FHI innrømmer i rapport fra 2. mars 2022, at bivirkningene av vaksinene kan bli mye verre og mere omfattende enn covid 19 epidemien

 

 

Dette kan man lese på side 66 i FHI sin rapport “Normal hverdag og bedre beredskap“:

 

“B.13 EN KATASTROFAL NYHET

Vi kan bli klar over en katastrofal utvikling som helt endrer synet på epidemien eller
håndteringen av den. Det kan for eksempel være at man finner ut at infeksjon, eller
vaksinasjon, i stor grad øker risikoen for en alvorlig sykdom som oppstår etter mange

måneder, for eksempel en alvorlig nevrologisk sykdom hos de smittede eller vaksinerte, eller en alvorlig sykdom hos barn av mødre som ble smittet eller vaksinert under svangerskapet. Det er lite vi kan gjøre for å redusere en slik usikkerhet.”

 

Teksten fortsetter under bildet

I tillegg kommer de med flere innrømmelser på s.40: “Det meste av smitten skjer mellom vaksinerte”:
“Ulempen med koronasertifikat er at det splitter befolkningen i to. Det har i en del andre land virket sterkt polariserende og ført til omfattende demonstrasjoner. Vi har i Norge ingen tradisjon for å presse folk til vaksinasjon. Begrunnelsen om å unngå egen sykdom kan oppfattes som paternalistisk. En siste ulempe er at tiltaket feilaktig gir inntrykk av at de uvaksinerte er smittekildene, og at andre tiltak kan heves dersom man bare utestenger de uvaksinerte. Det er ikke tilfelle: det meste av smitten skjer mellom vaksinerte.”
Teksten fortsetter under bildet

Etter å ha lagt ut bloggen min i flere grupper på facebook, så kommer denne kommentaren i fra en lege som en reaksjon på bloggen, der han sier:

“Evidensbasert medisin har ikke utgangspunkt i gjetning, i så tilfelle er vi på AVEIER.”

En person gir tilsvar med denne kommentaren:

“Ny medisin vil jo aldri være evidensbasert i forhold til langtidsettervirkninger. Det betyr vel at coronavaksinene er delvis evidensbasert og delvis gambling. Helt ok for de som trekker vinnerloddet.”

Svineinfluensavaksine skandalen er jo et godt bevis på det som blir sagt i tilsvaret over her.

“Prisen årets allmennlege 2022 ble tildelt Kaveh Rashidi for hans innsats for allmennmedisinen!”

I denne videoen her så kan man se at Rashidi gjør narr av vaksineskadde. Burde ikke det få konsekvenser for ham? Og det logiske oppfølgingsspørsmålet må jo bli: Hvor mange andre leger og helsepersonell her til lands er det som har den samme nedlatende holdningen til vaksineskadde? https://olehartattordet.blogg.no/kaveh-rashidi-som-vant-allmennlegeprisen-2022-gjor-i-denne-videoen-her-narr-av-de-som-har-fatt-vaksineskader.html

 

Relatert lesing: 

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.

Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann:

 

Bivirkningsrapporter for koronavaksiner

 

Følte seg presset til å ta koronavaksine, så fikk hun hjertetennelse

 

80 norske barn kan ha fått alvorlige bivirkninger av koronavaksine

 

Aksel blei sjuk etter at han tok vaksinen for 8 månader sidan.

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den:

 

https://olehartattordet.blogg.no/pfizer-covid-vaksine-har-1291-bivirkninger-avslorer-offisielle-dokumenter.html

 

 

Kaveh Rashidi som vant Allmennlegeprisen 2022, gjør I denne videoen her narr av de som har fått vaksineskader

 

 

“Prisen årets allmennlege 2022 ble tildelt Kaveh Rashidi for hans innsats for allmennmedisinen!”

I denne videoen her så kan man se at Rashidi gjør narr av vaksineskadde. Burde ikke det få konsekvenser for ham? Og det logiske oppfølgingsspørsmålet må jo bli: Hvor mange andre leger og helsepersonell her til lands er det som har den samme nedlatende holdningen til vaksineskadde?

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Han innrømmer altså at han ikke vet nok om vaksinene,

men allikevel, så er han av den oppfatningen at de er sikre.

 

Dette kan man lese på side 66 i FHI sin rapport “Normal hverdag og bedre beredskap“:

 

“B.13 EN KATASTROFAL NYHET

Vi kan bli klar over en katastrofal utvikling som helt endrer synet på epidemien eller
håndteringen av den. Det kan for eksempel være at man finner ut at infeksjon, eller
vaksinasjon, i stor grad øker risikoen for en alvorlig sykdom som oppstår etter mange

måneder, for eksempel en alvorlig nevrologisk sykdom hos de smittede eller vaksinerte, eller en alvorlig sykdom hos barn av mødre som ble smittet eller vaksinert under svangerskapet. Det er lite vi kan gjøre for å redusere en slik usikkerhet.”

 

Teksten fortsetter under bildet

 

I tillegg kommer de med flere innrømmelser på s.40: “Det meste av smitten skjer mellom vaksinerte”:

“Ulempen med koronasertifikat er at det splitter befolkningen i to. Det har i en del andre land virket sterkt polariserende og ført til omfattende demonstrasjoner. Vi har i Norge ingen tradisjon for å presse folk til vaksinasjon. Begrunnelsen om å unngå egen sykdom kan oppfattes som paternalistisk. En siste ulempe er at tiltaket feilaktig gir inntrykk av at de uvaksinerte er smittekildene, og at andre tiltak kan heves dersom man bare utestenger de uvaksinerte. Det er ikke tilfelle: det meste av smitten skjer mellom vaksinerte.”

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Over tusen vitenskapelige studier som beviser at covid-19-vaksinene er farlige.

Her bekreftes farene forbundet med COVID 19-injeksjoner. Noen av disse risikoene er blodpropp, myokarditt, perikarditt, trombose, trombocytopeni, anafylaksi, Bells parese, Guillain-Barre, kreft inkludert dødsfall, etc.

https://olehartattordet.blogg.no/mere-enn-tusen-forskningsrapporter-som-viser-at-c-19-vaksinene-er-farlige.html

 

 

Relatert lesing: 

 

Vi skulle aldri ha vaksinert barna sier direktøren for det danske FHI

 

Bivirkningsrapporter for koronavaksiner

 

Følte seg presset til å ta koronavaksine, så fikk hun hjertetennelse

 

80 norske barn kan ha fått alvorlige bivirkninger av koronavaksine

 

Aksel blei sjuk etter at han tok vaksinen for 8 månader sidan.

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den:

 

https://olehartattordet.blogg.no/pfizer-covid-vaksine-har-1291-bivirkninger-avslorer-offisielle-dokumenter.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.

Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann:

 

 

 

LO leder Peggy Hessen Følsvik støtter utenlandskablene og strømeksporten som vil knuse norsk industri og føre til hundretusenvis av tapte norske arbeidsplasser

Oppdatering 03.06.2022:
LO-kongressens flertall slapp ikke igjennom noen av kravene fra den interne kraft-opposisjonen, om endringer i norsk energipolitikk.

Gjennom flere voteringer avviste flertallet på LOs øverste organ forslag etter forslag om radikale endringer som Industriaksjonen har frontet:

  • Kraft-opprørernes forslag om å kutte i krafteksport når fyllingsgraden er lav, ble avvist. Flertallet var så klart at opptelling av stemmer ikke var nødvendig. Om lag 60 prosent av salen sa nei.
  • LO-kongressens flertall var heller ikke enig med de i fagbevegelsen som vil bryte med EUs energibyrå ACER og de omstridte energimarkedspakkene som følger av EØS-avtalen. Forslaget om at LO skal arbeide for å ta energipakkene og ACER ut av EØS-avtalen ble nedstemt med om lag to tredels flertall på LO-kongressen fredag.
  • Et forslag om at Statnett skal eie og drive samtlige strømkabler til utlandet, ble heller ikke vedtatt.
  • – Det er bare å innrømme at vi tapte alle slag knyttet til kraft. Ikke engang å regulere eksporten når fyllingsgraden er så lav som nå, ville LO-kongressen være med på, sier Boye Ullmann i Industriaksjonen.”
Strømeksporten kommer til å ødelegge store deler av norsk industri og flere hundre tusen norske arbeidsplasser vil gå tapt, absolutt alt av priser vil øke, noe som igjen vil føre til en mye dårligere privatøkonomi for folk flest.
Men LO lederen kommer neppe til å bli rammet med det første da hun har en årslønn på 1.434.066 kroner, og hun har også flere styremedlemsverv, blant annet i Sparebank1 Gruppen.
Disse styrevervene har gitt henne en ekstra inntekt på nærmere 1, 2 millioner kroner de siste tre årene. Følsvik er med andre ord millionær og sliter neppe finansielt.
Oppdatert 03.0.2022:

– I begynnelsen av juni gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i media og «skulle ta de rike». Det hun unnlot å nevne, er at hun selv er gift med en «riking» og at ekteparet bare de tre siste årene til sammen har mottatt cirka 20 millioner kroner i lønn, bonuser og pensjonsinnbetalinger, skriver Kapital.

LO-lederen erklærte at penger er makt, og at makt skal fordeles. Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere, og et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge, sa Hessen Følsvik i VG, og la til:

– De rikeste står i gjeld til vanlige folk. Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike.

Ut fra LO-sjefens utspill så skulle en tro at «de rike» var av noen andre, mens hun selv var en av «folket». Men hun er gift med oljemannen Håvard Garseth som har en betydelig formue. 

Kapital har tidligere skrevet at  LO-sjefen selv får 2,3 millioner kroner i året, i lønn, pensjon og godtgjørelse. Men ektemannen er en av Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere, og ligger i toppsjiktet for norske lederlønninger.

– Når det gjelder lønn: Ja, jeg er godt betalt og betaler min skatt med glede. Enkeltheter om lønn kommenteres ikke, sier Håvard Garseth til Kapital. Men forteller at han har betalt formuesskatt, men vil ikke si hvor mye.

LO-sjefen vil ikke kommentere at hennes egen mann er styreleder og kontaktperson for et selskap med heleid datterselskap i skatteparadiset Cayman Islands. Hun ønsker imidlertid å bli sitert på følgende:

– LO og jeg mener det er nødvendig med en skattepolitikk som i større grad enn i dag er omfordelende. En viktig jobb for meg som LO-leder er å kjempe mot økte forskjeller og løfte de som har minst. Da må de som har mer bidra mer.”

 

At dama mangler forståelse for folk flest, og at hun spiller på lag med andre enn vanlige arbeidsfolk viser hun klart og tydelig i dagens artikkel i fra Dagbladet. Med dette så forteller LO lederen hvem hun virkelig jobber for, og det kan nesten virke som hun er ansatt for å ødelegge organisasjonen innenifra:
“LO-lederen advarer mot tanken om reforhandling av avtalene med Tyskland og Storbritannia.
 
– Vi har ingen tro på å kutte noen strømkabler til Europa. Da beslutningen om å bygge dem ble tatt, var ikke vi nødvendigvis enige. Vi mente man kunne gitt seg bedre tid. Men nå er de bygd. Det er store investeringer både fra norsk og andre lands side.
 

– At Norge i en situasjon der Europa er i en energikrise skal reforhandle avtalene, det er jeg usikker på om det er noe politisk gehør for, sier Hessen Følsvik.”

 

Det kan se ut som om Følsvik har en lignende mentalitet som vi finner hos Sjefen i DNB:

 

“På møtet i milliardærklubben World Economic Forum 23. mai 2022 sa toppsjefen i DNB, Kjerstin Braathen, at:
«Vi må akseptere at det vil være noe smerte i prosessen. Tempoet vi trenger vil åpne opp for feiltrinn. Det vil åpne for mangel på energi, det vil skape inflasjonspress. Og kanskje vi må begynne å snakke om det, at smerten faktisk er verdt det, for hvis vi ikke gjør det, er det ingen business case, det er ingen økonomi, det er ingen velferd.»”

Og den smerten hun mener at vi alle burde tåle er neppe en smerte hun selv vil få føle, da dette også er et kvinnemenneske som er massemillionær.

“Kjerstin Braathen, som i 2020 tjente 13,7 millioner kroner og i 2021 15 millioner, er neppe blant dem som kommer til å føle mest smerte under denne omstillinga, men hun vil gjerne være med å påføre andre denne smerten.”

 

Den nye nettariffen er en kombinasjon av irrelevans og rein svindel.

 

 

Oppdatert 06.07.2022:

 

 

“Storkapitalens presse og media har også like mye skyld som politikerne i at ACER ble underskrevet. De har unnlatt å fortelle om konsekvensene for husholdninger og industri. De kaller seg journalister, men de driver ikke journalistikk, de er storkapitalens propagandaapparat. NRK var ikke bedre, bare 834 mennesker av 5,3 millioner innbyggere klaget NRK inn til Kringkastingsrådet for å underrapportere om ACER.” https://derimot.no/kraftselskapene-tommer-vannmagasinene-med-viten-og-vilje/

 

“«Legitimiteten til systemet avhenger av at selskapene tar inn over seg at de er gitt tillit og ansvar for å forvalte ikke bare en handelsvare, men en samfunnskritisk ressurs.», skriver NVE-sjef Kjetil Lund.

Legitimiteten til dagens liberaliserte system hviler helt og holdent på bransjens frivillige opptreden. Myndighetene ser ikke ut til å ha noe maktmiddel.

Og da kan vel Lund vanskelig konkludere annerledes enn at systemet ikke lenger har legitimitet.
For hva skriver ikke Statnett i sitt brev til NVE datert 24. juni?

At de en måned tidligere oppfordret produsentene til å ta hensyn til en svært usikker forsyningssikkerhet. Den traurige konklusjonen ble:
«Så langt ser ikke Statnett klare indikasjoner i kraftflyt eller priser på at meldingen til markedsaktørene har hatt effekt.»

Kraftselskapene har én oppgave. Høyest mulig profitt.”
https://www.abcnyheter.no/stemmer/2022/07/03/195855915/na-gar-kraft-alarmen-og-staten-er-hjelpelos

 

 

 

Relatert lesing:

Hvordan nyttige idioter ga bort selvråderetten av norsk kraft. Fra februar 2018:
“I dag bestemmer Norge selv over våre energi- og gassressurser slik at spørsmål om for eksempel priser, hvem vi skal selge til, etablering av nye kabler og kraftstasjoner, uttak av vannmagasiner med mer hører inn under Norsk suverenitet. Vedtas forslagene overføres den suvereniteten til EU.
EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion. Det er bakgrunnen for forslagene. Det ligger i det at EU har et ønske om å føre en annen politikk enn Norge på dette område med blant annet like priser på strøm og nettleie. På det europeiske kontinentet er kraft- og nettleieprisene vesentlig høyere enn her hjemme, slik at forslaget i realiteten innebærer økte priser på det norske markedet. Imidlertid får ikke EU til dette uten at også de kan få lov til å bestemme over våre energikilder.
Det er et politisk spørsmål og således et demokratisk anliggende hvorvidt Norge skal vedta lovendringene eller ikke. Men det er et juridisk spørsmål om forslagene er lovlige. For at demokratiet skal fungere må politikerne fremme forslag til lovendringer innenfor lovlige rammer.

Det skal politikerne gjøre for at vi skal kunne ha et så godt nok mulig beslutningsgrunnlag for om vi skal stemme for eller imot. Sagt med andre ord kan det ikke fremmes et hvilket som helst lovforslag uten at mulige konsekvenser av forslaget er undersøkt grundig.

Det følger av Utredningsinstruksen at alle lovforslag skal utredes før de lovlig kan fremmes for behandling og bli til ny lov i Stortinget. Det fremgår av formålet til utredningsinstruksen jf. § 1-1 at den er ment å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer. Se i den sammenheng regjeringens nettside om instruksen.

Det følger videre av § 1-2, annet ledd, at instruksen gjelder også for arbeid med innlemmelse av EU og EØS regelverk og gjennomføring i norsk regelverk.

Med dette kan vi slå fast at instruksen skal sørge for at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte fordi ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser.

Lovforslagene som er på til sammen over 300 sider, hvor ca 5 sider omhandler betydningen forslagene vil få for Norge. Imidlertid skrives det lite og mot grensen av intet om betydningen foruten at det vil være positivt for Norge, noe mer i dybden på argumentasjonen går de ikke, hverken når det gjelder prisutvikling, eierskap eller liknende.

I tillegg til at forslagene mangler grundig tekst om betydning for Norge, må en være både advokat, økonom, statsviter og historiker samt helst professor i alle disse disiplinene for å forstå hele innholdet av de rettsakter som nå ønskes endret og tatt inn som norsk lov. Det er ikke et godt lovarbeid. Forslagene er såpass inngripende på Norsk bestemmelsesrett over egne naturressurser at det i seg selv tilsier en vesentlig mer grundig gjennomgang av betydningen dette vil få for Norge. Dermed er forslagene i strid med Utredningsinstruksen og følgelig ulovlige.

Det er justisdepartementet som er ansvarlig for at Utredningsinstruksen etterleves jf. § 1-5. Justisdepartementet har sålangt ikke kommet med noen innspill eller føringer på lovforslagene. Det bør rettes en anmodning til departementet om det snarlig.

Det er videre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som er ansvarlige for at Stortinget kun behandler lovforslag som er lovlig utarbeidet.

Det er nærliggende å tro at om lovforslagene hadde vært utredet i tråd med gjeldende rett ville forslagene blitt forkastet. Det er angivelig også forklaringen på at dette ikke er grundig vurdert. Det er nemlig ikke skrevet i sten at det vil være positivt for Norge om vi en gang i fremtiden mister retten til selv å bestemme over våre energikilder.”
https://www.nettavisen.no/okonomi/med-disse-lovendringene-blir-strom-og-nettleie-svinedyrt/s/12-95-3423438992?fbclid=IwAR1FR8Ml7NGoViYrcwg_CwXKcDcWc7xCNXcLdb1gF1OS8HcLiHw5AETQUSw

 

 

“Kvar dag i mai har det gått meir straum til Noreg enn frå Noreg på den omstridde kabelen.

– Det viser at kabelen er ein del av forsyningstryggleiken til Noreg og at han vil bidra til at vi kan spare på vatnet i magasina i periodar, seier Robert Kippe i Norsk vindkraftforeining (Norwea).”

Men hadde vi ikke eksportert i den graden vi gjør så hadde det jo ikke vært noe behov for å importere.
https://www.nrk.no/vestland/den-omstridde-_eksportkabelen_-har-importert-straum-i-heile-mai-1.15972265?fbclid=IwAR2VVu_LggLYOLpU9ncnBeUqHa28whM0caKuyQGnl8eqevlYHgnWjuQ793w

 

Artikkelen viser klart og tydelig at vindkraft til havs er en gedigen fiasko, allikevel så vil altså poliitkerne sette i gang med et slikt prosjekt. Enten så er våre “kjære” folkvalgte dumme som brød, gjennomkorrupte eller en god blanding av begge deler når de setter igang med dette når det finnes soleklar dokumentasjon på at dette er et dødfødt prosjekt der de eneste som tjener på det er aktører som kan stikke sugerøret dypt ned i statskassa:

“Den ene regjerningen etter den andre snakker fagert om kompetanse og læring. Nå har regjeringen og alle dets meningsfeller muligheten til å vise at de faktisk har lært noe fra Tyskland og alle andre land som har måttet betale dyrt for feilslått energipolitikk.

Nå har UK snudd og satser tungt på kjernekraft – hva får norske beslutningstakere til å tro at de vil kjøpe, dyr og ustabil kraft fra norske havvindkraftanlegg? Når man ser på grafen; hva får norske beslutningstakere til å tro at Tyskland ønsker å kjøpe mer ustabil og dyr havvindkraft?”
https://www.universitetsavisa.no/havvind-jan-emblemsvag-strom/havvind-er-dyrt-og-darlig/363282?fbclid=IwAR3OF9-T-2LD5HrL3KywK6O_O1aAi7pVVTi-EVPsJ36zojBVXpcwMi7sOD0

 

“En ny rapport fra De Facto, et kunnskapssenter for fagbevegelsen, presenterer derimot en forklaring mange allerede har regnet seg fram til: De historiske høye strømprisene i Norge skyldes at vi har bygget to nye kabler, en til Tyskland og en til England. Altså: Strømmen er dyr i Norge fordi våre politikere har fattet beslutninger som har ført til at strømmen er dyr i Norge.

Det har gått kraftkabler fra Norge til utlandet siden 1960. Før de to nyeste kablene ble åpnet i fjor, hadde vi 15 utenlandskabler. De går til Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland. Med kablene til Tyskland og England økte eksportkapasiteten vår til rundt 80 terawattimer (TWh). Det utgjør i overkant av halvparten av vår årsproduksjon på rundt 155 TWH.

De to nye kablene fikk umiddelbar effekt på strømprisen. «Da Nordlink ble åpnet, steg strømprisene i Oslo og prisregion NO1 til det dobbelte fra juni til september, fra 55 øre per kilowattime (KWH) til 110 KWH. Så, da North Sea Link kom i drift på høsten i fjor, skjedde det en ny prisdobling. Fra november i fjor til januar i år steg strømprisene i Oslo fra 110 til 220 KWH», skriver De Facto.

Det er likevel ikke mengden strøm vi eksporterer som har presset prisen til himmels her hjemme, fastslår rapporten. Det er hvem vi nå eksporterer til som er problemet.

Energiprisen i Tyskland og England ligger vanligvis mye høyere enn norske priser – og høyere enn i de andre landene vi har kabler til. Norsk strøm selges gjennom energibørsen Nord Pool. Kraftprodusentene vil selge til høyeste tilbyder, for sådan er kapitalismen. Før måtte de selge til det norske eller nordiske markedet, der prisen er lavere. Med de nye kablene fikk kraftprodusentene tilgang til markeder med helt andre priser. Og slik smitter strømprisen i Tyskland og England til Norge.

Det mest geniale med dette systemet, sett fra selgers side, er dette: Både du som privatperson og bedriften du jobber i, trenger strøm – uansett pris. Dermed blir vi alle «nødt til å betale det samme som om kraftprodusenten solgte til høyeste tilbyder i det tyske eller britiske markedet», fastslår De Facto.

Når prisen er mye lavere nord for Dovre enn her nede i sør, skyldes det at overføringskapasiteten sørover er for liten til at prissmitten påvirker prisene der i samme grad. Midt- og Nord-Norge er dermed ikke koblet til Europa med kraftkabler. Resten av landet er det.”
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2022/05/20/en-politisk-skapt-perfekt-storm/?fbclid=IwAR1-ru7nxGTZ2SWTjEMYhSsfrZcsZ6mr_v6WXCKcb1AnU5uLynH0K9HTVjs

 

“Hydro og Equinor kansellerer sine batterifabrikkplaner i Sør-Norge – samtidig som det lanseres planer for nye batterifabrikker i Northumberland og Schleswig-Holstein.

– Dette er jo akkurat der kraftkablene kommer i land. Vi leverer tyskerne og engelskmennene ren kraft til deres industri, mens våre fabrikker legges ned, sier han.” https://frifagbevegelse.no/magasinet-industri-energi/ny-analyse-stromprisene-skyldes-kraftkablene-til-utlandet-6.158.876494.7bed8fcec3?fbclid=IwAR12m9yhh_h7EfMQtd8yMNtYp8vzJQdo97mW2rbvo2yepCmYdBaE34QBgvM

 

“Norsk industri går katastrofale tider i møte dersom det ikke raskt kommer tiltak som motvirker høye strømpriser – en rekke hjørnesteinsbedrifter kommer i spill og mange lokalsamfunn står i fare for å bli helt utradert.

– 400.000 jobber i fare.

Rapporten sammenfatter hvordan industriarbeidsplasser, og med det hele lokalsamfunn kan bli rammet av vedvarende høye strømpriser. Fra før finnes mellom 80.000 og 90.000 arbeidsplasser i prosessindustri, naturgassvirksomhet og sjøfart.”
https://www.nettavisen.no/okonomi/varsler-massiv-industridod-400-000-jobber-i-fare/s/5-95-496966?fbclid=IwAR0AWcM7S9KER9jRBWJDMsRvd55RwyaCrFrf6qMcjzp1t5NrAND9Atk4KAA

 

“De har kuttet strømforbruket der de kan, men likevel skyter strømkostnadene i været. Nå fryktet Sagenehjemmet og bransjeorganisasjonen Virke ideell og frivillighet, at de må kutte i velferdstilbudene til beboerne for å få budsjettet til å gå opp.” https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2022/05/18/sykehjem-fortviler-over-hoye-strompriser-vil-ramme-beboerne/?fbclid=IwAR14HyP3BpVrAajPvgom7dFLTN91_TcuE86AfD1WEmHRBjXV7XdBHyxQkl8

 

LO-sekretær Are Tomasgard er medlem av regjeringens nyoppnevnte energikommisjon. Han mener det er sjokkerende at Statnett nå varsler at vi knapt har kraftoverskudd i Norge i normalår, når tidligere analyser sier det stikk motsatte.

Ifølge Statnett, som er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet, vil Sør-Norge få et underskudd på kraft fra 2026.

– Om vi fortsetter dagens forbruk, og om alle planene om å etablere nye virksomheter som trenger mye kraft realiseres, vil kraftoverskuddet vi har i Norge gradvis bli borte, lyder budskapet derfra.

– Må komme til bunns i dette

Are Tomasgard mener dette setter de to siste utenlandskablene i et spesielt lys.

Ifølge de samme miljøene kunne kablene til Tyskland og England bygges nettopp fordi det ville bli et stort kraftoverskudd i Norge i framtida. I tillegg varslet de samme miljøene at strømprisen bare ville øke med et øre eller to, når utenlandskablene kom.

I en undersøkelse publisert i Aftenposten nylig, fikk utenlandskablene høyest score når folk skulle fortelle hvorfor de trodde strømprisen var blitt så høy.

– Hvorfor ble kablene bygget, hva var tanken bak og hva var forventningene? spør Tomasgard.

– Bygde politikerne avgjørelsen på helt feil grunnlag? spør han videre.

LO, Industri Energi og ham selv advarte mot konsekvensene av kablene, men ble ikke hørt.

– Nå ser vi konsekvensene for folket. Derfor synes jeg det viktig å få på bordet hvilket grunnlag som lå bak beslutningen. Ble det fattet vedtak på sviktende grunnlag, til tross for at flere var kritiske? Var det bevisst eller ubevisst? Det er ikke min jobb å dømme. Men vi må komme til bunns i dette, sier Are Tomasgard til FriFagbevegelse. https://frifagbevegelse.no/nyheter/godkjente-stortinget-utenlandskabler-pa-sviktende-grunnlag-lotopp-krever-granskning-6.158.853936.d7da4f7347?fbclid=IwAR2qfet3ASaw9li9nBCNHC7_xESEHKurjkC7ck-4mhQ1W6wYMfKsdLD9EJg

 

Bedriften utvikler bedre utstyr til vannkraftverk. Slik har de spesialisert seg på å gjøre vannkraftverk mer effektive. Bare ved å bytte ut turbinene i vannkraftverkene vi allerede har, er det mulig å lage 3,3 prosent mer strøm enn i dag. Det viser beregninger. Det utgjør 4,4 terawatt-timer (TWh) i året. Det er nok til å forsyne en by som Drammen med strøm i nesten fire og et halvt år. Og det er enda mer å hente på blant annet å bytte turbiner og legge bekkeløp inn i vannveien. Slik kunne vi tredoblet dagens produksjon av energi til nesten 15 TWh, forteller Solvang.

Christian H. Horneman er leder for verkstedet hos Rainpower i Sørumsand. Han er tydelig på at de kan bidra til å hente ut mer energi.

– Landet skriker etter mer kraft. Vi kan hjelpe til. Oppgraderinger og nytt utstyr kan få mye større effekt ut av dagens vannkraftverk, sier Horneman. https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/dette-verkstedet-kan-bidra-til-a-lose-stromkrisa–men-da-ma-politikerne-satse-pa-vannkraft-6.158.877269.6ec11a64d2?fbclid=IwAR1nX_gPWcWq_Oq5MqridoMGZo9G4haGp-t6va3ZghW_HMtV-EhSDLU1Kk0

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

Faktisk.no sin analyse om koppevaksine lageret og logikkbristene deres som mildt sagt er skremmende

 

 

Faktisk.no forteller hvorfor Norge har et lager av koppevaksiner, men klarer ikke å se logikkbristene i sin egen analyse, som mildt sagt er skremmende. Analysen deres ble utført etter at jeg skrev denne bloggen  som har blitt delt mere enn tusen ganger, og som også ble publisert på steigan.no, men som Steigan har slettet etter at Faktisk.no kom med sin analyse av min blogg.

 

Har FHI et beredskapslager av medisiner og vaksiner for disse allmenfarlige smittsome sykdommene også? Gulfeber, miltbrann, polio, rabies og turberkolose er jo mere utbredt enn kopper, så da burde det jo være logisk at de har et beredskapslager mot disse sykdommene også. I så fall, hva er grunnen til at man kun har et beredskapsslager mot kopper og ikke de andre sykdommene?

 

Kopper er en svært smittsom sykdom, som ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1980. Offisielt finnes viruset nå bare i to laboratorier i USA og Russland, som er under WHOs kontroll. Men det er likevel en frykt for at viruset skal spres: – En stor frykt er at en gal diktator eller terrorister får tak koppeviruset og slipper det løs i verden, sier Aavitsland.”

 

Det er altså kun kopper man er redd for at skal kunne brukes som terroristvåpen? Miltbrann f.eks, det er ikke et mulig terrorvåpen?

 

“Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, kan verken avkrefte eller bekrefte overfor Nettavisen om FHI har vaksinedoser mot apekopper på lager, og viser til at denne informasjonen er unntatt offentligheten (paragraf 21) av hensyn til rikets sikkerhet.”

 

Men da vil det jo si at fungerende avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved FHI, Siri Laura Feruglio har brutt loven om rikets sikkerhet, nå hun sier dette til NRK:

“I Norge har vi flere vaksiner mot kopper, men bare én av disse er godkjent for bruk mot apekopper.

– Denne har vi et beredskapslager på. Det er en tredjegenerasjons kopper-vaksine, som kan brukes på nærkontakter for å forebygge sykdom, sier hun.”

 

Men denne tredje generasjons koppevaksinen som er kjøpt inn, den er ikke godkjent i Europa når det gjelder apekopper:

“Dette er en tredjegenerasjons koppvaksine som produseres av Bavarian Nordic. I USA og Canada har vaksinen blitt godkjent under henholdsvis Jynneos og Imvamune. I Europa har vaksinen fått navnet Imvanex.

Andersen er ikke kjent med om det har blitt igangsatt noen prosess for å få vaksinen godkjent for bruk mot apekopper av Det europeiske legemiddeltilsynet EMA.

– Så vidt jeg vet er det foreløpig ikke noen prosess på gang. For å få vaksinen godkjent av EMA, og deretter Norge, må produsenten i så fall sende inn dokumentasjon som underbygger at vaksinen kan beskytte mot apekoppviruset, sier Andersen til Nettavisen.

– Det amerikanske legemiddeltilsynet FDA har godkjent denne vaksinen på grunnlag av data fra dyreforsøk. Det finnes foreløpig ingen kliniske studier som viser at denne vaksinen har noen effekt på apekopper, sier Andersen.”

 

Og dette bekreftes av Overlæge og professor Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital i Danmark, nemlig at apekopp vaksinen som Norge og EU kjøper inn, den er ikke godkjent for mennesker i EU: 

“I morgen ankommer der 200 doser af medicinvirksomheden Bavarian Nordics vaccine mod abekopper til Danmark. Den er ikke godkendt i EU.
Overlæge og professor Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital mener dog, at det vil være forsvarligt at tilbyde vaccinen til nære kontakter af smittede.”

Og her sier Tim Nguyen, leder for the Unit Head of Global Infectious Hazards Preparedness at the World Health Organization Emergency Programme, at de som tar den nye apekoppvaksina er med på å teste vaksinen, en vaksine som WHO og vaksineprodusenten ikke vet hvordan vil virke på mennesker:

“The World Health Organization (WHO) admitted on Saturday that everyone who receives the Monkeypox jab will be part of a massive “clinical study” for the purposes of establishing the safety of the newly developed experimental vaccine.

Tim Nguyen, the Unit Head of Global Infectious Hazards Preparedness at the World Health Organization Emergency Programme, said that the vaccine efficacy is not yet known since it has never been used on this scale before.

“I would like to underline one thing that is very important to WHO. We do have uncertainty around the effectiveness of these vaccines because they haven’t been used in this context and in this scale before,” Tim Nguyen warned.

Thegatewaypundit.com reports: Nguyen warned that anyone who received the Monkeypox vaccination is technically participating in a “clinical trial” to determine the vaccine’s efficacy.

“And therefore, when these vaccines are being delivered, that they are delivered in the context of clinical trial studies and prospectively collecting this data to increase our understanding of the effectiveness of these vaccines,” he said.”

 

Og Ifølge Preben Aavitsland så skal distributøren av vaksinen Norge skal kjøpe inn holdes hemmelig, men her forteller jo NRK hvilke distributører Norge og EU skal kjøpe disse vaksinene av, en vaksine som ikke er godkjent for bruk på mennesker mot apekopper:

“Dagens nyheter skriver at EU skal kjøpe Bavarian Nordic sin Imvanex-vaksine, samt medisinen Tecovirimat fra amerikanske Siga Technologies. Begge brukes mot kopper, som er beslektet med apekopper.”

 

Norge har altså et beredskapslager av vaksiner mot kopper der man ikke vet om disse vaksinene virker mot apekopper og så kjøper de sammen med EU nye vaksiner mot kopper som heller ikke er godkjent for mennesker som har fått apekopper og som kun har vært testet på dyr. Og når det ikke opplyses om når det lageret som allerede er opprettet ble kjøpt inn og hvilken distributør det er som har produsert vaksinene, så vet jo ikke offentligheten om dette lageret består av de samme vaksinene som nå kjøpes inn.

 

Relatert lesing https://olehartattordet.blogg.no/fhi-innrommer-i-rapport-fra-2-mars-2022-at-bivirkningene-av-vaksinene-kan-bli-mye-verre-og-mere-omfattende-enn-covid-19-epidemien.html

Regjeringa med helseministeren som kurer, har gitt bort Norges selvråderett til WHO

 

“På WHOs møte i Genève 23. mai 2022 leverte helseminister Ingvild Kjerkol fra seg Norges sjølstendighet på et sølvfat. Hun ikke bare sluttet seg til at WHO i framtida skal få makt til å overstyre nasjonale regjeringer og parlamenter og gi globale direktiver. Hun gjorde det med stor entusiasme da hun sa:

 

«Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet.

Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

Regjeringa vil altså gi fra seg makt til det ikke-valgte WHO slik at de kan vise «nulltoleranse for feil oppførsel». Hva er dette for noe? Har Ap og Senterpartiet en mal for hva som er «feil oppførsel» og hva det vil si å ha «nulltoleranse» overfor denne? Når ble dette lagt fram for det norske folk? Når ble det diskutert i Stortinget? Står det noe sted i Norges lover?

På WHOs møte i Genève 22. – 28. mai skal medlemslandene behandle et forslag til en ny traktat som gir WHO totalitære myndigheter. Vi spådde 22. mai at helseminister Kjerkol ville stemme for. Vi var dessverre sannspådd. Ikke bare vil hun stemme for, uten å ha fått noe mandat fra norske velgere eller det norske Stortinget til å gjøre det, men hun gjør det med stående applaus.

Mens WHO utformet dette som en internasjonal pandemiavtale, har det siste utkastet til traktaten utviklet seg til å dekke alle «helsekriser». I motsetning til begrepet «pandemi», som er begrenset i omfang og refererer til verdensomspennende spredning av smittsomme sykdommer, er WHOs definisjon av en «public health emergency of international concern» (PHEIC) mye breiere og gjelder for alle typer sykdommer, uansett om de er smittsomme eller ei:” https://steigan.no/2022/05/helseminister-kjerkol-vi-ma-konsolidere-who-som-et-byra-som-har-nulltoleranse-for-feil-oppforsel/

 

Helseministeren som mangler evnen til å tenke langsiktig har ikke gjort noe annet enn å adlyde ordre som har kommet fra høyere hold, det hun ikke forstår er når hun ikke lenger har noen verdi for de “høye herrer”, så vil hun bli forkastet, da det står tusenvis av andre nyttige idioter i kø som vil spise kirsebær med de mektige. Dama, hennes familie og venner vil selv bli rammet av diktaturet hun ønsker velkommen.
 
“Er du, helseminister Kjerkol, så sikker på at du, som en relativt ubetydelig norsk politiker, og dine nærmeste, vil være skjermet fra konsekvensene av denne avtalen? Omgang med kyniske maktspillere er sjelden noen dans på roser, velvilligheten deres avhenger i stor grad av nytteverdien.”

Om ti uker er verdens kornlagre tomme

Verden har bare 10 uker igjen med hvete for å håndtere krisen, ifølge Sara Menker, administrerende direktør i Gro Intelligence. “Dette er hårreisende,” sa Menker under et spesielt møte i FNs sikkerhetsråd. “Selv om krigen skulle ta slutt i morgen, vil ikke matsikkerhetsproblemet vårt forsvinne med det første uten samordnet handling.
I Ukraina har Russland blokkert nesten alle havner og alle maritime muligheter til å eksportere, korn, bygg, solsikke med mer. Og dette kommer i tillegg til drivstoff og strømkrisa. Dette vil skape en verdensomspennende matkrise.
Ukraina produserer en betydelig mengde av den globale matforsyningen, inkludert mellom 25 % og 30 % av verdens kornforsyning sammen med Russland.
David Beasley, administrerende direktør ved FNs matvareprogram: <<Når en nasjon som Ukraina som normalt eksporterer matvarer til 400 millioner mennesker stopper opp så er det mildt sagt ødeleggende for den globale matsikkerheten>>, advarte han. https://www.msn.com/en-us/news/world/zelenskyys-global-food-crisis-prediction-may-be-10-weeks-away-un-official-says-seismic/ar-AAXAwvh
Sannheten er at vi var på vei mot en global matkrise allerede før krigen i Ukraina brøt ut, og det er fordi gjødselprisene har steget noe voldsomt. Selvfølgelig har krigen gjort ting enda verre, for Russland alene står normalt for omtrent 20 prosent av all global eksport av nitrogengjødsel. https://www.msn.com/en-us/foodanddrink/foodnews/global-food-crisis-looms-as-fertilizer-supplies-dwindle/ar-AAXDdYp?cvid=ed04f45f54b9414b8e898061f6ad118e
Dette vil også ramme Norge som på langt nær er selvforsynt. De fleste kommer til å bli tatt på senga når virkeligheten treffer dem som ei slegge i trynet, enda det er helt åpenbart at det er en situasjon vi nærmer oss med stormskritt. Politikere og journalister vil bli stående like mye med skjegget i postkassa som resten av befolkningen, da majoriteten av dem ikke er noe annet enn nyttige idioter for dem med økonomiske muskler. Og de få politikerne som forstår dette nevner det ikke med et ord, da det vil skape panikk og enda mere politikerforakt. Man skjærer jo ikke over den råtne greina man sitter på.

 

Når flertallet til slutt forstår alvoret så vil det være for seint. Det lille de eventuelt vil klare å få kjøpt med penger som kommer til å synke i verdi vil ikke gjøre dem i stand til å kjøpe inn livsviktige varer som gjør dem i stand til å klare seg over lengre tid, for ikke å snakke om kaoset som vil komme i enhver butikk når “morroa” begynner, der folk kommer til å gå over lik for å få tak i det de må ha.

 

Og det hjelper ikke om man har millioner på kontoen, når det ikke finnes varer å få kjøpt og pengene til slutt ikke er verdt mere enn papiret de er trykt på, så dette vil ramme de rike like mye som de fattige.

 

Gjennom hele historien så er det alltid de som har forberedt seg som har klart seg. Det er fremdeles et vindu på et par måneder for dem som vil forberede seg, og gjør man ikke det så har man ingen andre å skylde på enn seg selv.

 

Jeg kan på det sterkeste anbefale denne dokumentarserien i fra svensk TV som ble produsert i 2019 og som viser særdeles godt hva som skjer når strømmen forsvinner og man ikke har tilgang til mat. Dette er uten tvil et scenario som kan være en realitet her til lands om noen måneder:

“Hvordan takler samfunnet krisen når det uventede skjer? Vi gjør et eksperiment der strømmen forsvinner i hele Sverige over lengre tid. Ti deltakere ankommer to forskjellige hus til det de tror er begynnelsen på et herlig ferieeventyr. En gruppe havner i et moderne hus og en gruppe på en eldre gård. Allerede første kveld endrer forholdene seg dramatisk når det blir strømbrudd. Del 1 av 6.” https://www.svtplay.se/video/21083156/nedslackt-land/nedslackt-land-sasong-1-borjan-pa-krisen?fbclid=IwAR1INHCkpsEe08SitGUBimZdUFxxmrQxAYfFG95jUXEYB3T8brdGy3sltUI

 

Relatert lesing:

 

 

 

 


Hvem er det som er de virkelige bioterroristene???

 

Bildet over her er tatt i fra denne rapporten som man finner på side 10 (12) https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

 

sikkerhetskonferansen i München 17. mars 2021 arrangerte The Nuclear Threat Initiative en såkalt «tabletop excercise» for «globale ledere» der scenariet var en «pandemi av apekopper i 2022».

 

I øvelsen så skjedde det første utbruddet 15. mai 2022, mens det første reelle utbruddet kom i England 7. mai i år https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-outbreak

 

I følge rapporten så vil det den 10. januar 2023 være 83 land som er rammet, 70 millioner smittede og 1,3 millioner døde, og viruset vil være resistent mot vaksinen.

 

10. mai 2023 så vil det være 480 millioner smittede og 27 millioner døde.

 

1. Desember 2023 så vil det være 3,2 milliarder smittede og 271 millioner døde.

 

Kan dette være en effekt av bivirkningene av c 19 vaksinene også skylder de på apekopper, og er dette en reell plan som de vil sette ut i livet, ikke bare en øvelse?

 

Og det var også en slik øvelse i forkant av covid, en øvelse som ble til en realitet. Hva er sjansen for at det er tilfeldig? 

 

“FHI opplyser til NRK at de har et beredskapslager med apekopper-vaksine, som kan brukes på nærkontakter for å forebygge sykdom.”

 

Hvorfor har de et lager med en slik vaksine siden det er en så sjelden sykdom og den ikke er utbredt i Europa? De må jo ha hatt en grunn for å kjøpe inn denne vaksinen? Og hvor mange vaksinedoser inneholder dette lageret? Når ble lageret kjøpt inn og hvor lang holdbarhet har vaksinene? Og sist men ikke minst, hva var kostnadene for dette innkjøpet? https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-har-fhi-et-vaksinelager-mot-apekopper.html

 

Hvorfor har FHI et vaksinelager mot apekopper?

 

“FHI er overrasket etter utbrudd av sjelden virussykdom: – Dette er helt nytt for oss. – Vi har ikke så mye kunnskap om denne sykdommen, siden den er utbredt i noen afrikanske land og ikke i Europa.”

 

Men skulle du ha sett, de har et helt lager med denne vaksinen:

 

“FHI opplyser til NRK at de har et beredskapslager med apekopper-vaksine, som kan brukes på nærkontakter for å forebygge sykdom.”

 

Hvorfor har de et lager med en slik vaksine siden det er en så sjelden sykdom og den ikke er utbredt i Europa? De må jo ha hatt en grunn for å kjøpe inn denne vaksinen? Og hvor mange vaksinedoser inneholder dette lageret? Når ble lageret kjøpt inn og hvor lang holdbarhet har vaksinene? Og sist men ikke minst, hva var kostnadene for dette innkjøpet?

 

“I Danmark melder legemiddelselskapet Bavarian Nordic at de har inngått en avtale med et ikke-navngitt europeisk land om å levere apekoppvaksine. Selskapets vaksine, Imvanex, er den eneste som fungerer mot apekopper som er godkjent av de amerikanske helsemyndighetene.

 

FHI opplyser til NRK at de har et beredskapslager med apekopper-vaksine, som kan brukes på nærkontakter for å forebygge sykdom.” https://www.nettavisen.no/nyheter/fhi-er-overrasket-etter-utbrudd-av-sjelden-virussykdom-dette-er-helt-nytt-for-oss/s/12-95-3424276468?fbclid=IwAR0SXd0sFjIWzZujvz3T5spdceCT7yR8YtKugJlL_beCwYXXMg6ATZjFCTk

 

Apekopper vaksinen ble godkjent av FDA i 2013 og går under navnet Imvanex i USA og Imvamune i Europa. Vaksinen skal ha en effektivitet på 85 prosent mot apekopper. Dvs at i FHI tidligst har kjøpt inn vaksinen i 2013, og på nytt spør jeg, hva var grunnen til at en slik vaksine ble kjøpt inn og når ble de kjøpt?

 

Monkeypox simulation scenario march 2021. I følge denne har de altså hatt en øvelse når det gjeder apekopper, akkurat som de hadde med c 19 før den “epidemien” brøt ut. Videoen stoppet opp hele tiden når jeg så den på Odysee, men den funker fint når man laster den ned. https://odysee.com/@koronamatata:e/Monkeypox:9?fbclid=IwAR0kXnDtyz25ZKVQn10id_HhjQJQN2nrNpraHajmKZf-J_qgzqhFUPP8ZTA&sunset=lbrytv

 

https://silview.media/2022/05/20/bombshell-monkeypox-pandemic-simulation-exercise-held-by-gates-and-kissinger-tied-ngo/?fbclid=IwAR0oP-bDys5YlLsDqOWSX8fwc0wrqMCVrzj9mfU3zFmVWJYMsPd2AFc7wiU

 

 

“Bill Gates warns of smallpox terror attacks and urges leaders to use ‘germ games’ to prepare.
The Microsoft founder also called for the formation of a new billion-dollar World Health Organisation Pandemic Task Force.

Gates has warned that governments must prepare for future pandemics and smallpox terror attacks by investing billions in research and development.

Mr Gates made the warning during a Policy Exchange interview with the chair of the Health Select Committee Jeremy Hunt.

The Microsoft founder also called for the formation of a new billion-dollar World Health Organisation Pandemic Task Force.” https://www.standard.co.uk/news/uk/bill-gates-microsoft-smallpox-terror-attacks-policy-exchange-jeremy-hunt-b964271.html

 

“Policy Exchange recently hosted Mr. Bill Gates, Co-Chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, and Rt Hon Jeremy Hunt MP, Chair of the Health Select Committee, who discussed the potential of future pandemics.  

In a wide-ranging discussion on November 4, 2021, Gates called for a new international Pandemic Task Force, with a budget of about $1 billion per year. 

According to Microsoft’s founder, governments must invest billions in research and development to prepare for future pandemics and smallpox terror strikes.

This new effort would “germ game” potential pandemics and bioterrorist attacks such as smallpox attacks on airports. The Science Times reported germ games are ‘when government agencies practice scenarios of another pandemic catastrophe.’

“You say, OK, what if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? You know, how would the world respond to that? 

“There are naturally-caused epidemics and bioterrorism-caused epidemics that could even be way worse than what we experienced today.”

“And citizens expect their governments not to let that happen again,” Gates commented.” https://www.precisionvaccinations.com/gates-germ-game-warning-motivates-smallpox-vaccine-discussions?fbclid=IwAR0t071nW5xqyDFp1KWu1_DTgLP3–kcNPjUoksc7wc5BithNCPGwtrWFyg

 

 

Norge vil stemme ja til at WHO skal få verdensomspennende makt:

“Forslagene som skal opp på WHOs kongress i Genève 22–28. mai, begynner å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet. Vi spør Helsedepartementet hva Norge vil stemme. Vil Norge gå inn for å overføre myndighet over den norske befolkningens helse til et FN-organ?

Ifølge Gatestone står Norge på en liste over tyve land som har lovet å støtte forslaget. Stemmer dét? Presseansvarlig kan ikke svare, men bekrefter at Kjerkol selv skal til Genève. Vi ber om et svar i løpet av dagen, men hører ikke noe.

Her er brevet til departementet fredag formiddag:”

 

Norske bøker om selvberging/prepping

Her finner du en liste over gode og relevante bøker som er gull verdt hvis samfunnet skulle bryte sammen. Endel er å få kjøpt på nettet, mens andre må man finne i bruktbutikker, antikvariater, finn.no eller på nasjonalbiblioteket (nb.no). Og helt til slutt legger jeg ved noen engelskspråklige bøker som også er relevante til emnet.

 

Disse norske bøkene får man kjøpt på nettet, blant annet her:

 

https://www.adlibris.com/no/bok/royk-og-rak-tork-og-grav-9788241955600

 

https://www.adlibris.com/no/bok/bal-9788248917120

 

https://www.adlibris.com/no/bok/hel-ved-9788248910497

 

https://www.adlibris.com/no/bok/sankeboka-velsmakende-ville-vekster-9788202606565

 

https://www.adlibris.com/no/bok/nevenyttig-alt-du-trenger-for-a-klare-deg-selv-9788248924111

 

https://www.adlibris.com/no/bok/medisinplanter-i-norge-9788205419148

 

https://www.adlibris.com/no/bok/alt-om-viltkjott-9788252933086

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/kunsten-a-overleve-9788270994649?kk=a4c6293-180337c283f-1bcd72&gclid=EAIaIQobChMIh4Xs9qrp9wIVsQWiAx2WdQbZEAQYAyABEgL9KPD_BwE&utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Larsen%2C+Kari+Haugen+Kunsten+%C3%A5+overleve+(

 

https://www.adlibris.com/no/bok/knuter-og-tauarbeid-9788244201469

 

https://bookis.com/no/books/stefan-kallman-overleve-pa-naturens-vilkar-2001?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMIhsGIqqvp9wIVrgCiAx3v7Ar8EAQYASABEgLqd_D_BwE

 

https://bookis.com/no/books/gudrun-ulltveit-ville-baer-1995?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMIy6fZqKDp9wIVGwWiAx3_OwJkEAQYASABEgLbT_D_BwE

 

https://bookis.com/no/books/inger-lagset-egeland-ville-planter-til-mat-og-glede-2002?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMI7tmf3KDp9wIVzRV7Ch3GxgphEAQYASABEgJ3cvD_BwE

 

https://bookis.com/no/books/bjarne-lindbekk-vare-skogstraer-2000

 

https://eventyrhuset.no/products/copy-of-alf-proysen-1968-teskjekjerringa?variant=12137504964676&currency=NOK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-12-22&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign

 

https://bookis.com/no/books/aksel-gjerstad-kjerringrad-fra-a-til-a-2003?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMI1v288Kjp9wIVJgZ7Ch1OCQfYEAQYASABEgIqG_D_BwE

 

https://bookis.com/no/books/pierre-aker-isfiske-1984?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMI0cjywqrp9wIVAXAYCh308Q5REAQYASABEgJNWPD_BwE

 

https://www.oahboksalg.no/shop/product/overleve-vinterstid-pa-naturens-vilkar-av-lar?tm=startsiden/jaktfiskenatur

 

https://bookis.com/no/books/george-d-pamplona-roger-frisk-av-urter-2007?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMI1p6nvLXp9wIV3RV7Ch3qOAFREAQYASABEgLuqPD_BwE

 

https://bookis.com/no/books/lill-granrud-handbok-i-urtemedisin-2001?campaignid=1472164446&adgroupid=57094930455&adid=281537282525&gclid=EAIaIQobChMIw8D02rLp9wIVWhV7Ch3eKgVxEAQYASABEgIraPD_BwE

 

Bøkene under her må man selv bruke noe detektiv arbeide for å finne, og noen av dem er det nok vanskelig å få tak hvis de i det hele tatt er å oppdrive:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under her finner du noen engelskspråklige bøker om prepping og overlevelse som du kan få kjøpt på nett. De fleste av dem kan også lastes ned gratis på zlibray:

 

https://www.adlibris.com/no/bok/carrots-love-tomatoes-secrets-of-companion-planting-for-successful-gardening-9781580170277

 

https://www.adlibris.com/no/bok/herbal-antivirals-2nd-edition-natural-remedies-for-emerging-resistant-viral-infections-9781635864175

 

https://www.adlibris.com/no/bok/herbal-antibiotics-2nd-edition-natural-alternatives-for-treating-drug-resistant-bacteria-9781603429870

 

https://www.adlibris.com/no/bok/a-field-guide-to-clean-drinking-water-9781615195671

 

 

https://www.adlibris.com/no/bok/survival-hacks-9781440593345

 

https://www.adlibris.com/no/bok/365-essential-survival-skills-9781440247286

 

https://www.adlibris.com/no/bok/shelters-shacks-and-shanties—with-1914-cover-and-over-300-original-illustrations-9781849023207

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-complete-survival-shelters-handbook-9781612434933

 

https://www.adlibris.com/no/bok/build-the-perfect-bug-out-bag-9781440318740

 

https://www.adlibris.com/no/bok/primitive-technology-9780879059118

 

https://www.adlibris.com/no/bok/primitive-technology-ii-9781586850982

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-trappers-bible-9781616085599

 

https://www.adlibris.com/no/bok/the-outward-bound-wilderness-first-aid-handbook-9781558216822

 

https://www.adlibris.com/no/bok/survival-medicine-handbook-to-the-preppers-long-term-survival-guide-9781546793786

 

https://www.adlibris.com/no/bok/sas-survival-handbook-third-edition-the-ultimate-guide-to-surviving-anywhere-9780062378071

 

https://www.adlibris.com/no/bok/sas-urban-survival-handbook-9781510722453

 

https://www.adlibris.com/no/bok/how-to-survive-anywhere-9780811714181

 

https://www.adlibris.com/no/bok/when-all-hell-breaks-loose-9781423601050

 

https://www.adlibris.com/no/bok/complete-book-of-fishing-knots-leaders-and-lines-9781632205360

 

https://www.adlibris.com/no/bok/cyber-warfare-prepping-for-tomorrow-9781518653490

 

https://www.adlibris.com/no/bok/emp-electromagnetic-pulse-prepping-for-tomorrow-9781523444663

 

https://www.adlibris.com/no/bok/solar-flare-survival-protect-yourself-and-your-electronics-from-the-sun-and-emps-with-faraday-cages-9781466421394

Veldferdsstaten demonteres rett foran øynene våre av psykopater som kun er ute etter å mele sin egen kake

Det har tatt tusenvis av år å bygge opp det velferdssamfunnet vi nå har. Den forrige regjeringa og den sittende gjør alt i sin makt for å ødelegge det som har tatt århundrer å bygge opp, dvs at de vil ha oss tilbake til den tiden da det kun var noen få samvittighetsløse individer som hadde makt, der livet til den vanlige mann og kvinne ikke betød noe som helst.
Komfort gir oss en skremmende korttidshukommelse og har fratatt oss evnen til å se hva som faktisk skjer rett foran øynene våre.
“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem.
Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt.
Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.
Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter.
Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.” – https://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html
“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

 

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

 

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

 

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

 

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

 

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri. Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.” Les videre her: https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse

 

 

Liberation of the people – the Pathology of power kan leses gratis her: https://www.scribd.com/document/12522586/Liberation-of-the-People-Synopsis

 

PSYKOPATENE KONTROLLERER VERDEN, OG DET KAN DOKUMENTERES – https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

En meget god beskrivelse av den såkalte eliten – https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/en-meget-god-beskrivelse-av-den-såkalte-eliten/2403405329717288/

 

Uten en “nødbrems” så finnes det ikke noe reelt demokrati – https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/uten-en-nødbrems-så-finnes-det-ikke-noe-reelt-demokrati/2404045726319915/

 

Hvorfor kjemper vi kamper for makta som kun makta tjener på? – https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/hvorfor-kjemper-vi-kamper-for-makta-som-kun-makta-tjener-på/2411358585588629/

 

ALLE MENNESKER SOM SØKER MAKT OG STORT ANSVAR MÅ TA EN PSYKOPAT TEST https://olehartattordet.blogg.no/1497994326_alle_mennesker_som_sker_makt_og_stort_ansvar_m_ta_en_psykopat_test.html