2 av 1 million barn har dødd av k.o.r.o.n.a de siste 12 månedene i England melder BBC

 

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav, bekrefter en ny analyse av covid-infeksjonsdata. Dette skriver BBC  https://www.bbc.com/news/health-57766717

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn.

Regjeringa i Storbritannia vurdere fortsattå anbefale vaksiner for barn over 12 år https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-jcvi-statement/jvci-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-15-july-2021

Når man tar i betraktning at disse vaksinene er eksperimentelle, at de innebærer en betydelig helserisiko – og at barn har en ekstremt liten sjanse for å bli alvorlig sjuke eller dø av covid, framstår det som den rene galimatias.

 

Relatert lesing:

 

Barn og korona smitte https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. Greit å ha det i bakhodet når en ny vaksine kommer https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Relevant c 19 dokumentasjon https://olehartattordet.blogg.no/relevante-c-19-dokumentasjon-som-ikke-kan-kategoriseres-som-konspirasjonsteorier.html

 

 

I Skottland har 5522 mennesker dødd innen 28 dager etter å ha fått kåråna vaks…

 

“Public Health Scotland informerer om at 5.522 mennesker har dødd innen tjueåtte dager etter å ha fått en Covid-19-vaksine de siste 6 månedene bare i Skottland.

På grunn av dusinvis av forespørsler via loven om informasjonsfrihet som ba folkehelse Skottland (PHS) om å oppgi det nåværende totale antallet dødsfall til enhver person som har dødd innen 28 dager etter å ha fått en Covid-19-vaksine, bestemte PHS seg for at den beste veien videre var å publisere informasjonen rutinemessig og regelmessig i sin Covid-19-rapport.

De mest oppdaterte tallene som ble publisert av PHS og i rapporten som ble utgitt 23. juni 2021, og de avslører at mellom 8. desember 2020 og 11. juni 2021 døde totalt 5.522 mennesker innen 28 dager etter å ha fått en dose med en Covid-19 vaksine.

Ifølge regnearket som ble publisert med rapporten fra Public Health Scotland; som inkluderer antall dødsfall etter type vaksine og datoen de skjedde, er 1.877 dødsfall knyttet til Pfizer mRNA-vaksinen, 3.643 dødsfall til AstraZeneca, og 2 dødsfall skjedd etter vaksinasjon med Moderna mRNA-vaksinen.” Les videre her https://steigan.no/2021/07/public-health-scotland-5-522-mennesker-har-dodd-innen-28-dager-etter-covid-19-vaksine/

 

 

Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her: “Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
 
 
 
 
 
 

I Pfizers rapport om deres c 19 vaksine kan man lese at vaksinerte kan overføre deler av vaksinen til uvaksinerte ved hudkontakt, sex m.m. Se side 67 og side 132 her https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf?fbclid=IwAR2RNkb4bt4D1PTGCN9WltE5QRPAT8UjllI-FkdJBft__fI0wykiIRvf7cs

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.
 
I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:
 
FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381
 
FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/
 
 
 
Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical
 
 
 
“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/
 
Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/
De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020:
 
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.”
“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:
Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa
“Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable?” https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR1ugH_P4XPQ05E5Xos89JSVbMtS5ASVRfhRHoTI_rZ-PlPg5CbgiH5pmWE
“En annen som har engasjert seg i debatten om ivermectin, er legen Anders Bugge. Han etterlyser i et debattinnlegg i Aftenposten en større debatt om medisinen. Til daglig jobber Bugge som overlege med spesialisering i indremedisin og geriatri, som er behandling av eldre.
– Ingen har hevdet vi vet alt eller vet nok. Men ingen hevder heller at ivermectin er farlig, sier han.
Bugge viser til kompetansen til forskerne som anbefaler ivermectin. Medisinen ble oppdaget av den japanske professoren Satoshi Omura i 1975, som resulterte i nobelprisen i 2015. Flere av de andre er også svært anerkjente forskere.
– Skal man liksom si at en nobelprisvinner i medisin ikke har peiling? spør Bugge.
Han blir oppgitt over at anbefalingen om å bruke ivermectin blir avfeid på det han mener er sviktende grunnlag.
– Det som dreper folk i dag, er ikke skabb. Vi er midt i en pandemi. Mange blir syke og får langtidsproblemer, og vi taper enorme summer penger. Jeg synes det er et rart argument, sier han.
Bugge viser til at ivermectin er svært trygt, reseptfritt og tas ukentlig i mange land, blant annet i Sør-Amerika. Der er det ikke et stort problem med resistens mot skabb eller andre parasitter. Ivermectin har også blitt tatt i bruk mot covid-19 i en rekke land, blant andre Mexico, Peru, Sør-Afrika, Slovakia, Tsjekkia og India.
– Hvis ivermectin er så effektivt, hvorfor er det så stor motstand mot det?
– Leger er ikke en enhetlig gruppe. Noen er puritanere som ikke vil ta risiko. De ønsker å få alt servert i en kjempestor studie som løser alt. Så har du de som er mer proaktive og tør å prøve noe nytt.
Både Eivind Hustad Vinjevoll og Anders Bugge er opptatt av å understreke at de ikke er motstandere av koronavaksinene. De tror at ivermectin kan bli sett på som en konkurrent til vaksinene, og at dette står i veien for utstrakt bruk av medisinen. Ivermectin er et generisk legemiddel. Dette vil si at patentet er utløpt, slik at ingen legemiddelfirmaer har enerett på å selge ivermectin, og det kan lages kopier. Dermed finnes ikke samme muligheter for profitt som for nye medisiner eller vaksiner.
Vinjevoll er på sin side ikke nådig i kritikken av Legemiddelverket, som han mener lener seg i for stor grad på anbefalingene fra WHO. Vinjevoll og Frontline covid-19 ciritcal care alliance anbefalte å bruke steroider i behandlingen av covid-19 allerede i mars 2020, mot rådene fra WHO. WHO begynte imidlertid å anbefale steroider i behandlingen i september samme år. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.
Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
“For første gang har vitenskapen fått se hvor budbringeren (mRNA) i c 19 vaksinen har tatt veien i kroppen etter den har blitt inijisert. Man trodde først at den ville bli værende i skulderemuskelen, men det var feil, veldig feil.
Vaksine forskere har antatt at de ny mRNA c 19 vaksinene ville oppføre seg som tidligere vaksiner og at piggproteinet i vaksinene, som er årsaken til de fleste alvorlige bivirkningene, det vil holde seg stasjonært i skuldermuskelen. Men det gjør det altså ikke. I stedet så går det inn i blodstrømmen der det i flere dager etter vaksinasjonen sirkulerer i kroppen og samler seg i organer og vev, blant annet i milten, beinmargen, leveren, binyrene. Den største konsentrasjonen finner man i eggstokkene.
Det har i lang tid vært kjent at piggproteinet er et sykdomsfremkallende protein og at det kan forårsake skade hvis det sirkulerer i kroppen.
Labdyr som har fått injisert piggproteinet i blodet utviklet kardiovaskulære problemer, og proteinet krysset også blodhjernebarrieren og forårsake skade på hjernen deres. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
Et dyrestudie fra renomerte SALK Institute  som viser hvordan piggeproteinet skader celler på innsiden av åreveggene (epithelia) og kan forårsake vaskulær sykdom.  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.31890

Et annet dyrestudie viser hvordan piggproteinet krysser blod-hjernebarrieren på mus. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8

 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-34171-7?fbclid=IwAR3mkEzmuJzfKogSmHMj76W2NpKXigtP-SyQGQwFdJsMTJ1lCB3XbtJ6lw0

 

Et fersk studie fra Oxford bekrefter at piggeproteinet produseres og distribueres i kroppen som følge av vaksinen. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075?fbclid=IwAR2zu98eP2BwtuNCt_kOwk1iftIaVuJjqSu8JK_kpvCzP_JUBNktcjCA0Xo

 

Her er en studie som forteller at cytokin storm er høyst relevant med mRNA-vaksiner. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/

Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines. 16.juni 2021.
 
Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. 20.mai 2021. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
 
SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2. 8.juni 2021.
 
SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. 4.juni 2021.

 

“Sist helg fortalte Aftenposten historien om Marhú Salas og Cathrin Svanevik Frøyen som opplevde uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha tatt Moderna- og Pfizer-vaksinene. Etter at Aftenposten omtalte fenomenet har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner. Flere krever økt oppmerksomhet om kvinnehelseforskning og ønsker svar på hvorvidt uvanlig menstruasjon er en bivirkning av koronavaksinene.” https://www.aftenposten.no/norge/i/x31Vep/kvinner-over-hele-verden-melder-om-mens-endringer-etter-koronavaksine?fbclid=IwAR0bmO8a32uhq3rcz8fQ9CWA5e4v61S7jW6_t2i_kzxB4rU2-Va9xaNTNlw

 

 

Ut i fra dette som de danske vaksineforskerne Benn og Aaby sier om det danske FHI sine regler når det gjelder vaksinasjon av barn, så er kriteriene for å begynne å vaksinere 12 åringer overhodet ikke til stedet, like forbasket så promoterer Dagbladet vaksinering av barn https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/weM44M/nyt-sommeren-unger-til-hoesten-kan-det-bli-sproeyte?fbclid=IwAR2Y2XcV8mazDsMX1sCPIDD9acljOOY-KZrEvjXXmC1ypgtixYHE8zF0Re4

 

 

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19. I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.

 

Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside. Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper. Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”.

 

Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”. Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier: COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.

 

Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.

 

Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.

 

Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.

 

Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?

 

Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hshttps://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs

 

“Vi har naturlig immunitet og billige behandlinger for COVID-19. Dette er et faktum. Fakta er at ingen trenger eksperimentell behandling som vil gjøre ham eller henne sjuk. Folk som fremmer COVID-19-vaksiner gjør det for penger og makt. Ei dansk forskergruppe ledet av Stine SF Nielsen fra avdeling for smittsomme sjukdommer ved Aarhus Universitet har publisert resultatene av et viktig forskningsprosjekt på immunitetsutvikling overfor SARS-CoV-2, eller koronaviruset.
 
Studien er publisert av The Lancet, og den var støttet av det danske undervisnings- og forskningsdepartementet og det danske innovasjonsfondet. Forskerne så etter antistoffer hos 203 personer som testet positivt. 202 av dem hadde utviklet antistoffer. De grupperte dem i (a) asymptomatiske, (b) milde symptomer og (c) alvorlige Covid. Så de første gruppene representerte i hovedsak helt sunne mennesker, men som testet positivt eller hadde en rennende nese (veldig milde symptomer, som de beskriver som «ingen begrensninger i daglige aktiviteter»).
 
Den andre gruppen var mennesker som faktisk hadde forkjølelse («begrensninger i daglige aktiviteter»). Og den tredje gruppen var innlagte pasienter. Det bemerkelsesverdige er at alle pasienter, uansett om de hadde vært veldig sjuke eller bare testet positive, hadde en robust antistoffrespons. Og ikke bare kunne det påvises at antistoffene var til stede, men de danske forskerne demonstrerte at antistoffene var veldig effektive og faktisk hadde nøytraliserende kapasitet. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036#!

 

 

“Seasonal colds are by all accounts no fun, but new research suggests the colds you’ve had in the past may provide some protection from COVID-19. The study, authored by infectious disease experts at the University of Rochester Medical Center, also suggests that immunity to COVID-19 is likely to last a long time – maybe even a lifetime.

The study, published in mBio, is the first to show that the COVID-19-causing virus, SARS-CoV-2, induces memory B cells, long-lived immune cells that detect pathogens, create antibodies to destroy them and remember them for the future. The next time that pathogen tries to enter the body, those memory B cells can hop into action even faster to clear the infection before it starts.

Because memory B cells can survive for decades, they could protect COVID-19 survivors from subsequent infections for a long time, but further research will have to bear that out.

The study is also the first to report cross-reactivity of memory B cells – meaning B cells that once attacked cold-causing coronaviruses appeared to also recognize SARS-CoV-2. Study authors believe this could mean that anyone who has been infected by a common coronavirus – which is nearly everyone –  may have some degree of pre-existing immunity to COVID-19.”
https://www.urmc.rochester.edu/news/story/can-the-common-cold-help-protect-you-from-covid-19?fbclid=IwAR3S_eJifgOsm5wAKyTfo9_NefOZNDA-FXpiDvNKDL2QA5yUyG6lsjmsmG4

 

 

“Hva er forskjellen på mRNA-vaksinen og de andre vaksinene vi kjenner til?
– De tradisjonelle vaksinene inneholder døde eller svekkede virus eller biter av virusets overflate; ingen av dem kan gi virussykdommen. Når disse sprøytes inn, tror immunsystemet at det er et ekte virusangrep og starter forsvaret, så man kan få litt feber og føle seg litt uvel. Men immunsystemet lagrer også informasjonen om viruset, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.
Han forklarer at mRNA-vaksinene er annerledes:
De inneholder en kopi av oppskriften, altså arvestoffet, på koronavirusets piggprotein, de piggene som dekker virusets overflate.
Denne kopien sprøytes inn i kroppen og tas opp i noen celler i armen. Her leses oppskriften, slik at det lages litt piggprotein.
– Da våkner immunsystemet og starter et motangrep mot piggproteinet som immunsystemet oppfatter som hele koronaviruset. Dermed blir man immun mot det ekte viruset. Deretter går mRNA-biten til grunne.”
Og tar man seg tid til å lese linkene over her så ser man jo at det Aavitsland beskriver her, det har ikke gått etter planen.

 

Relatert lesing: 
Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den: https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

Den gode, den onde og den hyklerske og feige babyboom generasjonen

Folk som har et godt fungerende imunforsvar og ei god helse vil mest sannsynlig overleve c 19 uten noe mèn, så hvorfor skal de da ta en eksperimentell vaksine der man overhodet ikke vet noe om langtidsvirkningene?
I en vettug verden så hadde man isolert dem som sto i faresonen for å dø av dette viruset og så kunne vi andre fått en naturlig flokkimunitet, men i stedet så har man gjort det motsatte, slik at folk flest har fått et nedsatt imunforsvar pga av tiltakene som vil gjøre dem enda mere utsatt.
Økonomien og arbeidsplasser ødelegges i en skala vi aldri har sett tidligere, og mange mange flere har dødd og lider av bivirkningene av nedsteningen enn selve viruset, for ikke å snakke om demokratiet som demonteres dag for dag.
De fleste av generasjon babyboomere (født mellom 1946-1964) er uten tvil den feigeste av de feigeste som har latt seg forføre av propaganda som ville gjort Goebbels grønn av misunnelse. Ikke fordi propagandaen er særlig sofistikert, men som fungerer så godt som den gjør fordi folk flest har null innsikt i den mennesklige psyke og hvordan den kan manipuleres. Og de som vet aller minst om dette er babyboomgenerasjonen.
Flertallet av dem ønsker til og med at barnebarna deres skal få disse livsfarlige eksperimentelle vaksinene. Om det skulle forkorte livet til ungene eller om de skulle bli alvorlig syke av disse såkalte vaksinene, det affiserer ikke besteforeldrene, så lenge de kan forlenge sine egne liv et minutt ekstra.
Hadde de hatt et snev av anstendighet så hadde de stått på barikadene og kjempet med nebb og klør for at disse såkalte vaksinene aldri skulle kommet i nærheten av barna, men fordi de er ekstremt egoistiske og reddere for å dø enn noen andre, så er de av den oppfatningen at deres egne liv er mye mere verdifulle enn barnas.
Bunnløs kunnskapsløshet anser de som klokskap, og når de ukritisk lirer av seg det de har sett på nyhetene som godt trenede papegøyer, så innbiller de seg at de er særdeles kloke. Skulle noen utfordre propagandaen som de med iver har sugd til seg, så tyr de til alle mulige krumspring og hersketeknikker for å forsvare hjernevasken de har blitt utsatt for. Og dette er helt naturlig når man vet at man har å gjøre med den generasjonen som fikk utlevert minst selvinnsikt og som tror at høy alder er synonymt med høy intelligens.  
Og mange av de mannlige individene i fra denne generasjonen er interessert i 2. verdenskrig og har fantasier om at de ville kjempet på de allierte sin side hvis de hadde vært gamle nok. Dette har de jo bevist i nærmere et og et halvt år at er vrangforestillinger av en særdeles alvorlig art når vi nå ser at disse hadde tatt i mot det tredje riket med åpne armer.
Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.” 
“Alle mennesker har noe de setter pris på og er redde for å miste. Deres tilfredshet bygger på at at de ikke finner farene for å miste det ubehagelig store.
Det er din oppgave å vekke deres angst på de punkter hvor den gir det beste grunnlag for din manipulasjon – og du må vekke den til en styrkegrad som er akkurat så stor at aksepten av din manipulasjon gjenoppretter tilfredsheten. Den gjenopprettede tilfredsheten skal forsegle motstanderen i en stabil tilstand etter ditt manipulasjonsinngrep.
Betingelsene for at du kan vekke angst hos motstanderen er de samme som betingelsene for manipulasjon forøvrig:
Du må ha en viss troverdighet og kompetanse i motstanderens øyne. Hvis du overvurderer den troverdighet og kompetanse du har, vil du ikke vekke angst hos motstanderen, men gjøre motstanders irritert eller gal i hodet over at du går rundt og maler fanden å veggen.
Motstanderen oppgir ikke uten videre opp sitt mentale forsvar mot de farer hun godt vet omgir henne. Med mindre hun har særlige grunner til annet, vil du også bli offer for dette forsvaret, dvs. hun vil oppfatte deg som en som er ute etter å skade henne, fordi du gjør henne engstelig. Da kan du like godt pakke sammen.
Den angst du maner frem skal være en hun også selv anser for å være virkelig. Og du skal mane den frem så indirekte som mulig. Idealet er at motstanderen blir engstelig over noe i det du sier, men uten å oppfatte at det var din hensikt å skape angst. Det gjøres vanligvis ved å pakke det som vekker angst inn i en hyldest til de verdier motstanderen besitter.”
Fra boken Manipulasjon og påvirkning av Klaus Kjøller http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8721029555
Skrevet av Øystein Husby, spesialist i allmennmedisin:
“Men hvorfor ikke bare vaksinere alle, også barn og unge, vil noen innvende? Av den enkle grunn at vaksineringen mot covid-19 fortsatt til en viss grad må regnes som et eksperiment. mRNA-vaksiner representerer en helt ny måte å vaksinere på. På grunn av hastegraden ved innføringen av disse vaksinene har vi ikke gjort forstudier slik vi vanligvis gjør. Vi har også fortsatt kort observasjonstid, så bivirkninger og komplikasjoner kan derfor fortsatt dukke opp.
Hos et barn, som sannsynlig vil tåle covid-19 godt, bør vi ha langt mindre toleranse for potensielle bivirkninger. Et annet poeng er at barn og unge med tiden skal føre menneskeslekten videre. Kan vi for eksempel være sikre på at mRNA-vaksinene ikke påvirker fertilitet? Vi er altså over i en helt ny fase av vaksineringen, med helt andre premisser. Hvorfor er det tilsynelatende så lite refleksjon og diskusjon rundt dette? Hvor er de kritiske røstene?” https://www.dagen.no/meninger/tid-for-sunn-kritisk-refleksjon/?fbclid=IwAR3rsKrVBmGK3EEI_TBQLR1yjd9Zbvbn6LfITpWpAB6reEAg1aROeia36dk

Har du fått 1 dose av c 19 vaksina så IKKE ta dose nr 2. Hvorfor får du svar på her

I denne 17 minutter lange videoen forklarer en mikrobilog på en særdeles enkel måte hva man risikerer med de nye mRNA-vaksinene og hvorfor man bør stoppe å ta dem, siden risikoen for skade vil øke for hver dose man tar. Undersøkelsene viser også at man blir imun c 19 når man har hatt det. Og det sinnsyke er jo at dette er noe de burde ha funnet ut før de nødgodkjente vaksinene
Her finner du lenkene til de fire fagfellevurderte undersøkelsene som professoren refererer til i videoen:
 
Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines. 16.juni 2021.
 
Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. 20.mai 2021. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
 
SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2. 8.juni 2021.
 
SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. 4.juni 2021.
“Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her: “Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
I Pfizers rapport om deres c 19 vaksine kan man lese at vaksinerte kan overføre deler av vaksinen til uvaksinerte ved hudkontakt, sex m.m. Se side 67 og side 132 her https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf?fbclid=IwAR2RNkb4bt4D1PTGCN9WltE5QRPAT8UjllI-FkdJBft__fI0wykiIRvf7cs

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.
I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:
FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381
FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/
Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical
“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/
Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/
De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020:
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.”
“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:
Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa
“Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable?” https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR1ugH_P4XPQ05E5Xos89JSVbMtS5ASVRfhRHoTI_rZ-PlPg5CbgiH5pmWE
“En annen som har engasjert seg i debatten om ivermectin, er legen Anders Bugge. Han etterlyser i et debattinnlegg i Aftenposten en større debatt om medisinen. Til daglig jobber Bugge som overlege med spesialisering i indremedisin og geriatri, som er behandling av eldre.
– Ingen har hevdet vi vet alt eller vet nok. Men ingen hevder heller at ivermectin er farlig, sier han.
Bugge viser til kompetansen til forskerne som anbefaler ivermectin. Medisinen ble oppdaget av den japanske professoren Satoshi Omura i 1975, som resulterte i nobelprisen i 2015. Flere av de andre er også svært anerkjente forskere.
– Skal man liksom si at en nobelprisvinner i medisin ikke har peiling? spør Bugge.
Han blir oppgitt over at anbefalingen om å bruke ivermectin blir avfeid på det han mener er sviktende grunnlag.
– Det som dreper folk i dag, er ikke skabb. Vi er midt i en pandemi. Mange blir syke og får langtidsproblemer, og vi taper enorme summer penger. Jeg synes det er et rart argument, sier han.
Bugge viser til at ivermectin er svært trygt, reseptfritt og tas ukentlig i mange land, blant annet i Sør-Amerika. Der er det ikke et stort problem med resistens mot skabb eller andre parasitter. Ivermectin har også blitt tatt i bruk mot covid-19 i en rekke land, blant andre Mexico, Peru, Sør-Afrika, Slovakia, Tsjekkia og India.
– Hvis ivermectin er så effektivt, hvorfor er det så stor motstand mot det?
– Leger er ikke en enhetlig gruppe. Noen er puritanere som ikke vil ta risiko. De ønsker å få alt servert i en kjempestor studie som løser alt. Så har du de som er mer proaktive og tør å prøve noe nytt.
Både Eivind Hustad Vinjevoll og Anders Bugge er opptatt av å understreke at de ikke er motstandere av koronavaksinene. De tror at ivermectin kan bli sett på som en konkurrent til vaksinene, og at dette står i veien for utstrakt bruk av medisinen. Ivermectin er et generisk legemiddel. Dette vil si at patentet er utløpt, slik at ingen legemiddelfirmaer har enerett på å selge ivermectin, og det kan lages kopier. Dermed finnes ikke samme muligheter for profitt som for nye medisiner eller vaksiner.
Vinjevoll er på sin side ikke nådig i kritikken av Legemiddelverket, som han mener lener seg i for stor grad på anbefalingene fra WHO. Vinjevoll og Frontline covid-19 ciritcal care alliance anbefalte å bruke steroider i behandlingen av covid-19 allerede i mars 2020, mot rådene fra WHO. WHO begynte imidlertid å anbefale steroider i behandlingen i september samme år. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.
Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
“For første gang har vitenskapen fått se hvor budbringeren (mRNA) i c 19 vaksinen har tatt veien i kroppen etter den har blitt inijisert. Man trodde først at den ville bli værende i skulderemuskelen, men det var feil, veldig feil.
Vaksine forskere har antatt at de ny mRNA c 19 vaksinene ville oppføre seg som tidligere vaksiner og at piggproteinet i vaksinene, som er årsaken til de fleste alvorlige bivirkningene, det vil holde seg stasjonært i skuldermuskelen. Men det gjør det altså ikke. I stedet så går det inn i blodstrømmen der det i flere dager etter vaksinasjonen sirkulerer i kroppen og samler seg i organer og vev, blant annet i milten, beinmargen, leveren, binyrene. Den største konsentrasjonen finner man i eggstokkene.
Det har i lang tid vært kjent at piggproteinet er et sykdomsfremkallende protein og at det kan forårsake skade hvis det sirkulerer i kroppen.
Labdyr som har fått injisert piggproteinet i blodet utviklet kardiovaskulære problemer, og proteinet krysset også blodhjernebarrieren og forårsake skade på hjernen deres. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
Et dyrestudie fra renomerte SALK Institute  som viser hvordan piggeproteinet skader celler på innsiden av åreveggene (epithelia) og kan forårsake vaskulær sykdom.  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.31890

Et annet dyrestudie viser hvordan piggproteinet krysser blod-hjernebarrieren på mus. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8

 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-34171-7?fbclid=IwAR3mkEzmuJzfKogSmHMj76W2NpKXigtP-SyQGQwFdJsMTJ1lCB3XbtJ6lw0

 

Et fersk studie fra Oxford bekrefter at piggeproteinet produseres og distribueres i kroppen som følge av vaksinen. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075?fbclid=IwAR2zu98eP2BwtuNCt_kOwk1iftIaVuJjqSu8JK_kpvCzP_JUBNktcjCA0Xo

 

Her er en studie som forteller at cytokin storm er høyst relevant med mRNA-vaksiner. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/

 

“Sist helg fortalte Aftenposten historien om Marhú Salas og Cathrin Svanevik Frøyen som opplevde uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha tatt Moderna- og Pfizer-vaksinene. Etter at Aftenposten omtalte fenomenet har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner. Flere krever økt oppmerksomhet om kvinnehelseforskning og ønsker svar på hvorvidt uvanlig menstruasjon er en bivirkning av koronavaksinene.” https://www.aftenposten.no/norge/i/x31Vep/kvinner-over-hele-verden-melder-om-mens-endringer-etter-koronavaksine?fbclid=IwAR0bmO8a32uhq3rcz8fQ9CWA5e4v61S7jW6_t2i_kzxB4rU2-Va9xaNTNlw

 

 

Ut i fra dette som de danske vaksineforskerne Benn og Aaby sier om det danske FHI sine regler når det gjelder vaksinasjon av barn, så er kriteriene for å begynne å vaksinere 12 åringer overhodet ikke til stedet, like forbasket så promoterer Dagbladet vaksinering av barn https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/weM44M/nyt-sommeren-unger-til-hoesten-kan-det-bli-sproeyte?fbclid=IwAR2Y2XcV8mazDsMX1sCPIDD9acljOOY-KZrEvjXXmC1ypgtixYHE8zF0Re4

 

 

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19. I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.

 

Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside. Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper. Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”.

 

Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”. Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier: COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.

 

Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.

 

Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.

 

Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.

 

Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?

 

Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hshttps://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs

 

“Vi har naturlig immunitet og billige behandlinger for COVID-19. Dette er et faktum. Fakta er at ingen trenger eksperimentell behandling som vil gjøre ham eller henne sjuk. Folk som fremmer COVID-19-vaksiner gjør det for penger og makt. Ei dansk forskergruppe ledet av Stine SF Nielsen fra avdeling for smittsomme sjukdommer ved Aarhus Universitet har publisert resultatene av et viktig forskningsprosjekt på immunitetsutvikling overfor SARS-CoV-2, eller koronaviruset.
Studien er publisert av The Lancet, og den var støttet av det danske undervisnings- og forskningsdepartementet og det danske innovasjonsfondet. Forskerne så etter antistoffer hos 203 personer som testet positivt. 202 av dem hadde utviklet antistoffer.
De grupperte dem i (a) asymptomatiske, (b) milde symptomer og (c) alvorlige Covid. Så de første gruppene representerte i hovedsak helt sunne mennesker, men som testet positivt eller hadde en rennende nese (veldig milde symptomer, som de beskriver som «ingen begrensninger i daglige aktiviteter»).
Den andre gruppen var mennesker som faktisk hadde forkjølelse («begrensninger i daglige aktiviteter»). Og den tredje gruppen var innlagte pasienter. Det bemerkelsesverdige er at alle pasienter, uansett om de hadde vært veldig sjuke eller bare testet positive, hadde en robust antistoffrespons. Og ikke bare kunne det påvises at antistoffene var til stede, men de danske forskerne demonstrerte at antistoffene var veldig effektive og faktisk hadde nøytraliserende kapasitet. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036#!

 

 

“Seasonal colds are by all accounts no fun, but new research suggests the colds you’ve had in the past may provide some protection from COVID-19. The study, authored by infectious disease experts at the University of Rochester Medical Center, also suggests that immunity to COVID-19 is likely to last a long time – maybe even a lifetime.

The study, published in mBio, is the first to show that the COVID-19-causing virus, SARS-CoV-2, induces memory B cells, long-lived immune cells that detect pathogens, create antibodies to destroy them and remember them for the future. The next time that pathogen tries to enter the body, those memory B cells can hop into action even faster to clear the infection before it starts.

Because memory B cells can survive for decades, they could protect COVID-19 survivors from subsequent infections for a long time, but further research will have to bear that out.

The study is also the first to report cross-reactivity of memory B cells – meaning B cells that once attacked cold-causing coronaviruses appeared to also recognize SARS-CoV-2. Study authors believe this could mean that anyone who has been infected by a common coronavirus – which is nearly everyone –  may have some degree of pre-existing immunity to COVID-19.”
https://www.urmc.rochester.edu/news/story/can-the-common-cold-help-protect-you-from-covid-19?fbclid=IwAR3S_eJifgOsm5wAKyTfo9_NefOZNDA-FXpiDvNKDL2QA5yUyG6lsjmsmG4

 

 

“Hva er forskjellen på mRNA-vaksinen og de andre vaksinene vi kjenner til?
– De tradisjonelle vaksinene inneholder døde eller svekkede virus eller biter av virusets overflate; ingen av dem kan gi virussykdommen. Når disse sprøytes inn, tror immunsystemet at det er et ekte virusangrep og starter forsvaret, så man kan få litt feber og føle seg litt uvel. Men immunsystemet lagrer også informasjonen om viruset, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.
Han forklarer at mRNA-vaksinene er annerledes:
De inneholder en kopi av oppskriften, altså arvestoffet, på koronavirusets piggprotein, de piggene som dekker virusets overflate.
Denne kopien sprøytes inn i kroppen og tas opp i noen celler i armen. Her leses oppskriften, slik at det lages litt piggprotein.
– Da våkner immunsystemet og starter et motangrep mot piggproteinet som immunsystemet oppfatter som hele koronaviruset. Dermed blir man immun mot det ekte viruset. Deretter går mRNA-biten til grunne.”
Og tar man seg tid til å lese linkene over her så ser man jo at det Aavitsland beskriver her, det har ikke gått etter planen.

 

Relatert lesing: 
Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den: https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

Er flertallet av politikere narsissister og psykopater?

Svært mange tror ikke at politikerne er i stand til å begå bevisste ondskapsfulle handlinger mot egen befolkning fordi folk flest selv ikke er i stand til å gjøre noe slikt, og det er for å si det mildt en livsfarlig antakelse, og det vitner om en farlig kunnskap og historieløshet.
Mange av dem som sitter i maktposisjoner mangler samvittighet, men er dyktige til å late som om de er både empatiske og forståelsesfulle, jeg snakker da om narsissister og psykopater som er mestere i å føre folk bak lyset.
Pressen har stemplet Donald Trump som en narsissist, noe som er godt mulig at han er, men den samme pressen er overhodet ikke interessert i å stille spørsmål om maktmennesker her hjemme har slike personlighetsforstyrrelser. Journalist yrket hører også til den kategorien der slike individer trives og trekkes mot, og de samarbeider for tiden svært godt med makta. Det kan nesten se ut som om disse to maktkonstellasjonene beskytter hverandre siden de kun stempler ett individ som narsissist, mens alle andre får være i fred.
Det er på høy tid å rette søkelyset mot dem som bruker vår empati mot oss, som bruker propaganda og hersketeknikker for å dekke over sine egne synder og medmenneskelige mangler og som fremstiller seg som altruistiske enda de er det stikk motsatte.
Hver gang det er valg så legger politikerne fra høyre og venstre siden ut “produkter” for salg som “kjøpes på nytt” om igjen og om igjen av forbrukerne (velgerne) istedet for at de forlanger bedre “produkter” og systemer som gagner dem.
Hvis noen hadde forsøkt å selge oss varer som var like ubrukelige og skadelige som våre “kjære” folkevalgte og partiene deres selger og som koster samfunnet enorme summer, så ville både produsent og leverandør gått konkurs, fått enorme bøter og blitt fengslet for lang lang tid. Mens politikerne de belønnes for sine forbrytelser og vandalisme.
Og ved neste valg så vil vi nok en gang krangle om hvilket “produkt” vi burde velge i fra nederste hylle inne i søplecontaineren, der markedsførerne har fått oss til å tro at vi velger fra øverste hylle i et flunkende nytt supermarked, da selgerne vet akkurat hvordan de presenterer et produkt, og de vet også at vi alle er plaget av korttidshukommelse og at vi tror at det å gjenta det samme om og om igjen det vil gi helt andre resultater enn det har gjort tidligere.
I korte trekk så snakker vi i bunn og grunn om svindyre defekte og farlige varer uten garanti, som tvinges på oss om vi vil ha dem eller ikke.
Selvkritikk og selvinnsikt vet ingen av de politiske fløyene hva er for noe. All den ubotelige skaden de selv har forårsaket lukker de øynene for og fokuserer kun på den andre siden sine feil og mangler.
Aldri har det vel vært tydeligere at flertallet av våre “kjære” folkevalgte er lystløgnere som kun er ute etter å mele egen kake.
Tidligere så var parasittene flinkere til å lure oss, men i dag så skjer det omtrent helt åpenlyst, enda så bryr vi oss ikke. Hvorfor er det slik ? Degenerer vi, blir vi dummere og dummere, mens politikerne blir smartere og smartere ?
Og mange av oss, ja kansje de fleste tror at fordi vi kan stemme hvert fjerde år så har vi et demokrati der din og min stemme har noen betydning. Slik er det jo ikke, for skal det partiet man stemmer på ha noe å si og kunne innfri sine valgløfter må det minst ha mer enn femti prosent av stemmene for å kunne realisere dem. Noe som er helt urealistisk og derfor blir det hestehandel mellom partiene. Hadde partiene hatt rent mel i posen så hadde fortalt oss dette ved vært valg, selv om det egentlig er selvinnlysende.
Skulle folket heve røsten og mange si nei, så bryr ikke våre “kjære” folkevalgte seg om det heller, men kjører det løpet der de kan mele sin egen kake uten en tanke over fremtidige konsekvenser for samfunnet ellers.
Og tror du at politikerne tjener folket ? Se på hva de sier og ikke hva de gjør. De tjener de store korporasjonene og pleier forholdene til dem som kan berike dem enda mer når de slutter som politikere. De gir dem skattelette for at de skal skape flere arbeidplasser, men de krever ikke at de som får disse skattelettene skal dokumentere at de har skapt flere arbeidsplasser utifra skattelettene de har fått. Hvis du eller jeg hadde sagt at vi skulle skape arbeidsplasser hvis vi fikk skattelette uten å dokumentere at vi skapte arbeidsplasser, hvordan tror du det ville gått ?
Man behøver ikke være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå hvordan det ville gå.
Stortinget er ikke lenger bebodd av mennesker som ønsker samfunnets beste, det er bebodd av løpegutter som tjener den globale mafiaen.
Her er en særdeles god beskrivelse av dem som trekkes mot politikken:
“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.
Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.
De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.
Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.
Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.
På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.
Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.
Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.”
https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse

politikerne har i samarbeid med vaksineindustrien og pressa ødelagt det naturlig imunforsvaret til mange barn

Photo of nine month baby crying, isolated

 

“Når vi unnlater å trene immunforsvaret vårt riktig kan det ha alvorlige konsekvenser. Når laboratoriemus oppvokst i nesten sterile forhold ble plassert sammen i samme bur med kjæledyrmus oppdratt under standardforhold, bukket noen av laboratoriemusene under for patogener som kjæledyrmusene var i stand til å bekjempe.

Ytterligere studier av mikrobiomet – bakteriene som normalt bor i tarmene og andre steder – har vist at mus oppdratt under bakteriefrie forhold eller i nærvær av antibiotika hadde redusert og endret immunrespons mot mange typer patogener. Disse studiene antyder at for å opprette et sunt immunsystem, jo mer mangfoldig og hyppig møter med antigener, jo bedre.

Hysteriske politikere har nå i snart halvannet år fratatt millioner av barn denne naturlige eksponeringa for smittestoffer og dermed drevet hasardspill med immunsystemet deres. Som dr. Farber forklarer, kan dette få skjebnesvangre følger for dem mange tiår inn i framtida, og barna på New Zealand har begynt å merke konsekvensene. Våre herskere begår massive forbrytelser mot barn gjennom å ødelegge immunsystemet deres, og det for et virus som knapt noen barn blir sjuke eller dør av.”

Les videre her https://steigan.no/2021/07/new-zealand-barn-blir-sjuke-i-stort-antall-pa-grunn-av-covid-immunitetsgjeld/?fbclid=IwAR31mQVh0eTeRvtJB8jNppSzJJlUilEaZqbjtshT3GJTz7A8-sJtKOff3vA

 

Relatert lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/relevante-c-19-dokumentasjon-som-ikke-kan-kategoriseres-som-konspirasjonsteorier.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

Spanske forskere påstår at 99, 99% av Pfizer vaksina består av Graphene oxide som er giftig for menneskekroppen

 

Forskere i Spania påstår nå at de har funnet graphene oxide nanopartikler i Pfizer vaksinen.  Graphene oxide er et nanoteknologisk materiale som er magnetisk og er oppløslig i vann. Så mye som 99,99% av vaksinen inneholder dette stoffet.

Den spanske forskeren Ricardo Delgado Martin mistenker at mRNA inneholdet i vaksinen sprer graphene oxide i kroppen. Graphene oxid er giftig. Og i så måte så er jo dette dokumentet interessant.

Dr Jane Rudy som har arbeidet innenfor legemiddelindustrien, sier i et intervju at forskerne i fra Spania har fått tak i 100 vaksine ampuller som sammenlagt gir 600 vaksinedoser. Hun sier at testen befinner seg på et tidlig stadium og at prøvesvarene er preliminære. Forskerne har brukt elektronmikroskop og andre metoder ved det spanske univeristetet i Almeria.

Det blir også påstått at 5G er en medvirkende årsak til c 19. 5G har jo blitt avvist tidligere, men her kobles det til en annen sammenheng, nemlig graphene oxide.

Faktasjekkerne som er like objektive som vaksineprodusentene som reklamerer for egne produkter (sarkasme for dem som ikke forstår det), påstår selvfølgelig at dette er oppspinn og konspirasjonsteorier, noe de gjør med absolutt all negativ infomasjon om c 19 vaksinene, så ikke noe nytt i fra den fronten.

 

Relatert lesing:

Graphene oxide – nanomaterialer er giftige

 

https://www.graphene-info.com/graphenea-joins-fight-against-covid-19

 

https://nanografi.com/carbon-nanotubes/

 

https://graphene-flagship.eu/collaboration/our-partners/

 

https://braininitiative.nih.gov/funded-awards/brainstorm-project-collaborative-approach-facilitating-neuroethics-bioengineered-brain

 

https://magneticsmag.com/magnetism-plays-key-roles-in-darpa-research-to-develop-brain-machine-interface-without-surgery

 

Graphene nano particles have been found in facemasks ,and swabs too

 

Vaccines Deliver Nanoparticles for Mind Control

 

https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-015-0143-z

 

https://www.businesswire.com/news/home/20191120005616/en/Carbon-Nanotube-Technology-Exceeds-100GHz-for-First-Time-in-RF-Applications

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/sc/c1sc00726b#!divAbstract

 

Relevant c 19 dokumentasjon som ikke kan kategoriseres som konspirasjonsteorier

 

Sci fi teknologi som i dag er en realitet

 

Når faktasjekkerne må ty til herskteknikker

 

 

 

 

 

 

Preben Aavitsland fra FHI sier: vaksine kan være verre for barn enn coronasykdom

Kristiansand 20200317.
Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

 

– Vaksinasjon kan gjøre at man beskytter andre grupper mot corona, men det er jo en ganske så ufarlig sykdom for barn. Alvorlig sykdom hos barn er veldig sjelden, påpeker Aavitsland og fortsetter:

– Ulempene er at disse vaksinene får man litt reaksjon av, og man blir gjerne litt småsyk en dag eller to. Denne vaksinereaksjonen som er vanlig, kan være verre enn coronasykdom for barn.”
https://direkte.vg.no/coronaviruset/news/fhi-om-vaksine-til-barn-vaksine-kan-vaere-verre-for-barn-enn-coronasykdom.EJIYnFXwn?fbclid=IwAR21GnlJoQ2S1Sh7Afg1dKCK2FF-hKDmsrGcZ4nA_HIEk_tOT8ehFIRn2Xk

 

Relatert lesing: 

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

https://olehartattordet.blogg.no/relevante-c-19-dokumentasjon-som-ikke-kan-kategoriseres-som-konspirasjonsteorier.html

I nytt lovforslag vil regjeringen stemple deg som psykisk syk hvis du ikke lar dem vaksinere barna dine

 

Skrevet av gjesteblogger NN:

 

Den nye Tvangsloven på Høring er gjennomgang av regelverket for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. 

Smittevernloven skulle vare i en begrenset periode i en akutt pandemi krise. I stedet har den tatt helt over og Regjeringen og Helsemyndighetene styrer mesteparten i samfunnet. Normale politiske og demokratiske prosesser er satt til side, fordi Smittevernloven står over Rettsstaten og dermed også Grunnloven.

Hvis Tvangsreglene i Smittevernloven taes inn i den ny Tvangsloven, så vil disse stå over Rettsstaten, som skal ta vare på rettsikkerheten til folk.

Tvangsloven for helse- og omsorgssektoren er ikke ment å skulle brukes på friske barn og voksne, som har ansvaret for sitt eget liv og følger alminnelige lover og regler i samfunnet. Men det kan den brukes til nå, hvis ikke Tvangsreglene i Smittevernloven taes ut av den nye Tvangsloven. Hvis den ikke taes ut så kan Tvangsloven brukes til tvangsvaksinering eller obligatorisk vaksinering. Og det med en vaksine med alvorlige bivirkninger som ikke er ferdig testet før 2023.

Når andre land overkjører normale og friske menneskers rett til å bestemme over sitt eget liv, så kaller vi det for diktatur.

Den nye Tvangsloven viser riktignok til Menneskerettighetene, men de kan bli satt til side, den dagen noen står der med «tvangs-vaksinen», fordi Tvangsreglene i Smittevernloven står over Rettstaten/Grunnloven. Teksten er formulert så uklar/rund at loven dessverre lett kan brukes på denne måten. Smittevernloven må ut Tvangsloven, den har ingenting der å gjøre. Den ble laget for noe helt annet.

Smittevernloven har også gjort at Regjeringen og Helsemyndighetene har kunnet være «enerådende». Gode, konstruktive og fleksible løsninger forkastes. Balansen mellom strenge tiltak i den ene enden og de store kostnadene i menneskelig lidelse, mer overgrep, manglende behandling/sykdom, død/selvmord og store økonomiske problemer i den andre enden virker fraværende. Andre behandlingsmetoder og rimeligere medisiner som brukes med godt resultat i utlandet mot corona feies av bordet.

Det er helt uforståelig at ting som kan hjelpe, og konstruktive og fleksible løsninger avvises. På sjøen heter det «alle mann på dekk», når krisen oppstår, og man bruker alle gode løsninger for at skipet ikke skal synke. Men det har ikke Regjeringen og Helsemyndighetene gjort. Det har vært et ensidig fokus på nedstenging, munnbind, vaksinepass og vaksine.

Og ingen av oss, absolutt ingen av oss vet om langtidsbivirkningene. Fordi det tar måneder og opp til 2 år før de kommer. Pfizer har selv bekreftet at dyreforsøkene ble avsluttet på tross av at flere dyr døde, fordi det var ikke tid til mere testing. Vaksinen måtte ut på markedet i hui og hast. Og så står regjeringen i beste sendetid på NRK og sier at vaksinen er «trygg»? Det kan de ikke si, fordi det finnes ikke nok vitenskapelig dokumentert grunnlag for å si dette.

 

Høringsforslaget i November blir befolkningens desidert største utfordring noen gang, selv om vi inkluderer andre verdenskrig. Dette er det mest skremmende jeg har lest siden denne galskapen startet. De skal nå ha en høring om å kunne stemple de som motsetter seg vaksinene for “mentalt forstyrret/farlige for seg selv og andre”, tvangsmedisinere folk, tvangsinnlegge folk, og eventuelt frata folk omsorgen for barna deres.

Dette er helt i tråd med et sinnsykt regime som har bestemt seg for å innføre noe, koste hva det koste vil. Uavhengig av intensjonene rundt dette høringsforslaget så MÅ dette stanses, NÅ. Dette gikk brått fra å være “usikkert” om hva de ville, til å være 100% åpenlyst. Dette MÅ frem i media, ut til folket, og vi må nå mobilisere på blodig alvor, for dette er ren galskap.

Fra høringsnotatet: https://www.regjeringen.no/contentassets/0ea7eeab31a4475cb0ac7e63b72e7784/horingsnotat-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget.pdf

1.1.1 Forslag departementet vil følge opp.

Bestemmelsene om bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten samles i en felles lov (se punkt 6.2)

Et mer diagnosenøytralt regelverk (se punkt 6.3) 

Manglende beslutningskompetanse som gjennomgående vilkår for tvangsbruk (se punkt 6.4) 

Fare for vesentlig helseskade og sterkt behov for behandling eller tiltak som vilkår for innleggelse, tilbakeholdelse og behandlings- og omsorgstiltak (se punkt 6.4)

Særregler om tvangsbruk mot personer over 16 år med alvorlig sinnslidelse som utgjør en nærliggende fare for andre (se punkt 6.5)

Ny inntaksmodell til rusinstitusjoner; tvangsinnleggelse vedtas av helsetjenesten (se punkt 6.7) 

Definisjon av tvang; som hovedregel overvinnelse av motstand. Myndighet til å avgjøre bruk av tvang overfor barn overføres fra foreldrene til helsetjenesten (se punkt 6.8)

Uttømmende lovregulering av nødssituasjoner (se punkt 6.9) Hvem definerer hva som utgjør “en fare for andres helse”?

Og i punk 5.2 står følgende: “I tillegg gjelder tvangsreglene i smittevernloven, hjelpeplikten i helsepersonelloven § 7 og pasient – og brukerrettighetslovens generelle regler om blant annet samtykke til helsehjelp og rett til medvirkning og informasjon. Hvert av de fire regelsettene har egne bestemmelser om formål, virkeområde, vilkår for bruk av tvangstiltak, saksbehandling, gjennomføring, klage og tilsyn.”

Er de som motsetter seg vaksineringen “en fare for andres helse”? Myndighetene mener det åpenlyst pr i dag. Dette kan bety absolutt ingen verdens ting, dersom kriteriene er at myndighetene vil oss bare vel, og intensjonene er plettfrie. Ingenting de har gjort hittil, og ingen datagrunnlag fremlagt har pekt i retning av at vaksinene er “100%trygge” slik de påstår.

Hvis man anser myndighetene for i beste fall å være udugelige og at de handler på bakgrunn av frykt og ikke rasjonell tankegang, så er dette lovforslaget potensielt farlig nok. Anser man vaksinene som potensielt farlige for folkehelsen i det lange løp er dette lovforslaget et potensielt folkemord.

Uavhengig av hva man tillegger myndighetene av intensjoner så gir dette lovforslaget en potensiell utvidet makt til de som ønsker å vaksinere hele befolkningen, med hjemmel i loven under en “nødsituasjon” de selv har vedtatt. Dette er galskap.

Selvfølgelig, ingenting er så klart og tydelig at det står “hvis du ikke tar vaksinen så tvangsinnlegges du og mister omsorg for barna dine”, men de skal nå ha høring om muligheten for å utvikle en lov om ytterligere maktbruk for “mennesker som er en risiko og utgjør en skade mot seg selv og andre”.

Nøyaktig HVA betyr “en som utgjør en risiko for skade mot seg selv og andre”? Hvem bestemmer den definisjonen? I tråd med resten av det de har innført av “lovreguleringer” de siste årene er det ingen grunn til å tro dette er isolert og ikke vil gjelde nettopp smittevernloven, som de også nevner her.

Det er så vagt beskrevet at det jeg ser kan brukes til hva som helst. Premissene for hva “psykisk syk innenfor smittevernsloven” defineres som er jo ikke tilstede i det hele tatt. Man kan ikke ha en høring om noe man ikke vet premissene for. Hvor er definisjonene?

 

Relatert lesing: https://olehartattordet.blogg.no/relevante-c-19-dokumentasjon-som-ikke-kan-kategoriseres-som-konspirasjonsteorier.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

 

 

 

En film som er en særdeles god analogi til vaksine promoteringen

 

 

Er du sikker på at vaksinene som nå deles ut i hytt og pine er en lur ting og ta?

Kan innholdet være noe helt annet enn innpakningen?

Denne filmen er en fantastisk god analogi som viser kampen om våre sjeler i dag.

Invitation to hell fra 1984 med blant annet Robert Urich, regissert av Wes Craven, skaperen av A nightmare on Elmstreet, kan sees i sin helhet her https://www.youtube.com/watch?v=LNfvLtfjfhY

 

RELATERT LESING:

https://olehartattordet.blogg.no/relevante-c-19-dokumentasjon-som-ikke-kan-kategoriseres-som-konspirasjonsteorier.html