Await further instructions, en særdeles god analogi på tiden vi nå lever i og hvordan en ny nedstenging av samfunnet kan bli

 

Oppdatering 6 august 2021:

Jeg har sett filmen på nytt i dag og den er mye mere relevant nå enn den var for ett år siden da jeg skrev bloggen, og det sier veldig mye med tanke på at den var rimelig bra relevant i fjor også. Jeg vil gå så langt som å si at det er en perfekt beskrivelse av hvordan tankesettet til folk flest er i dag når det gjelder å adlyde myndighetene blindt. Denne filmen må sees av så mange som mulig!

 

Filmen “Await further instructions” fra 2018 tar opp de mest aktuelle problemstillingene vi i den frie verden i dag står overfor. Kan sees i sin helhet her med engelsk tekst https://gomovies-online.me/watchfilm/awaitfurtherinstructions/2SXl6S36/XFSXlqTC-online-for-free.html (Er man engstelig for å få virus så ikke klikk på linken. Jeg fikk ikke virus når jeg gikk inn på den).

Filmen viser på en særdeles og utmerket god måte hvordan:

De fleste tror blindt på myndighetene og at de kun vil det beste for oss. 

Hvordan media påvirker oss.

Hvordan vi blir manipulert til å la følelsene styre oss, mens kritisk tenking og kritiske spørsmål blir sett på som en trussel, og følelsesbaserte avgjørelser blir sett på som det eneste fornuftige.

Hvordan gruppepress påvirker oss.

Hvordan selvstendighet blir sett på som en trussel.

Hvordan isolasjon påvirker oss, splitter oss, gjør oss redde og fiendtlig innstilt overfor hverandre.

Filmen anbefales på det sterkeste!
AWAIT FURTHER INSTRUCTIONS Official Trailer (2018) 


“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” 
https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

KORONA KAVALKADE – HVOR MYE AV DETTE HAR DU GLEMT?

 

PSYKOPATENE KONTROLLERER VERDEN, OG DET KAN DOKUMENTERES

 

 

 

Når feighet blir sett på som mot

 

Etter 9/11 så ble demokratiet amputert, og folk godttok det i stor grad fordi de var redde akurat som nå. Og den redselen skaper en farlig holdning.
I sin bok “False alarm, the truth about the epidemic of fear” så sier lege og professor Marc Siegel:
“In my life, treating my pasients, and in studying fear, I have found that one effective treatment for fear is to replace it with another emotion, like caring. If a person, develops a passion that takes him beyond a self-absorbing cycle of worry, this passion can be used to breed the antithesis of fear, also known as courage.”
Dette er helt fraværende hos folk flest i dag, mot er en mangelvare, mens egoisme, redsel og feighet det har blitt den nye standaren. Lærerene tenker mer på seg selv enn elevene, leger er mer redd for seg selv enn pasientene, og journalistene og politikerne er de verste av dem alle som fyrer opp under denne frykpornoen. Og de fleste foreldre er villige til både å tvinge barna sine til å gå med munnbind og gi legemiddelindustrien tillatelse til å gi dem en vaksine som man ikke vet effekten av. Hvis ikke dette er feighet av verste sort, så har ordet feighet mistet sin betydning
Går man mot strømmen og taler i mot diktaturet som nærmer seg med stormskritt, så blir man møtt av flygende aper som pga av sin uvitenhet støtter opp om nedbrytningen av demokrati og frihet fordi de ukritisk tar til seg propaganda. De indoktrinerte og uvitende ser på seg selv som kunnskapsrike gode og rettferdige.
Det er helt absurd og se at på noen få måneder så har svært mange godtatt den samme tilstanden som nazistene innførte under okkupasjonen i 1940, det vitner om en utrolig historieløshet og ekstremt manglende selvinnsikt hos disse selvhøytidlige hyklerne, som hvis de hadde levd i Norge under andre verdenskrig, ville stått på nazistenes side.

Det er bare i den grad folket er godt informert om nasjonale og internasjonale hendelser og kan tenke uavhengig og kritisk om disse hendelsene at demokratiet er en effektiv styreform.
 

Hvis flertallet av borgerne ikke klarer å forstå at de blir utsatt for propaganda som media og politikerne formidler, så kan i verste fall demokratiet smuldre opp og erstattes med et diktatur. Og hvis flertallet av borgerne også er historieløse, så kan et slikt diktatur oppfattes som demokrati.

KORONA KAVALKADE – HVOR MYE AV DETTE HAR DU GLEMT?

PSYKOPATENE KONTROLLERER VERDEN, OG DET KAN DOKUMENTERES

Korona vaksine og transhumanisme – en advarsel


Den kvinnelige legen i videoen “Human 2.0” ? A Wake-up call, Carrie Madej, plukker totalt fra hverandre påstandene til faktisk.no som sier at den nye Moderna vaksinen ikke kan skade vårt dna, og dokumentasjon på det hun sier ligger selvfølgelig også ved. Makkverket til faktisk.no kan du lese her 

 

I utprøvinga av den nye vaksina til Moderna har de kun brukt data fra fire pasienter av 45 medvirkende noe som overhodet ikke er nok til en statistisk analyse, istedet har de brukt data fra mus for å komme til fase to og det er jo en himmelstor forskjell i fra mus til mennesker:

“Phase I clinical trials simply test the safety of a drug or vaccine in a small number of healthy volunteers — usually brave and naïve college students — while Phase II trials are responsible for testing its effectiveness in a larger number of subjects.

Such a hyped-up and exuberant response to a Phase I trial is rare and nearly unheard of, even in the extraordinary setting of Covid-19. This is especially the case since so little information is gleaned from an investigational drug in Phase I that has many more hurdles to overcome before it successfully gets to market.

In fact, 77 percent of vaccines for infectious diseases make it through Phase I, but only 33 percent make it through the entire process overall. Moreover, upon examining Moderna’s non-peer reviewed press release, the actual data on the vaccine’s success is even more flimsy.

According to the document, of the 45 patients who received the vaccine, the data on “neutralising antibody data are available only for the first four participants in each of the 25-microgram and 100-microgram dose level cohorts.”

In other words, that means that when it comes to finding out whether the vaccine elicits an antibody response that could potentially fight the coronavirus, they only had data on eight patients. That’s not enough to do any type of statistical analysis and it also brings into question the status of the other 37 patients who also received the vaccine.

Moreover, when it comes to determining whether the “neutralising antibodies” were clinically effective against the coronavirus, the only data Moderna alluded to were from mice.

Not only are there huge differences between mice and men, but history also proves that success in animal models is often not replicated in human studies. This is especially the case for Moderna’s messenger RNA vaccine, which would be the world’s first to ever reach the market if it passes clinical trials.

If the undeserved investor and media hype for Moderna’s messenger RNA coronavirus vaccine allows it to overtake all competitors around the world, then we may be left with a potentially more dangerous and unknown vaccine that many of us may not even be able to afford.

So let’s have an even playing field here. Let’s base our excitement and exuberance on the actual facts and evidence and data rather than our labile emotions and feelings.

We are all in this together, and that includes poor people in America and poor people in poor countries around the world who deserve an eventual coronavirus vaccine that is safe, effective, and — last but not least — affordable.”

 

“AstraZeneca innrømmet feil – nå stiller eksperter spørsmål ved vaksinens effektivitet

Nyheten i forrige uke om at AstraZeneca og Oxford Universitys felles koronavaksine kan være opp mot 90 prosent effektiv ble møtt med jubel i markedene.
Men siden de foreløpige resultatene ble offentliggjort har AstraZeneca innrømmet at de gjorde en vesentlig feil, ved at noen av forsøkspersonene ved et uhell fikk en mindre vaksinedose.
En gruppe fikk først en halv dose og deretter en hel. I denne gruppen har vaksinen vist seg å være 90 prosent effektiv. I en større gruppe, som fikk to fulle doser, var effektiviteten 62 prosent.
Nå har eksperter begynt å tvile på effektiviteten til vaksinen, skriver The New York Times.
Vitenskapsansatte og industrieksperter sier at den innrømmede feilen og en serie andre uregelmessigheter i måten AstraZeneca i utgangspunktet avslørte datene på har gjort dem mer skeptiske til resultatene som er fremlagt. Blant annet er man usikker på om de lovende resultatene også reflekterer data fra eldre forsøkspersoner.
Michele Meixell, som er talsperson for AstraZeca, sier imidlertid til NYT at prøvene er gjennomført i henhold til de høyeste standarder.” https://www.nytimes.com/2020/11/25/business/coronavirus-vaccine-astrazeneca-oxford.html?fbclid=IwAR1ctfkDNPlvZ9uRoORDIXRxSV_2D46f1JHYcY0GGcoaDF-kjSvZyOJNSVY
“De siste ukene har vi fått oppløftende vaksinenyheter fra flere produsenter. Nyhetene tas godt imot, men professor Terje Ingemar Traavik advarer mot å ha for stor optimisme rundt vaksinene.
Nå reagerer professor i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik. Koronavaksinene som nå søkes hastegodkjent kan bidra til at færre får alvorlige sykdom eller dør av koronaviruset. Han mener imidlertid at myndighetene unnlater å fortelle hele historien.
– Når vaksinerte personer infiseres med viruset kan de fortsatt skille ut virus og smitte andre. Vaksineprodusentene har ikke hevdet noe annet, og nylige fagfelle-vurderte forskningsartikler understreker dette, sier Traavik til TV 2.
Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at hensikten med vaksinasjon er for å forebygge sykdom, eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.
– Men de vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik.
Han forklarer at en ideell vaksine skal beskytte den enkelte mot sykdom og samfunnet mot smittespredning.
– Man har oppnådd et av tre ideelle målsetninger knyttet til en vaksine. Det handler om at folk ikke blir alvorlig syk, sier professoren og legger til at vaksinen ikke stopper eventuell smittespredning.
– Man burde stille spørsmålet om vaksinen vil stoppe pandemien. Man burde understreke at 90-95 prosent effekt gjelder hindret sykdomsutvikling, ikke virusspredning, sier han.
Han mener at det ikke er avklart om vaksinene gir alvorlige bivirkninger.
– De har testet alt for kort tid til at de kan trekke endelige slutninger om dette, sier Traavik.” https://www.tv2.no/a/11784905/?fbclid=IwAR3Gift3SSVneH9xX7yKE5bo87B7m1NbvoK3J5_3liwgsh8VOwtoJCkcta0

 

CRISPR-Cas9: Gene Drives

Luciferase gene-loaded CS-Qdots as self-illuminating probes for specific hepatoma imaging


Dr. Madej nevner Matrix filmene som gode eksempler på transhumanisme, men filmen Upgrade fra 2018  med Logan Marshall-Green i hovedrollen er et bedre eksempel og en skremmende realistisk advarsel mot transhumanisme.

 

“Politicians are dreaming of a “Manhattan Project-style effort” to develop and distribute a coronavirus vaccine “for most Americans by year’s end.” To accomplish this dramatic cut in vaccine development time, “the program will pull together private pharmaceutical companies, government agencies and the military.” Normal vaccine development time is significantly longer.

Fourteen potential coronavirus vaccines are vying to be selected as the winner of “Operation Warp Speed.” Government will shield pharmaceutical companies from liability for damages that their vaccines may inflict. Taxpayers will reimburse companies for development costs for vaccines that don’t make it to market.

If you’re cheering the government for cutting red-tape, think again. Liability shields for crony capitalists and no cost for failure policies guarantee errors will be made. Without market safeguards significant injuries to human beings are highly likely. Errors will be exacerbated if medical tyranny prevails with legal mandates requiring the COVID-19 vaccination for employment and travel. 

Haven’t we learned there was no such thing as efficient food distribution in the Soviet Union? Haven’t we learned there was no such thing as a safe East German Communist Trabant automobile? There is no such thing as efficient and safe, centrally planned pharmaceutical development. As we will see later in this essay, the last time government sought a “warp speed” vaccine, dead and paralyzed vaccine recipients were the tragic consequences.

Limits on Liability 

Pharmaceuticals, including vaccines, have benefits and costs. We don’t have to resolve our cognitive dissonance by denying the benefits of vaccines or denying the harm they can do. 

Faced with “challenges to vaccine orthodoxy, scholars, commentators, and public health officials are quick to characterize dissent as mere propaganda of ‘anti-vaxxers,’” writes law professor Efthimios Parasidis in his Boston University Law Review article “Recalibrating Vaccination Laws.” 

Parasidis wrote his essay a mere three years ago. Could he have imagined what is happening today, just a few years later? A group affiliated with the FBI is labeling those who question the vaccine orthodoxy as a “threat to national security.” In a similar vein, California State Senator Dr. Richard Pan claims that those demanding an end to lockdowns and those who question vaccines “have the same message: We want you to get sick.” Demonizing dissenters is rhetoric straight out of a totalitarian playbook. People who threaten “national security” and who “want you to get sick” will be ideal “devils” for politicians to blame when their own policies fail.

Parasidis wrote that such tactics obfuscate safety and legal issues, “Focusing contemporary vaccine policy debate on anti-vaxxer rhetoric detracts from adequate consideration of important vaccine-related issues.” In his article, Parasidis points to both “the health benefits of vaccines” and “the shortcomings of the legal framework governing immunizations.”  

The shortcomings of the legal framework to which Parasidis refers stem from the National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 (Vaccine Act). 

The Vaccine Act granted pharmaceutical manufacturers broad legal immunity from lawsuits for vaccine injuries. Further, Parasidis writes, “once a vaccine is approved and made available to the public, a manufacturer does not have a statutory obligation to actively collect and analyze safety and efficacy data, nor are manufacturers obligated to update vaccine formulas in light of new scientific advancements.” 

On top of the protections in the 1986 Vaccine Act, vaccine manufacturers have received additional liability protections under a February 2020 declaration by Alex Azar, Secretary of Health and Human Services. Azar claims his authority to make such a declaration is granted by the Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act)

Azar’s order makes “immune from suit and liability…to all claims of loss,” for all those who “manufacture, distribute, administer, prescribe or use” any treatments or vaccines. Administer a rushed-to-market vaccine to healthy individuals at no particular risk from COVID-19 and the government will shield you from liability. Lobby to make the vaccine mandatory and government will shield you from liability.

Noted vaccine advocates and developers such as Dr. Paul Offit have expressed alarm that “warp speed” developers might ignore standard vaccine development safeguards. “Remember,” Offit cautioned, “You’re giving this vaccine, likely, to healthy people — who are not the people typically dying from this infection.”

Liability shields warp decision-making and increase risk. Having to pay insurance premiums provides incentives to reduce risk. Think of insurance premiums on cars. Insurance premiums might help us decide against the sports car we have been coveting for years in favor of a sedate sedan. High insurance premiums for drivers involved in crashes or caught driving drunk or frequently speeding help those drivers make needed behavioral changes.

If the government indemnified us from damages from driving, risky driving would become more common. Those taking added risks would fool themselves with an illusion of competency. They might be indignant when charged with endangering others.

Libertarian law professor Richard Epstein has explored the problem in limiting liability. Writing about the 2010 BP Gulf of Mexico oil spill, he explained why “the best way to deter future spills is to expose drillers to the full costs of any mistake and not let any company without proper insurance near an oil derrick.”

Let’s rewrite Epstein’s observations: the best way to ensure vaccine safety is to expose pharmaceutical companies to the full costs of any mistake and not let any company without proper insurance near a human body.

Epstein was adamant:

“The legal system should never allow self-interested parties to keep for themselves all the gains from dangerous activities that unilaterally impose losses on others—which is why the most devout defender of laissez-faire must insist, not just concede, that tough medicine is needed in these cases.” 

As Epstein explained, insurance companies are the best regulators:

“A tough liability system does more than provide compensation for serious harms after the fact. It also sorts out the wheat from the chaff—so that in this case companies with weak safety profiles don’t get within a mile of an oil derrick. Solid insurance underwriting is likely to do a better job in pricing risk than any program of direct government oversight. Only strong players, highly incentivized and fully bonded, need apply for a permit to operate.”

Epstein’s logic applies to the Vaccine Act. Pharmaceutical companies are highly incentivized to produce the safest vaccines when they are subject to the discipline of obtaining insurance coverage.

Those advocating in favor of liability shields say that protecting public health requires this waiver. Without the waiver, they claim, too few vaccines would be produced.

The case against liability shields is not a case against vaccines; it is a case against the distorted production of vaccines. Limits on liability override the risk-reducing incentives provided by having to pay insurance premiums and thus result in vaccines that are less safe than they would otherwise be.

Swine Flu Lessons 

In his book, The Myth of Scientific Public Policy, economist Robert Formaini challenges the view that elite experts can evaluate public policy objectively “while remaining neutral on troublesome ethical issues.”

Formaini looks at lessons we should have learned from the 1976 swine flu outbreak. The outbreak began at Fort Dix, New Jersey. The flu outbreak was not unusual; it was winter, and in the close quarters of army barracks, respiratory illnesses and flu were common. Formaini writes, “The outbreak may have passed unnoticed except for a bet between two doctors about the nature of the disease.” Throat cultures were sent to multiple health organizations; the Centers for Disease Control (CDC) found swine flu.

The CDC asked Congress “for a $134 million program to vaccinate virtually every person within the United States.” 

Formaini writes, “Private drug companies did not want to make the vaccine unless they were statutorily protected from liability from torts.” Congress granted such protection despite warnings from some such luminaries as polio vaccine pioneer Dr. Albert Sabin. Sabin “castigated the rush to vaccinate everyone and urged that vaccines be stockpiled for ‘high risk’ groups.” Sabin also derided “scare tactics” used to get people to vaccinate.

Within months, a swine flu vaccine was produced and approved. The CDC failed “to alert the public to any serious potential side effects other than a possible case of ‘mild’ flu.” Even a mild flu can lead “to fatal complications” for “high-risk groups.” 

Within days, 33 people who received the vaccine died. Health officials refused to acknowledge the connection between the vaccine and the deaths. “Walter Cronkite chastised his media colleagues” for covering the deaths. Vaccinations continued, and an alarming number of Guillain-Barré syndrome cases, a known potentially fatal side effect of flu vaccines, appeared.

Shortly after that, the CDC director resigned, and government shelved the vaccination program.

Formaini raised pointed questions that should be asked again today in the rush for a COVID-19 vaccine. Among those questions were:

1. Why did “experts immediately decide” that “universal vaccination was the only option?”

2. “Why were the drug companies released from liability if the ‘risks’ were so small?”

3. “Why was disengagement so difficult when the program’s consequences began to materialize?”

4. “Who ought to have been liable for this policy?” 

Today’s experts are like the experts in the 1970s who were full of hubris and overconfidence. Policy analysts who later examined the 1976 swine flu concluded among other things:

1. “There was overconfidence by medical specialists in theories ‘spun’ from ‘meager evidence.’”

2. “Conclusions were reached ‘fueled by conjunctions’ with pre-existing ‘personal agendas.’”

3. “There often was ‘premature commitment’—deciding more than had to be decided.” 

4. There often was “insufficient questioning of scientific logic and implementation prospects.” 

Distorted decision-making was driven by “rent-seeking” by public officials during this crisis where “the heads of bureaucratic departments or agencies,” sought expansion of “their personal empires within the government.”

Reading Formaini, it is easy to see the same mistakes of 1976 repeated in 2020. In his Meditations, Marcus Aurelius observed of politics, “All of this has happened before. And will happen again—the same plot from beginning to end, the identical staging.”

Biochemical Individuality 

The late biochemist Roger J. Williams is famed for his study of the implications of biochemical individuality. His research explains the importance of understanding that “real people exhibit individuality and in a sense are always exceptional people.” Biochemical individuality explains why, for some, a coronavirus vaccine may help to maintain health; for others, it may prove deadly.

In his essay “Individuality and Its Significance in Human Life” contained in the Liberty Fund book Essays on Individuality, Williams writes: “Concerning the ubiquity of individuality, we can, I believe, accept without danger of contradiction the categorical statement that every human individual (even in the case of identical twins) is distinctive and different.”

Yet, in medicine, often only lip service is paid to individuality. We like “the idea of distinctiveness,” yet, as Williams observes, we are “all the time being ignorant about the character of the differences and perhaps even assuming they are inconsequential.” 

Williams explores startling differences in our organs: “Although the textbook picture of the human stomach, for example, is well stereotyped, there are enormous variations in shape and about a sixfold variation in size.” Even the position of the stomach in the body may vary by up to eight inches. 

Similar differences in size and position are found in livers and intestines. Should we be surprised, Williams asks, “that people exhibit individuality in their eating?” 

Williams explains that “Each individual has a highly characteristic breathing pattern,” and “has a distinctive heart action.”

“Endocrine glands vary widely from individual to individual.” Williams adds that “our entire nervous system is subject to the same wide variation, which is not only anatomic but physiological as well.

If you’re thinking all these differences even out and most people are average, you would be wrong. The chance that we have an average anatomical makeup, according to Williams, is only about one in 1024. 

Physiological individuality is also the norm. For example, there are up to “100 fold variations in the taste sensitivity of different individuals for such common substances as sugar [and] salt.” Nutritional needs vary up top fivefold for vitamins, minerals, and amino acids.

In short, Williams writes, “Whether we consider heart action, brain waves, circulation, breathing, the endocrine functions, the blood, temperature regulation, or a multitude of other facets of physiology, the story is the same—abundant evidence of individuality involving differences of great magnitude.” 

Biochemical individuality has great significance for the administration of drugs or vaccines. Since body chemistries differ among individuals, reactions to pharmaceuticals also differ. 

According to Williams, “Some specific chemical reactions may be taking place 10 times as fast in one individual as in another.” Consider that “Using objective tests 10.5 percent were intoxicated when the alcohol blood level was 0.05 percent, whereas 6.7% were sober when the alcohol blood level was eight times this high or 0.4 percent.”

There is no “normal man” for which a particular reaction is guaranteed.    

Williams emphatically rejects the assumption of “every recognized treatise in the fields of biochemistry, physiology, pharmacology, and physiological psychology… that normal man, the prototype of all humanity, is the primary if not the exclusive object of study—he, above all is to be fathomed and understood.” 

Caution is warranted. Previous attempts to develop “SARS coronavirus vaccines” led to “pulmonary” issues in animal testing. Vaccines against respiratory syncytial virus (RSV) led to enhanced disease response among infants and toddlers. “Frequent hospitalization” was the result; an unacceptable result since RSV illnesses are usually mild. Despite “expert” assurances to the contrary, medical research suggests receiving a flu vaccination “may increase the risk of other respiratory viruses, a phenomenon known as virus interference.”

The Greater Good?

Some might say, yes, mandatory vaccines may harm some, but the greater goal of protecting public health is worth the price. This “greater good” mindset led to the famed New York Times correspondent Walter Duranty covering up Stalin’s atrocities. Duranty was fond of saying, “You can’t make an omelet without breaking a few eggs.”

Immunization levels thought to generate herd immunity, “magic numbers,” have never been proven as public health historian James Colgrove reports in his book State of Immunity: The Politics of Vaccination in Twentieth-Century America. 

In 2009, during another swine flu outbreak, in their essay, “Does the Vaccine Matter?” Shannon Brownlee and Jeanne Lenzer report of doctors challenging the medical orthodoxy about flu vaccines and antivirals. They provided evidence that “flu vaccines do not protect people from dying—particularly the elderly, who account for 90 percent of deaths from seasonal flu.”

Vaccination may have unintended psychological consequences as well. Brownlee and Lenzer observe a connection between vaccinating and “breeding feelings of invulnerability, and leading some people to ignore simple measures like better-than-normal hygiene, staying away from those who are sick, and staying home when they feel ill.” Feelings of invulnerability lead people to eschew responsibility and become potential breeding grounds for disease. 

Nothing we can do will guarantee health, but there are steps we can take that tilt the odds in our favor. Sugar-laden diets suppress the immunological system, while exercise boosts it. This year, the average American will eat nearly 200 pounds of disease-promoting sugar and corn syrup and will consume only about 6 pounds of disease-fighting broccoli and a mere “2 to 3 cups of kale every year — one of the healthiest foods on the planet.”

Biochemical individuality explains why, for some, a coronavirus vaccine may help to maintain health; for others, it may prove deadly. Biochemical individuality also explains why there is no one best way to a healthy immune system. Some thrive on keto diets, while others thrive on vegan diets. Others seek a middle ground in a Mediterranean diet.

For some, perhaps those in crowded urban environments, taking a COVID-19 vaccine may seem like a wise choice. Individuals choosing to be vaccinated deserve the safest possible vaccine, a vaccine for which insurance companies insuring vaccine manufacturers will provide liability protection. 

For those who wish to avoid a COVID-19 vaccine, fundamental natural rights guarantee that freedom. No individual should be forcibly injected with a vaccine because of policy mandates from self-interested and zealous “expert” decision-makers. 

Williams is clear: “Among the myriad of potentialities with which every individual is born, there still are an infinite number of possibilities of development—provided this ability to order one’s own life exists.” “In medicine,” Williams writes, “recognition of the scope and importance of individuality is indispensable to progress.” 

For a central planner, individuality is a meaningless idea. Central planners will ignore Williams’s admonition at our peril.”  https://www.aier.org/article/why-operation-warp-speed-could-be-deadly/

“Medisinen hadde svært gode resultater i laboratorieforsøk mot koronavirus. Derfor ble det igangsatt flere studier med pasienter. – Overveldende resultater – Resultatene er overveldende. Nå har vi over 17 randomiserte kontrollstudier med over to tusen pasienter. Ivermectin er et såkalt bredspektret legemiddel med antivirale og betennelsesdempende egenskaper. Den er regnet som en trygg medisin med lite bivirkninger, og den japansk-amerikanske forskergruppen bak ivermectin fikk nobelprisen i medisin i 2015. Dr. Kory forteller at flere av studiene viser at ivermectin har forebyggende effekt mot covid-19. – Studiene viser at hos folk som tar ivermectin forebyggende, er sjansen for å få covid-19 lik null. Den blokkerer viruset og hindrer det i å fornye seg i cellene. Fall i dødelighet I tillegg hevder han at studier gjort i flere land viser kraftig reduksjon i dødelighet der ivermectin er blitt gitt til svært syke pasienter. Han viser til analyser av data fra blant annet Paraguay og India der medisinen er blitt tatt i bruk, også på sykehus. – Der ser man et dramatisk fall i dødelighet etter at ivermectin ble tatt i bruk. Vi ser at ivermectin er svært effektiv hos innlagte pasienter blant annet fordi den har betennelsesdempende effekt.” https://www.tv2.no/a/11975167/?fbclid=IwAR0riRJbQ8XfR7zqPFxVpnuchxVoligNJMcMy-WBFfrZLb8l9wVpDI6LXSk

Bill Gates predicts 700,000 victims from corona vaccination

Gene Drive Files Expose Leading Role of US Military in Gene Drive Development

Moderna’s Mysterious Coronavirus Vaccine Delivery System

‘Gene drive’ research to fight diseases can proceed cautiously, U.N. group decides

Bill Gates caught on video admitting vaccine will CHANGE our DNA FOREVER.

BILL GATES | NO CHOICE | VACCINATE THE ENTIRE PLANET

Bill Gates Predicted Corona Virus on Tedx

NOVIO’s COVID-19 DNA Vaccine INO-4800 Demonstrates Robust Neutralizing Antibody and T Cell Immune Responses in Preclinical Models

What you always needed to know about electroporation based DNA vaccines

AstraZeneca to be exempt from coronavirus-vaccine liability claims in most countries

20 Things You Didn’t Know About… DNA

Gene-editing, Moderna, and transhumanism

A nanomaterial path forward for COVID-19 vaccine development

RNA virus vectors: Where are we and where do we need to go?

This potential coronavirus vaccine could be as easy as sticking on a bandage

Quantum Dots Deliver Vaccines and Invisibly Encode Vaccination History in Skin

Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense

Venomous snake fangs inspire new microneedle drug-delivery system


Scientists Propose ‘Tattoos’ To Solve Vaccination Issues

What is transfection?

Broadly defined, transfection is the process of artificially introducing nucleic acids (DNA or RNA) into cells, utilizing means other than viral infection. Such introductions of foreign nucleic acid using various chemical, biological, or physical methods can result in a change of the properties of the cell, allowing the study of gene function and protein expression in the context of the cell.

In transfection, the introduced nucleic acid may exist in the cells transiently, such that it is only expressed for a limited period of time and does not replicate, or it may be stable and integrate into the genome of the recipient, replicating when the host genome replicates. 

Introduction to Transfection

 

Injectable Body Sensors Take Personal Chemistry to a Cell Phone Closer to Reality

 

Transhumanism And The Future Of Humanity: 7 Ways The World Will Change By 2030

A nanomaterial path forward for COVID-19 vaccine development Nanotechnology’s role in the race to find a Covid-19 vaccineInvisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been Vaccinated. The technology embeds immunization records into a child’s skin

Biocompatible near-infrared quantum dots delivered to the skin by microneedle patches record vaccination

“New Fluorescent Substrate Enables Quantitative and High-Throughput Examination of Vesicular Monoamine Transporter 2 (VMAT2) Considering the continuing interest in VMAT2 as a drug target, as well as a target for the design of imaging probes, we have developed a fluorescent substrate well suited for the study of VMAT2 in cell culture. Herein, we report the synthesis and characterization of a new fluorescent probe, FFN206, as an excellent VMAT2 substrate capable of detecting VMAT2 activity in intact cells using fluorescence microscopy, with subcellular localization to VMAT2-expressing acidic compartments without apparent labeling of other organelles. VMAT2 activity can also be measured via microplate reader.” https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cb400259n

Synthesis and Discovery of Arylpiperidinylquinazolines: New Inhibitors of the Vesicular Monoamine Transporter Methamphetamine, a human vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) substrate, releases dopamine, serotonin, and norepinephrine from vesicles into the cytosol of presynaptic neurons and induces reverse transport by the monoamine transporters to increase extracellular neurotransmitters.
(APQs) are potent inhibitors of reserpine binding at recombinant human VMAT2 These compounds are bio-diaster-eo-selective and bio-enantio-selective (opposite or mirrored life selective). Novel APQ ligands have high potency and may be useful tools for characterizing drug-induced effects on human VMAT2 expression and function. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.8b00542

 

“The polymer, known as a Pedot, has exactly the properties needed to interface electronic hardware with human tissue without causing scarring while also dramatically improving the performance of medical implants.
The versatile Pedot polymer was also recently discovered to be capable of transforming standard house bricks into energy storage units, due to its ability to penetrate porous materials and conduct electricity.
The latest research used a Pedot film with an antibody that stimulates blood vessel growth after injury and could be used to detect early stages of tumour growth in the body.
Pedot polymers could also be used to help sense or treat brain or nervous system disorders, while versions could theoretically attach peptides, antibodies and DNA.
“Name your favourite biomolecule, and you can in principle make a Pedot film that has whatever biofunctional group you might be interested in,” Dr Martin said.
The researchers made a polymer with dopamine, which plays a role in addictive behaviours.
Several companies and research institutions are already working on technology to connect brains to computers, with Elon Musk’s Neuralink perhaps the closest to achieving a commercial product.
The startup plans to reveal more details about its brain chips later this month, which could one day provide “full-bandwidth data streaming” to the brain through a USB-C cable.
Mr Musk has made several claims about Neuralink’s technology, stating earlier this year that it “could extend range of hearing beyond normal frequencies” and even allow people to stream music directly to their brains.
Such technology is essential for humans to compete with advanced artificial intelligence, according to Mr Musk. Last month he warned that humans risk being overtaken by AI within the next five years.”

 

“Proposals to the Neural Engineering System Design program (DARPA-BAA-16-09) are due April 14, 2016. The program seeks to develop implantable neural interfaces to connect the human brain with the digital world.

Specifically, the NESD program aims to develop an implantable neural interface able to provide unprecedented signal resolution and data-transfer bandwidth between the brain and electronics. The interface would serve as a translator, converting between the electrochemical language used by neurons in the brain and the ones and zeros that constitute the language of information technology. The goal is to achieve this communications link in a biocompatible device no larger than one cubic centimeter in size, roughly the volume of two nickels stacked back to back.

The program stands to dramatically enhance research capabilities in neurotechnology and provide a foundation for new therapies. Among the program’s potential applications are devices that could compensate for deficits in sight or hearing by feeding digital auditory or visual information into the brain at a resolution and experiential quality far higher than is possible with current technology.” https://www.darpa.mil/about-us/bridging-the-bio-electronic-divide

 

“In today’s post, returning guest bloggers Mr. Joseph DeFranco and Dr. James Giordano examine the ramifications of Neuralink moving forward with Brain-Machine Interfaces, posing five tough questions on what the crossing of this neuroscience frontier means from medical, ethical, legal, and geo-political perspectives.  Read their compelling post — will “neuro-modified human actors be considered weaponized biological agents?” https://madsciblog.tradoc.army.mil/168-linking-brains-to-machines-and-use-of-neurotechnology-to-the-cultural-and-ethical-perspectives-of-the-current-global-stage/

 

“Mad Scientist Laboratory welcomes back returning guest blogger and proclaimed Mad Scientist Dr. James Giordano and newcomer Mr. John Wallbank with their timely post exploring a way forward from the systemic decoherence wrought by the ongoing COVID-19 Pandemic.

With our post-industrial, digital age mindset, we often focus exclusively on the scientific and technological solutions to any given problem or crisis. Dr. Giordano and Mr. Wallbank remind us that cognitive coherence is what binds us together and is the key to resilience, enabling us to transcend adversity, confusion, and conflict. Sustaining this cognitive coherence will be essential in weathering an increasingly disruptive Operational Environment — Enjoy!” https://madsciblog.tradoc.army.mil/256-the-covid-crisis-and-beyond-systemic-biosecurity-lessons-to-be-learned-about-decoherence-coherence-and-hope/

 

“Biostasis is the ability of an organism to tolerate environmental changes without having to actively adapt to them. Biostasis is found in organisms that live in habitats that likely encounter unfavorable living conditions, such as drought, freezing temperatures, change in pH levels, pressure, or temperature. Insects undergo a type of dormancy to survive these conditions, called diapause.

Diapause may be obligatory for these insects to survive. The insect may also be able to undergo change prior to the arrival of the initiating event. Biostasis is also used as a synonym for the terms cryostasis or cryonics. Cryonics is medical procedure concept that may be used for individuals who are terminally ill, in the future. The patients are frozen in what is know as cryonic suspension.

The patients are suspended so that when technology advances, they can be re-animated and their disease can be cured or treated, accordingly. Medical biostasis can be put to use in humans to help repair brain damage. There is evidence that suggests, in the next decade medical biostasis procedures can be performed by trauma surgeons by 2026….. https://www.youtube.com/watch?v=4PHaXZAKdA0

 

“Biostasis is investigating novel applications of polymer chemistry, protein engineering, and deep cell activity monitoring to alter the time course of pathological processes associated with tissue damage and infection to delay the onset of irreversible damage. Researchers are investigating approaches that are not dependent upon reducing temperature and that scale from preservation of simple biological therapeutics such as antibodies and enzymes to whole cells and tissues.

The program seeks to generate proof-of-concept, benchtop technologies and experimentally validate them in simple biological systems. DARPA will work with federal health and regulatory agencies as the program advances to develop a pathway for potential, future human medical use of successful Biostasis technologies. By the end of the program, DARPA hopes to have multiple tools for reducing the risk of permanent damage or death following acute injury or infection. Biostasis technologies could also extend the shelf-life of temperature-sensitive therapeutics, such as blood products, enzyme preparations, and drugs.” https://www.hdiac.org/podcast/biostasis/

 

https://www.darpa.mil/program/biostasis

 

https://www.darpa.mil/news-events/2019-09-11

 

“DARPA created the Biostasis program to develop new possibilities for extending the golden hour, not by improving logistics or battlefield care, but by going after time itself, at least how the body manages it. Biostasis will attempt to directly address the need for additional time in continuously operating biological systems faced with catastrophic, life-threatening events. The program will leverage molecular biology to develop new ways of controlling the speed at which living systems operate, and thus extend the window of time following a damaging event before a system collapses. Essentially, the concept aims to slow life to save life.” https://www.darpa.mil/news-events/2018-03-01

 

Dr. Amy Jenkins joined DARPA as a program manager in the Biological Technologies Office (BTO) in June 2019. Her interests include the development of platforms for combatting infectious disease threats as well as novel manufacturing methods to enable rapid response.

Prior to joining DARPA, Jenkins was a senior scientist at Gryphon Technologies, where she contributed to development of programs targeting infectious disease threats within BTO. Previously, Jenkins studied the virulence factors of, and antibodies targeting, multi-drug resistant bacterial pathogens at MedImmune. She also served as a National Research Council postdoctoral fellow at the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, where she studied virulence mechanisms of biodefense pathogens.

Jenkins received her Doctor of Philosophy in chemistry and chemical biology from Cornell University and her Bachelor of Science in chemistry and biomolecular science from Clarkson University. https://www.darpa.mil/staff/dr-amy-jenkin

 

Dr. Amy Jenkins https://www.google.com/search?q=dr+amy+jenkins+google&oq=dr+amy+jenkins+google&aqs=chrome..69i57j33i160.5127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Who controls the British Government response to Covid–19?

Part One

COVID–19: The Big Pharma players behind UK Government lockdown

Part 2 of ‘Who controls the British Government response to Covid–19?’

Ufrivillige prøvekaniner – Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den.

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Relatert lesing (klikk på linkene under her):

Tag: vaksine https://steigan.no/tag/vaksine/

SCI FI TEKNOLOGI SOM I DAG ER EN REALITET ER EN TRUSSEL MOT MENNESKEHETEN

 

KORONA KAVALKADE – HVOR MYE AV DETTE HAR DU GLEMT?

 

NÅR FAKTASJEKKERNE MÅ TY TIL HERSKETEKNIKKER

 

MYNDIGHETENE PROMOTERER C 19 VAKSINA TIL PFIZER SOM HAR ET KRIMINELT RULLEBLAD SOM FÅR EN HVER HERDET FORBRYTER TIL Å BLI MISUNNELIG

 

 

 

 

 

 

Skal vi godta urettferdighet fordi det dekker seg bak frasen demokratisk?

This book argues for a rather simple but possibly dangerous idea: you possess the same right of self-defense, and the same right to defend others, against government agents as you do against civilians. The moral principles governing self-defense against civilians and government agents, even agents who act by virtue of their appointed status and within the law, are the same. The main way I will argue for this position is to show that the reasons to think otherwise are unsound.

This book has straightforwardly dangerous implications. If I am right, this means that when a police of cer uses excessive violence against you or tries to arrest you for a crime that should not be a crime, you may defend yourself. It means that agents working within government may sabotage their colleagues or superiors who act unjustly. It means that you may lie to government agents who would use your information in unjust ways.

We need to be cautious here.

This is a book about self-defense and the defense of others. You engage in self-defense against the bully when you ght back as he pushes you. You defend someone else against the wouldbe mugger when you stop him as he tries to rob his victim. If, on the other hand, you beat up the bully or mugger a year later when they’re harming no one, you aren’t defending yourself or anyone else. You’re exacting revenge or in icting private punishment. That’s not what this book is about. Self-defense and vigilante justice are two different things.

Note that while I am arguing that certain forms of defensive action are permissible, the state is almost certainly not going to agree.

Many philosophers and laypeople seem to believe that when we react to political oppression and injustice, our options are limited to voice, exit, or loyalty. Some think that we have obligations to participate in politics, protest, engage in political campaigns, and push for social change through political channels. Others think that such actions are merely praiseworthy. Most think that we have the option of keeping quiet or emigrating to another country.

In general, they tend to assume or conclude that when a government issues an unjust command, behaves unjustly, or passes an unjust law, we may only comply, complain, or quit. Usually, we should obey that law, or if we break the law in protest, we should be prepared to bear the consequences of doing so, including accepting punishment. They typically tend to agree that we may not get back against government agents, especially agents of a democratic regime.

Consider the question of defensive assassination or defensive killing. Andrew Altman and Christopher Wellman say, “Surely, it would have been permissible for somebody to assassinate [Joseph] Stalin in the 1930s.”5 But if so, is it not also permissible to take similar action against a government of cial if it is the only way to stop them from harming the innocent? If you may assassinate Adolf Hitler to stop him from invading Poland, are you also permitted to do the same to a president in order to stop him from invading the Philippines, or ordering the genocidal slaughter and forced relocation of an ethnic group? If you may kill a Gestapo agent to stop him from mur- dering innocent people, may you do the same to a police of cer who uses excessive violence?

As I noted, philosophers and laypeople often assume or argue not. They assume or argue that in liberal democ- racies, only nonviolent resistance to state injustice is per- missible. They assume that we must defer to democratic government agents, even when these agents act in deeply unjust, harmful, and destructive ways. This view is puzzling.

The prevailing view is that when it comes to government agents, defensive violence, deception, destruction, and subterfuge are governed by different moral principles from those that govern defensive vioence and subterfuge in other contexts.

This presupposes that it makes a difference to the permissibility of lying to, deceiving, sabotaging, or killing an aggressor in selfdefense or the defense of others that the aggressor is wearing a uniform, holds an of ce, or was appointed by someone who was in turn elected by my neighbors. According to the prevailing view, my neighbors can elimi- nate my right of self-defense or the defense of others by granting someone an office. This is especially puzzling because almost everyone today recognizes that the law and justice are not the same thing; laws can be deeply unjust.

Instead of exit, voice, or loyalty, this book defends the fourth option: resistance. I’m using “resistance” to cover a wide range of behaviors. It includes passive behaviors such as noncompliance—that is, strategically breaking the law or ignoring the state’s commands whenever you can get away with it.

It also includes more active forms of resistance, such as blocking police cars, damaging or destroying government property, deceiving and lying to government agents, or combating government agents. My view is that such forms of resistance are often justified, even in response to injustice within modern democratic nation-states, most of which have relatively just governments overall.

 

The standard view, which almost everyone of every ide- ology seems to accept, is that government agents are surrounded by a kind of magic moral forcefield. They enjoy a special or privileged status when they commit unjust ac tions. The standard view holds both that government agents have a special permission to perform unjust actions—actions that we would judge evil and impermissible were a nongovernment agent to perform them—and that these agents enjoy a special right against being stopped when they commit injustice. Government agents somehow may perform unjust acts, and we’re supposed to stand by and let them.

Maybe “let them” is a bit strong. Most people believe we may complain when government agents act badly. We may demand that other government agents punish their colleagues for their colleagues’ bad behavior. Some philosophers go further: they think that when government acts badly, we are morally obligated to protest, write let- ters to newspaper editors and senators, and vote for better candidates.8 But, they think, we’re not supposed to stop injustice ourselves.

We don’t think that way about private injustice. If an attacker tries to harm you, no one would say that you have no right to ght back. You aren’t required to lie down and take it, and then hope the police will later capture the attacker and bring them to justice.

Some political philosophers and laypeople would scoff. They claim that they have a far more constrained and reasonable version of the “government agents are magic” view. They deny that all governments, government agents, or political actors enjoy special permission to perform unjust actions. They deny that we must stand back and let government actors behave unjustly. Rather, they say, “In our modest view, only democratic governments, agents, and actors are surrounded by a magic moral force eld that both removes their normal moral obligations and at the same time requires the rest of us to let them act unjustly. Of course, nondemocratic governments and their agents enjoy no such privilege.”

For various reasons, people think that when governments and their agents perform unjust actions, we’re supposed to let them do it. They allow that we may, or perhaps demand that we must, complain afterward, but they say we must not stop them ourselves.

Thus, many people subscribe to what I call the special immunity thesis. The special immunity thesis holds that there is a special burden to justify interfering with, trying to stop, or fighting back against government agents who, acting ex officio, commit injustice:

The Special Immunity Thesis

Government agents—or at least the agents of democratic governments—enjoy a special immunity against being deceived, lied to, sabotaged, attacked, or killed in self- defense or the defense of others. Government property enjoys a special immunity against being damaged, sabotaged, or destroyed. The set of conditions under which it is permissible, in self-defense or the defense of others, to deceive, lie to, sabotage, or use force against a government agent (acting ex officio), or destroy government property, is much more stringent as well as tightly constrained than the set of conditions under which it is permissible to deceive, lie to, sabotage, attack, or kill a private civilian, or destroy private property.

In contrast, I reject the special immunity thesis in favor of the moral parity thesis:

The Moral Parity Thesis

The conditions under which a person may, in self-defense or the defense of others, deceive, lie to, sabotage, attack, or kill a fellow civilian, or destroy private property, are also conditions under which a civilian may do the same to a government agent (acting ex officio) or government property.

The moral parity thesis holds that justifying self-defense or the defense of others against government agents is on par with justifying self-defense or the defense of others against civilians.

IN DEFENSE OF MORAL PARITY

The main conclusions of this book are simple:

  • The special immunity thesis is false.
  • The morality parity thesis is true.

    I defend the view that government of cials (including the of cials of democratic governments, acting ex of – cio) do not enjoy a special moral status that immunizes them from defensive actions. When government of cials commit injustices of any sort, it is morally permissible for us, as private individuals, to treat them the same way we would treat private individuals committing those same injustices. Whatever we may do to private individ- uals, we may do to government of cials. We may respond to governmental injustice however we may respond to private injustice. Government agents are due no greater moral deference when they act unjustly than private agents are due.

The moral parity thesis holds that democratic government agents, property, and agencies are as much legitimate targets of defensive deception, sabotage, or violence as civilians are. The principles explaining how we may use defensive violence and subterfuge against civilians, and the principles explaining how we may use defensive violence and subterfuge against government agents, are one and the same. Government agents who commit injustice are on par with civilians who commit the same injustices.

 

 

 

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette har du glemt?

 

 

Leger og journalister skaper skremmebilder om long covid hos barn. Hvor redde skal foreldre være for long covid?
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/eEadLQ/hvor-redde-skal-foreldre-vaere-for-long-covid?fbclid=IwAR0wFhfx-mI2H0uAi4uCELWH2hwvYmNHjQdaFZ6ePReIJVo4UvrKNPeYmPw

 

Omikron-panikk var basert på gamle tall
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/12/07/195807644/omikron-panikk-var-basert-pa-gamle-tall?fbclid=IwAR1J_pDSQsqyYoIiBPfOFK_Uz8hClK9L99TFeamDxMrdPpqSaClnGt2TiTM

 

Det finnes ingen oversikt over kvaliteten på hurtigtestene i omløp i dag. Ekspert advarer derfor mot «falske negative» prøvesvar. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/09/195808073/advarer-mot-darlige-hurtigtester?fbclid=IwAR2NR-I6MkotopXzDg_44GbBhsaWELTUdTLssF4Y9ifHeWsTxIf4otGFM4o

 

Legemiddelverket har til nå mottatt 44.461 meldinger om mistenkte bivirkninger etter coronavaksine. 4.083 er klassifisert som alvorlige. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/09/195808427/over-4-000-meldinger-om-alvorlige-bivirkninger-etter-coronavaksine?fbclid=IwAR1nSAjLaMwOOWvE9MxktZnZkrXRo4EmYynJ8Jdlzfabltk2dQWyMGOrAk0

 

“I en uke har Boris Johnson nektet for at det ble holdt en julefest i 10. Downing Street under nedstengningen i fjor. Så kom videoen.”

Hvor lenge skal folk la seg føre bak lyset? Det er ikke snakk om et livsfarlig virus, men om en livsfarlig storfinans som bruker en blanding av gjennomkorrupte og naive politikere som brekkestang for å få hundre prosent makt over oss og spole tiden tilbake til føydalsamfunnet. Jeg snakker om parasitter av verste sort i menneskelig form som fører oss alle ut elendighet og fattigdom som verden aldri har vært vitne til tidligere.

Og det hjelper da ingenting om Boris Johnson går av, når det i kulissene står en ny narsissist eller psykopat som vil ta over for ham, som vil fortsette å lyve å bedra. Nå må folk slutte å skjøre over greina de selv sitter på. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/x87bwX/julefest-krise-for-boris?fbclid=IwAR2vX8R_zrJpkc9bQ9zqu_v1-uedEs_VWtGj7t5s3wRQuO5Yd2v8WbVNNb4

Og de norske politikerne er ikke et hår bedre, lystløgnere av verste sort som ler seg i hjel av en norsk befolkning som er dummere enn brød:

“Under ett døgn før Støre-regjeringen varslet at de vil innføre strenge corona-tiltak, hadde Ap- og Sp-politikere felles fest på utestedet Blå i Oslo. Ingrid Langrud, Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef, bekrefter i en e-post overfor VG at festen fant sted, og at ansatte og politikere i stortingsgruppene, på partikontorene og i regjeringsapparatet var invitert.

– Stemmer det at regjeringspartiene hadde fest på Blå i går?

– Ja, svarer Langerud.

– Vi var 126 deltagere totalt som var innom i løpet av kvelden, skriver hun videre.”
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mre1vE/regjeringspartiene-hadde-lukket-fest-med-126-deltagere-kvelden-foer-nye-tiltak?fbclid=IwAR1n4EsUiL8Ap5BU_epdEgHnzgPQD3sKeFxVEXIlzWjbWDtc8GLBGUocVEw

 

Hvis noen gir deg en moralsk regel, så må du ikke først undersøke regelen, men hvem det er som er untatt for den- det vil alltid være dem med makten. Hvem har lov til å gjøre akkurat det motsatte, hvem er ikke bundet av en slik regel ? Sekvensen er alltid den samme – finn opp en universel standard for hva som er god oppførsel og skap så en usynlig untagelse for deg selv og dine venner ved å kalle det for noe annet. “Finlands statsminister Sanna Marin ber om unnskyldning for at hun hadde dårlig vurderingsevne da hun gikk på nattklubb lørdag, selv om hun visste at hun hadde vært i kontakt med personer som var smittet med korona.” https://www.nrk.no/urix/finlands-statsminister-ber-om-unnskyldning-etter-koronakritikk_-_-jeg-burde-ha-kjent-til-radene-1.15764112?fbclid=IwAR2gGHGvAR4k_46GFQb9eHr0NM0d4wpu6YClXszBGkzK0_Yvud_mcGQNi58

 

 

«Men lyttet man til FHI-direktør Atle Fretheim på NRK onsdag morgen, mister man jo troa på at munnbind har noe for seg. Det var nesten som å høre Wesensteens supperåd. Munnbindeffekten er et mumlende tja. «Vi er overbevist om at det har en viss effekt, men hvor stor effekten er, er vi fremdeles veldig usikre på. Det er egentlig hele verden», sa Fretheim på «Politisk kvarter». I starten på pandemien avviste FHI bruken av munnbind, men instituttet har for lengst snudd. Fretheim er likevel ikke særlig overbevisende når han peker på nye store undersøkelser og konkluderer: «Totalt sett trekker de i retning av en viss effekt, men ikke spør hvor stor den er. For det er veldig, veldig vanskelig å si. Er det 10 prosent eller 50? Ikke godt å si i det hele tatt», svarte ekspertisen. Når programlederen pekte på asiatenes lange tradisjon for å møte epidemier med munnbind, var svaret: Millioner av asiater kan ta feil.» https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2021/12/02/munnbind-og-vaksine-i-evig-runddans/?fbclid=IwAR0eCEs-WdyPGxsUL2O5hFCYcS6CJneMqQyBX4KdEHuzCeEWD48QHjCz1nE

 

The never ending story: “Etter tirsdagens pressekonferanse kommenterte helsedirektør Bjørn Guldvog muligheten for at en fjerde, «skreddersydd» vaksinedose er nødvendig. – Det er ikke usannsynlig at vi nå trenger en fjerde dose med en litt annen innrettet vaksine, basert på omikron-viruset.” https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=79208&fbclid=IwAR2arqkgT1ZFuNT_q-SqQrnE1Ja-u8haTqDJaIUNPKbHAvtR8a5-qUyjINM

 

FHI har gjort en kjempetabbe: For nå vet vi at håndsprit i svært liten grad beskytter oss mot korona som er et luftbåren virus. Samtidig gjør vår overdrevne bruk av håndsprit at andre mikrober, nemlig bakteriene, blir mer tolerante mot det. Det skader til syvende og siste helsevesenet vårt.
“Nå viser en fersk studie, publisert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal, at personer som har mottatt to doser med Pfizer-vaksinen, 90 dager etter de har mottatt sin andre dose med vaksine har en større sjanse for å teste positivt for SARS-CoV-2 enn de hadde to til tre uker etter andre dose. Årsaken til dette er at vaksineeffekten avtar med tida.” https://www.dagbladet.no/nyheter/effekten-avtar-etter-90-dager/74739419?fbclid=IwAR2H-X75kzvs6wgOgSHabXt08tYWUjRZ1Hso2VnZTPgoYO0kB7XXMLlNoSg
Symptomene på Omicron varianten er ekstremt milde forteller legen som fant virus varianten: “The doctor who discovered Omicron, Dr Angelique Coetzee, chair of the South African Medical Association says symptoms from the variant are “extremely mild” and has accused the UK of “panicking unnecessarily”. “What we are seeing clinically in south Africa, and remember I’m at the epicentre – that’s where I’m practising – it’s extremely mild. For us, that’s mild cases.” https://www.standard.co.uk/news/uk/omicron-symptoms-mild-doctor-angelique-coetzee-b968715.html?fbclid=IwAR0cGeqbaXu3M_4gzskSVVIhCPbJNvt8a5TjuFkrkHMQy5_9jKbpiEYLBUU
Hvordan i all verden kan man gi en fjerde dose når det umulig kan ha blitt testet kort eller langtidsvirkninger av den? Eller det snakk om enda en dose av en av “vaksinene” man allerede har fått?
 
“Denne uken tilbys nyretransplanterte fjerde dose koronavaksine i en studie som organiseres fra Oslo Universitetssykehus. Dette er en pasientgruppe der man ser tydelig effekt av revaksinering og med svært stor risiko for alvorlig koronasykdom.” https://www.ms.no/nyheter/informasjon-om-fjerde-dose-koronavaksine?fbclid=IwAR3RK5werwBREsp0Lllny293N82ZKkdOSzFrxT4tKntTBRva4NJd2lX79U0

 

 

Hvem tror du på, Redaktør for det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal, eller Steinar Madsen, en av dem som sto bak svineinfluensavaksine skandalen her i Norge, og som er motstander av all kritisk tenking mot vaksineindustrien? https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

Når Madsen sier at han ikke skjønner hva Doshi vil fram til, og Madsen kommer med en ordsalat ut av en annen verden i et forsøk på å dekke over sin egen inkompetanse, så er det mildt sagt skremmende. Madsen er overhodet ikke kritisk til “vaksinene”, han agerer som om han skullle vært ansatt av Pfizer.

Steinar Madsen vet altså ikke hvor Doshi henter tallene sine fra, enda dette ettertrykkelig er nedskrevet i Doshi sin presentasjon i videoen det linkes til i Dagbladet sin artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/refser-vaksinekritisk-redaktor—total-avsporing/74688087?fbclid=IwAR3P56v-I-rklKkB-sFaQkHW1l5hwfp9gqUlSET2W_ZVJn8lllcTzR_FZk4. At Madsen ikke har kjennskap til disse tallene bør få enhver til å tenke.

Her har altså Doshi, som er spesialist i nettopp å vurdere vitenskapelige data, påpekt at Pfizers og Modernas egne forsøksstudier viser at den totale dødeligheten ikke var lavere hos den vaksinerte gruppen. Men dette kjenner altså ikke Madsen til, og påstår at Doshi sier at vaksinen ikke virker. Det har Doshi aldri sagt, annet enn å oppfordre til kritisk tenkning.

Er det ikke passe relevant med litt kritisk tenkning før man setter i gang tidenes massevaksinasjon? Dersom Pfizer og Modernas egne forsøksstudier viser at den totale dødeligheten var lik eller endog høyere i den vaksinerte gruppa, så bør egentlig hele programmet stanses øyeblikkelig inntil man har undersøkt saken nærmere.

Og det sier jo også sitt når Madsen avslutter det hele med: “- I ytterste konsekvens vil jeg si at Doshi nesten opptrådte som en populist.” I Store norske leksikon kan vi lese at «populisme er en betegnelse på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Medlemmene av «eliten» vil imidlertid bruke ordet i en negativ betydning, gjerne som et synonym til billig retorikk. https://snl.no/populisme

 

Det er ikke lenge siden at man var fullvaksinert med to doser, nå er plutselig ikke det nok, og man vet ikke en gang noe om effekten av en tredje dose. Og vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte, dvs at uansett hva slags forhåndsregler man tar så kan man smitte.Hva slags test bruker man for å finne ut om det er vaksinerte eller uvaksinerte som smitter?

 

“Fullvaksinasjon reduserer, men fjerner på ingen måte risikoen for smittespredning i husholdninger, viser en ny studie publisert i anerkjente Lancet Infectious Diseases.

Studien fulgte 205 nærkontakter til personer i husholdninger som hadde testet positivt for deltavarianten av coronaviruset.

De fleste av nærkontaktene (62 prosent) var dobbeltvaksinerte, 19 prosent hadde fått én vaksinedose, og 19 prosent var uvaksinerte.

Nærkontaktene testet seg daglig for corononavirusinfeksjon i 14-20 dager.” https://www.dagbladet.no/nyheter/sa-mange-fullvaksinerte-blir-smittet/74571986

 

“Det er imidlertid grunn til å være bekymret over at mye av smitten tilsynelatende blir distribuert av fullvaksinerte voksne, sier Claudi.” https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/foreldre-kan-fortsatt-ga-pa-jobb-nar-barna-er-koronasmittet/s/12-95-3424200227?fbclid=IwAR0odpWn_3_Fli6VjrZorg-EEeXmfHwPes688G-TxEkPs0LhPsRBENTTsXY#Echobox=1635913370

 

“– Det er mange som er innlagt på sykehus nå. Kunne de blitt reddet dersom dere hadde tilbudt dem en tredje dose tidligere? – Det er vanskelig å si, for så enkelt er det ikke, sier han Han viser til at FHI «ikke vet veldig mye om effekten av en oppfriskningsdose» ennå. – Vi vet at det har effekt, men hvor stor og langvarig den er, det vet vi ikke nok om, sier overlegen.” https://www.tv2.no/nyheter/14367182/?fbclid=IwAR0KgyXOq9g6AlEaTqRXFhrLPmeEJBbUGdE1g8VyvrDNWVs_XM3nZlDYpK4

 

“Lokale coronapass skal brukes for å åpne opp, og er ikke et smittereduserende tiltak, ifølge FHI, som har liten tro på at coronapasset har effekt på smitten.”
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/11/21/195803523/fhi-coronapass-har-liten-effekt-pa-smitten?fbclid=IwAR1b1Fei2BSeeymY9k7tgYGlnVFdEF2hRcYPRK_wjY2b5hCqYjWFK5GIjMs

 

 

“EU har torsdag foreslått en ny grense for hvor lenge coronavaksinasjonen er gyldig for innreise til unionen. Det melder Reuters.
 Grensen de foreslår, er ni måneder. Det vil si at om man er fullvaksinert for ni måneder siden og ikke har tatt en ny vaksinedose, en såkalt boosterdose, så vil ikke vaksinasjonsbeviset være gyldig for innreise til EU.
Dermed foreslår de også at folk tar en boosterdose før ni måneder er gått fra man ble fullvaksinert, for at coronapasset fortsatt skal være gyldig.”

 

 

— Mannen i 70årene som døde hadde fått tre vaksinedoser: – Ingen garantierhttps://www.oa.no/mannen-i-70-arene-som-dode-hadde-fatt-tre-vaksinedoser-ingen-garantier/s/5-35-1440481

 

 

– For covid-smitten har håndvask veldig liten effekt, med mindre man hoster rett i hendene og er i direkte berøring med en annen rett etterpå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/47xoOg/nakstad-om-coronasmitte-haandvask-har-veldig-liten-effekt

 

Fra 9/1-21 “Vaksinene er ikke testet ut på barn, og vil heller ikke tilbys til barn.” “Friske personer under 45 år er ikke omtalt i prioriteringen, og vil derfor ikke få tilbud på kort sikt.” “Jeg har testet positivt tidligere. Trenger jeg å vaksinere meg? Grødeland: Du vil da allerede ha dannet gode immunresponser gjennom selve virusinfeksjonen, så det vil i utgangspunktet ikke være nødvendig med vaksinering.” https://www.nettavisen.no/nyheter/sporsmalene-du-kanskje-ikke-har-turt-a-stille-om-koronavaksiner/s/12-95-3424071061

 

Vaksinerådgiver sier opp. “Efter syv måneder som rådgiver i vaccinespørgsmål i Sundhedsstyrelsen har Lone Graff Stensballe sagt sin stilling op.” “Kritik af myndighedsanbefalinger:

Mens Lone Graff Stensballe var ansat som rådgiver for Sundhedsstyrelsen, har hun kritiseret, at danske myndigheder allerede i foråret anbefalede corona-vaccination af raske børn og unge under 18 år. Kritikken af myndighedernes beslutninger er blandt andet sket i Politiken.

”Jeg forstår faktisk ikke, hvordan corona-vacciner er endt som massetilbud til unge under 18 år og de unge voksne, som ikke er kronisk syge. Vi har jo god kontrol med epidemien, og virus forsvinder sandsynligvis ikke, så hvorfor ikke bare vente med de unge og unge voksne, til vi ved, om smittespredningen overhovedet er et problem til efteråret måske,” sagde hun blandt andet til avisen i maj.

Lone Graff Stensballe er speciallæge i pædiatri, ekspert i infektionspædiatri og professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi.” https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/vaccineraadgiver-i-sundhedsstyrelsen-har-sagt-op?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-sundhed-343&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_medium=e-mail&utm_&fbclid=IwAR0MEK9zJV0DRxrkuDABa7dR03g0PcXw-r45ObgLsdW1HBC-lyiYJpoxi5A

 

Dagens IQ test: “– Det er mange som er innlagt på sykehus nå. Kunne de blitt reddet dersom dere hadde tilbudt dem en tredje dose tidligere? – Det er vanskelig å si, for så enkelt er det ikke, sier han Han viser til at FHI «ikke vet veldig mye om effekten av en oppfriskningsdose» ennå. – Vi vet at det har effekt, men hvor stor og langvarig den er, det vet vi ikke nok om, sier overlegen.” https://www.tv2.no/nyheter/14367182/?fbclid=IwAR2RU5om-a2HrpDypTxSkbvZQp7RLbvYdwuTxaJ3n2ZZMkJBouX8kCy5Gc0

 

Man blir ofte møtt med utsagn som fks: “MRNA-vaksiner er ikke noe nytt, det har vært i bruk i flere tiår.” Eller: “ingen vaksiner har vært så godt utprøvd som koronavaksinene” osv .. Vel, her er en sak som avkler det meste gitt..:

“Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, synes det er vanskelig å forutsi hvordan pandemien vil prege landet vårt de neste månedene og fram mot jul. – Det er så mye vi ikke vet om dette viruset.

Vi visste for eksempel ikke at vaksinene ikke skulle virke evig. Nå vet vi ikke hvor mye smitte det faktisk er i samfunnet, og vi vet ikke hvordan viruset vil bevege seg videre, ser Olsvik. – Vi har heller ingen anelse om hvor mange bølger det vil bli, sier han og legger til: –

Vi vet rett og slett ikke hva som vil skje…” “- Det overrasker meg, og vi vet ikke helt hva som er årsaken til det – men det er første gang vi bruker mRNA-vaksinene, så det er mindre kunnskap om den enn andre vaksiner, sier han.” “- Jeg er spent på fravær og sykelighet, og jeg er spent på hvordan coronaen utvikler seg.

Der er det nye faser hele tiden. Vi er i en situasjon der store deler av befolkningen er vaksinert, men hvor godt beskyttet vi faktisk er får vi først svar på etter hvert.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bekymret-for-redusert-vaksineeffekt/74512774?fbclid=IwAR0K8Vthncfkx9U407Oaagn9v0KEc1jmVAiJhzNgGsulfM6JqgC8JkwlyjQ

 

Ingen logikk brist ute å går her? (les begge linkene): “Om barna dine blir koronasmittet kan du fortsatt leve som normalt og gå på jobb, så lenge du er vaksinert og symptomfri.” https://bodo.kommune.no/aktuelt/siste-om-smittesituasjonen-i-bodo-article5047-910.html

 

 

«Nordea suspenderer analytikere etter coronakritisk rapport Nordea trakk tilbake en kontroversiell rapport der senioranalytikere stilte spørsmål ved effekten av coronavaksinene, og dro sammenligninger med Hitlers regime. Nå er begge suspendert av storbanken. Nordea bekrefter at de har suspendert de to senioranalytikere, etter at banken onsdag trakk tilbake den kontroversielle rapporten ført i pennen av de to. I analysen stiller forfatterne, sjefanalytiker Martin Enlund og sjefstrateg Andreas Steno Larsen, blant annet spørsmålstegn ved coronavaksinens effektivitet, offisielle smittetall og refererer til Nürnbergprosessen. Nå er det suspendert.» https://e24.no/naeringsliv/i/x8Vw7G/nordea-gir-analytikere-skriveforbud-etter-coronakritisk-rapport?fbclid=IwAR1Q4LyaSVrJzTkx0yYIEKI20QyPhHW99arlwaZytWB_7Kc-vtZpynMiexo

 

Lånt kommentar:

Nå skal de ta de aller minste… VG skriver i dag om at FDA godkjenner vaksiner til de aller minste mot C-19, og at det er ett “uavhengig ekspertpanel” som har vurdert dette. Jeg spør hvordan er det mulig for noen som helst å vurdere dette NÅ, når man samtidig fra Reuters kan lese følgende:

The drugmakers said they expect initial clinical trial data on the vaccine’s use in children — aged 2 to less than 5 years, and 6 months to less than 2 years — is expected in the fourth quarter this year or early first quarter of 2022.

De mangler jo vurderingsgrunnlaget, så hvordan kan man mene at fordelene oppveier ulempene, når man ikke har noe å forholde seg til? De data er altså ikke engang klare på dette tidspunkt, så her blir hele tidslinjen gal, der man trekker konklusjonene før man har sett grunnlaget.

Det er pent sagt skremmende å se hvordan man her turer frem, og jeg skulle også gjerne sett hva slags fordeler man hevder er tilstede for små barn som selv ikke har noen risiko fra C-19, ved å la se injisere med noe vi allerede vet har drept og lemlestet mer an summen av alle vaksiner siste 30 år, og der “beskyttelsen” i beste fall viser seg å være av noen ukers varighet.

Men igjen, man har ikke engang produsentenes kliniske forsøk som grunnlag, så hva er vurderingene basert på? Reuters omtale, som avslører vanviddet. https://www.reuters.com/world/us/us-buys-50-mln-pfizerbiontech-covid-19-vaccine-doses-kids-2021-10-28/ VGs omtale https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/x85W1R/amerikansk-ekspertpanel-anbefaler-pfizer-vaksinen-for-barn

 

Har du opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen? Eller er du kanskje helsepersonell og har kjennskap til problematikken? Ta kontakt med TV 2s journalister på mail: [email protected]. https://www.tv2.no/nyheter/14328473/?fbclid=IwAR2dDOe24uTliyQY6NrKJrmrGU7UN1NI3_2TREnvn5JCPyGtuai2JJgbh3s

 

 

“D-dimer dannes ved at kryssbundet fibrin brytes ned. Forhøyede D-dimernivåer er et uspesifikt funn som kan sees ved tilstander som infeksjon, traume, graviditet, kreftsykdom, forbrukskoagulopati og etter operasjoner. D-dimer har derimot en høy negativ prediktiv verdi, dvs. at normale konsentrasjoner utelukker med mer enn 90 % sannsynlighet dyp venetrombose hos ambulante pasienter med kliniske symptomer på trombose (5).

I de aktuelle tilfellene var D-dimernivået ikke forhøyet, og diagnosen dyp venetrombose ble stilt ved ultralydundersøkelse. Begge pasientene hadde lav Wells-skår, hvilket innebærer at de ifølge retningslinjer (6) ikke skulle vært henvist til ultralyd. De fleste flytskjemaer for pasienter med dyp venetrombose ville anbefalt hjemsending uten behandling.

Sannsynligvis ville de to pasientene gått udiagnostisert dersom de ikke selv var leger og kunne be en kollega utføre ultralydundersøkelse. Det er tankevekkende. Trolig bør symptomer på trombose i etterkant av vaksinering følges opp noe tettere enn det vanlige rutiner tilsier.

I en situasjon der det pågår omfattende vaksinering med nye vaksiner, er det avgjørende at både pasienter og leger er årvåkne. Mistenkte nye, uventede eller alvorlige bivirkninger må meldes.” https://tidsskriftet.no/2021/04/kort-kasuistikk/dyp-venetrombose-mer-enn-uker-etter-vaksinering-mot-covid-19?fbclid=IwAR2acQ2TkJXI-uBhgWZKx9Fv3C1I3PaSnpNB8BkBDhkroGscFco7SDuFUq4

 

 

“Overlege Sigurd Hortemo forteller til Dagbladet at Legemiddelverket har mottatt 221 meldinger om langvarig hodepine etter vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Nå skal Folkehelseinstituttet se nærmere på problemstillingen i sine kohortstudier, ifølge Hortemo.” https://www.dagbladet.no/nyheter/far-meldinger-om-langvarige-plager/74430465?fbclid=IwAR3tRwcZz11cA2B9D4Mrx0BV2n2TL6uGDvhmsnrvN0rhYOt6Y9_sVVTDD90

 

De færreste merker koronaviruset to til tre måneder etter et mildt sykdomsforløp. De aller fleste trenger ikke frykte senvirkninger. Det viser tre store norske studier. https://www.aftenposten.no/norge/i/eKAWQ9/norsk-studie-med-2-millioner-personer-de-fleste-faar-ikke-senvirkninge

For de aller fleste som ikke har vært innlagt på sykehus etter å ha blitt koronasmittet, går virussykdommen fort over, viser en norsk studie. https://forskning.no/covid19-ntb-sykdommer/fa-far-senvirkninger-av-covid-19/1872883

 

Få får senvirkninger av covid 19 https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/06/09/norsk-studie-fa-far-senvirkninger-av-covid-19/

 

 

“Opp mot 70 prosent av hele den norske befolkning har nå fått to doser med koronavaksine. Dette til tross, smitten øker i samfunnet.

– Vi ser antydning til at de som ble fullvaksinert for mer enn seks måneder siden (de eldste) nå er blant de smittede som legges inn på sykehus, skriver kommuneoverlege Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen i sin risikovurdering.

– Vi ser også at fullvaksinert helsepersonell smittes, og smitter videre, legger hun til.

Alle over 65 år blir nå tilbudt en 3. dose, mens det for resten av befolkningen ikke foreløpig er aktuelt med en boosterdose.

FHI vurderer imidlertid om helsepersonell skal få en 3. dose.

Trenden snur nå i Norge. Smittetrykket har økt betraktelig de siste par ukene, også i Telemark.

– Vi ser at fylket har en «sannsynlig økende» smittetrend, med smittetrykk økt fra 56 til 64 per 100 000 siste 14 dager. Hovedårsaken til denne økningen ser ut til å ligge i økt smittetrykk i noen små kommuner. Skien kommune har dog fremdeles fallende smittetrykk. Vi ser samsvarende med dette at trenden fremdeles vurderes som «sannsynlig synkende» for vår kommune.

I alt ble det registrert seks nye smittetilfeller i Skien forrige uke. I Bamble ble det imidlertid registrert et stort smitteutbrudd i etterkant av en begravelse;

Etter halvannet år med lokale tiltak og liten sosial kontakt, forventer nå kommuneoverlegen økning i tilfeller av andre smittsomme sykdommer.

– Som vi ser, er det nå en økende forekomst av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 både på landsbasis og i Skien kommune. Skien har aktuelt ikke den økningen i smittetrykk som flere andre kommuner i fylket og på landsbasis, men vi må være forberedt på at en økning i smitte kan komme også til Skien.

Forrige uke startet kommunen opp influensavaksinering for eldre og personer i risikogruppene. Kommunen opplyser at det har vært stor pågang.

– Vi er nå over i «normal hverdag med økt beredskap» og de aller fleste smittebegrensende tiltak som ble iverksatt i forbindelse med covid-19 pandemien, er nå tatt bort. Dette vil vi forvente medfører økt spredning av smittsomme sykdommer igjen, og fordi restriksjonene vi har levd med gjennom pandemien til nå har medført lite sykdomsbyrde av øvrige smittsomme sykdommer, antas befolkningen å ha lavere immunitet mot disse øvrige sykdommene denne vintersesongen. https://www.ta.no/kommuneoverlegen-vi-ser-at-fullvaksinert-helsepersonell-smittes-og-smitter-videre/s/5-50-1252769?fbclid=IwAR02vuEU4be2AGaaGYcwexKFO1Y_9G95BIK0uLOdjAMv1cdSkcZ7mEhGNos

 

Hvem tror du på, Redaktør for det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal, eller Steinar Madsen

https://www.dagbladet.no/nyheter/refser-vaksinekritisk-redaktor—total-avsporing/74688087?fbclid=IwAR3P56v-I-rklKkB-sFaQkHW1l5hwfp9gqUlSET2W_ZVJn8lllcTzR_FZk4

 

Hvorfor i all verden stilles det ikke noen kritiske spørsmål til vaksine produsentene?

“Resultatene er nedslående. I 87 prosent av tilfellene var legemiddelfirmaet med på å bestemme utformingen av studiene på nye medisiner, vaksiner og utstyr. I 73 prosent av studiene var ansatte i legemiddelfirmaet med på å analysere dataene.

De ansatte i legemiddelfirmaet var med på å skrive ut resultatene i 84 prosent av de 200 studiene, men sto ofte ikke som medforfattere på de vitenskapelige artiklene.
Forenklet blir det som om et oljeselskap gir et oppdrag til forskere på ulike institutter. De skal undersøke effekter på folk, dyr og miljø et sted oljeselskapet vil bore.

Forskerne intervjuer folkene på stedet og analyserer naturen og dyrelivet. Så blir dataene sendt til oljeselskapet, der de ansatte analyserer og tolker informasjonen, og deretter skriver en vitenskapelig artikkel som forskerne setter navnet sitt på.”
https://www.aftenposten.no/viten/i/rL2EJ8/legemiddelindustrien-er-dypt-involvert-i-studiene-de-betaler-for-nin?fbclid=IwAR0s_2LZLN3tkIDfq7e33Uj_8EiyjCS3r_SR_P1kUL0ANV07XYGDZrb7FV4

 

 

I Waterford i Irland er 99,7 prosent fullvaksinerte https://www.irishexaminer.com/news/arid-40704104.html
samtidig som de har høyest antall covid smittede i landet. Man vet ikke årsaken til det, men det har selvfølgelig ingenting med de eksperimentelle vaksinene å gjøre.
“Waterford city GP Niall McNamara said there did not appear to be any one single reason why the county has the highest incidence of Covid-19 in the country at preset.” https://www.irishexaminer.com/news/arid-40704104.html?fbclid=IwAR2zu83kDWUyn-P0uiE8MSLiPz97h2MDfd9tq8Lfa1ONeS6B3g3t3F1vWzw
De er alle fullvaksinerte, men det blir anbefalt at de får en tredje dose. Hvorfor stiller man ikke spørsmål om dette kan ha noe med de eksperimentelle vaksinene å gjøre?
“Alle ni som torsdag er lagt inn på Bærum sykehus, er fullvaksinerte, skriver Budstikka. Alle de innlagte er eldre. En av dem er innlagt på intensivavdelinga.
Sykehusdirektøren mener nå at tredje dose bør framskyndes for eldre. For flere av dem kan bli ganske syke til tross for at de er fullvaksinert.” https://www.nrk.no/osloogviken/alle-innlagte-vaksinerte-1.15697553?fbclid=IwAR2Pwh7sGlwxpVtnkl4F3dt3v3Q_s2D_MFgirf5vPzJSxhXiTqcIfOWLQuA
Amishene smittet hverandre med covid 19 for å få naturlig imunitet og i mai 2020 gikk sanfunnet tilbake til normalen.

“Funnene ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature. Gjennom beinmargsprøver har forskere ved Washington University i St. Louis i USA studert immunresponsen hos personer som har hatt koronainfeksjon med mildt sykdomsforløp. Studien viste at mange av deltakerne utviklet en type B-celler kalt «langlivede plasmaceller». Disse immuncellene kan leve i beinmargen i mange år hvor de jevnt produserer antistoffer som kjenner igjen SARS-CoV-2, viruset som forårsaker covid-19.

Det som gjør denne studien så unik er at beinmargsprøver ikke er lett å få tak i. Det vanligste er å måle antistoffer i blod, men her har forskerne også funnet disse immuncellene som fortsetter å lage antistoffer i lang tid etter infeksjon.

Stipendiat Lena Hansen ved Influensasenteret UiB bidro i arbeidet til denne studien da hun i fjor bodde i USA og jobbet hos biveileder Ali Ellebedy på universitetet i St. Louis.

Hun sier resultatene er veldig gode nyheter.

 – Dette betyr at vi kan ha antistoffer i blodet mange år etter infeksjonen, som kan forhindre at man blir smittet på nytt, sier Hansen.” https://www.uib.no/pandemi/145529/ny-studie-viser-langvarig-beskyttelse-etter-koronainfeksjon

“Det er data fra den svenske Community-studien som viser stor nedgang i antistoffer sju måneder etter vaksinering mot SARS CoV2.
Denne studien pågår på Danderyds Sjukhus, like utenfor Stockholm. Her tas det hver fjerde måned antistoffprøver av ansatte. De aller fleste av dem er vaksinert.” https://sykepleien.no/2021/09/ny-studie-markant-nedgang-av-antistoffer-7-maneder-etter-koronavaksine

 

 

En far forsøker å beskytte datteren sin mot å bli tvangstestet. Poltiet river henne ut av armene hans og holder ham nede ved å trykke kneet på hodet hans mens helsearbeiderne tvangstester datteren hans. https://www.facebook.com/marietherese.lambela.3/videos/1138796619863767

 

Politiet i Australia peppersprayer en tolvåring fordi hun ikke har på seg munnbind, for så og arrestere henne. Det er minst ti politmenn og kvinner som er med på dette, og en av politimennene har ikke på seg munnbind. Vennene til jenta forsøker så godt de kan å forsvare henne. Hvor er de voksne som burde ha grepet inn? Dette er uten tvil tiden da de feigeste av de feige viser sitt sanne ansikt. I en normal verden så burde jo dette provosert det australske folk slik at de gikk ut i gatene i miliontall for å få en stopp på dette, men det ser ikke ut til å affisere dem det minste at barna deres blir utsett for grove overgrep av en poltietatat som oppførere seg mye mere som gestapo en et politi som skal beskytte folket. https://www.bitchute.com/video/oILEomovmtDu/?fbclid=IwAR36nnW486lI80qb50pQuEiMzbTl5D1hfezcP8uUH1uuZ0lYbVRT20F-vn4

 

 

I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves. Dette kalles betinget godkjenning. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning?fbclid=IwAR3PRIVRrcQ68KyMlyDNZbU76EQxvfyFSORpxpjltHcmM9ZRAla5sjX5PYs

 

 

“Frank Ståle Myrmel – til daglig bare kalt Ståle – jobber som elektriker hos Nilsen Elektro AS i Grønligata i Horten. Han fikk sin første dose av koronavaksinen 16. juni, bare få dager før han skulle ut i ferie.

– Jeg merket ikke noe spesielt før nærmere månedsskiftet. Da fikk jeg vondt i halsen, eller snarere et sted i nærheten av halsgropa. Det begynte å stråle utover i skuldrene, verst på venstre side. Samtidig fikk jeg veldig muskelverk, og vondt i leddene. Jeg kjente det i skuldrene, albuene, håndleddene og knærne, forteller 58-åringen.

For i det hele tatt å klare å sove, måtte han ta maks dose av både Ibux og Paracet. Bare da klarte han å finne en stilling som det gikk an å slappe av i.

– Jeg har hatt noen skader i løpet av et langt liv, men aldri hatt så vondt som jeg hadde da dette oppsto, legger han til.

Etter 14 dager begynte feberen å stige. Han var slapp og orket ingenting.

– Jeg forsøkte å få time hos fastlegen min, men på grunn av ferieavvikling gikk ikke det. Kona mi jobber i hjemmesykepleien, så gjennom henne fikk jeg tatt en CRP-test. Den var veldig høy.

CRP er en blodprøve som brukes for å avdekke om det er betennelse eller infeksjon i kroppen.

Ståle oppsøkte legevakta, men ble sendt hjem igjen. De fant ikke noe galt.

I mellomtida var fastlegen tilbake fra ferie. Siden Ståle hadde beskrevet noen av plagene som «vondt i halsen», ble det en telefonkonsultasjon.

– Fastlegen sendte meg for å ta en koronatest med legeundersøkelse, og det var da jeg ble sendt på sykehuset med ambulanse, forteller Myrmel.

Så ble han sendt hjem igjen i noen dager. Et nytt besøk på fastlegens kontor viste at CRP-prøven nå var oppe i over 100.

– Da ble jeg lagt inn på sykehuset. I løpet av oppholdet kom CRP-prøvene opp i over 150, forteller Ståle.

Han tilbrakte fem dager som pasient på Sykehuset i Vestfold. I løpet av den tida var han gjennom seks koronatester, seks EKG-tester og ultralydundersøkelse.

– Jeg hadde gått i 14 dager med høy feber og høy CRP. I løpet av sykehusoppholdet begynte feberen og synke, men de slet med å finne ut hva slags infeksjon jeg hadde. Til sist var det en dyktig hjertelege som forsto at det dreide seg om perikarditt – det som også kalles betennelse i hjerteposen. Og han så ingen annen mulig sammenheng enn at jeg måtte ha fått det som følge av vaksinen.

Det var tanker Ståle hadde rukket å tenke selv. Han hadde googlet symptomene, men syntes det var vanskelig å finne informasjon. Men på BioNTech / Pfizer sto det noe om en sjelden bivirkning som kunne forårsake sykdom som lignet litt på det han selv opplevde.

– Nå har jo mediene satt søkelys på det med betennelse i hjerteposen som en bivirkning av denne vaksinen, men jeg synes beskrivelsen av symptomene som er blitt gitt, er for diffus. Det snakkes mest om «brystsmerter», og da tenker nok folk flest at det kjennes som å ha vondt i hjertet. At halsgropa faktisk også er en del av brystregionen, tror jeg ikke mange er klar over.

Ståle er hjemme igjen nå, men fortsatt svært slapp. Feberen kommer og går. Særlig merker han det hvis han forsøker å foreta seg noe mer enn bare å slappe av, som doktoren faktisk har gitt ham beskjed om å gjøre.

– Jeg fikk beskjed om ikke å trene, ler han. – Det er bare å glemme, uansett. Jeg har ikke krefter til det. Hvis jeg prøver å gjøre noe særlig, får jeg feber igjen. Nå får jeg medisiner som skal ta betennelsen, og medisiner mot smertene, samtidig som jeg får et medikament som skal forhindre magesår. Jeg skal gå på disse medisinene ut oktober. Det er bare å ta tida til hjelp. https://www.ta.no/stale-ble-alvorlig-syk-av-koronavaksinen-likevel-utelukker-han-ikke-dose-2/s/5-50-1209673?fbclid=IwAR2WJ0QYUkHuBe6Suw4gQ2vL3kjqO_H52LK-3S-mzi4dXKqRt4k9vqlHNcY

 

 

“Arvid Jacobsen føler helsevesenet ikke tar han på alvor. Etter den andre koronovaksinen har han levd i et smertehelvete.
 
To dager etter at Arvid Jacobsen fikk satt sin andre koronavaksine startet et smertehelvete. Beina hovnet opp, de ble smertefulle og brennende – og håret begynte å falle av. I tillegg begynte huden å flasse og klø.
 
Overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo, sier historien til Jacobsen gjør inntrykk, og at alle som opplever plagsomme bivirkninger etter vaksinedugnaden, fortjener å bli tatt på alvor.
 
Jacobsen fikk satt sin første dose Pfizer-vaksine på Notodden 22. april. Etter et par dager kjente han litt kløe og fikk noen flammende flekker på kroppen. Han tenkte at dette var en reaksjon på vaksinen, og etter hvert ga det seg. Men etter at han satte den andre dosen, 3. juni, eksploderte det i kroppen – og det slo ut for fullt etter tre til fire dager.
 
Han fikk utslett i panna, begynte å miste håret og beina hovnet kraftig opp. Han fikk intense stikkende smerter, og huden sprakk opp på både bein og armer.
 
– Jeg regnet med at det ville gi seg, men etter noen dager dro jeg på legevakta. Der fikk jeg høre at jeg måtte komme tilbake dagen etter og bestille time hos lege. Men det var ikke så enkelt, for jeg hadde min fastlege på Vikersund.
 
Med de smertene og plagene jeg hadde mente jeg dette kvalifiserte til øyeblikkelig hjelp, og til slutt kom jeg inn til en turnuslege. Der fikk jeg voltaren og et kløstillende middel, og det ble bestilt time hos hudlege i Porsgrunn.
 
Der var jeg onsdag i forrige uke – nesten to måneder etter at jeg var hos allmennlegen, sier Jacobsen, som synes det er rart at ting tar så lang tid når det var så klare tegn på at dette hadde med vaksinen å gjøre.
 
Hudlegen i Porsgrunn tok imidlertid bilder som skulle meldes inn – som det Jacobsen håper er mistenkte bivirkninger av vaksinen. Nå har han vært og tatt blodprøver, og har fått ny time hos lege midt i august. Fra hudlegen har han ikke hørt noe mer.
 
– Jeg føler ikke at jeg har blitt tatt helt på alvor av legene jeg har vært hos. Jeg trodde helsevesenet ville være ekstra oppmerksomme når noen kom med så tydelige reaksjoner rett etter at koronavaksinen var satt. Spesielt med tanke på at vi vet så lite om bivirkningene av dem.
 
For meg har dette gått skikkelig på psyken. Jeg har hatt mange søvnløse og smertefulle netter. I tillegg til smertene har jeg også kjempet en kamp mot Helfo-systemet i håp om å få meg en fastlege her på Notodden.
 
Jeg synes det er skummelt at byråkratiet ikke klarer å vise skjønn, men dekker seg hele tiden bak at de må følge et regelverk – og at alt er et politisk spørsmål. Jeg har en følelse av å spytte i motvind for tiden, sier Jacobsen og er helt klar på at det for hans del er uaktuelt å ta en eventuell tredje dose med Pfizer-vaksine.
 
Medisinene han har mottatt har bare hatt minimal virkning til nå.
 
Overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo sier det gjør inntrykk å høre Jacobsens historie – men at det er vanskelig å kommentere enkelttilfeller i media.
 
– Nå er det viktigste at Jacobsen får hjelp av helsetjenesten med plagene han har. I tillegg er det viktig at legene melder fra ved mistanke om nye og uventede bivirkninger. Dersom plagene ikke allerede er ført opp som bivirkning i preparatomtalen, har legene plikt til å melde, sier Hortemo.”
“Overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk bekrefter at det ikke finnes noe støtteapparat for de som opplever bivirkninger etter vaksinering. Hortemo forteller at Legemiddelverket har fått meldinger om plager som har vart i flere uker etter vaksinering. Mange av disse meldingene gjelder langvarig tretthet og hodepine.
Etter to doser av Pfizer vaksinen sliter Yusela Del Carmen Gjæringen (41) fremdeles med bivirkninger nesten to måneder etter hun fikk siste dose. 29. april fikk Gjæringen sin første dose. Noen dager senere følte hun seg svimmel og uvel når hun løftet på barna i barnehagen der hun jobber. Etter legens råd gikk hun hjem. Hjemme målte hun feber på over 40. Etter en kort sykemelding var hun tilbake i jobb, men Yusela var fremdeles slapp, trøtt og kraftløs.
8. juni fikk hun andre dose. Det er en dato jeg aldri glemmer. Jeg kjente en svie i det jeg fikk vaksinen. Det var helt ulikt første gangen, På jobb var det en som skulle si god helg og klappet meg på armen. Det gjorde ekstremt vondt. Jeg tenkte allikevel det ville gå over, jeg hadde jo vondt sist også. Jeg hovnet opp i armen og mellom skulderen og brystet, og fikk utslett i området. Jeg fikk beskjed om at dette var noe som kunne skje etter at man hadde fått vaksinen.
Tilstanden er blitt behandlet med smertestillende og betennelsesdempende medikamenter og råd om å gå til fysioterapeut for å få hjelp med musklene i ansiktet. Hos fysioterapeuten fikk hun tips om å prøve lymfedrenasje. Drenasjen hjalp umiddelbart, men med en gang hun anstrenger seg, er hun tilbake til start. Hun har også prøvd kiropraktor. – Jeg prøver bare det som er, jeg vet ikke annet å gjøre. Yusela har allerede brukt flere tusen kroner på behandlinger.
– Jeg er redd. Redd fordi jeg ikke skjønner hva som skjer med kroppen min, og redd for at det ikke skal bli bedre. Beskjeden fra helsevesenet er at det går over. – Ja greit, men hva med her og nå? Det er halvannen måned siden helvete begynte. Smertene, angsten for hva som kan skje.
Jeg har gått fra å være en aktiv dame i full jobb som trener regelmessig, til å føle meg fullstendig funksjonshemmet og ensom fordi ingen kan hjelpe meg, sier tenåringsmoren til BA i et intervju som ble gjennomført i siste halvdel av juli. Nå et par uker senere sliter hun fremdeles med de samme plagene Hun har også vært innlagt på grunn av akutte og smertefulle symptomer og tap av førlighet. Utredningen har ennå ikke gitt nye svar.” https://www.ta.no/sliter-med-bivirkninger-etter-vaksinering-jeg-er-redd-fordi-jeg-ikke-vet-hva-som-skjer-med-kroppen-min/s/5-50-1204394?fbclid=IwAR08zEV3qdK6LLn788VM655j2Qnr3-pnY1Qw1Sg0PFVhW-U6oaerSszp52Q
Odd spiller Odin Bjørtoft (22) sliter med sykdom etter koronavaksinen. Sykdomsplagene har kommet og gått siden Bjørtuft tok andre dose med Pfizer -vaksinen for ca to uker siden. https://www.ta.no/har-fatt-store-problemer-etter-at-han-tok-koronavaksine-det-er-veldig-rart/s/5-50-1196284?&session=38ef1da0-fd0c-44ea-8011-9e1c40f5acf8&fbclid=IwAR38ghBaedQ9Z0bH1kA3HNkuT_tdcIuLxDYfABtGBVEHL5KFqqchXwEThMc
“Frygten for alvorlige bivirkninger eller blodpropper efter vaccination har ramt landets hospitaler. Flere og flere patienter opsøger dagligt landets skadestuer efter covid 19-vaccination, og de mange henvendelser skaber lange ventetider på akutmodtagelserne. Det skriver Berlingske. Avisen fremhæver Herlev-Gentofte Hospital, som efter vaccineudrulningen har fået henvist mellem 240 og 270 patienter om måneden, der frygter at have fået en blodprop i perioden efter deres vaccination.” https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hospitaler-under-pres-patienter-frygter-bivirkninger/8746087?fbclid=IwAR0665eEx2RbK8oi0O43D-tD_1to0yYUN0AQBl60eD4d67xPVCaSTaRY2qs
“Aateigen sier hun hadde fått høre at vaksinen kunne påvirke syklusen. Fordi hun er så vant med mellomblødninger, tenkte hun ikke at det denne gangen var vaksinen som var «roten til all ondskap», som hun kaller det. Etter to uker var det uungåelig å tenke tanken.
– Da jeg spurte på Instagram om andre har opplevd noe lignende, fikk jeg over 120 svar fra jenter som opplevde endringer i syklus av noe slag.
Disse endringene inkluderte alt fra mer eller mindre smerter, sterkere eller svakere blødninger, til kvinner som ikke hadde blødd på lenge opplevde å blø igjen etter vaksinen. Noen fortalte om at de plutselig hadde fått menstruasjoner som varte i to uker hver måned siden de fikk sin vaksine i begynnelsen av året.
– Mange kvinner lever med dette opp til hver eneste dag. Blødninger og symptomene i forbindelse med vaksinene må uten tvil bli tatt mer på alvor, sier hun.
Legemiddelverket har lagt ut rapporter om bivirkninger som meldes inn i forbindelse med vaksinasjonen. Der står det at kvinner som rapporterer inn blødningsforandringer den siste tiden er på rundt 400. Aateigen har ingen tro på at dette er representative tall.
– Det er tall som ikke er representativt for situasjonen i det hele tatt. Det er vanskelig å få kvinner til å melde fra om bivirkninger fordi vi er vant til å blø og tenker at det går over.
Hun påpeker også risikoen for at mange velger å ikke melde inn, av ulike grunner. Enten fordi man ikke vet at det er en bivirkning eller at man kan melde det inn, eller at man ikke kobler forstyrrelsene man opplever til vaksinen.
Gynekolog, Kristin Offerdal, erfarer at flere kvinner vurderer om blødningsendringene de opplever skyldes koronavaksinen de har tatt. Flere har diskutert dette med venninner.
Offerdal innrømmer at dette er noe vi vet fint lite om – men hun er ikke i tvil om at det er viktig å undersøke dette tilstrekkelig.
– Jeg tenker dette er veldig interessant, og at det er viktig å undersøke slike påstander nøye og grundig. Om vaksinen skulle medføre blødningsforandringer, på hvilket plan skjer dette? Påvirkes hormonene, livmorslimhinnen eller blodsystemet?, spør Offerdal.
Hun har ikke inntrykk av at kvinnene hun møter er skeptiske til vaksinen, selv om de har spørsmål om bivirkninger. Offerdal sier at generelt har hun inntrykk av at kvinner som oppsøker spesialister er opptatte av sin egen helse og vil ha god helsehjelp.
En del av debatten rundt disse bivirkningene, har handlet om hvordan kvinnehelse generelt blir sett på og eventuelt avfeid.” https://www.kk.no/helse/bivirkninger-av-koronavaksinen—plutselig-blodde-jeg-hver-dag-i-15-dager/74070978?fbclid=IwAR11igq1lN-E31xWtKXWm-AczSuwKvoWZvrZlWWUPFPv_ZoMr6gSl8fTaVk
“Ifølge helsedepartementet er det vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna som skal brukes. Dette er de to koronavaksinene som benyttes i Finland og er godkjent for bruk på barn ned til 12 år.
 
Barn og unge i Finland kan selv ta avgjørelser knyttet til sin egen helse så snart de er vurdert til å være i stand til det, ifølge helsedepartementet.
 
Dersom foreldre ikke støtter en koronavaksinasjon, vil barnets evne til å ta en uavhengig beslutning bli vurdert av fagfolk i helsevesenet som skal diskutere og informere om mulige bivirkninger. Dermed kan barn vaksineres mot foreldrenes vilje.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/08/09/195778549/finland-starter-vaksinasjonen-av-12-aringer?fbclid=IwAR2RAdOP9VSHcixbwF9hCC6WQrbOGnIaOZHUD74mrJh2lwGjzgGlEjfs0DQ
“I en rasjonell verden ville man naturligvis stanset opp og spurt hva man holder på med. Her gjennomfører man massevaksinasjon med eksperimentelle vaksiner som er så risikable at produsenten ikke tør å ta noen form for ansvar for konsekvensene, og så får man svært mange alvorlige bivirkninger og dødsfall av vaksinene, men likevel kjører man på, like enøyd og fanatisk.
 
Og så viser det seg at vaksinene ikke hindrer ny smitte, og da kjører man på med mer av det som ikke virket tidligere – lockdown og masker. Dette skjer naturligvis fordi de som tjener milliarder av dollar på disse vaksinene har tatt over styringa av helsepolitikken.” https://steigan.no/2021/08/island-og-gibraltar-har-den-hoyeste-vaksinasjonsraten-i-verden-og-antall-covidtilfeller-gar-rett-til-vaers/?fbclid=IwAR254BCdij_yhkvyy2-OQlM6ZbMbMFEI9YJ_IV8lM1ntCwIDWH8hdLXZPao
“Statens legemiddelverk har fått 104 meldinger om tilfeller av betennelse i hjertet som bivirkning etter coronavaksinering i Norge.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/08/06/195778022/104-tilfeller-av-betennelse-i-hjertet-etter-coronavaksinering?fbclid=IwAR2M4TLc9_K7y09ND9YjkhrIF2rTQ5lfLN7hoJueYfPtBVAOlUu4VGdBQOg
Men artikkelen sier INGENTING om hva som er greia hvis dette vedvarer i mere enn 72 timer:
“– Cytokinene trigger en betennelsestilstand i vevet rundt injeksjonsstedet. Det er ufarlig og går over i løpet av 48–72 timer, forklarer Thomsen. Betennelsestilstanden – det kalles også inflammasjon – er kroppens helt normale og nyttige reaksjon på at noe fremmed har trengt seg inn.
Kroppen reagerer på betennelsen ved å gjøre rent. Det gjør den på samme måte som hvis man for eksempel får et sår. Kroppen frigjør kjemiske stoffer som fjerner fremmede mikroorganismer, for eksempel bakterier, slik at infeksjonen ikke sprer seg.
– Man skal faktisk være glad hvis man har vondt i armen etter vaksinen fordi det er et tegn på at kroppen reagerer som den skal, sier Thomsen. Men bør man så være bekymret hvis man ikke har smerter eller blir trøtt? Betyr det at kroppen ikke reagerer som den skal, og at vaksinen ikke virker?
– Nei, det skal ikke man være nervøs for. Det er en biologisk variasjon som betyr at noen mennesker reagerer mer enn andre. Men de overordnede prosessene som skjer i kroppen, vil være de samme uansett om man merker noe eller ikke, forteller han.
Og hvis du er en av dem som faller utmattet om på sofaen med en vond arm etter at du har blitt vaksinert, kan du altså berolige deg selv med at det er kroppens livsnødvendige rengjøringsteam som arbeider for fullt.” https://forskning.no/forebyggende-helse-medisin-menneskekroppen/hvorfor-far-man-vondt-i-armen-og-hvorfor-blir-noen-slitne-av-a-bli-vaksinert/1895029?fbclid=IwAR1jjZw7i9H72YHIBH_q684-wtt4-3PbpX_neRuIOIn2PcgTrTWUnlNSjdU
Enda mere skremselspropaganda for å få folk til å ta dose nr 2:
 
“I Bergen har de den siste tida sett en økning av smittetilfeller blant både førstegangsvaksinerte og personer med to doser. Smittevernoverlegen mener det er en risiko at personer med bare én dose har fått lettelser.”
Først var det frivillig å ta vaksinen og vi ser nå land begynner med tvang. Så skulle de som tok vaksine ikke bli smittet, nå dukker det ny informasjon opp at områder har fler vaksinerte som er smittet enn uvaksinerte.
 
Vi fikk vite at de som var vaksinerte ikke smitter andre og at trengte ikke å teste seg, nå er det stadig fler steder der vaksinerte smitter andre vaksinerte og uvaksinerte.
 
Da endres info igjen og man får høre at de vaksinerte kan smittes og spre smitte. Nå kommer stadig flere vaksinerte på sykehus. Hvor feilslått er hele denne vaksineringen på sikt? https://www.dagbladet.no/nyheter/risiko-med-lettelser-etter-n-dose/74092239?fbclid=IwAR16Ld-PVp03FLbCnoTbsMUxlJZkyUdO8YIGe3eZWWBrDwXydAaFbW4Ad8c
Enda flere bivirkninger fra Pfizer og moderna vaksinene:
 
“Til tross for massiv undertrykking av informasjon om skadevirkningene av vaksinene kommer det stadig nye sjokkerende meldinger. I Israel melder professor Zohar Habot-Wilner fra Tel Avivs Sourasky Medical Center om 23 tilfeller av sjeldne øyesjukdommer etter at folk er blitt vaksinert med Pfizers vaksine. Dette skriver Jerusalem Post.
 
Israel, som har en av de høyeste andelene vaksinerte i verden, har nå gjeninnført lockdown og masketvang for personer over 7 år. Det grønne vaksinepasset vil bli utvidet til å gjelde offentlige rom, inkludert kultur- og sportsarrangementer, treningssentre, restauranter og spisesteder, konferanser, turistattraksjoner og gudstjenester. Dette skriver Jerusalem Post.
 
Hvis vi har forstått det riktig betyr dette at folk skal tvinges til å ta vaksiner som kan gi dem alvorlige lidelser og som heller ikke hindrer dem fra å bli smittet eller alvorlig sjuke.
 
Regjeringa i Østerrike tillater vaksinering av barn, men en skolelege i Niederösterreich roper varsku, fordi hun ser at flere skolebarn har fått alvorlige bivirkninger etter vaksinering, inkludert hjertelidelser. I USA sier CDC at det er en forbindelse mellom sjelden hjertebetennelse og vaksiner blant unge mennesker. Dette gjelder for Pfizers og Modernas vaksiner.” https://steigan.no/2021/08/vaksinevirkninger-oyelidelser-i-israel-og-hjertesjukdom-blant-barn-i-osterrike/?fbclid=IwAR3nx94b3sDPInuByCArUOV9wU_8FxmbUoZgPXna4AAoDYKTNVCLUNR9-_c

 

En knall bra artikkel av Dr. Robert Malone (oppfinneren av mRNA) and Peter Navarro i Washington Times.

“The clear historical tendency for viruses crossing over from one species to another is to evolve in a way that makes them both more infectious and less pathogenic over time.

However, a universal vaccination policy deployed in the middle of a pandemic can turn this normal Darwinian taming process into a dangerous vaccine arms race.

The essence of this arms race is this: The more people you vaccinate, the greater the number of vaccine-resistant mutations you are likely to get, the less durable the vaccines will become, ever more powerful vaccines will have to be developed, and individuals will be exposed to more and more risk.

Science tells us here that today’s vaccines, which use novel gene therapy technologies, generate powerful antigens that direct the immune system to attack specific components of the virus.

Thus, when the virus infects a person with a “leaky” vaccination, the viral progeny will be selected to escape or resist the effects of the vaccine.

If the entire population has been trained via a universal vaccination strategy to have the same basic immune response, then once a viral escape mutant is selected, it will rapidly spread through the entire population – whether vaccinated or not. A far more optimal strategy is to vaccinate only the most vulnerable.

This will limit the amount of vaccine-resistant mutations and thereby slow, if not halt, the current vaccine arms race. Fortunately, those most vulnerable represent a relatively small number; and these cohorts have already achieved high levels of vaccine acceptance.

They include senior citizens, for whom the risk of serious disease or death increases exponentially with age, and those with significant comorbidities such as obesity, lung, and heart disease.

For much of the rest of the population, there’s nothing to fear but fear of the virus itself. We are not “anti-vax.” One of us (Dr. Malone) invented the core mRNA technology being used by Pfizer and Moderna to produce their vaccines and has spent his entire professional career developing and advancing novel vaccine technologies, vaccines, and other medical countermeasures.

The other (Mr. Navarro) played a key role at the Trump White House in jumpstarting Operation Warp Speed and ensuring timely delivery of the vaccines. We are simply saying that just because you have a big vaccine hammer, it is not necessarily wise to use it for every nail. The American people deserve better than a universal vaccination strategy under the flag of bad science and enforced through authoritarian measures.” https://amp.washingtontimes.com/news/2021/aug/5/biden-teams-misguided-and-deadly-covid-19-vaccine-/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2x9t5k4jTNDD6h0ZXRmdTKQlKDCVRmKIZomOGWDyfYh8wdT8a_uFQSktM

 

 

“En, två… tre sprutor vaccin.
Nästa år blir det troligen aktuellt med en påfyllnadsdos för många svenskar.
– Vi vet inte hur länge vaccinen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det innebär att man hellre tar det säkra före det osäkra, säger vaccinforskaren Matti Sällberg som inte utesluter att det kan bli aktuellt med ännu fler doser.” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/O3G7ok/vaccinexperten-utesluter-inte-en-femte-dos?fbclid=IwAR3JWfSyus3NP6XqX3P9i7OjtgY70iqpZfDiT97_sZYTEPBi2-ELhSutBq0
“Flere sårbare og utsatte grupper har blitt tydelig nedprioritert på koronaens alter, og partnere og familier har vært separert i månedsvis som en følge av grensestengning. I begynnelsen ble det sagt at vi deltok i en «dugnad», men det er ikke, og har aldri vært, en dugnad å utsette ulike grupper mennesker for unødige lidelser og risiko.” https://www.dagsavisen.no/debatt/2021/08/03/koronaflosklene/?fbclid=IwAR0f6t-N3og3VQQCjNZjQXPvjrB3RI_8Z0CUt092G_JIzzUyvtkRQWDUJDc
Denne artikkelen er skrevet i desember 2012, allerede da så man klart og tydelig tendensene til diktaturet her til lands. Dette forteller klart og tydelig hvor langt flertallet av de såkalte intellektuelle har hodet opp der sola ikke skinner. Snakk om å ha absolutt null kontakt med virkeligheten. Lurer på hva som skal til før at slike klarer å se vrikeligheten slik den faktisk er.
“Noen vil kanskje spørre seg om hvorfor vi bør ha kunnskap om totalitarisme. Det er et godt spørsmål. Det er liten fare for at vi vil oppleve en ny Hitler eller en ny Stalin.
Verden har forandret seg betydelig, ikke minst når det gjelder informasjonsteknologi. Men selv om verden har gått fremover, er det fremdeles slik at det finnes flere ufrie enn frie land.
Liberale demokratier, som vårt eget, er i mindretall. For det første at vilje til absolutt makt fremdeles er et vesentlig innslag i den verdenen vi lever i. For det andre at de totalitære regimenes historie kan lære oss noe om hvor farlig det er med politikere og ideologier som forteller oss at det kun finnes én sannhet, ett folk, én måte å forstå verden på, og at alle som mener noe annet er fiender av folket som skal nedkjempes med alle midler.” https://civita.no/publikasjon/storebror-dreper-om-totalitarisme?fbclid=IwAR0tnFrhkyYxKNh2vfvNtrYJqt4QfDESKUAdKtZ25y_gvtGur1nY1sbFB2Y

 

“Verden har sett mange autoritære regimer, men få totalitære. En av forskjellene er at i det autoritære samfunn tas folks frihet fra dem av undertrykkende ledere, mens folket i et totalitært samfunn selv ber om å bli fratatt sin frihet.

Årsaken til det er frykt; frykt for en ytre eller indre fiende. Nazi-Tyskland og Stalins Sovjet er to eksempler på slike samfunn. Disse samfunnene er ulike vårt på nesten alle måter, men det finnes likevel en klart totalitær tendens i nedstengningen av vårt samfunn.

Det er en velment og vel begrunnet tendens, men det er likevel en tendens i retning av det totalitære, ved at også den primært er begrunnet i frykt. Dette er en av grunnene til at koronarestriksjonene ikke må vare lenger enn det som er absolutt nødvendig.

For det skjer noe med et samfunn som venner seg til å la frykten styre; fryktens totalitære følgesvenn vil etter hvert sive inn i samfunnets fundament. Vi venner oss til verdien av frihet devalueres. Vi venner oss til at trygghet er livets egentlige mål. Vi venner oss til at frihet er en luksus vi kan ofre på fryktens alter.

Og et samfunn drevet av frykt er et stivnet samfunn, et samfunn som ikke lenger beveger seg framover. «Livet er enten et dristig eventyr – eller ingenting». Ordene tilhører døvstumme Helen Keller, en kvinne som mer enn kanskje noen andre vet hva det vil si å bekjempe frykt og motstand. Menneskets evne til å være dristige er da også en hovedforklaring på vår suksess som var. Det og en vel utviklet evne til å kalkulere risiko.

Den evnen har vi fremdeles på de fleste områder der fare truer, men den synes å være satt ut av funksjon når det gjelder akkurat covid-19. Og et samfunn drevet av frykt er et stivnet samfunn, et samfunn som ikke lenger beveger seg framover. «

Livet er enten et dristig eventyr – eller ingenting». Ordene tilhører døvstumme Helen Keller, en kvinne som mer enn kanskje noen andre vet hva det vil si å bekjempe frykt og motstand. Menneskets evne til å være dristige er da også en hovedforklaring på vår suksess som var. Det og en vel utviklet evne til å kalkulere risiko.

Den evnen har vi fremdeles på de fleste områder der fare truer, men den synes å være satt ut av funksjon når det gjelder akkurat covid-19. Hadde vi for eksempel anvendt samme logikk i bekjempelsen av trafikkdøden ville ingen biler kunne kjøre over 10 kilometer i timen. Og influensa, som hvert år tar tusenvis av liv, har vi for lengst lært oss å leve med trusselen fra uten å strupe friheten.

Slik vi også må lære oss at livet med covid er farlig. Isolert sett er det intet stort problem at de planlagte testkonsertene i Bodø avlyses. Det er mye mer bekymringsfullt at dette synes å være ledd i et oppdatert budskap fra smittevernmyndighetene: Vi bør ikke lenger venne oss til at livet er farlig, vi bør venne oss til at livet er fylt med restriksjoner. Kanskje for alltid.

For viruset blir vi ikke kvitt, og faren for nye mutasjoner blir aldri helt borte. Og tør vi ikke ta risiko med nesten 90 prosent av oss vaksinert, når skal vi da tørre ta risikoen?” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/tor-vi-ikke-ta-risiko-med-nesten-90-prosent-av-oss-vaksinert-nar-skal-vi-da-torre-ta-risikoen/o/5-95-270440?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2nbjAYIOeJQWnG1vZHneZLJxP-1RhYz-s0HGOdDYV_iga-5SVqvAf14mo#Echobox=1628072801

 

Israelsk forsker sier at COVID-19 kan behandles for under $ 1 dagen. Dobbeltblind studie viser at Ivermektin reduserer sykdommens varighet og smittsomhet • FDA og WHO advarer mot bruk. https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612?fbclid=IwAR2ozcNkDzu5YLMhobk02ZWNuocGHGhal44AA9NML4LKPYejZiU6Gz-jR6E

Haugesund kommunen vil fra i dag slutte å informere om smittetall i kommunen. Situasjonen vil dermed være ukjent for innbyggere og media fremover. Kommunen kan med dette bryte loven. https://radioh.no/vil-ikke-publisere-smittetall-lenger/?fbclid=IwAR2pkSloSMuMOnE8Z1wOaWAksZxnUV1rCLkpTPYsUeSnFqCwbGyDEUpeJR0

 

Dette er altså det ungene har fått igjen for å være med på dugnanden for de eldste og mest sårbare. Men hvem er mere sårbare enn barna? Hva med mor, far, besteforeldre, barnehageansatte og lærere?

Det er altså dem som har gått med på dette. De som altså skal beskytte barna våre har overhodet ikke det minste problem med å mishandle dem hvis myndighetene forlanger det. Men ikke nok med det, skulle noen nevne det til disse slik som jeg nå gjør, det vil altså si, å påpeke mishandlingen, så er det jeg eller de som påpeker det som er de onde, ikke overgriperne.

“Hun frykter at overdreven håndvask og spriting av hendene kan fjerne bakterier som det er viktig at barn eksponeres for i tidlig alder. – Vi vet at små barn ikke blir veldig syke av korona, og derfor kan man stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å vaske og sprite hendene til små barn så mye, påpeker Reier-Nilsen til TV 2.

– Det har helt klart vært en bekymring hos oss leger omkring hva som skjer med utviklingen av en mangfoldig bakterieflora hos små barn når de vaskes og sprites så ofte, sier Tonje Reier-Nilsen. Reier-Nilsen er overlege ved Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer ved Rikshospitalet, og er bekymret for at den overdrevne håndvasken kan føre til at barna får et svakere immunsystem.

– Studier tyder på at det er gunstig for immunforsvaret å eksponeres for ulike bakterier i ung alder. Både ulik type mat og ulike typer bakterier er bra for å utvikle et normalt immunforsvar og en bred bakterieflora i tarmen, sier Reier-Nilsen og påpeker: – Bekymringen ligger i at jo mindre bakterieflora barnet får, ved mange studier ser ut til å være assosiert med allergier.” https://www.tv2.no/nyheter/14092384/?fbclid=IwAR1GQxv1ldnSfggM1_ZuLQSFUtwLG4hsOCqTaMO0ytoxMICLYpIevFAq2ys

 

 

Hvordan i all verden har Smitteverndirektør Geir Bukholm kommet til denne konklusjonen? Det linkes ikke til noen vitenskaplig forskning som backer opp påstandene han kommer med her.

“I Danmark vil rundt 150.000 personer som er vaksinert med to forskjellige doser, få tilbud om en tredje dose når vaksinasjonsprogrammet er gjennomført.

Men de som er vaksinert med AstraZeneca pluss mRNA-vaksine som Pfizer eller Moderna, får en like god beskyttelse som to doser mRNA-vaksine, ifølge smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Ut fra vaksinefaglige vurderinger er det derfor ikke grunn til å tilby en tredje dose til disse, sier Bukholm.” https://www.nettavisen.no/nyheter/fhi-ikke-nodvendig-a-tilby-tredje-vaksinedose-til-kryssvaksinerte/s/12-95-3424159909?fbclid=IwAR3venmPnx2WHKmB1fkxieelqOp4QVzp9mN6scvS4V721J0epLu6r9WvePc#Echobox=1627294349

 

 

“Når regjeringa skal selge de eksperimentelle vaksinene til godtroende og intetanende innbyggere, sier de «sikker og effektiv» i det uendelige. Men det er ikke det som står i kjøpekontrakten de har inngått med for eksempel Pfizer.

Der står det tvert om at kjøper erkjenner at denne vaksinen er «utviklet raskt» i en «krisesituasjon» slik at virkningene «vil fortsette å bli studert». Kjøperen anerkjenner også at «langtidsvirkningene og effektiviteten til vaksinene FOR TIDA ER UKJENT og at det kan komme bivirkninger SOM FORELØPIG IKKE ER KJENT.»

Pfizer fraskriver seg altså alt ansvar og innrømmer at de ikke kjenner verken langtidsvirkningene, bivirkningene eller effektiviteten av vaksinen. Dette er altså den verste typen bruktbilkontrakt man kan tenke seg.

Pfizer, som har fått milliarder i offentlig støtte for å utvikle denne risikable vaksinen, tar ikke noe ansvar for den, men forbeholder seg å sitte igjen med profitten. Tuller vi? Nix. Kontrakten ligger her på lawinsider.com, og det avsnittet vi siterte fra ser slik ut: https://steigan.no/2021/07/pfizer-fraskriver-seg-alt-ansvar-for-uventede-bivirkninger-na-og-i-framtida/?fbclid=IwAR3OjjVXoOR0FeuY7xcPDgQhQwNA7JfCToicGiDmQd45z8mELi-ZyaJ3K88

 

 

“Steinar Madsen i Legemiddelverket advarer folk mot å vente med vaksinering etter at flere i Bergen vegret seg for å blande vaksinetyper. Data tyder på at det ikke er risikabelt å blande vaksinene, forsikrer Madsen.”

Og hvor finner man disse datane hen som Madsen snakker om der han påstår at det ikke er farlig å blande vaksine doser fra forskjellige produsenter? Det ligger ikke noen link til disse datane i artikkelen. https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/advarer-mot-vaksinevegring-ta-vaksinen-du-far-tilbudt/s/12-95-3424159772?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2sSIIXyQqqrQ-f22uwaWk0TeEGnAkb4Hq7ve7DK2ZC62Vi6k88Litn7U0#Echobox=1627303678

 

 

Og hva annet er det de ikke har forsket på når det gjelder disse vaksinene som de burde har forsket på før de disitribuerte dem? “Pasienter som går på enkelte immundempende medisiner, får lite eller ingen antistoffer av coronavaksinen – selv etter to doser. Norge forsker på en løsning. Den norske forskningsgruppen har kommet fram til at to av de fem vanligste immundempende medisinene medfører at 80 prosent av pasientene ikke danner nok antistoffer etter fullvaksinering, skriver NRK. Det er snakk om Rituksimab og medisin fra merkevarenavnet Gilenya. Også forskning fra Israel viser at pasienter som går på noen av disse medisinene, får lite, eller ingen antistoffer. Forskningsprosjektet startet i mars. Det forskes på pasienter med revmatiske lidelser, lymfom, nyretransplanterte, en type tarmsykdom, og på pasienter med MS.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/07/27/195775525/immundempende-medisiner-kan-gi-darligere-effekt-av-coronavaksinen?fbclid=IwAR0oIKegBjlKEhBU2r6_grual1bMUX-wph_ZDknb7Jj9PokDWeJE-Fnv1h4

 

 

Nettavisen skriver:

“Ny data publisert av Pfizer onsdag hevder en tredje vaksinedose vil øke beskyttelsen mot deltavarianten kraftig.”

Pfizer hevder, og det er overhodet ikke det samme som å vite at den nye vaksinen virker som de påstår at den skal.

Og hvilke uavhengige instanser sjekker at det Pfizer sier stemmer, eller er det slik at myndighetene stoler blindt på produsentens påstander og at de ikke må etterprøves?

Vaksineprodusentene og myndighetene har i lang tid fortalt oss at med to doser av Pfizer vaksina så skal man være fullbeskyttet mot viruset. Nå kommer altså tredje dose man må ta fordi de to dosene allikevel ikke var nok.

Og hvor godt er så denne tredje dosen testet? I hvor lang tid har den blitt testet, hvor mange er den testet på, er den testet på dyr, hvilke aldersgrupper er den testet på, hva vet man om kort og langtisbivirkninger som følge av at man tar denne tredje dosen?

Og hvis man får alvorlige bivirkninger av den nye dosen vil vaksineprodusentene betale er statning til den som måtte bli syk, eller erstatning til de etterlatte hvis noen dør av vaksina?

Og dette er bare en kort liste over relevante spørsmål man må stille ved den nye vaksina. https://www.vg.no/nyheter/i/36GAMv/pfizer-en-tredje-dose-booster-beskyttelsen-mot-deltavarianten-kraftig?fbclid=IwAR10xye2bnD5C30WDp0mCAO0xdrda_mY39HLM53BBZvQtkW5QYIraqpPEKw

 

 

Etter to doser så skulle man altså være fullstendig beskyttet mot viruset. Vaksineprodusentene og myndighetene lyver så det renner av dem, men for å forstå det så må man ha evnen til å tenke selvstendig.

“Oppfordringen tirsdag gjelder også personer som er vaksinert. Lærere og skoleelever er blant dem som bør bruke munnbind, ifølge folkehelseinstituttet CDC. Dermed reverseres tidligere oppmykninger i de amerikanske smittevernrådene.

Årsaken er spredningen av den mer smittsomme deltavarianten. Vaksinerte som smittes av denne varianten, har mer virus i kroppen enn dem som smittes av andre varianter, ifølge CDC.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/07/27/195775677/amerikanske-myndigheter-ber-vaksinerte-bruke-munnbind?fbclid=IwAR134GE8-zPIQjx6CzI8erCs1MyOPUHmZw7WXat-V00eBd6q2ytnoreVwSw

 

 

Dette kommer nok til å bli noen særdeles pålitelige tester 😉
 
“High-profile billionaires George Soros and Bill Gates are part of a group that is buying a company that makes rapid COVID-19 tests.” https://www.westernjournal.com/george-soros-bill-gates-just-teamed-buy-covid-company/?fbclid=IwAR16Uhmzyu2ZecR8SUS-ZEoN3_jKqGpE099t1XVTbCzMyh-ZdM8-z-IHNUo
En særdeles god analogi til vaksinepresset som vi alle er utsatt for. 2 min, 30 sek spilletid. Anbefalt titting https://www.bitchute.com/video/2fGkGJFCv2W5/?fbclid=IwAR3p6w2rj5rh9-gkx-s1fus6Tscdwre62BYcshr719q87rTRkFBUGF1jvps
Den 56 år gamle stortingspolitikeren Morten Ørsal Johansen (Frp) havnet dessverre i kategorien ‘alvorlige bivirkninger’, med blodpropp og nyresvikt etter hans første Pfizer-injeksjon. Selve saken er bak betalingsmur. Det aner meg at han neppe er den eneste norske halvkjendisen som kan ha opplevd alvorlige bivirkninger. https://www.oa.no/stortingspolitiker-orsal-johansen-fikk-blodpropp-og-nyresvikt-fire-uker-etter-vaksine/s/5-35-1363418?&session=b62da145-dd84-47d4-a5cb-77a973a6a9e5
Det er tross alt per 21. juli 2021 innregistrert hele 1.316 alvorlige bivirkninger og hele 192 mistenkte bivirkningsrelaterte dødsfall av Pfizer/Moderna-vaxxinene. Er det noen som kan minnes å ha lest noe om dette i riksmedia/andre mainstream media? Ikke jeg heller … Men så har det vel heller vel ingen nyhetsverdi at et relativt ungt stortingsmedlem får blodpropp og nyresvikt etter sin første dose Pfizer-vaxxine.
Interessant nok er verken blodpropp eller nyresvikt eksplisitt nevnt i Legemiddelverkets oversikt over bivirkninger av Spikevax (Moderna) og Comirnaty (Pfizer/BioNTech), som over lang tid er blitt solgt inn til allmennheten som de ‘trygge & anbefalte’ vaxxinene – i Norge. Men det står så vidt nevnt – med forbehold – i noen setninger lenger ned i dette dokumentet. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210722%20Rapport%20over%20meldte%20mistenkte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf?fbclid=IwAR2WrE8xb1VDt3OAzS9nbcf4eoUT3ihHKbW4asdcQzp1a2ljktDUS1dYjGA 
Typisk Dagbladet å skrive om dette i fra kun en vinkel. Hva med utøverne som reiser dit, hvorfor kan de ikke fortelle at de har fri vilje og kan la hver å delta? Og hva med TV selskapene og avisene, inkludert Dagbladet som kommer til å formidle om kounkurransene? Eller er det slik at Dagbladet vil boikotte OL og ikke skrive om det? Hvis ikke så er jo dette ikke noe annet enn billig dobbeltmoral.
 
“Rett før åpningsseremonien åpnet sjefen for de lokale organisatorene, Toshiro Muto, for at lekene kunne avlyses helt inn til åpningsseremonien, hvis smittetallene fortsatte å øke. 70 smittede blant utøvere, lagledere og presse, er så langt registrert. Fra deler av verden kan farligere mutanter komme inn i Japan, der 22 prosent er fullvaksinerte, et av de laveste tallene blant rike land.
 
Det er i denne situasjonen japanerne føler at de blir dratt til offerplassen, for å bli ofret for en sak som de ikke lenger vil identifiseres med. Folk flest har gjort sine forsakelser i mer enn et år for å holde smitten nede. Men med IOC og regjeringen i spissen, så tvinges de til å leve farlig. OL er derfor ikke bare en helserisiko, men en politisk tillitskrise. Som ingeniøren Miyakawa Taku, sier til The Economist: «Dette er ikke for folket, men for de folkene som pengene strømmer inn til».”
https://www.dagbladet.no/meninger/de-sykeste-lekene-noensinne/74030368?fbclid=IwAR1QzSg0_cngCJfQ_Oxz1vGQRo6UZUm5i0NxAKQPC6AWpWUaqJ3BACwwN5E
Det er nå helt legalt å bruke utrykket “utskudd” overfor dem som ikke har vaksinert seg i følge Venstre. Dvs at partiet Venstre synes at det å bruke retorikk som dehumaniserer de uvaksinerte det er helt greit. Venstre har altså blitt det første partiet her til lands som legitimerer den samme taktikken som nazi Tyskland brukte overfor jødene. Hvis du eller dine barn ikke har tatt ei eksperimentell vaksine der man overhodet ikke vet noe om langtidsvirkningene, da er du og dine barn i følge Venstre utskudd eller avskum, som jo er et synonymt til ordet utskudd. https://steigan.no/2021/07/venstreleder-guri-melby-vaksineskeptikere-er-utskudd/?fbclid=IwAR30zeuT9UbEu4Q0m5vwHQ3mXDxCT1OZybC2M3eeqsNNou0C0LXfD5hg9Vg
Helseministeren i England har fått to vaksinedoser, men har allikevel testet positiv for c 19, og testen er jo også upålitelige. Dette brukes som et propagandamiddel for å få folk til å vaksinere seg. Og hvordan skal vi virkelig kunne vite om han har fått c 19? Myndighetene verden over juger som de aldri har gjort før for å få folk til å ta vaksiner. https://www.tv2.no/nyheter/14121178/?fbclid=IwAR1OLvVCMGm1nv3xseYh8VfVJZ_xUPj87Fa0jvSHPRyAMB3CRP_lJhHe1YU
Parasittene som velver seg i luksus presser opp prisene for å kunne fortsette med sin høye levestandard og driter langt opp i om de som lever i den virkelige verden får dårligere levevilkår eller sulter i hjel. Hvorfor roper ingen opp om at disse griske skapningene skal være med på en dugnad for å gjøre livet lettere for folk? https://www.nettavisen.no/okonomi/dagligvarekjempen-orkla-advarer-om-prissjokk-for-norske-forbrukere/s/12-95-3424155451?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2s34vnjIyCEAfOsJcpBu4QzG5hbJuP-xQt0AU47R-igGYqI3FbNlOBuGw#Echobox=1626374150
Og slik skaper altså vaksineindustrien flere kunder og klingende mynt i kassa der myndighetene og pressa er deres fremste salgsrepresentanter. Og hvem er forresten disse ekspertene, og hvorfor får ikke de ekspertene som mener noe annet komme til ordet?
“Allerede til neste år vil vaksinen du får i år neppe gi samme beskyttelse mot nye virusmutasjoner. Dermed må de fleste av oss trolig vaksineres på nytt med nye vaksiner som er mer effektive og beskytter mot nye virusvarianter som verden ennå ikke kjenner til.
Ifølge en undersøkelse foretatt blant til sammen 77 forskere i 28 land, svarer to tredjedeler av ekspertene at de regner det som sannsynlig at dagens vaksiner snart er utdaterte og ikke lenger vil gi tilstrekkelig beskyttelse mot Covid-19. Trolig vil dette inntreffe allerede i løpet av ett år.” https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2021/04/03/195749938/forskere-i-28-land-advarer-om-ett-ar-virker-ikke-dagens-vaksine-mot-covid-19?fbclid=IwAR0cmoGYKVtlRdbcdRMi5xhJ4DWT7nDs93Y9yrjgXPIERMEJHfMg4x9e7y4
“But not every nugget of news is helpful to the administration’s public health messaging. That appears to be the backdrop to a report yesterday in the Boston Herald that there have been nearly 4,000 “breakthrough cases” of COVID in the state — infections among people who were fully vaccinated — and that 79 of those people have died. The paper said it received the data after filing a public records request with the state.” https://commonwealthmagazine.org/media/breakthrough-cases-bad-for-vaccine-messaging/?fbclid=IwAR1DM3JFWktydrEYmtYX9FpymjwZKs3r23ogayrK-7SHd9UgNzJ9clqsjII
Lånt kommentar:
Denne unge damen ligger med optiflow. En fuktgivende oksygensupplement. Ingen pasienter ligger og kaver sånn etter pusten. Har hun så dårlig oksygenmetning intuberer vi henne og bruker ikke optiflow. For en utrolig falsk fremstilling av virkeligheten. Blir kvalm av denne propagandaen. Dagbladet skriver:
“En reklame fra australske helsemyndigheter viser en kvinne i en sykehusseng som gisper etter luft mens hun er koblet til en ventilator. Etterpå vises teksten: «Covid-19 kan påvirke hvem som helst … Hold deg hjemme. Test deg. Bestill axinetime.» https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinereklame-slaktes/74008715?fbclid=IwAR3r53ICHBvP4LjFhHawZbrh4dIFIlTP8BukOtX7TfI1SwGFBHGPFmndWfg
Storbritannias parlament har stemt for obligatorisk koronavaksinering på eldrehjem og for alle besøkende. Det betyr at det ikke er tillatt å besøke pårørende på eldrehjem i Storbritannia, selv om de dør med mindre man er vaksinert. Ansatte på sykehjem som ikke tar koronavaksiner mister jobben sin i henhold til loven.
 
“From October all people working in care homes registered with the Care Quality Commission must have two doses of a Covid-19 vaccine, unless they have a medical exemption.” https://www.carehome.co.uk/news/article.cfm/id/1653220/mps-vote-compulsory-vaccination-care-home-staff?fbclid=IwAR0cRKDnWTl3AMfxGCkXQNjafk1aehhxjvijwkvGybCravHlp9nuRk8OIEs
2 minutter og 46 sekunder du bare må få med deg. Ofte så er humor måten å formidle et alvorlig tema på, og dette er rett og slett innertier i så måte https://www.youtube.com/watch?v=k29PCOFXSKc

 

 
Tiltakene blir innført til tross for at rundt 90 prosent av alle innbyggere over 16 år nå har fått minst én dose med coronavaksine.”

 

“Advokat Helge Husebye Haug mener at langt flere egentlig skulle hatt erstatning for sykdom som følge av vaksine, men at staten er alt for restriktiv i vurderingen av hvem som har krav på erstatning og hvor mye de har krav på.” https://www.nettavisen.no/nyheter/avspiser-vaksineofre-papirlegene-til-staten-er-en-rettssikkerhetsfare/s/12-95-3424151734?fbclid=IwAR29WlfTkWuta4PaJgoDW6axmKXxWVGyuqK4m-4qBpYiCFsWAinYEpCeQzg

 

 

Nå skal dyra vaksineres. Russland har allerede en vaksine klar og USA holder på å utvikle en:
 
“Russia has developed the first animal-specific jab tested successfully on cats and dogs, and a US firm is also working on one.
Ministers are being urged to ensure cats and dogs get Covid jabs once all people have been vaccinated.
Experts say vaccinating pets may help stop variants developing and spreading.
Labour ’s Sir Mark Hendrick said: “Covid possibly started in bats. The priority is to vaccinate humans, but a year or so down the line we have to look at animal vaccines.”
And Kevin Tyler, editor of journal Virulence, added: “Mutations could come back into humans looking quite different.
“A substantially different variant could be a problem in the future. The best way to deal with that might be vaccines.”
Animal-to-human transmission is rare – but last July a cat tested positive in the UK after catching the virus from its owner.” https://www.mirror.co.uk/news/politics/cats-dogs-should-covid-jabs-24405703?fbclid=IwAR0Zt1GjS0cELPv6NlwPzyBROQCJd3WbrH6EagxdPfjSM_Uc-eDJldr9Sjk

 

 

“Trots två doser vaccin insjuknar fler och fler människor i deltavarianten av covid-19. I höst godkänner Sverige uppdaterade vaccin för en tredje dos – och planerar för en fjärde. – Kanske man kan kombinera boosterdoserna med andra vaccin som till exempel influensa, förkylning och någonting nytt, som en cocktail, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JEWQjm/vi-kommer-att-fa-bade-en-tredje-och-fjarde-dos-vaccin?fbclid=IwAR2rE_X2wk1p5zWI5lBcOzrCx7rpCia7Jowyd16q2DSm0FBkeYz5rWAgLTw

 

 

“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408

 

“Bør barn og unge vaksineres mot korona? Ja, sier syv av ti foreldre. Ekspertene er ikke like overbevist, og mener vi nærmer oss grensen for hva barn og unge skal gjøre for å beskytte de eldste i samfunnet.

Flere EU-land, deriblant Danmark, har allerede åpnet for vaksinering av barn og unge. Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer nå om norske barn bør vaksineres. FHI skal først vurdere aldersgruppen 16–17 år i løpet av kort tid, før de over sommeren konkluderer for dem mellom 12 og 15 år.

Ifølge Folkehelseinstituttet viser erfaringer både nasjonalt og internasjonalt at barn i alderen 1–18 år har lavere risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig forløp og død enn alle andre aldersgrupper. Kun et fåtall blir alvorlig syke, og det er sjelden behov for sykehusbehandling.

Dette gjelder også barn og unge som befinner seg i risikogruppen. Det er så langt heller ingenting som tyder på at barn spiller noen sentral rolle i forhold til smittespredningen i samfunnet. Likevel svarer nesten 70 prosent av foreldrene at de vil vaksinere barna sine.

Dette til tross for at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til vaksinene. Legemiddelverket har allerede mottatt over 17.000 meldinger om mulige vaksinebivirkninger. Over 1600 av disse betegnes som alvorlige. Meldingene omfatter alle vaksinene Norge har benyttet i vaksineprogrammet, og ifølge Legemiddelverket er bivirkningene mer vanlig blant yngre enn eldre.

Det er også betimelig å sette spørsmålstegn ved hvor effektive vaksinene faktisk er. Forholdsvis små mutasjoner kan føre til betydelige svekkelser av vaksinene. Eventuelle fremtidige bivirkninger vet vi heller ingenting om. I Sverige har leger og medisinske fagfolk uttrykt stor skepsis mot å vaksinere barn og friske unge mennesker.

I en kronikk i Göteborgsposten i mai skriver 28 leger at «massevaksinasjon ut over risikogruppene i dagens situasjon er uheldig og gir liten nytte målt opp mot risiko». De mener det bør utvises stor forsiktighet, spesielt med tanke på tidligere erfaringer, og viser til svineinfluensaen i 2009. Den gang som nå var avisene fylt med skrekkhistorier, og helsemyndighetene fryktet at halve Norge ville bli syke av det nye viruset.

Alle nordmenn, både barn og voksne, ble derfor oppfordret til å ta vaksinen. Smitten ble ikke så omfattende som fryktet, men mange ble skadet for livet av vaksinen. Flere hundre fikk den alvorlige nevrologiske sykdommen narkolepsi. De aller fleste som ble rammet, var barn da de fikk vaksinen. Livet ble snudd på hodet. Det ble ikke skole, utdanning, jobb, familieliv og fremtid, slik de hadde håpet. I dag – tolv år etter – er det fortsatt mange som kjemper for erstatning.

Nå står vi overfor en ny beslutning om en mulig massevaksinasjon av barn og unge. I Danmark – hvor det allerede er bestemt at barn mellom 12 og 15 år skal vaksineres til høsten – ropes det nå varsku. Blant dem som har tatt sterkest til orde mot å vaksinere barn og unge, er professor Christine Stabell Benn, en av Danmarks fremste vaksineeksperter.

I den danske avisen Berlingske fillerister hun det europeiske legemiddelbyrået (EMA), som nylig utvidet den betingede godkjenningen for Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år. Hun advarer kraftig mot å vaksinere de yngste, og mener fordelene ikke veier opp for risikoen.

– Ser man på Sundhedsstyrelsens kriterier, kan vi ikke forsvare å vaksinere barn og unge, sier Stabell Benn til det danske magasinet Zetland. Det skal nemlig være tydelig at «fordelene ved å vaksinere mot en sykdom klart overstiger risikoen for bivirkninger». Og det er ikke tydelig, mener forskeren, som får støtte fra Lone Graff Stensballe. Hun er overlege ved barneavdelingen på Rigshospitalet, vaksineforsker og professor ved Københavns Universitet.” https://www.nyhorisont.no/eksperter-kritiske-til-vaksinering-av-barn-og-unge/?fbclid=IwAR17M5cuU1O-xVFh7DkiJTbBQplGTEKE9mSm7Z7eQcQtA65lSW9kSnT7J3M

 

 

Enda en corona myte det blir stukket hull på:

“Flere medieoppslag den siste tiden har gitt inntrykk av at det er omfattende senfølger etter covid-19, også etter mild sykdom. Det stemmer ikke med kunnskapen vi har så langt. Vi må avdramatisere senfølgene etter Covid-19. Her har mediene et ansvar. De må bli mer kritiske til hvilke forskningsmetoder som blir brukt i studiene de omtaler.

De fleste infeksjonssykdommer med alvorlig forløp vil til en viss grad ha senfølger. De fleste infeksjonssykdommer med milde forløp vil gi få og kortvarige plager. Et voksende utvalg av studier viser at det antagelig er slik for covid-19 også. Det er svært viktig at flere gode studier gjennomføres for å belyse denne problemstillingen.

Nordiske registerdata gir mange svar Data fra FHIs beredskapsregister, BeredtC19, inkluderer om lag 2 millioner nordmenn som er testet for SARS-CoV-2. Den viser en kortvarig og tidsbegrenset økning i antall kontakter med allmennlege – fastlege og legevakt – etter mildt forløp av covid-19. Studien viser ingen økning i spesialisthelsetjenestebruk når man sammenligner med dem som har testet negativt.” https://www.nrk.no/ytring/senskader-og-sensasjon-1.15562077?fbclid=IwAR3KrzFqAimrq69qpPiovUhbHWxOKjbQQE2d4aqqXAtv8uryaYs7rlQ0zX8

 

 

“På sosiale medium går det rykte om ein ny biverknad av koronavaksinen. Nemleg at kvinner får større bryst. Men stemmer dette eigentleg? Fleire som har merka det. 17 år gamle Emma frå Oslo fekk første dose av Pfizer for eit par veker sidan Då skjedde det noko rart. Puppene hennar hadde plutseleg vorte større.” https://www.nrk.no/nordland/some-trend-pa-tiktok_-pfizer-gjev-storre-bryst-_-dette-seier-ekspertane-1.15566796?fbclid=IwAR2Rwk6bq3feLqCMrdBxt9XHd-7Obbl1lYdmr-BECRQDtcQXNEEXh-uke38

 

 

“Sist helg fortalte Aftenposten historien om Marhú Salas og Cathrin Svanevik Frøyen som opplevde uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha tatt Moderna- og Pfizer-vaksinene. Etter at Aftenposten omtalte fenomenet har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner. Flere krever økt oppmerksomhet om kvinnehelseforskning og ønsker svar på hvorvidt uvanlig menstruasjon er en bivirkning av koronavaksinene.” https://www.aftenposten.no/norge/i/x31Vep/kvinner-over-hele-verden-melder-om-mens-endringer-etter-koronavaksine?fbclid=IwAR0bmO8a32uhq3rcz8fQ9CWA5e4v61S7jW6_t2i_kzxB4rU2-Va9xaNTNlw

 

Med andre ord så er imunforsvaret vårt det virktigste våpenet mot co vid.

“Vi har naturlig immunitet og billige behandlinger for COVID-19. Dette er et faktum. Fakta er at ingen trenger eksperimentell behandling som vil gjøre ham eller henne sjuk. Folk som fremmer COVID-19-vaksiner gjør det for penger og makt. Ei dansk forskergruppe ledet av Stine SF Nielsen fra avdeling for smittsomme sjukdommer ved Aarhus Universitet har publisert resultatene av et viktig forskningsprosjekt på immunitetsutvikling overfor SARS-CoV-2, eller koronaviruset.

 

Studien er publisert av The Lancet, og den var støttet av det danske undervisnings- og forskningsdepartementet og det danske innovasjonsfondet. Forskerne så etter antistoffer hos 203 personer som testet positivt. 202 av dem hadde utviklet antistoffer. De grupperte dem i (a) asymptomatiske, (b) milde symptomer og (c) alvorlige Covid. Så de første gruppene representerte i hovedsak helt sunne mennesker, men som testet positivt eller hadde en rennende nese (veldig milde symptomer, som de beskriver som «ingen begrensninger i daglige aktiviteter»).

 

Den andre gruppen var mennesker som faktisk hadde forkjølelse («begrensninger i daglige aktiviteter»). Og den tredje gruppen var innlagte pasienter. Det bemerkelsesverdige er at alle pasienter, uansett om de hadde vært veldig sjuke eller bare testet positive, hadde en robust antistoffrespons. Og ikke bare kunne det påvises at antistoffene var til stede, men de danske forskerne demonstrerte at antistoffene var veldig effektive og faktisk hadde nøytraliserende kapasitet.” https://steigan.no/2021/06/svaert-viktig-forskning-fra-danmark-over-95-utvikler-antistoffer/?fbclid=IwAR1rW49hUGqOr15sCsu-QJeTZOdy6Mw_fXG1q3wXFsgYOVIw_Ubqo5g0zP8

 

 

“En annen som har engasjert seg i debatten om ivermectin, er legen Anders Bugge. Han etterlyser i et debattinnlegg i Aftenposten en større debatt om medisinen. Til daglig jobber Bugge som overlege med spesialisering i indremedisin og geriatri, som er behandling av eldre.
– Ingen har hevdet vi vet alt eller vet nok. Men ingen hevder heller at ivermectin er farlig, sier han.
Bugge viser til kompetansen til forskerne som anbefaler ivermectin. Medisinen ble oppdaget av den japanske professoren Satoshi Omura i 1975, som resulterte i nobelprisen i 2015. Flere av de andre er også svært anerkjente forskere.
– Skal man liksom si at en nobelprisvinner i medisin ikke har peiling? spør Bugge.
Han blir oppgitt over at anbefalingen om å bruke ivermectin blir avfeid på det han mener er sviktende grunnlag.
– Det som dreper folk i dag, er ikke skabb. Vi er midt i en pandemi. Mange blir syke og får langtidsproblemer, og vi taper enorme summer penger. Jeg synes det er et rart argument, sier han.
Bugge viser til at ivermectin er svært trygt, reseptfritt og tas ukentlig i mange land, blant annet i Sør-Amerika. Der er det ikke et stort problem med resistens mot skabb eller andre parasitter. Ivermectin har også blitt tatt i bruk mot covid-19 i en rekke land, blant andre Mexico, Peru, Sør-Afrika, Slovakia, Tsjekkia og India.
– Hvis ivermectin er så effektivt, hvorfor er det så stor motstand mot det?
– Leger er ikke en enhetlig gruppe. Noen er puritanere som ikke vil ta risiko. De ønsker å få alt servert i en kjempestor studie som løser alt. Så har du de som er mer proaktive og tør å prøve noe nytt.
Både Eivind Hustad Vinjevoll og Anders Bugge er opptatt av å understreke at de ikke er motstandere av koronavaksinene. De tror at ivermectin kan bli sett på som en konkurrent til vaksinene, og at dette står i veien for utstrakt bruk av medisinen. Ivermectin er et generisk legemiddel. Dette vil si at patentet er utløpt, slik at ingen legemiddelfirmaer har enerett på å selge ivermectin, og det kan lages kopier. Dermed finnes ikke samme muligheter for profitt som for nye medisiner eller vaksiner.
Vinjevoll er på sin side ikke nådig i kritikken av Legemiddelverket, som han mener lener seg i for stor grad på anbefalingene fra WHO. Vinjevoll og Frontline covid-19 ciritcal care alliance anbefalte å bruke steroider i behandlingen av covid-19 allerede i mars 2020, mot rådene fra WHO. WHO begynte imidlertid å anbefale steroider i behandlingen i september samme år. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.
– Man burde kunne sette ned et utvalg som ser på dette uavhengig. Det fortjener det norske folk.”!

 

 

Indias hungergames https://steigan.no/2021/05/indias-hunger-games-ikke-sa-mye-covid-som-et-totalt-mislykket-regime/?fbclid=IwAR39gcIPCgtFOZQJeFSmiMN-iQViLL6hm3YE0S9OgVxBgo5IrtLFJxw06ZE

 

Svenskene har tydeligvis mere respekt og empati for sine barn enn det myndighetene her til lands har: “Flera andra länder gör antigentester på elever. Varför inte Sverige? – Den bedömning som vi gjort och som finns i vår rapport, är att vi inte ser att effekterna är så väldokumenterade att man kan rekommendera detta som metod, det finns problem. Det handlar om hela etiken kring att provta barn, vem ska provta, hur ska föräldrarna medverka, vem ska ge tillstånd. Sådana frågor som rör all vård av barn och som är väldigt viktiga. Dessutom är det väldigt, väldigt sällan som barn blir allvarligt sjuka, säger Anders Tegnell till Läraren.se.” https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/nej-till-snabbtest-i-skolan-fhm-backar?fbclid=IwAR1dmSJv__uOSKUggVOirGYONN0pSrXLmbTBf3IEeq-g9nTq5pyUX-N_aD8

 

“Opprinnelig ble antall intensivpasienter og dødsfall rapportert for de forskjellige land. Men sannsynligvis fordi tallene ikke var dramatiske nok, særlig når overdødeligheten ble tatt i betraktning, besluttet myndighetene – de norske inkludert – å rapportere smitteutbredelse. Som om smitte er det samme som alvorlig sykdom og død.
Smitten sprer seg stadig – og svært raskt i mange land, men smitte er ikke nødvendigvis sykdom. Og de fleste av oss bærer på en eller annen smitte på et eller annet tidspunkt uten at vi blir syke av den grunn – fordi vårt naturlige immunforsvar beskytter oss.
For å dramatisere situasjonen ytterligere, velger myndighetene og media å rapportere smittesituasjonen uavhengig av landets folketall – slik de gjorde for USA, Brasil og nå for India. Og de sammenligner tallene med smitten i England, Tyskland, eller Norge, uten å ta hensyn til landenes folketall.
Mao. blir smitten i land med 330 mill. innbyggere (USA) og 1,4 milliarder (India), direkte sammenlignet med smitteomfanget i land med 70-80 mill. innbyggere, eller 5. For tiden preger smittespredningen i India nyhetsbildet – med dramatisk overskrifter.
NRK opplyste 6. mai at den da utgjorde 412.262 nye tilfeller, eller 0,03% av befolkningen.
Det ble ikke nevnt at ny smitte i Skien samme dag var 54 tilfeller. Dette høres jo svært lite ut, sammenlignet med India – men sett i forhold til folketallet var den nye smitten i Skien tre ganger så høy som i India.”
Jan Kerr Eckbo
“In March, Harvard epidemiologist and vaccine expert Dr. Martin Kulldorff was subjected to censorship by Twitter for sharing his opinion that not everybody needed to take the COVID vaccine. What Happened: Kulldorff’s tweet in March suggesting that not everyone needed to be vaccinated, particularly those who have previously been infected, was labelled ‘misleading’ by Twitter. Tweeters were rendered unable to interact with his tweet and were instructed that ‘health officials recommend a vaccine for most people’.
Twitter did not provide any explanation, links, or reasoning as to why his tweet was “misleading.” Kulldorff’s opinion is something that many experts in the field have suggested.
For example, Dr. Sunetra Gupta, considered by many to be the world’s preeminent infectious disease expert explained that the way COVID vaccines are being promoted and the idea that everybody needs to be vaccinated is unscientific and suspicious. Why?
For one, there is a wealth of data showing that previous infection to COVID can provide protection, and possibly even greater and longer lasting protection than any vaccine can or ever will. Dr. Suneel Dhand, an internal medicine doctor with a hefty following on YouTube explains: I’m not aware of any vaccine out there which will ever give you more immunity than if you’re naturally recovered from the illness itself…If you’ve naturally recovered from it, my understanding as a doctor level scientist is that those antibodies will always be better than a vaccine, and if you know any differently, please let me know. (source)
This statement was also recently echoed by Viral immunologist, Professor at the University of Guelph, and vaccine expert Dr. Bryan Bridle, who said in a recent interview that he would prefer natural immunity as opposed to the COVID vaccine and explains why. An analysis of millions of coronavirus test results in Denmark found that people who had prior infection, were still protected 6 months after the initial infection.
Another study also found that individuals who recovered from the coronavirus developed “robust” levels of B cells and T cells (necessary for fighting off the virus) and “these cells may persist in the body for a very, very long time.” In a new research article published in Microbiology & Infectious Diseases, veteran immunologist J. Bart Classen expresses similar concerns and writes that “RNA-based COVID vaccines have the potential to cause more disease than the epidemic of COVID-19.” https://www.collective-evolution.com/2021/05/16/why-did-twitter-censor-an-eminent-infectious-disease-expert-for-his-opinion-on-covid-vaccines/?fbclid=IwAR3zF2VDRcY8eARPPS7v16-iIHWdmXQzpWJBUECXKE7XpQDaRvZ5OzO1A9s

 

“Media,fremtredende politikere og talspersoner fra Helsedirektoratet har kastet seg på det jeg vil kalle en spekulativ panikkskapende desinformerende bølge.

Om de var vitende eller uvitende om straffelovens paragraf 187, som sier at «…med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved uriktig melding, et ubegrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller lignende forsettlig eller grovt uaktsomt volder- … sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker. På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden.»

Så langt har jeg ikke sett at straffelovens paragraf 187 har kommet til anvendelse, ei heller at jurister har minnet om at dette er et ris bak speilet for den som farer med uriktig informasjon og som bevisst eller ubevisst fremkaller allmenn frykt.”
“Dumheten, det vil si manglende evne til å forstå begivenhetenes gang, kan være grunn til enorme lidelser som mennesket tilfører sin neste.”
Czeslaw Milosz
Fordi Astra Zeneca og Johnson& Johnson vaksina har vist seg å være farlige og ikke skal brukes på den norske befolkningen, så legger regjeringa indirekte skylda på befolkningen for dette. Byrden skal nå legges på de yngste som myndighetene gjør til syndebukker for dette. De blir nå presset til å ta vaksiner der vi overhodet ikke vet noe om langtidsvirkningene. Å legge skyld på dem som ingen skyld har, det er det narsissister og psykopater har for vane å gjøre. https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html
“Som en konsekvens av at vaksinasjon innen sommeren ser ut til å ryke som følge av avgjørelsen, mener utvalget at man ikke bør fortsette nedover i aldersgruppene for vaksinering slik man så langt har gjort. I stedet vil de at de i aldersgruppen 18-25 skal prioriteres når alle ned til 45 år er vaksinert. – Vi mener det er en god idé å prioritere denne aldersgruppen, selv om de tåler sykdommen godt.
Det nærmer seg sommer og mange unge flytter mye på seg, de begynner kanskje å jobbe eller studere et annet sted, sier utvalgsleder Lars Vorland under en pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408

https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

https://steigan.no/2021/01/hvilke-vaksineforsok/

https://www.nettavisen.no/nyheter/sa-mye-forsinkes-vaksineringen-nar-norge-dropper-astrazeneca-og-janssen-vaksinene/s/12-95-3424125592?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2aHnRJPNrQPrD2vvBvB3Pd0BeiaYEaHSRLYO8I0czfGrNqx-oHNbFESHM#Echobox=1620642339

 

Vi har en statsminister og en regjering som ikke bryr seg om vi måtte sulte i hjel, som ikke bryr seg om at vi har blitt mål for atom raketter, eller om hundretusen mister jobbene sine, og jeg kan nevne mye mye mer. Men våre “kjære” statminister har en glødende interesse av at vi skal vaksineres med vaksiner, som i realiteten er genterapi og ikke vaksiner der vi overhodet ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene. Dagens regjering er den minst empatiske regjeringen vi har hatt i moderne tid, like forbasket så tror svært mange at Erna og hennes gjeng de vil vårt beste. Det best dekkende ordet jeg kan finne når det gjelder en slik mentalitet er Stockholmsyndromet. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/05/06/195757122/vedum-frykter-matmangel-i-neste-krise-solberg-mener-vi-kan-spise-fisk?fbclid=IwAR3KSvDe7EmLYOFMaMR8JX3EVHW44OJI8-FG9Rb2cb3fPY81XBC8MiX2xjg

 

Da jeg var yngre så var det å lure noen til å drikke, spise eller lukte på noe som smakte eller lukta vondt veldig festlig. Man latet da som om det man tilbød dem smakte eller luktet godt så man kunne få seg en god latter på deres bekostning.
Dette var uskyldig morro, som f. eks. å få noen til å smake på et surt rognebær eller få noen til å slikke på støvlene dine når du sa de var lagd av lakris (ja, det fantes faktisk noen som bet på det).
Dette er akkurat den samme strategien myndighetene, vaksineprodusentene og pressa nå bruker for å få oss til å ta vaksinene, bare at det er en himmelstor forskjell, da det denne gangen overhodet ikke handler om uskyldig morro, men man kan se på det som en IQ test.

 

Ingen kan i ettertid si at det ikke ble gitt tydelige og vitenskapelig funderte advarsler om alvorlige bivirkninger. Den norske forskeren Birger Sørensen påpekte allerede i juli 2020 risikoen for at coronavaksinene kunne forårsake autoimmun koagulopati. Og han var ikke den eneste.
Advarslene ble ikke tatt på alvor. I stedet ble de som advarte konsekvent sensurert. Når det nå hevdes at bivirkningene vi nå ser fra alle vaksinene kom fullstendig overraskende,så er absolutt sludder.

Intervju med Sørensen juli 2020.

«Sørensen tror de nåværende vaksinekandidatene vil ha stor risiko for bivirkninger, fordi de sikter mot virusets såkalte spike-protein, der 80% av arvestoffet er såkalte human-likt. – 78.4% av epitopene i spike-proteinet er identisk med oss som mennesker. Og konsekvensen av det er at det er 78.4% sannsynlighet for å få bivirkning i en eller annen form av vaksiner som retter seg inn mot dette proteinet.

«Vaksineforsøk mot virus som Dengue-feber og HIV har vist betydelig risiko for at vaksinene faktisk kan føre til mer alvorlig sykdom, gjennom en prosess som kalles antistoff-avhengig forsterkning (ADE).» https://www.nrk.no/norge/norsk-forsker-skaper-strid-om-virusets-opphav_-_-dette-viruset-har-ikke-en-naturlig-opprinnelse-1.15043634?fbclid=IwAR2axoRRnM16Tq9-HS4gTwaLfDXELiQ70B0ibDK_mxlVqW2UV7vVQgf1WA4

 

Ikke med ett ord ansvarligjør Dagblad artikkelen myndighetene, FHI og pressa for å ha reklamert for at vi skal sprite hendene 24/7. I stedet så klarer de pokker i meg å gjøre denne artikkelen om til en reklame for rotavirusvaksina. Og folk som tror på c19 propagandaen er svarte i meg så kørka at skulle de lese denne artikkelen så vil de allikevel fortsette å sprite både sine egne og barna sine hender:
 
“Mens Danmark er i full gang med å gjenåpnes etter corona-nedstengingen, er et nytt virus i ferd med å spre seg blant barn i landet. Rotaviruset herjer nå for fullt flere steder i landet, melder blant annet Danmarks Radio (DR) og danske TV 2.
 
Symptomene er som omgangssyke, med oppkast og diaré, men også med påfølgende dehydrering. Ifølge DR ser man tilfeller der barna blir så dehydrert at de gråter uten tårer og har helt tørre bleier.
 
En av teoriene om hvorfor viruset nå sprer seg, er overdreven tillit til håndsprit, ifølge Line Wilms ved Slagelse sykehus.
 
– Rotaviruset skal ha vann og såpe for at man skal være sikker. Det er ikke så sensitivt for sprit. Vår teori er at man under coronapandemien har blitt så fokusert på å sprite hendene at håndvask med vann og såpe har blitt erstattet med spriting, sier Wilms til DR.
 
Tone Bruun, overlege ved FHIs avdeling for smittevern og vaksine, forteller til Dagbladet at hun har fått med seg situasjonen med rotaviruset i Danmark via media.
 
Hun kan imidlertid berolige norske småbarnsforeldre med at man i Norge innførte vaksine mot viruset i 2014. Før dette var det årlig omkring 1000 innlagte barn på sykehus på grunn av smitte.
 
– Vi vaksinerer når barna er seks og 12 uker gamle, og vaksinen er veldig effektiv mot sykdom hos de små barna. Det er først og fremst de minste barna som blir alvorlig syke av rotavirusinfeksjon. Vi har nok en del rotavirus hos eldre barn og voksne, men de blir sjelden veldig syke og derfor ikke diagnostisert i noen særlig grad, forklarer Bruun.
 
Overlegen forteller videre at Danmark på sin side ikke har rotavirusvaksinen i sitt nasjonale vaksinasjonsprogram. Dermed er det ikke uventet at det med jevne mellomrom kan komme oppblomstring av viruset der.”
“Statssekretærer i regjeringen bruker samme app som aktivister og kriminelle for å kommunisere. Statsministerens kontor bedyrer at alt journalføres etter loven, men eksperter er kritiske. Statsministerens kontor (SMK) bekrefter på direkte spørsmål fra Dagbladet at flere av regjeringens medlemmer benytter Signal. Signal er en kryptert meldingstjeneste der personvern og mulighet til å slette spor og meldinger er sentralt. Det er blant annet mulig å sette opp samtalene i Signal slik at meldinger automatisk slettes umiddelbart etter at de er lest. I Storbritannia er det tatt rettslige skritt for å unngå at regjeringsmedlemmer kommuniserer gjennom apper som sletter meldinger automatisk, slik Signal gjør. Saken er fortsatt uavklart.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bruker-omstridt-og-kryptert-app/73741684?fbclid=IwAR3CH0byhbTwRJgRrk1Jygvw-yEGh1dmdT1nA-FXySi6R03iI4fct2SEWQ4
“EUs helsekommisær Stella Kyriakides og hennes ektemann er i søkelyset mistenkt for massiv koronakorrupsjon. 4 millioner euro (40 millioner kroner) har havnet på deres familiekonto uten at noen av dem kan redegjøre for hvorfor disse pengene har havnet der og hvor de kommer fra. Kyriakides er fra Kypros og kontoen er i Cyprus Cooperative Bank. Paret har forsøkt å framstille summen som et lån, men det er klarlagt at de ikke har verdier som kan stille sikkerhet for et lån i dette formatet. Det er mistanke om at pengene har sammenheng med vaksinekontrakter til EU, noe Kyriakides heftig benekter. Men det er enorme summer som er i bevegelse når unionen bestemmer seg for å velge den ene eller andre leverandøren, så mistanken er ikke urimelig, særlig når helsekommisæren ikke klarer å forklare hvor så store penger skulle ha kommet fra. Tidligere er det kommet fram at EU og Kyriakides undertegnet en dårligere kontrakt med AstraZeneca enn det Storbritannia hadde gjort, og det er reist spørsmål om hvordan det kan ha seg. Også den tyske nyhetskanalen ARD Panorama melder om at ektemannen til EUs vaksinekommisær er under mistanke om korrupsjon.” https://steigan.no/2021/05/ellevill-koronakorrupsjon-i-eu/?fbclid=IwAR1x7BB8ywlzjW2TFx8j-70wL2RjBRe9cp9clMPDl9J84rPYFJKR5l6fb-8
“Medisinen hadde svært gode resultater i laboratorieforsøk mot koronavirus. Derfor ble det igangsatt flere studier med pasienter. – Overveldende resultater – Resultatene er overveldende. Nå har vi over 17 randomiserte kontrollstudier med over to tusen pasienter. Ivermectin er et såkalt bredspektret legemiddel med antivirale og betennelsesdempende egenskaper. Den er regnet som en trygg medisin med lite bivirkninger, og den japansk-amerikanske forskergruppen bak ivermectin fikk nobelprisen i medisin i 2015. Dr. Kory forteller at flere av studiene viser at ivermectin har forebyggende effekt mot covid-19. – Studiene viser at hos folk som tar ivermectin forebyggende, er sjansen for å få covid-19 lik null. Den blokkerer viruset og hindrer det i å fornye seg i cellene. Fall i dødelighet I tillegg hevder han at studier gjort i flere land viser kraftig reduksjon i dødelighet der ivermectin er blitt gitt til svært syke pasienter. Han viser til analyser av data fra blant annet Paraguay og India der medisinen er blitt tatt i bruk, også på sykehus. – Der ser man et dramatisk fall i dødelighet etter at ivermectin ble tatt i bruk. Vi ser at ivermectin er svært effektiv hos innlagte pasienter blant annet fordi den har betennelsesdempende effekt.” https://www.tv2.no/a/11975167/?fbclid=IwAR0riRJbQ8XfR7zqPFxVpnuchxVoligNJMcMy-WBFfrZLb8l9wVpDI6LXSk
“FHI og helsetilsynet går langt i å antyde at eliminasjon blir den nye målsettingen for smittevernet i Norge når den nåværende situasjonen er under kontroll. Koronaviruset vil leve lenge i sine forskjellige varianter utenfor Norge og vil fortsette å true oss. Nye pandemier vil sannsynligvis også komme. Med en slik målsetting endrer smittevernmyndighetene Norges styringsform for overskuelig fremtid. En eliminasjonsstrategi vil føre samfunnet inn i en permanent tilstand der smittevernmyndighetene sitter i førersetet og dikterer for alle andre områder når de kan fungere som normalt og når de må stenge mer eller mindre ned. Samfunnet vil fungere på smittens og smittevernmyndighetenes nåde, og politikk vil bare være mulig og nødvendig innenfor de rammene som disse myndighetene setter. Dette er ikke lenger en politisk og normativt styrt stat, men en stat som kontrolleres av smittevernmyndighetene, og der smittevernhensyn kan intervenere i ethvert område uten å måtte stå til regnskap overfor andre enn seg selv. Det betyr ikke at alt dreier seg om smittevern. Mye fungerer normalt i henhold til de vanlige regler og tradisjoner. Men smittevernstaten har alltid forrang. En slik dobbeltstat, med en lukket krets av byråkrater og politikere i førersetet, var det få som forestilte seg var en realistisk mulighet for Norge. Nå må de av oss som ikke trodde på det, erkjenne at vi tok feil.” https://www.morgenbladet.no/ideer/essay/2021/04/13/hensynet-til-a-kontrollere-sykdommen-styrer-samfunnet/?fbclid=IwAR36oU-Mb4yfmkDdGFxfVuUW7A9FOCGLSE7BLqb7IL6LKiiK_gLsVt_OnTI
Så hvorfor da dette hysteriet rundt mutasjonene? “Biontech utviklet vaksinen i samarbeid med Pfizer og sier at det enn så lenge ikke foreligger bevis for at den må modifiseres. – Det er ingenting som viser at det er nødvendig å endre vaksinen for at den skal virke mot de mest sentrale coronavariantene som har dukket opp, sier Biontech i sin kvartalsrapport.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/05/10/195758180/pfizer-biontech-trenger-ingen-justering-for-a-virke-mot-nye-coronavarianter?fbclid=IwAR2yFa2xBEpP3YenLR-T1_huDvEhuCA5ncI-HrBTandUnZczi7vlb5LVR3U
«Det kan virke som om Regjeringen er av den oppfatning at Koronasertifikat ikke krever hjemmel i lov. Dette stemmer ikke med alminnelig norsk statsforfatningsrett.»
 
«Det er betimelig å spørre Regjeringen om hva som er grunnen til at de ikke vil involvere Stortinget i etableringen av et system med Koronasertifikat.»
 
Med denne artikkelen så viser jo Dagbladet klart og tydelig at de ikke er objekltive, men at de er en forlenget arm av makta. Til og
statssekretær Korkunc har større forståelse overfor den harde ordbruken flere av høringsvarene inneholder enn det Dagbladet gjør. Db viser her rett og slett forakt mot ytringsfriheten. https://www.dagbladet.no/nyheter/pass-dere-djevelunger/73760424?fbclid=IwAR1Y771LvR_poOyi0WVVEU1gjZs1q9iYt3wxlE6Ixn7YfmCfly7iFdq5Zjo
“Tross rekordhøy vaksineandel, er smitten på Seychellene fortsatt stigende og en tredjedel av de som blir smittet er allerede fullvaksinert. Smitten er også 30 ganger høyere enn i Norge per hode, tross mye lavere vaksineandel. Seychellene har bare 100.000 innbyggere.” https://www.nettavisen.no/okonomi/ekstrem-smitteokning-hos-verdens-mest-vaksinerte-land/s/12-95-3424126198?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2cA61Z-LwDdiriBrPyM0qe5EmporTckqzS9QMqOz8PxnUJdIpIgw8gb5c#Echobox=1620854804
“- Vi er veldig bekymret over at man velger å ta Janssen inn for frivillig bruk. Ut ifra et medisinskfaglig ståsted mener vi regjeringen har gjort en feilvurdering.
Det sier overlege Ingvild Sørvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge til Dagbladet. Hun får støtte fra overlege Frank O. Pettersen ved Oslo universitetssykehus.” https://www.dagbladet.no/nyheter/seinskadene-kan-bli-betydelige/73762242?fbclid=IwAR0cg-HCjjXhYkeVtsXu9IJWmeG845j4ePrGFkL52HaFWsNcDYUT686feAM
“Regjeringen har besluttet å tilby Janssen-vaksinen til frivillige. Det sjokkerer vaksineforsker Gunnveig Grødeland, som frykter unge voksne vil benytte seg av tilbudet for mer frihet i sommer, og med potensielt svært alvorlige konsekvenser. Statsminister Erna Solberg og regjeringen begrunnet valget blant annet med at «det er grenser for hvor formynderstat vi skal være», og at de stoler på at folk kjenner sine egne behov best og kan gjøre informerte valg. – Nå er det plutselig veldig fokus på indivitets frihet, og det etter et år med store begrensninger. Plutselig skal man få full frihet i en sak som få har forutsetninger for å forstå konsekvensene av. Da kunne heller folk få bestemme om de skal på karantenehotell eller ikke. Konsekvensene av det hadde sannsynligvis vært mindre. Jeg sliter med argumentasjonen, sier Grødeland.” https://www.dagbladet.no/nyheter/haper-virkelig-ingen-tar-vaksinen/73760860?fbclid=IwAR0uW0bAsyAoqmWiBtCGo1cDSQqcRxlCeuUO_sc7zaZAMsB5FVJUQpPfEYU
Tygg litt på dette:
“Vaksineforskeren mener imidlertid det er en korrekt avgjørelse å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.
– Det er en vaksine som vi har beregnet vil gi alvorlige bivirkninger hos ellers friske personer i rundt en til rundt 17 000 tilfeller. Det er ganske mye å ta risikoen på, sier hun.”
Altså 1 av 17.000 får alvorlige bivirkninger av vaksinen, og det er forbundet med STØRRE FARE ENN FØLGENE AV Å FÅ COVID!
På DR1 – Antal Corona Døde 🔴 🔻Endnu en gang måtte Danskerne opleve mange PINLIGE SVAR fra Regeringens Sundhedsminister Magnus Heunicke. 🔴 Journalist Kim Bildsøe Lassen, der igen trykker Magnus Heunicke helt ned i stolen, og afslører Regeringes totale MANGEL på realitetssans, og sans for proportioner, for indsatsen mod Corona. 🔴 Kuren kræver flere døde end sygdommen … blev klart bevist i dette Kim Bildsøe Lassen interview på DR1 https://www.facebook.com/100061178383792/videos/170429175006361
Snakker man om den 4. industrielle revolusjon så skjønner de fleste ikke bæret hva du snakker om. Det er jo det c 19 handler om.
“Regeringen og World Economic Forum (WEF) indgår et unikt partnerskab, der med en række konkrete pilotprojekter skal ruste Danmark og andre lande bedre til de muligheder og de udfordringer, som den fjerde industrielle revolution bringer med sig. Partnerskabet, der er den første af sin slags i Europa, er et konkret resultat af Danmarks TechPlomacy-initiativ og regeringens indsats for at styrke Danmark i den digitale omstilling.” https://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrigspolitiske-nyheder/newsdisplaypage/?newsid=277c6620-c2aa-4516-adfc-9604851e7f40&fbclid=IwAR0XfBRS8rYxCIsh20AzCb68KnHkM94Js8B7ZbAkfh71O719iIHecgXIBKs

 

I India brenner de sine lik – og folk dør jo av andre grunner enn covid også. Det dør vanligvis 27000 hver eneste dag, så det blir jo noen bål også i et normalår. VGs daglige «dødsbarometer» viser at så langt dør folk med covid like hyppig i India som i Norge – men langt mindre enn eksempelvis Belgia og England. 200000 døde i India tilsvarer 746 i Norge.

Det bor nesten 1,4 milliarder mennesker i India. 268 ganger så mange som i Norge. Åpne krematorier har det alltid vært i India. Det ser ille ut , men vi må se tallene i perspektiv.”

Verdensoversikten Worldometer, forteller at Norge ligger på 121 plass med 135 døde pr millioner innbyggere, og India på 119. plass med 140 døde pr millioner innbyggere. Og vi er i en situasjon nå, hvor vaksinene (geneterapien) tar flere liv enn kåråna.

Det med likbrenning er tradisjon i India, det er viktig å få frem, det er slik en normal begravelse er der. Det bor faktisk 1,39 milliarder mennesker i India + litt til. Folketellingen der er såpass upresis at man sikkert kan sette Kina = India uten å fornærme annet enn prinsippryttere. Men vi kan godt forholde oss til ca. tallet 1,4 mrd det er nærme nok.

Hvis vi sier at 200.000 er døde av dette i India, så er det jo verd å sette dette i perspektiv. I junaiten bor det bare 332 mill, altså ca 1/5 av Indias offisielle befolkning, og der hevdes det 588.000 + mennesker døde av cv. La oss bruke det for videre perspektivsetting. Jeg hørte på dagsrevyen der det kom frem at 3000 mennesker døde i India hver dag av covid.

Det høres mye ut, men av 1,4 mrd er det lite. Hvis vi sammenligner en bullshit statistikk med annen bullshit statistikk, så får vi at 3000 på et døgn vil utgjøre 1.950.000 på et år. Det er en dødsrate på 14/10.000 dvs. 14 pr. 10.000 mennesker over hele året. Og det er ikke i nærheten for man snakket om 200.000. Det blir et helt annet forholdstall nemlig 0,00001379, eller 1 av 100.000.

Det samme tallet for Norge er 0,0001044 eller 1 av 100.000 Med andre ord så døde 10 ganger så mange nordmenn pr. capita enn de som har dødd i India siden covid startet. I junaiten igjen blir tilsvarende tall 0,0017710 eller 17 pr 10.000. I Sverige er tallet 0,001379 eller nesten 14 pr 10.000. https://www.tv2.no/nyheter/13969688/?fbclid=IwAR3HW_EIB_5-S6GjUfsVX1KllkE6W-eBb4z02P3Wjw9rMwyX_-NyOd7F0XE

 

 

“Kansler Angela Merkel er blevet tvunget til at trække hele påskenedlukningen tilbage, som hun bebudede klokken tre om natten efter et 12 timer langt møde mandag. Ydmygelsen af Merkel er total, og coronaforvirringen i Tyskland har aldrig været større. Tyske medier sætter spørgsmålstegn ved, om kansler Merkel kan genvinde troværdigheden efter den dramatiske kovending efter kun én dag med de omfattende nedlukningsplaner. En kortfattet Merkel fremsagde en erklæring, hvor hun uden omsvøb sagde, at hun havde begået en stor fejl: »Jeg tager det fulde ansvar for det. Det var min fejl.«” https://www.berlingske.dk/europa/den-totale-ydmygelse-af-merkel-dropper-nedlukning-beder-befolkningen-om?fbclid=IwAR0eeDyrEpsWDQQq8xDzsMrzpGeVQTkqwAoJWtwLKnPoimLSXzcNaxOz7JQ

 

Er jo helt utrolig at den eneste opposisjonen som kritsierer den sittende regjeringa kommer fra et av regjeringspartiene og ikke fra opposisjonspartiene der kritikken burde komme i fra. Spør du meg så er Sp, Rødt, Sv, Ap og Frp ikke et hår bedre enn den sittende regjeringa når de har støttet opp om de diktatoriske og mildt sagt sammfunnskadelige tiltaka.

“Innlegget til de fem KRF-representantene er forbilledlig. Vi forventer ikke av våre folkevalgte at de skal være eksperter, men vi forventer at de skal stå opp for de grunnleggende demokratiske prinsippene som er fundamentet for samfunnet vårt, og ikke la seg overkjøre av byråkrater, uansett hvor mye byråkratene insisterer på at de vet best. De stiller kravene: Bakgrunnsinformasjonen på bordet så den kan bli gjenstand for demokratisk prøving, og konsekvensutredninger av «tiltakene» slik at fordeler og ulemper blir veid mot hverandre.

I løpet av mer enn ett år har regjeringa Solberg ikke gitt oss noen av delene. Den har ikke en gang villet fortelle oss hvor ideen om å stenge samfunnet kom fra. Det er naturligvis totalt uholdbart i et demokrati. Men hvorfor måtte det folkevalgte i KRF til for å peke på dette helt grunnleggende prinsippet? Hvorfor var det ikke ledere på venstresida eller i fagbevegelsen? Hvorfor er ikke dette en lederartikkel i Klassekampen?” https://steigan.no/2021/03/mangel-pa-apne-smittevern-avveininger-er-et-alvorlig-demokratisk-problem/?fbclid=IwAR3R4sxlXXDRVmhH6vFth7unDPm-zsHSAsuKcR13erXWq5Za5NoJu5W8qHM

 

“Gjester beskriver situasjonen på karantenehotellene ved Gardermoen som fullstendig håpløse. Anna Olufsen mener det er direkte farlig å være der på grunn av dårlig smittevern.” https://www.tv2.no/a/13904412/?fbclid=IwAR0OwUyKvb0oQwP0XEJnoLyTyuXgUalAFsFkq2Kt2uCMVJ3-B56tqsvm254

 

285 000 korona-døde i Brasil, disker VG opp med for å vise hvor nødvendige korona-tiltakene er. Men 285 000 er bare litt over 1 promille av Brasils befolkning på 211 millioner.
En promille av befolkningen har dødd etter over et år med “pandemi”; Svartedøden eller Spanskesyken er korona definitivt ikke! Tror MSM at vi er fullstendig idioter og ikke kan regne? https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/gW47zq/her-doer-folk-fordi-sykehusene-er-fulle-presidenten-ba-folk-om-aa-skjerpe-seg?fbclid=IwAR2HuFsomu2g6eKa5x1jz22uEs-toAOGnpQnXmRQg8M4gLdZWgq6c4nA-JI

 

“Den nye vaksinasjonsmetoden er utviklet av forskere ved Karolinska Institutet i Solna i Stockholms län. Den skal etter planen testes ut klinisk i ett år, før fase 2 igangsettes i løpet av 2022. På sikt er målet at vaksinen kan benyttes uten behov for elektrisk støt. Ved å tilføre kroppen DNA-partikler fra vaksinen, er tanken at DNA’et skal bli en del av kroppens egne cellekjerner, men uten at vaksinen dermed blir en del av kroppens eget DNA.” https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2021/03/22/195747831/ny-dna-basert-coronavaksine-ma-gis-med-elektrisk-stot-gir-bredere-beskyttelse?fbclid=IwAR36xu0BML5jU15WuliiIsdIGlKh-JZN5x4QzxXlYM-jtFjXL46zIANODyc

De 1.000 nødrespiratorene som regjeringen bestilte i fjor, er ikke tatt i bruk. Helseminister Bent Høie (H) vil tilby dem til utlandet. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/22/195747766/hoie-vil-sende-nodrespiratorer-til-utlandet?fbclid=IwAR07Tr6FC-dAgvThb-jSW1vCXJ8gRIRlAxtvB0px1FeTl1KnY5M_JhFZqCc

 

Myndighetene og pressa forteller oss at vi er utsatt for et livsfarlig virus, men å teste alle som kommer over grensa det er ikke så nøye. Og standaren er at folk flest klager på disse potensielle smittebærerne og sykdomssprederne, men logikk bristen i at regjeringa ikke har tatt tak i dette den bryr de seg ikke om. Gaslighting og Stockholmsyndromet er vel det viktigste man kan lese seg opp på hvis man skal ha en sjanse til å skjønne hva som egentlig foregår hvis man fremdels ikke ser gjennom dette lureriet.

“NRK har hentet ut tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). De viser at totalt 20 000 personer reiste inn i Norge i uke 9. Den siste ukerapporten fra FHI, viser at kun seks av ti gjennomfører koronatest på grensestasjonen ved ankomst. Der kommer det også frem at litt mer enn syv av ti med norsk identitetsnummer testet seg ved ankomst i slutten av februar og starten av mars, mens bare litt mer enn fire av ti tok en ny test etter syv dager. Det til tross for at det er krav om test også den syvende dagen etter innreise for alle som har innreisekarantene og ikke bor på karantenehotell.” https://www.nrk.no/norge/kun-litt-over-halvparten-av-dem-som-ankommer-norge-tester-seg-for-korona-1.15427409?fbclid=IwAR0yex3r-cRSSXpER33WD6Gfnl7nX1cc5nqqyx_3DOJNl-kOak5zO2QP1zw

 

“– Særlig under pandemien er det et åpenbart behov for å gjøre undersøkelser og drive undersøkende journalistikk. Uten at dokumentene er tilgjengelig fratas man et veldig viktig redskap for å kontrollere myndighetene, sier Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg, til NRK. Ifølge Strand har så mange som 25.000 dokumenter manglet i postjournalene, men nå er etterslepet kommet ned i rundt 19.000 dokumenter. På et av saksnumrene er gjennomsnittlig behandlingstid over 200 dager. Det betyr at dokumentene blir registrert i postjournalen over et halvt år etter at de er mottatt.” https://www.nrk.no/norge/folkehelseinstituttet-pa-etterskudd_-19.000-dokumenter-mangler-i-postjournal-1.15425243?fbclid=IwAR3b7CFeG5Xl1J9Y8vKKZbv8Mi8oCuHXjpL1XsnEZaujz9uPRhAk3_F-a5o

 

Pfizer Inc. sier de har startet testing av en ny pille som skal kunne brukes til å behandle koronavirus fra første sykdomstegn, skriver nettavisen Bloomberg.

– Gitt den måten SARS-CoV-2 muterer på og den fortsatte globale effekten av Covid-19, ser det ut til å være viktig å ha tilgang til terapeutiske alternativer, både nå og utover i pandemien, sier Pfizers vitenskapssjef Mikal Dolsten, i en uttalelse.

Legemiddelet skal binde til seg enzymet protease, som forhindrer at at viruset replikeres i cellen. Å bruke proteasehemmende enzymer har vært vellykket i behandling av andre typer virus, som HIV og Hepatitt C.

Han sier det nye medisinen skal kunne foreskrives uten at pasienter er innlagt på sykehus eller i kritisk behandling. Om det fungerer, vil pillen bli den første av sitt slag i behandling av koronaviruset. https://www.tv2.no/a/13906873/?fbclid=IwAR1x1jA2o8mqvTDbyaZA0bIzeWVSz7rc7o7lvYz694P1z_S5EztvI-CEwLg

 

Denne nye svenske dokumentaren så jeg på i går, den kan jeg anbefale. Se hvordan statisitkken brukes på korrekt måte i fra 6 minutter ut i filmen og fram til 9 minutter. Slik har man aldri sett at myndighetene og pressen har brukt statistikken. https://www.svtplay.se/video/30291114/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-coronakampens-pris?modalId=eWv2Laa&fbclid=IwAR2KC8XXdPcbH5rlUwP18CxF30fA31vn4WcnV0CoVTApB8xSB4y2OmztpTE

 

“30 personer som har tatt Biontech/Pfizer-vaksinen, har fått blodpropp, mens det ikke er mottatt meldinger om blodpropp etter vaksinering Modernas vaksine.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/12/195745871/31-meldinger-om-blodpropp-hos-coronavaksinerte-i-norge?fbclid=IwAR1PxzvrgbOSWX7JP2NeJ994HDfPfNyYvd6aIrWLJYRKu26licRgHaBLXwI

 

 

“Tre helsearbeidere ansatt i Helse sør-øst er innlagt med blodpropp ved Oslo universitetssykehus kort tid etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Nå ber Legemiddelverket helsepersonell være oppmerksomme på symptomer.”

Tre unge helsearbeidere er innlagt med alvorlig blodpropp kort tid etter vaksinering. «Sjeldent» og «veldig spesielt», sier smitteverndirektøren i FHI. Professor og overlege ved Rikshospitalet Pål André Holme mener det ikke er usannsynlig at blodpropp-tilfellene har sammenheng med vaksinen. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wenlan/behandlende-lege-om-blodpropp-funn-ikke-sett-noe-i-denne-gaten-foer?fbclid=IwAR11YpUzFWHn0UwKqGPVhpS2PJ2BNm6i0fxg0oUD60vYJquxdgvaWY6Ze6w

“En kvinne i 30-årene døde av hjerneblødning ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen til AstraZeneca. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen sier Legemiddelverket ser alvorlig på hendelsen. Kvinnen, som jobbet i helsetjenesten, døde 6. mars, ifølge kommuneoverlege Tor Halvor Tuveng-Bjørnstad. Han sier at kommunen «rent rutinemessig» setter dødsfallet i sammenheng med vaksineringen fordi den fant sted ti dager før dødsfallet. – Vi er ikke kjent med at hun hadde noen underliggende sykdommer, sier han.” https://www.nettavisen.no/nyheter/kvinne-i-30-arene-dode-i-etterkant-av-vaksinering-med-astrazeneca/s/12-95-3424101033?fbclid=IwAR2-uxEXeaOzj3pwaWUNkAsBNcSUibqa0lb7oC-_QWNyKC6NcMEZAtKnCHc

 

 

“Flere personer som har fått AstraZeneca-vaksinen, har opplevd hudblødninger. Et mulig alvorlig tegn, mener helsemyndighetene, som ber folk være på vakt.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/13/195746008/astrazeneca-vaksinerte-bor-vaere-oppmerksomme?fbclid=IwAR0WxAjuBgD19MSat5A5qwTSdQ9UqdkKQV-Q92rf2LqNfpawwS8TpL9QvJc

 

 

“En ting må være klinkende klart for alle som har store håp til vaksinene til Moderna og Pfizer/BioNTech: Dette er eksperimentelle vaksiner og vi vet absolutt ingenting om eventuelle fremtidige bivirkninger. Det er merkelig at så mange lukker øyne og ører for alt snakk om alternative strategier enn myndighetenes eneste strategi som er en usikker vaksine.
Teknologien som vaksinen til Moderna og Pfizer/BioNTech har jeg godt over gjennomsnittlig kjennskap til. For omtrent 10 år siden var jeg med på å etablere et bioteknologi firma som utførte forskningsoppdrag for legemiddel industrien.
For cirka fem år siden injiserte jeg for eksempel LNP med mRNA fra Moderna i forsøksdyr og utførte deretter analyser av dyrene. Jeg har hatt samarbeid med AstraZeneca siden 2014 og har foreløpig tre vitenskapelige publikasjoner om nanomedisiner sammen med dem.
Publikasjon nummer 4 er under utarbeidelse. I epost til min nåværende arbeidsgiver har professor Kristoffer Rypdal skrevet at jeg ikke har relevant faglig bakgrunn for det jeg skriver om. Men med doktorgrad fra det medisinske fakultetet burde jeg få lov til å uttale meg om medisiner, så jeg trosser herved Rypdal og tar sjansen på å skrive.” https://www.itromso.no/meninger/2021/03/07/%C2%ABDette-er-eksperimentelle-vaksiner-og-vi-vet-absolutt-ingenting-om-eventuelle-fremtidige-bivirkninger%C2%BB-23607900.ece?fbclid=IwAR2LPEewkMPIBoi7WCP46oDsnuIzycR0Lqo3F2-Jat49KcBlISrZsa-DkNQ
Biolog og virolog Dr Geert Vanden Bossche, en av verdens ledende vaksineutviklere gjennom 23 år, kommer med sterke advarsler mot de nye c19 vaksinene og sier de vil gjøre større skade enn c19 viruset. Vanden Bossche sier også at nedstenginga av samfunnet er helt feil strategi i kampen mot det. Det korrekte ville vært og isolert de gamle og sårbare, slik at de med et velfungerende imunsystem hadde blitt imun viruset.
De nye vaksinene er helt feil våpen i denne krigen, de vil skape resistente virus på samme måte som feil bruk av antibiotika har gjort som har ført til superresistente bakterier, og da vil disse resistente virusene være mye farligere for både vaksinerte og uvaksinerte. Dvs at alle de som har tatt vaksinene er mye verre smittespredere enn de uvaksinerte, og alle de som promoterer vaksinene er skyld i den kommende uunngåelige katastrofen. https://olehartattordet.blogg.no/en-av-verdens-ledende-vaksineutviklere-gjennom-23-ar-slar-alarm-vaksinene-er-farligere-enn-c19-viruset-sier-han.html

 

 

Tyske regjeringsmedlemmer har investert i bedrifter som produserer munnbind. Da har de kanskje også investert i vaksiner og tester? Kanskje dette er grunnen til at vi skal gå rundt med munnbind overalt? “Merkels partifæller er havnet i en kæmpeskandale: berigedesig på mundbind og maskesalg.Tyske politikere bliver anklaget for at have tjent på coronakrisen gennem magtmisbrug og korruption. Skandalen kommer på det værst tænkelige tidspunkt for Angela Merkels parti.” https://www.berlingske.dk/europa/merkels-partifaeller-er-havnet-i-en-kaempeskandale-berigede-sig-paa?fbclid=IwAR1dVYIAnToV6A_KvcTo-3Jjqxq-rWADuxj20tPDLMt6qzUqkEkJOFHY-Kc

 

 

“I Oslo-området måtte over 3.000 butikker og serveringssteder stenge forrige uke. Men svært få er blitt smittet på slike steder hittil i år.” https://e24.no/naeringsliv/i/OQW9oV/nesten-ingen-er-smittet-i-butikker-og-paa-serveringssteder-i-oslo?fbclid=IwAR1MyRy3MVnBk7Q7Gtj8UfMx9afJ09xSIoYOTpIUqL00UIPdw3W5x5210p4

 

Regjeringa innrømmer «mindre dokumentasjon på virkningen til enkelttiltak». https://steigan.no/2021/03/antall-smitta-ikke-viktig-men-alvorlig-sjuke/

 

To forskere mot minister og helsedirektør https://steigan.no/2021/03/to-forskere-mot-minister-og-helsedirektor-k-o/

 

 

Her har du selve lakmustesten for å sjekke om dine medmennesker er hjernevasket. Hvis du viser dem denne og de fremdeles ikke tror at det er noe som er ravende galt ved denne såkalte epidemien, da er de så indoktrinert av propagandaen regjeringen har spydd ut siden mars i fjor at de ikke lenger har evnen til å tenke selvstendig. Anbefaler folk å printe denne ut, slik at de kan vise den til alle som ikke har skjønt tegninga:
“Regjeringsmedlemmer og helsetopper har nå forklart seg for regjeringens Koronakommisjon. Men akkurat hva de har sagt, får du ikke vite.
NRK har bedt om innsyn i forklaringene til de som nylig har forklart seg for regjeringens egne granskere:
Statsminister Erna Solberg
Helseminister Bent Høie
FHI-direktør Camilla Stoltenberg
FHIs overlege Preben Aavitsland
Helsedirektør Bjørn Guldvog
Assisterende helsedirektør Espen Nakstad
Men forklaringene – som det er gjort lydopptak av – er hemmeligstemplet.
Koronakommisjonen mener det dreier seg om såkalte organinterne dokumenter, som kan unntas fra innsyn.
At dokumentene kan kalles organinterne, har kommisjonen selv aktivt lagt til rette for:
Ikke engang regjeringsmedlemmene har fått med seg kopi av hva de har forklart. De må lese gjennom og godkjenne sine egne referater ved personlig oppmøte.” https://www.nrk.no/norge/koronakommisjonen-holder-forklaringene-hemmelig-1.15376755

 

“Dersom du føler ubehag ved å lese om anbefalingene, da vet du at det er noe som ikke stemmer. Nordmenn er lært opp til å ta vare på sine medmennesker, men nå kan en stille spørsmålstegn om ikke en rekke tiltak står i sterk kontrast til etikk, nestekjærlighet og omsorg. Selv livreddende tiltak sees nå på som en stor smitterisiko, og smittefaren forstås som mulig mer alvorlig enn selv det å blåse liv inn i et livløst barn.

 

Dette er skrevet med mål om ettertanke på hva som er viktigst for et tillitssamfunn som setter menneskeverd høyt, og hvordan statlige anbefalinger og tiltak gjenspeiler det vi etterlater til de som kommer etter oss. Frykten for smitte bør ikke overskygge behovet for livreddende førstehjelp, det er til og med imot regjeringens prioritering som setter liv og helse først, selv før barn og unge. For hva er igjen av menneskeverdet og samfunnslimet om man vurderer det som farligere å utføre HLR på et døende menneske enn å la være?

 

Se for deg at på vei til butikken segner en kvinne om på fortauet.Hun er bevisstløs, og når du prøver å vekke henne ser du at hun ikke puster. Du kan hjerte og lungeredning, og etter du har ringt ambulansen ville du normalt forsøke å redde livet hennes med brystkompresjoner og munn-til-munn. Men etter nye anbefalinger fra Helsedirektoratet skal du ikke lenger blåse liv i andre. Nå skal ikke folk lengre utføre hjerte og lungeredning på medmennesker uten å først evaluere smitterisiko og vente på eksperthjelp i «disse korona-tider».”

Av Truls Olufsen-Mehus, stortingskandidat, KrF Troms og Finnmark, Troms og Finnmark. https://www.nordnorskdebatt.no/nye-hlr-anbefalinger-redusere-smitterisiko-viktigere-enn-a-redde-menneskeliv/o/5-124-108645?fbclid=IwAR224drfsjQTFk_M7lL45LPvhhU3B21th0CuLJgvFpKBkfYjS9n9rXMFaHQ

 

 

Av overlege og professor Halvor Næss:

“Sannsynligheten for å dø av covid dersom du smittes er 1-3 promille. Sagt på en annen måte er sannsynligheten for å overleve covid 99,7 til 99,9 prosent. Dødeligheten er høyest for gamle og kronisk syke og så godt som fraværende hos friske unge.

Det er ingen tegn til at myndighetene tar disse tallene inn over seg. Det synes tvert imot å være slik at det letes etter stadig nye påskudd for stenge ned eller forlenge en nedstengning. Nye mutasjoner som kanskje øker dødeligheten med 30% blir brukt til å spre frykt. Tretti prosent økning betyr at en dødelighet på 1 promille øker til 1,3 promille. Dette bør avrundes til 1 promille, dvs. i praksis ingen forskjell.

To spørsmål høres stadig oftere: -Når er vi tilbake til normal hverdag igjen? -Kommer vi noen gang tilbake til normal hverdag igjen? Det er vanskelig å se at myndighetene har noen strategi hvor normalisering er målet. Det er ingen målstrek. Jeg vil belyse dette med flere mulige scenarioer.

1. Nedstengninger virker, men vaksiner har kun marginal effekt. Myndighetene snakker daglig om kontroll av smittespredning, og når smittetallet går ned, så skyldes det tiltakene som har lykkes å snu en eksponentiell vekst. Journalister og lokalpolitikere synes overbevist om at det er mulig å kontrollere smitten.

Det er til nå meldt 65.000 smittede i Norge ifølge FHI. Hvis vi tar med mørketall, har kanskje 200.000 vært smittet til nå (FHIs estimat er lavere). Det betyr at i løpet av ett år har fire prosent av befolkningen vært smittet. Med nåværende strategi hvor uunngåelige nye hotspots etterfølges av nedstengninger, vil det ta 10 til 20 år før flokkimmunitet er oppnådd dersom vaksiner har marginal effekt.

Det vil ta kortere tid (5-10 år) dersom vaksine har moderat effekt. En slik strategi er åpenbart ikke bærekraftig for sivilsamfunnet.

2. Nedstengninger virker ikke og vaksiner har marginal effekt Dersom nedstengninger ikke virker eller har kun marginal effekt, så er nåværende strategi åpenbart skadelig. Fokusert beskyttelse av sårbare grupper er en mye bedre strategi. ” https://www.derimot.no/korona-strategien-virus-muterer-hele-tiden-skal-samfunnet-vaere-nedstengt-i-all-evighet/?fbclid=IwAR3-91OYOyBpRuknv2OqXBH-IJqQAyzhxyWIntg-U5HeqQujXElCZWGwvgs

 

 

“Den tyske avisa Die Welt har fått tak i en omfattende brevveksling som hittil har vært hemmelig, der det kommer fram at den tyske regjeringa la press på forskningsinstitutter for å få dem til å lage utredninger som kunne underbygge strenge tiltak. Det var det tyske innenriksdepartementet som tok kontakt med Robert Koch Institut og andre forskningsinstitusjoner og ba dem lage utredninger som skulle tjene politiske formål.” https://steigan.no/2021/02/den-tyske-regjeringa-ba-forskere-lage-utredninger-for-a-begrunne-strenge-tiltak/?fbclid=IwAR18aLLydaIDzxiX4jm1EZCA9B8Mur3WJOxxi8eH3g_v9jw4vnqOPzK_9Kg

 

 

“Verken jeg eller hemali er prinsipielle motstandere av vaksiner, og uansett: Er disse er vaksiner? Og om de ikke er det, hva er de da? En nål av et usikkert håp til noen, og sikre summer til andre?
Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål for koronavaksinasjon:  
Redusere risiko for død 
Redusere risiko for alvorlig sykdom 
Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur 
Beskytte sysselsettingen og økonomien 
Gjenåpne samfunnet 
Svar om vaksinene. Hvis jeg blir vaksinert:
Kan jeg slutte å bruke maske?
Nei.
Er det fortsatt karanteneplikt?
Ja.
Vil jeg være motstandsdyktig mot covid?
Kanskje, men sannsynligvis ikke.
Kan jeg stoppe sosial distansering?
Nei, fordi vi ennå ikke vet hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert følge gjeldende smittevernregler.
Om både jeg, og eksempelvis bestefaren min vaksineres, kan vi da klemme hverandre?
Nei.
Vil de vaksinerte kunne samle seg?
Nei.
Hvor lenge varer beskyttelsen?
Det vet vi ikke.
Er det sikkert at ikke vaksinen kan drepe meg/gjøre meg alvorlig syk?
Nei. Hos personer med forventet kort levetid kan selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. Samtidig kan gevinsten av vaksine være liten.
Hvis viruset statistisk ikke dreper meg, hvorfor må jeg bli vaksinert?
For å beskytte andre.
Hva vet vi om langtidsvirkninger av vaksinene?
Lite. Særlig hos eldre.
Metoden for å lage vaksinene er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent, og brukes i kreftbehandling.
Studier viser at de to RNA-vaksinene beskytter mot sykdom som skyldes koronaviruset. Om lag 95 prosent av de vaksinerte som deltok i vaksinestudiene hadde beskyttelse mot koronasykdom 1-2 uker etter andre dose. For de eldste er det lite data.
Gir ikke immunitet.
Virker forebyggende, kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.
Lite kunnskap om langtidsvirkning.
Lite kunnskap om beskyttelsens varighet.
Eliminerer ikke viruset.
Garanterer ikke at du ikke får viruset.
Hindrer ikke at du smitter andre.
Fjerner ikke kravet for reiseforbud.
Fjerner ikke kravet om karantene.
Fjerner ikke behovet for nedstenging, foreløpig.
Fjerner ikke behovet for munnbind.
Det er foreløpig ingen, eller begrensede data om vaksinene for:
Barn og ungdom under 18 år
Aldersgruppen over 75 år
Gravide og ammende

 

 

Dette er slik psykopater og narsissister gjør når de skal få vekk fokus fra seg selv. Nå har den sittende regjeringa altså stengt ned samfunnet for å redde de eldre påstår de, og så i neste øyeblikk så er det de eldre som er den største trusselen mot velferdsamfunnet, mens det i realiteten er Erna og co som er årsaken til at økonomien går rett til helvete.

Ingen regjering her til lands har klart å ødelegge så mange arbeidsplasser som den sittende regjeringen har, og så skyver de altså skylda over på de eldre og kvinnene. Dette minner stygt om hvordan Hitler la skylda på jødene for alt det jævlige som skjedde i verden.

Hva har Høyre og den sittende regjeringa gjort for de eldre, for folk med behov for psykiatrisk hjelp, for arbeidsledige, ja for alle de som har behov for hjelp som sliter økonomisk nå og før krisa? Ingenting, de har gjort og gjør sitt ytterste for å gjøre de rike rikere, de fattige fattigere og de hjelpesløse mere hjelpesløse.

De har nå lurt flertallet med på en dugnad som ikke er en dugnad, der vi skjærer av greina vi sitter på, og så er dette takka de gir oss for “dugnaden” de har fått oss med på. Vi skal altså ta skylda for regjeringens inkompetanse og synder. Det egentlige spørsmålet her burde jo være: hvor mye koster politikerne og regjeringa oss?

“Resultatet: I dag er det 4 personer i arbeid per pensjonist. 2060 vil det være bare 2 personer per pensjonist. Ikke bare er dette et problem for at det blir færre å fordele byrdene på, men jo eldre man blir, jo dyrere er det for staten. Spesielt etter fyllte 80 år skyter utgiftene per pensjonist i været. En 100-åring koster staten rundt 1,2 millioner kroner i året, mens staten i snitt bare tjener 200.000 kroner kroner i året på personer i sin mest produktive alder.” https://www.nettavisen.no/nyheter/regjeringens-sjokkrapport-i-bilder-hver-kvinne-koster-staten-15-6-millioner-kroner/s/12-95-3424087904?fbclid=IwAR0f-JU2w3bO_DvIvwv60KjdLqKuwX7rR-R2-cvgZJIxk50cZPTlT4r6c1Y

 

 

Så da kan vi se framover til enda mindre utestede vaksiner. Regner da med at Erna og co står først i køen for å vise oss hvor sikre disse vaksinene er:

“Ifølge studien er det muterte viruset 50 prosent mer smittsomt enn det opprinnelige koronaviruset, og det har spredd seg til over 20 land. Forskerne er bekymret for det nye viruset, fordi det har noen ekstra mutasjoner. Det må derfor utvikles nye vaksiner i stor fart, slik at vaksinen matcher endringene i det nye viruset. – Det kan man gjøre på noen uker … i teorien, sier bioteknolog Sigrid Bratlie til NRK.

Men for å få til det, sier Bratlie at også regelverket rundt utprøving av vaksiner må revurderes. – Er man villig til å droppe ny runde med full testing av en ny vaksine siden situasjonen er så prekær? Det vil komme mange mutasjoner av viruset etter hvert.

Skal nye vaksinevarianter igjennom full klinisk utprøving, så tar det flere måneder å få vaksinen godkjent. Hun er derfor spent på hva myndighetene bestemmer seg for å gjøre.” https://sykepleien.no/2021/01/nrk-koronavaksine-har-liten-effekt-pa-mutert-virus?cid=sm9160646619&fbclid=IwAR21XQ3rh79FxYpu95SMyU6JCsVWF0tro4wz2CElxuJhY5GiXmHi707bdj8

 

 

“Under den tyske okkupasjonen fikk vi angiveri og Rinnan-banden. I dag – i ly av koronahysteriet myndighetene godt hjulpet av massemedia har pisket opp – får individer med mindre pene personlighetstrekk mulighet til å utfolde seg ved å anklage sine omgivelser for brudd på de såkalte smittevernstiltakene.

Vi trenger et rettsoppgjør der de som har innført det rene okkupasjonsstyret for å bekjempe en ”pandemi” selv ungdomsskoleelever vet at ikke er farligere enn et vanlig influensautbrudd, blir straffet. Og straffen må omfatte ikke bare dem på toppen, men også de små maktmisbrukerne og overgriperne, som den eller de som har anmeldt butikkunden uten munnbind, og politifolkene som deltok i aksjonen mot butikkunden.

Offentlige tjenestemenn, heriblant politifolk, har plikt til å gjøre seg opp en mening om handlingene de utfører lar seg forsvare utfra kravene til humanitet, rimelighet og rettssikkerhet den norske stat bekjenner seg til. Og man trenger ikke å være jurist for å forstå at diktatoriske smittevernstiltak – for eksempel å bøtlegge folk fordi de omgås for mange i sitt eget hjem – for å bekjempe en sykdom med en dødlighet på 1–3 promille er i strid med enhver form for humanitet, rimelighet og rettssikkerhet.

Det positive med denne ellers kullsorte historien er at butikkunden uten munnbind var modig og våken nok til å filme politifolkene vedkommende fikk på døren. Å filme eller på andre måter å eksponere politifolk og andre offentlige tjenestemenn som deltar i håndhevelsen av et smittevernsregime de burde vite at er illegitimt, er trolig det mest effektive vi som samfunnsborgere kan gjøre for å bekjempe en politistat de færreste av oss ønsker å leve i.

Og vi har lov til å gjøre det, slik det fremgår av en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett knyttet til en sak der en person som var blitt stanset av politiet for brudd på trafikkreglene, på sosiale medier publiserte en video av politifolkenes opptreden. Djevelen er ikke så fryktelig som han fremstilles som, heter det i et russisk ordtak.

Dersom vi oppviser borgermot og reiser oss mot undertrykkelsen vi i dag opplever, vil vi kunne ta tilbake det normale livet vi drømmer om.” https://steigan.no/2021/02/politistaten-har-kommet-folk-som-ikke-bruker-munnbind-pa-butikken-far-politiet-pa-doren/?fbclid=IwAR3QzMQUQnq_OZgJueQBSYlEoCoxZbRMga5JRkaTPEVTgInML2rKgDAAfPE

 

 

“Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg. Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinepass vil føre til at man i teorien innfører et kastesystem i Norge.
Jeg mener at innføring av et vaksinepass vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter, men også retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, og frata mennesker retten til bevegelsesfrihet.
Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk, fordi vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet, eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke, når det kommer til å beskytte andre mot smitte.
Vi har ingen kunnskap om langtidseffektene av Covid-19-vaksinen. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige eller livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen, og deretter ta et fritt og informert valg, uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av andre grunnleggende rettigheter.”

 

 

Aldri har vel en artikkel avslørt en større inkompetanse hos en regjering som selv er skyld i at vi er i den situasjonen vi er i. Selvmotsigelsene kommer som perler på en snor og løsningene er så bort i hampen bak mål at man kan få bakoversveis av mindre. Regjeringa er ikke folkets tjenere og vil ikke vårt beste. De tjener storkapitalen, noe de har vist klart og tydelig gjennom hele denne krisa. Og i denne artikkelen så viser de jo også at de ser på folk flest som idioter, for man må i ordets rette forstand være idiot for ikke å se alle logikkbristene statsministeren serverer her. https://borsen.dagbladet.no/nyheter/dystre-spadommer-for-norge/73400965?fbclid=IwAR2cWshro9gDmuACzzyAfUO-mJ882L9fDcykQ5J_27EmP1iqH66_axui9e8

 

Hvis myndighetene tar dette viruset så alvorlig, hvorfor får da dette slippe gjennom?” Her passerer 1100 vogntog i døgnet – bare rundt fem sjåfører tester seg. Siden Norge stengte grensene, har over 20.000 vogntog kjørt inn i landet. Knapt noen av sjåførene testes for korona.” https://www.nrk.no/osloogviken/vogntogsjaforer-slipper-fortsatt-koronatest-pa-grensa-1.15369249?fbclid=IwAR1LJ7GVf-P26hArTpuTSW7LFr0GjFqkPNfCPjLBYkJTY6o0PilKF_nGIf0

 

Gates har altså donert 250 millioner dollar til journalisme. Hvilke mediekanaler er det han har donert disse pengene til? Og i 2018 – 19 så donerte Bill Gates mere penger enn noen annen til WHO, dvs mere penger enn EU, England og USA til sammen. Er disse donasjonene grunnen til at han får så positiv omtale i alle medier?
“Gates used to be wildly unpopular, a ruthless chief executive whose company, Microsoft, savaged every rival and had to pay billions in fines for monopolistic practices. What changed?
When the Bill and Melinda Gates Foundation was set up, it was not long before the transition to cuddly philanthropist was complete. In a brave piece last August in the Columbia Journalism Review, Bill Schwab outlined how he examined 20,000 charitable grants the Gates Foundation had made and found more than $250 million towards journalism.
He believes that this partly explains why 20 years ago Gates’s objectives were subject to constant media questioning and investigation whereas today, the balance has tilted towards, in Schwab’s view, “soft profiles and glowing editorials describing [the foundation’s] good works”. In 2018-2019, they donated a higher percentage to the cash-strapped WHO than the individual donations of the EU Commission, the US and the UK. Gates discovered that it is more than possible to buy political influence and to shape the course of human history, all while being praised for being such a great guy. Is it not past time to question our new overlords?” https://www.irishtimes.com/opinion/breda-o-brien-time-to-question-our-tech-billionaire-overlords-1.4483404?fbclid=IwAR0DB_aPo6Y8MG-TSL6EO6k5n6lYrnCADvqNsEFROik6VKDgkpkUjpggafY

 

“LAST AUGUST, NPR PROFILED A HARVARD-LED EXPERIMENT to help low-income families find housing in wealthier neighborhoods, giving their children access to better schools and an opportunity to “break the cycle of poverty.” According to researchers cited in the article, these children could see $183,000 greater earnings over their lifetimes—a striking forecast for a housing program still in its experimental stage.

If you squint as you read the story, you’ll notice that every quoted expert is connected to the Bill & Melinda Gates Foundation, which helps fund the project. And if you’re really paying attention, you’ll also see the editor’s note at the end of the story, which reveals that NPR itself receives funding from Gates.

NPR’s funding from Gates “was not a factor in why or how we did the story,” reporter Pam Fessler says, adding that her reporting went beyond the voices quoted in her article. The story, nevertheless, is one of hundreds NPR has reported about the Gates Foundation or the work it funds, including myriad favorable pieces written from the perspective of Gates or its grantees.” https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php?fbclid=IwAR2xyrgDUW3frs8GQDzYV8DJgbFRYRKiLKeDSbeXQ6pHsYMTBqIaI5EGcRw

 

 

“Recently signed elite sportspeople, performing arts professionals, TV production staff and journalists will also not have to abide by quarantine restrictions if arriving from a country outside of England’s travel corridor from 4am on Saturday. Senior company executives are among travellers set to be exempt from Covid-19 quarantine restrictions for international arrivals in England, meaning they will not have to self-isolate for up to a fortnight.” https://www.theguardian.com/world/2020/dec/03/high-value-business-travellers-to-be-exempt-from-quarantine-in-england?fbclid=IwAR12sWBzbtic755QMq2s7G5L30tTPSzh3vLv1yXqDXNvtNenmx8ugLsmFRM

 

 

“Det som kommer frem i artikkelen under er ingen stor nyhet, men det kan være greit å få den fra landets (USA) høyeste myndigheter. Når en får ulike økonomisk tilskudd for hvilken diagnose folk har når de dør, da vil det være svært fristende å gi den diagnosen som gir høyest utbetaling, ikke minst hvis det kan reises tvil om dødsårsaken.
Det er det smittevernsjefen i USA i artikkelen under innrømmer. Saken er at antallet døde av korona i USA (som også i Norge) er blitt en politisk sak. Den har stadig mindre med helsevern å gjøre.” https://www.derimot.no/smittevernsjefen-i-usa-innrommer-at-okonomisk-belonning-kan-ha-fort-til-for-hoye-korona-dodstall/?fbclid=IwAR3Df8hm2bhpclv8H_34YE2FalqVa4Kkfr2VlNnYVrbJeaARt1RLdGYOBnM

 

 

Det sveitsiske legemiddelverket godkjenner ikke AstraZenecas koronavaksine før det foreligger flere data, og nå skal altså britene teste den på barn https://www.nrk.no/urix/sveits-godkjenner-ikke-astrazeneca-vaksinen-1.15357983 “Skal teste AstraZeneca-vaksinen på barn:Den britiskutviklede AstraZeneca-vaksinen mot coronaviruset skal testes på barn helt ned til seks år. Det melder Sky News. AstraZeneca er den tredje vaksinen som er godkjent for bruk i EU og blant annet Norge, sammen med Moderna og Pfizer. – Barn flest påvirkes lite av coronaviruset, og det er usannsynlig at de blir syke. Likevel er det viktig å etablere sikkerheten og immunforsvaret etter vaksinering, og å se om barn kan få fordeler av å være vaksinert, sier professor Andrew Pollard.”
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=56653&fbclid=IwAR1XJTnP4GjvY0vO8tOpgQCAn-EOi4W6hPyoQeM8Mq_Sl4L6FrS-UIhrZ3Q

 

 

“Hvorfor tåler vi som samfunn såpass greit at langt flere barn nå blir voldtatt, banket opp og overlatt til seg selv? Ungdommene som skjærer seg i huden. Spiseforstyrrelsene. Mengden av skade som øker og øker og øker. I en krisetid som denne, der regjeringen og helseekspertene glir over i hverandre, der det er vanskelig å skjønne forskjellen på Bent Høie og Espen Rostrup Nakstad, Erna Solberg og Camilla Stoltenberg, blir rommet for kritisk tenkning nesten ikke tilgjengelig.

Opposisjonen er varsom, og den som ikke har medisinsk spesialkompetanse eller er utvalgt representant for en sårbar gruppe, risikerer mye ved å våge høylytt tvil. For alt kan når som helst endre seg. Da kan du møte dine egne argumenter i døren. Æ-bæ! Og når ikke pressen aktivt insisterer på at alt kan diskuteres, glir døren for et offentlig alminnelig ordskifte nesten igjen.

I altfor lang tid har vi levd med et underskudd på gravende koronajournalistikk, kombinert med et kommentatorkorps som stort sett har vært enige. Fredrik Solvang utfordrer på Debatten. Men det preller liksom av. Vi sier bare uff, så trist, og skrur på radioen. Og der ramser Nyhetsmorgen og Nyhetsettermiddag og Alltid Nyheter opp tallene fra Norge og skrekkscenarioer fra England, og etter det føles all trang til å spørre etter alternative løsninger som pinlig, trumpiansk ignoranse: Vil du at oldemor skal dø, eller? Er du vaksinemotstander også, kanskje?” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WO7p8L/i-altfor-lang-tid-har-vi-levd-med-et-underskudd-paa-gravende-koronajour?fbclid=IwAR1xkZJdDDpJXJc-wkdCrqokXk1dmcMy2jDctnx8e73rZckc2EIBe6iKrQU

 

“I virkelighet har løgnene til arkitektene bak dette «reset» for lengst blitt avslørt. De lykkes bare så lenge taushets-kartellet smøres med penger. Hver løgn skaper to nye usannheter. Vaksinasjoner mot «kovid» er vellykkede.

Men flaskehalser i leveringer må beskyttes umiddelbart, der det er en risiko for at mislykkethet og vaksinasjons-skader kan bli kjent. Og der de som døde i nært tidsrom til vaksinasjonen ikke kan skjules, var det «tidligere sykdommene» som var årsaken.

Eksisterende sykdommer som alltid var farligere enn «kovid», og som nå motveier eventuelle fordeler ved vaksinen. Siden man visstnok ikke kan dø av en vaksinasjon, dør man med en vaksinasjon. For dødsårsaker, er «av» og «med» nå lett utskiftbare … Det er velkjent at «løgner har korte ben». Jo flere av dem sprer i verden, jo mer slit er det å holde styr på dem.

Diktatur trenger mange løgner og dermed en voksende hær av folk som jobber med å skjule ting. Siden denne hæren ikke kan leve av å overbevise seg selv, må den slavebinde andre. Hvis det ikke er nok slaver igjen, er systemet slutt.” https://steigan.no/2021/02/det-skjer-hvert-ar/?fbclid=IwAR2VqXpE8duUCmJ5nPCVt4OtVGzDOFWbRX6YvGTAN2ERxk1v13_jbvobi-A

 

 

“Det er snart et år siden coronapandemien stengte ned landet og de strengeste tiltakene i fredstid ble innført. For noen uker siden ble en rekke kommuner igjen stengt ned etter et utbrudd med mutert virus i Nordre Follo kommune. Nå etterlyser Mette Kalager, lege og professor ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, en begrunnelse.

– Det jeg savner er å forstå deres vurderinger, når de for eksempel stengte ned for 1,5 millioner innbyggere for noen uker siden, etter et utbrudd i Nordre Follo. Jeg lurer på hvilke avveininger som ble gjort av fordeler og ulemper, sier lege og professor Mette Kalager til Dagbladet. Hun sier at regjeringen har sluppet unna ved å vise til at det er bedre å være føre var, og ikke trengt å begrunne avgjørelsene sine i stor nok grad.

– Til nå har de i stor grad kommet seg unna med føre-var-prinsippet, og både lokale og nasjonale myndigheter tar tilsynelatende beslutninger basert på verste-fall-scenarioet, sier Kalager. Hun mener at de flere hundre sider lange dokumentene som Helsedirektoratet publiserer på nettsidene sine er ikke god nok begrunnelse. Hun sier at direktoratet vanligvis er flinke til å gjengi kompleks informasjon på en kortfattet og presis måte. – Det kan bli et demokratisk problem hvis man ikke får mulighet til å gjennomgå grunnlaget for disse beslutningene, sier hun.” https://www.dagbladet.no/nyheter/krever-corona-svar—hvorfor/73377537?fbclid=IwAR009x7zmg4tNWB2DS4LvbHhID415wZYl165FZz6VhSjGWEqE4VhT8iRpGs

 

 

“Regjeringen har besluttet å innføre svært strenge tiltak i flere Vestlands-kommuner etter utbrudd av den muterte virusvarianten. På en pressekonferanse søndag sa byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, at de særlig bekymrer seg for den sørafrikanske mutantvarianten. – Vi vet mindre om det sørafrikanske, så det kan være sannsynlig at man kan bli litt sykere av det.

Det har også kommet rapporter på at vaksinene kan være mindre effektivt mot det. Det tror og håper jeg vil løse seg etter hvert. Vi vet at det i likhet med det britiske er mer smittsomt. Det at vi vet så lite, og at konsekvensene kan bli store er med å skape bekymring hos oss når vi har en potensiell massespredningshendelse, sier Valhammer til TV 2.

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, sier det ikke finnes noen bevis for at mutasjonen gjør folk sykere. – Vi har egentlig ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på det, men det er en god del synsing ute og går. Så er det sånn at det ikke er unaturlig om folk blir mer syke i Sør-Afrika enn i Norge, fordi folks allmenntilstand jevnt over er dårligere. Derfor er det ikke direkte sammenlignbart, sier Olsvik til TV 2.” https://www.tv2.no/a/11942428/?fbclid=IwAR3kUsSCwHdyJSrtwVAS5xGktthlZRaklpWD5PasJuvgJMtHj6Nn1MnW99o

 

 

“Ved å definere noe som en trussel mot vår felles sikkerhet, er det lettere å svekke demokratiske rettigheter det har tatt generasjoner å opparbeide. Etter 12. mars har vi tålt innskrenkninger i bevegelsesfriheten, forsamlingsfriheten, retten til arbeid og retten til skolegang. Gang på gang har statsminister, statsråder og helsedirektører rost oss for vår lojalitet.

Likevel gjør de som makten normalt gjør i kriser: De sikrer seg større handlingsrom for den dagen de ikke synes vi er lojale nok. Portforbudet skal selvsagt ikke brukes nå, det skal bare henge der som et damoklessverd hvis vi blir lei den lange dugnaden og oppfører oss på en måte som Helsedirektoratet ikke liker.

Pressens Vær Varsom-plakat har en påminnelse om ikke å utnytte mennesker i sjokk. Det samme burde regjeringen ha. Når hele samfunn er i sjokk, slik vi har vært i snart et år, blir vi spesielt sårbare for autoriteter som forsikrer oss om at vi må oppgi noen av våre hardt tilkjempete rettigheter og friheter for det felles beste.

Krisen kan være akutt, men endringene har en tendens til å bli varige. Hva kan vi gjøre for å hindre at også denne krisen fører til varig tap av frihet og rettigheter? Mottrekket er å vinne tid, til frykten gir seg. Det er ikke nå vi bør avgjøre om regjeringen skal kunne innføre portforbud, flytte makt fra Stortinget til regjeringen, eller gjøre det lettere å innføre hjemmeskole når det passer lærerne. Slike debatter bør utsettes til vi igjen fritt kan gå på møter og uten munnbind si det vi mener.” https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/1Bj1eJ/covid-19-svekker-demokratiforsvaret?fbclid=IwAR2nTxb6ruvtDuQB8unCkacRpKxCup6peUrAbT7Ax_AAbC-62gRrAUTEObE

 

 

Denne er altså fra august i fjor: “Ny forskning på koronatesting: Spyttprøver viser seg å være like effektive som dyp nese- og halsprøve.” https://forskning.no/helsepolitikk-sykdommer/ny-forskning-pa-koronatesting-spyttprover-viser-seg-a-vaere-like-effektive-som-dyp-nese–og-halsprove/1734498?fbclid=IwAR2OAA7OvvrpW2Dd9BGzHLEc8oTD5cUBcPrLjOGXIk7NC5lXMF7UDY5XIg4

 

 

“Det burde ikke være nødvendig å argumentere for at her er det saker og ting som kan og bør stilles kritiske spørsmål ved. De som stiller slike spørsmål blir av Lindø uten forbehold betegnet som konspirasjonsteoretikere og vaksinehatere. Det er det ikke godt grunnlag for.
Ensidighet, misbruk av vitenskap og mangel på respekt:
Jeg påstår ikke at Lindø er betalt av noen for å propagandere slik han gjør. Men han opptrer som «mikrofonstativ» for myndigheter og Big Pharma. En «kjøpt» journalist hadde neppe gjort jobben bedre.
 
Lindøs skriveri er preget av utpreget ensidighet, misbruk av vitenskapelige teorier og mangel på respekt for andres meninger. Han fremmer meningsmonopolisering og polarisering som bidrar til å forsure et debattklima som allerede lider under mangel på nyanser og god takt og tone.
Lindø presterer å idiot-erklære alle meningsmotstandere. Dette er usaklig, uvitenskapelig, uredelig og urimelig. Verden er rett og slett ikke så enkel. Jeg forventer bedre av en journalist i en av landets ledende aviser.” https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/OQEGL1/ko-ko-debatt-i-aftenbladet?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=topp&utm_medium=social%20media&fbclid=IwAR1ijZ0Zi3qHhlpigo8NnsrXm3QPwsB7W1W5OJCT9C0Xc0guu0vvXz_17rM

 

 

“Pseudorealiteter, som er falske og uvirkelige, vil alltid generere tragedie og ondskap på en skala som i det minste er proporsjonal med rekkevidden til deres grep om makten – som er deres viktigste interesse – enten det er sosialt, kulturelt, økonomisk, politisk eller (spesielt ) en kombinasjon av flere eller alle disse.

Når disse pseudo-realitetene oppstår/konstrueres og slår rot, er det særdeles viktig å skissere deres grunnleggende egenskaper og strukturer slik at de kan identifiseres og bekjempes før de resulterer i sosiopolitiske katastrofer, med krig, folkemord og til og med sivilisasjonskollaps, som alle kan ta millioner liv og ødelegge enda flere.

Pseudorealiteter er enkelt sagt falske konstruksjoner av virkeligheten. Blant funksjonene til pseudo-realiteter er at de må presentere en plausibel, men bevisst feil forståelse av virkeligheten. De er kult ”virkeligheter” i den forstand at det er slik medlemmer av kulter opplever og tolker verden – både sosialt og materielt – rundt seg.

Vi bør umiddelbart erkjenne at disse bevisst feilaktige tolkningene av virkeligheten tjener to relaterte funksjoner. For det første er de ment å forme verden for å imøtekomme små grupper av mennesker som mangler evnen til å takle virkeligheten slik den er.

For det andre er de designet for å erstatte alle andre analyser som er basert på virkeligheten. Pseudorealiteter er alltid sosiale fiksjoner, som i lys av det ovenstående betyr politiske fiksjoner. Det vil si at de opprettholdes ikke fordi de er sanne, i den forstand at de samsvarer med virkeligheten, enten materielle eller menneskelige, men fordi en tilstrekkelig mengde mennesker i samfunnet de angriper enten tror på dem eller nekter å utfordre dem.

Dette innebærer at pseudorealiteter er språklige fenomener fremfor alt annet, og der det er maktskapende språklige forvrengninger, er det sannsynlig at de er der for å skape og støtte opp om pseudovirkeligheter. Det betyr at de krever makt og manipulasjon for å gjøre dem overbevisende. Dermed er de den naturlige lekeplassen for narsissiter og psykopater.

Viktigst er det at pseudorealiteter ikke prøver å beskrive virkeligheten slik de er, men snarere som de “burde være”, bestemt av den relativt lille brøkdelen av befolkningen som har en hel annen oppfatningan av virkeligheten enn normale mennesker har. I en falsk virkelighet blir sunn fornuft og logikk sett på som noe galt, og korrupt vitenskap blir selve kraftverktøyet.

Det må observeres at mennesker som aksepterer pseudorealiteter som om de er “ekte” ikke lenger er normale mennesker. De oppfatter pseudo-virkelighetene som realiteter i stedet for virkeligheten, og jo mer de inntar disse vrangforestillingene, jo mer funksjonell psykopati godtar de og dermed blir de mindre normale. Mange normale mennesker klarer ikke å innse dette om sine omprogrammerte naboer.” https://newdiscourses.com/2020/12/psychopathy-origins-totalitarianism/?fbclid=IwAR3w6IztBS3UGmn1eEbS0zM0YRP8sd1z1XrltE5CKEiBNUtixOwSkInQG_s

 

 

“Torsdag redegjorde FHI og Statens legemiddelverk for godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZenecas coronavaksine under en pressekonferanse. Legemiddelselskapet hadde opprinnelig opplyst at Norge ville få 36 000 doser denne uka, men dette er nedjustert til 21 000. Også det totale antallet doser Norge kan vente å få levert i februar er kraftig nedjustert – fra 1,12 millioner til 193 000 doser, fordelt på fire leveranser. Det opplyste assisterende direktør Jasper Littmann for FHIs coronavaksinasjonsprogram.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinetrobbel—en-stor-skuffelse/73368748?fbclid=IwAR3XaLCXlenIGrjWckCbnjt3zqi6KtVARmufU1YfdvgPHqIjtVSe4UPw3mQ

 

 

Man vet INGENTING om langtidsvirkningene av denne vaksina, derfor så er dette propaganda og IKKE fakta. Men hvis man tror at propaganda er synonymt med fakta, så er selvfølgelig dette fakta. https://www.nettavisen.no/nyheter/millioner-har-mottatt-vaksinene-na-er-tallene-klare-sa-trygge-er-de/s/12-95-3424085485?fbclid=IwAR21OH4osX6MC8hN-p-kyqRVD_cT9CMGbJTzammpeVYmXjdO1_-55HIC2vw

 

 

“Flere av koronavaksinene som er under utprøving vil i første omgang få en betinget godkjenning. Betinget godkjenning kan utstedes i situasjoner der en sykdom utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen og det ikke finnes andre behandlingsmuligheter. Vaksinestudiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden ved godkjenningstidspunktet er kortere. Studiene vil derfor fortsette etter at betinget godkjenning er gitt, slik at man får stadig mer kunnskap. En betinget godkjenning må fornyes årlig frem til produsenten kan levere fullstendige data, og deretter kan den omgjøres til en fullstendig godkjenning.” https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/?fbclid=IwAR3GZlITtgZL67Eg0TSkgLhnnSScsxuPbpwQXmZVpry9uNNw1Rm3p3XYbus

 

 

“I stedet for å starte byggingen av et fleksibelt helsevesen tilpasset pandemier – og som kan aktiviseres neste gang behovet oppstår og som ville gjort det utenkelig at helsevesenet nådde «knekkpunktet» – har regjeringen utstedt stadig mer kortsiktige og detaljerte dekreter om hvordan befolkningen skal «slå ned viruset» ved å stenge seg selv inne.

Regjeringen vil kanskje hevde at forslag om et mer ekspansivt, fleksibelt helsevesen er helt urealistisk. Men det er ikke det som er urealistisk. Det som er direkte surrealistisk, er at vi lever et liv som for ett år siden var absurd utenkelig.

I stedet for å ruste radikalt opp helsevesenets kriseberedskap, og dermed gjøre nedstengning ifølge dem selv unødvendig, har regjeringen ukentlig utstedt ordre om hvem vi kan møte, hva vi kan drikke, hvor vi kan reise og om barn kan få gå på skolen.

Virus har vært overalt på kloden i 3,8 milliarder år og vil være her etter at vi alle er døde. De er så små at 55 millioner av dem får plass i punktumet som avslutter denne setningen. Det vil hele tiden oppstå nye, mange nyttige, og noen farlige virus. Derfor er det nettopp et område der politikerne må evne å tenke langsiktig.

I Sumer for omtrent 5000 år siden levde befolkningen på de store elveslettene ned mot Persiabukta i permanent frykt for naturens herjinger. Samfunnets lederskap hadde ikke et apparat eller ressurser til å forsvare samfunnet mot Eufrat- og Tigris-elvenes uberegnelighet. Samfunnet tydde til ritualer: Via et presteskap søkte samfunnet å beskytte seg ved stadige offer til gudene. Ifølge den første nedskrevne fortellingen i historien kom likevel storflommen og la alt øde.

Gudene var forbannet, de fikk nemlig ikke sove. De straffet menneskeheten, fordi folk festet og lagde støy. Handlingsrommet var begrenset da: Folk burde slutte å leve – for å hindre at naturen tok livet av dem. Hvordan havnet vi der igjen – i et førmoderne forhold til naturen? Og hvorfor har ikke det politiske lederskapet bygd «dikene» som kan redusere faren for at virus og frykten for naturen, tvinger samfunnet i knestående – nå, og i fremtiden?” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/dlLe1j/baerekraft-i-virusfryktens-tid?fbclid=IwAR1Xx09yhOkqbhfoEqHsmkXSEFZvlP3nUK2yeitlbR7xAZrgr45OMIYExyE

 

 

“Det er så langt behandlet 56 meldinger om dødsfall hos sykehjemsbeboere som er vaksinert.
Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og regionale legemiddelinformasjonssentre.” https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/9Oq5bE/587-meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksiner?fbclid=IwAR1-pc4z4rY0UsWCWL7mq6VlN5930v1uHiI1IGJvuG4suEgfT1oXseLbwyY

 

 

Er de ute etter å ødelegge for småbedriftene for at de store skal få alle markedsandeler, er det det denne pandemien egentlig handler om? https://steigan.no/2021/01/klaus-schwab-og-thierry-mallet-covid-19-the-great-reset/ “Rundt 2800 bedrifter har så langt hentet nesten 900 millioner kroner i koronastøtte. Fem av dem har fått nesten halvparten. Selskapene Oslo Plaza, Scandic, Hurtigruten, Color Line-gruppen og seismikkselskapet PGS har fått 402 millioner kroner – tilsvarende 46 prosent av tildelingene fra den nye kompensasjonsordningen, ifølge NRK.” https://www.msn.com/nb-no/okonomi/virksomhet/fem-selskaper-har-f%C3%A5tt-nesten-halve-koronast%C3%B8tten/ar-BB1dlky2?fbclid=IwAR3rtsIQ_6JGrebamlRb0NLHA1-6dmXE-IWTWwoLBMFS8rXwXBSJj4OvUEY

 

 

“– Regjeringen har gjort en grov feil og gitt bort enorme beløp til de store selskapene, sier Kalle Moene, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han mener det er på høy tid at politikerne setter en stopper for «den betingelsesløse» koronastøtten til de store selskapene under pandemien.

Moene mener de store selskapene heller burde fått lån enn kontantstøtte fra staten. – Jeg mener en heller burde gitt lån, med en intensjon om at lånet kan ettergis, gitt at pengene er brukt etter visse vilkår og bidrar til å redde arbeidsplasser. Slik ordningene er i dag, godtar staten at bedrifter kan betale ut hele beløpet til aksjonærer. Det er helt absurd, sier Moene.” https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/regjeringen-har-gjort-en-grov-feil-og-gitt-bort-enorme-belop-til-de-store-selskapene-1.1829143?fbclid=IwAR2kd2tyc7JQMGPXsZSU9NrUNYPFEV06HSrsSw19VydETIhoTI-RU69ou5o

 

 

Døde vedkommende av alderdom? I så fall, var vaksinen unødvendig? Døde vedkommende av vaksinen, i så fall hvorfor vaksinere? https://radioh.no/den-forste-som-fikk-vaksine-i-haugesund-er-dod/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3chFBmmXMGFYlHigXnK6gxY-w4NYEQUT99jjqZfVPZeULmw2MHB2ByLzM

 

 

Våre “kjære” ledere verden over har jo akkurat den samme mentaliteten som nazi legene hadde, der de gjør sitt beste for å påtvinge oss ei eksperimentell vaksine der ingen vet noe om langtidsvirkningene.
“I marts 1944 blev en gruppe sigøjnere i den tyske kz-lejr Buchenwald brugt som forsøgspersoner, da Statens Serum Institut i Danmark skulle teste en ny vaccine mod plettyfus. 26 sigøjnere fik af tyske læger sprøjtet vaccinen »Kopenhagen« ind i kroppen, og i alt mistede seks af dem livet i et forsøg, der var kulminationen på flere års samarbejde mellem Nazityskland og Statens Serum Institut”. https://www.berlingske.dk/samfund/statens-serum-institut-testede-vaccine-paa-kz-fanger-i-1944?fbclid=IwAR0NCpUxh2dXstjG42X43r1DF7g1aZ7FKwiqj1JagK5VvbiHVD3kgtdnEoQ

 

 

“Hvilken kunnskapsbase er det myndighetene og helsedirektoratet lener seg til – når de gang på gang insisterer på bruk av strenge restriksjoner og lockdown? Her er i alle fall 30 publiserte studier som viser at ovennevnte tiltak har liten eller ingen effekt. De peker også på de alvorlige negative sidene og som berører svært mange barn og voksne.
Nummer 1 i rekken av studier er utarbeidet av John P. A. Ioannidis fra Stanford University. Flere regner han som den aller fremste epidemiologen. Hvis ikke verdens ledere lytter til ledende forskere som han og andre, hvem er det de lytter til da?”

 

 

“Den annen industrielle revolusjon sprer seg som en bølge over verden. Den gir mennesker høyere levestandard, større håp, mer frihet – og mer frykt enn noen gang før.
Til tross for alle fremskritt er mennesket fremdeles fristet til å overgi sin frihet til diktatorer, eller til å forspille friheten ved å la seg redusere til små hjul i det store apparatet. Velnærte, vel kledde og veltilfredse, men mer lik en automat enn et fritt menneske. Hva skyldes denne flukten i fra friheten?”
Erich Fromm 1965

 

 

“Mennesker i maktposisjoner er så ivrige etter å etablere myten om sin ufeilbarighet at de gjør sitt beste for å ignorere sannheten.”
Boris Pasternak

 

 

Kritiserer man myndighetene, legemiddelindustrien og pressen, stiller kritiske spørsmål ved det de formidler og det de gjør og kan dokumentere med beviselige fakta at de er uærlige og kriminelle, da er man en konspirasjonsteoretiker.
Viser man derimot blind lydighet overfor myndighetene, legemiddelindustrien og pressen uten å reflektere samtidig som man slavisk godtar autoritetenes påbud og forlangende, da er man kritisk og objektiv.

 

 

Nå er du kriminell hvis du vil trene. Norsk politi har tydeligvis Gestapo som forbilde. Dette vil jo bare få enda flere til å våkne opp i fra tornerose søvnen sin. https://www.dt.no/politiet-aksjonerte-mot-treningssenter-mistanke-om-treningsturister-fra-drammen/s/5-57-1601782?&session=456b173d-42e6-4dcb-b6ae-af7073ddaad3&fbclid=IwAR21cI-UMuXu1zgE9Rd1bOWyr_YWTyIGcGNiC0BSs7ZE4B2Rzil3khZ4GqE

 

 

Ikke mye oppløftende å tenke på at dagens ansatte i det norske helsesystemet antakelig er neste generasjon av lydige “nazi” mordere, men hva gjør man ikke for å unngå å bli kalt konspirasjonsteoretiker:

“Evnen til kritisk refleksjon sammen med en respekt for menneskeverdet til den enkelte pasient og pårørende er således sementen i profesjonsetikken. Etikk uten refleksjon og kritikk av illegitim makt, av undertrykking og lydighet og lojalitet for lojalitetens skyld, er ingen etikk”.

Helsesykepleier Anne Marie Ulvolden: “Kort vei til ondskap Om tyske sykepleieres deltakelse i Holocaust. ….. Hvordan legitimerte så sykepleieren mordene? En kombinasjon av kollektivistiske og økonomiske argumenter og lydighet overfor autoritetene viste seg å bli en dødelig blanding. Sykepleierne ble lært opp til å underordne hensynet til den enkelte pasient målsettingen om å bedre helsen til hele folket.

På den andre siden oppga de tyske sykepleierne nesten alle som en lydighet som en viktig grunn for sin deltakelse i eutanasiprogrammet. Deres plikt var å følge legenes ordre. Det var også respekt og lydighet overfor legen som overordnet sykepleierne dekket seg bak i sitt forsvar under rettsoppgjørene i tiden like etter krigen.

Lydighet, ikke nazisme og ikke ideologi, var en av de viktigste grunnene til sykepleiernes ugjerninger. Hva sier det oss i dag? Jo, det sier oss at noe av det viktigste vi i dag kan gjøre for å styrke sykepleierrollen og sykepleiens profesjonsetikk, er å fokusere på sykepleierens moralsk og faglige autonomi.

Det innebærer å kunne tenke selv, nødvendigheten av å kritisere autoriteter og idealer man ikke tror på og samtidig å kunne gi gode grunner for kritikk og egne handlinger. Evnen til kritisk refleksjon sammen med en respekt for menneskeverdet til den enkelte pasient og pårørende er således sementen i profesjonsetikken. Etikk uten refleksjon og kritikk av illegitim makt, av undertrykking og lydighet og lojalitet for lojalitetens skyld, er ingen etikk”. https://sykepleien.no/forskning/2015/01/sykepleie-og-ondskap?fbclid=IwAR2vDEaSk5jwK0I0NGfWDxGeppWUUzUuBajX5Pq_wZyh2fBJ7GkG-oELSrE

 

 

Hvis man setter pyromaner til å etterforske brannene de selv har startet, hva slags resultat tror du da pyromanene vil komme fram til? https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/afp-doedsfall-etter-vaksinering-kan-ikke-knyttes-til-vaksine.MeXJP0Noj?fbclid=IwAR2DrfkSEAroBfUy7dMszRHiY_pnwvksOFe-kplApeciSYuC-VmyugF4H4g

 

 

Hverken i Danmark eller i Norge har statsministrene fortalt oss hvem det egentlig var som fikk dem til å stengen ned landene. “En uvildig ekspertudredning fastslår nu, at statsminister Mette Frederiksen ikke havde belæg for at sige, at myndighederne anbefalede den store, nationale nedlukning i foråret, sådan som hun ellers sagde på det historiske pressemøde i foråret, hvor landet gik i lockdown. Redegørelsen »giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet den 11. marts 2020,« konkluderer ekspertudredningen, der har undersøgt håndteringen af coronaepidemien i foråret 2020.” https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12724106/rapport-fastslaar-myndighederne-anbefalede-ikke-nedlukningen-saadan-som-mette-frederiksen-paastod/?fbclid=IwAR0U3T2I1R_JHcMXbJwEZIufUaruTIcEHZ5HTz2ysdRjKYVExSYQ31huTW4

 

 

“Phuong Nguyen (36) fødte utenfor inngangen til Ullevål sykehus i 10 minusgrader fordi hun måtte svare på coronaspørsmål.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KyPK9M/stoppet-av-vakt-maatte-foede-utenfor-sykehuset-i-10-minusgrader?fbclid=IwAR3Rm859hRFNnienqjGHkDzhdacwOEXl7nYtp4omG-5PFd-W9vHqhs5f230

 

 

Mens 80% av kineserne ikke vil la seg ydmyke, så kan jeg garantere at hvis denne testen kommer hit så vil 80% av nordmenn la seg ydmyke, ja de vil faktisk trygle om det:

“Mange innbyggere mener den Kinesiske staten går for langt ved å introdusere den nye testmetoden. – Alle involverte vil bli så ydmyket, skriver en bruker i Guangdong å den kinesiske sosiale medier plattformen Weibo, ifølge Washington Post. En meningsmåling foretatt på Weibo nylig, viser at 80 prosent av de spurte finner den nye testmetoden «uakseptabel».” https://www.nettavisen.no/nyheter/koronaviruset-trodde-du-nese-testen-var-ille-her-har-de-begynt-med-anal-testen-fordi-den-skal-vare-mer-noyaktig/s/12-95-3424080588?fbclid=IwAR1eeSvLX_5_0EOVCwkJ-D-RmaWODGBR9vykGgk-vmvd2U707PP1fK1cFi4

 

 

“Fire dager før høringsfristen går ut venter vi fortsatt på kategoriske svar fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet. Hvis disse partiene motsetter seg forslaget vil det i praksis falle. Hvis de derimot sitter på gjerdet, slik de har gjort overfor omtrent alt som er kommet av drakoniske «tiltak» fra Erna Solberg & co, vil loven skli igjennom. Er partienes velgere tilfreds med dette?” https://steigan.no/2021/01/lov-om-portforbud-horingsfristen-gar-snart-ut-hva-mener-partiene/?fbclid=IwAR28NKAJHNQjJezeUvJ5-pMLN-h7BOsY3ZFPxMVkiq6DNN1Fc-QsJJGwaZo

 

 

“- Gitt at vi allerede har mange muligheter for å stenge ned samfunnet, som vi ser i den regionen som nå har fått de nye strenge tiltakene, så vil ikke det å ilegge portforbud i tillegg ha noen smittevernmessig effekt, sier professor Kalanger. – Portforbud blir dermed bare et tiltak for å vise hvor alvorlig situasjonen er, og det er det et altfor inngripende tiltak vi kan tillate at brukes, fortsetter hun. – Hvem tror du rammes hardest av et portforbud? – Jeg tenker at vi som befolkning blir rammet. Et portforbud viser at man ikke har tillit til befolkningen.” https://www.dagbladet.no/nyheter/slakter-portforbud–et-skremmeverktoy/73334837?fbclid=IwAR2DrfkSEAroBfUy7dMszRHiY_pnwvksOFe-kplApeciSYuC-VmyugF4H4g

 

 

Tjomlid har skrevet mere enn hundre blogger der han forsvarer pedofili. Hvis du eller jeg hadde skrevet mere enn hundre slike blogger, så hadde vi nok fått passet vårt påskrevet. Disse bloggene til Tjomlid nevner ikke faktisk. no med et ord. Du kan finne dem her https://tjomlid.com/tag/barneporno/

Og det betyr selvsagt ikke at Tjomlid er pedofil, men som jeg sier, hadde du eller jeg skrevet så mange blogger om emnet så kan jeg garantere at det hadde blitt brukt mot oss for alt det hadde vært verdt. «Covidfilmen 2020» har blitt en hit på YouTube. Men vår gjennomgang avdekker feil, misforståelser og villedende gjengivelse av fakta.

Og rett etterpå så henviser de til Gunnar Tjomlid sin uttalelser og påstander om filmen: Blogger Gunnar Tjomlid har også sett filmen og kaller den «en søvndyssende halvtime med løgner». I tillegg har Tjomlid gått gjennom filmens referanseliste og blant annet funnet referanser fra det han kaller «høyreekstreme konspirasjonsnettsteder». https://www.faktisk.no/artikler/Kwn/en-rekke-feil-i-viral-korona-film

 

 

Kan anbefale dokumentarfilmen Inside Job fra 2010 og boken Snakes in suits https://www.adlibris.com/no/bok/snakes-in-suits-revised-edition-9780062697547 som vil gjøre deg i stand til å forstå dokumentaren fullt ut. Filmen handler om finanskrisa i 2008, om hvordan politikere, finansfolk, økonomiskoler og banker rett og slett konstruerte verdens største svindel ved å skreddersy lovene slik at bedraget kunne gjennomføres.

I etterkant av skandalen, så ble svært få av de skyldige stilt til ansvar, og mange av dem fortsatte i stillingene sine etterpå. Med mindre man er historieløs så er det ikke noe problem å trekke paralleller til dagens “pandemi” der svindelen er mye større og mere omfattende.

I dag er det legemiddelindustrien lovene har blitt skreddersydd for ved hjelp av en god blanding av samvittighetsløse og naive individer som flyr deres ærend. Og i kjølevannet av denne konstruerte plandemien så er det ikke bare en livsfarlig vaksine som vil kreve liv.

Bivirkningene av denne “krisa” vil bli katastrofal og langt overgå konkursene og arbeidsledigheten vi så i 2008, men denne gangen håper jeg at det vil få konsekvenser for de ansvarlige og at de får straff som passer til deres forbrytelser. https://watchdocumentaries.com/inside-job/

 

“Den metoden som ble valgt for å kræsje verdensøkonomien, nemlig å skylde på et virus og erklære unntakstilstand, gjorde det nærmest umulig for arbeiderklassen å forsvare seg. Alle vanlige midler for klassekamp, som møter, demonstrasjoner og protester ble forbudt, og folk ble skremt fra til og med å treffe hverandre.

Og de som skulle ha vært arbeiderklassens fortropp har stort sett sviktet sin oppgave katastrofalt. 2020 ble det året da den globale venstresida smeltet bort og stort sett gikk over til å støtte alt som kom av «strenge tiltak» fra overklassens regjeringer.” https://steigan.no/2021/02/den-storste-krisa-i-kapitalismens-historie-kamuflert-som-ei-helsekrise/

 

 

“Ikke med ett eneste ord forsøker Aftenposten å forklare hva Hart Island egentlig er.
Det er er en øy som ligger like øst for City Island i Long Island-sundet, på østsida av bydelen The Bronx i New York.
Den 0,4 kvadratkilometer store øya brukes som New Yorks “fattiggravsted”, der de døde legges i massegraver. Og slik har det vært – i alle fall- siden 1869!
Siden 1980, er nærmere 70 000 døde gravlagt i massegraver på Hart Island. Dette dreier seg primært om uidentifiserte personer, dødfødte og avdøde som ingen pårørende gjør krav på og som gravlegges i massegraver her.
Jeg har vist reportasjen fra Aftenposten til folk som bor i New York, og også de reagerer på at Hart Island fremstilles som et skrekkens scenario.”

 

 

Enda en propaganda artikkel der kun myndighetene og legemiddelindustriens talspersoner får komme til ordet, og der herskteknikkordet konspirasjonsteori brukes for å ta “mannen i stedet for ballen”. Og vet du ikke hva forskjellen på propaganda og fakta er, så får du en beskrivelse av det her:
“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel:
muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.
Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://www.tv2.no/nyheter/11909295/?fbclid=IwAR1ijZ0Zi3qHhlpigo8NnsrXm3QPwsB7W1W5OJCT9C0Xc0guu0vvXz_17rM

 

 

Vi snakker her om en artikkel som prøver å dysse ned vaksinedødstallene ved at den indirekte forteller hva som har skjedd i stedet for direkte. Ingen dødsfall er knyttet direkte til vaksinen, men leser man videre så forstår man jo at det er en kombinasjon, dvs at vaksinen er en medvirkende årsak til dødsfallene.
“I forrige uke ble det slått internasjonal alarm etter meldinger om at 23 mennesker var døde etter å ha fått den første dosen av Pfizer-Biontech-vaksinen i Norge. Senere har antallet dødsfall blant vaksinerte økt, men Legemiddelverket har konkludert med at det ikke er vaksinen i seg selv som tar liv.
– Meldingene kan tyde på at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, konstaterte overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket i forrige uke. – Dersom man er veldig skrøpelig, bør man antakelig ikke vaksineres, la fagdirektør Steinar Madsen til.
Det britiske legemiddeltilsynet MHRA har holdt opplysninger om vaksinedødsfall/skader tilbake, trolig for ikke å spre frykt og forårsake økt vaksinemotstand, men lover nå å legge fram slik informasjon.” https://forskning.no/ntb-sykdommer-vaksiner/ingen-dodsfall-er-direkte-knyttet-til-koronavaksine-ifolge-eksperter/1803964?fbclid=IwAR0w8PtpmsTyMg_5f-sMWEj7VKjHhkORy8cKbwOyt4rLMmtFu9qiowzs7xc

 

 

“Den viktigste, mest betydningsfulle fasen av CV-19-vaksineforsøk har knapt startet, enn si blitt fullført
COVID 19-vaksineforsøk ser ut til å ha forårsaket noe forvirring. Forhåpentligvis kan denne artikkelen bidra til å rydde opp litt. Folk ser virkelig ut til å tro at COVID 19-vaksinene har gjennomgått kliniske studier og har blitt vist å være både trygge og effektive. Dette stemmer rett og slett ikke.
Hovedpoenget er dette. Hvis du bestemmer deg for å få Pfizers og BioNTechs eksperimentelle mRNA-baserte BNT162b2 (BNT)vaksine, eller en hvilken som helst annen påstått COVID 19-vaksine for den saks skyld, er du forsøksperson i et legemiddelforsøk.
MRNA i BNT-vaksinen ble sekvensert fra tredje iterasjon av det opprinnelige WUHANpubliserte genomet SARS-CoV-2 (MN908947.3). Imidlertid ser det ikke ut til at WHO-protokollene Pfizer har bruk til å produsere mRNA, identifiserer noen nukleotidsekvenser som er unike for SARS-CoV-2-viruset. Da etterforsker Fran Leader avhørte Pfizer, bekreftet de:
“DNA-malen kommer ikke direkte fra et isolert virus fra en smittet person.”
Det er heller ikke fullførte kliniske studier for disse vaksinene. Forsøk pågår. Hvis du får dette injisert, er du forsøkskanin. Dette er kanskje greit for deg, men det er ikke en sjanse jeg eller mine kjære ønsker å ta.
Det finnes ingen rapporterte resultater fra hverken fase 2 eller 3. Ingen har den minste anelse om helserisikoen ved BNT, spesielt for de dette er ment å være designet for å beskytte, og ingen autoriteter ser ut til å bry seg det minste. Fase 2/3 kliniske studier er nå uansett et uvesentlig punkt.
Reguleringsorganene har allerede godkjent vaksinen, og helsetjenester har startet opp injiseringen av mennesker med BNT. Dette gjør de etter at produsentene ikke klarte på riktig måte å teste sikkerheten på 39 personer som var i risikogruppen, men som ikke hadde den samsykeligheten som fører til påståtte COVID 19-dødsfall.
Omfanget av hvordan folk har blitt villedet til å tro at disse vaksinene er kjent for å være enten trygge eller effektive, er nesten utenfor vår fantasi.
Dessverre trenger vi ikke fantasi.

 

 

“Corona nyheter. Hvor er dokumentasjonen og hvorfor legger regjeringen ikke frem tallene for befolkningen?
La meg først gjøre noe klart. Det vi opplever nå er ikke normalt. Måten vi lever på er ikke normalt og det må det aldri bli.
Barn pleier ikke å være hjemme.
Butikken er vanligvis ikke stengt.
Frisører klipper seg ikke bare.

Fotballbanene er ikke tomme.

Vel, det burde vel egentlig ikke være nødvendig å skrive i det hele tatt, men jeg må. For en ekstremt bekymringsfull begynnelsestrend har sneket seg inn i samfunnet. Den nye normalen.

Når jeg snakker med journalister spør de ofte Lars Boje… hvor er dokumentasjonen din for eksempel små elever som skal tilbake til skolen?

Men det er ikke jeg som må fremlegge dokumentasjon for at de skal være på skolen. Det er regjeringen som må fremskaffe dokumentasjon på at de ikke kan!!
Hvor er tallene og dokumentasjonen for at det blir smittespredning i feks 0-4 klasser, som har et nivå, slik at helsevesenet ikke skal klare å følge med?

Jeg har ikke sett det. Ingen har!

Tvert imot er det flere fagfolk som sier det motsatte. Som ikke synes at skolene burde vært stengt i det hele tatt.

Når skal media begynne å kreve flere svar fra statsministeren enn bare folkehelse og forholdsregelprinsipp?

Og hva med de liberale yrkene? Frisør får kjøre rundt til folk og klippe. Men folk får ikke lov til å klippe seg hos frisøren. Hvor er dokumentasjonen for den avgjørelsen?

Regjeringens rabatterte ekspertgruppe sier det er svært liten smitterisiko i de liberale yrkene. Hvor er dokumentasjonen på at de faktisk gjør smittehensyn, så de må holde seg stengt?

I flere måneder har jeg bedt om at regjeringen legger frem tall på hvor mye man anser som det vil gå i smitten, ved hvert enkelt element.

For eksempel utendørs sport.

Men jeg får ikke tak i tallene. Ja, kanskje de ikke finnes i det hele tatt. Og nei, dette er ikke facitlister jeg ber om. Men prognoser, projeksjoner og analyse.

De har nok av dem når de vil holde landet stengt ned.

Så, når regjeringens ekspertgruppe daterer anbefalinger om hva som skal åpnes først, da må det avhenge av data, hvor man har vektlagt hva hvert element vil bety for smitten….. ellers blir det først gale!

Så hvorfor gir regjeringen ikke denne informasjonen og kunnskapen til folket? Hvorfor kan vi ikke vite hva det vil bety hvis vi begynner å gå tilbake til normalen?
Vi burde kunne forvente svar fra de styrende som pålegger oss å leve på denne måten… og hindre oss i å komme tilbake til normalen.
Jeg fortsetter å kreve svarene i makten!”
/ Lars Boje Mathiesen

 

 

Flertallet av det norske folket biter på motsigelsene til regjeringen. Det ser ut som om Solberg og co kan gjøre hva som helst uten at det får konsekvenser for dem. Hvis Regjeringen hadde sagt at de måtte ansette pedofile i barnehager og skoler, der de påsto at det ville stagge viruset, så tror jeg søren i meg de fleste ville trodd på det og godtatt det også.
“«Alkoholentusiaster og avhengige presser frem gjenåpning av vinmonopolet samtidig som vi har en rusdebatt gående. Det rare er at så mange unngår å se likhetene i problemstillingene.»
«Først stenge vinmonopolet , deretter åpne det igjen 24 timer senere. Er ikke det diskreditering av egne tiltak, samt innrømmelse av manglende impulskontroll?» https://www.nettavisen.no/nyheter/undrende-geir-lippestad-alt-stenger-ned-men-sa-apner-polet/s/12-95-3424079251?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2niuRgyVbk9YpDp-dGV0-yi75ZFQOUiYGtJV__drKddN1S6vwMI9JqCeU#Echobox=1611567337

 

 

Amanda Maria Tandsether, stortingskandidat for Oppland i Høyre viser altså her at hun setter likhetstegn mellom hersketeknikker og konkretisering. La meg forklare, for dette er det dessverre veldig mange om IKKE forstår.

De som kynisk bruker konspirasjonsretorikken, altså de som bevisst bruker den som hersketeknikk for å latterliggjøre og få fokuset vekk fra sak slik at de i stedet kan få rettet den mot personer som stiller spørsmål ved saken, de er ikke interessert i oppklare om spørsmålene som blir stilt er riktige eller gale, de er kun interessert i å få dem som stiller spørsmål til å virke upålitelige.

Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde, flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den ofte og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.

Tandsether bruker altså den samme strategien som Hitler sin propagandaminister Joseph Geobbels i sin tid brukte, der han sa: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.”

Jeg skulle gjerne ha sett Tandsether i en debatt med Margrethe Salvesen Zivcic, slik at Tandsether kan vise at hun faktisk vet så mye om de nye c 19 vaksinene som hun forsøker å gi inntrykk av at hun gjør. Kunne det gått an å fått til en debatt mellom de to mon tro? Det er nok svært mange flere enn meg som hadde funnet det interessant. Og hvis hun får en slik invitasjon og aviser den, så forteller vel det ganske så mye om hennes kompetanse nivå i denne saken.

“Med covid-19 vaksinen på plass, kan det virke som vaksinemotstanden har nådd en ny høyde. Det er et utall semivaksinemotstandere som er tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier, pseudovitenskap og skremselspropaganda. Flere og flere nordmenn oppgir at de ikke ønsker å ta covid-19 vaksinen. Antivaksinepropaganda er ikke lenger et fenomen forbeholdt fanatikere i USA, det er et høyst aktuelt og farlig fenomen. Vaksinemotstand smitter.” https://www.hadeland.no/jeg-er-ikke-redd-for-a-ta-covid-19-vaksinen-jeg-er-derimot-livredd-for-vaksinemotstandere/o/5-21-848992?fbclid=IwAR3bHoNEYml2P2YuOgekUfzsnIbDu28Lfzw–YkKDuDsqR3o2O8TI0QQj-o

 

 

Hvordan påviser helsemyndighetene at folk er smittet av en ny variant av SarsCov2 viruset ?
Hvordan vet helsemyndighetne at det muterte viruset er :
a) mer smittsomt enn originalen ?
b) farligere enn originalen ?
Hvordan kan helsemyndighetene være sikker på at en vaksine som er utviklet for SarsCov2 vil fungere for de nye mutasjonen ?
Er det ikke slik at et virus bruker å mutere hver tredje måned? Dvs at så langt så har Covid 19 mutert slik det er for vanlig at slike virus muterer.
Det er vanlig at viruser blir mer smittsomme, men mindre dødelige.
Ett virus trenger at verten overlever, hvis verten dør, så får ikke viruset spredd seg.
Så ett virus vil optimalisere seg for å spre lettest mulig, og det innebærer mindre dødelighet.

 

 

“Beijing, Jan 15 (IANS) Amid the news of deaths of 23 elderly Norwegian people who received Pfizer’s mRNA-based Covid-19 vaccine, Chinese health experts have called on Norway and other countries to suspend the use of it, especially among elderly people due to the vaccines’ safety uncertainties.
According to a Chinese immunologist, the new mRNA vaccine was developed in haste and had never been used on a large scale for the prevention of infectious disease, and its safety had not been confirmed for large-scale use in humans.” https://www.businessinsider.in/india/news/chinese-health-experts-call-to-shun-pfizers-mrna-based-covid-vaccine/articleshow/80286771.cms?fbclid=IwAR2wFMNhXUvFZ2IQemzhw9sCt2Qa3lycZPocWHEzObXkTW05wSoflLiULt4

 

 

“Folkehelseinstituttet bekrefter nå til TV 2 at regjeringen ble varslet torsdag kveld. Dagen før Bent Høie reiste til Stavanger og videre til hytten på Bjerkreim . – Første varsel kl. 22.19 på torsdag kveld og varsel med utfyllende informasjon og rask risikovurdering 01.31 natt til fredag, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Beskjeden kom rett etter Høie var ferdig i debatten på NRK.” https://www.tv2.no/a/11912616/?fbclid=IwAR2wsZVeAq54nezYA_44RZN212Q0huaFZVVHzf84tclcibDd7wbjm9CeA3I

 

 

“I et krisemøte på lørdag sa Bjørn Guldvog at hyttetur fortsatt var greit, ifølge Dagbladets kilder. Da Erna Solberg sa det motsatte på tv samtidig, måtte Guldvog snu. – Det er hennes ord som gjelder.” https://www.dagbladet.no/nyheter/guldvog-snudde-etter-erna-intervju/73326042?fbclid=IwAR3WCIlse8MCYjr4zDA3H214EnJjgac-a-MJe-hJRmppEmq9BI0VYs5Q6do

 

 

Det er tydeligvis helt greit for våre “kjære” folkevalgte å bryte reglene. Moralen er gjør som jeg sier ikke gjør som jeg gjør. Og det er klart at de skal få lov til å bryte reglene, de er jo allmektige, de tror det i hvertfall selv. “PÅ KONTORET: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre sitter på Teams-møte på kontoret i Oslo rådhus mens resten av byens innbyggere har fått påbud om hjemmekontor.” https://www.ao.no/alle-er-pabudt-hjemmekontor-men-her-jobber-hoyre-toppen-fra-kontoret-pa-radhuset/s/5-128-34203?fbclid=IwAR2Lg9BX9L59TeF7aaWwZ36dtGIowlA0knrP4aH2CwF239ZqVWanD6BFNAA

 

 

Det er forskjell på varserle og tystere. Varslere har grunn til å være stolte, tystere har overhodet ingen grunn til det, men det forstår de ikke selv fordi de totalt mangler selvinnsikt. https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/p-politiet-1.1827467?fbclid=IwAR1bYeZxm70m9ZHftzCnUcga-UIizrPI9w_AL7MFTH1pjvF7Toc1sR8Wc_g

 

 

“Vårt problematiske forhold til døden har formet tiltakene og responsen på Covid-19 i en egoistisk kamp for egen overlevelse. Det vi gjør handler ikke om solidaritet og dugnad, selv om det pakkes inn i disse positivt ladede ordene.

I boken Å være dødelig skriver kirurgen Atul Gawande at for det meste av menneskets historie har døden vært en vanlig del av livet. Den kom tidlig eller sent, og dette var ikke nødvendigvis noe man hadde kontroll på. Men nå, som medisinen har funnet stadig nye løsninger på å utsette døden, har vi blitt mer og mer frakoblet det faktum at vi er dødelige.

Her er det ingen plass til døden. Hva lærer vi den neste generasjon når livets slutt blir noe vi kjemper mot, i stedet for å la den være en del av naturens gang? Vår redning kommer i form av medikamenter eller vaksiner. Men det løser ingenting så lenge årsaken til våre problemer blir ignorert. Covid-19 er ikke problemet, VI er problemet.

Vår frykt for å dø gjør oss paradoksalt nok mindre i stand til å leve. Jeg snakker om døden med min far på 81 år. «Hva tenker du om denne jakten på evig liv?» spør jeg. «Hvorfor er folk så redde for å dø? Redde for at deres nærmeste skal dø?». «Evig liv», han drar på det. Min far bor ved siden av en lekeplass som er et populært turmål for byens barnehager.

«Når jeg ser ut vinduet på barnehageungene, med refleksvestene og de små sekkene med hver sin matpakke klar for eventyr, så er dette det evige liv for meg. De er mitt evige liv. Jeg er ikke så viktig. Det kommer noen etter som tar livet videre».

Jeg håper ingenting blir som før vi møtte Covid-19. Men ikke på grunn av vår egoistiske kamp om å bekjempe et virus, men heller et ønske om en ny måte å leve på. Vi kan bestemme oss for ikke å gå tilbake. Men da må det være at de riktige grunnene.” https://www.harvestmagazine.no/artikkel/psykolog-doden-er-livsviktig?k=5475d25&fbclid=IwAR0J5FrXjBE1yP67YAgjv0jB7uBnW-Qj9vWfaTNqPIM0kF8huOQftXwpJj4

 

 

Imunforsvaret fungerer altså mot c 19, så hva er da vitsen med å ta en vaksine hvis man har et velfungerende imunforsvar? “People who have already contracted coronavirus are as protected against reinfection as those who have received the best Covid-19 vaccines, according to a survey of 20,000 UK healthcare workers, the largest study in the world so far.” https://www.ft.com/content/929ef3cd-8611-49b2-9f23-918dc3470166?fbclid=IwAR3X_okKfug8ydMOS3F8OUqNCgBOY5MhLBOLmFTkfsawHz7Fm851-5x07nE

 

 

Fullt dokumenterte faktum om covid-19, lagt fram av ekspertar på feltet, for å hjelpe lesarane våre til å gjere ei realistisk risikovurdering https://steigan.no/2021/01/fakta-om-covid-19/?fbclid=IwAR2-zPQMg-ubqIgnrB3SWXzKvgq16Bcn-gcBhlrz1Bz3Dfkzcg80r4b-HvU

 

All nedstenging er basert på en upålitelig test: “Nye retningslinjer fra WHO undergraver klokkertroen på PCR-testen. Men det er den nedstengningene, portforbudene og unntakstilstanden hviler på, så hva nå? Verken WHO eller Eurosurveillance har svart på kritikken, men 20. januar 2021 kommer WHO med nye retningslinjer for «tolkning av PCR-testene». De nye retningslinjene finnes her:
WHO Information Notice for IVD Users 2020/05. «Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for specimens tested using PCR methodology.»
Veldig forsiktig formulert ber WHO brukerne av PCR-testene om å følge instruksjonene når de skal tolke resultatene. Dette er en eufemisme, eller som Store norske skriver «et mildnende, omskrivende, smykkende uttrykk for noe som man ikke vil nevne ved sitt rette navn, for eksempel «livlig fantasi» for løgnaktighet eller «hensovnet» for død.» I den videre teksten skriver WHO helt korrekt at «The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.»
Det vil si at jo flere sykluser man kjører testene gjennom, jo flere falske positive får man. Dette har vi og medisinske eksperter pekt på mange ganger. I Norge brukes opp mot 40 sykluser, og da er man garantert å finne svært mange falske positive. Det betyr i klartekst at svært mange av dem som får en positiv PCR-prøve, sannsynligvis det store flertallet, er friske mennesker, som det verken er grunn til å sette i karantene eller bruke som påskudd for diktatoriske «tiltak». Til og med USAs korona-tsar Anthony Fauci sier at tester med så mange sykluser er verdiløse.
Mens PCR-testen er blitt brukt og fortsatt brukes som det endelige beviset på sjukdom, heter det nå at at det bare «er en hjelp for diagnosen»: «De fleste PCR-analyser er angitt som et hjelpemiddel for diagnose, og derfor må helsepersonell vurdere ethvert resultat i kombinasjon med tidspunkt for prøvetaking, prøvetype, analysespesifikasjoner, kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon.» (Vår uth. red.) Dette er fullstendig knusende.
Positiv PCR skal bare brukes som et hjelpemiddel i kombinasjon med kliniske observasjoner, vurdering av pasienten osv. Kort sagt: helsepersonell skal vurdere om pasienten er sjuk eller ei, basert på en lang rekke kriterier. Men det er ikke det som skjer. «40 nye positive tester i Trondheim», så innfører man unntakstilstand og stenger byen. Raymond Johansens ødeleggelse av næringsliv og samfunnsliv i Oslo er utelukkende basert på positive PCR-tester som ikke er vurdert på denne måten.” https://steigan.no/2021/01/who-slar-hull-i-tilliten-til-pcr-testen/?fbclid=IwAR1GOeXA-1OMH-dz4dFJMU2g27Z1BUDg-B1nNmJFScuFVKGjVCuV7CLu550
Allerede i Juli 2020 kom der korrigeringer fra Svenske myndigheter som i klartekst SKULLE vært tatt hensyn til ALLE steder, men her har vist Svenskene vært alene til dato.
“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”
“De to sykehjemsbeboerne på Langhus bo- og servicesenter som ble smittet av den britiske varianten av koronaviruset, er døde. Personene var over 90 år gamle, opplyser Folkehelseinstituttet.”
Men jeg finner ikke noen opplysninger om at de døde av dette nye muterte viruset, eller om de hadde underliggende sykdommer og svekket imunsforsvar. Var det muterte viruset selve årsaken til at de døde? Hva slags tester har de brukt for å bekrefte at de døde av det muterte viruset?
Det er helt vanlig at influensavirus muterer. Hvor er dokumentasjonen på at denne mutasjonen er så farlig som de påstår? Forventet levetid for menn i Norge er 81 år og hos kvinner 84 år. Så dør du over 90 år gammel er det nok ikke Covid aleine som er årsaken i det hele tatt. 24.800 menn døde og 21.200 kvinner over 90 år døde i fjor. Det er over 500 menn i uken og over 400 kvinner i uken som dør over 90 år, og så får man full panikikk fordi to personer over 90 år dør uten at man vet at det er det muterte viruset som er årsaken.
Er dette en planlagt og skapt panikk slik at porforbudet som skal opp til høring 31 januar lettere skal gå gjennom?  Og hvorfor stiller ikke pressen kritiske spørsmål rundt dette? https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2021/01/22/To-d%C3%B8de-etter-utbruddet-av-mutert-virus-i-Nordre-Follo-23365749.ece?fbclid=IwAR0YHARMR4lw5JDMoTxqeULBCEFVwGo_JgDFUyjS_lFzSC78Ez9UoH2a0OU
Hva i all verden. Hvordan vet de at det ikke kan være farlig? Altså, alle feil, dødsfall og skader som kan linkes til c 19 vaksinene gjør pressen sin ytterste for å bagatellisere og renvaske. Er hele den samlede pressen på lønningslista til legemiddelindustrien? Hvorfor stilles det ikke kritiske spørsmål rundt dette?
“Totalt 20.000 ble vaksinert før feilen ble oppdaget i begynnelsen av januar. 8. januar sendte Helsedirektoratet ut informasjon til kommunene om at de måtte bytte spiss og ta bort filteret. FHI vet ikke hvor mange som ble vaksinert med denne sprøytespissen med filter, og sier det ikke er nødvendig med en ny dose. Det er ikke farlig å ha blitt vaksinert med denne spissen, men Pfizer undersøker nå om det kan påvirke vaksineeffekten.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EpRbLA/tusenvis-har-blitt-vaksinert-med-feil-sproeytespiss-undersoeker-om-det-har-redusert-effekten?fbclid=IwAR2i7OLE_S4nfp6yDRq9AwjioUtivOtU0NthM-s7zCgeM7K18brF_2VXtQ4
Tenk at opposisjonen var å finne blant en av Høyres egne medlemmer, her snakker vi om en virkelig modig mann! En mann som har den ryggraden opposisjonen så krystallklart klart viser at de mangler. Når til og med ett medlem av Erna sitt parti skjønner poenget, så burde det begynne å demre for folk.
“Disse tiltakene griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt!
Man skal være forsiktig med anekdotisk bevisføring for hva «folk der ute» tenker og mener, men jeg synes i hvert fall å merke en stadig større dissonans mellom hva folk mener om alle disse corona-tiltakene i private settinger og hva som er den tilnærmet unisone enigheten i offentligheten.
Det er ikke bra hvis vi i økende grad begynner å få en offentlighet der de eneste som tør å åpne kjeften er det selvutnevnte corona-politiet på internett, mens et stadig større mindretall blir mer og mer frustrert og får mindre respekt for myndighetenes råd, men holder kjeft.
Hvor mange av dem du ser på t-banen og i butikken for eksempel, tror du har tatt på seg et helt nytt eller nyvasket munnbind, og hvor mange av dem tror du bare fisker opp det samme munnbindet de har hatt liggende i jakkelomma i en måned for å slippe de stygge blikkene fra alle de andre (som neppe har på seg et helt nytt munnbind de heller)?
Det er dessuten verdt å dvele litt ved incentivene for alle disse tiltakene som ikke bare norske myndigheter har iverksatt, men som vi ser over hele Europa. Vi mennesker reagerer på incentiver. Det gjelder også politikere, og det er ikke irrelevant akkurat nå.
Myndighetene blir i den offentlige debatten i stor grad holdt direkte ansvarlige for antall syke eller døde på grunn av corona, men i mye mindre grad på grunn av andre ting. For å ta en litt ubehagelig, men likevel reell sammenligning:
Covid19-viruset har krevd livet til om lag 300 personer i Norge siden i vår. 90 prosent av disse hadde underliggende kroniske sykdommer. Gjennomsnittsalderen for koronadødsfall er 84 år.
Om lag 600 mennesker dør av selvmord hvert år i Norge. Gjennomsnittsalderen for selvmordsdødsfall er om lag 45 år. Kombinasjonen av påtvungen ensomhet og kalde, mørke vintermåneder bør være grunnlag for bekymring, men ingen kommer til å holde myndighetene direkte ansvarlig dersom uvanlig mange har tatt livet sitt i løpet av våren 2021. Jeg er tilhenger av vitenskapelig begrunnede anbefalinger og råd fra myndighetenes side, men jeg er også tilhenger av at folk må få lov til å gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvor mye risiko de er villig til å utsette seg for, og hva som er riktig i nettopp deres livssituasjon.
Disse tiltakene griper inn i privatsfæren i en helt vanvittig grad, og det er på tide at noen sier ifra om at det vi holder på med nå er helt sinnssykt!” https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/pApW1R/hvem-forsvarer-enkeltindividet-i-pandemibekjempelsens-tid?fbclid=IwAR3ovQQa7PA9UZXQezyalcL_NQc0m0oKupFOy30LQyWVAmN6y09AUBjV4C4

 

Vaksinen og munnbind skal være frivillig, men du kan miste retten til å gå til legen, miste jobben, miste muligheten til å handle mat m.m. hvis du ikke tar vaksinen eller bruker munnbind. Dette har jo ingenting med frivillighet å gjøre, det er rein utpressing. Når ble utpressing en lovlig metode for å tvinge noen til å gjøre noe, samtidig som denne utpressing blir sett på som lovlig? Dette er jo de samme metodene som mafiaen og andre kriminelle organisasjoner bruker for å få gjennom viljen sin.
“– Dersom du som arbeidstaker stiller deg i en situasjon hvor du ikke kan oppfylle arbeidsplikten, kan du i verste fall risikere å miste jobben, sier han.
Advokat Kari Bergeius Andersen mener at arbeidsgiverne må stille seg spørsmålet om hva som er viktig for sin arbeidsplass.
Arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å bestemme hvordan de vil ha det på arbeidsplassen. På den andre siden mener hun at det er et veldig stort inngrep å pålegge ansatte å ta vaksinen.
– Det er et stor inngrep mot personers private sfære og kropp. Da blir spørsmålet hvordan man skal vekte disse to hensynene, sier hun.
Hun tror likevel at ansvaret for arbeidsmiljøet til dem som er i risikogruppen ofte vil kunne veie tyngre enn hensynet til dem som ikke vil ta en vaksine.
– Det å ikke tro på vitenskap, være generelt skeptisk til vaksine eller på annen måte sette seg selv foran fellesskapet, vil aldri være saklig grunn for ikke å stille på jobb, mener Andersen.
– Kan arbeidsgivere kreve at ansatte tar vaksinen?
– I noen tilfeller vil de kunne det. Det vil avhenge av type virksomhet og situasjonen man er i, men det kan bli en ytterste konsekvens, sier hun.” https://www.tv2.no/a/11909240/?fbclid=IwAR1dak4a73oWlVO0P9bQkIRPMei7q3r_oSiZxPNJACwZrYN4dfbf-iF66YM

 

 

Kongen kan sette smittevernloven til side, slik at kravet om klassifikasjon av allmennfarlig sykdom kan settes til side. Når man gjør det, så kan tvang innføres selv om sykdommen ikke er spesielt farlig. Tvang gjelder testing, karantene, isolasjon og for eks medisinering (vaksinering). Det er dette som kalles helsediktatur. I første omgang vil dette omhandle reisende inn til landet, deretter……(ja, vi kan spekulere, alle muligheter står åpne). 
“Delegering av Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre spredning av ny virusvariant identifisert i Storbritannia til Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert registrering av reisende, melding til kommuner, stans av flyvninger, krav om testing og skjerpede karanteneregler.” https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2020-12-21-2890?fbclid=IwAR0VaTAJWhzu4aktsy2sIdeIEex3MDfpZ1cuDkCMMEF_s8Y-j_7uSZntCUk

 

 

 

Vi ser nå klart og tydelig at “svake” grupper blir brukt som brekkstang for å ødelegge demokratiet, ytringsfriheten, arbeidsplasser og nasjonal økonomi.

De undertrykkende elementene i disse gruppene har gjort seg selv til talspersoner for de “svake” der de fremstiller sine diktatoriske mentalitet som gruppene de representerer sine holdninger der de bruker empati som våpen mot oss for å nøytralisere oss.

Dette trer nå krystallklart frem i forbindelse med Covid 19, der vi blir tutet ørene fulle om at vi må ta hensyn til de gamle og utsatte, mens alt annet kommer i andre, tredje og fjerde rekke. 

Og lar man seg kun styre av følelser uten å ta med fornuften, da vil man bli offer for dette våpenet, da vil man tro at man kjemper de godes kamp, mens man i realiteten tar parti med de mørke kreftene. Hvor lenge vil majoriteten godta å bli tråkket på før de sier stopp?

 

 

“I fagmiljøene har det vært kjent lenge, men nå innrømmes det også fra WHO. Den testen som brukes for angivelige å påvise covid-19, RT-PCR, skaper mange falske positive når det kjøres for mange sykluser. 14. desember 2020 sendte WHO ut en advarsel til helsepersonell om at for mange sykluser vil føre til mange falske positive resultater. Dette har vi skrevet om tidligere, blant annet her:” https://steigan.no/2020/12/who-innrommer-endelig-at-pcr-testen-skaper-falske-positive/?fbclid=IwAR3gYoz0lqZDWEmBRR6E1VJvbGsiL8cgIiinGo8Wy5rsFIGWVal7FwBoNLw

 

 

“PCR-teknologien som brukes i tester for å oppdage virus, kan IKKE skille mellom virus som er i stand til å infisere celler og virus som har blitt nøytralisert av immunsystemet, og disse testene kan derfor IKKE brukes til å avgjøre om noen er smittet eller ikke.”
Endelig, da har vi endelig fått vite det vi visste! Husk på at dødsårsak blir fastsatt på bakgrunn om man har testet positivt eller ikke.
Det finnes INGEN grunn til å si at man had dødd av COVID 19 dersom man baserer seg på PCR-testen som man faktisk baserer dødstallene på. En PCR test kan påvise en ørliten del av virussekvensen etter Koronavirus som kan ha rammet oss for mange år siden. Koronavirus er et vanlig forkjølelsesvirus som vi har hatt i minst 55 millioner år i følge noen forskere. PCR testen finner ikke virus heller, men kun en ørliten del del av virussekcensen. Man lokaliserer 20 basepar av de 30 000 som finnes i virussekvensen ved hjelp av PCR-teknologien. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19?fbclid=IwAR3oJ1kYfIlBvMh4Z5__olMvaPUj5f3rM0-EZgBkYXiKFWPw3aqeNEJESJY

 

 

“Det var domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa som behandlet saka og felte dommen. Dommen er publisert her. PCR-testene finner ekstremt små deler av for eksempel et virus. For at disse skal kunne tolkes må de skaleres opp. Dette må gjøres i mange runder, sykler.
Det er ikke uvanlig at man bruker 30 slike runder eller fler for å få noe man kan lese. Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:
“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”
Dommen ble felt i en sak mellom fire personer som var blitt satt i karantene og den regionale helsemyndigheten. I rettens konklusjon heter det: Gitt hvor mye vitenskapelig tvil som eksisterer – som uttrykt av eksperter, dvs. de som betyr noe – om påliteligheten av PCR-testene, gitt mangel på informasjon om analysenes analyseparametre, og i fravær av en leges diagnose som støtter eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen måte denne domstolen noen gang vil kunne avgjøre om C faktisk var bærer av SARS-CoV-2-viruset, eller om A, B og D hadde hatt høy risiko for eksponering for det.
Domstolen slo derfor fast at det er ulovlig for portugisiske myndigheter å holde folk i tvungen karantene, altså frihetsberøvelse, på grunnlag av disse testene. Dommerne stilte den ulovlige frihetsberøvelsen opp mot prinsippet om Habeas corpus, prinsippet er viktig for å hindre vilkårlig frihetsberøvelse, og står i prinsippet sentralt i enhver moderne rettsstat.” https://steigan.no/2020/11/domstol-i-portugal-pcr-testene-er-upalitelige/?fbclid=IwAR2TZRi8zFyH5yYs5BWHdWL0D7HV95_df3tcqkmU6V6zqDvpnp2h-nwMR5U

 

 

https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/?fbclid=IwAR1uSwDNvRV7jK3jBTfYAO3y0F324ON5zwmgSc0j5kPRRNX3PReVtkF_UzU

 

 

“Lysprodusenten OSRAM/Light Efficient opplyser at de allerede i gang med å utvikle lysprodukter som kan brukes mot coronaviruset. De ser for seg at UVC-lamper kan brukes til å bestråle kontorer, skoler og offentlig transport, og at dette skjer når mennesker ikke er til stede. Men da må det settes opp sensorer og sikkerhetsmekanismer som sørger for at dette farlige lyset slukkes om det dukker opp mennesker.

Ultrafiolett lys Allerede i dag brukes UVC-lys til corona-desinfisering av offentlig transport og inne i heiser i Kina. Lyset skrus på når det ikke er mennesker i heisen. En artikkel fra nyhetsbyrået AFP forteller om hvordan et busselskap i Kina effektivt lys-desinfiserer 1000 busser hver dag. UVC-desinfisering har også vist seg å fungere bra ved rensing av vann.

De israelske forskerne tenker seg at lys som dette i nær framtid også kan bli satt inn i blant annet støvsugere. Samtidig advarer forskerne privatpersoner med å begynne å eksperimentere med dette på egenhånd, siden UVC-lyset er farlig også for oss mennesker.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/12/17/195727188/hevder-billig-led-lys-dreper-99-9-prosent-av-coronavirus?fbclid=IwAR3TWyM63AmzBpEFn4t5Ru94m_vfus6ScrbLWXYwPHfOeQZcpu7obQPdtyY

 

 

Frykt overstyrer all fornuft. Når frykten sitter i førersetet så tar den primitive delen av hjernen over. Dette vet både myndighetene og legemiddelindustrien, derfor traumatiserer de oss med viten å vilje slik at det skal være enklere å manipulere oss. Og strategien deres ser ut til å fungere helt utmerket:

“Dypt under tinningen sitter amygdala. Dette er hjernens alarmsentral, og skal varsle deg om eventuelle farer som kan oppstå. Det er antatt at denne funksjonen ble til med evolusjonen, men at responsen for hvert individ er basert på erfaring en har tilegnet seg gjennom livet.

Milde sier at amygdala spiller en viktig rolle for at alle pattedyr skal overleve. – Den regulerer alle våre reaksjoner når hendelser i omgivelsene varsler oss om umiddelbar fare, for oss selv eller andre, forteller Milde.

Amygdala er altså det systemet som regulerer følelsene våre, fra angst til glede. Når en hendelse oppleves som truende blir den først behandlet i amygdala. Dette gir oss en mulighet til å reagere fort, altså gir den oss en sjanse til å overleve.

Amygdala er moden med fødselen, men strukturene rundt denne er ikke ferdig utviklet. – Derfor kan barn som blir skremt eller som utsettes for skremmende opplevelser bli mer styrt av følelser, og reaksjoner som frykt, redsel og sinne, og dette kan vedvare over tid, gjerne flere år, sier Milde.

Dette skjer selv om den opprinnelige faretruende hendelsen ikke er aktuell lenger. Amygdala har tatt over kontrollen, og alarmsystemet slår seg ikke av.

Faresignalene som sendes ut i hjernen, når amygdala før hjernebarken. – Hjernebarken, som cortex og prefrontal cortex, er den delen av hjernen som utvikles i ung voksen alder og som har en kontrollfunksjon eller reguleringsfunksjon, også for atferd, sier Milde.

Dette er altså området i hjernen hvor fornuftige avgjørelser tas. – Cortex er viktig for evnen til å ta beslutninger, tenke rasjonelt, endre vaner og tilpasse oss endringer i situasjoner blant andre, legger Milde til. I en krisesituasjon overstyres denne delen av hjernen, ettersom amygdala reagerer raskere og får informasjonen før Cortex.

Følelsessenteret reagerer før fornuften rekker å slå inn. – Etter en traumatisk hendelse kan denne delen fortsette å bli overstyrt av følelsessentrene i hjernen.” https://samviten.no/2016/10/27/hjernen-i-krise/?fbclid=IwAR2ldEEQzb1FO2RnqU_obqUeJWSSrzQ58WyrM0x3bdEY0Q_CAbCD4dC-HSg

 

 

 

“Den norske regjeringen har fått mye skryt for måten den har håndtert coronapandemien på. Nå kan det se ut til at den har fått sin første virkelig store skrape. Ikke en hvilken som helst skrape, heller. Det er grunn til å spørre om Bent Høie og helsedepartementet selv har lagt grunnlaget for den store smittebølgen som kom nå i høst.

Det var Aftenposten som brakte avsløringen i går kveld. Gjennom tilgang på kommunikasjonen mellom sentrale folk i helsedepartementet og lobbyister i Norsk Industri, har de kunnet dokumentere at det ble øvet press for å lempe på kravet om innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft.

Etter å ha fått en raus oljeskattepakke fra Stortinget, mente Norsk industri og NHO at det hastet med å få tilgang på arbeidskraft. Ellers ville kontrakter ryke. Kildearbeidet Aftenposten har gjort, viser nemlig at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet advarte mot forslaget om å lempe på kravet om ti dagers karantene etter innreise.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg advarte eksplisitt om at «importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å skape en ny bølge i Norge». De talte for døve ører.

Bent Høies folk i Helsedepartementet hadde nemlig allerede hadde gitt klarsignal til industrien om at det skulle la seg gjøre å få unntak. Dermed ble Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bedt om å utarbeide et forslag til regler som kunne redusere risikoen. Resulatet ble et frivillig testregime som bedriftene kunne underlegge seg.” https://www.dagbladet.no/meninger/sa-kom-hoies-coronaskandale/73165780?fbclid=IwAR19iLmRVK9FUj01HOo1kXdxDtdxPcIXSNALahNU8j5aIllDL2wkVNnkIwo

 

 

 

Vaksinen som kommer er IKKE en vaksine, men en symptom demper. Det betyr at den IKKE forhindrer smitte, heller ikke at en vaksinert smitter andre, tvert om vil en mulig ikke kunne oppdage at man er syk grunnet “symptomdemperen” og på det vis bli “superspreder”. Det som står klart er, den som vaksinerer seg av hensyn til landets bestemødre, har ikke skjønt at de forblir like ubeskyttet som før, ja faktisk MER utsatt når besøkende ikke vet de er syk grunnet “vaksinen”…kan det bli dummere? Hvorfor skal noen utenfor risikogrupper vaksineres i det hele tatt her? Det er jo MOT sin hensikt for folk uten risiko.

“Ny rundspørge lavet af DM viser, at der stadig er store problemer med politisk indblanding i den frie forskning, og at problemerne ikke begrænser sig til Aarhus Universitet, der har været ramt af flere skandaler.”  https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2020/juni/rundspoerge-myndigheder-presser-forskere-til-at-aendre-resultater?fbclid=IwAR22CVivyekKh4cT5OL9VSvLRsIQRCHA5GWE_ITJt8vYh-P9OovRE_l8M-c

Og dette har vært kjent siden 2010 her i Norge. Aftenpostens SKUP rapport i fra 2010 dokumenterer det http://2010.metoderapporter.skup.no/2010-05%20Styrt%20forskning.pdf

 

 

Danske forskere delte i romjulen resultater av forskning som viser at majoriteten av vaksiner øker den generelle dødelighet i befolkningen. HELE 6 AV 10 VAKSINER GAV ØKT DØDELIGHET! Vi må snakke mer om vaksinenes uspesifikke effekter. Sitat: “Ifølge klinisk professor Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet er emnet så ømtåligt, at mange sundhedsmyndigheder, herunder Verdenssundhedsorganisationen WHO, indtil videre har valgt at vende det blinde øje til den sandhed, som nogle danske forskere fortæller, at de har kendt til længe. Det er meg helt uforståelig at myndighetene våger å gjennomføre koronavaksineeksperimentet.” https://sciencenews.dk/da/vacciner-paa-flere-punkter-stadig-en-uafklaret-historie?fbclid=IwAR09uvOeHt0ZQoDSDUVgGaLqXc14ZGde5YRqNRDiqciQywOfKCoqRgELSUk

“»Det er for lidt fokus på, at det er okay at sige nej. Man skal ikke tvinges til at tage vaccinen. Og jeg tror desværre, at mange sidder med følelsen af, at de bliver presset til det, fordi folk reagerer sådan,« siger Camilla.
Camilla Spelmann Søegaard kan mærke, hvordan stemningen ændrer sig, hver eneste gang emnet kommer på banen, og hun siger de seks ord:
»Jeg vil ikke have en vaccine.«
Den 36-årige kvinde er sosu-assistent i hjemmeplejen og bliver derfor betegnet som den slags frontpersonale, der står forrest i køen til covid-19-vaccinerne.
Mange af Camillas kollegaer glæder sig da også til at få den længe ventede vaccine, men selv springer hun over.
»Det handler simpelthen om, at jeg ikke er tryg ved vaccinen i forhold til bivirkninger i fremtiden. Det er rigtigt, at man har testet den, men det er jo kun på den korte bane,« siger Camilla Spelmann Søegaard til B.T.
Derfor har Camilla besluttet, at hun ikke vil have vaccinen.
Men er det ikke uansvarligt, når hun arbejder med ældre mennesker?
Nej, mener hun selv.
»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have den. Når mine ældre borgere får den, behøver jeg jo ikke blive tvunget til det. Og jeg går selvfølgelig stadig med visir, maske og så videre,« siger hun.
Hun kan dog tydeligt mærke, at ikke alle er enige i Camillas beslutning.
Efter at have holdt på sin holdning i lang tid er vaccinen den seneste tid blevet så stort et samtaleemne, at hun eksempelvis på arbejdet har måttet lufte sit ‘nej til vaccinen’.
»Man kan mærke, at folk bliver frustrerede med det samme og spørger: ‘Hvorfor kan du ikke bare tage den?’ Så folk er ret uforstående,« siger hun.” https://www.bt.dk/samfund/camilla-er-sosu-hjaelper-og-vaccinenaegter-det-er-okay-at-sige-nej?fbclid=IwAR1whAqFUnPdtaeuFIka6ahzKpkTnH0rWKEY3CgNO7xh1RV24JL_BWt4k8E

 

87 tusen helsearbeidere i Nederland vil ikke ta den nye c 19 vaksina https://www.ibtimes.co.in/nurses-no-guinea-pigs-87000-healthcare-workers-netherlands-refuse-covid-19-vaccine-831263?fbclid=IwAR0CY-deaUVxnHA4oJ70ix1KcE4OAA1htLErkJ2vx1ZtSJT24yG8KyOj5vk

 

 

Halvparten av helsepersonell ved sykehus i Kalifornia avviser å ta koronavaksine!
“California’s health workers are refusing to take the new COVID-19 vaccines – with over half of frontline workers at one hospital unwilling to take it, and between 20% and 50% of workers at other facilities who feel the same.” https://www.latimes.com/california/story/2020-12-31/healthcare-workers-refuse-covid-19-vaccine-access?fbclid=IwAR2z2DQeEeFdibdkU40W7DViE9rpaK2xpq4TItHTNTT_REzGUSq3Ho4MC_A

 

“Et av verdens fremste medisinske tidsskrifter, BMJ, (British Medical Journal) tar kraftig til orde mot de metodene den farmasøytiske industrien bruker for å lansere koronavaksinene sine. I stedet for å legge fram resultatene av testene i fagfellevurderte vitenskapelige artikler, slik den vitenskapelige standarden tilsier, velger vaksineindustrien å legge fram sine resultater i form av pressemeldinger, skriver BMJ.

Alle disse dataene for de forskjellige vaksinene er potensielt veldig lovende, men ingen av fase III-studiene har blitt publisert i fagfellevurderte tidsskrifter eller analysert etter aldersgruppe, kjønn og saksbeskrivelse (asymptomatisk, mild, alvorlig), virusoverførbarhet etter immunisering, eller varighet av beskyttelsen.

Forfatterne, professor Jose M Martin-Moreno, æresprofessor John Middleton, professor Mohamud Sheek-Hussein og professor Manfred S Green skriver:

Som profesjonelle i folkehelsa mener vi at resultatene av kliniske studier, enten foreløpige eller endelige, bør være gjenstand for en korrekt systematisk prosess og deretter publiseres i fagfellevurderte journaler. Å rapportere resultatene av covid-19-vaksine i pressemeldinger før publisering i tidsskrifter er verken god vitenskapelig praksis eller hjelper til med å bygge offentlig tillit til vaksiner. Hvis forsøksdata for covid-19 kandidatvaksiner kunngjøres for tidlig, kan dette true integriteten og troverdigheten til forsøkene. Dette kan forvrenge det som burde være en streng fagfellevurderingsprosess. Vi mener at data og konklusjoner ikke skal frigjøres som troverdige før det vitenskapelige samfunnet kan bedømme gyldigheten av disse påstandene ved å vurdere en fullstendig redegjørelse for hva som ble gjort.

I den vitenskapelige verden er denne artikkelen nærmest å karakterisere som et fullstendig slakt av de metodene Big Pharma bruker. Dersom man ikke følger vitenskapelig korrekte og kontrollerbare metoder, så kan det ikke finnes noen tillit. Da er den vitenskapelige standaren satt fullstendig til side, og grunnen til at det gjøres er naturligvis at de store selskapene vet at det er kjappe dollar å tjene på å være først eller tidlig ute. Hva som så seinere skjer med pasientene bryr deres aksjonærer seg lite om. Og disse vaksinene har Norge forpliktet seg til å kjøpe så mye som mulig av, og politikerne vil helst tvangsvaksinere oss med dem, uten at det finnes pålitelige og vitenskapelig korrekte analyser av virkninger og bivirkninger.” https://steigan.no/2020/11/ledende-medisinsk-tidsskrift-advarer-vaksinefirmaene-folger-ikke-vitenskapelig-standard/?fbclid=IwAR3mD9pwj9BapDWRqhnaN6qhDWVQR0tbdVNKuGxwZXIYq4qG86ippIhWI5U

“News of a supposedly highly infectious coronavirus strain being discovered in the UK has led to a flurry of travel bans. Now, a top German scientist says the mutation might not be as dangerous as we were led to believe. The statement that the new strain of Covid-19 is 70 percent more contagious is nothing, but a claim made by politicians so far, Christian Drosten, the head of the virology department at the Berlin’s Charite center — one of Europe’s largest university hospitals — told the German radio broadcaster Deutschlandfunk.

 

 

“Suddenly, there is this figure out there, 70 percent, and no one even knows what is meant by that,” he said. The virologist believes there is just not enough data to really say that the new strain is any more dangerous than the other existing ones. The data provided by the British scientists on the new strain is still incomplete, Drosten said, adding that even preliminary analysis results would arrive within a week.

The fact that discovery of a new strain coincided with a sharp rise of new infection cases in southeast England also does not necessarily mean that the new virus is to blame, the virologist believes. “The question is … whether the virus is to blame or whether it was just a local epidemic outbreak, or the lockdown was not so strict … and transmission mechanisms were in place … in an area where this particular strain happened to be,” he said. It was also too early to say whether this virus actually transmits faster.

To do so, one needs to “look at who infected whom and how long it took,” Drosten explained, adding that “one would be surprised” if such a parameter as the virus infectiousness would significantly change all of a sudden now. What is known so far is that a mutation present in the new strain lets it form a stronger binding with human cells. Still, according to Drosten, that does not automatically mean quicker reproduction since the virus stays with one cell for a longer period of time than it could and probably should to successfully replicate.”
https://www.rt.com/news/510366-german-virologist-doubt-uk-covid-strain/?fbclid=IwAR3kjpUA83GV3mBk1y8V-N2585UYl4uqp3X2pmXbgsQsPcxtTr8pP-hav1Q

“Bill Ga-es, mRNA-vaksineprodusentane – inkludert Pfizer/BioNTech og Moderna – og deira nære allierte – slike som dr. Tony Fauci frå NIAID – leikar lett og ledig med menneskeliv i sitt hastverk etter å få desse eksperimentelle vaksinane inn i kroppane våre.

Oppsiktsvekkande er det at den same dr. Fauci og hans NIAID eig patenten på ein vaksine mot denguefeber kjend som Dengvaxia, marknadsført av Sanofi-Pasteur og promotert som ein «essensiell» vaksine av Tedros sitt WHO sidan 2016.

Robert F. Kennedy jr. har fortald at Fauci og NIAID «visste utifrå dei kliniske forsøka at der var eit problem med paradoksal immunrespons,» men dei gav den til mange tusen filippinske barn likevel. Det vart estimert at så mange som 600 vaksinerte ungar døydde før regjeringa stoppa vaksinasjonane.

Det er tydeleg at det veletablerte føre-var-prinsippet – dersom du er i alvorleg tvil, lat vere – blir ignorert av Fauci, Pfizer/BioNTech og andre i sitt rush etter å få godkjent den nye mRNA-vaksinen mot koronavirus. mRNA-teknologien har enno ikkje produsert ein godkjent medisin, endå mindre ein vaksine.
https://www.derimot.no/no-kjem-vaksinen-mot-korona-er-det-noko-som-ikkje-blir-fortalt/?fbclid=IwAR3fUZiT1vl0MtxcebFMK6cALtcQz5CQcPh5gKLT2DemoO5ig_7SdaI2ZyU

Skrevet av lege Hans Husum: “Hvis vitenskapsfolket – og ikke Madsen – har rett, kan vi altså la vær å utsette tre millioner medborgere for ei dårlig utprøvd vaksine. Dette er lett tilgjengelig og livsviktig kunnskap. Hvor lenge skal den fjerde statsmakta la farma-lobbyen danse uforstyrra på podiet? PS. Jeg har regelmessig tatt godt utprøvde vaksiner mot farlige sjukdommer i førti år under nødhjelpsarbeid i fattiglanda.” https://www.nordnorskdebatt.no/noen-viktige-vaksine-hemmeligheter/o/5-124-95429?fbclid=IwAR1QhT__z7HJAGLthulobrjbbaQD16q-u0q15Z8_zTpUwRivQ3Xqdx0HXPw
Hvor mange logikkbrister og motsigelser finner du i denne artikkelen? Og hvor kommer informasjonen som blir formidlet i denne artikkelen fra? Det skulle ikke være fra Pfizer og Moderna vel? Når ble det å ta produsenten sitt ord for at deres produkt som de promoterer vanlig? Kan hvem som helst få lov til å reklamere for sitt produkt uten å bli motsagt? https://forskning.no/medisiner-vaksiner-virus/rna-koronavaksiner-kan-vi-stole-pa-dem/1785060?fbclid=IwAR1lyJKYdqjzE3q3vkUDgXuwu1nYD1vDOafgrjA_9cRAPO3MduSoaVOoc1c
“– Når vaksinerte personer infiseres med viruset kan de fortsatt skille ut virus og smitte andre. Vaksineprodusentene har ikke hevdet noe annet, og nylige fagfelle-vurderte forskningsartikler understreker dette, sier Traavik til TV 2.
Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at hensikten med vaksinasjon er for å forebygge sykdom, eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.
 
– Men de vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik.
Han forklarer at en ideell vaksine skal beskytte den enkelte mot sykdom og samfunnet mot smittespredning.
 
– Man har oppnådd et av tre ideelle målsetninger knyttet til en vaksine. Det handler om at folk ikke blir alvorlig syk, sier professoren og legger til at vaksinen ikke stopper eventuell smittespredning.
– Man burde stille spørsmålet om vaksinen vil stoppe pandemien. Man burde understreke at 90-95 prosent effekt gjelder hindret sykdomsutvikling, ikke virusspredning, sier han.
 
Han mener at det ikke er avklart om vaksinene gir alvorlige bivirkninger.
– De har testet alt for kort tid til at de kan trekke endelige slutninger om dette, sier Traavik.” https://www.tv2.no/a/11784905/?fbclid=IwAR1kohV1jITyNAGTn6DjC7Bw4i6JudN77TkaBHtue4liUUHDNCaIOUJEMS4
“Statsminister Angela Merkel vil framskynde godkjenningsdatoen fra 29. desember til 23. desember, skriver Bild. Årsaken er blant annet at den sene prosessen sammenlignet med USA og Storbritannia, som begge har godkjent vaksinen, gjør at EU framstår som lite handlekraftige, oppgir kilder for Bild. Saken blir mer presserende fordi Biontech er et tysk selskap, og det er blitt brukt flere hundre millioner euro fra den tyske statskassen for å utvikle vaksinen. I tillegg er Tyskland på vei inn i en ny nedstenging fra onsdag som følge av smitteøkning.” https://www.tv2.no/nyheter/11838991/?fbclid=IwAR3-l_scXDuwVrqtvH7qP-mta6zwTVU0Z6RFzL-gHdqgB_74kygval-T4po
Det ER et faktum at man i 30 år, siden begynnelsen av 1990-tallet, har forsøkt å utvikle en RNA-vaksine, uten å få EN ENESTE GODKJENT. Så plutselig blir minst to RNA-vaksiner Emergency-godkjent etter bare noen måneders testing.
Videre ER det et faktum at de nye RNA-vaksinene IKKE har blitt testet ut på de MEST sårbare gruppene:
“We don’t know anything about groups they didn’t study, like children, pregnant women, highly immunocompromised people and the eldest of the elderly,” Dr. Gregory Poland, director of the Mayo Clinic’s Vaccine Research Group in Rochester, Minnesota, said. And would people previously sick with Covid-19 be protected against reinfection? That remains unclear.” https://www.nbcnews.com/health/health-news/pfizer-s-covid-19-vaccine-promising-many-questions-remain-n1247102?fbclid=IwAR2vl6VJIqScyqcRYivqy_fKPcYkIzVpeZ98BuRIROir9ABWC99angkli78
“Norske myndigheter planlegger tilsynelatende å vaksinere alle over 18 år med en korona-vaksine basert på ny teknologi der kravet om omfattende og langvarig testing har blitt satt til side.
Dette skjer i en situasjon der hundrevis, kanskje tusenvis, av nordmenn – de fleste barn og unge – har blitt påført narkolepsi og andre helseskader på grunn av massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009.
Vaksineofre har stått frem og fortalt om hvordan de i flere år har måttet slåss mot myndighetene for å få erstatning.
I en slik situasjon skulle man tro at massemedia ville ha stilt kritiske spørsmål til den planlagte massevaksineringen mot korona. Er det etisk forsvarlig å vaksinere unge mennesker mot korona når vi vet at de har tilnærmet ingen sannsynlighet for å dø eller bli alvorlig skadet av sykdommen, samtidig barn og unge tilsynelatende er mest utsatt for å få vaksineskader? Hvor gammel og utsatt bør man være for å velge å ta en hurtigutviklet vaksine vi vet lite om? Har personer som måtte bli skadet av korona-vaksinen, rett til å saksøke vaksineprodusentene?
Tilsynelatende har massemedia ikke funnet noen grunn til å stille denne type spørsmål.
Stilt overfor massemedias taushet besluttet jeg meg for selv å kontakte helsemyndighetene. Og etter et par telefonsamtaler og eposter for å få avklart hvem som var rette adressat sendte jeg 9. desember 2020 følgende epost til informasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet:” https://resett.no/2020/12/20/hvorfor-vil-ikke-helse-og-omsorgsdepartementet-svare-pa-sporsmal-om-produsentene-av-korona-vaksinen-har-fatt-juridisk-immunitet/?fbclid=IwAR1hJDxj72z9jkLjSvklbay8m0oesBr4onp8_218Zt-f-1AUlJekfr605z0
“En ny finsk undersøgelse har kigget på 1.164 coronasmittede, og i gennemsnit havde de coronaramte efter seks måneder fortsat 91 procent beskyttelse, mens tallet for de hårdest ramte af sygdommen, som også havde været indlagt, var på 100 procent.
 
Hovedformålet med undersøgelsen var at undersøge, hvor længe antistofferne bliver i kroppen efter endt sygdom – og altså dermed også, hvor længe man er immun.
 
– At neutraliserende antistoffer forbliver i størstedelen af deltagerne i mere end seks måneder efter infektionen giver optimisme for en langvarig beskyttelse fra vaccinerne, siger Arto Palmu, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
 
To danske eksperter har kigget på resultaterne, og her er konklusionen den samme: Det er glædeligt, men det er ikke specielt overraskende.
 
Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet, siger, at alt tyder på, at coronavirusset opfører sig ligesom så mange andre infektioner, når det kommer til spørgsmålet om immunitet.
 
– Man kan sige, at resultaterne tyder på det, vi dybest set vidste før corona. Når man har infektion, udvikler man immunitet, så på den måde er det på linje med, hvad der har stået i immunologibøger i mange, mange år.
– Det interessante her er, at det konfirmerer noget, vi har set før: At jo mere alvorlig infektion, man har haft, jo bedre immunrespons får man også, siger han.”
“Internettet glemmer aldrig, og billeder af ministerens prisliste begyndte hurtigt at dukke op på Twitter og andre sociale medier. Derfor ved vi nu, at EU’s indkøbspriser per dosis vaccine fra de forskellige medicinalvirksomheder ser således ud.
Oxford/Astrazeneca: 1,78 euro (13,24 kroner)
Johnson & Johnson: 8,50 dollars (51,59 kroner)
Sanofi/GSK: 7,56 euro (56,24 kroner)
Curevac: 10 euro (74,40 kroner)
Pfizer/Biontech: 12 euro (89,28 kroner)
Moderna: 18 dollars (109,24 kroner)
Vaccinerne fra Pfizer og Moderna, der er længst fremme i godkendelsesprocessen, viser sig også at være de dyreste. Hver person skal tage to doser, for at vaccinerne virker – dermed skal priserne også ganges med to for at komme frem til, hvad det reelt koster at købe vaccine til en enkelt person.” https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-12-19-minister-kom-til-at-afsloere-hemmelig-prisliste-saa-meget-koster-de-forskellige?fbclid=IwAR0wvI-7YbzzwvLW6Ccif0aeusC0NVc497qCvQIK81mV1pXcyCJvTTH9pic
Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over: https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

Pakkeinnlegget til den nye c 19 Pfizer vaksina:

«Serious adverse events are defined as:
Death;
A life-threatening adverse event;
Inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization;
A persistent or significant incapacity or substantial disruption of the ability to conduct normal life functions;
A congenital anomaly/birth defect;
An important medical event that based on appropriate medical judgement may jeopardize the individual and may require medical or surgical intervention to prevent one of the outcomes listed above.
The recipient or their caregiver has the option to accept or refuse Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14471&fbclid=IwAR0vqkworLGwMqcc4uiqUPJN4p53omJzax16FDWOsZROMNsRJggTaHVZI-M

Her har Dagbladet gjort en suveren research der de dokumenterer at myndighetene regelrett jugde om at svineinfluensavaksina var godt nok testet ut. Hva slags konsekvenser vil dette få for de som jugde om dette, myndighetspersoner som folk stolte på? Og juger de også nå om de nye c 19 vaksinene?
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA

“Interne e-poster viser at legemiddelselskapet GlaxoSmithKline visste at svineinfluensavaksinen som ble brukt i Norge og Europa i 2009, hadde nesten ti ganger flere meldte «alvorlig uønskede hendelser» enn to andre tilsvarende vaksiner.

Dette var et «alvorlig faresignal» som burde fått alarmklokkene til å ringe hos myndigheter og GSK under vaksinasjonen, mener den britiske professoren og epidemiologen Tom Jefferson.

– Jeg ville vært svært bekymret hvis jeg så disse tallene, sier Jefferson til Dagbladet.

Saken ble første gang omtalt av det britiske tidsskriftet British Medical Journal i 2018.

156 nordmenn har fått erstatning for skader etter svineinfluensavaksinen i 2009. Dagbladet har skrevet om hvordan vaksinen var lite testet og ikke testet på barn da den ble godkjent.

Varselsignaler var spesielt viktige å følge opp fordi vaksinen var svært lite testet, mener Jefferson.
https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek

Den samme mannen som påstod at svineinfluensavaksinen var sikker promoterer altså her den nye c19 vaksina fra Pfizer som er MYE MINDRE testet ut en svineinfluensavaksinen var:
“«Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt», sa daværende FHI-direktør Geir Stene-Larsen i 2009. Datagrunnlaget var ytterst sparsomt. I dag er Stene-Larsen sentral under covid-håndteringen, som assisterende helsedirektør.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen.
Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt». At han da siktet til studien av 51 småbarn, som ikke var avsluttet, sa han ingenting om. Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket synes det er helt greit at folk som får vaksinen blir brukt som prøvekaniner for legemiddelindustrien. Han promoterer og ivaretar altså selgerens produkt, mens forbrukerne de har han overhodet ikke noe til overs for.
 
“Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009 inneholdt en egen «forsterker», en adjuvans, som skulle øke kroppens immunrespons.
 
Den samme adjuvansen planlegges nå brukt i covid-19-vaksiner.
 
Flere forskere Dagbladet har snakket med, sier at adjuvansen AS03 i vaksinen kan ha vært medvirkende til at den autoimmune sykdommen narkolepsi ble trigget etter vaksinen.
 
Men Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, har ingen betenkeligheter med at den samme adjuvansen skal benyttes i en covid-vaksine.
 
– Det gledelige med covid-vaksinene, er at de prøves ut i veldig store studier, slik at man kan avdekke også mer sjeldne og alvorlige bivirkninger. Og selvfølgelig ønsker vi best mulig utprøvning av alle vaksiner, sier han til Dagbladet.
Adjuvansen, som produseres av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), har ikke blitt brukt i noen andre vaksiner enn Pandemrix – inntil nå.” https://www.dagbladet.no/nyheter/bruker-omstridt-forsterker-i-covid-vaksine/73138780?fbclid=IwAR3HZrzYkqm7_id5hO_P31GgWZk5557s8VajFajoqYZuOcGtRNf-vfPTQ3A
 
“Nettavisen spurte assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen om dette like etter pressekonferansen tirsdag. – Hadde du selv våget å ta en første vaksinen? – Absolutt! Jeg ville vært først i køen hvis det var mulig, sier Stene-Larsen til Nettavisen.” https://www.nettavisen.no/nyheter/norsk-helsetopp-med-beskjed-til-alle-som-er-skeptiske-til-vaksinen/s/12-95-3424061878?fbclid=IwAR1bQLh00iabh8_kqFMVUSvTsH2_AENSF1_ESAnD_EwhC4Icr9_6oSKyCPc

 

 

An American economist nominated for the Nobel peace prize has called for the head of the World Health Organisation to be prosecuted for genocide over his alleged involvement in directing Ethiopia’s security forces. David Steinman accused Tedros Adhanom Ghebreyesus, 55, who took over at the WHO three years ago, of being one of three officials in control of the Ethiopian security services from 2013 to 2015.

“Sju måneder etter at millionbyen Wuhan var så godt som hermetisk lukket, er byen full av mennesker. Ifølge Reuters utsendte, er byens gater og nattklubber fulle av unge mennesker som «ser ut til at de må kompensere for tida de tapte under nedstengningen». Byen og dens elleve millioner innbyggere har grunn til å feire: De har ikke hatt et eneste lokalt smittetilfelle siden 10. mai, etter å ha hatt en av verdens strengeste nedstengninger.” https://www.dagbladet.no/nyheter/na-er-det-full-fest-i-wuhan/73202800?fbclid=IwAR0ZBcSYQhC8nCmH0TVwUKXK8NGDGkgWGxjYjKc7C6HQ5vUM4GDqZwgmwMM

 

“WHOs sjefforsker Dr. Soumya Swaminathan uttrykte skepsis over hva koronavirusvaksinen egentlig gjør med hensyn til overførbarhet da hun snakket under en WHO-pressekonferanse 28.desember 2020. En reporter spurte om noen som reiste fra utlandet og hadde fått vaksinen, ville utgjøre en risiko for overføring av samfunnet hvis de besøkte et sted der det er begrenset spredning i samfunnet.

«Jeg tror det vi lærer nå og fortsetter å vente på flere resultater fra vaksineforsøk, er å virkelig skjønne om disse vaksinene, bortsett fra å forhindre symptomatisk sykdom og alvorlig sykdom og dødsfall, om de også vil redusere infeksjoner eller forhindre folk i bli smittet av viruset, hindre dem i å overføre det eller overføre det til andre mennesker, ”sa Swaminathan.

«For øyeblikket tror jeg ikke at vi har bevis på noen av vaksinene om å være sikre på at de kommer til å forhindre at folk faktisk får infeksjonen og derfor kan gi den videre,» sa Swaminathan. «Jeg tror inntil vi vet at vi vet mer, må vi anta at folk som har blitt vaksinert må ta de samme forholdsregler til det er et visst nivå av flokkimmunitet i befolkningen.»

Så for dem som måtte tro at vaksinene er veien tilbake til et normalt liv, kan det være lurt å tro om igjen.” https://steigan.no/2021/01/whos-forskningssjef-usikkert-om-vaksinen-vil-hindre-smitte/?fbclid=IwAR3NiMpXMzT_0htTb68lLOr7U0c3GVsio0_KgpAlc5bNVYiHMYx-276TQdA

“Leger bruker ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Ifølge Norsk etymologisk ordbok betyr smitte «overføring av sykdom». Er man smittet, er man altså syk.

En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke. Leger bruker derfor ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Vi sier at personen er bærer eller kolonisert. To norske vitenskapelige studier tydeliggjør forskjellen på det å være kolonisert av et smittestoff sammenlignet med å være smittet.

I 1974/75 rammet en dødelig meningokokkepidemi Nord-Norge, også en mann på Svalbard døde. Dette ga mulighet til å undersøke utbredelsen av denne farlige bakterien i en avgrenset befolkning.

Man fant at 48 prosent av alle menn og 19 prosent av alle kvinner var bærere av meningokokker uten å være syke. I alderen 15–24 år fant man meningokokker hos 2/3 av alle menn. Gruvearbeidere hadde bærerfrekvens på mer enn 60 prosent, mens blant ansatte på kontor, i skole og barnehage var færre enn 20 prosent bærere av bakterien. Sentrale helsemyndigheter fant likevel ingen grunn til å sette inn smitteverntiltak.

Smittestoff uten å være syk

En undersøkelse i barnehager viser at ufarlig bærertilstand også gjelder virus. I to forskjellige barnehager undersøkte man gjennom to vintersesonger forekomsten av 19 forskjellige sykdomsvirus hos barn. Man fant at 43 prosent av barna var bærere av alt fra ett til tretten slike virus, likevel hadde 35 prosent av disse barna ikke tegn til sykdom.

Selv for meget farlige bakterier og virus er det ingen direkte sammenheng mellom påvist smittestoff og sykdom. Det er derfor individuelle og personlige forhold som avgjør om et smittestoff skal føre til sykdom.

Informasjonen bør være mer realistisk

Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017. Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.”
Dag Bratlid Professor emeritus og barnelege https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR2k11bT0TXAxPzKQrxhq4yabphsV6U–XfPYApZ3-zOt2rBJpZD50qzMOQ

Solberg regjeringen har ødelagt hundretusenvis av arbeidsplasser, tusenvis av bedrifter har gått konkurs, gudene må vite hvor mange som har fått alvorlige depresjoner av nedsteningen og hvor mange som har blitt sittende fast i helsekøene som bare vokser og vokser, statskassa blir tommere og tommere og de har splittet den norske befolkninge bare for å nevne noe, og så vil hun og regjeringen ikke opplyse oss hvem det var som ba dem om å stenge ned samfunnet.
Hun har med andre ord INGEN respekt for demokratiet og den norske befolkninge og hun framviser en arroganse og mangel på empati ut av en annen verden, hun håner oss og vårt krav til innsyn i noe som jo må være det viktigste vi kan få innsyn i. Med en statsminister og regjering som dette, hvem trenger da fiender?
“Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.
Coronakommisjonen har mottatt alle meldingene mellom helsetoppene og regjeringen fra disse dagene, men SMK ønsker ikke at meldingene skal bli offentlige, melder NRK.
Tekstmeldingene kan blant annet vise om det var uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forkant av nedstengingen.
Skjult fra offentligheten
Opposisjonens helsepolitikere reagerer på at SMK ønsker å holde kommunikasjonen skjult for offentligheten.
– På et overordnet nivå bør offentligheten få vite hvordan regjeringen kom fram til så inngripende beslutninger, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.
Senterpartiets Kjersti Toppe mener meldingene kan vise hvem som egentlig tok den reelle beslutningen av nedstengingen av landet. Hun mener Stortinget må få vite om det var et politisk og ikke et faglig vedtak.
– Vi må vite om det var helsemyndighetene som brukte smittevernloven, eller om det var regjeringens beslutning. Og det kunne SMS-ene gitt et bedre innblikk i, sier Toppe til NRK.
Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter opplyser til NRK at SMK mener at hensynet til at det internt på kontoret og mellom departementene og SMK skal være et rom for frie råd og innspill, må veie tyngre enn hensynet til offentlighet.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-ikke-gi-innsyn-i-tekstmeldinger/73109807?fbclid=IwAR31PiFDKnO8fKc8zC8Q6hLUwecAmHcfNHjuOvo-7sbMVKK3WArZBadRK7M

 

 

Og pga dette så stenger man ned store deler av verden og ødelegger økonomien til milliarder av mennesker og hiver dem ut i fattigdom. Helt sinnsykt.

Her sier altså professor og helsedirektør Chris Whitty fra England at:
De fleste vil IKKE få Covid 19.
De fleste som får det vil ikke få symptomene.
De fleste som får symptomene vil ikke trenge medisinsk hjelp.
De fleste som trenger medisinsk hjelp, trenger ikke akutt eller kritisk behandling.
Og den lille andelen mennesker som trenger akutt behandling, vil overleve, uavhengig av risikofaktorer eller medisinsk historie.
“Most of the people who need medical care won’t be need emergency or critical care.In this clip from the Downing Street Corona Briefing on May 11th, Chris Whitty – the UK’s Chief Medical Officer – says that, to most people, the coronavirus is entirely harmless.
Most people will never get it.
Most of the people who get it won’t ever experience symptoms.
Most of the people who experience symptoms won’t need medical care.
Most of the people who need medical care won’t be need emergency or critical care.
And even the tiny percentage of people who need who DO need critical care will survive, regardless of risk factors or medical history.”
Tittel på youtube videoen: “UK Gov’t confirms Covid19 harmless to VAST MAJORITY of people” https://www.youtube.com/watch?v=adj8MCsZKlg&feature=share&fbclid=IwAR25lacd0h60FRV43jEJHn35KNNYDNq_q4t9gwCgx19mOxKHoS2i55-tzcQ

“Redselen for koronaviruset kan få konsekvenser for demokratiet vårt. Det bør vi frykte like mye som selve sykdommen.

Utbredt frykt kan undergrave vår vilje og evne til å utfordre autoriteter med kritikk og krav om saklige begrunnelser. Frykten kan i neste omgang føre til en stilltiende aksept for svært autoritære grep i politikken.

Hvis folket ikke lenger utfordrer den politiske makten, så vil denne makten anta former som ikke hører hjemme i et demokrati. Vi ser eksempler på dette i verden i dag.
Frykten kan gjøre oss villige til å akseptere autoritære påbud uten å kreve saklige begrunnelser som rettferdiggjør grep som er inngripende, men kun en henvisning til fare som bekrefter vår frykt.
På sikt bygger det ned vår evne og vilje til å utfordre den politiske makten.
Om frykten etablerer seg i et samfunn, vil den kunne sette i gang en omvendt frigjøringsprosess: Folket krever mindre frihet, mindre demokrati – og jo mindre de etter hvert har, desto mindre krever de.
“Jo flere man tester, dess flere finner man. I mars ble det testet 18.000 per uke, nå 90.000 per uke. Det er misvisende å sammenligne smittetall i oktober og mars uten å ta hensyn til dette.
23. oktober melder Helsedirektoratet om 270 nye koronasmittede siste døgnet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad siteres på at «det er tydelig at vi må gjøre endringer». Av seks ledende aviser i Norge melder alle om de 270 smittede, mens bare tre melder om antall innlagte i sykehus.
Ingen sier noe om antall testede eller muligheten for feilaktige testsvar.
Etter mitt syn gir både Helsedirektoratet og avisene ufullstendig og derfor misvisende informasjon.
Det er anslått at henimot 40 prosent av koronasmittede er uten symptomer. Jo flere man tester, dess flere finner man.
I mars var antall testede 18.000 per uke. Nå er det 90.000. Det er misvisende å sammenligne smittetall i oktober og mars uten å ta hensyn til testtall.
Alle biologiske tester inneholder en grad av usikkerhet. Det er anslått at 0,8 til 4,0 prosent av personer uten covidsmitte tester positivt, såkalt falsk positiv prøve. Dette problemet var beskjedent i mars da det ble tatt få prøver og de fleste testede hadde symptomer. Nå testes nesten 100.000 i løpet av en uke, og det kan gi flere hundre falsk positive hver uke selv om feilslagprosenten er mye lavere en 0,8 prosent.
Dette problemet vil ventelig øke når regjeringen slipper tre millioner hurtigtester ut i helsetjenesten.
Det beste mål på epidemiens alvorlighet er trolig antall innlagte i sykehus. Dette er alvorlige syke koronapasienter. Tallet var cirka 315 på det høyeste i slutten av mars, men har nå ligget rundt 30 i en del uker for igjen å øke noe.
Diskrepansen mellom antall smittede og antall alvorlig syke skyldes delvis at de fleste smittede er unge, men også den omfattende testingen og falsk positive tester.

En blodfersk artikkel fra legetidsskriftet Lancet nå fredag gir grunn til å vurdere effekten av smitteverntiltak med en viss skepsis. I den grad tiltakene er effektive mot smitten, må de sees i lys av kostnadene – som er gigantiske.” https://www.dn.no/innlegg/koronaviruset/koronadebatt/smittevern/innlegg-misvisende-smittetall-unodvendig-frykt-og-unodvendige-tiltak-kan-bli-resultatet/2-1-899368?fbclid=IwAR05M6W5olO2vBXxyG-B5yE5a7BCK3Ec6Y0E5gCEokRszdAFm9Sw0S46XzE

 

“Musk skriver at han tok fire tester på én og samme dag, men at han endte opp med to forskjellige resultater.
– Noe svært merkelig er på gang. Jeg ble testet for covid fire ganger i dag. To tester kom tilbake negative, to kom tilbake positive. Samme maskin, samme test, samme sykepleier. Rask antigentest fra BD, skriver Musk på Twitter.
På spørsmålet om tilsvarende falske positive tester som dette kan bidra til den ekstreme økningen man nå ser i USA, svarer Musk:

 

 

“Norge har kjøpt 3 millioner hurtigtester til 280 millioner kroner. Nå viser en studie at testene er langt mindre sikre enn tidligere oppgitt. Danske helsemyndigheter mener de ikke alene kan brukes til smittesporing.” https://www.nrk.no/norge/ny-studie-slakter-hurtigtestene-norge-har-betalt-280-millioner-for-1.15241363?fbclid=IwAR1TOJ2PkFp8V9qGvsnpApMn30KZhZWBMZSzOLsZBP369u_GezXm88Q-3Bg
“Topplege med klar beskjed til Nakstad: – Vi må få tallene dine.
Stadig nye tiltak og tydelige beskjeder fra regjeringen. Men nå har flere leger begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene.
Lege og professor Mette Kalager mener myndighetene svarer dårlig for seg når de stenger ned hele samfunnet.

– Flere sier det er vanskelig å være uenig med myndighetene i offentligheten, hvordan oppfatter du det?

 

– Jeg føler absolutt på det. Så jeg kan bekrefte at slik er det. Hvis ikke jeg i min profesjon kan gjøre det, kan vel ingen gjøre det. For jeg mener at her må vi ha åpenhet og debatt. Det er et godt prinsipp i medisinen at vi veier fordeler og ulemper av ulike tiltak eller behandlinger i en transparent prosess. Men jeg føler man har glemt dette under pandemien, sier hun.
I flere debatter i sosiale medier har det haglet med skjellsord og drøye påstander om noen stiller spørsmål eller ønsker å åpne opp.
Et eksempel var da programleder Fredrik Solvang stilte helseminister Bent Høie (H) et kritisk spørsmål om bruk av munnbind. Da kom det påstander om at Solvang forsøkte å undergrave myndighetenes koronastrategi. Selv helseministeren mente det Solvang gjorde var «farlig».
– Da jeg hørte Erna Solberg si at det var 75 prosent økning i smitte blant unge, skvatt jeg til. Men da jeg så på tallene var økte det fra 339 til 592 personer, mens det i eldre aldersgrupper var langt flere som var smittet. Et tall som 75 prosent er her ikke egnet til å opplyse, men skremmer bare, sier hun.
Som lege og professor går hun gjerne gjennom tallene. For det er hennes fag. Men det gjør ikke de aller fleste.
Hun mener også journalister og fagpersoner har vært altfor forsiktig med å stille spørsmål til myndighetene.
– Flere som så debatten påpekte at Nakstad svarte veldig likt på alle utfordringer, hva tenker du om det?
– Man må forvente at fagmyndighetene gjør en god jobb, og svare slik at vi forstår hva de tenker. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være vår rett, sier hun.
Mye av myndighetenes respons er preget av ønske om å vise handlekraft, og at det er for få som stiller spørsmål underveis i prosessen, mener Kalager.
– Du kan ikke åpne en eneste avis uten at det slår mot deg hvor mange som er smittet. Hver eneste dag. Og om vi ikke hører om hvor mange som er innlagt i Norge, så er det fordi det ikke er en like stor nyhet som hvor mange som er innlagt i Belgia. Vi får hele tiden den krisemaksimeringen.
– Hvis myndighetene ikke er strenge nok, vil de bli tatt for det i ettertid. Fordi alle følger med. Så det er lite å tape for dem på å være ekstra strenge. Samtidig tror jeg det er viktig at underveis når tiltakene utformes, så må det være folk som stiller de kritiske spørsmålene slik at det ikke blir gruppetenkning, sier Kalager.
I etterkant av debatten på NRK har Kalager fått flere tilbakemeldinger. Spesielt ble hun rørt av tre henvendelser fra pasienter, som takket for at hun tok opp saken med treningssentrene. Fordi det betyr så mye for deres hverdag.
Skrevet av Nils R. Fosse, tidligere lege ved Sandviken sykehus i Bergen:
“Tiden begynner å bli inne til å finne sin indre kraft, til å forberede seg på å si et rungende NEI!
 
Svært mye av det jeg lærte på medisinstudiet i Bergen ser plutselig ut til å ha blitt uvesentlig eller ugyldiggjort. Den vitenskapelige basisen for denne såkalte pandemien gir ikke mening.
 
– Viruset oppfører seg overhodet ikke som de virus vi lærte om på medisinstudiet. Ingen snakker tilsynelatende om at det trengs ny kunnskap om hvorfor. Hva er f.eks. logikken og vitenskapelig basis for at mennesker uten noen symptomer har nok virus til å smitte andre?
 
– Det testes i stadig større omfang. Ingen snakker om validiteten til testene, dvs de falskt positive svarene eller i hvilken grad disse testene kan brukes til dette formålet i det hele tatt. Dersom en person tester positivt får det store konsekvenser for ham selv og ikke minst for mange andre som har vært i nærkontakt. Hvor sikker er man egentlig på at han noensinne var smittebærer av noe farlig virus?
 
– Munnbind. I mars hadde det ingen hensikt, da det ikke beskytter mot virus. Et par måneder siden var det et absolutt nødvendig virkemiddel. Hvorfor har jeg aldri hørt om at man brukte munnbind på sykehjem for ansatte og besøkende for å beskytte de sårbare der i de verste influensasesongene som i de siste år har krevd opp mot 1800 liv årlig. Forskning endres ikke på et par måneder.
 
– Hvorfor snakker ingen om at dersom vi kanskje må leve med dette viruset i lang tid så er det på høy tid å ta et krafttak for å forbedre folkehelsen og bedre immunsystemet slik at færre blir alvorlig syke? Få ned overvekt, blodtrykk og ikke minst stressnivåer. ØKE trivsel, menneskelig kontakt og redusere ensomhet.
 
– Hvorfor stenger vi ned samfunnet og skaper hysteri for et virus der jeg selv aldri har møtt noen som er eller har vært smittet? Der jeg aldri personlig har hørt om noen som sliter med senvirkninger?
 
– Nye tiltak. Anbefales å ikke samles mer enn 5 i private hjem, men ingen lovpålagt grense? Økende munnbindpåbud i Oslo. Og vi skal fremdeles aller helst bare ha 1 klemmevenn?
 
Så har man mantraet om at nå må vi “stå sammen” om tiltakene. NEI! Om myndighetene er ute å kjøre så må man i et velfungerende demokrati påpeke dette, skape en debatt og bli enig om løsninger og tiltak som er mest hensiktsmessig. “Stå sammen” var rimelig når vi var i en potensielt akutt og alvorlig situasjon i mars. Da kunne man forsvare å la myndighetene gjøre sin vurdering og at man for en kort periode fulgte råd for å hindre katastrofe. Nå er vi ikke lenger i en akutt situasjon, og demokratiet må i funksjon igjen.
 
Påberoper jeg meg å vite bedre enn norske myndigheter? Nei! Påstår jeg at eksperter i fra ulike faggrupper i dialog, eksperter som er lydhøre for hva befolkningen ønsker og som gjør en helhetsvurdering av situasjonen kan vite bedre? Vite bedre enn en gruppe politikere som uansett overstyrer sine egne helsemyndigheter og innfører tiltak som overhodet ikke er vitenskapelig basert? JA!
 
Dette innebærer åpenbart at man diskuterer det større bildet. Hva er de økonomiske konsekvensene? Hva er de menneskelige konsekvensene? Hvilket samfunn skaper vi nå?
 
Til nå har jeg tenkt at ren galskap og totalitære tiltak, det er noe som skjer i andre land, f.eks. i Melbourne. Det sniker seg nå gradvis inn her, spesielt med påbud om munnbind i kollektivtrafikken og på restauranter i Oslo. Dette sprer seg raskt til Bergen og andre byer. Min dypeste sympati går ut til restauranter i Oslo-området, der mange nok får nådestøtet. Jeg vet iallfall at jeg selv ikke ville satt min fot på en restaurant om stemningen blir som på en sykehusavdeling full av pasienter med svært svekket immunforsvar.
 
Basert på erfaringer fra deres oppvekst faller etter mitt syn de fleste i èn av to hovedkategorier. De konforme, de som lærte å gjøre alt foreldrene ba dem, og den andre gruppen, de som gjorde opprør, protesterte.
 
Det samme mønsteret ser vi gjenspeilet i befolkningen når myndighetene nå presenterer ulike påfunn. Enten blind konformitet “Vi må stå sammen” eller “De er maktgale psykopater og jeg nekter å gjøre noe av det de ber meg”. Jeg har hele tiden vært tilhenger av en gylden middelvei.
 
Samtidig observerte jeg med sjokk og vantro når myndighetene i vår innførte forbud mot å bruke egne hytter, noe som faktisk også ble håndhevd av politiet, som i tillegg har svært knappe ressurser. Tilsynelatende mesteparten av det norske folk bøyde seg velvillig. Den gangen visste vi lite, nå vet vi mer. Nå vet vi nok til at det er overmodent med en debatt og et fungerende demokrati om hvilken retning dette skal ta.
 
Hver og en av oss må ta vår del av ansvaret for hvilken verden vi nå skaper. Dette slutter IKKE med noen vaksine. Hva blir det neste? Hvem ved sine fulle fem er egentlig villig til å ta denne vaksinen forresten, med mindre de trues eller presses til det?
 
Mitt inntrykk etter å ha pratet med mange ulike folk at de enten baserer seg på at “de andre” skal ta vaksinen, eller at de blir vel tvunget til det av jobben eller annet. Dette handler om selvråderett og hver av oss må søke innover og bestemme oss for hvilken verden og hvilket samfunn vi ønsker. Hvilke verdier er viktige?
 
Og for å ta ting på forhånd. Det er åpenbart sannsynlig at smittetallene kommer til å være stabilt høye utover nå når vinteren kommer, og trolig øke. Det er også svært sannsynlig at dødstall vil øke, og at de kan komme helt opp på nivåer med de verste influensasesongene, spesielt siden vi hadde en mild influensasesong sist.
 
Det kan da raskt bli opp mot 20-30 nye dødsfall på et døgn og kanskje 150 på en uke. Man kan imidlertid forvente at dette vil bli slått opp i mediene som en bekreftelse av dommedagsscenarioene som har blitt tegnet. “NÅ er det alvor! Nå er det grunn til full panikk!” Det er da man må holde seg edruelig og se det i en større sammenheng.
 
Høsten 2019 døde to elever på videregående av influensa. Det er ikke vanskelig å forestille seg krigsoverskriftene og fryktbildet som vil dannes i media om det samme skulle skje, noe som ikke er usannsynlig om dette viruset faktisk er like farlig som influensa.
 
Om dette skjer, forandrer det ingenting, etter mitt syn.
NEI til en oppfordring om å ikke klemme mine næreste venner.
NEI til en oppfordring om å ikke samles mer enn 5 personer. (Når går disse oppfordringene over til forbud? Klemmeforbud?)
NEI til å bruke munnbind utenfor en klinisk setting.
NEI, et rungende NEI, til at noen hasteutviklet vaksine skal injiseres i min kropp.
 
NEI til økt sentral kontroll, NEI til stadige innskrenkninger av frihet og selvråderett.
Deling ønskes velkomment for de som resonnerer med budskapet.”
“Overlege Halvor Næss mener myndighetenes koronatiltak er helt ute av proporsjoner. Bent Høie avfeier kritikken og mener overlegen tar feil.”
Næss er overlege på Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, I kronikken kritiserer Næss myndighetenes håndtering av koronakrisen.
– Jeg var ganske bekymret da jeg først hørte om viruset, men etter hvert som det kom tall og forskning på dødeligheten har denne frykten forsvunnet, sier Næss.
Han ble derfor svært overrasket da regjeringen valgte å stenge ned landet 12. mars.
– De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de stenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sier Næss.”
Endelig kommer legene og fagfolkene ut og uttaler seg. Og de risikerer en del ved å gjøre det- å fortelle sannheten! https://www.tv2.no/nyheter/11768958/?fbclid=IwAR3dHbUhrkn0fHUpZFSRtXMht-3n7m2_BWDmffYJD1XrzblSvJn47DgBmCQ

“Det er langt fra alle fagfolk som er enig i at ytterligere nedstengninger er det som trengs. For selv om smitten har økt, er fortsatt det berømte R-tallet (reproduksjonstallet), antallet nye som smittes av en person med Covid-19 rundt én.

På høyden i april, etter nedstengningen, var antallet innlagt på sykehus i Oslo på toppen 148 personer, ifølge VGs oversikt. Nå er det 26 personer. Det har ikke vært et eneste dødsfall i hovedstaden siden 13. juli. I byen bor det rundt 680.000 mennesker.

Charlotte Haug er lege og tidligere redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforening. Hun har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer.

Hun er bekymret for alle som nå ikke får nødvendig helsehjelp.

Hun har signert oppropet Great Barrington Declaration, sammen med over 28.400 leger og 10.300 medisin- og folkehelseforskere.

Deres hovedønske er at viruset skal spres fritt og befolkningen skal bygge flokkimmunitet, mens sårbare og eldre skjermes. Spesielt mener fagfolkene at restriksjonene går utover andre helseproblemer og rammer de fattigste hardt med færre arbeidsplasser og bedrifter som går konkurs.” https://www.nettavisen.no/okonomi/topplege-refser-koronatiltak/3424037511.html

“Koronakommisjonen har nylig bedt om en rekke dokumenter rundt Stortingets håndtering av virusutbruddet. Kommisjonen vil blant annet se beredskapsplanverket for pandemi.

Men nå nekter Stortinget å gi innsyn på viktige punkter:

I svarbrevet skriver stortingspresident Tone W. Trøen (H) at kommisjonen «ikke har noen myndighet over Stortinget», og hun stiller spørsmål ved om det er innenfor kommisjonens mandat å undersøke Stortingets rolle og virksomhet.

Koronakommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i april for å «granske og trekke lærdom» av alle sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.” Med andre ord så er ikke regjeringen interessert i å trekke noe lærdom av det de har gjort.

Kommisjonen vil gjerne ha dokumentasjon, men så kommer altså lederen av kommisjonen med denne uttalelsen, der han jo i realiteten sier at det det Stortinget ber om det vil også Stortinget få. Da er det jo ikke en undersøkelseskommisjon vi har med å gjøre men et apparat som hjelper til med å dekke over hva regjeringen egentlig holder på med.

“Kommisjonsleder Stener Kvinnsland skriver i en SMS til NRK at han ikke ser noen grunn til å la seg intervjue om innsyns-nekten hos Stortinget.

– Stortinget bestemmer selvsagt over sin saksgang, det er ikke en sak for kommisjonen. Vi tar imot det vi får, skriver Kvinnsland i tekstmeldingen.”

“If the COVID-19 virus cannot be determined (isolated), and by extension the real nature of the pandemic, for what purpose is a vaccine being developed?
 
Again, this is all just a regulatory requirement because regulatory authorities are asking for it, and as such, it needs to be developed. On the other hand, it is impossible to develop a true vaccine for COVID-19 because – if we are incapable of actually monitoring the virus or disease – how can the effectiveness of a vaccine be established?
 
In short, it cannot!
 
Therefore, most likely a fake vaccine will be developed to satisfy the regulators’ wishes (as well as to calm down the created public hysteria and fear). Unfortunately, such vaccines, if developed and administered, will certainly create potentially dangerous side effects, without any presumed benefits, by interfering with the body’s own immune system, as well as other related physiological processes.
 
The ill-thought out regulatory compliance requirement is not new or just associated with COVID-19, it is pervasive in other pharmaceutical areas as well. For example, it reigns for the approval process of traditional pharmaceutical products such as a tablet or capsule – and it has been standard procedure for at least three decades, which certainly has ruined the science, as well as pharmaceutical product development and manufacturing.
 
All kinds of enforceable regulatory requirements have been spawned and implemented in the name of quality control of the manufactured products. The irony here is that authorities have never defined what they mean by a “quality product” with some (scientifically) measurable parameter/criteria.
 
However, there now exists a huge battery of compliance requirements (such as regulatory guidance documents) available from authorities, in particular the FDA. The requirements and guidance, are enforced with or without numerous unrelated testing requirements. They have never been validated to see if they meet their intended purpose or claim. But industry must comply if it wants to survive and the public goes on assuming it is receiving “quality” pharmaceutical products.
 
In summary, at present there is a serious and fatal flaw in the practice of regulating pharmaceutical products, development and assessment. This can only be addressed by critically evaluating and implementing appropriate scientific principles from relevant scientific disciplines and expertise.” https://principia-scientific.com/covid-19-vaccine-not-possible-for-a-virus-not-yet-identified/?fbclid=IwAR3xBmcMatrVJBoLLv3kdMfDvdZK6gYtDwm9ToiLhO8YBHr1ivNWMw105zU

 

Av professor Christine Stabell Benn:
“Et virkelig vigtigt punkt er, at det kan ikke retfærdiggøres at give vaccinen til raske folk under 50. I Danmark vaccinerer vi ikke folk under 65 år mod influenza, fordi vi har besluttet, at vi kun vaccinerer mod sygdomme af en vis alvorlighed.
Når vi snakker om COVID, så er det en sygdom, der er endnu mindre alvorlig end influenza for dem under 50.
Samtidigt har vi at gøre med en ny vaccine, der ikke har gennemgået ordentlig sikkerhedstestning, og hvor der kan frygtes alvorlige bivirkninger. Dvs. folk under 50 har næppe noget at vinde og potentielt meget at tabe ved at tage en ny COVID-vaccine.
En ny meta-analyse baseret på 61 studier fra hele verden anslår, at den gennemsnitlige dødelighed af COVID er 0.27%, altså 2.7/1000 smittede.
I Danmark viser et nylig studie blandt bloddonorer, at risikoen for at dø blandt smittede under 70 år er 0.00082. Ifølge Statens Serum Institut er dødeligheden af COVID-19 for folk under 70 ikke højere enn den for influensa.

 

 

Her er de offisielle retningslinjene for Koronaviruset (det er ikke jeg som har skrevet dette):

1. I utgangspunktet kan du ikke forlate huset for noen som helst grunn. Men hvis du må, så kan du det.

2. Masker er ubrukelige, men kanskje du burde ha på deg en, den kan redde deg, den er ubrukelig, men kanskje er den obligatorisk også.

3. Butikker er stengt, bortsett fra de som er åpne.

4. Du skal ikke dra til sykehus med mindre du må det. Det samme gjelder leger, du bør bare dra dit i nødstilfelle, forutsatt at du ikke er for syk.

5. Dette viruset er dødelig, men fremdeles ikke så farlig, bortsett fra at det noen ganger faktisk fører til en global katastrofe.

6. Hansker vil ikke hjelpe, men de kan fortsatt hjelpe.

7. Alle må holde seg hjemme, men det er viktig å komme seg ut.

8. Det er ingen mangel på dagligvarer i supermarkedet, men det er mange ting som mangler når du drar dit om kvelden, men ikke om morgenen. Av og til.

9. Viruset har ingen effekt på barn bortsett fra de det påvirker.

10. Dyr er ikke berørt, men det er fremdeles en katt som testet positivt i Belgia i februar før noen hadde blitt testet, pluss noen få tigre her og der som hoster …

11. Du vil ha mange symptomer når du er syk, men du kan også bli syk uten symptomer, ha symptomer uten å være syk, eller være smittsom uten å ha symptomer.

12. For ikke å bli syk, må du spise godt og trene, men spis hva du har for hånden, for det er bedre å ikke gå ut vel, men nei …

13. Det er bedre å få litt frisk luft, men du blir sett på som veldig galt når du får litt frisk luft, og viktigst av alt: ikke gå til parker eller ut i marka. Ikke sett deg ned, med mindre du er gammel, men ikke for lenge eller hvis du er gravid (men ikke for gammel).

14. Du kan ikke dra til aldershjem, men du må ta vare på eldre og ta med mat og medisiner.

15. Hvis du er syk, kan du ikke gå ut, men du kan gå til apoteket.

16. Du kan få restaurantmat levert til huset, som kan ha blitt tilberedt av folk som ikke hadde på seg masker eller hansker. Men du må la dagligvarene dine dekontaminere ute i 3 timer. Pizza også?

17. Hver urovekkende artikkel eller urovekkende intervju starter med “Jeg vil ikke utløse panikk, men …”

18. Du kan ikke se din eldre mor eller bestemor, men du kan ta en taxi og møte en eldre drosjesjåfør.

19. Du kan gå rundt med en venn, men ikke med familien hvis de ikke bor under samme tak.

20. Du er trygg hvis du opprettholder passende sosial distanse, men du kan ikke gå ut med venner eller fremmede på trygg sosial avstand.

21. Viruset forblir aktivt på forskjellige overflater i to timer, nei, fire, nei, seks, nei, vi sa ikke timer, kanskje dager? Men den liker et fuktig miljø. Å nei, ikke nødvendigvis.

22. Viruset holder seg i lufta – eller nei, eller ja, kanskje, spesielt i et lukket rom, på en time kan en syk person smitte ti, så hvis det stemmer, var alle barna våre allerede smittet på skolen før det ble stengt . Men husk at hvis du holder deg på den anbefalte sosiale avstanden, men under visse omstendigheter, bør du opprettholde en større avstand, noe som, ifølge studier, fører til at viruset reiser videre, kanskje.

23. Vi teller antall dødsfall, men vi vet ikke hvor mange som er smittet, da vi hittil bare har testet de som var “nesten døde” for å finne ut om det er det de vil dø av …

24. Vi har ingen kjent behandling, bortsett fra at det kan være en som tilsynelatende ikke er farlig, med mindre du tar for mye (som er tilfellet med alle medisiner).

25. Vi bør holde oss innelåst til viruset forsvinner, men det vil bare forsvinne hvis vi oppnår kollektiv immunitet, mens det sirkulerer … men vi må ikke lenger være innelåst for det?

 

 

“I midten av desember sendte den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling et brev til Justisdepartementets lovavdeling. De peker på det åpenbare:

Skal man i et demokrati frata borgere bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet og retten til familieliv, bør det foreligge skriftlige begrunnelser. De spør departementet om hvorfor de knapt kan finne slike noe sted siden inngrepene ble innført i mars.

Det er et mysterium at knapt noen norske journalister har kommet på den tanke å stille dette spørsmålet. Det står på topp tre av det som burde være enhver journalists første instinkt når regjeringen stenger landet ned.
Er det noen hjemme i norske mediehus om dagen? Så langt jeg kan se har ingen norske medier funnet det verdt å utfordre regjeringen på dette, og brevet er vel knapt nevnt i noen medier over hodet.” skriver KrFs Øyvind Håbrekke. https://www.tronderdebatt.no/godt-frykt-ar/o/5-122-14964?fbclid=IwAR1H5lUSJB5MSf_Iicyb4EexG2jJ8uWy9HhCoxYupe2tJoRjd9atvmwm_Ks
“— Nå skal vi altså starte 2021 med at man ikke skal ha besøk av noen. Det gjelder i første omgang til 18. januar. La oss håpe det holder, for dette er kjipt, skriver Evenrud på sin Facebook-side.

— Men det er ikke bare kjipt denne gangen. Folk, inkludert meg selv, begynner bli forbanna. For når man ser at det senest i dag landet tre fly fra Polen og Litauen på Gardermoen, og at det derifra er venta over 100 fly til Norge de første ukene i januar, mister man “dugnadsånden” litt, skriver Rødt-politikeren i Oslo.” https://vartoslo.no/eivor-evenrud-erna-solberg-korona/rodt-topp-i-oslo—skal-vi-fortsette-dugnaden-erna-ma-du-stille-krav-til-bedriftene-over-100-fly-fra-polen-og-litauen-er-ventet-de-neste-ukene/278392?fbclid=IwAR0JUYeoaI87aLgnolJcM7FUtyALpoeAecIyeu5EUlbjCVIIM0PQnAxEZU8

 

 

C-19 er et utrolig intelligent virus som kan matematikk og geografi og det har også sosial intelligens. I England så smittes man kun av det hvis man er flere enn seks personer som er samlet, mens i Norge så smitter det hvis man er flere enn ti som er samlet privat. Men er man flere enn ti på jobb, i butikk eller på skole, da har c-19 bestemt seg for å la deg være i fred.
“Vi ser at private samlinger er den enkeltstående største årsaken til smittespredning. Det er derfor vi kommer med denne litt sterkere anbefalingen som et forbud tross alt er, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG etter pressekonferansen.” https://www.vg.no/nyheter/i/R9x80W/coronasituasjonen-i-oslo-innfoerer-forbud-mot-at-flere-enn-ti-personer-samles-i-private-hjem?fbclid=IwAR0rjIWdD8FYifSAYYetxpfCNcxpZKS_8lS3SVh7VxYBymhYF5dVzN8HSLk

 

 

“Den accelererande smittspridningen av covid-19 har inte gett avtryck i dödsstatistiken. Sverige har fortfarande på gränsen till underdödlighet jämfört med tidigare år. – Vi märker ingen tydlig ökning, säger Tomas Johansson, statistiker på SCB, Statistiska centralbyrån.” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7K7GXK/ingen-overdodlighet-i-sverige–trots-okad-smitta?fbclid=IwAR2RVqQR6gs9dCmGOTs0J2jAot3njSHMKWxEjUovg9JO5-VYNzppeU8HFFE
“Coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. När man vidtar åtgärder och väljer strategi finns goda skäl att inte kortsiktigt räkna antal döda med covid-19-diagnos, oavsett dödsorsak. Folkhälsan, även äldres före döden, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd. Helst borde de som bestämmer också se konsekvenserna på sikt inte enbart för det egna landet utan också för resurssvaga länder, och inte minst för barnen.” https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/2020/08/fixeringen-vid-antal-doda-med-covid-19-ar-vilseledande/?fbclid=IwAR1rrYW7UnxmqFyRYbrysI7pkECj3QgT-0B097teeklVVMYQUgdIrywMo-w

 

 

Dette er akkurat hva vi blir utsatt for i dag. Vet du når du blir manipulert, når du lar følelsene styre dine avgjørelser og handlinger mens du viser rein forakt mot fornuften?
“The goal of the social engineer is to get you to make a decision without thinking. The more you think, the more likely you are to realize you are being manipulated.
Alpha mode is when one`s brainis running at 8 to 13 cps (cycles per second). It is generally characterized by “daydreaming”, or relaxed, focused concentration.
Beta mode is when one`s brain runs from 4 to 100 cps. This is when our brains are alert, observant, and aware of the thngs going on around us.
Which state benfits the social engineer more? Obviously, the answer is alpha mode, because thinking and awareness are lessened.
The more moitions that are triggered , the less you think rationally. The less you think rationally, the quicker you will decide based solely on the emotions triggered.
You can learn how the bad gouys are using your humanity against you, and you can learn how to defend against these attacks to protect yourself and your loved ones from being victims of this manipulation.
Thinking is the enemy of the social engineer, and social engineering is any act that influences a person to take an action that may or may not be in your or mine best interest.” https://olehartattordet.blogg.no/1455044525_skru_av_fjernsynet.html?fbclid=IwAR2p8aDiiExPK30bYcdUu5vTatc0YTqAytigjimGryEMHh3Yi-uajkK1rfE

 

 

“De aller fleste som døde med coronaviruset i kroppen hadde også andre sykdommer.” https://www.vg.no/nyheter/i/JJ1G4P/ni-av-ti-som-doede-med-covid-19-hadde-kronisk-sykdom?fbclid=IwAR2FDRPjYN8NI6HRh6Lwv9gjE2HtkhdagMOdG28Xmweb9o1LRYK7z_dfNr0

 

Coronavirus: Flights bring 15,000 people a day to UK without screening

Politikere nekter å laste ned Smittestopp-appen: – Jeg er livredd

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html

 

 

Jo mer kunnskap man har om noe jo bedre vil man være i stand til å ta kloke valg. Men hvis man dag ut og dag inn tar til seg ensidig informasjon uten noen nyanser, informasjon som forteller deg hva du skal gjøre uten at du blir oppfordret til å undersøke om den informasjonen du blir servert er riktig, så vil du ikke være i stand til å ta kloke valg. Mennesker som kun har lest EN bok er lette og lede og farlige både for seg selv og andre.

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

»Hvis folk ikke bliver immune, så kan man heller ikke bruge en vaccine, og det er jo det, som WHO ellers taler om, så det er også ret selvmodsigende. Det hænger ikke helt sammen.«Udmeldelse vækker også undring hos Henrik Nielsen, der er klinisk professor ved Aalborg Universitetshospital. https://www.bt.dk/samfund/who-udmelding-undrer-forskere-det-haenger-ikke-sammen

 

Coronavirus: Scientists conclude people cannot be infected twice

Legen som advarer mot 150.000 døde i Norge er ikke ekspert på korona-virus

Nurse working on coronavirus frontline in New York claims the city is ‘murdering’ COVID-19 patients by putting them on ventilators and causing trauma to the lungs

80% of NYC’s coronavirus patients who are put on ventilators ultimately die, and some doctors are trying to stop using them

Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread

Stenging av skoler kostet 12 milliarder: Har hatt liten effekt, mener Folkehelseinstituttet

Italian Leader Slams ‘False COVID-19 Numbers: 25K Did Not Die, it’s a way to Impose a Dictatorship

FHI mener at 16 menneskerettigheter har måttet vike for korona-tiltakene

Forskrift gjør at FHI må gi råd det ikke finner grunn for: – Er ikke greit

 

For en fantastisk research Vanessa Beeley har gjort her. Denne er SUPERVIKTIG å få med seg. Artikkelen er på to deler.
Del 1 og del 2

“First, let’s handle the question of vaccination. There is a measles vaccine, yet it kills 140,000 a year. There is a pneumococcus vaccine, yet it kills between 2 and 2.5 million a year. There is a hepatitis B vaccine, yet it kills 140,000. There is a tetanus vaccine, yet it kills 89,000 annual deaths.
There is a rotavirus vaccine, yet it kills 800,000. There is a HPV vaccine, yet it kills 250,000. There is a tuberculosis vaccine, yet it kills 1.5 million. There is an influenza vaccine, yet it kills 650,000 to 1 million deaths a year. None of these are considered pandemics, cause entire economies to be shut down or, or call for any extraordinary measures at all.
And then there is the novel coronavirus which has killed 218,187 people to date (the vast majority of them very old and/or very sick)—and this is considered to be a problem to be solved with all possible haste.
Some infectious disease experts have suggested that the entire populace may be required to shelter in place until a vaccine becomes available. Meanwhile, deaths from the novel coronavirus largely fit within the usual mortality of the flu season.
It may be difficult for you to take on board the concept of an emergent global intelligence that transcends the confines of every nation, continent and civilization.
You may not see it, but once you do you are unlikely to be able to un-see it because it is just too glaringly obvious. It is beyond obvious: it is directly in your face. Perhaps it would be easier for you to consider it as a sort of mass psychosis in need of a cure.”
https://thewallwillfall.org/2020/05/02/gaslighting-the-coronavirus-dimitry-orlov/?fbclid=IwAR2Hm5h4bnNWpRJhkvJCRLQuuyfEUI_GEes624un-jj5M1bzM20uStFwchE

Second coronavirus wave in winter may be worse than the first, Professor Chris Whitty warns

“Enøyd kringkasting av dødstall gjør oss redde og dumme, skriver Lege Elisabeth Swensen i Klassekampen.
«Det første myndighetene må fortelle befolkningen, er at de under 40 år og kanskje opp mot 50 år ikke har noen økt dødelighet. Deretter at de som skal beskyttes, er folk med mange risikofaktorer», skrev professor Eiliv Lund i Aftenposten 9. april.
Den daglige kringkastingen av hvert enkelt koronadødsfall ledsaget av emosjonelle – til dels spekulative – reportasjer fra sykehus i Nord-Italia, vekker frykt og medfølelse.
Nærsynt empati er et dårlig kompass hvis målet er, slik WHO formulerer det, å «redde liv, minimalisere forstyrrelser i samfunnslivet og beskytte samfunnsøkonomien».
Ingen enkel modell kan heller vise veg ut av krisen. På nettstedet Unherd ligger en fersk og lærerik dialog mellom to av verdens ledende epidemiologer, svenske Johan Giesecke (som ansatte Anders Tegnell) og britiske Neil Ferguson (Imperial College-studien). De har tilgang til samme tall, har stor rådgivende makt og trekker ulike konklusjoner. Vi er dømt til å navigere under fortsatt usikkerhet. Politikerne må være åpne om verdivalg og konsekvenser.
Statistikeren Ola Rosling svarte ubetinget «ja» på spørsmål om han tror tiltakene vil ta flere liv enn viruset (NRK Urix 29. april). Økt sosial ulikhet er et sikkert resultat av langvarige restriksjoner som rammer skolegang og arbeidsliv. Sosial ulikhet tar liv – i rus, fattigdom, selvmord og avmakt. Fattige, innvandrere, lavt utdannende og allerede marginaliserte grupper er de som får betale for at statsledere har vist «akutt handlekraft» uten å ha en plan.” https://dagens.klassekampen.no/2020-05-02/koronaviruset-tar-liv-tiltakene-odelegger-flere

Ikkje klem og kyss på kvarandre, og ver forsiktig med ketsjupflaska, oppmodar kulturminister Abid Raja før 17. mai

Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter

Teachers want kids disinfected at school gates amid fears of enforcing social distancing

 

 

Teksten fortsetter under bildet

“The influenza pandemic that gripped the globe a century ago helped the Nazi Party rise to power in Germany, a new study says.
Right-wing extremists such as the Nazis won a greater share of the votes in parts of Germany that suffered larger numbers of flu deaths during the pandemic that started in 1918, according to research from the Federal Reserve Bank of New York.
The link held up even when researchers accounted for factors such as past right-wing voting, regional unemployment and a city’s religious and ethnic composition, Fed economist Kristian Blickle said.
“The deaths brought about by the influenza pandemic of 1918-1920 profoundly shaped German society going forward,” Blickle wrote in the paper.
The findings come amid concerns about a rise in anti-Semitic abuse fueled by the coronavirus pandemic. The Anti-Defamation League has reported a spike in rhetoric falsely accusing Jewish people or Israel of manufacturing or spreading the virus to maintain control over the world.
Jews were similarly blamed for the bubonic plague in the 14th century — a smear that may have helped the Nazis in the 20th century. The Fed researchers found a stronger correlation between flu deaths and right-wing extremist voting “in regions that had historically blamed minorities, particularly Jews, for medieval plagues,” Blickle wrote.”

Politiet vil ikke tvinge 17. mai-feirende nordmenn til å følge koronaråd

Så lenge ingen er syke, og man holder avstand og ikke er flere enn 20 personer kan besteforeldre komme på besøk og markere dagen sammen med barn og barnebarn.

 

«Greie mennesker ble de beste nazister. Min mor vokste opp med dem som naboer. De samarbeidet, nektet å lage bråk, så en annen vei når ting ble stygt og fokuserte på hyggeligere ting enn «politikk». De var nydelige mennesker som snudde ryggen til mens deres naboer ble fraktet bort. Vet du hvem som ikke var greie mennesker? De som gjorde motstand.» Naomi Shulman 

FHI slettet korona-data – også etter at NRK hadde krevd innsyn

“I forskningsmiljøer er det en ganske bred enighet om at måten vi steriliserer livene våre i dag ikke er hensiktsmessig. Vi overvurderer ganske enkelt renheten. De aller minste bakteriene er farlige, og det er frykten for bakterier som vi skal være redd for. Det har noen konsekvenser at vi vil ha bakterier for enhver pris, sier han til magasinet Samvirke .
Over tid har menneskelivet blitt mer sterilt i den vestlige verden, og det har fått forekomsten av allergiske og autoimmune sykdommer til å stige.
Når det ikke blir utfordret av en rekke bakterier, kan immunforsvaret i stedet prøve å bekjempe mikroorganismer som normalt ikke ville gjort mennesker syke. Som når kroppen reagerer på støvmidd og pollen, eller når immunforsvaret prøver å bekjempe kroppens egne celler.
I følge Julie Antvorskov, som er doktorgrad. og seniorforsker ved Bartholin Institute på Rigshospitalet, er problemet at mange mennesker ikke vet forskjellen mellom sykdomsfremkallende bakterier og bakterier som verken er ufarlige eller til og med bra for oss.
Generelt snakker vi om bakterier som noe upassende eller farlig og lærer barna våre å frykte dem. Men virkeligheten er at kroppene våre består av milliarder av bakterier som er grunnleggende for vår generelle helse, sier hun til Samvirke.”

Pseudotyped Luciferase rSARS-CoV-2 Spike is a replication-restricted, recombinant pseudotyped lentiviral particles containing SARS-CoV-2 spike protein. Because the infectivity of Pseudotyped Luciferase rSARS-CoV-2 is restricted to a single round of replication, the pseudotypes can be handled using BSL-2 containment practices. The pseudotype lentiviral particles encode firefly luciferase in their lentiviral vector genome. When their genome integrates after entry into cells, firefly luciferase expression and activity is proportional to the number of cells that were transduced. https://www.creative-diagnostics.com/pseudotyped-luciferase-rsars-cov-2-spike-277995-355.htm

 

“Tens of thousands of Covid-19 tests have been double-counted in the Government’s official tally, public health officials have admitted.
Diagnostic tests which involve taking saliva and nasal samples from the same patient are being counted as two tests, not one.
The Department of Health and Social Care and Public Health England each confirmed the double-counting.
This inflates the daily reported diagnostic test numbers by over 20 per cent, with that proportion being much higher earlier on in the crisis before home test kits were added to the daily totals.
Almost 350,000 more tests have been reported in Government data than people tested since the start of the pandemic.
The discrepancy is in large part explained by the practice of counting salvia and nasal samples for the same individual twice.”

Forsvaret vil forby sivile å reise på fritida

FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.

“Den historiske kvelden da regjeringen i Danmark bestemte at landet skulle stenges ned, henviste statsministeren flere ganger til myndighetene og fastslo at det var myndighetenes anbefaling at samfunnet skulle stenges.

Dokumenter i saken forteller enn annen historie fastslår eksperter.

I dag er det imidlertid klart at Helsetilsynet ikke hadde lagt ned en så omfattende anbefaling.

Så sent som dagen før pressekonferansen 11. mars utarbeidet styret en liste over “mulige aksjoner” mot covid-19. Her var det aldri nevnt nedleggelser og tvangsinngrep.

I tillegg signerte Søren Brostrøm 28. februar en anbefaling som ifølge jurister betydde at generelle inngrep om danskenes frihet ble ekskludert – f.eks. tvangsbehandling og sperring av områder.

Bare i visse “spesifikke situasjoner” ga Brostrøm grønt lys for intervensjon.

Kjeld Møller Pedersen, professor i helsepolitikk ved SDU, sier regjeringen har misbrukt helsevesenets råd.

– Regjeringen gav inntrykk av at det var helsevesenets råd å legge ned. Men det er ikke sant, sier han.

Dagen etter pressekonferansen kom en nødlov som flyttet makten bort fra Statens helsetilsyn og over til regjeringen selv.

Dette vedtok parlamentet enstemmig på en dag.

Prosessen er dypt problematisk. Dette indikerer at statsministeren ikke har snakket sant til danskene, sier Sophie Løhde fra Venstre.” https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12151000/brostroems-papirer-rejser-tvivl-om-mette-frederiksens-forklaring/?fbclid=IwAR0nZKNVLr00JjZmptFC3-BR5xeH-6rN81S033ZRxs022MdEcfaxE8P4Rig

 

Israelsk helseleder: Korona er lite farlig. Det er tiltakene som vil drepe.

Out Of Touch | Kevin James Short Film

“FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.”

Dramatisk forslag om isolering av smittede personer

“Etter at hele samfunnet har vært nedstengt og vi er blitt advart mot store forsamlinger er det plutselig ikke særlig farlig lenger. Bare saken vi samles mot i store grupper er viktig nok kan forsamlingsforbudet brytes:

En mørkhudet mann i USA blir drept av politiet. Dette skjer hele tiden og er ingen nyhet. Langt flere hvite mennesker drepes av politiet i USA uten at noen vil demonstrere mot det.

Dette er ikke antirasisme, men anti-mørkhudet rasisme. Det er ikke bare mørkhudete sine liv som teller. Alle liv teller. Det var hovedargumentet for Korona-nedstengningen. Selv liv som var i ferd med å avsluttes, og som ikke kunne reddes, telte. Det viser tallene:

De som døde av Covid-19 hadde en gjennomsnittsalder tilsvarende befolkningens levealder. De fleste ville ha dødd i løpet av kort tid i alle fall. Covid-19 var strået som knekket kamelens rygg.

Nedstengningen, som vi ble fortalt var helt nødvendig for å unngå en sosial katastrofe, har forsterket en økonomisk krise i emning og løftet den til uante høyder. Den har forårsaket at viktige helsetjenester er satt på vent, andre helsetjenester er stengt, f.eks. fysioterapi og tannlegetjenester.

Ulike viktige forsamlingshus måtte stenge. Sårbare og utsatte barn har blitt neglisjert. Folk fikk ikke besøke sine pårørende på grunn av smittefaren. 1. mai, 17. mai og alle kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst for å redde oss fra pesten. Hundretusenvis er kastet ut i permisjoner og arbeidsledighet.

Så blir en mørkhudet mann i USA drept av politiet. Da gjelder ikke nedstengningen og smittefaren lenger. Denne saken er viktigere enn vår kollektive sikkerhet? Har dere holdt oss for narr, politikere og helseeksperter? https://www.derimot.no/forsamlingsforbudet-kan-tydeligvis-brytes-dersom-det-er-mange-nok/?fbclid=IwAR3AG4Yq5TsNtGJ_tHzwGGRLQUJ94JUqN7HX2TIpefrh7xxZukVdKke5E4g

 

Covid-19 viruset må være utrolig smart da det ikke sprer seg der det arrangeres politisk korrekte samlinger av alle slag. Har vi med det første politisk korrekte virus å gjøre?

Frykten er deres våpen

School age children more likely to be hit by lightning than die of coronavirus

Artikkelen over her der det blir sagt at barn er veldig smittsomme og at hundre tusen barn har fått påvist smitte er ikke noe annet enn rein fryktpropaganda. Les utdraget fra WHO rapporten under her som WHO gjorde i februar i år og som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19, IKKE smitter andre igjen:
“Data on individuals aged 18 years old and under suggest that there is a relatively low attack rate in this age group (2.4% of all reported cases). Within Wuhan, among testing of ILI samples, no children were positive in November and December of 2019 and in the first two weeks of January 2020.
The Joint Mission learned that infected children have largely been identified through contact tracing in households of adults. Of note, people interviewed by the Joint Mission Team could not recall episodes in which transmission occurred from a child to an adult.”
Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.

 

“Barn sprer ikke corona smitte.
I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.”
Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i år som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av kovid 19, IKKE smitter voksne:
http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8
“No child who was not already profoundly ill has died of Covid-19 in Britain, a large study has indicated, with the researchers saying that the results should reassure parents as a new school term begins.
The study looked at 260 hospitals in England, Wales and Scotland. Out of the 69,500 patients admitted with proven Covid-19 in the first six months of the year, 651 — or 0.9 per cent — were under 19 years of age.” https://www.thetimes.co.uk/article/all-children-who-died-of-covid-19-were-already-seriously-ill-jlxr8mkxq?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Første store studie av munnbindbruk av barn:

“Corona children studies “Co-Ki”: First results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children. Methods: At the University of Witten/Herdecke an online registry has been set up where parents, doctors, pedagogues and others can enter their observations. On 20.10.2020, 363 doctors were asked to make entries and to make parents and teachers aware of the registry.
Results: By 26.10.2020 the registry had been used by 20,353 people. In this publication we report the results from the parents, who entered data on a total of 25,930 children. The average wearing time of the mask was 270 minutes per day. Impairments caused by wearing the mask were reported by 68% of the parents. These included irritability (60%), headache (53%), difficulty concentrating (50%), less happiness (49%), reluctance to go to school/kindergarten (44%), malaise (42%) impaired learning (38%) and drowsiness or fatigue (37%).” https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2?fbclid=IwAR2qhyCzPWJ4Igp05VE_y1DKEpLgG7DEw77DgHD2jLhLyRt4DSJ6-KHJ5Yc

 

 

“Forsker på immunologi og virologi ved Instituttet for biomedisin ved Århus universitet, Christian Kanstrup Holm sier i et intervju med TV2ØstJylland (se fra 11:20):

«Vi vet faktisk veldig lite om akkurat hvordan koronaviruset sprer seg i samfunnet. Men akkurat rundt skolene vet vi faktisk mye. Jeg har en rapport her, som det ikke er tid til å lese gjennom her. Men den samler alle studiene som er gjort i verden og prøver å finne ut hva som er opp og ned i dette.

Konklusjonene i disse studiene er egentlig litt av noen vekkere: Elevene på skolen smitter ikke hverandre. Og de smitter faktisk ikke lærerne sine heller. Faktisk er barn i skolealder utrolig dårlige til å overføre smitte.»

Intervjueren: ′′ Så det finnes rett og slett ingen bevis eller, det finnes ingen bevis for at å stenge en skole selv hindrer virus i å spre seg – hvorfor gjør du det?»

Holm: – ′′ Ja, jeg vil faktisk gå lenger enn det, det finnes faktisk bevis for å si at det IKKE nytter. Så bevisbyrden er rimelig klar. Det nytter ikke å legge ned skoler, det er tydeligvis ikke der barn smitter, så hvorfor gjør man det? Vel, jeg synes du bør spørre politikerne. Jeg antar de har lest de samme rapportene jeg har, ellers har de sovet i klassen. Å legge ned skoler vil ikke påvirke smitten.» (…) ′′ Jeg forstår ikke hvorfor vi våger å gamble med unge menneskers psykiske helse.»

Vi kontaktet Christian Kanstrup Holm og spurte ham hvilken rapport han viste til i intervjuet. Han svarte raskt, sjøl om det var seint på kvelden, og viste til denne rapporten fra Australia:” https://steigan.no/2020/12/elevene-pa-skolene-er-ikke-smittsomme-de-smitter-heller-ikke-laererne-sine/

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202009/Report-summary-COVID-19-in-victorian-schools-pdf.pdf


“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19.
I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.
Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside.
Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper.
Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”. Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”.
Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier:
COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.
Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.
Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.
Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.
Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?
Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs
I Washington DC kan 11 åringer nå bestemme om de vil ta vaksine uten foreldrenes samtykke og de behøver ikke en gang fortelle det til foreldrene sine hvis de ikke vil, det er helt lovlig for 11 åringene å holde det hemmelig for sine egne forledre:
 
“WASHINGTON—The nation’s capital city is looking likely to pass legislation that would allow children as young as 11 years old to make their own decisions on receiving vaccines, without parental consent or knowledge.
Bill 23-171 would allow for children as young as 11 to consent to all vaccines on the government schedule. At the same time, the school, health care provider, and the parent’s private insurance would conceal the child’s vaccination from parents or guardians—who would have no knowledge of the vaccination unless the child told them.
The bill states that the minor must be “capable of meeting the informed consent standard,” which would be determined by a physician.
The legislation was first introduced on March 5, 2019, with a public hearing held on June 26, 2019. The bill then sat until Oct. 7 this year, when the four-person health committee revised it, passed it, and brought it up to the full council for a vote on Oct. 20. It passed resoundingly (12–1) and now heads back for a second reading and final vote on Nov. 10 before landing on the mayor’s desk for a signature.” 
Dette er fryktporno du aldri har sett maken til. Se på overskriften og sammelign den med innholdet og hva som er realiteten i denne saken. Overskriften er “Corona smittet barn døde”, mens barnet som hadde corona også hadde en alvorlig bakenforliggende sykdom. https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=48937&fbclid=IwAR3GVghnTbx3HU7CHcod2IGz9fHLPp0ypgjlHmJGZ12PcXSn9h3HocTZwAI

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

Immunitets-passet COVI-PASS skal rulles ut i 15 land

Lockdown and social distancing could make our immune system weaker, says scientist

Bill Gates Conspiracy Theorists Might Not Be as Crazy as You Think

Warning of serious brain disorders in people with mild coronavirus symptoms

Færre dør – krise for begravelsesbyrå

Maskepåbud for politisk underkastelse

Om 100 år er allting glemt. Regjeringa ønsker ekstremt hemmelighold

Myndighetenes hemmelighold: – Dette er ulovlig

Hundre års hemmelighold

Den britiske helseministeren: – Full granskning av hvordan covid-dødsfall registreres

Coronaviruset: – Munnbind hjelper ikke!

Mann døde i motorsykkelulykke, men ble regnet som død av Corona i statistikken

HVORFOR ANSIKTSMASKER IKKE VIRKER, IFØLGE VITENSKAPEN

Narcissists and Psychopaths Are More Likely to Refuse to Wear Masks, Says New Research

Gloves may be the next step after masks in the battle against coronavirus

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

Nesten ingen tunge rusmisbrukere har blitt syke eller smittet av korona. Det samme ser de i Italia. Fagfolk er overrasket.

Tom Cruise fikk unntak fra smittevernreglene Corona-loven er ikke lik for alle

Growing Concerns Over COVID-19 False Positives Test ‘Flaw’

Regjeringens «koronakommisjon» er lite representativ og har inhabil leder

 

Teksten fortsetter undet bildet

 

There are more than 160 coronavirus vaccines in development around the world.

The Key to Defeating COVID-19 Already Exists. We Need to Start Using It

People over 6ft have double the risk of coronavirus, study suggests

Forsker ved UiA: – Doblet sjanse for koronasmitte hvis du er over 1,82 meter høy

Masks aren’t enough! Fauci says eye protection ‘MIGHT’ BE REQUIRED for ‘perfect’ Covid-proof set

Can Farts Transmit COVID-19 Coronavirus?

Singing Happy Birthday could spread Covid-19

En gammel kjenning sørger for at vi skal mene det riktige om covid-19

Flere har tatt selvmord i USA som følge av nedstengningen der enn personer som har dødd av Covid 19 sier CDC direktør Robert Redfield:

“Center for Disease Control Director Robert Redfield said in a Buck Institute webinar that suicides and drug overdoses have surpassed the death rate for COVID-19 among high school students. Redfield argued that lockdowns and lack of public schooling constituted a disproportionally negative impact on young peoples’ mental health.

“But there has been another cost that we’ve seen, particularly in high schools,” Redfield said. “We’re seeing, sadly, far greater suicides now than we are deaths from COVID. We’re seeing far greater deaths from drug overdose that are above excess that we had as background than we are seeing the deaths from COVID.

So this is why I keep coming back for the overall social being of individuals, is let’s all work together and find out how we can find common ground to get these schools open in a way that people are comfortable and their safe.”

Roughly 146,000 people have died from COVID or COVID-related causes in the U.S., according to CDC data.” https://townhall.com/tipsheet/micaelaburrow/2020/07/28/redfield-says-more-abovebase-suicides-than-covid-deaths-n2573278?fbclid=IwAR35hrbO1ECNlEtU2jSgrTN5mYXNq-rhm8hwsI_dfOagZjQOM4YIEOZz5ZI

Coronavirus can HIDE in human EARS, new research finds

Cuddling your pet dog or cat could give you coronavirus

Cats and dogs ‘could spark a second wave of coronavirus cases’ experts now warn

Jim Jordan TRIGGERS Fauci, Gets Him to Admit His Own Stunning Hypocrisy

 

Hvorfor brukte Bill Gates en kjent satanist og god venn av pedofil mistenkte John Podesta i en reklame film som ble lansert på selveste Langfredag? Abramovic reklamerer også for kannibalisme.

Bill Gates Met With Jeffrey Epstein Many Times, Despite His Past

Bill Gates Praised Pedophile Jeffrey Epstein’s Lifestyle: ‘Kind of Intriguing’

 

5G, the virus and the immune-repressing effect of long-term exposure to radio frequency electromagnetic waves

CDC Coronavirus Test Kits Generate 30% False Positive and 20% False Negative Results – Connecticut Pathologist’s Newly Published Findings Confirm

600,000 people were told they had COVID-19 despite not being tested


I utprøvinga av den nye vaksina til Moderna har de kun brukt data fra fire pasienter av 45 medvirkende noe som overhodet ikke er nok til en statistisk analyse, istedet har de brukt data fra mus for å komme til fase to og det er jo en himmelstor forskjell i fra mus til mennesker:
“Phase I clinical trials simply test the safety of a drug or vaccine in a small number of healthy volunteers — usually brave and naïve college students — while Phase II trials are responsible for testing its effectiveness in a larger number of subjects.
Such a hyped-up and exuberant response to a Phase I trial is rare and nearly unheard of, even in the extraordinary setting of Covid-19. This is especially the case since so little information is gleaned from an investigational drug in Phase I that has many more hurdles to overcome before it successfully gets to market.
In fact, 77 percent of vaccines for infectious diseases make it through Phase I, but only 33 percent make it through the entire process overall.
Moreover, upon examining Moderna’s non-peer reviewed press release, the actual data on the vaccine’s success is even more flimsy.
According to the document, of the 45 patients who received the vaccine, the data on “neutralising antibody data are available only for the first four participants in each of the 25-microgram and 100-microgram dose level cohorts.”
In other words, that means that when it comes to finding out whether the vaccine elicits an antibody response that could potentially fight the coronavirus, they only had data on eight patients. That’s not enough to do any type of statistical analysis and it also brings into question the status of the other 37 patients who also received the vaccine.
Moreover, when it comes to determining whether the “neutralising antibodies” were clinically effective against the coronavirus, the only data Moderna alluded to were from mice.
Not only are there huge differences between mice and men, but history also proves that success in animal models is often not replicated in human studies. This is especially the case for Moderna’s messenger RNA vaccine, which would be the world’s first to ever reach the market if it passes clinical trials.
If the undeserved investor and media hype for Moderna’s messenger RNA coronavirus vaccine allows it to overtake all competitors around the world, then we may be left with a potentially more dangerous and unknown vaccine that many of us may not even be able to afford.
So let’s have an even playing field here. Let’s base our excitement and exuberance on the actual facts and evidence and data rather than our labile emotions and feelings.
We are all in this together, and that includes poor people in America and poor people in poor countries around the world who deserve an eventual coronavirus vaccine that is safe, effective, and — last but not least — affordable.”

Lockdown: Åpner opp for langt verre sykdommer

872 færre enn snittet har dødd i 2020. Sammenlignet med de siste fem årene har antall dødsfall i Norge så langt i år falt med 3,5 prosent, tross koronapandemien.

FHI visste om hurtigrute-utbrudd i to dager – overlot å varsle publikum til Hurtigruten

Dette dør folk av i verden. Det er kanskje ikke helt som du tror.


Selv om dette kommer i fra forskere “Norske forskere: Gener fra neandertalerne kan gi deg alvorlig covid-19” så sliter jeg med å tro på det, særlig med alle den frykt propagandaen som daglig spyes ut i fra rikskanalen.

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html?fbclid=IwAR0CmMSgWnshR3pkCSZGE2T_vnRHWgvMIs0TcWLfed_gLbWIPEKNYmXMqco

Covid-19-pandemien medfører 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt og gir også store ringvirkninger ved norske sykehus.

Nå er det nesten bare i Sverige det går bedre

Thousands of coronavirus deaths ‘will be wiped off the government’s official toll’ after urgent review into counting fiasco that included people who had recovered and died of other causes in the toll

Smittevernsjef i USA: Innrømmer at økonomisk belønning kan ha ført til for høye korona-dødstall.

“Først så stenger man grensen ut, men ikke inn. Så stenger man begge veier etter at flere har reist inn og er potensiellt smittebærere.
Så nekter man folk å isolere seg på hytta for å tvinge folk tilbake til storbyen hvor det er avstandsregler, som ikke blir overholdt.
Deretter tillater man forretninger å bryte loven ved å nekte kontanter til tross for at penger ikke er betydelig mer smittekilde enn handlevogner, dørhåndtak, og betjening i butikken osv.
Fakta som blir nevnt lite er at viruset er ikke farlig for folk flest, men behandles som en pandemi og verdens farligste sykdom.
Statsministeren nekter å teste seg fordi hun føler seg ikke syk eller ei har symptomer. Deretter blir det anbefalt å teste seg fordi du kan være smittebærer uten at du har symptomer.
Så bør man begynne å røyke fordi røyking reduserer sjansen for å bli smittet.
Det stopper ikke der. Flere og flere tar nå egne initiativ til nye måter å stoppe virus på. Det er kø utenfor polet og folk står tett i tett fordi det er begrenset hvor mange som kan være inne i lokalet. Noen steder blir du automatisk sprayet i hendene før du går inn. Antibakken skyter prisen i været og apoteket går tom for mentolatum fra produsenten.
Det legges begrensninger på hvor mange som kan samles på et sted, i møter og turgåere. Bortsett fra hvis det er demonstrasjon. Da kan man samles 15000 mennesker fordi saken er viktigere en corona.
Så avtar smitten. Men Bill gates lover ny runde med virus slik han predikerte forutsett at corona ville komme. Viruset har mutert til noe nytt, men vi tester og kaller det for det gamle viruset fortsatt.
Dette ødelegger økonomien. Men forretninger får pengehjelp.. Bortsett fra småbedrifter som regjeringen lenge har ønsket vekk.
Renslighet er påkrevet. Og mange går så langt at de blir bakteriefrie. Noe som ikke er så bra for immunforsvaret. JA for regjeringen råder ikke folk til sunne matvaner eller måter å immunisere seg på naturlig. For det er vaksine planlagt i fremtiden.
Bill gates som ikke er lege, ikke har fullført skole og har stort sett tjent penger på å lage virus og solgt antivirus er omtalt som doktor. Og myndighetene gir han masse penger til sitt vaksineprosjekt. Som nå viser seg at man trenger sannsynlig (uten at det er testet) multiple doser…
De aller fleste jeg kjenner og har snakket med sier at politikere lyver og meler sin egen kake. Så derfor må vi stole 100% på dem nå. Det er tross alt en usynlig fiende som ikke er farlig for de fleste av oss.
Misforstå meg ikke. Vi må ta forhåndsregler mot svake grupper med underliggende sykdommer. Men det er ikke noe nytt. Kreftpasienter og andre kan ikke gå blant folk i visse situasjoner grunnet at de kan dø av det minste virus. Og dette tas hensyn til uavhengig av corona.
Det dør ca 900 til 1500 personer hvert år av forkjølelsesvirus. Det er ganske sikkert at mange av disse ville overlevd hvis vi stengte ned Norge i tilfelle av annen smitte.
Og så kommer det til artikler hvor leger sier det jukses med tall, folk som dør naturlig blir tillagt coronadød selv om de døde av annet.
Det er mye rare beskjeder og info der ute som skaper frykt og forvirring. For min del fører dette til at jeg tror ikke på noe av det myndighetene sier lenger. For i tillegg til alt som forvirrer, så skrives grunnloven om.
Dine rettigheter blir dårligere. Og det som bekymrer meg er at loven som sier at de ikke kan bruke militærmakt mot folket er fjernet. Skal de kunne sette inn militæret mot folk som ikke lar seg skremme eller har andre meninger enn regjeringen. Når vil sannheten komme ut?
Når oppdager vi at vi er frarøvet og stukket i ryggen av våre egne folkevalgte? Og atpå til sier folk at regjeringen gjør en god jobb. Når de i realiteten bygger ned landet til fordel for en verdensorden..” https://www.derimot.no/paradokser-under-koronaen-nar-politikken-hverken-har-hode-eller-hale/?fbclid=IwAR12nBwahkXkWjEjs9gAGwugppV9VLRU9OWBVbVsLobsh60QL_UCoLcP9f0

Official doubletalk hides serious problems with flu shot safety and effectiveness.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Her kommer altså det mest anerkjente vitenskapsmagasinet i verden med mer frykporno der leseren oppfordres til å tro at Covid 19 det vil aldri forsvinne, at ikke testede vaksiner det må vi alle ta, og at nedstenging av samfunnet, som igjen vil si innføring av et verdenomspennende diktatur, det er det vi har i vente og må godta:

“June 2021. The world has been in pandemic mode for a year and a half. The virus continues to spread at a slow burn; intermittent lockdowns are the new normal. An approved vaccine offers six months of protection, but international deal-making has slowed its distribution. An estimated 250 million people have been infected worldwide, and 1.75 million are dead.

 

Scenarios such as this one imagine how the COVID-19 pandemic might play out1. Around the world, epidemiologists are constructing short- and long-term projections as a way to prepare for, and potentially mitigate, the spread and impact of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Although their forecasts and timelines vary, modellers agree on two things:

 

COVID-19 is here to stay, and the future depends on a lot of unknowns, including whether people develop lasting immunity to the virus, whether seasonality affects its spread, and — perhaps most importantly — the choices made by governments and individuals. “

Inger Marie Holen sier:
Dagens skrekkantall fra VG oppdateringer…Vg er så frekke at de daglig skriver “bekreftet smittet” …trekk fra ett par hundre og resten er friske , det sier de ingenting om .De er med på å lage ett falskt stigende resultat ved å kline nye tall oppå de gamle https://direkte.vg.no/coronaviruset/news/46-nye-smittetilfeller-siste-doegn.JEJgefZWo

Verdens rikeste land har ikke råd å skaffe seg ett meldingsystem for friskmeldte ….ingen statistikk over friskmeldte lager ett falskt stigende resultat fordi nye smittede blir lagt til oppå listen over de tidligere smittede som nå er friskmeldte ……

På lista er de fleste smittefrie , men de blir altså stående og resultatet blir helt feile tall …men de fortsetter å kline nye tall oppå de gamle , og andre land undrer seg over Norge. 

Uten å få registrert antall friskmeldte, vil det offisielle smittetallet stige i det evinnelige. Det håper Folkehelseinstituttet (FHI) å få gjort noe med, men aner ikke når. 22. april ble artikkelen om falske stigende tall publisert og fremdeles har de ikke gjort noe med saken.

“Årsaken til de norske sjokktallene: Det store spørsmålet er i så måte: Hva skyldes disse store avvikene mellom Norge og majoriteten av de øvrige nasjonene? – Vi har ikke noe meldingssystem for friskmeldte i Norge, svarer Folkehelseinstituttet til Dagbladet.” https://www.dagbladet.no/sport/sjokkert-over-norske-versting-tall/72378059?fbclid=IwAR0mhgJOwSDxE7qXbU7xyjukYnoVNq4kkYF9pnRufvwOiahxzRFz7QTFtLM

 

“Nå er Sverige unntaket i et Europa med stigende smittetall. Samtidig meldes det at 3700 svensker feilaktig har fått positive prøvesvar.” 
https://www.nettavisen.no/nyheter/anders-tegnell—na-er-sverige-unntaket/3424009964.html?utm_source=upday&utm_medium=referral&fbclid=IwAR0CeWZOYBSmoK_PQDWrFWpGOrn4YLd0a90iBXT0cVPX8b1CMj3k62sfNgw

 

Copper Destroys Viruses and Bacteria. Why Isn’t It Everywhere? It could destroy norovirus, MRSA, virulent strains of E. coli, and coronaviruses—including the novel strain currently causing the COVID-19 pandemic.

 

“Keevil, a microbiology researcher at the University of Southampton (U.K.), has studied the antimicrobial effects of copper for more than two decades. He has watched in his laboratory as the simple metal slew one bad bug after another. He began with the bacteria that causes Legionnaire’s Disease and then turned to drug-resistant killer infections like Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
He tested viruses that caused worldwide health scares such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and the Swine Flu (H1N1) pandemic of 2009. In each case, copper contact killed the pathogen within minutes. “It just blew it apart,” he says.
In 2015, Keevil turned his attention to Coronavirus 229E, a relative of the COVID-19 virus that causes the common cold and pneumonia. Once again, copper zapped the virus within minutes while it remained infectious for five days on surfaces such as stainless steel or glass.
“One of the ironies is, people [install] stainless steel because it seems clean and in a way, it is,” he says, noting the material’s ubiquity in public places. “But then the argument is how often do you clean? We don’t clean often enough.” Copper, by contrast, disinfects merely by being there.
Ancient Knowledge
Keevil’s work is a modern confirmation of an ancient remedy. For thousands of years, long before they knew about germs or viruses, people have known of copper’s disinfectant powers. “Copper is truly a gift from Mother Nature in that the human race has been using it for over eight millennia,” says Michael G. Schmidt, a professor of microbiology and immunology at the Medical University of South Carolina who researches copper in healthcare settings.
The first recorded use of copper as an infection-killing agent comes from Smith’s Papyrus, the oldest-known medical document in history. The information therein has been ascribed to an Egyptian doctor circa 1700 B.C. but is based on information that dates back as far as 3200 B.C. Egyptians designated the ankh symbol, representing eternal life, to denote copper in hieroglyphs.”

“Vancouver General Hospital says a pilot project using light therapy to kill harmful bacteria has reduced post-surgical infections by almost 40 per cent.

The hospital reported Wednesday on the 12-month experiment using a process called nasal photodisinfection.

“They have this treatment right before they go into the operating room for our high-risk surgeries and we’ve had a very high degree of acceptance by the patients,” said Dr. Elizabeth Bryce, Regional Medical Director of Infection Control at Vancouver Coastal Health.

Bacteria from hotspots on the body, especially the nose, can migrate simply by touch and cause an infection when patients are highly vulnerable, after surgery.

“So if we can decrease the amount of bacteria in your body and in your nose, then we reduce your risk of an infection,” Bryce said.

Blue light
Nasal photodisinfection involves applying a blue dye to the inside of a patient’s nose before surgery. The dye attaches itself to germs and when a light is shone inside, potentially “bad” bacteria are destroyed.

“Overall, we saved about $1.9 million. More importantly, we freed up about 550 patient-days and those patient-days we can use for additional surgeries,” said Bryce, who noted that the project led to a 39-per-cent reduction in infections.” https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/light-therapy-causes-sharp-drop-in-hospital-infections-1.1270874?fbclid=IwAR3zIbRTa7R7zuJH62VdCrLRu-Z4kfSt4mVYx9dahOJHX8fUk5UznPp6saY

OMG I’m Speechless! Unbelievable Mainstream News from Spain – UNREAL!

Og ut i fra så lite de egentlig vet, så vil de allikevel vaksinere så mange som mulig, helst hele verdens befolkning. Man skal være ekstremt lite opplyst og ekstremt naiv for ikke å skjønne at her har vaksineindustriens lobbyister tutet politikerne og media ørene fulle med propaganda, og politikerne og media har svelget agnet med snøre, søkke og krok.
 
Man skal ikke ha særlig mange aktive hjerneceller for å forstå at fram til nå så har både politikerne og media opptredd som legemiddelindustriens forlengede arm, istedet for å tjene folkets interesser. Dette handler om profitt og ikke omtanke overfor denne planetens innbyggere, selv om de forsøker så godt de kan å selge det som det:
 
“I den netop udkomne rapport har forskerne bl.a. beregnet, hvor mange af de covid-19-positive, der ender med at blive indlagt, hvor mange der får behov for intensiv pleje, samt hvor mange der dør. Tabellerne viser, at mellem 1,5-2 pct. af de smittede bliver indlagt, og at mellem 0,2 og 0,5 pct. bliver indlagt på en intensiv afdeling.
 
De fleste af dem, som udvikler et alvorligt sygdomsforløb, har ifølge en tidligere opgørelse fra Sundhedsstyrelsen været folk med et i forvejen svækket immunforsvar eller andre underliggende sygdomme.
 
Tallene er, understreger forskerne, usikre, da de forskellige testformer ikke er 100 pct. sikre. Man ved heller ikke, om alle, der har haft virussen uden at have symptomer, udvikler målbare antistoffer. En tidligere repræsentativ undersøgelse af mørketallet i Danmark har vist, at kun cirka 60.000 danskere har været smittet. I begyndelsen af epidemien viste en anden undersøgelse, at mindst 87.000 danskere havde været smittet. I det første tilfælde var det dog kun 43 pct. af de udvalgte danskere, der mødte op, hvilket giver et dårligere billede af den reelle smitte.
 
Ifølge SSI’s Robert Skov »understreger det vigtigheden af, at befolkningen medvirker i de repræsentative stikprøveundersøgelser for, at vi kan få troværdige tal«. I disse uger sendes der invitation ud til endnu en gruppe repræsentativt udvalgte danskere om at deltage i en antistofundersøgelse.
 
Teksten fortsetter under bildet
“Verden har 7500 millioner mennesker. Kanskje 1,5 millioner vil dø av Korona. De fleste er gamle og svært syke fra før. Sjefen for FNs matvareprogram sier at tiltakene mot Korona (Koronakrisa) sannsynligvis vil drepe langt flere, ikke minst yngre og friske mennesker.” https://www.derimot.no/fn-krisetiltakene-mot-korona-vil-utlose-langvarig-hungersnod-og-dod/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Schwab peker innledningsvis på at Bill Gates ikke er alene blant milliardærene når det gjelder å sponse mediene. Krisa i mediebransjen med fallende opplagstall og nedskjæringer av journaliststillinger har gjort mediebedriftene til lavthengende frukt for milliardærene – altså lette å plukke.
 
For eksempel har The Broad Foundation, som går inn for å fremme privatskoler gitt penger til utdanningsseksjonen i LA Times. Charles Koch har gitt penger til Poynter Institute, (som Faktisk.no er alliert med) og til blant annet Daily Caller. Rockefeller Foundation sponser blant annet Vox og deres Future Perfect, som ofte kaster et (positivt) blikk på filantropenes verden.
 
Men ingen er i nærheten av Bill & Melinda Gates Foundation når det gjelder å betale penger til mediene, heter det i artikkelen i CJR. Deres undersøkelse viser at Gates har gitt minst 250 milllioner dollar blant annet til følgende:
 
BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, the Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde og Center for Investigative Reporting.
 
Kjøper seg lydige medier: Bill og Melinda Gates Foundation ga hundrevis av millioner til BBC
Dette er ikke noen påstand fra vår side. Enhver med tilgang til nettet kan gå inn på databasen til Bill & Melinda Gates Foundation og søke på hvem de har gitt penger til. Og der finner man for eksempel ut at de har gitt 51,3 millioner dollar til BBC Media Action. Med dagens dollarkurs er det over en halv milliard kroner. Men siden det er gitt over noen år kan vi kanskje anta at gjennomsnittlig dollarkurs har vært 8 kroner, og da er gavene verdt 410 millioner norske kroner. Man kan få kjøpt mye positiv omtale for slike beløp.
 
Tim Schwab er tydeligvis av samme oppfatning. Han skriver:
 
«Gates’ generøsitet ser ut til å ha bidratt til å fremme et stadig mer vennlig mediemiljø for verdens mest synlige veldedighet. For tjue år siden gransket journalister Bill Gates opprinnelige forsøk på filantropi som et verktøy for å berike programvareselskapet hans, eller en PR-øvelse for å berge sitt vaklende rykte etter at Microsoft fikk seg noen skrammer i en antitrustkamp med Justisdepartementet. I dag er stiftelsen som oftest gjenstand for myke profiler og glødende lederartikler som beskriver deres gode virksomhet.
 
I løpet av pandemien har nyhetsmediene i det store og det hele sett på og behandlet Bill Gates som en folkehelseekspert på kovid 19 – selv om Gates ikke har noen medisinsk opplæring og ikke er en offentlig tjenestemann.
 
PolitiFact og USA Today (drevet av henholdsvis Poynter Institute og Gannett – som begge har mottatt midler fra Gates Foundation) har til og med brukt sine faktasjekking-plattformer for å forsvare Gates mot «falske konspirasjonsteorier» og «feilinformasjon», som for eksempel ideen om at stiftelsen har økonomiske investeringer i selskaper som utvikler covid vaksiner og terapier. Faktisk viser stiftelsens nettsted og de nyeste skatteskjemaene tydelig investeringer i slike selskaper, inkludert Gilead og CureVax.”
“Nå er Sverige unntaket i et Europa med stigende smittetall. Samtidig meldes det at 3700 svensker feilaktig har fått positive prøvesvar.” https://www.nettavisen.no/nyheter/anders-tegnell—na-er-sverige-unntaket/3424009964.html?utm_source=upday&utm_medium=referral&fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Dolkhalene samles i store antall på strendene for å pare seg og legge egg. De grønnaktige eggene er viktig mat for mange fuglearter under fugletrekket. Derfor vil en utryddelse ikke bare ramme våre vaksiner, men et helt økosystem.” https://www.aftenposten.no/verden/i/Ad40mM/blod-fra-dette-dyret-brukes-for-aa-produsere-koronavaksine-naa-trues-de?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=bunn&utm_medium=social%20media&fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Vanligvis setter man igang pilotstudier av vaksiner for utprøving. Når de som kommer gjennom nåløyet blir godkjent, inngår produsentene avtaler med nasjoner, og masseproduksjon settes igang.
 
Historisk sett har vaksineutvikling, fra viruset er identifisert til man har en massevaksine på markedet, tatt 15 til 20 år.
 
I korona-pandemien har dette i stedet utviklet seg til et «vaksine-veddeløp», der de som har råd til det altså satser på mer enn én hest.
 
Totalt er rundt 170 ulike korona-vaksiner under utvikling. Mange av disse har kommet kort, men 30 varianter har kommet fram til klinisk utprøving, altså testing på mennesker for å se om vaksinene er effektive og trygge.
 
Tross den massive og hurtige utviklingen, er det fortsatt fartsdumper i veien. Fabrikkene er én: Det tar gjerne seks til ni måneder å få etablert produksjonslinjer i fabrikker som gir et vesentlig volum av vaksiner. Å lage vaksiner er noe helt annet enn å produsere brusflasker: Det er snakk om biologisk materiale – virkestoffene er laget av ting som kommer fra naturen. Det må være nok av råstoffet.
 
For å unngå over et halvt års «dødtid» etter en vaksine er godkjent for produksjon, så «booker» vaksineutviklerne time hos fabrikkene, selv om de ikke vet hvilke kandidater -om noen- vil lykkes. Dette er altså ikke bare et kappløp om hvem som kommer først i mål, men om kandidaten du (landet ditt) har veddet på, overhodet kommer i mål.
 
– En rekke av vaksinene som er kjøpt til nå, vil i praksis måtte kasseres fordi de viser seg å ikke kunne godkjennes. Det er likevel, ut fra at tiden er en så viktig faktor, en fornuftig investering for verden, sier Røttingen.
 
Å «virke» er heller ikke enten/eller, vaksinene kan ha mer eller mindre god effekt.
 
At én og samme vaksine skal virke på både unge som gamle, syke som gravide, er kanskje umulig. Trolig vil vi trenge et utvalg av vaksiner laget for ulike målgrupper. Eldre vil kanskje trenge sterkere vaksiner, som igjen vil skape for sterke bivirkninger hos unge.
 
– Jeg regner med at en del av de vaksinene som kommer er ganske gode, men at vi gjerne skulle sett at vi hadde mer effektive vaksiner. Vi vil nok begynne å ta dem i bruk, men samtidig arbeide for å utvikle enda bedre vaksiner i en slags neste generasjons vaksine, sier Røttingen.
 
WHOs kriterier er at en vaksine skal ha minimum 50 prosent effekt, helst 70 prosent effektiv. En ideell vaksine vil virke mot selve viruset, og gjøre den vaksinerte immun mot Covid-19, og slik bremse smittespredning. Et alternativ som også er på bordet, er en som kun hjelper mot sykdommen Covid-19. Det er en aktuell og akseptabel vaksine, men den er ikke ideell idet folk fortsatt vil bli smittet.” https://filternyheter.no/norges-nye-korona-boss-en-rekke-av-vaksinene-som-er-kjopt-ma-kasseres/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Under vises en video fra et protestmøte i Irland mot tiltakene tilknyttet korona. Det bekrefter at det nå kommer reaksjoner mot nedstengninger og sosial distansering.
Videoen under bekrefter at i tilligg til demonstrasjonene i Tyskland begynner det nå å våkne en protestbevegelse i andre land fordi følgene av det som skjer, den unntakstilstanden mange land har vært utsatt for, ikke står i noe rimelig forhold til den trusselen som angivelig skulle foreligge.
Tvert imot har dette vært som å fjerne en stein i vegen med en atombombe. Det er medisinen som er farlig for befolkningen, ikke viruset som bare er farlig for noen svært få.” https://www.derimot.no/protester-ogsa-i-irland-mot-kronatiltakene-vi-har-fatt-nok-av-covid-19-logner/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Nå kommer meldingene om dødsfall som følge av utsatt diagnostisering og behandling p.gr. av at koronatiltakene er prioritert i helsevesenet. Det er helt utrolig at helsemyndigheter ikke har skjønt dette for lenge siden. En kan ikke omdisponere helseressurser uten at det rammer noen.” https://www.derimot.no/sorry-vi-kunne-ikke-hjelpe-deg-kreftpasient-dor-som-folge-av-koronautsatt-behandling/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Slår vaksinealarm i USA: Søndag uttalte FDA-sjef Stephen Hahn til Financial Times at han er forberedt på å hastegodkjenne en covid-19-vaksine før den har gjennomgått fase tre, hvor vaksinekandidaten gjennomgår omfattende og tidkrevende testing.” https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=41304&fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Nye tall fra Centers for Disease Control i USA viser at bare 6 prosent av de registrerte koronadødsfallene i USA er folk som utelukkende hadde dette som dødsårsak.

I 94 prosent av dødsfallene hadde pasientene også andre sykdommer. De vanligste andre sykdommene som var knyttet til dødsfallene var influensa og lungebetennelse.

Det betyr at det overveldende antallet døde døde med Covid-19 og ikke av sykdommen.
Men når en blir belønnet økonomisk for å sette den diagnosen slik det viser seg blir gjort i mange land, blir det fristende å gjøre det, da får en oppblåsing av antall som er døde som følge av Covid-19.

Politisk er dette hensiktsmessig for å begrunne lockdown. Dødstall og smittetall i forbindelse med koronaviruset er de mest politiserte noensinne.

Sannheten er at svært mange eksperter forteller at situasjonen er basert på løgn og at Covid-19 ikke er mer farlig enn ordinær sesonginfluensa.
Nedstenginga i Norge har vært drevet av frykt og mangel på faglig og politisk ryggrad hos våre helsemyndigheter. Regjeringen har tatt uhyggelig lett på konsekvensene av lockdown-politikken.

Regjeringa og helsemyndighetene har på langt vei smadret næringslivet i Norge, og de har slett ikke vurdert tiltakene sine opp mot andre hensyn.

At lockdown kan skade folks mentale helse, sier Solberg og Høie ingenting om. At isolasjon og forbud mot sosiale utfoldelse kan oppleves som helt forferdelig av unge mennesker, bryr de seg heller ikke om.

I Norge har stengninga av økonomien ført til den største arbeidsløsheten siden den alvorlige krisa på 1930-tallet. Arbeidsledighet vil føre til økning i selvmord, rusmisbruk, vold i hjemmet.

Vold i hjemmet er også dødelig, mer nå med overgripere som er frustrerte og hjemme langt mer enn normalt. Mange norske barn vil bli hardt skadet og traumatisert for livet.
Dette er de mest sårbare medlemmene av vår befolkning, som vi vet har vært de første som mister jobben og hvor mange familier nå lider av disse forferdelige problemene. https://steigan.no/2020/09/overraskende-fakta-om-koronadodsfall-i-usa/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Teksten fortsetter under bildet

Å lese professor og lege Marc Siegel sin bok False alarm, som ble kåret til den beste vitenskapelige boken i 2005, vil være den beste vaksinen mot frykt man kan innta. Her forklares på en utrolig enkel og spennende måte hvordan den menneskelige hjernen er designet til reagere på frykt, og hvordan frykten overstyrer alle andre følelser.

Og når man vet dette, så vil man også forstå hvor lett det er for media, politikere og alle som kan tjene på vår frykt, hvordan de med vilje skremmer oss, enten for å tjene penger på det eller for å få mer makt over oss. For det er nemlig ikke slik at selv om noen påstår at de vil vårt beste, så er det ikke nødvendigvis slik at de faktisk vil det.

Dette er en bok for både leg og lærd, og det er også den vitkigste boken man kan lese i den tiden vi nå lever i. Boken kan kjøpes for 126 kr på adlibrsi. ANBEFALES PÅ DET STERKESTE!

“More relevant than ever as the Coronavirus, C-19 pandemic sweeps the globe, False Alarm (Originally released in 2005) reminds readers to look closely at the facts as the media covers the national pandemic news and spread of the virus, as well as reinforces the notion that we must arm ourselves against fear tactics that inhibit our abilities to properly make decisions in a world of uncertainty.

Life today for citizens of the developed world is safer, easier, and healthier than for any other people in history thanks to modern medicine, science, technology, and intelligence. So why is an epidemic of fear sweeping America?

The answer, according to nationally renowned health commentator Dr. Marc Siegel, is that we live in an artificially created culture of fear. In False Alarm, Siegel identifies three major catalysts of the culture of fear—government, the media, and big pharma.

With fascinating, blow-by-blow analyses of the most sensational false alarms of the past few years, he shows how these fearmongers manipulate our most primitive instincts—often without our even realizing it.

False Alarm shows us how to look behind the hype and hysteria, inoculate ourselves against fear tactics, and develop the emotional and intellectual skills needed to take back our lives.” https://www.adlibris.com/no/bok/false-alarm-9780470053843
Teksten fortsetter under bildet
“Det har i lang tid vært kjent at alder og dødsrisiko henger nøye sammen, og dette blir ifølge artikkelen stadig bedre bekreftet.
De har gjennomgått tre forskjellige studier i henholdsvis Geneve, England og Spania, som er helt entydige på alder som risikofaktor nummer én. 
– For hver 1000 som blir infisert med koronaviruset og er under 50 år, er det nesten ingen som dør. For personer i femti- og tidlig i sekstiårene vil omtrent fem av 1000 dø, og flere menn enn kvinner. Risikoen øker deretter kraftig, skriver Nature.
Tallene de har sett på er ikke en fordeling av dødsfall på aldersgruppe, men risikoen for dødsfall hvis man blir smittet.
De understreker at underliggende sykdommer som overvekt, diabetes og hjertesykdom i stor grad kan påvirke utfallet av covid-19, og ikke minst hvor godt helsevesenet er rustet, så er det alder som er det klart viktigste når det kommer til dødsrisiko.
En forklaring på hvor eldre rammes hardere, kan ifølge Nature være at mange eldre gjerne har underliggende infeksjoner i kroppen, og at covid-19 får et allerede tungt belastet immunforsvar til å reagere for hardt.” https://www.msn.com/nb-no/helse/health/nature-for-hver-1000-som-smittes-av-korona-under-50-%C3%A5r-vil-nesten-ingen-d%C3%B8/ar-BB18yH0v?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“LONDON — The World Health Organization says a new polio outbreak in Sudan is linked to an ongoing vaccine-sparked epidemic in Chad — a week after the U.N. health agency declared the African continent free of the wild polio virus.
In a statement this week, WHO said two children in Sudan — one from South Darfur state and the other from Gedarif state, close to the border with Ethiopia and Eritrea — were paralyzed in March and April.
Both had been recently vaccinated against polio. WHO said initial outbreak investigations show the cases are linked to an ongoing vaccine-derived outbreak in Chad that was first detected last year and is now spreading in Chad and Cameroon.” https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/polio-outbreak-sudan-caused-oral-vaccine-72766683?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Verdens helseorganisasjon WHO har sendt ut varsel om at de har oppdaget spredning av poliomyelitt som stammer fra vaksiner som angivelig skulle bekjempe polio. Vaksinen er pusjet av Global Polio Eradication Initiative (GPEI), et konsortium som er støttet og finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.” https://steigan.no/2020/09/fn-innrommer-at-polio-vaksine-har-fort-til-utbrudd-av-polio/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“THE odds of catching Covid-19 in England are about 44 in a million a day, official figures show.
Only about one person in 100 dies after being infected and another one in 100 suffer long-term effects.
There is just a one in two million chance of dying from Covid-19 in England.
That means coronavirus is as risky as taking a bath or skiing — and considerably less risky than scuba diving or sky diving.” https://www.thesun.co.uk/news/12557446/chance-catching-covid-44-in-million/
Aftenposten den 03.09.2020_
Georg Chabert, professor, Institutt for historiske studier, NTNU:
“I dag dør 98 prosent færre. Dette er tilfellet i hele Europa, til og med i Sverige, som valgte ikke å stenge ned samfunnet. Den såkalte andre bølge er ikke pasienter i intensivavdeling, og heller ikke innlagte pasienter, men mennesker uten symptomer, som vil vite om de er blitt smittet.
Det vi ser, er et politisk misbruk av pandemien av et “vitenskapelig råd som ikke lenger er opptatt av den reelle risikoen, men som ønsker å påtvinge folk visse tankemønstre”.
Den økende bruk av masker i store deler av Europa skyldes sosial mimikk: “Vi har ingen bevis for at det fører til noen som helst vitenskapelig gevinst; vi er mer og mer i en verden av tro, mindre og mindre vitenskapelig og mer og mer irrasjonell.”
De politiske spenningene i Norge er ikke som i USA eller i Frankrike. Det er ingen grunn til å ofre samfunnet og skape en generasjon av elever uten skolegang.

Teksten fortsetter under bildet

“Ifølge Worldometer er det dødd 9 mennesker av «koronarelaterte årsaker» i Norge fra 1. august til 3. september.
Ifølge dødsårsakregisteret som vedlikeholdes av FHI dør det omtrent 2900 mennesker av ulike sjukdommer i august hvert år. De døde av «koronarelaterte sjuksommer» i august 2020 utgjør altså ca. 3 promille av alle som har dødd av sjukdom i august i år.
Da gjenstår spørsmålet: Er dette virkelig å betrakte som en bølge? Er dette virkelig god nok grunn til å opprettholde et unntaksregime, der grunnlovfestede rettigheter settes til side og man kveler norsk økonomi, kultur og samfunnsliv?
Og hvis 13 innlagte på sjukehus og 9 døde i løpet av en måned er tilstrekkelig til å opprettholde dette unntaksregimet, vil vi da noen gang komme tilbake til normalen?
NB: Alle data i denne artikkelen er hentet fra de samme kildene som regjeringa bruker når den fatter sine beslutninger og gir sine direktiver.” https://steigan.no/2020/09/hvor-lenge-vil-erna-solberg-rope-ulv/?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
Teksten fortsetter under bildet
Er du indoktrinert av c-19 propaganda da vil du selvfølgelig ikke se noe som helst galt her. https://www.facebook.com/sam.sum.756412/videos/2655886207959697

“Apple og Google kunngjorde tirsdag 2. september 2020 at framtidige versjoner av iOS- og Android-operativsystemene vil omfatte selskapenes varslingssystem Covid-19 som tidligere krevde at brukerne skulle installere en app. Systemet kalles “Exposure Notifications Express,” og bruker Bluetooth–teknologi til å varsle dersom en bruker kommer i nærheten av en som er registrert som smittet av covid-19. Dette varsler blant annet appleinsider.com og Forbes.

For Apples del er det den nye versjonen av operativsystemet kalt iOS 13.7 som vil ha kontaktsporing som en integrert del. Apple og Google har tidligere utviklet en programvare, en app, som er sendt ut til brukerne, men ikke aktivert. Det omtalte vi her: Google og Apple har lagt sporingsapp på alle smarttelefoner Dette fikk den såkalte «faktasjekkeren» Faktisk.no til å rykke ut med et langt og omstendelig – og ikke helt overbevisende dementi her.

Poenget deres er å benekte at sporingsappen vil kunne bli slått på uten at brukerne ber om det. De kontaktet steigan.no og vi spurte om de kunne garantere oss og våre lesere at det ikke ville skje. Det fikk vi ikke noe svar på. Nå har Apple og Google løst dette og dementiet fra Faktisk blir stående igjen som enda et dumt monument over den ikke-journalistikken de driver, der gravejournalistikk er erstattet med apologi (forsvarstale) for de store og mektige.

I en felleserklæring skriver Apple og Google: «As the next step in our work with public health authorities on Exposure Notifications, we are making it easier and faster for them to use the Exposure Notifications System without the need for them to build and maintain an app,» Hvor mye blir det igjen av brukernes frie valg hvis kontaktsporing er innebygd i operativsystemet? Kanskje redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk kan forklare oss det?” https://steigan.no/2020/09/apple-og-google-legger-kontaktsporing-rett-inn-i-operativsystemet/?fbclid=IwAR33sXo-54z5Rht2DTmOZDqhSwYEJcIPHx48tdnwDLMgnvGEd9ymPbZRbJ8

– Å plassere 5,5 millioner mennesker i husarrest med et portforbud mellom klokken 20 og klokken 05 er helsediktatur, sier Abbott til den britiske avisa. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/09/02/195702745/australias-tidligere-statsminister-kaller-corona-et-helsediktatur-la-naturen-ga-sin-gang?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
There is no second wave’: Oxford expert says rise in UK Covid cases is because of ‘increased testing’ and those infected are ‘young, healthy, symptomless people’ who are unlikely to die or be hospitalised.
“Mørk skriver at han er kritisk til myndighetenes håndtering av krisa, men han legger ikke fram noen kritikk. Samlet sett fungerer det han skriver som en forsvarstale for nedstengingspolitikken og alarmismen. Regjeringa opprettholder delvis stenging av Norge til tross for at det knapt er noen innlagte på sjukehus og at det i hele august bare døde 9 personer av «koronarelaterte årsaker». Vil Mørk fortsatt støtte regjeringas politikk, eller vil han begynne å kritisere den?” https://steigan.no/2020/09/finansoligarkiet-og-sjokkdoktrinen-koronakrisa-i-et-klasseperspektiv/
“Fase 3-testingen av vaksinen, som utvikles av AstraZeneca og University of Oxford på ulike steder i USA, ble satt på vent etter en gjennomgang av vaksinetestingen, skriver nyhetsnettstedet Stat.
Testingen skal ha blitt stanset etter at en av de frivillige i Storbritannia fikk ryggmargsbetennelse.”
“Ny forskning tyder på at mange kan ha bygget opp immunitet mot coronaviruset selv om de aldri har vært smittet.” https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/09/07/195703791/forsker-mange-kan-vaere-immune-mot-corona?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

“- I dag følger alle land i Europa mer eller mindre metoden fra Sveriges modell, men ingen vil erkjenne det, sier professor Antoine Flahault til avisen. – Det er ikke politisk korrekt. Nesten alle har kritisert den svenske strategien og kalt den umenneskelig og mislykket. Man kan jo ikke snu nå, sier han til avisen.

Avisen har også snakket med David Naborro som er britisk representant i WHO og leder Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London. Han berømmer svenskenes «forståelse og tillit» mellom myndigheter og medborgere.” https://www.nettavisen.no/nyheter/na-snakker-de-om-revansj-for-tegnell/3424015255.html?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo
“Det är en masspsykos som pågår där man härmar andra länder utan att tänka efter varför.
Karl Wennberg har publicerat en rapport om just detta, 80 procent av OECD-länderna låste ner inom två veckor eftersom de helt enkelt kopierade varandras åtgärder i stället för att tänka och anpassa åtgärder efter sitt lands situation och behov. Politiker härmar varandra i stället för att lita på experterna.
 
Nu tittar alla på Sverige som gick sin egen väg, eller egentligen den väg som EU:s smittskydd gemensamt beslutat om i sin pandemiplan, men inget annat land höll fast vid.
Hotellägare som Clarion vill nu profilera sig genom att säga sig måna om sina gästers trygghet när effekten riskerar blir den motsatta. Nu när antal covidsjuka på sjukhus drastiskt gått ner i hela Sverige, antal döda sjunker stadigt, få ligger på iva, när man monterar ner tält för provtagning – då inför man munskydd.”  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e82oeM/krav-pa-munskydd-har-blivit-en-masspsykos?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

Flere barn vil kunne dø av korona­restriksjoner enn det totale antallet koronadøde, viser ny forskning. I det verste scenarioet vil 2,3 millioner barn dø før de fyller 5 år på grunn av restriksjoner for koronapandemien https://forskning.no/data-helsetjenester-statistikk/flere-barn-vil-kunne-do-av-koronarestriksjoner-enn-det-totale-antallet-koronadode-viser-ny-forskning/1735708?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

“Tallene fra salget av PCR-testen skriver seg tilbake til 2018, og summene vi snakker om her er intet mindre enn enorme.

 

Eksempelvis importerte EU testsett til en verdi pålydende 4,2 milliarder dollar. For USA var dette tallet 3,89 milliarder dollar, for Tyskland 3,0 milliarder dollar og for Kina 1,9 milliarder dollar. Her er et utdrag av oversikten.

 

Og da sier du kanskje «dette er jo store beløp, men hva så?» Jo, her er det som er litt merkelig: SARS-CoV-2 viruset ble oppdaget først i januar 2020. Testen solgte altså som varmt hvetebrød over ett år før noen kjente til eksistensen av dette viruset. Det virker jo en smule besynderlig, eller hva?

 

Da melder spørsmålet seg: Hva skyldtes dette enorme salget av testsett i 2018? Var testen opprinnelig ment for andre formål, for så å få en ny anvendelse i forbindelse med SARS-CoV-2? (Er dette i så fall årsaken til at testen er såpass lite pålitelig?) Eller hadde kanskje noen kikket i krystallkulen og sett denne pandemien komme? Vel, det kommer an på hva man legger i det å «se i krystallkulen»…
Kan det ligge noe kriminelt bak dette kjempesalget av PCR-tester?”
Medical Test kits (382200) exports by country in 2018

Additional Product information: Diagnostic reagents based on polymerase chain reaction (PCR) nucleic acid test.
Category: Medical Test kits/ Instruments, apparatus used in Diagnostic Testing
The data here track previously existing medical devices that are now classified by the World Customs Organization as critical to tackling COVID 19 https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

There is no second wave’: Oxford expert says rise in UK Covid cases is because of ‘increased testing’ and those infected are ‘young, healthy, symptomless people’ who are unlikely to die or be hospitalised
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8685651/England-Wales-announce-Covid-19-deaths-NONE-reported-Scotland-Northern-Ireland.html?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo
“– Å plassere 5,5 millioner mennesker i husarrest med et portforbud mellom klokken 20 og klokken 05 er helsediktatur, sier Abbott til den britiske avisa.” https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/09/02/195702745/australias-tidligere-statsminister-kaller-corona-et-helsediktatur-la-naturen-ga-sin-gang?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo
Bare 1 av 5 som tester positivt har viruset
“Hvorfor stiller ikke de som har «kritisk vurdering» som sjølerklært yrkeskjennetegn, journalistene, et eneste kritisk spørsmål til realiteten av konsekvensen av sjukdommen og om de omfattende tiltaka derfor er nødvendige? Målt opp mot de økonomiske konsekvensene og de andre sjukdommene som kreft?
Når det dør rundt tusen av sesonginfluensa hvert år, så er det etter at 200 000 har vaksinert seg mot influensaen, mest blant de eldre. Tross virkningsfull vaksine, gir det likevel fire ganger flere døde.
Dette peker klart i retning av at både smittefaren og konsekvensen av å bli smitta, er sterkt overdrivi. Det siste nå er påstanden om de farlige langtidsvirkningene av de smitta. Hvordan kan det medisinsk fastslås langtidsvirkninger av korona bare etter seks måneder?” https://steigan.no/2020/09/korona-antallet-smitta-og-dode-kan-ikke-forsvare-alle-tiltaka/?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

“Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017.

Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

“Denne teksten sier at det nå skal være tillatt voldsmakta i Tyskland å bruke skytevåpen «som en siste mulighet» dersom en smittet forlater karantene. Dette må da være fake news, var vår første reaksjon.
 
Men et ganske enkelt søk på nettet brakte oss fram til informasjonsida til swrfernsehen.de. Det er TV-utgaven av Südwestrundfunk, en offentlig TV-kanal for Sørvest-Tyskland, som igjen er med i forbundet for offentlige kringkastinger i Tyskland, ARD.
 
SWRs karanteneråd finnes her, og teksten lyder på norsk:
 
Hva skjer hvis en smittet person forlater huset?
 
Hvis den smittede klarer å unnslippe, kan vedkommende myndighet ta dem tilbake i varetekt og sette dem i karantene med makt som en del av administrativ tvang.
 
Som en siste utvei, bør til og med skytevåpen kunne brukes, fordi risikoen for smitte for et stort antall mennesker ville være så høy at det for å forhindre videre spredning kan være nødvendig å uskadeliggjøre flyktende pasienter.
 
Det er i slike tilfeller man skulle ønske at det var fake news man sto overfor, og ikke offisielle retningslinjer i EUs viktigste land.” https://steigan.no/2020/09/tyskland-politiet-kan-bruke-skytevapen-mot-smittede-som-forlater-karantene/?fbclid=IwAR29ZZDjuz2Lj2haIFNRFelC8HzqYrXKYnOCaAD3RoXQWfXtEt5ds6n_nZo

 

“Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

 
De årlige influensaepidemiene tar livet av ca. 900 personer, og arbeidsplasser og skoler er periodevis tomme. Likevel har man ikke funnet grunn til å sette inn tiltak som nå. Også under koronaen har arbeidsplasser og skoler vært tomme, ikke fordi folk er syke, men pga. nedstengning av samfunnet. Influensa medfører på verdensbasis fra 290.000 til 650.000 dødsfall hvert år. WHO har også betegnet influensaepidemiene som pandemier, sist i 2016/2017.
 
Dersom nasjonale smitteverntiltak fortsatt skal ha allmenn tilslutning, må myndighetenes informasjon om covid-19 og den kommende influensaepidemien bli mer realistisk.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qLKXw0/hva-vil-det-si-aa-vaere-smittet?fbclid=IwAR0L5jWtjXLrdmnN89X3ugOYvTAP5KRlZtqVMipuyvOeXedKNNCuDHEOUjs
“Fase 3-testingen av vaksinen, som utvikles av AstraZeneca og University of Oxford på ulike steder i USA, ble satt på vent etter en gjennomgang av vaksinetestingen, skriver nyhetsnettstedet Stat.
“Kvar einaste veke leitar forskarar etter koronavirus på gelender, trappetrinn, benkar og i lufta. Men har dei funne noko?
På eit trappetrinn på Jernbanetorget, midt i Oslo sentrum, gjorde dei sitt hittil einaste funn av korona.
Forsvarets forskningsinstitutt har sidan våren jakta koronavirus på fire T-banestasjonar og Oslo lufthamn. Til no har dei samla inn over 300 prøver frå faste punkt.
– Målet er å kunne seie noko om risikoen folk utsett seg for på reise, seier seniorforskar Jostein Gohli.
Forskarane vil finne ut om det er spesielle stadar, overflater eller gjenstandar som er meir smittefarlege enn andre. Så langt har forskarane analysert 14 prosent av overflateprøvene og 20 prosent av luftprøvene.
Og hvilket korona virus leiter de etter, det er tross alt seks forskjellige typer av dem
Fra George K Gooding:
«Eksperiment» har pressen og andre ofte kalt Sveriges måte å håndtere pandemien på. Det viser hvor opp-ned pressens fremstilling av verden har blitt.
Sverige er det eneste landet i verden som har håndtert pandemien i tråd med fagkunnskap og beredskapsplanene for denne type situasjon, basert på 100 år med erfaringer.
Det er i realiteten alle andre land i verden som driver med et historisk og samtidig historieløst, ekstremt kostbart og ødeleggende «eksperiment», med tiltak som aldri har vært utprøvd før, spesielt ikke på nasjonalt plan, stikk i strid med faglig konsensus.
Ta for eksempel norske myndigheters “stenge skoler og barnehager for barna til alle utenom de som jobber i kritiske yrker”-tiltak. Aldri prøvd før, aldri beskrevet i en eneste beredskapsplan, stikk i strid med anbefalinger for selv de mest alvorlige pandemier (typ spanskesyken).
Derfor beskrev jeg dette 13. mars som et eksperiment; det var bokstavelig talt et eksperiment. Et absurd eksperiment, hvor man på den ene hånden mente det var for farlig for barna å være på skole og barnehage, men likevel mente at barna til de med kritiske yrker burde utsette seg for den angivelig risikoen.
Fagmiljøene i Norge var helt imot dette, det var ikke de som hadde kokt opp dette, det gikk imot all kunnskap og erfaring de satt på, både om tidligere pandemier men også om covid-19.
Likevel ble det omtalt som et eksperiment å la være å gjennomføre dette eksperimentet. Det var visstnok Sverige som utsatte sine barn for et «eksperiment» ved å gjøre som all tilgjengelig fagkunnskap mente at man burde gjøre.
Nordmenn snakket om at de ikke ville la ungene sine være forsøkskaniner i dette «eksperimentet» som altså besto av å oppføre seg helt normalt og gjøre som forskerne og ekspertene sa.
Her kunne den frie og uavhengige pressen sagt, vent nå litt, er det ikke et eksperiment å gjøre noe helt nytt, innføre et tiltak på nasjonalt plan som aldri har vært gjort før, på en måte som aldri har vært gjort før i hele verden, i strid med konsensus fra faglig hold?
Vi har dessverre ikke en slik presse. Vi har en presse som innbiller oss det stikk motsatte av sannheten, mens de insisterer på at de er de eneste som får til å fortelle sannheten.
Mange steiler, blir satt ut og sint for at jeg sier dette her, for det virker helt utrolig at pressen har gjort dette, i over et halvt år.
Det er dritskummelt at en tilfeldig fyr på internett påstår at en nærmest samlet presse har holdt dem for narr om noe så sårbart som barna sine, om noe som kanskje har snudd opp ned på hele livet deres, i mange måneder. Enkelte tyr til latterliggjøring for å slippe tanken på at det jeg sier er riktig.
Da har jeg bare en ting å si: sjekk det ut selv.
Faglig konsensus om dette her før mars 2020 er lett tilgjengelig på nett, beredskapsplanene ligger der. Les dem. Studier om disse tiltakene har blitt gjort i årevis, basert på 100 år med erfaringer. Les dem. Bare sjekk tilbake i januar/februar om hva fagfolk sa om dette i mediene. De sa at det Kina drev med var autoritær galskap. Les det selv.
Det er ikke Sverige som har gjennomført et «eksperiment» – det er vi som fortsatt lever i eksperimentet regjeringen vår og mange andre land startet med i midten av mars.» https://www.ft.com/content/5cc92d45-fbdb-43b7-9c66-26501693a371?fbclid=IwAR09J2Wvj_ld659b2rk9Xv1NJQBgz9ZeX3SFqNV7Q94ZzGTXixsprZlYTMw
“Den norske velferdsinstitusjonen er ikke så norsk som mange tror.
Engh er førsteamanuensis i historie, og har nylig undersøkt koblingen mellom den norske velferdsbautaen Folkehelseinstituttet, og en amerikansk oljemagnat. Uten amerikansk bistand, ville norsk folkehelsearbeid sett annerledes ut, tror hun.
 
Pengene kommer særlig fra en mann: John D. Rockefeller og hans stiftelse Rockefeller Foundation.
 
– Rockefeller hadde lagt seg opp masse penger fra oljeutvinning og oljehandel. Han var verdens rikeste mann på den tiden, og hadde en filantropisk overbevisning – som en parallell til Bill og Melinda Gates i dag, sier Engh.
 
Historikeren viser til at flere forfattere mener Rockefeller-stiftelsen ikke bare var en aktør, men en game changer i internasjonal helse.
 
– De satte agendaen, noe de kunne i kraft av et stort nettverk og stor finansiell innvirkning. Gjennom finansieringen av Folkeforbundets arbeid ble det satt i gang ordninger for opplæring og utveksling, for at medisinere skulle finne sammen på tvers av landegrenser.
 
Rockefeller ivret for å profesjonalisere og standardisere medisinsk ekspertise.
 
– De bestilte store rapporter som fikk stor innflytelse. Når de nasjonale ekspertene møttes for å utveksle synspunkter, hadde Rockefeller-stiftelsen allerede gjort mye av tenkingen for dem.
 
Samtidig som det norske medisinske miljøet var i beit for penger og Stortinget ikke kunne hjelpe til lenger, ville Rockefeller aktivt inn i de skandinaviske landene. To miljøer finner hverandre: det ene vil ekspandere, det andre trenger midler for å sette planene sine i verk.
 
Planene var umiskjennelig like, og Engh tviler ikke på at det norske fagmiljøet ble påvirket av ideer fra USA.
 
– Det var Rockefellers rapporter norske medisinere lærte av på sine reiser til USA. Rockefeller ønsket å etablere folkehelseinstitutter som kunne ha en nasjonal lederrolle i folkehelsearbeidet. Dermed er det ikke så rart at pengene og tankegodset Rockefeller sto for medisinfaglig, passet som hånd i hanske med behovet som var der på norsk side.
 
19. januar 1926 kunne man lese i Aftenposten om «Rockefellers store gave til Norge». Hele 1 085 000 kroner var bevilget til byggingen av det som ble kalt statens nye serum- og vaksineinstitutt. Begeistringen var enorm, og det ble slått stort opp i pressen. Endelig kunne planene settes ut i livet.
 
– Bevilgningen i 1926 gikk til byggingen, og siden kom årlige summer til utstyr, ansettelser, og så videre. I 1929 ble instituttet etablert, med en offisiell åpning i 1930.
 
Det var få betenkeligheter rundt gaven.
 
Riktignok forpliktet Norge seg til å finansiere Folkehelseinstituttet på lengre sikt. Pengene Stortinget hadde satt på vent, måtte etter hvert legges på bordet.
 
– Norske helsemyndigheter måtte finansiere sin del av instituttet, og de måtte også garantere fortsatt drift etter at det var slutt på støtten fra Rockefeller-stiftelsen.” https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2020/folkehelseinstituttet-ble-etablert?fbclid=IwAR2NAHoAGfzpGRoTS-mBHekGThZAvg_Kpwfuztxow9RLXo1BTm_Ohvxkbjs
Klokskap og alder behøver så absolutt ikke å gå hand i hand, i de fleste tilfeller så vil jeg si at det er motsatt. Jo gamlere folk er jo mere indoktrinerte og dogmatiske er de. Jo eldre man blir jo vanskeligere blir det å ta et oppgjør med etablerte sannheter og den indoktrineringen man har blitt utsatt for siden man kom ut av mors liv.
Det er nok ikke lenge før innskuddsgarantien er en saga blott eller at et kneip brød vil koste to hundre tusen kroner, men hei, det er jo mye bedre at Norge og folk ruineres og mister alle sine eiendommer enn at 300 mennesker med dårlig helse mister livet, de fleste av dem over 82 år gamle, selv om det i kjølevannet av vår nå edelmodige empati vil medføre at helsevesenet også vil bli ødelagt, velferdstaten blir en saga blott og demokratiet blir kastet på dynga, som igjen vil medføre hungersnød, og at svært mange må selge både seg selv og ungene sine til “rovdyr” som har lyst på sex for en billig penge slik at de kansje kan få råd til et halvt muggent brød.
 
Kort og enkelt sagt, vi bytter bort demokratiet og velferdstaten mot en hverdag der de mest samvittighetsløse atter en gang vil få makta for å redde de mest sårbare av oss som jo i den samme prosessen vil bli helt uten beskyttelse når den nye normalen har biti seg fast. Og dette er jo helt rasjonelt hvis man snakker om en episode av The Twillight Zone:
 
“Det er ingen grunn til panikk – i alle fall ikke i vanlige tider. I Norge har vi uansett innskuddsgaranti på to millioner kroner. Så lenge vi ikke har en alvorlig økonomisk krise, trenger du ikke være bekymret for pengene dine.”
Relatert lesing 

EN MEGET GOD BESKRIVELSE AV PROPAGANDA

Javel, Statsråd, når komedie gir en korrekt beskrivelse av virkeligheten

 

Da jeg var i 13, 14 års alderen så så som regel min far på “Javel, Statsråd” og senere “Javel, Statsminister” som gikk på NRK på lørdagene. En serie som tok opp hvor gjennomkorrupt politikken og byråkratiet er (og det har blitt enda verre i dag), der det er viktigere å oppretteholde byråkratiet enn det er å tjene folket. Den gangen så syntes jeg politikk var helt uinteressant og kunne ikke forstå hvorfor far min lo og syntes serien var så morsom.

I dag derimot så forstår jeg veldig godt hvorfor far min humret og lo når han så på serien, nettopp fordi jeg selv har vært politisk engasjert i gjennom mange år. Vil man forstå hva som foregår bak maktens kulissser, så er “Javel, Minister” og “Javel, Statminister” den beste innføringen man kan få uten å måtte kjede seg, man blir både underholdt og provosert på en gang. Det er rett og slett en genial serie som er enda mer relevant i dag enn da den ble produsert.  

Ta gjerne en titt på denne, episode fem, sesong en, “The writing on the wall” vist på BBC i 1980, som du blant annet kan finne her https://www.dailymotion.com/video/x4vb6hf og som mildt sagt kommer med noen utrolig interessante opplysninger.

18:35 minutter ut i episoden så får minister Jim Hacker beskjed av sin politiske rådgiver, Sir Humphrey Appleby, om at han skal introdusere et nytt identitetskort for alle innbyggerne i EU. Hacker vil ikke fremme et slikt forslag fordi det vil være med på å innføre en poltistat. Vi har kjempet to verdenskriger for å unngå noe slikt sier han.
Fortsett å se videre fram til og med 21:45 og du vil få høre den egentlige grunnen til at EU og FN ble opprettet.

“Våren 1983 oppnådde den den britiske TV serien “Javel, Statsråd” (Yes, Minister) en enestående utmerkelse. For første gang vant en serie British Academy Award for Best Comedy Series for tredje året på rad. I løpet av disse tre årene var serien blitt en institusjon, stadig flere TV-seere i stadig flere land innså at bak latteren skjulte det seg skarpe og nærgående observasjoner og nådeløse avsløringer av statsadministrasjonen og offentlig byråkrati.”

“Utrolig morsomt, men også en svært realistisk avsløring av hvordan arrogante og selvgode byråkrater fører valgte nasjonale ledere bak lyset.” Milton Friedman

Men serien viser også hvordan idealister som går inn i politikken med en god porsjon integritet blir korrumpert, og i mange tilfeller lar sine politiske rådgivere komme med taktiske og strategiske triks og planer slik at når de har gjort noe dumt, så kan de sleipe seg vekk fra sine egne tabber uten å måtte stå til ansvar for sine feilbedømmelser og handlinger.

Hele serien finnes på dvd og kan kjøpes blant annet her https://www.platekompaniet.no/dvd/complete-yes-minister-yes-prime-minister/ her https://www.shop4no.com/box-sets-tv-dvd/the-complete-yes-minister-and-yes-prime-minister-dvd?=en&gclid=eaiaiqobchmi8nav4kd6wivmtwych3jgqzleaqybsabegin4fd_bwe 

og her https://skvis.no/en-us/javel-herr-statsr%C3%A5d-3-javel-statsminister-den-164754

 

Relatert lesing:

“Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.” https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html?fbclid=IwAR3sHY_Q3qftiH-4h786nQKJMUaPXFdEEwZf84DTuWG6XsZUhtXAA-0Y1jA

 

Kakistokrati er en styreform hvor landet er styrt av de verste, minst kvalifiserte og mest skruppelløse innbyggerne. Ordet er sammensatt av gresk kakistos (κάκιστος; verst) og kratos (κράτος; styre) og ordet ble først tatt i bruk av den engelske forfatteren Thomas Love Peacock i 1829. Begrepet har siden 1980-tallet blitt tatt i bruk i særlig amerikansk politisk debatt fordi debattanter har hatt behov for ord for å kunne karakterisere sittende politikere som fullstendig udugelige og inkompetente. https://no.wikipedia.org/wiki/Kakistokrati

“In Reform the Kakistocracy, Kovacs describes how the kakistocracy transformed our federal government from one of limited powers to one of immense power without any constitutional changes. This decades-long transformation revised the functions and powers of Congress, the executive, and the courts. These revisions change how each branch of government fulfills its institutional role as a check on the powers of the other branches. They also fundamentally affect the relationship of citizens to their government.

The result of the transformation is decades of policy failures, harmful wealth inequality, a health care system costing two times more than in other industrialized nations, and the imposition of such massive amounts of debt that citizens will eventually live in involuntary servitude to the federal government.

As part of the discussion, Kovacs takes on the real – world conflict faced by the kakistocrats – who should be the beneficiary of their loyalty? Of course, it is the Constitution but what does that mean when applied to day-to-day decisions? Kakistocrats deal with laws and regulations, sometimes very vague, deal-making, favors, supporters, opponents, citizens, political parties, interest groups, contributors and other branches of government. How does a kakistocrat balance all these competing factors to be faithful to the Constitution?

Unlike many books on government reform, Reform the Kakistocracy does not let the reader dangle with fuzzy answers. It presents a clear, thought-provoking, roadmap of governance principles and proposals for restructuring the kakistocracy to achieve a sustainable government that can be managed by citizens. Some may call the roadmap controversial, aggressive, naive or completely unworkable in this political climate, but the roadmap puts serious, creative, ideas into the marketplace for discussion.”
https://www.adlibris.com/no/bok/reform-the-kakistocracy-9781640965140

 

Ny bok i fra Anita Sweeney – Din store kjærlighet, når du elsker en bedrager

 

Anita Sweeney er ute med sin femte bok om narsissisme og psykopati “Din store kjærlighet – Når du elsker en bedrager” som jeg har vært så heldig å være den første til å få lese. En fantastisk god bok for alle som har vært utsatt for disse bedragerne og for alle som ikke har vært utsatt for dem, men som vil vite mer om dem.

Anita E. Sweeney er skribent, forfatter, foredragsholder og utdannet journalist (OsloMet 1997). Skriving har vært en livslang lidenskap og har resultert i artikler, blogger, video og bøker. Hun er også samfunnskritiker, aktivist og varlser.

Hun har personlig erfaring med narsissistiske og psykopatiske individer gjennom oppveksten og 2 romantiske forhold av denne type bak seg. Dette er hennes femte bok der hun også tar for seg manipulatorer, bedragere og alvorlige personlighetsforstyrrelser som narsissisme og psykopati.

 

Du kan bestille boken her http://www.1stwavebooks.com/nettbokhandel/din-store-kjaerlighet/?fbclid=IwAR3B1euXBvzHvkOCFMJYaIMlgQuAOW-o1PWy1cBFa7x252J9w5k_04kugdk

 

Utdrag fra sanne historier i boken:

“Ingen hadde noensinne sagt så vakre ting til meg, holdt meg så tett, eller kalt meg så mange søte navn som deg. Du fikk meg til å le mye og høyt og jeg følte meg så begjæret og elsket av deg. Ingen hadde fått meg til å føle
slik noensinne før, absolutt ingen.

Alt det vakre du sa og gjorde, som at vi var «soul mates» og at du aldri kom til å gi meg opp, traff meg rett i hjertet. Gud hadde ført oss sammen, det var meningen, sa du. Bare vi hadde hverandre kunne vi klare alt.
Oss mot verden.” “Christine 28”

«Allerede i barnehagen møtte vi hverandre og fra dag én, ble vi bestevenner. Kjell-Erik var ikke bare min beste venn, men egentlig min eneste i oppveksten og jeg var såre fornøyd. Jeg hadde et par venninner også, litt mer perifere, men det var sjelden plass til dem i Kjell-Eriks og min verden. Han var ett år eldre enn meg, og straks jeg fylte 16 ble vi kjærester. En naturlig utvikling av et forhold som var usedvanlig tett og nært. Innen jeg var 20 og han 21 giftet vi oss og alle virket begeistret, for våre familier hadde også utviklet et forhold til hverandre over årene.

Fire flotte barn kom i rask rekkefølge og Kjell-Erik fikk en veldig godt betalt jobb tidlig. Han hadde ambisjoner om å ha mer enn nok penger til familien sin og sto på sent og tidlig. Etter bare et par års ekteskap, ble han ukependler til en jobb han stadig avanserte i. Jeg ble alene med en liten flokk barn i hverdagen og syns det var helt greit.» «Kjersti 50»

«Rune var narkoman og hadde en hodeskade fra barndommen, noe han fortalte meg nesten før han sa navnet sitt. Likevel ble jeg sammen med ham, jeg ble forgapt etter første møte og han var min helt store kjærlighet. Vennene min kunne ikke se de samme fantastiske kvalitetene i ham som jeg gjorde, heller tvert om.

Vi hadde det fantastisk og jeg følte meg harmonisk og glad, overøste ham med overraskelser og ting jeg visste han likte og ville gjøre ham glad. Han fikk meg til å ta frem mine kreative sider igjen, oppfordret og skrøt av ting jeg skrev, vi sådde planter og bare VAR, og lagde planer og elska hverandre. Hvert fall gjorde jeg.» «Astrid 41»

«Ekteskapet mitt var forutsigbart og stabilt og økonomien bra. Ikke at vi var rike, men vi hadde det romslig og livet gikk på skinner.  Vi hadde 3 barn på vei til å bli voksne, men forholdet med kona var nesten blitt platonisk. Vi var gode venner som levde sammen, sex var blitt en bisetning sammen med fredags taco og et par glass rødvin. Vi tok kanskje hverandre og alt vi hadde skapt sammen for gitt og det ble muligens min bane.

For det utenkelige skjedde, selv om jeg må innrømme at jeg iblant dagdrømte om litt mer spenning og opplevelser i livet. Jeg falt pladask for en dame som var ti år yngre. Hun var så flott, og jeg kunne ikke fatte at hun hadde flere ødelagte ekteskap og forhold bak seg samt barn med flere menn. Dama var fantastisk og sexen likeså.» «John 51»

“Noen ganger treffer du et menneske som ser deg og skjønner deg bedre enn noen andre. De tar deg med storm, får deg til å sveve høyt av forelskelse og behandler deg som kongelig.

Så skjer det et skifte og den du elsker begynner å kritisere deg, si stygge ting til deg, mislike ting de elsket deg for før. De beskylder deg for ting du ikke har gjort og vrir på alt du sier. Du blir brutalt revet ned fra din himmelske rosa sky med et mageplask rett i helvete og lurer på hva som har skjedd, for du er forvirret, føler ubehag og har begynt å tvile på deg selv, og din egen forstand. Alt du lengter etter er å få tilbake den fantastiske personen du falt for.

Er det mulig?

Er alt din skyld og har du virkelig blitt gal, slik kjæresten din påstår?

Eller er kjæresten en løgner og bedrager, en manipulator, narsissist eller
psykopat?

Har du blitt lurt?

Hvordan kunne det skje?

Hva kjennetegner romantiske forhold med bedragerske personer?
Gjennom eksempler fra virkeligheten, en spørreundersøkelse, erfaringer og fagkunnskap, blir du ført gjennom villniset av kaos, tvil og frykt, til forståelse for hva som preger romantiske forhold med individer som i hovedsak psykisk mishandler, misbruker, utnytter, bedrar og manipulerer andre.

Sweeney ønsker som alltid å formidle et tungt og vanskelig tema så lettfattelig som mulig, slik at kunnskapen er tilgjengelig for folk flest. For romantiske forhold med skadelige individer som manipulatorer, narsissister og psykopater kan i verste fall legge livet ditt i grus.

-Å ha erfart et romantisk forhold med en bedrager, manipulator, narsissist eller psykopat, kan endevende livet ditt fullstendig og gjøre ubotelig skade. At det fins mennesker som er samvittighetsløse, empatiløse og uten evne til ekte kjærlighet, men er i stand til å late som om de er som oss, er det få som forstår.

Utsatte for slike individer står ofte alene i kampen om å gjenvinne eget liv etter slike forhold, og blir i verste fall aldri trodd av sine omgivelser eller hjelpeapparatet. Det er på tide at dette blir allmennkunnskap. For samvittighetsløse bedragere lever blant oss som ulv i fåreklær og gjør enorm skade på individer så vel som samfunnet.

Forståelsen begynner med deg og meg og våre erfaringer vi må våge å dele med verden.

Bedragere, narsissister og psykopaters aller største fordel og hovedgrunnen til at de klarer å lure og bedra oss er, at de vet mer om oss enn vi vet om dem. Så enkelt er det. De har studert vår adferd og våre emosjonelle reaksjonsmåter, våre styrker og svakheter hele livet. Faktisk har de fleste av dem en skarp intuisjon og radar på hvordan vi er som mennesker. Det samme kan de færreste av oss si om dem. Vi tror de er som oss inni, men det er langt fra sannheten. Gjennom deres studier av oss, har de lært seg å etterligne oss når de trenger det, nettopp for å maskere at de ikke er som oss. Den samme kunnskapen om dem har ikke folk flest, heller ikke terapeuter og fagfolk som burde ha denne kunnskapen. Og slik blir vi og verden bedratt og lurt inn i deres bakvendtland. Slik sett er jo disse individene smartere enn oss, for de vet hvordan vi tenker og fungerer og ikke motsatt. Og dette er et asymmetrisk forhold vi kan gjøre noe aktivt med å endre.

En del tidligere utsatte forteller at de følte seg nesten hypnotisert, euforisk eller ruset under idealiseringsfasen. Sammenlignet med andre forelskelser de hadde hatt, føltes den bedrageren veldig annerledes. Ikke sjelden sier utsatte at det er den beste og mest intense romansen de har erfart og sexen likeså. Med det bevisste bedraget de trer nedover hodet på deg, blir du mer og mer hjernevasket og forelsket og kan hende også ganske besatt av dem.

Narsopatene vil at vi skal være besatt av dem og tenke på dem bestandig. I vår tid med muligheter til elektronisk kontakt hele døgnet nesten hvor som helst, benytter de seg av dette til fulle ved å ha konstant kontakt med deg. Tiden din og deg sluker de med hud og hår og skaper en nær og intens tosomhet via hundrevis av tekstmeldinger dag og natt, samt lange telefonsamtaler, chatting privat i sosiale medier, video, lydfiler og røyksignaler bruker de om det okkuperer deg og tankene dine mest mulig. Til slutt har de eglet seg inn i livet ditt slik at de nesten blir en del av kroppen og sinnet ditt. Som parasitter har de funnet en vert de kan trekke energi og ressurser fra, samt drivstoff og oppmerksomhet. Og sannheten er, at de er selv besatt av deg som et nytt bytte, slik et barn er med en ny leke de ikke får nok av i begynnelsen.

Den intense tosomheten blir mer og mer tidkrevende og altoppslukende, og mange opplever at de knapt ser venner og familie lenger før de plutselig er samboere, gifte eller gravide. I mellomtiden stråler den utsatte som en sol og forteller alle om denne fantastiske, enestående personen de er sammen med. Bedrageren, narsissisten eller psykopaten får da spikret fast et godt rykte og inntrykk hos mennesker den utsatte har tillit til.

For alt de gjør i denne fasen er å skape en illusjon av å være den perfekte partneren, en eventyrfigur altfor mange barn vokser opp med å tro er en slags idealpartner og hvordan en romantisk relasjon skal være. Prinsen som fant sin prinsesse og levde lykkelig alle sine dager. Eller «Skjønnheten og udyret». Flest mulig i nettverket ditt skal også se dem gjennom de samme rosa brilleglassene du gjør, slik at flokken din tror partneren din er et enestående menneske. Slik legger de føringer for hvordan mennesker i begges nettverk vil se på dem før de begynner å devaluere deg.

Bedragerske individer ønsker mer enn noe at vi skal tro at bare vi finner oss i all jævelskapen deres lenge nok, gir dem ubetinget kjærlighet, er tålmodige og krever ingenting av dem, vil de en dag våkne og elske oss og verdsette oss tilbake. Det vil aldri skje, men forestillingen om at kjærlighet helbreder alt, er dypt innpodet i de fleste av oss og det tjener mishandlere og narsopater utmerket.

Vår kjærlighet til dem spiller ingen som helst roller utover å være deres inngangsbillett til våre hjerter, som de utnytter, misbruker og mishandler. For kjærlighet endrer ingen som har et lukket og kaldt hjerte og heller ikke har ønske om å endre seg. Vi må se i øynene at vi heller ikke kan «redde» noen som ikke vil reddes eller elske noen som ikke vil elskes.

Selv om de absolutt gir inntrykk av at de er ofre selv, at de må reddes eller at akkurat du er livbøyen deres, har de ingen som helst interesse av å tre ut av offerrollen. Den vil alltid ligge i bunnen av deres tankeverden og adferd. Offerrollen vil bli brukt som skjold og våpen når noen måtte finne på å kreve noe av dem, gjennomskue dem eller forsøke å stille dem til ansvar for noe.

Generelt lærer folk flest lite eller ingenting om narsissistiske og psykopatiske mennesker, eller mennesker som manipulerer, lyver og bedrar uten samvittighet eller empati. Vi blir opplært til å tro at alle har noe godt i seg og at vi skal søke etter det gode i andre så lenge som mulig. Til tross for at vi vet at det fins ondsinnede mennesker blant oss, er det en høy terskel de fleste må over før de innser at en kjæreste, ektefelle, venn, kollega eller familiemedlem kan være en person som mer enn gjerne holder oss nede og trakasserer oss, først og fremst psykisk. De fleste må ganske enkelt erfare et slikt menneske tett på livet før de virkelig innser at det er forskjell på folk. Vi er ikke bare ulike utenpå, men også inni. Vi er strake motsetningen til slike individer når det gjelder hva som driver oss som mennesker. De er drevet av misunnelse og egoisme samt et iboende behov for å vinne og alltid ha rett.

Om vi skulle innse at vi har en slik person tett på livet, tror vi likevel at de er som oss innerst inne, nettopp fordi de fleste av dem er

gode skuespillere som etterlikner menneskelig adferd så overbevisende, at vi har latt oss lure. Utgangspunktet vårt er at bare vi finner de rette ordene, metodene eller handlingene som viser dem hvordan de oppfører seg mot oss, vil de få en aha-opplevelse og selvinnsikt nok til å ønske å bedre seg. Om du tror dette er du dessverre lurt og som du skjønner har dette med programmeringen de fleste av oss mottar sosialt og i oppveksten. Du er ikke dum, du mangler bare viktig kunnskap.

Alle eksene mine er gale.
Sannheten: Narsopaten gjorde eksene sine «gale» og de frydet seg og storkoste seg i prosessen. Det de gjør er å frustrere, vri på ting, lyve, og pirke på din sårbarhet til de får en reaksjon fra deg. Etter hvert vil narsopaten sørge for å provosere deg mens andre er til stede slik at de ser hvor «gal» du er. Med andre ord, når du har en normal reaksjon på deres plagsomme og ofte ondsinnede adferd mot deg, bruker de det som bevis på at det er du som er den ustabile og irrasjonelle. Til slutt er også du med i «klubben» med alle deres «gale» ekser.

Du er så sjalu og usikker
Sannheten: Narsopaten vil ofte beholde en eks-partner eller en annen person i sfæren som et sikkerhetsnett selv om de er i et forhold med deg. De kjeder seg lett og har da noen andre de kan ty til, og om du skulle finne på å forlate dem, har de en erstatning. Eller de har kanskje flere personer de har et intimt forhold til på si. Klager du over narsopatens tvilsomme oppførsel med denne personen, sørger de for at du ser ut som den kontrollerende part.

Sannheten: Narsopaten elsker å triangulere deg med andre, og de elsker å se hvordan du føler du må konkurrere om deres oppmerksomhet fordi en eller flere personer blir dratt inn i spillet på en underhånds måte. Helt åpenlyst kan de flørte med andre slik at du ser det og blir fortvilet eller sint. Noe av det beste de vet er å gjøre deg usikker ved å peke på feil ved deg som ikke eksisterer eller plukke på noen du allerede har. Jo mer du mister selvtilliten og blir sliten av dette stygge spillet, desto mindre sannsynlig er det at du klarer å se rasjonelt på trianguleringen de bedriver. Dine mistanker om narsopatens flørting med andre og kanskje mer, har rot i virkeligheten det er ikke noe du innbiller deg ting slik de vil ha deg til å tro. Noe må du aldri glemme med narsopater, de mener de har rett til alt uten konsekvenser og det inkluderer å gi oppmerksomhet til andre romantiske «prospekter».”

Flere bokanmeldelser fra meg der jeg skriver om Anita sine andre bøker https://olehartattordet.blogg.no/1534283247_14082018.html

 

Enron, en analogi som viser hvordan politikere opptrer som PR agenter for storkapitalen

 

 

Denne filmen (kan sees i sin helhet her https://www.youtube.com/watch?v=AiWKPQAWuug) handler om Enron, om de som jobbet der og den gjennomkorrupte ledelsen. En ledelse som beriket seg selv mens de førte alle bak lyset, også sine ansatte som med liv og lyst gikk inn for å gjøre sitt ytterste for Enron.

Når Enron aksjene begynte å synke og mange syntes det luktet svidd så ble det brukt PR agenter som manipulerte og løy for å berolige ansatte og alle dem som hadde investert i selskapet. Mange av dem trodde det var lurt å kjøpe Enron aksjer når de falt og mange brukte til og med alle sparepengene sine i den tro at de gjorde en fantastisk investering.
I dag vet vi alle hvordan det gikk. De ansatte og alle som trodde de skulle tjene seg rike gjennom Enron mistet alt, med unntak av de grådige og samvittighetsløse sjefene helt på toppen som haddde konstruert det gedigne pyramidespillet Enron var.
Enrons bedrag var mulig fordi de solgte seg selv som en drøm som alle kunne ta del i og oppnå, men som til slutt viste seg å ikke være noe annet enn en illusjon som var bygd på kvikksand.
Filmen er en fantastisk god analogi til tiden vi nå lever i der vi, folk i alle land er de ansatte i Enron, mens politikerne de er PR folkene Enron brukte for å skjule alt det gale som utspant seg bak kulissene, slik at agendaen til de på toppen, som symboliserer storfinansen som politikerne egentlig jobber for, ikke skal bli avslørt.
Og med mindre man er totalt bevisstløst så er det nå så innlysende at den agendaen går ut på å lyve, bedra og plyndre oss til vi også står på bar bakke. Og de som ikke forstår det, de sager ikke bare av greina de selv sitter på, de er også med på å dra alle andre med seg i dragsuget ved at de uvitendede jobber for dem som vil oss alt annet enn godt. Det er på høy tid å våkne.

 

Teksten fortsetter under bildet

“Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.
 
De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.
 
Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.
 
Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.
 
På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.
 
Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.
 
Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.”
Teksten fortsetter under bildet
“Over the past decade, Snakes in Suits has become the definitive book on how to discover and defend yourself against psychopaths in the office. Now, Dr. Paul Babiak and Dr. Robert D. Hare return with a revised and updated edition of their essential guide.

All of us at some point have—or will—come into contact with psychopathic individuals. The danger they present may not be readily apparent because of their ability to charm, deceive, and manipulate. Although not necessarily criminal, their self-serving nature frequently is destructive to the organizations that employ them. So how can we protect ourselves and our organizations in a business climate that offers the perfect conditions for psychopaths to thrive?
In Snakes in Suits, Hare, an expert on the scientific study of psychopathy, and Babiak, an industrial and organizational psychologist and a leading authority on the corporate psychopath, examine the role of psychopaths in modern corporations and provide the tools employers can use to avoid and deal with them. Together, they have developed the B-Scan 360, a research tool designed specifically for business professionals.” https://www.adlibris.com/no/bok/snakes-in-suits-revised-edition-978006269754

 

Corporations? Psychopathic entities? https://www.youtube.com/watch?v=lmUXp_zE14E&fbclid=IwAR1iig6InZZ0i_jOx5GB10u59UIwqIRh8cGlxTE2LBYjWmX6IiGC5v3RXOM