Sjokkuttalelse: Vi skulle aldri ha vaksinert barna sier den danske FHI direktøren

 

Søren Bostrøm som er direktør for det danske FHI sier at det var galt å vaksinere barna:

“I år er det kun de særligt sårbare og danskere over 50 år, der bliver anbefalet en vaccine til efteråret.

Vil det sige, at en stor del af befolkningen, som lod sig vaccinere sidste efterår og vinter, i virkeligheden slet ikke havde behøvet det?

 

– Søren Brostrøm fik spørgsmålet i går som direktør for Sundhedsstyrelsen, og han sagde, at med den viden, vi har i dag, er det ikke sikkert, at man ville have lavet samme anbefaling i forhold til børnene sidste vinter, lyder svaret fra Mette Frederiksen.

I ’Go’ aften LIVE’ blev Søren Brostrøm efter pressemødet spurgt, om det var en fejl at vaccinere børn, og til det svarede han:

– Med hvad vi ved i dag, ja. Med hvad vi vidste dengang, nej.

 

Ligesom Mette Frederiksen lyder det fra Søren Brostrøm, at man på daværende tidspunkt gjorde, hvad man troede var rigtigt, ved at anbefale vaccinen til børn.

Og det er vigtigt for direktøren at være ærlig om sine fejl.

– Jeg vil se alle børneforældre, som har vaccineret deres barn, i øjnene og sige: “I gjorde det rigtige og tak, fordi I lyttede”. Men samtidig, og det er vigtigt for at bevare tilliden, vil jeg indrømme og sige, at vi er blevet klogere, og vi ville ikke gøre det samme i dag. Og det kommer vi heller ikke til fremadrettet, siger Søren Brostrøm.

 

Ifølge Mette Frederiksen har hun fra starten sagt, at det har været et grundvilkår, at myndighederne undervejs ville komme til at begå fejl og tage beslutninger, som man senere ikke ville have taget.

At være ude og lægge et så stort pres på forældrene og så sidenhen må vende tilbage og sige, at nu ved vi noget andet. Føles det ikke ubekvemt, når du kigger tilbage?

– Vi har skullet håndtere noget at det sværeste i vores levetid, uden rigtigt at vide hvad det er, vi har med at gøre. Det, de danske muligheder har valgt, er at være ærlige – også om det vi ikke har vidst noget om, siger statsministeren.”

 

Relatert lesing: https://olehartattordet.blogg.no/mere-enn-tusen-forskningsrapporter-som-viser-at-c-19-vaksinene-er-farlige.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/kaveh-rashidi-som-vant-allmennlegeprisen-2022-gjor-i-denne-videoen-her-narr-av-de-som-har-fatt-vaksineskader.html

faktisk.no har skiftet navn til bortforklaringer.no

 

Artikkelen til faktisk.no er mildt sagt missvisende, det finnes ikke noe dokumentasjon på det overskriften formidler. Og det mest elementære spørsmålet som burde stilles i forbindelse med dette, det stilles ikke, nemlig: hvor mange av de som døde av hjerte og karsykdommer var vaksinert og hvor mange av dem var uvaksinert? Dette er ikke en faktasjekk men en bortforklaring som retter seg mot folk som ikke klarer å analysere en tekst.

“Hva som er årsaken til økningen, har ikke FHI noe klart svar på.

– Dødelighetstallene kan i seg selv ikke gi noe svar på dette. Vi kan ikke utelukke at koronasykdom eller at utilsiktede negative effekter av pandemitiltak kan ha bidratt til økt dødelighet, uttaler overlege i Dødsårsaksregisteret, Guttorm Raknes på FHIs hjemmeside.

Tror ikke det skyldes vaksine:

Men hva med den påståtte sammenhengen med vaksinen? Kan det være at det er vaksinebivirkninger som har ført til økt dødelighet av hjerte- og karsykdom?

Ikke ifølge FHI:

– Vi har ikke holdepunkter for at økningen i dødelighet fra hjerte- og karsykdommer har tilknytning til koronavaksinene, skriver medievakt i FHI, Endre Stangeby, i en e-post til Faktisk.no.

Han opplyser at FHI følger med på bivirkninger etter koronavaksinering i Beredskapsregisteret. Det viser ingen økt dødelighet generelt de første 28 dagene etter vaksinering. Ei heller er det økt forekomst av hjerte-karhendelser som hjerteinfarkt eller slag etter koronavaksinering.

Ettersom 2021-tallene for dødsårsaker først forelå i starten av juni, har FHI foreløpig ikke gjort spesifikke analyser av hjerte-kardødelighet etter vaksinering, skriver Stangeby.”

 

 

Over tusen vitenskapelige studier som beviser at covid-19-vaksinene er farlige.

Her bekreftes farene forbundet med COVID 19-injeksjoner. Noen av disse risikoene er blodpropp, myokarditt, perikarditt, trombose, trombocytopeni, anafylaksi, Bells parese, Guillain-Barre, kreft inkludert dødsfall, etc.

Grunnloven er en gedigen bløff og kongen har all makt, derfor så er det fullstendig bortkastet å stemme når vi lever i et diktatur som er kamuflert som et demokrati

 

 

Overskriften er ikke en konspirasjonsteori men fakta. Men for å kunne forstå det så må man sette seg inn i saken slik som Lars Rønbeck har gjort. Det er nemlig ikke slik at fordi at man synes at noe høres ut som om det er dumt eller feilaktig så er det nødvendigvis det.

 

Da Lars fortalte meg at grunnloven vår er en bløff og bygd på sandgrunn, så tenkte jeg at det må jo nødt til å være reint oppspinn og en vrangforestilling, men i stedet for å avvise det så lyttet jeg til det han hadde og si og så på det han og Robert Aasen hadde funnet ut om Grunnloven. Og for å være ærlig så regnet jeg med at den analysen ville være full av huller og feiltolkninger, men der tok jeg grundig feil.

 

For det er ikke en konspirasjonsteori, men en konspirasjonsanalyse som viser at Grunnloven ikke er hva vi tror den er, men for å forstå det så må man altså sette seg inn i saken. Det er nemlig ikke slik at virkeligheten forsvinner fordi man ignorerer den, og det er heller ikke slik at det man ikke vet det har man ikke vondt, svært ofte så er det motsatte tilfelle.

Lars og Robert har også sendt det de har funnet ut om Grunnloven vår til faktisk.no for å få dem til å se på saken, men har etter nesten ett og et halvt år ikke fått noe svar derfra.

 

Å bruker ordet konspirasjonsteori eller konspirasjonsteoretiker om noe eller noen uten å pressisere hvorfor noe er en konspirasjonsteori eller hvorfor noen er en konspirasjonsteroretiker, det har ingenting med argumentasjon å gjøre men alt med hersketeknikk å gjøre.

 

En slik hersketeteknikk bruker man for å vende oppmerksomheten bort i fra saken det dreier seg om ved at man fokuserer på personen som har noe å si om den aktuelle saken.

 

Istedet for å fornærme en person direkte trekker man en analogi i den hensikt å gjøre ham eller henne til latter. Dette gjøres ved at man sammenligner den man vil stille i et dårlig lys med noe som man vet vil vekke negative reaksjoner blant tilhørerne eller leserne. Og denne retorikken er svært lett å avsløre ved at man stiller dem som bruker den disse spørsmålene:

 

Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke det i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man konkretiserer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?

 

“Så lenge det finnes konspirasjoner, finnes det også teorier om konspirasjoner. Spørsmålet må derfor heller stilles: Er konspirasjonsteoriene falske eller ekte? Historia er full av konspirasjoner der mennesker i hemmelighet sammensverger seg for å oppnå visse mål.” https://www.argumentagder.no/post/hva-er-galt-med-konspirasjonsteorier?fbclid=IwAR2USreyk0cKbUFJGDjB1T30C-7BWTDKly2jiwuWdaCLQsulq7UaSw2WAwU

 

Vår nasjonale svindel https://www.youtube.com/watch?v=zIirmMCasos

Kongeriket Norges Grunnlov Link til grunnloven på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17
§ 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.
§ 3. Den utøvende makt er hos kongen eller hos dronningen, hvis hun har ervervet kronen etter bestemmelsene i § 6, § 7 eller § 48 i denne Grunnlov. Når den utøvende makt således er hos dronningen, har hun alle de rettigheter og plikter som ifølge denne Grunnlov og landets lover innehas av kongen.
§ 9. Så snart kongen, som myndig, tiltrer regjeringen, avlegger han følgende ed for Stortinget: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!» Er intet storting på den tid samlet, nedlegges eden skriftlig i statsrådet og gjentas høytidelig av kongen på første storting.
§ 12. Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer. Kongen fordeler forretningene blant statsrådets medlemmer således som han finner det tjenlig. Til å ta sete i statsrådet kan kongen ved overordentlige leiligheter foruten statsrådets sedvanlige medlemmer tilkalle andre norske borgere, men ingen medlemmer av Stortinget.
EIENDOMSRETT:
“Hvorfor har vi IKKE Eiendomsrett? Det er fordi EIENDOMSRETTEN ikke er innskrevet i Grunnloven. Eiendomsretten er kjernen i demokratiet. Har vi ikke Eiendomsrett har vi IKKE Demokrati. Når vi IKKE har Eiendomsrett eier vi INGENTING. Vi eier hverken klærne vi går i eller skoa vi står i. Vi eier ikke landet vårt. Vi eier IKKE oss selv og vi eier derfor heller ikke våre barn. VI EIER INGENTING. Kongen eier Norge og alt som er innenfor landets grenser. Kongen eier også folket. Uten eiendomsrett har vi heller ikke RETTIGHETER. Vi har altså NULL rettigheter. Hva kan vi da oppnå om vi må stille i en rettssal ????
Grunnloven er en kontrakt, og kontrakt er den høyeste form for lov. Å komme og si at kongen ikke eier Norge og dermed ikke har noen som helst makt er det samme som å si at jeg ikke eier min eiendom. Dette til tross for at jeg har en kontrakt (skjøte) som sier at jeg eier min eiendom. Det er jeg som eier min eiendom og jeg som da bestemmer hva som gjelder i mitt hus. Det samme gjelder “Det Norske Hus” som er kongens eiendom.”

Er president Biden pedofil?

Det naturlige her blir jo å spørre om Biden er pedofil:

Tucker Carlson hadde i natt et innslag som kommer til å ryste Amerika: Joe Biden har allerede et frynsete rykte som far pga. sønnen Hunter. Nå viser det seg at datteren Ashley skriver i sin dagbok at hun ble «hyperseksualisert» av sin far som ung pike, slik at hun kom til å bli sex- og narko-avhengig. Hun skriver selv i 2019 at sex-avhengigheten kan ha noe å gjøre med hennes forhold til faren i ung alder.

Det er blitt sagt at Bidens er en dysfunksjonell familie. Det er vanskelig ikke å trekke den konklusjon at det skyldes Biden selv. Han er en overgriper mot sin egen datter. Jenter som blir grensekrenket som barn, har ofte vanskelig for å trekke grenser i puberteten og senere. Ashley viser alle tegn på å oppfylle denne definisjonen.”

 

 

I stedet for å skrive om Ashley Biden, eller Hunter for den saks skyld vil dere skriver en oppdatering om Bidens katt Willow, som CNN gjorde i går. Samme dag som nye opplysninger om Bidens datter kom ut. Og som NRK gjorde i januar, under en av den mest destruktive president USA har sett maken til.

En kvinne fra Florida ved navn Aimee Harris er under etterforskning av FBI for å ha solgt Ashley Bidens dagbok etter at presidentens datter etterlot den på et «halfway house».

Det er vel Biden som burde være under etterforskning for pedofili.

Presidentens datter skrev at hun var «hyperseksualisert [i] ung alder», hun beskriver hennes kroniske narkotikamisbruk, forhold utenfor ekteskapet hennes, hvordan økonomien hennes var «helt nede» og hvordan hun fikk Joe til å gråte av bekymring over henne i forkant av en demokratisk primærdebatt.

Dagboken viser også at Ashley kan ha brukt narkotika mens hun hjalp til med president kampanjen for faren i 2019.

«Jeg har alltid vært guttegal,» skrev hun. ‘Hyperseksualisert i ung alder … Jeg husker at jeg ble seksualisert med [et familiemedlem]; Jeg husker at jeg hadde sex med venner i ung alder; dusjer med faren min (sannsynligvis ikke passende).’

Nå kan vi vel kanskje forstå hvorfor Biden har en forkjærlighet for å klå på unge jenter, noe som også ble feid under teppet av medie Norge. Og for ikke å snakke om #metoo skandalene hans. Kanskje dere burde ta dere tid til å lese alle gangene Joe Biden har blitt anklaget for å opptre upassende mot kvinner og jenter.”

Mere enn tusen forskningsrapporter som viser at c 19 vaksinene er farlige

 

Over tusen vitenskapelige studier som beviser at covid-19-vaksinene er farlige.

Her bekreftes farene forbundet med COVID 19-injeksjoner. Noen av disse risikoene er blodpropp, myokarditt, perikarditt, trombose, trombocytopeni, anafylaksi, Bells parese, Guillain-Barre, kreft inkludert dødsfall, etc.

 

 

 1. Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination in the UK: a multicentre cohort study: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/
 2. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia with disseminated intravascular coagulation and death after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305721003414
 3. Fatal cerebral hemorrhage after COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/
 4. Myocarditis after mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409
 5. Three cases of acute venous thromboembolism in women after vaccination against COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929
 6. Acute thrombosis of the coronary tree after vaccination against COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988
 7. US case reports of cerebral venous sinus thrombosis with thrombocytopenia after vaccination with Ad26.COV2.S (against covid-19), March 2 to April 21, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
 8. Portal vein thrombosis associated with ChAdOx1 nCov-19 vaccine: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/
 9. Management of cerebral and splanchnic vein thrombosis associated with thrombocytopenia in subjects previously vaccinated with Vaxzevria (AstraZeneca): position statement of the Italian Society for the Study of Hemostasis and Thrombosis (SISET): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871350/
 10. Vaccine-induced immune immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with COVID-19; a systematic review: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014
 11. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381
 12. Covid-19 vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia: a commentary on an important and practical clinical dilemma: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505
 13. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 viral vector vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904
 14. COVID-19 vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: an emerging cause of splanchnic vein thrombosis: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557
 15. The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (covid): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967
 16. Roots of autoimmunity of thrombotic events after COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160
 17. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the United Kingdom experience: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01788-8/fulltext
 18. Thrombotic immune thrombocytopenia induced by SARS-CoV-2 vaccine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315
 19. Myocarditis after immunization with COVID-19 mRNA vaccines in members of the US military. This article reports that in “23 male patients, including 22 previously healthy military members, myocarditis was identified within 4 days after receipt of the vaccine”: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601
 20. Thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article
 21. Association of myocarditis with the BNT162b2 messenger RNA COVID-19 vaccine in a case series of children: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
 22. Thrombotic thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article
 23. Post-mortem findings in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (covid-19): https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
 24. Thrombocytopenia, including immune thrombocytopenia after receiving COVID-19 mRNA vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247
 25. Acute symptomatic myocarditis in seven adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478
 26. Aphasia seven days after the second dose of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine. Brain MRI revealed an intracerebral hemorrhage (ICBH) in the left temporal lobe in a 52-year-old man. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X21000292#f0005
 27. Comparison of vaccine-induced thrombotic episodes between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895
 28. Hypothesis behind the very rare cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after SARS-CoV-2 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315
 29. Blood clots and bleeding episodes after BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: analysis of European data: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937
 30. Cerebral venous thrombosis after BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305721003098
 31. Primary adrenal insufficiency associated with thrombotic immune thrombocytopenia induced by the Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002363
 32. Myocarditis and pericarditis after vaccination with COVID-19 mRNA: practical considerations for care providers: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X21006243
 33. “Portal vein thrombosis occurring after the first dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine in a patient with antiphospholipid syndrome”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389
 34. Early results of bivalirudin treatment for thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421003425
 35. Myocarditis, pericarditis and cardiomyopathy after COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562
 36. Mechanisms of immunothrombosis in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) compared to natural SARS-CoV-2 infection: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706
 37. Prothrombotic immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497121009411
 38. Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: the dark chapter of a success story: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256
 39. Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in a non-comorbid elderly Indian male treated with conventional heparin-warfarin based anticoagulation: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002046
 40. Thrombosis after COVID-19 vaccination: possible link to ACE pathways: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384821004369
 41. Cerebral venous sinus thrombosis in the U.S. population after SARS-CoV-2 vaccination with adenovirus and after COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109721051949
 42. A rare case of a middle-aged Asian male with cerebral venous thrombosis after AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005714
 43. Cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: report of two cases in the United Kingdom: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088915912100163X
 44. Immune thrombocytopenic purpura after vaccination with COVID-19 vaccine (ChAdOx1 nCov-19): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497121013963.
 45. Antiphospholipid antibodies and risk of thrombophilia after COVID-19 vaccination: the straw that breaks the camel’s back?: https://docs.google.com/document/d/1XzajasO8VMMnC3CdxSBKks1o7kiOLXFQ
 46. Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia, a rare but severe case of friendly fire in the battle against the COVID-19 pandemic: What pathogenesis?: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002314
 47. Diagnostic-therapeutic recommendations of the ad-hoc FACME expert working group on the management of cerebral venous thrombosis related to COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485321000839
 48. Thrombocytopenia and intracranial venous sinus thrombosis after exposure to the “AstraZeneca COVID-19 vaccine”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/
 49. Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606296/
 50. Severe and refractory immune thrombocytopenia occurring after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33854395/
 51. Purpuric rash and thrombocytopenia after mRNA-1273 (Modern) COVID-19 vaccine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996471/
 52. COVID-19 vaccination: information on the occurrence of arterial and venous thrombosis using data from VigiBase: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33863748/
 53. Cerebral venous thrombosis associated with the covid-19 vaccine in Germany: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26172
 54. Cerebral venous thrombosis following BNT162b2 mRNA vaccination of BNT162b2 against SARS-CoV-2: a black swan event: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133027/
 55. The importance of recognizing cerebral venous thrombosis following anti-COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34001390/
 56. Thrombosis with thrombocytopenia after messenger RNA vaccine -1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/
 57. Blood clots and bleeding after BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: an analysis of European data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/
 58. First dose of ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic, and hemorrhagic events in Scotland: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4
 59. Exacerbation of immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34075578/
 60. First report of a de novo iTTP episode associated with a COVID-19 mRNA-based anti-COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105244/
 61. PF4 immunoassays in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383
 62. Antibody epitopes in vaccine-induced immune immune thrombotic thrombocytopenia: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
 63. Myocarditis with COVID-19 mRNA vaccines: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135
 64. Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900
 65. Myocarditis temporally associated with COVID-19 vaccination: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055891.
 66. COVID-19 Vaccination Associated with Myocarditis in Adolescents: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf
 67. Acute myocarditis after administration of BNT162b2 vaccine against COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994339/
 68. Temporal association between COVID-19 vaccine Ad26.COV2.S and acute myocarditis: case report and review of the literature: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838921005789
 69. COVID-19 vaccine-induced myocarditis: a case report with review of the literature: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002253
 70. Potential association between COVID-19 vaccine and myocarditis: clinical and CMR findings: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X2100485X
 71. Recurrence of acute myocarditis temporally associated with receipt of coronavirus mRNA disease vaccine 2019 (COVID-19) in a male adolescent: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100617X
 72. Fulminant myocarditis and systemic hyper inflammation temporally associated with BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination in two patients: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527321012286.
 73. Acute myocarditis after administration of BNT162b2 vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921001530
 74. Lymphohistocytic myocarditis after vaccination with COVID-19 Ad26.COV2.S viral vector: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001573
 75. Myocarditis following vaccination with BNT162b2 in a healthy male: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005362
 76. Acute myocarditis after Comirnaty (Pfizer) vaccination in a healthy male with previous SARS-CoV-2 infection: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321005549
 77. Myopericarditis after Pfizer mRNA COVID-19 vaccination in adolescents: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100665X
 78. Pericarditis after administration of BNT162b2 mRNA COVID-19 mRNA vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1885585721002218
 79. Acute myocarditis after vaccination with SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589790X21001931
 80. Temporal relationship between the second dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine and cardiac involvement in a patient with previous SARS-COV-2 infection: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721000622
 81. Myopericarditis after vaccination with COVID-19 mRNA in adolescents 12 to 18 years of age: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007368
 82. Acute myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination in a 24-year-old man: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121003243
 83. Important information on myopericarditis after vaccination with Pfizer COVID-19 mRNA in adolescents: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007496
 84. A series of patients with myocarditis after vaccination against SARS-CoV-2 with mRNA-1279 and BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861
 85. Takotsubo cardiomyopathy after vaccination with mRNA COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011331
 86. COVID-19 mRNA vaccination and myocarditis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268277/
 87. COVID-19 vaccine and myocarditis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34399967/
 88. Epidemiology and clinical features of myocarditis/pericarditis before the introduction of COVID-19 mRNA vaccine in Korean children: a multicenter study https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resourc e/en/covidwho-1360706.
 89. COVID-19 vaccines and myocarditis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246566/
 90. Myocarditis and other cardiovascular complications of COVID-19 mRNA-based COVID-19 vaccines https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-comp lications-of-the-mrna-based-covid-19-vaccines https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-complications-of-the-mrna-based-covid-19-vaccines
 91. Myocarditis, pericarditis, and cardiomyopathy after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340927/
 92. Myocarditis with covid-19 mRNA vaccines: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135
 93. Association of myocarditis with COVID-19 mRNA vaccine in children: https://media.jamanetwork.com/news-item/association-of-myocarditis-with-mrna-co vid-19-vaccine-in-children/
 94. Association of myocarditis with COVID-19 messenger RNA vaccine BNT162b2 in a case series of children: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052
 95. Myocarditis after immunization with COVID-19 mRNA vaccines in members of the U.S. military: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601%5C
 96. Myocarditis occurring after immunization with COVID-19 mRNA-based COVID-19 vaccines: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600
 97. Myocarditis following immunization with Covid-19 mRNA: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
 98. Patients with acute myocarditis after vaccination withCOVID-19 mRNA: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602
 99. Myocarditis associated with vaccination with COVID-19 mRNA: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430
 100. Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination: https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021052478
 101. Cardiovascular magnetic resonance imaging findings in young adult patients with acute myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: a case series: https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-021-00795-4
 102. Clinical Guidance for Young People with Myocarditis and Pericarditis after Vaccination with COVID-19 mRNA: https://www.cps.ca/en/documents/position/clinical-guidance-for-youth-with-myocarditis-and-pericarditis
 103. Cardiac imaging of acute myocarditis after vaccination with COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/
 104. Case report: acute myocarditis after second dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://academic.oup.com/ehjcr/article/5/8/ytab319/6339567
 105. Myocarditis / pericarditis associated with COVID-19 vaccine: https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98291.html
 106. Transient cardiac injury in adolescents receiving the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: https://journals.lww.com/pidj/Abstract/9000/Transient_Cardiac_Injury_in_Adolesce nts_Receiving.95800.aspx
 107. Perimyocarditis in adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://academic.oup.com/jpids/advance-article/doi/10.1093/jpids/piab060/6329543
 108. The new COVID-19 mRNA vaccine platform and myocarditis: clues to the possible underlying mechanism: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312010/
 109. Acute myocardial injury after COVID-19 vaccination: a case report and review of current evidence from the Vaccine Adverse Event Reporting System database: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/
 110. Be alert to the risk of adverse cardiovascular events after COVID-19 vaccination: https://www.xiahepublishing.com/m/2472-0712/ERHM-2021-00033
 111. Myocarditis associated with COVID-19 vaccination: echocardiographic, cardiac tomography, and magnetic resonance imaging findings: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCIMAGING.121.013236
 112. In-depth evaluation of a case of presumed myocarditis after the second dose of COVID-19 mRNA vaccine: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056038
 113. Occurrence of acute infarct-like myocarditis after COVID-19 vaccination: just an accidental coincidence or rather a vaccination-associated autoimmune myocarditis?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/
 114. Recurrence of acute myocarditis temporally associated with receipt of coronavirus mRNA disease vaccine 2019 (COVID-19) in a male adolescent: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8216855/
 115. Myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination: a vaccine-induced reaction?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34118375/
 116. Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST-segment elevation in adolescents after vaccination with the BNT162b2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/
 117. Myopericarditis in a previously healthy adolescent male after COVID-19 vaccination: Case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/
 118. Biopsy-proven lymphocytic myocarditis after first COVID-19 mRNA vaccination in a 40-year-old man: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/
 119. Insights from a murine model of COVID-19 mRNA vaccine-induced myopericarditis: could accidental intravenous injection of a vaccine induce myopericarditis https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab741/6359059
 120. Unusual presentation of acute perimyocarditis after modern SARS-COV-2 mRNA-1237 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/
 121. Perimyocarditis after the first dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Modern) mRNA-1273 vaccine in a young healthy male: case report: https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-021-02183
 122. Acute myocarditis after the second dose of SARS-CoV-2 vaccine: serendipity or causal relationship: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236331/
 123. Rhabdomyolysis and fasciitis induced by the COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435250/
 124. COVID-19 vaccine-induced rhabdomyolysis: case report with literature review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186348/.
 125. GM1 ganglioside antibody and COVID-19-related Guillain Barre syndrome: case report, systemic review, and implications for vaccine development: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354621000065
 126. Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19 vaccination: causal or casual association: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846721004169
 127. Sensory Guillain-Barré syndrome after ChAdOx1 nCov-19 vaccine: report of two cases and review of the literature: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002186
 128. Guillain-Barré syndrome after the first dose of SARS-CoV-2 vaccine: a temporary occurrence, not a causal association: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921000998.
 129. Guillain-Barré syndrome presenting as facial diplegia after vaccination with COVID-19: a case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467921006442
 130. Guillain-Barré syndrome after the first injection of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: first report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378721005853.
 131. SARS-CoV-2 vaccines are not safe for those with Guillain-Barre syndrome following vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121005343
 132. Acute hyperactive encephalopathy following COVID-19 vaccination with dramatic response to methylprednisolone: a case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080121007536
 133. Facial nerve palsy following administration of COVID-19 mRNA vaccines: analysis of self-report database: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007049
 134. Neurological symptoms and neuroimaging alterations related to COVID-19 vaccine: cause or coincidence: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707121003557.
 135. New-onset refractory status epilepticus after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821001569
 136. Acute myelitis and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: coincidental or causal association: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165572821002137
 137. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines: an unfolding story: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309921002735
 138. Bell’s palsy after the second dose of the Pfizer COVID-19 vaccine in a patient with a history of recurrent Bell’s palsy: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462100020X
 139. Acute-onset central serous retinopathy after immunization with COVID-19 mRNA vaccine:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993621001456.
 140. Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S217358082100122X.
 141. An academic hospital experience assessing the risk of COVID-19 mRNA vaccine using patient’s allergy history: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007972
 142. COVID-19 vaccine-induced axillary and pectoral lymphadenopathy in PET: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321002612
 143. ANCA-associated vasculitis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272638621007423
 144. Late cutaneous reactions after administration of COVID-19 mRNA vaccines: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219821007996
 145. COVID-19 vaccine-induced rhabdomyolysis: case report with review of the literature: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121001880
 146. Clinical and pathologic correlates of skin reactions to COVID-19 vaccine, including V-REPP: a registry-based study: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962221024427
 147. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381.
 148. COVID-19 vaccine-associated anaphylaxis: a statement from the Anaphylaxis Committee of the World Allergy Organization:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1939455121000119.
 149. Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in an elderly, non-comorbid Indian male treated with conventional heparin-warfarin-based anticoagulation:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002046.
 150. Acute myocarditis after administration of BNT162b2 vaccine against COVID-19:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S188558572100133X
 151. Blood clots and bleeding after BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: an analysis of European data:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937.
 152. immune thrombocytopenia associated with Pfizer-BioNTech’s COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccine:. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018.
 153. Bullous drug eruption after the second dose of COVID-19 mRNA-1273 (Moderna) vaccine: Case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121001878.
 154. COVID-19 RNA-based vaccines and the risk of prion disease: https://scivisionpub.com/pdfs/covid19rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-dis ease-1503.pdf
 155. This study notes that 115 pregnant women lost their babies, out of 827 who participated in a study on the safety of covid-19 vaccines: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983.
 156. Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine: https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1
 157. COVID-19 mRNA vaccine causing CNS inflammation: a case series: https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10780-7
 158. Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving the first dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33475702/
 159. Allergic reactions to the first COVID-19 vaccine: a potential role of polyethylene glycol: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320974/
 160. Pfizer Vaccine Raises Allergy Concerns: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33384356/
 161. Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – United States, December 14-23, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444297/
 162. Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving first dose of Modern COVID-19 vaccine – United States, December 21, 2020-January 10, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33507892/
 163. Reports of anaphylaxis after coronavirus disease vaccination 2019, South Korea, February 26-April 30, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34414880/
 164. Reports of anaphylaxis after receiving COVID-19 mRNA vaccines in the U.S.-Dec 14, 2020-Jan 18, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576785/
 165. Immunization practices and risk of anaphylaxis: a current, comprehensive update of COVID-19 vaccination data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34269740/
 166. Relationship between pre-existing allergies and anaphylactic reactions following administration of COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34215453/
 167. Anaphylaxis Associated with COVID-19 mRNA Vaccines: Approach to Allergy Research: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932618/
 168. Severe Allergic Reactions after COVID-19 Vaccination with the Pfizer / BioNTech Vaccine in Great Britain and the USA: Position Statement of the German Allergy Societies: German Medical Association of Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33643776/
 169. Allergic reactions and anaphylaxis to LNP-based COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571463/
 170. Reported orofacial adverse effects from COVID-19 vaccines: the known and the unknown: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527524/
 171. Cutaneous adverse effects of available COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518015/
 172. Cumulative adverse event report of anaphylaxis following injections of COVID-19 mRNA vaccine (Pfizer-BioNTech) in Japan: the first month report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34347278/
 173. COVID-19 vaccines increase the risk of anaphylaxis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685103/
 174. Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/
 175. Allergenic components of the mRNA-1273 vaccine for COVID-19: possible involvement of polyethylene glycol and IgG-mediated complement activation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33657648/
 176. Polyethylene glycol (PEG) is a cause of anaphylaxis to Pfizer / BioNTech mRNA COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825239/
 177. Acute allergic reactions to COVID-19 mRNA vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33683290/
 178. Polyethylene glycole allergy of the SARS CoV2 vaccine recipient: case report of a young adult recipient and management of future exposure to SARS-CoV2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33919151/
 179. Elevated rates of anaphylaxis after vaccination with Pfizer BNT162b2 mRNA vaccine against COVID-19 in Japanese healthcare workers; a secondary analysis of initial post-approval safety data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34128049/
 180. Allergic reactions and adverse events associated with administration of mRNA-based vaccines. A health system experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474708/
 181. Allergic reactions to COVID-19 vaccines: statement of the Belgian Society of Allergy and Clinical Immunology (BelSACI): https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17843286.2021.1909447
 182. .IgE-mediated allergy to polyethylene glycol (PEG) as a cause of anaphylaxis to COVID-19 mRNA vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34318537/
 183. Allergic reactions after COVID-19 vaccination: putting the risk in perspective: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463751/
 184. Anaphylactic reactions to COVID-19 mRNA vaccines: a call for further studies: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846043/ 188.
 185. Risk of severe allergic reactions to COVID-19 vaccines among patients with allergic skin disease: practical recommendations. An ETFAD position statement with external experts: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33752263/
 186. COVID-19 vaccine and death: causality algorithm according to the WHO eligibility diagnosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073536/
 187. Fatal brain hemorrhage after COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/
 188. A case series of skin reactions to COVID-19 vaccine in the Department of Dermatology at Loma Linda University: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34423106/
 189. Skin reactions reported after Moderna and Pfizer’s COVID-19 vaccination: a study based on a registry of 414 cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33838206/
 190. Clinical and pathologic correlates of skin reactions to COVID-19 vaccine, including V-REPP: a registry-based study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34517079/
 191. Skin reactions after vaccination against SARS-COV-2: a nationwide Spanish cross-sectional study of 405 cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254291/
 192. Varicella zoster virus and herpes simplex virus reactivation after vaccination with COVID-19: review of 40 cases in an international dermatologic registry: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487581/
 193. Immune thrombosis and thrombocytopenia (VITT) associated with the COVID-19 vaccine: diagnostic and therapeutic recommendations for a new syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987882/
 194. Laboratory testing for suspicion of COVID-19 vaccine-induced thrombotic (immune) thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138513/
 195. Intracerebral hemorrhage due to thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: the first fatal case in Korea: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/
 196. Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and positive SARS-CoV-2 tests: self-controlled case series study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/
 197. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after covid-19 vaccination; a systematic review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365148/.
 198. Nerve and muscle adverse events after vaccination with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of clinical trials: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452064/.
 199. A rare case of cerebral venous thrombosis and disseminated intravascular coagulation temporally associated with administration of COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33917902/
 200. Primary adrenal insufficiency associated with thrombotic immune thrombocytopenia induced by Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
 201. Acute cerebral venous thrombosis and pulmonary artery embolism associated with the COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247246/.
 202. Thromboaspiration infusion and fibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/
 203. 59-year-old woman with extensive deep venous thrombosis and pulmonary thromboembolism 7 days after a first dose of Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117206/
 204. Cerebral venous thrombosis and vaccine-induced thrombocytopenia.a. Oxford-AstraZeneca COVID-19: a missed opportunity for a rapid return on experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033927/
 205. Myocarditis and other cardiovascular complications of mRNA-based COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/
 206. Pericarditis after administration of COVID-19 mRNA BNT162b2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364831/
 207. Unusual presentation of acute pericarditis after vaccination against SARS-COV-2 mRNA-1237 Modern: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447639/
 208. Case report: acute myocarditis after second dose of SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514306/
 209. Immune-mediated disease outbreaks or recent-onset disease in 27 subjects after mRNA/DNA vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/
 210. Insights from a murine model of myopericarditis induced by COVID-19 mRNA vaccine: could accidental intravenous injection of a vaccine induce myopericarditis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453510/
 211. Immune thrombocytopenia in a 22-year-old post Covid-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476455/
 212. propylthiouracil-induced neutrophil anti-cytoplasmic antibody-associated vasculitis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/
 213. Secondary immune thrombocytopenia (ITP) associated with ChAdOx1 Covid-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377889/
 214. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) following AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination: risk-benefit analysis for persons <60 years in Australia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/
 215. COVID-19 vaccination association and facial nerve palsy: A case-control study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34165512/
 216. The association between COVID-19 vaccination and Bell’s palsy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411533/
 217. Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33611630/
 218. Acute transverse myelitis (ATM): clinical review of 43 patients with COVID-19-associated ATM and 3 serious adverse events of post-vaccination ATM with ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981305/
 219. Bell’s palsy after 24 hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34336436/
 220. Sequential contralateral facial nerve palsy after first and second doses of COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34281950/.
 221. Transverse myelitis induced by SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34458035/
 222. Peripheral facial nerve palsy after vaccination with BNT162b2 (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734623/
 223. Acute abducens nerve palsy after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34044114/.
 224. Facial nerve palsy after administration of COVID-19 mRNA vaccines: analysis of self-report database: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34492394/
 225. Transient oculomotor paralysis after administration of RNA-1273 messenger vaccine for SARS-CoV-2 diplopia after COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369471/
 226. Bell’s palsy after Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34014316/
 227. Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330676/
 228. A case of acute demyelinating polyradiculoneuropathy with bilateral facial palsy following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/
 229. Guillian Barré syndrome after vaccination with mRNA-1273 against COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477091/
 230. Acute facial paralysis as a possible complication of SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975372/.
 231. Bell’s palsy after COVID-19 vaccination with high antibody response in CSF: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34322761/.
 232. Parsonage-Turner syndrome associated with SARS-CoV-2 or SARS-CoV-2 vaccination. Comment on: “Neuralgic amyotrophy and COVID-19 infection: 2 cases of accessory spinal nerve palsy” by Coll et al. Articular Spine 2021; 88: 10519: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139321/.
 233. Bell’s palsy after a single dose of vaccine mRNA. SARS-CoV-2: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34032902/.
 234. Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease vaccine 2019 (COVID-19): causality or victim?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33862041/
 235. Autoimmune hepatitis triggered by vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/
 236. Acute autoimmune-like hepatitis with atypical antimitochondrial antibody after vaccination with COVID-19 mRNA: a new clinical entity: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293683/.
 237. Autoimmune hepatitis after COVID vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225251/
 238. A novel case of bifacial diplegia variant of Guillain-Barré syndrome after vaccination with Janssen COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34449715/
 239. Comparison of vaccine-induced thrombotic events between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139631/.
 240. Bilateral superior ophthalmic vein thrombosis, ischemic stroke and immune thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33864750/
 241. Diagnosis and treatment of cerebral venous sinus thrombosis with vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33914590/
 242. Venous sinus thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420802/
 243. Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination against SARS-CoV-2: an analysis of cases reported to the European Medicines Agency: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/
 244. Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and positive SARS-CoV-2 tests: self-controlled case series study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/
 245. Blood clots and bleeding after BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: an analysis of European data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174723/
 246. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population-based cohort study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
 247. First dose of ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/
 248. Cerebral venous thrombosis associated with COVID-19 vaccine in Germany: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288044/
 249. Malignant cerebral infarction after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: a catastrophic variant of vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/
 250. celiac artery and splenic artery thrombosis complicated by splenic infarction 7 days after the first dose of Oxford vaccine, causal relationship or coincidence: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261633/.
 251. Primary adrenal insufficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
 252. Thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332437/.
 253. Cerebral venous sinus thrombosis associated with thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/.
 254. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 immunization: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236343/
 255. Acute myocardial infarction within 24 hours after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364657/.
 256. Bilateral acute macular neuroretinopathy after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34287612/
 257. central venous sinus thrombosis with subarachnoid hemorrhage after COVID-19 mRNA vaccination: are these reports merely coincidental: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/
 258. Intracerebral hemorrhage due to thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: the first fatal case in Korea: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/
 259. Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in a non-comorbid elderly Indian male treated with conventional heparin-warfarin-based anticoagulation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186376/
 260. Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after first dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/
 261. A case of multiple thrombocytopenia and thrombosis following vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34137813/
 262. Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: the elusive link between thrombosis and adenovirus-based SARS-CoV-2 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34191218/
 263. Acute ischemic stroke revealing immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1 nCov-19 vaccine: impact on recanalization strategy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/
 264. New-onset refractory status epilepticus after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34153802/
 265. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 viral vector vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092488/
 266. Pulmonary embolism, transient ischemic attack, and thrombocytopenia after Johnson & Johnson COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/
 267. Thromboaspiration infusion and fibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/.
 268. Spontaneous HIT syndrome: knee replacement, infection, and parallels with vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34144250/
 269. Deep venous thrombosis (DVT) occurring shortly after second dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33687691/
 270. Procoagulant antibody-mediated procoagulant platelets in immune thrombotic thrombocytopenia associated with SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34011137/.
 271. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia causing a severe form of cerebral venous thrombosis with high mortality rate: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/.
 272. Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/.
 273. Atypical thrombosis associated with the vaccine VaxZevria® (AstraZeneca): data from the French network of regional pharmacovigilance centers: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34083026/.
 274. Acute cerebral venous thrombosis and pulmonary artery embolism associated with the COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247246/.
 275. Vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia with bilateral adrenal haemorrhage: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235757/.
 276. Palmar digital vein thrombosis after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34473841/.
 277. Cutaneous thrombosis associated with cutaneous necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/
 278. Cerebral venous thrombosis following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045111/.
 279. Lipschütz ulcers after AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34366434/.
 280. Amyotrophic Neuralgia secondary to Vaxzevri vaccine (AstraZeneca) COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34330677/
 281. Thrombosis with thrombocytopenia after Messenger vaccine RNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/
 282. Intracerebral hemorrhage twelve days after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477089/
 283. Thrombotic thrombocytopenia after vaccination with COVID-19: in search of the underlying mechanism: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071883/
 284. Coronavirus (COVID-19) Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033367/
 285. Comparison of adverse drug reactions among four COVID-19 vaccines in Europe using the EudraVigilance database: Thrombosis in unusual sites: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34375510/
 286. Immunoglobulin adjuvant for vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34107198/
 287. Severe vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia following vaccination with COVID-19: an autopsy case report and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34355379/.
 288. A case of acute pulmonary embolism after immunization with SARS-CoV-2 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452028/
 289. Neurosurgical considerations regarding decompressive craniectomy for intracerebral hemorrhage after SARS-CoV-2 vaccination in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia-VITT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/
 290. Thrombosis and SARS-CoV-2 vaccines: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237213/.
 291. Acquired thrombotic thrombocytopenic thrombocytopenic purpura: a rare disease associated with the BNT162b2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105247/.
 292. Immune complexes, innate immunity and NETosis in ChAdOx1 vaccine-induced thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34405870/.
 293. Sensory Guillain-Barré syndrome following ChAdOx1 nCov-19 vaccine: report of two cases and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416410/.
 294. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome after COVID-19 and ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462013/.
 295. Reactivation of Vogt-Koyanagi-Harada disease under control for more than 6 years, after anti-SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224024/.
 296. Post-vaccinal encephalitis after ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34324214/
 297. Neurological symptoms and neuroimaging alterations related to COVID-19 vaccine: cause or coincidence?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507266/
 298. Fatal systemic capillary leak syndrome after SARS-COV-2 vaccination in a patient with multiple myeloma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34459725/
 299. Polyarthralgia and myalgia syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/
 300. Three cases of subacute thyroiditis after SARS-CoV-2 vaccination: post-vaccination ASIA syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043800/.
 301. Facial diplegia: a rare and atypical variant of Guillain-Barré syndrome and the Ad26.COV2.S vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447646/
 302. Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: large population-based cohort study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/.
 303. fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination in two patients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416319/.
 304. Adverse effects reported after COVID-19 vaccination in a tertiary care hospital, centered on cerebral venous sinus thrombosis (CVST): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092166/
 305. Induction and exacerbation of subacute cutaneous lupus erythematosus erythematosus after mRNA- or adenoviral vector-based SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34291477/
 306. Petechiae and peeling of fingers after immunization with BTN162b2 messenger RNA (mRNA)-based COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513435/
 307. Hepatitis C virus reactivation after COVID-19 vaccination: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512037/
 308. Bilateral immune-mediated keratolysis after immunization with SARS-CoV-2 recombinant viral vector vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483273/.
 309. Immune-mediated thrombocytopenic purpura after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in an elderly woman: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513446/
 310. Platelet activation and modulation in thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with the ChAdO × 1 nCov-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34474550/
 311. Reactive arthritis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033732/.
 312. Two cases of Graves’ disease after SARS-CoV-2 vaccination: an autoimmune / inflammatory syndrome induced by adjuvants: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858208/
 313. Acute relapse and impaired immunization after COVID-19 vaccination in a patient with multiple sclerosis treated with rituximab: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34015240/
 314. Widespread fixed bullous drug eruption after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482558/
 315. COVID-19 mRNA vaccine causing CNS inflammation: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34480607/
 316. Thymic hyperplasia after Covid-19 mRNA-based vaccination with Covid-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462647/
 317. Acute disseminated encephalomyelitis following vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325334/
 318. Tolosa-Hunt syndrome occurring after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34513398/
 319. Systemic capillary extravasation syndrome following vaccination with ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/
 320. Immune-mediated thrombocytopenia associated with Ad26.COV2.S vaccine (Janssen; Johnson & Johnson): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34469919/.
 321. Transient thrombocytopenia with glycoprotein-specific platelet autoantibodies after vaccination with Ad26.COV2.S: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34516272/.
 322. Acute hyperactive encephalopathy following COVID-19 vaccination with dramatic response to methylprednisolone: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34512961/
 323. Transient cardiac injury in adolescents receiving the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077949/
 324. Autoimmune hepatitis developing after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34171435/
 325. Severe relapse of multiple sclerosis after COVID-19 vaccination: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447349/
 326. Lymphohistocytic myocarditis after vaccination with the COVID-19 viral vector Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514078/
 327. Hemophagocytic lymphohistiocytosis after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406660/.
 328. IgA vasculitis in adult patient after vaccination with ChadOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509658/
 329. A case of leukocytoclastic vasculitis after vaccination with a SARS-CoV2 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196469/.
 330. Onset / outbreak of psoriasis after Corona virus ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca / Covishield): report of two cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34350668/
 331. Hailey-Hailey disease exacerbation after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34436620/
 332. Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up by ultrasonography: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/.
 333. COVID-19 vaccine, immune thrombotic thrombocytopenia, jaundice, hyperviscosity: concern in cases with underlying hepatic problems: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509271/.
 334. Report of the International Cerebral Venous Thrombosis Consortium on cerebral venous thrombosis after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462996/
 335. Immune thrombocytopenia after vaccination during the COVID-19 pandemic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435486/
 336. COVID-19: lessons from the Norwegian tragedy should be taken into account in planning for vaccine launch in less developed/developing countries: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435142/
 337. Rituximab-induced acute lympholysis and pancytopenia following vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34429981/
 338. Exacerbation of plaque psoriasis after COVID-19 inactivated mRNA and BNT162b2 vaccines: report of two cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34427024/
 339. Vaccine-induced interstitial lung disease: a rare reaction to COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510014/.
 340. Vesiculobullous cutaneous reactions induced by COVID-19 mRNA vaccine: report of four cases and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236711/
 341. Vaccine-induced thrombocytopenia with severe headache: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525282/
 342. Acute perimyocarditis after the first dose of COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34515024/
 343. Rhabdomyolysis and fasciitis induced by COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34435250/.
 344. Rare cutaneous adverse effects of COVID-19 vaccines: a case series and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34363637/
 345. Immune thrombocytopenia associated with the Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921002018
 346. Secondary immune thrombocytopenia putatively attributable to COVID-19 vaccination: https://casereports.bmj.com/content/14/5/e242220.abstract.
 347. Immune thrombocytopenia following Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34155844/
 348. Newly diagnosed idiopathic thrombocytopenia after COVID-19 vaccine administration: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8176657/.
 349. Idiopathic thrombocytopenic purpura and the Modern Covid-19 vaccine: https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(21)00122-0/fulltext.
 350. Thrombocytopenia after Pfizer and Moderna SARS vaccination – CoV -2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8014568/.
 351. Immune thrombocytopenic purpura and acute liver injury after COVID-19 vaccination: https://casereports.bmj.com/content/14/7/e242678.
 352. Collection of complement-mediated and autoimmune-mediated hematologic conditions after SARS-CoV-2 vaccination: https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/13/2794/476324/Autoimmune-and-complement-mediated-hematologic
 353. Petechial rash associated with CoronaVac vaccination: first report of cutaneous side effects before phase 3 results: https://ejhp.bmj.com/content/early/2021/05/23/ejhpharm-2021-002794
 354. COVID-19 vaccines induce severe hemolysis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: https://ashpublications.org/blood/article/137/26/3670/475905/COVID-19-vaccines-induce-severe-hemolysis-in
 355. Cerebral venous thrombosis associated with COVID-19 vaccine in Germany: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288044/.
 356. Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination : Neurological and radiological management: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/.
 357. Cerebral venous thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33878469/.
 358. Cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: report of two cases in the United Kingdom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857630/.
 359. Cerebral venous thrombosis induced by SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090750/.
 360. Carotid artery immune thrombosis induced by adenovirus-vectored COVID-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312301/.
 361. Cerebral venous sinus thrombosis associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333995/
 362. The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455073/
 363. Cerebral venous thrombosis after the BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34111775/.
 364. Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045111/
 365. Lethal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/
 366. Cerebral venous sinus thrombosis in the U.S. population, After SARS-CoV-2 vaccination with adenovirus and after COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116145/
 367. Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination: is the risk of thrombosis increased by intravascular administration of the vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286453/.
 368. Central venous sinus thrombosis with subarachnoid hemorrhage after COVID-19 mRNA vaccination: are these reports merely coincidental: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478433/
 369. Cerebral venous sinus thrombosis after ChAdOx1 nCov-19 vaccination with a misleading first brain MRI: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34244448/
 370. Early results of bivalirudin treatment for thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226070/
 371. Cerebral venous sinus thrombosis associated with post-vaccination thrombocytopenia by COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845870/.
 372. Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after the first dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101024/.
 373. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia causing a severe form of cerebral venous thrombosis with a high mortality rate: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/.
 374. Adenovirus interactions with platelets and coagulation and vaccine-associated autoimmune thrombocytopenia thrombosis syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/.
 375. Headache attributed to COVID-19 (SARS-CoV-2 coronavirus) vaccination with the ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: a multicenter observational cohort study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34313952/
 376. Adverse effects reported after COVID-19 vaccination in a tertiary care hospital, focus on cerebral venous sinus thrombosis (CVST): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092166/
 377. Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination against SARS-CoV-2: an analysis of cases reported to the European Medicines Agency: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293217/
 378. A rare case of a middle-age Asian male with cerebral venous thrombosis after COVID-19 AstraZeneca vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34274191/
 379. Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in a non-comorbid elderly Indian male treated with conventional heparin-warfarin-based anticoagulation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186376/
 380. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population-based cohort study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
 381. Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34129181/
 382. S. case reports of cerebral venous sinus thrombosis with thrombocytopenia after vaccination with Ad26.COV2.S, March 2-April 21, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/.
 383. Malignant cerebral infarction after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: a catastrophic variant of vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34341358/
 384. Acute ischemic stroke revealing immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1 nCov-19 vaccine: impact on recanalization strategy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175640/
 385. Vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): a new clinicopathologic entity with heterogeneous clinical presentations: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/.
 386. Imaging and hematologic findings in thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/
 387. Autoimmunity roots of thrombotic events after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/
 388. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/
 389. Massive cerebral venous thrombosis and venous basin infarction as late complications of COVID-19: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34373991/
 390. Australian and New Zealand approach to the diagnosis and treatment of vaccine-induced immune thrombosis and immune thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490632/
 391. An observational study to identify the prevalence of thrombocytopenia and anti-PF4 / polyanion antibodies in Norwegian health care workers after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33909350/
 392. Acute transverse myelitis (ATM): clinical review of 43 patients with COVID-19-associated ATM and 3 serious adverse events of post-vaccination ATM with ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981305/.
 393. A case of acute demyelinating polyradiculoneuropathy with bilateral facial palsy after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272622/
 394. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and hemorrhage in a patient recently vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/
 395. Predicted and observed incidence of thromboembolic events among Koreans vaccinated with the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254476/
 396. First dose of ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic, and hemorrhagic events in Scotland: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108714/
 397. ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-associated thrombocytopenia: three cases of immune thrombocytopenia after 107,720 doses of ChAdOx1 vaccination in Thailand: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483267/.
 398. Pulmonary embolism, transient ischemic attack, and thrombocytopenia after Johnson & Johnson COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261635/
 399. Neurosurgical considerations with respect to decompressive craniectomy for intracerebral hemorrhage after SARS-CoV-2 vaccination in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia-VITT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/
 400. Large hemorrhagic stroke after vaccination against ChAdOx1 nCoV-19: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/
 401. Polyarthralgia and myalgia syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463066/
 402. A rare case of thrombosis and thrombocytopenia of the superior ophthalmic vein after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34276917/
 403. Thrombosis and severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 vaccines: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237213/.
 404. Renal vein thrombosis and pulmonary embolism secondary to vaccine-induced thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268278/.
 405. Limb ischemia and pulmonary artery thrombosis after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca): a case of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33990339/.
 406. Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: large population-based cohort study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479760/.
 407. Secondary thrombocytopenia after SARS-CoV-2 vaccination: case report of haemorrhage and hematoma after minor oral surgery: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34314875/.
 408. Venous thromboembolism and mild thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384129/
 409. Fatal exacerbation of ChadOx1-nCoV-19-induced thrombotic thrombocytopenia syndrome after successful initial therapy with intravenous immunoglobulins: a rationale for monitoring immunoglobulin G levels: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34382387/
 410. A case of ANCA-associated vasculitis after AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: victim or causality?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416184/.
 411. Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination in a pregnant woman: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/
 412. Massive cerebral venous thrombosis due to vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261296/
 413. Nephrotic syndrome after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARScoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250318/.
 414. A case of vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia with massive arteriovenous thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34059191/
 415. Cutaneous thrombosis associated with cutaneous necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/
 416. Thrombocytopenia in an adolescent with sickle cell anemia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331506/
 417. Vaccine-induced thrombocytopenia with severe headache: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525282/
 418. Myocarditis associated with SARS-CoV-2 mRNA vaccination in children aged 12 to 17 years: stratified analysis of a national database: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
 419. COVID-19 mRNA vaccination and development of CMR-confirmed myopericarditis: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.full?s=09.
 420. Severe autoimmune hemolytic anemia after receipt of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.16672
 421. Intravenous injection of coronavirus disease 2019 (COVID-19) mRNA vaccine can induce acute myopericarditis in a mouse model: https://t.co/j0IEM8cMXI
 422. A report of myocarditis adverse events in the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System. (VAERS) in association with COVID-19 injectable biologics: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601006/
 423. This study concludes that: “The vaccine was associated with an excess risk of myocarditis (1 to 5 events per 100,000 persons). The risk of this potentially serious adverse event and of many other serious adverse events increased substantially after SARS-CoV-2 infection”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
 424. Bilateral uveitis after inoculation with COVID-19 vaccine: a case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221007797
 425. Myocarditis associated with SARS-CoV-2 mRNA vaccination in children aged 12 to 17 years: stratified analysis of a national database: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1.
 426. Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine is no longer a coincidence but confirmed: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827821020936
 427. Extensive investigations revealed consistent pathophysiologic alterations after vaccination with COVID-19 vaccines: https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3
 428. Lobar hemorrhage with ventricular rupture shortly after the first dose of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8553377/
 429. Mrna COVID vaccines dramatically increase endothelial inflammatory markers and risk of Acute Coronary Syndrome as measured by PULS cardiac testing: a caution: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
 430. ChAdOx1 interacts with CAR and PF4 with implications for thrombosis with thrombocytopenia syndrome:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl8213
 431. Lethal vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT) following announcement 26.COV2.S: first documented case outside the U.S.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34626338/
 432. A prothrombotic thrombocytopenic disorder resembling heparin-induced thrombocytopenia after coronavirus-19 vaccination: https://europepmc.org/article/PPR/PPR304469 435.
 433. VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia) after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731555/
 434. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): a new clinicopathologic entity with heterogeneous clinical presentations: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/
 435. Treatment of acute ischemic stroke associated with ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34461442/
 436. Spectrum of neurological complications after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719776/.
 437. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/
 438. Cerebral venous vein/venous sinus thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34373413/
 439. Portal vein thrombosis due to vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT) after Covid vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34598301/
 440. Hematuria, a generalized petechial rash and headaches after Oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34620638/
 441. Myocardial infarction and azygos vein thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 in a hemodialysis patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650896/
 442. Takotsubo (stress) cardiomyopathy after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34625447/
 443. Humoral response induced by Prime-Boost vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 mRNA vaccines in a patient with multiple sclerosis treated with teriflunomide: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696248/
 444. Guillain-Barré syndrome after ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 vaccination: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34548920/
 445. Refractory vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) treated with delayed therapeutic plasma exchange (TPE): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672380/.
 446. Rare case of COVID-19 vaccine-associated intracranial hemorrhage with venous sinus thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34556531/.
 447. Delayed headache after COVID-19 vaccination: a warning sign for vaccine-induced cerebral venous thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535076/.
 448. Clinical features of vaccine-induced thrombocytopenia and immune thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379914/.
 449. Predictors of mortality in thrombotic thrombocytopenia after adenoviral COVID-19 vaccination: the FAPIC score: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34545400/
 450. Ischemic stroke as a presenting feature of immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1-nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34035134/
 451. In-hospital observational study of neurological disorders in patients recently vaccinated with COVID-19 mRNA vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34688190/
 452. Endovascular treatment for vaccine-induced cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: report of three cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34782400/
 453. Cardiovascular, neurological, and pulmonary events after vaccination with BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19, and Ad26.COV2.S vaccines: an analysis of European data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34710832/
 454. Cerebral venous thrombosis developing after vaccination. COVID-19: VITT, VATT, TTS and more: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34695859/
 455. Cerebral venous thrombosis and myeloproliferative neoplasms: a three-center study of 74 consecutive cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453762/.
 456. Possible triggers of thrombocytopenia and/or hemorrhage by BNT162b2 vaccine, Pfizer-BioNTech: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660652/.
 457. Multiple sites of arterial thrombosis in a 35-year-old patient after vaccination with ChAdOx1 (AstraZeneca), which required emergency femoral and carotid surgical thrombectomy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644642/
 458. Case series of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia in a London teaching hospital: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34694650/
 459. Neuro-ophthalmic complications with thrombocytopenia and thrombosis induced by ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726934/
 460. Thrombotic events after COVID-19 vaccination in over 50 years of age: results of a population-based study in Italy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835237/
 461. Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination in a pregnant woman: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261297/
 462. Age- and sex-specific incidence of cerebral venous sinus thrombosis associated with Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34724036/.
 463. Genital necrosis with cutaneous thrombosis following vaccination with COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839563/
 464. Cerebral venous sinus thrombosis after mRNA-based COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783932/.
 465. COVID-19 vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopenia thrombosis (VITT) and shades of gray in thrombus formation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624910/
 466. Inflammatory myositis after vaccination with ChAdOx1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34585145/
 467. Acute ST-segment elevation myocardial infarction secondary to vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34580132/.
 468. A rare case of COVID-19 vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) affecting the venosplanchnic and pulmonary arterial circulation from a UK district general hospital: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535492/
 469. COVID-19 vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34527501/
 470. Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) after vaccination with AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19: a risk-benefit analysis for persons <60% risk-benefit analysis for people <60 years in Australia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/
 471. Immune thrombocytopenia after immunization with Vaxzevria ChadOx1-S vaccine (AstraZeneca), Victoria, Australia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756770/
 472. Characteristics and outcomes of patients with cerebral venous sinus thrombosis in thrombotic immune thrombocytopenia induced by SARS-CoV-2 vaccine: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2784622
 473. Case study of thrombosis and thrombocytopenia syndrome after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781321/
 474. Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome Associated with COVID-19 Vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062319/
 475. Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination with ChAdOx1: the first case of definite thrombosis with thrombocytopenia syndrome in India: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706921/
 476. COVID-19 vaccine-associated thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS): systematic review and post hoc analysis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698582/.
 477. Case report of immune thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751013/.
 478. Acute transverse myelitis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684047/.
 479. Concerns for adverse effects of thrombocytopenia and thrombosis after adenovirus-vectored COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34541935/
 480. Major hemorrhagic stroke after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/
 481. Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: neurologic and radiologic management: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327553/.
 482. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and hemorrhage in a patient recently vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877737/
 483. Intracerebral hemorrhage and thrombocytopenia after AstraZeneca COVID-19 vaccine: clinical and diagnostic challenges of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34646685/
 484. Minimal change disease with severe acute kidney injury after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34242687/.
 485. Case report: cerebral sinus vein thrombosis in two patients with AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34609603/
 486. Case report: Pityriasis rosea-like rash after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557507/
 487. Extensive longitudinal transverse myelitis after ChAdOx1 nCOV-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34641797/.
 488. Acute eosinophilic pneumonia associated with anti-COVID-19 vaccine AZD1222: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34812326/.
 489. Thrombocytopenia, including immune thrombocytopenia after receiving COVID-19 mRNA vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34006408/
 490. A case of ANCA-associated vasculitis after AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: victim or causality?: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416184/
 491. Vaccine-induced immune thrombosis and thrombocytopenia syndrome after adenovirus-vectored severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination: a new hypothesis on mechanisms and implications for future vaccine development: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664303/.
 492. Thrombosis in peripheral artery disease and thrombotic thrombocytopenia following adenoviral COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649281/.
 493. Newly diagnosed immune thrombocytopenia in a pregnant patient after coronavirus disease 2019 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34420249/
 494. Cerebral venous sinus thrombosis and thrombotic events after vector-based COVID-19 vaccines: systematic review and meta-analysis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610990/.
 495. Sweet’s syndrome after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine (AZD1222) in an elderly woman: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34590397/
 496. Sudden sensorineural hearing loss after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670143/.
 497. Prevalence of serious adverse events among health care professionals after receiving the first dose of ChAdOx1 nCoV-19 coronavirus vaccine (Covishield) in Togo, March 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819146/.
 498. Acute hemichorea-hemibalismus after COVID-19 (AZD1222) vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34581453/
 499. Recurrence of alopecia areata after covid-19 vaccination: a report of three cases in Italy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34741583/
 500. Shingles-like skin lesion after vaccination with AstraZeneca for COVID-19: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34631069/
 501. Thrombosis after COVID-19 vaccination: possible link to ACE pathways: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479129/
 502. Thrombocytopenia in an adolescent with sickle cell anemia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331506/
 503. Leukocytoclastic vasculitis as a cutaneous manifestation of ChAdOx1 corona virus vaccine nCoV-19 (recombinant): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546608/
 504. Abdominal pain and bilateral adrenal hemorrhage from immune thrombotic thrombocytopenia induced by COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546343/
 505. Longitudinally extensive cervical myelitis after vaccination with inactivated virus based COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849183/
 506. Induction of cutaneous leukocytoclastic vasculitis after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34853744/.
 507. A case of toxic epidermal necrolysis after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751429/.
 508. Ocular adverse events following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559576/
 509. Depression after ChAdOx1-S / nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34608345/.
 510. Venous thromboembolism and mild thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384129/.
 511. Recurrent ANCA-associated vasculitis after Oxford AstraZeneca ChAdOx1-S COVID-19 vaccination: a case series of two patients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755433/
 512. Major artery thrombosis and vaccination against ChAdOx1 nCov-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839830/
 513. Rare case of contralateral supraclavicular lymphadenopathy after vaccination with COVID-19: computed tomography and ultrasound findings: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34667486/
 514. Cutaneous lymphocytic vasculitis after administration of the second dose of AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 vaccine: chance or causality: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726187/.
 515. Pancreas allograft rejection after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34781027/
 516. Understanding the risk of thrombosis with thrombocytopenia syndrome following Ad26.COV2.S vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595694/
 517. Cutaneous adverse reactions of 35,229 doses of COVID-19 Sinovac and AstraZeneca vaccine COVID-19: a prospective cohort study in health care workers: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34661934/
 518. Comments on thrombosis after vaccination: spike protein leader sequence could be responsible for thrombosis and antibody-mediated thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34788138
 519. Eosinophilic dermatosis after AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753210/.
 520. Severe immune thrombocytopenia following COVID-19 vaccination: report of four cases and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34653943/.
 521. Relapse of immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591991/
 522. Thrombosis in pre- and post-vaccination phase of COVID-19; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650382/
 523. A look at the role of postmortem immunohistochemistry in understanding the inflammatory pathophysiology of COVID-19 disease and vaccine-related thrombotic adverse events: a narrative review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769454/
 524. COVID-19 vaccine in patients with hypercoagulability disorders: a clinical perspective: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34786893/
 525. Vaccine-associated thrombocytopenia and thrombosis: venous endotheliopathy leading to combined venous micro-macrothrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34833382/
 526. Thrombosis and thrombocytopenia syndrome causing isolated symptomatic carotid occlusion after COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine (Janssen): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670287/
 527. An unusual presentation of acute deep vein thrombosis after Modern COVID-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790811/
 528. Immediate high-dose intravenous immunoglobulins followed by direct treatment with thrombin inhibitors is crucial for survival in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia Sars-Covid-19-vector adenoviral VITT with venous thrombosis of the cerebral sinus and portal vein: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34023956/.
 529. Thrombosis formation after COVID-19 vaccination immunologic aspects: review article: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34629931/
 530. Imaging and hematologic findings in thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402666/
 531. Spectrum of neuroimaging findings in post-CoVID-19 vaccination: a case series and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34842783/
 532. Cerebral venous sinus thrombosis, pulmonary embolism, and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination in a Taiwanese man: a case report and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630307/
 533. Fatal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/
 534. Autoimmune roots of thrombotic events after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/.
 535. New portal vein thrombosis in cirrhosis: is thrombophilia exacerbated by vaccine or COVID-19: https://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(21)00545-4/fulltext.
 536. Images of immune thrombotic thrombocytopenia induced by Oxford / AstraZeneca® COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33962903/.
 537. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with COVID-19 mRNA of BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796065/.
 538. Increased risk of urticaria/angioedema after BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in health care workers taking ACE inhibitors: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579248/
 539. A case of unusual mild clinical presentation of COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia with splanchnic vein thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34843991/
 540. Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34595867/
 541. A case of idiopathic thrombocytopenic purpura after a booster dose of COVID-19 BNT162b2 vaccine (Pfizer-Biontech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820240/
 542. Vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): targeting pathologic mechanisms with Bruton’s tyrosine kinase inhibitors: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851389/
 543. Thrombotic thrombocytopenic purpura after vaccination with Ad26.COV2-S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33980419/
 544. Thromboembolic events in younger females exposed to Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264151/
 545. Potential risk of thrombotic events after COVID-19 vaccination with Oxford-AstraZeneca in women receiving estrogen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734086/
 546. Thrombosis after adenovirus-vectored COVID-19 vaccination: a concern for underlying disease: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755555/
 547. Adenovirus interactions with platelets and coagulation and vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407607/
 548. Thrombotic thrombocytopenic purpura: a new threat after COVID bnt162b2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264514/.
 549. Unusual site of deep vein thrombosis after vaccination against coronavirus mRNA-2019 coronavirus disease (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840204/
 550. Neurological side effects of SARS-CoV-2 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34750810/
 551. Coagulopathies after SARS-CoV-2 vaccination may derive from a combined effect of SARS-CoV-2 spike protein and adenovirus vector-activated signaling pathways: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34639132/
 552. Isolated pulmonary embolism after COVID vaccination: 2 case reports and a review of acute pulmonary embolism complications and follow-up: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804412/
 553. Central retinal vein occlusion after vaccination with SARS-CoV-2 mRNA: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34571653/.
 554. Complicated case report of long-term vaccine-induced thrombotic immune thrombocytopenia A: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835275/.
 555. Deep venous thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S in adult males: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659839/.
 556. Neurological autoimmune diseases after SARS-CoV-2 vaccination: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34668274/.
 557. Severe autoimmune hemolytic autoimmune anemia after receiving SARS-CoV-2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549821/
 558. Occurrence of COVID-19 variants among recipients of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (recombinant): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34528522/
 559. Prevalence of thrombocytopenia, anti-platelet factor 4 antibodies, and elevated D-dimer in Thais after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/
 560. Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents after co-vaccination: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/644 5179.
 561. Myocarditis after 2019 coronavirus disease mRNA vaccine: a case series and determination of incidence rate: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408
 562. Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: inequalities in age and vaccine types: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106
 563. Epidemiology and clinical features of myocarditis/pericarditis before the introduction of COVID-19 mRNA vaccine in Korean children: a multicenter study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/
 564. Shedding light on post-vaccination myocarditis and pericarditis in COVID-19 and non-COVID-19 vaccine recipients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/
 565. Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccine: https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2021/11000/Myocarditis_Following_ mRNA_COVID_19_Vaccine.9.aspx.
 566. Myocarditis following BNT162b2 mRNA Covid-19 mRNA vaccine in Israel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614328/.
 567. Myocarditis, pericarditis, and cardiomyopathy following COVID-19 vaccination: https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(21)01156-2/fulltext
 568. Myocarditis and other cardiovascular complications of COVID-19 mRNA-based COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/
 569. Possible Association Between COVID-19 Vaccine and Myocarditis: Clinical and CMR Findings: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246586/
 570. Hypersensitivity Myocarditis and COVID-19 Vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856634/.
 571. Severe myocarditis associated with COVID-19 vaccine: zebra or unicorn?: https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(21)01477-7/fulltext.
 572. Acute myocardial infarction and myocarditis after COVID-19 vaccination: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8522388/
 573. Myocarditis after Covid-19 vaccination in a large healthcare organization: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110737
 574. Association of myocarditis with COVID-19 messenger RNA BNT162b2 vaccine in a case series of children: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052
 575. Clinical suspicion of myocarditis temporally related to COVID-19 vaccination in adolescents and young adults: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
 576. STEMI mimicry: focal myocarditis in an adolescent patient after COVID-19 mRNA vaccination:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756746/
 577. Myocarditis and pericarditis in association with COVID-19 mRNA vaccination: cases from a regional pharmacovigilance center: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8587334/
 578. Myocarditis after COVID-19 mRNA vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546329/.
 579. Patients with acute myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination:. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602.
 580. Myocarditis after COVID-19 vaccination: a case series: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011725?via%3Dihub.
 581. Myocarditis associated with COVID-19 vaccination in adolescents: https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021053427/181357
 582. Myocarditis findings on cardiac magnetic resonance imaging after vaccination with COVID-19 mRNA in adolescents:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704459/
 583. Myocarditis after COVID-19 vaccination: magnetic resonance imaging study: https://academic.oup.com/ehjcimaging/advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeab230/6 421640.
 584. Acute myocarditis after administration of the second dose of BNT162b2 COVID-19 vaccine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8599115/
 585. Myocarditis after COVID-19 vaccination: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001603
 586. Case report: probable myocarditis after Covid-19 mRNA vaccine in a patient with arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712717/.
 587. Acute myocarditis after administration of BNT162b2 vaccine against COVID-19: https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-acute-myocarditis-after-administration-bnt162b2-S188558572100133X.
 588. Myocarditis associated with COVID-19 mRNA vaccination: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430
 589. Acute myocarditis after COVID-19 vaccination: a case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0248866321007098
 590. Acute myopericarditis after COVID-19 vaccination in adolescents:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/.
 591. Perimyocarditis in adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://academic.oup.com/jpids/article/10/10/962/6329543.
 592. Acute myocarditis associated with anti-COVID-19 vaccination: https://ecevr.org/DOIx.php?id=10.7774/cevr.2021.10.2.196.
 593. Myocarditis associated with COVID-19 vaccination: echocardiographic, cardiac CT, and MRI findings:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34428917/.
 594. Acute symptomatic myocarditis in 7 adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088762/.
 595. Myocarditis and pericarditis in adolescents after first and second doses of COVID-19 mRNA vaccines:. https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab090/64 42104.
 596. COVID 19 vaccine for adolescents. Concern for myocarditis and pericarditis: https://www.mdpi.com/2036-7503/13/3/61.
 597. Cardiac imaging of acute myocarditis after vaccination with COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/
 598. Myocarditis temporally associated with COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133885/
 599. Acute myocardial injury after COVID-19 vaccination: a case report and review of current evidence from the vaccine adverse event reporting system database: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219532/
 600. Acute myocarditis associated with COVID-19 vaccination: report of a case: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8639400/
 601. Myocarditis following vaccination with COVID-19 messenger RNA: a Japanese case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840235/.
 602. Myocarditis in the setting of a recent COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712497/.
 603. Acute myocarditis after a second dose of COVID-19 mRNA vaccine: report of two cases: https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00265-5/fulltext.
 604. Prevalence of thrombocytopenia, antiplatelet factor 4 antibodies, and elevated D-dimer in Thais after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/
 605. Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents after co-vaccination: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179
 606. Myocarditis after 2019 coronavirus disease mRNA vaccine: a case series and incidence rate determination: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408.
 607. Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: inequalities in age and vaccine types: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106
 608. Epidemiology and clinical features of myocarditis/pericarditis before the introduction of COVID-19 mRNA vaccine in Korean children: a multicenter study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/
 609. Shedding light on post-vaccination myocarditis and pericarditis in COVID-19 and non-COVID-19 vaccine recipients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/
 610. Diffuse prothrombotic syndrome after administration of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34615534/
 611. Three cases of acute venous thromboembolism in women after coronavirus 2019 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352418/
 612. Clinical and biological features of cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCov-19; https://jnnp.bmj.com/content/early/2021/09/29/jnnp-2021-327340.
 613. COV2-S vaccination may reveal hereditary thrombophilia: massive cerebral venous sinus thrombosis in a young man with normal platelet count: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34632750/
 614. Post-mortem findings in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
 615. COVID-19 vaccine-induced thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802488/.
 616. Inflammation and platelet activation after COVID-19 vaccines: possible mechanisms behind vaccine-induced immune thrombocytopenia and thrombosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34887867/.
 617. Anaphylactoid reaction and coronary thrombosis related to COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863404/.
 618. Vaccine-induced cerebral venous thrombosis and thrombocytopenia. Oxford-AstraZeneca COVID-19: a missed opportunity for rapid return on experience: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255682100093X
 619. Occurrence of splenic infarction due to arterial thrombosis after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34876440/
 620. Deep venous thrombosis more than two weeks after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928773/
 621. Case report: Take a second look: Cerebral venous thrombosis related to Covid-19 vaccination and thrombotic thrombocytopenia syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34880826/
 622. Information on ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34587242/
 623. Change in blood viscosity after COVID-19 vaccination: estimation for persons with underlying metabolic syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34868465/
 624. Management of a patient with a rare congenital limb malformation syndrome after SARS-CoV-2 vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34097311/
 625. Bilateral thalamic stroke: a case of COVID-19 (VITT) vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia or a coincidence due to underlying risk factors: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820232/.
 626. Thrombocytopenia and splanchnic thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S successfully treated with transjugular intrahepatic intrahepatic portosystemic shunt and thrombectomy: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26258
 627. Incidence of acute ischemic stroke after coronavirus vaccination in Indonesia: case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579636/
 628. Successful treatment of vaccine-induced immune immune thrombotic thrombocytopenia in a 26-year-old female patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614491/
 629. Case report: vaccine-induced immune immune thrombotic thrombocytopenia in a patient with pancreatic cancer after vaccination with messenger RNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34790684/
 630. Idiopathic idiopathic external jugular vein thrombophlebitis after coronavirus disease vaccination (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624509/.
 631. Squamous cell carcinoma of the lung with hemoptysis following vaccination with tozinameran (BNT162b2, Pfizer-BioNTech): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34612003/
 632. Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after Ad26.COV2.S vaccination in a man presenting as acute venous thromboembolism: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096082/
 633. Myocarditis associated with COVID-19 vaccination in three adolescent boys: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851078/.
 634. Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34496880/
 635. Perimyocarditis after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866957/
 636. Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents after co-vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/.
 637. Myocarditis-induced sudden death after BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination in Korea: case report focusing on histopathological findings: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/
 638. Acute myocarditis after vaccination with COVID-19 mRNA in adults aged 18 years or older: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34605853/
 639. Recurrence of acute myocarditis temporally associated with receipt of the 2019 coronavirus mRNA disease vaccine (COVID-19) in an adolescent male: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166671/
 640. Young male with myocarditis after mRNA-1273 coronavirus disease-2019 (COVID-19) mRNA vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744118/
 641. Acute myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination in a 24-year-old male: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334935/.
 642. Ga-DOTATOC digital PET images of inflammatory cell infiltrates in myocarditis after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746968/
 643. Occurrence of acute infarct-like myocarditis after vaccination with COVID-19: just an accidental coincidence or rather a vaccination-associated autoimmune myocarditis?”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/.
 644. Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST-segment elevation in adolescents after vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/
 645. Myocarditis Following Immunization with COVID-19 mRNA Vaccines in Members of the U.S. Military: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185045/
 646. Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34229940/
 647. Myopericarditis in a previously healthy adolescent male after COVID-19 vaccination: Case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133825/
 648. Acute myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308326/.
 649. Chest pain with abnormal electrocardiogram redevelopment after injection of COVID-19 vaccine manufactured by Moderna: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866106/
 650. Biopsy-proven lymphocytic myocarditis after first vaccination with COVID-19 mRNA in a 40-year-old man: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/
 651. Multimodality imaging and histopathology in a young man presenting with fulminant lymphocytic myocarditis and cardiogenic shock after vaccination with mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848416/
 652. Report of a case of myopericarditis after vaccination with BNT162b2 COVID-19 mRNA in a young Korean male: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636504/
 653. Acute myocarditis after Comirnaty vaccination in a healthy male with previous SARS-CoV-2 infection: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367386/
 654. Acute myocarditis in a young adult two days after vaccination with Pfizer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709227/
 655. Case report: acute fulminant myocarditis and cardiogenic shock after messenger RNA coronavirus vaccination in 2019 requiring extracorporeal cardiopulmonary resuscitation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778411/
 656. Acute myocarditis after 2019 coronavirus disease vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734821/
 657. A series of patients with myocarditis after vaccination against SARS-CoV-2 with mRNA-1279 and BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246585/
 658. Myopericarditis after Pfizer messenger ribonucleic acid coronavirus coronavirus disease vaccine in adolescents: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34228985/
 659. Post-vaccination multisystem inflammatory syndrome in adults without evidence of prior SARS-CoV-2 infection: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34852213/
 660. Acute myocarditis defined after vaccination with 2019 mRNA of coronavirus disease: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866122/
 661. Biventricular systolic dysfunction in acute myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601566/
 662. Myocarditis following COVID-19 vaccination: MRI study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739045/.
 663. Acute myocarditis after COVID-19 vaccination: case report: https://docs.google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e
 664. Association of myocarditis with COVID-19 messenger RNA BNT162b2 vaccine COVID-19 in a case series of children: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
 665. Clinical suspicion of myocarditis temporally related to COVID-19 vaccination in adolescents and young adults: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/
 666. Myocarditis following vaccination with Covid-19 in a large healthcare organization: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/
 667. AstraZeneca COVID-19 vaccine and Guillain-Barré syndrome in Tasmania: a causal link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560365/
 668. COVID-19, Guillain-Barré and vaccineA dangerous mix: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108736/.
 669. Guillain-Barré syndrome after the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: case report and review of reported cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796417/.
 670. Guillain-Barre syndrome after BNT162b2 COVID-19 vaccine: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-021-05523-5.
 671. COVID-19 adenovirus vaccines and Guillain-Barré syndrome with facial palsy: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26258.
 672. Association of receipt association of Ad26.COV2.S COVID-19 vaccine with presumed Guillain-Barre syndrome, February-July 2021: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785009
 673. A case of Guillain-Barré syndrome after Pfizer COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34567447/
 674. Guillain-Barré syndrome associated with COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648420/.
 675. Rate of recurrent Guillain-Barré syndrome after COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccine: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708
 676. Guillain-Barre syndrome after COVID-19 vaccination in an adolescent: https://www.pedneur.com/article/S0887-8994(21)00221-6/fulltext.
 677. Guillain-Barre syndrome after ChAdOx1-S / nCoV-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114256/.
 678. Guillain-Barre syndrome after COVID-19 mRNA-1273 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767184/.
 679. Guillain-Barre syndrome following SARS-CoV-2 vaccination in 19 patients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644738/.
 680. Guillain-Barre syndrome presenting with facial diplegia following vaccination with COVID-19 in two patients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649856/
 681. A rare case of Guillain-Barré syndrome after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671572/
 682. Neurological complications of COVID-19: Guillain-Barre syndrome after Pfizer COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33758714/
 683. COVID-19 vaccine causing Guillain-Barre syndrome, an uncommon potential side effect: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34484780/
 684. Guillain-Barre syndrome after the first dose of COVID-19 vaccination: case report; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779385/.
 685. Miller Fisher syndrome after Pfizer COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817727/.
 686. Miller Fisher syndrome after 2019 BNT162b2 mRNA coronavirus vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34789193/.
 687. Bilateral facial weakness with a variant of paresthesia of Guillain-Barre syndrome after Vaxzevria COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261746/
 688. Guillain-Barre syndrome after the first injection of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: first report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217513/.
 689. A case of sensory ataxic Guillain-Barre syndrome with immunoglobulin G anti-GM1 antibodies after first dose of COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34871447/
 690. Reporting of acute inflammatory neuropathies with COVID-19 vaccines: subgroup disproportionality analysis in VigiBase: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579259/
 691. A variant of Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination: AMSAN: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370408/.
 692. A rare variant of Guillain-Barré syndrome after vaccination with Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703690/.
 693. Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination in a patient with previous vaccine-associated Guillain-Barré syndrome: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810163/
 694. Guillain-Barré syndrome in an Australian state using mRNA and adenovirus-vector SARS-CoV-2 vaccines: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26218.
 695. Acute transverse myelitis after SARS-CoV-2 vaccination: case report and review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34482455/.
 696. Variant Guillain-Barré syndrome occurring after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34114269/.
 697. Guillian-Barre syndrome with axonal variant temporally associated with Modern SARS-CoV-2 mRNA-based vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722067/
 698. Guillain-Barre syndrome after the first dose of SARS-CoV-2 vaccine: a temporary occurrence, not a causal association: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33968610/
 699. SARS-CoV-2 vaccines can be complicated not only by Guillain-Barré syndrome but also by distal small fiber neuropathy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34525410/
 700. Clinical variant of Guillain-Barré syndrome with prominent facial diplegia after AstraZeneca 2019 coronavirus disease vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34808658/
 701. Adverse event reporting and risk of Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00646-0/fulltext.
 702. Bilateral facial nerve palsy and COVID-19 vaccination: causality or coincidence: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34522557/
 703. Left Bell’s palsy after the first dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763263/.
 704. Bell’s palsy after inactivated vaccination with COVID-19 in a patient with a history of recurrent Bell’s palsy: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34621891/
 705. Neurological complications after the first dose of COVID-19 vaccines and SARS-CoV-2 infection: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697502/
 706. Type I interferons as a potential mechanism linking COVID-19 mRNA vaccines with Bell’s palsy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858693/
 707. Acute transverse myelitis following inactivated COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370410/
 708. Acute transverse myelitis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579245/.
 709. A case of longitudinally extensive transverse myelitis following Covid-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182207/
 710. Post COVID-19 transverse myelitis; a case report with review of the literature: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34457267/.
 711. Beware of neuromyelitis optica spectrum disorder after vaccination with inactivated virus for COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189662/
 712. Neuromyelitis optica in a healthy woman after vaccination against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660149/
 713. Acute bilateral bilateral optic neuritis/chiasm with longitudinal extensive transverse myelitis in long-standing stable multiple sclerosis after vector-based vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34131771/
 714. A case series of acute pericarditis after vaccination with COVID-19 in the context of recent reports from Europe and the United States: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635376/
 715. Acute pericarditis and cardiac tamponade after vaccination with Covid-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34749492/
 716. Myocarditis and pericarditis in adolescents after the first and second doses of COVID-19 mRNA vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849667/
 717. Perimyocarditis in adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319393/
 718. Acute myopericarditis after COVID-19 vaccine in adolescents: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/
 719. Pericarditis after administration of the BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34149145/
 720. Case report: symptomatic pericarditis post COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693198/.
 721. An outbreak of Still’s disease after COVID-19 vaccination in a 34-year-old patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797392/
 722. Hemophagocytic lymphohistiocytosis following COVID-19 vaccination (ChAdOx1 nCoV-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862234/
 723. Myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA vaccination, a case series: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396358/.
 724. Miller-Fisher syndrome and Guillain-Barré syndrome overlap syndrome in a patient after Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848426/.
 725. Immune-mediated disease outbreaks or new-onset disease in 27 subjects after mRNA/DNA vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946748/
 726. Post-mortem investigation of deaths after vaccination with COVID-19 vaccines: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591186/
 727. Acute kidney injury with macroscopic hematuria and IgA nephropathy after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34352309/
 728. Relapse of immune thrombocytopenia after covid-19 vaccination in young male patient: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804803/.
 729. Immune thrombocytopenic purpura associated with COVID-19 mRNA vaccine Pfizer-BioNTech BNT16B2b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077572/
 730. Retinal hemorrhage after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34884407/.
 731. Case report: anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis with acute renal failure and pulmonary hemorrhage can occur after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34859017/
 732. Intracerebral hemorrhage due to vasculitis following COVID-19 vaccination: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34783899/
 733. Peduncular, symptomatic cavernous bleeding after immune thrombocytopenia-induced SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549178/.
 734. Brain death in a vaccinated patient with COVID-19 infection: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34656887/
 735. Generalized purpura annularis telangiectodes after SARS-CoV-2 mRNA vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236717/.
 736. Lobar hemorrhage with ventricular rupture shortly after the first dose of a SARS-CoV-2 mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34729467/.
 737. A case of outbreak of macroscopic hematuria and IgA nephropathy after SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932458/
 738. Acral hemorrhage after administration of the second dose of SARS-CoV-2 vaccine. A post-vaccination reaction: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092400/742.
 739. Severe immune thrombocytopenic purpura after SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34754937/
 740. Gross hematuria after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination in 2 patients with IgA nephropathy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33771584/
 741. Autoimmune encephalitis after ChAdOx1-S SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34846583/
 742. COVID-19 vaccine and death: causality algorithm according to the WHO eligibility diagnosis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073536/
 743. Bell’s palsy after vaccination with mRNA (BNT162b2) and inactivated (CoronaVac) SARS-CoV-2 vaccines: a case series and a nested case-control study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411532/
 744. Epidemiology of myocarditis and pericarditis following mRNA vaccines in Ontario, Canada: by vaccine product, schedule, and interval: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1
 745. Anaphylaxis following Covid-19 vaccine in a patient with cholinergic urticaria: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851711/
 746. Anaphylaxis induced by CoronaVac COVID-19 vaccine: clinical features and results of revaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34675550/.
 747. Anaphylaxis after Modern COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734159/.
 748. Association of self-reported history of high-risk allergy with allergy symptoms after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698847/
 749. Sex differences in the incidence of anaphylaxis to LNP-mRNA vaccines COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020815/
 750. Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – United States, December 14 to 23, 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641264/
 751. Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving the first dose of Modern COVID-19 vaccine – United States, December 21, 2020 to January 10, 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641268/
 752. Prolonged anaphylaxis to Pfizer 2019 coronavirus disease vaccine: a case report and mechanism of action: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834172/
 753. Anaphylaxis reactions to Pfizer BNT162b2 vaccine: report of 3 cases of anaphylaxis following vaccination with Pfizer BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579211/
 754. Biphasic anaphylaxis after first dose of 2019 messenger RNA coronavirus disease vaccine with positive polysorbate 80 skin test result: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343674/
 755. Acute myocardial infarction and myocarditis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586408/
 756. Takotsubo syndrome after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539938/.
 757. Takotsubo cardiomyopathy after coronavirus 2019 vaccination in patient on maintenance hemodialysis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731486/.
 758. Premature myocardial infarction or side effect of COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824804/
 759. Myocardial infarction, stroke, and pulmonary embolism after BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in persons aged 75 years or older: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807248/
 760. Kounis syndrome type 1 induced by inactivated SARS-COV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34148772/
 761. Acute myocardial infarction within 24 hours after COVID-19 vaccination: is Kounis syndrome the culprit: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34702550/
 762. Deaths associated with the recently launched SARS-CoV-2 vaccination (Comirnaty®): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/
 763. Deaths associated with recently launched SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425384/
 764. A case of acute encephalopathy and non-ST-segment elevation myocardial infarction after vaccination with mRNA-1273: possible adverse effect: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703815/
 765. COVID-19 vaccine-induced urticarial vasculitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369046/.
 766. ANCA-associated vasculitis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280507/.
 767. New-onset leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241833/
 768. Cutaneous small vessel vasculitis after COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529877/.
 769. Outbreak of leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928638/
 770. Leukocytoclastic vasculitis after exposure to COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836739/
 771. Vasculitis and bursitis in [ 18 F] FDG-PET/CT after COVID-19 mRNA vaccine: post hoc ergo propter hoc?; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495381/.
 772. Cutaneous lymphocytic vasculitis after administration of COVID-19 mRNA vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34327795
 773. Cutaneous leukocytoclastic vasculitis induced by Sinovac COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660867/.
 774. Case report: ANCA-associated vasculitis presenting with rhabdomyolysis and crescentic Pauci-Inmune glomerulonephritis after vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34659268/
 775. Reactivation of IgA vasculitis after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848431/
 776. Varicella-zoster virus-related small-vessel vasculitis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310759/.
 777. Imaging in vascular medicine: leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine booster: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34720009/
 778. A rare case of Henoch-Schönlein purpura after a case report of COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34518812/
 779. Cutaneous vasculitis following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34611627/.
 780. Possible case of COVID-19 mRNA vaccine-induced small-vessel vasculitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34705320/.
 781. IgA vasculitis following COVID-19 vaccination in an adult: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779011/
 782. Propylthiouracil-induced anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis following vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451967/
 783. Coronavirus disease vaccine 2019 (COVID-19) in systemic lupus erythematosus and neutrophil anti-cytoplasmic antibody-associated vasculitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928459/
 784. Reactivation of IgA vasculitis after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34250509/
 785. Clinical and histopathologic spectrum of delayed adverse skin reactions after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292611/.
 786. First description of immune complex vasculitis after COVID-19 vaccination with BNT162b2: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530771/.
 787. Nephrotic syndrome and vasculitis after SARS-CoV-2 vaccine: true association or circumstantial: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34245294/.
 788. Occurrence of de novo cutaneous vasculitis after vaccination against coronavirus disease (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599716/.
 789. Asymmetric cutaneous vasculitis after COVID-19 vaccination with unusual preponderance of eosinophils: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115904/.
 790. Henoch-Schönlein purpura occurring after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247902/.
 791. Henoch-Schönlein purpura following the first dose of COVID-19 viral vector vaccine: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696186/.
 792. Granulomatous vasculitis after AstraZeneca anti-SARS-CoV-2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237323/.
 793. Acute retinal necrosis due to varicella zoster virus reactivation after vaccination with BNT162b2 COVID-19 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34851795/.
 794. A case of generalized Sweet’s syndrome with vasculitis triggered by recent vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849386/
 795. Small-vessel vasculitis following Oxford-AstraZeneca vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34310763/
 796. Relapse of microscopic polyangiitis after COVID-19 vaccination: case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251683/.
 797. Cutaneous vasculitis after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34557622/.
 798. Recurrent herpes zoster after COVID-19 vaccination in patients with chronic urticaria on cyclosporine treatment – A report of 3 cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510694/
 799. Leukocytoclastic vasculitis after coronavirus disease vaccination 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34713472/803
 800. Outbreaks of mixed cryoglobulinemia vasculitis after vaccination against SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34819272/
 801. Cutaneous small-vessel vasculitis after vaccination with a single dose of Janssen Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337124/
 802. Case of immunoglobulin A vasculitis after vaccination against coronavirus disease 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535924/
 803. Rapid progression of angioimmunoblastic T-cell lymphoma after BNT162b2 mRNA booster vaccination: case report: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/
 804. COVID-19 mRNA vaccination-induced lymphadenopathy mimics lymphoma progression on FDG PET / CT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33591026/
 805. Lymphadenopathy in COVID-19 vaccine recipients: diagnostic dilemma in oncology patients: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625300/
 806. Hypermetabolic lymphadenopathy after administration of BNT162b2 mRNA vaccine Covid-19: incidence assessed by [ 18 F] FDG PET-CT and relevance for study interpretation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774684/
 807. Lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: review of imaging findings: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985872/
 808. Evolution of bilateral hypermetabolic axillary hypermetabolic lymphadenopathy on FDG PET/CT after 2-dose COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735411/
 809. Lymphadenopathy associated with COVID-19 vaccination on FDG PET/CT: distinguishing features in adenovirus-vectored vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115709/.
 810. COVID-19 vaccination-induced lymphadenopathy in a specialized breast imaging clinic in Israel: analysis of 163 cases: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34257025/.
 811. COVID-19 vaccine-related axillary lymphadenopathy in breast cancer patients: case series with literature review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34836672/.
 812. Coronavirus disease vaccine 2019 mimics lymph node metastases in patients undergoing skin cancer follow-up: a single-center study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34280870/
 813. COVID-19 post-vaccination lymphadenopathy: report of fine-needle aspiration biopsy cytologic findings: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34432391/
 814. Regional lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: review of the literature and considerations for patient management in breast cancer care: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34731748/
 815. Subclinical axillary lymphadenopathy associated with COVID-19 vaccination on screening mammography: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34906409/
 816. Adverse events of COVID injection that may occur in children.Acute-onset supraclavicular lymphadenopathy coincident with intramuscular mRNA vaccination against COVID-19 may be related to the injection technique of the vaccine, Spain, January and February 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33706861/
 817. Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up by ultrasonography: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/
 818. Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induced lymphadenopathy on [18F] choline PET / CT, not just an FDG finding: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/
 819. Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/
 820. Axillary adenopathy associated with COVID-19 vaccination: imaging findings and follow-up recommendations in 23 women: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624520/
 821. A case of cervical lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34141500/
 822. Unique imaging findings of neurologic phantosmia after Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccination: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096896/
 823. Thrombotic adverse events reported for Moderna, Pfizer, and Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccines: comparison of occurrence and clinical outcomes in the EudraVigilance database: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/
 824. Unilateral lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: a practical management plan for radiologists of all specialties: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/
 825. Unilateral axillary adenopathy in the setting of COVID-19 vaccination: follow-up: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/
 826. A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/
 827. Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: an increasing presentation in the two-week wait neck lump clinic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/
 828. COVID-19 vaccine-related axillary and cervical lymphadenopathy in patients with current or previous breast cancer and other malignancies: cross-sectional imaging findings on MRI, CT and PET-CT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719892/
 829. Adenopathy after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/.
 830. Incidence of axillary adenopathy on breast imaging after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/.
 831. COVID-19 vaccination and lower cervical lymphadenopathy in two-week neck lump clinic: a follow-up audit: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/.
 832. Cervical lymphadenopathy after coronavirus disease vaccination 2019: clinical features and implications for head and neck cancer services: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34526175/
 833. Lymphadenopathy associated with the COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/
 834. Evolution of lymphadenopathy on PET/MRI after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/.
 835. Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/.
 836. New-onset nephrotic syndrome after Janssen COVID-19 vaccination: case report and literature review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/.
 837. Massive cervical lymphadenopathy following vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/
 838. ANCA glomerulonephritis following Modern COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081948/
 839. Extensive longitudinal transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/.
 840. Systemic capillary extravasation syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/
 841. Unilateral axillary lymphadenopathy related to COVID-19 vaccine: pattern on screening breast MRI allowing benign evaluation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325221/
 842. Axillary lymphadenopathy in patients with recent Covid-19 vaccination: a new diagnostic dilemma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/.
 843. Minimal change disease and acute kidney injury after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/
 844. COVID-19 vaccine-induced unilateral axillary adenopathy: follow-up evaluation in the USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/.
 845. Gastroparesis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34187985/.
 846. Acute-onset supraclavicular lymphadenopathy coincident with intramuscular mRNA vaccination against COVID-19 may be related to the injection technique of the vaccine, Spain, January and February 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33706861/
 847. Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up by ultrasonography: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116295/
 848. Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induced lymphadenopathy on [18F] choline PET / CT, not just an FDG finding: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33661328/
 849. Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050949/
 850. Axillary adenopathy associated with COVID-19 vaccination: imaging findings and follow-up recommendations in 23 women: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624520/
 851. A case of cervical lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34141500/
 852. Unique imaging findings of neurologic phantosmia after Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccination: a case report: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34096896/
 853. Thrombotic adverse events reported for Moderna, Pfizer, and Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccines: comparison of occurrence and clinical outcomes in the EudraVigilance database: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835256/
 854. Unilateral lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: a practical management plan for radiologists of all specialties: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33713605/
 855. Unilateral axillary adenopathy in the setting of COVID-19 vaccination: follow-up: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298342/
 856. A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/
 857. Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: an increasing presentation in the two-week wait neck lump clinic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33685772/
 858. COVID-19 vaccine-related axillary and cervical lymphadenopathy in patients with current or previous breast cancer and other malignancies: cross-sectional imaging findings on MRI, CT and PET-CT: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719892/
 859. Adenopathy after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625299/.
 860. Incidence of axillary adenopathy on breast imaging after vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292295/.
 861. COVID-19 vaccination and lower cervical lymphadenopathy in two-week neck lump clinic: a follow-up audit: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947605/.
 862. Cervical lymphadenopathy after coronavirus disease vaccination 2019: clinical features and implications for head and neck cancer services: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34526175/
 863. Lymphadenopathy associated with the COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786231/
 864. Evolution of lymphadenopathy on PET/MRI after COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33625301/.
 865. Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/.
 866. New-onset nephrotic syndrome after Janssen COVID-19 vaccination: case report and literature review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34342187/.
 867. Massive cervical lymphadenopathy following vaccination with COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601889/
 868. ANCA glomerulonephritis following Modern COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34081948/
 869. Extensive longitudinal transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507942/.
 870. Systemic capillary extravasation syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362727/
 871. Unilateral axillary lymphadenopathy related to COVID-19 vaccine: pattern on screening breast MRI allowing benign evaluation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34325221/
 872. Axillary lymphadenopathy in patients with recent Covid-19 vaccination: a new diagnostic dilemma: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34825530/.
 873. Minimal change disease and acute kidney injury after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000278/
 874. COVID-19 vaccine-induced unilateral axillary adenopathy: follow-up evaluation in the USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655312/.
 875. Gastroparesis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34187985/.
 876. Abbate, A., Gavin, J., Madanchi, N., Kim, C., Shah, P. R., Klein, K., . . . Danielides, S. (2021). Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients. Int J Cardiol, 340, 119-121. doi:10.1016/j.ijcard.2021.08.018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34416319
 877. Abu Mouch, S., Roguin, A., Hellou, E., Ishai, A., Shoshan, U., Mahamid, L., . . . Berar Yanay, N. (2021). Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination. Vaccine, 39(29), 3790-3793. doi:10.1016/j.vaccine.2021.05.087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34092429
 878. Albert, E., Aurigemma, G., Saucedo, J., & Gerson, D. S. (2021). Myocarditis following COVID-19 vaccination. Radiol Case Rep, 16(8), 2142-2145. doi:10.1016/j.radcr.2021.05.033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34025885
 879. Aye, Y. N., Mai, A. S., Zhang, A., Lim, O. Z. H., Lin, N., Ng, C. H., . . . Chew, N. W. S. (2021). Acute Myocardial Infarction and Myocarditis following COVID-19 Vaccination. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34586408
 880. Azir, M., Inman, B., Webb, J., & Tannenbaum, L. (2021). STEMI Mimic: Focal Myocarditis in an Adolescent Patient After mRNA COVID-19 Vaccine. J Emerg Med, 61(6), e129-e132. doi:10.1016/j.jemermed.2021.09.017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34756746
 881. Barda, N., Dagan, N., Ben-Shlomo, Y., Kepten, E., Waxman, J., Ohana, R., . . . Balicer, R. D. (2021). Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med, 385(12), 1078-1090. doi:10.1056/NEJMoa2110475. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34432976
 882. Bhandari, M., Pradhan, A., Vishwakarma, P., & Sethi, R. (2021). Coronavirus and cardiovascular manifestations- getting to the heart of the matter. World J Cardiol, 13(10), 556-565. doi:10.4330/wjc.v13.i10.556. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34754400
 883. Bozkurt, B., Kamat, I., & Hotez, P. J. (2021). Myocarditis With COVID-19 mRNA Vaccines. Circulation, 144(6), 471-484. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34281357
 884. Buchhorn, R., Meyer, C., Schulze-Forster, K., Junker, J., & Heidecke, H. (2021). Autoantibody Release in Children after Corona Virus mRNA Vaccination: A Risk Factor of Multisystem Inflammatory Syndrome? Vaccines (Basel), 9(11). doi:10.3390/vaccines9111353. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34835284
 885. Calcaterra, G., Bassareo, P. P., Barilla, F., Romeo, F., & Mehta, J. L. (2022). Concerning the unexpected prothrombotic state following some coronavirus disease 2019 vaccines. J Cardiovasc Med (Hagerstown), 23(2), 71-74. doi:10.2459/JCM.0000000000001232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34366403
 886. Calcaterra, G., Mehta, J. L., de Gregorio, C., Butera, G., Neroni, P., Fanos, V., & Bassareo, P. P. (2021). COVID 19 Vaccine for Adolescents. Concern about Myocarditis and Pericarditis. Pediatr Rep, 13(3), 530-533. doi:10.3390/pediatric13030061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34564344
 887. Chai, Q., Nygaard, U., Schmidt, R. C., Zaremba, T., Moller, A. M., & Thorvig, C. M. (2022). Multisystem inflammatory syndrome in a male adolescent after his second Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Acta Paediatr, 111(1), 125-127. doi:10.1111/apa.16141. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34617315
 888. Chamling, B., Vehof, V., Drakos, S., Weil, M., Stalling, P., Vahlhaus, C., . . . Yilmaz, A. (2021). Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis? Clin Res Cardiol, 110(11), 1850-1854. doi:10.1007/s00392-021-01916-w. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34333695
 889. Chang, J. C., & Hawley, H. B. (2021). Vaccine-Associated Thrombocytopenia and Thrombosis: Venous Endotheliopathy Leading to Venous Combined Micro-Macrothrombosis. Medicina (Kaunas), 57(11). doi:10.3390/medicina57111163. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34833382
 890. Chelala, L., Jeudy, J., Hossain, R., Rosenthal, G., Pietris, N., & White, C. (2021). Cardiac MRI Findings of Myocarditis After COVID-19 mRNA Vaccination in Adolescents. AJR Am J Roentgenol. doi:10.2214/AJR.21.26853. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34704459
 891. Choi, S., Lee, S., Seo, J. W., Kim, M. J., Jeon, Y. H., Park, J. H., . . . Yeo, N. S. (2021). Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. J Korean Med Sci, 36(40), e286. doi:10.3346/jkms.2021.36.e286. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34664804
 892. Chouchana, L., Blet, A., Al-Khalaf, M., Kafil, T. S., Nair, G., Robblee, J., . . . Liu, P. P. (2021). Features of Inflammatory Heart Reactions Following mRNA COVID-19 Vaccination at a Global Level. Clin Pharmacol Ther. doi:10.1002/cpt.2499. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34860360
 893. Chua, G. T., Kwan, M. Y. W., Chui, C. S. L., Smith, R. D., Cheung, E. C., Tian, T., . . . Ip, P. (2021). Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab989. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849657
 894. Clarke, R., & Ioannou, A. (2021). Should T2 mapping be used in cases of recurrent myocarditis to differentiate between the acute inflammation and chronic scar? J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34933012
 895. Colaneri, M., De Filippo, M., Licari, A., Marseglia, A., Maiocchi, L., Ricciardi, A., . . . Bruno, R. (2021). COVID vaccination and asthma exacerbation: might there be a link? Int J Infect Dis, 112, 243-246. doi:10.1016/j.ijid.2021.09.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34547487
 896. Das, B. B., Kohli, U., Ramachandran, P., Nguyen, H. H., Greil, G., Hussain, T., . . . Khan, D. (2021). Myopericarditis after messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination in Adolescents 12 to 18 Years of Age. J Pediatr, 238, 26-32 e21. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.044. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34339728
 897. Das, B. B., Moskowitz, W. B., Taylor, M. B., & Palmer, A. (2021). Myocarditis and Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination: What Do We Know So Far? Children (Basel), 8(7). doi:10.3390/children8070607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34356586
 898. Deb, A., Abdelmalek, J., Iwuji, K., & Nugent, K. (2021). Acute Myocardial Injury Following COVID-19 Vaccination: A Case Report and Review of Current Evidence from Vaccine Adverse Events Reporting System Database. J Prim Care Community Health, 12, 21501327211029230. doi:10.1177/21501327211029230. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34219532
 899. Dickey, J. B., Albert, E., Badr, M., Laraja, K. M., Sena, L. M., Gerson, D. S., . . . Aurigemma, G. P. (2021). A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2. JACC Cardiovasc Imaging, 14(9), 1862-1863. doi:10.1016/j.jcmg.2021.06.003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34246585
 900. Dimopoulou, D., Spyridis, N., Vartzelis, G., Tsolia, M. N., & Maritsi, D. N. (2021). Safety and tolerability of the COVID-19 mRNA-vaccine in adolescents with juvenile idiopathic arthritis on treatment with TNF-inhibitors. Arthritis Rheumatol. doi:10.1002/art.41977. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34492161
 901. Dimopoulou, D., Vartzelis, G., Dasoula, F., Tsolia, M., & Maritsi, D. (2021). Immunogenicity of the COVID-19 mRNA vaccine in adolescents with juvenile idiopathic arthritis on treatment with TNF inhibitors. Ann Rheum Dis. doi:10.1136/annrheumdis-2021-221607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34844930
 902. Ehrlich, P., Klingel, K., Ohlmann-Knafo, S., Huttinger, S., Sood, N., Pickuth, D., & Kindermann, M. (2021). Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report. Clin Res Cardiol, 110(11), 1855-1859. doi:10.1007/s00392-021-01936-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34487236
 903. El Sahly, H. M., Baden, L. R., Essink, B., Doblecki-Lewis, S., Martin, J. M., Anderson, E. J., . . . Group, C. S. (2021). Efficacy of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine at Completion of Blinded Phase. N Engl J Med, 385(19), 1774-1785. doi:10.1056/NEJMoa2113017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34551225
 904. Facetti, S., Giraldi, M., Vecchi, A. L., Rogiani, S., & Nassiacos, D. (2021). [Acute myocarditis in a young adult two days after Pfizer vaccination]. G Ital Cardiol (Rome), 22(11), 891-893. doi:10.1714/3689.36746. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34709227
 905. Fazlollahi, A., Zahmatyar, M., Noori, M., Nejadghaderi, S. A., Sullman, M. J. M., Shekarriz-Foumani, R., . . . Safiri, S. (2021). Cardiac complications following mRNA COVID-19 vaccines: A systematic review of case reports and case series. Rev Med Virol, e2318. doi:10.1002/rmv.2318. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34921468
 906. Fazolo, T., Lima, K., Fontoura, J. C., de Souza, P. O., Hilario, G., Zorzetto, R., . . . Bonorino, C. (2021). Pediatric COVID-19 patients in South Brazil show abundant viral mRNA and strong specific anti-viral responses. Nat Commun, 12(1), 6844. doi:10.1038/s41467-021-27120-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34824230
 907. Fikenzer, S., & Laufs, U. (2021). Correction to: Response to Letter to the editors referring to Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D., Rudolph, U., Falz, R., Busse, M., Hepp, P., & Laufs, U. (2020). Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clinical research in cardiology: official journal of the German Cardiac Society, 1-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y. Clin Res Cardiol, 110(8), 1352. doi:10.1007/s00392-021-01896-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34170372
 908. Foltran, D., Delmas, C., Flumian, C., De Paoli, P., Salvo, F., Gautier, S., . . . Montastruc, F. (2021). Myocarditis and Pericarditis in Adolescents after First and Second doses of mRNA COVID-19 Vaccines. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. doi:10.1093/ehjqcco/qcab090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849667
 909. Forgacs, D., Jang, H., Abreu, R. B., Hanley, H. B., Gattiker, J. L., Jefferson, A. M., & Ross, T. M. (2021). SARS-CoV-2 mRNA Vaccines Elicit Different Responses in Immunologically Naive and Pre-Immune Humans. Front Immunol, 12, 728021. doi:10.3389/fimmu.2021.728021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34646267
 910. Furer, V., Eviatar, T., Zisman, D., Peleg, H., Paran, D., Levartovsky, D., . . . Elkayam, O. (2021). Immunogenicity and safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases and in the general population: a multicentre study. Ann Rheum Dis, 80(10), 1330-1338. doi:10.1136/annrheumdis-2021-220647. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34127481
 911. Galindo, R., Chow, H., & Rongkavilit, C. (2021). COVID-19 in Children: Clinical Manifestations and Pharmacologic Interventions Including Vaccine Trials. Pediatr Clin North Am, 68(5), 961-976. doi:10.1016/j.pcl.2021.05.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34538306
 912. Gargano, J. W., Wallace, M., Hadler, S. C., Langley, G., Su, J. R., Oster, M. E., . . . Oliver, S. E. (2021). Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices – United States, June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(27), 977-982. doi:10.15585/mmwr.mm7027e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34237049
 913. Gatti, M., Raschi, E., Moretti, U., Ardizzoni, A., Poluzzi, E., & Diemberger, I. (2021). Influenza Vaccination and Myo-Pericarditis in Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitors: Investigating the Likelihood of Interaction through the Vaccine Adverse Event Reporting System and VigiBase. Vaccines (Basel), 9(1). doi:10.3390/vaccines9010019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33406694
 914. Gautam, N., Saluja, P., Fudim, M., Jambhekar, K., Pandey, T., & Al’Aref, S. (2021). A Late Presentation of COVID-19 Vaccine-Induced Myocarditis. Cureus, 13(9), e17890. doi:10.7759/cureus.17890. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34660088
 915. Gellad, W. F. (2021). Myocarditis after vaccination against covid-19. BMJ, 375, n3090. doi:10.1136/bmj.n3090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34916217
 916. Greenhawt, M., Abrams, E. M., Shaker, M., Chu, D. K., Khan, D., Akin, C., . . . Golden, D. B. K. (2021). The Risk of Allergic Reaction to SARS-CoV-2 Vaccines and Recommended Evaluation and Management: A Systematic Review, Meta-Analysis, GRADE Assessment, and International Consensus Approach. J Allergy Clin Immunol Pract, 9(10), 3546-3567. doi:10.1016/j.jaip.2021.06.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34153517
 917. Haaf, P., Kuster, G. M., Mueller, C., Berger, C. T., Monney, P., Burger, P., . . . Tanner, F. C. (2021). The very low risk of myocarditis and pericarditis after mRNA COVID-19 vaccination should not discourage vaccination. Swiss Med Wkly, 151, w30087. doi:10.4414/smw.2021.w30087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34668687
 918. Hasnie, A. A., Hasnie, U. A., Patel, N., Aziz, M. U., Xie, M., Lloyd, S. G., & Prabhu, S. D. (2021). Perimyocarditis following first dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderna) vaccine in a healthy young male: a case report. BMC Cardiovasc Disord, 21(1), 375. doi:10.1186/s12872-021-02183-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34348657
 919. Hause, A. M., Gee, J., Baggs, J., Abara, W. E., Marquez, P., Thompson, D., . . . Shay, D. K. (2021). COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12-17 Years – United States, December 14, 2020-July 16, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(31), 1053-1058. doi:10.15585/mmwr.mm7031e1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34351881
 920. Helms, J. M., Ansteatt, K. T., Roberts, J. C., Kamatam, S., Foong, K. S., Labayog, J. S., & Tarantino, M. D. (2021). Severe, Refractory Immune Thrombocytopenia Occurring After SARS-CoV-2 Vaccine. J Blood Med, 12, 221-224. doi:10.2147/JBM.S307047. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33854395
 921. Hippisley-Cox, J., Patone, M., Mei, X. W., Saatci, D., Dixon, S., Khunti, K., . . . Coupland, C. A. C. (2021). Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study. BMJ, 374, n1931. doi:10.1136/bmj.n1931. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34446426
 922. Ho, J. S., Sia, C. H., Ngiam, J. N., Loh, P. H., Chew, N. W., Kong, W. K., & Poh, K. K. (2021). A review of COVID-19 vaccination and the reported cardiac manifestations. Singapore Med J. doi:10.11622/smedj.2021210. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34808708
 923. Iguchi, T., Umeda, H., Kojima, M., Kanno, Y., Tanaka, Y., Kinoshita, N., & Sato, D. (2021). Cumulative Adverse Event Reporting of Anaphylaxis After mRNA COVID-19 Vaccine (Pfizer-BioNTech) Injections in Japan: The First-Month Report. Drug Saf, 44(11), 1209-1214. doi:10.1007/s40264-021-01104-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34347278
 924. In brief: Myocarditis with the Pfizer/BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines. (2021). Med Lett Drugs Ther, 63(1629), e9. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34544112https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3454412
 925. Ioannou, A. (2021a). Myocarditis should be considered in those with a troponin rise and unobstructed coronary arteries following Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463755
 926. Ioannou, A. (2021b). T2 mapping should be utilised in cases of suspected myocarditis to confirm an acute inflammatory process. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab326. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34931681
 927. Isaak, A., Feisst, A., & Luetkens, J. A. (2021). Myocarditis Following COVID-19 Vaccination. Radiology, 301(1), E378-E379. doi:10.1148/radiol.2021211766. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34342500
 928. Istampoulouoglou, I., Dimitriou, G., Spani, S., Christ, A., Zimmermanns, B., Koechlin, S., . . . Leuppi-Taegtmeyer, A. B. (2021). Myocarditis and pericarditis in association with COVID-19 mRNA-vaccination: cases from a regional pharmacovigilance centre. Glob Cardiol Sci Pract, 2021(3), e202118. doi:10.21542/gcsp.2021.18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34805376
 929. Jaafar, R., Boschi, C., Aherfi, S., Bancod, A., Le Bideau, M., Edouard, S., . . . La Scola, B. (2021). High Individual Heterogeneity of Neutralizing Activities against the Original Strain and Nine Different Variants of SARS-CoV-2. Viruses, 13(11). doi:10.3390/v13112177. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834983
 930. Jain, S. S., Steele, J. M., Fonseca, B., Huang, S., Shah, S., Maskatia, S. A., . . . Grosse-Wortmann, L. (2021). COVID-19 Vaccination-Associated Myocarditis in Adolescents. Pediatrics, 148(5). doi:10.1542/peds.2021-053427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34389692
 931. Jhaveri, R., Adler-Shohet, F. C., Blyth, C. C., Chiotos, K., Gerber, J. S., Green, M., . . . Zaoutis, T. (2021). Weighing the Risks of Perimyocarditis With the Benefits of SARS-CoV-2 mRNA Vaccination in Adolescents. J Pediatric Infect Dis Soc, 10(10), 937-939. doi:10.1093/jpids/piab061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34270752
 932. Kaneta, K., Yokoi, K., Jojima, K., Kotooka, N., & Node, K. (2021). Young Male With Myocarditis Following mRNA-1273 Vaccination Against Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Circ J. doi:10.1253/circj.CJ-21-0818. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34744118
 933. Kaul, R., Sreenivasan, J., Goel, A., Malik, A., Bandyopadhyay, D., Jin, C., . . . Panza, J. A. (2021). Myocarditis following COVID-19 vaccination. Int J Cardiol Heart Vasc, 36, 100872. doi:10.1016/j.ijcha.2021.100872. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34568540
 934. Khogali, F., & Abdelrahman, R. (2021). Unusual Presentation of Acute Perimyocarditis Following SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna Vaccination. Cureus, 13(7), e16590. doi:10.7759/cureus.16590. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34447639
 935. Kim, H. W., Jenista, E. R., Wendell, D. C., Azevedo, C. F., Campbell, M. J., Darty, S. N., . . . Kim, R. J. (2021). Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination. JAMA Cardiol, 6(10), 1196-1201. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185046
 936. Kim, I. C., Kim, H., Lee, H. J., Kim, J. Y., & Kim, J. Y. (2021). Cardiac Imaging of Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination. J Korean Med Sci, 36(32), e229. doi:10.3346/jkms.2021.36.e229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402228
 937. King, W. W., Petersen, M. R., Matar, R. M., Budweg, J. B., Cuervo Pardo, L., & Petersen, J. W. (2021). Myocarditis following mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series. Am Heart J Plus, 8, 100042. doi:10.1016/j.ahjo.2021.100042. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34396358
 938. Klein, N. P., Lewis, N., Goddard, K., Fireman, B., Zerbo, O., Hanson, K. E., . . . Weintraub, E. S. (2021). Surveillance for Adverse Events After COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA, 326(14), 1390-1399. doi:10.1001/jama.2021.15072. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34477808
 939. Klimek, L., Bergmann, K. C., Brehler, R., Pfutzner, W., Zuberbier, T., Hartmann, K., . . . Worm, M. (2021). Practical handling of allergic reactions to COVID-19 vaccines: A position paper from German and Austrian Allergy Societies AeDA, DGAKI, GPA and OGAI. Allergo J Int, 1-17. doi:10.1007/s40629-021-00165-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33898162
 940. Klimek, L., Novak, N., Hamelmann, E., Werfel, T., Wagenmann, M., Taube, C., . . . Worm, M. (2021). Severe allergic reactions after COVID-19 vaccination with the Pfizer/BioNTech vaccine in Great Britain and USA: Position statement of the German Allergy Societies: Medical Association of German Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA). Allergo J Int, 30(2), 51-55. doi:10.1007/s40629-020-00160-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33643776
 941. Kohli, U., Desai, L., Chowdhury, D., Harahsheh, A. S., Yonts, A. B., Ansong, A., . . . Ang, J. Y. (2021). mRNA Coronavirus-19 Vaccine-Associated Myopericarditis in Adolescents: A Survey Study. J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34952008
 942. Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M. B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A. A., & Tsatsakis, A. (2021a). Erratum to “Why are we vaccinating children against COVID-19?” [Toxicol. Rep. 8C (2021) 1665-1684 / 1193]. Toxicol Rep, 8, 1981. doi:10.1016/j.toxrep.2021.10.003. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34642628
 943. Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M. B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A. A., & Tsatsakis, A. (2021b). Why are we vaccinating children against COVID-19? Toxicol Rep, 8, 1665-1684. doi:10.1016/j.toxrep.2021.08.010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34540594
 944. Kremsner, P. G., Mann, P., Kroidl, A., Leroux-Roels, I., Schindler, C., Gabor, J. J., . . . Group, C.-N.-S. (2021). Safety and immunogenicity of an mRNA-lipid nanoparticle vaccine candidate against SARS-CoV-2 : A phase 1 randomized clinical trial. Wien Klin Wochenschr, 133(17-18), 931-941. doi:10.1007/s00508-021-01922-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34378087
 945. Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals. Nat Med, 27(8), 1379-1384. doi:10.1038/s41591-021-01413-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34127854
 946. Kwan, M. Y. W., Chua, G. T., Chow, C. B., Tsao, S. S. L., To, K. K. W., Yuen, K. Y., . . . Ip, P. (2021). mRNA COVID vaccine and myocarditis in adolescents. Hong Kong Med J, 27(5), 326-327. doi:10.12809/hkmj215120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34393110
 947. Lee, E., Chew, N. W. S., Ng, P., & Yeo, T. J. (2021). Reply to “Letter to the editor: Myocarditis should be considered in those with a troponin rise and unobstructed coronary arteries following PfizerBioNTech COVID-19 vaccination”. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463770
 948. Lee, E. J., Cines, D. B., Gernsheimer, T., Kessler, C., Michel, M., Tarantino, M. D., . . . Bussel, J. B. (2021). Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination. Am J Hematol, 96(5), 534-537. doi:10.1002/ajh.26132. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33606296
 949. Levin, D., Shimon, G., Fadlon-Derai, M., Gershovitz, L., Shovali, A., Sebbag, A., . . . Gordon, B. (2021). Myocarditis following COVID-19 vaccination – A case series. Vaccine, 39(42), 6195-6200. doi:10.1016/j.vaccine.2021.09.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34535317
 950. Li, J., Hui, A., Zhang, X., Yang, Y., Tang, R., Ye, H., . . . Zhu, F. (2021). Safety and immunogenicity of the SARS-CoV-2 BNT162b1 mRNA vaccine in younger and older Chinese adults: a randomized, placebo-controlled, double-blind phase 1 study. Nat Med, 27(6), 1062-1070. doi:10.1038/s41591-021-01330-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33888900
 951. Li, M., Yuan, J., Lv, G., Brown, J., Jiang, X., & Lu, Z. K. (2021). Myocarditis and Pericarditis following COVID-19 Vaccination: Inequalities in Age and Vaccine Types. J Pers Med, 11(11). doi:10.3390/jpm11111106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834458
 952. Lim, Y., Kim, M. C., Kim, K. H., Jeong, I. S., Cho, Y. S., Choi, Y. D., & Lee, J. E. (2021). Case Report: Acute Fulminant Myocarditis and Cardiogenic Shock After Messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination Requiring Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation. Front Cardiovasc Med, 8, 758996. doi:10.3389/fcvm.2021.758996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34778411
 953. Long, S. S. (2021). Important Insights into Myopericarditis after the Pfizer mRNA COVID-19 Vaccination in Adolescents. J Pediatr, 238, 5. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.057. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34332972
 954. Luk, A., Clarke, B., Dahdah, N., Ducharme, A., Krahn, A., McCrindle, B., . . . McDonald, M. (2021). Myocarditis and Pericarditis After COVID-19 mRNA Vaccination: Practical Considerations for Care Providers. Can J Cardiol, 37(10), 1629-1634. doi:10.1016/j.cjca.2021.08.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34375696
 955. Madelon, N., Lauper, K., Breville, G., Sabater Royo, I., Goldstein, R., Andrey, D. O., . . . Eberhardt, C. S. (2021). Robust T cell responses in anti-CD20 treated patients following COVID-19 vaccination: a prospective cohort study. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab954. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34791081
 956. Mangat, C., & Milosavljevic, N. (2021). BNT162b2 Vaccination during Pregnancy Protects Both the Mother and Infant: Anti-SARS-CoV-2 S Antibodies Persistently Positive in an Infant at 6 Months of Age. Case Rep Pediatr, 2021, 6901131. doi:10.1155/2021/6901131. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34676123
 957. Mark, C., Gupta, S., Punnett, A., Upton, J., Orkin, J., Atkinson, A., . . . Alexander, S. (2021). Safety of administration of BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) COVID-19 vaccine in youths and young adults with a history of acute lymphoblastic leukemia and allergy to PEG-asparaginase. Pediatr Blood Cancer, 68(11), e29295. doi:10.1002/pbc.29295. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34398511
 958. Martins-Filho, P. R., Quintans-Junior, L. J., de Souza Araujo, A. A., Sposato, K. B., Souza Tavares, C. S., Gurgel, R. Q., . . . Santos, V. S. (2021). Socio-economic inequalities and COVID-19 incidence and mortality in Brazilian children: a nationwide register-based study. Public Health, 190, 4-6. doi:10.1016/j.puhe.2020.11.005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33316478
 959. McLean, K., & Johnson, T. J. (2021). Myopericarditis in a previously healthy adolescent male following COVID-19 vaccination: A case report. Acad Emerg Med, 28(8), 918-921. doi:10.1111/acem.14322. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34133825
 960. Mevorach, D., Anis, E., Cedar, N., Bromberg, M., Haas, E. J., Nadir, E., . . . Alroy-Preis, S. (2021). Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel. N Engl J Med, 385(23), 2140-2149. doi:10.1056/NEJMoa2109730. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614328
 961. Minocha, P. K., Better, D., Singh, R. K., & Hoque, T. (2021). Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent. J Pediatr, 238, 321-323. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.035. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34166671
 962. Mizrahi, B., Lotan, R., Kalkstein, N., Peretz, A., Perez, G., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). Correlation of SARS-CoV-2-breakthrough infections to time-from-vaccine. Nat Commun, 12(1), 6379. doi:10.1038/s41467-021-26672-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34737312
 963. Moffitt, K., Cheung, E., Yeung, T., Stamoulis, C., & Malley, R. (2021). Analysis of Staphylococcus aureus Transcriptome in Pediatric Soft Tissue Abscesses and Comparison to Murine Infections. Infect Immun, 89(4). doi:10.1128/IAI.00715-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33526560
 964. Mohamed, L., Madsen, A. M. R., Schaltz-Buchholzer, F., Ostenfeld, A., Netea, M. G., Benn, C. S., & Kofoed, P. E. (2021). Reactivation of BCG vaccination scars after vaccination with mRNA-Covid-vaccines: two case reports. BMC Infect Dis, 21(1), 1264. doi:10.1186/s12879-021-06949-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34930152
 965. Montgomery, J., Ryan, M., Engler, R., Hoffman, D., McClenathan, B., Collins, L., . . . Cooper, L. T., Jr. (2021). Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military. JAMA Cardiol, 6(10), 1202-1206. doi:10.1001/jamacardio.2021.2833. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185045
 966. Murakami, Y., Shinohara, M., Oka, Y., Wada, R., Noike, R., Ohara, H., . . . Ikeda, T. (2021). Myocarditis Following a COVID-19 Messenger RNA Vaccination: A Japanese Case Series. Intern Med. doi:10.2169/internalmedicine.8731-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34840235
 967. Nagasaka, T., Koitabashi, N., Ishibashi, Y., Aihara, K., Takama, N., Ohyama, Y., . . . Kaneko, Y. (2021). Acute Myocarditis Associated with COVID-19 Vaccination: A Case Report. J Cardiol Cases. doi:10.1016/j.jccase.2021.11.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34876937
 968. Ntouros, P. A., Vlachogiannis, N. I., Pappa, M., Nezos, A., Mavragani, C. P., Tektonidou, M. G., . . . Sfikakis, P. P. (2021). Effective DNA damage response after acute but not chronic immune challenge: SARS-CoV-2 vaccine versus Systemic Lupus Erythematosus. Clin Immunol, 229, 108765. doi:10.1016/j.clim.2021.108765. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34089859
 969. Nygaard, U., Holm, M., Bohnstedt, C., Chai, Q., Schmidt, L. S., Hartling, U. B., . . . Stensballe, L. G. (2022). Population-based Incidence of Myopericarditis After COVID-19 Vaccination in Danish Adolescents. Pediatr Infect Dis J, 41(1), e25-e28. doi:10.1097/INF.0000000000003389. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34889875
 970. Oberhardt, V., Luxenburger, H., Kemming, J., Schulien, I., Ciminski, K., Giese, S., . . . Hofmann, M. (2021). Rapid and stable mobilization of CD8(+) T cells by SARS-CoV-2 mRNA vaccine. Nature, 597(7875), 268-273. doi:10.1038/s41586-021-03841-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34320609
 971. Park, H., Yun, K. W., Kim, K. R., Song, S. H., Ahn, B., Kim, D. R., . . . Kim, Y. J. (2021). Epidemiology and Clinical Features of Myocarditis/Pericarditis before the Introduction of mRNA COVID-19 Vaccine in Korean Children: a Multicenter Study. J Korean Med Sci, 36(32), e232. doi:10.3346/jkms.2021.36.e232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402230
 972. Park, J., Brekke, D. R., & Bratincsak, A. (2021). Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST segment elevation in adolescents after vaccination with the BNT162b2 mRNA vaccine. Cardiol Young, 1-4. doi:10.1017/S1047951121002547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34180390
 973. Patel, Y. R., Louis, D. W., Atalay, M., Agarwal, S., & Shah, N. R. (2021). Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination: a case series. J Cardiovasc Magn Reson, 23(1), 101. doi:10.1186/s12968-021-00795-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34496880
 974. Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., . . . Hippisley-Cox, J. (2021). Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01630-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34907393
 975. Patrignani, A., Schicchi, N., Calcagnoli, F., Falchetti, E., Ciampani, N., Argalia, G., & Mariani, A. (2021). Acute myocarditis following Comirnaty vaccination in a healthy man with previous SARS-CoV-2 infection. Radiol Case Rep, 16(11), 3321-3325. doi:10.1016/j.radcr.2021.07.082. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34367386
 976. Perez, Y., Levy, E. R., Joshi, A. Y., Virk, A., Rodriguez-Porcel, M., Johnson, M., . . . Swift, M. D. (2021). Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccine: A Case Series and Incidence Rate Determination. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34734240
 977. Perrotta, A., Biondi-Zoccai, G., Saade, W., Miraldi, F., Morelli, A., Marullo, A. G., . . . Peruzzi, M. (2021). A snapshot global survey on side effects of COVID-19 vaccines among healthcare professionals and armed forces with a focus on headache. Panminerva Med, 63(3), 324-331. doi:10.23736/S0031-0808.21.04435-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34738774
 978. Pinana, J. L., Lopez-Corral, L., Martino, R., Montoro, J., Vazquez, L., Perez, A., . . . Cell Therapy, G. (2022). SARS-CoV-2-reactive antibody detection after SARS-CoV-2 vaccination in hematopoietic stem cell transplant recipients: Prospective survey from the Spanish Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cell Therapy Group. Am J Hematol, 97(1), 30-42. doi:10.1002/ajh.26385. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34695229
 979. Revon-Riviere, G., Ninove, L., Min, V., Rome, A., Coze, C., Verschuur, A., . . . Andre, N. (2021). The BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adolescents and young adults with cancer: A monocentric experience. Eur J Cancer, 154, 30-34. doi:10.1016/j.ejca.2021.06.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34233234
 980. Sanchez Tijmes, F., Thavendiranathan, P., Udell, J. A., Seidman, M. A., & Hanneman, K. (2021). Cardiac MRI Assessment of Nonischemic Myocardial Inflammation: State of the Art Review and Update on Myocarditis Associated with COVID-19 Vaccination. Radiol Cardiothorac Imaging, 3(6), e210252. doi:10.1148/ryct.210252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34934954
 981. Schauer, J., Buddhe, S., Colyer, J., Sagiv, E., Law, Y., Mallenahalli Chikkabyrappa, S., & Portman, M. A. (2021). Myopericarditis After the Pfizer Messenger Ribonucleic Acid Coronavirus Disease Vaccine in Adolescents. J Pediatr, 238, 317-320. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.083. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34228985
 982. Schneider, J., Sottmann, L., Greinacher, A., Hagen, M., Kasper, H. U., Kuhnen, C., . . . Schmeling, A. (2021). Postmortem investigation of fatalities following vaccination with COVID-19 vaccines. Int J Legal Med, 135(6), 2335-2345. doi:10.1007/s00414-021-02706-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34591186
 983. Schramm, R., Costard-Jackle, A., Rivinius, R., Fischer, B., Muller, B., Boeken, U., . . . Gummert, J. (2021). Poor humoral and T-cell response to two-dose SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine BNT162b2 in cardiothoracic transplant recipients. Clin Res Cardiol, 110(8), 1142-1149. doi:10.1007/s00392-021-01880-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34241676
 984. Sessa, F., Salerno, M., Esposito, M., Di Nunno, N., Zamboni, P., & Pomara, C. (2021). Autopsy Findings and Causality Relationship between Death and COVID-19 Vaccination: A Systematic Review. J Clin Med, 10(24). doi:10.3390/jcm10245876. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34945172
 985. Sharif, N., Alzahrani, K. J., Ahmed, S. N., & Dey, S. K. (2021). Efficacy, Immunogenicity and Safety of COVID-19 Vaccines: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Immunol, 12, 714170. doi:10.3389/fimmu.2021.714170. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34707602
 986. Shay, D. K., Gee, J., Su, J. R., Myers, T. R., Marquez, P., Liu, R., . . . Shimabukuro, T. T. (2021). Safety Monitoring of the Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 Vaccine – United States, March-April 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(18), 680-684. doi:10.15585/mmwr.mm7018e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33956784
 987. Shazley, O., & Alshazley, M. (2021). A COVID-Positive 52-Year-Old Man Presented With Venous Thromboembolism and Disseminated Intravascular Coagulation Following Johnson & Johnson Vaccination: A Case-Study. Cureus, 13(7), e16383. doi:10.7759/cureus.16383. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34408937
 988. Shiyovich, A., Witberg, G., Aviv, Y., Eisen, A., Orvin, K., Wiessman, M., . . . Hamdan, A. (2021). Myocarditis following COVID-19 vaccination: magnetic resonance imaging study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. doi:10.1093/ehjci/jeab230. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34739045
 989. Simone, A., Herald, J., Chen, A., Gulati, N., Shen, A. Y., Lewin, B., & Lee, M. S. (2021). Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination in Adults Aged 18 Years or Older. JAMA Intern Med, 181(12), 1668-1670. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5511. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34605853
 990. Singer, M. E., Taub, I. B., & Kaelber, D. C. (2021). Risk of Myocarditis from COVID-19 Infection in People Under Age 20: A Population-Based Analysis. medRxiv. doi:10.1101/2021.07.23.21260998. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34341797
 991. Smith, C., Odd, D., Harwood, R., Ward, J., Linney, M., Clark, M., . . . Fraser, L. K. (2021). Deaths in children and young people in England after SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01578-1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34764489
 992. Snapiri, O., Rosenberg Danziger, C., Shirman, N., Weissbach, A., Lowenthal, A., Ayalon, I., . . . Bilavsky, E. (2021). Transient Cardiac Injury in Adolescents Receiving the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. Pediatr Infect Dis J, 40(10), e360-e363. doi:10.1097/INF.0000000000003235. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34077949
 993. Spinner, J. A., Julien, C. L., Olayinka, L., Dreyer, W. J., Bocchini, C. E., Munoz, F. M., & Devaraj, S. (2021). SARS-CoV-2 anti-spike antibodies after vaccination in pediatric heart transplantation: A first report. J Heart Lung Transplant. doi:10.1016/j.healun.2021.11.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34911654
 994. Starekova, J., Bluemke, D. A., Bradham, W. S., Grist, T. M., Schiebler, M. L., & Reeder, S. B. (2021). Myocarditis Associated with mRNA COVID-19 Vaccination. Radiology, 301(2), E409-E411. doi:10.1148/radiol.2021211430. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34282971
 995. Sulemankhil, I., Abdelrahman, M., & Negi, S. I. (2021). Temporal association between the COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine and acute myocarditis: A case report and literature review. Cardiovasc Revasc Med. doi:10.1016/j.carrev.2021.08.012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34420869
 996. Tailor, P. D., Feighery, A. M., El-Sabawi, B., & Prasad, A. (2021). Case report: acute myocarditis following the second dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. Eur Heart J Case Rep, 5(8), ytab319. doi:10.1093/ehjcr/ytab319. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34514306
 997. Takeda, M., Ishio, N., Shoji, T., Mori, N., Matsumoto, M., & Shikama, N. (2021). Eosinophilic Myocarditis Following Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination. Circ J. doi:10.1253/circj.CJ-21-0935. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34955479
 998. Team, C. C.-R., Food, & Drug, A. (2021). Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine – United States, December 14-23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(2), 46-51. doi:10.15585/mmwr.mm7002e1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33444297
 999. Thompson, M. G., Burgess, J. L., Naleway, A. L., Tyner, H., Yoon, S. K., Meece, J., . . . Gaglani, M. (2021). Prevention and Attenuation of Covid-19 with the BNT162b2 and mRNA-1273 Vaccines. N Engl J Med, 385(4), 320-329. doi:10.1056/NEJMoa2107058. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34192428
 1000. Tinoco, M., Leite, S., Faria, B., Cardoso, S., Von Hafe, P., Dias, G., . . . Lourenco, A. (2021). Perimyocarditis Following COVID-19 Vaccination. Clin Med Insights Cardiol, 15, 11795468211056634. doi:10.1177/11795468211056634. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34866957
 1001. Truong, D. T., Dionne, A., Muniz, J. C., McHugh, K. E., Portman, M. A., Lambert, L. M., . . . Newburger, J. W. (2021). Clinically Suspected Myocarditis Temporally Related to COVID-19 Vaccination in Adolescents and Young Adults. Circulation. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34865500
 1002. Tutor, A., Unis, G., Ruiz, B., Bolaji, O. A., & Bob-Manuel, T. (2021). Spectrum of Suspected Cardiomyopathy Due to COVID-19: A Case Series. Curr Probl Cardiol, 46(10), 100926. doi:10.1016/j.cpcardiol.2021.100926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34311983
 1003. Umei, T. C., Kishino, Y., Shiraishi, Y., Inohara, T., Yuasa, S., & Fukuda, K. (2021). Recurrence of myopericarditis following mRNA COVID-19 vaccination in a male adolescent. CJC Open. doi:10.1016/j.cjco.2021.12.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34904134
 1004. Vidula, M. K., Ambrose, M., Glassberg, H., Chokshi, N., Chen, T., Ferrari, V. A., & Han, Y. (2021). Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines. Cureus, 13(6), e15576. doi:10.7759/cureus.15576. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34277198
 1005. Visclosky, T., Theyyunni, N., Klekowski, N., & Bradin, S. (2021). Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccine. Pediatr Emerg Care, 37(11), 583-584. doi:10.1097/PEC.0000000000002557. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34731877
 1006. Warren, C. M., Snow, T. T., Lee, A. S., Shah, M. M., Heider, A., Blomkalns, A., . . . Nadeau, K. C. (2021). Assessment of Allergic and Anaphylactic Reactions to mRNA COVID-19 Vaccines With Confirmatory Testing in a US Regional Health System. JAMA Netw Open, 4(9), e2125524. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.25524. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34533570
 1007. Watkins, K., Griffin, G., Septaric, K., & Simon, E. L. (2021). Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male. Am J Emerg Med, 50, 815 e811-815 e812. doi:10.1016/j.ajem.2021.06.051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34229940
 1008. Weitzman, E. R., Sherman, A. C., & Levy, O. (2021). SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Attitudes as Expressed in U.S. FDA Public Commentary: Need for a Public-Private Partnership in a Learning Immunization System. Front Public Health, 9, 695807. doi:10.3389/fpubh.2021.695807. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34336774
 1009. Welsh, K. J., Baumblatt, J., Chege, W., Goud, R., & Nair, N. (2021). Thrombocytopenia including immune thrombocytopenia after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine, 39(25), 3329-3332. doi:10.1016/j.vaccine.2021.04.054. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34006408
 1010. Witberg, G., Barda, N., Hoss, S., Richter, I., Wiessman, M., Aviv, Y., . . . Kornowski, R. (2021). Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization. N Engl J Med, 385(23), 2132-2139. doi:10.1056/NEJMoa2110737. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614329
 1011. Zimmermann, P., & Curtis, N. (2020). Why is COVID-19 less severe in children? A review of the proposed mechanisms underlying the age-related difference in severity of SARS-CoV-2 infections. Arch Dis Child. doi:10.1136/archdischild-2020-320338. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33262177
 1012. Kilde

Hvorfor skal små barn informeres om sex?

Spørsmålet er ikke hvorfor barn skal se på drag queens,
men hvorfor drag queens har behov for å ha barn som publikum.
Flertallet av foreldre til barn har overhodet ikke peiling på hva Pride/FRI er for noe, de tror de vet, men det gjør de ikke. Bryr du deg om dine barn og vil vite hva de kommer til å bli undervist i framover så se denne dokumentaren “Hvordan skolene seksualiserer barna” (dokumentarfilm), spilletid 22 minutter.
Man må gjerne neglisjere dette, men bli ikke overrasket hvis ditt barn som går i første eller andre klasse kommer hjem og sier at han eller hun ikke lenger føler seg som gutt eller jente og vil skifte kjønn som følge av gaslightinga de har blitt utsatt for. Og hvis du nekter han eller henne å ta en slik avgjørelse i en alder av seks eller syv år, så bli heller ikke overrasket hvis du får skolen og barnevernet på nakken som beskylder deg for å være en uansvarlig forelder.

“Hva skjer når skolen begynner å undervise om at kjønn baseres på følelser og kan velges, i stedet for at kjønn forankres i biologi?

Vil vi se konsekvenser av at ideen om «født i feil kropp» blir presentert for små barn?

I lærebøkene flyter begrepene kjønn og kjønnsidentitet over i hverandre. Resultatet er en lite nyansert og delvis forvirrende fremstilling hvor vitenskapelig tenkemåte erstattes av pseudovitenskapelige teorier.”
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rlLeae/laereboekenes-innhold-om-kjoenn-og-kjoennsidentitet-gjoer-meg-urolig-og-bekymret?fbclid=IwAR0IiEQXJCIy6pYDEnYg55p5jD-tpRZZ4AZ_hcajTINwAB2jrlWY7FX7mSc

 

 

Og når får vi se dette i Norge?

“CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
i USA har utstedt et “vurderingsverktøy” for lærere og skoleadministratorer for å måle deres forpliktelse til “LHBTQ-inkludering” i klasserommene deres.

Verktøyet stiller ledende spørsmål om skolepersonell og deres trofasthet til queer-teori, inkludert oppmuntring av seksualundervisningslærere til å ha kjønnsnøytral anatomi, og refererer til gutter som «kropp med penis» og jenter som «kropp med vagina».

For å være mest inkluderende, må læreren eller administratoren være helt enig i hvert utsagn, og foreslå at de som ikke utfører handlingene i vurderingen i tilstrekkelig grad, må omskoleres for kjønnsideologi. Verktøyet anbefaler ressurser til slik omskolering.

Mens CDC sier at veiledningen ikke er obligatorisk på nasjonalt nivå, ser det ut til at det er fullt mulig at en skoleadministrator kan gjøre den obligatorisk for skolen deres.”
https://www.breitbart.com/politics/2022/12/28/cdc-pushes-teachers-to-measure-commitment-to-lgbtq-inclusivity-instruction/?fbclid=IwAR0nW78iX_oGuH39jq_b6boSaN8klKlMyJWXzGI5FmJHpz68jto6ByjobFo

 

 

Legendary Speech by Mom In A Cat Costume At School Board https://www.facebook.com/TheComicalConservative/videos/734983251048650

Teksten fortsetter under bildet

“Er de siste års transaktivisme i ferd med å virkelig skade transfolk? Argumentet kan etter hvert forsvares. Det vises med all mulig tydelighet i Skottland nå.

Skotske Adam Graham er en forbryter dømt for to voldtekter. Men fem år etter den siste voldtekten byttet han kjønn. Nå er han en hun ved navn Isla Bryson.

Som en følge av dette ble han – til tross for voldtektene – sendt til soning i kvinnefengslet Cornton Vale.

Ifølge Skottlands nåværende leder Nicola Sturgeons logikk er dette slik det skal være. «Transkvinner er kvinner», er den klare og tydelige uttalelsen fra henne og hennes parti.

Man er den man føler at man er, uten spørsmål eller kvalifiseringer. Adam Graham er derfor ikke en mannlig voldtektsmann. Han er heller ikke en transkvinne. Han er en kvinne.

Det eneste stedet å sende ham var derfor et kvinnefengsel.

Men så kom protestene.

Først sa Sturgeon at politiske myndigheter ikke ville bryte inn i rettslige avgjørelser. Dette måtte hun så gå tilbake på, og det er nå bestemt fra politisk hold at Graham/Bryson ikke skal sone sammen med kvinner allikevel.

Endelig, vil mange si. Skadepotensialet og bristene i logikken ble rett og slett for tydelige.

Og saken til Graham/Byson er ikke den første av sitt slag i Storbritannia. Karen White har dommer for to voldtekter, to seksuelle angrep, blotting, dyremishandling og grov usømmelig atferd mot barn. White – tidligere blant annet kjent som Stephen Terence Wood – ble plassert i kvinnefengslet New Hall, hvor hun igjen gjennomførte seksuelle angrep på sine medsøstre.

I Polmontfengslet i Skottland holder også Sophie Eastwood til. Tidligere Daniel Eastwood er dømt for drap. Nå krever hun å bli behandlet som en baby.

Hun krever suttekluter, babymat og en dukke. Samt at vaktene skal leie henne når hun er ute og går utenfor cellen sin. Det er smått med detaljer, men det rapporteres at fengslet «tar hennes krav på alvor».

Disse sakene er ikke typiske. Ifølge BBC satt det 125 transfolk som fanger fordelt rundt i britiske fengsler i august 2018. 60 av disse var fengslet for seksuelle forbrytelser. Og nyheter av dette typen som er beskrevet her er sjeldne.

Saken er jo den at selve ideen at en person som Graham/Bryson skal settes i kvinnefengsel er fullstendig absurd. Den ville aldri engang blitt overveid om det ikke var for en usedvanlig aggressiv og fornuftsløs aktivisme som blir utført på vegne av transfolk. Og som skremmer et helt samfunn til å lyve til seg selv.

Ingen smart politisk aktivisme går til ekstremer så tåpelige at de skyver majoriteten av befolkningen fra seg.

Så det er ikke helt som Aftenposten skriver, at «transperson skaper politiske problemer i Storbritannia». Man må føre en ganske aggressiv aktivisme for å få sendt en dobbelt voldtektsmann til et kvinnefengsel.

Det er kombinasjonen av en ytterst aggressiv aktivisme og politiske feighet som skraper problemer i Storbritannia.

Og den skaper ikke bare problemer for kvinnelige innsatte. Eller for førsteminister Nicola Sturgeon. Slik den fungerer nå, kan det gjerne sies at den skaper aller mest problemer for transpersoner. Spesielt de som bare vil leve livet i ro.

Det som er vanskeligere og vanskeligere å forstå, er hvorfor det er så galt å være transkvinne.

Det er helt greit å være mann. Det er helt greit å være kvinne. Det er helt greit å være transmann. Og det er helt greit å være transkvinne.

Hva med å ha det som et utgangspunkt, så slipper vi kanskje politisk aktivisme som skader mer enn den gagner.”
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/voldtektsmenn-kan-bli-symboler-for-transfolk/o/5-95-893014

«Kaller du det Pride, kan du gå gatelangs med dildoer og utkledd i diverse utstyr for forskjellige fetisjer, du kan tvinge det inn i barnehagen også og det er plutselig legitimt å spørre en 8-åring hvilket kjønn de føler seg som. Alle applauderer for dette er så politisk korrekt og ingen våger å åpne munnen for da får du en skur av kritikk.
Hvis heterofile hadde involvert ungene i sine sexpreferanser, da hadde de fått barnevernet på døren. Er det bare meg eller er dette helt ulogisk? Hvorfor blander de sex inn i dette og hvorfor er det plutselig ok med sex på utstilling?»
Teksten fortsetter under bildet
Når er barn mentalt modne nok til å lære om kjønn og seksualitet? Hva slags forskning baserer FRI seg på når de vil ha seksualundervisning inn i barnehagen? Når man vet at barn er lett påvirkelige, hvordan vil da slik undervisning forme dem og deres oppfattelse av seksualitet?
Hvorfor er Pride bevegelsen ute etter å få så mange barn og unge til å bli tvilende til sitt kjønn og legning? Som fagpersoner innen emnet har sagt, vil en stor prosentandel av barn som vil skifte kjønn ombestemme seg når de blir 12-14 år. Når en da vet at hormonbehandling sammen med kirurgi for et kjønnsskifte ikke kan reverseres med dagens teknologi, skulle det ikke være vanskelig å bli enige om at kjønnsskifte ikke bør tillates før en person er voksen, og helt bevisst på hva det innebærer.
At unger i fra barnehagealder skal lære om de såkalte forkjellige kjønnene som man kan velge å være, kjønn som ikke eksisterer i realiteten men som man kan si at man føler at man har, det henger ikke på greip.

Hvor er den forskninga som viser at det er bra for små barn og bli lært opp i dette? Og hva med seksuelt misbruk, er ikke det viktigere at unger lærer noe om og kan si ifra hvis de blir utsatt for det?
Er det ikke noe som skurrer big time når voksne mennesker på død og liv skal presse sin seksualitet på barn som ikke er inntellektuelt eller følelsesmessig modne nok til å forstå hva det er de blir indoktrinert med? Man skal altså ofre barnas psykiske helse og velferd for å beskytte voksne sine fetisjer og vrangforestillinger. Kjønnsidentitet er en trosoppfatning som fremstilles som vitenskaplig på lik linje med dem som er overbevist om at jorda er flat og som gjør sitt ytterste for å trøkke den troa ned i halsen på de som ikke har den samme oppfatninga som dem.
Teksten fortsetter under bildet
Stonewall er en britisk aktivistgruppe for LGBTQ+-ideologi. Nå hevder de at barn helt ned i toårsalderen kan være trans, og ber om at barnehager skal undervise i radikal kjønnsideologi.
Teksten fortsetter under bildet
Hvis ungene skal bli lært opp i kjønnsmangfold, familiemangfold og mangfold i legning ifra de begynner i barnehagen, hvordan skal de da klare å skille mellom seksuelt misbruk og denne opplæringen? Er det noe som denne lærerplanen inneholder?

Hvis jeg hadde hatt små barn som gikk i barnehage eller skole, så hadde jeg både blitt sjokkert og forbannet over at dette er noe de skal lære om. Dette handler om en minioritet som tar flertallet som gisler, ikke ved hjelp av god argumentasjon og fakta, men ved hjelp av hersketeknikker, der de framstiller seg som de sårbare.
Teksten fortsetter under bildet
Hvem er mest sårbare, barna eller de som har en spesiell seksuell legning eller fetisj? Det er selvfølgelig barna, men på den måten forfatteren under her fremstiller det så er det altså de voksne som man skal ta mest hensyn til.
“At barn skal lære om seksuell helse og livsmestring fra barnehage til videregående skole bør ikke komme som et sjokk. Det innebærer eksponering for kjønnsmangfold, familiemangfold og mangfold i legning. Det er behov for at skoler bidrar til større aksept for forskjellige legninger og kjønnsidentiteter. Det er en naturlig del av læreplanen. Det skal inkluderes i opplæringa.”
Norske kvinner blir anmeldt og etterforsket som hatkriminelle fordi de sier og skriver at menn ikke kan være kvinner, lesbiske og mødre.

“På sosiale media blir ein blokkert for å stille spørsmål ved til dømes kva det vil sei å «føle, tenkje og oppføre seg som ei jente», eller ved å prøve å finne ut korleis folk opplever å ha «kjønnsidentitet».

Å lure på slike ting blir vrangtolka til å vere eit slags hat mot transpersonar. Korleis skal barn kunne reflektere fritt kring kjønn med utgangspunkt i det som står i lærebøkene, når vaksne blir møtt med aggresjon om ein prøver å forstå andre perspektiv?

Så kan ein lure på korleis ein teori som ikkje toler å diskuterast, eller stillast spørsmål ved, kunne bli pensum på barneskulen? Om kjønn ikkje skal henge saman med biologi kan det vere vanskeleg å forsvare hormonbehandling og kjønnsoperasjon for personar med kjønnsinkongruens, og kanskje vanskelegare for barna som opplever det å forklare det dei føler.

Eg trur ikkje det barna lærer om kjønn på skulen i dag legg til rette for meir aksept, eller ein enklare kvardag for transpersonar eller personar med kjønnsinkongruens. Kanskje heller tvert om. Særleg med tanke på at transaktivistar i tillegg kallar alle andre perspektiv «hatprat» og «transfobisk».

I tillegg trur eg dette skulepensumet vil føre til at langt fleire lesbiske, homofile, aspergere og autistar vil oppleve seg som «ikkje i samsvar med kjønnet legen tildelte ved fødsel» fordi me oppfører oss på måtar som avvik frå ei stereotypisk og rigid kjønnsnorm.

Finst det eigentleg ei fasit for korleis ein skal vere som person på grunnlag av kjønnet ein har? Kunne ein ikkje heller lært barna å akseptere skilnadar og at det er greitt at nokre få opplever kjønnsdysfori, eller kjønn som emosjonelt basert?”
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/RG4V5a/korleis-kan-ein-kjoennsteori-det-ikkje-kan-stillast-spoersmaal-ved-bli-pensum-paa-barneskulen

Teksten fortsetter under bildet
FRI sitt formål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.”
Men FRI sier ikke noe om hvor gammel man må være for å kunne samtykke? De sier heller ikke noe om hva de mener med samtykke. Hvis man manipulerer noen til å samtykke, er det da et “samtykke” som FRI synes er greit?
“Seksuell orientering handler ikke bare om hvilke(t) kjønn orienteringen går mot. For noen av oss er fetisjisme eller bdsm-utøvelse også en viktig del av den seksuelle identiteten, som må utvikles og utforskes i trygge rammer uten påføring av skam, sykeliggjøring og stigma.
Barn skal tas på alvor og møtes med respekt. Det er viktig at barn får lov til å utvikle seg på sine egne premisser. Barn som stadig møter negative holdninger til mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet, begrenses i sin evne og mulighet til å reflektere over og forstå egen og andres identitet, seksualitet og uttrykk.
Barnehage og grunnskole er sentrale arenaer i barn og unges dannelsesprosess, og det er viktig at barnehager og grunnskoler speiler alle barn og ungdoms virkelighet i alt skolen presenterer, eksempelvis undervisning og aktiviteter som gjennomføres. Barnehagene og skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, diskriminering, mobbing og trakassering.
Barnehagen er en del av utdanningssystemet og favner det store flertall av norske barn. For mange barn er dette det første møtet med et større fellesskap. Her utvikles man som menneske både individuelt og sosialt. Barnehagen må derfor speile det kjønns- og seksualitetsmangfoldet barn er en del av, fortelle historier og tilby ulike aktiviteter som alle barn kan kjenne seg igjen i og legge til rette for at alle barn kan være seg selv på egne premisser.”
Teksten fortsetter under bildet
“Å tvinge andre til å godta eller betrakte sin seksualitet, legning eller fetisj er ikke toleranse. Å gå i tog som demonstrer seksualitet og perversiteter er ikke det samme som å ønske folk skal være tolerante ovenfor hvilket kjønn man er tiltrukket av.

-Stolthet/Pride er ikke det samme som ekshibisjonisme.

Man trenger ikke å demonstrere legning eller vise kjønnsorganet til barn for å uttrykke at man er stolt over sin legning. Og man kan være stolt uten å dekorere alt i regnbue.

-Aksept og forståelse er ikke det samme som narsissisme.

Å forlange at hele verden må å se deg slik du ser deg selv, eller kalle deg det du vil de skal kalle deg er ikke veien til forståelse. Man kan ikke forlange at hva man føler er sin identitet skal være like viktig for alle andre som for seg selv.

-Pride månedens betydning av kjærlighet er ikke toleranse og mangfold, men intoleranse og ekskludering.

Forskjeller og toleranse.

Forskjellene mellom oss mennesker er det som skaper spenning, variasjon og mangfold. Og toleranse er når vi klarer å akseptere forskjellene, ikke når vi prøver å fjerne dem.

Vi har ikke oppnådd toleranse hvis alle formes, eller tvinges, til å ha de samme meninger, samme synspunkter, samme religion, samme kjønn eller samme legning. Når alle er like er det ikke lenger noe igjen å tolerere eller akseptere. Og i juni er det de skjeve som ikke identifiserer seg med, eller kritiserer pride, som minst tolerert og mest marginalisert.

Uendelig og/eller udefinerte kjønn, pronomen og legninger skaper uendelige kunstige forskjeller som vil eliminerer de faktiske forskjeller.
Teksten fortsetter under bildet
Hvordan kan en mann være homofil hvis det ikke er forskjell på menn og kvinner, hvis kvinner kan være menn eller hvis ingen kan definere hva en mann er?

Slik blir både biologi og språk uten mening.

Slik blir stolthet over skjev legning ugyldig og kampen for aksept meningsløs.

Slik blir kvinnenes lange kamp om likeverd gjort ugyldig og meningsløs.

Og slik er starten på å gjøre alder og forskjellen mellom barn og voksen ugyldig.

Jeg mener å dyrke det kjødelige har ingenting med kjærlighet å gjøre. Utenom kjærlighet til egoet, sine attraksjoner, sitt begjær og selvtilfredsstillende. Å feire perversiteter og fetisjer på åpen gate har ingenting med kjærlighet å gjøre, men narsissisme og ekshibisjonisme.

Jeg ville ment det samme hvis heterofile skulle feiret sin seksualitet i en måned.

De heterofiles massive bruk av porno ødelegger både kvinner og menn. Seksuell frigjøring og mange partnere er skadelig for både fysisk og mental helse. Orgier, partnerbytte og fetisjer trenger ikke en parade, men å holdes privat, spesielt fra barn. Livet er kort og vi bruker for mye tid på digital nakenhet, og på å lete etter kjærlighet gjennom sex. Dette fokuset på hvor man putter tissen er feil fokus. Det er et fokus kun på det fysiske, ikke på kjærlighet.

Pride-måneden gjør kjærlighet til noe lavere, til noe mindre mystisk og hellig. Pride-måneden minimerer kjærlighet fra det universale ned til menneskets sanser.
Teksten fortsetter under bildet
Hva er en kvinne? (Dokumentarfilm)
Teksten fortsetter under bildet

Kjærlighet er ikke å fortelle andre hvem du ligger med eller hvordan.

Kjærlighet er ikke å kreve at alle andre ser deg slik du føler deg.

Kjærlighet er ikke alltid gjensidig.

Kjærlighet er ikke seksualisering av barn.

Kjærlighet er ikke å fortelle barn at de er født i feil kropp.

Kjærlighet er ikke å tvinge barn til å ta stilling til sin egen seksualitet eller pronomen.

Det virker som det er en agenda om å få folk til å tro at pride og «fri kjærlighet» er det samme som toleranse eller kjærlighet, men

SEX ER IKKE KJÆRLIGHET.

ATTRAKSJON ER IKKE KJÆRLIGHET.

Sex er viktig for menneskets overlevelse. Sex er et av flere utrykk for kjærlighet.

Sex uten kjærlighet er en mekanisk øvelse som kun spiller på kroppens funksjoner.

Sex burde være ekslusiv og dyr, ikke fri og billig.

Barns seksualitet og identitet.

Å fortelle barn om hvem vi ligger med, og hvordan, er ikke kjærlighet, men grooming. Å lære små barn om masturbasjon eller å utforske deres seksualitet sammen med dem er grooming, pedofili og ulovlig. Å blotte seg for barn er ulovlig.
Teksten fortsetter under bildet
Og alle barnehage og barneskole arbeidere som prakker sine pronomen, sine fetisjer, sin seksualitet og sitt sexliv på barn gjør ikke bare noe umoralsk, men ulovlig. Det samme gjelder de i skolestyrene som godkjenner bøker, oppgaver og hjemmelekser av en seksuell karakter. Pride flagg i barnehager og barneskoler er ikke tegn på toleranse, men tvang. Det er voksne som tvinger barn. I tillegg til at flagget er symbolbruk de fleste barn, og voksne, ikke forstår.

Seksualisering av stadig yngre og yngre barn er en realitet. Vi ser det i filmer og musikk, på sosial media og internett. I bibliotek, på skolen, på arrangementer, i politikk, i tog og demonstrasjoner. For meg indikerer dette grooming og pedofili, og langt ifra barnas beste.

Det er ingen bestemt alder barn oppdager det motsatte kjønn eller hvem de er tiltrukket til, men det er definitivt ikke de voksnes jobb å forhaste eller manipulere denne prosessen. Barnehager og barneskoler burde være fri for de voksnes seksuelle liv. De burde være fri for de voksnes fiksering på sex, kjønn, legning og pronomen. Det er ikke barns oppgave å validere eller bevitne de voksnes legning, fetisjer, samliv eller livsstil.

Det er forskjell på voksen og barn. Barn vet ikke best selv. Det er en grunn til at vi ikke sender barn i militæret, lar dem stemme i valg, lar dem kjøre bil, røyke tobakk eller drikke alkohol. Fordi vi vet at barn må beskyttes.

Det er en god grunn til at sex med barn er ulovlig, skamfullt og ondskapsfullt.

Barn kan ikke gi samtykke. Barn forstår ikke det voksne forstår. Og når barn ikke får lov til å bestemme sin egen leggetid kan de selvsagt ikke bestemme sitt eget kjønn eller å ta hormoner.

Ingen barn er født i feil kropp. Det er ikke noe galt med noen barn.

De er født slik de er født og fortjener vår kjærlighet uansett kjønn eller utseende.” 
Teksten fortsetter under bildet
“Danby Choi er gründer og redaktør i kulturavisen Subjekt og en som støtt og stadig får trusler og sjikaner, i noen tilfeller drapstrusler, for sine meninger. Sist var da han kritiserte Pride.

– Det er jo et paradoks at selv en åpen homofil som kritiserer Pride blir slått i hartkorn med homofobien, sier Choi.

– Pride-bevegelsen har blitt litt høy på seg selv, fortsetter den hardtslående redaktøren.

Hos Stavrum & Eikeland forklarer han hvorfor han er kritisk til woke- og identitetspolitikk og hvordan han opplever all sjikanen og truslene han får.” https://www.nettavisen.no/okonomi/jeg-vil-vare-redaktor-ikke-en-brun-homo/s/5-95-555541?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1W8bpwa0UeBcL1_63VjqDh6pa2lC8TtVLsnkadHVfZNyuDDhv2IV_Ath8#Echobox=1656685727

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Ole Martin Moen er en norsk filosof og forsker i etikk ved Universitetet i Oslo. Moen ønsker at skoleelever skal lære om pedofili som medfødt seksuell legning.

I tillegg vil han legalisere barnepornografi, såfremt den er datagenerert.

Han foreslår videre at man utvikler dataprogrammer som gjør det mulig for pedofile å få tilfredsstilt sine pedofile fantasier. Moen insisterer på at dette ikke vil øke sannsynligheten for overgrep mot virkelige barn, noe som går på tvers av bevisene fra eksperter som har forsket på hvordan man best beskytter barn mot overgrep.

Moen sier videre at «den mentale tilstanden hvor man finner barn tiltrekkende er veldig vanlig».

Ole Martin Moen er en homoseksuell mann som identifiserer seg som «skeiv» (queer). Han sitter i det rådgivende styret for Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), en transaktivistisk organisasjon som driver med kjønnskorrigerende behandling for transseksuelle og de som lider av kjønnsdysfori, skriver Reduxx.

Moen gikk nylig til angrep på Christina Ellingsen, som er anmeldt for hatefulle ytringer etter å ha hevdet at en mann ikke kan være lesbisk eller mor.

Men selv om Moen har store problemer med å akseptere at Ellingsen hevder at menn ikke kan bli kvinner, så har han ikke like store problemer med pedofili.

Moen argumenterer videre for at pedofile som ikke bedriver seksuelt misbruk av barn skal «hylles» for deres «beundringsverdige viljestyrke», og at å fordømme pedofile for å være tiltrukket av barn bør anses urettferdig.

Akademikeren hevder dessuten at mange av oss har vært pedofile på et eller annet tidspunkt. Dette begrunner han på en bisarr måte med at de fleste mennesker opplevde å bli seksuelt tiltrukket av barn den gangen de selv var barn:

Alle liker ungdom, pedofile tar den bare litt lenger enn oss normale, altså.

Dette vil Moen skal undervises i på skolene, siden en viss prosent av elever på videregående skoler er født med en pedofil legning.”

Teksten fortsetter under bildet
“Florida Gov. Ron DeSantis suggested Wednesday that he might urge the state’s child protective services to investigate parents who take their children to drag shows.

When asked by reporters whether he would support proposed legislation from a Florida state representative that would punish parents who take their children to such performances, the governor said he has asked his staff to look into the idea.

“We have child protective statutes on the books,” the governor said. “We have laws against child endangerment.”

“It used to be kids would be off-limits. Used to be everybody agreed with that,” DeSantis continued. “Now it just seems like there’s a concerted effort to be exposing kids more and more to things that are not age appropriate.”

The debate over whether minors should be allowed to watch drag performances began Saturday after videos showing young children attending a Dallas drag show, and tipping performers with cash, emerged on social media.”
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/desantis-weighs-ordering-child-protective-services-parents-take-kids-d-rcna32757

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Science, the Transgender Phenomenom and the young – Abigail Shrier https://www.youtube.com/watch?v=DWbxIFC0Q2o

 

 

Teksten fortsetter under bildet

“Straffeloven § 185: Et nytt våpen i kjønnskampen?
Øivind Benestad skriver et skarpt og kortfattet leserinnlegg om mer av det som er kritikkverdig vedrørende lovendringene som Stortinget ser ut til å ønske å innføre, legg spesielt merke til pkt 2:
1. PARAGRAFENS INNHOLD. Ifølge §185 er det straffbart med inntil 3 års fengsel å offentlig fremsette en «diskriminerende eller hatefull ytring», noe som bl.a. inkluderer å «forhåne» noen, eller å «fremme ringeakt» overfor noen.
Hva betyr dette i relasjon til seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk? Det sier loven ingenting om. Men i Justiskomiteens innstilling står det at «utsagn som oppfordrer eller gir tilslutning til INTEGRITETSKRENKELSE overfor transpersoner […] vil rammes av straffeloven § 185.»
2. HVA ER EN «INTEGRITETSKRENKELSE»? Vil noen av følgende ytringer være integritetskrenkende?
* Hans Andersen er en juridisk mann som kan føde barn, men i realiteten er han en biologisk kvinne.
* Grete Hansen er en juridisk kvinne i mannskropp.
* Tore Fredriksen har skiftet juridisk kjønn fire ganger, men biologisk sett er han en kvinne.
* Juridiske kvinner med mannskropp bør ikke få lov til å delta i idrettskonkurranser for kvinner.

Vil ikke ytringsfriheten krympe hvis slike utsagn skal rammes av Straffeloven og gi bøter eller fengsel? Trolig vil frykten, selvsensuren og tausheten omkring trans- og kjønnstematikk øke kraftig. De nye formuleringene vil nemlig bli et effektivt våpen i hendene på kjønnsaktivister og alle andre som sympatiserer med kjønn i fri flyt.

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

3. FLYTENDE BEGREPER. Lovendringene tar ikke høyde for at begrepene «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» er flytende og i stadig endring. Hvem skal ha definisjonsmakten?

 

De nye begrepene er ikke basert på objektive fakta og kriterier, men på subjektive følelser og preferanser. Aktivistene opererer nå med over 70 kjønn og kjønnsidentiteter.

Noen definerer seg f.eks. som «kjønnsflyter» og endrer kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk så ofte som de føler for det.
4. UANSVARLIG SAKSBEHANDLING. Endringene i Straffeloven som nå trolig blir vedtatt, henger intimt sammen med «Lov om endring av juridisk kjønn» fra 2016. Denne ultra-radikale loven ble i hastverk loset gjennom Stortinget av Bent Høie på fullstendig sviktende grunnlag: Ingen offentlig utredning (NOU), ingen stortingsmelding, ingen konsekvensanalyser. Alt manglet.
Resultatet av den uansvarlige lovprosessen i 2016 er at hele samfunnets forståelse av kjønn er i ferd med å bli frikoblet fra biologi, vitenskap og medisinsk kunnskap. Følelser trumfer biologien. I dag kan enhver norsk borger endre juridisk kjønn – så ofte man vil (!) – ved å fylle ut skjemaet i linken her”
Teksten fortsetter under bildet
Mulighetene for misbruk er svært store.
Er det ikke på tide å ta en tenkepause i forsøkene på å omskolere befolkningen til å godta den radikale kjønnsideologien og dens uvitenskapelige og biologi-fornektende virkelighetsforståelse?”
Skrevet av Truls Olufsen- Mehus
Til alle som sa, skrev og tenkte:
“-Ikke hør på dem, pubertetsblokkere er ikke farlig for barn, det er reversibelt og gir barn som tror de er født i feil kropp betenkningstid til å finne ut hvem de er.”
Bli opplyst med ny Høyesteretts-dom!
I en dom som vil få konsekvenser over hele verden avgjorde Høyesterett i UK nylig at PUBERTETSBLOKKERE og HORMONER er EKSPERIMENTELLE behandlinger som ikke kan gis til barn i de fleste tilfeller – UTEN en søknad til retten.
Dommen som er avsagt har etablert fakta om pubertetsblokkere og kjønnshormoner som vi bør bite oss merke i for våre egne barn i Norge:
Pubertetsblokkere er IKKE ‘helt reversible’.
Pubertetsblokkere ‘kjøper IKKE tid’, PB er den første fasen av en medisinsk vei veldig få barn kommer seg ut av om den er påbegynt.
Det er INGEN bevis for at pubertetsblokkere lindrer eller har positiv helseeffekt.
Veien til pubertetsblokkerere og kjønnshormoner har ALVORLIGE fysiske KONSEKVENSER, inkludert tap av fruktbarhet og full seksuell funksjon, med kritisk langsiktig helserisiko og konsekvenser.
Teksten fortsetter under bildet

 

“Londons Tavistock Transgender Clinic kan få en rekke søksmål mot dem fra rundt 1000 barnefamilier som hevder at barna deres ble hastet gjennom pubertetsdempende behandling.”

Tusenvis av unge mennesker ble behandlet ved Tavistock-senteret, og mange ble foreskrevet sterke anti-pubertetsmedisiner for å forsinke begynnelsen av puberteten.

Englands NHS har nå beordret byrået til å stenge etter en fordømmende rapport.https://www.dailymail.co.uk/news/article-11101661/Tavistock-transgender-clinic-facing-mass-legal-action-1-000-families.html

“I dag er Bell 23 år gammel – med dyp stemme og skjeggvekst, men uten bryster. Får hun egne barn en gang, vil hun ikke kunne amme dem.

Som 16-åring ble hun henvist til Tavistock-senteret i London. Dette er det eneste stedet der det britiske helsevesenet gir såkalt kjønnsbekreftende behandling for unge.

Etter tre konsultasjoner på en time hver fikk hun forskrevet pubertetsblokkere, har hun fortalt ifølge BBC .

Slike medikamenter forsinker for eksempel menstruasjon og vekst av ansiktshår.

 

Knust hjerte

Brystene fikk hun fjernet da hun var 20 år, men i fjor begynte hun på en prosess for å bli mer feminin igjen. Hun hadde trodd endring av kjønn skulle gjøre henne lykkelig.

– Det knuste hjerte mitt å innse at jeg hadde valgt feil vei, sier hun.

Bell gikk til sak mot helseforetaket som driver Tavistock-senteret. Det samme gjorde moren til en jente på 15 år med autisme som står på venteliste for å få behandling der.

I forrige uke avgjorde tre dommere at det er «høyst usannsynlig at et barn på 13 år eller yngre vil være kompetent til å gi samtykke til bruk av pubertetsblokkere».

Glad for dom

Dommerne mener også det er tvilsomt om et barn på 14 eller 15 år «kan forstå og vurdere de langsiktige risikoene og konsekvensene av å bruke pubertetsblokkere».

Helseforetaket er skuffet over dommen, men stoppet umiddelbart henvisninger av personer under 16 år.

Det britiske helsevesenet, National Health Service, er glad for «klarheten» i avgjørelsen.

Keira Bell sto utenfor domstolen i London og leste opp en uttalelse der hun uttrykte lettelse over dommen. Hun mener den er viktig for sårbare barn og unge.

– Jeg skulle ønske den ble gjort for meg før jeg begynte på det ødeleggende eksperimentet med pubertetsblokkere. Da ville livet mitt vært veldig annerledes i dag, sa hun.

– Enorme konsekvenser

Den svenske barne- og ungdomspsykiateren Sven Román har engasjert seg mye i debatten om kjønnsdysfori i Sverige. Fenomenet har økt sterkt over hele Vesten de siste sju-åtte årene, særlig blant unge jenter.

– Dommen i Storbritannia er helt unik. Vi er naturligvis ikke styrt av engelske lover, men jeg tror den kommer til å få enorme konsekvenser. Det er et signal til alle land der man behandler barn for kjønnsdysfori, sier Román.

Kjønnsdysfori er sterkt opplevd ubehag knyttet til sitt anatomiske kjønn.

Román har innvendt at det ikke finnes belegg for at behandling med hormonblokkere gir positiv effekt.

– Derimot vet man at slik behandling gir økt risiko for en rekke alvorlige sykdommer og kognitiv svekkelse, sier han.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Transtog

Sverige er et av landene som har vært mest liberale med å tillate såkalt kjønnskorrigerende behandling. I fjor satte SVT fenomenet under lupen i dokumentarprogrammene «Tranståget» 1 og 2.

Mot slutten av 2019 minket antallet svenske unge som søkte seg til kjønnsidentitetsbehandling, ifølge en kartlegging fra SVTs «Uppdrag granskning». I Stockholm minket antallet med 65 prosent fra året før.

Generalsekretær Olof Edsinger i Svenska Evangeliska Alliansen har engasjert seg mye i debatten om kjønn, identitet og seksualitet. Også han tror dommen kan få konsekvenser i Sverige.

– Utredningen om disse spørsmålene er jo blitt en langtekkelig prosess som ennå ikke er avgjort. Jo flere slike signaler som kommer fra andre land, jo vanskeligere blir det å gå videre med den opprinnelige lovenringen, sier Edsinger.

– Ikke overbehandling

I februar belyste Dagen tematikken med en serie artikler. Bakgrunnen var høringsfristen for «Nasjonal retningslinje om helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens». Et av poengene med den nasjonale retningslinjen er å gjøre mer av tilbudet til slike pasienter lettere tilgjengelig i hele landet. For eksempel kan det dreie seg om hormonbehandling for å gjøre kroppen mer maskulin eller feminin.

Overlegene ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS), Anne Wæhre og Kim A. Tønset, uttrykte i en kronikk i Aftenposten i mars 2018 bekymring for at «behandlingsivrige sexologer spanderer hårvekst og mørk stemme til nasjonens døtre». De ropte varsko til helseminister Bent Høie (H) om utviklingen.

Overfor Dagen understreket Høie i februar at det må gjøres grundige medisinske vurderinger.

– Men vi må aldri glemme at selv om det vil være en risiko, slik det vil være slik med all medisinsk behandling, er ikke overbehandling problemet på dette området. Hovedproblemet er at det er for mange som ikke får hjelp, sa helseministeren .

 

Fortvilte mødre

To mødre med døtre som ønsker å bli gutter, fortalte anonymt i Dagen om sin fortvilelse.

– Det offentlige helsevesen står klar med kniven for å «korrigere» min datters kropp. Jeg har vanskelig for å forstå at det ikke er flere motstemmer til det som skjer, sa «Inger».

 

– Trist

En annen som var intervjuet, var Ingun Wik. Hun er avdelingsleder for Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo. Wik synes den engelske avgjørelsen er «trist».

 

– Leger har gitt pubertetsutsettende behandling i 25 år uten å ha fått holdepunkter for at dette gir uheldige langtidseffekter for barn og ungdom. Effektene av pubertetsblokk regnes for å være helt reversible. Tidlig intervensjon bidrar til å forhindre uønskede kjønnskarakteristika som bidrar til å forbedre barn og ungdoms mentale helse og generelle trivsel, skriver hun i en epost til Dagen.

 

– Vi som har direkte klinisk erfaring fra feltet, mener at denne saken vil kunne føre til en dårligere psykisk helse blant barn og unge som har fått registrert feil kjønn ved fødsel, fortsetter hun.

“Barneleger over hele USA er i krig med sine egne profesjonelle foreninger om kontroversielle pubertetsdempende medisiner som rutinemessig gis til tenåringer som ønsker å bytte kjønn, rapporterer DailyMail
Topp pediatriske eksperter anklager American Academy of Pediatrics (AAP) for å presse skadelige medikamenter på trans-identifisering av ungdom. Dokumentene viser også at eksperter mener at APP bevisst demper intern kritikk ved å blokkere tiltak for å gjennomgå viktige retningslinjer.” https://www.dailymail.co.uk/news/article-11099561/Leaked-internal-files-pediatricians-angry-professional-bodys-transgender-policy.html
Teksten fortsetter under bildet
A new study appearing last month in the American Journal of Psychiatry concluded that “gender-affirming” surgery is associated with reduced demand for subsequent mental health treatment in a sample of persons diagnosed with “gender incongruence.” Predictably, such news received wide media interest and coverage. And yet even a cursory reading of the study itself tells a far less optimistic story than the media narratives—as well as the authors’ own inexplicable confidence—have offered.

Indeed, the analyses would seem to suggest the benefit of a hormonal or surgical course does not outweigh the demonstrable physical and financial costs of such treatments. https://mercatornet.com/new-data-show-gender-affirming-surgery-doesnt-really-improve-mental-health/24937/

Teksten fortsetter under bildet
“I lengre tid har noen ekstreme transaktivister nærmest tyrannisert dem som fastholder at det bare finnes to biologiske kjønn. Aggresjonen retter seg i hovedsak mot kvinner – og mot rettigheter som har vært viktige i kvinnekampen.
– Om lag 99.999 prosent av mennesker er født med enten eggstokker eller testikler, altså en sterk todeling. Kjønn er et biologisk fenomen, ikke en sosial konstruksjon, som lege og forsker Henrik Vogt ved Senter for medisinsk etikk og Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi, begge fra Universitetet i Oslo, påpeker i et innlegg i Aftenposten 29. juni.
Kjønnsroller og kjønn er ikke samme sak.
For folk flest framstår debatten som pågår som bisarr og uforståelig. Ikke desto mindre er det viktig å reagere på offensiven fra noen transseksuelle miljøer som påberoper seg en definisjonsmakt det ikke er grunn til å gi dem.
Enkelte på venstresida har en tendens til å omfavne og jatte med enhver som hevder at de tilhører en undertrykt minoritet. En slik «undertrykt minoritet» er personer med mannlige kjønnsorganer som insisterer på at de mentalt er kvinner. Derfor krever de fri tilgang på dametoaletter og i kvinnegarderoben, og de blir fortørna over kvinner som vil nekte dem det.
Etter en lovendring i 2016 kan alle over 16 år fritt velge seg et juridisk kjønn, «basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet», helt uavhengig av om man har gjennomgått en kjønnsoperasjon eller ikke. Det er ingen krav om medisinsk undersøkelse eller diagnose.
Forsvar kvinners rettigheter-
Sånne absurditeter nedfelt i lov er regelrette angrep på det vernet som kvinner har kjempet i årtier for å oppnå, som for eksempel egne toaletter og dusjanlegg for kvinnelige arbeidere på byggeplasser.
Teksten fortsetter under bildet
Transpersoner skal ha rettigheter som alle andre. Noe annet er om de påberoper seg en «rett» som går på bekostning av rettigheter som kvinnebevegelsen har kjempet i generasjoner for å oppnå.
Sosiale normer og fenomener er ikke uvesentlige. En liten minoritet finner seg ikke til rette med det kjønnet de er født med, av fysiologiske eller andre årsaker. For dem kan kjønnsskifte være en utvei. Andre snakker om et «mentalt kjønn» eller sosialt kjønn.
Men ikke noe av dette annullerer biologien. Det er nesten pinlig å måtte understreke at biologiske forskjeller ikke er et subjektivt valg, men et objektivt faktum. For materialister er det idealisme og metafysikk når noen insisterer på at det er deres subjektive virkelighetsoppfatning som bestemmer hva de er til enhver tid, helt uavhengig av objektive kjensgjerninger.
Denne kjønnsdebatten er en avart av postmodernismen og dens påstand om at det ikke finnes noen absolutte sannheter. Men alt er ikke relativt. Absolutte sannheter finnes. Jorda er rund, uansett hvor mye noen måtte insistere på at den er flat. Det er like sant og absolutt at mennesket som biologisk art er delt i to kjønn som at sola vår består av hydrogen og helium.” https://steigan.no/2020/08/kjonn-er-biologi-det-er-kjonnsroller-som-ma-utfordres/?fbclid=IwAR1yijtvChce7mBBZlTvQjR33WEFJycONA2eDII2JeI_us01D3jUHvExIBA
Teksten fortsetter under bildet
“Foreningen FRI, som arrangerer Pride, har lyktes med tidenes kamuflasjestunt. De har klart å pakke inn et arrangement som på mange områder har en omstridt politisk agenda, på en slik måte at det nå fremstår nærmest som en slags nasjonaldag nummer to.

Hvis du vil være en god, tolerant og progressiv person i 2022, så skal du værsågod veive med regnbueflagget, du også. Alle skal med.

Kvinnebevegelsens 8. mars og arbeiderbevegelsens 1. mai kan bare misunne det homobevegelsen har oppnådd med sitt arrangement. Det er nok lenge til deres markeringer blir til offentlige barnetog. De som venter på en offisiell oppfordring fra en eller annen utdanningsetat om at ungene skal delta i deres marsj, venter forgjeves.

Så kunne man kanskje tro at bevegelsen nå var tilfreds med det de så raskt har oppnådd i skolesektoren. Men det er det altså ikke alle som er.

Venstre-toppen i Bjerke bydel i Oslo, Aleksander Engevik, tar i intervju med Dagbladet til orde for å si opp en lærer som har uttrykt seg kritisk til skolens deltagelse i Pride. Engevik, som selv er homofil og sitter i oppvekst- og kulturkomiteen i bydelen, mener at Oslo kommune bør sparke læreren Anders Noreng etter uttalelser han har kommet med henholdsvis i et intervju med NRK og i en kronikk i en VG.

Noreng har etter vår mening kommet med helt legitime og fornuftige synspunkter på Pride. De er på ingen måte verken hatefulle eller diskriminerende.

Læreren mener at foreldrene burde blitt informert bedre om opplegget knyttet til paraden. Etter hans mening er Pride et politisk arrangement som det ikke er naturlig at skolen knyttes til, på samme måte som den heller ikke er involvert i 1. mai-feiringen. Han er også kritisk til at det i norsk skole nå undervises at det finnes flere enn to kjønn, noe han mener ikke er vitenskaplig bevist.

Venstre er et parti som normalt sett holder ytringsfrihetens fane høyt. De er vanligvis et av de partiene som leverer det klareste prinsipielle forsvaret for retten til å fremsette både krenkende og sjokkerende ytringer uten å bli straffet.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Men for ytringer om Pride gjelder tilsynelatende ikke den ellers så liberale Venstre-politikken, selv ikke for helt normale meningsytringer og aviskronikker. I hvert fall har partiet i Oslo en politiker som vil møte synspunkter han er uenig i, med yrkesforbud. Skolens Pride-deltagelse skal det ikke være lov å sette spørsmålstegn ved, hvis man vil jobbe i Oslo-skolen.

– Dersom hans holdninger hadde kommet ut i et jobbintervju, hadde han aldri fått jobben, påpeker Venstre-politiker Aleksander Engevik i intervjuet i Dagbladet.

Etter vår mening er det heller Engevik selv som burde vurdert å finne seg noe annet å gjøre. I det minste et annet parti.” https://www.dagen.no/meninger/nar-pride-tilhengere-krever-at-meningsmotstandere-skal-miste-jobben/?fbclid=IwAR16Uq3MicOeEXvkznrLqRvYkCRbNgqB6djjDui8fIuwElsDrCb_LztYTLg

 

Teksten fortsetter under bildet

 

“Hvordan kan Engevik anta at jeg går ut i mediene av hat til homofile og transpersoner? Jeg kritiserer skolens deltakelse i Pride fordi jeg bryr meg. I Engeviks Facebookinnlegg framstilles det som om det er likhetstegn mellom en aksept og omfavnelse av Pride og elevenes mulighet for å føle seg trygge på skolen.

Trygghet har ikke noe med hvor vidt jeg støtter Pride å gjøre. Pride har ikke monopol på omsorg. Engevik har ingen rett til å anta at jeg er en dårlig lærer bare fordi jeg ikke deler hans ideologi. Når jeg beskyldes for å ikke følge læreplanen, er det i realiteten hans tolkning av den jeg ikke følger. Det står ikke i læreplanen at man må støtte en radikal kjønnsteori.

Når Engevik skriver på Facebook at: «Jeg mener at dersom hans holdninger hadde kommet ut i et jobbintervju, hadde han aldri fått jobben». Hvilket forhold jeg har til Pride bør ikke ha noe å si i en ansettelsesprosess. Hvis det derimot er tilfelle, så ville det være en indikator på hvor omfattende problemet er blitt.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Når Engevik kritiserer oss for kildekritikk faller også det på sin egen urimelighet. I saken om Christina Eline Ellingsen som ble anmeldt for hatytringer, har WDI lagt ut anmeldelsen på Twitter. Dette er en kampanje for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter og setter søkelys på sammenhengene mellom biologisk kjønn og kvinners rettigheter.

Ellingsen ble anmeldt for å si at menn ikke kan være lesbiske, samt andre lignende tweets som slår fast at biologisk kjønn er en realitet – for eksempel at menn ikke kan være mødre.

At anmeldelse er mulig, og at politiet bruker ressurser på å etterforske borgere som påpeker biologiske realiteter, er så absurd at mange lesere antakelig vil stusse på om dette er riktig. Men det er det altså, og det bør være en tankevekker

Jeg aksepterer at noen personer ikke føler seg hjemme i kroppen sin. Problemet er at Foreningen FRI, og andre tilhengere av radikal kjønnsteori, krever at alle andre endrer sin virkelighetsoppfatning, slik at den enkelte skal få velge hvordan de selv ønsker å bli oppfattet. I biologien defineres kjønn etter hvilke kjønnsceller man produserer for å få avkom.

 

 

John Cleese`s war on wokeism

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Jeg har forståelse for at det må være vanskelig å ha et anstrengt forhold til sin egen kropp, men jeg tror ikke det er riktig å skyve det ansvaret over på alle andre, i form av at vi må bekrefte deres tanker, på bekostning av sannheten. Når en kritiserer og ytrer, løper det alltid en risiko for å fornærme og såre. Jeg finner ingen glede i å fornærme eller såre noen, men det er prisen vi må betale og en risiko vi må ta.

Til sist, vil jeg si at aksept og toleranse er bra, men å kreve tilslutning til bestemte tanker er å gå for langt. Det er dette presset som har fått meg til å gå ut i mediene.

Nedenfor er en del utdrag fra heftet Rosa kompetanse som alle lærere i Osloskolen ble oppfordret til å bruke, som inspirasjon til egen undervisning.

For 5–7 trinn:

Side 18: «Legg mindre vekt på kjønn i arbeidet, men heller vekt på at det er normalt å være ulike både før og etter puberteten. Husk: Mange gutter har penis og mange jenter har klitoris, men ikke alle»

Side 19: «Ha en kort innledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Dersom du trenger mer informasjon bruk FRI Oslo og Akershus sin kjønnsportal. Oppmuntre elevene til at når de skal svare på spørsmål, kan de skrive «de fleste jenter …»/ «de fleste gutter …» for å unngå at elevene framstiller svarene som at alle gutter for eksempel har penis.

Bevisstgjør elevene på at kropp og kjønn kan handle om forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle er jenter eller gutter, og at setningen gutter, jenter og andre kjønn gjerne kan brukes».

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

For 8–10 trinn:

Side 25: Gruppeoppgave. «Introduser oppgaven ved å forklare hvordan elevene skal gå fram og hvordan det er ønskelig at de formulerer seg muntlig når de snakker om de ulike begrepene. Forklar elevene og gi eksempler på hvordan de kan snakke på en inkluderende måte, slik at alle opplever seg inkludert og at ingen identitetsmarkører blir omtalt på en fremmedgjørende måte.

Eksempel: Det er fint å si «de av oss som …» når man omtaler ulike deler av mangfoldet. Istedenfor å si «de panfile er personer som kan forelske seg i alle kjønn …» er det bedre å si «de av oss som er panfile er personer som kan forelske seg i alle kjønn …»

Dette kaller jeg for indoktrinering i radikal kjønnsteori.” https://www.dagbladet.no/meninger/kritikk-er-ikke-hat/76421803?fbclid=IwAR0JlmlO2tgRUuOZDE2mBgBZgnUH-b2d9gfY470e3PtgHAt9AqnemyoHir0

 

 

 

                                                               Teksten fortsetter under bildet

 

 

“Denne uken måtte kvinnesaksaktivist, Christina Ellingsen møte til avhør hos politiet i Oslo etter å ha uttalt seg om biologisk kjønn.

Stortingsflertallet valgte, mot FrPs sterke advarsler, å inkorporere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» i den såkalte hatpratparagrafen. Resultatet er både anmeldelser, tiltale og dom mot ytringer som ikke bare har vært helt lovlige, men som egentlig bare stadfester en alminnelig felles virkelighetsbeskrivelse. Nemlig at det biologisk sett kun finnes to kjønn, og at biologisk kjønn ikke endrer seg etter den subjektive identitetsoppfattelsen.

Å risikere rettslig forfølgelse for å ytre biologiske sannheter er absurd. Men det var dette vi fryktet. Den stadige utvidelsen av «hatpratparagrafen», str.lov §185, er en samtidig innskrenkes av ytringsfriheten.

Nylig ble kvinnesaksaktivisten Christina Ellingsen politianmeldt for å ytre at menn verken kan bli kvinner, jenter, lesbiske eller mødre, og at det verken finnes papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn blir hunkjønn. Hun har vært inne til avhør, og påtalemyndigheten skal vurdere om de skal opprette tiltale. Uavhengig av hva som skjer i saken, er nyheten om at man kan bli anmeldt og må møte hos politiet en åpenbar nedkjølingseffekt på ytringsrommet. Mange vil ikke tørre å si hva de mener av frykt for represalier.

Nylig ble en person dømt til 21 dagers fengsel og bot på 15.000kr for å ha skrevet bl.a. «Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier?» i en lukket Facebook-gruppe. Det er på det rene at de to personene kranglet og ukvemsmeldinger gikk begge veier. Men meldingen over mener altså påtalemyndigheten er ulovlig og straffbar. Dommen er anket.

Det er overraskende at påtalemyndigheten legger terskelen svært lavt for hva de velger å straffeforfølge. Det å ikke anerkjenne en subjektiv (vrang)forestilling en person har om eget kjønn, skal ikke være straffbart ifølge stortingsflertallet.

Som saksordfører under behandlingen av saken fikk jeg og Frp flertall sammen Høyre og Senterpartiet for denne merknaden under Stortingets behandling: «Flertallet (red. anm.) vil sterkt advare mot at Norge går i en retning hvor det kan bli kriminalisert å omtale en person ut fra hvordan vedkommende fremstår, selv om vedkommende måtte føle seg som noe annet. Det må settes en klar avgrensning mellom hatefulle og straffbare ytringer og ytringer som ikke faller inn under disse kategoriene.»

Det er åpenbart at det ikke er Stortingets intensjon å straffeforfølge mennesker som forholder seg til en biologisk objektiv virkelighet.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

For å motvirke en nedkjølingseffekt og vise at man ikke trenger å frykte represalier, la meg uttrykke noen sannheter:

Det finnes kun to kjønn. Biologiske menn kan aldri bli kvinner eller føde barn. Biologiske kvinner kan aldri bli menn eller produsere sædceller. Ethvert individ må få lov å identifisere seg som hva de måtte ønske, akkurat som det er ethvert individs rett til å anerkjenne den subjektive oppfattingen eller ikke. Det er din rett å kalle en biologisk mann for en mann, selv om vedkommende identifiserer seg som noe annet, og selv om vedkommende finner det subjektivt sårende. Samtidig bør vi alle etterstrebe en respektabel dialog hvor målet er å skape forståelse, ikke konflikt. Men, det er ikke hatprat å snakke sant.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/straffbart-a-beskrive-virkeligheten/o/5-95-516368?fbclid=IwAR1dnc6h1t-_wnoWl78KgDbAdgy0EpD2AVV0Wz_w-9BAytkTifrTcJzPebU

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

“En opfattelse, som de seneste år har vundet indpas i samfundet. En opfattelse, som en canadisk professor har brugt hele sin karriere på at bevise. En opfattelse, han nu siger, bare var noget, han fandt på.

Da Christopher Dummitt for 25 år siden blev uddannet historiker begyndte han at undersøge, hvordan kønsroller er en social konstruktion, som er skabt af vores historie.

Han skrev sågar en Ph.D, en bog og adskillige videnskabelige artikler om de undersøgelser, han havde lavet på området, samt de konklusioner, han kom frem til. Flere af disse bliver brugt i undervisningen i dag. Køn er en illusion, som samfundet gennem tiden har skabt, lød hans fund, som adskillige har taget til sig.

 

På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet skal underviserne nu helst undgå at omtale deres studerende som ‘han’ eller ‘hun’, hos et canadisk flyselskab må flypersonalet ikke længere kalde passagerer ‘damer’ og ‘herrer’, og så har kønsneutrale trafiklys også været på dagsordenen.

 

Alt sammen på grund af det arbejde, Christopher Dummit og hans ligesindede har lavet. Men det er for meget, og det er forkert.

 

‘Problemet er: Jeg tog fejl. Eller – for at være lidt mere præcis – jeg fik delvist ret i min tese. Men resten var dybest set noget, jeg fandt på,’ skriver Christopher Dummit i et essay, hvor han kritiserer sin egen forskning.

 

Han er dog ikke gået helt væk fra sin overbevisning om, at samfundet har indvirkning på kønsrollerne. Han har bare anerkendt, at det har biologi også.

 

Af samme årsag fortryder han nu, at han har brugt så mange år om at overbevise folk om sin tese. Han mener selv, han blev for aktivistisk.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

»Min pointe er, at identitets- og kønsdisciplinen på mange vestlige universiteter ikke er interesseret i at finde ud af, hvad der er en social konstruktion, og hvad der er biologisk betinget – den er kun interesseret i at konkludere, at kønnet er en social konstruktion,« fortæller han til Kristeligt Dagblad om sin kovending.

 

Pudsigt nok har historikeren da også i dag lagt forskningen i kønsidentitet på hylden til fordel for forskning i politisk korrekthed. https://www.bt.dk/samfund/forsker-om-koen-som-social-konstruktion-det-var-dybest-set-noget-jeg-fandt-paa?fbclid=IwAR09pNOL3_tFKw7GZw4kVFsjdCs_aZC-oHNceufBB2odGFg2Fuf-b8-d23Y

 

 

“Forsøk på avkjønning har vært forsøkt i totalitære regimer. Et eksempel er den kjønnsløse Mao-dressen, men den var aldri populær blant kinesiske kvinner. Det må derfor diskuteres mer åpent om kjønnsbekreftende sosialisering til mann og kvinne er godt og betryggende for de fleste, eller om det virkelig er noe vi som samfunn ikke ønsker.

 

Forsøket på å konstruere biologisk kjønn som et stort mangfold kan enkelt tilbakevises. Men debatten om sosialt kjønn er mer kompleks.

 

Forestillingen om «alle kjønn» var lenge en akademisk lek for en liten gruppe politiserte kjønnsforskere. Men uten offentlig debatt har tankesettet sneket seg inn i helsevesenet.

 

En av årsakene til denne snikinnføringen av radikal kjønnsteori i helsevesenet er at det har vært en flytende grense mellom rådgivingsmiljøene og interesseorganisasjonene. Det «nøytrale» og «objektive» ung.no synes for eksempel å ha et utstrakt samarbeid med Fri.

 

Interessekamp er legitimt. Og tradisjonelt har det ikke vært vanlig å betrakte representanter for sårbare grupper som etniske minoriteter, pasienter eller transpersoner som pressgrupper. Men i det moderne samfunn bruker de de samme virkemidlene, som lobbyvirksomhet og kreativ bruk av forskningsresultater.

 

Deres standpunkter er pr. definisjon ikke objektive. Og deres agenda kan være i konflikt med både sannhet og andre samfunnsinteresser. De må derfor kunne motsies på lik linje med andre. Selv om transpersoner er en diskriminert og utsatt gruppe, må man også tenke på hvilke konsekvenser kjønnsforvirring har for majoriteten.

 

Norge har over 640.000 individer i alderen 10–19 år. Puberteten er en sårbar tid for de fleste av oss. Det må vurderes om det kan ha noen negativ konsekvenser når så mange ungdommer eksponeres for kjønnsforvirring.

 

Er det bra at alle skal føle at de må «velge» kjønn, gjerne i solidaritet med de diskriminerte som bakteppe? Om vi aksepterer at det kanskje er skadelig for en liten andel, for eksempel 5 prosent, dreier det seg om over 30.000 ungdommer.

 

Til sammenligning var 415 barn til utredning og behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme i 2019. Selv dette beskjedne tallet er mye høyere enn for kort tid siden, og sterkt økende, kanskje nettopp som en følge av den politiske dekonstruksjonen av mann og kvinne. Er det åpenbart at dette er en ønsket utvikling?

 

Det er få livsaspekter som oppleves så biologisk som kjønn. Men nesten alle samfunn driver også en kjønnsbekreftende sosialisering til ens biologiske kjønn, gjennom hår- og kleskoder, i grammatikken til mange språk og så videre. Kodene varierer, men de er alltid der. Hos oss har valg av blått versus rosa tøy til barn vært så standhaftig at vi må anta at folk liker disse signalene.

 

Forsøk på avkjønning har vært forsøkt i totalitære regimer. Et eksempel er den kjønnsløse Mao-dressen, men den var aldri populær blant kinesiske kvinner. Det må derfor diskuteres mer åpent om kjønnsbekreftende sosialisering til mann og kvinne er godt og betryggende for de fleste, eller om det virkelig er noe vi som samfunn ikke ønsker.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/qALLrm/dekonstruksjonen-av-mann-og-kvinne?fbclid=IwAR2GF8cAWUyL9mnDXnKbHnY60YA5Wm7BIJNf9H0A_TbUAKuW3KAYFgl-hUE

 

“Aldri før i historien har det vært viktigere at vi menn står frem som feminister. Kvinners rettigheter som likeverdige er under større press enn noen gang.

Jeg tenker ikke på at stadig flere land undergraver kvinners rett til å bestemme over egen kropp og retten til selvbestemt abort. Jeg tenker på den stadig mer aktive og økende transbevegelsen.

Sunn fornuft forteller oss at verdens realiteter ikke forsvinner om man lukker øynene, langt mindre om man stikker hodet i sanden. Det hjelper heller ikke å endre navn på et fenomen.

 

Det er ikke slik at biologisk kjønn plutselig blir et stort mangfold om man bytter ut hun og han med hen.

Kvinner produserer fortsatt eggceller og menn sædceller. Kvinner og menn er binære biologiske realiteter. Kvinner spesielt har menneskerettigheter som er basert på slike biologiske realiteter.

Blant disse rettighetene finner man retten til å delta i idrett.

 

Allerede i 2016, da lov om juridisk kjønn ble vedtatt, advarte professor Gerd von der Lippe om utfordringene ved kjønnsskifte i idretten.

Ikke hørt om Laurel Hubbard, Veronica Ivy, Hannah Mouncey, CeCé Telfer, Andraya Yearwood eller Mary Gregory?

De er alle biologiske menn som nå identifiserer seg som kvinner. Og som «kvinner» dominerer de sine respektive idretter og vinner internasjonale og nasjonale medaljer i kvinneklassen.

 

Hubbard hadde tidligere den nasjonale juniorrekorden i vektløfting for menn på New Zealand og er en av de største favorittene til OL-gull i Tokyo. Denne gang i dameklassen.

Da Mouncey spilte på det australske herrelandslaget i håndball, het han Callum. Nå heter han Hannah og har spilt på damelandslaget!

Det er stadig flere biologiske menn som nå krever å få delta i kvinneklassen fordi de føler seg som og identifiserer seg som kvinner.

 

Men nå kommer også protestene, og de blir mer og mer høylytte.

Helt siden idrettens spede begynnelse har den speilet samfunnets generelle verdier.

 

Frem til nå nylig har idretten hatt som premiss at så lenge du har gjennomgått en testosteronreduserende behandling, så kan biologiske menn konkurrere i kvinneklassen (i noen tilfeller som i Norge er det nok å endre kjønn juridisk). En fin tanke, om man bare tenker på en meget tran(g)synt forståelse av inkludering.

 

Men det var bare inntil helt nylig. For noen uker siden kom det internasjonale rugbyforbundets store evaluering som handlet om biologiske menns muligheter til å stille i kvinneklassen.

Rugby er den første av de større idrettene som har nærmet seg debatten på en seriøs og vitenskapelig måte. Alle sider ble invitert inn og alle perspektiver hørt. Konklusjonen var enstemmig og klar: Biologiske menn kan ikke delta i kvinnerugby. Det er hverken rettferdig eller trygt.

 

Dette er nytt og bra med rugbyforbundets regelendring: Der man tidligere åpnet opp for deltagelse for biologiske menn i kvinneklassen under en forestilling, basert på følelser og ikke fakta, om at det kanskje kunne være rettferdige og trygge vilkår, kreves det nå vitenskapelige bevis og dokumentasjon på dette før biologiske menn får delta.

Og pr. dags dato finnes ingen slik dokumentasjon. Menn er fra naturens side større, sterkere, mer utholdende og raskere enn kvinner. Det er det ikke noen som helst vitenskapelig uenighet om.

 

I puberteten blir testosteron en slags vidunderkur som gjør at guttene skiller seg klart ut på alle fysiologiske parametre.

Døren til kvinneidrett må lukkes for biologiske menn. Det er fordi oppdelingen i kvinner og menn nettopp er det som skaper likhet og rettferdig idrett.

Kvinner har kjempet lenge for å få lik tilgang til idrett som menn. Skal vi nå bli den generasjonen som ofrer kvinneidrett – på inkluderingens alter?

 

Beveggrunnen og målet her er ikke å stenge ute eller diskriminere transpersoner fra idretten. Men det er helt umulig å balansere kolliderende rettigheter hvis vi ønsker en idrett som er rettferdig, trygg og inkluderende. Samme logikk ligger bak inndelingen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere.

For å beskrive hvor absurd denne situasjonen er: Jeg kunne endret kjønn i Folkeregisteret, deltatt i NM i friidrett og, uten å skryte for mye, vunnet tre gull!

 

Men det er jo ingen som vil se en middels god, 46 år gammel mann konkurrere med seriøse kvinnelige utøvere som satser hardt og trener godt for å bli best blant sine like(menn).

Hvis norsk og internasjonal idrett ikke selv tar grep, spiller vi jentene våre ut på sidelinjen.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3ArJJ/menn-i-kvinneidrett-er-juks?fbclid=IwAR1FaV6ysM_iK18U3BLPrzYT0-S7fbinTmQkl6jjbeusOAWQ6dwZL25jitk

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

“Because the Woke ideology, as it will be referred to here, seems to have erupted out of the ground in the last few years, most people are also unaware of the fact that it has, depending on how one counts it, a one- or two-hundred-year-long history and trajectory in aiming to topple the organizational system of liberal Western societies.

If nothing else, the deliberate strategy to colonize and change institutions from within, and then to wield them against the society that produced them, has been the strategy since the 1920s, when the Albanian-Italian Communist theorist Antonio Gramsci started laying out the ideas that were in the 1960s named “the long march through the institutions” (by another Marxist thinker, Rudi Dutschke).

That is, most people, including those waking up to the reality of this ideological takeover, remain dangerously unaware that the Woke ideology is the culmination of a long-running set of plans that is finally, in these last few years, bearing fruit, mostly through its quiet seizure of institutional power.

Seeing as the Woke ideology is based upon strategic plans developed, tested, and systematically employed over at least a century, it must be acknowledged and understood that it has tactics, particularly for quietly insinuating itself into institutions and taking them over from within.

 

These tactics, which include subtle and strategic manipulations of language and occupying positions of influence and policymaking, can rightly be referred to as Wokecraft, much in the same way that espionage makes use of tools and tactics we would identify as “spycraft.” The good news is, these tactics, while tricky and manipulative, are comprehensible, predictable, and able to be countered, and this guide, put together by Charles Pincourt with my assistance is an invaluable contribution to understanding, recognizing, and ultimately countering Wokecraft wherever it rears its head, especially in centers of institutional power.

 

In the first chapter, you will find a useful, clear description of the Woke ideology, including how it thinks about the world. This will help you understand the Woke ideology sufficiently to be able to identify what it is and why it does what it does. From there, a thorough description of many of the tactics of Wokecraft in administrative settings is provided in the second chapter.

Readers will be equipped to recognize (and resist) the manipulative tactics of Wokecraft in real time and thus be armed to push back or stop them. In the third chapter, counter-strategies are offered that will enable you to prevent further infection by the Woke ideology and to regain institutional ground where it has already been taken by the Woke. In all, this work is readable, straightforward, and profoundly useful in the prevailing state of affairs in Western societies.

It is my hope, and Charles’s, that this short, accessible volume will find its way into as many hands as possible and will prove useful to decolonizing our institutions, which is to say to remove Woke ideology and the influences of Wokecraft from them, effectively and quickly, and to reestablish liberal values in their place. For those of you looking to understand the Woke ideology—Critical Social Justice—better and to take action against it, this is the guide for you.

 

So what is the Woke perspective? Ultimately, there are three main principles that bind the many different flavors of Woke together: the knowledge principle, the political principle and the subject principle. The first two principles were coined by Pluckrose & Lindsay in Cynical Theories. I have coined the third (Pincourt; 2021b).
There are a few important elements to the knowledge principle.

The first is that while reality itself is not denied or questioned, it is considered impossible for us to know its true nature. The reason it’s impossible for us to know about reality’s true nature is that any knowledge we think we have is actually only “socially constructed;” defined (through language) by the culture in which we live.

Critical for this principle is the fact that different cultures have different understandings about the nature of the world. After examining the political principle, the importance of this last point will be clearer.

The political principle is that not only is knowledge socially constructed, but knowledge is constructed by oppressor groups in society at the expense of oppressed groups. The construction of knowledge is done through language whose rules are also determined by groups with the power to do so, i.e. oppressor groups. Moreover, knowledge is constructed in such a way that it helps maintain the oppressive role for oppressor groups and to prevent oppressed groups being liberated from their oppression.

This is taken to imply that not only is any knowledge socially constructed, but it is by definition biased and can’t be an accurate representation of reality. This, together with the fact that different cultures have different understandings of the nature of the world, implies that no worldview is more authoritative than any other.

As such, all worldviews are (epistemically) equivalent in terms of their ability to know anything about reality, and amount simply to different “stories” about reality. So, for example, the scientific worldview has no greater claim to understanding reality than any other “story.” That is, a scientific worldview is no truer than a religious worldview, or even than a superstitious worldview.

Moreover the scientific worldview (developed by white, European males) constructs knowledge about reality in such a way as to perpetuate systems of oppression that benefit oppressor white, European males. As such, even the tools used to understand the world according to the scientific worldview such as logic, argument, evidence, hypotheses, controlled experiments, etc. serve to perpetuate oppression.

Individuals are responsible or accountable for actions associated with any identity to which they are associated. As such, the oppressive acts of one member of a group is the oppressive act of all members of that group. Finally, this accountability is valid across time. The oppressive act of a member of a group at one time can be attributed to a group identity (and its members) at another time.

Taken together we can infer that according to the Woke worldview, reality, well…sucks. We have a reality that is inhabited by individual subjects with little personal autonomy driven to behave according to their group identities. The groups and their constituent subjects are either oppressors or oppressed and everyone consciously or unconsciously behaves to perpetuate the patterns of oppression.”

Utdrag fra boken Counter Wokecraft

 

Introducing counter wokecraft  with James Lindsay https://www.youtube.com/watch?v=rQM_FPSgCfM

 

James Lindsay, falsk forskning innafor rasisme, woke og kjønn som blir antatt som legitim forskning https://www.youtube.com/watch?v=u7QYAWiiMqI

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

 

“There is emerging evidence of potential harm from using blockers, according to reviews of scientific papers and interviews with more than 50 doctors and academic experts around the world.” https://www.nytimes.com/2022/11/14/health/puberty-blockers-transgender.html

 

The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists should be “extremely careful” before endorsing so-called “gender affirming” hormonal treatment and surgery for minors, according to Philip Morris, president of the National Association of Practising Psychiatrists whose members look after patients in the private and public sector.

 

The country’s biggest gender clinic at the Royal Children’s Hospital in Melbourne has asked for more public money to start double mastectomies on girls under 17 who identify as male, with director Michelle Telfer claiming in July 2019 that “chest reconstructive surgery” improves mental health.

 

This month, the prestigious Journal of American Psychiatry had to publish an extraordinary correction to an October 2019 US-Swedish paper hailed as a global breakthrough in a field where even gender affirming clinicians admit the evidence is short-term and low-quality.

 

The peer-reviewed paper was the first to use official Swedish data, which is unusually comprehensive, to claim that surgery such as mastectomy or genital reconstruction reduced the need for mental health treatment by 8 per cent a year over the ensuing decade.

 

“No longer can we say that we lack high-quality evidence of the benefits of providing gender-affirming surgeries to transgender individuals who seek them,” said study co-author John Pachankis, who directs the LGBTQ Mental Health Initiative at Yale University.

 

Newsweek magazine highlighted the research finding and quoted unnamed “scientists who say such (surgical) interventions must be as easy as possible to access”.

 

On August 1, the American journal published a correction, an editorial and letters from a dozen psychiatrists, clinicians and researchers in four countries identifying multiple flaws in the 2019 paper, with the conclusion that the data showed no improvement in mental health after surgery or hormonal treatment.

 

The correction said the authors agreed “with many of the points raised” after the letters triggered statistical reviews. They reanalysed the data, and found “no advantage” for mental health after surgery.

 

The authors’ original study had detected no benefit after hormone drugs but media coverage focused on the surgery success story.

“(The correction) has great international significance,” said Paul McHugh, one of America’s most distinguished practitioners, former chief psychiatrist at Johns Hopkins Hospital in Baltimore and co-author of one of the letters run by the journal.
He said the correction would make gender affirming advocates “a lot more cautious” when making scientific claims because “they’ll know people are watching”.
“Peer review is not going to God, it’s going to the common thought of the day, which in psychiatry is usually good, but every 10-15 years it gets lost in some misadventure,” Professor McHugh told The Australian.
He predicted the excesses of gender affirming treatment — like the 1990s “enthusiasm” over repressed memory and multiple personality — would be reined in by the courts, not by the psychiatric profession.
Swedish neuropsychiatrist Christopher Gillberg, one of the world’s top autism researchers, put his name to one of the letters critical of the 2019 paper, pointing out its positive claims ignored any post-surgery suicides.
Four of the letter-writers serve as clinical and academic advisers to the new watchdog group the Society for Evidence Based Gender Medicine.
The 2019 US-Swedish paper has been hailed by one of Australia’s biggest youth news sites, pedestrian.tv, in an article promoting a change.org petition by a teenage activist, Tennille Fleming, lobbying federal Health Minister Greg Hunt for trans surgery to be fully covered by Medicare. The petition has more than 25,000 signatures.
Media outlets which reported the 2019 study’s result have yet to cover the journal’s correction.
RCH researcher Ken Pang in 2018 documented spikes in new referrals at the gender clinic in the month following three media items by the ABC and The Age newspaper between 2014 and 2016. This coverage showcased the clinic and told positive stories of young people on puberty blocker drugs and cross-sex hormones.
Treatment guidelines from Dr Telfer’s RCH clinic, promoted as “Australian standards”, make a case for trans mastectomies for girls as young as 16 with “gender dysphoria” (distress at feeling “born in the wrong body”).
In September, the RANZCP quietly dropped its endorsement of these guidelines from its LGBTIQ+ mental health policy statement, following concerns reported by The Australian.
The college set up a group to review the evidence for the RCH guidelines and gender dysphoria treatment.
Asked if its unnamed experts would take into account the US journal’s correction, a spokeswoman for the college said they would look at the relevant “literature and evidence-based practice”.
A previously unreported submission shows the RANZCP, the Royal Australasian College of Physicians and a state-funded trans activist group the Gender Centre collaborated in 2016 to ask the NSW government for $8m over four years to set up an RCH-style gender affirming network of clinics with The Children’s Hospital at Westmead in Sydney as the centre. The proposal cited “close consultation” with Dr Telfer.
Under-18 trans medical treatment in NSW is rising but remains on a small scale compared with Victoria, Queensland and Western Australia.
On Tuesday, responding to questions about the 2016 proposal, NSW Health Minister Brad Hazzard revealed for the first time that late last year he had asked his department for a review of treatment for youth gender dysphoria.
This review was “well underway and will inform the improvements to the provision of health services for trans, gender diverse and non-binary children and young people,” a spokeswoman for NSW Health said. The Australian sought comment from Dr Pachankis, his Swedish co-author Richard Branstrom, and RCH.” https://www.theaustralian.com.au/nation/under18-transgender-surgery-caution-urged-after-false-claims-scandal/news-story/fe99d225724231d41de5493362b8ee67?fbclid=IwAR2FvLj9NWPvcf1leNmwaWN8VXOQxw-7mpMsI2t-8NhpWN6i4jOoDDI_w7k
“Det virker som de opererer med to definisjoner av kjønn samtidig – ett biologisk og ett sosialt. Sosialt kjønn er et begrep fra kjønnsforskningen, som ser på kjønn som en sosial konstruksjon. I kjønnsteorien blir «biologisk» og «sosialt» kjønn ofte blandet sammen. Det usagte premisset er at opplevd kjønn trumfer biologiske kriterier og observerbare kjønnsforskjeller.
Det er mye som står på spill her. Det er verdigheten og helsen til transpersoner og alles rett til å benevne virkeligheten slik man kan observere at den er – uten beskyldninger om «transfobi» eller andre sanksjoner.
For den mest radikale kjønnsideologien går lengre enn det selvsagte poenget at kulturelle og personlige ideer om kjønn påvirkes av mer enn gener og kjønnsceller. Den krever ikke bare at man anerkjenner opplevelsen av å være «født i feil kropp», at kroppsendrende behandling noen ganger kan gi bedre liv, eller at man imøtekommende sier «han» om en tenåringsjente. Den krever at vi legger virkelighetsforståelsen til side, og fullt og helt tror at jenta er en gutt.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/BRAe0G/kjoennsideologien-kan-foere-til-en-stor-medisinsk-etisk-skandale-henri?fbclid=IwAR1ZBFEdHGm3L2a6bWBiNmsT3MUFGz2DF-4xtOeVtfkbCwfkV74j5UL0Z5c
“Vårt samfunn er i en bevegelse mot noe mange ikke har skjenket nok oppmerksomhet – men som vi kan se på andre land. Katrine Jebsen Moore skriver i Minerva om hendelser i Canada fra 2016, der en identitetspolitisk lovendring ville bestemme hva man må si til folk, noe som gjør at ytringsfriheten ikke er fri lenger.
Professor Jordan B. Peterson ble kjent over natten for å poengtere hva som sto på spill mens han sto imot radikale lovendringer, massiv hets og kollegiale underskriftskampanjer. Lignende lovendringer står nå for døren i Norge. Noen er allerede innført. Som nevnt dreier min egen bekymring seg først og fremst om våre barn.
Etter en oppsiktsvekkende dokumentar av SVT2 «Uppdrag Granskning» har regjeringen i Sverige beordret en utredning om kunnskapsmangler innen kjønnsdysfori og behandlingsalternativ. Resultatet viser kunnskapsmangler i de fleste områdene – og barna har dermed beviselig blitt forsøkskaniner basert på ideologisk teori.
Jeg gjør ikke forskjell på folk og det spiller ingen rolle for meg hvilken legning noen har. Voksne folk må gjerne identifisere seg som hva de vil og korrigere sitt kjønn. Men våre barn fortjener at noen tør å si stopp, la oss bli klokere før vi gjør noe galt. Vi kan ikke la politisk korrekthet og ideologisk teori være årsaken til at vi setter i gang vår tids største medisinske skandale. Våre barn og ungdom må vi gjøre alt vi kan for å ivareta best mulig, og det er dette prinsippet vi må bygge politikk på: Primum Non Nocere – «først av alt, ikke å skade».
Derfor er jeg villig til å stå i en storm av leserbrev, kommentarfeltangrep, artikler fra media og se på at naturvitenskap blir latterliggjort av minister og aktivister. Fordi barna kommer før de voksnes behov. Og bevisbyrden og forklaringsproblemet er det faktisk ikke jeg som har. Det er det de som hevder barn blir født i feil kropp som er ansvarlig for. I mellomtiden må vi våge å diskutere ideologiske teorier som leder til at barna våre blir skadet for livet.”
“Vi støtter intensjonen om å gi et bedre helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens, men frykter resultatet kan bli det motsatte.
Kunnskapsgrunnlaget for behandlingen er svakt. Krav til forsvarlighet for kjønnsbekreftende behandling er ikke ivaretatt slik som for annen medisinsk behandling. Flere av anbefalingene strider mot bestemmelser i helselovgivningen og mot Helsedirektoratets generelle anbefalinger for hvordan behandling skal utføres.”
Retningslinjen sikrer ikke forsvarlig utredning og gir uklare signaler om hvem som skal ha behandlingsansvar. Det er også uklart hvordan beslutninger skal tas for barn og unge under 18 år.
Behandling med svakt kunnskapsgrunnlag.
Den nye retningslinjen gir inntrykk av at kjønnsbekreftende behandling med hormoner og kirurgi er godt utprøvd. Dette er ikke riktig. Slike behandlingsmetoder, som har irreversible og betydelige konsekvenser, har et svakt kunnskapsgrunnlag.
Den eneste studien med langvarig, systematisk oppfølging inkluderte 55 ungdommer i Nederland. Gjennomsnittsalderen ved siste oppfølging av deltagerne var 20 år. På det tidspunktet var resultatene gode, men studien ga ikke kunnskap om langsiktig tilfredshet med operasjonene eller senvirkninger av hormonbehandlingen.
Når kunnskapsgrunnlaget er svakt, må behandlingen regnes som utprøvende. Da stilles det skjerpede krav til forsvarlighet. Slik behandling skal som hovedregel tilbys i en klinisk studie, fordi dette best ivaretar kravene til faglig forsvarlighet, informasjon, samtykke, oppfølging og vitenskapelig dokumentasjon.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MRzMWB/helsedirektoratet-kommer-med-uforsvarlige-retningslinjer-for-kjoennsink?fbclid=IwAR0H0EeyGye4FuUNwYqgN8pQW7EbTQIQcQA7EKFBoK3UqPCpQXHu9prRz6Y
“Opererer man kjønnsorganet til en tenåring, må man være sikker på at det er en riktig ting å gjøre – trygg på at dagens tenåringer som skifter kjønn ikke angrer som voksne.
Uten foreldrenes samtykke
Helseminister Bent Høie har trumfet gjennom at det skal bli enklere å skifte kjønn ved hjelp av hormoner og kirurgi. Også for unge mennesker. Helsedirektoratet har fulgt opp denne politikken med nye retningslinjer.
Men Høie og hans byråkrater har møtt massiv kritikk fra tunge fagmiljøer. Blant dem som har advart, finner vi både Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Og en av de transkjønnedes egne organisasjoner, Harry Benjaminsen ressurssenter.
De nye retningslinjene innebærer blant annet at barn over 16 år nå kan få hormonbehandling uten foreldres samtykke. Flere fagmiljøer rundt om i landet skal kunne gi slik behandling. Kravet om psykiatrisk utredning forut for å skifte kjønn på denne måten bortfaller også.
Det er alvorlig. Særlig fordi et stort flertall av dem som oppsøker slik behandling, har ulike psykiatriske diagnoser. Mange av ungdommene befinner seg på autisme-spekteret, noen lider av angst, depresjon, driver selvskading eller har hallusinasjoner.” https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/0nMq5g/dramatiske-kjoennsskifter?fbclid=IwAR1bWZaSVieWVaagLDwmnJtpeAAmg4v4J5mlx2j6EebovrndjC01kpQAHOo
“Er det rigtigt, at identitetspolitikken truer den frie og uafhængige forskning?
Det korte svar er: Ja, det er rigtigt, og det er, som vi vil vise, foregået i årtier inden for den såkaldte kvinde/-kønsforskning, og nu er det knopskudt inden for woke-miljøer i form af ’queer teori’, ’postkolonial teori’, ’intersektionalitet’, ’kritisk raceteori’ og ’fedmestudier’.
Disse knopskydninger er nu via deres helt åbenlyse brud med al videnskabelighed også ved at rive tæppet væk under moderdisciplinen kvinde-/kønsforskning. Det sker via a priori-begreber som ’institutionel racisme’, ’mikroaggressioner’ og ’hvidhed’, der nu også rammer hvide, vesterlandske kønsforskere.
Pseudoforskning
Det mest udbredte forsvar for den identitetspolitiske ’forskning’ kræver, at den beskyttes af princippet om forskningsfrihed, og derfor skal både politikere og universitetsledere blande sig udenom.
Men problemet med den identitetspolitiske ’forskning’ er, som vi vil vise, at den slet ikke er forskning, men pseudoforskning, der hviler på selvbekræftende aksiomer, hvor konklusionen er givet, allerede inden den ’videnskabelige’ undersøgelse går i gang.
Vores eksempler nedenfor handler om den udbredte forskning i ubevidst kønsbias, som vi har vist er et udtryk for ren pseudoforskning, og som Torsten Skov for universiteternes vedkommende har publiceret om i tidsskriftet Societies.
Vi kan ikke her gennemgå de talrige manipulerende forskningsartikler, men vil nøjes med at nævne et par eksempler på de mest typiske fejlslutninger.
Den første form for fejlslutning kalder vi ’Forudsæt konklusionen’. Den består i, at man i stedet for at argumentere og forklare data i stedet blot serverer en præsentation af de data, der skulle forklares. Det kan eksempelvis gøres ved at fremlægge såkaldt ’skæve tal’, der viser en højere repræsentation af mænd end kvinder på givne topposter, hvilket i sig selv bliver gjort til et bevis på de ubevidste fordomme, der menes at hæmme kvinders karriere.
Den mest udbredte strategi er at svare på et andet spørgsmål, end man oprindeligt har stillet, og så lade, som om man har besvaret sit hovedspørgsmål.”
Teksten fortsetter under bildet
“Å bruke gamle ord til å referere til noe annet enn deres egentlige betydning, derimot, kan best beskrives som semantisk appropriasjon, eller ordtyveri. Det blir for eksempel aldri riktig å si at «transkvinner er kvinner» når “kvinne” er ordet vi allerede bruker på hunkjønn hos mennesker.

Også ordet “kjønn” er opptatt, hvorav det ikke gir mening å si at vi har et «kjønnsmangfold». Da refererer man til noe annet enn ordet “kjønn” sin faktiske betydning, som altså er strengt binært.

 

At Oslo Kommune har opprettet «Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold» er dermed forvirrende, og gjør god folkeopplysning om et viktig tema vanskelig. Det samme gjelder FRI, som formelt heter «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».

 

En riktigere talemåte er å si at vi har et (kjønns)uttrykksmangfold. Mennesker med den ene eller den andre reproduktive funksjonen uttrykker kjønnet sitt på hundrevis av ulike måter. Pride viser det grensesprengende meningsskapende menneskesinnet i all sin prakt.

 

Hvordan ble det da slik at enhver politiker, aktivist og organisasjon som ønsker å bedre levekårene til ikke-idealkonforme, normbrytende borgere fremstiller det som om det finnes flere enn to kjønn? Måten mennesket reproduserer seg på har jo ikke endret seg.

 

Som Kathleen Stock, professor i filosofi ved Sussex University går gjennom i sin nye kritikerroste bok Material Girls: Why Reality Matters for Feminism, må akademia ta mye av skylden. I løpet av siste halvdel av 1900-tallet omdannet høytflyvende konstruktivistiske kjønnsforskere kjønn til noe som ikke har med reproduktiv evne å gjøre overhodet.

 

I stedet beskriver de det mellommenneskelige meningslandskapet i en gitt kulturell kontekst og ser på den kulturelle betydningen av folks reproduktive evne.

 

Dette kalte de «sosialt kjønn» (på engelsk gender). Den kulturelle betydningen av kjønnet fremstilles dermed som en slags «ny kategori» av menneskets kjønn, ved siden av og konseptuelt likeverdig med det biologiske. Slik flyttet man meningsfulle diskusjoner om kjønnsroller og den sosiale betydningen av faktisk, fysisk kjønn over til et helt nytt taksonomisk landskap hvor det ikke lenger gir mening.

 

Dette er nemlig samme feilaktige måte som å si at vi har «to ulike former» for høyder: En «biologisk høyde» og en «sosial høyde». Biologisk er du 1.80, men ifølge kjønnsforskere med skyene i nesen «er det biologisk-essensialistisk og reduksjonistisk å definere høyde etter centimeter’n» fordi folk fra ulike kulturer og gjennom tidene har oppfattet «høyt og lavt» (femininitet og maskulinitet) ulikt.

 

En relativistisk putekrig mellom disse følger: alt er relativt, tokjønnssystemet finnes ikke, kjønn er bare konstruert, kvinne og mann er en følelse og alle folk har en slik kjønnsidentitet.

 

Resultatet er blitt at en hel generasjon unge i dag tilsynelatende tror at vi kan se på kjønn som en indre følelse «med kroppslige komponenter» i seg og samtidig opprettholde det kroppslig gitte, kategoriske skillet mellom ordene «mann» og «kvinne» i språket.

 

Dette er det samme skillet som ikke-binære, kjønnsflytere og transkjønnede baserer sin identitet på: uten de strengt separerte ordene «mann» og «kvinne» finnes ingen binaritet å ta avstand fra, ingenting å flyte mellom eller transisjonere til.

 

Det upresise begrepet «sosialt kjønn» har ført til massiv forvirring og misinformasjon i offentlige kanaler over flere år, og ikke minst medført at tulleuttrykket «tildelt kjønn ved fødsel» har eksplodert.

 

Kjønnet som da liksom «tildeles» er «det sosiale kjønnet», men språkbruken gir grobunn til å tolke kjønn i det hele – nå feilaktig fremstilt som en «felleskategori» for flere ulike «typer» (biologisk, sosialt, psykologisk, juridisk) – som noe foranderlig, tilfeldig og potensielt feil. Kanskje mine foreldre bare «tildelte» meg feil kjønn da jeg ble født? Kanskje jeg egentlig er gutt?

 

Problemet er at jordmor, lege, sykepleier og foreldre tildeler ingenting. De stadfester reproduktiv funksjon hos barnet, en nøytral beskrivelse av et objektivt, biofysisk faktum som i mer enn 99,9 prosent av tilfellene stadfestes helt korrekt (interkjønn er nettopp dem det er vanskelig med).

 

Denne beskrivelsen av kroppens reproduktive rolle utgjør universelt tilgjengelig (objektiv) og nødvendig kunnskap livet ut. Trenger de nyfødte postnatal medisinsk hjelp må sykehuset allerede da vite hvilket kjønn vi har: jenter og gutter har jo kategorisk ulike kropper. Det er hele poenget.

 

Andre språklige følgefeil inkluderer uttrykket «kjønnsbekreftende behandling» i helsesektoren, hvor det som bekreftes er det “mentale” kjønnet, altså kjønnsidentitet, som altså er like lite kjønn som det “sosiale” kjønnet.

 

Det er lett å tenke at det spiller liten rolle hva vi kaller det, og vi gjerne kan bruke en slik terminologi hvis det er viktig for de berørte gruppene. Men i sum innebærer glidningen i språk etter hvert at staten for praktiske formål støtter en radikal kjønnsforståelse der den uklart definerte termen «kjønnsidentitet» er den primære byggesteinen i all behandling av kjønnsspørsmål. Dette henger ikke på greip når kjønnsidentitet ikke er et kjønn, men en mental oppfatning.”
https://www.minervanett.no/kjonnsdebatt-kjonnsinkongruens-transkjonnede/vi-ma-rydde-opp-i-spraket-rundt-kjonn/383807?fbclid=IwAR3mUCIHKca8iFSwel84iFC6uqEPZsmAMfrTmb4DuVZFSj1Pa2bU-MTcAiQ

 

 

“Den siste tiden har nabokommunen Åfjord vært pyntet til «fest». I alle regnbuens farger har det vært parade, appeller, regnbueflagg og kampanjer i skoler og barnehager. Til det har jeg først og fremst én ting å si: Hvilket fantastisk flott initiativ. At vi setter fokus på mangfold, og retten til å være seg selv, er veldig positivt. Toleranse er noe av det viktigste vi bygger samfunnet vårt på. Derfor, tommel opp for initiativet, og de gode tankene bak.

 

Det andre jeg vil si, er derimot langt mer kritisk, men også utvilsomt viktig. Jeg skulle nemlig ønske at kampanjen hadde vært frontet under noe annet enn Pride-logoen og regnbuefargene. Jeg var selv lenge ikke klar over alt Pride står for, før jeg tilfeldigvis hørte og leste om det. Jeg ble ganske sjokkert, og det samme ble flere med meg. Mangfold, ja visst. Toleranse, selvsagt. Men også så mye mer, som folk flest ikke hører om, og dessverre ikke er klar over. Og ja, jeg regner meg selv som både «moderne” og tolerant. Noen av mine beste venner er for øvrig homofile.

 

Bak Pride står organisasjonen FRI. Den driver målrettet lobbyvirksomhet mot norske myndigheter. I tillegg til toleranse, hva er det egentlig Pride og FRI står for, og jobber for å få innført i samfunnet vårt? Vel, kort sagt at alle grenser mellom kjønn, seksualitet og familie skal viskes vekk. For eksempel jobber Pride-bevegelsen for at alle kan velge sin egen familie, så lenge alle har lyst. Som det å innføre polygami i Norge, altså at man kan være gift med så mange man ønsker. Og at alle sammen skal kunne ha lik juridisk foreldrerett til barn. De jobber også for å innføre flere kjønn, som alle kan velge selv.

 

Som politiker Truls Olufsen-Mehus har påpekt i en kronikk: «Ifølge Prides agenda kan barn ha tre foreldre, av tre ulike kjønn, der alle tre er gift med hverandre. Og der alle har samme foreldrerett.» Og da er vi ved kjernen av problemet. Mye av FRI sin filosofi er tuftet på fri sex og totalt mangfold, nærmest uten grenser. Hvis man har lyst, skal man ha lov. Men hva med barna, oppi alt dette? Flere av Pride-bevegelsens mål kan i beste fall omtales som samfunnseksperiment, med barna som innsats, og der vi bare aner konsekvensene. Og hvert eneste Pride-tog bidrar til å legitimere nettopp denne kampen. Husk gjerne det, neste gang du fronter regnbuefargene.

 

Det FRI derimot satser på når det gjelder barna, er såkalt rosa opplæring i barnehager og skoler. Igjen, deler av dette er også bra, ikke minst det som handler om toleranse. Men trenger vi FRI til å lære bort dette, og at vi støtter dem, når man vet hva foreningen jobber for ellers? Og hva gjør egentlig alt fokuset i barnehager og skoler på flere kjønn, flytende familieformer og homofili med barn og unge? Jeg mener virkelig ikke dette bare er negativt, for all del. Men i en ungdomstid der hormonene ofte lever sitt eget liv, tror jeg man skal være forsiktige med å forvirre barn og unge enda mer. Hvordan disse temaene presenteres, og mengden informasjon, er derfor avgjørende. Som sagt, kunnskap er viktig. Men formidlingen er utvilsomt enda viktigere. Her skulle jeg gjerne sett et alternativ til FRI.

 

Pride-bevegelsen jobber også for at barn kan kreve kjønnskorrigerende behandling, uten foreldrene sin godkjenning. For alle skal kunne velge sitt kjønn. Det er utvilsomt mange barn og unge som i tidlig pubertet preges av løpske hormoner og usikkerhet om kropp. Mange ønsker å finne seg selv. At Pride/FRI jobber for at barna skal kunne gjennomføre kjønnskorrigerende behandling midt i denne prosessen, er mildt sagt betenkelig. Mange av barna og ungommene kan utvilsomt gjøre noe de vil angre sterkt på senere. Og mange angrer sterkt senere. Når det er sagt; det er samtidig ingen tvil om at dette er vanskelige problemstilinger, og det finnes eksempler som styrker begge “sidene” av saken, inkludert mennesker som begår selvmord.

 

Poenget mitt er bare at vi skal være forsiktige med å gi barn full kontroll over egen kropp, før de er fysisk og mentalt utviklet nok til å vite hvordan denne kroppen er. I puberteten handler usikkerhet om kropp og identitet ofte om psykologi. Da er det viktig at hjelpen starter i riktig ende. At et barn kan kreve å starte kjønnskorrigerende behandling før personen er gammel nok til å kjøre bil eller kjøpe røyk, er mildt sagt betenkelig. Aldersgrensen for sterilisering er til sammenligning 25 år for menn.

 

For øvrig, det er en forskjell på å utsette puberteten med hormoner, og å starte behandling for å «skifte kjønn», bare så det er sagt. Men hvordan hadde du som forelder reagert, hvis ditt barn hadde gjennomført kjønnskorrigerende behandling, mot din vilje? Mange forkjempere mener det skal kunne kalles omsorgssvikt hvis foreldrene sier nei, og vil ha barnevernet som et ris bak speilet. Igjen, de unge gjøres til samfunnseksperiment på frihetens alter, bokstavelig talt. Og om du tenker at dette ikke er aktuelt for ditt barn, så er det nettopp det for noen andres.

 

Når FRI har fått sterk kritikk tidligere, har de tidvis myket opp formuleringene og innpakningen av budskapene sine. Vi ser i dag at mange formuleringer har blitt litt «rundere i kantene». Og for all del, FRI jobber også for mye bra, bare så det er sagt. De er del av kampen for toleranse og mangfold. Problemet er bare at FRI har en klar politisk agenda, der flere av målene helt åpenbart er samfunnseksperiment. Og de har potensielt alvorlige konsekvenser. Nettopp Pride er et uttalt verktøy for å nå disse målene. Det er viktig å tenke over, midt i regnbuefesten.” https://www.fosna-folket.no/Debatt/2020/10/31/Derfor-st%C3%B8tter-jeg-ikke-Pride-22909052.ece?fbclid=IwAR16lI8NqOgXG0vNpl17FyG74nJCpWhZUuOYOfUmOEg7wAmRm5TItJWyL1o

 

 

“Det er åpenbart like dumt å si at rasisme ikke finnes, som å si at alt er rasisme. Mange mennesker har opplevd og opplever fordommer, marginalisering og undertrykkelse. Det er riktig å kjempe for synlighet og likebehandling. Det er prisverdig å stå opp mot urett.

 

Det er heller ikke galt å være stolt av hvem man er. Men det å være, eller historisk å ha vært, utsatt for urett gir ingen frikort til i neste omgang å sette ytringsfriheten på pause, eller å tildele enkeltindivider historisk skyld basert på deres kjønn, legning eller hudfarge alene.

 

Det politiske sentrum må samle seg til felles kamp mot de illiberale utslagene av den identitetspolitiske vekkelsen som nå brer seg i Vesten. Det som står på spill, er den demokratiske samtalens overlevelse i et fremdeles åpent samfunn.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/9v5xGW/identitetspolitikken-truer-det-aapne-samfunnet-alex-iversen?fbclid=IwAR1TZiEpCQ6bf5RinK3Pc8jPPDTvBGvNcAwuvbFDINvccZtGBRCw1sD_zsg

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

 

 

“– Det er et giftig budskap.

 

Det sier Pål Surén, barnelege og forsker ved FHI, om FRI sin opplæring av skole- og barnehagelærere gjennom Rosa kompetanse.

 

Til sammen finansieres FRI og Rosa kompetanse med mange millioner kroner fra ulike direktorater – selv om ingen av dem har kvalitetssikret opplæringen. Men det forhindrer ikke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fra likevel å anbefale skoler og barnehager til å bruke nettopp Rosa kompetanse for opplæring av sine lærere.

 

I denne reportasjen forteller vi om en trårig jente som begynte å insistere på at hun var gutt – etter at barnehagelærere hadde begynt å fortelle barna at «man kan være hvilket kjønn man vil».

 

– Et helt nytt syn på kjønn sklir inn i systemet og blir etablert uten at det gjøres motstand, sier Surén, og fortsetter:

 

– Mange fagfolk har nok en berøringsangst fordi de ikke vil bli oppfattet som reaksjonære eller intolerante.

 

Og det er problematisk. For forekomsten av kjønnsdysfori har økt betydelig de senere årene, uten at man vet nøyaktig hva årsaken er.

 

– Man kan tenke at dette undervisningsopplegget kan bidra til å forsterke denne trenden. Man planter en forestilling om at noe er galt og må endres på.” https://www.minervanett.no/bufdir-fhi-fri/barnehage-fortalte-barn-at-man-kan-vaere-hvilket-kjonn-man-vil-deretter-insisterte-jente-3-pa-at-hun-var-gutt/389851?fbclid=IwAR2ranV_LhnmuByJDJyDcClyVMr2dzx1UPVcdZaXQypvQLfBvUrAOsNpqIQ

 

 

Teksten fortsetter under bildet


Boken kan leses i sin helhet her

 

 

“Visste du at avisen Dagen er et «ytterliggående religiøst nettsted»? Det mener i hvert fall Tankesmien Agenda, som er premissleverandør for mye av venstresidens politikk, og selv hevder seg å være på den moderate venstresiden.

Å lese onsdagens debattinnlegg fra Andreas C. Halse, Agendas fagsjef, var mildt sagt overraskende, for jeg har holdt Agenda for å være stort sett fornuftig.

Vebjørn Selbekk, barn av øst-tyske flyktninger fra DDR-tiden, sitter i ytringsfrihetskommisjonen og er en av de få mediepersonene i Norge som har turt å åpent kritisere islam.

Som redaktør for Dagen trykket han Muhammed-karikaturene til støtte for Jyllands-posten og Kurt Westergaard, og har holdt samme prinsipielle ytringsfrihetslinje siden.

Dagen har et sterkt liberalt bein, og har jevnlig kritiske reportasjer også om kristenkonservative temaer. Men av Andreas Halse får de ingen anerkjennelse. Ifølge ham er Dagen for «relativt ytterliggående religiøst nettsted» å regne. Hvem er det som nører opp splittelse her?

Teksten preges videre av dystopisk lesing fra Agendas fagsjef. Motstand mot reelle politiske saker og ideologier, som skolepolitikk og læreplaner, samt kampen for samvittighetsfrihet også for religiøse, presenteres som et slags kristenradikalt prosjekt støttet oppunder av «underskoger i alternative og sosiale medier».

Brunbeising av alle som reagerer på at barn i Osloskolen inviteres til å gå i tog med dragqueens, lær og petplay, for å sette det på spissen, er både uærlig og et svært dårlig utgangspunkt for dialog.

Jeg vil til og med si at det er et forsøk på å delegitimere, sverte og utdefinere store deler av befolkningen, som tar i bruk åpne, demokratiske kanaler for å uttrykke sine politiske meninger.

Andreas Halse trekker også bånd mellom angrep på skeive og det å kalle Pride en ideologi. Selv har jeg et liberalt hjerte, men er en forkjemper for politisk konservatisme i disse tider (samfunnet trenger den motvekten) og jeg er en teologisk konservativ kristen. Kall meg gjerne en ideolog når jeg kjemper for mine idéer. Jeg kaller Esben Esther det samme når hun kjemper for sine.

Sannheten er at Pride åpenbart er en ideologisk bevegelse, og ikke noe svevende og udefinerbart, men noe vi kjenner historien til og tenkerne bak. Den bygger på postmodernisme og kritisk teori, i sin tid videreutviklet fra feminisme med viktige bidrag fra filosofer som Michael Foucault og psykologer som John Money.

Den har og en klar ontologi om kjønn, legning og identitet, en etikk og et menneskesyn, en samfunnsanalyse og konkrete politiske målsetninger.

Hva i all verden skal vi kalle dette om ikke vi skal kalle den en ideologi?

Les også: Derfor skaper T-en i LHBT problemer for pride-bevegelsen

I hoveddelen av teksten forsøkes det å gjøre rede for hvilke ingredienser som har skapt dette gryende pride-hatet:

«Første ingrediens er utbredt skepsis til transpersoner. Dette ble synlig i høringen om å forby konverteringsterapi. Motstand mot å regulere muligheten til å «konvertere» transpersoner var en gjennomgangstone blant motstanderne av lovforslaget,» skriver Halse. Om man presenterer debatten slik, lyttet man enten aldri til hva motstanderne faktisk sa, eller man lyver tvert. Jeg er villig til å gi Halse den respekt å anta at det førstnevnte er tilfelle her.

Motstanden var i all hovedsak basert på den sammenblandingen av «konverteringsterapi» i amerikansk forstand, tilstede i noen få, merkelige, norske lukkede miljøer, med frivillige og betrodde samtaler med prester og veiledere, initiert av enkeltpersoner selv. Det var uklart om lovforslaget ville ramme rent sjelesørgeriske samtaler og personlig rådgiving, og det så ut til at det ville blitt ulovlig for en prest eller sjelesørger å gjøre stort annet enn å bekrefte en persons personlige kjønnsidentitet, selv om personen selv skulle komme med tvil og ønske om å få hans eller hennes personlige råd.

«Andre ingrediens er å konstruere en ideologisk fiende. Det snakkes nå sjeldnere om skeives formelle rettigheter, men mer om Pride-bevegelsens politiske agenda.»
Dette er et naturlig symptom av at skeive i stor grad har alle de samme formelle rettigheter som streite i dag. Med unntak av visse adopsjonsregler og liknende. Naturligvis blir det dermed mindre snakk om grunnleggende rettigheter og mer snakk om de langsiktige konsekvensene av å innføre radikal kjønnsteori og dekonstruksjon av stadig nye seksuelle normer. Pride-feiringen ville fått langt mer støtte om den fokuserte mer på skeives ønske om adopsjonsrettigheter, og mindre på dragqueens og kjønnsteori i skolen.

Les også: Subjekt mener: Pride-bevegelsen må tåle og tolerere kritikk

«Tredje ingrediens er barna. Kritikken mot Pride handler oftere om at barna må skjermes, og særlig mot seksualiseringen av Pride.»

I min hukommelse var «tenk på barna» alltid en sentral del av pridemotstand, og egentlig det meste av konservativ motstand opp gjennom historien, være seg mot rockemusikk, skytespill eller Pokémon på TV.

«Det mest aktuelle eksempelet er motstanden mot at Barne-TV-figuren Fantorangen skal ha et opplegg hvor blant annet den såkalte Blime-dansen skal gjennomføres.»
Hadde man advart mot at Barne-TV skal ha med barna på pride-feiring og at radikal kjønnsteori skulle innføres i barneskolen for bare noen få år siden, hadde man blitt idiotforklart og kalt homofob. Det virker derimot som at de konservative har hatt mye rett om pride-bevegelsens intensjoner til nå. Planen er nettopp å nå ut til barna.

Man burde lytte til kristne i slike saker, for vi har selv århundrer med erfaring med misjon, barneundervisning og samfunnsbygging. Det er ikke uten grunn at det i sin tid var kirken som styrte det norske skolevesenet. Vi vet hvordan ideologier innføres i samfunnet.

«Mye tyder på at motstanden mot Pride er på vei fra ytterkantene til det etablerte,» skriver Halse mot slutten av innlegget.

Var det ikke alltid slik? Er ikke hele eksistensbegrunnelsen at motstand og fordommer ligger og ulmer i majoritetssamfunnet og at løsningen dermed er å stolt stå frem som hvem man er eller identifiserer seg som?

Det bør ikke da være for mye å be om at motstanderne blir behandlet som normale politiske individer i et liberalt samfunn, og ikke blir brunbeiset og avfeid som «ytterliggående religiøse».” https://subjekt.no/2022/06/17/kristne-vet-hvordan-ideologier-innfores-i-samfunnet-derfor-bor-var-kritikk-av-pride-lyttes-til/?fbclid=IwAR17a2JK2Vj8ypJNn0cfeRzJuuUyKJcspOIGWEmkKoKkDiyjoJXSnBJb64k

 

 

“Han er homofil og skal feire Pride. Subjekts sjefredaktør Danby Choi mener likevel Pride-bevegelsen er intolerant overfor meningsmotstandere. – Vi skal representere alle, sier Oslo Pride-leder Inger Kristin Haugsevje.” https://www.aftenposten.no/kultur/i/G3Wjxx/mener-pride-bevegelsen-avfeier-viktig-kritikk-man-skal-ikke-forsoeke-aa-kneble-hverandre?fbclid=IwAR3KBdKmGyvIze3H0DYu0MfT5ZykVzFmHJIYqJCuxwn_bgNDB9Cr_M6JCIU

 

 

 

“Den ellers ofte klartenkte fagsjefen i Agenda Tankesmie, Andreas C. Halse, skrev nylig i en kronikk i Aftenposten at «forsøkene på å stemple Pride som aktivistisk» må møte motstand, og advarte Pride-kritikere mot å gå ærendet til ytterliggående konservative krefter.

Men hva om det er foreningen Fri man vil diskutere med? Den foreningen er aktivistisk så det holder. Og spiller en nøkkelrolle i Pride-sammenheng.

Fri har en politisk plattform som er utfordrende på noen punkter.

 • Fri mener at alle former for kjønn er likeverdige og skal være likestilte, og enhver persons selvopplevde kjønnsidentitet må respekteres. Alle personer skal ha rett til å definere sitt juridiske kjønn.
 • Fri mener at eggdonasjon må tillates i Norge, også for enslige.
 • Fri mener at altruistisk surrogati (å bære fram et barn på vegne av andre, uten vederlag) må tillates i Norge.
 • Fri mener at straffelovens paragraf 316, «Kjøp av seksuelle tjenester hos voksne», må avskaffes fordi den er til hinder for gode og viktige tiltak for å ivareta både sexarbeideres og samfunnets interesser.

Dette er eksempler på standpunkter Fri har inntatt og som åpenbart er både politiske og kontroversielle. Noen av stråmennene i debatten har blitt unnfanget nettopp her.

For dersom en debattant skulle komme til å kritisere Pride for å ha blitt en arena for politisk agitasjon i det som egentlig skal være en feiring av kjærligheten, fører det dessverre ofte til oppstilling av stråmenn av denne typen:

«Jasså, du er kritisk til at folk skal få elske den de vil»? «Akkurat ja, det er bare 50 år siden homofili ble legalisert, og nå skal du skru klokka tilbake»?

Men alvorlig talt, det å være skeptisk til at man skal kunne velge juridisk kjønn selv, er ikke det samme som at man hater transfolk. Det betyr at man er skeptisk til at folk skal kunne velge juridisk kjønn.

Å være tilhenger av en lov mot sexkjøp betyr at man er imot at det skal være lov å betale for sex. Ikke at man hater sexarbeidere.

Å definere uenighet som «hat» og kritikk som «vold», er å forsimple noe som er svært alvorlig. Hatytringer, trakassering og vold er allerede definert og straffbart i norsk rettspraksis. Det er helt selvfølgelig at de som påfører noen andre slikt, bør straffes for det. Men saklig uenighet er ikke hat. Det er bare uenighet.

Hvorfor er omsorgen for dem som er annerledes og annerledes tenkende enn flertallet så mye større dersom disse går inn for radikale politiske endringer på den liberale siden enn for dem som er konservative i slike spørsmål? Begge standpunkter er jo minoritetsstandpunkter som bør ha krav på et slags vern.

Skal muslimske menigheter på Storhaug, kristne karismatikere i Sarons Dal, læstadianere i Troms eller hindu-templer på Skillebekk pålegges å endre sin lære i tråd med de til enhver tid gjeldende teser i Fri? Mangfold går vitterlig ikke bare én vei. For oss ikke-troende er dette av og til krevende, men en del av prisen vi betaler for å bo i et liberalt demokrati.

Radikal politisk ideologi og dogmatisk religion har til felles at enkelte påstander ikke er oppe til debatt. Det bare er sånn. Dette blir daglig demonstrert i det vanskelige debattklimaet vi har pådratt oss.

Uenighet er ikke hat. Kritikk er ikke vold. Tvert imot er det demokrati – og mangfold – i praksis.” https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/XqVevx/spurv-i-transedansen?fbclid=IwAR1DZXmHY8LDxgkgLUjwbQzvOpZNbGXkdSEVmND-EI7vktYGCJmJc5Xta3o

 

 

“Det finnes i samfunnet mennesker som ikke opplever samsvar mellom sin subjektive kjønnsidentitet og det kjønnet man har ved fødsel basert på kroppslige trekk. Dette kalles kjønnsinkongruens (tidligere transseksualisme). Det er viktig at disse personenes opplever anerkjennelse og verdighet.

I Aftenposten 20. juni skriver lege Kaveh Rashidi at «leger i lang tid har tatt feil». Det finnes ifølge Rashidi ikke to tydelig separerte kjønn, men i stedet et spekter. «Kjønnet ditt er det bare du selv som kan vite», skriver han også.

Rashidi skal ha honnør for å forsøke å skape verdighet for sårbare grupper, men en slik forståelse av kjønn savner forankring i medisinens basalfag.

Rashidis innlegg er et eksempel på at den identitetspolitiske kampen for å skaffe mennesker med kjønnsinkongruens bekreftelse og verdighet, ledsages av et voksende press for å få endret innholdet i selve kjønnsbegrepet og ordene «mann» og «kvinne».

Biologiske definisjoner av kjønn sett fra et «objektivt», vitenskapelig tredjepersonsståsted («sex» på engelsk) skal underordnes eller tilpasses definisjoner av kjønn som hviler på personers subjektive førstepersonsopplevelse av kjønnsidentitet (på engelsk «gender»).

Ifølge slike synspunkter eksisterer ikke lenger kvinner og menn som to distinkte eller «binære» biologiske realiteter, men erstattes av et spekter med ulike grader av mannlighet og kvinnelighet der personen kan plassere seg selv.

Det benyttes ulike argumenter for å få ideen om et kjønnsspekter til å passe med biologisk vitenskap.

Ett eksempel er at man bruker sjeldne intersextilstander, altså at noen mennesker fødes med trekk som gjør det vanskelig å avgjøre kjønnet, som argument for at kjønn ikke er todelt. Et problem med dette er at kjønnsinkongruens ikke er knyttet til intersextilstander, men snarere finnes hos mennesker med klart identifiserbart biologisk kjønn.

Et annet argument er å vise til at såkalte sekundære kjønnskarakterer som vi forbinder med kvinner og menn, for eksempel stemmeleie og muskulatur, til en viss grad overlapper mellom kjønnene og at kjønn derfor er et spekter.

Begge disse argumentene ser bort fra den egentlige biologiske definisjonen av kjønn. I biologien defineres kjønn av størrelsen på kjønnscellene. Hunner produserer store kjønnsceller – eggceller, og hanner produserer små – sædceller. Dette er en slående todeling som biologer finner igjen i de fleste flercellede organismer. Det er ikke noe spekter i størrelsen på kjønnsceller; det er et binært fenomen.

Denne grunnleggende forskjellen mellom kjønnene er ofte knyttet til ulik genetikk, men det er ikke ulike kromosomer som definerer kjønnene.

Todelingen mellom store og små kjønnsceller har også konsekvenser for andre trekk. Hanner og hunner har ulike primære kjønnskarakterer: Store kjønnsceller produseres av eggstokker og små produseres av testikler. Om lag 99.999 prosent av mennesker er født med enten eggstokker eller testikler, altså en sterk todeling.

Sekundære kjønnskarakterer (kroppslige trekk som varierer mellom kjønnene) definerer heller ikke kjønn biologisk. De er biologisk sett mer konsekvenser av ens kjønn enn definerende for ens kjønn. Det er variasjon innad i begge kjønn i disse trekkene, og de overlapper i større eller mindre grad mellom kjønnene, men det er allikevel en klar todeling statistisk sett.

Kjønn er med andre ord ingen ren sosial konstruksjon. Eller om du vil: Ideen om to kjønn er en sosial konstruksjon med forankring i vitenskap og konsistente observasjoner av naturen.

Vi er enige med Rashidi i at samfunnet har definert en rekke stereotypiske egenskaper og båser for hva det vil si å være mann og kvinne. Mennesker opplever derfor ikke å passe inn, og vi støtter en videre og mer tolerant forståelse. Den biologiske definisjonen av kjønn åpner faktisk for at både menn og kvinner kan ha stor variasjon og mangfold i egenskaper, og fortsatt være like mye mann eller kvinne.

En forståelse av kjønn som et spekter der man nettopp bruker stereotypiske trekk for å definere ytterpunktene på skalaen for mannlighet og kvinnelighet, kan derimot virke mot sin hensikt og forsterke stereotypier.

Fagfolk som forsøker pseudovitenskapelige omskrivninger av vitenskapelige begreper, risikerer å gjøre sårbare grupper en bjørnetjeneste.” https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8meEm2/kjoenn-verdighet-og-vitenskap-henrik-vogt-og-glenn-peter-saetre?fbclid=IwAR3ze_GCM598hMZ8iEH8uWytwYeT98conywqkp4MAX0WdVFscXV4TeJZ8Dc

 

 

Pride har blitt forvandlet til et show hvor alle kan fråtse i forskjellige perversiteter. Det er det motsatte av hva Pride var fra begynnelsen, og en bjørnetjeneste for homofile. Merkelig nok slutter offentlige institusjoner seg til Pride som aldri før og melder oss kollektivt inn. Det er tonedøvt.”

 

 

“I nesten 50 år har Leslie Sinclair (66) donert til sammen 125 halvlitere blod fra sin egen kropp. Da han ikke fylte ut det «inkluderende» feltet på skjemaet hvor han skulle opplyse om han var gravid eller ikke, ble han avvist som donor.

Sinclair ble bedt om å fylle ut et skjema hvor de spurte om han ventet barn eller hadde vært gravid de siste seks månedene.

Da han hevdet at spørsmålet var irrelevant for en mann i 60-årene, kunne ikke klinikken akseptere ham som blodgiver.

Britisk helsevesen kjørte forrige uke en kampanje for å rekruttere flere blodgivere etter at antallet falt under covid-nedstengningen. Det nye er at alle potensielle donorer blir spurt om de er gravid – for å «fremme inkludering» og fordi graviditet «ikke alltid er visuelt tydelig».

Sinclair ble opprørt over spørsmålet og påpekte overfor personalet at det ikke var mulig for ham å være gravid – men feltet om graviditetsstatus var obligatorisk – svarte han ikke kunne de heller ikke tillate ham å gi blod.

– Jeg ga beskjed om at det hele bare var dumt og at hvis jeg ble avvist ville jeg ikke komme tilbake. Jeg satte meg på sykkelen og dro.  Opplegget er useriøst og det gjør meg sint. Det er sårbare mennesker der ute som venter på blodoverføringer.”

 

 

Kvinner oppmuntres til å lukte på avføringen sin etter de har gjort sitt fornødne for å vise at de er inkluderende overfor transseksuelle: https://iqfy.com/women-smell-trans-inclusivity/?fbclid=IwAR0B5jY9kgCyCsR2DA3KGni0Jr8NOaOEVz-7a6W6zDK0gWlvTre_ILpN4YQ

 

 

Mannlig morder identifiserer seg som jentebaby

 

Sophie Eastwood, en skotsk transvestitt som er fengslet for mord, krever å bli behandlet som et spedbarn fordi han/hun/hen identifiserer seg som et spedbarn. 

Eastwood som går under kallenavnet «Hannibal Lecter Jr.», kvalte i 2004 sin 22 år gamle mannlige cellekamerat Paul Algie med skolisser. Kallenavnet kom fordi fengselspersonalet var rystet over den voldsomhet Eastwood fremviste overfor den ulykkelige medfangen.

Nu krever Sophie Eastwood som for fire år siden het Daniel Eastwood, å bli behandlet som et spedbarn av ansatte ved Polmont fengsel. Sun rapporterer at hen krever at måltidene skal males til grøt, hen vil bli skiftet bleie på og vil bli holdt i hånden av vaktene i luftegården.

Tilsynelatende blir kravene tatt på alvor av fengselspersonalet. Hen er blitt utstyrt med smokk som hen sutter på mye av tiden.

En fengselskilde uttalte til Daily Record:

– Eastwood er en intelligent og kompleks person, men hun krever ganske mye ressurser og liker å være i sentrum for oppmerksomheten. Det er vanskelig å vite om hun virkelig føler en naturlig tilbøyelighet til å bli behandlet som en baby, eller om hun bare søker oppmerksomhet.

Retten til selv å definere sitt kjønn skaper en del uklare kategorier. Svømmeren Lia Thomas knuste rekordene som var satt av kvinner som ble født som kvinner. Et sykehus i Storbritannia dekket over voldtekten av en kvinne som ble utført av en transvestitt og henviste til at det ikke kunne ha forekommet noen voldtekt ettersom det ikke var menn på avdelingen. I et kvinnefengsel ble to kvinner gravid med menn som identifiserer seg som kvinner.

Nylig fikk britiske politimenn som identifiserer seg som kvinner, lov til å kroppsvisitere kvinnelige mistenkte.

Daniel Eastwood ble fengslet i 2004 for hasardiøs kjøring, men fikk livsvarig med minstetid på 15 år for mordet på cellekameraten. Han har sittet fengslet i 17 år.”

 

 

Hvorhen er FRI i denne saken?

“Flere transpersoner sliter med å rømme det krigsrammede landet. De nektes utreise til tryggere land, til tross for deres juridiske status som kvinner og faren som truer av Russlands transfobiske politikk.

– Mange forteller at når de har forsøkt å krysse grensen, så bestemmer grensevaktene kjønnet deres basert på hva som står i passet, noe vi ser på som enda et eksempel på transfobi, sa Medvid.

Transkvinnen Judis fortalte The Guardian at da hun kom til grensen, ba ukrainske grensevakter henne bli med inn på et rom, hvor de sjekket hele kroppen hennes og trakk henne i håret for å sjekke om hun hadde på seg parykk.

– De kler av deg og tar på hele kroppen din. Du kan se på ansiktene deres at de lurer på hva du egentlig er.

– Etterpå sa en av vaktene «du er mann, så kom deg til helvete ut herfra. Du må i krigen», og ba meg være takknemlig for at de ikke hadde ringt politiet, sa Judis.

Judis sin fødselsattest definerer henne som kvinne. Juridisk er det ingen grunn til hvorfor ikke hun også skulle få lov til å forlate landet – sammen med de andre kvinnene som krysser grensa hver dag, skriver The Guardian. Likevel har grensevaktene bestemt at hun er mann, og nektet henne innreise til Polen, ifølge avisen.

Andre transkvinner forteller lignende historier. Alice, en transkvinne fra nær byen Kyiv, sier at hun og konen hennes også ble stoppet ved grensen.

– Det var tre vakter i rommet. De ba oss ta av oss jakkene. De sjekket hendene våre, armene våre, sjekket halsen min for å se om jeg hadde et adamseple. De tok på brystene mine. Etter å ha undersøkt oss, fortalte grensevaktene oss at vi var menn. Vi prøvde å forklare situasjonen vår, men de brydde seg ikke, sa Alice til The Guardian.

Da Ukraina innførte krigslov 24. februar i år, ble alle menn mellom 18 og 60 år forbudt å forlate landet, og måtte istedenfor bli igjen og kjempe i krigen. Siden den gang er det anslått at hundrevis av ukrainske transpersoner har forsøkt å krysse grensen.

Aktivister og hjelpearbeidere har fortalt at, til tross for deres juridiske status som kvinner, har mange blitt mishandlet og skjøvet tilbake ved grensene.” https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/07/05/transkvinner-holdes-igjen-pa-den-ukrainske-grensa-vaktene-sier-de-er-menn/?fbclid=IwAR2S1yFF7E9uEFZ8PP9Gpzp9H1TuIXA9gMl-vrPqYfMwRIXvKGneWZDl48M

 

 

Pride er ikke unntatt kritikk sier Danby Choi, redaktør for subjekt.no:

“Hvorfor: Har vært aktiv i debatten om Pride.

Dagen etter masseskytingen i Oslo ble du intervjuet på NRK. Hvordan vil du beskrive reaksjonene du fikk i etterkant?

– Absurde. Da jeg var på NRK og kommenterte angrepet, var det sjokkstemning i Oslo og i Norge, særlig i det skeive miljøet. Min jobb var egentlig å holde hodet kaldt og prøve å analysere det som hadde skjedd og formidle det på en saklig måte.

– Det er ingen som har kritisert hvordan jeg framstilte verken det som hadde skjedd eller hva jeg mente, men mange så på det som et paradoks at en som tidligere hadde kritisert Pride, nå skulle få lov til å kommentere det. Det synes jeg er en tankefeil. Selvfølgelig kan man være kritisk til Pride og samtidig fordømme terror. Det er egentlig enda bedre hvis man har et kritisk blikk på det som skjer. Jeg mener at man ikke burde være for følelsesmessig investert i en sak når man kommenterer den.

Var det noen reaksjoner som overrasket deg?

– Det var en som svart på hvitt skrev at vi som hadde kritisert Pride, hadde medskyld i terror fordi vi hadde vært kritiske til Pride. Med den logikken kan man også si at de som vil skattlegge de rike, for eksempel er medskyldige i kommunistiske drap og det Pol Pot gjorde. Det er helt usaklig, og da er det ikke lenger plass til samfunnsdebatt. Det må vi ha, for det er slik vi motvirker terror.

Har du og Subjekt bidratt til å gjøre ordskiftet rundt Pride hardere?

– Ja, men Pride er en av Vestens største folkebevegelser. De er ikke unntatt kritikk, og Pride handler ikke lenger bare om homofile skal ha samme rettigheter som alle andre. Det er også rettighetskamper i krysspress, der homofile er uenige med hverandre. På gaysir.no har de en uhøytidelig undersøkelse der det kom fram at over 50 prosent mener at det bare finnes to kjønn. I tillegg har man polygami, sexkjøpsloven, surrogati og mange andre kontroversielle temaer, ikke minst transseksualitet, noe som må kunne diskuteres.

– Det at man vil diskutere det, betyr ikke at man er transfob. Jeg kan ta imot en kule for at de skal få leve som de vil, men samtidig skal jo Rikshospitalet også behandle folk med kjønnsinkongruens. Det kan tenkes at ikke alle som vil bytte kjønn, faktisk skal bytte kjønn. Det er faktisk Rikshospitalet helt enig med meg om. Det er bare en av fem som går til Rikshospitalet som får lov til å bytte kjønn. Blant de som skifter kjønn og angrer, er selvmordsraten veldig høy. Det er derfor veldig uetisk å ha en helt liberal linje på det.

Hvordan vil du generelt beskrive det offentlige ordskiftet vi har i Norge i dag?

– I Norge har vi veldig stor og bred ytringsfrihet juridisk, men så har vi dette glasstaket, som jeg mener er lavere enn det mange tror. Hvis du for eksempel spør norske karikaturtegnere om hvorfor de ikke tegner profeten Muhammed, så er det ikke fordi de frykter å få politiet på døren. Det er lov, men det er et glasstak her et eller annet sted, selv om det faktisk er lov å gjøre det. Den kulturen må vi gjøre noe med. Vi i Subjekt har gjort mange oppslag på dette og vist at ytringskulturen kanskje ikke er optimal. Men vi er heldige som bor i et land som Norge med så mye ytringsfrihet.

Kan det være slik at en veldig liberal forståelse av ytringsfriheten kan få en motsatt effekt, ved at debattklimaet kan bli så hardt at det paradoksalt nok fører til mindre ytringsfrihet for minoriteter og utsatte personer?

– Ja, men jeg tror på det motsatte. Du får ikke mer ytringsfrihet av å gi mindre ytringsfrihet, for eksempel ved at Sian ikke får ytre seg. Du får faktisk mindre, for ytringsfriheten er ikke din eller min, men vår. Får du mindre ytringsfrihet, så gjelder det alle. Men det er også sånn at Senter for ekstremismeforskning har forsket på dette, og i land med flere høyreradikale partier, er det lavere sannsynlighet for høyreekstrem vold, nettopp fordi ytringsfriheten fungerer som en ventil, og at folk ikke opplever terror som den nærmeste utveien for å få utløp for ideene sine.

I Subjekt kommer man ofte over begreper som «woke-kultur», «woke-bevegelse» og «woke-politikk». Kan du forklare oss hva du mener med «woke»?

– «Woke» startet med en svart bevegelse som sa at man skulle være årvåken for rasisme. Men etter 50 år med denne «woke»-ideologien har man begynt å se spøkelser, altså problemer som ikke finnes. Jeg er opptatt av at man tar rasisme der den finnes, for det er et begredelig fenomen. Men hvis man ser rasisme overalt, så klarer man heller ikke å løse de faktiske problemene i samfunnet. I dag brukes «woke» mest sarkastisk og ironisk om folk som ser problemer der de ikke finnes.

Du har til dels brukt mye tid og krefter på å kritisere «woke». Kan det tenkes at du overspiller hvor viktig denne trenden er for ytringsfriheten og samfunnsdebatten?

– Det å si at de som er kritiske til Pride, har bidratt til terror, er et knall eksempel på «woke». Da er du så årvåken at du ser et problem som egentlig ikke er et problem. Nei, jeg mener at dette ikke kan overspilles, i hvert fall ikke i dette tilfellet.

Dette er ikke første gangen du har fått til dels hard kritikk. Hvordan reagerer du når du får mye kritikk?

– Det er mange som tenker: «Herregud, kan du ikke la den kritikken gå?» Men de skulle bare visst hvor mye jeg ikke svarte på. Personlig reagerer jeg likt personlig som offentlig: Jeg sier fra hvis jeg opplever at saken er større enn meg selv.

Da går vi over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Blant de nyere er det en som heter Cynical Theories skrevet av Helen Pluckrose og James Lindsay som handler om identitetspolitikk og er veldig skeptisk til det. Den anbefaler jeg alle å lese.” https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/2022/07/11/pride-er-ikke-unntatt-kritikk/?fbclid=IwAR0xjdiczFx0P0JoegpPhUAXeV9_1BRFxEAUP6brykc94ebu6q-suPuAfAw

 

 

“I etterkant av terroren natt til 25. juni har flere gått ut og sagt at stemmer som kritiserer Pride er medskyldige i terrorangrepet. Dette er absurd og for oss som kritiserer Pride, er dette en bekreftelse på hvor legitim kritikken vi har kommet med er. Tragedien blir brukt som et virkemiddel for å unngå å diskutere sak, og vi ser igjen at kritikere blir ilagt meninger og holdninger det ikke finnes grunnlag for.

Vi som er kritiske, diskuterer ideologi, og hvor den hører hjemme – ikke menneskers livsvalg.

Tragiske hendelser legitimerer ikke politiske bevegelsers innhold, og en forstyrret manns voldshandlinger er ikke representative for befolkningens holdninger ovenfor LHBT-personer. Lignende angrep utført av islamister er ikke nytt i Europa: målgruppen har vært kristne i gudstjenester, jøder, lærere eller helt tilfeldige. LHBT-personer er ikke alene om å være ofre for denne typen vold, og nordmenn flest går ikke rundt og hater LHBT-personer.

Hadde Arbeiderpartiet avkrevd stemmer og medlemskap som følge av terroren 22. juli, vil jeg tro flere hadde reagert. Uenighet i politikk og ideologi innebærer ikke at man ikke sympatiserer med ofre, dette burde vært selvsagt. At enkeltindivider uttrykker irrasjonell frustrasjon i sosiale medier, er en ting, men når kultur- og likestillingsministeren går ut og antyder at en hard kjønnsdebatt er skyld i drapene, er ikke det bare en elendig analyse av situasjonen, det er også å undergrave demokratiet og ytringsfriheten.

Etter 22. juli-terroren var Jens Stoltenberg fattet nok til å beskytte ytringsfriheten. Det er betenkelig at ingen sentrale politikere tør det nå.

Flere gir uttrykk for at nå er besinnelse nødvendig, men hva menes med det? At man skal være forsiktig med å vise til at kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon og et binært system? Dette er uredelige forsøk på å stilne meningsmotstandere og helt legitime utsagn. Nå nettopp ble en forelesning om biologi og evolusjon på det tyske universitetet Humboldt avlyst fordi transaktivister oppfatter det kjønnsbinære innholdet som transfobisk. Dette er sensurering av vitenskap.

Kommentatorer referer til alt hatet. Hvem er det de mener det er som hater hvem? Når 99,99 % av Norges befolkning tar klart avstand fra terrorhandlingen natt til 25. juni, fremstår dette som ulne retoriske beskyldninger for å hindre enhver form for debatt og kritikk av Pride.

Terroristen er hverken en del av eller en representant for noen av sidene i kjønnsdebatten. Men for sidene som er aktive, så må bildet av hvem det er som sjikaneres balanseres. I Bristol 22. juni på en #letwomenspeak-arrangement ble kvinner som ville snakke om sine kjønnsbaserte rettigheter, angrepet av en mobb maskerte menn utstyrt med balltre. Kvinnene måtte søke tilflukt og beskyttes av politiet.

Macy Gray sa nylig at menn ikke er kvinner, hun ble så trakassert at hun ikke turte annet enn å beklage seg – i frykt, ikke fordi hun mente det. I Norge opplever privatpersoner som har uttrykt seg kritisk til radikal kjønnsideologi på feks Twitter, at arbeidsgiverne blir kontaktet av anonyme transaktivister. En feigere ukultur skal du lete lenge etter.

Vi som kritiserer de tvilsomme sidene av Pride, som den radikale kjønnsideologien, må finne oss i saklig kritikk, men ikke en falsk konstruert en. Så når NRK hevder at skoler kritiseres fordi «de ønsker mangfold velkomment» – når det åpenbart ikke er dette som kritiseres, er dette sleipt. Og når byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), hevder at Osloskolen trenger Pride mer enn noen gang, er dette en svært kynisk utnyttelse av en tragedie.

Utdanningsetaten hevder den formidler kunnskap og fremmer åpenhet i forbindelse med Pride, men å formidle at det finnes et kjønnsmangfold, er ikke å spre kunnskap. Feilformidling er ikke åpenhet, og å kritisere dette er helt legitimt. Dette har ganske enkelt ikke noe i skolen å gjøre.

Å sette søkelys på trange kjønnsroller og kjønnsstereotypier er bra, men når løsningen er at menn skal kunne kreve tilgang til kvinners rom, og at barn settes på skadelig medisinsk behandling fordi guttejenta liksom skal være en gutt, og at kjønn er noe du føler, er dette løsninger som ikke henger på greip. En forferdelig tragedie endrer ikke dette.

Seksuelle minoriteter trenger beskyttelse. Alle minoriteter trenger beskyttelse, og i en rettsstat skal alle beskyttes. Men dette forutsetter ikke Pride, og Pride brukes i dag til å fremme en ideologisk forståelse av kjønn som er mildt sagt uheldig.

For de som deltar i, eller følger denne debatten fra sidelinjen, blir det tydeligere og tydeligere at Pride ikke handler om mangfold. De som skriker høyest om inkludering og toleranse, fremstår som de mest fordomsfulle, og utviser fint lite av det de ber alle andre om – raushet. Det sosiale presset er massivt og gir lite rom for diskusjon.

Dette er en trussel mot en åpen og fri debatt. https://subjekt.no/2022/07/13/tragiske-hendelser-legitimerer-ikke-politiske-bevegelsers-innhold/?fbclid=IwAR0SOwEwEr8nbn7CqlXxSJGNpCdSv0wHTxKSPtoqGrxvv_qdToSBMyD_5D0

 

https://subjekt.no/2022/06/14/regnbuefolk-gjor-oppror-mot-lgbt-i-danmark/?fbclid=IwAR2YDiZo_ENasVqYdpIjlK9UzYR_cJ-VQMN7aaUEN7RdvpONvN3_367AcXc

Relatert lesing/titting/lytting:

 

The personality disorders behind wokeness

 

Woke psychopathy

 

 

USA er konkurs – Husk at du leste det her før du så det noen andre steder

USA er konkurs

 

“USAs totale gjeld er 90 trillioner dollar

 Ufinansierte gjeld i USA er 169 trillioner dollar
 Total blir det 259 trillioner dollar
 Minus alle amerikanske eiendeler 193 trillioner dollar
 Sluttsum 66 trillioner dollar
 Men selv om USA kunne ha solgt alle eiendeler til nåværende verdi, noe som er umulig, ville det fortsatt være forgjeldet til langt over pipa.
 USA er  er ikke bare konkurs, USA er finansielt stein dau.
 Men hvorfor har ikke da alt kolapset?
 Lederne gjør sitt ytterste for å holde det skjult, men det kommer ikke til å vare lenge. Den økonomiske nedsmeltingen er like rundt hjørnet.
 Vi snakker ikke om en “resesjon” som vil være her en stund etterfulgt av en tilbakevending til normalen og slik ting pleide å være. Nei, det vi er på vei mot er den typen enorme økonomiske mareritt som jeg har advart om i årevis.
 Mange amerikanere vil bli sterkt overrasket over hvor raskt ting faller totalt fra hverandre, men den virkelige overraskelsen har vært at det har tatt oss så lang tid å komme til dette punktet.
 Du kan ikke trosse økonomiens lover for alltid, og vi er i ferd med å se den største gjeldspyramiden som planeten noen gang har sett rase sammen rundt oss.”

Vaksineskadde piloter, en alvorlig fare for flysikkerheten

 

Å fly framover kan vise seg å bli like riskabelt som å spille russisk rullett:

“Joshua Yoder, pilot og medgründer av U.S. Freedom Flyers sa i et intervju onsdag at en kardiolog fortalte ham at hvis flyselskapene gjorde helseundersøkelser, ville trolig 30 prosent av pilotene som nå flyr, bli diskvalifisert på grunn av hjerte-sykdommer forårsaket av vaksinene. Yoder fortalte Steve Kirsch at gruppen hans har mottatt hundrevis av rapporter om piloter som flyr mens de lider av uønskede bivirkninger fra COVID-vaksinene.

Yoder sa at de helseproblemene som ble rapportert mest, er brystsmerter, myokarditt og perikarditt. Tre vaksinerte piloter ringte ham og sa at de «flyr med brystsmerter» – og en annen sa at han blir behandlet av en kardiolog. Han sa at pilotene ønsker å være anonyme for å ikke miste jobben. Yoder sa at USFF ønsker å finne en løsning for disse pilotene, og sammen med leger, Federal Aviation Administration (FAA), flyselskaper og fagforeninger utforme en protokoll slik at de har en immunitet som lar pilotene snakke åpent om hva som skjer med dem.

USFF ble dannet i fjor høst for å hjelpe ansatte i transportindustrien med å motsette seg de føderale lovene med vaksinene. «Jeg er redd hvis vi fortsetter på denne veien, så vil det på et tidspunkt ende i katastrofe,» sa han. «Hvis passasjerene visste hva som foregikk hos flyselskapene og FAA, ville de blitt rasende og alle ville blitt med på et gruppesøksmål mot dem» sa han videre.”

Link til artikkel finner du her

 

Relatert lesing:

 

https://www.washingtonexaminer.com/news/airlines-and-faa-face-lawsuits-over-covid-19-vaccine-mandates?fbclid=IwAR3vlQgn0UzsF_RDCdFZEAOH2CVwiS4frgUUjvK7ZbCohYwZiHQCWuDnKq8

 

https://principia-scientific.com/30-percent-of-vaxxed-pilots-would-fail-health-screenings/

 

https://www.usfreedomflyers.org/latest-updates/

 

https://www.vacsafety.org/

 

https://amgreatness.com/2021/10/11/us-freedom-flyers-group-forms-to-help-transportation-employees-fight-vaccine-mandates/

 

https://roar-assets-auto.rbl.ms/documents/13286/letter%20to%20FAA.pdf

 

https://amgreatness.com/2022/04/20/american-airlines-pilot-suffers-severe-cardiac-arrest-6-minutes-after-landing-plane-blames-covid-vaccine/

 

https://olehartattordet.blogg.no/fhi-innrommer-i-rapport-fra-2-mars-2022-at-bivirkningene-av-vaksinene-kan-bli-mye-verre-og-mere-omfattende-enn-covid-19-epidemien.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/kaveh-rashidi-som-vant-allmennlegeprisen-2022-gjor-i-denne-videoen-her-narr-av-de-som-har-fatt-vaksineskader.html