Hvem skrev under Pfizer kontrakten på Island der myndighetene var fullt klar over at vaksineringen er et ledd i et stort eksperiment

Vaccination stock. Stock picture of syringes and drug vials, as the UK government continues to ramp up the vaccination programme against Covid-19. Picture date: Friday January 15, 2021. Photo credit should read: Matt Crossick/Empics URN:57549961

 

 

Hvem har undertegnet avtalen med Pfizer her i Norge og hvorfor ligger ikke den 200 siders lange kontrakten ute til offentlighet slik at alle kan lese den? Og islandske myndigheter innrømmer også at vaksineringen er et ledd i et stort eksperiment.

 

“Siden dette var et eksperiment for islendinger, måtte tillatelse innhentes fra Datatilsynet og Vitenskapsetisk komité.

Þórólfur sa om dette: “Vi ville oppfylle alle betingelsene og alle kravene før det startet.”
 
Situasjonen er derfor trolig at nasjonens tre toppansatte når det gjelder sykdomsbekjempelse ikke var involvert i avtaleinngåelsen og minst to av dem sier de ikke aner hva som står i avtalene og det er ikke opplyst at de har forsøkt å studere innholdet deres. Denne posisjonen kan ikke anses som akseptabel for den islandske nasjonen.
 
I et intervju på Útvarpi Saga sa stortingsrepresentant Inga Sæland om hemmelighold av avtalene «vi [parlamentsmedlemmer] fikk se dette på et myggbilde i en hemmelig celle, det var ikke oversatt til islandsk, vi fikk ikke ta bilder av det eller fotokopi» sier Inga og viser til at avtalen er på over to hundre sider som ikke er lett å navigere i på kort tid.
 
Derfor er det naturlig å spørre hvem som signerte på vegne av Island med legemiddelgigantene og hvem som bevarer avtalene som parlamentsmedlemmer fikk se i form av en mygg?
 
Offentligheten har rett til å få vite innholdet i avtalene, hvilken statlig etat som var ansvarlig for å inngå avtalen, hvilke ansatte som var involvert i den og om og hvilke eksterne eksperter som bistod.”
Nytt intervju med Geert Vanden Bossch, en av verdens ledende virologi – og vaksineeksperter.:
“Bossch sier at Omicron – varianten faktisk er en unik mulighet til å oppnå en naturlig flokkimmunitet som fullstendig kan utrydde dette viruset. Hvis vi derimot skal vaksinere mot Omicron så vil det få alvorlige konsekvenser for menneskeheten, vi må gripe denne unike muligheten nå, den kommer ikke igjen. Omicron gir svært sterk immunitet og resulterer i mindre sykdommer. 
Budskapet er dette, sier eksperten: “La folket være i fred, ikke vaksiner mot Omicron i det hele tatt og la viruset spre seg i hele samfunnet, dette er den eneste måten å bli kvitt det på og er en unik mulighet,  sier Bossch .

Han sier også at dersom vi skal vaksinere oss mot Omicron , vil det forvirre immunforsvaret slik at vi ender opp med et virus som immunforsvaret ikke kan kontrollere. Det er faktisk en oppskrift på et dødelig virus og vi vil da se på et enormt antall dødsfall og alvorlige sykdommer.”
https://frettin.is/2022/01/27/alls-ekki-bolusetja-gegn-omicron-byr-til-ovidradanlega-og-banvaenu-veiru/

 

Relatert lesing: 

https://olehartattordet.blogg.no/godkjenninga-av-pfizer-vaksina-er-rein-svindel-og-korrupsjon.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/fda-domt-til-a-frigi-covid-19-vaksinedokumenter.html

appell

 

 

Myndighetene og pressa agerer som salgsrepresentanter for vaksineindustrien. De videreformidler Pfizer sin reklame som om det er objektiv sannhet. Hvilke andre produsenter får nyte et slikt privilegium? Ingen så vidt jeg vet. Og stiller man spørsmål om den ukritiske promoteringa av pfizer vaksina så blir man stemplet som konspirasjonsteoretiker. Dvs at når man faktisk gjør den jobben pressa burde gjort så blir man latterliggjort.

Astra Zeneca, Moderna, og Johnson og Johnson vaksinene ble raskt trukket tilbake som resultat av flere alvorlige bivirkninger og dødsfall. Bivirkningene og dødsfallene koblet til Pfizer vaksina er mye mye høyere enn alle bivirkninger og dødsfall som tidligere er registrert i fra alle medikamenter siden den registreringen startet, likevel så anbefales Pfizer vaksina til store og små, enda den hverken hindrer smitte eller sykdom. Hvordan er det mulig, hvorfor blir ikke det medikamentet som har skadet flest mennesker noensinne fjernet fra markedet?

Og hvem er det som har tjent på den såkalte dugnaden der vi blir oppfordret til å ta en for laget? De eneste som har profitert på restriksjonene og nedstigninga er legemiddelindustrien, de rikeste av de rikeste, og myndighetene som har tilegnet seg mere makt, og som klart og tydelig viser sin forakt for frihet og demokrati, samtidig som de med viten og vilje skaper splid hos befolkningen.

 

Vi blir fortalt at 38 innlagte uvaksinerte covid pasienter, der det ikke sies noe om alder eller underliggende sykdommer, at de er årsaken til at helsevesenet vil bryte sammen. Men det er en blank løgn som myndighetene bruker for å slippe å ta ansvar for den prekære situasjonen helsevesenet er i og har vært i i lang tid, der de har med seg pressa som støtter opp om løgnene deres. I årevis har politikerne nedbemannet sykehusene, nedlagt intensivplasser og bevilget mindre penger til dem. Og dette har ikke endret seg under pandemien, noe som jo er veldig merkelig med tanke på situasjonen vi er oppe i. Blant annet så risikerer nå de to sykehusene Diakonhjemmet og Lovisenberg å gå konkurs pga pandemien. Hvordan i all verden kan det være de uvaksinerte sin skyld?

 

Regjeringa har også bestemt seg for å kjøpe inn upålitelige hurtigtester for fem milliarder kroner. For disse pengene kunne man ha bygget flere nye sykehus eller fikset opp i alle de nåværende problemene sykehusene sliter med. Med en slik prioritering så forteller jo regjeringa at de ikke er interessert i å ordne opp i problemene, men at de til og med vil betale fem milliarder for å opprettholde dem.

Men det er ikke det eneste pengesløseriet regjeringa er i gang med. Nå har Støre bestemt seg for å doble klimabistanden til andre land i fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder der det ikke finnes noe offentlig regnskap som viser hvem og hva disse pengene går til og bruken av dem. Og dette skjer i en tid der folk, bedrifter og institusjoner sliter med dårlig økonomi som aldri før pga høye strømpriser, en økning som politikerne også er ansvarlige for og som kommer til å resultere i nedbemanninger, nedleggelser og utflytting av bedrifter til andre land, som så vil føre til store tap av arbeidsplasser.

Hvorfor prioriterer ikke regjeringa egen befolkning, bedriftene og helsevesenet her hjemme? Og hvorfor stiller ikke pressa disse helt åpenlyse spørsmålene? Aldri før har det vel vært mere åpenlyst at både politikerne og pressa ser ut til å vise forakt for egen befolkning, at de kun er ute etter å mele egen kake og at de tjener storfinansen.

Og nå vil de innføre coronapass som fører til segregering og en videre demontering av demokratiet som allerede har fått slagside. Men når er man fullvaksinert? Når kommer den siste dosa? For hvis man tror at man er fullvaksinert når man har tatt to doser, da har man ikke fulgt med i timen. Tar man ikke den siste dosa som er tilgjengelig og påkrevd, så er man ikke fullvaksinert. Dvs at man kun er fullvaksinert i en tidsbegrenset periode.

 

Med et slikt pass vil det også bli enklere å innføre et digitalt pengesystem, der fysiske kontanter vil bli fraværende. Gjennom et slikt system så vil det bli enda lettere å kontrollere og overvåke oss. Gjør vi ikke som vi blir fortalt så kan de stenge pengetilførselen vår uten at vi kan gjøre noe som helst med det. Med andre ord så er det i realiteten snakk om et lydighetspass.

 

Blir et slikt pass innført så vil det være legemiddelprodusentene og storkapitalen som etter noe tid vil tar over styringa når de ser at de ikke lenger har behov for politikerne og pressa som har agert som nyttige idioter for dem. Dvs at de som nå promoterer dette de skjærer over greina de selv sitter på.

Jeg skjønner at mange synes at dette er skremmende, men det vil bli mye mere skremmende hvis de får gjennomført dette og vi ikke får stoppet det. Vi må agere nå før det er for sent. Og vaksinerte og uvaksinerte må stå sammen skulder ved skulder i den prosessen, for vi er alle i samme båt selv om myndighetene og pressa gjør sitt ytterste for å få oss til å tro at vi er fiender. Slåss vi med hverandre i stedet for å ta opp kampen mot dem som vil oss vondt, ja da har vi tapt. Det kan vi ikke tillate.

 

Berettiget sinne er nå på sin plass og er en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over det urettferdige og kriminelle som skjer rundt deg nå, da er du ikke oppmerksom eller bevisst – da er du bevisstløs.

Forestillingen om at vi gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer er som å ignorere symptomer på en sykdom og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje – for å forbli ubevisst.

Vi er instrumentene sannheten opererer gjennom. En annen virkelighet kan bli snakket inn i vår eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om å finne ut hva sannheten er, for deretter å utvikle motet og viljen til å promotere og forsvare den. https://www.facebook.com/olejohn.saga/videos/926103848037145

 

https://olehartattordet.blogg.no/fda-domt-til-a-frigi-covid-19-vaksinedokumenter.html

 

 

 

 

 

 

Bli sint, fokuser på det negative og fortell sannheten

“Realty is that which, when you stop believing in it, doesn`t go away.”
Philip K. Dick
“Truth is objective, that it is not based on the perception of human beings (which is capable of wavering). Truth is simply that which is. It is that which has occured in the past and that which is occuring in the present. That which is.”
Mange er av den oppfatningen at sannheten ikke behøver å forsvares, og det er særlig gjeldende overfor politisk korrekthet (etablerte sannheter) som ikke skal utfordres. Løgnere og kriminelle bør utfordres og stilles til ansvar.
VI er instrumentene sannheten opererer gjennom. En annen virkelighet kan bli snakket inn i vår eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om å finne ut hva sannheten er, for deretter å utvikle motet og viljen til å promotere og forsvare den.
 
Vi har også vrangforestillingen om at vi aldri skal bli sinte. «Ingen burde noensinne bli sinte, det er en følelse som må renses ut av systemet ditt.»
Mens ikke-berettiget sinne motvirker en produktiv utvikling og kollektiv innsats for å få til kollektiv endring, kan berettiget sinne være en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over det urettferdige og kriminelle som skjer rundt deg, da er du ikke oppmerksom eller bevisst – du er bevisstløs.
 
Og forestillingen om at du gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer er som å ignorere symptomer på en sykdom og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje – for å forbli ubevisst.
Teksten fortsetter under bildet
Relatert lesing: 

FDA DØMT TIL Å FRIGI COVID-19 VAKSINEDOKUMENTER

 

Skrevet av Alice:

 

FDA DØMT TIL Å FRIGI COVID-19 VAKSINEDOKUMENTER:

 

EN FØDERAL DOMSTOL GA TORSDAG FDA 8 MÅNEDER – IKKE 75 ÅR PÅ Å LEGGE FRAM OG FRISETTE ALLE DOKUMENTER RELATERT TIL COMIRNATY VAKSINEN FRA PFIZER.

 

Dokumentene skulle opprinnelig først åpnes om 75 år – nå har en føderal domstol gitt det amerikanske legemiddelverket (FDA) en frist på 8 måneder for offentliggjøring av et sakskompleks estimert til 450.000 sider med informasjon omkring nødgodkjenningsprosessen, sikkerhetsprofilen, aktive og inaktive ingridienser samt bivirkningsrapporter relatert til covid-vaksinen til Pfizer.

AVVISTE FDA`S FORSØK PÅ Å TRENERE
Dommer Mark Pittman i District Court for the Northern District of Texas siterte tidligere president John F. Kennedy i sin prosedyre: “a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.”
Pittman avviste FDA`s ønske om offentliggjøring av kun 500 sider av dokumentene pr mnd – noe som ville bety at hele sakskomplekset først ville være åpnet i 2097.
Saken ble fremmet i august 2021 av Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) under Freedom of Information Act (FOIA) bestående av 30 medisinere og forskere tilknyttet Harvard, Yale og UCLA.
I sin 4 sider lange sammenfatning fremsatte Pittman krav om at FDA innen 31. januar 2022 skal legge fram 12.000 sider med dokumentasjon omkring vaksinen. Det gjenstående materialet skal frigjøres med en hastighet på 55.000 sider pr måned – hvor første produksjon skal være ferdig innen 1. mars 2022 og videreføres fram til det totale sakskomplekset er presentert.
Det totale datagrunnlaget på 450.000 sider vil ut ifra en slik tidslinje være offentligjort i løpet av 8 måneder og ikke 75 år hvilket var ønskelig fra FDA`s side.
PHMPT som framsatte kravet – har som inneldninsgvis nevnt bedt om at sakskomplekset omkring Pfizers vaksine offentliggjøres i sin helthet med data omkring sikkerhet, effektivitet, alvorlige bivirkninger samt en liste over aktive og inaktive ingridienser.
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/10/IR0546-FDA-Pfizer-Approval-FINAL.pdf?fbclid=IwAR3PxeqDZOXuXvd-O1p-ZRqsjnOjkK9TqtHo3RMDtFoWv-sI3OLHSUfAH6M
SPEKULTIVE REDEGJØRELSER FRA FDA
Opprinnelig hadde gruppen bak søksmålet bedt om offentliggjøring innen 108 dager – hvilket var den tiden FDA brukte på å hastegodkjenne Pfizers vaksine. FDA avsiste dette og begrunnet det med at de kun hadde 10 ansatte til å ta seg av slike oppgaver – hvorav 2 var nyansatte og uten adekvat erfaring.
Suzann Burk, sjef for FDA’s Division of Disclosure and Oversight Managements agumentasjon belaget seg på at det ville ta 8 minutter for en arbeider å gjennomgå en enkelt side av det 450.000 sider lange sakskomplekset. Hvilket var utgangspunktet for FDA`s ønske om 75 års utsettelse.
Det juridiske temaet fra Siri & Glimstad påpekte at FDA i 2020 hadde totalt 18.062 ansatte og sålede burde ha kapsitet til å prioritere denne type oppagaver av såpass omfattende allmenn interesse.
EN SEIER FOR TRANSPARENS
I sin avslutning anerkjente dommer Judge Pittman FDA`s arbeifdsbyrde i henhold til tidslinjen, men tydeliggjorde de juridisk forankrede kravene i dommen.
“Here, the court recognizes the ‘unduly burdensome’ challenges that this FOIA request may present to the FDA … But, as expressed at the scheduling conference, there may not be a more important issue at the Food and Drug Administration … than the pandemic, the Pfizer vaccine, getting every American vaccinated, [and] making sure that the American public is assured that this was not rush[ed] on behalf of the United States.”
Ved siden av å sitere Kennedy – ble president James Madison gjengitt i Pittmans prosedyre:
“A popular Government, without popular information, or the means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy; or, perhaps, both.
“Knowledge will forever govern ignorance: And a people who mean to be their own Governors, must arm themselves with the power which knowledge gives.”
Advokatfirmaet Siri & Glimstad som representerte gruppen (PHMPT) i den juridiske prosessen mot FDA konkluderte ovenfor Reuters med at saken er en seier for transparens og etterrettelighet.
“This is a great win for transparency and removes one of the strangleholds federal ‘health’ authorities have had on the data needed for independent scientists to offer solutions and address serious issues with the current vaccine program — issues which include waning immunity, variants evading vaccine immunity, and, as the CDC has confirmed, that the vaccines do not prevent transmission.
“No person should ever be coerced to engage in an unwanted medical procedure. And while it is bad enough the government violated this basic liberty right by mandating the Covid-19 vaccine, the government also wanted to hide the data by waiting to fully produce what it relied upon to license this product until almost every American alive today is dead. That form of governance is destructive to liberty and antithetical to the openness required in a democratic society.” https://aaronsiri.substack.com/p/instead-of-fdas-requested-500-pages?fbclid=IwAR0725dy6MIbjE4TLuyNa7hGPQ0Bhgu-Fh6Wm1V-hXgeQquVOEoPn_zMRpk
PHMPT har lovet å publisere alle dokumentene på sin webside.

FHI juger når de sier at det er de uvaksinerte som okkuperer intensivplassene, og det kan dokumenteres

 

FHI juger så det renner av de når de påstår at det er de uvaksinerte som okkuperer intensivplassene. 101 personer er på “mystisk” vis borte i fra regnestykket deres, som jo da overhodet ikke stemmer. Og dette er det ikke pressa som har avslørt og dokumentert, men “mannen i gata”, som ikke en gang får betalt for å komme med slike avsløringer.

 

Skrevet av gjesteblogger Howard Widding:

FHi har hårdnakket hevdet at uvaksinerte fyller sykehusene, men akkurat som forrige gang jeg arresterte FHI på rent sjusk med tall som ikke henger sammen, er uke rapport for uke 52 en ny runde av samme, der de ikke forventer at noen vil etterprøve tallene men godta konklusjoner på pent sagt sviktende tall materiale. For ukerapport 52, hvis innhold og konklusjoner har vært «lekket til pressen» kan vi se følgende tabell.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Det er altså i sum 257 nye pasienter, alle med påvist Covid, og det betyr at alle 257 fordrer krevende smitteverntiltak, men det er IKKE det tallet FHI legger til grunn når de konkluderer med at uvaksinerte er overrepresenterte, og i en grad som gjør at flere bør vaksineres. De starter fra tallet 180 som har Covid som HOVED årsak, og derav ble 77 Covid pasienter 29.96% eller 30% fjernet fra tall grunnlaget. Vaksinestatus for disse 77 forblir vi lykkelig uvitende om, og det synes påtagelig og plausibelt.Ser vi nå videre på samme tabellen, opplyses det 85 uvaksinerte, og 71 fullvaksinerte, og DET er grunnlaget for FHIs konklusjon, men når man summerer de 2 tallene så blir 85+71 bare 156, mens tallet de skulle startet fra var 180, så her forsvant nye 24 pasienter vi ikke opplyses status for. Om disse 24 er «delvaksinerte» med 1 dose forblir vi uvitende om.Faktum er at 257 pasienter er innlagt, og der alle fordrer smitteverntiltak som belaster helsevesenet stort, og det er videre ett faktum at 77+24, i sum 101 pasienter med påvist Covid IKKE deltar i grunnlaget for FHIs konklusjoner. 101 /257 = 39.3% av alle med påvist Covid mangler i grunnlaget FHI konkluderer fra.Se for deg at dette var ett stortingsvalg, (konsekvensene er jo nær de samme), og at 39.3% av stemmene avgitt ikke skulle telle i valgresultatet.Ville du ansett valgresultatet og kåringen av en valgvinner som legitim?85 uvaksinerte som opplyses av en total på 257 er bare 33% av de innlagte, og er faktum at de resterende 67% er vaksinerte (noe rapporten ikke forteller), er det jo ikke de uvaksinerte som fyller sykehusene, og tallene er FØR vi tar inn over oss at det til dato er hele 4.526 ALVORLIG vaksine skadde på 53 uker. De vaksine skadde er derav i snitt 85 pasienter pr uke som hadde behov for legehjelp, eller like mange som de 85 uvaksinerte de hevder fyller sykehusene, men de vaksine skadde nevnes ikke i media.Da bivirkningsrapportene kommer med ujevne mellom rom, og ikke opplyser i hvilken uke skadene inntraff, må vi derav leve med ett estimat på enten snittet med 85 pr uke, eller differansen mellom rapporten for 14 desember og rapporten pr 4 januar, der det på 3 uker ble tilført 325 alvorlig skadet (108 pr uke), samt 10 nye dødsfallLegger vi til de 108 alvorlig skadede i snitt siste 3 uker, er det på ny ukjent hvor mange av de som ble innlagt, men sykehus eller legehjelp er åpenbart relevant for alvorlig skadde, så vi kan da summere 257 Covid pasienter og 108 vaksine skadde som blir 365 «Covid relaterte» pasienter, og det eneste vi vet fra tallene hos FHI er at 85 var uvaksinerte, vi vet at 71 fullvaksinerte var innlagte, og 108 er vaksine skadde (sum 179 vaksinerte der) mens status forblir ukjent for 101.FHis tall går ikke opp, og konklusjonene er basert på «ett valgresultat» ingen ved sine fulle fem kan godta, så her er tallsjusk man aldri har sett maken til blitt til «vitenskapelige konklusjoner» man «lekker til media», mens man samtidig holder lokket tett på trykk kokeren som viser de reelle tall ett år etter vaksineringen starter, og de tallene viser at hele 91.4 % av alle dødsfall og alvorlige skader er for gruppen vaksinerte. Hele 79.3% av alvorlig vaksine skadde er i gruppen under 70 år, der man knapt har sett Covid dødsfall.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Den forrige vaksine skandalen, den gangen vår tids største hadde 10 vaksine døde og ca. 800 alvorlig skadde. Denne gangen er tallene kommet opp i 243 døde og 4.526 alvorlig skadet for å oppnå opp til 60 dagers beskyttelse mot noe med lavere dødelighet for Nordmenn enn influensa, men på tross av dette faktum skiver legemiddelverket i sin oppsummering av 4 januar rapporten : «Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.»Kilderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner?fbclid=IwAR2Uy1240XlCA-kHrie90UI67fkSEBVFDzyWfCu6bwfAgnocm7_Bk_lyNlQ#klikk-her-for-%C3%A5-se-tidligere-rapporterhttps://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-52-27.12.21—02.01.22.pdf

 

https://forskning.no/epidemier-virus-helsepolitikk/vaksine-troverdighet-i-grus/842823?fbclid=IwAR3fRrslVQ2YKmmDIbepCZN6n9yGE6a_i0wG1UuHPupJkpGVmuZMY-l78Vg

 

 

 

“Det er vel på sin plass å omtale den kjente 15 pleiere på en uvaksinert pasient artikkelen som går sin seiersgang. La meg bare si det tydelig her og nå, den reflekterer ikke realiteten i det hele tatt. Så la oss gå igjennom artikkelen.

Behandlingen de viser til i artikkelen er ECMO-behandling, ECMObehandling etableres enten på operasjonsstuen eller på intensivavdelingen hvor pasienten får narkose under prosedyren, dette krever at man trenger en del ansatte til selve tilkobling.

Men de aller fleste pasientene tåler å være helt eller delvis våken under prosedyren uten tillegg av medikamenter. De fleste komplikasjoner ved dette kommer av bruk av blodfortynnende og videre bruk av kanyler og utstyr som kan gi blødninger og da trenger man ofte flere til å behandle.

Uansett er dette en relativ kort prosess og dette kommer selvfølgelig ikke frem I artikkelen, for det passer ikke narrativet at det stort sett ikke står 15 pleiere i rommet og gir behandling, det opprinnelige tallet er 2 helsepleiere eller intensivpleiere per pasient. Det er heller ikke forbeholdt kun uvaksinerte at man trenger 15 pleiere for tilkobling av pasient, dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke og dette fremkommer heller ikke i artikkelen, det som derimot medfører mere riktighet er at det er forskjell på behandling hos eldre pasienter og yngre pasienter derfor kan det gjerne føles som dette er noe som rammer uvaksinerte oftere.

 

Teksten fortsetter under bildet

Bildet er hentet i fra Dagbladet https://www.dagbladet.no/nyheter/gar-utover-alt-annet/75066507?fbclid=IwAR0YkU4bLOQy35EdFX9oQN27HXIE77Xq2JD5HvWWX4CynEu414eD9eXpU70

 

Men alt i alt er medianalderen for uvaksinerte 81år og for vaksinerte 82år når det gjelder dødsfall. Det som heller ikke nevnes er at det er langt flere uvaksinerte som overlever på sykehuset enn vaksinerte pasienter, igjen dette har selvfølgelig med måten eldre pasienter behandles på sykehuset hvor yngre pasienter oftere legges til ECMObehandling, uansett så har disse pasientene til felles at de nærmest alle har underliggende alvorlige sykdommer utenom covid.

Samme prosedyre gjelder også for flere andre virus og ikke bare covidpasienter også folk som er vaksinerte mot influensa. Det som heller ikke kommer frem i artikkelen er at ECMObehandling svært svært sjeldent brukes i norge det er dermed et svært misvisende bilde og påstand om situasjonen. Det er nemlig ikke slik at alle i respirator og på intensiven får slik behandling slik som det tilsynelatende kan fremkomme i artikkelen, de lar den tenkingen være opp til hver enkelt istedenfor å bare si det som det er.” https://www.facebook.com/PolitikerenXXX/posts/299349085565162

 

 

NRK og pressa generelt agerer som salgsrepresentanter for vaksineprodusentene. Alt det Pfizer forteller om sitt eget produkt videreformidler aviser, radio og TV som om det skulle vært fakta, og de som stilller kritiske og relevante spørmål om vaksina og dens bivirkninger de blir stemplet som konspirasjonsteoretikere. Dette er jo mildt sagt merkelig når man vet at Pfizer er den legemiddelprodusenten som er dømt for flest kriminelle handlinger, blant annet korrupsjon og bestikkelser.

Men jeg tror ikke at de har bestukket flertallet av de såkalte journalistene som ikke er noe annnet enn videreformidlere av ferdiglagde konklusjoner. Det kan heller se ut til at årsaken til den manglende evnen der det å stille kritiske spørmål hos pressa ligger i det Roger Bacon sa for mere enn 700 år siden:

“Det er fire vesentlige hindringer for å gripe sannheten. De villeder enhver person uansett hvor lærd. De er at man: Gir seg overfor en utilstrekkelig eller uverdig autoritet.
Lar seg tvinge av vanemessig tenking.
Skremmes av populære fordommer.
Skjuler sin uvitenhet bak et skrytende sinn av lærdom.” Roger Bacon (1214 – 1294)

 

 

“Pfizer er et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger. Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker.

I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken. Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?

Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen. Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?

For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte. Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875889/

https://corpwatch.org/article/pfizer-admits-bribery-eight-countries

https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-faces-doj-sec-foreign-bribery-probes-for-china-russia-operations

https://www.corp-research.org/pfizer

https://blogs.findlaw.com/blotter/2009/09/pfizer-hit-with-largest-criminal-fine-in-us-history.html

https://www.theguardian.com/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria

https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/

 

Relatert lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/dokumentasjon-som-viser-at-fda-og-er-gjennomkorrupte-og-at-pfizer-sin-vaksine-aldri-skulle-vaert-godkjent.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/er-det-bivirkningene-fra-de-eksperimentelle-vaksinene-som-na-er-arsaken-til-mange-sykehus-innleggelsene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barberbladergrafen-hydroksid-i-vaksinene.html