches that I and others have found in recent past appear to agree with my drone population assessment. And, I believe the following article, below this video, is further proof of that. 

Additionally, this may be a good video to watch which relates directly to HOW their new Tower of Babel weapon will be used to move certain CONSENTING souls away from here, and to their new, reality to be used as their eternal life force. This, in my estimation, is based on their belief that the Eternal Creator will NOT disconnect from those souls regardless. However, I believe they are seriously miscalculating on that point. 

So, how does all that pertain to the Soulless Drones?

Some years back, when contemplating HOW any hu-man’oid can possibly be animated, alive as we think we know it, but void of the living-soul which I am absolutely convinced is required to make the physical body functional, and sentient; and as I stated earlier, it hit me. With the fallen’s apparent technologies having many amazing abilities, not the least of which has to do with recycling the souls back into their false heaven matrix base after physical death occurs, where they are memory wiped and returned into the general soul population by a new birth, to be used again, and again for Loosh harvesting, I thought, why am I limiting their “Loosh routing” ability on this topic?  Surely if they can take life giving forces, they can also give it back. 

Again, by Enoch, and the ancient lore of many cultures, over many thousands of years, we know as a fact, that most people who ever lived also believed that these entities, in various forms, and by many names, were able to pirate this eternal signal like vampires. Additionally, as I also explain in my books, that even though data may be circumstantial at first, the academic world has long held to the measure that if any “thing, belief or data” can be found in the same form four times, then that thing, belief, or data, will, from that point forward, NOT be considered as circumstantial by implication or inference, but as “Direct Evidence.”  And, personally, given all the information that I have found and compiled from the Hebrew Tanak to an eclectic maze of ancient cultures where such explicit proof of feeding the gods has been found in their codified sources, lore, and direct practices of human, and animal sacrifice, I know we are way past mere implications or inference on all points.

Greater Loosh by Emotional Distress

In my work I have shown the science of how the human soul energy is emitted in very low amounts when the soul is at peace. Scientists have also shown how the soul is expanded out when agitated. Many have shown these  results via Kirlian photography.  

So then, if their super-tech is able to pirate the soul energy signals, and those signals are far greater when the soul, each individual soul, is agitated, or better yet, in fear, then now we know why the many controllers of this realm have continued, and expanded, over thousands of years, their many false-control-narrative systems upon all people.  Endless war on many levels, and by all means against the ensoulled population for the consistent generation of energy. And once you begin to start contemplating the many major world systems, and their even more numerous sub-systems, the list of fear generating mechanisms seems endless, and with good reason. Because fear, and even low level but constant anxiety creates a higher output of soul energy to be harvested. And the more Soulless Drones they add into this world realm, the more soul energy they need, for both the drones, and for them. 

 Re-routing the Loosh

It is my personal hypothesis, which is based on far more information than posed herein, that the fallen ones have the technology to pirate, and also store excess soul energy for later use, or, possibly for other unknown uses. I also believe that they have the ability to transmit that stored soul energy back.  I believe that this is how they have been able to animate humanoid bodies without those extra bodies having an actual, completed, living soul within them.  I also believe this affords them better control. I believe the many evidences show that these drone hu-mans are not only animated by some external force, but that they are also programmable when some result is needed. 

Results Driven Programming & WHY

I have also written on this idea several times now, and expanded on in podcasts, so I will give the redacted version here.  If the original law of the Eternal Creator was and remains as I have shown it, “The Everlasting Agreement” and all that pertains to it, then surely that law is the only law that governed the first community, aka, Eden. Now expand that thinking, because even by the ancient Hebrew texts of Genesis I have shown conclusively that there were far more than only two people there. Based on that understanding, and coupled with the knowledge that all of them knew and kept only one law, i.e, aka – The Golden Rule… and knew no evil, meaning, they didn’t even understand what evil was, or how to break that law, which is exactly what ALL evil is based on; then, I submit that without the “introduction”, of some contaminating source, that not one single light-bodied soul at that time, or ever, would have, on their own, decided to go against the entirety of the law as encoded in them by the Prime, Eternal Creator. No way! 

Most all Living-souls are naive, gullible, trusting, caring, and dependent on the greater collective of Living-Souls, which is exactly what makes them easily manipulated. And left all alone, on their own, even in this physical form, and void of any and all outside contaminating forces, I absolutely know that most souls would just continue along within the Creator’s simple law of love, and free will. I firmly believe that totally void of any outside influences, no ensoulled person would stray from the path of just being good. Because without any other outside influences, whether you deem them today as being good or bad, very little change would ever occur in the day to day life of any soul. What I am referring to here is the total absence of evil, and or controlling influences as we have always had here. 

On a much smaller scale, I will provide an example. Since the CV attack last May, I have several good friends here with us now, all of whom know and live the path of the Creator’s original law. They all learned it, and lived it for years before coming here, and I am certain that none of them would leave this path regardless of the worldly or personal situation. So, in this somewhat secluded situation here, where we have several like minded individuals who are all sold out to the Father’s 1st law, how could anyone here be influenced to make an about-face when the only souls around them, are exactly like them? I’m not saying that everyone around me is a robot, or that personalities don’t exist, and even clash at times, they surely do, but that is the growth part after being contaminated by this worlds control-narrative systems from birth. However, regardless of the many personality types, the core strength of this pillar in each person (Yehshurun), is the greater power of the Creator’s original law, and what HE gives to each soul AFTER they make “Teshuvah” = RETURN, back to the original path of the Eternal One. 

So again, I ask the question; without any external evil to contaminate those within the garden, HOW could the evil forces gain a controlling influence over the souls in the secluded place? THEY CANNOT! That’s how! 

The evil ones had to find a way in, which I do explain in more detail in my books, but infiltrate they must do. Because short of an infiltration, and by knowing their enemy (our souls), and our strengths, which for them are weaknesses, they would never be able to turn any souls away from the Creator, and His law. THERE MUST BE SOME WAY TO ADD PRESSURE! So, we know how they did it in that first garden area, but how can so few fallen souls as they are, able to keep that game going for so long, and over so many souls, or as many as they allow to be alive (recycled) in to this realm at any given time where ultimately mass-manipulation must be applied worldwide? 

March of the Drones

Now you have guessed it! However, many who have not read and studied my works will undoubtedly be missing many main points in all this. Again, without getting into all the biblical proof and details which I have written about, the short answer is, they can literally create the physical, drone bodies as required, because they are actually the ones who fabricated all of these physical bodies. The Eternal Creator, contrary to all of the incorrect biblical understanding on this, and far too many other relatable topics, was NOT the one who actually made these physical forms. HE created all Living-Souls, including those of the fallen ones, and yes, HE allowed them to be used to animate their physical bodies ongoing, but that is all. The bottom line to it all is, that we, all living-souls who were originally here, CHOSE, and CONSENTED, without knowing the full weight of the fine print, to be here, and under the “influences” of those fallen controllers. 

Thus, in summation, they can and have been making physical bodies that are most likely born to drone mothers, and at higher volumes as time goes on. Why? Because the drone army has always been used as their peer pressure weapon. And as we all know, peer pressure comes in many forms, and from various places. From strangers, to lovers, and loved ones, they are everywhere. And the worst part of it all, is that all of the ensoulled people are energizing them as they all work against us. Same way we all pay taxes that are always used to undermine us in too many ways. As above, so below! 

Remember in the bible where the messenger of the Eternal One is constantly reminding us through generations to NOT allow our sons and daughter to marry their sons or daughters? Because then they/we will become just like them? THAT is it in a nutshell! If we allow the drone hordes to have direct access to us, then eventually those souls younger in their physical form than we are, will be adversely influenced by the drones, causing each soul to CONSENT to ever deepening evil.  One thing about the souls that HE created is, most of them have that – Go along to get along – tendency. And the dark side knows this, and they definitely use it to influence as many unsuspecting souls as possible to confirm to their anti-laws. Just look at how many seemingly sheepish people totally went along with so many detrimental suggestions that were given without one bit of scientific or medical proof. 

  • Wear a mask and re-breath your contaminated exhaust

  • Stop going to work & school

  • Allow your local and national economies to implode

  • Allow your family economic situation to implode

  • Stay fearful of everyone

  • Stay fearful of the air around us

  • Make all youth fearful and manic

  • Turn family, neighbors and strangers into confrontational belligerents

  • And too much more to list here

Yes, some of us, the few, the remnants, remnant called total BS on all of this on day-1, and everything else going forward as it continues to unfold. The only way you would ever find a mask on this face, would be on my cold, dead, face. BUT, how do you all think that happened so damn fast, with such overwhelming, cow-like compliance?  And who exactly do you think those UN-consenting voices were and have become more and more as this has gone on? 

Exactly!  The mass-soulless-drone populations were instantly receiving download instructions to not only be complaint, and exude as much fearful speech and manipulation tactics as possible, but we can now see them gearing up to become the CV-Compliance Police; and they are not nearly done yet. The Hebrew prophets, and I believe also Yehshua had allot to say about how they will act towards the UN-compliant in these times. Again, the vast majority of ensoulled people here are not so naturally fearful, lacking in critical thinking skills, or, so quickly compliant void of any and all of the most basic medical, or other related proofs that should accompany any such situation, much less requests for mass sequestering and new social orders.  

The bottom line here so far is, that yes, there are still many of the good, but adversely influenced ensoulled people during this time who have been roped into some level of compliance by those peer pressure, weaponized soulless drones around them. Not all souls are created equal, evidently. So, unless this worldwide abomination, and attack is not stopped soon, which I do not believe can or will be done by the few ensoulled people who are totally awake, then I think many souls will be lost to the other side. 

And for those in the know; the reason why their demonic “Vack-seen” has only be seen evicting a small portion of the souls from the allegedly “known” 6.5 billion hu-man entities on this world, is most likely because there are so few BEACON-SEED (souls) here compared to drones. And sure, many physical deaths may be occurring among the many drones who are obviously complying in mass, but the dark side doesn’t care about them in the least anyway. Nor do they matter, because their death is only physical, having no soul to move on, or capture. That sounds harsh because you have a soul that enables you to commiserate, but you fool yourself believing that they are just like you, when they are not.” https://www.ahlcglobal.com/blogs/seeing-through-the-veil/proof-of-the-soulless-drone-parade?fbclid=IwAR1Aci8Nh4GrMnHF3IXiCAhBGnUq2kuHHNG8GgPYTFFj6t8QhMvbAYjuOVw

 

Teksten fortsetter under bildet

“The tree of life is a key to occult power in both a mystical and magic sense. Numerous books have been written about the Ten Sephiroth and The Twenty Two Paths evolved by human counsciousness in attempts to comprehend macrocosmic powers in term of microcosmic values.

Occultism in the west, however, have been dominated by interpretations that take into account only the positive aspect of this great symbol. The other side, the negative or averse side of the Tree has been kept out of sight and sedulously ignored. But there is no day without night, and Being itself cannot be without reference to Non-Being of which it is the inevitable manifestion.

Any allusions to this aspect of the Tree and its branches have been subsumed under oppbrobrious heads or related to the infernal realm of the Qliphoth, the worlds of shells or shadows that is none other than our world as we know it, without the transforming light of magical counsciousness. Full magical initiation is not possible without an understanding of the so called qliphotic paths which are, in practice, as real as the shadow of any object illumined by the sun.

In other words, the well-lit highways of Hourus, the paths that man has projected to connect the cosmic power-zones (Sephiroth) with his own counsciousness, have their counterparts in the Tunnel of Set, a dark web of nocturnal network of paths the very exsitence of which is denied or ignored by those who are unable to realize the total truth of the Tree and its validity for those who would climb even its lower branches.

The mind is beguiled with promises of “cosmic counsciousness” and the senses are lulled to sleep or bewitched by the constant reiteration that if we spread our wings and fly we shall attain to the topmost branches in the space of a single life-time.

But do those who speak so glibly of enlightment, and who brush aside with apparent ease the averse sides of the power-zones with which they boast familiarity, do they really imagine that one side only exists ? It is futile and false to imagine a coin with one side only.”

 

The complete book can be read and downloaded here for free –https://arautodochaos.files.wordpress.com/2015/01/nightside_of_eden.pdf

 

 

Les videre her: Utfyllende blogg om reinkaranasjonsfella https://olehartattordet.blogg.no/1489261629_11032017.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1438971437_du_tror_du_vet_hva_in.html

 

 

Relevante bøker og filmer til emnet i bloggen:

 

 

 

 

     

         

17. mai komiteen i Skien har opprettet Goebbels sannhetsministerium. Når man ikke forstår forskjellen på diktatur og demokrati og er stolt av det.


 

Rett ut av Goebbels propaganda handbok dette. Skamløst naivt og historieløst når propaganda og blind orderfølging sees på som demokrati. Våre forfedre som forsto hva frihet betydde ville snudd seg i graven. Her viser man altså stolt fram at man overhodet ikke klarer å skille mellom demokrati og diktatur. Dette er mildt sagt skremmende:


“Det må være flott for våre valgte ledere, og vårt kongehus, å se hvor ansvarlige, lojale og solide nordmenn er, når krisen tar oss.
 Og det er godt for resten av oss å se at vi har ledere som både er sitt ansvar bevisst og som opptrer med klokskap, når det virkelig gjelder.
 Et av de mindre kjente versene på nasjonalsangen vår er det fjerde. Det er likevel kraft i budskapet i det verset:

Visstnok var vi ikke mange;
 men vi strakk dog til,
 da vi prøvdes noen gange,
 og det stod på spill.
 Måtte koronaprøvelsene snart være over, måtte samholdet og fedrelandskjærligheten vokse. Og måtte du og dine ha en fantastisk 17. mai!” https://www.ta.no/denne-videoen-gar-rett-til-hjertet-ja-vi-elsker-dette-landet/s/5-50931907fbclid=IwAR1wlr14ylsdojscQU6ubyuRZmEGC9JHSEpe0Vq1rnJCzcwZ_2Rrz-qBa-

 

“Du må ikke sove” skrev Arnulf Øverland i sitt mest kjente dikt, men nordmenn flest sover ikke, de er i dyp koma, en tilstand det også ser ut til at de trives svært godt i.
 
Likegyldighet, naivitet og overfladiskhet er ikke en styrke men en svakhet, allikevel så kan det se ut til at mange er stolte når de fremviser disse lytene. Og 17. mai er dagen dette feires med brask og bram.
 
Hadde den dagen virkelig betydd noe for oss, så hadde like mange av oss vært ute i gatene alle dagene resten av året for å demonstrere mot all urettferdighet her hjemme og ute i resten av verden. Da kunne 17 mai vært dagen vi feiret den innsatsen og engasjementet vi viste resten av året.
 
17. mai er ikke noe annet enn feiring av en bortskjemt og historieløs befolkning som ikke er ferdig med trassalderen og som forveksler mimring over andres bragder med sine egne. De fleste klarer ikke en gang å skille mellom demokrati og diktatur selv om diktauret står på utsiden å banker på døra deres.
 
Demonteringen av demokratiet og velferdstaten er nå så åpenlys at den burde være i stand til å vekke oss opp fra den komatøse tilstanden mange er i. For våkner vi ikke opp nå og ser realiteten i hvitøye så vil dette være siste gangen vi feirer 17. mai.
 
Arbeidsledigheten og den økonomiske krisa vil ramme alle unntagen de aller rikeste, og dem som er villige til å tjene et diktatur og undetrykke sine medmemennesker. Det hjelper ikke om du er lege, lærer, journalist, bussjåfør, snekker, murer, pensjonist eller trygdet.
 
Hvis vi ikke står opp mot urettferdigheten og korrupsjonen som våre såkalte ledere nå så tydelig fremviser og gjør noe reelt med det, så vil det ikke ta lange tiden før mange av oss vil bli husløse, gå sultne og måtte tigge om jobb som i beste fall vil gjøre oss i stand til å holde oss i live slik at vi kan slave for arbeidskjøperne. Mange av oss vil ikke en gang være i stand til å brødfø våre barn.
 
Se filmen Vredens druer (Grapes of Wrath) med Henry Fonda i hovedrollen basert på John Steinbeck sin roman, så vil du få visualisert det jeg beskriver over her. Og synes du jeg er pessimistisk så har du ikke satt deg inn i hva som skjer i tiden vi nå lever i, da lever du i en foreløpig komfortabel boble som det snart hardt og brutalt vil bli stukket hull på, for dette har ingenting med pessimisme og gjøre, men alt med realisme å gjøre.
 

Når lærerene på skolene er med på å promotere og installere diktaturet

 

Læreren til sønnen min (han går på ungdomskolen), sier på morgenmøtet at de smittevernreglene som skolen har blitt pålagt å følge, de skal følges til punkt og prikke, gjør man ikke det så får man ikke gå på skolen. Ved det minste avvik så vil lærerene ringe foreldrene eller besteforeldre og de må komme og hente barna. Dette er fordi staten har brukt fire hundre milliarder på smittevern.

Gjelder dette for barneskolen og barnhagene også, hvis ikke så er det en logikk brist her som er så stor at man ikke behøver å ha mange fungerende hjerneceller for å se det.

Her snakker vi altså om lærere og et skolesystem som jeg regner med at har hatt og kan historie, men som tydeligvis IKKE har lært noe som helst om hvordan diktaturer innføres.
Og disse lærerene har ansvaret for våre barn. Hva vil bli det neste disse lærerene er villige til blindt å pålegge barna våre når myndighetene forlanger det?

Og hvis ikke flere enn meg reagerer på dette, da blir jeg redd.

“Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de roper på mer inngripende tiltak, bøter og sanksjoner. Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side. De siste dagene har Facebook flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de «åpenbart ikke er fra samme husstand». Og ikke minst, og verst av alt: folk fra andre bydeler som kjører til vår bydel for å gå tur i marka og dermed skaper overfylte og visstnok livsfarlige parkeringsplasser.

Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side: vi ringer politiet for å få dem til å ta ungdom som selger aviser. Vi peker på alle andres feil. Det er jævla egoistisk å hamstre, å gå ofte i butikken, å dra på hytta, å dra til nabobydelen, å jogge, å gå en familie i bredden på gangveien. Og det er i hvert fall jævla egoistisk å ikke holde samme tempo som Johnsen, en solfylt lørdag på en av Oslo’s mest populære turdestinasjoner, disse ukene da folk har stress og redsel i kroppen , og ut er det eneste stedet det er lov å gå.

I facebook-grupper foreslås det forbud mot å kjøre til parkeringsplasser i skogkanten. Og når en i kommentarfeltet forsiktig forsøker å påpeke at det er litt vanskelig å unngå mange folk i marka når alt annet er stengt, og man skal holde avstand til andre mennesker, er svaret: «jeg tror det er tydelig at det er mye som gjøres noe med nå om dagen.» Beordring, bøter og sanksjoner er blitt etterlengtet hverdagskost. Problemet har en enkel løsning!

Folk har tilpasset seg en ny og totalitær hverdag så raskt at de gjerne vil ha mer bøter og sanksjoner. I hvert fall for alle andre. Vi ringer gjerne politiet også, for å sladre. Det har allerede blitt hverdagskost.
At koronaloven og andre fullmaktslover kan bli brukt til mer inngripende tiltak enn det som er helsefaglig nødvendig, fremstår som en helt reell trussel. I krisetider blir folk betrygget av handlekraftige ledere. Og det er tydelig at mange nå vil ha mer handlekraft, flere regler og sanksjoner. Og ettersom hvermansen har blitt smitteeksperter, spiller det ikke så stor rolle hva fagfolk måtte mene.” https://agendamagasin.no/kommentarer/redd-korona-anmeld-naboens-barn/?fbclid=IwAR3GNFWtJJ2ao39_esZMGrg29-Pbqjh3kTLwr2MDhXt_v-pOZc-_l5xhBM0

Og for dem som tror at fragmentene utgjør helheten, så kan jeg anbefale å lese denne for nettopp å se at fragmenter og helhet IKKE er synonymer https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerene-er-en-mye-storre-og-farligere-trussel-mot-befolkningen-enn-den-verst-tenklige-pandemien.html

Når politikerene er en MYE større og FARLIGERE trussel mot befolkningen enn den verst tenklige pandemien


Aldri har det vært viktigere å følge med på hva våre “kjære” folkvalgte holder på med enn nå, og for å kunne gjøre det så må vi ha alle bitene som utgjør hele bildet, det holder ikke å se på fragmentene lenger og anta at de utgjør helheten.

Erna Solberg og co ville gjerne ha en kriselov som skulle gi dem diktatorisk makt, det fikk de heldigvis ikke. Det var et lite lysglimt i mørke, men selv om opposisjonen satte foten noe ned, så ser vi også at de har underdanige personlighetstrekk, og at Arbeiderpartiet spiller på lag med den sittende regjeringa. Dessverre så er det en del naive individer som tror at AP fremdeles er et parti for arbeidsfolk, det er det ikke. AP er et broiler parti som har akkurat den samme mentaliteten som den folkefiendlige regjeringa, de er bare litt dyktigere til å skjule det, Frp er av samme ulla.

Vi har en sittende regjering som har forsøkt å få en trojaner inn bakveien som ny oljefondssjef via en gjennomkorrupt sentralbanksjef, slik at de på den måten skulle kunne klare å plyndre oljefondet vårt. Tror du at Erna Solberg har vært uvitende om det, da er du skremmende naiv.
Her er en enkel innføring i den saken https://steigan.no/2020/05/tangen-saka-knusende-og-historisk-fra-representantskapet-i-norges-bank/

Og nå har vi denne saken som kommer til å sende strømprisene gjennom taket. Dette er EKSTREMT viktig å sette seg inn i slik at man fullt ut forstår trusselen vi alle nå står over for:

“Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.” https://e24.no/olje-og-energi/i/Jo8gp7/regjeringen-snur-etter-omstridt-avgjoerelse-krypto-datasentre-slipper-full-elavgift?fbclid=IwAR267Ay8nXGhrnmkNicSRsskgrpNuaeWzHsJHKLsVWWuTqybsjBQvjOQIlM

 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.

Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.

Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.
Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.

I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning. Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.

Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.

Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest.Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt: Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.

Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.

å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk. Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.

Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana. Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.

I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare. Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.” https://www.nrk.no/dokumentar/xl/noreg-_-eit-paradis-for-kryptovaluta-1.14384585?fbclid=IwAR1vdWIRkXl_c58vCY0FpZTAtI9U0NRgD4Sdea7MP1rFbee2Jy2–DiWNNo

Her har altså Røe Isaksen spilt for galleriet, den samme typen som uten tvil har hatt en finger med i spillet for å få inn Tangen bakveien som oljefondsjef, og som i den prosessen har viklet seg inn i et nett av løgner som ville fått alle som var utstyrt med et snev av sosiale antenner og skamvett til å grave seg ned og holdt seg unna offentligheten for all evighet. Men Røe Isaksen er blottet for den slags, i stedet for å skamme seg så forsvarer han løgnene sine med enda flere løgner, og når han er tatt med buksene nede, så angrer han seg plutselig og vil betale for det nå sagnomsuste Tangen seminaret, ikke med sine egne penger, men med dine og mine skattepenger. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Adw1bA/torbjoern-roee-isaksen-vil-betale-for-maaltidene-paa-tangen-seminar

 

“Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1. mars 2019. I to år har regjeringa forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringa seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen partier i Norge vil subsidiere!

Digitaliseringsminister Linda Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse for å gi opp elavgifta. Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1. mars 2019 dersom ikke Norge hadde satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA for å gjennomføre stortingsvedtak.”
Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.
Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser.
SV mener dette er nok et eksempel på hvordan EØS-avtalen svinebinder Norge til å føre en politikk i strid med folkets og Stortingets interesse og vilje.”

 

Bitcoin predicted to be the nail in the coffin of climate change https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/?fbclid=IwAR3ewC-h24AVAz3hlFWoKkDYdl-wZdpdw0Gv8yf7fMoUnKKvmJ95lG1lVuA#5213180a745e

 
Cryptocurrency mining may kill earth faster than coal minig, study finds https://www.rt.com/usa/442692-crypto-mining-environment-threat/?fbclid=IwAR2pq1GtzauVt-Ah8RClBpko80lj-vTGK6bGDIv6xM0u1YcNJ7E3zNH8KnE 

 

Og kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.
Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

Og her står Finansminister Jan Tore Sanner og sier at velferdsstaten er truet, https://www.nettavisen.no/nyheter/sanner-slar-alarm-om-velferdsstaten-i-norge—alvorlige-utfordringer-med-baerekraften/3423967056.html men han sier ikke at det er han og den sittende regjeringa som er ansvarlige, han legger skylda over på arbeidsledigheten og pensjonistene. Med andre ord så sier han at han og regjeringens udugelighet og inkompetanse som er årsaken til dette, det har ingenting med saken å gjøre:

“Regjeringen benytter revidert statsbudsjett til å i det stille slå alarm om velferdsstatens overlevelse.

Som en følge av koronakrisen regner staten med å måtte hente nesten 420 milliarder kroner fra oljefondet i år. Inntektene går ned og utgiftene går kraftig opp.Samtidig har statens sparegris blitt mindre. Det er bare en kraftig svekket krone som har sørget for at oljefondet ser ut til å ha vært nærmest upåvirket av koronakrisen så langt.

I revidert nasjonalbudsjett beskriver Finansdepartementet at de beregner at staten i 2020 har pådratt seg fremtidige pensjonsforpliktelser på 9088 milliarder kroner – et tall som har økt med 366 milliarder kroner fra året før.

I tillegg har staten 918 milliarder i forpliktelser til uføre- og etterlattpensjoner. Det betyr at statens samlede forpliktelser til pensjon er over 10.000 milliarder kroner.

Tallet forventes å fortsette å øke år for år.

Dette er en betydelig utfordring for staten. Før korona-krisen inntraff var det allerede antatt at oljeinntektene skulle stupe og Norges viktigste næring skulle fases ut over noen tiår. Befolkningen eldres, noe som gjør at det er stadig færre i arbeidsfør alder som skal brødfø de som er pensjonister – samtidig som utgiftene til helse øker.”

Hvorfor foreslår Ikke Sanner at milliardærene som har fått krisehjelp hjelper til med å opprettholde velferdstaten? Fordi det er dem han og hans like jobber for. Dette har vært planen deres hele tiden, og for å kunne utføre en slik plan så må man være blottet for samvittighet:

“Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

Forskere som jobber innen feltet er overrasket over at er en stor andel i høyt stående yrker, har de samme signalveiene og aktivitetsnivåer i hjernesentra. Dette være seg advokater, dommere, politikere, forskere, professorer, leger, psykologer, psykiatere og en lang rekke andre som antas å være normale. Svekkelsen som er i det empatiske senteret, fører til at det gjøres kyniske handlinger.
Beslutningstakere tar beslutninger ut fra egne behov og ikke med bakgrunn i omsorg for andre.

Tidligere har statistikk for sosiopati og psykopati blitt basert på tall som kommer fra spørreskjemaer eller bevismateriell knyttet til straffesaker.
Dagens teknologi gjør at man kan studere hvordan signalene går i hjernen. Ved bruk at bilder, lyd og andre impulser mens MRI skanning gjøres, ser man hvilken hjernesentra den enkelte benytter for å bearbeide impulsene. En lang rekke områder av hjernen er kartlagt og man kjenner godt til hvor hjernesenteret for empati ligger. Teknikken benyttes ikke i forbindelse med diagnose.
Likevel viser testresultatene man får av fMRI, hvor vidt en person har empati og eventuelt graden av empati.

Empati fungerer som et kompass for å handle riktig, da empati relaterer seg til blant annet skyldfølelse og omsorg for andre.

Årsaken til at noen lykkes mens andre havner i fengsel, tilskrives IQ.
Jo lavere IQ personene har, jo større er sannsynligheten for at de sitter i fengsel.
Dette henger sammen med at personer med lav IQ har en større tendens til å ty til vold, mens intelligente personer finner andre måter å håndtere situasjoner på.

Statistikk viser at det er større andel med psykopater i følgende yrker:

Ledere
Advokater
Mediapersoner (TV og radio)
Salgspersoner
Kirurger
Journalister
Politi
Prester
Kokker
Offentlige tjenestepersoner
Politikere står i en gruppe mellom ledere, offentlige tjenestepersoner og mediapersoner.

At dette er et yrke som passer inn for mange med svekket empati og moderat til høy IQ og innebygde egenskaper for manipulasjon, er selvforklarende. At de nekter for at de gjør feil og heller tilpasser mandater i forbindelse med utredninger eller skjuler informasjon, ser man mange eksempler på.

I dag er det ofte krav til vandelsattest. Denne sier bare noe om personen er tatt for ulovlige forhold.

En vandelsattest gir således ingen avklaring på hvor vidt personen egentlig er skikket til å ha posisjonen.

fMRI vil kunne brukes for å teste om personer er egnet til stillinger hvor empati er viktig for å gjøre riktige vurderingern.

Dersom man sørger for å kreve et vist nivå av aktivitet i det empatiske senteret i hjernen i forbindelse med forskjellige posisjoner i vårt samfunn, vil en rekke av våre samfunnsproblemer løses av seg selv. Videre vil en testing av dagens offentlig ansatte kunne avdekke hvor man bør lete etter feil. En avklaring av empatien hos dagens dommere, vil fort kunne lede til en rekke saker hvor landets innbyggere har blitt undertrykket av den norske stat.” https://olehartattordet.blogg.no/virusetsomerfarligereennsvartedauenebolaogcovid19.htmlfbclid=IwAR1_UZwtgnZm9G61ipLrhDcas_p6prmT5HLIfv4Lg0JKlXfF3GkcrA-T9NU


De politiske partiene på venstresiden som liksom skal kjempe for likhet og solidaritet  kjemper i realiteten høyresiden og storfinansen sin kamp når de støtter klimasaken. Finansieringen av Klimakuren vil kjøre den norske økonomien enda mer i grøfta, og vil gjøre de rike i stand til å stikke sugerørene sine enda dypere ned i statskassa slik at de får finansiert “slangeolje” produktene fordi en kriminell regjering og en naiv opposisjon jobber for dem og ikke for oss, folket. https://steigan.no/2020/02/klimakur-2030-et-program-for-a-rasere-norge/

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html


“Du må ikke sove” skrev Arnulf Øverland i sitt mest kjente dikt, men nordmenn flest sover ikke, de er i dyp koma, en tilstand det også ser ut til at de trives svært godt i.

Likegyldighet, naivitet og overfladiskhet er ikke en styrke men en svakhet, allikevel så kan det se ut til at mange er stolte når de fremviser disse lytene. Og 17. mai er dagen dette feires med brask og bram.

Hadde den dagen virkelig betydd noe for oss, så hadde like mange av oss vært ute i gatene alle dagene resten av året for å demonstrere mot all urettferdighet her hjemme og ute i resten av verden. Da kunne 17 mai vært dagen vi feiret den innsatsen og engasjementet vi viste resten av året.

17. mai er ikke noe annet enn feiring av en bortskjemt og historieløs befolkning som ikke er ferdig med trassalderen og som forveksler mimring over andres bragder med sine egne. De fleste klarer ikke en gang å skille mellom demokrati og diktatur selv om diktauret står på utsiden å banker på døra deres.


Demonteringen av demokratiet og velferdstaten er nå så åpenlys at den burde være i stand til å vekke oss opp fra den komatøse tilstanden mange er i. For våkner vi ikke opp nå og ser realiteten i hvitøye så vil dette være siste gangen vi feirer 17. mai.

Arbeidsledigheten og den økonomiske krisa vil ramme alle unntagen de aller rikeste, og dem som er villige til å tjene et diktatur og undetrykke sine medmemennesker. Det hjelper ikke om du er lege, lærer, journalist, bussjåfør, snekker, murer, pensjonist eller trygdet.

Hvis vi ikke står opp mot urettferdigheten og korrupsjonen som våre såkalte ledere nå så tydelig fremviser og gjør noe reelt med det, så vil det ikke ta lange tiden før mange av oss vil bli husløse, gå sultne og måtte tigge om jobb som i beste fall vil gjøre oss i stand til å holde oss i live slik at vi kan slave for arbeidskjøperne. Mange av oss vil ikke en gang være i stand til å brødfø våre barn.

Se filmen Vredens druer (Grapes of Wrath) med Henry Fonda i hovedrollen basert på John Steinbeck sin roman, så vil du få visualisert det jeg beskriver over her. Og synes du jeg er pessimistisk så har du ikke satt deg inn i hva som skjer i tiden vi nå lever i, da lever du i en foreløpig komfortabel boble som det snart hardt og brutalt vil bli stukket hull på, for dette har ingenting med pessimisme og gjøre, men alt med realisme å gjøre.
Og her er den korrekte betegnelsen på det eneste tilgjengelige politiske systemet vi har, ikke bare her til lands, men over hele kloden:

Kakistokrati (fra gresk : κάκιστος , “verste”) betyr en regjering av de verste eller minst kvalifiserte menneskene, en regjeringsform der de verste menneskene sitter ved makten. [ 1 ] Kjennetegn ved en kakistokrat kan være dårlige politiske avgjørelser, beslutninger som forringer økonomien, forverring av internasjonale forbindelser.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Kakistokrati


Anbefalt realtert lesing:


Anna Hallén:
 
“Hvordan ser tallene ut nå?
Er det uvanlig mange som dør “som fluer”?
 
Jeg så på forrige ukes faktiske dødstall. 284 per dag.
Døden totalt av alle grunner.
 
Er 284 per dag et uvanlig tall?
2015. Uke 7-284 døde per dag
2016. Uke 5-287 døde per dag
2017. uke 10-284 døde per dag.
2018. uke 14-284 døde per dag. Mange døde i år.
2019. uke 6-260 døde per dag. Derfor døde få i år.
2020. uke 17. 284 døde per dag.
 
Bare uke 15 og 16 var noe høyere i år. Men de fleste var noe lavere enn 2018.
 
La oss se på gjennomsnittet fra uke 1 til uke 17 og sammenligne 2018 til 2020.
 
Hvor mange døde i gjennomsnitt 2018 per dag, uke 1-17?
285,4 stk
 
Hvor mange døde i gjennomsnitt 2020 per dag, uke 1-17?
269,2
 
Vel, vent litt, er det færre som døde i år? Jepp!
Men det må jo være en tilfeldighet… ikke sant?
 
Nå må vi nok sjekke i gjennomsnitt de andre årene:
 
2015: 276
2016: 270
2017: 339 (Hvorfor stengte ikke verden her? Hva er det som skjer?
2018: 285 (Eller her?)
2019: 280
2020: 269
 

De siste 6 årene har det aldri dødd så få mennesker i Sverige! Og vi mener seriøst at dette er katastrofe?” http://Kilde: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

 

 
For en fantastisk research journalist Vanessa Beeley har gjort her. Hun dokumenter korrupsjonen og kameraderiet rundt covid-19 som er til å ta og føle på ut til fingerspissene. Part one


Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen, eller tatt i mot vaksine i fra ham? https://olehartattordet.blogg.no/ville-du-kjopt-bruktbil-av-denne-mannen-eller-tatt-i-mot-vaksine-fra-ham.html

Pengene politikerene deler ut er ikke deres, de er forvaltere av våre penger https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.


Faktisk.no viser stadig sitt sanne ansikt nemlig at de ikke er ute etter å finne sannheten, men å spre propaganda. Her har de nøye plukket ut fragmenter som skal understøtte deres konklusjon, mens det hele bildet det overser de fullstendig. https://olehartattordet.blogg.no/fakisk-no-er-ikke-objektiv-hvis-de-vardetsavilledevistosshelebildetogikkebarefragmenter.htmlfbclid=IwAR2dZrII0ZSmxegf79foIGKylw5FRZmeClOSR0pwQzIsJ-9ImA4VnY1dSD8

Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY


Når journalisme (videreformidling av ferdiglagde konklusjoner) blir en trussel mot demokrati og frihet
https://olehartattordet.blogg.no/1449348179_nr_journalisme_videre.html


Når forskning blir et økonomisk verktøy for politisk og økonomisk vinning https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html


Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

ER COVID 19 EN DIABOLSK PLAN FOR Å FÅ VERDENSHERREDØMME? SER VI FASE TO AV DENNE EPIDEMIEN BLI BESKREVET HER?

 

Skal bli meget interessant å se om det som står beskrevet her kommer til å skje i løpet av noen mnd. Hvis det skulle gjøre det så er sjansen for at det er tilfeldig astronomiske.

Innedning:

“The Conspiracy Agenda Event 201 = Gates… ID2020 = Gates… Coronavirus patent = Gates… Covid vaccine = Gates… WHO/NIAID/CDC/UN funding = Gates… Fauci/Birx/Tedros funding = Gates… New Economy based on Human Activity (060606) = Gates… -Hypothesize a simulated global outbreak, required steps, various phases, overall timeline and expected outcomes (Rockefeller – Lock Step, 2010)

Create a very contagious but super low mortality rate virus to fit the needed plan (SARS/HIV hybrid research strain created at Fort Detrick class 4 lab from 2008-2013 as part of a research project to find out why coronavirus’s spread like wildfire in bats but have an extremely hard time infecting humans (hence the 4 HIV inserts, aka the missing key to infect the human ACE-2 receptor))

Create a weaponized version of the virus with a much higher mortality rate as a “BACKUP plan” ready to be released in phase 3 BUT ONLY IF NEEDED (SARS/HIV/MERS weaponized tribrid strain created at Fort Detrick class 4 lab in 2015) -Transport the research strain to a different class 4 lab (National Microbiology Lab in Winnipeg Canada) and have it stolen and smuggled out by China (Shi Zhengli) on purpose and taken to China’s only class 4 lab (Wuhan Institute of Virology in Wuhan China) for added plausible deniability and to help cement the wanted BACKUP public script as something to fall back on IF needed (primary script being its natural, backup script being that China created it and released it by accident)

Fund all the talking heads (Fauci/Birx/Tedros…) and agencies (WHO/NIAID/CDC/UN…) that would be involved with pandemic response prior to the planned release of the research strain to control the wanted script throughout the operation -Create and fund the vaccination development and roll-out plan so its capable of being rolled out on a global scale (Gates – Decade of Vaccines: Global Vaccine Action Plan, 2010-2020) -Create and fund the vaccination verification/certification protocols (Digital ID) to enforce/confirm the vaccination program after the mandatory roll-out is enacted (Gates – ID2020).

Simulate the Lock Step hypothesis just prior to the planned research strain release using a real-world exercise as a final wargame to determine expected response/timelines/outcomes (Gates – Event 201, Oct 2019) -Release the research strain at the Wuhan Institute of Virology itself and then blame it’s released on a natural scapegoat as the wanted primary script (the Wuhan wet market, Nov 2019).

Downplay the human-to-human transmission for as long as possible to allow the research strain to spread on a global scale before any country can lockdown/respond to avoid initial infection. Once a country has seed infection in place, lockdown incoming/outgoing travel but keep the transmission within the country spreading for as long as possible -Once enough people in a country/region are infected, enact forced quarantines/isolation for that area and expand the lockdown regions slowly over time.

Over-hype the mortality rate by tying the research strain to deaths that have little to nothing to do with the actual virus to keep the fear and compliance at a maximum (if anyone dies for ANY reason and is found they have COVID consider it a COVID death & if anyone is thought to of MAYBE had symptoms of COVID to assume they have COVID and consider it a COVID death).

Keep the public quarantined for as long as possible to destroy the regions economy, create civil unrest, breakdown the supply chain, and cause the start of mass food shortages, as well as cause peoples immune system to weaken due to lack of interaction with other people/bacteria (the outside world… aka the things that keeps our immune system alert and active).

Downplay and attack any potential “treatments” and continue to echo that only a “cure” is viable to fight this virus (aka a vaccine) -Continue to drag out the quarantine over and over and over again (in 2 week intervals) causing more and more people to eventually stand up and protest/defy them.

Eventually end the phase 1 quarantine once they get enough public push-back (~June 2020), and publicly state that they still think it’s “too early” to end the isolation but are going to do it anyways. Once the public go “back to normal” wait a few weeks and then continue to over-hype the research strain mortality rate (~Aug-Sept 2020), and combine it with the increase in deaths due to people dying from standard illnesses at a higher rate then normal due to having highly weakened immune systems from months of being in isolation, to help further “pad” the mortality rate and hype the upcoming phase 2 lockdown.

Eventually enact phase 2 quarantines (~Oct-Nov 2020) on a even more extreme level and blame the protesters (mostly people who don’t trust their government already) for the cause of the “larger” 2nd wave (we told you so, it was too early, this is all your fault cause you needed a hair cut, your freedoms.”

Relatert lesing:

“Du må ikke lese så mye, da kan du bli hjernevaska.” Det er altså mentaliteten til dem som tror blindt på propagandaen NRK og TV2 spyr ut. Det finnes et hav av informasjon som mediene bruker en liten øse til å hente opp informasjon i fra, det resterende havet det skal vi altså ikke bry oss om for da kan vi bli hjernevaska.
 
I følge dem som tar til seg ekstremt begrenset informasjon der konklusjonene har blitt hugget i sten av avsenderen, og man overhodet ikke stiller spørsmål ved dem, da er og blir man intelligent. Stiller man spørsmål ved etablerte sannheter da er man i følge disse altså hjernevaska.
 
Jeg vil heller si at hos folk flest som ikke tar til seg informasjon uten om de vanlige mediekanalene og som ikke stiller spørsmål ved etablerte sannheter, at hos dem så er hjernevasken komplett.
 
Her snakker vi om en “The Walking Dead” som tror at diktatur og fjerning av ytringsfriheten er synonymt med demokrati.

17. mai vil ikke bli feiret igjen https://olehartattordet.blogg.no/17-mai-vil-ikke-bli-feiret-igjen.html

Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen, eller tatt i mot vaksine i fra ham? https://olehartattordet.blogg.no/ville-du-kjopt-bruktbil-av-denne-mannen-eller-tatt-i-mot-vaksine-fra-ham.html

Pengene politikerene deler ut er ikke deres, de er forvaltere av våre penger https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html
Når lærerene på skolen er med på å promotere og innføre diktaturet https://olehartattordet.blogg.no/nar-laererene-pa-skolene-er-med-pa-a-promotere-og-installere-diktaturet.html
Når forskning blir et økonomisk verktøy for politisk og økonomisk vinning https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

Viruset som er farligere enn svartedauen, ebola og covid-19 https://olehartattordet.blogg.no/viruset-som-er-farligere-enn-svartedauen-ebola-og-covid-19.html

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

“Noen vil kanskje synes noen av poengene mine er motstridende – det er ikke min intensjon, jeg prøver å finne solid grunnlag i forskningen min og dele med lesere på veien. Jeg håper jeg gir deg noen verktøy som du kan bruke for å danne deg en informert mening uten å gi etter for frykten og angsten som vil forvandle deg til en potensiell prøvekanin eller noe enda verre. Jeg søker fordi jeg elsker, ikke glem det.”
https://steigan.no/2020/03/coronaviruset-hva-vet-vi-sa-langt/

“Hvem er folk redde for? For hverandre! Det er jo det som er det geniale. Folk er ikke redde for imperialismen eller monopolkapitalen eller hensynsløse rovkapitalister. De er redde for naboen, folk på gata, på jobben, vennene. For det er jo de som eventuelt vil gi dem smitten. Så vellykket som denne fryktpandemien har vært sett fra våre herskeres side, er det liten grunn til å tro at det er siste gang vi opplever noe sånt. Helt uansett hva fakta måtte vise. Frykten er et utrolig effektivt våpen!” https://steigan.no/2020/06/frykten-er-deres-vapen/?fbclid=IwAR1_KxdVqK4T4x0n4jnNNnsuvhdSQcNY6sKrgA5m_9OMy7YkSlYOReDPoPM

 

“Det er viktig at Koronakommisjonen får et godt grunnlag for å gjennomgå covid-19-utbruddet. Vår felles målsetting må være at dette offentlige organet kan komme med nyttige anbefalinger for å bedre fremtidig beredskap og krisehåndtering. Det er derfor et klokt grep å foreslå en egen lov for informasjonstilgangen til kommisjonen.
 
For å kunne utføre oppdraget, vil kommisjonen ha behov for informasjon som kan omfatte taushetsbelagte opplysninger. I den nye loven skal det fastsettes hvilke regler som da skal gjelde.
 
Dermed trår departementet til med et forslag om hele hundre års hemmelighold: Informasjon som ellers hadde blitt offentlig etter 60 år, kan først bli kjent 40 år senere.
 
Nyrud har ingen problemer med å se at noen informasjoner vil kunne belegges med taushetsplikt, men hun reagerer skarpt på den ekstremt lange fristen som regjeringa går inn for. Hun skriver:
 
Flere har tatt til orde for å senke grensen for når taushetsplikten bortfaller. Arkivlovutvalget foreslår en passende tidsgrense for taushetsbelagte personopplysninger burde være 10 år etter personens død, slik det er i Danmark.
 
Til og med det konservative og lite offentlighetsvennlige Forvaltningslovutvalget ønsker at grensen for slike opplysninger fastsettes til 20 år etter dødsfallet. Forslaget om å forlenge taushetsplikten til 100 år, er med andre ord i strid med rettsforståelsen ellers i samfunnet.”

https://www.dagsavisen.no/debatt/hundre-ars-hemmelighold-1.1744782?fbclid=IwAR3TVg9G4IWw3SaCzZZXaS7RqBPT2wwGIQsFRV2ekQL8M-YKbw30SvZDNFU

 


“Av de 13 sidene i dette dokumentet, og det er inkludert forsiden, var fem helt sladdet. På disse sidene var det bare mulig å se at de var datert 14. april 2020.
På det tidspunktet var det registrert 6566 corona-smittede. FHI hadde verifisert 127 dødsfall, og 73 personer lå på intensivavdeling. Det var fortsatt helt usikkert hvor lenge Norge ville være nedstengt.
 
Men en oversikt over situasjonen på 14 samfunnskritiske områder er likevel helt overstrøket.
To ganger har ABC Nyheter purret på manglende hjemmel for hemmeligholdet av dokumentet datert 14. april, uten å ha fått svar fra DSB. Og fortsatt er ett annet dokument helt holdt tilbake uten noen som helst grunngivelse.”https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2020/05/08/195676526/myndigheteneshemmeligholddetteerulovligfbclid=IwAR1iFd7cac8YHaUu72S6ShHKTkTm3iZURGO54IZszsI2FoeDRhCCU4MO_WY

 

“Med hastevedtak skal genteknologiloven nå endres. Høringsnotatet sendes ut i fellesferien med 3 ukers frist. Lovverket står i veien for genteknologisk industri, WHO, Solberg-regjeringen, og Bill Gates. Vi går inn i siste akt av de juridiske pandemiforberedelsene; den norske befolkningen skal bli genterapeutiske forsøkskaniner.

 

Regjeringen går nå inn for å endre genteknologiloven slik at befolkningen kan bli gjenstand for eksperimenter med såkalte GMO legemidler og vaksiner. Denne type terapi er helt ny og har tidligere ikke vært forsøkt i profylaktisk hensikt på mennesker, utover enkeltstående eksperimenter i nåtid relatert til covid-19 vaksiner. Forskning har vært preget av hastverk og skjer ikke i henhold til ordinære forskningsprotokoller.

 

Lovendringen kommer i kjølvannet av den sparsommelig belyste endringen av bioteknologiloven i månedsskiftet mai-juni 2020. Hensikten bak disse justeringene var å flytte de juridiske aspektene omkring profylaktiske genteknologiske vaksiner, slik at de ble tilhørende innunder legemiddellovens område til fordel for bioteknologiloven.

 

Den reelle betydningen for befolkningen er blant annet at staten ikke lengre trenger skriftlig samtykke fra pasientene når de mottar slik behandling. Hvilket igjen har betydning for pandemivaksinering der man finner at slik terapi kan rettes mot befolkningen med tvang under den ordinære smittevernloven, såframt overnasjonale organer som WHO fremholder at en sykdom kan klassifiseres som en pandemi.

 

En definisjon som for øyeblikket er preget av omfattende svakheter da den ikke tar hensyn til sykdommens alvorlighetsgrad, en endring WHO foretok i forbindelse med svineinfluensaen. Professor Jan Helge Solbakk gikk kraftig ut mot WHO i 2010, etter at det ble avslørt at organet opererte svært korrupt og med nære bånd til farmasøytisk industri.

 

Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.

WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.

 

Endring av genteknologiloven relatert til covid-19

 

På samme måte som bioteknologiloven er genteknologiloven utarbeidet for å beskytte befolkningen. I Norge har man fram til nå hatt strenge regler omkring dette forskningsområdet. GMO mat har så langt vært forbudt, i hensikt av å beskytte befolkningen mot eventuelle skadevirkninger. Gjentatte dyreforsøk har belyst hvordan denne type ernæring innebærer helserisiko.

 

Nå ønsker altså regjeringen å foreta et kvantesprang, hvor man åpner opp for at mennesket i seg selv skal kunne bli injisert med genmodifiserte organismer.

De nye genterapeutiske vaksinene har til hensikt å innpode fremmed genmateriale fra virus inn i kroppene våre. Det finnes ulike varianter av slike vaksiner. Noen tar sikte på å gjøre cellene våre til virus-proteinfabrikker i form av dannelse av antigen. Disse vaksinene er kjent som DNA og mRNA vaksiner.

 

Flere av vaksinene som ligger best an i pandemivaksine-kappløpet er nettopp slike vaksiner. Fellesnevneren for disse vaksinene er det genterapeutiske aspektet samt at kroppen vil fungere som en vedvarende antigenfabrikk over tid. Vanlige vaksiner fungerer ved at man injiserer et antigen i form av deler av en inaktivert mikrobe.

 

Den forventede “levetiden” til disse vaksinen synes nokså uklar. Kan man risikere at kroppens celler fortsette å produsere antigen i uker, måneder eller år etter at injeksjon? Hvordan vil dette påvirke immunforsvaret?

 

Slike spørsmål vil ikke kunne besvares før det har gått flere år. Det er vanskelig å forestille seg at dette eksperimentelle kvantespranget i medisinens historie er foretatt på rasjonelt grunnlag, og ikke i affekt.
Den siste av de genteknologiske vaksinene kalles DNA vaksine. Selve vaksinen settes i kombinasjon med et strømstøt som åpner cellemembranene ved å gjøre den ustabil. Faren for mutagene effekter er til stede ved denne vaksineteknologien.

Det fremmede DNA`et føres helt inn i kjernen av cellen hvor det kan oppstå sammenblanding med humant genmateriale. Det blir også angitt fare for vedvarende inflammasjonsprosesser.

 

Vaksinen har blitt diskutert i langt mindre grad enn mRNA vaksinen, mulig grunnet større risiko for skader på genene. En av aktørene som satser på denne typen vaksine er skandaleselskapet Novartis.

 

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Skal politikerne virkelig godta at Norge som har bidratt med flerfoldige milliarder i forskningsmidler behandles stemoderlig av WHO og Bill Gates – og derav presses til å eksperimentere genteknologisk på egen befolkning ved å haste-endre genteknologiloven – et juridisk bidrag fra tidligere tiders forutseende politikere utformet nettopp for å unngå slike situasjoner.

Når Gates og WHO sier «Hopp!» så hopper Erna Solberg? I så fall gjenstår det bare så se hvor høyt Erna hopper før trampolinen sprekker.https://stateofglobe.no/2020/08/01/de-juridiskeporteneforeksperimentellgenterapipabefolkningenapnes/fbclid=IwAR2r4ZZa3HJJ9xILSUN9uxgyS10SHo8GBHvqkvE7rTb1HV0

 

“Medscape, et anerkjent medisinsk nettsted for medisinsk utdannede mennesker, skriver i denne artikkelen den 3 august 2020, at det er flere problemer med DNA vaksiner. Noen av disse problemene er beskrevet nedenfor, sammen med hva Harvard College beskrev i sin artikkel i 2011:
 
Det finnes veldig liten kunnskap om hvordan slike vaksiner virker på mennesker, og alle som får en slik vaksine, vil i realiteten være en prøvekanin.
 
Man har ingen mulighet for å kunne kontrollere hva som skjer inne i cellen etter at plasmidet er injisert. Man kan få helt andre reaksjoner enn forventet, da man ikke har noen inngående kunnskap om kroppens reaksjoner på slik genetisk modifisering.
 
En bivirkning kan være kroniske betennelser, da vaksinen kontinuerlig kan stimulere immunsystemet til å danne antistoffer.
 
Plasmiden (DNA fragmentet) som injiseres inn i våre egne celler, kan integreres med vårt eget genom som kan resultere i nye mutasjoner som ikke kan reverseres, og man er skadet for resten av livet.
 
Dette kan igjen gi problemer med DNA replisering.
Det kan stimulere til nye immunresponser man ikke kan kontrollere.
 
Det kan aktivisere gener som forårsaker cancer/kreft, og påvirke gener som kontrollerer celle-veksten.
 
Dersom plasmidet integreres i vårt eget genom, vil dette genmodifiserte DNAet/kromosomet videreføres gjennom nye generasjoner og skape unaturlige svakheter som overhodet ikke er ønskelig i en befolkning.
 
Det er mulighet for å stimulere til antistoff-produksjon mot eget DNA.
 
Det er mulighet for toleranse ovenfor det nye antigenet som produseres, og det kan i verste fall være fatalt da antigenet kan spre seg i kroppen uten at immunforsvaret reagerer på dette.
 
Mulighet for atypisk prosessering av bakterielle og parasittiske proteiner.
 
Det kan være at det i stedet dannes antistoffer mot modifisert DNA/plasmidet før patogenets Spike-protein er dannet. Dette skjedde da man for noen år siden, ved et Gen-eksperiment man gjorde på mus, hvor man injiserte Plasmid Expressing Human Growth Hormone. Det ble da dannet antistoffer mot Plasmidet i stedet for å modifisere veksten. Det var slik tanken på å lage GEN-modifiserte vaksiner oppsto.”

 

Vaksina til Moderna virker jo livsfarlig, og denne artikkelen er skrevet av en lege. Denne artikkelen som kommer fra mainstream media burde til og med få de mest myndighetstro til å tenke seg om to ganger før de tar denne vaksinen der de kun har brukt data fra fire pasienter av 45 medvirkende noe som overhodet ikke er nok til en statistisk analyse, istedet har de brukt data fra mus for å komme til fase to og det er jo en himmelstor forskjell i fra mus til mennesker:
 
“Phase I clinical trials simply test the safety of a drug or vaccine in a small number of healthy volunteers — usually brave and naïve college students — while Phase II trials are responsible for testing its effectiveness in a larger number of subjects.
 
Such a hyped-up and exuberant response to a Phase I trial is rare and nearly unheard of, even in the extraordinary setting of Covid-19. This is especially the case since so little information is gleaned from an investigational drug in Phase I that has many more hurdles to overcome before it successfully gets to market.
 
In fact, 77 percent of vaccines for infectious diseases make it through Phase I, but only 33 percent make it through the entire process overall.
 
Moreover, upon examining Moderna’s non-peer reviewed press release, the actual data on the vaccine’s success is even more flimsy.
 
According to the document, of the 45 patients who received the vaccine, the data on “neutralising antibody data are available only for the first four participants in each of the 25-microgram and 100-microgram dose level cohorts.”
 
In other words, that means that when it comes to finding out whether the vaccine elicits an antibody response that could potentially fight the coronavirus, they only had data on eight patients. That’s not enough to do any type of statistical analysis and it also brings into question the status of the other 37 patients who also received the vaccine.
 
Moreover, when it comes to determining whether the “neutralising antibodies” were clinically effective against the coronavirus, the only data Moderna alluded to were from mice.
 
Not only are there huge differences between mice and men, but history also proves that success in animal models is often not replicated in human studies. This is especially the case for Moderna’s messenger RNA vaccine, which would be the world’s first to ever reach the market if it passes clinical trials.
 
If the undeserved investor and media hype for Moderna’s messenger RNA coronavirus vaccine allows it to overtake all competitors around the world, then we may be left with a potentially more dangerous and unknown vaccine that many of us may not even be able to afford.
 
So let’s have an even playing field here. Let’s base our excitement and exuberance on the actual facts and evidence and data rather than our labile emotions and feelings.
 
We are all in this together, and that includes poor people in America and poor people in poor countries around the world who deserve an eventual coronavirus vaccine that is safe, effective, and — last but not least — affordable.”

 

“Milliardærene bruker nå den frykten som er skapt i befolkninga og den usikkerheten som er skapt rundt smitte og covid-19 til å skape totalitære løsninger og globale kontrollsystemer som overgår alt vi har sett i tidligere historie. Hvis du likte Stasis kontroll av DDR, vil du elske CovidPass.
 
For sin egen del kjøper milliardærene opp private og paradisiske øyer for å slippe unna epidemien og dit flyr de med private jetfly. Om de kommer til å bruke CovidPass er ikke helt opplagt.” https://steigan.no/2020/08/davos-milliardaerene-vil-ha-covid-pass/?fbclid=IwAR35gp833pjOIQctLbVxo9-RuxQt621cL6RCXcGQtn2wiTMYQRHhLbTAviI

 

“Hvorfor kommer disse påbudene når smitteverneffekten er mer enn tvilsom? Det er vanskelig å se dette som noe annet enn et politisk tiltak for å holde folk under hælen. Maskene er et synlig tegn på underkastelse og lydighet, og de bidrar også til å opprettholde en atmosfære av frykt og nervøsitet i befolkninga.
Denne fryktatmosfæren har gjort det mulig for myndighetene i svært mange land å gjennomføre betydelige innskrenkninger i demokratiet, mer eller mindre avskaffelse av organisasjonsfriheten, møtefriheten og demonstrasjonsfriheten. Politikerne har også funnet ut at sjøl om de er inkompetente og har utløste det største sammenbruddet i økonomien på 100 år, har frykten gjort dem populære.” https://steigan.no/2020/07/maskepabud-for-politisk-underkastelse/?fbclid=IwAR12FxyuXo4DAQ3CnatoDfyNw8Yap8mprr4VsjKpWjk_yHT4JngfvADEiS0

Teksten fortsetter under bildet

“– Vanlig munnbind gir falsk trygghet og beskytter ikke mot coronasmitte. Det blir som å sette plaster på et beinbrudd. Du trenger maske med filter som hindrer viruset i å pustes inn, sier HMS-ekspert Bård Kulseth i Skydda Norge.
 
For å få tilstrekkelig beskyttelse mot virus, bakterier og sporer i lufta, er det såkalte ​partikkelmasker (også kalt støvmasker) som gjelder. Disse maskene inneholder filter som stopper uren luft i å pustes inn, og er det som anbefales for friske mennesker som skal beskytte seg i eksempelvis store folkemengder, på flyplass eller offentlig transport.
 
Ørjan Olsvik, professor i mikrobiologi er enig:
– Slike virus er så små og kommer seg gjennom munnbind, så i realiteten er det lite trygghet i å bruke dem.” https://www.dfly.no/coronaviruset-munnbind-hjelper-ikke/?fbclid=IwAR1-M38Ezo6ui8J_x-yXGCMJrjG8onO9tnk-IZ5ePo1tx3Jhnqkzu08iUhI
Masker forhindrer IKKE spredningen av virus, studier viser at tøymasker øker faren for infeksjon. Her forklares og oppsumeres vitenskapen.
“Hvorfor ansiktsmasker ikke virker, ifølge vitenskapen” Videoen er tekstet på norsk.
Se videoen og dokumentasjonen her:
“«En pasient som har testet positivt, men har fått vellykket behandling og blitt utskrevet fra sjukehuset, vil bli regnet som covid-død hvis pasienten dør av hjerteslag eller blir overkjørt av bussen tre måneder seinere.»
 
Dette gjelder England. I Wales, Nord-Irland og Skottland setter de en sluttstrek 28 dager etter positiv covid-test for å regne et dødsfall som et covid-dødsfall. Men også der teller man folk som har dødd med covid som å ha dødd av covid.
 
Dr Susan Hopkins fra PHE sier i en kommentar at det ikke finnes noen WHO-sertifisert måte å telle covid-dødfall på, så «I England regner vi med alle døde som på noe tidspunkt har testet positivt for covid-19, for å være sikre på at dataene er så komplette som mulig.»
 
Dette utsagnet synes å bekrefte det Loke og Heneghan sier i sin artikkel. Og når det telles på denne måten, er det ikke til å unngå at tallene for covid-dødsfall må være overvurderte. Det gjenstår å finne ut hvor mye tallene er blåst opp på denne måten.
 
Det er ikke bare i Storbritannia det er problemer med covid-statistikken. I USA hevdet senator Scott Jensen fra republikanerne i april 2020 at sjukehus og delstater fikk større tilskudd fra Medicare hvis et dødsfall ble registrert som covid-dødfall enn om det ikke var det. Påstanden ble sjekket av en rekke såkalte «faktasjekkere» og ble ansett som sann. Det er ikke påvist at det er blitt svindlet med rapporteringene.
 
Alt dette betyr at man må ta de daglige rapportene om covid-19 dødsfall med flere klyper salt. Tallene er beheftet med så mye statistisk usikkerhet at det kan hevdes at det er uforsvarlig å rapportere dem som om de var sikre som gårsdagens nedbørmålinger. Dette er såpass alvorlige saker, også for samfunnets framtid, at noe mer nøkternhet hadde vært å foretrekke.”

 

 

Contact tracing scarier than you imagined:

“The 6 ft social distance is NOT “science”, it IS from the computer model of a 15 yr old, Laura Glass of New Mexico and her high school science project…..beyond absurd”: https://www.youtube.com/watch?v=radFe0Sdtxw&fbclid=IwAR1PhNrmhESuKDLfh7xQVxRTDf92evuspMzsdC2XxId1FebT08RtyaDqtPE
“I Norge har vi sterk tradisjon for å hevde at korrupsjon ikke eksisterer her. Vi har alle hørt om embetsmannen med to blekkhus på pulten, et for statens brev og et for private. Brukte han statens kontor og arbeidstid til å skrive private brev?
Dogmet om det korrupsjonsfrie Norge er så grunnfestet at vi sjelden diskuterer faren for bestikkelser som et problem vi bør ta alvorlig. Dette er påfallende; skulle et onde som alltid har fulgt menneskene, la Norge i fred?
Det er nok både arrogant og dumt å tro at norske makthavere ikke er som andre makthavere. Klokkertroen på våre lederes ufeilbarlighet kan være direkte farlig:
Misbruk får utfolde seg og vokse i det stille, uten forstyrrende oppmerksomhet eller mottiltak. Nettopp derfor bør det bekymre oss at så mange fortsatt hyller dogmet om norsk ubestikkelighet.”

“The ID2020 Alliance was founded by Accenture, Microsoft, Gavi, Rockefeller Foundation and IDEO. Partners include NGOs, private companies and UN agencies. Yesterday, the payments firm Mastercard announced it is joining the ID2020 Alliance to explore digital identity solutions.”
Teksten fortsetter under bildet
Bill Gates jobbet seg ikke opp fra ingenting til å bli en av verdens rikeste, han ble født inn i en rik familie som sponset han hele veien. Gates er ingen helseekspert, han er ikke en doktor, ikke epidemiolog og han er heller ikke en forsker som forsker på smittsomme sykdommer.
 
Likevel er han den som folk flest lytter til når det gjelder helse.
Gates har gjennom reklame kampanjer han selv har kjøpt og betalt for laget et bilde av seg selv som en ekspert han ikke er, men som fremstiller han som det.
 
DVS har man penger nok så kan man få folk til å tro hva som helst. Og han gir ikke noe bort, alt det han bruker penger på det er for å få pengene til å yngle. Men han trenger strengt tatt ikke mer penger, så hva gjør man når man har nok penger? Da higer man etter makt og kontroll over andre.
 
Og tror du jeg finner dette opp? Da kan jeg anbefale deg denne, der alt det jeg sier om Gates + mye mye mer er dokumentert ut til fingerspissene. Glir det ikke inn etter at man har tatt seg til denne dokumentasjonen, så vil kognitiv dissonans være noe man burde lese seg opp på.

Teksten fortsetter under bildet

En to minutters video du MÅ se!!!
“Out of touch. Kevin James short film”
“26.5.20 ble bioteknologiloven “modifisert”. Den kommende corona-vaksinene vil med all sannsynlighet falle innenfor kategorien profylaktisk genteknologi.
 
Ville den tidligere bioteknologiloven være til hinder dersom myndighetene ønsker å innføre lovpålagt vaksinering av befolkningen med en slik vaksine?”
 
Her snakker vi altså om å snikinnføre tvangsvaksinering bakveien:
 
“Loven har som formål å endre og regulere grunnleggende prinsipper i bioteknologiloven samt genteknologiloven. Det foreligger et lovforslag som gjør at genterapi ved mindre alvorlige sykdommer og vaksiner med ny genteknologi ikke lenger skal være underlagt den kontrollen og reguleringen som er i dagens lovverk.
 
Departementet ønsker nå å endre loven slik at vaksiner som brukes innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og andre forebyggende vaksiner unntas fra reguleringen av genterapi i bioteknologiloven, mens kravet om skriftlig samtykke før behandling med genterapi videreføres.
 
Dette kan ha svært store konsekvenser i forhold til nye vaksiner som er under utvikling basert på genteknologiske og genterapeutiske prinsipper som i utgangspunktet tilhører bioteknologilovens område.
 
Dette handler om kompetanse innenfor de ulike fagområder hvor biologi og genterapi nettopp bør reguleres av fagpersoner som har spesialisert seg på disse områdene, og særlig innen genteknologiske risikovurderinger og etisk forståelse av fagfeltet.
 
I en tid hvor vaksineutviklingen beveger seg over i genterapien, er det et paradoks at denne type vaksiner nettopp nå skal ekskluderes fra denne delen av lovverket.
 
De nye vaksinene som er basert på ny genteknologi bør i stedet være gjenstand for ytterligere skjerpet lovgivning og krav.
 
Et av argumentene for å unnta forebyggende vaksiner fra bioteknologiloven var at sikkerheten ved bruk av vaksinene ble påstått å være kjent.
 
Det legges til grunn at vaksiner i utgangspunktet er trygge og effektive, og at sikkerheten til vaksiner er godt utforsket og dokumentert, noe som må karakteriseres som en grov feiloppfatning og er i høyeste grad diskutabelt.
 
Foreningen for Fritt Vaksinevalg har sendt et brev til alle representanter på Stortinget 26. mail 2020. (kan leses og lastes ned her)
 
I dette brevet presiserte vi at vaksiner ikke blir testet etter de samme standarder som vanlige legemidler. Det blir bl.a. ikke benyttet noe nøytralt, reelt, placebo i sikkerhetsstudiene, men som oftest en annen vaksine eller adjuvansene i den vaksinen som det forskes mot.
 
Observasjonstiden skjer over en altfor kort tid, oftest bare over få dager eller et par uker og det er mangelfulle krav til langtidsstudier. Synergieffekter av ulike vaksiner er også i liten grad avklart. Det samme gjelder en rekke ubesvarte og grunnleggende spørsmål vedrørende adjuvansene og innvirkningen på det humane mikrobiomet.”
Teksten fortsetter under bildet

 

“It could destroy norovirus, MRSA, virulent strains of E. coli, and coronaviruses—including the novel strain currently causing the COVID-19 pandemic.”

Parasitter i ordets rette forstand:
 
“Mens tusenvis av permitterte i privat sektor er blakke og venter på pengene sine, har lederne i Bærum kommune bevilget seg selv opptil 70.000 ekstra overtidskroner for å delta i «korona-dugnaden».
 
Da er det kanskje ikke så rart at de ansatte på «gulvet» i kommunen reagerer. Hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic skriver for eksempel i et leserinnlegg i Asker og Bærum Budstikke:
 
«Vi sier ikke at disse ikke har jobbet ekstra i de siste ukene, men dette er ledere som har overtid innbakt i ordinær lønn og som vanligvis får to uker ekstra ferie i året. Hver gang vi tar opp lederlønningene i kommunen, blir vi besvart med at dette ikke er noen «8 til 16-jobb», og at det blir reflektert i den høyere lønnsslippen. Det argumentet ser ut til å være glemt i disse dager.»
 
Men enda verre må dette være å lese om for alle ansatte i privat sektor, som virkelig har fått betale prisen for Norges lockdown.”
“Korona-medisin over 20.000 kroner Å behandle alvorlig syke koronapasienter med legemiddelet Remdesivir, vil koste om lag 22.700 kroner per behandling, skriver NTB. En dose koster om lag 3786 kroner, og det trengs seks doser av medisinen til én behandling.” https://www.nrk.no/nyheter/korona-medisin-over-20.000-kroner-1.15073329?fbclid=IwAR3n2bD17IInwY1qSMZL14QldYRyIBhYku-31K05b7hPIvNP0BWlIMDHiUs
Og når Norge AS har gått konkurs pga nedstenginga, så vil ikke staten lenger ha råd til å finansiere en slik behandling, da vil private aktører steppe inn å ta over sykehusene og kun de med en god forsikring og god råd vil kunne betale for en slik behandling, og det gjelder alle sykdommer og skader, slik at alle som støtter nedstenginga av samfunnet som ikke har ræva full av penger, de sager med andre ord over greina de sitter på. https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html
“Manchester-based cybersecurity firm VST Enterprises has signed a deal with digital health company Circle Pass Enterprises (CPE) to create a digital health passport designed to make it easier for individuals to return to work after the Covid-19 coronavirus pandemic.
The two companies have partnered to create “the world’s most secure digital health passport”, known as Covi-pass, and will work with governments and the private sector to deploy the technology to 15 countries around the world.
These countries will include Italy, Portugal, France, Panama, India, the US, Canada, Sweden, Spain, South Africa, Mexico, United Arab Emirates and The Netherlands, with the goal of supplying 50 million digital health passports. The first passports will begin shipping from next week.
VST Enterprises’s VCode and VPlatform technologies will be integrated into the into the Covi-pass to ensure it is secure.” https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/
“report published by the European Commission in late 2019 reveals that the EU has been looking to increase the scope and power of vaccination programmes since well before the current “pandemic”.
 
The endpoint of the Roadmap is, among many other things, to introduce a “common vaccination card/passport” for all EU citizens.
 
This proposal will be appearing before the commission in 2022, with a “feasibility study” set to run from 2019 through 2021 (meaning, as of now, it’s about halfway through).
 
To underline the point: The “vaccination roadmap” is not an improvised response to the Covid19 pandemic, but rather an ongoing plan with roots going back to 2018, when the EU released a survey of the public’s attitude toward vaccines titled “2018 State of Vaccine Confidence”
 
On the back of this research, the EU then commissioned a technical report titled “Designing and implementing an immunisation information system”, on – among other things – the plausibility of an EU-wide vaccination monitoring system.”
“A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback”
“Under the guise of a pandemic, we will create a prison state”
 
Right from the horse’s mouth.
 
Thanks to the New Manhatten Project YT channel for the video below that explains concisely the Rockefeller plan to introduce martial law and a police state.
 
The pdf file link to the actual document is below the first video. As I’ve been saying, these people have made no secret of their plans. They’re right there in plain sight if you want to look.
 
Teksten fortsetter under bildet

“Frihed er da stadig et stærkt politisk mål?
 
»Det håber jeg, stadig det er. Men frihed bliver en slagmark uden lige. For i øjeblikket bruges sikkerhed til at retfærdiggøre næsten hvad som helst. Under de omstændigheder bliver friheden presset.
 
Den politiske elite er reelt ikke optagede af frihed, selv om de bruger det retorisk«, siger Furedi, som netop nu arbejder med en bog, som vil gå dybere ned i dilemmaet mellem frihed og sikkerhed.
 
Med coronakrisen står han pludselig med mere empiri, end han havde drømt om, fordi samfundets reaktion i historisk perspektiv har været så ekstrem.
 
»Når vi ser tilbage på sidste århundrede, finder man flere pandemier. Nogle af dem med meget store tab af menneskeliv, og langt flere, end den nuværende coronaepidemi har forårsaget. Måden, samfund tidligere reagerede på epidemier, var langt mere nuanceret og mere begrænset, end den er i dag«, siger han.
 
I sin seneste artikel om emnet ’A disaster without precedent’ sammenligner Furedi coronakrisen med den spanske syge, som hærgede verden i 1918. Den daværende amerikanske præsident Woodrow Wilson kom ikke med en eneste offentlig udtalelse om epidemien, som kostede 40 millioner menneskeliv.
 
Når man gør sundhedsfaglige problemer politiske, bliver de pludselig gjort til trusler mod den menneskelige eksistens og det er de jo slet ikke
 
»Ser man for eksempel på den spanske syge, så var der langt flere døde. Men det var netop et offentligt helbredsproblem. Ikke et politisk problem. Det, vi ser nu, er, at grænsen mellem det sundhedsfaglige og det politiske bliver meget uklar.
 
Der er en ulykkelig forvirring omkring, hvornår det ene og det andet håndteres. Når man gør sundhedsfaglige problemer politiske, bliver de samtidig gjort til trusler mod den menneskelige eksistens, og det er de jo slet ikke«.
 
Så det er svært at skelne mellem politik og sundhedsfaglighed?
 
»Ja, og derfor må borgere kræve en politisk strategi fra myndighederne. Strategien skal indbefatte svar på, hvordan pandemien håndteres. Man skal lytte til videnskaben og på den baggrund beslutte, hvad man skal gøre«.
 
Fraværet af en klar strategi har ført til, at det er reaktionerne og ikke selve coronavirussen, som vil få følger over hele verden, siger Frank Furedi.”
“Å opne opp for å sløse vekk verdifull kraft ved å subsidiere produksjon av kryptovaluta står fram difor som meiningslaust. Stortinget bør setje regjeringa på plass i denne saka, og seie nei til å subsidiere kryptospekulantane.
 
Utfordringa har vore at sentra òg kan brukast til produksjon av kryptovaluta, ein produksjon som er særs kraftkrevjande. Den gjev få arbeidsplassar og låg verdiskaping i høve til kraftforbruket.
 
I tillegg er resultatet av produksjonen eit reint spekulasjonsobjekt samfunnet ikkje treng.
 
Difor var det høgst fornuftig at regjeringa i 2018 sa nei til å gje kryptovaluta-produserande datasenter låg straumavgift.
 
Men no vil regjeringa snu. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) seier ho har lytta til bransjen. Ho meiner unntaket for kryptovaluta skaper uvisse om rammevilkåra.
 
Bransjen sjølv meiner unntaket skaper frykt hjå investorar for at politikarane skal finne på andre unntak i framtida. Det kan vere eit poeng. Stabile rammevilkår er viktig for all økonomisk verksemd.
 
Argumentasjonen blir ytterlegare svekka ved at bransjen sjølv har sterke økonomiske motiv for å snu regjeringa. Både kraftselskap og datasenter kan tene store pengar ved å tilby billig kraft til produsentar av kryptovaluta.
 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.

 

Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.

 

Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.

 

Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.

 

Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

 

Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.

I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.

 

Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning.

 

Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.
Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.

Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest. Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt:

Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.

 

Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.

 

– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.

 

å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk.

 

Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.

 

Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana.

 

Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.

 

I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:

 

– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare. Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.

 

Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.”
Bitcoin predicted to be the nail in the coffin of climate change https://www.forbes.com/sites/andreamorris/2018/10/29/bitcoin-predicted-to-be-the-nail-in-the-coffin-of-climate-change/?fbclid=IwAR3ewC-h24AVAz3hlFWoKkDYdl-wZdpdw0Gv8yf7fMoUnKKvmJ95lG1lVuA#5213180a745e

 

Bitcoin er en digital fiat-valuta som støttes av ingenting, og alt arbeidet som brukes til å lage Bitcoins er faktisk kunstig arbeid som er gjort komplisert og som stjeler store resurser og enorme mengder med strøm for å forhindre at Bitcoin kollapser. https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

Og kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:

“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

 

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

 

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

 

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.

 

Det finnes også andre, mer politiske argumenter.

Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres.

Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida.

Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

 

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det?
Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/
“The People’s Bank of China has revealed plans to have its sovereign digital currency ready in time for the 2022 Winter Olympics. The announcement comes as the Covid-19 pandemic has accelerated a shift away from paper money.

Limited trials are already underway in Shenzhen, Suzhou, Chengdu and the Xiongan New Area in the northern province of Hebei, said the central bank’s governor Yi Gang. He told reporters that China’s government plans to run pilot tests at Olympic venues, though there remains no official timetable for a release.” https://www.rt.com/business/489880-china-digital-yuan-olympics/?fbclid=IwAR2IORJHHBXYPUjtK8_BrhuX7CFFz7ii4ynVh7pjBJsOdBGdox6oHbCjjrc

 

End of UK coins and banknotes? New meassures mean Britain could be cashless in two years. MILLIONS of Britons are adjusting to shopping without cash as stores carefully reopen for business amid the nationwide lockdown, accepting only cards and contactless. https://www.express.co.uk/news/uk/1278656/coronavirus-uk-cash-payments-stopped-cashless-society-two-years-atm-withdrawals?fbclid=IwAR0qlt5Qk_F7DbnyE_-H8-p5oeyzDiDz6IF20f4V9G-thm29CCLzWRC6iww

Teksten fortsetter under bildet 
“When self-appointed fact-checkers intervene to try to stop people from accessing certain information, or to bully and controversialize those who report and read facts that are off the narrative powerful interests are trying to forward, it should be concerning to all.
 
It should make you wonder: who wants us to think this, why do they not want us to hear the information and think for ourselves– and why?” https://sharylattkisson.com/2020/04/facebooks-dangerously-fake-fact-checking/?fbclid=IwAR0WFkY8AYYQZc4kX81g3Ho5WKCL7RrlE_chWefLya5VH9I8k0r41yHwRwg
NVE er en stat i staten der politikerene har problemer med å få ut opplysninger de måtte ønske. NVE er primus motor for en parasittisk vindindustri og som vil koste oss forbrukere minst 40 milliarder, en vindindustri vi overhodet ikke har behov for fordi vi har vannkrafta. Du vil også høre at vindkrafta ikke lenger skal subsidieres i fra 2021, men stemmer det eller er det bare enda en løgn fra vindindustrien som de dekker over med avansert tåkeprat?
Teksten fortsetter under bildet

“Blue pill people”

Denne to minutters videoen MÅ DU SE!!!! Den er perfekt å vise til dem som tror blindt på det nyhetene og myndighetene formidler og som hater at man stiller kritiske spørsmål. Dette er et speil til dem.
“What it`s like to believe everything the media tells you” https://www.youtube.com/watch?v=QcUAG6t5aN8
“Google has said that this type of electronic surveillance data could be useful in alerting local health departments to identify the next potential COVID-19 hotspot combined with other forms of surveillance data routinely collected by government agencies on a local, state and federal level.5 The data will assist public health officials with targeting specific regions with messaging about the need to abide by social distancing rules and not enter parks or other public spaces where residents routinely gather.
 
Public health officials want to use the information to monitor populations in different countries as people start to return to school and work after COVID-19 quarantines are lifted to measure disease incidence in areas that are congested and heavily active.” https://thevaccinereaction.org/2020/04/google-will-track-cellphoneuserlocationstomonitorsocialdistancing/fbclid=IwAR0CoNcSH7vIjJP1bMv_DvKEJYe79me2fzoxxPFa7u4vwVw9jqnwSVuHo4Y

Dette har jeg stilt spørsmål ved tidligere (se bildet under her), nemlig hvor mange av dem som jobber i butikker der de betjener mye mennesker daglig har blitt syke av covid 19, og hvorfor de fleste av dem ike bruker munnbind? Hvor mange av dem som jobber i matbutikkene, bensinstasjonene, og andre butikker, for ikke å snakke om bussjåfører er det som har blitt innlagt på sykehus som følge av covid 19?

Slike tall ville jo gitt en indikasjon på hvor smittsomt covid 19 egentlig er. Man behøver ikke å være professor i epidemiologi for å skjønne at her ville man kunne ha hentet inn noen av de mest verdifulle tallen som viser hvor smittsomt covid 19 faktisk er.

Så hvorfor har ikke dette blitt gjort, eller har det det? I så fall hvorfor ligger ikke en slik undersøkelse offentlig ute slik at vi alle kan få innsyn i den?

Teksten fortsetter under bildet
“Den historiske kvelden da regjeringen i Danmark bestemte at landet skulle stenges ned, henviste statsministeren flere ganger til myndighetene og fastslo at det var myndighetenes anbefaling at samfunnet skulle stenges.
 
Dokumenter i saken forteller enn annen historie fastslår eksperter.
 
I dag er det imidlertid klart at Helsetilsynet ikke hadde lagt ned en så omfattende anbefaling.
 
Så sent som dagen før pressekonferansen 11. mars utarbeidet styret en liste over “mulige aksjoner” mot covid-19. Her var det aldri nevnt nedleggelser og tvangsinngrep.
 
I tillegg signerte Søren Brostrøm 28. februar en anbefaling som ifølge jurister betydde at generelle inngrep om danskenes frihet ble ekskludert – f.eks. tvangsbehandling og sperring av områder.
 
Bare i visse “spesifikke situasjoner” ga Brostrøm grønt lys for intervensjon.
 
Kjeld Møller Pedersen, professor i helsepolitikk ved SDU, sier regjeringen har misbrukt helsevesenets råd.
 
– Regjeringen gav inntrykk av at det var helsevesenets råd å legge ned. Men det er ikke sant, sier han.
 
Dagen etter pressekonferansen kom en nødlov som flyttet makten bort fra Statens helsetilsyn og over til regjeringen selv.
 
Dette vedtok parlamentet enstemmig på en dag.
 
Prosessen er dypt problematisk. Dette indikerer at statsministeren ikke har snakket sant til danskene, sier Sophie Løhde fra Venstre.” https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12151000/brostroems-papirer-rejser-tvivl-om-mette-frederiksens-forklaring/?fbclid=IwAR3eXMPMOMznJpJUoo2vNRCC21J6JSIhVJ-Y8o1npDJJRNZ_FpYj_-D6whA
“Vi har tidligere bedt statsministerens kontor om svar på følgende spørsmål:
 
Hvem anbefalte regjeringen å gjennomføre så omfattende tiltak?
Hvilken ordlyd hadde denne anbefalingen?
Hva slags konsekvensutredning ble gjort før tiltakene ble iverksatt?
Vi har ikke fått noe svar, ja ikke en gang kvittering på at spørsmålene er mottatt. Men det hjelper ikke å ikke svare. Spørsmålene vil bli stilt igjen og igjen, og særlig nå som FHI sier at de strenge tiltakene antakelig ikke var nødvendige og at de anbefalte å ikke ta dem i bruk.
 
Men det er jo ikke bare regjeringa som har påført landet kostnader på hundrevis av milliarder. Den har hatt full ryggdekning fra opposisjonen. Hele politikerkasten i Norge har stilt seg bak nedstengninga av Norge og suspenderinga av grunnlovsfestede rettigheter.
 
Statsministeren svarer ikke, men vi kan hjelpe henne litt på vei
Hvor var opposisjonen? Hadde de virkelig ingen innvendinger mot de mest drastiske tiltakene som er foretatt i Norge i fredstid?
 
Det har aldri noen gang skjedd i Norge eller noe annet land at man har møtt en epidemi med å stenge samfunnet. Da må vi få vite hvem som fant på denne politikken. Hvor kom den fra? Hvem fikk regjeringa til å gå imot de faglige rådene den fikk før 12. mars?
 
Hvor har mediene vært?
Men liknende spørsmål må stilles til norske journalister og medier. De har jo vært fullstendig «stalinistiske» i sin oppslutning om regjeringas stenging av Norge. De har ikke stilt ett kritisk spørsmål, det vi har sett, og enhver opposisjon mot denne politikken er blitt forsøkt mistenkeliggjort. Til norske redaksjoner og journalister må det være lov å spørre: Hvor har dere vært? Hvorfor har dere ikke gjort jobben deres?” https://steigan.no/2020/05/fra-handvask-til-hjernevask/
“Det er første gang i verdenshistorien at man har reagert på en virusepidemi med å stenge hele samfunn. Myndighetene både i Norge og andre land står tydeligvis klare til å gjøre det samme igjen. Men tilsier erfaringene at det er en riktig politikk? Har ikke lockdown ført til større skader på samfunnet enn det som kan forsvares? Til nå har menneskeheten basert seg på immunsystemet sitt for å bygge opp motstand mot sjukdommer. Når ble det feil? Vil ikke sosial distansering over tid kunne svekke immunsystemet og gjøre oss mer sårbare overfor epidemier?” https://steigan.no/2020/07/covid-19-42-prosent-av-dodsfallene-i-usa-fra-06-prosent-av-befolkninga/?fbclid=IwAR0r3GgevKfy4JABiUl2pod2hifYz-eMABzK6jAW1RZ-perc4zRQjFfLNTk
Teksten fortsetter under bildet
“Hvordan skal vi forsvare oss mot spredningen av falske nyheter i fremtiden? Er det i det hele tatt mulig slå tilbake mot aktørene bak falske nyheter, som bruker stadig mer sofistikerte metoder for å spre sitt budskap? Er det mulig å forvente at alle skal opptre som sin egen faktasjekker, eller finnes det bedre løsninger i teknologien?
 
Innledere:
 
Kristin Skogen Lund, konsernsjef Schibsted
Kjersti Løken Stavrum, direktør Tinius Trust
Christoph Trattner, leder MediaFutures v UiB.
Paneldiskusjon:
 
Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2
Silje Sjursen Skiphamn, faktasjekker i Faktisk.no
Knut Magnus Berge, NRK”
Det er mildt sagt interessant å se at denne boken i fra 1984, selv om den er en religiøs bok, at den omtrent beskriver tiden vi nå lever i perfekt. Anbefaler på det sterkeste å ta en titt på den:
 
“Og han gjør at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, får et merke i sin høyre hånd eller i pannen: Og at ingen kan kjøpe eller selge uten å ha merket, eller dyrets navn, eller tallet for hans navn.”
Boken kan leses i sin helhet gratis her:
Teksten fortsetter under bildet
“No, this Gates-driven agenda is not about money. It is about control. Control over every aspect of our daily lives, from where we go, to who we meet, to what we buy and what we do.
Once again, we are driven back to the question. Who is this person? What ideology is driving this quest for control? And what is the end goal of this quest?”
“On a recent “Ask Me Anything” thread on reddit, when asked “What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing?” Bill Gates answered: “Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.”
In his answer, Gates fails to mention that he has himself been instrumental in kickstarting and funding the research into the very type of digital certificates for vaccination that he is speaking about, or that these “digital certificates”—likely, at first, to be a digital marker linked to a biometric ID—could very well one day take the form of vaccine-implanted quantum-dot tattoos.
But, as in so many other aspects of the unfolding crisis, Gates’ unscientific pronouncement that we will need digital certificates to prove our immunity in the “new normal” of the post-coronavirus world . . .
GATES: Eventually, what we’ll have to have is certificates of who is a recovered person, who is a vaccinated person.”
“In January 2018, a report in The Tribune revealed that all of the details, including the name, address, postal code, photo, phone number and email, of all billion-plus Aadhaar-registered Indians, was available for purchase on WhatsApp for 500 rupees, or about USD$7.
The Unique Identification Authority of India that administers the Aadhaar scheme was then forced to admit that approximately 210 websites, including websites of the central government and state government departments, were displaying the list of government beneficiaries, along with their name, address, other details and Aadhaar numbers.
Even more worryingly, newly obtained documents show that the Indian government is integrating Aadhaar-collected data to create a “360-degree database” that will “automatically track when a citizen moves between cities, changes jobs, or buys new property” and integrate that data into a real-time geo-spatial database built by the country’s space agency, ISRO.
Only the most willfully obtuse could claim to be unable to see the nightmarish implications for this type of all-seeing, all-pervasive society, where every transaction and every movement of every citizen is monitored, analyzed, and databased in real-time by the government. And Bill Gates is one of those willfully obtuse people.”
“De snakker om å «hacke livets programvare» og de ligger godt an i kappløpet om å få kontrakt på de første vaksinene mot koronaviruset. ModeRNA Therapeutics har en teknologi går ut på å bruke vaksiner for å endre arvestoffene. Da de erklærte at de hadde gjort konkrete framganger med å utvikle en vaksine gikk aksjeverdien opp med 30 prosent på børsene i USA. Selskapet har fått økonomisk støtte fra Norge via CEPI og fra Pentagon. Mange forskere er kritiske til teknologien.
Vi har altså en høyrisikoteknologi som er drevet fram i lynhastighet av børsspekulanter og Pentagon i samarbeid. Teknologien går ut på angivelig å kurere sjukdom ved å endre arvestoffene på molekylnivå, og den er til nå ikke prøvd ut. Hva kan gå galt?Og ja, også er prosjektet altså støttet av Norge.” https://steigan.no/2020/05/borskometen-moderna-vil-utvikle-vaksiner-som-endrer-arvestoffene-vare/?fbclid=IwAR0zk4v5qJncpBAQhnb7B85ST1X9Z3Ix22WJX9lLZLraNeuZ-4_voPlgGog
Og den naturlige videre lesingen som viser hvilken teknologi som har kommet etter at boken jeg linker till i hovedtråden kom ut, skrevet av en annen forfatter som ikke har en religiøs infallsvinkel, så må man lese denne boken https://www.adlibris.com/no/bok/spychips-how-major-corporations-and-government-plan-to-track-your-every-purchase-and-watc-h-your-every-move-9780452287662

 

“Gjennom nettets magi er nok de fleste unge kjent med den berømte åpningsscenen i  Casablanca, filmen fra 1942, der to politimenn stopper en sivilist i den «gamle mauriske bydelen» i det nazi-okkuperte Fransk Marokko og ber ham om hans «papirer». Etter å ha unnlatt å presentere de nødvendige dokumentene, blir han blir ført bort med en gang. Scenen har blitt brukt siden den gang som en populær referanse til statens stadig stadig mer inngripende hånd, som nå er på grensen til å oppnå et kontrollnivå over folks bevegelser som gjør de enkle nazistiske metodene gammedagse.

Et britisk cybersecurity-selskap, i samarbeid med flere teknologibedrifter, ruller nå ut COVI-PASS i 15 land over hele verden, et «digitalt helsepass» som inneholder Covid-19-testhistorikk og annen «relevant helseinformasjon». I følge selskapets nettsted er passets mål «å trygt komme tilbake i jobb» og gjenoppta «sosiale interaksjoner» ved å gi myndighetene «oppdatert og autentisert helseinformasjon.»

Disse målene gjenspeiler nøyaktig hva Bill Gates har fremmet siden starten av Covid-19-nedstengningen. I en kronikk skrevet av Gates i april, forklarer datanerden/filantropen sin støtte til de drakoniske tiltakene som er innført som svar på viruset, og foreslår, i likhet med en mafiaboss i gamle dager, løsningen på disse bevisst innførte problemene. Ironisk nok begynner Gates argumentet for bruk av masseovervåkning og overvåkningsteknologi i USA ved å si at «foreløpig kan USA følge Tysklands eksempel»; Deretter fremhever han fordelene ved «frivillig bruk av digitale verktøy» så vi kan «huske hvor vi har vært» og kan «velge å dele det med uansett hvem som kommer for å intervjue deg om kontaktene dine.»” https://steigan.no/2020/06/immunitets-passet-covi-pass-skal-rulles-ut-i-15-land/?fbclid=IwAR3ixiMIT5XPUIUmx-_kH1En-bIpOrUD65biglPnh9sPw1IX7DWhxl0hYRo

Du kan da skjønne det at hvis man får økonomisk støtte fra noen så blir man selvfølgelig helt objektiv, man må bare huske å IKKE stille kritiske spørmål rundt den man har fått den økonomiske støtten i fra. Jeg snakker altså her om den nye “objektiviteten”:
 
“Det kunne jo vært interessant om magasinet Journalisten kunne ha fulgt opp sitt oppslag fra 2014 for å finne ut hvor mange av deres medlemmer som har fått Gates-penger, og hva prosjektene har dreid seg om. En ting er sikkert: Det er vanskelig å finne medier som er mer nesegruse i sin beundring for Bill Gates enn nettopp norske medier. Har penger påvirket dem til det, eller er de slik av ren overbevsining?”

 

Odd Egil Rambøl:

Røe Isaksens «avbyråkratisering»
 
“«De som trenger penger nå og ikke har sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp nå». Disse ordene fra arbeids- og sosialminister Røe Isaksen avslører at han mangler helt elementære kunnskaper om reglene for sosialhjelp. Han avslører også at han tror at man bare trenger å knipse med fingrene, så renner det penger fra sosialhjelp inn på konto.
 
Han vil altså pålegge dem som har rettigheter å dokumentere og søke enda en ordning, som har sine egne kriterier for saksbehandling og vilkår for utbetaling, deriblant salg av eiendeler. I tillegg kan NAV kreve sosialhjelppengene tilbake, når dagpengene en gang dukker opp.
 
Først skal altså NAV saksbehandle søknaden om dagpenger, deretter søknaden om sosialhjelp, deretter kreve tilbakebetaling av sosialhjelpen – når dagpengene en gang dukker opp. Var det noen som snakket om avbyråkratisering?” https://frifagbevegelse.no/nyheter/arbeidsministeren-om-forsinket-lonnskompensasjon–de-som-trenger-penger-na-bor-soke-om-sosialhjelp-6.158.702774.78bbc329c7
“Naomi Seibt har fått böter, för fel åsikter om klimatet i Rhine Westphalia (Nordrhein-Westfalen) i Tyskland. Hon har av många framställts som en ”anti-Greta”” https://bladet.se/miljo-klimat/tonaring-har-fattboterforfelasiktomklimatet/fbclid=IwAR1GqzvBsSmroFw6PFIbMClcbHbWSnePPy6aPuxxOcf6YgJMMFKugeXD-0
 
“The answer to bad speech is not censorship, the answer to bad speech is more speech. We have to exercise and spread the idea that critical thinking matters, now more than ever, given the fact that lies seem to be getting more popular.”
Edward Snowden
 

 

“FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qL0VwL/fhi-direktoeren-advarer-mot-ny-nedstengning-av-norge?fbclid=IwAR1yCVwexWzVBX0XdAvXAxh6u6D4lAm0Bk-BB-nMSnmH0rGGROiUFBJu1co

 

Høie utreder portforbud https://steigan.no/2020/05/hoie-utreder-portforbud/?fbclid=IwAR0AIaKOkW36pW9n1GigBdaykUlEd3DcnWiucQWXkRdYEJILiHlbB3Ow8Bk

Dette vil bli hverdagen for de fleste. Nå har arbeidskjøperne tatt kontrollen ved hjelp at den sittende makta, og tror du at dette ikke vil ramme deg, så vær så god, lev i lala land du. Og alle som ikke gjør noe for å få stoppet dette, de fortjener å få overkjørt arbeidsrettighetene sine:
 
“I perioden 12. mars til 12. mai er det imidlertid mye å forberede før sommeren, inkludert vedlikehold. Ifølge Aftenposten ble minst ti utenlandske arbeidere igjen på øya, og etter én uke fri ble de innkalt til møte med Forsberg.
 
Flere av arbeiderne har snakket med avisa og fortalt hvordan de følte seg presset til å jobbe opptil 70 timer gratis, det ble kalt dugnad.”

“Nå er storselskapene i ferd med å saksøke land for eventuell profitt de har mista av koronatiltakene. Norge bør si opp ISDS-avtalen før de stikker av med resten av skattepengene våre.Selskapene angripe lover og politiske tiltak som hindrer dem i å profitere på sine investeringer. Bestemmelsen dreier seg om fremtidig profitt, det vil si at selskapene kan kreve erstatning for tap av det de tror de ville ha tjent på investeringene i fremtiden.” https://attac.no/2020/04/28/kriseprofitorene-oppfordrer-storselskapene-til-a-saksokelandforkoronatiltak/fbclid=IwAR02kuKdCuKYOKEXFEVsxh42bYIvVtOrvbiDhnMvMYBBVmcCYMic7KmL0Ug

Teksten fortsetter under bildet
Hvis Adolf Hitler, Mao og Stalin hadde levd i dag, så ville de beundret de som nå gradvis innfører diktaturet. Og det positive for alle dem, dvs flertallet av folk flest som higer etter dette, de kan nå åpenlyst ta på seg hirdeuniformen som de ikke lenger trenger å skjule bakerst i kleskapet. Nå kan de stolt kle den på seg og ta ut til gatene slik at de og deres frender kan feire det kommende diktaturet.
 
“Uten forhandlinger med sivile fagforeninger i Forsvaret ble det før helgen lagt fram et forslag til en vidtrekkende forskrift som etter planen skal hastebehandles av regjering og Storting.
 
Sivilt ansatt skal blant annet kunne bli beordret til å være i militær leir og forbys private reiser, alt med formålet å «opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon».
 
LO-forbundet NTL reagerer kraftig mot både Forsvarsdepartementet (FD) sitt konkrete forslag og de manglende forhandlingene i forkant.”
 
“Uten forhandlinger med sivile fagforeninger i Forsvaret ble det før helgen lagt fram et forslag til en vidtrekkende forskrift som etter planen skal hastebehandles av regjering og Storting.
 
Sivilt ansatt skal blant annet kunne bli beordret til å være i militær leir og forbys private reiser, alt med formålet å «opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon».
 
LO-forbundet NTL reagerer kraftig mot både Forsvarsdepartementet (FD) sitt konkrete forslag og de manglende forhandlingene i forkant.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/03/31/195664829/forsvaret-vil-forby-sivile-a-reise-pa-fritida?fbclid=IwAR39cVLZCfP0n_nHJCkL095bzbkmnLDvFPIAuRY9CIQmxwyRraTatI0KjBs
“Tens of thousands of Covid-19 tests have been double-counted in the Government’s official tally, public health officials have admitted.
 
Diagnostic tests which involve taking saliva and nasal samples from the same patient are being counted as two tests, not one.
 
The Department of Health and Social Care and Public Health England each confirmed the double-counting.
 
This inflates the daily reported diagnostic test numbers by over 20 per cent, with that proportion being much higher earlier on in the crisis before home test kits were added to the daily totals.
 
Almost 350,000 more tests have been reported in Government data than people tested since the start of the pandemic.
 
The discrepancy is in large part explained by the practice of counting salvia and nasal samples for the same individual twice.” https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/tens-thousands-coronavirus-tests-have-double-counted-officials/?fbclid=IwAR34T7Tgeb-uMYmnXeMm8hI5KZ9KbBwEFTJ4LFsE-LlfGMCCucjZMcYFs9M
“I Norge er var pr. 18 mai 3571 inngrep p.g.a kreft kansellert. På verdensbasis var 2,3 millioner kreftoperasjoner kansellert. Videre er undersøkelser for å oppdage og kartlegge kreft i stort omfang blitt kanselert.
 
Dette illustrerer bare LITT av de negative konsekvensene av koronatiltakene.
 
Og hvor mange dør nå av kreft. Det vet vi ikke.
Fordi hvis en kreftpasient dør av ubehandlet,udiagnostisert kreft, men med et koronavirus,så registreres vedkommende som død av Covid 19 og ikke av kreft.”

Alle forbindelsene dette bildet viser at Bill Gates har dokumenterer Vanessa Beeley ut til fingerspissene i sine to utmerkede artikler under bildet:

 

 

 

“Våre nye “venner”, som både Bill Gates og Hillary Clinton og WHO, FN ledere er selvsagt pinlig klar over at Norge har verdens største pensjonsfond som inneholder MYE penger. Denne kapitalen tilhører dog det norske folk, ikke ymse “nye venner” i utlandet. Det er unødig å minne om hvilken astronomisk grad av korrupsjon som flyter internasjonalt, ikke minst innen uhjelpen. I Afrika kritiseres uhjelp for å være vestlige menneskers maktmiddel for å fortsette å styre Afrika gjennom korrupsjonspenger. Denne type uhjelps-rasisme bør vi få slutt på.

Janne Haaland Matlary spør regjeringen: Hvorfor denne barnslige tonen? Hvor er den politiske rasjonaliteten og skarpheten blitt av? Vi trenger den mer enn noensinne, men den er like usynlig som viruset. Staten betaler det meste, vokser seg enda større i næringslivet, alle blir nærmest klienter hos den store staten; og mediene er kritikkløse til den store staten.” https://www.hannenabintuherland.com/europa/corona-skandalen-norsk-okonomisk-kollaps-svaert-forverret-av-ekstreme-coronatiltak/fbclid=IwAR1TJIfhLI0AI2ANdmMKZRC1dmG_tU08PIbWdQgYjXsDrW1oYBosYHZJ7A0

Aldri har vel Bjørneboe sin ord vært sannere og mer korrekt enn i dag:
 
“Vi lever i en tid av meningsdiskriminering. Vi er endelig kommet til FORMYNDERMENNESKETS TIDSALDER. Spør man fascisten om hva som er det viktigste i hans system; så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Spør man sosialisten om hva som er det viktigste, så vil man få svaret: At den enkelte tilpasser seg helheten i samfunnet. Det finnes i det hele tatt intet annet svar.
 
Tilpassningen er veien til lykken. Og de som ikke skjønner dette, dem må man hjelpe til å forstå det. Det er til deres eget beste. Vi er på vei til helt å miste evnen til å tenke oss inn i andres meninger, vi ser på dem som sykdom, som forbrytelser, disse avvikende meninger.
 
Derimot finner vi det helt naturlig at de politiske partier praktisk talt alltid stemmer enstemmig, uten dissentere, bare efter partiparolen. Hvis en eller annen 1. mai-taler i år hadde nektet å godta ferdig manuskript til sin tale da ville han blitt ansett som udemokratisk og ulojal.
 
Man må få lov til å bemerke at nettopp det som kan holde et demokrati levende er representantenes rett og vilje til å stemme mot sitt eget parti hvis deres individuelle samvittighet krever det. Vi skal få oppleve at jakten på de annerledes tenkende stadig vil anta mer effektive og raffinerte former. Det vil begynne på fødselsklinikken, fortsette i skolen gjennom lærebøkene og avsluttes gjennom presse og kringkasting.
 
Jeg TAR meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man TAR seg den. Ingen gir oss frihet; vi må ta den selv. Ingen får mer frihet, virkelig frihet, en han eller hun selv erobrer. Dette gjelder den ytre frihet, men det gjelder i enda meget høyere grad den indre. Det gjelder her selve frihetens IDÈ. Det er den som mangler.”
Staten og byråkratiets brystevern anno 1967 av Jens Bjørneboe
https://olehartattordet.blogg.no/1443533738_staten_og_byrkratiets.html

 

“Ytringsfriheten er den port hele fremtiden må gå gjennom. Holdes ikke denne port åpen, kan man tenke seg en verden i fullstendig mørke som truer oss fra alle kanter, hvis vi ikke forsvarer åndsfriheten.

Det betyr at ytringsfriheten i dag er det aller viktigste punkt å forsvare i verden. Bare i ly av den kan de øvrige nødvendige ting finne sted. Det er DEN forpost vi må holde.” https://olehartattordet.blogg.no/1447510890_jens_bjrneboe_og_ytri.html

“Vi framhever ytringsfriheten som et umistelig gode uten å erkjenne at denne retten også innebærer et ansvar. Ytringsfriheten er ikke en fin, kostbar porselensting som vi er stolte av å ha stående høyt plassert på en hylle. Den er et redskap hvis verdi er avhengig av at den er i daglig bruk.

En trenger ikke forstørrelsesglass for å se at flertallsdemokratiet ikke lenger er en selvfølge. Observasjonen gjelder ikke bare Norge; det er blitt et internasjonalt problem. I de fleste land er flertallsdemokratiet utsatt for påkjenninger som man bare for noen få år siden ikke tenkte seg muligheten av. Vi har kommet dit hen at demokratiet som institusjon ikke består av seg selv, men trenger et effektivt forsvar. De som fortsatt ønsker å bevare flertallsdemokratiet må være klar til en aktiv, personlig innsats for å hindre at det tar skade.” https://olehartattordet.blogg.no/1442157589_den_beste_talen_som_n.html

Det sier seg selv at nå er politikerne desperate når de setter ned stemmealderen. Med tanke på at hjernen ikke er ferdigutviklet før man er 25 år så burde stemmeretten heves og ikke senkes https://www.nrk.no/norge/her-er-forslagene-til-endringer-i-valgordningen-1.15031276?fbclid=IwAR2DkEbBt0kaz-lOIjpxFD2Dajr6RyzQ3xFVgKhsw9w97E3-xu7BXdTzc70
 
“Det er frontallappene som kan spille oss et puss før vi er 25 år. Det er i frontallappene hjernen styres og administreres med hensyn til planlegging, gjennomføring og kontroll av hvordan vi oppfører oss. – Denne delen av hjernen utvikler seg aller senest. Vi tror denne delen er viktig for planlegging, beslutninger og impulsivitet. Det er store individuelle variasjoner, men gjennomsnittlig er ikke denne delen ferdig utviklet før vi er 25 år, sier professor i nevrovitenskap på NTNU, Edvard Moser, til Aftenposten.no. Ved hjelp av bildegenerering av hjernen har man kunnet se en gradvis vekst av nerveceller, som først i 20-årene fullføres i frontallappene.”
Hovedårsaken til at vi nå ser at bakvendtland blir sett på som det normale finner man i boken til den irske psykologen Ian Hughes som uten tvil er den viktigste boken man i dag kan lese. Uansett hvor høy utdannelse man har innenfor sosiologi og psykologi så vil man ikke klare å komme til en korrekt konklusjon som forteller oss hvordan og hvorfor vi har havnet i den situasjonen vi nå er i med mindre man leser boken til Hughes. Tittelen på boken er “Disordered minds. How dangerous personalities are destroying democracy” utgitt 2017. Boken kan lastes ned gratis på zlibrary.

 

 


Kan dette være hovedgrunnen til at regjeringa vil hemmeligholde koronakommisjonens rapport i 100 år https://www.dagsavisen.no/debatt/hundre-ars-hemmelighold-1.1744782?fbclid=IwAR3TVg9G4IWw3SaCzZZXaS7RqBPT2wwGIQsFRV2ekQL8M-YKbw30SvZDNFU
 
Denne videoen på 22 minutter må sees (se link i slutten av teksten), og det er en god grunn til at den har blitt fjernet. Her forklarer Dr. Carrie Madje (ei utrolig modig dame) hvor farlig den nye vaksinen til Bill Gates er, at den ikke er prøvd ut, men skal prøves ut på oss, og DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) er også med på denne djevelskapen. Vaksinen kan endre oss som mennesker og IKKE i en positiv forstand. Må sees og deles!
 
“Via diverse linker i dette dokumentet, kan du fremdeles få med deg Dr Carrie Madje’s video om mRNA vaksine mot Covid-19, som ble sagt å være en av de viktigste videoer å få med seg i denne tiden.
 
Videoen er lastet opp 16.7. på Madje’s youtube canal. Den ble delt i vår facebookgruppe «Fri Media» i går, men fjernet av facebooks faktasjekkere natt til i dag. I videoen snakker Madje om den planlagte mRNA vaksinen, hvordan den vil manipulere våre gener og hva følgene av dette vil bli.
 
Det kan se ut som at hennes kanal på Youtube nå er tatt ned, i skrivende stund er den ikke lenger å finne. Videoen ligger fremdeles på andre youtube kanaler, men de kan raskt forsvinne derfra også.
 
Gledelig er det da å bekrefte at samme video finnes på vimeo, link finner du her, COVID Vaccine facts, what you need to know, a warning from dr Carrie Madje.
 
Den ligger også her på awakening channel, New DNA Vaccines Warning.
 
Og her, på Youtube, Official Information Page, Dr Carrie Madje’s Urgent! Warning on 2020 Covid Vaccine
 
Til sist, her er en link fra Bitchute, Urgent information on Covid vaccine”

Faktisk.no er ikke objektiv, hvis de var det så ville de vist oss hele bildet og ikke bare fragmenter

 

Faktisk.no viser stadig sitt sanne ansikt nemlig at de ikke er ute etter å finne sannheten, men å spre propaganda. Her har de nøye plukket ut fragmenter som skal understøtte deres konklusjon, mens det hele bildet det overser de fullstendig.

“Flere har tatt til orde for å bruke norsk flagg istedenfor en nål som symboliserer FNs bærekraftsmål. Før det ble FN-nålen omtalt som «Quisling Pins» og bærerne av den som «landssvikere« i ytterliggående miljøer i sosiale medier.” https://www.faktisk.no/artikler/PGq/motstanden-mot-fn-nalen-startet-i-ytterliggaendemiljoerfbclid=IwAR0K5rgRtIldRFoLkNGxWovN_HjNvJod7CL9F9CjKWCSnoORCPKzor6yHs

Anbefaler å lese artiklene under her, slik at man klart kan se hva faktisk.no unnlater å snakke om i denne sammenhengen. Det er nemlig en himmelstor forskjell på å fremstille fragmenter som et helt bilde og faktisk vise hele bildet. Dvs å vise til hvem som har makta i FN og hvem som i realiteten styrer denne organisasjonen.

 
“Hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN” https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/
 
“Storkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030” https://steigan.no/2019/07/storkonsernene-tar-enda-mer-kontroll-over-fns-agenda-2030/
 
“Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY
“Egeberg fortsetter å insistere på at vi hadde mulighet til å svare på henvendelser fra Faktisk.no. Det er godt mulig det ser sånn ut fra hans posisjon. Men min virkelighet var at jeg satt koronafast i Italia med dårlige kommunikasjonslinjer og først fikk lest mailene fra Faktisk et kvarter før deres deadline. Da varslet jeg redaksjonen om at jeg ville svare dagen etter. Men de fant ingen grunn til å gi meg utvidet frist.
 
Nå viser det seg at det ikke hadde spilt noen rolle heller, for som Egeberg sier: «Han hadde full anledning til å svare på våre henvendelser, uten at dette ville endret på vår konklusjon«. Så mye for den tilsvarsretten.” https://steigan.no/2020/06/egeberg-snakker-faktisk-usant-til-klassekampen/?fbclid=IwAR1vyVA0nudxEVcTRp5JDhglONrBI9xiXwqqLj9gmX8M1D6U2tq-KRE91hA
“Da Faktisk.no kontaktet Naturfilmkanalen 2. juni 2020 og ville «faktasjekke» Naturfilmkanalen sin dokumentarfilm Økonomibløffen syntes vi det var positivt, fordi det kunne bidra til å sette fokus på de økonomiske problemstillingene vi beskriver i filmen.
 
Disse har stor økonomisk betydning for svært mange mennesker i Norge.
 
Prosessen omkring «fakta-sjekken» har imidlertid gitt oss grunn til bekymring over den måten Faktisk.no opptrer på. Det gjelder deres bruk av kilder, som i hovedsak er dokumentarens motstandere. Det gjelder også det manglende grunnlaget for Faktisk.no sine påstander, måten de argumenterer på og, ikke minst, selve prosessen rundt tilsvar til deres påstander.
 
Gjennom sitt medlemskap i den internasjonale sammenslutningen av faktasjekkere (IFCN), er Faktisk.no pålagt å være strengt nøytrale og upartiske. Når Faktisk.no løper rett til dem vi kritiserer for å finne sine sannhetsvitner blir det vanskelig å se hverken nøytralitet eller upartiskhet i deres «faktasjekk» av dokumentarfilmen Økonomibløffen.”https://journalisten.no/debatt-dokumentarfilm-faktasjekk/faktisk-sin-faktasjekkerfaktiskfullavfeil/419956fbclid=IwAR0P8RN0gWPclddMubpEZzD0X9DbzY3JKtz7KnxXEJDiFvZOpw-UfqjhnWQ
“Så kan ein spørja om ikkje ei nettside som sjekkar faktapåstandar, likevel kan føra noko godt med seg? Ja, men ei slik nettside må drivast av folk som verkeleg kan ulike fagfelt og ikkje bryr seg om å vinkla saker slik faktisk.no gjer.
 
Vinkling er ikkje faktasjekk, men journalistikk, og det har vi alt aviser til. Dessutan må ei slik nettside sjekka alle sider systematisk og på basis av faste kriterium.
 
Men sånt kostar store pengar og krev noko heilt anna enn faktisk.no. No bør eigarane løyva pengar til ei forskargruppe som systematisk kan gå gjennom det faktisk.no har halde på med dei siste tre åra. Min kommentar er basert på eit inntrykk og kan sjølvsagt ikkje nyttast som forsking. Få fakta på bordet.”

“Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom.” Michel de Montaigne