Rikfolkets arroganse har sitt motstykke i sliternes ydmykhet

 

“Mens millionærene og milliardærene her i Norge syter og klager, biter en utbrent hjelpepleier med 290 000 kroner i årslønn tennene sammen og går på jobb.

 

Sykenærvær – at folk går på jobb selv om de er syke – er utbredt, viser studier. Aller mest blant ansatte innen pleie, omsorg og undervisning. Disse oppofrende menneskene setter andre foran seg selv. De har elendig lønn, men karer seg på jobb – fordi de føler de må.

 

Rikfolkets arroganse har sitt motstykke i sliternes ydmykhet

 

Aller mest ydmyke er kvinnene. Blant hjelpepleiere, assistenter, renholdere, sykepliere, bibliotekarer og lærere finnes de underbetalte kvinnene som hver dag går på jobb og skaper det norske velferdssamfunnet vi visstnok er så stolte av. Disse kvinnene har i 30 år holdt ut vedvarende hets fra rikfolkets Høyre og NHO, som henger ut yrkes gruppene i offentlig sektor som ineffektive pengesluk og “sytere”.

 

På Aker brygge flyter champagnen som aldri før.

 

Det er noe rart med dette landet. De som kunne trenge litt ydmykhet, blir bare mer arrogante.

 

De som burde kreve sin rett, går ydmykt på jobb og holder kjeft. De misfornøyde millionærers og miliardærers hylekor runger over et arbeidsliv der stille, stille èn etter èn, overbelastede, underbetalte, utslitte kvinner resignerer og går over til en mager uførepensjon.

 

Mens noen kun har tanke for seg selv, mister andre helsen fordi de kun har tanke for andre.”


Fra boken Mannen uten egenskaper og andre problemer i norsk politikk av Magnus E Marsdal, 1. opplag, utgitt av Manifest forlag 2008

Nyter FRP å sparke de som ligger nede, og hvis det er tilfelle, har vi ikke da med sosiopater å gjøre ?

Tenk hvis vi hadde hatt et direktedemokrati slik de har i Sveits, da kunne vi unngått at individer som har null reell kompetanse til å ta noen avgjørelser i det store og det hele fikk noe makt og innflytelse. Makt de kun har fått fordi de er durkdrevne til å ljuge og fordi at store deler av befolkningen er naive. Og nei det er ikke bare FRP som er slik, men alle partier bare så det er sagt, men akkurat denne gangen er det FRP som stikker nesa si frem og viser sitt sanne jeg. 

På 70-tallet raste Frp over enslige mødre og nordlendinger som kom til å rasere det norske velferdssystemet. (De var like sinte den gangen som nå. For dere har vel lagt merke til hvor sinte de alltid er i Frp? Bortsett da fra nåværende justisminister som skjuler raseriet sitt bak en tom zombie-maske.)

 

Problemet for Frp den gangen, var at de kom ingen vei, de fikk ikke særlig mange velgere med seg på å bruke egne borgere som hakkekyllinger. Men så fikk de en gavepakke, nemlig innvandring og asylsøkere. Da kunne de begynne å spille på fremmedfrykt og rasisme, som det dessverre er endel av i de nordiske samfunn, Norge inkludert. Det ga dem litt vind i seilene…… Nå virker det til at de får fullt utløp for sitt mangeårige raseri. En slags “hevnen er søt” opplegg.

 

De har vært med på å rasere inntekter til de svakeste i samfunnet, de på laveste ytelser. Dette går hardt ut over nettopp enslige mødre, og spesielt de som i tillegg er uføre. De har vært med på å bestemme at Finnmark og Troms skal miste sine skattefordeler, noe som er viktig der nord om ikke fraflyttingen skal bli total. (Men da kan de jo igjen skylde på nordlendingers rasering av velferdsgoder, ved f.eks. høy arbeidsledighet. Det kan igjen medføre enda lavere ytelser for de svakeste, som dessverre ikke har noen sterk organisasjon i ryggen, som mange i arbeidslivet har, når urettferdigheter oppstår.

 

De vil også frata disse organisasjonene rettigheter, som norske arbeidere har jobbet hardt i mange år for å oppnå.) Og vips, nå har de klart å “ta rotta på” enslige mødre, nordlendinger og de forsøker seg på diverse fagforeninger. Nå gjenstår det kun å få deportert flest mulig utlendinger for Frp. Regjeringen, med statsminister og justisminister forsøker nå å skyve skylden for denne massive deportasjonen av barnefamilier nedover i systemet og skylder på politiet. Men det har jo nå kommet frem at justisministeren har hatt full tilgang og oversikt over disse deportasjonene hele tiden.

 

Og skrekk og gru, leste for et par dager siden at Carl I. Hagen kunne tenke seg å gå inn i rikspolitikken igjen….. VÅKNE NÅ OPP alle gode kvinner og menn her i landet. Prøv å dykke litt dypere i denne materien som kalles Frp. Prøv å se litt lengre enn tabloide overskrifter når det gjelder valgløfter. Dere vil ikke få billigere bensin, dere vil ikke bli kvitt bomstasjoner, dere vil ikke ha et oppegående velferdssystem om dere en dag får behov for det, enten ved sykdom, arbeidsledighet, eller andre årsaker til varige eller kortvarige avbrekk i yrkeslivet, og alle dere som ønsker et Norge kun for etnisk norske, tro dere meg, det vil heller ikke skje.

 

 

Skrevet av Inger Schriwer 05.12-2014