Helsepersonell blir presset til å ta den nye eksperimentelle c 19 vaksina der man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene

 

Det er nå ett enormt press på helsepersonell for at de skal ta den nye eksperimentelle c-19 vaksinen der man overhodet ikke vet noe om langtidsvirkningene.

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR2vTxEoi8hc5yEDos84sc53oM8reTVbrNA3O7GfFamhRL8LXjS3XMYV6Z0

Dvs at svært mange av dem som nå jobber innenfor helsevesenet kan risikere å bli pasienter og 100% arbeidsuføre i stedet for å utøve det yrke de er utdannet til hvis de tar en vaksine vi vet alt for lite om. Trusselen om at man kan miste jobben, og hatet som nå er til å ta og føle på fra et uinformert publikum er til å ta og føle på, slik at helsearbeidere nå er under et voldsomt press for å ta en potensiell meget skadelig og i verste fall dødlig vaksine, de blir med andre ord presset til å være med på et medisinsk eksperiment som de ikke vet utfallet av.

Politikerne og helsemyndigheten jugde og sa at svineinfluensavaksina var trygg, noe vi i ettertid vet at den ikke var. Dette skrev Dagbladet om 17. november i år i denne grundige artikkelen som du kan lese her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og i denne artikkelen her der de fulgte opp sin første artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek

Vi ser i dag en reprise av denne samme situasjonen man var i i 2009 der politikerne og helsemyndighetene nå promoterer en vaksine som bruker en teknologi som aldri tidligere har vært langtidstestet hverken på dyr eller mennesker, der de stoler blindt på vaksineprodusentenes påstander om sitt produkt. Og ikke nok med det, vaksineprodusentene har blitt fritatt mot søksmål hvis noen skulle bli syke eller drept av vaksina.

Det er fullt forståelig at man føler seg tvunget til å ta vaksinen når kollegaer, publikum og myndighetene presser en og man i verste fall kan miste jobben hvis man ikke tar den. Men tar man vaksina og man blir syk av den, så vil det bety at man aldri vil kunne jobbe igjen og at man kommer i en mildt sagt dårlig økonomisk situasjon der man vil måtte leve med dårlig helse resten av livet.

Og muligheten for å få noen økonomisk konspensjasjon er liten fordi man eventuelt må kjempe mot staten for å få erstatning, der staten vil gjøre sitt ytterste for å forsøke å bevise at det ikke var vaksina som gjorde en syk. Hvordan skal man orke det når man er syk og har en mildt sagt dårlig økonomi?


Nå må helsepersonell som ikke vil være med på dette mildt sagt livsfarlige eksperimentet organisere seg, engasjere advokater og få fagforeningene med i kampen mot myndigheten og en livsfarlig legemiddelindustri som går over lik for å tjene enorme summer, der de i samme åndedrag også vil få en enorm politisk makt.

 

VG har blitt ett propagandaapparat for legemiddelindustrien https://olehartattordet.blogg.no/vg-har-blitt-et-propagandaapparat-for-legemiddelinindustrien.html

 

Vil myndighetene gjøre sitt ytterste for å legge lokk på bivirkningene av c 19 vaksina? https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.

Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Vil myndighetene gjøre sitt ytterste for å legge lokk på bivirkningene av c 19 vaksina?

“Konspirasjonsteorier om coronaviruset er ikke bare falske og farlige, men også kyniske og onde, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.”
Da må jo det innlysende spørsmålet bli om Merkel også mener at man ikke skal varsle om alvorlige bivirkninger av vaksina. Sier hun indirekte at myndighetene burde forsøke så godt de kan å dekke over og dysse ned varsler om bivirkninger av c 19 vaksinene? Sier ikke Merkel med dette at bivirkninger av vaksina bare er konspirasjonsteorier? At man ikke skal ta de som får bivirkninger av vaksina alvorlig?
Vi ser daglig at mainstream media sammen med politikerne flyr legemiddelindustriens ærend. Hvordan kan vi stole på at opplysninger om bivirkninger av vaksina kommer ut til offentligheten når helsemyndighetene og politikerne så klart og tydelig viser at de er markedsførere for legmiddelindustrien der forbrukernes interesser overhodet ikke er ivaretatt, samtidig som de som er kritiske mot vaksina stigmatiseres og legges for hat i offentlig regi?
Det er altså de eldre som har fått vaksina først. Hvordan skal de kunne klare å varsle hvis de får bivirkning av vaksina, hvordan skal de kunne vite om de har fått bivirkning av den? Hva slags kriterier har leger og sykepleiere å gå etter for å finne ut om de eldre som har fått vaksina blir alvorlig syke eller dør av vaksina?
Man behøver ikke å ty til konspirasjoner for å forstå at myndighetene og legemiddelindustrien vil legge lokk over bivirkningene folk vil få av c 19 vaksina når vi ser på uttalelsene til Merkel i denne artikkelen.
Det tok 11 år før sannheten om bivirkningene av svineinfluensavaksinen kom fram i lyset. Politikerne og helsemyndighetene jugde og sa at svineinfluensavaksina var trygg, noe vi i ettertid vet at den ikke var. Dette skrev Dagbladet om 17. november i år i denne grundige artikkelen som du kan lese her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og i denne artikkelen her der de fulgte opp sin første artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek
Vi ser i dag en reprise av det som skjedde i 2009, men i dag er situasjonen verre fordi politikerne og helsemyndighetene promoterer en vaksine som bruker en teknologi som aldri tidligere har vært langtidstestet verken på dyr eller mennesker, der de stoler blindt på vaksineprodusentenes påstander om sitt produkt. Og ikke nok med det, vaksineprodusentene har blitt fritatt mot søksmål hvis noen skulle bli syke eller drept av vaksina.
Når myndighetene klarte å holde dette skjult i så mange år, og det ikke har fått noen konsekvenser for de involverte, så er jo sannsynligheten stor for at de vil gjøre det igjen. Derfor burde det opprettes et varslerorgan utenfor myndighetenes regi der de som blir rammet av bivirkningen av den nye c 19 vaksina kan varsle og si i fra når de får alvorlige bivirkninger. For vi skal da ikke vente i 11 år før vi får vite sannheten om c 19 vaksina?
 

Karita Bekkemellem var to ganger statsråd i Ap-regjeringene til Jens Stoltenberg. Hun var også leder for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Nå er hun direktør for LegemiddelindustrienDenne organisasjonen pusher nå vaksiner alt det remmer og tøy kan holde. Og de gjør det som interesseforening for medisin- og vaksineprodusentene. Bekkemellem er også daglig leder i firmaet Legemiddelservice AS som eier og gir ut Felleskatalogen. Dessuten er hun styremedlem og aksjonær i et selskap som heter Rabmed AS, og som åpenbart er ute etter oppkjøp.Bekkemellems krav om «konsekvenser» kommer altså ikke fra noen nøytral rådgiver, men fra en industri og en person som har store penger å tjene på den gamblinga som nå foregår.” https://olehartattordet.blogg.no/vg-har-blitt-et-propagandaapparat-for-legemiddelinindustrien.html

 

Pfizers kriminelle fortid https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

sci fi teknologi som i dag er en realitet er en trussel mot menneskeheten

Reklame |

 

I denne bloggen finner du dokumentasjon ifra mainstream media som viser hvor langt vi har kommet teknologisk, og hvilken trussel denne teknologien utgjør for menneskeheten. Til slutt i bloggen så finner du tankevekkende filmer som viser hva slags fremtidige scenarioer vi kan ha i vente hvis denne teknologien blir misbrukt.

 

Mye av den teknologien som i dag er tilgjengelig vet de fleste ikke noe om, og det gjelder også de som er høyt utdannet. Hvis slik teknologi misbrukes så er den en mye større fare for oss enn nytte.

 

Ny teknologi presenteres som regel utelukkende som noe positivt, enda de negative sidene ved slik teknologi er like mye tilstedeværende. Ny teknologi kan brukes til å forbedre våre liv, men kan også brukes mot oss.

 

Hvor mye vet du om slik teknologi? 

 

“Teknologi reduserer risiko, men er selv opphav til nye farer.

Vi har flere valgmuligheter, men mindre tid til å velge:

Det moderne samfunnet er hektisk. Beslutninger taes i høyt tempo. Samtidig blir vi stilt overfor langt flere valg og følgelig flere beslutninger enn før. Vi har mindre oversikt over valgene og deres konsekvenser. Resultatet er at kvaliteten på hver enkelt beslutning trolig blir dårligere.

Vi har mer utdanning, men mindre kritisk sans og sosialt ansvar:

Utdanningsparadokset er i en viss forstand en parallell til kunnskapsparadokset. Vi har mer kunnskap, men mindre klokskap.

Utdanningen er spesialisert og instrumentell, og gir et dårligere grunnlag for helhetlig og dyptgående forståelse. Dette gir dårlig vilkår for politisk aktivitet og deltakelse i samfunnsdebatten.

Mangelen på helhetsforståelse fremmer dessuten en problemforståelse der man primært leter etter tekniske løsninger. Betydningen av sosiale forhold og samfunnsansvar kommer i bakgrunnen.”

 

 

SANTIAGO: As sci-fi thriller “Inception” topped box offices across the world, audiences were delighted and appalled by its futuristic story of a criminal gang invading people’s dreams to steal valuable data.

More than a decade on, the technology envisioned by filmmaker Christopher Nolan is likely not far off, according to experts in Chile, who have moved the security debate beyond burglar alarms to safeguarding the most valuable real estate people ever own: their minds.

The South American nation is aiming to be the world’s first to legally protect citizens’ “neuro-rights,” with lawmakers expected to pass a constitutional reform blocking technology that seeks to “increase, diminish or disturb” people’s mental integrity without their consent.

Opposition senator Guido Girardi, one of the authors of the legislation, is worried about technology — whether algorithms, bionic implants or some other gadgetry — that could threaten “the essence of humans, their autonomy, their freedom and their free will.”

“If this technology manages to read (your mind), before even you’re aware of what you’re thinking,” he told AFP, “it could write emotions into your brain: life stories that aren’t yours and that your brain won’t be able to distinguish whether they were yours or the product of designers.” https://archive.is/brS2U#selection-1085.0-1113.288

 

Gen redigering av mus som skulle gjøre dem mere sammarbeidsvillige gjorde dem superaggressive. Det gir assosiasjoner til filmen 28 dager senere. https://www.dailymail.co.uk/news/article-10884147/Vicious-hamsters-bred-lab-accident.html

 

Teknologi som kan lese og kontrollere tankene våre https://blogs.scientificamerican.com/observations/mind-reading-and-mind-control-technologies-are-coming/

 

Den amerikanske regjeringen utvikler teknologi som kan kontrollere tankene våre https://www.livescience.com/65546-darpa-mind-controlled-weapons.html

 

Tv, monitor og mobil telefonskjermer som kan kan manipulere nervesystemene våre https://tottnews.com/2019/08/18/screens-manipulating-nervous-system/?fbclid=IwAR2xOnBgDZrzakwhxKbJvv8yMh_gbUVrNhb0JiAezIvtgWGXZ3czIxBwIOI

 

“Electronics are getting imperceptibly small, opening new avenues for medical technology to place advanced monitoring and treatment devices inside our bodies. And Columbia University engineers just demonstrated a new and revolutionary version of this, creating the world’s smallest single-chip system ever developed, according to a recent study published in the journal Science Advances. And, critically, the tiny new chip can be implanted via a hypodermic needle to measure internal body temperature, and potentially much more.” https://interestingengineering.com/smallest-ever-injectable-chip-hints-at-cybernetic-medicine?fbclid=IwAR1NuQp5FEu0JXf2zMZ2Jjeq-GtvWAH_0LMmNGGnnsJJpsypa243_bnqV_k

 

“In today’s Situation Update podcast, I cover more details on this exotic nanotechnology, including “self-assembled” graphene biocircuit nanostructures, and how these may be building an antenna to receive commands or instructions from external electromagnetic fields.

If this is what is happening, it means that world governments might be able to control the vaccinated masses by broadcasting signals from the 5G mobile phone towers. Although it sounds like science fiction, this technology has already been tested in experiments with mice, in which both SPIONs (Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles) were used for the administration of drugs in targeted tissues, and «magnet» proteins that achieve the neuromodulation (brain control).” https://diariodevallarta.com/en/no-es-ciencia-ficcion-existe-una-tecnologia-de-control-cerebral-basada-en-el-grafeno/

 

https://diariodevallarta.com/en/chile-prohibe-discriminar-a-mutantes-y-personas-alteradas-geneticamente/

 

Researchers warn of the potential social, ethical, and legal consequences of technologies interacting heavily with human brains. https://scitechdaily.com/scientists-warn-of-bleak-cyborg-future-from-brain-computer-interfaces/

 

Nevrovitenskap og trådløst netverk 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9463475

 

Trådløst nettverk for hjernekontroll https://www.eenewswireless.com/en/scientists-develop-wireless-iot-networks-for-brain-control/

 

USA beskylder Kina for å utvikle våpen som kontrollerer hjernen
https://www.ft.com/content/f9637825-0e9b-45d7-a49a-1eb507d41e68

 

Leser hjernesignalene https://interestingengineering.com/yes-theres-really-a-neural-interface-at-ces-that-reads-your-brain-signals

 

Maskiner kan lese hjernen din, ikke noe lovverk som hindrer det  https://www.politico.eu/article/machines-brain-neurotechnology-neuroscience-privacy-neurorights-protection/

 

Device Can Read Emotions by Bouncing Wireless Signals off Your Body
https://www.scientificamerican.com/article/device-can-read-emotions-by-bouncing-wireless-signals-off-your-body-video/

 

Hjerneavlesningsapparat kan hjelpe lamme til å røre på seg og snakke https://www.nature.com/articles/d41586-022-01047-w

 

Mannen som kontrollerer datamaskinen med hjernen sin https://www.nytimes.com/2022/05/12/magazine/brain-computer-interface.html

 

“Nose-to-brain transport is now an established phenomenon reported for a
variety of nanoparticles, including silver nanoparticles,24 iron oxide nanoparticles,25 ultrafine carbon particles,26 titanium dioxide nanoparticles,27 manganese
oxide nanoparticles,28 and exosomes.29 Recently, exogenous combustionderived iron oxide nanoparticles were detected in the brains of deceased
humans, previously living in distinctive geographic locations30; this presence in
the CNS may have been the result of nose-to-brain translocation following inhalation of polluted air.30″ https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/pdf/S2666-3864(20)30187-9.pdf

 

Superparamagnetic nanoparticle delivery of dna vaccine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/

 

https://www.researchgate.net/publication/339280698_Physics_of_in_vitro_magnetofection_Effect_of_magnetic_transport_and_redistribution_of_nanoparticles

 

http://braneinterface.com/

 

https://www.graphene-info.com/researchers-develop-graphene-biosensors-brain-machine-interfaces

 

https://www.materialstoday.com/carbon/news/graphene-oxide-on-the-brain/

 

https://www.nature.com/articles/s42254-020-0202-8

 

https://www.medicaldevice-network.com/features/inbrain-neuroelectronics-graphene/

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2018.00012/full

 

https://www.psypost.org/2016/01/graphene-shown-to-safely-interact-with-neurons-in-the-brain-40552

 

https://icn2.cat/en/news/4036-how-graphene-can-transform-brain-computer-interfaces

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5904258/

 

https://anr.fr/Project-ANR-17-GRF2-0002

 

https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5704

 

https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/july/neural-cells-communication.html

 

Implantable “Neural Dust” Enables Precise Wireless Recording of Nerve Activity https://www.darpa.mil/news-events/2016-08-03

 

Smart dust is coming are you ready? https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/16/smart-dust-is-coming-are-you-ready/?sh=2d0188f05e41

 

How smartdust could spy on your brain https://www.technologyreview.com/2013/07/16/177343/how-smart-dust-could-spy-on-your-brain/

 

What is smartdust and how it is used https://www.nanowerk.com/smartdust.php

 

Global Smart Dust Market 2021 Research during the Ongoing COVID-19 Pandemic, Growth and Research Methodology by Forecast to 2027 https://www.marketwatch.com/press-release/global-smart-dust-market-2021-research-during-the-ongoing-covid-19-pandemic-growth-and-research-methodology-by-forecast-to-2027-2022-01-05

 

MicroSTARLING: A Millimeter Scale Self-Organizing Optical Communication Processor for Embedded Multihop Sensor and Computational Networks https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9503401

 

“It is called the scale-reconfigurable miniature ferrofluidic robot (SMFR), and the best part is – the researcher can control its motion using magnets.
The reconfigurable soft robot is constructed using oil-based ferrofluid droplets, which mainly comprise iron oxide nanoparticles dipped in hydrocarbon oil. Just like a solid piece of iron, a ferrofluid is also responsive to magnets and magnetic fields.” https://interestingengineering.com/innovation/ferrofluidic-robot-smfr

 

Pentagon vil programmere soldater https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2900/RR2996/RAND_RR2996.pdf Konsekvensene av det kan man se i serien Black mirror sesong 3, episode 5, “Men against fire”, som man kan finne på Netflix.

 

Black Mirror episoder som allerede har blitt en del av vår virkelighet og episoder som viser enn sannsynlig framtid  https://www.highsnobiety.com/p/black-representation-fashion/

 

https://screenrant.com/black-mirror-times-show-predicted-future/

 

https://www.ranker.com/list/times-black-mirror-predicted-future/donn-saylor

 

https://interestingengineering.com/the-technology-of-black-mirror-fantasy-or-reality

 

https://www.eltbase.com/mats/black-mirror.pdf

 

https://futurism.com/black-mirror-crocodile

 

https://idstch.com/technology/biosciences/arrival-of-new-tool-of-mind-warefare-the-implantable-neural-devices-and-optogenetics-that-can-enhance-and-control-soldiers-vision-hearing-and-behaviour/

 

https://nypost.com/2020/12/04/china-doing-human-testing-to-create-super-soldiers-u-s-official/

 

https://www.thesun.co.uk/news/13429205/french-army-gets-go-ahead-create-bio-augmented-soldiers/

 

https://nypost.com/2020/12/19/france-china-developing-biologically-engineered-super-soldiers/?fbclid=IwAR030v23Tg8Dm43l7TtZ1GdINhpJhvynjo7kaunJiV0EV6mkjdhi6hFp1bw

 

Forskere skaper for første gang levende, programbare organismer https://phys.org/news/2020-01-bot-beast-scientists-programmable.html?fbclid=IwAR3VWZNKy1SLYpac1PS64F8WR_s0OyMnoeUEcdNacXePcLvi2-bLdviKLA8

 

Hjerneimplantat som kan styre dine følelser https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5120441/Mind-control-AI-chips-alter-persons-moods.html

 

Computer chip kan lese hjernen vår, fra sci fi til virkelighet https://www.nbcnews.com/think/opinion/computer-chips-can-read-our-brains-have-moved-sci-fi-ncna1239575

 

Hjerneimplantater kan ta livet av deg https://thenextweb.com/tech/2019/08/16/implanting-ai-chips-in-your-mind-could-cause-you-to-lose-yourself-says-scientist/

 

“Perfekt” minne, ikke en veldig god ide? https://theconversation.com/total-recall-sounds-great-but-some-things-should-be-forgotten-51715

 

Ny datateknologi kan lese hjerneaktiviteten din og viser bilder av hva du tenker https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/brain-computer-scientists-university-helsinki-images-b533981.html

 

Tankelesende algoritmer viser bilder av hva du tenker https://www.sciencemag.org/news/2018/01/mind-reading-algorithm-can-decode-pictures-your-head

 

Kunstig intelligens kan lese dine tanker og gjøre dem om til ord og bilder https://fortune.com/2019/05/07/artificial-intelligence-mind-reading-technology/

 

https://www.thesun.co.uk/tech/5263693/black-mirror-ai-machine-read-mind-japan-university/

 

10 korporasjoner som er klare til å lese tankene dine https://www.vrroom.buzz/vr-news/tech/these-10-companies-are-ready-read-your-thoughts

 

https://www.newstatesman.com/2020/02/slouching-towards-dystopia-rise-surveillance-capitalism-and-death-privacy

 

Facebook sier de har utviklet et verkrøy som kan lese tankene våre https://gadgets.ndtv.com/internet/news/facebook-tldr-developing-human-brain-ai-tool-summarise-news-articles-report-2339546

 

Disse videospillene kan lese tankene dine https://www.thedailybeast.com/these-videogames-can-read-your-mind

 

Teknologi kan manipulere drømmene dine https://www.livescience.com/dream-manipulation-machine.html

 

Hjerneforskere kan lese drømmene dine med en enkel hjernescan https://singularityhub.com/2017/04/19/neuroscientists-can-now-read-your-dreams-with-a-simple-brain-scan/?utm_content=buffer15862&utm_medium=social&utm_source=facebook-su&utm_campaign=buffer

 

Hjerneforskere kan plante falske minner i hodet ditt https://news.mit.edu/2013/neuroscientists-plant-false-memories-in-the-brain-0725

 

Teknologi som kan overvåke tankene dine, øke hukommelsen og fjerne minner https://singularityhub.com/2018/01/25/heres-the-tech-that-could-one-day-track-boost-or-erase-human-memory/

 

Minnene dine kan redigeres https://newatlas.com/edit-brain-memories-ptsd-trauma/59830/

 

https://www.fanaticalfuturist.com/2017/07/scientists-found-a-way-to-selectively-erase-memories/

 

https://www.iflscience.com/brain/scientists-selectively-erase-and-restore-memories/

 

Møt de to forskerne som plantet falske minner i en mus https://www.smithsonianmag.com/innovation/meet-two-scientists-who-implanted-false-memory-mouse-180953045/

 

Falske bilder endrer minnen våre https://www.bbc.com/future/article/20121213-fake-pictures-make-real-memories

 

Psykolog kan få deg til å huske mord du ikke har begått https://www.businessinsider.com/psychologists-can-make-you-remember-a-murder-you-didnt-commit-2018-2?r=UK

 

Etiske betenkligheter ved å fjerne minner https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/05/the-ethics-of-erasing-bad-memories/362110/

 

Optogenetikk og etikk, når lys kan endre dine minner https://link.springer.com/article/10.1007/s11569-020-00377-1

 

Hjernen på en chip https://www.popularmechanics.com/technology/design/a32812768/brain-on-chip-mit/

 

Hjernen din kan bli hacket https://www.rt.com/news/442800-brain-implants-hacking-security/

 

Ny teknologi kan fjernstyre kroppen din https://www.newscientist.com/article/dn25855-virtual-body-hack-lets-you-become-someone-else/

 

Teknologisk “besettelse” https://powerlisting.fandom.com/wiki/Technological_Possession

 

Kan hackere stjele minnene dine? https://www.bbc.com/news/business-47277340

 

Teknologi som kan lese tankene dine – Hvordan storkapitalen kan få adgang til din hjerne https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/24/mind-reading-tech-private-companies-access-brains

 

Tankelesing og nevroteknologi https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-020-00218-0

 

Hackere angriper hjernen din: sci fi eller en framtidig trussel https://securelist.com/hackers-attacking-your-memories/88285/

 

https://www.aa.com.tr/en/science-technology/it-expert-issues-warning-on-computer-brain-chips/1970964

 

https://www.digitalstreetsa.com/hacking-brains-for-memory-manipulation-and-theft/

 

https://www.deccanchronicle.com/technology/in-other-news/031118/dangerous-hacking-human-brain-for-memory-manipulation-theft.html

 

https://www.technologyforyou.org/hacking-brains-for-memory-manipulation-and-theft-the-basic-tech-exists-today-and-kaspersky-lab-research-shows-its-vulnerable/

 

https://www.bbc.com/news/technology-49606027

 

https://www.livescience.com/37938-how-human-brain-could-be-hacked.html

 

https://www.ted.com/playlists/392/tech_that_can_hack_your_brain

 

Nanoteknologi utopia eller dystopi? https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/250319/is-nanotech-utopian-or-dystopian.html

 

Nanoteknologi og etikk https://www.nap.edu/read/11083/chapter/4

 

Det amerikanske militæret og nanoteknologi https://www.hsdl.org/?view&did=767053

 

En kortfilm viser hvordan nanoroboter kan  “slå av” kroppen vår https://archive.nerdist.com/nanobots-paralyze-people-dystopian-short-film/

 

Nanoteknologi, etikk og politikk (bok) – kan lastes ned gratis https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150616

 

I 2030 så vil kroppene våre være fulle av nanoroboter https://interestingengineering.com/nanobots-will-be-flowing-through-your-body-by-2030

 

Ny teknologi, nye trusler og nye utfordringer for myndighetene https://carnegieendowment.org/2019/08/28/new-tech-new-threats-and-new-governance-challenges-opportunity-to-craft-smarter-responses-pub-79736

 

Ny teknologi vil bruke energi fra menneskekropper https://www.smithsonianmag.com/science-nature/embedded-technologies-power-from-the-people-1090564/

 

Vårt DNA kan hackes https://www.afcea.org/content/hacking-human-next-cyber-threat

 

Online DNA bedrifter sårbare for hacking https://scitechdaily.com/online-dna-services-vulnerable-to-genetic-hacking/

 

Kan vi beskytte vårt DNA fra cyberkriminelle? https://www.linkedin.com/pulse/hacking-humans-protecting-our-dna-from-cybercriminals-rizkallah

 

Hvis du synes DNA hacking er skummelt, så vil dette skremme livet av deg https://www.inc.com/thomas-koulopoulos/if-hacking-dna-frightens-you-this-will-terrify-you.html

 

En skjebne verre enn døden https://theoutline.com/post/2018/worse-than-death-br-the-far-future-dystopia-of-genome-hacking?zi=4hfbwezz&zd=2

 

Blir våre DNA tester misbrukt? https://blog.malwarebytes.com/101/2018/11/dna-testing-kit-companies-really-data/

 

23 grunner til ikke å gi bort informasjon om ditt DNA https://internethealthreport.org/2019/23-reasons-not-to-reveal-your-dna/

 

17 positive og negative aspekter ved å gi bort opplysninger om ditt DNA https://futureofworking.com/6-advantages-and-disadvantages-of-dna-fingerprinting/

 

Et kommende DNA mareritt vist gjennom en tegneserie https://www.fastcompany.com/90349961/our-coming-dna-nightmare-as-outlined-by-a-dystopian-graphic-novel

 

I 2034 så vil de store korporasjonene eie vårt DNA og kansje også kroppene våre https://www.fastcompany.com/90319565/privacy-in-2034-a-corporation-owns-your-dna-and-maybe-your-body

 

DNA banker en orwelliansk dystopi https://journal.rostrumlegal.com/dna-banks-an-orwellian-dystopia-by-aishwaria-iyer-anjali-kumar/

 

Hvem passer på vårt DNA? En dose dystopi, Black mirror utgaven https://www.law.com/2019/02/13/whats-next-whos-policing-our-dna-ai-human-error-dose-of-dystopia-black-mirror-edition/?slreturn=20201131063821

 

Enorme mengder med data kan lagres i DNA https://olehartattordet.blogg.no/enorme-mengder-med-data-kan-lagres-i-dna.html

 

https://www.fastcompany.com/90338421/when-it-comes-to-our-dna-and-social-data-our-model-of-consent-is-broken

 

https://www.pcmag.com/opinions/dna-tests-expose-more-than-we-think

 

https://www.theburnin.com/thought-leadership/dna-testing-kits-privacy-concerns/

 

Dette nye cyberangrepet kan lure forskere til å skape farlige gifter og virus https://www.zdnet.com/article/this-new-cyberattack-can-dupe-scientists-into-creating-dangerous-viruses-toxins/

 

Farene ved transhumanisme https://www.insidescandinavianbusiness.com/article.php?id=301

 

Trusselen fra biometric teknologi https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/03/09/hacking-our-identity-the-emerging-threats-from-biometric-technology/?sh=2ccfadba5682

 

Hvem er vokterne av våre digitale data? https://er.educause.edu/articles/2017/10/memory-machines-and-collective-memory

 

Teknologien korrumperer hukommelsen vår https://medium.com/swlh/how-tech-corrupts-our-memory-92857f835b5e

 

Nedstengingen av samfunnet har en negativ innflytelse på hukommelsen vår https://www.bbc.com/future/article/20201113-covid-19-affecting-memory

 

Når teknologien styrer oss https://nymag.com/intelligencer/2017/01/the-internet-of-things-dangerous-future-bruce-schneier.html

 

De 10 største truslene fremtidig teknologi vil bringe https://www.lolwot.com/the-10-biggest-dangers-posed-by-future-technology/

 

https://kidslox.com/blog/top-5-negative-effects-of-technology-you-even-dont-suspect/

 

Når teknologien svikter, hvem er da ansvarlig? https://modus.medium.com/when-technology-fails-whos-responsible-62647e90d1f9

 

Moderne teknologi, fordeler og bakdeler https://www.information-age.com/modern-technology-advantages-disadvantages-123465637/

 

Vil vi ha et digitalt diktatur i 2050? https://futureofdesigngroup.wordpress.com/2015/10/13/technology-in-2050/

 

Et verdensomspennende digitalt diktatur – et digitalt mareritt https://countercurrents.org/2020/01/review-one-world-digital-dictatorship-by-soren-korsgaard-digital-nightmare/

 

Mot et dystopisk overvåknings samfunn https://neiudc.neiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=uhp-projects

 

Kunstig intelligens, en udødelig diktator https://medium.com/@askwhy/artificial-intelligence-and-immortal-dictatorship-fantasy-or-reality-3ae3d8a359c7

 

Corona visruset fører oss mot et dystopisk overvåknings samfunn https://www.vanityfair.com/news/2020/04/coronavirus-surveillance-is-entering-dystopian-territory

 

Covid 19 pandemien kan føre oss inn i et dystopisk overvåknings regime https://caravanmagazine.in/commentary/covid-19-pandemic-create-dystopian-surveillance-regime

 

Kina, et digitalt dystopisk samfunn https://epochtimes.today/chilling-technological-advancements-have-turned-china-into-a-dystopian-digital-dictatorship/

 

Å kjempe for menneskerettigheter i et dystopisk samfunn https://www.nchrd.org/2020/02/defending-human-rights-in-the-era-of-dystopia-the-situation-of-defenders-in-china-2019/

 

Diktatur, demokrati og teknologi https://www.1828.org.uk/2020/05/19/2-dictatorship-democracy-and-technology/

 

Digital dystopia https://www.law.nyu.edu/news/ideas/philip-alston-united-nations-digital-welfare-dystopia

 

De digitale diktaurene https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-02-06/digital-dictators

 

Hvorfor teknologi favoriserer tyranni https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-technology-tyranny/568330/

 

Hvordan sosial media kan bistå diktaturer https://foreignpolicy.com/2016/11/16/how-social-media-helps-dictators/

 

Den engelske statministeren Boris Johnson advarer mot et digtalt dystopisk samfunn https://news.un.org/en/story/2019/09/1047422

 

Fem terrorist dystopier https://www.researchgate.net/publication/332493249_Five_Terrorist_Dystopias

 

Farene ved ansiktsgjenkjennelsesteknologi http://henryjenkins.org/blog/2020/11/19/mehitabels-post

 

Teknologi som kan brukes konstruktivt eller destruktivt: https://www.pewresearch.org/science/2016/07/26/human-enhancement-the-scientific-and-ethical-dimensions-of-striving-for-perfection/

 

https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5440

 

https://www.sciencealert.com/scientists-have-figured-out-how-to-to-erase-your-painful-memories

 

Sjekk ut dette i fra boka “Towards 6G a new era of convergence”. Med 6G, etterfølgeren av 5G, så vil de altså viske ut skille mellom virkeligheten og virtuell virkelighet. Har man ikke satt seg inn i simulator teorien, først framsatt av Nick Bostrøm i 2002, så er det på høy tid å sette seg inn i den nå. I så måte kan jeg anbefale boken “The Simulation Hypothesis: An MIT Computer Scientist Shows Why AI, Quantum Physics and Eastern Mystics All Agree We Are In a Video Game” på det sterkeste. På side 188 i boka “Towards 6G” kan man lese:

“7.3.1 The Reality–Virtuality Continuum According to Qualcomm, XR will be the next-generation mobile computing plat- form that brings the di erent forms of reality together in order to realize the entire reality–virtuality continuum of Figure 7.1 for the extension of human experiences, including the support of human–machine interaction.

In fact, according to a recent ABI Research and Qualcomm study, some of the most exciting XR use cases include remotely controlled devices and the Tactile Internet (ABI Research and Qualcomm, 2017). The reality–virtuality continuum ranges from pure reality (o ine) to pure vir- tuality (online), as created by VR. Both reality and virtuality may be augmented, leading to augmented reality (AR) on one side of the continuum and augmented virtuality (AV) on the other. AR enables the live view of a physical, real-world environment, whose elements are augmented by computer-generated perceptual information, ideally across multiple sensory modalities.

In doing so, AR alters one’s perception of the real-world environment, as opposed to VR, which replaces the real-world environment with a simulated one. Conversely, AV occurs in a vir- tual environment, where a real object is inserted into a computer-generated envi- ronment.” https://www.tanum.no/_toward-6g-martin-maier-amin-ebrahimzadeh-9781119658023

 

“Project Starline er en ny løsning som er ment å revolusjonere videokonferanser og videosamtaler på en slik måte at man ikke lenger snakker med en flat gjengivelse av personer på en skjerm – men i stedet noe som tilsvarer den virkelige personen.” https://www.digi.no/artikler/se-video-googles-nye-science-fiction-teknologi-lar-deg-ha-videomoter-med-hologrammer/510250?fbclid=IwAR0ukwxrEvIsZ6elv4gl6Lct7P76KuoD8RpzAHHmickzIkMvkNi6lAfPJTE

 

A new method could make holograms for virtual reality, 3D printing, and more. You can even run it can run on a smartphone. https://bigthink.com/technology-innovation/3d-holograms

 

5d glass disk kan lagre data i 13, 8 milliarder år https://inhabitat.com/5d-glass-discs-can-store-data-for-as-long-as-the-universe-has-existed/

 

Lagrer data i levende DNA https://academictimes.com/scientists-store-data-in-dna-of-live-cells/

 

Minner i vann https://www.resonancescience.org/blog/Scientists-Show-That%20Water-Has-Memory

 

Salk researchers pinpoint a sound-sensitive mammalian protein that lets them activate brain, heart or other cells with ultrasound https://scitechdaily.com/sonogenetics-breakthrough-researchers-control-mammalian-cells-with-sound/

 

https://www.utas.edu.au/research/degrees/available-projects/projects/medicine/optogenetic-and-sonogenetic-with-trpa1

 

A new technique called sonogenetics uses ultrasound to switch on and off genetically altered brain cells. It has been successfully tested in mice https://www.newscientist.com/article/2307550-ultrasound-can-control-genetically-altered-brain-cells-in-mice/#ixzz7VNhKd64t

 

Body odor as a biometric identifier https://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140204073823.htm

 

5 unconventional biometrics that suprisingly exists https://www.bayometric.com/5-unconventional-biometrics/

 

Kunstig intelligens – game over for menneskeheten? https://olehartattordet.blogg.no/1517154544_kunstig_intelligens_game_over_for_menneskeheten_.html

 

Vi har mere kunnskap, men mindre klokskap https://olehartattordet.blogg.no/1518816036_vi_har_mer_kunnskap_men_mindre_klokskap.html

 

Tankevekkende filmer og serier:

 

 

VG har blitt et propagandaapparat for legemiddelinindustrien

 

Dette viser at vi har gjennomkorrupte politikere, ett gjennomkorrupt folkehelseinstitutt og ett gjennomkorrupt media som deler seng med legemiddelindustrien, og som ikke en gang skjemmes over å vise det offentlig https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/x3MgqQ/les-dagens-vg-her?fbclid=IwAR2Am9vnU2GYXlnTtH80VRMMC5PwIoJ0Kl8b-OxnSq-zT7SiqcP7t_SX4jE

Dagbladet har har dokumentert ut til fingerspissene at norske politikere og norske helsemyndigheter jugde så det rant av dem når det gjaldt hvor sikker svineinfluensavaksinen var, noe du kan lese om her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

Og så har VG et førstesideoppslag i dag der den norske representanten for legemiddelindustrien Karita Bekkemellem https://www.lmi.no/lmi/om-legemiddelindustrien/ansatte-i-lmi/ offentlig får lov til å komme med med trusler og utpressing overfor dem som ikke vil ta en eksperimentell vaksine der man overhodet ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene. VG lar altså en representant for legemiddelindustrien få lov til å bruke mafiametoder. VG er altså en avis som driver propaganda for legmiddelinsutrien, og med det så sier de klart i fra at kritisk journalistikk det driter de langt opp i og tørker seg bak med. I følge Bekkemellem og hennes like så skal vi som ikke vil være med på det mest uansvarlige medisinske eksperimentet mot menneskeheten noensinne bli sett på som overgripere, men hvem er de egentlige overgriperne i denne saken?

Karita Bekkemellem var to ganger statsråd i Ap-regjeringene til Jens Stoltenberg. Hun var også leder for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Nå er hun direktør for LegemiddelindustrienDenne organisasjonen pusher nå vaksiner alt det remmer og tøy kan holde. Og de gjør det som interesseforening for medisin- og vaksineprodusentene. Bekkemellem er også daglig leder i firmaet Legemiddelservice AS som eier og gir ut Felleskatalogen. Dessuten er hun styremedlem og aksjonær i et selskap som heter Rabmed AS, og som åpenbart er ute etter oppkjøp.

Bekkemellems krav om «konsekvenser» kommer altså ikke fra noen nøytral rådgiver, men fra en industri og en person som har store penger å tjene på den gamblinga som nå foregår.” https://steigan.no/2020/12/legemiddelindustriens-bekkemellem-krever-konsekvenser-om-du-ikke-tar-vaksinen/?fbclid=IwAR0au2Gbst3PoCovDNYid0VzYwXaiGNcJPaggBtrHu86mqpyr2dAqA45WsE

 

 

“Nasjonale og internasjonale helsetiltak må styres etter vitenskapelige definisjoner ellers vil alle tiltak bli vilkårlige og uetterrettelige. Derfor er det sensasjonelt og djupt urovekkende at WHO, som skulle være vokteren av vitenskapelig etterrettelighet, reviderer definisjoner for å tekkes vaksineindustrien.

Mens det i juni 2020 helt riktig blir slått fast at flokkimmunitet kan oppstå naturlig gjennom immunitet utviklet overfor tidligere sjukdom eller gjennom vaksinasjon. I november hadde man fjernet den naturlige utviklinga av flokkimmunitet og sier bare at dette er noe kan oppnås gjennom vaksinasjon – og ikke noe annet.

Dette er en betydelig omskriving av en viktig vitenskapelig innsikt. WHOs generaldirektør sier også rett ut at «flokkimmunitet oppnås gjennom å beskytte folk mot et virus og ikke gjennom å utsette dem for det». Dette er en politisk erklæring som ikke har noe med vitenskap å gjøre.

Omskrivingene tjener vaksineindustrien:

Det skal liten fantasi til for å innse at hensikten med disse omskrivingene av vitenskapen er å tjene interessene til vaksineindustrien. Og det er viktig å forstå at WHO ikke er en nøytral internasjonal organisasjon, men at den er finansiert av et fåtall imperialistiske stater og et par store private stiftelser. Dette var de største giverne i 2018/2019 ifølge WHO sjøl.” https://steigan.no/2020/12/who-skriver-om-definisjoner-for-a-tekkes-vaksineindustrien/?fbclid=IwAR3trhp2UEC4oyt6coRnXaEmv1RTH8AZJbwZxtrP2Yeh7bwLuwhtqYIkAbA

 

 

Hvorfor brukes ikke Rapid Antigen i stedet for PCR tester?? Fordi det garantert er noen som tjener masse med penger på det. Rapid Antigen er MYE sikrere og billigere enn PCR tester https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-u6fbHGWYuc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nSypwC2EjuQVnD4gWNM779Ri_t39CRi299SQ8rHRD6IFia_gWNrul5Tc

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Nikolatinerne, misbrukte de Jesus navn grovt slik at vi i dag tilber Jupiter?

 

“The Rise of the Nicolaitans.

The parasitic nature of Mystery Babylon’s debt-based financial system was eating Rome out from the inside. No amount of murderous ritual seemed to help. And yet, because Mystery Babylon’s debt-based monetary system is nothing more than a parasite, it couldn’t help itself in slowly killing its host.

The only way for a parasite to survive is to find a new host. But where could Mystery Babylon go now?

Luckily for Mystery Babylon and its dependant Illuminated Ones, it was during this economic turmoil that the stage was being set for the rise of a new breed of priest-kings. They were to come out of the ranks of a long-forgotten and ancient priesthood still struggling to keep the flame of Golden Age values alive.

At the height of the Roman monetary crisis, a small group of practically-minded priests called Nicolaitans claimed a controlling stake in a small yet highly committed band of proselytes. These proselytes were the heirs to a tradition that extolled the virtues of a Silver Age priesthood called the Order of Melchizedek.

The Nicolaitan approach to the teachings of this Melchizedekian order was as clear as it was concise: Promoting Melchizedekian values would be handled as a marketing exercise and to achieve this you needed committed professionals.

The Nicolaitans considered themselves consummate spiritual head and main teacher of the Melchizedek order was, at the time, the very same Judean that had assaulted the merchant bankers in the old temple at Jerusalem some two hundred years before. Though long since vanished from the scene, his collected thoughts and insights were central to the priesthood’s sense of validity.

The Judean was noted to have propounded certain teachings that echoed the principles of justice and righteousness of the Golden Age. He drew his moral authority from values closely related to that time. The difficulty was that he didn’t have a very marketable image, something the Nicolaitans recognised would be a problem if they were to successfully sell the idea that he represented their right to speak on behalf of the supreme Creator.

In fact, there was a total dearth of exploitable information about the man.

There were no physical descriptions, surviving contemporary portraits or even preliminary sketches from which to build a pesonality cult around this Judean.

No one knew what the guy had really looked like, which was deemed important in a culture heavily influenced by physical beauty and presence. The plethora of semi-naked and impossibly perfectly proportioned statues that abounded throughout the empire were the fashion magazine covers of the day.

Beauty was in and you had better be good looking, or at least well dressed, if you were going to catch the public’s eye. Nothing in the Judean’s legacy seemed to point to anything remotely marketable.

The Nicolaitans pondered this problem and eventually turned to brainstorming on the Judean’s name as a possible solution. His name had been Yashua. Today, in modern English, his name would be Joshua.

In his native tongue, the Judean’s name comtained a ‘Ya’ which could mean ‘lord’ or ‘god’ depending on the context. The Nicolaitans liked this, but had trouble finding a linguistic link to the supreme Roman name of Jupiter.

Obviously, in a Roman world where Jupiter was the recognised lord of heaven and all below, it would have been better if this Yashua had been named Jupiter.

After all, he did claim to be the Son of God and wasn’t Jupiter none other than the first supreme god Saturn? But this ‘Ya’ thing didn’t fit the bill and was a bit too obscure for the majority of the Roman empire who spoke mainly Latin or Greek.

Then someone had the bright idea of mixing both the ‘Ya’ in the Judean’s name with the Jupiter title which gave you – Yapiter! This was, quiet rightly, dismissed as ridiculous, but they had a sense they might be on to something.

And then it hit them – Zeus! Zeus was the Greek equivalent of Jupiter and a simple juxtaposition of the ‘Ya’ with Zeus rendered a name that effectively denoted its bearer as ‘Lord Zeus’! What you had was YaZeus, which became Yeseus,… and eventually morphed into Jesus.

Again, certain Illuminated Ones looked on from the shadows and smiled at this brazen act of linguistic alchemy. Jesus, or Lord Zeus, was something they could work with. They particularly liked the image of the bloodied Jesus suffering in agony while hanging from an old fashioned Roman instrument of execution. There was definite blood-ritual potential there.

In the meantime, life in the Roman empire was becoming dire. This formerly iron-willed beast was looking decidedly rusty. A gang of northern barbarians agreed and soon they were ransacking the empire’s frontiers at will.

But, as seems to be the case in history, cometh the hour, cometh the man. 

Constantine the Great would mark the last time Imperial Rome would enjoy the rule of a true warrior-king. It would also mark the beginnings of the Nicolaitan’s rise from obscurity to re-establishing a Priest-king as ruler over the known world.”

Utdrag fra: Troy D. McLachlan. «The Saturn Death Cult». Side 111 – 113.

Boken kan leses i sin helhet her https://img.fireden.net/tg/image/1500/35/1500356306614.pdf

 

En særdeles god beskrivelse av tankefeilen i Covid 19 politikken som støttets opp av media

 

“Vanligvis utprøver vi våre prinsipper på kjennsgjerningene. Når kjennsgjerningene har talt sitt tydelige språk kan vi beholde eller forandre våre prinsipper. Men om man starter med prinsippene som utgangspunkt (a priori) og bruker dem som  grunnlag for å godta eller avvise kjennsgjerninger, går man omvendte veien. Da skjer den tankefeilen vi kaller påstander, a priori.

<<Vi trenger ikke å se i kikkerten Deres, Galilei. Vi vet at det ikke kan finnes mer enn syv himmellegemer.>>

Vi trenger noen prinsipper, ellers vil vi ikke engang oppdage en kjennsgjerning. Tankefeilen skyldes at prinsippene tilskrives for stor makt, slik at de ikke korrigeres  i takt med nye observasjoner. Tankefeilen tar parti for en ubegrunnet teori og avviser dermed forhold som er viktige for en rett forståelse av saken.

Slike som bruker påstander a priori, har ofte ikke særlig bakkekontakt i noe fall. Tankefeilen er en kost som feier alle forvirrende kjensgjerninger under teppet av fordommer. Kosten er et uunnværlig husholdningsredskap for dem som er fast bestemt  på å holde sitt mentale inventar fritt for støv fra den virkelige verden.

På kostens håndtak og i brukerens hode står det inngravert : <<Jeg har bestemt meg. Kom ikke med forvirrende kjennsgjerninger!>>

Det er ingen grunn til å la seg imponere av en patentmedisin som hevder: <<Hvis pasienten ikke blir frisk, viser det at han trenger mer av den.>> Da ville kjennsgjerningene støtte medisinen uansett hva som skjedde. Hver eneste dag møter man lignende påstander når det gjelder f. eks. utviklingshjelp. Hvis landet utvikler seg, viser det at hjelpen virker etter sin hensikt. Hvis landet ikke utvikler seg, viser det bare at vi må gi mere hjelp. De som påstår det, vinner om det blir mynt eller krone, men logikken taper i begge tilfeller.

Når man bruker påstander a priori, er det som regel virkningsløst å påstå rett ut at kjennsgjerningene er usanne. Det kan jo hende at publikum med egne øyne har sett hva som skjedde. Man kan komme mye lenger om man fortolker kjennsgjerningene på en ny måte og viser at de var noe helt annet enn det de syntes å være. De motsier ikke din påstand, tvert imot støtter de den.”

Fra boken “Språklig manipulering” av Madsen Pirie, 1987. Boken kan leses gratis i sin helhet her https://www.nb.no/items/641b8c67784cf10a535c95404621633b?page=0&searchText=spr%C3%A5klig%20manipulering

 

“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.
Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/the-nuremberg-code-1948-ang-medisinske-eksperimenter.html

The Nuremberg code (1948) Ang medisinske eksperimenter.

THE NUREMBERG CODE (1948)

“On December 9, 1946, an American military tribunal began criminal proceedings against 23 German physicians and administrators for their willing participation in war crimes and crimes against humanity. Among the charges were that German physicians experimented on thousands of concentration camp prisoners. The experiments were sadistic and often lethal, and the prisoners did not give their consent.

The American judges and physicians who were present at the trial wrote the Nuremberg Code in 1948. This code was the first international document outlining the absolute importance of voluntary participation and informed consent. The influence of this code on global human-rights law and medical ethics has been immense.

Nuremberg Code Directives for Human Experimentation 1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved, as to enable him to make an understanding and enlightened decision.

This latter element requires that, before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject, there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person, which may possibly come from his participation in the experiment.

The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study, that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5. No experiment should be conducted, where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9. During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end, if he has reached the physical or mental state, where continuation of the experiment seemed to him to be impossible.

10. During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgement required of him, that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.”

Source: “Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10,” vol. 2 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949), 181–182.

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

Når bankene og storkapitalen kaprer demokratiet

“Ifølge bankene og deres talspersoner skal kontanter avskaffes fordi de er upraktiske, fordi de åpner for økonomisk kriminalitet og fordi de svekker kontrollen over pengebruken.

Hva er de virkelige argumentene?

Det finnes imidlertid helt andre grunner for at sentralbankene er så ivrige for å avskaffe kontanter akkurat nå. Viktigst er krisa i finanssystemet. Sentralbankene har forsøkt siden 2009 å sparke i gang økonomien ved å holde noe nær nullrente. Det har ikke lykkes.

Flere banker har nå i virkeligheten innført negativ rente. Med negativ rente straffes du for å ha penger i banken. Negativ rente er derfor et sterkt insitament for å ta pengene ut av banken og «putte dem i madrassen». For bankene ville de være katastrofalt om bankkundene skulle gjøre dette, særlig om det skjer på kort tid og i masseomfang. Og det kan det godt gjøre, dersom bankene innfører enda mer negative renter og kundene får følelsen av at pengene deres kvernes ned i sluket.

Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.

Så den neste bankkrisa blir et gigantran.

Total kontroll

Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.

Og det er heller ikke gitt at det er bare myndighetene som vil overvåke alt du gjør. Dataene om dine kjøp og salg, dine gaver og små eller store økonomiske sprell er gull verdt for monopolene. Du og ditt forbruk er en vare som selges og kjøpes for store summer på markedet.

Når de vet alt om deg, kan de målrette psykologisk påvirkning og reklame på måter vi har vanskelig for å forestille oss. (Apple vil selge følelsene dine.) Dette gjøres allerede i dag. Markedsføringsfirmaer profilerer husstander ut fra forbruksprofil, og kan derfor si mye om hvordan den enkelte person og den enkelte husholdning vil oppføre seg på markedet.

På Personverndagen 2016 ble det lagt fram informasjon som viser at: En stor industri bygges rundt innsamling og analyse av personopplysninger.  IT-avisen skriver:

I løpet av en dag spores vi og legger igjen våre personopplysninger flere ganger enn noensinne tidligere. Dette skjer samtidig som vi bruker fler «gratistjenester» på nettet.

Hva du leser, hvor lenge det blir lest, hva leste du før og hvor gikk du etterpå. Hvor ofte du trener, hva du veier, hva du spiser, hvem du snakker med og hva dere snakker om. Opptil 15.000 datapunkter samles om hver enkelt profil.

All denne informasjonen er gull verdt for annonsører og de som selger dine profil for å gi deg tilpasset reklame. Mange store  har dette som sitt eneste eksistensgrunnlag.

Acxiom er et «lite» selskap som har som hovedgeskjeft å videreselge personopplysninger. De er verdens største databroker og har ca 4500 ansatte, disse igjen står for arbeidet med å opprettholde en database med personopplysninger på 700 millioner personer. (Og hvem er tredje største aksjonær i dette selskapet? Hvis du gjettet BlackRockså var det innertier. 4,64%)

– Sammenlign med Stasi, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Stasi hadde 100 000 medarbeidere. Også uoffisielle. På 16 millioner. Her sitter altså et selskap som få av oss har hørt om, med 700 millioner profiler, og mange om oss. Og de vet, selvsagt kjønn, inntekt, men har du hund? Kan du få diabetes?

Det kontantfrie samfunnet vil være en gullgruve for denne nye overvåkingsøkonomien. Og ikke bare for dem. Når de kriminelle syndikatene får tak i disse dataene om deg, og det vil de jo gjøre, så vil de vite akkurat når, hvor og hvordan de skal plyndre deg aller mest grundig.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

 

 

“Det er negative renter i flere land, deriblant Sverige og Danmark. Foreløpig har bankene vært redde for å innføre negative innskuddsrenter, men det vil Nordeas største eier ha en slutt på.

Flere land i Europa har nå negative renter.

Allerede i 2012 satte Danmarks Nasjonalbank ned renten på bankenes innskudd sentralbanken, det vil si depotrenten, til under null.

Per i dag er den på -0,65 prosent.

Sveriges Riksbank gjorde det samme i 2014. Depotrenten er der på -1,00 prosent i dag.

I Norge er rentene for øyeblikket positive, men også her kan de bli negative.

Hva er så konsekvensene av negative renter?

Jo, da snus alt på hodet: For i teorien skal du da få betalt av banken for å låne penger, mens du må betale banken for å «ha penger på bok».

I juli fikk en kunde i Danmark for første gang betalt for låne penger.

Danske lånekunder har i flere år hatt negative nominelle renter på sine lån, men på grunn av gebyrer og omkostninger har den effektive renten likevel vært positiv. Helt frem til nå.

Denne uken skrev nemlig Børsen at Realkredit Danmark, et datterselskapet til Danske Bank, har utbetalt negative renter til en kunde for aller første gang.

– Det skjedde ved utgangen av juli. For første gang skyldte Danske Banks realkreditselskap en kunde penger etter terminen, når både renter og gebyrer var avregnet, opplyser sjefanalytiker Christian Hilligsøe Heinig til Børsen.

Sjefanalytikeren presiserer at det kun gjaldt én kunde denne gangen, men at det forventes at selskapet vil betale ut penger til flere lånekunder ved neste termin.

Når det gjelder negative renter på innskudd, har ikke det blitt innført i noen nordiske banker ennå.

– En utfordring at bankene må selge sine produkter under kostpris.

En stor og viktig bank-eier vil det imidlertid annerledes. 

Det finske finanskonsernet Sampo, som blant annet eier 20 prosent av Nordea Bank, mener nemlig det er på høy tid at holdningene til negative innskuddsrenter endres.

Kari Stadigh, administrerende direktør i Sampo, sier til Bloomberg at betaling for bankinnskudd må til for å stimulere økonomien.

Han sikter da til Den europeiske sentralbanken (ECB), som forsøker å øke veksten i økonomien med negative renter, men at dette ikke får full virkning før det rammer bank-kundene.

– Jeg tror ikke ECB vil nå sine mål med den nåværende tenkningen de har om pengepolitikken, med mindre de er i stand til å lage et rammeverk som gjør at alle banker innfører negativ rente på sine innskudd, sier han i et intervju gjort i Helsingfors.

Utfordringen er nemlig at den første banken som begynner å ta betalt fra sine innskytere, risikerer å miste dem til konkurrentene.

Det er heller ikke en mulighet at bankene avtaler å innføre negative renter samtidig, da det blir sett på som ulovlig prissamarbeid. 

– Teorien fungerer bare når den er fullstendig implementert, og en full implementering av kvantitativ lettelse krever negativ innskuddsrente, slik at folk begynner å investere og konsumere, også i privat sektor, legger han til.

Skattemessig håndtering av negative renter.

Skattereglene i Norge tar foreløpig ikke høyde for eventuelle negative renter, da dette ikke har blitt sett på som sannsynlig.

I 2016 publiserte imidlertid Skattedirektoratet en prinsipputtalelse om den skattemessige behandlingen av negative renter for private bankkunder.

Bakgrunnen for det var at negative renter da hadde blitt aktuelt i en rekke jurisdiksjoner, herunder Danmark og Sverige, og at det styrket risikoen for at det også kan bli aktuelt i Norge.

Konklusjonen til Skattedirektoratet var da at negative renter ved utlån normalt ikke skal skattlegges av personlige skatteytere, og at negative renter på bankinnskudd normalt ikke kan anses som en fradragsberettiget kostnad.

I dag er det slik at det skal betales skatt av renteinntekter, mens det gis tilsvarende fradrag for renteutgifter.” https://www.pengenytt.no/nordeas-storste-eier-kundene-bor-betale-for-a-ha-penger-i-banken/?fbclid=IwAR1vUWjXgLXu0_NxeNodzuSjREw8lyEBwNs8Ae8T5XYwbwj_GiR_u47-PIA

 

 

 

“Do you know what it means when the Managing Director of the IMF warns of a “new Bretton Woods moment?” How about when the head of the BIS revels in the total surveillance power that digital currencies will afford the central bankers? Well, you’re about to. Don’t miss this info-packed edition of The Corbett Report podcast where James peels back the layers of the great currency reset onion and uncovers the New World (Monetary) Order.” https://www.corbettreport.com/brettonwoods2/

Show notes from the corbett report podcast:

A New Bretton Woods Moment

Century of Enslavement: The History of the Federal Reserve

The WWI Conspiracy

Winds of Change: The Case for New Digital Currency by Christine Lagarde

China Prepping Digital Yuan

Who’s Afraid of Decentralized Currency?

The Bitcoin Psyop

Central bank cryptocurrencies

What’s in Store for the Dollar? (Goldman Sachs)

Central bank digital currencies: foundational principles and core features

Cross-Border Payment—A Vision for the Future

Interview 1604 – John Titus on Central Bank Digital Currencies

Bill Gates on Digital Currency

Who Is Bill Gates?

The battle of Bretton Woods : John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the making of a new world order

Zhou Xiaochuan: Reform the international monetary system

Steven Guinness website

Bank of England Governor Signals Central Bank Digital Currency is Coming

BOE on Course to Begin Roll Out of New Payment System

Solutions at corbettreport.com

“Utvinning av kryptovaluta, som bitcoin, krever vanvittig mye strøm og produserer ingenting av verdi for samfunnet. Hvorfor gir norske myndigheter økonomiske fordeler til selskaper som driver med dette?

«Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig», skrev Skatt Vest. Svaret var at det verken finnes regler eller retningslinjer for hva et datasenter kan brukes til. 

I Kina har myndighetene ødelagt flere av disse anleggene, eller koblet dem til det nasjonale nettet. Da begynner kryptovalutaprodusentene lete etter muligheter i andre land der de kan få strømmen billigere.
Det er ingen grunn til at vi her i Norge skal gi lukrative fordeler til selskaper som ikke skaper noen verdier for samfunnet, som kan gi oss forbrukere økte strømpriser, og som bruker opp hele kraftoverskuddet vårt til ingenting.
Regjeringen har latt seg forføre av tanken på datasentre, men glemte å se på konsekvensene.

Ifølge en studie utført av Alex de Vries − «Bitcoin’s Growing Energy Problem», som ble publisert i forskningsjournalen Joule i mai − bruker utvinnerne av den mest kjente kryptovalutaen bitcoin i dag minst 2,6 GW. Det er nesten like mye som hele Irlands strømforbruk.

De Vries mener dette kan stige til 7,7GW før slutten av dette året. Det vil i tilfelle utgjøre nesten en halv prosent av verdens energiforbruk.

“Vindmøller for bitcoin?

Men det er ikke bare energiøkonomiseringen som er ulogisk. Vi bygger ut norsk natur med vindmøller for å få mer strøm. NVE antar at innen 2030 vil det bygges rundt 15TWh ny vindkraft.
I tillegg bygger vi nye utenlandskabler, vil at flere skal kjøre elbil, planlegger el-ferjer langs hele kysten og ønsker at olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel skal elektrifiseres.
Når vi risikerer at hele kraftoverskuddet skal gå til utvinning av kryptovaluta, hvor skal strømmen til alt det andre komme fra? Skal vi da varme opp husene våre med kullkraft fra Tyskland, eller med kjernekraft fra Storbritannia? Vil vi ikke da også bidra til at CO₂-utslippene globalt går opp?
Skatt Vest har vært kritisk til den reduserte el-avgiften til datasentre. De skrev i et brev til Skattedirektoratet at det er en svært uheldig konsekvens at det er kryptovalutaselskapene som skal nyte godt av dette.” https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html
 

Barn og korona smitte

Ifølge Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport har det blitt meldt om 31 tilfeller av alvorlige bivirkninger blant vaksinerte i alderen 0-19 år. Dvs at allerede i løpet av den korte tiden barn har fått vaksinen så er risikoen for å få alvorlig bivirkninger av den mye større enn å bli alvorlig syk av covid. Det viser jo tallene klart og tydelig, man behøver ikke å være et geni i matematikk for å se det. Se nederst side 4 her (Bivirkningsrapport fra legemiddelverket, pdf fil, status pr 31. august 2021) https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner#klikk-her-for-%C3%A5-se-tidligere-rapporter 

 

Hva er alvorlige bivirkninger?

Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen:

• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne

• har medført livstruende sykdom eller død

• har medført fosterskade/medfødte misdannelser

• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold

• står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen) 
Se side 7 her (Bivirkningsrapport fra legemiddelverket, pdf fil, status pr 31. august 2021) https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner#klikk-her-for-%C3%A5-se-tidligere-rapporter

Og tar man også med det som står skrevet under her i fra Dagens Medisin, er det mye mere forståelig at man advarer barn mot å ta vaksinene enn at man oppfordrer dem til å dem dem: “De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” Hvor mange vil ha fått alvorlige bivirkninger eller dødd av disse vaksinene innen to år?https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
Og dette sa FHI 1/6-2021: “Et annet aspekt som taler mot barnevaksinering, er at coronavaksinene gir ganske kraftige immunreaksjoner etter vaksinering – det kan gi flere og hyppigere vanlige bivirkninger enn det man ser ved for eksempel influensavaksinen.– Barn blir sjelden syke av covid-19, men kan få sterke reaksjoner av vaksinen.” https://headtopics.com/no/dette-m-til-f-r-fhi-gir-ditt-barn-vaksine-20375370

 

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav, bekrefter en ny analyse av covid-infeksjonsdata. Dette skriver BBC  https://www.bbc.com/news/health-57766717

 

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn. FHI viser selv til denne studien https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/

 

“The UK’s vaccine advisory body has refused to give the green light to vaccinating healthy children aged 12-15 years on health grounds alone. The JCVI said children were at such a low risk from the virus that jabs would offer only a marginal benefit.” https://www.bbc.com/news/health-58438669?fbclid=IwAR3F9Y8KtE276hZ_0i3dpON9XqZwua9iphCKHeOsfuVONA_28i5iCCEeIEA

 

I sin nyeste rapport om vurdering av koronavaksinasjon av barn skriver FHI at en mulig ulempe kan være at hukommelsescellene i kroppen kan gi en mindre effektiv immunrespons om man skulle bli utsatt for en mutantutgave av viruset, skriver Nettavisen.
«I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket», skriver Folkehelseinstituttet.
Med andre ord kan barns evne til å skape antistoffer mot koronavirusets mutanter bli svakere i fremtiden.
Assisterende FHI-direktør Geir Bukholm sier til Nettavisen at FHI «ikke veldig bekymret», for etter at han så roser vaksinene sier han noe svært urovekkende, nemlig at:
Likevel kan ikke FHI utelukke at vaksinering av barn med koronavaksiner kan føre til en dårligere immunrespons mot ulike varianter av viruset barnet vil støte på senere i livet. Det kontra om barnet i stedet hadde gjennomgått asymptomatiske eller milde koronainfeksjoner i ung alder.
Barn blir praktisk talt ikke syke av covid-19, og de svært få som blir det, får i de aller fleste tilfellene bare milde symptomer. Når så myndigheter både i Norge og internasjonalt presser på for å vaksinere stadige yngre aldersgrupper, og nå også barn, gjør de det ikke fordi det er til barnets beste. De sier sjøl at det tvert i mot kan skade barns naturlige utvikling av immunitet, og som vi vet er den naturlige immuniteten mye sterkere enn enhver koronavaksine. https://www.nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-for-fremtidige-virusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819?fbclid=IwAR0W9cnbt6YTLcsTcRgv2hGvMzR3JDTP9eVD2wtpyszYOH1JmusV4t8Eiic
Fra 1. juni 2021. Sjefen for vaksineprogrammet, Bukholm, sa 1. juni i år at det er bedre å la hver å vaksinere barna enn det er å vaksinere dem. Les hele artikkelen her: “Pfizer-vaksinen er någodkjent for bruk hos barn mellom 12–15 år i EU. Men om Norge skal bruke den, er et spørsmål Folkehelseinstituttet (FHI) skal bruke sommeren på. Smitteverndirektør Geir Bukholm tviler på at det blir nødvendig, men han sier at det kan bli aktuelt hvis to forhold slår inn:
– Hvis vi ser at barn faktisk utvikler alvorlige akutte forløp eller senkomplikasjoner av naturlig gjennomgått infeksjon. Det andre er om det er nødvendig å vaksinere barn for å få kontroll på pandemien. Men det er én gruppe barn det er høyaktuelt å vaksinere, nemlig de med høyrisikosykdommer.
– Det er klart, det er sannsynlig, sier smitteverndirektøren. Han sier det blir viktig å utrede hvilke barn som bør få dette tilbudet, som for eksempel barn med kreft og svekket immunrespons.
– Hvis det er nytte for barna å bli vaksinert ønsker vi raskt å få på plass et system for det. Vi må vurdere hvilke barn som har nytte av vaksine. Sjefen for vaksineprogrammet håper man slipper barnevaksinasjon. Målet med å vaksinere en befolkning, utenom å hindre død og sykdom, er å beskytte nok folk til at viruset ikke får så mange å smitte. FHI har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere vaksinering av barn som, og levere en konklusjon til Helsedepartementet.
Så langt i pandemien har få barn blitt alvorlig syke – totalt 78 personer under 20 har blitt lagt inn på sykehus fra mars 2020 til og med april 2021, ifølge FHIs tall. Totalt har 24 barn og unge fått covid etter å ha vært smittet.
Flokkimmunitet i sikte.
Bukholm har tidligere sagt til VG at han ble oppløftetav den israelske studien som viste at man nærmer seg flokkimmunitet ved å bare ha vaksinert 50/60 prosent av befolkningen. Tidligere trodde de at man måtte opp i 70 prosent.
— Mye tyder på at det ikke blir nødvendig å vaksinere barn for å få kontroll med epidemien. Men vi må ta forbehold om at virusvarianter der vaksinebeskyttelsen er lavere, vil dominere fremover. Da vil vi måtte vaksinere en større andel av befolkningen for å oppnå flokkimmunitet. Kraftig immunreaksjon. Tanken er ifølge smitteverndirektøren ikke å la smitten gå gjennom barna:– Om man får en god immunitet i samfunnet vil det også beskytte barn, slik man blant annet ser antydning til fra de israelske studiene.
Et annet aspekt som taler mot barnevaksinering, er at coronavaksinene gir ganske kraftige immunreaksjoner etter vaksinering – det kan gi flere og hyppigere vanlige bivirkninger enn det man ser ved for eksempel influensavaksinen. – Barn blir sjelden syke av covid-19, men kan få sterke reaksjoner av vaksinen. – Hvor mange barn blir smittet hvis vi ikke vaksinerer dem? – Det er noe vi må analysere på nytt blant annet ved hjelp av modelleringer. Skal vi tro de israelske tallene kan det være veldig få.
Mindre vits med smittesporing.
Til høsten har alle over 18 år fått tilbud om vaksine. Dermed vil det først og fremst være yngre som er utsatt for coronasmitte. Men de får heller ikke mye symptomer, som gjør at man må tenke nytt på smittesporing. Han legger til at smittesporing må tilpasses sykdomsbyrden i samfunnet: Er den lav, trenger man ikke bruke mye ressurser på smittesporing. – Hvis man ikke vaksinerer barn, må man da ha flere smitteverntiltak i samfunnet, som å vaske hender, holde litt avstand og være hjemme når man er syk?
– Det vil alltid være fornuftig å ha god hygiene og være hjemme når man er syk. Hvis vi kan vaksinere de barna som har høy risiko for å få komplikasjoner og de andre barna ikke blir syke, vil vi likevel kunne slippe opp på de mest inngripende reglene.” https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yRadBr/dette-maa-til-foer-fhi-gir-ditt-barn-vaksine
Så hva er da poenget med det vanvittige vaksinepresset og massetestingen? 
“– Har det da vært for mye fokus på smittetall? – Det er for lite fokus på de andre tingene som er vel så viktig. Derfor får smittetall for stor oppmerksomhet. Stoltenberg poengterer at mange av de smittede nå er barn og unge. Der er det liten risiko for alvorlig sykdom. – Det er en helt annen grad av liv risiko. Risikoen er sammenlignet med den man har for andre infeksjonssykdommer som vi er vant til, slik som rs-virus og influensa, – Det betyr at vi egentlig er vant til å leve med den type risiko, og må til dels leve med det nå også, sier hun.
Overlege ved infeksjonsavdeling på barne- og ungdomsklinikken OUS, Per Kristian Knudsen er enig med FHI-direktøren. –Jeg skjønner at man er opptatt av smittetall, men jeg syntes nok kanskje det har vært for ensidig fokus på det. For oss er det sykehusinnleggelsene som betyr mest og som belaster mest. Svært få barn innlagt I lys av sykehustallene er Knudsen lite bekymret. Totalt sett har det vært 30 barn innlagt på hele Oslo Universitetssykehus med koronasmitte. For øyeblikket er det ingen barn innlagt.
– Erfaringen etter 18 måneder med pandemi har trengt innleggelse på sykehus, og blitt alvorlig syke, sier Knudsen. – De aller, aller fleste av de har vært lite syke og kun trengt kort innleggelse kanskje snakk om 1-2 dager. Det har vært snakk om vanlige luftveisinfeksjoner, som hoste, feber og noe pustevansker. I tillegg til litt hodepine og magetrøbbel. – Jeg har stor forståelse for at foreldre blir bekymret når barn blir syke og må være hjemme fra skolen. – Men jeg er ikke veldig bekymret, basert på den erfaringen vi har, avslutter han.” https://www.tv2.no/a/14211281/?fbclid=IwAR21RR619WnFvnD2iXYgdjG6EPv3X7t7et-jIvyNf4sxRxakXnfbiMtssWY

 

Det finnes overhodet ikke noe vitenskaplig grunnlag som gjør at den eksperimentelle covid 19 vaksina til Pfizer ble godkjent, det vil være innlysende etter du har lest dette:

“Peter Doshi skriver i lederartikkelen at Pfizer og Moderna publiserte sine resultater 28. juli 2021 og oppga en effektivitet på opptil seks måneder. Men det er ikke noen 10 måneders oppfølgingsdata der, og sjøl om publiseringa er ny, bygger den på de samme dataene som de publiserte i sin pressemelding 1. april.”

Til å komme fra et av verdens ledende medisinske tidsskrifter må dette oppfattes som en flengende og knallhard kritikk mot både FDA og vaksineselskapenes store mangler når det gjelder vitenskapelig metode, og den understreker at det er grunn til å reise alvorlige spørsmål knyttet til både vaksinenes effektivitet og deres sikkerhet. Å godkjenne vaksiner på et så mangelfullt grunnlag burde vært utelukket. Å gjøre vaksiner med så dårlig vitenskapelig fundament obligatoriske, burde være vitenskapelig og politisk umulig. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/
Peter Doshi, som er seniorredaktør i BMJ (British Medial Journal), retter kraftig kritikk mot USAs Food and Drug Agency (FDA) og Pfizer for deres hastverk, deres bristende vitenskapelige metoder og viktige prosedyrefeil i måten godkjenningsprosessen for vaksinen foregår på. Lederartikkelen har tittelen “Does the FDA think these data justify the first full approval of a covid-19 vaccine?” https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/ Den konkluderer med å gjenta det kravet som BMJ stilte allerede i juni 2021 https://blogs.bmj.com/bmj/2021/06/08/why-we-petitioned-the-fda-to-refrain-from-fully-approving-any-covid-19-vaccine-this-year/
Peter Doshi skriver i lederartikkelen at Pfizer og Moderna https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1
Moderna har snakket om alt fra 95% til 100% effektivitet, https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study men som Doshi peker på viser data fra Israel tidlig i juli at effektiviteten hadde falt til 64% https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sees-drop-pfizer-vaccine-protection-against-infections-still-strong-2021-07-05/ og i slutten av juli ned til 39% for deltavarianten https://www.cnbc.com/2021/07/23/delta-variant-pfizer-covid-vaccine-39percent-effective-in-israel-prevents-severe-illness.html Det er veldig lavt, særlig fordi FDA forventer minst 50% effektivitet for at en vaksine skal kunne godkjennes https://www.fda.gov/media/139638/download
Det har kommet dit, skriver Doshi, fordi metodene har vært så mangelfulle som de har vært. Bare 7% av dem i testgruppa hadde blitt fulgt opp og det var inntil seks måneder og ikke etter seks måneder. Så sjøl om den siste publiseringa i preprint kommer ett år etter at prøvene startet, har de ingen data om effektivitet etter et halvt år. Og det er i den perioden da Israel sier at effektiviteten hadde falt til 39%.
Tidligere FDA-kommisjonær Scott Gottlieb, som nå sitter i styret til Pfizer https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/scott_gottlieb_elected_to_pfizer_s_board_of_directors sier at man må huske at vaksinene er designet for å «redusere risikoen for alvorlig sjukdom og dødsfall» https://www.cbsnews.com/news/transcript-dr-scott-gottlieb-face-the-nation-08-01-2021/
Men studiene er ikke designet til å undersøke alvorlig sjukdom, skriver Doshi
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037 Når det gjelder å hindre dødsfall er det altfor lite data i studien til å kunne trekke noen konklusjon.
FDA skal angivelig gi godkjenning til en markedsføringslisens, men uten noen nye data etter 13. mars og det midt inne i det som var satt opp til en toårs prøveperiode https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
I tillegg vil ikke FDA innkalle til noe møte i sin rådgivende komité https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2086 til tross for at de i fjor forpliktet seg til det https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200814.996612/full/
Doshi skriver:
Før preprint var mitt syn, sammen med ei gruppe på rundt 30 klinikere, forskere og pasientadvokater, at det rett og slett var for mange åpne spørsmål om alle covid-19-vaksiner til å støtte godkjenning av dem dette året. Preprintet har dessverre tatt opp svært få av de åpne spørsmålene, og har reist nye. Jeg gjentar vår oppfordring: «brems og gjør dette vitenskapelig riktig – det er ingen legitim grunn til å skynde seg å gi lisens til en vaksine mot coronavirus.»
FDA bør kreve at selskapene fullfører den toårige oppfølginga som opprinnelig planlagt (selv uten en placebogruppe kan mye fremdeles læres om sikkerhet). De bør kreve tilstrekkelige kontrollerte studier med pasientresultater i den nå betydelige befolkningen av mennesker som har kommet seg etter covid. Og regulatorer bør styrke offentlig tillit ved å sikre at alle får tilgang til de underliggende dataene https://ebm.bmj.com/content/early/2021/08/08/bmjebm-2021-111735

 

Skrevet av Øystein Husby, spesialist i allmennmedisin:
“Men hvorfor ikke bare vaksinere alle, også barn og unge, vil noen innvende? Av den enkle grunn at vaksineringen mot covid-19 fortsatt til en viss grad må regnes som et eksperiment. mRNA-vaksiner representerer en helt ny måte å vaksinere på. På grunn av hastegraden ved innføringen av disse vaksinene har vi ikke gjort forstudier slik vi vanligvis gjør. Vi har også fortsatt kort observasjonstid, så bivirkninger og komplikasjoner kan derfor fortsatt dukke opp.
Hos et barn, som sannsynlig vil tåle covid-19 godt, bør vi ha langt mindre toleranse for potensielle bivirkninger. Et annet poeng er at barn og unge med tiden skal føre menneskeslekten videre. Kan vi for eksempel være sikre på at mRNA-vaksinene ikke påvirker fertilitet? Vi er altså over i en helt ny fase av vaksineringen, med helt andre premisser. Hvorfor er det tilsynelatende så lite refleksjon og diskusjon rundt dette? Hvor er de kritiske røstene?” https://www.dagen.no/meninger/tid-for-sunn-kritisk-refleksjon/?fbclid=IwAR3rsKrVBmGK3EEI_TBQLR1yjd9Zbvbn6LfITpWpAB6reEAg1aROeia36dk
“Størdal viser til norske funn i egen forskningsartikkel.
 
Per i dag har over 29.000 barn og unge under 18 år testet positivt.
 
99,6 prosent av disse har ikke vært innlagt på sykehus.
Aldersgruppa 12–15 år har lavest risiko for å bli lagt inn når de er smittet (0,3 prosent lagt inn).
 
Av de 125 som har vært innlagt, er median liggetid 2 dager – noe som tyder på lite alvorlig sykdom.
 
Barn og ungdom med kronisk sykdom hadde noe økt risiko for å bli lagt inn.
 
Svært få har vært lagt inn på intensivavdeling.
25 barn og unge har hatt betennelsestilstanden MIS-C.
Han viser også til at long covid er mindre vanlig hos barn og ungdom. En studie i Storbritannia viste at under 2 prosent hadde symptomer etter to måneder.
 
Vet for lite.
 
Størdal mener det er lurt å vaksinere fra 16 år og oppover, men at man vet for lite om gruppen 12–15. For barn under 12 er ingen vaksiner godkjent.
 
– Immunsystemet er forskjellig hos barn og voksne. Man kan få kraftig virkning, men også andre bivirkninger. Derfor er det viktig at vi har gode nok data før man går ut og anbefaler vaksiner for barn, sier Størdal.
 
Han mener risikoen ved vaksiner kan bli større enn nytten for barn.
 
Han er også kritisk til en strategi der foreldrene må ta et aktivt valg for å vaksinere barna.”
“Barn sprer ikke corona smitte.
I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.”
Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i år som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av kovid 19, IKKE smitter voksne:
http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8
Les utdraget fra WHO rapporten under her som WHO gjorde i februar i 2020, som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19, IKKE smitter andre igjen:
“Data on individuals aged 18 years old and under suggest that there is a relatively low attack rate in this age group (2.4% of all reported cases). Within Wuhan, among testing of ILI samples, no children were positive in November and December of 2019 and in the first two weeks of January 2020.
The Joint Mission learned that infected children have largely been identified through contact tracing in households of adults. Of note, people interviewed by the Joint Mission Team could not recall episodes in which transmission occurred from a child to an adult.”
Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.
Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
“Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensaen i 2009 skapte problemer for unge og barn som utviklet alvorlige bivirkninger som narkolepsi/katapleksi.

Norsk pasientskadeerstatning har så langt betalt 365,3 millioner kroner i erstatning til 154 av i alt 825 personer (flest barn og unge) som i løpet av de siste 11 år har søkt om erstatning for vaksinasjonsskader.

Men de fleste søknader, 617, får avslag – og noen venter fremdeles. Langtids vaksinasjonsskader kan være vanskelige å bevise og erstatte, men er svært alvorlige for dem som blir rammet!

Allerede i oktober 2009, før Pandemrix-vaksinen var tilgjengelig i Norge, ble helsemyndighetene advart mot vaksinen fordi den hadde uheldig sammensetning og inneholdt adjuvans og kvikksølv i multidosebeholdere.

Dessuten var svineinfluensaen ikke livstruende for befolkningen som helhet og var på retur. Pandemrix var dårlig utprøvd og derfor bare betinget godkjent av det medisinske kontrollorganet i EU; European Medicines Agency (EMEA).

EMEA hadde autorisert Pandemrix under «exceptional circumstances», ettersom det per 5. oktober 2009 ikke var mulig å få full informasjon om vaksinen! Den var ikke testet mot gravide, barn og unge voksne, hadde liten beskyttende effekt (bare 60 prosent fikk spesifikke antistoffer) og en av ti fikk bivirkninger.” https://www.dagbladet.no/kultur/advarslene-ble-blankt-avvist/72500316?fbclid=IwAR0lf4EhXGee5mpLevlnax8Uyqc-CVyPFLUfzFcfFZbko9z95cu5zm5o6KM

Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
“No child who was not already profoundly ill has died of Covid-19 in Britain, a large study has indicated, with the researchers saying that the results should reassure parents as a new school term begins.
The study looked at 260 hospitals in England, Wales and Scotland. Out of the 69,500 patients admitted with proven Covid-19 in the first six months of the year, 651 — or 0.9 per cent — were under 19 years of age.” https://www.thetimes.co.uk/article/all-children-who-died-of-covid-19-were-already-seriously-ill-jlxr8mkxq?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Flera andra länder gör antigentester på elever. Varför inte Sverige? – Den bedömning som vi gjort och som finns i vår rapport, är att vi inte ser att effekterna är så väldokumenterade att man kan rekommendera detta som metod, det finns problem. Det handlar om hela etiken kring att provta barn, vem ska provta, hur ska föräldrarna medverka, vem ska ge tillstånd. Sådana frågor som rör all vård av barn och som är väldigt viktiga. Dessutom är det väldigt, väldigt sällan som barn blir allvarligt sjuka, säger Anders Tegnell till Läraren.se.” https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/nej-till-snabbtest-i-skolan-fhm-backar?fbclid=IwAR1dmSJv__uOSKUggVOirGYONN0pSrXLmbTBf3IEeq-g9nTq5pyUX-N_aD8
Barn og voksnes risiko for å bli smittet av dem https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.21.20196428v2.full.pdf

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19.
I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.
Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside.
Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper.
Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”. Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”.
Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier:
COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.
Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.
Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.
Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.
Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?

Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs

 

Dette er fryktporno du aldri har sett maken til. Se på overskriften og sammelign den med innholdet og hva som er realiteten i denne saken. Overskriften er “Corona smittet barn døde”, mens barnet som hadde corona også hadde en alvorlig bakenforliggende sykdom. https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=48937&fbclid=IwAR3GVghnTbx3HU7CHcod2IGz9fHLPp0ypgjlHmJGZ12PcXSn9h3HocTZwAI

 

Imunforsvaret vårt det virktigste våpenet vi har mot covid.

“Vi har naturlig immunitet og billige behandlinger for COVID-19. Dette er et faktum. Fakta er at ingen trenger eksperimentell behandling som vil gjøre ham eller henne sjuk. Folk som fremmer COVID-19-vaksiner gjør det for penger og makt. Ei dansk forskergruppe ledet av Stine SF Nielsen fra avdeling for smittsomme sjukdommer ved Aarhus Universitet har publisert resultatene av et viktig forskningsprosjekt på immunitetsutvikling overfor SARS-CoV-2, eller koronaviruset.

 

Studien er publisert av The Lancet, og den var støttet av det danske undervisnings- og forskningsdepartementet og det danske innovasjonsfondet. Forskerne så etter antistoffer hos 203 personer som testet positivt. 202 av dem hadde utviklet antistoffer. De grupperte dem i (a) asymptomatiske, (b) milde symptomer og (c) alvorlige Covid. Så de første gruppene representerte i hovedsak helt sunne mennesker, men som testet positivt eller hadde en rennende nese (veldig milde symptomer, som de beskriver som «ingen begrensninger i daglige aktiviteter»).

 

Den andre gruppen var mennesker som faktisk hadde forkjølelse («begrensninger i daglige aktiviteter»). Og den tredje gruppen var innlagte pasienter. Det bemerkelsesverdige er at alle pasienter, uansett om de hadde vært veldig sjuke eller bare testet positive, hadde en robust antistoffrespons. Og ikke bare kunne det påvises at antistoffene var til stede, men de danske forskerne demonstrerte at antistoffene var veldig effektive og faktisk hadde nøytraliserende kapasitet.” https://steigan.no/2021/06/svaert-viktig-forskning-fra-danmark-over-95-utvikler-antistoffer/?fbclid=IwAR1rW49hUGqOr15sCsu-QJeTZOdy6Mw_fXG1q3wXFsgYOVIw_Ubqo5g0zP8

 

“Barn og unge blir svært sjelden alvorlig syke av korona. Dette gjelder også barn og unge som har kroniske sykdommer eller tilstander fra før. Likevel vil hele syv av ti foreldre vaksinere barna sine dersom det åpnes for vaksinering av barn og unge i Norge. Det kommer frem i en undersøkelse Opinion nylig gjennomførte på vegne av Norsk koronamonitor. 

Flere EU-land, deriblant Danmark, har allerede åpnet for vaksinering av barn og unge. Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer nå om norske barn bør vaksineres. FHI skal først vurdere aldersgruppen 16–17 år i løpet av kort tid, før de over sommeren konkluderer for dem mellom 12 og 15 år.

Ifølge Folkehelseinstituttet viser erfaringer både nasjonalt og internasjonalt at barn i alderen 1–18 år har lavere risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig forløp og død enn alle andre aldersgrupper. Kun et fåtall blir alvorlig syke, og det er sjelden behov for sykehusbehandling. Dette gjelder også barn og unge som befinner seg i risikogruppen. Det er så langt heller ingenting som tyder på at barn spiller noen sentral rolle i forhold til smittespredningen i samfunnet.

Likevel svarer nesten 70 prosent av foreldrene at de vil vaksinere barna sine. Dette til tross for at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til vaksinene. Legemiddelverket har allerede mottatt over 17.000 meldinger om mulige vaksinebivirkninger. Over 1600 av disse betegnes som alvorlige. Meldingene omfatter alle vaksinene Norge har benyttet i vaksineprogrammet, og ifølge Legemiddelverket er bivirkningene mer vanlig blant yngre enn eldre. Det er også betimelig å sette spørsmålstegn ved hvor effektive vaksinene faktisk er. Forholdsvis små mutasjoner kan føre til betydelige svekkelser av vaksinene. Eventuelle fremtidige bivirkninger vet vi heller ingenting om.

I Sverige har leger og medisinske fagfolk uttrykt stor skepsis mot å vaksinere barn og friske unge mennesker. I en kronikk i Göteborgsposten i mai skriver 28 leger at «massevaksinasjon ut over risikogruppene i dagens situasjon er uheldig og gir liten nytte målt opp mot risiko». De mener det bør utvises stor forsiktighet, spesielt med tanke på tidligere erfaringer, og viser til svineinfluensaen i 2009.

Den gang som nå var avisene fylt med skrekkhistorier, og helsemyndighetene fryktet at halve Norge ville bli syke av det nye viruset. Alle nordmenn, både barn og voksne, ble derfor oppfordret til å ta vaksinen. Smitten ble ikke så omfattende som fryktet, men mange ble skadet for livet av vaksinen. Flere hundre fikk den alvorlige nevrologiske sykdommen narkolepsi. De aller fleste som ble rammet, var barn da de fikk vaksinen. Livet ble snudd på hodet. Det ble ikke skole, utdanning, jobb, familieliv og fremtid, slik de hadde håpet. I dag – tolv år etter – er det fortsatt mange som kjemper for erstatning.

Nå står vi overfor en ny beslutning om en mulig massevaksinasjon av barn og unge. I Danmark – hvor det allerede er bestemt at barn mellom 12 og 15 år skal vaksineres til høsten – ropes det nå varsku. Blant dem som har tatt sterkest til orde mot å vaksinere barn og unge, er professor Christine Stabell Benn, en av Danmarks fremste vaksineeksperter. I den danske avisen Berlingske fillerister hun det europeiske legemiddelbyrået (EMA), som nylig utvidet den betingede godkjenningen for Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år. Hun advarer kraftig mot å vaksinere de yngste, og mener fordelene ikke veier opp for risikoen.

– Ser man på Sundhedsstyrelsens kriterier, kan vi ikke forsvare å vaksinere barn og unge, sier Stabell Benn til det danske magasinet Zetland. Det skal nemlig være tydelig at «fordelene ved å vaksinere mot en sykdom klart overstiger risikoen for bivirkninger». Og det er ikke tydelig, mener forskeren, som får støtte fra Lone Graff Stensballe. Hun er overlege ved barneavdelingen på Rigshospitalet, vaksineforsker og professor ved Københavns Universitet.

Mens Stabell Benn er kjent for å reise kritiske spørsmål, tilhører Lone Graff Stensballe den typiske, mainstream-vitenskapelige gruppen av vaksineforskere som normalt har en tydelig positiv holdning til vaksiner. Hun er også klokkeklar i sin anbefaling av koronavaksiner for voksne. Derfor er det spesielt interessant at de to forskerne deler et mer skeptisk syn på koronavaksiner for barn.

Begge fremholder at for de fleste, spesielt eldre og folk i risikogruppen, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen oppveies av redusert risiko for alvorlig sykdom. Men det gjelder ikke nødvendigvis barn, som generelt har liten risiko forbundet med koronasykdom. Det er også begrenset med data knyttet til vaksinereaksjoner hos barn, som ifølge de danske vaksineforskerne har et annerledes og mer aktivt immunforsvar enn voksne og derfor kan reagere annerledes på vaksinene. Christine Stabell Benn påpeker også at vaksinasjon kan forhindre at barn danner naturlig immunitet mot korona, og er bekymret for om vi er i ferd med å skrive immunsystemet ut av historien.

– Vi har et fantastisk immunforsvar, og vi er utviklet for å møte og takle infeksjoner. Men akkurat nå lærer vi barna våre å desinfisere lekeapparatene etter bruk. Hvilken verden skal de vokse opp i? Jeg er redd for en fremtid som tipper over i irrasjonell smittefrykt, som gjør oss redd for å leve.   

Her hjemme på bjerget har tonen så langt vært adskillig mer positiv. Astrid Rojahn, barnelege ved Oslo universitetssykehus, ser bare fordeler ved at også barn vaksineres. Det samme gjør immunolog Anne Spurkland. Vaksinering av barn vil være bra for flokkimmuniteten, mener hun, men også for barnet selv.

– Barn bør vaksineres. Hvorfor skal barn gjennomgå den infeksjonen når vi har vaksine? Det er ikke sånn at det å ha infeksjoner, gjør deg friskere. Immunforsvaret trenger ikke infeksjoner, sier hun til VG.

Hun legger også til at barn kan få langvarige plager selv om de ikke har vært spesielt syke, og trekker frem at rundt 1 av 3000 barn får sykdommen Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) av covid-19.

– Barn er stort sett beskyttet mot konsekvenser, men noen barn får betennelsestilstanden, og det er alvorlig nok. Det har vært barn som har dødd, sier hun til VG.

Men det finnes også noen kritiske røster. En av dem er barnelege og professor emeritus Dag Bratlid, spesialist i barnesykdommer og tidligere overlege ved barne- og ungdomsklinikken på St. Olavs hospital. 

– Nei, barn og unge bør ikke vaksineres mot korona, sier han til Ny Horisont og minner om de fatale konsekvensene av massevaksineringen mot svineinfluensaen: 

– Barn og unge ble påført livsvarige og alvorlige bivirkninger, særlig den meget sjeldne sykdommen narkokolepsi, men også andre alvorlige bivirkninger. Dette lærte oss tre ting; vaksiner og medisiner kan føre til bivirkninger vi aldri kunne tenkt oss; bivirkningene kan komme etter måneder og år etter at vaksinen er satt; og at det særlig er barn og unge som rammes.

– Siden de aller fleste under 60 år ikke blir alvorlig syke av covid-19, og spesielt ikke barn, skulle det ikke være noen som helst grunn til å utsette barn og unge for en slik risiko ved de hastegodkjente vaksinene som nå markedsføres, og som til dels bygger på helt nye biologiske prinsipper som det er liten erfaring med langtidsvirkningene av, sier professoren.

– Men hva med faren for langvarige plager og det potensielt farlige barnesyndromet MIS-C? Det har jo, som Anne Spurkland sier, vært barn som har dødd?

– Både Spurkland og myndighetene synes å se helt bort fra at covid-19 er en relativt ufarlig sykdom for barn, ja egentlig for alle under 60 år. Tall fra FHIs ukentlige koronarapporter viser at det hittil i pandemien i Norge bare har vært to dødsfall i aldersgruppen 0-19 år som tilskrives covid-19. Spurkland trekker frem at rundt 1 av 3000 barn får betennelsestilstanden, noe som ikke stemmer med denne statistikken. MIS-C er dessuten en svært sjelden men kjent komplikasjon også til andre infeksjonssykdommer.

Bratlid er heller ikke enig i Spurklands utsagn om at immunforsvaret ikke trenger infeksjoner, at det å ha infeksjoner ikke gjør barn friskere. «Dette er ikke helt riktig», sier han og utdyper:

– På 70-80-tallet var det en gruppe danske forskere som undersøkte effekten av meslingevaksinering av afrikanske barn. Meslinger er i Afrika, som i andre utviklingsland en stor årsak til sykelighet og dødelighet blant barn. Forskerne fant at de som ble vaksinert hadde en langt lavere dødelighet av meslinger enn de som ikke var vaksinert. Til sin overraskelse fant de imidlertid at dødelighet senere i barndommen var langt lavere hos de som hadde gjennomgått og overlevd meslinger som barn enn hos de som var blitt vaksinert.

– Forskjellen i dødelighet over tid var derfor ikke så veldig forskjellig mellom de to gruppene. Dette ble forklart ved at meslingeinfeksjonen hadde styrket disse barnas immunforsvar på en sterkere måte enn ved bare å bli vaksinert, slik at de bedre taklet andre infeksjoner senere i oppveksten. Det er derfor på ingen måte sikkert at vaksinering av barn vil være bra for immuniteten i hele samfunnet, slik Spurkland hevder.

Ny Horisont har også spurt Charlotte Haug, lege og tidligere redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening, om barn og unge bør vaksineres mot korona.

Haug, som både har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer, deler sin danske kollega Christine Stabell Benns bekymringer, og mener vi ut fra den kunnskapen vi har i dag ikke burde gå i gang med massevaksinering av barn og unge i Norge. Hun mener spørsmålet også rommer en prinsipiell diskusjon om hva vi kan kreve at barn og unge skal gjøre for å beskytte andre enn dem selv.

– Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig forløp av sykdommen. Spørsmålet blir da om vi skal vaksinere for å beskytte barn, eller for at vaksinerte barn skal beskytte voksne? Det blir i hvert fall helt feil å vaksinere barn og unge for å beskytte andre grupper i samfunnet. 

Her har både medisinske og barnerettslige prinsipper etisk relevans, mener hun. Nytten må veies opp mot risiko for eventuelle bivirkninger hos det enkelte barn. Det er ikke nok at andre i samfunnet har nytte av det. Som utgangspunkt bør sykdommen være alvorlig for det enkelte barn og derfor viktig å forebygge.

– Jeg kan ikke se at det er tilfellet her, sier Haug.

I likhet med professor Christine Stabell Benn, stiller hun seg kritisk til argumentet om at barn må inkluderes i vaksinasjonsprogrammet for å oppnå effektiv flokkimmunitet, og mener det er unødvendig å vaksinere barn og unge for å få kontroll på pandemien.  

– Andelen immune er ikke bare avhengig av andelen som er vaksinert, men også av hvor effektiv vaksinen er. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor godt vaksinen beskytter mot smittespredning. I tillegg kommer at beskyttelsen fra vaksinen kan svekkes over tid, noe som krever gjentatte vaksinasjoner.

– Er det bedre å gjennomgå sykdommen enn å bli vaksinert? Får man bedre immunitet ved naturlig infeksjon?

– Ja, i de aller fleste tilfeller gir naturlig infeksjon en bedre immunrespons enn vaksinasjon. Enkelte vaksiner kan gi en bedre immunrespons, men akkurat i dette tilfellet, hvor det er snakk om friske barn med svært lav risiko for alvorlig sykdom, er naturlig gjennomgått infeksjon helt klart å foretrekke.

Vaksineforskeren Birger Sørensen, en veteran i norsk bioteknologisk bransje, mener også vaksinering av barn og unge reiser mange viktige prinsipielle spørsmål som synes å ha vært lite diskutert.

– Det er mange aspekter ved dette som burde vært debattert. For yngre og barn i særdeleshet bør føre-var-prinsippet stå høyt på listen. Kan vaksinene føre til en økning av autoimmune sykdommer? Vi vet ikke, og det at det ikke er noen tilgjengelige langtidsdata gjør at man må være særdeles forsiktig, sier Sørensen og understreker at det kan ta lang tid, opptil flere år før bivirkninger fanges opp, slik man så i kjølvannet av svineinfluensavaksineringen. 

Ifølge Sørensen er rapporteringssystemet for bivirkninger befolkningens sikkerhetsnett. Sikkerhetsdata er nøkkelen til tillit, mener han, spesielt med tanke på at vaksinene kun har såkalt nødgodkjenning, det vil si at langtidsdata og annen dokumentasjon som vanligvis kreves for å få godkjent en vaksine, fortsatt mangler. Det blir derfor ekstra viktig at rapporteringssystemet fungerer.

Og dette er et interessant og viktig poeng. Underrapportering av bivirkninger er et kjent internasjonalt fenomen, og det er enighet om at 90— 99 prosent av alle legemiddelbivirkninger ikke meldes. Det norske rapporteringssystemet ser imidlertid ut til å fungere bedre enn tilsvarende systemer i mange andre land. Dette i seg selv er naturligvis positivt, men Sørensen er likevel bekymret over noen av rapportene som nå kommer inn, spesielt meldingene om hjerteproblemene hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt), som han mener er urovekkende.

– Det er meldt om 126 tilfeller av hjerteposebetennelse til sammen i Europa, mens det i Norge er meldt om 27. Norge utgjør altså omtrent 20 prosent av alle meldingene i Europa. Vi så et lignende mønster når det gjaldt de alvorlige hendelsene med blodpropp og blødning tidligere i år, sier Sørensen.

Med andre ord, tallene forteller at rapporteringssystemet vårt fanger opp langt flere bivirkninger enn andre europeiske land. Det viser på den ene siden at norske leger er flinke til å melde om mistenkte bivirkninger. På den andre siden indikerer det at alvorlige bivirkninger ikke fanges opp i andre land, noe som kan bidra til at vaksinene fremstår som tryggere enn det de i realiteten er.

Hvorvidt barn og unge skal inkluderes i det pågående vaksinasjonsprogrammet eller ikke, får vi vite over sommeren. Helseminister Bent Høie sier til VG at regjeringen, slik situasjonen er nå, ikke har noe hastverk:

– At barna ikke er vaksinert, er ikke nødvendigvis en forutsetning for å gå tilbake til et normalt samfunn. Vi ønsker ikke å vaksinere for sikkerhets skyld. Vi ønsker å vaksinere barn hvis vi mener det er en fordel. Og det er litt tidlig å vite det nå. Så selv om vaksiner etter hvert blir godkjente for barn, gjør vi ikke automatisk det hvis ikke det er nødvendig.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er derimot noe mer usikker, og mener at bekjempelse av den såkalte delta-varianten sannsynligvis vil kreve at en enda større andel av befolkningen er vaksinert for å oppnå flokkimmunitet.

– Det kreves nok en høyere vaksinedekning for deltaviruset enn alfaviruset og de variantene vi hadde for et års tid siden. Fasiten på dette får vi nok ikke før vaksineringen av de voksne er sluttført i september/oktober. Da vil vi kunne se hvor mye smitte som faktisk spres i befolkningen og om det dukker opp alvorlige smittetilfeller eller ikke, sier Nakstad til TV 2.”
https://www.nyhorisont.no/eksperter-kritiske-til-vaksinering-av-barn-og-unge/?fbclid=IwAR17M5cuU1O-xVFh7DkiJTbBQplGTEKE9mSm7Z7eQcQtA65lSW9kSnT7J3M

 

 

Dette er altså det ungene har fått igjen for å være med på dugnanden for de eldste og mest sårbare. Men hvem er mere sårbare enn barna? Hva med mor, far, besteforeldre, barnehageansatte og lærere?

Det er altså dem som har gått med på dette. De som altså skal beskytte barna våre har overhodet ikke det minste problem med å mishandle dem hvis myndighetene forlanger det. Men ikke nok med det, skulle noen nevne det til disse slik som jeg nå gjør, det vil altså si, å påpeke mishandlingen, så er det jeg eller de som påpeker det som er de onde, ikke overgriperne.

“Hun frykter at overdreven håndvask og spriting av hendene kan fjerne bakterier som det er viktig at barn eksponeres for i tidlig alder. – Vi vet at små barn ikke blir veldig syke av korona, og derfor kan man stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å vaske og sprite hendene til små barn så mye, påpeker Reier-Nilsen til TV 2.

– Det har helt klart vært en bekymring hos oss leger omkring hva som skjer med utviklingen av en mangfoldig bakterieflora hos små barn når de vaskes og sprites så ofte, sier Tonje Reier-Nilsen. Reier-Nilsen er overlege ved Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer ved Rikshospitalet, og er bekymret for at den overdrevne håndvasken kan føre til at barna får et svakere immunsystem.

– Studier tyder på at det er gunstig for immunforsvaret å eksponeres for ulike bakterier i ung alder. Både ulik type mat og ulike typer bakterier er bra for å utvikle et normalt immunforsvar og en bred bakterieflora i tarmen, sier Reier-Nilsen og påpeker: – Bekymringen ligger i at jo mindre bakterieflora barnet får, ved mange studier ser ut til å være assosiert med allergier.” https://www.tv2.no/nyheter/14092384/?fbclid=IwAR1GQxv1ldnSfggM1_ZuLQSFUtwLG4hsOCqTaMO0ytoxMICLYpIevFAq2ys

 

“Norsk studie med 2 millioner personer: De fleste får ikke senvirkninger av covid-19.
De færreste merker koronaviruset to til tre måneder etter et mildt sykdomsforløp. De aller fleste trenger ikke frykte senvirkninger. Det viser tre store norske studier.” https://www.aftenposten.no/norge/i/eKAWQ9/norsk-studie-med-2-millioner-personer-de-fleste-faar-ikke-senvirkninge
“– Det ser ut som om det går over etter to til tre måneder, iallfall i den forstand at man slutter å besøke lege med plagene. Hvis det hadde vært alvorlige og langvarige ettervirkninger, ville vi ha fanget det opp i tallene for økt helsetjenestebruk, forklarer Katrine Damgaard Skyrud, forsker ved FHI og forfatter av studien, til avisa.” https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/5690g6/norsk-studie-faa-faar-senvirkninger-av-covid-19

“Flere medieoppslag den siste tiden har gitt inntrykk av at det er omfattende senfølger etter covid-19, også etter mild sykdom. Det stemmer ikke med kunnskapen vi har så langt.

Vi må avdramatisere senfølgene etter Covid-19. Her har mediene et ansvar. De må bli mer kritiske til hvilke forskningsmetoder som blir brukt i studiene de omtaler.

De fleste infeksjonssykdommer med alvorlig forløp vil til en viss grad ha senfølger. De fleste infeksjonssykdommer med milde forløp vil gi få og kortvarige plager.

Et voksende utvalg av studier viser at det antagelig er slik for covid-19 også. Det er svært viktig at flere gode studier gjennomføres for å belyse denne problemstillingen.” https://www.nrk.no/ytring/senskader-og-sensasjon-1.15562077?fbclid=IwAR3hdF871WbdNm7Pnd3WIOjE9ktvCsQ3iaVgHm5eXH05QJYfKevkxXufXX0

 

“Det er både faglig lite holdbart og etisk betenkelig når forskere, leger og journalister skaper skremmebilder om «long covid» hos barn.” https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/eEadLQ/hvor-redde-skal-foreldre-vaere-for-long-covid?fbclid=IwAR1PGZ78fdP0YJSVJQeKiCjX00OzhmYJPMPmgI8_A99gFVa2VWxbtwaOJLU

 

“Tall fra Norge viser at 0,4 % av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt (liggetid) er 2 døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose.

Dødsfall hos barn som skyldes covid-19 sykdom er svært sjelden. I England har man gått gjennom alle dødsfall blant barn og ungdom i pandemiens første år, og funnet at 25 dødsfall var forårsaket av covid-19. Hos 76 % av disse var det alvorlig underliggende og livsbegrensende sykdom. De anslår at det er 2 dødsfall per million barn og unge i alderen 0–17 år. I Norge har det så langt vært to dødsfall i aldersgruppen 0–19 år.

Folkehelseinstituttets modelleringer for å beregne antall barn og unge som kan bli lagt inn på sykehus i tiden fremover, er forbundet med usikkerhet, men anslagene er lave. Det ventes derfor ikke at mange barn og ungdom vil bli alvorlig syke av covid-19 eller at sykehusinnleggelser av barn vil true kapasiteten i helsetjenestene.” https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/

 

 

I fjor 4. desember 2020, så ble en ny lov innført som forbyr bruk av opplysninger som bevis i straffesaker som Koronakommisjonen har mottatt https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80831&fbclid=IwAR11g8q2Ggd5C74cq7xVhbEPfoaDRHV3rfM9HVeDVA7enJWNqMm_ro7GQHo

Ett samlet Storting sto bak forslaget, det vil si at de såkalte opposisjonspartiene stemte for denne loven https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=80831&dnid=1

Et lite utklipp fra forslaga til loven:

“Forslagtil lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen).
§ 5 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak.
Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.”

Allerede i MANDATET til kommisjonen hadde de denne avgrensingen som finnes i “bakgrunn for lovforslaget” “Kommisjonen skal ikke ta stilling til straffeansvar eller annet rettslig ansvar i forbindelse med håndteringen”. Loven er derav en følge av mandatet til kommisjonen, men vi kan neppe finne hvorfor mandatet ble avgrenset her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-139-l-20192020/id2737164/?ch=2

Reglene for granskningskommisjoner gir IKKE denne avgrensningen, altså er den laget spesifikt her, selvsagt fordi de vet at en rekke straffbare forhold vil bli avdekket. Det hele er derav “ett tannløst bestillingsverk” der man ikke tillater at kriminaliteten kommer for en dag. https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1975-03-04-1

Nytt lovforslag viser at fra dato vil også influensa medføre smittevern diktatur:

“Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS”

Høringsfrist: 01.10.2021 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endring-i-overvakningen-av-influensa-i-msis/id2868258/?fbclid=IwAR3SR19DLY69ZLo5PfGYyGTuvIKID6YOtc2ToABvjXoVKAn8EWkGJxe5kkY

Relatert lesing:

 

Den psykologiske effekten av munnbind bruk hos barn https://olehartattordet.blogg.no/den-psykologiske-effekten-av-munnbind-bruk-hos-barn-som-ikke-nevnens-med-et-ord-av-helsemyndighetene-og-politikere.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. Greit å ha det i bakhodet når en ny vaksine kommer https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/godkjenninga-av-pfizer-vaksina-er-rein-svindel-og-korrupsjon.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

Krenket – Når ordene stopper begynner volden

 

Hvis man ikke har evnen til å tenke balansert, så blir man dogmatisk, og da vil man helst kvele de stemmene som utfordrer ens dogmatisme, man er med andre ord ikke interessert i å bruke fornuft, logikk og dokumentasjon for å vise at man har sannheten på sin side, men bruker sensur som et våpen slik at kun de meningene som man selv oppfatter som riktige får lov til å sirkulere.

På den måten vil det aldri bli noe fremskritt, men stagnasjon, og det vil samvittighetsløse individer alltid benytte seg av for å komme i maktposisjoner, der det til slutt kun vil bli deres meninger og “sannheter” som vil være gjeldene.

Og alle som er for sensur er enten individer som forstår dette eller så er de naive hjelpere til oppbyggingen av neste diktatur.

Vi ser nå klart og tydelig at “svake” grupper blir brukt som brekkstang for å ødelegge både demokratiet og ytringsfriheten.

Og mange av dem som hører til disse gruppene er ikke med på denne ødeleggende framferden, de er uskyldige i en strategisk kamp der de undertrykkende elementene i disse gruppene har gjort seg selv til talspersoner for de “svake” der de fremstiller sin diktatoriske mentalitet som gruppene de representerer sine holdninger der de bruker empati som våpen mot oss for å nøytralisere oss.
 

Og lar man seg kun styre av følelser uten å ta med fornuften, da vil man bli offer for dette våpenet, da vil man tro at man kjemper de godes kamp, mens man i realiteten tar parti med de mørke kreftene.

Hvor lenge vil majoriteten godta å bli tråkket på før de sier stopp?

“The answer to bad speech is not censorship, the answer to bad speech is more speech. We have to exercise and spread the idea that critical thinking matters, now more than ever, given the fact that lies seem to be getting more popular.”
Edward Snowden
“I det øyeblikk man begynner å begrense folks rett til å forteller sin historie slik de selv ønsker, i det øyeblikk man begynner å kontrollere ytringer, enten for å skåne dem som leser, ser eller lytter til en historie, eller for å beskytte en stat, en diktator eller ideologi mot ubehagelige ytringer, har man trådt inn i en verden der friheten ikke lenger råder.

Fra det øyeblikket diskuterer man bare graden av ufrihet man vil godta.

Men grunnleggende har vi – ved å tre inn i en slik verden – bøyd oss for prinsippet om ufrihet og er i ferd med å tilsløre skillet mellom ord og handling. Hvis prisen for dette standpunktet er å bli kalt ytringsfrihetsfundammentalist er jeg stolt av den merkelappen, selv om den ikke er ment som et kompliment.

Jeg mener at i et demokrati er det viktig å være seg bevisst hvilken vei man slår seg inn på når skillet mellom ord og handling begynner å smuldre bort, når ord forbys, ikke fordi de oppfordrer til vold, eller til en annen forbrytelse, men fordi de kan oppfattes som krenkende. På den måten tildeler man den som lytter til en ytring, rettigheter på bekostning av dem som ytrer seg.
Dvs at man begrenser folks rett til å fortelle en historie ved å gi den som lytter til historien, innflytelse på hvilke historier som kan fortelles og hvordan de kan fortelles. Det kan være farlig. For når ordene stopper, begynner volden.
Hvis vi forbyr krenkende ytringer, risikerer vi at folk griper til direkte handling og dermed begår “forbrytelser” uten ofre. Også om det er opplagt at ord kan gjøre vondt, svært vondt.”
Fra boken “Taushetens tyranni” av Flemming Rose
“Det har nærmest blitt en refleks å legge seg flat. Så fort en får kritikk fra noen som føler seg krenket. Man rekker nesten ikke å si ferdig ordet krenket engang, før noen har lagt seg flat. Og ikke bare flat. Heeelt flat.
Kommunikasjonsstrategisk og politisk sett, kan det selvfølgelig være lurt å legge seg så flat som mulig, så fort som mulig. Men for samfunnsdebatten kan det være et stort tap.
Det er gode grunner til å ta hensyn folks følelser. Men ikke alltid. Følelser er ikke nødvendigvis en fasit på hvor vi som samfunn skal legge oss. For hvis man får definisjonsmakten bare fordi man er litt krenket, blir det for lett å parkere en sunn debatt. Men det har vi diskutert i mange år.
Nå er det på tide å legge noe av ansvaret over på de som legger seg flate. Heelt flate.
For det er ikke de krenkede som parkerer debatten. Det er de som legger seg flate som gjør.
Antall krenkede er nok utømmelig. Så noen ganger må både politikere, kommunikasjonsdirektører og andre tørre å si at de krenkede tar feil. Og at de ikke vil legge seg flate.
Folk må tenke gjennom hva de sier før de sier det. Men når noe er sagt, bør flere ha meningers mot til å stå for det.” https://www.tv2.no/mening-og-analyse/11820457/?fbclid=IwAR2w6ZP5-LsMZ1YTbMd6Gm9fFreFwY6XZuL985dAGf5EoblkM_WC6yrXlDI
“Det er oppsiktsvekkende og skremmende at de samme partiene vil forby ytringene de ønsker å bekjempe.
Mona Berger fra SV og hennes allierte foreslår dette vedtaket: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med politiet med den hensikt å kunne forby grupper, partier og organisasjoner å benytte kommunal grunn til markeringer med et rasistisk budskap.» I neste setning følger en henvisning til «rasismeparagrafen».
Med andre ord: De politiske myndighetene skal forhåndssensurere ytringer de anser som «rasistiske». De skal sette politiets voldsmakt inn for å undertrykke slike ytringer så de ikke kan forekomme på «kommunal grunn».
Hvorfor er dette ingen god ide? La meg nevne det første som faller meg inn.
1. Forslaget innskrenker ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, to forutsetninger for demokrati som venstresida og arbeiderbevegelsen har kjempet for i snart 200 år.
2. Forslaget får venstresida til å se ut som hyklere: Krever ytringsfrihet for seg selv, men vil nekte den for andre.” Magnus Engen Marsdal https://www.facebook.com/photo.phpfbid=4756016157766544&set=a.269641226404082&type=3
“Den norske straffeloven har en merkelig paragraf som forbyr diskriminerende og hånende ytringer mot noen få, utvalgte grupper. Det underlige er at loven ikke forbyr diskriminering, hån og ringeakt generelt – men bare mot noen få utvalgte grupper.
Hvis hensikten er å beskytte folk mot å bli hånet og foraktet, så er det underlig at det forbudet ikke er generelt, men begrenset til noen utvalgte grupper.
Problemet er at dette snevrer inn ytringsfriheten fordi vi vil være tilbøyelig til å synes synd på enhver svak gruppe som holdes opp, uten å ta høyde for at også folk som er ressurssterke på et plan, kan være sårbare og lett krenkbare i en annen sammenheng.
Det er en illusjon å tro at norsk lovverk kan beskytte alle menneske mot enhver følelse av å bli såret eller utsatt for forakt.
Ser vi på ordlyden er den også lite spesifikk. Det er ulovlig å håne noen for hudfarge eller nasjonale opprinnelse. Men siden alle har en hudfarge og etnisk opprinnelse, må det bety at det er like forbudt å håne noen for å være hvit fra Tana, som svart fra Ghana.
Teksten nevner også religion og livssyn. Nok en opplisting som følgelig gjelder alle. Så kommer et særlig vern mot hån for homofile, og der er det altså trolig på vei et utvidet forbud mot hele registeret av kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet (bortsett fra å være heterofil).
Det er også verdt å huske at retten til å krenke ikke er noen plikt til å krenke, og at respekt for andres følelser er en grunnleggende og bra ting mennesker imellom. Men det er normal folkeskikk. Vi trenger ikke Stortinget til å lære oss folkeskikk. Dersom det skal være forbudt å håne og uttrykke forakt, så må det gjelde alle – ikke noen utvalgte grupper.
Dersom det er fritt frem for å drive blasfemi og latterliggjøring av kristen lære og kristne prester, så må det samme gjelde islam og jødedommen. Og motsatt: Hvis religion er for hellig til å bli latterliggjort, så må det gjelde alle livssyn.

“Saken har fått bergenser og stortingsrepresentant Peter Frølich til å tenne på alle plugger.

– Dette begynner å ligne et orwelliansk mareritt. Et samfunn hvor man har angst for å si feil. Et samfunn uten humor, styrt av autoritær korrekthet på mobbens premisser. Et samfunn hvor et lite feiltrinn kan sette jobb og sosialt liv i fare, sier han til Nettavisen.

Les mer: Sjokkert etter universitet legger seg langflat for «tysker-spøk»: – Hører ikke hjemme noe sted

Frølich tar nå opp saken med regjeringen, og mener at det tydeliggjøres hva loven skal og skal ikke brukes til.

– Jeg har bedt departementet oppklare om loven virkelig er så stivbeint. I ytterste konsekvens må den justeres, sier Frølich.

Han oppfordrer universitetet til å gå gjennom hvordan de har håndtert saken.

– Uansett om loven er sånn eller ikke, bør universitetet gå kraftig i seg selv. Jeg tror nesten jeg må stave dette for å være tydelig nok: Ikke beklag! Dette er ikke noe å beklage!

Diskusjonen kommer i kjølvannet av store demonstrasjoner mot rasisme, og en ny debatt hvor det er foreslått å fjerne statuer av folk som antirasister mener hadde dårlige holdninger. Stortingsrepresentanten mener dette minner om et «krenkelseshysteri».

– Om krenkelseshysteriet vinner frem, kveleer vi noe av det Vesten er bygget på: En fri ytringskultur. Dette er særlig viktig innenfor akademia, hvor takhøyden bør være skyhøy.

Han oppfordrer samtidig studenter til å tenke seg om, og lære dem opp til å tåle reell motstand uten at det betyr hverken diskriminering eller krenkelse.

– Vi må lære studenter å tåle motstand. I USA må forelesere nå gi tilbakemeldinger til studenter med kontordøren åpen for å beskytte seg mot trakasseringsanklager. Social justice-bevegelsen på universitetene i USA er rett og slett vanvittig.

– Hva bør gjøres mot denne utviklingen?

– Det finnes en effektiv motgift. Vi må sette ned foten i møte med krenkelseskulturen. Vi må alle lære oss å tåle en støyt. Om alle ubehageligheter skal løses med ombud, lover, regler og krypende unnskyldninger, har vi tapt.” https://www.nettavisen.no/okonomi/tar-krenkesaktilregjeringendirektefarlig/3423987889.htmlfbclid=IwAR01xx7Wlu5CF66W7IMqKMZH1adBMclyGRnd0lZxoVIEJ9gYaJ3uK_-GtVY

“Det er åpenbart like dumt å si at rasisme ikke finnes, som å si at alt er rasisme. Mange mennesker har opplevd og opplever fordommer, marginalisering og undertrykkelse. Det er riktig å kjempe for synlighet og likebehandling. Det er prisverdig å stå opp mot urett. Det er heller ikke galt å være stolt av hvem man er.
 
Men det å være, eller historisk å ha vært, utsatt for urett gir ingen frikort til i neste omgang å sette ytringsfriheten på pause, eller å tildele enkeltindivider historisk skyld basert på deres kjønn, legning eller hudfarge alene.
 
Det politiske sentrum må samle seg til felles kamp mot de illiberale utslagene av den identitetspolitiske vekkelsen som nå brer seg i Vesten. Det som står på spill, er den demokratiske samtalens overlevelse i et fremdeles åpent samfunn.”
Denne debatten på 29 minutter MÅ du få med deg:
“Er debatten om rasisme, historie, kjønn og legning blitt trang og intolerant? Anki Gerhardsen tør å kritisere den autoritære identitetspolitikken.” https://tv.nrk.no/serie/torp/2020/NNFA52102120/avspiller?fbclid=IwAR2yra0WRRKt9aoUr_25OxrNHGRkQkDSRB2GYR7B4nK-6flURe676S56Wjk

Dette er en utrolig viktig video å se. Her snakker vi virkelig om ett budskap som promoterer demokratiet og ytringsfriheten på en svært fornuftig og rasjonell måte. Dagens snowflake generasjon står på fascistenes og diktaturets side, de er bare så hinsides historieløse og virkelighetsfjerne at det dessverre blir umulig for dem å forstå det.
“The truth why everyone is suddenly getting offended”
https://www.youtube.com/watch?v=0kGBQSXX_GU

 

 

“– Det er en ny, merkelig form for fascisme, mennesker som mener de vet hva du kan si og ikke si, det er underlig (…) Denne trendy myten at folk som ønsker ytringsfrihet kun er ute etter å si grusomme ting hele tiden. Dette er rett og slett ikke sant, ytringsfriheten beskytter alle, sier Gervais i et intervju på talkRadio.

Han kaller alle som forsøker å avskaffe ytringsfriheten ved å snakke om «hatefulle ytringer» for fascister, som skjuler seg bak falsk godhet og sier: Vi er de gode, vi kjemper for sosial rettferdighet, vi ønsker det beste og det vi sier gjelder.

– De forstår ikke hvor korrupt og galt det er (…) Hvis du er litt venstrevridd er du Trotsky, ikke sant? Hvis du er litt konservativ er du Hitler, og hvis du er i sentrum og forsøker å se begge sider av argumentene så er du en feiging.

Ingen land burde ha lover mot ytringer bare fordi noen, et eller annet sted kan bli krenket, for noen, et eller annet sted, vil føle seg krenket av absolutt alt, mener Gervais.

– Bare fordi du er fornærmet, betyr det ikke at du har rett.

Utsagnet «Jeg er fornærmet» har i dagens kultur erstattet behovet for å forme et argument, sier han videre. Det vil dessuten være umulig å straffeforfølge hatefulle ytringer på en rettferdig måte, siden det ikke finnes noen enighet om hva hatefulle ytringer er.

Det farlige som skjer nå er at den ene siden får definisjonsmakt og bestemmer reglene. Disse menneskene som vil redefinere og avskaffe ytringsfriheten er de virkelige fascistene, sier Gervais.

Han sier også at The Office neppe kunne blitt laget i dag. Krenkemobben ville tatt alt ut av kontekst og forsøkt å stenge ned showet.” 

Intervjuet av Ricky Gervais kan sees her
https://www.youtube.com/watch?v=0iF4NscnqSQ&feature=emb_logo

 

“Dobbeltenkning i romanen 1984:
For det første er en av de viktigste måtene som regjeringen opprettholder kontroll over befolkningen, konseptet med dobbeltenkning. Dobbeltenkning er kraften til å holde to motstridende meninger samtidig. De er to motstridende oppfatninger på samme tid av samme person.
I Oceania er befolkningen utdannet i dobbeltenkning så de vet hvordan man aksepterer motsetninger og forstår deres praktiske eksistens. I det kontrollerte samfunnet i romanen 1984 er ikke tegnene på en totalitær regjering skjult. Totalitarisme blir det undervist om, og folket både godtar og avviser det samtidig. Dette gjenspeiles i regjeringens tre slagord:
«Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke.»
Det endelige målet med dobbeltenkning er å få befolkningen til å tenke på denne måten automatisk. Regjeringen vil at folket venner seg til å holde to motstridende tanker i hodet uten å innse at de er motstridende. Skjer dette i virkeligheten?
Mange studier har vist at hjernen vår støtter motstridende ideer. Ideen dreier seg om Festingers teori om kognitiv dissonans. Teorien hans sier at det er mulig for oss å ha dissonante ideer. Festinger sier imidlertid at det er mekanismer i hjernene våre for å ignorere eller løse den dissonansen. Dobbeltenkning vil være en måte å rasjonalisere dissonanser på og være i stand til å eksistere med dem.
I virkeligheten bruker vi dobbeltenkning mer enn vi forestiller oss. Regjeringene utnytter dette og bruker dobbeltenkning til en viss grad. Et klart eksempel er fiendskapet vårt mot terrorangrep. Imidlertid utfører samtidig mange land handlinger av samme art og selger til og med våpen til disse terroristgruppene. Vi må være ekstremt forsiktige.
Rasjonaliseringen av motsetninger er en automatisk prosess, og vi kan utføre den prosessen uten å innse det.
Et annet viktig aspekt av regjeringens kontroll i 1984 er kontrollen med tanken. For å oppnå tankekontroll forsøker regjeringen å endre språk slik at tanken blir praktisk i stedet for nyttig som kan brukes til argumentasjon. Faren er at folk tenker for mye, det vil ødelegge dobbeltanken, og dette vil føre til regjeringens ødeleggelse. Hvis vi følger Sapir-Whorf-hypotesen, foreslår Orwell at ved å bytte språk kan vi forandre det menneskelige sinnet.
For å oppnå tankekontroll reduserer Oceania-regjeringen språket til dets enkleste form, og gjør det til et helt pragmatisk språk. På denne måten mister synonymer og antonymer sin betydning. Det er ikke lenger interessant å formidle nyanser av ord som fører til avgjørelser og tolkninger. Antonymer genererer frykt, og konflikt baner vei til rasjonalitet. Et eksempel på dette kan være å fjerne ordet “krig” fra ordlisten og bare snakke om det når det gjelder mer fred eller mindre fred.
Leksen vi kan lære av dette nye språket er at språk kan være farlig i livene våre. Språket er i stand til å forandre oppfatningen og tenkningen vår. En politisk diskurs kan således virke svært forskjellig avhenging av ordene som brukes til å beskrive den. Når en politiker prøver å sette ord som “demokrati,” “konstitusjonell” og “fred” mot ord som “angrep” eller “krig,” forsøker de å få sympati fra borgerne sine. Av denne grunnen er det viktig å utforske begrunnelsen bak hvorfor folk bruker et bestemt språk.
Til slutt, i romanen 1984, ser “Store Bror” alltid på og kontrollerer alt. “Store Bror” ser på innbyggerne overalt, til og med i deres egne hjem. Selv innen familier blir barn utdannet til å vokte foreldrene sine og fordømme dem hvis de begår en forbrytelse. Et viktig aspekt ved kontroll er manipulering av informasjon.
For Oceania kan regjeringen omskrive fortiden for å opprettholde regjeringens stabilitet. I romanen er Sannhetsministeriet dedikert til å forandre alle skrifter, aviser og bøker til fordel for “Store Bror”. Hvis “Store Bror” sa at sjokoladerasjoner skulle gå opp og det er faktisk mindre nå enn før, ville “Store Bror” endre data for å få det til å se ut som om sjokoladerasjonene faktisk økte.
Vi er ikke immune mot manipulering og kontroll av informasjon. Massemedia, inkludert fjernsyn, radio og aviser, har vanligvis partier og regjeringer som endrer informasjon for å påvirke meningene våre. Derfor krever all informasjon vi mottar at vi tenker kritisk om det vi leser.
Til slutt, i romanen 1984 utgjør Orwell et veldig interessant dystopisk samfunn med store paralleller til det nåværende samfunnet vårt. Det er viktig å reflektere over disse parallellene og se de potensielle feilene i samfunnet vårt. Hvis vi ønsker å unngå å utvikle oss mot en orwellsk verden, er det viktig å opprettholde en kritisk holdning mot mekanismene som påvirker og overtaler oss.” https://utforsksinnet.no/romanen-1984-av-george-orwell/

“For years, émigrés from the former Soviet bloc have been telling Rod Dreher they see telltale signs of “soft” totalitarianism cropping up in America–something more Brave New World than Nineteen Eighty-Four. Identity politics are beginning to encroach on every aspect of life. Civil liberties are increasingly seen as a threat to “safety”. Progressives marginalize conservative, traditional Christians, and other dissenters. Technology and consumerism hasten the possibility of a corporate surveillance state. And the pandemic, having put millions out of work, leaves our country especially vulnerable to demagogic manipulation.

In Live Not By Lies, Dreher amplifies the alarm sounded by the brave men and women who fought totalitarianism. He explains how the totalitarianism facing us today is based less on overt violence and more on psychological manipulation. He tells the stories of modern-day dissidents–clergy, laity, martyrs, and confessors from the Soviet Union and the captive nations of Europe–who offer practical advice for how to identify and resist totalitarianism in our time. Following the model offered by a prophetic World War II-era pastor who prepared believers in his Eastern European to endure the coming of communism,

Live Not By Lies teaches American Christians a method for resistance:
• SEE: Acknowledge the reality of the situation.
• JUDGE: Assess reality in the light of what we as Christians know to be true.
• ACT: Take action to protect truth.

Aleksandr Solzhenitsyn famously said that one of the biggest mistakes people make is assuming totalitarianism can’t happen in their country. Many American Christians are making that mistake today, sleepwalking through the erosion of our freedoms. Live Not By Lies will wake them and equip them for the long resistance.” https://www.sott.net/article/445216-MindMatters-Interview-with-Rod-Dreher-How-to-Survive-the-Coming-Soft-Totalitarianism

Teksten fortsetter under bildet
Når politikerne, akademia og media er i mot rasisme samtidig som de promoterer diktaturet https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerne-akademia-og-media-er-i-mot-rasisme-samtidig-som-de-promoterer-diktaturet.html
Enda en spiker i kista til dem som har hivd seg på den politisk korrekte antirasisme bølgen. De flyr altså dagens slaveiere sitt ærend men er rett og slett alt for naive til å skjønne det selv. Anbefalt lesing. https://steigan.no/2020/07/woke-vekkelsen-sover-dypereennnoengang/fbclid=IwAR0Gu2VDJwKuIkx8SSERrJ4C9mu3TGZ4VzZUGNi98j67HAr4g3HLJliKDQ
Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html