Helsepersonell blir presset til å ta den nye eksperimentelle c 19 vaksina der man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene

 

Det er nå ett enormt press på helsepersonell for at de skal ta den nye eksperimentelle c-19 vaksinen der man overhodet ikke vet noe om langtidsvirkningene.

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR2vTxEoi8hc5yEDos84sc53oM8reTVbrNA3O7GfFamhRL8LXjS3XMYV6Z0

Dvs at svært mange av dem som nå jobber innenfor helsevesenet kan risikere å bli pasienter og 100% arbeidsuføre i stedet for å utøve det yrke de er utdannet til hvis de tar en vaksine vi vet alt for lite om. Trusselen om at man kan miste jobben, og hatet som nå er til å ta og føle på fra et uinformert publikum er til å ta og føle på, slik at helsearbeidere nå er under et voldsomt press for å ta en potensiell meget skadelig og i verste fall dødlig vaksine, de blir med andre ord presset til å være med på et medisinsk eksperiment som de ikke vet utfallet av.

Politikerne og helsemyndigheten jugde og sa at svineinfluensavaksina var trygg, noe vi i ettertid vet at den ikke var. Dette skrev Dagbladet om 17. november i år i denne grundige artikkelen som du kan lese her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og i denne artikkelen her der de fulgte opp sin første artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek

Vi ser i dag en reprise av denne samme situasjonen man var i i 2009 der politikerne og helsemyndighetene nå promoterer en vaksine som bruker en teknologi som aldri tidligere har vært langtidstestet hverken på dyr eller mennesker, der de stoler blindt på vaksineprodusentenes påstander om sitt produkt. Og ikke nok med det, vaksineprodusentene har blitt fritatt mot søksmål hvis noen skulle bli syke eller drept av vaksina.

Det er fullt forståelig at man føler seg tvunget til å ta vaksinen når kollegaer, publikum og myndighetene presser en og man i verste fall kan miste jobben hvis man ikke tar den. Men tar man vaksina og man blir syk av den, så vil det bety at man aldri vil kunne jobbe igjen og at man kommer i en mildt sagt dårlig økonomisk situasjon der man vil måtte leve med dårlig helse resten av livet.

Og muligheten for å få noen økonomisk konspensjasjon er liten fordi man eventuelt må kjempe mot staten for å få erstatning, der staten vil gjøre sitt ytterste for å forsøke å bevise at det ikke var vaksina som gjorde en syk. Hvordan skal man orke det når man er syk og har en mildt sagt dårlig økonomi?


Nå må helsepersonell som ikke vil være med på dette mildt sagt livsfarlige eksperimentet organisere seg, engasjere advokater og få fagforeningene med i kampen mot myndigheten og en livsfarlig legemiddelindustri som går over lik for å tjene enorme summer, der de i samme åndedrag også vil få en enorm politisk makt.

 

VG har blitt ett propagandaapparat for legemiddelindustrien https://olehartattordet.blogg.no/vg-har-blitt-et-propagandaapparat-for-legemiddelinindustrien.html

 

Vil myndighetene gjøre sitt ytterste for å legge lokk på bivirkningene av c 19 vaksina? https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.

Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.

Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Vil myndighetene gjøre sitt ytterste for å legge lokk på bivirkningene av c 19 vaksina?

“Konspirasjonsteorier om coronaviruset er ikke bare falske og farlige, men også kyniske og onde, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.”
Da må jo det innlysende spørsmålet bli om Merkel også mener at man ikke skal varsle om alvorlige bivirkninger av vaksina. Sier hun indirekte at myndighetene burde forsøke så godt de kan å dekke over og dysse ned varsler om bivirkninger av c 19 vaksinene? Sier ikke Merkel med dette at bivirkninger av vaksina bare er konspirasjonsteorier? At man ikke skal ta de som får bivirkninger av vaksina alvorlig?
Vi ser daglig at mainstream media sammen med politikerne flyr legemiddelindustriens ærend. Hvordan kan vi stole på at opplysninger om bivirkninger av vaksina kommer ut til offentligheten når helsemyndighetene og politikerne så klart og tydelig viser at de er markedsførere for legmiddelindustrien der forbrukernes interesser overhodet ikke er ivaretatt, samtidig som de som er kritiske mot vaksina stigmatiseres og legges for hat i offentlig regi?
Det er altså de eldre som har fått vaksina først. Hvordan skal de kunne klare å varsle hvis de får bivirkning av vaksina, hvordan skal de kunne vite om de har fått bivirkning av den? Hva slags kriterier har leger og sykepleiere å gå etter for å finne ut om de eldre som har fått vaksina blir alvorlig syke eller dør av vaksina?
Man behøver ikke å ty til konspirasjoner for å forstå at myndighetene og legemiddelindustrien vil legge lokk over bivirkningene folk vil få av c 19 vaksina når vi ser på uttalelsene til Merkel i denne artikkelen.
Det tok 11 år før sannheten om bivirkningene av svineinfluensavaksinen kom fram i lyset. Politikerne og helsemyndighetene jugde og sa at svineinfluensavaksina var trygg, noe vi i ettertid vet at den ikke var. Dette skrev Dagbladet om 17. november i år i denne grundige artikkelen som du kan lese her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og i denne artikkelen her der de fulgte opp sin første artikkel https://www.dagbladet.no/nyheter/varslet-ikke-om-alvorlig-faresignal/73047949?fbclid=IwAR05Zj5KXnJ516Fm-X_KB863TVI5UgCX7QxFfHFiJ9bZQkXd6lQlmWi5hek
Vi ser i dag en reprise av det som skjedde i 2009, men i dag er situasjonen verre fordi politikerne og helsemyndighetene promoterer en vaksine som bruker en teknologi som aldri tidligere har vært langtidstestet verken på dyr eller mennesker, der de stoler blindt på vaksineprodusentenes påstander om sitt produkt. Og ikke nok med det, vaksineprodusentene har blitt fritatt mot søksmål hvis noen skulle bli syke eller drept av vaksina.
Når myndighetene klarte å holde dette skjult i så mange år, og det ikke har fått noen konsekvenser for de involverte, så er jo sannsynligheten stor for at de vil gjøre det igjen. Derfor burde det opprettes et varslerorgan utenfor myndighetenes regi der de som blir rammet av bivirkningen av den nye c 19 vaksina kan varsle og si i fra når de får alvorlige bivirkninger. For vi skal da ikke vente i 11 år før vi får vite sannheten om c 19 vaksina?
 

Karita Bekkemellem var to ganger statsråd i Ap-regjeringene til Jens Stoltenberg. Hun var også leder for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Nå er hun direktør for LegemiddelindustrienDenne organisasjonen pusher nå vaksiner alt det remmer og tøy kan holde. Og de gjør det som interesseforening for medisin- og vaksineprodusentene. Bekkemellem er også daglig leder i firmaet Legemiddelservice AS som eier og gir ut Felleskatalogen. Dessuten er hun styremedlem og aksjonær i et selskap som heter Rabmed AS, og som åpenbart er ute etter oppkjøp.Bekkemellems krav om «konsekvenser» kommer altså ikke fra noen nøytral rådgiver, men fra en industri og en person som har store penger å tjene på den gamblinga som nå foregår.” https://olehartattordet.blogg.no/vg-har-blitt-et-propagandaapparat-for-legemiddelinindustrien.html

 

Pfizers kriminelle fortid https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

sci fi teknologi som i dag er en realitet er en trussel mot menneskeheten

Reklame |

 

Ny teknologi kan brukes til å forbedre våre liv, men faller den i gale hender så kan den også slavebinde oss. Her finnner du en mengde artikler som viser til ny teknologi som kan brukes til både det gode og det onde:

 

SANTIAGO: As sci-fi thriller “Inception” topped box offices across the world, audiences were delighted and appalled by its futuristic story of a criminal gang invading people’s dreams to steal valuable data.

More than a decade on, the technology envisioned by filmmaker Christopher Nolan is likely not far off, according to experts in Chile, who have moved the security debate beyond burglar alarms to safeguarding the most valuable real estate people ever own: their minds.

The South American nation is aiming to be the world’s first to legally protect citizens’ “neuro-rights,” with lawmakers expected to pass a constitutional reform blocking technology that seeks to “increase, diminish or disturb” people’s mental integrity without their consent.

Opposition senator Guido Girardi, one of the authors of the legislation, is worried about technology — whether algorithms, bionic implants or some other gadgetry — that could threaten “the essence of humans, their autonomy, their freedom and their free will.”

“If this technology manages to read (your mind), before even you’re aware of what you’re thinking,” he told AFP, “it could write emotions into your brain: life stories that aren’t yours and that your brain won’t be able to distinguish whether they were yours or the product of designers.” https://archive.is/brS2U#selection-1085.0-1113.288

 

Teknologi som kan lese og kontrollere tankene våre https://blogs.scientificamerican.com/observations/mind-reading-and-mind-control-technologies-are-coming/

 

Den amerikanske regjeringen utvikler teknologi som kan kontrollere tankene våre https://www.livescience.com/65546-darpa-mind-controlled-weapons.html

 

Tv, monitor og mobil telefonskjermer som kan kan manipulere nervesystemene våre https://tottnews.com/2019/08/18/screens-manipulating-nervous-system/?fbclid=IwAR2xOnBgDZrzakwhxKbJvv8yMh_gbUVrNhb0JiAezIvtgWGXZ3czIxBwIOI

 

“Electronics are getting imperceptibly small, opening new avenues for medical technology to place advanced monitoring and treatment devices inside our bodies. And Columbia University engineers just demonstrated a new and revolutionary version of this, creating the world’s smallest single-chip system ever developed, according to a recent study published in the journal Science Advances. And, critically, the tiny new chip can be implanted via a hypodermic needle to measure internal body temperature, and potentially much more.” https://interestingengineering.com/smallest-ever-injectable-chip-hints-at-cybernetic-medicine?fbclid=IwAR1NuQp5FEu0JXf2zMZ2Jjeq-GtvWAH_0LMmNGGnnsJJpsypa243_bnqV_k

 

Pentagon vil programmere soldater https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2900/RR2996/RAND_RR2996.pdf Konsekvensene av det kan man se i serien Black mirror sesong 3, episode 5, “Men against fire”, som man kan finne på Netflix.

 

Black Mirror episoder som allerede har blitt en del av vår virkelighet og episoder som viser enn sannsynlig framtid  https://www.highsnobiety.com/p/black-representation-fashion/

 

https://screenrant.com/black-mirror-times-show-predicted-future/

 

https://www.ranker.com/list/times-black-mirror-predicted-future/donn-saylor

 

https://interestingengineering.com/the-technology-of-black-mirror-fantasy-or-reality

 

https://www.eltbase.com/mats/black-mirror.pdf

 

https://futurism.com/black-mirror-crocodile

 

https://idstch.com/technology/biosciences/arrival-of-new-tool-of-mind-warefare-the-implantable-neural-devices-and-optogenetics-that-can-enhance-and-control-soldiers-vision-hearing-and-behaviour/

 

https://nypost.com/2020/12/04/china-doing-human-testing-to-create-super-soldiers-u-s-official/

 

https://www.thesun.co.uk/news/13429205/french-army-gets-go-ahead-create-bio-augmented-soldiers/

 

https://nypost.com/2020/12/19/france-china-developing-biologically-engineered-super-soldiers/?fbclid=IwAR030v23Tg8Dm43l7TtZ1GdINhpJhvynjo7kaunJiV0EV6mkjdhi6hFp1bw

 

Forskere skaper for første gang levende, programbare organismer https://phys.org/news/2020-01-bot-beast-scientists-programmable.html?fbclid=IwAR3VWZNKy1SLYpac1PS64F8WR_s0OyMnoeUEcdNacXePcLvi2-bLdviKLA8

 

Hjerneimplantat som kan styre dine følelser https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5120441/Mind-control-AI-chips-alter-persons-moods.html

 

Computer chip kan lese hjernen vår, fra sci fi til virkelighet https://www.nbcnews.com/think/opinion/computer-chips-can-read-our-brains-have-moved-sci-fi-ncna1239575

 

Hjerneimplantater kan ta livet av deg https://thenextweb.com/tech/2019/08/16/implanting-ai-chips-in-your-mind-could-cause-you-to-lose-yourself-says-scientist/

 

“Perfekt” minne, ikke en veldig god ide? https://theconversation.com/total-recall-sounds-great-but-some-things-should-be-forgotten-51715

 

Ny datateknologi kan lese hjerneaktiviteten din og viser bilder av hva du tenker https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/brain-computer-scientists-university-helsinki-images-b533981.html

 

Tankelesende algoritmer viser bilder av hva du tenker https://www.sciencemag.org/news/2018/01/mind-reading-algorithm-can-decode-pictures-your-head

 

Kunstig intelligens kan lese dine tanker og gjøre dem om til ord og bilder https://fortune.com/2019/05/07/artificial-intelligence-mind-reading-technology/

 

https://www.thesun.co.uk/tech/5263693/black-mirror-ai-machine-read-mind-japan-university/

 

10 korporasjoner som er klare til å lese tankene dine https://www.vrroom.buzz/vr-news/tech/these-10-companies-are-ready-read-your-thoughts

 

https://www.newstatesman.com/2020/02/slouching-towards-dystopia-rise-surveillance-capitalism-and-death-privacy

 

Facebook sier de har utviklet et verkrøy som kan lese tankene våre https://gadgets.ndtv.com/internet/news/facebook-tldr-developing-human-brain-ai-tool-summarise-news-articles-report-2339546

 

Disse videospillene kan lese tankene dine https://www.thedailybeast.com/these-videogames-can-read-your-mind

 

Teknologi kan manipulere drømmene dine https://www.livescience.com/dream-manipulation-machine.html

 

Hjerneforskere kan lese drømmene dine med en enkel hjernescan https://singularityhub.com/2017/04/19/neuroscientists-can-now-read-your-dreams-with-a-simple-brain-scan/?utm_content=buffer15862&utm_medium=social&utm_source=facebook-su&utm_campaign=buffer

 

Hjerneforskere kan plante falske minner i hodet ditt https://news.mit.edu/2013/neuroscientists-plant-false-memories-in-the-brain-0725

 

Teknologi som kan overvåke tankene dine, øke hukommelsen og fjerne minner https://singularityhub.com/2018/01/25/heres-the-tech-that-could-one-day-track-boost-or-erase-human-memory/

 

Minnene dine kan redigeres https://newatlas.com/edit-brain-memories-ptsd-trauma/59830/

 

https://www.fanaticalfuturist.com/2017/07/scientists-found-a-way-to-selectively-erase-memories/

 

https://www.iflscience.com/brain/scientists-selectively-erase-and-restore-memories/

 

Møt de to forskerne som plantet falske minner i en mus https://www.smithsonianmag.com/innovation/meet-two-scientists-who-implanted-false-memory-mouse-180953045/

 

Falske bilder endrer minnen våre https://www.bbc.com/future/article/20121213-fake-pictures-make-real-memories

 

Psykolog kan få deg til å huske mord du ikke har begått https://www.businessinsider.com/psychologists-can-make-you-remember-a-murder-you-didnt-commit-2018-2?r=UK

 

Etiske betenkligheter ved å fjerne minner https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/05/the-ethics-of-erasing-bad-memories/362110/

 

Optogenetikk og etikk, når lys kan endre dine minner https://link.springer.com/article/10.1007/s11569-020-00377-1

 

Hjernen på en chip https://www.popularmechanics.com/technology/design/a32812768/brain-on-chip-mit/

 

Hjernen din kan bli hacket https://www.rt.com/news/442800-brain-implants-hacking-security/

 

Ny teknologi kan fjernstyre kroppen din https://www.newscientist.com/article/dn25855-virtual-body-hack-lets-you-become-someone-else/

 

Teknologisk “besettelse” https://powerlisting.fandom.com/wiki/Technological_Possession

 

Kan hackere stjele minnene dine? https://www.bbc.com/news/business-47277340

 

Teknologi som kan lese tankene dine – Hvordan storkapitalen kan få adgang til din hjerne https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/24/mind-reading-tech-private-companies-access-brains

 

Tankelesing og nevroteknologi https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-020-00218-0

 

Hackere angriper hjernen din: sci fi eller en framtidig trussel https://securelist.com/hackers-attacking-your-memories/88285/

 

https://www.aa.com.tr/en/science-technology/it-expert-issues-warning-on-computer-brain-chips/1970964

 

https://www.digitalstreetsa.com/hacking-brains-for-memory-manipulation-and-theft/

 

https://www.deccanchronicle.com/technology/in-other-news/031118/dangerous-hacking-human-brain-for-memory-manipulation-theft.html

 

https://www.technologyforyou.org/hacking-brains-for-memory-manipulation-and-theft-the-basic-tech-exists-today-and-kaspersky-lab-research-shows-its-vulnerable/

 

https://www.bbc.com/news/technology-49606027

 

https://www.livescience.com/37938-how-human-brain-could-be-hacked.html

 

https://www.ted.com/playlists/392/tech_that_can_hack_your_brain

 

Nanoteknologi utopia eller dystopi? https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/250319/is-nanotech-utopian-or-dystopian.html

 

Nanoteknologi og etikk https://www.nap.edu/read/11083/chapter/4

 

Det amerikanske militæret og nanoteknologi https://www.hsdl.org/?view&did=767053

 

En kortfilm viser hvordan nanoroboter kan  “slå av” kroppen vår https://archive.nerdist.com/nanobots-paralyze-people-dystopian-short-film/

 

Nanoteknologi, etikk og politikk (bok) – kan lastes ned gratis https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150616

 

I 2030 så vil kroppene våre være fulle av nanoroboter https://interestingengineering.com/nanobots-will-be-flowing-through-your-body-by-2030

 

Ny teknologi, nye trusler og nye utfordringer for myndighetene https://carnegieendowment.org/2019/08/28/new-tech-new-threats-and-new-governance-challenges-opportunity-to-craft-smarter-responses-pub-79736

 

Ny teknologi vil bruke energi fra menneskekropper https://www.smithsonianmag.com/science-nature/embedded-technologies-power-from-the-people-1090564/

 

Vårt DNA kan hackes https://www.afcea.org/content/hacking-human-next-cyber-threat

 

Online DNA bedrifter sårbare for hacking https://scitechdaily.com/online-dna-services-vulnerable-to-genetic-hacking/

 

Kan vi beskytte vårt DNA fra cyberkriminelle? https://www.linkedin.com/pulse/hacking-humans-protecting-our-dna-from-cybercriminals-rizkallah

 

Hvis du synes DNA hacking er skummelt, så vil dette skremme livet av deg https://www.inc.com/thomas-koulopoulos/if-hacking-dna-frightens-you-this-will-terrify-you.html

 

En skjebne verre enn døden https://theoutline.com/post/2018/worse-than-death-br-the-far-future-dystopia-of-genome-hacking?zi=4hfbwezz&zd=2

 

Blir våre DNA tester misbrukt? https://blog.malwarebytes.com/101/2018/11/dna-testing-kit-companies-really-data/

 

23 grunner til ikke å gi bort informasjon om ditt DNA https://internethealthreport.org/2019/23-reasons-not-to-reveal-your-dna/

 

17 positive og negative aspekter ved å gi bort opplysninger om ditt DNA https://futureofworking.com/6-advantages-and-disadvantages-of-dna-fingerprinting/

 

Et kommende DNA mareritt vist gjennom en tegneserie https://www.fastcompany.com/90349961/our-coming-dna-nightmare-as-outlined-by-a-dystopian-graphic-novel

 

I 2034 så vil de store korporasjonene eie vårt DNA og kansje også kroppene våre https://www.fastcompany.com/90319565/privacy-in-2034-a-corporation-owns-your-dna-and-maybe-your-body

 

DNA banker en orwelliansk dystopi https://journal.rostrumlegal.com/dna-banks-an-orwellian-dystopia-by-aishwaria-iyer-anjali-kumar/

 

Hvem passer på vårt DNA? En dose dystopi, Black mirror utgaven https://www.law.com/2019/02/13/whats-next-whos-policing-our-dna-ai-human-error-dose-of-dystopia-black-mirror-edition/?slreturn=20201131063821

 

Enorme mengder med data kan lagres i DNA https://olehartattordet.blogg.no/enorme-mengder-med-data-kan-lagres-i-dna.html

 

https://www.fastcompany.com/90338421/when-it-comes-to-our-dna-and-social-data-our-model-of-consent-is-broken

 

https://www.pcmag.com/opinions/dna-tests-expose-more-than-we-think

 

https://www.theburnin.com/thought-leadership/dna-testing-kits-privacy-concerns/

 

Dette nye cyberangrepet kan lure forskere til å skape farlige gifter og virus https://www.zdnet.com/article/this-new-cyberattack-can-dupe-scientists-into-creating-dangerous-viruses-toxins/

 

Farene ved transhumanisme https://www.insidescandinavianbusiness.com/article.php?id=301

 

Trusselen fra biometric teknologi https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/03/09/hacking-our-identity-the-emerging-threats-from-biometric-technology/?sh=2ccfadba5682

 

Hvem er vokterne av våre digitale data? https://er.educause.edu/articles/2017/10/memory-machines-and-collective-memory

 

Teknologien korrumperer hukommelsen vår https://medium.com/swlh/how-tech-corrupts-our-memory-92857f835b5e

 

Nedstengingen av samfunnet har en negativ innflytelse på hukommelsen vår https://www.bbc.com/future/article/20201113-covid-19-affecting-memory

 

Når teknologien styrer oss https://nymag.com/intelligencer/2017/01/the-internet-of-things-dangerous-future-bruce-schneier.html

 

De 10 største truslene fremtidig teknologi vil bringe https://www.lolwot.com/the-10-biggest-dangers-posed-by-future-technology/

 

https://kidslox.com/blog/top-5-negative-effects-of-technology-you-even-dont-suspect/

 

Når teknologien svikter, hvem er da ansvarlig? https://modus.medium.com/when-technology-fails-whos-responsible-62647e90d1f9

 

Moderne teknologi, fordeler og bakdeler https://www.information-age.com/modern-technology-advantages-disadvantages-123465637/

 

Vil vi ha et digitalt diktatur i 2050? https://futureofdesigngroup.wordpress.com/2015/10/13/technology-in-2050/

 

Et verdensomspennende digitalt diktatur – et digitalt mareritt https://countercurrents.org/2020/01/review-one-world-digital-dictatorship-by-soren-korsgaard-digital-nightmare/

 

Mot et dystopisk overvåknings samfunn https://neiudc.neiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=uhp-projects

 

Kunstig intelligens, en udødelig diktator https://medium.com/@askwhy/artificial-intelligence-and-immortal-dictatorship-fantasy-or-reality-3ae3d8a359c7

 

Corona visruset fører oss mot et dystopisk overvåknings samfunn https://www.vanityfair.com/news/2020/04/coronavirus-surveillance-is-entering-dystopian-territory

 

Covid 19 pandemien kan føre oss inn i et dystopisk overvåknings regime https://caravanmagazine.in/commentary/covid-19-pandemic-create-dystopian-surveillance-regime

 

Kina, et digitalt dystopisk samfunn https://epochtimes.today/chilling-technological-advancements-have-turned-china-into-a-dystopian-digital-dictatorship/

 

Å kjempe for menneskerettigheter i et dystopisk samfunn https://www.nchrd.org/2020/02/defending-human-rights-in-the-era-of-dystopia-the-situation-of-defenders-in-china-2019/

 

Diktatur, demokrati og teknologi https://www.1828.org.uk/2020/05/19/2-dictatorship-democracy-and-technology/

 

Digital dystopia https://www.law.nyu.edu/news/ideas/philip-alston-united-nations-digital-welfare-dystopia

 

De digitale diktaurene https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-02-06/digital-dictators

 

Hvorfor teknologi favoriserer tyranni https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-technology-tyranny/568330/

 

Hvordan sosial media kan bistå diktaturer https://foreignpolicy.com/2016/11/16/how-social-media-helps-dictators/

 

Den engelske statministeren Boris Johnson advarer mot et digtalt dystopisk samfunn https://news.un.org/en/story/2019/09/1047422

 

Fem terrorist dystopier https://www.researchgate.net/publication/332493249_Five_Terrorist_Dystopias

 

Farene ved ansiktsgjenkjennelsesteknologi http://henryjenkins.org/blog/2020/11/19/mehitabels-post

 

Teknologi som kan brukes konstruktivt eller destruktivt: https://www.pewresearch.org/science/2016/07/26/human-enhancement-the-scientific-and-ethical-dimensions-of-striving-for-perfection/

 

https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5440

 

https://www.sciencealert.com/scientists-have-figured-out-how-to-to-erase-your-painful-memories

 

Sjekk ut dette i fra boka “Towards 6G a new era of convergence”. Med 6G, etterfølgeren av 5G, så vil de altså viske ut skille mellom virkeligheten og virtuell virkelighet. Har man ikke satt seg inn i simulator teorien, først framsatt av Nick Bostrøm i 2002, så er det på høy tid å sette seg inn i den nå. I så måte kan jeg anbefale boken “The Simulation Hypothesis: An MIT Computer Scientist Shows Why AI, Quantum Physics and Eastern Mystics All Agree We Are In a Video Game” på det sterkeste. På side 188 i boka “Towards 6G” kan man lese:

“7.3.1 The Reality–Virtuality Continuum According to Qualcomm, XR will be the next-generation mobile computing plat- form that brings the di erent forms of reality together in order to realize the entire reality–virtuality continuum of Figure 7.1 for the extension of human experiences, including the support of human–machine interaction.

In fact, according to a recent ABI Research and Qualcomm study, some of the most exciting XR use cases include remotely controlled devices and the Tactile Internet (ABI Research and Qualcomm, 2017). The reality–virtuality continuum ranges from pure reality (o ine) to pure vir- tuality (online), as created by VR. Both reality and virtuality may be augmented, leading to augmented reality (AR) on one side of the continuum and augmented virtuality (AV) on the other. AR enables the live view of a physical, real-world environment, whose elements are augmented by computer-generated perceptual information, ideally across multiple sensory modalities.

In doing so, AR alters one’s perception of the real-world environment, as opposed to VR, which replaces the real-world environment with a simulated one. Conversely, AV occurs in a vir- tual environment, where a real object is inserted into a computer-generated envi- ronment.” https://www.tanum.no/_toward-6g-martin-maier-amin-ebrahimzadeh-9781119658023

 

“Project Starline er en ny løsning som er ment å revolusjonere videokonferanser og videosamtaler på en slik måte at man ikke lenger snakker med en flat gjengivelse av personer på en skjerm – men i stedet noe som tilsvarer den virkelige personen.” https://www.digi.no/artikler/se-video-googles-nye-science-fiction-teknologi-lar-deg-ha-videomoter-med-hologrammer/510250?fbclid=IwAR0ukwxrEvIsZ6elv4gl6Lct7P76KuoD8RpzAHHmickzIkMvkNi6lAfPJTE

 

A new method could make holograms for virtual reality, 3D printing, and more. You can even run it can run on a smartphone. https://bigthink.com/technology-innovation/3d-holograms

 

Kunstig intelligens – game over for menneskeheten? https://olehartattordet.blogg.no/1517154544_kunstig_intelligens_game_over_for_menneskeheten_.html

 

Vi har mere kunnskap, men mindre klokskap https://olehartattordet.blogg.no/1518816036_vi_har_mer_kunnskap_men_mindre_klokskap.html

 

Filmer som tar for seg teknologiske dystopiske samfunn:

 

VG har blitt et propagandaapparat for legemiddelinindustrien

 

Dette viser at vi har gjennomkorrupte politikere, ett gjennomkorrupt folkehelseinstitutt og ett gjennomkorrupt media som deler seng med legemiddelindustrien, og som ikke en gang skjemmes over å vise det offentlig https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/x3MgqQ/les-dagens-vg-her?fbclid=IwAR2Am9vnU2GYXlnTtH80VRMMC5PwIoJ0Kl8b-OxnSq-zT7SiqcP7t_SX4jE

Dagbladet har har dokumentert ut til fingerspissene at norske politikere og norske helsemyndigheter jugde så det rant av dem når det gjaldt hvor sikker svineinfluensavaksinen var, noe du kan lese om her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR2bkD0u3PHpr8HIRKfXCYkbP3dY8-TyHApf-o3dvPQLwS3fVF_pGPPN3tA og her https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

Og så har VG et førstesideoppslag i dag der den norske representanten for legemiddelindustrien Karita Bekkemellem https://www.lmi.no/lmi/om-legemiddelindustrien/ansatte-i-lmi/ offentlig får lov til å komme med med trusler og utpressing overfor dem som ikke vil ta en eksperimentell vaksine der man overhodet ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene. VG lar altså en representant for legemiddelindustrien få lov til å bruke mafiametoder. VG er altså en avis som driver propaganda for legmiddelinsutrien, og med det så sier de klart i fra at kritisk journalistikk det driter de langt opp i og tørker seg bak med. I følge Bekkemellem og hennes like så skal vi som ikke vil være med på det mest uansvarlige medisinske eksperimentet mot menneskeheten noensinne bli sett på som overgripere, men hvem er de egentlige overgriperne i denne saken?

Karita Bekkemellem var to ganger statsråd i Ap-regjeringene til Jens Stoltenberg. Hun var også leder for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Nå er hun direktør for LegemiddelindustrienDenne organisasjonen pusher nå vaksiner alt det remmer og tøy kan holde. Og de gjør det som interesseforening for medisin- og vaksineprodusentene. Bekkemellem er også daglig leder i firmaet Legemiddelservice AS som eier og gir ut Felleskatalogen. Dessuten er hun styremedlem og aksjonær i et selskap som heter Rabmed AS, og som åpenbart er ute etter oppkjøp.

Bekkemellems krav om «konsekvenser» kommer altså ikke fra noen nøytral rådgiver, men fra en industri og en person som har store penger å tjene på den gamblinga som nå foregår.” https://steigan.no/2020/12/legemiddelindustriens-bekkemellem-krever-konsekvenser-om-du-ikke-tar-vaksinen/?fbclid=IwAR0au2Gbst3PoCovDNYid0VzYwXaiGNcJPaggBtrHu86mqpyr2dAqA45WsE

 

 

“Nasjonale og internasjonale helsetiltak må styres etter vitenskapelige definisjoner ellers vil alle tiltak bli vilkårlige og uetterrettelige. Derfor er det sensasjonelt og djupt urovekkende at WHO, som skulle være vokteren av vitenskapelig etterrettelighet, reviderer definisjoner for å tekkes vaksineindustrien.

Mens det i juni 2020 helt riktig blir slått fast at flokkimmunitet kan oppstå naturlig gjennom immunitet utviklet overfor tidligere sjukdom eller gjennom vaksinasjon. I november hadde man fjernet den naturlige utviklinga av flokkimmunitet og sier bare at dette er noe kan oppnås gjennom vaksinasjon – og ikke noe annet.

Dette er en betydelig omskriving av en viktig vitenskapelig innsikt. WHOs generaldirektør sier også rett ut at «flokkimmunitet oppnås gjennom å beskytte folk mot et virus og ikke gjennom å utsette dem for det». Dette er en politisk erklæring som ikke har noe med vitenskap å gjøre.

Omskrivingene tjener vaksineindustrien:

Det skal liten fantasi til for å innse at hensikten med disse omskrivingene av vitenskapen er å tjene interessene til vaksineindustrien. Og det er viktig å forstå at WHO ikke er en nøytral internasjonal organisasjon, men at den er finansiert av et fåtall imperialistiske stater og et par store private stiftelser. Dette var de største giverne i 2018/2019 ifølge WHO sjøl.” https://steigan.no/2020/12/who-skriver-om-definisjoner-for-a-tekkes-vaksineindustrien/?fbclid=IwAR3trhp2UEC4oyt6coRnXaEmv1RTH8AZJbwZxtrP2Yeh7bwLuwhtqYIkAbA

 

 

Hvorfor brukes ikke Rapid Antigen i stedet for PCR tester?? Fordi det garantert er noen som tjener masse med penger på det. Rapid Antigen er MYE sikrere og billigere enn PCR tester https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-u6fbHGWYuc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nSypwC2EjuQVnD4gWNM779Ri_t39CRi299SQ8rHRD6IFia_gWNrul5Tc

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – Hvor mye av dette vet du https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Nikolatinerne, misbrukte de Jesus navn grovt slik at vi i dag tilber Jupiter?

 

“The Rise of the Nicolaitans.

The parasitic nature of Mystery Babylon’s debt-based financial system was eating Rome out from the inside. No amount of murderous ritual seemed to help. And yet, because Mystery Babylon’s debt-based monetary system is nothing more than a parasite, it couldn’t help itself in slowly killing its host.

The only way for a parasite to survive is to find a new host. But where could Mystery Babylon go now?

Luckily for Mystery Babylon and its dependant Illuminated Ones, it was during this economic turmoil that the stage was being set for the rise of a new breed of priest-kings. They were to come out of the ranks of a long-forgotten and ancient priesthood still struggling to keep the flame of Golden Age values alive.

At the height of the Roman monetary crisis, a small group of practically-minded priests called Nicolaitans claimed a controlling stake in a small yet highly committed band of proselytes. These proselytes were the heirs to a tradition that extolled the virtues of a Silver Age priesthood called the Order of Melchizedek.

The Nicolaitan approach to the teachings of this Melchizedekian order was as clear as it was concise: Promoting Melchizedekian values would be handled as a marketing exercise and to achieve this you needed committed professionals.

The Nicolaitans considered themselves consummate spiritual head and main teacher of the Melchizedek order was, at the time, the very same Judean that had assaulted the merchant bankers in the old temple at Jerusalem some two hundred years before. Though long since vanished from the scene, his collected thoughts and insights were central to the priesthood’s sense of validity.

The Judean was noted to have propounded certain teachings that echoed the principles of justice and righteousness of the Golden Age. He drew his moral authority from values closely related to that time. The difficulty was that he didn’t have a very marketable image, something the Nicolaitans recognised would be a problem if they were to successfully sell the idea that he represented their right to speak on behalf of the supreme Creator.

In fact, there was a total dearth of exploitable information about the man.

There were no physical descriptions, surviving contemporary portraits or even preliminary sketches from which to build a pesonality cult around this Judean.

No one knew what the guy had really looked like, which was deemed important in a culture heavily influenced by physical beauty and presence. The plethora of semi-naked and impossibly perfectly proportioned statues that abounded throughout the empire were the fashion magazine covers of the day.

Beauty was in and you had better be good looking, or at least well dressed, if you were going to catch the public’s eye. Nothing in the Judean’s legacy seemed to point to anything remotely marketable.

The Nicolaitans pondered this problem and eventually turned to brainstorming on the Judean’s name as a possible solution. His name had been Yashua. Today, in modern English, his name would be Joshua.

In his native tongue, the Judean’s name comtained a ‘Ya’ which could mean ‘lord’ or ‘god’ depending on the context. The Nicolaitans liked this, but had trouble finding a linguistic link to the supreme Roman name of Jupiter.

Obviously, in a Roman world where Jupiter was the recognised lord of heaven and all below, it would have been better if this Yashua had been named Jupiter.

After all, he did claim to be the Son of God and wasn’t Jupiter none other than the first supreme god Saturn? But this ‘Ya’ thing didn’t fit the bill and was a bit too obscure for the majority of the Roman empire who spoke mainly Latin or Greek.

Then someone had the bright idea of mixing both the ‘Ya’ in the Judean’s name with the Jupiter title which gave you – Yapiter! This was, quiet rightly, dismissed as ridiculous, but they had a sense they might be on to something.

And then it hit them – Zeus! Zeus was the Greek equivalent of Jupiter and a simple juxtaposition of the ‘Ya’ with Zeus rendered a name that effectively denoted its bearer as ‘Lord Zeus’! What you had was YaZeus, which became Yeseus,… and eventually morphed into Jesus.

Again, certain Illuminated Ones looked on from the shadows and smiled at this brazen act of linguistic alchemy. Jesus, or Lord Zeus, was something they could work with. They particularly liked the image of the bloodied Jesus suffering in agony while hanging from an old fashioned Roman instrument of execution. There was definite blood-ritual potential there.

In the meantime, life in the Roman empire was becoming dire. This formerly iron-willed beast was looking decidedly rusty. A gang of northern barbarians agreed and soon they were ransacking the empire’s frontiers at will.

But, as seems to be the case in history, cometh the hour, cometh the man. 

Constantine the Great would mark the last time Imperial Rome would enjoy the rule of a true warrior-king. It would also mark the beginnings of the Nicolaitan’s rise from obscurity to re-establishing a Priest-king as ruler over the known world.”

Utdrag fra: Troy D. McLachlan. «The Saturn Death Cult». Side 111 – 113.

Boken kan leses i sin helhet her https://img.fireden.net/tg/image/1500/35/1500356306614.pdf

 

En særdeles god beskrivelse av tankefeilen i Covid 19 politikken som støttets opp av media

 

“Vanligvis utprøver vi våre prinsipper på kjennsgjerningene. Når kjennsgjerningene har talt sitt tydelige språk kan vi beholde eller forandre våre prinsipper. Men om man starter med prinsippene som utgangspunkt (a priori) og bruker dem som  grunnlag for å godta eller avvise kjennsgjerninger, går man omvendte veien. Da skjer den tankefeilen vi kaller påstander, a priori.

<<Vi trenger ikke å se i kikkerten Deres, Galilei. Vi vet at det ikke kan finnes mer enn syv himmellegemer.>>

Vi trenger noen prinsipper, ellers vil vi ikke engang oppdage en kjennsgjerning. Tankefeilen skyldes at prinsippene tilskrives for stor makt, slik at de ikke korrigeres  i takt med nye observasjoner. Tankefeilen tar parti for en ubegrunnet teori og avviser dermed forhold som er viktige for en rett forståelse av saken.

Slike som bruker påstander a priori, har ofte ikke særlig bakkekontakt i noe fall. Tankefeilen er en kost som feier alle forvirrende kjensgjerninger under teppet av fordommer. Kosten er et uunnværlig husholdningsredskap for dem som er fast bestemt  på å holde sitt mentale inventar fritt for støv fra den virkelige verden.

På kostens håndtak og i brukerens hode står det inngravert : <<Jeg har bestemt meg. Kom ikke med forvirrende kjennsgjerninger!>>

Det er ingen grunn til å la seg imponere av en patentmedisin som hevder: <<Hvis pasienten ikke blir frisk, viser det at han trenger mer av den.>> Da ville kjennsgjerningene støtte medisinen uansett hva som skjedde. Hver eneste dag møter man lignende påstander når det gjelder f. eks. utviklingshjelp. Hvis landet utvikler seg, viser det at hjelpen virker etter sin hensikt. Hvis landet ikke utvikler seg, viser det bare at vi må gi mere hjelp. De som påstår det, vinner om det blir mynt eller krone, men logikken taper i begge tilfeller.

Når man bruker påstander a priori, er det som regel virkningsløst å påstå rett ut at kjennsgjerningene er usanne. Det kan jo hende at publikum med egne øyne har sett hva som skjedde. Man kan komme mye lenger om man fortolker kjennsgjerningene på en ny måte og viser at de var noe helt annet enn det de syntes å være. De motsier ikke din påstand, tvert imot støtter de den.”

Fra boken “Språklig manipulering” av Madsen Pirie, 1987. Boken kan leses gratis i sin helhet her https://www.nb.no/items/641b8c67784cf10a535c95404621633b?page=0&searchText=spr%C3%A5klig%20manipulering

 

“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.
Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/the-nuremberg-code-1948-ang-medisinske-eksperimenter.html

The Nuremberg code (1948) Ang medisinske eksperimenter.

THE NUREMBERG CODE (1948)

“On December 9, 1946, an American military tribunal began criminal proceedings against 23 German physicians and administrators for their willing participation in war crimes and crimes against humanity. Among the charges were that German physicians experimented on thousands of concentration camp prisoners. The experiments were sadistic and often lethal, and the prisoners did not give their consent.

The American judges and physicians who were present at the trial wrote the Nuremberg Code in 1948. This code was the first international document outlining the absolute importance of voluntary participation and informed consent. The influence of this code on global human-rights law and medical ethics has been immense.

Nuremberg Code Directives for Human Experimentation 1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved, as to enable him to make an understanding and enlightened decision.

This latter element requires that, before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject, there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person, which may possibly come from his participation in the experiment.

The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study, that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5. No experiment should be conducted, where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9. During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end, if he has reached the physical or mental state, where continuation of the experiment seemed to him to be impossible.

10. During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgement required of him, that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.”

Source: “Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10,” vol. 2 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949), 181–182.

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

Koronavaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

Når bankene og storkapitalen kaprer demokratiet

“Ifølge bankene og deres talspersoner skal kontanter avskaffes fordi de er upraktiske, fordi de åpner for økonomisk kriminalitet og fordi de svekker kontrollen over pengebruken.

Hva er de virkelige argumentene?

Det finnes imidlertid helt andre grunner for at sentralbankene er så ivrige for å avskaffe kontanter akkurat nå. Viktigst er krisa i finanssystemet. Sentralbankene har forsøkt siden 2009 å sparke i gang økonomien ved å holde noe nær nullrente. Det har ikke lykkes.

Flere banker har nå i virkeligheten innført negativ rente. Med negativ rente straffes du for å ha penger i banken. Negativ rente er derfor et sterkt insitament for å ta pengene ut av banken og «putte dem i madrassen». For bankene ville de være katastrofalt om bankkundene skulle gjøre dette, særlig om det skjer på kort tid og i masseomfang. Og det kan det godt gjøre, dersom bankene innfører enda mer negative renter og kundene får følelsen av at pengene deres kvernes ned i sluket.

Hvis det blir forbudt å ha kontanter, kan bankene derimot innføre så negative renter de vil. Da vil ikke lenger kundene kunne prøve å redde pengene sine ved å ta dem ut. Da har de bare to valg: enten å bruke pengene eller å la bankene redusere verdien av dem.

Bankene ønsker også å kunne forsyne seg av kundenes sparekonti dersom de sjøl skulle komme i krise. Dette skjedde med Banca Etruria i Italia. Der ble småsparernes midler blitt konfiskert for å redde banken fra konkurs.

Fra 1. januar 2016 trer EUs bankdirektiv (BRRD  Bank Recovery and Resolution Directive) i kraft. Etter dette direktivet vil såkalte «bail in»-regler gjelde. Det var disse reglene som ble brukt for Banca Etruria og tre andre finansinstitusjoner i Italia, samt deres kunder har nå fått merke dette i praksis.

Dersom (les når) kontantene avskaffes vil kundene være totalt prisgitt bankene, som på sin side vil kunne skalte og valte med kundenes penger som de vil, uten å risikere «bank run» eller tilsvarende ubehageligheter.

Så den neste bankkrisa blir et gigantran.

Total kontroll

Det finnes også andre, mer politiske argumenter. Bentestuen snakket om kontroll, og det er et høyst reelt argument. Hvis alt kjøp og salg blir digitalt, vil enhver økonomisk transaksjon kunne spores og loggføres. Det betyr at bankene og etterretningsorganisasjonene vil ha en total oversikt over alt innbyggerne foretar seg på den økonomiske sida. Alt kjøp og salg, alle gaver og bidrag, alt. Ikke bare hvem og hva, men også når og hvor. Dette er et grep sjøl George Orwell ikke hadde tankt på da han skrev 1984.

Noen sier: «Er det så farlig da, jeg har da ingenting å skjule.» Svaret er blant annet: Hva vet du om det? Hva vet du om hva myndighetene, bankene eller andre vil bruke mot deg i morgen eller om ti år? Og ikke minst hva vet du om hvem som vil vite dette og bruke det? Det er ikke gitt at myndighetene vil ha gode hensikter. Hvis de synes du er en brysom person, kan de jo bare blokkere kontoene din. Du vil ikke få kjøpt et brød en gang.

Og det er heller ikke gitt at det er bare myndighetene som vil overvåke alt du gjør. Dataene om dine kjøp og salg, dine gaver og små eller store økonomiske sprell er gull verdt for monopolene. Du og ditt forbruk er en vare som selges og kjøpes for store summer på markedet.

Når de vet alt om deg, kan de målrette psykologisk påvirkning og reklame på måter vi har vanskelig for å forestille oss. (Apple vil selge følelsene dine.) Dette gjøres allerede i dag. Markedsføringsfirmaer profilerer husstander ut fra forbruksprofil, og kan derfor si mye om hvordan den enkelte person og den enkelte husholdning vil oppføre seg på markedet.

På Personverndagen 2016 ble det lagt fram informasjon som viser at: En stor industri bygges rundt innsamling og analyse av personopplysninger.  IT-avisen skriver:

I løpet av en dag spores vi og legger igjen våre personopplysninger flere ganger enn noensinne tidligere. Dette skjer samtidig som vi bruker fler «gratistjenester» på nettet.

Hva du leser, hvor lenge det blir lest, hva leste du før og hvor gikk du etterpå. Hvor ofte du trener, hva du veier, hva du spiser, hvem du snakker med og hva dere snakker om. Opptil 15.000 datapunkter samles om hver enkelt profil.

All denne informasjonen er gull verdt for annonsører og de som selger dine profil for å gi deg tilpasset reklame. Mange store  har dette som sitt eneste eksistensgrunnlag.

Acxiom er et «lite» selskap som har som hovedgeskjeft å videreselge personopplysninger. De er verdens største databroker og har ca 4500 ansatte, disse igjen står for arbeidet med å opprettholde en database med personopplysninger på 700 millioner personer. (Og hvem er tredje største aksjonær i dette selskapet? Hvis du gjettet BlackRockså var det innertier. 4,64%)

– Sammenlign med Stasi, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Stasi hadde 100 000 medarbeidere. Også uoffisielle. På 16 millioner. Her sitter altså et selskap som få av oss har hørt om, med 700 millioner profiler, og mange om oss. Og de vet, selvsagt kjønn, inntekt, men har du hund? Kan du få diabetes?

Det kontantfrie samfunnet vil være en gullgruve for denne nye overvåkingsøkonomien. Og ikke bare for dem. Når de kriminelle syndikatene får tak i disse dataene om deg, og det vil de jo gjøre, så vil de vite akkurat når, hvor og hvordan de skal plyndre deg aller mest grundig.” https://steigan.no/2016/02/bankenes-krig-mot-kontanter/

 

 

 

“Det er negative renter i flere land, deriblant Sverige og Danmark. Foreløpig har bankene vært redde for å innføre negative innskuddsrenter, men det vil Nordeas største eier ha en slutt på.

Flere land i Europa har nå negative renter.

Allerede i 2012 satte Danmarks Nasjonalbank ned renten på bankenes innskudd sentralbanken, det vil si depotrenten, til under null.

Per i dag er den på -0,65 prosent.

Sveriges Riksbank gjorde det samme i 2014. Depotrenten er der på -1,00 prosent i dag.

I Norge er rentene for øyeblikket positive, men også her kan de bli negative.

Hva er så konsekvensene av negative renter?

Jo, da snus alt på hodet: For i teorien skal du da få betalt av banken for å låne penger, mens du må betale banken for å «ha penger på bok».

I juli fikk en kunde i Danmark for første gang betalt for låne penger.

Danske lånekunder har i flere år hatt negative nominelle renter på sine lån, men på grunn av gebyrer og omkostninger har den effektive renten likevel vært positiv. Helt frem til nå.

Denne uken skrev nemlig Børsen at Realkredit Danmark, et datterselskapet til Danske Bank, har utbetalt negative renter til en kunde for aller første gang.

– Det skjedde ved utgangen av juli. For første gang skyldte Danske Banks realkreditselskap en kunde penger etter terminen, når både renter og gebyrer var avregnet, opplyser sjefanalytiker Christian Hilligsøe Heinig til Børsen.

Sjefanalytikeren presiserer at det kun gjaldt én kunde denne gangen, men at det forventes at selskapet vil betale ut penger til flere lånekunder ved neste termin.

Når det gjelder negative renter på innskudd, har ikke det blitt innført i noen nordiske banker ennå.

– En utfordring at bankene må selge sine produkter under kostpris.

En stor og viktig bank-eier vil det imidlertid annerledes. 

Det finske finanskonsernet Sampo, som blant annet eier 20 prosent av Nordea Bank, mener nemlig det er på høy tid at holdningene til negative innskuddsrenter endres.

Kari Stadigh, administrerende direktør i Sampo, sier til Bloomberg at betaling for bankinnskudd må til for å stimulere økonomien.

Han sikter da til Den europeiske sentralbanken (ECB), som forsøker å øke veksten i økonomien med negative renter, men at dette ikke får full virkning før det rammer bank-kundene.

– Jeg tror ikke ECB vil nå sine mål med den nåværende tenkningen de har om pengepolitikken, med mindre de er i stand til å lage et rammeverk som gjør at alle banker innfører negativ rente på sine innskudd, sier han i et intervju gjort i Helsingfors.

Utfordringen er nemlig at den første banken som begynner å ta betalt fra sine innskytere, risikerer å miste dem til konkurrentene.

Det er heller ikke en mulighet at bankene avtaler å innføre negative renter samtidig, da det blir sett på som ulovlig prissamarbeid. 

– Teorien fungerer bare når den er fullstendig implementert, og en full implementering av kvantitativ lettelse krever negativ innskuddsrente, slik at folk begynner å investere og konsumere, også i privat sektor, legger han til.

Skattemessig håndtering av negative renter.

Skattereglene i Norge tar foreløpig ikke høyde for eventuelle negative renter, da dette ikke har blitt sett på som sannsynlig.

I 2016 publiserte imidlertid Skattedirektoratet en prinsipputtalelse om den skattemessige behandlingen av negative renter for private bankkunder.

Bakgrunnen for det var at negative renter da hadde blitt aktuelt i en rekke jurisdiksjoner, herunder Danmark og Sverige, og at det styrket risikoen for at det også kan bli aktuelt i Norge.

Konklusjonen til Skattedirektoratet var da at negative renter ved utlån normalt ikke skal skattlegges av personlige skatteytere, og at negative renter på bankinnskudd normalt ikke kan anses som en fradragsberettiget kostnad.

I dag er det slik at det skal betales skatt av renteinntekter, mens det gis tilsvarende fradrag for renteutgifter.” https://www.pengenytt.no/nordeas-storste-eier-kundene-bor-betale-for-a-ha-penger-i-banken/?fbclid=IwAR1vUWjXgLXu0_NxeNodzuSjREw8lyEBwNs8Ae8T5XYwbwj_GiR_u47-PIA

 

 

 

“Do you know what it means when the Managing Director of the IMF warns of a “new Bretton Woods moment?” How about when the head of the BIS revels in the total surveillance power that digital currencies will afford the central bankers? Well, you’re about to. Don’t miss this info-packed edition of The Corbett Report podcast where James peels back the layers of the great currency reset onion and uncovers the New World (Monetary) Order.” https://www.corbettreport.com/brettonwoods2/

Show notes from the corbett report podcast:

A New Bretton Woods Moment

Century of Enslavement: The History of the Federal Reserve

The WWI Conspiracy

Winds of Change: The Case for New Digital Currency by Christine Lagarde

China Prepping Digital Yuan

Who’s Afraid of Decentralized Currency?

The Bitcoin Psyop

Central bank cryptocurrencies

What’s in Store for the Dollar? (Goldman Sachs)

Central bank digital currencies: foundational principles and core features

Cross-Border Payment—A Vision for the Future

Interview 1604 – John Titus on Central Bank Digital Currencies

Bill Gates on Digital Currency

Who Is Bill Gates?

The battle of Bretton Woods : John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the making of a new world order

Zhou Xiaochuan: Reform the international monetary system

Steven Guinness website

Bank of England Governor Signals Central Bank Digital Currency is Coming

BOE on Course to Begin Roll Out of New Payment System

Solutions at corbettreport.com

“Utvinning av kryptovaluta, som bitcoin, krever vanvittig mye strøm og produserer ingenting av verdi for samfunnet. Hvorfor gir norske myndigheter økonomiske fordeler til selskaper som driver med dette?

«Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig», skrev Skatt Vest. Svaret var at det verken finnes regler eller retningslinjer for hva et datasenter kan brukes til. 

I Kina har myndighetene ødelagt flere av disse anleggene, eller koblet dem til det nasjonale nettet. Da begynner kryptovalutaprodusentene lete etter muligheter i andre land der de kan få strømmen billigere.
Det er ingen grunn til at vi her i Norge skal gi lukrative fordeler til selskaper som ikke skaper noen verdier for samfunnet, som kan gi oss forbrukere økte strømpriser, og som bruker opp hele kraftoverskuddet vårt til ingenting.
Regjeringen har latt seg forføre av tanken på datasentre, men glemte å se på konsekvensene.

Ifølge en studie utført av Alex de Vries − «Bitcoin’s Growing Energy Problem», som ble publisert i forskningsjournalen Joule i mai − bruker utvinnerne av den mest kjente kryptovalutaen bitcoin i dag minst 2,6 GW. Det er nesten like mye som hele Irlands strømforbruk.

De Vries mener dette kan stige til 7,7GW før slutten av dette året. Det vil i tilfelle utgjøre nesten en halv prosent av verdens energiforbruk.

“Vindmøller for bitcoin?

Men det er ikke bare energiøkonomiseringen som er ulogisk. Vi bygger ut norsk natur med vindmøller for å få mer strøm. NVE antar at innen 2030 vil det bygges rundt 15TWh ny vindkraft.
I tillegg bygger vi nye utenlandskabler, vil at flere skal kjøre elbil, planlegger el-ferjer langs hele kysten og ønsker at olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel skal elektrifiseres.
Når vi risikerer at hele kraftoverskuddet skal gå til utvinning av kryptovaluta, hvor skal strømmen til alt det andre komme fra? Skal vi da varme opp husene våre med kullkraft fra Tyskland, eller med kjernekraft fra Storbritannia? Vil vi ikke da også bidra til at CO₂-utslippene globalt går opp?
Skatt Vest har vært kritisk til den reduserte el-avgiften til datasentre. De skrev i et brev til Skattedirektoratet at det er en svært uheldig konsekvens at det er kryptovalutaselskapene som skal nyte godt av dette.” https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html
 

Barn og korona smitte

Artikkelen over her der det blir sagt at barn er veldig smittsomme og at hundre tusen barn har fått påvist smitte er ikke noe annet enn rein fryktpropaganda. Les utdraget fra WHO rapporten under her som WHO gjorde i februar i år og som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av covid 19, IKKE smitter andre igjen:
“Data on individuals aged 18 years old and under suggest that there is a relatively low attack rate in this age group (2.4% of all reported cases). Within Wuhan, among testing of ILI samples, no children were positive in November and December of 2019 and in the first two weeks of January 2020.
The Joint Mission learned that infected children have largely been identified through contact tracing in households of adults. Of note, people interviewed by the Joint Mission Team could not recall episodes in which transmission occurred from a child to an adult.”
Se nederst på side 10 i rapporten som du kan finne her.

 

 

“Barn sprer ikke corona smitte.
I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.”
Og det stemmer overens med undersøkelsen WHO gjorde i februar i år som forteller at de yderst få barna som har blitt smittet av kovid 19, IKKE smitter voksne:
http://tt.omni.se/allt-tydligare-att-barn-inte-sprider-smitta/a/qLz79z?fbclid=IwAR2SYnBy-0oHzBcvYx2dI50h5noT8ZSoD3BpIG7TS3oe0GNRtgVwzYMRND8
“No child who was not already profoundly ill has died of Covid-19 in Britain, a large study has indicated, with the researchers saying that the results should reassure parents as a new school term begins.
The study looked at 260 hospitals in England, Wales and Scotland. Out of the 69,500 patients admitted with proven Covid-19 in the first six months of the year, 651 — or 0.9 per cent — were under 19 years of age.” https://www.thetimes.co.uk/article/all-children-who-died-of-covid-19-were-already-seriously-ill-jlxr8mkxq?fbclid=IwAR05OkvjMTG6NogrNTmYs6nsxzp-3WWCiZ8hold_rIO9anyxYtqtNiSZXw0
“Flera andra länder gör antigentester på elever. Varför inte Sverige? – Den bedömning som vi gjort och som finns i vår rapport, är att vi inte ser att effekterna är så väldokumenterade att man kan rekommendera detta som metod, det finns problem. Det handlar om hela etiken kring att provta barn, vem ska provta, hur ska föräldrarna medverka, vem ska ge tillstånd. Sådana frågor som rör all vård av barn och som är väldigt viktiga. Dessutom är det väldigt, väldigt sällan som barn blir allvarligt sjuka, säger Anders Tegnell till Läraren.se.” https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/nej-till-snabbtest-i-skolan-fhm-backar?fbclid=IwAR1dmSJv__uOSKUggVOirGYONN0pSrXLmbTBf3IEeq-g9nTq5pyUX-N_aD8

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19.
I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.
Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside.
Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper.
Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”. Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”.
Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier:
COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.
Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.
Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.
Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.
Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?
Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs
I Washington DC kan 11 åringer nå bestemme om de vil ta vaksine uten foreldrenes samtykke og de behøver ikke en gang fortelle det til foreldrene sine hvis de ikke vil, det er helt lovlig for 11 åringene å holde det hemmelig for sine egne forledre:
 
“WASHINGTON—The nation’s capital city is looking likely to pass legislation that would allow children as young as 11 years old to make their own decisions on receiving vaccines, without parental consent or knowledge.
Bill 23-171 would allow for children as young as 11 to consent to all vaccines on the government schedule. At the same time, the school, health care provider, and the parent’s private insurance would conceal the child’s vaccination from parents or guardians—who would have no knowledge of the vaccination unless the child told them.
The bill states that the minor must be “capable of meeting the informed consent standard,” which would be determined by a physician.
The legislation was first introduced on March 5, 2019, with a public hearing held on June 26, 2019. The bill then sat until Oct. 7 this year, when the four-person health committee revised it, passed it, and brought it up to the full council for a vote on Oct. 20. It passed resoundingly (12–1) and now heads back for a second reading and final vote on Nov. 10 before landing on the mayor’s desk for a signature.”  https://archive.is/YZp8O#selection-1095.0-1107.411
Dette er fryktporno du aldri har sett maken til. Se på overskriften og sammelign den med innholdet og hva som er realiteten i denne saken. Overskriften er “Corona smittet barn døde”, mens barnet som hadde corona også hadde en alvorlig bakenforliggende sykdom. https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=48937&fbclid=IwAR3GVghnTbx3HU7CHcod2IGz9fHLPp0ypgjlHmJGZ12PcXSn9h3HocTZwAI
Hva slags foreldre lar ungene sine være med på slike forsøk? Og barn smitter yderst sjeldent voksne.

Relatert lesing:

 

Den psykologiske effekten av munnbind bruk hos barn https://olehartattordet.blogg.no/den-psykologiske-effekten-av-munnbind-bruk-hos-barn-som-ikke-nevnens-med-et-ord-av-helsemyndighetene-og-politikere.html

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

Korona vaksine og transhumanisme – en advarsel https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. Greit å ha det i bakhodet når en ny vaksine kommer https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Pfizer er distributøren av en av de nye c 19 vaksinene. Rullebladet til Henry Rinnan er bare barnemat i forhold. Og myndighetene ber oss om å stole på at dette firmaet leverer en vaksine som vi overhodet ikke behøver å bekymre oss over https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

Krenket – Når ordene stopper begynner volden

 

Hvis man ikke har evnen til å tenke balansert, så blir man dogmatisk, og da vil man helst kvele de stemmene som utfordrer ens dogmatisme, man er med andre ord ikke interessert i å bruke fornuft, logikk og dokumentasjon for å vise at man har sannheten på sin side, men bruker sensur som et våpen slik at kun de meningene som man selv oppfatter som riktige får lov til å sirkulere.

På den måten vil det aldri bli noe fremskritt, men stagnasjon, og det vil samvittighetsløse individer alltid benytte seg av for å komme i maktposisjoner, der det til slutt kun vil bli deres meninger og “sannheter” som vil være gjeldene.

Og alle som er for sensur er enten individer som forstår dette eller så er de naive hjelpere til oppbyggingen av neste diktatur.

Vi ser nå klart og tydelig at “svake” grupper blir brukt som brekkstang for å ødelegge både demokratiet og ytringsfriheten.

Og mange av dem som hører til disse gruppene er ikke med på denne ødeleggende framferden, de er uskyldige i en strategisk kamp der de undertrykkende elementene i disse gruppene har gjort seg selv til talspersoner for de “svake” der de fremstiller sin diktatoriske mentalitet som gruppene de representerer sine holdninger der de bruker empati som våpen mot oss for å nøytralisere oss.
 

Og lar man seg kun styre av følelser uten å ta med fornuften, da vil man bli offer for dette våpenet, da vil man tro at man kjemper de godes kamp, mens man i realiteten tar parti med de mørke kreftene.

Hvor lenge vil majoriteten godta å bli tråkket på før de sier stopp?

“The answer to bad speech is not censorship, the answer to bad speech is more speech. We have to exercise and spread the idea that critical thinking matters, now more than ever, given the fact that lies seem to be getting more popular.”
Edward Snowden
“I det øyeblikk man begynner å begrense folks rett til å forteller sin historie slik de selv ønsker, i det øyeblikk man begynner å kontrollere ytringer, enten for å skåne dem som leser, ser eller lytter til en historie, eller for å beskytte en stat, en diktator eller ideologi mot ubehagelige ytringer, har man trådt inn i en verden der friheten ikke lenger råder.

Fra det øyeblikket diskuterer man bare graden av ufrihet man vil godta.

Men grunnleggende har vi – ved å tre inn i en slik verden – bøyd oss for prinsippet om ufrihet og er i ferd med å tilsløre skillet mellom ord og handling. Hvis prisen for dette standpunktet er å bli kalt ytringsfrihetsfundammentalist er jeg stolt av den merkelappen, selv om den ikke er ment som et kompliment.

Jeg mener at i et demokrati er det viktig å være seg bevisst hvilken vei man slår seg inn på når skillet mellom ord og handling begynner å smuldre bort, når ord forbys, ikke fordi de oppfordrer til vold, eller til en annen forbrytelse, men fordi de kan oppfattes som krenkende. På den måten tildeler man den som lytter til en ytring, rettigheter på bekostning av dem som ytrer seg.
Dvs at man begrenser folks rett til å fortelle en historie ved å gi den som lytter til historien, innflytelse på hvilke historier som kan fortelles og hvordan de kan fortelles. Det kan være farlig. For når ordene stopper, begynner volden.
Hvis vi forbyr krenkende ytringer, risikerer vi at folk griper til direkte handling og dermed begår “forbrytelser” uten ofre. Også om det er opplagt at ord kan gjøre vondt, svært vondt.”
Fra boken “Taushetens tyranni” av Flemming Rose
“Det har nærmest blitt en refleks å legge seg flat. Så fort en får kritikk fra noen som føler seg krenket. Man rekker nesten ikke å si ferdig ordet krenket engang, før noen har lagt seg flat. Og ikke bare flat. Heeelt flat.
Kommunikasjonsstrategisk og politisk sett, kan det selvfølgelig være lurt å legge seg så flat som mulig, så fort som mulig. Men for samfunnsdebatten kan det være et stort tap.
Det er gode grunner til å ta hensyn folks følelser. Men ikke alltid. Følelser er ikke nødvendigvis en fasit på hvor vi som samfunn skal legge oss. For hvis man får definisjonsmakten bare fordi man er litt krenket, blir det for lett å parkere en sunn debatt. Men det har vi diskutert i mange år.
Nå er det på tide å legge noe av ansvaret over på de som legger seg flate. Heelt flate.
For det er ikke de krenkede som parkerer debatten. Det er de som legger seg flate som gjør.
Antall krenkede er nok utømmelig. Så noen ganger må både politikere, kommunikasjonsdirektører og andre tørre å si at de krenkede tar feil. Og at de ikke vil legge seg flate.
Folk må tenke gjennom hva de sier før de sier det. Men når noe er sagt, bør flere ha meningers mot til å stå for det.” https://www.tv2.no/mening-og-analyse/11820457/?fbclid=IwAR2w6ZP5-LsMZ1YTbMd6Gm9fFreFwY6XZuL985dAGf5EoblkM_WC6yrXlDI
“Det er oppsiktsvekkende og skremmende at de samme partiene vil forby ytringene de ønsker å bekjempe.
Mona Berger fra SV og hennes allierte foreslår dette vedtaket: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med politiet med den hensikt å kunne forby grupper, partier og organisasjoner å benytte kommunal grunn til markeringer med et rasistisk budskap.» I neste setning følger en henvisning til «rasismeparagrafen».
Med andre ord: De politiske myndighetene skal forhåndssensurere ytringer de anser som «rasistiske». De skal sette politiets voldsmakt inn for å undertrykke slike ytringer så de ikke kan forekomme på «kommunal grunn».
Hvorfor er dette ingen god ide? La meg nevne det første som faller meg inn.
1. Forslaget innskrenker ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, to forutsetninger for demokrati som venstresida og arbeiderbevegelsen har kjempet for i snart 200 år.
2. Forslaget får venstresida til å se ut som hyklere: Krever ytringsfrihet for seg selv, men vil nekte den for andre.” Magnus Engen Marsdal https://www.facebook.com/photo.phpfbid=4756016157766544&set=a.269641226404082&type=3
“Den norske straffeloven har en merkelig paragraf som forbyr diskriminerende og hånende ytringer mot noen få, utvalgte grupper. Det underlige er at loven ikke forbyr diskriminering, hån og ringeakt generelt – men bare mot noen få utvalgte grupper.
Hvis hensikten er å beskytte folk mot å bli hånet og foraktet, så er det underlig at det forbudet ikke er generelt, men begrenset til noen utvalgte grupper.
Problemet er at dette snevrer inn ytringsfriheten fordi vi vil være tilbøyelig til å synes synd på enhver svak gruppe som holdes opp, uten å ta høyde for at også folk som er ressurssterke på et plan, kan være sårbare og lett krenkbare i en annen sammenheng.
Det er en illusjon å tro at norsk lovverk kan beskytte alle menneske mot enhver følelse av å bli såret eller utsatt for forakt.
Ser vi på ordlyden er den også lite spesifikk. Det er ulovlig å håne noen for hudfarge eller nasjonale opprinnelse. Men siden alle har en hudfarge og etnisk opprinnelse, må det bety at det er like forbudt å håne noen for å være hvit fra Tana, som svart fra Ghana.
Teksten nevner også religion og livssyn. Nok en opplisting som følgelig gjelder alle. Så kommer et særlig vern mot hån for homofile, og der er det altså trolig på vei et utvidet forbud mot hele registeret av kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet (bortsett fra å være heterofil).
Det er også verdt å huske at retten til å krenke ikke er noen plikt til å krenke, og at respekt for andres følelser er en grunnleggende og bra ting mennesker imellom. Men det er normal folkeskikk. Vi trenger ikke Stortinget til å lære oss folkeskikk. Dersom det skal være forbudt å håne og uttrykke forakt, så må det gjelde alle – ikke noen utvalgte grupper.
Dersom det er fritt frem for å drive blasfemi og latterliggjøring av kristen lære og kristne prester, så må det samme gjelde islam og jødedommen. Og motsatt: Hvis religion er for hellig til å bli latterliggjort, så må det gjelde alle livssyn.

“Saken har fått bergenser og stortingsrepresentant Peter Frølich til å tenne på alle plugger.

– Dette begynner å ligne et orwelliansk mareritt. Et samfunn hvor man har angst for å si feil. Et samfunn uten humor, styrt av autoritær korrekthet på mobbens premisser. Et samfunn hvor et lite feiltrinn kan sette jobb og sosialt liv i fare, sier han til Nettavisen.

Les mer: Sjokkert etter universitet legger seg langflat for «tysker-spøk»: – Hører ikke hjemme noe sted

Frølich tar nå opp saken med regjeringen, og mener at det tydeliggjøres hva loven skal og skal ikke brukes til.

– Jeg har bedt departementet oppklare om loven virkelig er så stivbeint. I ytterste konsekvens må den justeres, sier Frølich.

Han oppfordrer universitetet til å gå gjennom hvordan de har håndtert saken.

– Uansett om loven er sånn eller ikke, bør universitetet gå kraftig i seg selv. Jeg tror nesten jeg må stave dette for å være tydelig nok: Ikke beklag! Dette er ikke noe å beklage!

Diskusjonen kommer i kjølvannet av store demonstrasjoner mot rasisme, og en ny debatt hvor det er foreslått å fjerne statuer av folk som antirasister mener hadde dårlige holdninger. Stortingsrepresentanten mener dette minner om et «krenkelseshysteri».

– Om krenkelseshysteriet vinner frem, kveleer vi noe av det Vesten er bygget på: En fri ytringskultur. Dette er særlig viktig innenfor akademia, hvor takhøyden bør være skyhøy.

Han oppfordrer samtidig studenter til å tenke seg om, og lære dem opp til å tåle reell motstand uten at det betyr hverken diskriminering eller krenkelse.

– Vi må lære studenter å tåle motstand. I USA må forelesere nå gi tilbakemeldinger til studenter med kontordøren åpen for å beskytte seg mot trakasseringsanklager. Social justice-bevegelsen på universitetene i USA er rett og slett vanvittig.

– Hva bør gjøres mot denne utviklingen?

– Det finnes en effektiv motgift. Vi må sette ned foten i møte med krenkelseskulturen. Vi må alle lære oss å tåle en støyt. Om alle ubehageligheter skal løses med ombud, lover, regler og krypende unnskyldninger, har vi tapt.” https://www.nettavisen.no/okonomi/tar-krenkesaktilregjeringendirektefarlig/3423987889.htmlfbclid=IwAR01xx7Wlu5CF66W7IMqKMZH1adBMclyGRnd0lZxoVIEJ9gYaJ3uK_-GtVY

“Det er åpenbart like dumt å si at rasisme ikke finnes, som å si at alt er rasisme. Mange mennesker har opplevd og opplever fordommer, marginalisering og undertrykkelse. Det er riktig å kjempe for synlighet og likebehandling. Det er prisverdig å stå opp mot urett. Det er heller ikke galt å være stolt av hvem man er.
 
Men det å være, eller historisk å ha vært, utsatt for urett gir ingen frikort til i neste omgang å sette ytringsfriheten på pause, eller å tildele enkeltindivider historisk skyld basert på deres kjønn, legning eller hudfarge alene.
 
Det politiske sentrum må samle seg til felles kamp mot de illiberale utslagene av den identitetspolitiske vekkelsen som nå brer seg i Vesten. Det som står på spill, er den demokratiske samtalens overlevelse i et fremdeles åpent samfunn.”
Denne debatten på 29 minutter MÅ du få med deg:
“Er debatten om rasisme, historie, kjønn og legning blitt trang og intolerant? Anki Gerhardsen tør å kritisere den autoritære identitetspolitikken.” https://tv.nrk.no/serie/torp/2020/NNFA52102120/avspiller?fbclid=IwAR2yra0WRRKt9aoUr_25OxrNHGRkQkDSRB2GYR7B4nK-6flURe676S56Wjk

Dette er en utrolig viktig video å se. Her snakker vi virkelig om ett budskap som promoterer demokratiet og ytringsfriheten på en svært fornuftig og rasjonell måte. Dagens snowflake generasjon står på fascistenes og diktaturets side, de er bare så hinsides historieløse og virkelighetsfjerne at det dessverre blir umulig for dem å forstå det.
“The truth why everyone is suddenly getting offended”
https://www.youtube.com/watch?v=0kGBQSXX_GU

 

 

“– Det er en ny, merkelig form for fascisme, mennesker som mener de vet hva du kan si og ikke si, det er underlig (…) Denne trendy myten at folk som ønsker ytringsfrihet kun er ute etter å si grusomme ting hele tiden. Dette er rett og slett ikke sant, ytringsfriheten beskytter alle, sier Gervais i et intervju på talkRadio.

Han kaller alle som forsøker å avskaffe ytringsfriheten ved å snakke om «hatefulle ytringer» for fascister, som skjuler seg bak falsk godhet og sier: Vi er de gode, vi kjemper for sosial rettferdighet, vi ønsker det beste og det vi sier gjelder.

– De forstår ikke hvor korrupt og galt det er (…) Hvis du er litt venstrevridd er du Trotsky, ikke sant? Hvis du er litt konservativ er du Hitler, og hvis du er i sentrum og forsøker å se begge sider av argumentene så er du en feiging.

Ingen land burde ha lover mot ytringer bare fordi noen, et eller annet sted kan bli krenket, for noen, et eller annet sted, vil føle seg krenket av absolutt alt, mener Gervais.

– Bare fordi du er fornærmet, betyr det ikke at du har rett.

Utsagnet «Jeg er fornærmet» har i dagens kultur erstattet behovet for å forme et argument, sier han videre. Det vil dessuten være umulig å straffeforfølge hatefulle ytringer på en rettferdig måte, siden det ikke finnes noen enighet om hva hatefulle ytringer er.

Det farlige som skjer nå er at den ene siden får definisjonsmakt og bestemmer reglene. Disse menneskene som vil redefinere og avskaffe ytringsfriheten er de virkelige fascistene, sier Gervais.

Han sier også at The Office neppe kunne blitt laget i dag. Krenkemobben ville tatt alt ut av kontekst og forsøkt å stenge ned showet.” 

Intervjuet av Ricky Gervais kan sees her
https://www.youtube.com/watch?v=0iF4NscnqSQ&feature=emb_logo

 

“Dobbeltenkning i romanen 1984:
For det første er en av de viktigste måtene som regjeringen opprettholder kontroll over befolkningen, konseptet med dobbeltenkning. Dobbeltenkning er kraften til å holde to motstridende meninger samtidig. De er to motstridende oppfatninger på samme tid av samme person.
I Oceania er befolkningen utdannet i dobbeltenkning så de vet hvordan man aksepterer motsetninger og forstår deres praktiske eksistens. I det kontrollerte samfunnet i romanen 1984 er ikke tegnene på en totalitær regjering skjult. Totalitarisme blir det undervist om, og folket både godtar og avviser det samtidig. Dette gjenspeiles i regjeringens tre slagord:
«Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke.»
Det endelige målet med dobbeltenkning er å få befolkningen til å tenke på denne måten automatisk. Regjeringen vil at folket venner seg til å holde to motstridende tanker i hodet uten å innse at de er motstridende. Skjer dette i virkeligheten?
Mange studier har vist at hjernen vår støtter motstridende ideer. Ideen dreier seg om Festingers teori om kognitiv dissonans. Teorien hans sier at det er mulig for oss å ha dissonante ideer. Festinger sier imidlertid at det er mekanismer i hjernene våre for å ignorere eller løse den dissonansen. Dobbeltenkning vil være en måte å rasjonalisere dissonanser på og være i stand til å eksistere med dem.
I virkeligheten bruker vi dobbeltenkning mer enn vi forestiller oss. Regjeringene utnytter dette og bruker dobbeltenkning til en viss grad. Et klart eksempel er fiendskapet vårt mot terrorangrep. Imidlertid utfører samtidig mange land handlinger av samme art og selger til og med våpen til disse terroristgruppene. Vi må være ekstremt forsiktige.
Rasjonaliseringen av motsetninger er en automatisk prosess, og vi kan utføre den prosessen uten å innse det.
Et annet viktig aspekt av regjeringens kontroll i 1984 er kontrollen med tanken. For å oppnå tankekontroll forsøker regjeringen å endre språk slik at tanken blir praktisk i stedet for nyttig som kan brukes til argumentasjon. Faren er at folk tenker for mye, det vil ødelegge dobbeltanken, og dette vil føre til regjeringens ødeleggelse. Hvis vi følger Sapir-Whorf-hypotesen, foreslår Orwell at ved å bytte språk kan vi forandre det menneskelige sinnet.
For å oppnå tankekontroll reduserer Oceania-regjeringen språket til dets enkleste form, og gjør det til et helt pragmatisk språk. På denne måten mister synonymer og antonymer sin betydning. Det er ikke lenger interessant å formidle nyanser av ord som fører til avgjørelser og tolkninger. Antonymer genererer frykt, og konflikt baner vei til rasjonalitet. Et eksempel på dette kan være å fjerne ordet “krig” fra ordlisten og bare snakke om det når det gjelder mer fred eller mindre fred.
Leksen vi kan lære av dette nye språket er at språk kan være farlig i livene våre. Språket er i stand til å forandre oppfatningen og tenkningen vår. En politisk diskurs kan således virke svært forskjellig avhenging av ordene som brukes til å beskrive den. Når en politiker prøver å sette ord som “demokrati,” “konstitusjonell” og “fred” mot ord som “angrep” eller “krig,” forsøker de å få sympati fra borgerne sine. Av denne grunnen er det viktig å utforske begrunnelsen bak hvorfor folk bruker et bestemt språk.
Til slutt, i romanen 1984, ser “Store Bror” alltid på og kontrollerer alt. “Store Bror” ser på innbyggerne overalt, til og med i deres egne hjem. Selv innen familier blir barn utdannet til å vokte foreldrene sine og fordømme dem hvis de begår en forbrytelse. Et viktig aspekt ved kontroll er manipulering av informasjon.
For Oceania kan regjeringen omskrive fortiden for å opprettholde regjeringens stabilitet. I romanen er Sannhetsministeriet dedikert til å forandre alle skrifter, aviser og bøker til fordel for “Store Bror”. Hvis “Store Bror” sa at sjokoladerasjoner skulle gå opp og det er faktisk mindre nå enn før, ville “Store Bror” endre data for å få det til å se ut som om sjokoladerasjonene faktisk økte.
Vi er ikke immune mot manipulering og kontroll av informasjon. Massemedia, inkludert fjernsyn, radio og aviser, har vanligvis partier og regjeringer som endrer informasjon for å påvirke meningene våre. Derfor krever all informasjon vi mottar at vi tenker kritisk om det vi leser.
Til slutt, i romanen 1984 utgjør Orwell et veldig interessant dystopisk samfunn med store paralleller til det nåværende samfunnet vårt. Det er viktig å reflektere over disse parallellene og se de potensielle feilene i samfunnet vårt. Hvis vi ønsker å unngå å utvikle oss mot en orwellsk verden, er det viktig å opprettholde en kritisk holdning mot mekanismene som påvirker og overtaler oss.” https://utforsksinnet.no/romanen-1984-av-george-orwell/

“For years, émigrés from the former Soviet bloc have been telling Rod Dreher they see telltale signs of “soft” totalitarianism cropping up in America–something more Brave New World than Nineteen Eighty-Four. Identity politics are beginning to encroach on every aspect of life. Civil liberties are increasingly seen as a threat to “safety”. Progressives marginalize conservative, traditional Christians, and other dissenters. Technology and consumerism hasten the possibility of a corporate surveillance state. And the pandemic, having put millions out of work, leaves our country especially vulnerable to demagogic manipulation.

In Live Not By Lies, Dreher amplifies the alarm sounded by the brave men and women who fought totalitarianism. He explains how the totalitarianism facing us today is based less on overt violence and more on psychological manipulation. He tells the stories of modern-day dissidents–clergy, laity, martyrs, and confessors from the Soviet Union and the captive nations of Europe–who offer practical advice for how to identify and resist totalitarianism in our time. Following the model offered by a prophetic World War II-era pastor who prepared believers in his Eastern European to endure the coming of communism,

Live Not By Lies teaches American Christians a method for resistance:
• SEE: Acknowledge the reality of the situation.
• JUDGE: Assess reality in the light of what we as Christians know to be true.
• ACT: Take action to protect truth.

Aleksandr Solzhenitsyn famously said that one of the biggest mistakes people make is assuming totalitarianism can’t happen in their country. Many American Christians are making that mistake today, sleepwalking through the erosion of our freedoms. Live Not By Lies will wake them and equip them for the long resistance.” https://www.sott.net/article/445216-MindMatters-Interview-with-Rod-Dreher-How-to-Survive-the-Coming-Soft-Totalitarianism

Teksten fortsetter under bildet
Når politikerne, akademia og media er i mot rasisme samtidig som de promoterer diktaturet https://olehartattordet.blogg.no/nar-politikerne-akademia-og-media-er-i-mot-rasisme-samtidig-som-de-promoterer-diktaturet.html
Enda en spiker i kista til dem som har hivd seg på den politisk korrekte antirasisme bølgen. De flyr altså dagens slaveiere sitt ærend men er rett og slett alt for naive til å skjønne det selv. Anbefalt lesing. https://steigan.no/2020/07/woke-vekkelsen-sover-dypereennnoengang/fbclid=IwAR0Gu2VDJwKuIkx8SSERrJ4C9mu3TGZ4VzZUGNi98j67HAr4g3HLJliKDQ
Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html