Gratis bøker til alle

30-åring skutt i hodet : pressens frivillige slaveri

4, 3, 2, 1, fire! : historien om Andøya rakettskytefelt gjennom 40 år : med nasjonal og internasjonal romforskning ved hjelp av raketter, ballonger og bakkeinstallasjoner

6-åringen – fanget ? : essays og dokumentasjon fra kampen mot skole for 6-åringer

“Amerikanske bombefly av typen B-52…” : Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975

“Av hensyn til rikets sikkerhet -” 1990

A.S W. Jordan børste & penselfabrik i årene 1937-1962

Advokater, dommere og kjeltringer : sannferdig fra rettslivet 1987

Afghanistan : søkelys på et folkemord : studiebok

Albert Einstein Tanker og meninger : fra mine senere år

Alkoholen som gift og som legemiddel : alkoholspørsmålet fra farmakologisk synspunkt

All makt til velgerne : om folkeavstemninger og desentralisering 1991

Alternativer til antibiotika

Amalgam og sykdom

Arbeidet gjør de andre : de intellektuelle som presteskap

Arbeidsfolk på flyttefot : erfaringer fra Norge og EEC-land : konsekvenser av “økonomisk vekst”

Arkeologiens gårdsforskning og utformingen av en norsk identitet

Ask i norsk natur og tradisjon

Bakgrunnen for fluorkampanjen, eller Når storindustrien søker et marked

Bankenes bank : Verdensbankens imperium gjennom 50 år 1994

Bankmetal, særligt om den tydske Rigsbanks metalliske Dækning og Forhold siden dens Stiftelse 1875 : Foredrag holdt i den Statsøkonomiske Forening i Kristiania 30te October 1885

Barkebåt og kongleku : tradisjonelle barneleker med ville vekster

Barnehagene – de nye misjonsmarker?

Barnet i konsumtionssamhället : nordiskt seminarium om “barnet i konsumtionssamhället” : Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland den 3-5 april 1979

Bestikkelser, smøring og gaver 1993

Bistand eller børs? : næringslivets rolle i norsk u-hjelp 1993

Blad av hermetikkindustriens historie. Hefte 6

Bladcentralen 50 år : bedriften som får lesestoffet frem

Blev Amerika narret ind i krigen?

Blow out! : norsk oljepolitikk : penger foran sikkerhet?

Boken om teknokratiet

Bruk av musikk i massemediene

Budbringerens dilemma : om ytringsfrihet, presseetikk og redaktøransvar

Bygdemøllene i Norge

Cholera i Christiania i 1866 : Beretninger til Sundhedscommissionen

Cold economic warfare : the creation and prime of CoCom 1948-1954

Da barna tok makten

Dagens mening : bruk av meningsmålinger i journalistikk

Dansen rundt hurtigruta

Danske sagn, som de har lydt i Folkemunde : udelukkende efter utrykte kilder. 6:2 : Hekseri og sygdomme

De tre bukkene : Saga, Norsk Hydro og Statoil : fra nasjonal beskyttelse til internasjonal ekspansjon

De tre bukkene : Saga, Norsk Hydro og Statoil : fra nasjonal beskyttelse til internasjonal ekspansjon

De var Furre var : maktspill og spionmistanke – et hemmelig nettverk i selvforsvar

Den arbeidsfrie klasse : en økonomisk studie av institusjoners utvikling

Den billige arbeidskraften

Den dømmende makt og flukten fra den demokratiske politikken

Den forfulgte journalist

Den gamle urtegård : lægeurter fra middelalderen

Den globale kapitalisme i krise : trusselen mot det åpne samfunn

Den herlige urteboken fra 1628

Den herskende klasse : en studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur. B. 2 1976

Den narsissistiske kultur Cristopher Lasch 1982

Den Norske public relations klubb : 1949-1959

Den norske Skoles Kamp mod Nazismen

Den økonomiske tenkning i Danmark-Norge på 1700-tallet : Ludvig Holberg, Erik Pontoppidan, Otto Diderich Lütken

Den politiske Korruption og Botemidlet derimod : Foredrag holdt i Studentersamfundet den 25de Oktober 1902

Den røde terror : historien om sovjetsystemets hemmelige tjenester 1994

Den samfunnskritiske ungdomsromanen

Den sosial-hygieniske tenkemåten

Den stolte sliter : skog- og landarbeiderne 1900 til 1990 : en kamp for likeverd

Deres business er krig : det militær-industrielle kompleks i USA 1985

Deserteringer fra den tyske okkupasjonshæren i Norge 1940-1945

Desinfeksjon av drikkevann : ultrafiolett bestråling

Det brenner : Dimitrov og riksdagsbrannen

Det farlige maktmennesket

Det norske “Pentagon” : Forsvarets øverste ledelse 1961-1970

Det organiserte vanvidd : våpenkappløp og verdenssult

Det store sviket : krigsseglarane og fedrelandet

Det svarte marked : trusel [sic] eller velsignelse?

Det sveitsiske demokrati : landet uten partiregjeringer og ministerkriser : med folkeavstemninger som øverste kontrollmyndighet 1945

Diktaturet Norge

Distriktslægers og Privatlægers offentlige Gjøremaal : etter Norsk Medisinallovgivning

Djævelen og hans Engle

Djævelens naturhistorie

Dødens kjøpmenn : om internasjonal våpenhandel 1991

Dogmer kontra fredspolitikk

Dokumentarfoto : – hva aksepteres av endringer?

Drikkeskikker

 “Du har så lite klær på deg” : om kvinnelige journalister i intervjusituasjoner

“Dårlig” lesning under parafinlampen

Eiendomsret og statsmonopol : om statens ret til uden erstatning at indskrænke eiendomsraadigheden, særlig i det øiemed at gjøre en virksomhed til statsmonopol

Elektromagnetiske felt og EMC : håndbok

Elektromagnetiske felt og helse

Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter

Elitenes opprør og sviket mot demokratiet Cristopher Lasch 1996

En god desk – hva er det?

En kilde til nytte : etikk for intervju og maskerte metoder

En landevei mot undergangen : utryddelsen av taterkulturen i Norge

En ny økonomisk verdensorden og Norge 1977

-enn all din kunnskap drømmer om, Horatio! : nye perspektiver i tradisjonsforskningen

Erindringsord til Forelæsninger over Læren om den erhvervede Uimodtagelighed for Smitsoter : holdte ved Københavns Universitet, September 1897, for Lærere ved de danske Folkehøjskoler

Et helsevesen på sotteseng? : nye perspektiver på sykehusledelse

“Etter det vi forstår på politisk hold- ” : politikere og massemedia

Etterforskning av polititjenestemenn som er anmeldt for rettsstridig atferd i tjenesten

Evas visdom : tradisjonelle hemmeligheter om svangerskap, fødsel og morsgjerning

Falstad : en konsentrasjonsleir i Norge : et glimt av helvete

Familiejuveler : tungtvann, våpen og CIA

Fandens efterlatte papirer

Fangevoktere i konsentrasjonsleire : en sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i “serberleirene” i Nord-Norge i 1942-43

Farene ved kjemiske og bakteriologiske (biologiske) våpen

Farge : illusjon, persepsjon, teoriar, komposisjon, praktiske bruksområde, symbolikk, påverknadskraft

Farsotter og lægekunst gjennem tiderne

Farveenergi : det handler om å leve

Fjernsynets plass i dagliglivet

Flukt til friheten : fra nazi-dødsleire i Norge

Fluor mot tannråte, et farlig feilgrep : historien om rottegiften som ble menneskeføde

Folkemedisin fra hele landet

For døve ører : vold- og makt-ofrene, psykiatrien og den store taushetsplikta

Forbrytelser mot vårt økonomiske system : utroskap, bestikkelser og investorbedrageri 1995

Forhandlinger om erfaring : T’ai Chi som tradisjon og praksis i en norsk kontekst

Formynderstaten

Forskning på sparebluss? : en analyse av situasjonen for driftsmidler til medisinsk forskning

Forskning, skrytealbum eller viktig informasjonskilde

Forsøg paa at bestemme Grændseskjellet imellem Trykkefrihed og Trykkefrækhed : helliget alle Frihedens sande Venner

Forsømte eller forbryterske? : barnevern og kriminalitetskontroll i etterkrigstida

Forsvaret og pressen : krig og sensurordninger : ny teknikk : profesjonaliseringen innen pressekorpset : forsvaret taper på informasjonsfronten : overdreven hemmlighold [sic]

Fra gran til garn : rayonullkurset

Fra holdning til underholdning : en dokumentasjon av hvordan underholdning har fortrengt informasjon i norske medier i perioden 1965-1995

Fra statsdirigering til statsbankerott : skremmende spor fra monopolenes århundreder 1957

Frelst eller forført? : om “hjernevask” og psykologisk påvirkning i ny-religiøse sekter 1985

Frontlinjebyråkratene og det teknokratiske mistak

[Frost i …] : Vannverkenes frostproblemer og forslag til reduksjon av grøftedybden

Funky business : med talent danser kapitalen

Fusk i forskning : en bibliografi

Fusk i forskning : en studie av uredelig og diskutabel forskning ved norske universiteter 1997

Gamle selskapsleker for voksne og barn

Generasjonskløften som ble borte : ungdom, innvandrere og kultur

Gjenmæle og Commentar til Anonymens “Sandfærdige Beretning om Dannemarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge fra Aar 955 indtil 1814, eller fra Hakon Adelsteens Krig med Harald Blaatand indtil Fredsslutning i Kiel”

Gjenoppdagelsen av det indre univers

Gjøkungen : skal Statoil styre Norge?

Globaliseringen og nasjonalstaten

Globaliseringen og norske selskapers etableringer i utlandet : virkninger på maktfordeling og demokrati i Norge

God informasjon er gull verdt

Goder og maktforhold på Island i fristatstiden

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker : en granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945-1975 : utredning fra kommisjon oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2001 : avgitt til Helsedepartementet 17. desember 2003

Grasrothåndbok

“Grashopper og elefanter” : det amerikanske nederlaget i Vietnam

Gratis mat av ville planter : med oppskrifter av Juliane Solbraa-Bay

Grenser for staten? : om makt, penger og kommunikasjon som styringsinstrumenter

Guatemala : blod, honning og Coca-Cola Per Aslak Ertresvåg 1992

Gud og fedrelandet : studier i hundre års skolepropaganda  

Gud og grønne skoger : en undersøkelse av sammenhenger mellom religiøsitet og miljøvernengasjement

Gudefisk og sjødjevel : fisk og fisking i vår folketradisjon

Gullet og pengene

Guyana massakren : øyenvitnets egen historie (Sannsynligvis en propaganda bok)

Hageselskapets store urtebok : hvordan dyrke og bruke urtene fra hagen

Han sad i prisonen – : sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814

Håndbok i urtemedisin : slik bruker du urter til behandling av vanlige plager

Håndverk – teknikk – kunnskapsoverføring

Håp som brast Attentatet mot president Reagan og hva massemedia ikke har fortalt 1986

Helsesvikt : en senfølge av krig og katastrofe

Hildegard av Bingens urtehage : Hildegards bruk av legende planter og ville vekster i middelalderens tradisjon

Hjem til Stalin : skjebnen til 83000 russiske krigsfanger i Norge 1945

Hjerter, ikke hjerner i skolen

Hopi : de som følger fredens vei

Hør her, lille mann – Wilhelm Reich

Hungeren som levebrød

Hurtigbåten MS Sleipners forlis 26. november 1999 : rapport fra undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 1. desember 1999 : avgitt 8. november 2000

Hva vil nyhetsmediene? : søkelys på nyhetsmedienes etiske målsetting

Hvem eier norske massemedier?

Hvor fritt et land? : sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre

Hvordan vi ble lurt : om Bernkonvensjonen som rovdyrpolitisk verktøy

Hvorfor går det galt? : om stoffmisbrukerne og “ekspertene”

Hvorledes beskytter man sig mod Infectionssygdomme? : med specielt Hensyn til Difterit, Plettyfus, Skarlagensfeber, Lungetærning, Mæslinger, Kolera, Koldfeber, Koper etc. etc

Hydrogen som fremtidens energibærer : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2003 : avgitt til Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet 1. juni 2004

I år kan du våge alt, prøve alt- : en studie om kjønnsroller i norsk ukebladreklame, fra 1965 til 1985

I hellig tjeneste : om Norge, Israel og fem kanonbåter

I helstatens grep : kornmonopolet 1735-88 2000

I liv og død : dråper av blodets historie

Identitet som dreper

Ideologisk kamp og psykologisk forsvar

I-hjelpen : om de fattiges bistand til de rike

Ikke bare maskiner : historien om IBM i Norge 1935-1985

Ilden fra vest : tekster fra keltisk fromhetstradisjon

Indoktrinering eller politisering? : form og innhold i ungdomsskolens undervisning i samfunnskunnskap 1979

Industri/ideologi 1980

Industrien under hakekorset

Informasjon eller påvirkning? : utviklingstrekk ved informasjon og samfunnskontakt som fag

Ingen dag i morgen : det uskrevne kapittel : den norske sjømann i japansk krigsfangenskap

Ingen nåde : historien om nordmenn i japansk fangenskap

Innsamling av norsk folkemedisin : rettledning og ordlister

Innstilling angående spørsmålet om å gjennomføre offentlighetsprinsippet når det gjelder finansieringen av de politiske partier og den politiske presse

Instituttsektorens finansiering : mellom marked og byråkrati

Internasjonal nyhetsformidling

“It is “in”. It doesn’t matter if you need it or not, just that you have it.” : fashion and the domestication of the mobile telephone among teens in Norway

Janus med tre ansikter : om organiseringen av den industrielt rettede forskningen i spennet mellom stat, vitenskap og industri i Norge, 1916-1956

Jesuiterskolen : dens maal og midler

Journalistikkens tapte ære : om redaksjonell makt og avmakt når det blir mer børs og mindre katedral, mer taktikk og mindre etikk

Jul i mange land

Jul i Norge : gamle og nye tradisjoner

Kallocain : roman fra år 2000

Kampen om menneskets sinn : psykologisk krigføring og forsvarsmoral 1962

Kan “kontordamene” automatiseres

Kan EU være demokratisk? : politisk identitet og legitimering i en ny tid

Karakternalaytisk [sic] vegetoterapi : i kjølvannet av Wilhelm Reich

Kinabark og kjerringrokk : systematisk botanikk med vekt på medisinplanter

Kjettarar, prestar og sagakvinner : om historie og historieproduksjon

Kjetterier om vitenskapens mytologier

Klesdrakten : en kavalkade gjennom 4000 år

Kokkepiken og menneskeeteren : et essay om forholdet mellom staten, marxismen og konsentrasjonsleirene

Kokoppevakcinationen og dens Unyttighed og Skadelighed : et alvorligt varsko til de lovgivende myndigheder saavelsom til forældre og læger

Kommunalt selvstyre : fleip eller fakta? : en antologi

Kommunelobbying i EF

Kontrollen med “de hemmelige tjenester” : innstilling fra EOS-kommisjonen, oppnevnt ved Kgl. resolusjon 24. september 1993 ; avgitt 7. februar 1994

Korporatisme på norsk : 1920-1990

Korrumperer korrupsjon? : en dynamisk analyse av korrupsjonsnivå 2000

Krig og internasjonal propaganda : noen samfunnsvitenskapelige betraktninger

Krigen om hermetikken

Krigsprofitørene : svenskenes hemmelige finansiering av Hitlers krigsmaskin

Krigsprofitørene og rettsoppgjøret

Kristianiapressen og krigen : et varsko

Kunnskap og styring : om bruk av forskning i politikk og forvaltning

Kvalitetssikring av medisinsk teknologi : ny vin i gamle sekker?

Kvalme og brekninger ved kjemoterapi og stråleterapi

Kystens vakre vekster : form og farge, utbredelse, folketradisjon, medisinsk bruk

Landssvikoppgjøret og rettskildene : en undersøkelse

Lappenes forhold

Legende urter : naturens egne produkter

Legeplanter : 315 arter i farger

“Litt fascisme, hr. statsminister!” : historien om den borgerlige pressen og fascismen

Livslinjen kontra dødslinjen : fagorganisasjonens mektige folkekamp mot det kapitalistiske monopol-diktatur

Lobbyvirksomhet på Stortinget : lange linjer og aktuelle perspektiver med hovedvekt på næringsinteresser og næringspolitikk

Logen og kirken (Frimureriet og kirken 1878)

Lov av 17. juni 1909 og reglement av 17. november 1909 om foranstaltninger mot indførsel av smitsomme sygdomme : med anmerkninger, henvisninger og register

Løven gjesper – Georg Apenes 1989

Lovens åpne hånd : av en politimanns dagbok 1973

Lyvekunstens forfall

Mange bekker små : Narvesens kioskkompani gjennom 50 år : 1894-1944

Mangfold i media : om eierkonsentrasjon i massemedia : utredning fra Eierskapsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 1993 ; avgitt til Kulturdepartementet 21. februar 1995

Mari Vassause og den hellige Margareta : gamle norske merkedager

Markedets vidunderlige verden : femten innlegg i verdidebatten

Markedsføring av legemidler

Marshallplanen : spilte den noen rolle?

Maskinen på anklagebenken : om anti-maskinismen og dens psyko-sosiale opprinnelse

Maskiner og maktkamp

Masse og makt

Massemedier og u-landsdekning

Mat er vår beste medisin : naturen som apotek

Matforsyning og jordressurser

Med atombomben som pressmiddel : de nye kjernevåpenstatene trer frem

Med bål og brann : trolldomsprosessene i Norge 1984

Med jorda i pant : Verdensbankens rolle i miljø- og utviklingskrisen

Med norsk trelast til nasjonal velstand

Medicinens Historie

Mediemakt

Medieråd til forskere

Mediestrategier og fiendebilder i internasjonale konflikter : norske medier i skyggen av Pentagon 1994

Medievalgkamp

Mellom grådighet og jantelov : fakta og meninger om norske lederlønninger 2000

Menneskelighet i maskinalderen

Mennesket og media

Mennesket, bedriften og litteraturen

Militære meninger : interesser og holdninger blant norske offiserer 1918-1970

Milliardene som ble borte : en dokumentarroman 1989

Mina frimurare-minnen från Stockholm och London med Carl XV och Albert Edward

Minuttdemokratiet : politikk i radio og fjernsyn

Mot en totalitær verden? 1970

Multinasjonale selskaper og nasjonalstaten

Myrene i næringslivets tjeneste

NAF Agenda 21

Når sikkerheten er viktigst : beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner : innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004 : avgitt til Justis- og politidepartementet 5. april 2006

Nasjonal handlefrihet : nye internasjonale rammebetingelser : petroleum, makt og demokrati

Navaho : de som vandrer i skjønnhet

Nazifiseringen av norsk rikskringkasting

Nissen : den norske nissens forunderlige liv og historie

NORAD’s good governance and anti-corruption action plan 2000-2001

Norges gullpolitikk etter 1945 1983

Norges offentlige utredninger. B : “Scandinavian Star”-ulykken, 7. april 1990 rapport fra granskningsutvalget oppnevnt ved kongelige resolusjoner 20. april og 4. mai 1990 : avgitt til Justis- og politidepartementet i januar 1991 Vedlegg

Norsk presse i søkelyset : metoder, menn og bakmenn

Norske medisinplanter

Norske militærgeværer etter 1867

Norske redaktører – voktere av enigheten : en rapport om listesak, Lo ran C og partiske nyheter

Nortraship : profitt og patriotisme

Notater om virkeligheten : essays om kapitalismens og kommunismens sammenbrudd og letingen etter et menneskeverdig samfunn

Ny influensa A (H1N1) 2009 : gjennomgang av erfaringene i Norge

Ny teknologi – for hvem og for hva

[Nygaard Haug-utvalgets rapport] etteretningsvesenet

Nyheter fra sør til nord : om u-landsnyheter i norske medier

Nyorientering : en oversikt over Samfundspartiets ideologi og retningslinjer

Nyttevekster fra fortid og nåtid

Nyttevekster i ny og gammel tid

-og regien var ved Johan Ona : pressestøttens ukjente sider : dessuten medvirket 1998

Økonomi uten grenser?

Økonomisk demokrati

Økonomisk evaluering av legemidler 1993

Økonomiske sammenslutninger med monopolistisk tendens

Oljen i samfunnsmaskineriet

Om å bruke andres penger : en innføring i norsk parasittøkonomi

Om eierforhold i dagspressen

Om hekser og heksejakt

Om medlemsskap i Norges bondelag for tidligere medlemmer av Norges bondesamband, Nasjonal samling m.v

Om undersøkelser foretatt i anledning av O.H. Langelands bøker “Dømmer ikke” og “Forat I ikke skal dømmes” og Arne Bergsviks skrift “We are no criminals” : innberetning til Det Kgl. justis- og politidepartementet

Oppdragsforskning og ekstern finansiering – trussel eller glede for universitetene? : endringer i universitetenes finansieringsgrunnlag og konsekvenser for forskningsvilkårene

Oppgjør

Oppgjør : med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene

Oppvekst med prislapp : om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. november 1999 : avgitt til Barne- og familiedepartementet 15. februar 2001

Orm og ormmidler i nordiske medicinske skrifter fra middelalderen

Oslo-avtalen : fred på Israels premisser?

Oss menneskeforaktere imellom : [en eks-politimann synger ut] 1982

Østenfor VG og vestenfor Blindern : myter om nyheter

Overleve på naturens vilkår : håndbok i friluftsikkerhet

Oversigt over love og bestemmelser i tilknytning til Lov om forsvarshemmligheter av 18. august 1914 m.v : 18. august 1914 – 1. juni 1918

Overvåking i Norge

På tampen av det 20. århundre : om ideologier, eksperter og amatører 1999

Paradisets drager : om utviklingen av menneskets intelligens – Carl Sagan

Pegasus og sigarkassen : myter og symbolsk ledelse i oljevirksomheten

Penger i nyhetene : håndbok for journalister

Penger teller, men stemmer avgjør : om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame : utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 17. oktober 2003 : avgitt til Moderniseringsdepartementet 29. november 2004

 Perikum – johannesurt : et naturlig middel mot angst og depresjon

Pionerdykkerne i Nordsjøen : rapport fra granskingskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen, oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 2. mars 2001 : avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 31. desember 2002

Placebo i medisinen 1979

Planteverdenen i Menneskets Tjeneste

PR : kunst eller fag?

Pressefrihet for enhver pris?

Pressens tøyelige etikk : journalisters yrkesmoral og selvjustis

Pressestøtten : mål og midler

Pressgruppe og samfunnsstruktur

Profittmotivet som samfunnsplikt? : rapport fra en industrikonferanse 1971

Psykiatri : voldtekt av menneskerettighetene og global fiasko

Psykiatriens kjemiske makt 1995

Psykiatriske diagnoser : kategorier og kriterier ifølge DSM-III

Psykopatenes makt : hvordan du kan bli fri

Public relations : en innføring i faget

Racegygiene : racehygienens oprindelse, organisationen av arbeidet, møtet i Berlin, kongressen i Dresden 1911, London 1912, dem permanente internationale komite, Paris 1913, Brüssel 1914, kongressen i New York 1915

Rammevilkår for omsetning av legemidler : “lønnsomme legemidler” : utredning fra et partssammensattutvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 4. januar 1996 : avgitt 30. januar 1997

Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rapporten) : (avgitt til Stortingets presidentskap 28. mars 1996)

“Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten – ”

Reis ingen monumenter : kampen om Nortraships hemmelige fond

Reklamen, pressen og demokratiet

Robot- eller menneskesamfunn? : læring og undervisning i dag og i morgen

Rosa japper i fiskefarse

Rothschilds lommebok i handelskundskab : inneholdende mellem 3 og 400 spørsmål og svar henhørende under handels- og kontorvidenskap

Råvarer og ny økonomisk verdensordning 1978

Sabotasjen mot “Kielland” Ole Østlund 1992

Samfunnets ansvar for oppdragelsen i familien : en seminarrapport

Samisk folkemedisin i dagens Norge : rapport fra seminar i regi av Institutt for sosiologi og Senter for samiske studier, Tromsø 26.-27. nov. 1998

Sankthans : midtsommerfeiring i Norge gjennom 150 år

Sannheten om militærvesenet

Seer-samfunnet : tre essays om offentlighet

Self-governmentalism and local self-government in Poland

Senatsrapporten om CIA i Chile

Sensur og selvsensur i nordisk presse

Sivile holdninger til militære ledere : ulike påvirkningskilder til folks mening om offisersyrket

Sjølberging : kunnskaper om kunsten å overleve på et småbruk : organisk jordbruk, husdyrhold, konservering av mat

Skolerapport : Venstre-ekstremistenes ideologi og misbruk av skolen

Slik former vi jentene : det sosiale miljøs betydning for indoktrineringen i rollemønsteret i barnas første leveår

Sløseriets politiske økonomi

Smakebiter av det jeg har funnet:

Hemmelige språk og tegn : taterspråk, tivolifolkenes språk, forbryterspråk, gateguttspråk, bankespråk, tegn, vinkel- og punktskrift

Societas Jesu : (Jesuiterordenen)

Sopp i Norge før i tiden

Spionasje i Moskva : sannheten om amerikanske diplomater

Spionen som ble vekk

SS-staten : de tyske konsentrasjonsleirenes system

Standpunkt korrupsjon : hva er korrupsjon?, hvorfor angår korrupsjon deg?, hvordan arbeide for å bekjempe korrupsjon? 2000

Stat og presse : med pennen i jernlunge

Statsmakt og sosial kontroll : et bidrag til velferdsstatens historie

Stein til byrden : om alkohol i u-land

Sterilisering av tatere 1934-1977 : en historisk undersøkelse av lov og praksis

Støttesenteret for silikonskadde

Supermakt på sultegrensen : støttet norsk u-hjelp maktelitens terror mot Indias fattige? 1991

Svartkammeret : den innerste hemmeligheten

Svinehold og Fleskeproduktion paa mindre Gaarde

Symboler og symboltydning. B. 7 : T- U – V – Ø

Synd, makt og frihet i Norge

Systemet kontra samfunnet

Systemtvang eller politikk : om utviklingen av det oljeindustrielle kompleks i Norge

Tally-ho! : norske jagerflygere i kamp

Tang og tare som vitaminkilde : botemiddel mot mangelsykdommer hos mennesker, husdyr og kulturplanter

Tanker om friheten, og om aksjeselskapet

Teknologisk utvikling og samfunnsendring : eksempler fra oljehistorien og bankhistorien

The debate on the risk of genetically modified (GM) food:the politics of science

The house of Morgan : Amerikas finansdynasti 1999

The Norwegian American newbuilding case 1919

The prospects for unmanned aerial vehicles

Tiden i den norske Folketro

Tilfellet Mongstad : om Norsk Hydro, statleg distriktspolitikk og rasering av eit bygdesamfunn

Tilleggsmelding til St.meld. nr 22 Om overvåkingspolitiets behandling av den såkalte “Mossad-saken” 1992

Tjener globaliseringen de fattige? : om sammenhengen mellom utenlandske investeringer og utvikling i u-land

TOSHIBA/KV saken

Tro og overtro om tallet tretten

Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet : en retts- og sosialhistorisk undersøkelse 1982

Troverdigheten teller : fjernsyn og avis under lupen : er fjernsynet overvurdert som kilde for pålitelig informasjon om den virkelige verden? : en empirisk undersøkelse

Truslene mot Vestens energiforsyning : Den militære dimensjon

Truster og karteller : en bok om privatmonopoler

Tysk postkontroll av civil post i Norge 1940-1945

Ubehaget i journalistikken : en pamflett

Underlag for Forskningsrådets internasjonaliseringsprosjekt 1999-2000 : om nye utfordringer knyttet til internasjonalisering og globalisering av forskning og teknologi. Delrapport 1 : Mot en grenseløs forskningspolitikk? om nye utfordringer knyttet til internasjonalisering og globalisering av forskning og teknologi

Ungdomsopptøyene i Oslo, Trondheim og Skien : en sammenlignende analyse

Universitetets rolle : forholdet mellom de akademiske institusjoner og arbeids- og næringslivet

Uredelighet i helsefaglig forskning : rapport fra det nasjonale utvalgs arbeid 1999 2000

Urteboken : legeplanter i folkemedisinen og moderne naturmedisin

Urteeddik

Urter til mat og medisin

Urte-te : for nytelse og helse

Utenlandske oppkjøp av forlag og mediebedrifter : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe

Utrolige katter : om kattens fantastiske evner og psykologi

Utvalg av Norges overenskomster med fremmede stater

Utviklingen forstår oss ikke : ei bok om generasjonsmotsetninger

Vaksinationens farer : koppernes naturlige aarsaker samt naturlige beskyttelses- og helbredelsesmidler

Vaksinationsvildfarelsen : foredrag holdt i Liverpool 1ste mai 1902

Våpen og narkotika : CIA og de “gode” hjelperne 1991

Våre klær gjennom tidene

Vargtid, eller Myten om en fredelig verdensorden

Verdensfred gjennom verdenslov

Verpekassen : tre akter i norsk akademisk pedagogikk

Viktige vekstar i verdsjordbruket

Ville bær : alle spiselige ville bær i Norge : mer enn 200 matoppskrifter

Virkninger av oljevirksomhet i Nord-Norge

William Pitt

Yrkesretting – retorikk eller realitet? : om arbeidslivets påvirkning av universitetsstudiers innhold

Ægypternes forestillinger om livet efter døden i forbindelse med guderne Ra og Osiris

Ældste beretninger om de exanthematiske febre (kopper, mæslinger, skarlagensfeber)

Åpent brev til Norges storting 1954 : vil stortinget gi jesuitt-fascicmen sin moralske anerkjennelse?

Årets gang : stjernebilder og myter

Århundrets våpensalg 1983

Den manglende forståelsen for psykopati er årsaken til menneskehetens stagnering

 

Da jeg for en del år siden begynte å snakke om psykopati og sa at mange av dem som sitter ved makten er psykopater og at verden stort sett er i deres hule hånd og derfor er slik den er, dvs for de fleste som bor på denne planeten, et sant helvete, så ble jeg omtrent sett på som en idiot, og jeg fikk til og med beskjed om at jeg selv var psykopat fordi jeg var så opphengt i emnet. Uvitenhet fører dessverre ofte til mange grunnløse beskyldninger da uvitende ofte ser på det å være kunnskapsløs som synonymt med å være allvitende.

I dag noen år senere, så har heldigvis mange flere forstått viktigheten av å sette seg inn i psykopati både på mikro og makro nivå. De fleste antar at alle andre er som dem selv, mao, hvis man selv ikke er istand til å slippe bomber og granater på uskyldige folk for så å legge seg til å sove uten skyldfølelse så regner man med at andre ikke er i stand til det heller. Big mistake og tanke feil nr en.

Tanke feil nr to er at flertallet av oss antar at en psykopat er slik de som regel blir fremstilt i Hollywood filmer, som Freddy Kruger fra Nightmare on Elmstreet, eller Jack Nicholson i Ondskapens hotell. De farligste psykopatene er lynende intellektuelle, går i dress, har mye makt, sitter i høye stillinger og er utrolig dyktige til å skjule hva de virkelig er, de går ikke rundt å ser på deg med et sykt skulende blikk med fråde rundt munnen og sier “kom hit kjære, kom hit, jeg skal ikke gjøre deg noe, jeg skal bare slå inn skallen din med dette balltreet”.

En intellektuell smart psykopat vil i de fleste tilfeller ikke drepe den han eller hun vil ta livet av, men la andre gjøre jobben for seg, og hvis vi ser på de fleste statsledere og politikere rundt om i verden, så ser vel flertallet av oss at ingen av dem gjør drittjobbene selv. Det er de for smarte og feige til.

Psykopater i lederstillinger –  http://olehartattordet.blogg.no/1459425872_psykopater_i_ledersti.html 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Hvis en narsissist fortalte deg sannheten, så ville det hørt akkurat slik ut

Dette er en oversettelse jeg har gjort av videoen som du kan finne nederst/til slutt i denne bloggen og som forteller hva en narsissist ville sagt hvis han/hun fortalte sannheten om sin livssyklus. Rollene kunne like så godt ha vært byttet om, det kunne ha vært en mannlig narsissist som sa de samme ordene, men i videoen så er det en kvinnelig narsissist som forteller den nakne sannheten.

Kvinne:

Det kan være svært smertefullt for en mann å miste meg, men fordi jeg ikke bryr meg om meg selv, så bryr jeg meg heller ikke om deg. Og selv om du bryr deg om meg så bryr ikke jeg meg om meg. Så hvorfor bryr du deg om meg ? Du må ha en dobbelt agenda for virkelig å kunne like meg, men jeg vil nå kutte all kontakt med deg, svartmale og spre sladder om deg, uten å høre hva det er du har å si. Det er min måte å straffe deg på.

Mann:

Giften narsissistene spyr ut når de slår opp med deg kan virkelig skade din selvtillit da de bevisst går inn for å såre deg så mye som mulig. For i narsissistens hode så er det du som er skyld i bruddet fordi du hun mener at du har stoppet hennes narsissistiske forsyning som hun fikk av deg.

Kvinne:

Jeg er sint for at du forsto at jeg ikke var den kvinnen du hadde håpet på at jeg skulle være. Jeg er sint for at du klarte å se gjennom masken jeg tok på meg for å trigge din  oppmerksomhet, slik at du skulle bry deg om meg og skjemme meg bort.

Mann:

Smerten du kjenner når kvinnen du hadde dype følelser for erstatter deg med en annen uten å bry seg om deg og dine følelser overhodet, kan mildt sagt bli overveldende, Og det er sannsynligvis den verste smerten en kvinne med personlighetsforstyrrelse kan påføre en mann, når hun erstatter han, ignorer han og kaster ham fra seg som om skulle vært søppel.

Kvinne:

Du har sett gjennom planen min, og nå skal jeg straffe deg fordi du har sett at jeg er en svindler. Jeg vil nå svartmale deg på alle mulige måter, ignorere deg, jeg vil forsøke så godt jeg kan å få alle dine venner til å mislike deg. Hvordan våger du å kutte ut energi forsyningen du ga meg ? Jeg skal jammen i meg vise deg. Hallo, er det politiet ? Jeg vil gjerne anmelde en voldtekt.

Mann:

Forvirringen du føler når alt dette skjer er grusom. Hvorfor brente hun alle broer på den måten hun gjorde ? Hvorfor løy hun og kastet bort all din og hennes tid ?

Kvinne:

Jeg bryr meg ikke om meg selv og tenkte ikke gjennom hva det var jeg egentlig ville med dette forholdet, jeg var alt for opptatt med å suge deg tom for alle følelser, omsorg  og oppmerksomhet. For etter bryllupsfasen er over så liker jeg deg ikke lenger, jeg vet ikke hvordan jeg skal elske noen, jeg har ikke en gang noen personlighet. Jeg er en kamelon som går gjennom livet ved å late som om jeg er noen jeg ikke er. I min jakt på oppmerksomhet, beundring og drama, vil jeg få livet ditt til å føles som en såpeopera for jeg trenger dine følelser for stoppe stemmene inne i hodet mitt. Jeg trenger deg slik at du kan regulere min selvtillit. Du må forsyne mine behov, jeg er en vampyr.

Mann:

Narsissitens offer sin venting og håp på at narsissisten skal gå tilbake å være slik hun var i bryllupsfasen er det sterkeste manipulasjonsverktøyet narsissisten bruker. De får det hele tiden til å virke som om de går gjennom en personlig krise, og får deg til å tro at bare de blir ferdig med denne krisen så vil de gå tilbake å bli slik de var da du først traff dem.

Kvinne:

Ja jeg bruker håpet ditt mot deg. Du forstår ikke taktikken jeg bruker mot deg, det vil ta ca ni mnd til et år før du skjønner hvor ond jeg er, før du begynne å forstå at noe er virkelig galt med meg. Min mentale tilstand, kjenner ingen grenser, for jeg har ingen grenser. Du forstår, jeg går gjennom livet mitt hvor jeg har konstruert et falskt selv av hvem jeg har lyst til å være for å beskytte den virkelige meg som er låst ned og gjemt bort dypt inne i meg. Men den falske meg har ingen sjel, og dette falsket selvet klarer ikke å skille mellom rett og galt, det bryr seg rett og slett ikke, jobben dens er å beskytte meg fra å komme i kontakt med den virkelige meg.

Mann:

Smerten du går gjennom etter å ha forstått at du ikke lenger kan beskytte denne kvinnen, og at du må la henne gå er forferdelig. Hvorfor dette er så hardt for en som er offer for en med med personlighetsforstyrrelse er fordi en narsissist innleder forholdet med å idealisere deg, hun får deg til å føle deg som en ridder i blank rustning som redder henne, du er alt for henne, hun kan ikke eksitere uten deg, så du blir overbevist om at dette er et forhold som kommer til å vare. Du føler en sterk samhørighet med henne og du bygger opp et sterkt tillitsforhold til henne og er alltid der når hun trenger deg. Men snart legger du merke til at narsissisten er uberegnelig, at du ikke kan stole på henne og at hun er en ganske så ussel person.

Kvinne:

Jeg vil kaste meg over deg, jeg vil ha sex med deg dagen lang , jeg vil holde deg våken, få deg hekta på meg, for hvis jeg kan slite deg ut, så kan jeg også kontrollere sinnet ditt, eie deg og gjøre deg til min marionette. Det eneste jeg vil er å eie deg bitch, jeg vil at du skal være min eiendom og slave, du skal være min min min min min min min min. Jeg vil aldri la deg gå. Kom hit! …….. jeg trenger din energi! Hvor er sugerøret mitt

Mann:

Men hvordan skal dette få meg til å heale ? Vel, la meg fortelle noe om narsissisten gjennom henne.

Kvinne:

Du gjorde meg mer lykkelig enn jeg kan fortelle, for jeg kan ikke tillate meg å vise svakhet. Jeg er gal og trenger hjelp, men jeg kan ikke innrømme det for det er å vise svakhet. Jeg brydde meg om deg på mine egen syke måte, er ikke det bra nok ? Jeg har ingen kjærlighet, hverken for meg selv eller noen  andre. Alt i livet mit forfalsker jeg. Håper ikke du er sint på meg, selv om jeg nå må bruke resten av livet mitt til å late som om jeg er sint på deg og hate deg, selv om det er jeg som er problemet, enda det eneste gale du gjorde var å ikke gi slipp på meg i tide og at du trodde på mine løgner og stolte på meg for lenge.

Og selv om jeg ikke kan si unnskyld da det er et svakhetstegn, så har jeg i mitt hjerte grått elver av tårer, for dypt inne i meg så vet jeg at jeg mistet det beste som har skjedd i mitt liv og ødelagt alt for meg selv enda du gav meg tonnevis av sjanser som jeg bare slang tilbake i ansiktet ditt fordi jeg ikke forsto hvordan du kunne elske meg for jeg klarer jo ikke å elske meg selv. Og hvis du vil ta meg tilbake så vil jeg gjenta alt det onde på nytt, pine deg mens du gråter innvendig, for jeg er virkelig en uhelbredelig sinnsyk person, og jeg legger skylden på deg for det.

Elitenes opprør og sviket mot demokratiet

 

Vårt samfunns dilemma, er ikke bare at de rike har for mange penger, men at rikdommen i mye høyere grad enn tidligere isolerer den fra vanlige menneskers liv. Det at direktører og høyere funksjonærer nå rutinemessig fremstår som en særskilt klasse er en uhellsvanger utvikling. Det samme gjelder for deres egen selvtilfredse forakt for den delen av befolkningen som står under dem i økonomisk og sosial rang.


Det er også et annet problem som gjør seg gjeldende, nemlig at vi har mistet respekten for ærlig kroppsarbeide. Vi oppfatter “skapende” arbeid som en rekke abstrakte mentale operasjoner utført på et kontor, fortrinnsvis ved hjelp av datamaskiner, ikke produksjon av mat, husvære og andre livsnødvendigheter.

De intellektuelle sjikt av befolkningen er på en skjebnesvanger måte satt utenfor den fysiske siden av livet – og antagelig er det årsaken til deres dvaske forsøk på å oppveie denne mangelen ved hjelp av iherdig og vilkårlig mosjon. Deres eneste kontakt med produktiv arbeid er som forbrukere. De har ingen erfaring i å gjøre noe håndgripelig eller varig. De lever i en verden av abstraksjoner og bilder, en simulert verden som består av datamodeller av virkeligheten – “hypervirkelighet”, som den også har vært kalt – til forskjell fra de håndfaste realitetene som vanlige menn og kvinner holder til i.


Deres tro på “virkeligheten som sosial konstruksjon” – det sentrale dogmet i postmoderne tenkning – gjenspeiler deres erfaring, som er å leve i et kunstig miljø, hvor man har fjernet alt som ikke lar seg underlegge menneskelig kontroll (og da har man nødvendigvis også fjernet alt som er velkjent og betryggende). De er blitt besatt av å ha kontroll. I sin trang til å sikre seg mot enhver tilfeldighet – alle de uforutsigeligheter som menneskelivet hjemsøkes av – har de intellektuelle sjikt ikke bare prestert å isolere seg fra den vanlige verden omkring seg, men også fra selve virkeligheten.

Fra boken Elitenes opprør og sviket mot demokratiet av Christopher Lasch. Boken kan leses i sin helhet her – http://www.nb.no/nbsok/nb/2479ae1f60048b29bd60ed5600223c35?index=4#0 

 

Politiet og militæret sin blinde tro på makthaverne gir psykopatene den makten de trenger

Jeg må si at jeg er virkelig imponert over politikere som er for kriger i hytt og pine, men som overhodet ikke er interessert i å delta i dem selv, og derfor sender ut stedfortredere som kjemper kampene for dem og storfinansen som er deres egentlige arbeidsgiver. Ofte kommer soldatene lemlestede tilbake, og i svært mange tilfeller så avskriver landet de har kjempet for ansvaret overfor dem.

Dette burde vel ha glidd inn i skolten på stridende soldater nå, da dette er noe som har vært vanlig i årtusener. Så hvordan går det da an for dere soldater å være så forbannede tette i pappen at dere kjemper for feige psykopatledere som kun ser på dere som nyttige så lenge dere klarer å utføre udådene for dem ? Og når dere ikke klarer det lenger så blir dere ansett som ubrukelig søppel. Dere blir grovt utnyttet i et spill dere ikke er de heltene filmindustrien har indoktrinert dere med, men brikker i et spill der rollen deres er å være kanonføde for samvittighetsløse individer som tjener på deres lidelse og lidelsene dere påfører andre.

Kan dere ikke i det minste forlange at de drittsekkene som aldri har tatt i et gevær er med dere til fronten et par mnd siden de er så forbannet hissige på å drepe, så kan dere vise dem hvordan de i praksis tar livet av sine medmennesker og lemlester, la dem se myrderiene på nært hold så kan vi se hvor lenge blodtørsten deres varer.

I dag så er det så mye informasjon om hvordan virkeligheten faktisk er at man som soldat eller politi ikke kan adlyde ordre uten å vite hva slags konsekvenser det vil få. Å nekte å utføre ordre når det går i mot ens samvittighet betyr at man er et selvstendig og fritt individ, mens blindt å adlyde ordre betyr at man har solgt sjela si og er en slave, og selger man sjela si så kan man pokker i meg ikke forlange at noen skal ha sympati for en når man ligger med tarmene utafor vomma i ingenmannsland, da har man lagt opp til det selv, for som man reder så ligger man.

“I år har staten avvist 87 prosent av krigsveteranene som har søkt om erstatning for psykiske plager etter utenlandsopphold:

Veteraner blir ikke trodd. NERVEKRIG: Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske lidelser påført i utenlandstjeneste. I flere av sakene velger statens byråkrater å se bort ifra medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.” – http://www.klassekampen.no/article/20171207/ARTICLE/171209967?fbclid=IwAR2WObFD_wpln0ejY8potW2Ai3nLsdcUzSKfwh-vifODwH2NJ5OfAfzmbDY

https://frifagbevegelse.no/nyheter/gunn-og-guri-og-soldatene-6.158.246637.4e0b3568f7

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-10-krigsveteraner-bliver-syge-flere-ar-efter-udsendelse

https://www.dagbladet.no/nyheter/dette-sviket-kan-jeg-aldri-tilgi/63506216

 

https://www.aftenposten.no/norge/i/1k1AB/Har-gatt-tom-for-penger-til-veteraner?fbclid=IwAR3DfGQpa8uwUT30MD7Wg82d8agnfk3jgvrwnE_z3E-bzf3rcciJtP4DcBU

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/07/27/195319800/stadig-flere-amerikanske-soldater-far-pavist-ptsd

 

http://www.military.com/spouse/military-life/caring-for-a-wounded-warrior-youre-fired.html

 

http://www.economist.com/news/united-states/21573984-government-failing-keep-faith-ex-soldiers-waiting-wounded

 

http://www.reuters.com/investigates/pentagon/#article/part1

 

http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/10918631/Wounded-soldiers-failing-to-receive-the-care-they-are-entitled-to.html

Når et befal forstår at han er med på å opprettholde et psykopatisk system og tar ansvar – http://olehartattordet.blogg.no/1472675549_nr_et_befal_forstr_at.html

 

https://da.sott.net/article/776-Tidligere-droneoperatorer-siger-at-de-var-forfardede-over-den-grusomhed-i-mordprogrammet?fbclid=IwAR2MFKXjKR_CDnKKfx7zl6-Iu8kfiFoIY9VWJ4SNSppUvgk48KLvVrvaQZc

http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=1452604843

“Lingering questions, Josephson said, are numerous. Will some symptoms emerge in 10 years or even later? What form may they take? How far do blast waves travel while still inflicting tissue damage?

Could this lead to increased heart disease or lung disease down the road? These are possibilities, Josephson said.

The doctors cited evidence that blast waves can impair the brains pituitary gland, leading to a growth hormone deficiency. According to Cedars-Sinai Medical Center, when that hormone becomes depleted, people can show anxiety, depression, fatigue, and feelings of isolation.

During the two wars, more than 31,000 U.S. troops have been wounded by IEDs but countless more were close to the explosions and may not be aware that they were exposed, the IOM reported.

The U.S. Department of Veteran Affairs sponsored the study. The doctors urged the VA and the Department of Defense to determine which service members, current and former, were exposed to the waves and how often so those men and women can be monitored.” – https://www.nbcnews.com/news/military/ied-shockwaves-inject-hidden-damage-troops-study-claims-n29031?fbclid=IwAR1AAEE0p_r7vzISi4tQ958UGGLskcFTeNJlEbFUme2MKP8KOSqbUhSaD8k

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

Antikrigslitteratur (åpent for alle) – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202163067269170&type=3

 


“Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don’t understand; The real enemy is a system that wages war when it’s profitable, the CEOs who lay us off our jobs when it’s profitable, the Insurance Companies who deny us Health care when it’s profitable, the Banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemies are not several hundred thousands away. They are right here in front of us” – War veteran Mike Prysner 
 

akm3nYN8aG8

Krigen mot terror og logikk

 

Det gjør ikke meg noe å bli overvåket, jeg har ikke noe å skjule. Og myndighetene klarer helt sikkert å avsløre terroristene slik at de ikke får utført sine onde dåder. Jeg er hundre prosent sikker på at alle de opplysningene myndighetene måtte ha om meg er i sikre hender, og at disse opplysningene aldri vil bli misbrukt.

“I dag HAR vi muligheten til å skape et samfunn som er praktisk talt usårbart for angrep fra terrorister. De teknologiske utfordringene med hensyn til å skape et totalovervåket samfunn er langt på vei overvunnet. Alt det står på, er vår politiske vilje. Spørsmålet er: Ønsker vi et slikt samfunn ? Vil vi skape et samfunn som er terrorsikkert, men samtidig gjennomkontrollert og totalovervåket ?”

Selvfølgelig vil vi det, så her er det bare å samstemme i et rungende JA !!! 

“Kontroll – og overvåkningskomplekset vi har fått i etterkant av 11. september, har utviklet seg gradvis. Gjennom små skritt nærmer vi oss en annen samfunnstilstand, der maktforholdet mellom myndighetene og befolkningen forskyves og grunnleggende borgerrettigheter og – friheter settes til side. Sjansen for at man noensinne skal omkomme i et terrorangrep, er svært liten. Hvert år dør det 50 000 europeere og 40 000 amerikanere i trafikken. Vi slutter ikke å kjøre bil av den grunn. Hvorfor ? Fordi friheten bilkjøringen gir oss, veier opp for risikoen.

Hvorfor kan ikke samme logikk være gjeldende med hensyn til terrorisme ? Er ikke rettighetene og frihetene som kjennetegner et demokratisk samfunn, mer grunnleggende enn friheten til å kjøre bil ?


Men hallo, nå må vi ikke bli helt paranoide, alle vet at vi kan stole hundre prosent på våre politikere, etteretningsvesenet likeså. Dette er hyggelige folk som har blitt valgt inn av oss folket som ut til fingerspissene har en utrolig god kompetanse til å velge de rette folkene som skal ta ansvar på vegne av oss, en kompetanse vi tilegner oss gjennom media, og som alle vet, så er media spredere av sann og objektiv informasjon uten noe som helst fordreining av sannheten. Amen

Når psykopater og narsissister kjeder seg så elsker de å framprovosere krangler

 

Når psykopaten/narsissisten føler seg truet eller kjeder seg, så vil de ofte bruke det som kalles “ordsalat” i et forsøk på å forvirre deg. Det de legger opp til er en samtale tatt ut fra helvete. De sier egentlig ingenting i det hele tatt, selv om de snakker til deg. Før du har rukket å svare på en sinnsvak påstand, så slenger de ut en ny en, mens du bare blir mer og mer forvirret. Studer de røde flaggene når de dukker opp og la vær å engasjer deg i psykopaten/narssisistens provokasjoner.

1. Gjentagende hakk i plata krangler

Hvis du engasjerer deg i en “ordsalat” med psykopaten/narsissisten, så kan du tro at du forstår hva han/hun mener, men etter et par minutter så vil psykopaten/narsissisten begynne på nytt akkurat som om den samtalen/krangelen dere først hadde om den saken du trodde var løst ikke hadde funnet sted. Det er akkurat som om man skulle spilt ei gramofonplate der plata henger seg opp i et hakk, bare med noen ørsmå variasjoner fra to minutter tilbake da plata (samtalen/krangelen) først ble spilt. Skal man komme til en konklusjon når man fører en slik samtale med en psykopat/narsissist, så vil det bli på psykopaten/narsissistens premisser og ikke dine.

Når det gjelder psykopater/narsissister så er det det samme som skjer gang på gang ? Hvorfor er de så vennlige mot eksen sin ? Hvorfor viser de deg plutselig lite oppmerksomhet ? Hvorfor virker det som de er så ivrige etter å avslutte samtaler med deg på telefonen ? Og hver gang du tar opp disse spørsmålene med dem så blir du sugd inn i “ordsalaten” deres igjen der de får deg inni en i en mildt sagt frustrerende rundans som ikke stopper før de går lei.

 

2. Psykopaten/narsissisten elsker å ta opp dine feil, mens han/hun overser sine egne

Hvis du påpeker noe stygt som psykopaten/narsissisten har gjort, som f. eks. at de overser deg eller at de har vært utro, så vil de dra fram helt urelevante ting i fra fortiden der du har begått en feil elle tabbet deg ut. Pleide du å drikke litt for mye alkohol før ? I såfall så er ikke deres utroskap mye å snakke om eller fælt i forhold til ditt drikke problem. Var du for sent ute til stevnemøte med psykopaten/narissisten for to år siden ? Vel, da kan du ikke klage på at han/hun har ignorert deg tre dager i strekk. Å gud bedre om du skulle ta opp noe annet galt de har gjort, da er du i deres øyne en en bitter galning med en liste over barnslige klager.


3. Når psykopaten/narsissisten snakker til deg i en nedlatende tone

Hele samtalen vil ha en rolig og kjølig tone. Det er akkurat som om psykopaten/narsissisten spotter deg for å fremkalle en reaksjon, for å se hvor langt de kan presse deg før du mister besinnelsen. Når de endelig har fått deg til å reagere emosjonelt, forteller de deg at du må roe deg ned og så hever de øyenbrynene og later som om de er skuffet over deg. Hele poenget med “ordsalaten” er å gjøre deg forvirret, slik at psykopaten/narsissisten får overtaket. For en psykopat/narsissist så er alt en konkurranse, også når det gjelder samtaler/krangler.

 

4. Psykopaten beskylder deg for det han/hun har gjort/gjør

I opphetede argumentasjoner så eier ikke psykopaten/narsissisten skam. Han/hun vil overføre sine egne dårlige kvaliteter på deg. Psykopaten/narsissisten gjør dette med fullt overlegg for å få en reaksjon. Og hvem vil ikke reagere på slikt hykleri

 

5, Flere personligheter

Gjennom “ordsalat” samtalen kan det virke som om psykopaten/narsissisten har flere personligheter. Det kan minne om snill purk, slem purk, senil purk, stalker purk, redd purk og baby purk. Trekker du deg unna fordi du er drittlei av at de misbruker deg og hele tiden lyver, så vil du få et glimt av idealiseringsfasen som de bruker for å lure deg tilbake med lovnader om at de vil gifte seg og få barn med deg, eller andre lovnader som de regner med at du vil bite på.

Virker ikke det så vil de fornærme det de en gang idealiserte ved deg. Du vil lure på hvem du egentlig snakker med, for det kan virke om om psykopaten/narsissistens personlighet har blitt ugjenkjennelig og han/hun har mistet kontrollen over seg selv, en kontroll han/hun kjemper for å gjennvinne der det ser ut til at personligheten til psykopaten/narsissiten har implodert. Djevelen? selv har sluppet løs i et desperat anfall av raseri etter å ha blitt gjenkjent.

 

6. Det evige offeret

Psykopaten/narsissistens løgner og utroskap vil alltid lede samtalen tilbake til en fortid der de påstår at de ble misbukt eller til en gal eks de var sammen med. Og du vil synes synd på dem, selv om det er psykopaten/narsissisten som har gjort noe fryktelig galt.

Du vil bruke en slik situasjon til å knytte enda sterkere bånd med dem pga det forferdelige de påstår å ha opplevd. Og så fort psykopaten/narsissiten har avledet deg fra han/hennes løgner og utroskap, så går alt tilbake slik det var. Psykopaten/narsissisten har innbilt deg at det er han/hun som er den misbrukte, mens det i realiteten er han/hun som er en djevelsk overgriper som misbruker deg på det groveste.

 

7. Du begynner å forklare helt vanlige mennskelige emosjoner

Du tar deg selv i å forklare hva empati, følelser og hva det vil si å være snill er for noe. Normale voksne trenger ikke å bli fortalt om noe man lærer allerede i barnehagen. Du er ikke den første personen som har forsøkt å se det gode i psykopater og narsissister, og du vil ikke bli den siste. Du tenker i ditt stille sinn: «hvis han/hun bare kan forstå hvorfor jeg er såret, så vil han/hun slutte med å såre meg.» Men det kommer ikke til å skje. Hadde de vært gode og anstendige mennesker, så vill de aldri ha såret deg i det store og hele. Det verste er at i begynnelsen av forholdet med dem så later de som om de er gode, kjærlige og anstendige personer. De vet hvordan de skal være snille og gode, men det kjeder dem.

 

8. Unnskyldninger

Vi tabber oss alle ut av og til, sier unnskyld og forsøker så godt vi kan og ikke begå den/de samme tabben(e) igjen. Når psykopatene/narsissistene unnskylder seg, gjennomfører de sjelden eller aldri løftene om forbedring eller lovnader som jo en unskydning bærer i seg. Man blir skuffet over den slappe moralen og løgnene til psykopaten/narsissisten, men når de først gjør noe anstendig så blir man ekstremt lettet og takknemlig fordi man har blitt hjernvasket av dem til å være takknemlig overfor deres middelmådighet.


9. Hva i all verden var det som skjedde

Verbale krangler med psykopater/narsissiter suger deg tom for energi. Skikkelig hodepine er ikke uvanlig etter slike krangler. Du vil bruke timer og kansje dager på å fokusere over argumentene i krangelen. Du føler det som om du brukte all din emosjonelle energi uten å ha oppnådd noe som helst. Du vil ha en million planlagte argumenter inne i hodet ditt, klar til bruk mot alle de uadresserte poengene du ikke klarte følge opp mens krangelen pågikk. Du kjenner en sterk trang til å forsvare deg selv. Du vil også forsøke å finne fram til en diplomatisk løsning der skylden kan fordeles på en rettferdig måte, slik at begge får en sjanse til å si unnskyld. Men når alt kommer til alt, så vil det kun være du som vil si unnskyld.

Oversatt til norsk av meg fra denne artikkelen her – https://www.psychopathfree.com/content.php?147-10-Warning-Signs-of-Word-Salad

 

Når psykopaten forvirrer deg med ord – http://www.psykopaten.info/2016/08/nar-psykopaten-forvirrer-deg-med-ord/

Når overgriperen får deg til å tro at han/hun er offeret

 

De verste og farligste av psykopat og narsissist typene er de coverte narsissistene som OFTE får den forelderen som burde hatt omsorgen til barnet eller barna til å virke som den som ikke burde ha omsorgen over sitt eller sine barn. 

En covert narsissist kan sitte å gråte eller etterligne menneskelige følelser som de spiller ut som en oscar nominert skuespiller og på den måten overbevise fagpersonell om at det er de som er offeret, og at offeret er overgriperen. 

Med andre ord, hvis man som fagperson ikke er klar over det, så vil man kunne gi foreldretten til overgriperen, noe som vil være svært traumatisk for de virkelige ofrene som jo er barnet eller barna og den forelderen som feilaktig blir sett på som overgriper. Man må selv ha opplevd det for å forstå hvor traumatisk det er.

Vet du ikke hva en covert narsissist (skjult narsissist) er for noe, så kan du lese deg opp på det her: http://psykopaten.info/2015/06/den-skjulte-narsissisten-blant-oss/

“Hva kunne vi ha gjort? Vi vet at den lille prosenten av barnefordelingssaker som havner for retten har stor sannsynlighet for at én (eller begge) av partene har en personlighetsforstyrrelse. Vi mener derfor at alle sakkyndige som trer inn i denne typen saker bør videreutdannes slik at de kan være i stand til å gjenkjenne en psykopat. Barnevern og BUP opptrer ofte som om denne typen personlighetsforstyrrelser ikke finnes. De skal tenke barnets beste, og skal i utgangspunktet ikke høre på foreldrenes meninger om hverandre. I skilsmisser som kan klassifiseres som høykonfliktsaker er det likevel stor grunn til å tro at personlighetsforstyrrelser som psykopati eller narsissisme er sterkt tilstede. Det blir aldri ro i slike saker. En rettslig dom har ingen innvirkning. En av partene vil alltid fortsette å problematisere og lage bråk. Det er til syvende og sist bare barna som lider i dette spillet. Det er barna som trekkes inn i psykopatens kamp. En psykopat vil aldri se barnet. Psykopaten er ute etter å ramme, er god til å emulere sjarmerende og høflig adferd. Det er vår påstand at disse menneskene lurer barnevern og BUP trill rundt. Mange av disse store prosessene koster det norske samfunnet enorme summer.”  http://psykopaten.info/2015/04/hva-koster-en-psykopat-samfunnet/ 

Manipulasjon

I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man skal avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn. Boken henvender seg til de som arbeider med mennesker i krevende situasjoner; psykologer, dommere, advokater, leger, familieterapeuter, meklere og øvrige helse- og sosialarbeidere. Har litteraturliste og stikkordregister.

Utdrag fra boken manipulasjon som kan kjøpes her – https://www.adlibris.com/no/bok/manipulasjon-9788205390720:
 

Å manipulere med språk

“Gjennom språket kan vi oppleve forståelse og samhørighet mellom mennesker. Språket kan forene, men også splitte. I språket ligger det muligheter til å forhekse, forføre, overtale, imponere eller forvirre. For den som manipulerer blir derfor språket det viktigste arbeidsredskapet.

Når vi forstår de mulighetene, på godt og vondt, som ligger i måten språket brukes på, forstår vi også at det gis mange muligheter for å manipulere andre. Å benytte seg av språket er en kunstform. Utvikler manipulatoren evnen godt nok, kan formidlingen bli slik at mottakeren oppfatter budskapet akkurat slik manipulatoren ønsker.

Når manipulatoren i tillegg har skuespillerens kontroll over hvordan budskapet framføres, og regissørens evne til iscenesettelse, vil sannsynligheten for å forføre byttet være optimal. Det spesielle med å beskrive manipulasjon i sosialkonstruksjonistisk perspektiv er at ikke begge parter konstruerer virkeligheten i felleskap, men at den manipulerende skaper deler av den andres virkelighetsbilde.”

Den skjulte manipulasjonen

“Manipulasjon er i sin kjerne skjult. Det er nettopp det skjulte elementet som gjør den mektig. For manipulatoren er det svært viktig å passe på at hensikten  med handlingen ikke oppdages. Som tryllekunstneren bruker han effekter som gjør at den skjulte hensikten ikke kommer fram. Han flytter offerets oppmerksomhet bort fra det han vil skjule. 

Manipulatoren snur bevisst offerets oppmerksomhet i en annen retning, så hun ikke skal oppdage hans egentlige hensikt. Fokuserer man på èn ting, går det på bekostning av noe annet som skjer samtidig, fordi det ikke er mulig å ha oppmerksomheten to steder samtidig. 

Makten som ligger i det å holde noe skjult, er at offeret ikke oppdager det, og følgelig ikke kan analysere og forstå det. Det er det skjulte som blir manipulatorens våpen. Offeret klarer ikke å forsvare seg mot det ukjente. Bevisstheten er fjernet fra det området manipulatoren har lyktes i å skjule. Så ordspråket “Det vi ikke vet, har vi ikke vondt av” bør ikke gjelde i forbindelse med manipulasjon.”
 

“Manipulasjon er en bevisst falsk/usaklig presentasjon, som på en skjult måte og med hensikt, får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator, som de ikke er klar over at de ellers ikke ville gjøre.”

Se hva som blir sagt og sammenlign så det med hva som blir gjort

“Med god formidlingsevne har man en tendens til å påvirke andre, selv om innholdet/substansen ikke er av tilsvarende kvalitet. Det er på ingen måte et nødvendig samsvar mellom veltalenhet, gode kunnskaper og refleksjonsevne. Bertrand Russell (1950) går så langt som til å si at det er viktig å bli immun mot veltalenhet. Han mener også at lærere bør antyde overfor elever at veltalenhet er omvendt proposjonal med solid tenking! Et slikt budskap vil gjøre at man lærer å skjerpe seg for å bli imponert av talegaver alene.

Det er en kjent sak at mange drevne politikere som får ubehagelige spørsmål svarer med noe annet, eller snakker rundt grøten. Det er ikke bare politikere som blir opptatt med noe annet når noen peker på en svakhet som de ikke kan svare godt nok på.

En foreleser som ikke er faglig sterk, kan isteden være underholder, så folk ikke merker at han eller hun er overfladisk. Blir man fanget av dyktig underholdning, glemmer man å vurdere om det faglige holder mål. Det har vært morsomt, men hva har man lært? Å skape drama eller kaos knyttet til noe annet er ofte en effektiv måte å lykkes med å avlede på. Jo mer dramatisk det oppleves for offeret, desto større er sannsynligheten for at hele offerets oppmerksomhet rettes mot manipulatorens skapte drama.”

Seksuelle overgripere utgir seg for å være noe de ikke er

“Seksuelle overgripere utgir seg for å være en annen enn den de egentlig er for å lokke barn til seg. Deres adferd gir assosiasjoner til den overnaturlige skikkelsen Nøkken i norsk folketro. Nøkken lever i hav og innsjøer og stiger opp på land forkledd som ulike skikkelser og lokker mennesker ut i havet. Forkledningen til den seksuelle overgriperen må være slik at barnet ikke blir redd, men nysgjerrig på det overgriperen har å tilby.”

Manipulatoren “lukter” seg fram til sine ofre som blir avhengige av ham/henne

“Jo større svakhet hos offeret som er blitt åpenbart for manipulatoren, desto bedre grep har han/hun på byttet sitt. Hvis offeret er slave av sine behov eller svakheter, er det vanskeligere å komme seg fri. Avhengighet av andre mennesker for tilfredstillelse av ulike behov gjør at man lettere blir både fanget av manipulasjon og har vanskeligere for å komme fri.

Har offeret et stort behov for å bli bekreftet av andre for å oppleve seg verdifull, og manipulatoren er bedre enn noen annen til å gi nettopp den bekreftelsen offeret trenger for å oppjustere sitt selvbilde, er det vanskelig å gi slipp. Den falske bekreftelsen løfter offeret over den verdien han/hun opplever at han/hun har. Slik bekreftelse vil ikke han/hun få i en ekte relasjon. 

Så lenge bekreftelsen kommer er det som å være i en behagelig rus. Når bekreftelsen er borte, opphører rusen, og en ubehagelig virkelighet kommer for dagen. Det er fordi offeret ikke har denne opplevelsen av seg selv i kraft av seg selv. Den blir kunstig skapt av manipulatoren. Det betyr at offeret kan bli avhengig av denne formen for rus, og nyter den i de dosene som manipulatoren er villig til å gi.”

Manipulasjon i de alternative miljøer

“Også den immatrielle verden kan reklameres ved hjelp av manipulasjon. Som på andre manipulasjonsarenaer er manipulasjon i åndelig sammenheng mest virkningsfull når den spiller på noen elementer av virkeligheten. Det blir en falsk eller usaklig presentasjon fordi det sanne elementet er helt ute av proposjoner. Presentasjonen gir forventninger om å finne løsninger på ubehag som den enkelte opplever i livet sitt. Det som tilbys, ser til forveksling ut som det som offeret har behov for.

Personer som gir seg ut for å kunne helbrede det meste ved hjelp av ulike og enkle råd, er i mange tilfeller manipulatorer. Når de oppfører seg som mystiske og har mange ritualer og sermonier rundt det hele, er det grunn til å være på vakt. Noen setter seg også i en opphøyd stilling i forhold til de andre i plassering eller væremåte, eller motsatt, blir veldig ydmyke vis-à -vis den andre.

Når andre passerer dem på en pidestall, vil det de enten trives i denne posisjonen, eller de blir påtatt ydmyke. Det er ingen grunn til å bli urolig for en som ikke har noe å skjule. Når observasjoner personen urolig, kan det være grunn til å bli mistenksom. Det er få mennesker som er utstyrt med slike gudegaver at de kan helbrede andre, men det er derimot mange som utgir seg for å kunne dette, og som gjør det til sitt levebrød.

For å skape en aura av mystikk rundt seg gjør de formen viktigere enn innholdet. Om man viser at man ikke er med på ritualene deres, ser dem dypt inn i øynene og ikke gir en takknemlig, begeistret respons, kan de bli usikre og begynne å flakke med blikket. den ellers så selvsikre måten å presentere seg på slår noen sprekker hvis de utsettes for en skarp iakttager. De vil følge litt med på ens reaksjon. De blir på vakt for å bli avslørt, og de kan få en tendens til å avvise eller unngå en skeptiker. 

Å være skeptisk observatør og ikke la seg blende av presentasjonen eller ytre effekter er viktig for å avdekke åndelige sjarlataner. Den falske mystikeren vil være mer skjult og skeptisk til personer som vil observere ham/henne, og beskytte seg for å bli tittet for mye i kortene. Den ekte derimot vil være trygg på sitt og åpen for å bli studert på nært hold. Den ekte vil ikke love my, mens den uærlige ofte vil gi langt flere løfter, men i runde vendinger, slik at de ikke kan bli tatt for å uttale seg feil. En annen forskjell er at den ekte ikke har behov for reklame, mens den falske på ulike vis reklamerer for virksomheten sin.

Er man finstemt som person, vil man trolig også fornemme den formen for dyp inderlighet som stråler ut fra en høyt utviklet person, og som er fraværende i en som er falsk hellig. Mens manipulatoren vil få sprekker i fasaden over tid, vil en høyt utviklet person over tid erfares som en som viser genuin respekt og er i tjeneste for andre mennesker. Både den ektes og den falskes handlinger vil med tiden avsløre det sanne jeget.” – http://www.abigailsinsights.com/new-age-shaman/

 

Stor uvitenhet om manipulerende mennesker hos sakkyndige, advokater og dommere

“En dyktig manipulator avsløres dessverre ikke alltid av en sakkyndig, til tross for at denne har solid psykologisk fagkompetanse. De fleste har derimot ikke spisskompetanse på manipulasjon. Temaet manipulasjon er vanligvis ikke viet stor plass i psykologutdanningen. Hvis manipulatoren spinner et grovmasket garn, så forstår mange, både fagfolk og lekfolk, hva som foregår. Hvis han/hun derimot manipulerer på en mer raffinert måte, kreves det mye erfaring for å fange det opp, nettopp fordi den sakkyndige selv blir offer for manipulasjonen.

Mange sakkyndige opplever et forventningspress fra seg selv og fra dommeren knyttet til hva de skal vite og forstå etter en kortere utredning av partene. En mer omfattende utredning vil kunne hjelpe den sakkyndige til å avsløre flere manipulasjoner. Men det forutsetter at den sakkyndige er våken for at også han/hun blir manipulert. Mine erfaringer tyder på at en del sakkyndige også bør tilegne seg mer kompetanse om manipulasjon og behandle manipulasjon mer alvorlig i den sakkyndige gjerning. 

Dommeren har en tendens til å stole på den sakkyndiges vurderinger, fordi han/hun regner med at den sakkyndige har spesialkompetansen. Dommeren gjør derfor ofte ikke selv tilstrekkelig observasjoner av dynamikken mellom offeret og den manipulerende parten. Overfor dommeren vil også den manipulerende ha full konsentrasjon på at den falske presentasjonen hans/hennes ikke slår sprekker.

Som dommer har man heller ikke annen kompetanse på dette enn den man har tilegnet seg gjennom praktisk erfaring. Jurister, både dommere og advokater, har et nærmest totalt fravær av psykologisk kunnskap i sin grunnutdanning og er derfor ikke rustet til å avsløre manipulasjon ut fra sine profesjonsutdanninger. Dommere, særlig når de fungerer som rettsmeklere, og advokater bør tilegne seg mer psykologfaglig kunnskaper om vanskelige personer. Da kan de lettere gjennomskue manipulatorene.

Dommeren har et selvstendig ansvar for barns beste og sakens fulle opplysning og bør selv være aktiv for å få tilstrekkelig informasjon på bordet. Når dommer og sakkyndig har mistanke om manipulasjon fra en parts side, bør den sakkyndige bruke mer tid for å avdekke dette i utredningen sin. Jo mer tid som tilbringes desto vanskeligere blir det for manipulatoren å holde en falsk fasade. Særlig gjelder dette hvis den sakkyndige bruker tiden til å teste partene.

Retten bør også være mer åpen for at det kan være behov for en bevisføring som også går inn på partenes historie. En dommer kan være lite interessert i å føre omfattende bevisførsel som går langt tilbake i tid, og forsøker så godt han/hun kan å håndtere saken med rettsmekling. Det er en utfordring å skaffe tilstrekkelig bevis på manipulasjon. Oftest må det vitner til som har erfart enkeltstående episoder med manipulatoren som kan ligge langt tilbake i tid. Til sammen kan disse vitneprovene være nødvendige brikker i et puslespill som kan gi et tilstrekkelig bilde av situasjonen.

Når dommere signaliserer at de er lite begeistret for bevisføring knyttet til partenes historie, blir også en del advokater mer passive, for ikke å falle i unåde hos dommeren. Mange advokater som representerer den svake parten, har heller ikke selv forstått alvoret i manipulasjonene, og gjør ikke god nok jobb i forberedelsene av saken og gir heller ikke tilstrekkelig støtte til klienten.

Også de mangler tilstrekkelige kunnskaper. Ofte er saken ikke tilstrekkelig forberedt fordi bevisføringen krever tid. Det er ofte bedre at barna har en mindre bra ordning i en periode, enn at man taper saken på grunn av manglende bevis.”

 

Hvordan psykopater og narsissister får kontroll over ditt sinn

 

Vi leser ofte at psykopater/narsissister har et begrenset følelses register, og at de følelsene de kjenner er overfladiske av natur. Men de er ekstremt gode til å lese og manipulere fram følelser som gjør dem i stand til å få en nesten overnaturlig kontroll over andre.

Fordi narsissister og psykopater ikke har et normalt følelsesliv så kjeder de og irriterer seg ofte og har derfor et stort behov for å skape drama. I tillegg har de et umettelig ego som er helt avhengig av og kontrollere og dominere, og gjennom manipulasjon av våre emosjoner skaper de drama som er deres dop som de trenger for å bli høye/ruset.

Denne prossesen begynner nesten med en gang når psykopaten/narsissisten innleder et forhold:

i idealiseringsfasen bruker narsissisten/psykopaten store mengder sjarm, speiling og intens smiger for å få deg til å tro at du har møtt den du har lett etter hele ditt liv, en trofast og lojal sjelevenn.
Den falske følelsen av trygghet du nå har blitt lullet inn i gjør det nå mulig for psykopaten/narsissisten å manipulere følelsene dine fullt ut.

Når et sterkt bånd har blitt konstruert mellom deg og narsissisten/psykopaten, så vil narsissisten/psykopaten respondere overfor dine følelser på en helt annen måte enn han/hun gjorde i idealiseringsfasen. Denne manipuleringen av følelser bruker narsissisten/psykopaten til å kontrollere og forme adferden din med.

 

1. Glede
 

Resultatet av den emosjonelle tilstanden du erfarer som følge av den intense idealiseringsfasen er tilfredshet og en generell følelse av glede. Du er sikker på at du deltar i et kjærlighetsforhold der dere begge viser at dere bryr dere om hverandre og at dere begge vil den andres beste, men et slikt konsept er fåfengt og meningsløst for en psykopat/narsissist. Det var aldri deres intensjon å bli glad i deg eller å elske deg.

De vil at du skal være bundet til dem, men hvis du er glad, lykkelig og fornøyd, så vil de ikke kunne få det dramaet som skaper spenningen de trenger, som jo er dopet de konstant er på jakt etter for å kunne holde hodet over vannet.

  Etter som tiden går, så bli din glede og tilfredshet en kilde til kjedsomhet og frustrasjon for psykopaten/narsissisten, og tjener som en påminnelse for dem at det igjen (som de har gjort i så mange ganger før i andre forhold) er på tide å ta kontroll over marionette trådene de har installert i deg, slik at de kan få deg inn i den emosjonelle tilstanden de vil at du skal være i som tjener deres planer og umettelige ego, slik at de kan få den tilfredstillelsen de har behov for.

   

  2. Sjalusi

  En måte psykopatene/narsissistene kan tilfredstille både sine egoer og tørst etter drama på, er å fabrikere noe som kan skape sjalusi. Triangulering er en slik manipulasjonsmetode. Ved å skape kunstig rivalerisering mellom dem selv, deres tidligere ekser og andre ting eller individer som kan gjøre den samme nytten for psykopaten/narsissistens agenda, kan psykopaten/narsissisten konstruere sjalusi dramaer, som han/hun har kontroll over.

  For det første så vil slike dramaer blåse opp psykopaten/narsissistens ego til det nesten sprekker. For det andre så vil du forsøke å fokusere på metoder som gjør at psykopaten/narsissisten skal gi deg oppmerksomhet, da du er redd for at psykopaten/narsissisten skal miste sin interesser for deg eller mislike deg.

  For det tredje, din økende desperasjon som psykopaten/narsissisten har fremkalt, gir han/henne en mulighet til å stemple deg som gal og paranoid når de beskylder deg for å overreagere på deres provokasjoner.

  Psykopaten/narsissisten vil bruke ditt emosjonelle ustabile humør som de har manipulert fram for å diskreditere deg og spre dårlige og stygge rykter om deg slik at de selv blir fremstilt som ofre, mens det virkelige offeret, nemlig deg, vil bli sett på som en ustabil overgriper.

  Uvitende og lettlurte individer vil tro på og sympatisere med psykopaten/narsissistens løgner uten å gå dem nærmere i sømmene, og på den måten så vil psykopatens/narsissistens støttespillere selv bli overgripere.

  Slike støttespillere kalles flygende aper, og vil du vite mer om dem, så les videre her http://frilanser.tjenester.org/er-du-en-flygende-ape-psykopaters-medhjelpere-og-medskyldige/#more-4443 Kan psykopaten få deg til å reagere irrasjonelt når han/hun har vitner tilstedet, så vil psykopaten/narsissistens påstander virke enda mer troverdige og løgnene deres vil jo da også bli enda enklere å fremstille som sannhet.

  3. Sinne

  Sinne og frustrasjon vil uungåelig følge i kjølevannet av den kunstig fremkalte sjalusien.

  Psykopaten vil nå bruke din sinnstilstand til å devaluere deg ytterligere ved hjelp av beskyldninger om at du er mentalt uberegnelig.

  Psykopaten/narsissistens respons på ditt sinne kan ta flere former:

  De kan ble helt tyste og la være å ta kontakt med deg, og de kan også frustrere deg med “word salad” som du kan lese mer om her http://olehartattordet.blogg.no/1462230067_nr_psykopater_og_nars.html

  Til slutt så vil ditt rettferdige sinne gi dem en grunn til å kutte kontakt over en periode. Når så psykopaten/narsissisten tar kontakt med deg igjen, så vil han/hun rettferdiggjøre sin manglende kontakt med deg ved å si at du har hatt en irrasjonel og urimelig oppførsel og at det var derfor de valge å kutte kontakten med deg over en periode.

   Psykopaten/narsissisten vil forsøke å få deg til føle skyld og anger for deres fabrikerte drama. De vil at du skal ta skylden for deres manipulasjon av deg. (Ja, jeg vet, det er i ordets rette forstand sinnsykt).

   Og du vil mest sannsynlig forsøke å imøtekomme psykopaten/narsissistens ønske, fordi du forstår ikke hva du har med å gjøre. Du vil si deg enig med psykopaten/narsissisten at du har vært urimelig. Du vil for enhver pris unngå psykopatens/narsissistens ignoreringmetode igjen, som da den pågikk var noe av det verste du har opplevd.

   Savnet av psykopaten/narsissisten i den perioden var uutholdelig, du vil ikke gjennomleve det en gang til, derfor så går du inn i en nye fase i forholdet mellom deg og psykopaten/narsissisten, som kalles å gå på eggeskall, en ny fase gjennom et nytt følelsesmessig helvete.

   Psykopaten/narsissisten har nå tatt kontroll over din oppførsel gjennom å manipulerere din emosjonelle tilstand. Du lengter etter emosjonell stabilitet og gleden fra den tiden da psykopaten/narsissisten lot deg gå gjennom idealiseringsfasen.

   Og du tror stadig vekk at den tiden skal komme tilbake da psykopaten/narsissisten lar deg se litt av denne fasen og oppleve en bitteliten reprise av den med jevne mellomrom, men det vedvarer ikke og derfor så lengter du mer og mer etter den.

   Du håper og håper at denne perioden skal komme tilbake, og det vet psykopaten/narssissten, og det er derfor de hele tiden kaster smuler til deg, slik at du skal ha et håp om at en dag så vil det bli som den gang det var så bra, så fint og godt. Hvis psykopaten/narsissisten ikke hadde hatt kontroll over deg, så ville du for lengst ha dratt din vei, da ingen ved sine fulle fem, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, lar noen voldta sitt sinn frivillig 24/7.

   For når du er i psykopaten/narsissitens klør, så er du viljeløs, da er du helt og fullt ut i deres makt, du er et offer for en brutal overgriper som finner stor fonøyelse i å voldta andre sin frie vilje. Psykopatene/narsisssitene vil vise en tilsynelatende hjertelig og imøtekommende atferd i selskap med andre. Dette bidrar til å styrke deres falske bildet som en normal og kjærlig partner til venner, familie og andre bekjente .

   De gjør dette slik at du vil ha mindre sannsynlighet for bli trodd hvis du velger å avsløre historier om dem og deres emosjonelle misbruk og falske beskyldninger om at du er gal. Imidlertid vil disse hjertelig periodene være kortvarig, fordi din lykke er en påminner om at de trenger å kontrollere deg.Så syklusen av emosjonell manipulasjon fortsetter, der psykopaten/ narsissisten bruker en rekke taktikker for å destabilisere deg . Disse kan inneholde korte perioder med stabilitet ispedd personlig kritikk, tilbakeholdelse av fysisk intimitet, isolasjon fra venner og familie og falske løfter om fremtiden. Alt dette gjøres for å skape fortsatt forvirring og tvetydighet.

   Psykopaten/narsissisten stoler på at manipulering av sunne følelser skal kunne slukke tørsten for deres drama, for å lindre deres kjedsomhet og tilfredsstille deres unormal og umettelig ego. Og i den prosessen kan de ødelegge svært mange mennesker på sin vei, for de tar ingen hensyn til noen, ikke en gang til sine barn i jakten på fixet som for en periode skal tilfredstille deres ondskap, for når virkningen av dopet er borte, så må de ha mer, de får aldri nok. Forskjellen på dem og vanlige junkies er at mens junkiene bruker farmasøytiske midler for å få sin rus, så bruker psykopater/narsissister levende mennesker som sitt dop.

    

   Oversatt til norsk av meg fra denne artikkelen her –  https://www.psychopathfree.com/content.php?346-3-Emotions-That-Narcissists-and-Psychopaths-Manipulate-in-Others

   Narsissister er passiv aggressive – http://frilanser.tjenester.org/narsissister-er-passiv-aggressive/

   Psykopater og narsissister er voldtektsforbrytere av verste sort, de voldtar våre sinn – http://olehartattordet.blogg.no/1460801915_psykopater_og_narsiss.html

   Psykopat eller narsissist? Her er forskjellen – http://psykopaten.info/2015/06/psykopat-eller-narsissist-her-er-forskjellen/

    

   Når psykopatene og narsissistene misbruker sine barn og bruker dem som våpen

   Stort narsissist arkiv, se kommentarfeltene som tilhører bildet her http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205772710908005&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&theater

    

   En mannlig narssist/psykopat som er i et forhold sammen med en kvinne kan gjøre kvinnen gravid for å få mer kontroll over henne, for å få hennne til å tro at han er glad i henne, knytte sterkere emosjonelle bånd, enda det kun handler om kontroll, ikke kjærlighet. Kvinner i en slik situasjon kan enten avbryte svangerskapet, eller fortsette i et forhold som vil merke dem for livet. De kan selvfølgelig også velge og oppdra barnet alene, men båndet med psykopaten/narsissisten vil fortsatt være der og psykopaten/narsissisten vil fortsette å bli en del av både kvinnen og barnets liv.

   Ofte er det et svært vanskelig valg, og vet man ikke at man har med en narsissist/psykopat å gjøre så vil det kansje ikke en gang være noen man tar med i betraktningen fordi man forstår/vet ikke hva en narsissist/psykopat er og hva et slik individ er i stand til å gjøre og hva slags agenda en slik overgriper har, og da vil man heller ikke forstå at man aldri vil slippe unna et slikt individ hvis man får et barn med en.

   En kvinnelig narsissist/psykopat vil også kunne bli gravid med en mann for å få kontroll over han. Narsissister/psykopater hater å bli avvist, det er helst de som skal stå for avvisningen, og en kvinne som har blitt gravid, kan velge å fullføre svangerskapet for å få tilbake en mann som ikke lenger er interessert i henne framfor å ta abort.

   Med andre ord hun fullfører ikke svangerskapet fordi hun vil ha barnet, men fordi hun vil bruke graviditeten og barnet som et middel i et forsøk på å få mannen som har avvist henne tilbake gjennom barnet hun bærer. Hvis det ikke får den ønskede virkningen som psykopaten/narsissisten håper på, så vil det fødte barnet bli brukt som et våpen og manipulasjonsmiddel overfor barnefaren resten av hans liv. Så ondskapsfulle og manipulerende er altså narsissistene og psykopatene.

   Når man i de i en del barnefordelingsaker har med narsissistisk, psykopatisk problematikk å gjøre kan det lett gå fryktelig galt! Denne personlighetstypen er spesialister på å gi et falskt bilde av virkeligheten. 

   I en setting der den ene forelder har en narsissistisk, psykopatisk adferd og presenterer et mer overbevisende bilde av dyden enn dyden presenterer seg selv (William March, The bad Seed) er det lett å gjøre alvorlige feilvurderinger. 

   Dersom den sakkyndige gjør sin vurdering ut fra en klinisk terapeutisk tankegang, der sannhet tas for gitt, fordi den ikke er avgjørende, ender man ofte opp med å gi omsorgen til den narsissistisk, psykopatiske fremfor den normale. 

   Det gjør ikke situasjonen enklere å avsløre at den andre foreldre som har levd med den narsissistiske fremstår til dels aggressivt. Uten kunnskap om narsissistisk, psykopatisk dynamikk oppfattes lett den normale som den minst egnede av de to. 

   Den normales kamp for å hjelpe barna samt komme ut av den narsissistiske, psykopatiske grep, kan lett oppfattes som ubegrunnet aggresjon fordi psykopater og narsissiter ofte inntar en offerrolle i slike settinger. De fremstår som «stakkars meg hva jeg utsettes for»! 

   Sannhet og virkelighet blir for omgivelsene snudd på hodet. Den aggressive fremstår som et offer, og det virkelige offer fremstår som den aggressive. 

   I en terapeutisk hverdag leter man ikke etter sannheten, i en sakkyndig hverdag betyr sannheten alt! 

   Det gjør det ikke enklere at narsissistisk, psykopatiske individer ikke går til behandling, de opplever seg ikke som syke. Dermed har ikke terapeutiske psykologer særlig erfaring med slike. Deres erfaring er oftere med ofrene for slike manipulative mennesker. 

   I saker etter barneloven og barnevernloven benyttes kliniske psykologer i et stigende tempo. Barnevern og dommere har ingen klinisk utdannelse, de har ingen dybdekunnskap om narsissistisk, psykopatisk dynamikk. Samfunnet forutsetter at den sakkyndige har det.
    
   Å evne å skille mellom klinisk, terapeutisk virke og rollen som sakkyndig kan for et barn utgjøre forskjellen mellom et liv i psykiatrien og et liv som et friskt, normalt barn. 

   I sin ytterste konsekvens mellom liv og død!” – http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/22/533309.html

    

   Hvordan hjernevasker, programmerer eller groomer en psykopatisk forelder sitt avkom? Begrepet «grooming» er vanligvis forbundet med seksuelle overgrep der overgriperen får barnet til å føle seg spesiell før overgrep tar til, for å minske sjansene for at barnet skal avsløre deres «spesielle hemmelighet». http://frilanser.tjenester.org/psykopatiske-foreldre-groomer-sine-barn/

   Barn av narsissister har èn eneste oppgave, å tjene narsissistens ønsker, behov og nykker fra den dagen de blir født.  Er det flere søsken er det vanlig at noen blir «gullungen» og noen blir «syndebukken», og søsken spilles alltid opp mot  hverandre i en evig konskurranse ingen kan vinne. Gullungen blir dyttet frem som en skinnende pokal, en positiv refleksjon av narsissistens falske selv. http://frilanser.tjenester.org/12-tegn-pa-en-narsissistisk-familiedynamikk/

   Hvem var Alice Miller ? https://tv.nrk.no/program/mdfp13005014/hvem-var-alice-miller

   En voksen narsissist har en psyke og mentalitet som er på samme nivå som hos en seks åring – http://olehartattordet.blogg.no/1468710551_en_voksen_narsissist_.html

   Vet narsissister at de er onde sadister ? – http://olehartattordet.blogg.no/1468787101_vet_narsissister_at_d.html

   Narsissister er handicapet og det er din skyld – http://olehartattordet.blogg.no/1469056055_narsissister_er_handi.html