Fahrenheit 451 og ytringsfrihetens fiender

 

De som er for sensur, har de virkelig tenkt godt gjennom deres higen etter slik sensur?

“Ray Bradbury er en av de store sci-fi-forfattere fra det 20. århundre. I Fahrenheit 451 skildrer han et samfunn som har gitt opp selvstendig tenkning, samhandling med andre og den naturlige verden selv. Hans visjon om teknologi kombinert med menneskets ønske om fremgang – som til slutt fører til vår nedbrytning – er et kontroversielt tema som fortsatt er aktuelt for denne dagen.

Fahrenheit 451 Sammendrag

Montag er en brannmann, men i sitt samfunn brann brannmenn brann, i stedet for å sette dem ut. Deres primære mål er bøker. Samfunnet hadde vokst jevnt mindre, og mer besatt av politisk korrekthet. De hadde begynt å finne feil med bøker og hadde forbudt dem alle.

Etter hvert som historien utvikler seg, vokser Montag mer og mer nysgjerrig på bøker, og hva de kan tilby. Han blir spesielt fascinert etter at han møter en jente, kalt Clarisse, som åpnet øynene for hvordan forstyrrelser verden har blitt. Dette er en sterk kontrast til konvensens oppførsel, som regelmessig velger å se på tv over samspill med mannen sin.

Til slutt blir hans nysgjerrighet det beste av ham, og han begynner å lese gamle bøker som han har reddet og skjult. Kan ikke dechifrere sin mening, han søker en mann han en gang visste, Faber, en pensjonert engelsk professor. Faber kan hjelpe Montag se den dypere meningen i bøker og Montag lurer på hvorfor noen begynte å ødelegge bøker i utgangspunktet.

Romanen klatrer når Montag leser et dikt til sin kone og vennene sine, som har kommet over for å se på tv. Damene forlater disgusted, fornærmet, og truer med å sende inn en klage mot ham. Det er hans kone, men hvem rapporterer ham.

Montag er beordret til å brenne bøkene selv. I stedet dreper han sin sjef og de andre brannmennene for å rømme med noen bøker han har forlatt. Han er i stand til å komme seg nedover elva og finner en koloni av intellektuelle med en kjærlighet til bøker. Med disse menneskene håper han å reise til St. Louis hvor han kan snakke med en bokskriver for å prøve å reprodusere sine bøker. I det siste øyeblikket vises jetfly overhead og avkaller byen. Romanen slutter med gruppen som søker etter overlevende for å gjenoppbygge sivilisasjonen.

Hva er de potensielle farene ved sensur? Hvor ser du sensur i vårt samfunn eller verden i dag?”

https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/fahrenheit-451-av-ray-bradbury

 


 

 

Ville du drept naboen din for å redde klimaet?

Hvis mennesker som tror helt og fullt ut på klimatrusselen som frontes i mainstream media fikk beskjed av øverste klimaledelse om å skyte naboen for å redde klimaet, hvor mange av dem ville da gått til et slikt drastisk skritt?
Å skape splid er utrolig lett for dem som har innsikt i den menneskelige psyken.
For en ukes tid siden så ramset jeg opp noe fordeler med dvd framfor blu-ray i en filmsamler gruppe jeg er med i, og det tok ikke lange tiden før atmosfæren der ble amper og hatefull mellom dem som så fordelene med dvd som ikke blu-ray har og de som var ihuga blu-ray tilhengere.
Tenk da på dem som vet ut til fingerspissene hvordan psykologisk krigføring kan brukes som det ultimate verktøyet for å sette folk opp i mot hverandre.
 
 
 
 

ER SKOLEN ET FENGSEL OG BORTKASTET TID?

 

Når de som går på skolen i dag har blitt voksne og skal prøve å få seg en jobb, så vil de måtte konkurrere om jobber som avisbud og ansatte på Rema eller Kiwi hvis de er heldige, og det selv om man har tatt en høyere utdannelse. Det er bare å se på hvor mange søkere det er til en jobb i dag. Det er vel ingen som tror at det vil bli lettere å kjempe på jobbmarkedes slagmark i fremtiden ? Og den som vinner kampen om en jobb vil ikke være trygg, men må slave under arbeidskjøperens nåde, da arbeidernes rettigheter blir dårligere og dårligere.

“Vi har mer kunnskap, men mindre klokskap. Utdanningen er spesialisert og instrumentell, og gir et dårligere grunnlag for helhetlig og dyptgående forståelse. Dette gir dårlig vilkår for politisk aktivitet og deltakelse i samfunnsdebatten. Mangelen på helhetsforståelse fremmer dessuten en problemforståelse der man primært leter etter tekniske løsninger. Betydningen av sosiale forhold og samfunnsansvar kommer i bakgrunnen.” Fra boken Frankensteins dilemma utg 1992 av Håkon Width Andersen og Knut Holtan Sørensen, og som kan leses i sin helhet her – https://www.nb.no/nbsok/nb/0441a9774d66317469564e96579f9445?lang=no#0

Skal man ha en nogenlunde sjanse til å forstå hvordan verden henger sammen og hvordan den har har blitt slik så må man sette seg inn i svært mange emner og se på disse emnene i fra mange vinkler, noe som fordrer at man har en glødende interesse for å tilegne seg kunnskap, hvis ikke så vil ens virkelighetsforståelse bli fragmentert. Utdanningssystemet oppmuntrer ikke til dette.

Det finnes et hav av informasjon, og ut av dette havet så bruker man en liten øse til å hente opp informasjon som man mener allmenheten skal kunne noe om, mens resten av havet det enses ikke. Og dette er ikke noe nytt, det er slik utdannelsessystemet alltid har vært. Og dette beskrev den kjente filosofen Bertrand Russell særdeles godt allerede i 1928 https://olehartattordet.blogg.no/1442153870_illusjonen_av_fri_vil.html

Og den økonomiske veksten vil ikke vare i all evighet, den vil til slutt punktere slik at vi som foreløpig bor i verdens rikeste land også vil få føling med det, det er bare et spørsmål om tid, og da vil ikke skjemaer og all verdens teori hjelpe oss. Det mest fornuftige skoler i dag kan gjøre er å sette i gang med å lære elevene hvordan de skal klare å overleve i naturen med minimalt utstyr, slik at de blir selvstendig og kan klare seg selv på egenhånd.

http://olehartattordet.blogg.no/1453407107_tisa_nr_kapitaleirene.html

 

We need fewer exams and more wilderness in education:  Les videre her: http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/17/we-need-fewer-exams-and-more-wilderness-in-education?CMP=fb_gu

 

” Kunnskapsbløffen. Dette er den viktigste boka som er utgitt om norsk skole på mange år.
Boka er en advarsel mot en norsk skolehverdag prega av tester og
prøver fra barna er knøttsmå. Drivkraften i dette systemet er hard
konkurranse på alle nivåer: mellom elevene, mellom lærerne, mellom
skolene og mellom regionene.

Skolene skal styres som fabrikker der
elevene er kunder, og produksjonen dreier seg om å skaffe best mulig
målbare resultater. Et grunnleggende premiss er mistillit til
«arbeiderne», det vil si lærerne, som hele tida antas å sluntre unna, og
derfor må de dokumentere alt de gjør, og overvåkes av diverse inspektører
på flere nivåer.

Dette systemet er inspirert av det amerikanske og engelske
skolesystemet. I Norge er det særlig Handelshøyskolen BI som ideologisk
har fremmet disse tankene, og som har skolert rektorer i det nye
systemet, godt støttet opp av diverse konsulentfirmaer.”
Boken kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/kunnskapsbloffen-9788292866443
På grunnlag av den mest omfattende granskingen på over 40 år konkluderer forskerne i “The Cambridge Primary Review” at: “Det er et presserende behov for en gjennomgående reform av vurderingssystenmet i England” Les videre her: http://www.theguardian.com/education/2009/oct/16/scrap-sats-school-home-work

 

“Engebråten skole legger opp til er en lydighet hvor de fleste elevene ikke engang skjønner de målene de blir bedt om å nå. Oppover i systemet bør man vise lydighet: eleven følger lærerens mål, læreren følger rektorens mål, rektoren følger kommunens undervisningsetat, som igjen følger Utdanningsdirektoratet, som til slutt følger PISA-undersøkelsens krav til måloppnåelse. Nedover i systemet utfører man kontroll, og da delegerer man ikke genuint ansvar, fordi det forutsetter tillit.

Tillit til at den man delegerer til er i stand til å formulere sine egne mål, og å gjennomføre dem. Jeg tviler på at skolen kommer til å lykkes i å definere alle barns mål i livet, for da definerer man også deres mening med livet. Det er likevel tragisk at de prøver.” Les videre her:
http://www.klassekampen.no/article/20131204/ARTICLE/131209987

 

“Mange skolebørn har det dårligt med at gå i skole. Tre ud af ti børn primært i Vest- og Sydsjællands kommuner er ikke glade for at gå i skole. Det tal står i klar kontrast til eksempelvis i Nordsjælland, hvor langt flere skolebørn trives. Det er en undersøgelse foretaget af Cevea, som bringes i Berlingske, der viser denne udvikling.” Les videre her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-04-12-boern-kan-ikke-lide-skolen-tag-det-meget-meget-alvorligt

Er det sannsynlig at en god metode for leseopplæring for seksåringer også er den beste for 18-åringer som har fordypning i fysikk? Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Skoleforskning-som-bors-og-katedral-7984003.html

 

Tom Engeskog:
“I boka ‘Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel’ argumenterer Robert Pirsig sterkt og overbevisende for en skole fri for karakterer. Han hevder at karakterer fremmer kun èn egenskap – kunsten å imitere! Den flinkeste imitatoren får høyest karakter, men den kreative eleven som tenker helt anderledes og nye tanker får stryk-karakter.

I en karakterfri skole vil eleven måtte følge andre veier enn den ei dinglende gulrot peker mot. Eleven kan fritt følge sin egen lidenskap og vil lære utfra egen-interesse, og hva godt kan ikke komme ut av det..? Sjekk feks hvor mange norske gründere eller nyskapende kunstnere og artister som kan skryte på seg høy utdannelse.
En stat ønsker selvfølgelig lydige, veloppdratte borgere som kun repeterer tillærte ‘sannheter’.

De ønsker en rektor som løper etter nasjonal måloppnåelse, og de ønsker lærere av typen Flittig-Lise og Flittig-Per. Slik blir skolen en perfekt indoktrinerings- og oppgulpsanstalt for det senere livet som veltilpasset slave.
Så dette handler IKKE om et skoleopprør, det går langt dypere. Hvor lenge skal vi la den formløse, fryktstyrte parasitten ‘Staten’ få lov å eksistere på bekostning av vårt frie, selvstendige liv?” http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/den-store-skolekrigen/a/23459846/

 

“Skolen er et stort spill – jeg vil ikke leve sånn. Det er mange måter å strukturere et system på, så hvorfor måtte noen innføre akkurat denne kvelende konvensjonen? Og mest av alt: Hvordan kan alle akseptere dens eksistens, leve ved dens premisser og holde ved like det kvelende grepet den har over ungdommen, og dermed vår felles fremtid?

Alt i alt føler jeg bare at skole er et stort spill, mens jeg som obligatorisk spiller ser spillereglene utenfra og savner å leve i en verden av oppriktighet, som har en direkte kontakt med realiteten heller enn et lag med menneskeskapte doktriner og arbitrære regler mellom seg og virkeligheten. Jeg er syk av å se personer med akkurat de samme overbevisningene overalt, hvis oppfatninger av virkeligheten alle bygger på akkurat de samme menneskeskapte premissene, som som sagt bare føles feil.” Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-har-hemmet-meg-mer-enn-den-har-gitt-meg-8063961.html

 

“Barn er ikke datamaskiner som kan programmeres til kunnskap. Det er ikke sånn at riktig mengde riktig undervisning gir riktig læringsutbytte. Barn er mennesker i utvikling, og de trenger variasjon i livene sine for å utvikle variert kompetanse.

For å bli hele mennesker. For å bli folk ? ikke bare effektive akademikere. Enhver som tar seg tid til å se lyset i øynene deres må skjønne at barneliv har større mål enn utelukkende å bli effektive bidragsytere til nasjonens brutto nasjonalprodukt ? og kanskje er det den tiden Gerhardsen og Sterri mangler? Kanskje trenger de ferie?”   Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Guro-Sibeko-om-sommerferie-Barn-er-ikke-datamaskiner-som-kan-programmeres-til-kunnskap-8100332.html

“Skolen er ikke der primært for å hjelpe individet, for å fremme individets interesser og hjelpe det med å vokse, med å bli. Det er viktig for individet i dag å fullføre skolen, men ikke av noen annen grunn enn at «det bare er sånn».

Problemet ligger i bunn og grunn ikke i at folk dropper ut, men at folk som dropper ut ikke gis muligheter og ikke blir verdsatt i samfunnet. Det er også et problem at skolen rett og slett ikke fremmer individets interesser, personlig vekst, og så videre, nok til at det føles givende for elever til å ville fortsette av egen fri vilje.

Ansvaret må ikke legges på elevene som ikke trives i skolen i dag (30 prosent dropper ut, flere tenker på å droppe ut) ? det må legges på skolen som er mer en meningsløs plikt enn noe tilbud for elevene, og som tilsynelatende ikke klarer å motivere på grunnlag av annet enn frykt.

Svaret på problemet er ikke at flere skal prøve å presse seg gjennom skolesystemet til tross for indre motstand. Ikke legg press på elevene, som om de hadde ansvar for å tilpasse seg skolesystemet ? nei, det er skolesystemet som skal tilpasse seg og tjene elevene!”

Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-skolesystemet-som-skal-tjene-elevene_-ikke-motsatt–Erlend-Langseth-8232572.html

“Hvordan skal jeg forsvare at jeg på videregående ble hjemme fra skolen for å få tid til skolearbeid? Paradoks, sier du. Virkeligheten, sier jeg.

Det er ikke foreldre som vet hvordan det er å gå i tredje klasse i dag. Det er heller ikke lærere, eller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er jeg. Det er klassekameratene mine. Det er alle 18 åringer i videregående skole i 2015.

Vi kommer aldri til å være flinke nok. Når vi oppnår et mål, strekker vi oss bare etter det neste før vi i det hele tatt har nådd målstreken.

Kan vi ikke bare spole tilbake til den tiden da det holdt å være flink ett fag?
Vi sitter ved skolepulten og utdanner oss til levende leksikon. Vi skal kunne si noe om hvordan imperialismen og kampen om koloniene var én av mange årsaker til 1. verdenskrig. Vi skal kunne drøfte og reflektere rundt hvordan Knut Hamsun bruker litterære virkemidler for å få frem det ubevisste sjeleliv. Vi skal være flinke i fotball, men også i dans, og vi skal kunne svare på spørsmål om mytene rundt guden Shiva uten å blunke.

Alle lærere ønsker og forventer at du skal være best i akkurat deres fag, men hvordan er man best i 7 fag på en gang? Hvorfor er det så mye debatt rundt frafall blant norske elever når svaret ligger rett foran nesen på dere?” Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Generasjon-Nervevrak-8285200.html

 

“Etter en knapp uke hadde 6-åringen satt fingeren på det psykologer den senere tid har innsett: At skolen motarbeider barns medfødte læringsinstinkter og det til en høy pris.
I disse dager dømmer vi forsvarsløse barn til ti års skolegang der de må sitte stille, høre på lærerne, ta tester, lese det de blir bedt om å lese og skrive det de blir bedt om å skrive. De som av ulike årsaker ikke klarer å sitte stille, medisinerer vi så de klarer det.

Det eneste gale barna har gjort for å få denne straffen, er å være barn.
Våre forfedre visste at motvillig lærdom ikke fester seg. De forsto at bærekraftig læring skjer best når egen motivasjon styrer. Hvorfor stoler vi ikke lenger på barnas evne til å lære og å utvikle seg selv?

Vi har fratatt dem enhver kontroll over egen hverdag, selv om vi vet at det betyr å fremme angst og depresjon.
I vår globale, komplekse og hurtig forandrende verden trenger vi barn med variert kunnskap. Hva som er nyttig å kunne om 10, 20 eller 50 år er umulig å forutsi. Men vi vet at vi trenger barn som har fått like muligheter til å uttrykke sine forskjeller.

Vi må derfor etablere moderne læresentre som kan støtte dem i å finne sin egen vei. De bør bli genier i ordets opprinnelige greske betydning; Geni var ånden som var til stede ved fødselen for å sikre at barnet ble unikt.” Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Barn-blir-fodt-som-laremaskiner-Men-pa-skolen-ma-dette-dempes-8117972.html

Albumet er åpent for alle: Skolen, et fengsel ? – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202265446108577.1073742115.1563436195&type=3

 

Korrupt vitenskap og vitenskap som religion

 

Vitenskapen har vist seg å ta feil mer enn en gang, og den kommer helt sikkert til å gjøre det igjen, slik at det å tro blindt på den, blir det samme som å tro på en usynlig gud i himmelen. Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme løgner.

Ta en titt på dette albumet her og kommentarene under bildet så vil du finne dokumentasjon i bøtter og spann på at vitenskapen ofte er utilstrekkelig, ikke pga vitenskapen selv, men pga korrupte vitenskapsmenn og kvinner som flyr kriminelle arbeidkjøperes ærend og ikke sannhetens – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202280801332448.1073742125.1563436195&type=3 
Man må bruke PC og helst chrome nettleser for å komme inn på albumet, bruker man nettbrett eller tlf så får man ikke tilgang.

Dette er tatt fra scifi boken Shikasta av Doris Lessing, men er dette egentlig så langt fra vår virkelighet, er ikke vi også på vei mot dette?

“Alle de politiske grupperingene forskanset seg bak ideologier som de innbitt forsvarte.
De lokale religionene fortsatte, splittet opp i det uendelige, hver enkelt forskanset bak sin ideologi.
Vitenskapen var den siste ideologien. Krigen hadde styrket den umåtelig. Dens tenkemåte, som i begynnelsen var fleksibel og åpen, hadde stivnet, som alt må på Shikasta, og i det store og hele var vitenskapsmenn – vi utelukker enkeltindivider på dette området som på alle andre – like upåvirkelige for sann erfaring som religionsfanatikerene noensinne hadde vært. Vitenskapen, dens grunnleggende tenkemåter og fordommer holdt hele kloden i sitt grep, og det fantes ingen nåde.

Like som individer med vår bevissthetslegning, vår tilbøyelighet til sannhet, kort sagt våre <<borgere>>, hadde måttet leve prisgitt og truet av religioner som grep til de mest brutale midler for å forsvare sine dogmer, måtte nå individer med tilbøyeligheter og behov som avvek fra det vitenskapen tolererte, leve tause eller forsiktige liv, og vokte seg for å støte sneversynet til vitenskapens globale herskerklasse:
I nasjonale regjeringers og derfor krigens tjeneste –  en usynlig, global herskerkaste, lydig overfor krigsmakerne. Rustningsindustrien, hærene, vitenskapsmennene som gikk deres ærend – det var ingen lett sak å angripe dem, siden det offisielle bildet av hvordan kloden ble styrt ikke innebefattet dette, det virkelige bildet.

Aldri noensinne har det eksistert slik en totalitær, altgjennomtrengende, allmektig herskerkaste noe sted: og likevel var Shikastas borgere knapt klar over det der de etterplapret slagord og ventet på sin død i verdensbrannen. De forble uvitende om hva <<deres>> regjeringer drev med helt til det siste. Hver nasjonale gruppering utviklet industrier, våpen, redsler av alle slag som folket ikke visste noe om. Og hvis noen fikk et glimt av disse våpnene, benektet regjeringen at de eksisterte.”

Den norske utgivelsen av Shikasta kan leses gratis i sin helhet her: https://www.nb.no/items/d594f2f9dc5a5f0cc30aa50f5b7ab6cc?page=0&searchText=shikasta

 

KORRUPT FORSKNING – https://olehartattordet.blogg.no/1425219971_korrupt_forskning.html

 

DEMOKRATIET OG VITENSKAPEN ER KAPRET AV MARKEDSKREFTENE – https://olehartattordet.blogg.no/1446157822_demokratiet_er_shangh.html

 

“De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte.

Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet:

Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.”
https://www.bokkilden.no/vitenskapelig-forskning/sannhet-til-salgs-dag-o-hessen/produkt.do?produktId=15194760

 

Hatprat og konspirasjonsteorier er ikke synonymt med relevant kritikk

Å gå på person i stedet for sak det skal man ikke gjøre, men når man skriver slikt som det her: “I et Facebook-innlegg slår Greta Thunberg hardt tilbake mot haterne, løgnerne og alle konspirasjonsteoriene.” så kan man få inntrykk av at det ikke finnes reell kritikk av Thunberg og det hun formidler, men at det kun er hatprat og sinnsyke teorier som rettes mot henne og hennes budskap.
 
Og i så måte så vil jeg utfordre hvem som helst til å konkretisere hvor i denne bloggen det finnes hatprat, og ikke reell kritikk av de som forsøker å gi inntrykk av at jordens undergang er nær, og som unnlater å ta opp særdeles viktige spørsmål som vil stikke hull på svært mye av slik skremselsteknikk
https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

For det skal da ikke være slik at man ikke skal kunne stille relevante spørsmål rundt Thunberg og det hun formidler? For mener man at all kritikk av det hun legger for dagen er hatprat og konspirasjonsteorier, så lar man seg styre av følelser og ikke fornuft, og ikke nok med det, da er man også en fiende av ytringsfriheten.
 
Det er nå en gang slik at det er noe som heter at er man med på leken så må man tåle steken, og tåler man ikke kritikk, så lenge den er på sin plass, da burde man holde seg LANGT unna den leken.

Lær om narsissisme og psykopati gjennom film # 1

 

Man kan lære mye om psykopati og narsissisme gjennom teori da det finnes store mengder litteratur og artikler om emnet, men har man ikke vært utsatt for og erfart dem i det virkelige liv, vil teorien komme til kort. Men det finnes måter du kan studere dem og deres adferd på uten at du behøver å ha nærkontakt med dem, nemlig via det hvite lerret.

Det er laget veldig mange gode filmer der narsissister og psykopater blir fremstilt troverdig. I mange av dem er også skuespillerne så overbevisende at man skulle tro at de var karakteren de spilte, og det er nettopp filmer av en slik art som kan gi oss et godt bilde på hvordan de oppfører seg i virkeligheten, og som kan gjøre oss i stand til å avsløre dem før de får gjort alt for stor skade.

Og de som har vært utsatt for slike individer og deres mishandling vil selvfølgelig kunne kjenne seg igjen i slike filmer og bruke dem som referanser slik at de kan gjøre seg bedre forstått overfor dem som ikke forstår. Det visuelle er i mange tilfeller mye mer effektivt enn en muntlig overlevering.

Filmer av en slik art kan brukes som case-studier der studenter, fagfolk og andre kan drille hverandre for å få en dypere forståelse av hvordan psykopati og narsissisme arter seg. Filmene vil også gi innsikt i

Dette er hovedtemaet Anita Sweeney og jeg tar opp i vår nyeste bok Opplev narsissisme & psykopati på film som du blant annet kan bestille her [email protected]

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp

“Gjennom partnerskapsavtalen med FN har milliardærene knesatt sin egen strategi som FNs strategi og det er skapt plattformer for å systematisere dette. Milliardærenes ønske er å skape en ny verdensorden i sitt bilde.
 
Et svært aktuelt eksempel på dette ser vi i korporasjonenes plan for å utnytte panikk og frykt overfor klimaendringene til å etablere et Climate Finance Partnership.
 
Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten
 
Nå kaller de seg Blended Finance Taskforce og deres mål er å:
 
«mobilisere privat kapital til målene for De bærekraftige utviklingsmålene – en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom og beskytte planeten. Taskforce samler ledere fra næringsliv, finans, utvikling, politikk og sivilsamfunn for å bidra til å overvinne hindringer for investering i sektorer og geografier med stor innvirkning.»
 
I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.
 
Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.” https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/?fbclid=IwAR0eXVf-crEttpmxkDp4lA62Vm9DQBJ5_uBiBLKig6mWYmehNBb9VSZxnl8 
 
“Stockholm Environment Institute mener Norge bør betale 65 milliarder kroner mer i klimafinansiering pr år.” https://gknordic.com/no/elefantene-i-rommet/?fbclid=IwAR2EwfgYM4AyOtL2ERMVaC84CGpTjUCIfSoTyazjeOSr2gDHeSB7fchmRrM
Det er veldig enkelt å forstå hvem Stockholm Environment Institute og lignende organisasjoner jobber for når de sier at en nasjon skal betale for forurensernes synder, de jobber for dem som produserer gifta som oversvømmer planeten vår.
Og det samme gjelder miljøaktivister og politikere som mener at det er mannen og kvinnen i gata som skal stille opp for overgriperne. Her snakker vi faktisk om en stor gruppe mennesker som har en mentalitet som går ut på at det er voldtektsofferet som skal stå ansvarlig for voldtektsforbryterens syke adferd og kriminelle handlinger.
Hadde disse organisasjonene og politikerne hatt rent mel i posen, og hadde miljøaktivistene klart å tenke logisk og virkelig vært interessert i å gjøre noe med forurensingen så hadde de forlangt at de som produserer gifta skulle sluttet å produsere den og at de erstattet disse giftige produktene med miljøvennlige råvarer, noe som er fullt ut mulig og det har vært mulig i lang lang tid https://olehartattordet.blogg.no/1452630141_cannabis_hamp_for_mil.html
Miljø og klimaspørsmålet retter seg ikke inn mot fornuften, den retter seg inn mot følelsene. Det er den samme taktikken som demagoger har brukt siden tidenes morgen og som med stort hell fremdeles brukes for å overbevise store mengder naive individer om at deres mentalitet er den eneste riktige. USA brukte akkurat den samme strategien
for å gå til krig mot Irak, “enten så er du med oss, eller så er du i mot oss.” Med andre ord, har du ikke den samme oppfatningen som oss så er du ond.
Den organiserte Kampen mot forurensing og de såkalte klimaendringene er snudd helt på hodet, fordi den legger skylden på forbrukerne som er tvunget til å kjøpe produsentenes giftige produkter, mens produsentene av gifta går fri.
“Kynisme og kortsiktig økonomiske interesser tillater å styre forskning og utvikling av hele tiden flere giftige og skadelige kjemikalier. Ett resultat av dette er at vi har tillatt kjemi industrien å forurense miljøet og ernæringen vår. Vi har stilt altfor lave krav til produsentene.
Plastindustrien behøver ikke å finne ut noe om hvor farlige deres produkter er for helse og miljø før de slippes ut på markedet.
Den samme industrien behøver heller ikke betale de analyser som myndighetene tvinges til utføre for å følge med på tilstanden i miljøet som disse produktene virker inn på.
Plastindustrien har heller ikke behøvd å betale for de vitenskaplige studier som må gjennomføres når det dukker opp mistanker om at et eller flere av deres produkter er skadelige. Den kostnaden må skattebetalerne stå for.”
Ethel Forsberg med nio år som generaldirektör för Kemikalieinspektionen beskriver maktspelet inom ”Bermudatriangeln” kemi, ekonomi, politik.
Kjemi industrien – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10203078732320224&type=3 Man kommer ikke inn på albumet med tlf eller nettbrett, for å få tilgang så må man bruke PC og helst chrome nettleser.

De Gule Vestene kjemper den kampen de såkalte klimaopprørerne burde kjempet, mens de såkalte klimaopprørerne flyr forurensernes sitt ærend:

“De ungdommene som demonstrerer over hele verden og roper ut at det er deres framtid som står på spill, har helt rett. Den typen vekst som har ført verden fra en befolkning på 2,5 milliarder i 1945 til 7,5 milliarder i 2019 vil ikke kunne gjentas. Prisen for den ekstreme utplyndringa av planetens ressurser vil bli betalt av den kommende og de kommende generasjonene.
 
De tar også feil: Systemet lar seg ikke reformere
 
Ungdommene stiller store og til dels utopiske krav. Det er forståelig. De ønsker handling. Det har de rett til. Men de setter ikke halen på eselet. De stiller ikke kapitalismen til ansvar og krever den avskaffet. De henvender seg i stedet til World Economic Forum, milliardærenes internasjonale, og til Kongressen i USA og ber dem om endringer. Så lenge de ikke krever avskaffelse av kapitalismen vil de møte åpne dører og røde løpere.
 
Hva er alternativet?
 
«Vi trenger en motstandsbevegelse for å redde Jorda», sier John Bellamy Foster, redaktør for Monthly Review (omsatt til norsk i Gnist nr 2A/2017). «Men dette måtte bli en gigantisk bevegelse; den må forene arbeidere over hele verden, og den må stå opp mot imperialisme og krig. Alt dette henger sammen. Miljøbevegelsen er helt sentral når det gjelder å se hvor det er mest brennende behov for å sette inn kreftene, men vi kan bare oppnå de nødvendige resultatene hvis vi kjemper på alle fronter, eller gjør det til én stor front.»
 
Egentlig er De gule vestene og klimaopprøret to sider av samme sak, opprør mot ulike sider av det kapitalistiske systemet i vår tid. Hvis de hadde klart å forene seg, ville de kunne true systemet. Kapitalens folk velger to helt forskjellige måter å takle dem på. Klimaopprørerne bli utsatt for Hertuginnens omfavnelse og blir forsøkt kooptert i kapitalens agenda med Global governance, mens de gule vestene blir utsatt for brutal vold og usynliggjøring. Hvis de hadde klart å forene seg mot kapitalismen, ville mye sett annerledes ut.”
https://steigan.no/2019/09/fn-klimaendringene-kommer-fortere-og-er-mer-omfattende-enn-ventet/?fbclid=IwAR0zDBQxIkJ77TBDWEpiYex67pl0uY2iK6NVsBvOBMD2R_AzNJb-RjXDtLE
“Militærindustriens miljø-kostnader er særdeles dårlig dokumentert. Vi trenger full oversikt over mineral-, energi- og øvrig ressursbruk til produksjon, testing, lagring og transport av våpen og ammunisjon. Militærindustrien og de som tjener på våpenproduksjon og våpensalg, legalt og illegalt, i begge ender av prosessen, ønsker selvsagt ingen innsikt og innblanding i sin lukrative business.” https://www.nytid.no/militaeret-en-miljoversting/
Og dette snakker hverken politikere eller de såkalte miljøforkjemperne om i det store og det hele. Det er “Yes we can do it” mentalitet, slagord uten innhold og plan som gjennomsyrer det såkalte klimaopprøret, der retorikken retter seg mot følelsene og ikke fornuften, for tar man med logikk i regnestykket, så vil jo hele korthuset falle sammen.
Igjen så avsløres de såkalte klimaforkjemperne som naive styrte marionetter som lar seg drive av propaganda som aktiverer følelsene deres og setter fornuften ut av spill. Uten dem så ville ikke milliardærene som produserer gifta vi er tvunget til å kjøpe fått lov til å sparke nedover og fortsette å produsere gifta si:
“Gjennom partnerskapsavtalen med FN har milliardærene knesatt sin egen strategi som FNs strategi og det er skapt plattformer for å systematisere dette. Milliardærenes ønske er å skape en ny verdensorden i sitt bilde.
Milliardærene mener at de skal skape «en ny verdensorden»
Det går fram av Partnerskapsavtalen at helse, utdanning og såkalt «bærekraftig utvikling» skal være sentralt. Og den private sektoren skal spille nøkkelrollen. Som argument brukes «klima» for alt det er verdt, samtidig som det ikke kan herske noen som helst tvil om at det milliardæerene ønsker er kapitalistisk vekst, som er det minst bærekraftige man kan tenke seg.
– Grønn økonomisk vekst er umulig
Fra norsk side er det grunn til å merke seg at norske politikere er premisert med nøkkelroller i denne strategien. Fra før av har Espen Barth Eide fra AP og Børge Brende fra Høyre fått sentrale stillinger i WEF, og Erna Solberg har allerede retrettstillingen i dette systemet klar så snart hun har rasert så mye hun klarer av den norske velferdsstaten.
Dette er posisjoner de har fått ikke minst takket være sin ekstreme vilje til å være lydige støttespillere for USAs kriger og for sin utrolige raushet med norske statsinntekter overfor Wall Street, regimeskifte i Syria og diverse imperialistiske prosjekter.”

Klimadebatten: Det de ikke sier. – https://www.derimot.no/klimadebatten-det-de-ikke-sier/fbclid=IwAR2ntQf6aUHHV6GKlLKjrPUABMGZJtUP9ti7gsBEAPTqZ2bY5suTLH39DTU

“Pengebruken i Amazonasfondet i Brasil, der Norge er blant de største giverne, skal gjennomgås av rettsvesenet, varsler brasiliansk påtalemyndighet.

Det er påtalemyndigheten i delstaten Amazonas i Brasil som har fremmet krav om en sivil gransking, skriver fagbladet Bistandsaktuelt.
Gjennomgangen startet i forrige uke og skal avdekke om det er grunnlag for en rettslig etterforskning og eventuelle straffeforfølgelser.
Bakgrunnen for granskningen er blant annet at Brasils miljøminister Richard Salles i mai hevdet at det var uregelmessigheter i fondet.
Amazonasfondet har det siste tiåret vært Norges største bistandsprogram og et flaggskip innen miljøbistand og klimatiltak. I Brasil har en rekke statlige etater og kommunale organer, samt organisasjoner og forskningsinstitusjoner fått støtte fra fondet til ulike miljøtiltak.
Norge har så langt bidratt med over 8 milliarder kroner til fondet.”
“Verdensøkonomien er ikke i stand til å vokse uten at CO2-utslippene også vokser. Det er konklusjonen i en omfattende internasjonal studie som er utarbeidet for European Environmental Bureau (EEB-rapporten), som er en paraplyorganisasjon for 150 grønne organisasjoner i Europa. Dette skriver Dagens Næringsliv.
Rapporten har tittelen «Decoupling Debunked» og den slår fullstendig beina under illusjonene om «det grønne skiftet» som angivelig skal gi oss ny og miljøvennlig grønn vekst.
Forskerne bak studien har gått gjennom over 600 vitenskapelige rapporter og studier og deres konklusjon er entydig: Det finnes ingen bevis for at det er mulig å kople den økonomiske veksten fri fra miljømessig belastning av jorda.
Forskerne oppsummerer sju grunner til at en slik frakopling ikke vil være mulig:
Folkebevegelsen mot EU – Norge ut av EØS og Schengen
LES| EU er én grobunn for korrupsjon. De har totalt sviktet vanlige borgere med deres ideologi. Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri. Fri flyt av kapital over grensene er elsket av de rike. Flytte kapital fritt, er en gave fra himmelen, beskyttet av EU. De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk.
Det er ikke arbeiderklassen som har dominert klassekamparenaen de siste 40 årene, men tvert imot de aller rikeste. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Deres klassekamp har vært særdeles vellykket. Det er storpolitikk over grensene, som sikrer de som ikke har noe å tape, av et dårligere felleskap eller et manglende tillitssamfunn.
▪️I tillegg til svimlende, ofte bortgjemte formuer, har de i realiteten oppnådd straffefrihet. Gjennom hemmelighold, kompliserte selskapsstrukturer og ubegrensa ressurser til sine profesjonelle hjelpere, kan de trenere og trøtte ut de aller fleste – også stater.
▪️Korrupsjonen får flyte fritt og miljøskadene fra selskaper, går under radaren. Hverken mennesker, miljø eller samfunn er tjent med at lovene muliggjør en personlig ansvarsfraskrivelse. En akselererende forbruksspiral, miljø- og klimaskader og ensidig fokus på kortsiktig profitt, er ikke forenlig med frihet fra personlig ansvar og skyld.
▪️Det er en gylden regel:
Ikke la de som ikke kjenner konsekvensene på kroppen, dominere avgjørelsene. Dette er en av hovedgrunnene til at EU-politikken svikter i Europa. Dette er en av hovedgrunnene til kampen mot EU. Politikk og demokrati, er som best nært. Beslutningene skal overlates til borgerne, der de er. Det hindrer korrupsjon og maktmisbruk.
Det er demokratiet, som dagens politikere svikter, for EU-ideologien. Avgjørelsene i Brussel, er ikke til det beste for deg og meg, der vi bor. Dagens politikere bedriver symbol-politikk og overser det viktigste i et samfunn. Nemlig livskvalitet og velferd. De går løs på vanlige borgere, gir oss regningen. Og sørger for at de rikeste går fri.
Hva hvis alle borgere kunne flytte lønnen sin, over grensene, til skatteparadiser, i egne selskaper eller til andre land, som sikret oss 6% i skatt? Det ville vi aldri gjort. Fordi vi tar ansvar for vårt eget felleskap. Et felleskap som er verdt å verne om. Derfor er et styrket demokrati vesentlig, for å sikre vår velferdsstat!
DEN KRIMINELLE GLOBALISERINGEN. HVORDAN STILLE DE SKYLDIGE FOR RETTEN ? ER DET I DET HELE TATT MULIG ? – https://olehartattordet.blogg.no/1441385237_den_kriminelle_global.html
I gamle dager så hadde produktene en mye lenger holdbarhet enn i dag, men fordi alt handler om økonomi og vekst, en vekst som ikke kan vare i evig tid, men som allikevel mange tro vil gjøre akkurat det, så må produktene slites raskere ut slik at vi hele tiden skal gjøre nye innkjøp så økonomiens tannhjul blir holdt i gang. Og det er her det interessante kommer inn når politikere snakker om miljø, da de aldri nevner at det er fullt mulig å produsere varer som er mye mer slitesterke enn de produktene vi i dag har.
Hadde man gjort det så ville man jo både spart store mengder med råvarer og søppelberget som truer miljøet verden over, ville begynt å avta. Så hvorfor tar ikke politikerne den debatten ? Fordi da vil de bli ferska i at de egentlig ikke bryr seg om miljøet og at det kun er økonomien til produsentene som gjelder, og at de hverken jobber for folket de er valgt av eller miljøet, men storfinansen og deres agenda.
Og som om ikke det er nok, så er alle korporasjoners hovedmål å generere mest mulig profitt for aksje eierne, og når profitt sitter i førersete, da blir miljø ganske irrelevant, da de to passer like godt sammen som olje og vann. Vi ser altså at politikerne ikke gir produsentene flere skatter og avgifter, men videresender regningene til forbrukerne slik at de skal betale for produsentenes synder. Og det er jo logisk, siden politikerne jobber for storfinansen og ikke folket.https://olehartattordet.blogg.no/1524956600_nr_politikerene_rir_to_hester_og_later_som_om_de_bryr_seg_om_miljet.html
Pyramids of Waste (norsk tekst) – https://www.youtube.com/watch?v=vrMfq5tep5M
Capitalism as Pathology: The Guise of the Illusory “Green Economy” (extended) – https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wW42IyAGvcs
Kosmisk stråling styrer klimaet, Illustrert vitenskap nr 3-2000 https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_setset=a.4963695941209&type=3
Man kommer ikke inn på albumet med tlf eller nettbrett, for å få tilgang så må man bruke PC og helst chrome nettleser.
“Dette er Wall Street organisert som internasjonal ledergruppe. De vil utnytte klimapanikken og framtidsfrykten for å sikre sin kontroll over lovgivning og offentlige budsjetter og valse ned det som måtte være av hindringer. Og de jobber naturligvis også politisk. Allerede i januar 2018 publisert The Guardian programmet deres som avisartikkel.
 
«Offentlig og privat sektor må i økende grad slå sammen sine ressurser for å finansiere større globale bærekraft- og klimaendringsprosjekter, sier rapport.»
 
Medier og politiske bevegelser vil skape tilstrekkelig «skam» og frykt til at befolkninga vil godta høyere «klima»skatter og plyndring av naturressurser i «den gode klimasakens tjeneste», for eksempel vindkraftindsutri i uberørt natur og elkabler til kontinentet for Norges del. Og det hele vil naturligvis bli solgt som «progressivt, grønt og klimavennlig». Foreløpig er det tillatt å kritisere disse kreftene i mediene, men føl deg ikke for sikker på at det vil vedvare.”
“Vær hilset. Dette er en melding til Greta Thunberg, fra Anonymous.
 
Vi forstår og sympatiserer med bekymringene dine for miljøet, og er enige om at skylden ligger hos mange av verdens mektigste selskaper. Det kan imidlertid være lurt å være forsiktig med at du ikke blir forledet av mennesker som er en del av problemet, og det ser ut til at dette kan skje. Mange av de mektige politikerne du møtte og du tok bilder med, er dypt involvert i mange av næringene du uttaler deg mot.
 
Mange av retningslinjene som du tar til orde for er også misforstått, til tross for deres tilsynelatende gode intensjoner. For eksempel vil tunge karbonavgifter ikke ha stor innvirkning på fossil brenselindustrien, bortsett fra å gjøre kostnadene for å drive virksomhet litt høyere. De store selskapene som ødelegger planeten har lag med advokater i beredskap for anklager som blir anlagt mot dem, og de har penger som er budsjettert spesielt for å håndtere alle bøtene de har til hensikt å krenke.
 
Bøter, skatter og forskrifter fører sjelden til at selskaper driver forretning på en annen måte, men disse retningslinjene ender vanligvis opp med å skade den gjennomsnittlige borger som aldri engang var de tiltenkte målene for politikkene til å begynne med. Dette fordi den gjennomsnittlige personen ikke har lag med advokater eller penger klare til bøter.
 
Når det gjelder karbonavgifter, vil den gjennomsnittlige personen som kjører bilen være den personen som ender med å betale de virkelige kostnadene, og det er meget mulig at selskapene kan tjene enda mer penger under en modell som denne. Det er også viktig å tenke på at bare det å bruke penger på et problem ikke er en gjennomførbar løsning, spesielt for noe som dette. Hva skjer neste gang hvis milliarder av dollar blir ført inn i statskassa som et resultat av en type “Green New Deal”? Det ser ikke ut til å være noen plan for hva som faktisk skjer med pengene, og når planer faktisk tilbys, kommer de vanligvis til kort.
 
For eksempel kunngjorde den kanadiske statsministeren Justin Trudeau, som du nylig har møtt med, en plan for å bruke penger fra oljerørledninger til å plante trær. Dette virker ikke som mye av løsningen, da mange av de innfødte stammene i Canada, som ikke er veldig glad i Trudeaus regjering, fremdeles vil bli tvunget ut av sitt land, som de tar godt vare på, for å gi rom for farlige rørledninger som er utsatt for søl. Denne typen løsninger er ikke mye annerledes enn karbonavgiftsideen, det er et lite og sannsynligvis kontraproduktivt tiltak som faktisk ikke vil løse problemene med hvordan mennesker genererer og bruker energi, men i stedet bare vil flytte rundt mer penger gjennom hender av den regjerende klassen.
 
Det er også viktig å nevne at miljøkonsekvensene av krig helt har blitt utelatt fra mange av de siste diskusjonene om klimaendringer. Verdens militære er ansvarlige for den største forurensningen på planeten, USAs regjering og deres vestlige allierte, sammen med Russland og Kina, tar en stor del av skylden for denne forurensningen.
 
Menneskene som ødelegger planeten har navn og adresser, og de er på nyhetene hver eneste dag, men de blir aldri holdt ansvarlige. I de sjeldne tilfeller hvor de blir holdt ansvarlige, får de vanligvis en bot som virker som et stort antall for oss andre, men er bare en liten prosentandel av nettoverdien, så straffene utgjør ikke mer enn en smekk på håndledd.
 
Det er viktig å beskytte miljøet, men det er også viktig å ikke la folk som er en del av problemet ha kontroll over løsningene, fordi vi risikerer å la dem gjøre alt verre. Hvis du virkelig bryr deg om fremtiden til planeten, må du være ekstremt forsiktig med menneskene rundt deg og analysere løsningene deres nøye, fordi du for øyeblikket er omgitt av noen veldig farlige mennesker som ikke har planens beste interesse i tankene .” https://www.anonews.co/anonymous-message-to-greta-thunberg/?fbclid=IwAR1BesA0wtApZWUuMj0yESbDRK5qur-LwHoDCkBhxEv5peBkXvlf5xZVb68 
Vannkrise? Hva med storindustrien som sløser bort vannet, og hva med teknologien vi har tigjengelig som kan forhindre vannkrise? – https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/vannkrise-hva-med-storindustrien-som-sl%C3%B8ser-bort-vannet-og-hva-med-teknologien-v/2451357828255371/
HATPRAT OG KONSPIRASJONSTEORIER ER IKKE SYNONYMT MED RELEVANT KRITIKK – https://olehartattordet.blogg.no/hatprat-og-konspirasjonsteorier-er-ikke-synonymt-med-relevant-kritikk.html

“Dr Shiva Ayyadurai har analysert Hva Parisavtalen innebærer og hvorfor avtalen ble til. Han kaller avtalen en svindel, og begrunner hvorfor. Jeg må bare anmerke at den automatiske oversettingen ikke alltid er like god, så man får være litt overbærende her.” – https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Grz4-WOWY3s

Climate Change Hoax Documentary – Eco Communism through Global Warming – https://www.youtube.com/watch?v=GIGy6K6gVXY 

David mot Goliat, den gang da journalister faktisk var journalister

“So here to the heroes come on and come all, without them then who knows, who knows at all.”
“you can stand me up to the gates of hell, but I wan`t back down, no I wan`t back down.”
Jeg har akkurat sett den danske filmen Idealisten fra 2015 som er basert på en sann historie og som jeg kan anbefale på det sterkeste. Finnes det noen journalister i Norden i dag som har det motet som journalist Poul Brink viste i Thule saken der han ikke bare utfordret den danske regjeringen men også NATO? Hvem trenger superhelter når man har slike som Brink?
“Et amerikansk B-52 bombefly styrter i 1968 nær Thule-flyplassen på Grønland. Flyet har fire hydrogenbomber om bord, men regjeringen får raskt ryddet opp etter ulykken. 20 år senere ser gravejournalisten Poul Brink sammenhengen mellom ulykken og alvorlige sykdomstilfeller blant de tidligere ansatte på Thule-basen. Både den amerikanske og danske regjering legger lokk på saken, men Brink lar seg ikke stoppe av den grunn, og sannheten bak flystyrten er langt mørkere og omfattende enn antatt.
 
Regissør Rosendahl bygger filmen på autentiske begivenheter, støttet av overbevisende arkivmateriale, og filmen høstet meget god kritikk etter premieren.”
 
Vil man se filmen, så google “Watch Idealisten 2015 online”, så vil man finne flere alternativer.
 

Kommunismen, den mest utslitte hersketeknikken fra høyre siden

 

Høyre siden elsker å hyle opp om at Rødt er kommunister og forteller oss at hvis Moxnes og co kommer til makta så vil de kopiere Stalin sitt styresett, noe som jo er det reine sprøyt.
Det høyre siden derimot ikke nevner med et pip er at deres store idol Friedrich Hayek støttet diktatoren Pinochet og hans brutale regime i Chile. Dette er vel noe Rødt burde ta tak i hver gang høyre siden kommer med beskyldninger som retter seg mot person i stedet for sak.
 
“Hayek var ikke så opptatt av grunnleggende menneskerettigheter. [12] Han var opptatt av markedet. Av friheten til å spille sine sterke eller svake økonomiske kort akkurat slik man selv vil.
Denne markedsfriheten, ikke den demokratiske friheten, er den opphøyde helligdom i Hayeks politiske lære. Og han satte den ene opp mot den andre. Hayeks store frykt var at den demokratiske friheten – massedemokratiet – skulle kvele markedsfriheten. I dette perspektivet, ble den demokratiske arbeiderbevegelsen frihetens erkefiende.
 
Hvis den demokratiske friheten beveget seg for langt inn i markedets rettmessige domene, ville «sosialdemokrati» snart være synonymt med «totalitært demokrati». [13] Hva ville være å gå for langt? Hayek listet opp tidens dødelige trusler mot friheten: Progressiv beskatning. [14] Velferdsstatlig helsevesen. [15] Tariffavtaler og koordinert lønnsdannelse. [16] Akkurat den politikken som flertallet i mange vestlige land ønsket seg etter andre verdenskrig.
 
Én mulig løsning på «the problem of democracy» ville være å avskaffe allmenn stemmerett. Hayek anbefalte en annen: «Det essensielle problemet», påpekte han i 1960, «er ikke hvem som regjerer, men hva regjeringen har rett til å foreta seg». [17] Markedsfriheten kunne beskyttes ved å innskrenke den demokratiske frihetens aksjonsradius.
 
Hvis demokratiet lærte å kjenne sin plass, kunne folk flest ha politiske rettigheter uten å utgjøre en trussel for «friheten». Men hvis ikke? Hva skulle være den prinsippfaste liberalismens svar, hvis folk flest ikke respekterte dens grenser for hva et demokrati har «rett til å foreta seg»?
 
Pinochets eksperiment. I Chile møtte Hayek dette teoretiske problemet i praksis. Allende var kanskje demokratisk valgt, men den sosialdemokratiske politikken regjeringen hans førte, gikk langt ut over de hayekianske grenser for hva demokratiet har rett til å foreta seg. Den chilenske maktelitens svar ble å monopolisere makten over spillereglene hos en snever elite. Folk flest fikk ta til takke med markedsfrihet.
 
Under diktaturets beskyttelse, fikk en gruppe økonomer kalt «the Chicago Boys» gjøre Chile til et markedsliberalistisk eksperiment. Storstilte privatiseringer innen helsevesenet, høyere utdanning og pensjonssystemet slapp kommersielle aktører inn i fellesskapets domene. Helsevesen og utdanning ble mer klassedelt. Den økonomiske ulikheten, som vokste mye raskere enn økonomien, nådde groteske nivåer under Pinochet.
 
Dette var en sterk stat etter Friedrich Hayeks smak. Det fantes kanskje intet folkevalgt parlament, ingen fri presse og ingen politisk ytringsfrihet i Chile, men det var heller ingen streikevakter der.
 
Forklaringen på at Hayek mente den personlige friheten var større under Pinochet enn under Allende, er at han snakket om markedsfriheten, ikke den demokratiske friheten. I hans lære har markedsfriheten forrang, mens den demokratiske friheten er sekundær, og det i en slik grad at Hayek ville foretrekke «en liberal diktator», som han kalte det, fremfor «et demokratisk styre med mangel på liberalisme». [18]”