Verdens farligste litteraturliste, et bildealbum


 

Fahrenheit 451 og ytringsfrihetens fiender

 

De som er for sensur, har de virkelig tenkt godt gjennom deres higen etter slik sensur?

“Ray Bradbury er en av de store sci-fi-forfattere fra det 20. århundre. I Fahrenheit 451 skildrer han et samfunn som har gitt opp selvstendig tenkning, samhandling med andre og den naturlige verden selv. Hans visjon om teknologi kombinert med menneskets ønske om fremgang – som til slutt fører til vår nedbrytning – er et kontroversielt tema som fortsatt er aktuelt for denne dagen.

Fahrenheit 451 Sammendrag

Montag er en brannmann, men i sitt samfunn brann brannmenn brann, i stedet for å sette dem ut. Deres primære mål er bøker. Samfunnet hadde vokst jevnt mindre, og mer besatt av politisk korrekthet. De hadde begynt å finne feil med bøker og hadde forbudt dem alle.

Etter hvert som historien utvikler seg, vokser Montag mer og mer nysgjerrig på bøker, og hva de kan tilby. Han blir spesielt fascinert etter at han møter en jente, kalt Clarisse, som åpnet øynene for hvordan forstyrrelser verden har blitt. Dette er en sterk kontrast til konvensens oppførsel, som regelmessig velger å se på tv over samspill med mannen sin.

Til slutt blir hans nysgjerrighet det beste av ham, og han begynner å lese gamle bøker som han har reddet og skjult. Kan ikke dechifrere sin mening, han søker en mann han en gang visste, Faber, en pensjonert engelsk professor. Faber kan hjelpe Montag se den dypere meningen i bøker og Montag lurer på hvorfor noen begynte å ødelegge bøker i utgangspunktet.

Romanen klatrer når Montag leser et dikt til sin kone og vennene sine, som har kommet over for å se på tv. Damene forlater disgusted, fornærmet, og truer med å sende inn en klage mot ham. Det er hans kone, men hvem rapporterer ham.

Montag er beordret til å brenne bøkene selv. I stedet dreper han sin sjef og de andre brannmennene for å rømme med noen bøker han har forlatt. Han er i stand til å komme seg nedover elva og finner en koloni av intellektuelle med en kjærlighet til bøker. Med disse menneskene håper han å reise til St. Louis hvor han kan snakke med en bokskriver for å prøve å reprodusere sine bøker. I det siste øyeblikket vises jetfly overhead og avkaller byen. Romanen slutter med gruppen som søker etter overlevende for å gjenoppbygge sivilisasjonen.

Hva er de potensielle farene ved sensur? Hvor ser du sensur i vårt samfunn eller verden i dag?”

https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/fahrenheit-451-av-ray-bradbury

 

“Dobbeltenkning i romanen 1984:

 
For det første er en av de viktigste måtene som regjeringen opprettholder kontroll over befolkningen, konseptet med dobbeltenkning. Dobbeltenkning er kraften til å holde to motstridende meninger samtidig. De er to motstridende oppfatninger på samme tid av samme person.
I Oceania er befolkningen utdannet i dobbeltenkning så de vet hvordan man aksepterer motsetninger og forstår deres praktiske eksistens. I det kontrollerte samfunnet i romanen 1984 er ikke tegnene på en totalitær regjering skjult. Totalitarisme blir det undervist om, og folket både godtar og avviser det samtidig. Dette gjenspeiles i regjeringens tre slagord:
«Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke.»
Det endelige målet med dobbeltenkning er å få befolkningen til å tenke på denne måten automatisk. Regjeringen vil at folket venner seg til å holde to motstridende tanker i hodet uten å innse at de er motstridende. Skjer dette i virkeligheten?
Mange studier har vist at hjernen vår støtter motstridende ideer. Ideen dreier seg om Festingers teori om kognitiv dissonans. Teorien hans sier at det er mulig for oss å ha dissonante ideer. Festinger sier imidlertid at det er mekanismer i hjernene våre for å ignorere eller løse den dissonansen. Dobbeltenkning vil være en måte å rasjonalisere dissonanser på og være i stand til å eksistere med dem.
I virkeligheten bruker vi dobbeltenkning mer enn vi forestiller oss. Regjeringene utnytter dette og bruker dobbeltenkning til en viss grad. Et klart eksempel er fiendskapet vårt mot terrorangrep. Imidlertid utfører samtidig mange land handlinger av samme art og selger til og med våpen til disse terroristgruppene. Vi må være ekstremt forsiktige. Rasjonaliseringen av motsetninger er en automatisk prosess, og vi kan utføre den prosessen uten å innse det.
Et annet viktig aspekt av regjeringens kontroll i 1984 er kontrollen med tanken. For å oppnå tankekontroll forsøker regjeringen å endre språk slik at tanken blir praktisk i stedet for nyttig som kan brukes til argumentasjon. Faren er at folk tenker for mye, det vil ødelegge dobbeltanken, og dette vil føre til regjeringens ødeleggelse. Hvis vi følger Sapir-Whorf-hypotesen, foreslår Orwell at ved å bytte språk kan vi forandre det menneskelige sinnet.
For å oppnå tankekontroll reduserer Oceania-regjeringen språket til dets enkleste form, og gjør det til et helt pragmatisk språk. På denne måten mister synonymer og antonymer sin betydning. Det er ikke lenger interessant å formidle nyanser av ord som fører til avgjørelser og tolkninger. Antonymer genererer frykt, og konflikt baner vei til rasjonalitet. Et eksempel på dette kan være å fjerne ordet “krig” fra ordlisten og bare snakke om det når det gjelder mer fred eller mindre fred.
Leksen vi kan lære av dette nye språket er at språk kan være farlig i livene våre. Språket er i stand til å forandre oppfatningen og tenkningen vår. En politisk diskurs kan således virke svært forskjellig avhenging av ordene som brukes til å beskrive den. Når en politiker prøver å sette ord som “demokrati,” “konstitusjonell” og “fred” mot ord som “angrep” eller “krig,” forsøker de å få sympati fra borgerne sine. Av denne grunnen er det viktig å utforske begrunnelsen bak hvorfor folk bruker et bestemt språk.
Til slutt, i romanen 1984, ser “Store Bror” alltid på og kontrollerer alt. “Store Bror” ser på innbyggerne overalt, til og med i deres egne hjem. Selv innen familier blir barn utdannet til å vokte foreldrene sine og fordømme dem hvis de begår en forbrytelse. Et viktig aspekt ved kontroll er manipulering av informasjon.
For Oceania kan regjeringen omskrive fortiden for å opprettholde regjeringens stabilitet. I romanen er Sannhetsministeriet dedikert til å forandre alle skrifter, aviser og bøker til fordel for “Store Bror”. Hvis “Store Bror” sa at sjokoladerasjoner skulle gå opp og det er faktisk mindre nå enn før, ville “Store Bror” endre data for å få det til å se ut som om sjokoladerasjonene faktisk økte.
Vi er ikke immune mot manipulering og kontroll av informasjon. Massemedia, inkludert fjernsyn, radio og aviser, har vanligvis partier og regjeringer som endrer informasjon for å påvirke meningene våre. Derfor krever all informasjon vi mottar at vi tenker kritisk om det vi leser. https://olehartattordet.blogg.no/1455044525_skru_av_fjernsynet.html
Til slutt, i romanen 1984 utgjør Orwell et veldig interessant dystopisk samfunn med store paralleller til det nåværende samfunnet vårt. Det er viktig å reflektere over disse parallellene og se de potensielle feilene i samfunnet vårt. Hvis vi ønsker å unngå å utvikle oss mot en orwellsk verden, er det viktig å opprettholde en kritisk holdning mot mekanismene som påvirker og overtaler oss.” https://utforsksinnet.no/romanen-1984-av-george-orwell/


Svært mange politikere og personer innenfor akademia og media promoterer nå diktaturet, enten fordi de er ekstremt naive eller fordi det er nettopp det de vil ha innført. Jeg kan på det sterkseste anbefale at du ser på filmene under her som vil gi deg en skremmende vissualisering av hva vi har i vente hvis ikke vi får bukt med den livsfarlige mentaliteten vi nå ser bre seg. Se dem før også de blir forbudt.

 

Fahrenheit 451 (1966) trailer https://www.youtube.com/watch?v=bqW1yyCiiSg

Punishment Park (1971) Kan sees i sin helhet her https://www.youtube.com/watch?v=7KXLmSd1oUQ

 

De andres liv (Das Lebeben Der Anderen) – 2006 – trailer https://www.youtube.com/watch?v=GN7o05tfGDc


THX 1138 (1971) official trailer https://www.youtube.com/watch?v=eHgqfVQWv7s

 

Politikere som misbruker demokratiet grovt støttes av udemokratiske journalister https://olehartattordet.blogg.no/politikere-som-misbruker-demokratiet-grovt-stottes-av-udemokratiske-journalister.html

 

Når politikerne, akademia og media er i mot rasisme samtidig som de promoterer diktaturet https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerne-akademia-og-media-er-i-mot-rasisme-samtidig-som-de-promoterer-diktaturet.html

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html


 

 

Ville du drept naboen din for å redde klimaet?

Hvis mennesker som tror helt og fullt ut på klimatrusselen som frontes i mainstream media fikk beskjed av øverste klimaledelse om å skyte naboen for å redde klimaet, hvor mange av dem ville da gått til et slikt drastisk skritt?
Å skape splid er utrolig lett for dem som har innsikt i den menneskelige psyken.
For en ukes tid siden så ramset jeg opp noe fordeler med dvd framfor blu-ray i en filmsamler gruppe jeg er med i, og det tok ikke lange tiden før atmosfæren der ble amper og hatefull mellom dem som så fordelene med dvd som ikke blu-ray har og de som var ihuga blu-ray tilhengere.
Tenk da på dem som vet ut til fingerspissene hvordan psykologisk krigføring kan brukes som det ultimate verktøyet for å sette folk opp i mot hverandre.
 
 
 
 

ER SKOLEN ET FENGSEL OG BORTKASTET TID?

 

Når de som går på skolen i dag har blitt voksne og skal prøve å få seg en jobb, så vil de måtte konkurrere om jobber som avisbud og ansatte på Rema eller Kiwi hvis de er heldige, og det selv om man har tatt en høyere utdannelse. Det er bare å se på hvor mange søkere det er til en jobb i dag. Det er vel ingen som tror at det vil bli lettere å kjempe på jobbmarkedes slagmark i fremtiden ? Og den som vinner kampen om en jobb vil ikke være trygg, men må slave under arbeidskjøperens nåde, da arbeidernes rettigheter blir dårligere og dårligere.

“Vi har mer kunnskap, men mindre klokskap. Utdanningen er spesialisert og instrumentell, og gir et dårligere grunnlag for helhetlig og dyptgående forståelse. Dette gir dårlig vilkår for politisk aktivitet og deltakelse i samfunnsdebatten. Mangelen på helhetsforståelse fremmer dessuten en problemforståelse der man primært leter etter tekniske løsninger. Betydningen av sosiale forhold og samfunnsansvar kommer i bakgrunnen.” Fra boken Frankensteins dilemma utg 1992 av Håkon Width Andersen og Knut Holtan Sørensen, og som kan leses i sin helhet her – https://www.nb.no/nbsok/nb/0441a9774d66317469564e96579f9445?lang=no#0

Skal man ha en nogenlunde sjanse til å forstå hvordan verden henger sammen og hvordan den har har blitt slik så må man sette seg inn i svært mange emner og se på disse emnene i fra mange vinkler, noe som fordrer at man har en glødende interesse for å tilegne seg kunnskap, hvis ikke så vil ens virkelighetsforståelse bli fragmentert. Utdanningssystemet oppmuntrer ikke til dette.

Det finnes et hav av informasjon, og ut av dette havet så bruker man en liten øse til å hente opp informasjon som man mener allmenheten skal kunne noe om, mens resten av havet det enses ikke. Og dette er ikke noe nytt, det er slik utdannelsessystemet alltid har vært. Og dette beskrev den kjente filosofen Bertrand Russell særdeles godt allerede i 1928 https://olehartattordet.blogg.no/1442153870_illusjonen_av_fri_vil.html

Og den økonomiske veksten vil ikke vare i all evighet, den vil til slutt punktere slik at vi som foreløpig bor i verdens rikeste land også vil få føling med det, det er bare et spørsmål om tid, og da vil ikke skjemaer og all verdens teori hjelpe oss. Det mest fornuftige skoler i dag kan gjøre er å sette i gang med å lære elevene hvordan de skal klare å overleve i naturen med minimalt utstyr, slik at de blir selvstendig og kan klare seg selv på egenhånd.

http://olehartattordet.blogg.no/1453407107_tisa_nr_kapitaleirene.html

 

We need fewer exams and more wilderness in education:  Les videre her: http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/17/we-need-fewer-exams-and-more-wilderness-in-education?CMP=fb_gu

 

” Kunnskapsbløffen. Dette er den viktigste boka som er utgitt om norsk skole på mange år.
Boka er en advarsel mot en norsk skolehverdag prega av tester og
prøver fra barna er knøttsmå. Drivkraften i dette systemet er hard
konkurranse på alle nivåer: mellom elevene, mellom lærerne, mellom
skolene og mellom regionene.

Skolene skal styres som fabrikker der
elevene er kunder, og produksjonen dreier seg om å skaffe best mulig
målbare resultater. Et grunnleggende premiss er mistillit til
«arbeiderne», det vil si lærerne, som hele tida antas å sluntre unna, og
derfor må de dokumentere alt de gjør, og overvåkes av diverse inspektører
på flere nivåer.

Dette systemet er inspirert av det amerikanske og engelske
skolesystemet. I Norge er det særlig Handelshøyskolen BI som ideologisk
har fremmet disse tankene, og som har skolert rektorer i det nye
systemet, godt støttet opp av diverse konsulentfirmaer.”
Boken kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/kunnskapsbloffen-9788292866443
På grunnlag av den mest omfattende granskingen på over 40 år konkluderer forskerne i “The Cambridge Primary Review” at: “Det er et presserende behov for en gjennomgående reform av vurderingssystenmet i England” Les videre her: http://www.theguardian.com/education/2009/oct/16/scrap-sats-school-home-work

 

“Engebråten skole legger opp til er en lydighet hvor de fleste elevene ikke engang skjønner de målene de blir bedt om å nå. Oppover i systemet bør man vise lydighet: eleven følger lærerens mål, læreren følger rektorens mål, rektoren følger kommunens undervisningsetat, som igjen følger Utdanningsdirektoratet, som til slutt følger PISA-undersøkelsens krav til måloppnåelse. Nedover i systemet utfører man kontroll, og da delegerer man ikke genuint ansvar, fordi det forutsetter tillit.

Tillit til at den man delegerer til er i stand til å formulere sine egne mål, og å gjennomføre dem. Jeg tviler på at skolen kommer til å lykkes i å definere alle barns mål i livet, for da definerer man også deres mening med livet. Det er likevel tragisk at de prøver.” Les videre her:
http://www.klassekampen.no/article/20131204/ARTICLE/131209987

 

“Mange skolebørn har det dårligt med at gå i skole. Tre ud af ti børn primært i Vest- og Sydsjællands kommuner er ikke glade for at gå i skole. Det tal står i klar kontrast til eksempelvis i Nordsjælland, hvor langt flere skolebørn trives. Det er en undersøgelse foretaget af Cevea, som bringes i Berlingske, der viser denne udvikling.” Les videre her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-04-12-boern-kan-ikke-lide-skolen-tag-det-meget-meget-alvorligt

Er det sannsynlig at en god metode for leseopplæring for seksåringer også er den beste for 18-åringer som har fordypning i fysikk? Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Skoleforskning-som-bors-og-katedral-7984003.html

 

Tom Engeskog:
“I boka ‘Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel’ argumenterer Robert Pirsig sterkt og overbevisende for en skole fri for karakterer. Han hevder at karakterer fremmer kun èn egenskap – kunsten å imitere! Den flinkeste imitatoren får høyest karakter, men den kreative eleven som tenker helt anderledes og nye tanker får stryk-karakter.

I en karakterfri skole vil eleven måtte følge andre veier enn den ei dinglende gulrot peker mot. Eleven kan fritt følge sin egen lidenskap og vil lære utfra egen-interesse, og hva godt kan ikke komme ut av det..? Sjekk feks hvor mange norske gründere eller nyskapende kunstnere og artister som kan skryte på seg høy utdannelse.
En stat ønsker selvfølgelig lydige, veloppdratte borgere som kun repeterer tillærte ‘sannheter’.

De ønsker en rektor som løper etter nasjonal måloppnåelse, og de ønsker lærere av typen Flittig-Lise og Flittig-Per. Slik blir skolen en perfekt indoktrinerings- og oppgulpsanstalt for det senere livet som veltilpasset slave.
Så dette handler IKKE om et skoleopprør, det går langt dypere. Hvor lenge skal vi la den formløse, fryktstyrte parasitten ‘Staten’ få lov å eksistere på bekostning av vårt frie, selvstendige liv?” http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/den-store-skolekrigen/a/23459846/

 

“Skolen er et stort spill – jeg vil ikke leve sånn. Det er mange måter å strukturere et system på, så hvorfor måtte noen innføre akkurat denne kvelende konvensjonen? Og mest av alt: Hvordan kan alle akseptere dens eksistens, leve ved dens premisser og holde ved like det kvelende grepet den har over ungdommen, og dermed vår felles fremtid?

Alt i alt føler jeg bare at skole er et stort spill, mens jeg som obligatorisk spiller ser spillereglene utenfra og savner å leve i en verden av oppriktighet, som har en direkte kontakt med realiteten heller enn et lag med menneskeskapte doktriner og arbitrære regler mellom seg og virkeligheten. Jeg er syk av å se personer med akkurat de samme overbevisningene overalt, hvis oppfatninger av virkeligheten alle bygger på akkurat de samme menneskeskapte premissene, som som sagt bare føles feil.” Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-har-hemmet-meg-mer-enn-den-har-gitt-meg-8063961.html

 

“Barn er ikke datamaskiner som kan programmeres til kunnskap. Det er ikke sånn at riktig mengde riktig undervisning gir riktig læringsutbytte. Barn er mennesker i utvikling, og de trenger variasjon i livene sine for å utvikle variert kompetanse.

For å bli hele mennesker. For å bli folk ? ikke bare effektive akademikere. Enhver som tar seg tid til å se lyset i øynene deres må skjønne at barneliv har større mål enn utelukkende å bli effektive bidragsytere til nasjonens brutto nasjonalprodukt ? og kanskje er det den tiden Gerhardsen og Sterri mangler? Kanskje trenger de ferie?”   Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Guro-Sibeko-om-sommerferie-Barn-er-ikke-datamaskiner-som-kan-programmeres-til-kunnskap-8100332.html

“Skolen er ikke der primært for å hjelpe individet, for å fremme individets interesser og hjelpe det med å vokse, med å bli. Det er viktig for individet i dag å fullføre skolen, men ikke av noen annen grunn enn at «det bare er sånn».

Problemet ligger i bunn og grunn ikke i at folk dropper ut, men at folk som dropper ut ikke gis muligheter og ikke blir verdsatt i samfunnet. Det er også et problem at skolen rett og slett ikke fremmer individets interesser, personlig vekst, og så videre, nok til at det føles givende for elever til å ville fortsette av egen fri vilje.

Ansvaret må ikke legges på elevene som ikke trives i skolen i dag (30 prosent dropper ut, flere tenker på å droppe ut) ? det må legges på skolen som er mer en meningsløs plikt enn noe tilbud for elevene, og som tilsynelatende ikke klarer å motivere på grunnlag av annet enn frykt.

Svaret på problemet er ikke at flere skal prøve å presse seg gjennom skolesystemet til tross for indre motstand. Ikke legg press på elevene, som om de hadde ansvar for å tilpasse seg skolesystemet ? nei, det er skolesystemet som skal tilpasse seg og tjene elevene!”

Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-skolesystemet-som-skal-tjene-elevene_-ikke-motsatt–Erlend-Langseth-8232572.html

“Hvordan skal jeg forsvare at jeg på videregående ble hjemme fra skolen for å få tid til skolearbeid? Paradoks, sier du. Virkeligheten, sier jeg.

Det er ikke foreldre som vet hvordan det er å gå i tredje klasse i dag. Det er heller ikke lærere, eller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er jeg. Det er klassekameratene mine. Det er alle 18 åringer i videregående skole i 2015.

Vi kommer aldri til å være flinke nok. Når vi oppnår et mål, strekker vi oss bare etter det neste før vi i det hele tatt har nådd målstreken.

Kan vi ikke bare spole tilbake til den tiden da det holdt å være flink ett fag?
Vi sitter ved skolepulten og utdanner oss til levende leksikon. Vi skal kunne si noe om hvordan imperialismen og kampen om koloniene var én av mange årsaker til 1. verdenskrig. Vi skal kunne drøfte og reflektere rundt hvordan Knut Hamsun bruker litterære virkemidler for å få frem det ubevisste sjeleliv. Vi skal være flinke i fotball, men også i dans, og vi skal kunne svare på spørsmål om mytene rundt guden Shiva uten å blunke.

Alle lærere ønsker og forventer at du skal være best i akkurat deres fag, men hvordan er man best i 7 fag på en gang? Hvorfor er det så mye debatt rundt frafall blant norske elever når svaret ligger rett foran nesen på dere?” Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Generasjon-Nervevrak-8285200.html

 

“Etter en knapp uke hadde 6-åringen satt fingeren på det psykologer den senere tid har innsett: At skolen motarbeider barns medfødte læringsinstinkter og det til en høy pris.
I disse dager dømmer vi forsvarsløse barn til ti års skolegang der de må sitte stille, høre på lærerne, ta tester, lese det de blir bedt om å lese og skrive det de blir bedt om å skrive. De som av ulike årsaker ikke klarer å sitte stille, medisinerer vi så de klarer det.

Det eneste gale barna har gjort for å få denne straffen, er å være barn.
Våre forfedre visste at motvillig lærdom ikke fester seg. De forsto at bærekraftig læring skjer best når egen motivasjon styrer. Hvorfor stoler vi ikke lenger på barnas evne til å lære og å utvikle seg selv?

Vi har fratatt dem enhver kontroll over egen hverdag, selv om vi vet at det betyr å fremme angst og depresjon.
I vår globale, komplekse og hurtig forandrende verden trenger vi barn med variert kunnskap. Hva som er nyttig å kunne om 10, 20 eller 50 år er umulig å forutsi. Men vi vet at vi trenger barn som har fått like muligheter til å uttrykke sine forskjeller.

Vi må derfor etablere moderne læresentre som kan støtte dem i å finne sin egen vei. De bør bli genier i ordets opprinnelige greske betydning; Geni var ånden som var til stede ved fødselen for å sikre at barnet ble unikt.” Les videre her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Barn-blir-fodt-som-laremaskiner-Men-pa-skolen-ma-dette-dempes-8117972.html

Albumet er åpent for alle: Skolen, et fengsel ? – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202265446108577.1073742115.1563436195&type=3

 

Korrupt vitenskap og vitenskap som religion

 

Vitenskapen har vist seg å ta feil mer enn en gang, og den kommer helt sikkert til å gjøre det igjen, slik at det å tro blindt på den, blir det samme som å tro på en usynlig gud i himmelen. Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme løgner.

Eduardo «Doddo» Andersen forsøker å tale vitenskapens sak, mens han samtidig forkaster alt hva den i realiteten står for. Mentaliteten han framviser her hører overhodet ikke hjemme hos vitenskapen men hos religiøse ekstremister som har null respekt for demokrati og ytringsfrihet. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RRXLQO/ignoranter-fortjener-ikke-spalteplass?fbclid=IwAR3OY0582_yrnNsluf3Acpi-PVMgUSRWzu3d3s-60Tavj0D6nknolB6e68Q

Ta en titt på dette albumet her og kommentarene under bildet så vil du finne dokumentasjon i bøtter og spann på at vitenskapen ofte er utilstrekkelig, ikke pga vitenskapen selv, men pga korrupte vitenskapsmenn og kvinner som flyr kriminelle arbeidkjøperes ærend og ikke sannhetens – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202280801332448.1073742125.1563436195&type=3 
Man må bruke PC og helst chrome nettleser for å komme inn på albumet, bruker man nettbrett eller tlf så får man ikke tilgang.

Dette er tatt fra scifi boken Shikasta av Doris Lessing, men er dette egentlig så langt fra vår virkelighet, er ikke vi også på vei mot dette?

“Alle de politiske grupperingene forskanset seg bak ideologier som de innbitt forsvarte.
De lokale religionene fortsatte, splittet opp i det uendelige, hver enkelt forskanset bak sin ideologi.
Vitenskapen var den siste ideologien. Krigen hadde styrket den umåtelig. Dens tenkemåte, som i begynnelsen var fleksibel og åpen, hadde stivnet, som alt må på Shikasta, og i det store og hele var vitenskapsmenn – vi utelukker enkeltindivider på dette området som på alle andre – like upåvirkelige for sann erfaring som religionsfanatikerene noensinne hadde vært. Vitenskapen, dens grunnleggende tenkemåter og fordommer holdt hele kloden i sitt grep, og det fantes ingen nåde.

Like som individer med vår bevissthetslegning, vår tilbøyelighet til sannhet, kort sagt våre <<borgere>>, hadde måttet leve prisgitt og truet av religioner som grep til de mest brutale midler for å forsvare sine dogmer, måtte nå individer med tilbøyeligheter og behov som avvek fra det vitenskapen tolererte, leve tause eller forsiktige liv, og vokte seg for å støte sneversynet til vitenskapens globale herskerklasse:
I nasjonale regjeringers og derfor krigens tjeneste –  en usynlig, global herskerkaste, lydig overfor krigsmakerne. Rustningsindustrien, hærene, vitenskapsmennene som gikk deres ærend – det var ingen lett sak å angripe dem, siden det offisielle bildet av hvordan kloden ble styrt ikke innebefattet dette, det virkelige bildet.

Aldri noensinne har det eksistert slik en totalitær, altgjennomtrengende, allmektig herskerkaste noe sted: og likevel var Shikastas borgere knapt klar over det der de etterplapret slagord og ventet på sin død i verdensbrannen. De forble uvitende om hva <<deres>> regjeringer drev med helt til det siste. Hver nasjonale gruppering utviklet industrier, våpen, redsler av alle slag som folket ikke visste noe om. Og hvis noen fikk et glimt av disse våpnene, benektet regjeringen at de eksisterte.”

Den norske utgivelsen av Shikasta kan leses gratis i sin helhet her: https://www.nb.no/items/d594f2f9dc5a5f0cc30aa50f5b7ab6cc?page=0&searchText=shikasta

 

KORRUPT FORSKNING – https://olehartattordet.blogg.no/1425219971_korrupt_forskning.html

 

DEMOKRATIET OG VITENSKAPEN ER KAPRET AV MARKEDSKREFTENE – https://olehartattordet.blogg.no/1446157822_demokratiet_er_shangh.html

 

“De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte.

Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet:

Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.”
https://www.bokkilden.no/vitenskapelig-forskning/sannhet-til-salgs-dag-o-hessen/produkt.do?produktId=15194760

 

Hatprat og konspirasjonsteorier er ikke synonymt med relevant kritikk

Å gå på person i stedet for sak det skal man ikke gjøre, men når man skriver slikt som det her: “I et Facebook-innlegg slår Greta Thunberg hardt tilbake mot haterne, løgnerne og alle konspirasjonsteoriene.” så kan man få inntrykk av at det ikke finnes reell kritikk av Thunberg og det hun formidler, men at det kun er hatprat og sinnsyke teorier som rettes mot henne og hennes budskap.
 
Og i så måte så vil jeg utfordre hvem som helst til å konkretisere hvor i denne bloggen det finnes hatprat, og ikke reell kritikk av de som forsøker å gi inntrykk av at jordens undergang er nær, og som unnlater å ta opp særdeles viktige spørsmål som vil stikke hull på svært mye av slik skremselsteknikk
https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

For det skal da ikke være slik at man ikke skal kunne stille relevante spørsmål rundt Thunberg og det hun formidler? For mener man at all kritikk av det hun legger for dagen er hatprat og konspirasjonsteorier, så lar man seg styre av følelser og ikke fornuft, og ikke nok med det, da er man også en fiende av ytringsfriheten.
 
Det er nå en gang slik at det er noe som heter at er man med på leken så må man tåle steken, og tåler man ikke kritikk, så lenge den er på sin plass, da burde man holde seg LANGT unna den leken.

Lær om narsissisme og psykopati gjennom film # 1

 

Man kan lære mye om psykopati og narsissisme gjennom teori da det finnes store mengder litteratur og artikler om emnet, men har man ikke vært utsatt for og erfart dem i det virkelige liv, vil teorien komme til kort. Men det finnes måter du kan studere dem og deres adferd på uten at du behøver å ha nærkontakt med dem, nemlig via det hvite lerret.

Det er laget veldig mange gode filmer der narsissister og psykopater blir fremstilt troverdig. I mange av dem er også skuespillerne så overbevisende at man skulle tro at de var karakteren de spilte, og det er nettopp filmer av en slik art som kan gi oss et godt bilde på hvordan de oppfører seg i virkeligheten, og som kan gjøre oss i stand til å avsløre dem før de får gjort alt for stor skade.

Og de som har vært utsatt for slike individer og deres mishandling vil selvfølgelig kunne kjenne seg igjen i slike filmer og bruke dem som referanser slik at de kan gjøre seg bedre forstått overfor dem som ikke forstår. Det visuelle er i mange tilfeller mye mer effektivt enn en muntlig overlevering.

Filmer av en slik art kan brukes som case-studier der studenter, fagfolk og andre kan drille hverandre for å få en dypere forståelse av hvordan psykopati og narsissisme arter seg. Filmene vil også gi innsikt i

Dette er hovedtemaet Anita Sweeney og jeg tar opp i vår nyeste bok Opplev narsissisme & psykopati på film som du blant annet kan bestille her [email protected]

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp

 

“Dårlig kamuflert bak alt dette grønne og bærekraftige pratet er det snakk om store investeringer, og det forespeiles tusenvis av arbeidsplasser etter at alle de grønne luftslottene ser dagens lys. Men planene er urealistiske og basert på manglende kunnskap og kompetanse.

Det finnes ikke nok ressurser og råstoff på planeten til det som planlegges av bl.a.vindkraft til havs og på land, gruvedrift, oppdrettsanlegg, batterifabrikker, el-biler til alle og naturligvis datasenter for kryptovaluta.

Styresmaktene må være totalt uvitende om hva «Det Grønne Skiftet» vil innebære når det gjelder rasering av økosystemer og forbruk av nasjonale og globale naturressurser. Er de så dumme, eller er det slik at de holder tilbake informasjon som burde gjøres kjent for hele befolkningen?

Jeg er aktiv i Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon – og ser med fortvilelse og vantro på det som skjer og utspiller seg i landet vårt.

Som naturvernere har vi så godt som ingen sjanser for å bli hørt. Demokratiet svekkes dag for dag – og vi er mange som sørger over tapt natur og redusert livskvalitet.”
https://www.blv.no/meninger/det-gronne-skiftet-er-en-villedende-og-kunnskapslos-logn/?fbclid=IwAR1R2DEkWvTtILJqnpz22-zE4ygnDR_paFWdWkScJ3p5JxBJX0Fuh15XwBY

 

 

 

“Denne filmen viser blant annet at vindenergi og solenergi slett ikke er de miljøvennlige alternativene som vi blir forledet til å tro, men at de tvert imot er miljøskadelige, basert på fossil energi og bare utviklet for å holde vekstøkonomien gående enda en stund til. Problemet, sier filmen, er at vi mennesker har drevet veksten ut over naturens tåleevne.” Planet of the humans, regi: Jeff Gibbs, produsent: Michael Moore https://steigan.no/2020/05/michael-moore-planet-of-the-humans/

 

Den kjente norske forfatteren Erlen Loe anmelder den siste filmen som Michael Moore har produsert, Planet of the humans. Artikkelen er dessverre bak en betalingsmur, men her er en skjermdump av Loe sin oppsummering i slutten av artikkelen.  https://www.aftenposten.no/kultur/i/Adyxwj/filmanmeldelse-planet-of-the-humans-er-en-viktig-film-alle-boer-se

“«En av de mest deprimerende miljødokumentarene jeg har sett på lenge,» skriver Erlend Loe.”

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Økonomibløffen: folk blir lurt til å betale for naturødeleggelsene over hele Norge. En 19 minutter lang dokumentar om vindindustrien og NVE https://steigan.no/2020/05/okonomibloffen-folk-blir-lurt-til-a-betale-for-naturodeleggelser-over-hele-norge/

 

Denne videoen der Naomi Wolf plukker fra hverandre The New Green Deal er utrolig viktig å få med seg for å forstå hvor farlig denne utviklingen er. I teksten under videoen så linker Wolf også til The Green New Deal dokumentene slik at man kan se at det hun sier det stemmer med virkeligheten. Hvis noen kan tekste videoen på norsk så ville jeg satt stor pris på det https://www.youtube.com/watch?v=N71pXoROTcQ

 

At “klimakrisen” har blitt en religion passer jo storfinansen helt utmerket da det blir enda enklere for dem å innføre TISA og TTIP bakveien. Som mange av oss vet er det utrolig vanskelig å få dogmatiske religiøse til å tenke selvstendig https://www.commentarymagazine.com/articles/the-religion-of-climatism/?fbclid=IwAR1DeJOxLI43yoQye8DMkYwIqrrSTGBBy7HEs-H_-RZhh_uUTLvWW4FWGOA

 

Og har man litt sort humor så kan man jo også le av at de politiske partiene på venstresiden som liksom skal kjempe for likhet og solidaritet når de i realiteten kjemper høyresiden og storfinansen sin kamp ved at de støtter klimasaken. Virkeligheten er ofte sprøere enn fiksjonen.

“Gjennom partnerskapsavtalen med FN har milliardærene knesatt sin egen strategi som FNs strategi og det er skapt plattformer for å systematisere dette. Milliardærenes ønske er å skape en ny verdensorden i sitt bilde.

Et svært aktuelt eksempel på dette ser vi i korporasjonenes plan for å utnytte panikk og frykt overfor klimaendringene til å etablere et Climate Finance Partnership.
Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten.
Nå kaller de seg Blended Finance Taskforce og deres mål er å:
«mobilisere privat kapital til målene for De bærekraftige utviklingsmålene – en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom og beskytte planeten. Taskforce samler ledere fra næringsliv, finans, utvikling, politikk og sivilsamfunn for å bidra til å overvinne hindringer for investering i sektorer og geografier med stor innvirkning.»
I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.” https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/?fbclid=IwAR0eXVf-crEttpmxkDp4lA62Vm9DQBJ5_uBiBLKig6mWYmehNBb9VSZxnl8

 

 

“TISA trumfer demokratiet

TISA-forhandlingene er underlagt stor grad av hemmelighold, noe som er et demokratisk problem siden implikasjonene av en avtale er dramatiske. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett.

Vi er allerede underlagt et offentlig anbudsregime gjennom EØS. Men om TISA-avtalen blir realisert vil private aktørers mulighet til å ta over offentlig tjenesteproduksjon bli dramatisk mye større. TISA er forhandlet fram av en gruppe land med det misvisende arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». Dette er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester.
demokrati-tisa-hvit-300x201

NHO sin versjon er at TISA skal «fjerne eller redusere diskriminering som hindrer tjenesteytere fra ett land å levere tjenester i et annet land, på de sektorene der kommersielle aktører allerede har adgang» (6). I realiteten betyr dette at vi ikke har noen mulighet til å begrense internasjonale selskapers adgang til å etablere seg som tjenesteleverandører i Norge. Når så tjenestesektoren i TISA defineres som «de sektorene der kommersielle aktører allerede har adgang» blir det kun nattvekterstatens basisfunksjoner som er unntatt.

I tillegg skal TISA inneholde en såkalt «skralleklausul», en regel som sier at man ikke kan lage «nye hindre for tjenester». Det betyr at det vil være umulig å ta tilbake tjenestene i offentlig regi (7). Vi kan kalle det næringsinteressenes endelige seier over demokratiet.”
https://steigan.no/2017/01/tisa-er-den-nye-oljen/

 

 

“Stockholm Environment Institute mener Norge bør betale 65 milliarder kroner mer i klimafinansiering pr år.” https://gknordic.com/no/elefantene-i-rommet/?fbclid=IwAR2EwfgYM4AyOtL2ERMVaC84CGpTjUCIfSoTyazjeOSr2gDHeSB7fchmRrM

 

Det er veldig enkelt å forstå hvem Stockholm Environment Institute og lignende organisasjoner jobber for når de sier at en nasjon skal betale for forurensernes synder, de jobber for dem som produserer gifta som oversvømmer planeten vår.

Og det samme gjelder miljøaktivister og politikere som mener at det er mannen og kvinnen i gata som skal stille opp for overgriperne. Her snakker vi faktisk om en stor gruppe mennesker som har en mentalitet som går ut på at det er voldtektsofferet som skal stå ansvarlig for voldtektsforbryterens syke adferd og kriminelle handlinger.
Hadde disse organisasjonene og politikerne hatt rent mel i posen, og hadde miljøaktivistene klart å tenke logisk og virkelig vært interessert i å gjøre noe med forurensingen så hadde de forlangt at de som produserer gifta skulle sluttet å produsere den og at de erstattet disse giftige produktene med miljøvennlige råvarer, noe som er fullt ut mulig og det har vært mulig i lang lang
Miljø og klimaspørsmålet retter seg ikke inn mot fornuften, den retter seg inn mot følelsene. Det er den samme taktikken som demagoger har brukt siden tidenes morgen og som med stort hell fremdeles brukes for å overbevise store mengder naive individer. USA brukte akkurat den samme strategien
for å gå til krig mot Irak, “enten så er du med oss, eller så er du i mot oss.” Med andre ord, har du ikke den samme oppfatningen som oss så er du ond.

Kampen mot forurensing og de såkalte klimaendringene er snudd helt på hodet, fordi den legger skylden på forbrukerne som er tvunget til å kjøpe produsentenes giftige produkter, mens produsentene av gifta går fri. Og Ikke nok med det, vi skal også betale for giftprodusentens synder, gjennom såkalte klimaavgifter og skatter som ikke en gang er øremerket. Det vil si at inntektene som staten får inn via disse avgiftene og skatten, de kan gå til hva som helst siden det ikke finnes et offentlig regnskap som viser hva disse pengene blir brukt til. Med andre ord så går de som står for den virkelig grove forurensingen fri og får fortsette som før, uten at det får noen konsekvenser for dem. Og skulle noen av de store giftprodusentene få en smekk på fingerne gjennom en bot så er det tatt med i beregningen der de på forhånd har regnet ut om det vil lønne seg eller ikke å begå lovbrudd.

 

“Kynisme og kortsiktig økonomiske interesser tillater å styre forskning og utvikling av hele tiden flere giftige og skadelige kjemikalier. Ett resultat av dette er at vi har tillatt kjemi industrien å forurense miljøet og ernæringen vår. Vi har stilt altfor lave krav til produsentene.

Plastindustrien behøver ikke å finne ut noe om hvor farlige deres produkter er for helse og miljø før de slippes ut på markedet.
Den samme industrien behøver heller ikke betale de analyser som myndighetene tvinges til utføre for å følge med på tilstanden i miljøet som disse produktene virker inn på.
Plastindustrien har heller ikke behøvd å betale for de vitenskaplige studier som må gjennomføres når det dukker opp mistanker om at et eller flere av deres produkter er skadelige. Den kostnaden må skattebetalerne stå for.”
Ethel Forsberg med nio år som generaldirektör för Kemikalieinspektionen beskriver maktspelet inom ”Bermudatriangeln” kemi, ekonomi, politik.
Kjemi industrien – https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10203078732320224&type=3 Man kommer ikke inn på albumet med tlf eller nettbrett, for å få tilgang så må man bruke PC og helst chrome nettleser.
“De ungdommene som demonstrerer over hele verden og roper ut at det er deres framtid som står på spill, har helt rett. Den typen vekst som har ført verden fra en befolkning på 2,5 milliarder i 1945 til 7,5 milliarder i 2019 vil ikke kunne gjentas. Prisen for den ekstreme utplyndringa av planetens ressurser vil bli betalt av den kommende og de kommende generasjonene.
De tar også feil: Systemet lar seg ikke reformere.
Ungdommene stiller store og til dels utopiske krav. Det er forståelig. De ønsker handling. Det har de rett til. Men de setter ikke halen på eselet. De stiller ikke kapitalismen til ansvar og krever den avskaffet. De henvender seg i stedet til World Economic Forum, milliardærenes internasjonale, og til Kongressen i USA og ber dem om endringer. Så lenge de ikke krever avskaffelse av kapitalismen vil de møte åpne dører og røde løpere.
Hva er alternativet?
«Vi trenger en motstandsbevegelse for å redde Jorda», sier John Bellamy Foster, redaktør for Monthly Review (omsatt til norsk i Gnist nr 2A/2017). «Men dette måtte bli en gigantisk bevegelse; den må forene arbeidere over hele verden, og den må stå opp mot imperialisme og krig. Alt dette henger sammen. Miljøbevegelsen er helt sentral når det gjelder å se hvor det er mest brennende behov for å sette inn kreftene, men vi kan bare oppnå de nødvendige resultatene hvis vi kjemper på alle fronter, eller gjør det til én stor front.»
Egentlig er De gule vestene og klimaopprøret to sider av samme sak, opprør mot ulike sider av det kapitalistiske systemet i vår tid. Hvis de hadde klart å forene seg, ville de kunne true systemet. Kapitalens folk velger to helt forskjellige måter å takle dem på. Klimaopprørerne bli utsatt for Hertuginnens omfavnelse og blir forsøkt kooptert i kapitalens agenda med Global governance, mens de gule vestene blir utsatt for brutal vold og usynliggjøring. Hvis de hadde klart å forene seg mot kapitalismen, ville mye sett annerledes ut.”
“Erling Borgen har laga ein dokumentarfilm om korleis klimakvotesystemet eigentleg fungerar i praksis. Men denne verknaden av klimakvotenes kjøp og salg …. unnlater jo vore mediar aller helst å fortelle om. Klimakvotesystemet basert på karbon-markedshandel er kome igang pga IPCC sin rådgivandels klimapolitikk. Men fungerar det og får vi mindre utslepp av forureining og dermed mindre utslepp av naturgassen CO2?
I følge denne dokumentaren til Erling Borgen…….fungerar ikkje klimakvotesystemet som ein CO2 reduserandes faktor i det heile……heller tvert imot…..
Vi slepper ut MINST like mykje CO2 som før…….og dermed like mykje forureinandes stoffer som før……samt at dei fattige landa lider under karbonkvotesystemet…..fordi dei blir IGJEN utnytta av dei rike “kloke” landa……
Det vrenger seg i magen min når eg leser om slik korrupsjon…..
Og dette systemet støttar also Norge……? Korleis kan “snille” Norge støtte slik svindel?
Link til Erling Borgens dokumentar her:  https://tv.nrk.no/serie/oppgjoerets-time/sesong/1/episode/1
“95 % av norsk fornybar energi selges og brukes i Norge .
Likevel selger kraftbransjen ”opprinnelsesgarantier” for rundt 85 % av strømmen til utlandet.
Dermed selger vi det meste av strømmen to ganger .
Først til dem som faktisk bruker den, deretter til noen som tror at de bruker den.
Godtroende mennesker på kontinentet, først og fremst klimabevisste tyskere betaler godt og tror de får ”garantert” fornybar energi, men det er fortsatt den samme miksen av kullkraft og atomkraft de får i stikkontakten. Dette er selvsagt god forretning for norske kraftselskaper, og like selvsagt er det ren “svindel” :  http://gallerigrabolsodegarden.com/2018/01/20/opprinnelsesgarantier-autorisert-svindel/
“Ein av kritikkane til EJOLT er at klimakvoteordninga blir brukt som legitimering av vanleg økonomisk aktivitet. Gjennom sertifisert handel av klimakvoter får verksemda legitimitet. Selskap som handlar med klimakvotar er med få unntak vestlege selskap, og verdistraumen går frå Sør til Nord, under premiss av å vere i klimakampens teneste.
Mellom 2011 og 2013 kollapsa prisen på klimakvoter frå over 100 kr pr tonn CO2 til berre nokre få kroner tonnet. Hovudårsaken til kollapsen ifølge karbonmeklerar (jada, karbonmeklarar fins) er at dei globale CO2-utsleppa ikkje blir tilstrekkeleg redusert, i tillegg til at finanskrisa også ramma karbonmarkedet.
Det økonomiske grunnlaget for klimakvotehandel har i stor grad forvitra, men systemet for å legitimere økonomisk aktivitet består.
Slik det er i dag er dei einaste vinnaren i CDM-systemet karbonmeklarane og store forureinarar som kan kjøpe seg avlat i land i Sør. Utan at verdiane kjem Sør til gode.
Det er ikkje god klimapolitikk, heller ikkje god utviklingspolitikk, det er svindel.”  https://www.aftenposten.no/viten/i/mzgE/Klimakvotebloffen?fbclid=IwAR0x-1TaEwuuahrmpWUwWuj4LQ4O1t5Fr9Vb2gm2SpNRDqwZEgAu5AbqV2U
Coca-Cola and Nestle among worst plastic polluters based on global clean-ups
“Militærindustriens miljø-kostnader er særdeles dårlig dokumentert. Vi trenger full oversikt over mineral-, energi- og øvrig ressursbruk til produksjon, testing, lagring og transport av våpen og ammunisjon. Militærindustrien og de som tjener på våpenproduksjon og våpensalg, legalt og illegalt, i begge ender av prosessen, ønsker selvsagt ingen innsikt og innblanding i sin lukrative business.” https://www.nytid.no/militaeret-en-miljoversting/
“Bombing av andre land – i det hele tatt bruk av denne typen stridsmidler gir store miljøskader. Men her er miljøbevegelsen taus – og har alltid vært det. Kampen mot krigen og krigsmidlene har aldri vært på denne bevegelsens dagsorden. Det er mer enn pussig og forteller om en prioritering hvor elefanten i miljø-rommet unngår oppmerksomhet. Det svekker denne bevegelsens troverdighet.” https://www.derimot.no/hvor-er-miljobevegelsen-bombing-gir-enorme-miljoskader-men-miljobevegelsen-er-taus/?fbclid=IwAR3a_OrsPctQAtgZs3nUpLwC1Tk383slfXy5KR7fk6wPERV-BEIzY_aAjMM
Og dette snakker hverken politikere eller de såkalte miljøforkjemperne om i det store og det hele. Det er “Yes we can do it” mentalitet, slagord uten innhold og plan som gjennomsyrer det såkalte klimaopprøret, der retorikken retter seg mot følelsene og ikke fornuften, for tar man med logikk i regnestykket, så vil jo hele korthuset falle sammen.
Igjen så avsløres de såkalte klimaforkjemperne som naive styrte marionetter som lar seg drive av propaganda som aktiverer følelsene deres og setter fornuften ut av spill. Uten dem så ville ikke milliardærene som produserer gifta vi er tvunget til å kjøpe fått lov til å sparke nedover og fortsette å produsere gifta si:
“Gjennom partnerskapsavtalen med FN har milliardærene knesatt sin egen strategi som FNs strategi og det er skapt plattformer for å systematisere dette. Milliardærenes ønske er å skape en ny verdensorden i sitt bilde.
Milliardærene mener at de skal skape «en ny verdensorden»
Det går fram av Partnerskapsavtalen at helse, utdanning og såkalt «bærekraftig utvikling» skal være sentralt. Og den private sektoren skal spille nøkkelrollen. Som argument brukes «klima» for alt det er verdt, samtidig som det ikke kan herske noen som helst tvil om at det milliardæerene ønsker er kapitalistisk vekst, som er det minst bærekraftige man kan tenke seg.
– Grønn økonomisk vekst er umulig
Fra norsk side er det grunn til å merke seg at norske politikere er premisert med nøkkelroller i denne strategien. Fra før av har Espen Barth Eide fra AP og Børge Brende fra Høyre fått sentrale stillinger i WEF, og Erna Solberg har allerede retrettstillingen i dette systemet klar så snart hun har rasert så mye hun klarer av den norske velferdsstaten.
Dette er posisjoner de har fått ikke minst takket være sin ekstreme vilje til å være lydige støttespillere for USAs kriger og for sin utrolige raushet med norske statsinntekter overfor Wall Street, regimeskifte i Syria og diverse imperialistiske prosjekter.”
“Pengebruken i Amazonasfondet i Brasil, der Norge er blant de største giverne, skal gjennomgås av rettsvesenet, varsler brasiliansk påtalemyndighet.
Det er påtalemyndigheten i delstaten Amazonas i Brasil som har fremmet krav om en sivil gransking, skriver fagbladet Bistandsaktuelt.
Gjennomgangen startet i forrige uke og skal avdekke om det er grunnlag for en rettslig etterforskning og eventuelle straffeforfølgelser.
Bakgrunnen for granskningen er blant annet at Brasils miljøminister Richard Salles i mai hevdet at det var uregelmessigheter i fondet.
Amazonasfondet har det siste tiåret vært Norges største bistandsprogram og et flaggskip innen miljøbistand og klimatiltak. I Brasil har en rekke statlige etater og kommunale organer, samt organisasjoner og forskningsinstitusjoner fått støtte fra fondet til ulike miljøtiltak.
Norge har så langt bidratt med over 8 milliarder kroner til fondet.”
“Verdensøkonomien er ikke i stand til å vokse uten at CO2-utslippene også vokser. Det er konklusjonen i en omfattende internasjonal studie som er utarbeidet for European Environmental Bureau (EEB-rapporten), som er en paraplyorganisasjon for 150 grønne organisasjoner i Europa. Dette skriver Dagens Næringsliv.
Rapporten har tittelen «Decoupling Debunked» og den slår fullstendig beina under illusjonene om «det grønne skiftet» som angivelig skal gi oss ny og miljøvennlig grønn vekst.
Forskerne bak studien har gått gjennom over 600 vitenskapelige rapporter og studier og deres konklusjon er entydig: Det finnes ingen bevis for at det er mulig å kople den økonomiske veksten fri fra miljømessig belastning av jorda.
Forskerne oppsummerer sju grunner til at en slik frakopling ikke vil være mulig:
Folkebevegelsen mot EU – Norge ut av EØS og Schengen
LES| EU er én grobunn for korrupsjon. De har totalt sviktet vanlige borgere med deres ideologi. Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri. Fri flyt av kapital over grensene er elsket av de rike. Flytte kapital fritt, er en gave fra himmelen, beskyttet av EU. De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk.
Det er ikke arbeiderklassen som har dominert klassekamparenaen de siste 40 årene, men tvert imot de aller rikeste. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Deres klassekamp har vært særdeles vellykket. Det er storpolitikk over grensene, som sikrer de som ikke har noe å tape, av et dårligere felleskap eller et manglende tillitssamfunn.
I tillegg til svimlende, ofte bortgjemte formuer, har de i realiteten oppnådd straffefrihet. Gjennom hemmelighold, kompliserte selskapsstrukturer og ubegrensa ressurser til sine profesjonelle hjelpere, kan de trenere og trøtte ut de aller fleste – også stater.
Korrupsjonen får flyte fritt og miljøskadene fra selskaper, går under radaren. Hverken mennesker, miljø eller samfunn er tjent med at lovene muliggjør en personlig ansvarsfraskrivelse. En akselererende forbruksspiral, miljø- og klimaskader og ensidig fokus på kortsiktig profitt, er ikke forenlig med frihet fra personlig ansvar og skyld.
Det er en gylden regel:
Ikke la de som ikke kjenner konsekvensene på kroppen, dominere avgjørelsene. Dette er en av hovedgrunnene til at EU-politikken svikter i Europa. Dette er en av hovedgrunnene til kampen mot EU. Politikk og demokrati, er som best nært. Beslutningene skal overlates til borgerne, der de er. Det hindrer korrupsjon og maktmisbruk.
Det er demokratiet, som dagens politikere svikter, for EU-ideologien. Avgjørelsene i Brussel, er ikke til det beste for deg og meg, der vi bor. Dagens politikere bedriver symbol-politikk og overser det viktigste i et samfunn. Nemlig livskvalitet og velferd. De går løs på vanlige borgere, gir oss regningen. Og sørger for at de rikeste går fri.
Hva hvis alle borgere kunne flytte lønnen sin, over grensene, til skatteparadiser, i egne selskaper eller til andre land, som sikret oss 6% i skatt? Det ville vi aldri gjort. Fordi vi tar ansvar for vårt eget felleskap. Et felleskap som er verdt å verne om. Derfor er et styrket demokrati vesentlig, for å sikre vår velferdsstat!
DEN KRIMINELLE GLOBALISERINGEN. HVORDAN STILLE DE SKYLDIGE FOR RETTEN ? ER DET I DET HELE TATT MULIG ? –https://olehartattordet.blogg.no/1441385237_den_kriminelle_global.html
I gamle dager så hadde produktene en mye lenger holdbarhet enn i dag, men fordi alt handler om økonomi og vekst, en vekst som ikke kan vare i evig tid, men som allikevel mange tro vil gjøre akkurat det, så må produktene slites raskere ut slik at vi hele tiden skal gjøre nye innkjøp så økonomiens tannhjul blir holdt i gang. Og det er her det interessante kommer inn når politikere snakker om miljø, da de aldri nevner at det er fullt mulig å produsere varer som er mye mer slitesterke enn de produktene vi i dag har.
Hadde man gjort det så ville man jo både spart store mengder med råvarer og søppelberget som truer miljøet verden over, ville begynt å avta. Så hvorfor tar ikke politikerne den debatten ? Fordi da vil de bli ferska i at de egentlig ikke bryr seg om miljøet og at det kun er økonomien til produsentene som gjelder, og at de hverken jobber for folket de er valgt av eller miljøet, men storfinansen og deres agenda.
Og som om ikke det er nok, så er alle korporasjoners hovedmål å generere mest mulig profitt for aksje eierne, og når profitt sitter i førersete, da blir miljø ganske irrelevant, da de to passer like godt sammen som olje og vann. Vi ser altså at politikerne ikke gir produsentene flere skatter og avgifter, men videresender regningene til forbrukerne slik at de skal betale for produsentenes synder. Og det er jo logisk, siden politikerne jobber for storfinansen og ikke folket.https://olehartattordet.blogg.no/1524956600_nr_politikerene_rir_to_hester_og_later_som_om_de_bryr_seg_om_miljet.html
Pyramids of Waste (norsk tekst) – https://www.youtube.com/watch?v=vrMfq5tep5M
Capitalism as Pathology: The Guise of the Illusory “Green Economy” (extended) – https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wW42IyAGvcs
“Dette er Wall Street organisert som internasjonal ledergruppe. De vil utnytte klimapanikken og framtidsfrykten for å sikre sin kontroll over lovgivning og offentlige budsjetter og valse ned det som måtte være av hindringer. Og de jobber naturligvis også politisk. Allerede i januar 2018 publisert The Guardian programmet deres som avisartikkel.
«Offentlig og privat sektor må i økende grad slå sammen sine ressurser for å finansiere større globale bærekraft- og klimaendringsprosjekter, sier rapport.»
Medier og politiske bevegelser vil skape tilstrekkelig «skam» og frykt til at befolkninga vil godta høyere «klima»skatter og plyndring av naturressurser i «den gode klimasakens tjeneste», for eksempel vindkraftindsutri i uberørt natur og elkabler til kontinentet for Norges del. Og det hele vil naturligvis bli solgt som «progressivt, grønt og klimavennlig». Foreløpig er det tillatt å kritisere disse kreftene i mediene, men føl deg ikke for sikker på at det vil vedvare.”
Vannkrise? Hva med storindustrien som sløser bort vannet, og hva med teknologien vi har tigjengelig som kan forhindre vannkrise? – https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/vannkrise-hva-med-storindustrien-som-sl%C3%B8ser-bort-vannet-og-hva-med-teknologien-v/2451357828255371/
HATPRAT OG KONSPIRASJONSTEORIER ER IKKE SYNONYMT MED RELEVANT KRITIKK – https://olehartattordet.blogg.no/hatprat-og-konspirasjonsteorier-er-ikke-synonymt-med-relevant-kritikk.html
“Dr Shiva Ayyadurai har analysert hva Parisavtalen innebærer og hvorfor avtalen ble til. Han kaller avtalen en svindel, og begrunner hvorfor. Jeg må bare anmerke at den automatiske oversettingen ikke alltid er like god, så man får være litt overbærende her.” – https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Grz4-WOWY3s
Climate Change Hoax Documentary – Eco Communism through Global Warming – https://www.youtube.com/watch?v=GIGy6K6gVXY
“Drømmen om det globale diktaturet krever en overordnet idé, en sak som er så sterk og viktig at den rettferdiggjør alle midler, og et propagandaapparat som kan piske opp den nødvendige massepsykosen. I dag er det primært klimaspørsmålet som forsøkes utnyttet på denne måten.” https://www.derimot.no/bak-klimahysteriet-drommen-om-diktaturet/?fbclid=IwAR3eCfRlKUhf0U6Kqf4E5aK8epV2qGppmzp5RN8PCCkJx650FZ46Q383vrU
“Så ha ingen illusjoner. The Green New Deal er ikke et radikalt, halvveis sosialdemokratisk tiltak for å redde verden. Det er kjernen i milliardærenes plan for en korporativ verdensøkonomi med dem i førersetet. FN og EU er naturligvis allerede integrerert i planen, og dette er helt sentral i planene til EU-kommisjonen til Ursula von der Leyen.
Klaus Schwab, som er grunnlegger og Executive Chairman i WEF skriver på deres nettsider om hvordan man skal skape «en bedre kapitalisme»: Why we need the ‘Davos Manifesto’ for a better kind of capitalism.
Der skriver han om hvordan kapitalismen bør restruktureres og for å selge inn dette skriver han om «Greta Thunberg-effekten»:
«En sannsynlig årsak er “Greta Thunberg” -effekten. Den unge svenske klimaaktivisten har minnet oss om at overholdelse av det nåværende økonomiske systemet representerer et svik mot fremtidige generasjoner, på grunn av dets miljømessige uholdbarhet. En annen grunn som henger sammen med dette er at millennials og Generation Z ikke lenger ønsker å jobbe for, investere i eller kjøpe fra selskaper som mangler verdier utover å maksimere aksjeeierverdien. Og endelig har ledere og investorer begynt å innse at deres egen langsiktige suksess er nært knyttet til kundene, de ansatte og leverandørene.»
Milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN
I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.
Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.
Schwabs reformerte kapitalisme er et skrekkabinett av en global korporativ organisme der verdens rikeste selskaper gjennom FN og EU, samt «lokale regjeringer», som det heter, tar kontrollen over alt for å styre det angivelig til menneskehetens beste.
Prising av naturressursene
Et ledd i dette offentlig-private «samarbeidet», eller egentlig den private overtakelsen av det offentlige, er å sette en pris på alle naturressurser, eller som Erik Solheim skrev på FNs nettsider:
«By acknowledging the true value of our natural resources, we will be able to direct development so that it supports economy and environment.»
Den britiske regjeringa har allerede tatt et initiativ for dette gjennom sin Natural Capital Committee (NCC). Målet er å sette en pris på alle naturressurser.
Når jord, vann, gener, arter, alt, blir priset på denne måten, er forutsetningene lagt for at alt kan privatiseres. Og det er kjernen i milliardærens Michael Bloombergs Green New Deal. Ingen bør innbille seg noe annet.” https://steigan.no/2019/12/milliardaerenes-masterplan-the-green-new-deal/?fbclid=IwAR0I-OkYGeLdnx34GGXRxuKQqTq_nKxFhwe7yZCO_Q1Ymm8J7pRdI7G6zug
According to the new study by Dutch energy systems company Metabolic, the “current global supply of several critical metals is insufficient to transition to a renewable energy system.”
The study focuses on demand for rare metals in the Netherlands and extrapolates this to develop a picture of how global trends are likely to develop.” https://www.vice.com/en_us/article/a3mavb/we-dont-mine-enough-rare-earth-metals-to-replace-fossil-fuels-with-renewable-energy
How & why big oil conquered the world – https://www.corbettreport.com/bigoil/
“In a breathtaking display of hubris, a new government report suggests that people with asthma can lower their carbon footprint by switching to “greener” medications, but the suggestion has generated outrage on social media.

Of the 50 million inhalers prescribed in the UK in 2017 for the roughly five million asthmatic patients, seven out of ten emitted the greenhouse gas hydrofluoroalkane, which is used as a propellant to deliver the medicine into the lungs.” https://www.rt.com/uk/472187-asthma-inhalers-climate-change/?fbclid=IwAR0AqMvP_LRHW-Rag78JACHNLh7hrBgrUi8rjEM-HKXcoxwJSFl5zJbw1CQ

 

Odd Handegård:

“Hykleriet: Verdens og Norges klimapolitikk er en gigantisk løgnhistorie der politikerne later som om de gjør noe fornuftig, mens de åpner for at de økonomiske gribbene i innland og utland kan trampe på verdier som befolkningen i Norge har opparbeidet i løpet av hundreårene. Dette dreier seg ikke bare om vindkraftutbyggingens konsekvenser for naturmiljøet, men også om de økonomiske forskjellene som får utvikle seg parallelt med vandaliseringen av Norge.

 

HVA ER PROBLEMENE I KLIMAPOLITIKKEN?

Etter mitt syn har klimapolitikken to hovedproblemer:
1. Kraftnæringen og kraftmyndighetene er ikke interessert i gode løsninger, og foreslår i stedet konsekvent løsninger som (i beste fall) virker svært dårlig.
2. Klimabevegelsen og klimapartiene forstår ikke sitt eget beste, og foreslår konsekvent løsninger som ikke virker.

Nedenfor skal jeg sammenfatte de illusjonene som faller i kategori 1. Her er de viktigste:  https://www.facebook.com/groups/1381924528488558/permalink/3030107113670283/

 

 

“Videnskabshistorien er rig på lignende meningsbobler af taktfast enighed. Sandt at sige er naturvidenskaben ikke kun en positiv historie, men repræsenterer også falske teorier, der havde overvældende tilslutning i samtiden. Det gælder f.eks. fysikkens skiftende verdensbilleder, biologiens skiftende stamtræer og arvelighedslærer for ikke at nævne geologiens forestillinger om bjergkæders, kontinenters og oceaners opståen. Særligt skræmmende er det 20. århundredes naturvidenskabelige bobler, hvor et uhyggeligt stort flertal af samtidens forskere og politikere troede på eugenikken (den nordiske races overlegenhed og ’nødvendigheden’ af racehygiejne), eutanasien (’nødvendigheden’ af drab eller sterilisation af dårligt fungerende individer) og lysenkoismen (Stalintidens tro på, at ydre påførte påvirkninger nedarves).

 

Men at det også er ved at gå helt galt for nutidens ’banebrydende teori’ om menneskeskabt global opvarmning, bryder kun få sig om at vide. Den amerikanske videnskabshistoriker Thomas Kuhn har forlængst vist, at naturvidenskaben siden antikken har været domineret af skiftende paradigmer, dvs. perioder med en altdominerende videnskabelig konsensus. Men efter en periode har alle paradigmerne vist sig at være direkte forkerte eller i det mindste utilstrækkelige.

 

Selv fysikkens største bedrift – Newtons bevægelseslove – har vist sig at have begrænset gyldighed. De største fejltagelser er sket, fordi man ikke har respekteret naturvidenskabens fundamentale princip om, at man praktisk taget aldrig kan sige, at en hypotese er bevist, og at enhver hypotese skal anvise, hvilke observationer, der i givet fald vil afvise den. Disse to basale principper kan føres tilbage til Antikken og blev formuleret alment af det 20. århundredes store videnskabsfilosof, østrigeren Karl Popper.

 

Andre af det 20. århundredes store videnskabshistorikere og -filosoffer som f.eks. ungareren Imre Lakatos har vist, hvordan videnskabens paradigmer begynder som en oftest sund idé hos en enkelt person eller i en snæver kreds af forskere. Men derpå sætter langt større grupper af medløbere sig på den originale idé og lægger sig som et tykt beskyttende lag omkring den. Disse mainstream-forskere udvikler derpå en række nye, ukritiske dogmer omkring den oprindelige idé. Til sidst bekæmper medløberne al kritik af denne hovedstrømning, der nu er blevet deres levebrød. Den finske videnskabsfilosof Georg Henrik von Wright har tilsvarende vist, at jo større politisk eller økonomisk rolle et nyt paradigme spiller, desto værre opfører teoriens tilhængere sig over for kritikere og anderledes tænkende.

 

Hvordan står det så til med videnskabsetikken omkring vor tids dominerende paradigme, det politisk udpegede internationale klimapanel, IPCC’s klimamodel? Anlægger man Kuhns, Poppers, Lakatos’ og von Wrights betragtningsmåder vil man se, at vor tids klimaforskning har udviklet sig som tidligere tiders mainstream i såvel videnskab som i religion og ideologi. Det gælder de originale idéer, og hvordan de i takt med deres politiske og økonomiske indflydelse udvikler et tykt dogmatisk lag omkring sig. Dernæst hvordan dette nye lag af dogmer vinder terræn som en ny, opportunistisk mainstream, der søger at kvæle al kritik.

 

Når kritikken så ikke mere kan komme til orde i medierne, påstår paradigmets medløbere, at alle er enige. Derpå udvikles en monstrøs konsensus, der yderligere befæster opinionen og teoriens finansielle skanser, og som udnævner eventuelle tilbageværende kritikere som både umoralske og kriminelle tosser. I tidens standretter på de sociale medier, mail-kampagner og på interesseorganisationers hjemmesider modgås kritikere heftigt, som om vi intet har lært af fortidens inkvisitioner, kætterdomstole og hekseafbrændinger. På de videnskabelige verdenskongresser marcheres der taktfast march mod ’fælles mål’ – og de få, der modsætter sig denne march, mødes med tilsværtning, hademails og trusler på levebrødet. Selv medier som ’dannede’ dagblade, radio- og tv-stationer er ophørt med at stille kritiske spørgsmål.

 

I Danmark, Norge og Sverige mener op mod 80 pct. af de nuværende og tidligere professorer med personlig forskningserfaring i klimasvingningers årsager, at de nuværende klimaændringer helt overvejende er naturlige. Ikke kun 3 pct., som IPCC påstår. Eller som det uimodsagt blev påstået af en ’samfundsvidenskabelig klimaforsker’ i P1 Eftermiddag den 24/4, at 99,999 pct. af klimaforskerne mener, at vor tids klimaforandringer er menneskeskabte. Mere usandt kan det næppe være. Men når så mange marcherer i takt, undlader selv de mest seriøse journalister bange at stille kritiske spørgsmål.” https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9617796/de-nuvaerende-klimaaendringer-er-helt-overvejende-naturlige/?fbclid=IwAR0VsczVodvnPJeP-TNgojLrRaImmaeVUXHJTdKzN9AyAts8vLXhyJD4zaw

 

 

“En kjemiprofessor i Bergen sendte nylig inn en kronikk til Bergens Tidene. Den ble avvist, hvor debattredaktør Jon Tufto (bildet) skrev: «VI TRYKKER SOM HOVEDREGEL IKKE SÅKALTE KLIMASKEPTISKE INNLEGG I BT».

 

Denne holdningen har alle norske medier. De sier det imidlertid aldri høyt, og setter det ikke på trykk. Her kom det svart på hvitt; I klimadebatten skal bare den ene siden slippe til.

 

Det er et nederlag for demokratiet, og ytringsfriheten. Det viser hvordan mediene forfeiler sin rolle. I stedet for å gå makten etter i sømmene, og opptre som demokratiets vakthunder, har de tiltatt seg rollen som forvaltere av en slags sann lære, og fungerer som maktens mikrofonstativer. Den kritiske journalistikken er død. De etablerte mediene har alle blitt MSM.

 

Man kan ikke lenger forstå verden ved å forholde seg til mediene, uttalte den svenske professoren Hans Rosling. De overdriver, selekterer, dramatiserer, og repeterer. Når de har holdt på med det lenge nok, snur de virkeligheten opp-ned. Man må derfor ha andre kilder til sannhet, enn Aftenposten, VG, Dagsavisen, Bergens Tidene eller NRK. Slik svaret fra Jon Tufto eklatant viser, fungerer mediene i mange saker som propagandakanaler. Så Gro Harlem Brundtland behøver stort sett ikke bekymre seg: Mediene har i all hovedsak kontroll med hva folk blir fortalt. De siler nemlig informasjonen, slik at den passer i den store fortellingen.” https://www.derimot.no/bergens-tidende-slapp-katta-av-sekken-ingen-klimaskeptiske-innlegg/?fbclid=IwAR01NGBt7fTzjGpVc6CSl_02wsgl83BmNFx8LLjIPBoHP2L4ytcjGKv6sHw

 

 

Er dette noe vi hører om i klimadebatten? Disse skal altså få billig strøm, mens vi, den vanlige forbruker, må betale ågerpris:

Helt utrolig at de har tatt til vettet, dvs, så lenge det varer:

 

“For å få fram nye Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, treng ein kraftige datamaskiner. Desse skal knekke kompliserte matematiske reknestykker. Dess fleire kodar som blir knekt, dess meir kryptomynt i kassa.
Tilgang til billig kraft er avgjerande for kor utvinning av kryptovaluta skjer. Den norske datasenterfesten kunne tilby både grøn, billig og nærast avgiftsfri kraft.
Medan du betalte 16,58 øre per kWh i elavgift i fjor, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Denne avgiftsreduksjonen lokka mange partyløver til datafesten.
Også Bitcoin blir brukt av kriminelle. Dette drog Økokrim fram i si trusselvurdering for 2018.
Her vart bruken av kryptovaluta problematisert. Rapporten viste til ei undersøking som kopla nesten halvparten av transaksjonane med Bitcoin til kriminalitet. Samtidig var Noreg i ferd med å bli eit av dei mest ettertrakta landa i verda for produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer.
Elavgiftreduksjonen er svært viktig. Kraft utgjer om lag 90 prosent av investeringane I denne industrien. Noreg har på kort tid blitt det mest ettertrakta landet i verda å produsere kryptovaluta.
I 2018 vart det Klondike-stemning i norske kraftkommunar. Datasenterfesten tok av, men i litt feil retning. Regjeringa mista oversikta over gjestelista.
Verken næringsdepartementet, Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå, Noregs vassdrags- og energidirektorat eller Statnett hadde oversikt over kor mange datasenter som dreiv med kryptoutvinning.
Ei heller kven som stod bak selskapa som etablerte seg her.
Norske kraftselskap jubla over dei nye gjestene. Her var det pengar å tene, kunne ein begeistra Ole Sunnset fortelje oss i haust. Sunnset er konsernsjef i kraftselskapet Ringeriks-Kraft som held til på Hønefoss.
Også andre kraftselskap fortalde at dei har hatt stor pågang frå kryptovaluta-aktørar, noko som betyr ein oppsving for dei. Men etableringane er ikkje nødvendigvis ei positiv nyheit for folk flest. Straumkundane betalarHushaldningane sine straumutgifter ligg an til å bli historisk høge i år. Årsaka er tredelt:
Større etterspørsel, tørr sommar og høge prisar på fossil kraft i Europa.– Det er klart at datasenter vil ete av kraftoverskotet i Noreg. Kor mykje veit vi ikkje enno, men kraftprisane blir blant anna styrt av summen av tilbod og etterspørsel, fortel Martin Vik i NVE.
Også Statnett har merka at det er ein fest på gong. I november sa kommunikasjonssjefen at dei til saman har fått førespurnadar frå datasenter om kapasitet som svarar til rundt halvparten av heile Noregs forbruk av straum.
– Behovet for kraft til datasentera har gjort at energiselskapet har vore nøydd til å styrke nettet. Dette har hatt kostnadar som straumkundane i stor grad har betalt, fortel leiaren for eit kraftselskap som ikkje ønskjer å bli identifisert.
å Follum gjekk 20.500 datamaskiner døgnet rundt. På grunn av varmeutvikling i maskinene, måtte dei kjølast ned av kraftige vifter. Ingen av naboane fekk beskjed, før dei vakna til ein merkeleg lyd frå den nedlagde fabrikken til Norske Skog.– Vi lurte på om det var fossen eller ei varmepumpe som hadde gått berserk.
Det viste seg å vere lyden frå hallane der kryptovaluta vart produsert, fortel Trond Gulestø til NRK.Også ved den nedlagde tekstilfabrikken i Dale var støyen uuthaldeleg for naboane. Det enda i ein aksjon, og ein anonym trussel om sabotasje mot selskapet.
Tankefull næringsministerI mars i fjor opna det internasjonale selskapet Bitfury eit datasenter i Mo i Rana. Her skulle dei blant anna utvinne Bitcoin. I ei pressemelding sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:«Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana.
Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet … Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende.» Ein solrik haustmorgon eit halvt år seinare fekk Brennpunkt vere med næringsministeren på omvising i Mo industripark. Då ministerbilen køyrde forbi datasenteret til Bitfury vakna han til.
I dag har Bitfury to datasenter i Mo i Rana. Eitt i industriparken og eit anna nærare sentrum.Til saman krev dei to datasentera om lag like mykje kraft som dei rundt 9000 husstandane i Mo i Rana, men slapp altså unna med å betale berre tre prosent av elavgifta.Då vi møtte næringsministeren i Mo i Rana, tok han avstand frå kryptovaluta:
– Som dei fleste andre statar er Noreg skeptisk til kryptovaluta. Det er ein uregulert valuta, noko som gjer kvitvasking av pengar lettare. Det kan også gjere det enklare for kriminelle og andre å skjule pengestraumar frå det offentlege.
Samtidig fekk produksjon av kryptovaluta ei sterkt redusert elavgift. Hadde Regjeringa hamna i eit vanskeleg dilemma?– Det kan bli vanskeleg å regulere kva som er riktig innhald i eit datasenter. Det kan også vere andre ting vi ikkje liker som blir lagra i datasenter, sa Røe Isaksen.”

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/noreg-_-eit-paradis-for-kryptovaluta-1.14384585?fbclid=IwAR0DxF9I7ypze2dFcVoqYnhfEVKqBNfiSu10Cx8LBP1q-IGsuXyYCnlEnIY

 

Og så ombestemte regjeringen seg:

 

“Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

 

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

 

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

 

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

 

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

 

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

 

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.” https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerene-er-en-mye-storre-og-farligere-trussel-mot-befolkningen-enn-den-verst-tenklige-pandemien.html

 

 

“Å opne opp for å sløse vekk verdifull kraft ved å subsidiere produksjon av kryptovaluta står fram difor som meiningslaust. Stortinget bør setje regjeringa på plass i denne saka, og seie nei til å subsidiere kryptospekulantane.

 

Utfordringa har vore at sentra òg kan brukast til produksjon av kryptovaluta, ein produksjon som er særs kraftkrevjande. Den gjev få arbeidsplassar og låg verdiskaping i høve til kraftforbruket.
I tillegg er resultatet av produksjonen eit reint spekulasjonsobjekt samfunnet ikkje treng.
Difor var det høgst fornuftig at regjeringa i 2018 sa nei til å gje kryptovaluta-produserande datasenter låg straumavgift.
Men no vil regjeringa snu. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) seier ho har lytta til bransjen. Ho meiner unntaket for kryptovaluta skaper uvisse om rammevilkåra.
Bransjen sjølv meiner unntaket skaper frykt hjå investorar for at politikarane skal finne på andre unntak i framtida. Det kan vere eit poeng. Stabile rammevilkår er viktig for all økonomisk verksemd.
Argumentasjonen blir ytterlegare svekka ved at bransjen sjølv har sterke økonomiske motiv for å snu regjeringa. Både kraftselskap og datasenter kan tene store pengar ved å tilby billig kraft til produsentar av kryptovaluta.
Og kryptovaluta er også en trussel mot kontanter:
“Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.
Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.
Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.
Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.
Det finnes også andre, mer politiske argumenter.
Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida.
Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.
Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det?
Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/
Climate models for the layman with Dr. Judith Curry  https://www.corbettreport.com/climate-models-for-the-layman-with-dr-judith-curry/
“Når man går gjennom folks historier om støy, er et dominerende fellestrekk at folk ofte opplever støyen fra vindkraftverk som ekstremt plagsom. Det er noe spesielt ved rytme og frekvens som gjør mange desperate etter å slippe unna. Der er derfor sterke indikasjoner på at slik støy, for mange som opplever det, ikke er mindre plagsom enn trafikkstøy, men faktisk mye verre ved samme lydnivå. Professor og overlege Gøran Holm ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg har gått ut i Sverige og advart om at støy fra vindkraftverk forårsaker hjerte— og karsykdommer. Han skriver (ekstern lenke) at man ved Sahlgrenska har vist hvordan stress kan forårsake høyt blodtrykk, diabetes og hjertekarsykdom. Han anbefaler naboer til vindkraftverk å kreve at det ikke settes opp turbiner innenfor en sikkerhetsavstand på minst 2 km.” https://www.aftenbladet.no/meninger/i/AXV2n/mennesker-kan-d-av-vindkraft-sty?fbclid=IwAR0fHHO_IsE1ZoL_jmZcOblV2ZUdxXzfHCyOmWwgLBoTf9tH_Fb2i-SvbSc
“Flere naboer til Tysvær vindpark forteller om alvorlige helseplager som følge av høy støy fra vindturbinene. For Lillian Soma Øvregård i Hervik gikk det så langt at hun i forrige uke ble innlagt på sjukehus i to døgn.

Lillian Soma Øvregård ble værende i to døgn på sjukehuset, derav ett døgn på hjerteovervåkningen. Om innleggelsen skyldes et migreneanfall, et lite slag eller stress, har ikke legene funnet ut av.

 

Lillian Soma Øvregård er ikke det eneste som sliter.

 

En rekke naboer til Tysvær vindpark, både i Hervik og andre nærliggende bygder, forteller om alvorlige helseplager og mangel på nattesøvn som følge av høy støy fra vindturbinene.

 

– Naboer forteller om hjertebank, høyere puls og husdyr som blir urolige og stresset. Hverdagen blir forringet, sier Øvregård.

 

Den høye støyen fra vindturbinene har gjort hverdagen ulidelig for 38-åringen de siste månedene.

 

– Jeg føler jeg bor i et fengsel. Jeg er så dårlig at jeg ikke orker å komme meg vekk herfra. Jeg blir sjuk av være i mitt eget hus. De tre dagene jeg var innlagt, hadde jeg ikke migrene. Det første som skjedde da jeg kom hjem, var at migrenen kom tilbake, sier Øvregård. https://www.nrk.no/rogaland/vindpark-naboer-far-helseplager-pa-grunn-av-stoy-fra-vindturbinene-1.15862936?fbclid=IwAR0vmPCVyrKo3nBTmq8Vx5Ap2-XS3Dh5gS1yoUGG3E7OKX7_UfsbOfSnFpQ

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at Tysvær Vindpark AS må stenge fem av vindturbinene på kvelds- og nattetid grunnet støy.Flere av naboene til vindparken i Hervik og andre nærliggende bygder har den siste tiden blitt syke av støyen fra vindturbinene, skriver NRK. https://www.tu.no/artikler/vindmoller-ma-stenges-om-natten/517568?fbclid=IwAR34xZECODobFcpvSryfQAY0N37QiTgx2AlPJHaW0qJS1l9mXSOvbqXy4Cg

 

 

Kosmisk stråling styrer klimaet, Illustrert vitenskap nr 3-2000. Man kommer ikke inn på albumet med tlf eller nettbrett, for å få tilgang så må man bruke PC og helst chrome nettleser. Albumet er åpent for alle https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_setset=a.4963695941209&type=3

 

 

David mot Goliat, den gang da journalister faktisk var journalister

“So here to the heroes come on and come all, without them then who knows, who knows at all.”
“you can stand me up to the gates of hell, but I wan`t back down, no I wan`t back down.”
Jeg har akkurat sett den danske filmen Idealisten fra 2015 som er basert på en sann historie og som jeg kan anbefale på det sterkeste. Finnes det noen journalister i Norden i dag som har det motet som journalist Poul Brink viste i Thule saken der han ikke bare utfordret den danske regjeringen men også NATO? Hvem trenger superhelter når man har slike som Brink?
“Et amerikansk B-52 bombefly styrter i 1968 nær Thule-flyplassen på Grønland. Flyet har fire hydrogenbomber om bord, men regjeringen får raskt ryddet opp etter ulykken. 20 år senere ser gravejournalisten Poul Brink sammenhengen mellom ulykken og alvorlige sykdomstilfeller blant de tidligere ansatte på Thule-basen. Både den amerikanske og danske regjering legger lokk på saken, men Brink lar seg ikke stoppe av den grunn, og sannheten bak flystyrten er langt mørkere og omfattende enn antatt.
 
Regissør Rosendahl bygger filmen på autentiske begivenheter, støttet av overbevisende arkivmateriale, og filmen høstet meget god kritikk etter premieren.”
 
Vil man se filmen, så google “Watch Idealisten 2015 online”, så vil man finne flere alternativer.
 

Kommunismen, den mest utslitte hersketeknikken fra høyre siden

 

Høyre siden elsker å hyle opp om at Rødt er kommunister og forteller oss at hvis Moxnes og co kommer til makta så vil de kopiere Stalin sitt styresett, noe som jo er det reine sprøyt.
Det høyre siden derimot ikke nevner med et pip er at deres store idol Friedrich Hayek støttet diktatoren Pinochet og hans brutale regime i Chile. Dette er vel noe Rødt burde ta tak i hver gang høyre siden kommer med beskyldninger som retter seg mot person i stedet for sak.
 
“Hayek var ikke så opptatt av grunnleggende menneskerettigheter. [12] Han var opptatt av markedet. Av friheten til å spille sine sterke eller svake økonomiske kort akkurat slik man selv vil.
Denne markedsfriheten, ikke den demokratiske friheten, er den opphøyde helligdom i Hayeks politiske lære. Og han satte den ene opp mot den andre. Hayeks store frykt var at den demokratiske friheten – massedemokratiet – skulle kvele markedsfriheten. I dette perspektivet, ble den demokratiske arbeiderbevegelsen frihetens erkefiende.
 
Hvis den demokratiske friheten beveget seg for langt inn i markedets rettmessige domene, ville «sosialdemokrati» snart være synonymt med «totalitært demokrati». [13] Hva ville være å gå for langt? Hayek listet opp tidens dødelige trusler mot friheten: Progressiv beskatning. [14] Velferdsstatlig helsevesen. [15] Tariffavtaler og koordinert lønnsdannelse. [16] Akkurat den politikken som flertallet i mange vestlige land ønsket seg etter andre verdenskrig.
 
Én mulig løsning på «the problem of democracy» ville være å avskaffe allmenn stemmerett. Hayek anbefalte en annen: «Det essensielle problemet», påpekte han i 1960, «er ikke hvem som regjerer, men hva regjeringen har rett til å foreta seg». [17] Markedsfriheten kunne beskyttes ved å innskrenke den demokratiske frihetens aksjonsradius.
 
Hvis demokratiet lærte å kjenne sin plass, kunne folk flest ha politiske rettigheter uten å utgjøre en trussel for «friheten». Men hvis ikke? Hva skulle være den prinsippfaste liberalismens svar, hvis folk flest ikke respekterte dens grenser for hva et demokrati har «rett til å foreta seg»?
 
Pinochets eksperiment. I Chile møtte Hayek dette teoretiske problemet i praksis. Allende var kanskje demokratisk valgt, men den sosialdemokratiske politikken regjeringen hans førte, gikk langt ut over de hayekianske grenser for hva demokratiet har rett til å foreta seg. Den chilenske maktelitens svar ble å monopolisere makten over spillereglene hos en snever elite. Folk flest fikk ta til takke med markedsfrihet.
 
Under diktaturets beskyttelse, fikk en gruppe økonomer kalt «the Chicago Boys» gjøre Chile til et markedsliberalistisk eksperiment. Storstilte privatiseringer innen helsevesenet, høyere utdanning og pensjonssystemet slapp kommersielle aktører inn i fellesskapets domene. Helsevesen og utdanning ble mer klassedelt. Den økonomiske ulikheten, som vokste mye raskere enn økonomien, nådde groteske nivåer under Pinochet.
 
Dette var en sterk stat etter Friedrich Hayeks smak. Det fantes kanskje intet folkevalgt parlament, ingen fri presse og ingen politisk ytringsfrihet i Chile, men det var heller ingen streikevakter der.
 
Forklaringen på at Hayek mente den personlige friheten var større under Pinochet enn under Allende, er at han snakket om markedsfriheten, ikke den demokratiske friheten. I hans lære har markedsfriheten forrang, mens den demokratiske friheten er sekundær, og det i en slik grad at Hayek ville foretrekke «en liberal diktator», som han kalte det, fremfor «et demokratisk styre med mangel på liberalisme». [18]”