Hør på hva politikerne sier, og sammenlign så det med hva de i realiteten gjør, å se så om det stemmer overens med hva de sa

 

“Frp har alltid vært på lag med den jevne mann og kvinne.” sier Siv Jensen. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wELWdP/Siv-Jensen–Vi-er-arbeidernes-parti

Hør på hva politikerne sier, og sammenlign så det med hva de i realiteten gjør, å se så om det stemmer overens med hva de sa, så vil du se hva slags individer du har å gjøre med.

“When renowned Harvard clinical psychologist and author of The Sociopath Next Door Dr. Martha Stout (who uses sociopath and psychopath interchangeably) was asked if politicians are more likely to be psychopaths, she answered:

“Yes, politicians are more likely than people in the general population to be sociopaths. I think you would find no expert in the field of sociopathy/ psychopathy/antisocial personality disorder who would dispute this. That a small minority of human beings literally have no conscience was and is a bitter pill for our society to swallow, but it does explain a great many things, shamelessly deceitful political behavior being one.”

“Comeback-kid Tor Mikkel Wara er svært fornøyd med støtten fra liberalistene, og mener liberalismen lever godt i Fremskrittspartiet. Frps liberalistiske fløy vil legge ned hele velferdsstaten. Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp ønsker seg en absolutt minimumssstat, der alle kan gjøre som de vil, men ikke få noe gratis. Er du syk og fattig? Da får frivillige organisasjoner steppe inn.” https://www.dagsavisen.no/innenriks/wara-gir-nytt-hap-til-liberalistene-1.1137161

Dette er jo rein destillert psykopatisk tankegang der den sterkeste overlever og de resterende bukker under. Så nei, jeg tror overhodet ikke at den jevne mann og kvinne i dette land er interessert i et slikt samfunn.

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende. Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter. Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.” http://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

 

De fleste som er friske og raske i dag, forstår ofte ikke det at de også kan bli rammet av sykdom og arbeidsledighet. Og mange av disse ser også ned på dem som har vært uheldige og støtter politikerene i som lever i en helt annen virkelighet enn folk flest i deres krig mot de dårligere stilte i samfunnet, slik at de på den måten sager av grenen de sitter på og fjerner det sikkerhetsnett som kan ta i mot dem når også de rammes.

For dette handler om å ta lillelfingeren og når den er fortært så tar man resten av armen, da kommer de etter alle de andre sikkerhetsnettene vi har også. Det er så enkelt at man setter grupper opp mot hverandre, der den ene blir fremstilt som en trussel mot den andre, der politikerne i første omgang skal redde den gruppen som blir “truet”, de samme politikerne som konstruerte den kunstige trusselen, det er bare det at i andre omgang så kan den gruppen som ble reddet av de “gode” politikerne bli fremstilt som en trussel mot en annen gruppe som må reddes når politikerne og deres oppdragsgivere, storfinansen finner det for godt. http://olehartattordet.blogg.no/1523044718_politikerne_stjeler_fra_de_trygdede_minstepensjonistene_og_de_arbeidslse_og_gir_til_de_rike.html

“FrP har landsmøte. Her er «skrytelisten: 

– 2013: Fedrekvoten redusert 4 uker
– 2014: Avskaffet gratis frukt i skolen
– 2014: Bensinavgiften øker
– 2015: Svekket arbeidsmiljøloven
– 2015: Øker momsen fra 8 til 10%
– 2015: Første generasjon på 100 år som kan få dårligere kår enn sin foreldre
– 2016: Fraværsgrensen innført. Ført til 25% økning av antibiotika og lett sovemedisin. Blitt mindre fravær, men økt stryk blant elevene
– 2016: Bruker langt mindre penger på krisetiltak enn de rødgrønne. Selv når arbeidsledigheten er dobbelt så høy som under finanskrisen
– 2016: Frp slår alle rekorder: Antallet bomstasjoner fortsetter å øke. Aldri før har vi betalt mer bompenger
– 2016: Første reallønnsnedgang på flere 10 år
– 2016: Flyseteavgiften innført, kostet 1000 personer jobben
– 2016: De samlede avgiftene i Norge økt med 3,3 milliarder
– 2017: Flere tusen uføre mistet bostøtten. Mange sliter nå økonomisk
– 2017: Kutt i barnetillegget for uføre
– 2017: Fjernet gratis helsehjelp for multihandikappede, kronisk syke, brannskadde, og andre med alvorlige lidelser
– 2017: MOTvillig reverserte kraftig kutt i pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn. Etter kun 8,5 måneder mister foreldre 44% av sin inntekt. Er begge hjemme, etter kun 4,2 måneder. Foreldre tvinges nå til jobb fremfor å være med sitt nyfødte barn, når hver dag kan være deres barns siste. Etter 3 år er all støtte fjernet
– 2017: Første handelsunderskudd på 20 år (sist 1988 Bondevik)
– 2017: Klasseskillet øker – økt ulikheter, økt forskjell mellom fattig og rik
– 2017: Flere fattige barn i Norge
– 2017: Økt NRK-lisensen fra 2482 til 2976
– 2018: Øker støtten til en fransk privat eliteskole med 15 millioner
– 2018: Øker momsen fra 10 til 12%
– 2018: Skatteklasse 2 som gir en ektefelle mindre skatt fordi den forsørger en med lite eller ingen inntekt av ulike grunner, fjernes
– 2018: Øker barnehageprisene 
– 2018: Kutt til veldedige organisasjoner
– 2018: Kutter i støtte til folkehøgskolene
– 2018: Unge og lavtlønnede mister retten på dagpenger
– 2018: Kutter all støtte til frivillig dyrevern og gir to millioner til pelsnæringen
– 2018: Kutter indirekte lærer -og sykepleierstudieplasser ved å urimelig øke kravene for noe som fungerte utmerket
– 2018: Starter utfasingen av hvit resept. Syke vil tape tusener
– 2013-2017: De samlede avgifter økt med flere milliarder. De fleste avgifter økt
– 2013-2017: Gitt 60 milliarder i skattelette til landets mest ressurssterke. Finansiert ved 60% økt oljepengebruk fra våre felles og kommende generasjoners verdier
– 2013-2017: Gitt 60 milliarder i skattelette. 49% til de 5% rikeste. Enda mer til de 10% rikeste
– 2013-2017: Satt ny rekord i oljepengebruk med en økning på 60%. Brukt mer på 4 år enn hva Jens gjorde på 8 år. Tidenes mest oljeavhengige regjering

Kuttene i velferden (vår trygghet), den stadig økende bruken fra oljefondet (dine barn og barnebarns trygghet), finansierer titalls milliarder i skattelette til de mest ressurssterke.
Dette er arven H, FRP, V, KRF-velgere etterlater deres og våres barn og barnebarn. Det er de som får svi for valgene dere tar, enten dere liker det eller ei.” Rolf Terje Klungland

https://www.facebook.com/rolfterje.klungland/posts/2141392225888709?hc_location=ufi

Når politikerene rir to hester og later som om de bryr seg om miljøet


“– Bruk og kast-samfunnet er en av hovedårsakene til klimakrisen. Vi må bort fra denne vanvittige tankegangen. Det er ikke vanskelig å lage ting som varer lenge, som kan repareres og som til slutt kan tas fra hverandre og resirkuleres, sier Vestre.

– Problemet er at altfor mange selskaper har basert sin forretningsmodell på kortsiktighet og uansvarlighet, og forbrukerne har ikke vært så opptatt av hva produktet faktisk koster når en regner inn levetiden og miljøbelastningen, fortsetter han.”

 

I gamle dager så hadde produktene en mye lenger holdbarhet enn i dag, men fordi alt handler om økonomi og vekst, en vekst som ikke kan vare i evig tid, men som allikevel mange tro vil gjøre akkurat det, så må produktene slites raskere ut slik at vi hele tiden skal gjøre nye innkjøp så økonomiens tannhjul blir holdt i gang. Og det er her det interessante kommer inn når politikere snakker om miljø, da de aldri nevner at det er fullt mulig å produsere varer som er mye mer slitesterke enn de produktene vi i dag har.

Hadde man gjort det så ville man jo både spart store mengder med råvarer og søppelberget som truer miljøet verden over, ville begynt å avta. Så hvorfor tar ikke politikerne den debatten ? Fordi da vil de bli ferska i at de egentlig ikke bryr seg om miljøet og at det kun er økonomien til produsentene som gjelder, og at de hverken jobber for folket de er valgt av eller miljøet, men storfinansen og deres agenda.

Og som om ikke det er nok, så er alle korporasjoners hovedmål å generere mest mulig profitt for aksje eierne, og når profitt sitter i førersete, da blir miljø ganske irrelevant, da de to passer like godt sammen som olje og vann. Vi ser altså at politikerne ikke gir produsentene flere skatter og avgifter, men videresender regningene til forbrukerne slik at de skal betale for produsentenes synder. Og det er jo logisk, siden politikerne jobber for storfinansen og ikke folket.

Og nei dette er ikke feberfantasier eller konspirasjons teorier, men fakta, som dokumenteres til gangs, blant annet i denne dokumentarfilmen under her som er textet på norsk, og et par andre videoer som understøtter den.

 

Pyramids of waste – Norsk text

The Corporation
Y888wVY5hzw
“Inspirasjonen til filmen som vant 2004 Sundance Film Festival-publikumsprisen for beste Dokumentar, hevder at selskaper bli opprettet ved lov for å kunne fungere som en psykopatisk personlighet, hvis ødeleggende oppførsel, hvis den ikke blir avslørt vil føre til skandale og ødeleggelse.

Konsernene er verdens dominerende økonomiske institusjoner. Den canadisk advokaten og juridisk teoretikeren Joel Bakan hevder at dagens korporasjoner er patologiske institusjoner, som besitter en farlig stor makt som har kontroll over mennesker og samfunn.

I denne revolusjonerende vurderingen av historien, karakteren og globaliseringen av det moderne næringslivet kommer Bakan med følgende observasjoner:

– Selskapets juridisk definerte mandat er å utøve ubarmhjertig og uten unntak sin egen økonomiske selvinteresse, uavhengig av de skadelige konsekvensene det kan føre til andre.

– Selskapets ubegrensede egeninteresse skader personer, samfunn, og når det går galt, selv aksjonærer, og kan føre til selvdestruksjon av selskaper, som nylig avslørte Wall Street-skandaler.

-Regjeringer har frigjort selskaper, til tross for deres manglende karakter, fra juridiske begrensninger gjennom deregulering og gitt det stadig større autoritet over samfunnet gjennom privatisering.

Men Bakan mener at forandring er mulig, og han skisserer et vidtgående program for gjennomførbare reformer gjennom lovlig regulering og demokratisk kontroll.” https://www.adlibris.com/no/bok/corporation-9781845291747

Capitalism as Pathology: The Guise of the Illusory “Green Economy” (extended) – Engelsk text
wW42IyAGvcs

“Et systematisk forsøk på å gjøre oss til søppelkastende, gjeldsrettede, og permanent misfornøyde individer. “The Waste Makers” er Vance Packards pionerarbeid fra 1960 der han tar opp hvordan den raske veksten av engangs forbruksvarer var degradering av miljømessige, økonomiske, og åndelig karakter av det amerikanske samfunnet.

“The Waste Makers” var den første boken som undersøkte den økende kommersialiseringen av det amerikanske livet – utviklingen av forbruket for forbrukens skyld. Packard skisserer måter produsenter og annonsører overtaler forbrukerne til å kjøpe ting de ikke trenger og visste ikke at de ville ha det, inkludert to-of-a-kind alt syndrom – “to kjøleskap i hvert hjem” – og hvordan man blir lokket til å kjøpe noe fordi det er dyrere, eller fordi det er malt i en ny farge.

Boken fikk også oppmerksomhet til begrepet planlagt foreldelse, der en “dødsdato” er bygd inn i produkter slik at de slites raskere ut og må byttes oftere. Ved å manipulere publikum til tankeløs forbrukerisme, trodde Packard at virksomheten gjorde oss “mer sløsete og tankeløse i våre forbruksvaner”, noe som igjen gjorde at vi utnyttet våre naturressurser i en alarmerende takt.” https://www.adlibris.com/no/bok/the-waste-makers-9781935439370

 

“Helt bevisst gjør produsenter av alle slag det vanskelig å reparere ting man har kjøpt. Se på mobilen din. Skruene er små og krever spesialverktøy, batteriene er ukurante og nærmest umulige å bytte. Internminnet er umulig å oppgradere når telefonen er «full». Det hadde selvsagt ikke trengt å være slik. Det er fullt mulig å lage en moderne telefon med deler som enkelt kan skiftes og oppgraderes hjemme i kjøkkenet. Men det er ikke like lønnsomt for produsentene. Det samme gjøres med et utall av produkter.

Da Olabuksa ble lansert var det som et arbeidsplagg for folk i manuelle yrker. Stoffet var nærmest uslitelig og du kunne regne med å bruke ei olabukse i årevis. På et eller annet tidspunkt gikk det over til å bli et moteplagg, og da skiftet dongeristoffet plutselig egenskaper. I dag kan du ikke regne med å bruke ei olabukse særlig mer enn et års tid før den er oppbrukt. Knær, knapper og sømmer er ikke laget for å holde særlig mye lenger. Bestefaren din hadde blitt rasende hvis det hadde skjedd med en av hans bukser. Sykler, printere, lyspærer, PCer og sko lages ikke for å holde lengst mulig, men for å maksimere omsetning og overskudd.

Nå er ikke dette siste nødvendigvis et problem i seg selv, men det er da underlig at det ikke er mulig å gjøre begge deler? Å lage et system der det er gode penger å tjene på å lage ting som varer. Og, ikke minst. Lage et system der det er mer lønnsomt å reparere enn å kjøpe nytt. Her er det et potensielt, kjempestort arbeidsmarked for folk som er flinke med hendene.

Det er riktignok ikke bare produsentenes skyld, vi må ta på oss litt selv også. Når smarte ski-, sykkel- eller bilfabrikanter lager en årlig «facelift» på sine modeller, du vet: Nye navn, farger, raffe lykter eller kromdetaljer, så påvirker ikke det kvaliteten på de skiene, den sykkelen eller bilen vi allerede har. Men det får oss likevel til å ønske oss noe nytt. Og som veldresserte hunder lar vi oss styre. Vi kjøper nye ting mye oftere på grunn av dette fenomenet, enn vi ellers ville gjort. Slik går hjula rundt i mer enn en forstand.”
Les videre her: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/varer-som-varer-1.1176411

 

Miljøorganisasjonene og miljøforkjemperne kjemper giftprodusentenes kamp

https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/miljøorganisasjonene-og-miljøforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp/2381589548565533/

 

 

Politikkens ti gyldne regler

Relatert bilde

Jeg tenker på å starte et nytt politisk parti, ikke fordi jeg egentlig er interessert i politikk, men fordi jeg har et stort behov for at andre skal vite hvem jeg er, ja og pluss at jeg ikke liker kroppsarbeide, men helst foretrekker å late som om jeg gjør noe mens jeg i bunn og grunn ikke gjør noe som helst, samtidig som jeg får klekkelig betalt for det. Men jeg kan jo ikke være alene om dette, jeg trenger en syv, åtte menn og/eller kvinner til å hjelpe meg . Disse må inneha en del kvaliteter hvis vi skal få dette til.
 

Dine preferanser er:

1. Du må være god på å ljuge slik at du får andre til å tro på løgnene dine, og tror du på dem selv så er det ett ekstra pluss for da vil du være enda mer overbevisende.

2. Klare å gråte på kommando og få det til å se troverdig ut.

3. Mangle samvittighet, men uten at du viser det.

4. Du må være god til å legge skylden på andre, helst de svake i samfunnet da de har små sjanser for å kunne ta igjen eller gjøre seg bemerket. Vi må også ha en syndebukk. Skulle syndebukken ta en så heftig støyt at han eller hun må forlate sin posisjon og stilling, vil vedkommende selvfølgelig få en svært så gunstig fallskjerm, uoffisielt.

5. Har du lyst til å knytte kontakt med sterke markedskrefter og gå deres ærend, noe som kan vise å bli meget lukrativt etter endt Stortingsperiode, så er dette en gyllen mulighet, bare vær diskrè.

6. Har du noen gang blitt fornærmet så kan vi vri det om til at du ble krenket. Tok noen lekebilen eller dukken din da du var fem år gammel, så kan en slik traumatiserende hendelse blåses opp til uante proposjoner, så andre viktige saker som vi helst ikke vil gå i dybden på kommer i skyggen. Journalister er enda mer korrupte og uærlige enn politikere, så i de fleste tilfeller er det enkelt å få dem med på slikt. De er prostituerte akkurat som oss, så vil de ikke være med i første omgang, så er det jo noe som heter bestikkelser, og har man noe snusk på dem så kan man heller bruke utpressing.  

7. Du må ha god kjennskap og praksis i utpressing. Utad så er motto, ta fra de rike og gi til de fattige, innad så er det ta fra de som har lite å gi til de rike sånn at man kan kjøpe seg en godt betalt jobb etter endt Stortingsperiode.

8. Lagspill er viktig, partiprogrammet også, men ikke så viktig som å snu kappa etter vinden.

9. Du må være god til å sparke de som ligger nede samtidig som du får det til å se ut som om du hjelper dem opp.

10. Og sist men ikke minst du må være god på å blåse opp det minste positive vi får til, mens det negative selvfølgelig må tones mest mulig ned.

Ja, og partiet vil jeg kalle De Kreative.

Og for dere som ikke forstår ironi og sarkasme, hei til dere forresten, så er det jeg har skrevet over her nettopp det, ironi og sarkasme altså, men ikke nødvendigvis usant. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167890509748.1073742099.1563436195&type=3

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Bedre død enn rød ?

 

Teksten under her er skrevet av gjesteblogger Jan Roos:


“I den offentlige debatten, både i hovedmediene og i kommentarfeltene, er det en gjenganger jeg har lagt merke til spesielt de siste månedene.
I en tid hvor Arbeiderpartiet kjører gjennom det som må kunne kalles mørkeblå nyliberalistisk politikk, hvor de opererer som sterkt allierte av Høyre-FrP-regjeringen, f.eks i ACER-saken og flere andre saker som innebærer suverenitetsavståelse til ikke-demokratiske, overnasjonale maktstrukturer (maktstrukturer vi på demokratisk vis har takket nei til ved to anledninger), oppstår det naturlig nok et folkelig representasjons-vakuum i det politiske landskapet.
Og ikke før har et parti til venstre for AP kreket seg over sperregrensa, før man ser mediene, representanter fra nyliberalistiske tenketanker og kommentarfeltene fylles med trusselen om kommunismens diktatoriske og historiske last.

 

Har alle glemt hvilket system Norge var under i tiår etter tiår, de samme tiårene vi gang på gang lå helt i toppsjiktet for beste land å bo i, Sosialdemokratiet.
Vi snakker i praksis om et blandingssystem av offentlige og private driftsmåter som satte menneskene i samfunnet høyt, men som også hadde rom for frihet til verdiskapning, samt styring til det gode for de mange i samfunnet.
Sosialisme og kommunisme blir brukt om hverandre, som om de er ett og det samme. Men er det snakk om ett og samme system? Prinsipielt er sosialisme en flatere struktur hvor arbeiderne eier produksjonsmidlene og demokratiet er sterkere integrert i flere ting i samfunnet. En utjevning av maktforholdene i samfunnet.

 

Historisk da? Når arbeiderklassen og fattige har kjempet for økt innflytelse, som f.eks under den Russiske revolusjonen, har utviklingen av samfunnet ofte stoppet nettopp der det ble sagt at “dette skal være en overgang til sosialistisk styresett”.
Det som i virkeligheten oftest skjer er at den midlertidige styreformen, ja vi snakker altså om Kommunismen, blir værende. Dette er fordi rene kapitalistiske systemer er rigget for enorm makt til en liten gruppe mennesker.
Ren kapitalisme, det være seg privat eller statlig, har systemisk og menneskelig ikke mye positivt å vise til, verken historisk eller i vår tid.

 

Det vi ser nå med blåblå nyliberalisme er at multinasjonale selskaper får stadig større makt.
De jobber direkte mot folks rettigheter, direkte mot demokratiet, infiltrerer politikken og skaper overnasjonale organer som kan sette deres økonomiske interesser over alle andre hensyn, inkludert å overstyre lands demokratiske avgjørelser.
Deres profittjag skal ikke på noen måte hindres. Våre demokratiske friheter og rettigheter har aldri vært under en slik trussel i et slikt globalt omfang før.
At nyliberalistene fortsatt synger med i hallelujakoret og predikerer det glade budskap om de frie markedskreftene, som på magisk vis løser alle menneskets utfordringer helt av seg selv, etter flere tiår med motbevis, forteller at denne globale, nyliberalistiske strømningen ikke er basert på realitieter, den er basert på ideologisk overbevisning.
Og selvfølgelig muligheten for å manifestere rikdom i et rigget system som stimulerer til ytterligere grenseløs grådighet og egoisme.

 

Å se seg blind på venstresiden når man skriker om diktaturer er derfor svært farlig, da dette skjer foran øynene våre akkurat nå. Vi holder på å miste demokratiet, vi holder på å miste våre friheter. Det totalitære finnes i virkeligheten ytterst på begge sider av det politiske spektrum.
Det totalitære finnes i for mye makt til de få, på bekostning av resten av oss. Men det totalitære finnes også i for mye styring, slik at økonomisk vekst blir svært vanskelig å oppnå.
Begge scenarioer vet vi av historisk erfaring er skrekkscenarioer. Vi må tilbake til sosialdemokratiet. Vi må tilbake til den livsviktige balansen mellom disse elementene.

 

Nå er tiden inne for å se på hva politikerne faktisk gjør. Representer de oss? Rødt har min tillit i dagens situasjon, men den avhenger helt av hva de faktisk gjør og kjemper for.
For demokratiet virker bare når vi ikke er parti-lojale. Partilojalitet gir de politiske partiene ufortjent makt, manglende respekt for egne velgere og vanlige folk og et stort, udemokratisk handlingsrom, slik vi ser med AP nå. Parti-lojalitet underminerer demokratiet selv. Folkevalgte regjeringer disponerer våre ressurser og får handle på våre vegne, det burde innebære stor ydmykhet. Mangel på dette er et tegn på en ubalanse i demokratiet vårt.

 

Når vi advarer om faren for diktatur, ser de røde den blå fare og de blå den røde fare. Men et eller annet sted i ytterkantene av dette politiske spektrum møtes de i konsekvensene de får for oss som samfunn og mennesker.
Det er konsekvenser ingen moralsk oppegående mennesker burde ønske for seg selv eller andre, uansett ideologiske forestillinger. Vi er i fare, selve demokratiet trues.
Vi gjentar historien fordi vi tror vi har fanget de historiske symbolene på ondskapen, men i virkeligheten står disse mellom oss og vår nåværende trusler. Og om vi holder de oppe som evige sannheter, gjør det oss blinde for hva som skjer i vår egen tid.”

 

Jan Roos skriver:

 

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt sier:

“I debatten som har oppstått i kjølvannet av Rødts vekst, skriver VGs Hanne Skartveit « blir kapitalismen avskaffet, eier staten alt. Staten blir den eneste kapitalisten. Makten blir samlet på en hånd. Det blir lett diktatur av slikt.» Og ja, det blir lett diktatur om staten eier alt. Det så vi i Sovjetunionen og Kina. Brutale regimer uten respekt for individets rettigheter, uten frie fagforeninger, ytringsfrihet eller organisasjonsfrihet. 

Slike førkapitalistiske diktaturer har ingenting med sosialisme å gjøre. Det er riktig at noen tror at sosialisters eneste svar på alt er staten, men det betyr ikke at det er sånn i virkeligheten.
Vi er ikke veldig for stat. Vi er veldig for deltakelse og demokrati. Og da bør det ikke være mest mulig stat, men minst mulig stat. Flest mulig aktive fellesskap og maktspredning. Som fagbevegelsen, Norges sterkeste folkebevegelse, med over en og en halv million medlemmer. 

Det er demokrati, deltakelse og fellesskap. Men det er ikke stat. Ansattestyrte bedrifter, som Rødt også er for, er heller ikke stat. Men demokrati og maktspredning. 

Sosialisme handler om en gjennomført demokratisk måte å utvikle samfunnet på, uten varige skiller mellom de som styrer og de som blir styrt. Men hvis befolkninga ikke har full ytringsfrihet, organisasjonsfrihet eller alle politiske rettigheter, så kan ikke folk flest styre samfunnet. Derfor kan ikke en ettpartistat være sosialistisk.

På 1900-tallet gikk arbeiderbevegelsen foran i kampen for folkestyre og rettferdighet. Helse og utdanning, som før var privilegier for noen få, ble rettigheter for de mange.
Demokratiet rykket fram på områder som i andre kapitalistiske land kan være demokratifri sone. Norge ble et land med mindre forskjeller, der arbeidsfolk ikke lenger måtte stå med lua i hånda. 

Skartveit kan ikke nekte for at bevegelsen som drev fram disse endringene var sosialistisk, uten å bedrive historieforfalskning. Likevel ser hun ikke at det norske velferdssamfunnet i stor grad er resultat av kampen mot kapitalisme.

Skartveit henger nemlig fast i den kalde krigen. I hennes tankeverden må du velge ett av to: kapitalisme eller Stalin.
Der er det ingen plass for den demokratiske, radikale sosialismen. For å få terrenget til å passe med sitt ideologiske kart, fremstiller hun 1900-tallets sterkeste kraft for samfunnsendring ? arbeiderbevegelsen ? som en slags kapitalismens vokter. 

Skartveit har imidlertid et godt poeng når hun skriver at «Maktspredning og maktfordeling er helt sentralt i et demokratisk samfunn». Men er det slik kapitalisme fungerer?
I dag eier den rikeste prosenten av verdens befolkning halvparten av all rikdom. Ulikhetene øker dramatisk over hele Vesten. Det blir stadig tydeligere at at kapitalismen fører til en ekstrem maktkonsentrasjon på stadig færre hender, altså det motsatte av maktspredning. 

Denne maktkonsentrasjonen er ikke bare udemokratisk, men også ødeleggende. Både i Europa og USA har beslutninger tatt av finanseliten kastet millioner ut i arbeidsløshet.
I land som Spania, Hellas, Italia og Portugal har vanlige folk fått merke baksiden av kapitalisme, mens de ansvarlige for krisene har fått milliarder av skattekroner i redningspakker. 

Slike kriser rammer samfunnet fordi det ikke fins noen demokratisk styring med store deler av økonomien. Vårt svar på det er at demokratiet tar kontroll over finans og kreditt, som er selve blodomløpet i en moderne økonomi. Blir det mindre maktspredning av slikt? Tvert imot.
Det gir mer frihet til det store flertallet når vi får «mindre avhengighet av pengemennene», for å bruke slagordet til den første politiske bevegelsen av arbeidsfolk i vårt land, Marcus Thranes Arbeiderforeninger. 

I Norge var det nettopp arbeiderbevegelsens kamp som hindret den ekstreme maktkonsentrasjonen hos en liten overklasse som vi ser i andre deler av verden.
Velferdsstaten svekket de fattiges avhengighet av de rike, enten det var arbeiderens avhengighet av den såkalte arbeidsgiveren eller den arbeidsløses avhengighet av almisser. Dette var maktspredning i praksis.

Men det forvitrer. Hvis dagens trender med fallende organisasjonsgrad og økende ulikhet fortsetter, vil klasseskillene i Norge være som i Italia om bare 15 år, ifølge forskningsprosjektet NorMod2030. I Italia lever 20 prosent under fattigdomsgrensa, og de ti prosent rikeste tar en tredel av de samlede inntektene. 

Det er dette som kan føre til velferdsstatens sammenbrudd, ikke Rødts program, slik Skartveit hevder. Alvoret i situasjonen bekreftes av de stadig flere tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som blir med i Rødt. De forteller om sosial dumping, fagforeningsknusing, mer aggressive sjefer og uverdige arbeidsvilkår som vi trodde vi ble kvitt for 70 år siden. 

I en slik situasjon hjelper det lite med festtaler om et harmonisk trepartssamarbeid. Skal arbeidsfolk snu tilbakeslag til framgang, trengs en fagbevegelse og politiske partier som mobiliserer til kamp. Det gjør Rødt, og derfor vokser vi i rekordfart. 

1900-tallet ble stemmerettens tidsalder. Kvinnebevegelsen og arbeiderbevegelsen gjorde slutt på elitens monopol på stemmeretten, og dermed deres monopol på politisk makt.
Dette århundret bør bli demokratiets tidsalder. Århundret vi fratar eliten monopolet på økonomisk makt. Veien dit går gjennom en utvidelse av demokratiet til også å gjelde økonomien.

Det er essensen i Rødts program, en sosialisme som gir mer frihet og demokrati til folk flest, ikke mindre.” 

Kill switch. Hvis vi skal få politikerne til å jobbe for oss, så må det finnes en nødbrems som vi har kontrollen over

Bilderesultat for pics of lying politicians

Enig med så og si alt det som står i denne artikkelen her, der Folkealliansen forteller om hvilken retning de mener dette landet bør ta og hva som er feil med den politikken som føres i dag. Men så kommer det store spørsmålet, hvordan kan vi vite at et parti vil holde det som de proklamerer i programmet sitt ? Det kan vi ikke, men det vi har store mengder med bevis på er at de ikke gjør det. Så fort de får et bein innafor og makta begynner å infisere dem, så er alle deres fagre ord og løfter glemt. http://bodøposten.no/leserinnlegg-sosialisme-eller-konservatisme/

Hvis jeg noen gang skal bruke stemmeseddelen min igjen, så skal det partiet jeg skal stemme på ha en skriftlig avtale med folket som er juridisk vanntett, der det loves, at hvis de avviker fra noen av sine løfter, så er det ensbetydende med at partiet oppløses og de involverte holder seg unna politikk for evig tid.

Men det er jo helt sykt og ekstremt vil du kansje si. Men er det det med tanke på hva slags individer som vi vet trekkes mot makten for maktens skyld akkurat som insekter mot lyset. Og de dras ikke mot makten fordi de har felleskapet i tankene men fordi de har et stort oppmerksomhetsbehov og gjerne vil mele sin egen kake. Så nei, mitt krav for at jeg skal bruke stemmesedelen er overhodet ikke ekstrem, den er er et ris bak speilet som forsikrer at vi får folkevalgte inn på Tinget som har ærlige intensjoner. Finnes ikke et slikt ris som kan taes i bruk, så er det bare å ta en titt på tidligere tiders politikere og dagens politikere for å se hvordan fri oppdragelse funker.

 

“I løpet av livet mitt så har jeg utviklet fem små demokratiske spørsmål. Hvis man møter en person med mye makt – som for eksempel Stalin, Donald Trump eller Erna Solberg – så still dem disse fem spørsmålene:

Hva slags makt har du ? Hvor fikk du den makta fra ? Hvem sine interesser ivaretar du med makten du har ? Hvem står du ansvarlig for ? Og hvordan kan vi bli kvitt deg ? Hvis du ikke kan bli kvitt de som styrer når du ser de misskjøter makta si, da bor du ikke i et demokrati.”

Anthony Wedgwood Benn

Når man belyser det negative så kan det negative transformeres om til noe positivt

Texten under her er skrevet av gjesteblogger Elisabeth Velle Andersen

Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk som bekymrer seg for om jeg bruker for mye tid på å tenke på negative ting som skjer i verden, om jeg er sint hele tiden, eller paranoid. Det kan jeg avkrefte. Jeg bruker like lite tid på slike poster som på søte kattevideoer. Jeg leser det der og da, og går videre, men husker lærdommen. Årsaken til at jeg deler, er at jeg mener det er feil å tie stille og bare godta all galskapen, fordi det liksom skal være “politisk korrekt” og “sosialt intelligent” å tie, mens man lar seg overkjøre, missbruke og voldtas… For jo, det står jeg for!

 

Det er det korrupte, selvforherligende politikere holder på med både i Norge og i andre land for tiden, og mange har holdt på lenge… De meler kun sin egen kake, og kjøper seg toppstillinger for skattepengene våre, mens de bomber uskyldige folk i land som aldri har truet oss… Det er å voldta oss kollektivt, og sette hele riket og til tider også hele verden i fare, og det mener jeg vi må si i fra om, og stoppe! Akkurat som vi bør si fra når vi ser at noen er i ferd med å rane naboen, eller en ukjent på gata. Å ikke si ifra er egentlig å gjøre seg medskyldig. Ingenting blir bedre av å ikke si fra. Problemet vil bare eskalere, og neste gang kan det bli deg som blir rammet, eller noen i familien din… 

Vi deler poster om urettferdig torturbehandling av dyr, men når det kommer til mennesker, krig og korrupte politikere som tråkker på de svakeste for å få mer penger til seg selv, og til å krige mot uskyldige som aldri har truet oss, slik at de kan overøse asylbarroner med grov overpris pr. døgn, pr. flyktning, enten de har flyktninger boende på mottaket, eller ikke…

Jeg syns ikke vi skal finne oss i å måtte betale boligskatt, høyere nettleie, bompenger og høyere avgifter, fordi politikerne vil betale tenketanker millioner på milioner for å gjøre jobben politikerne er valgt inn for å gjøre! Det er ikke demokrati! Vi har ikke stemt på tenketanker og tankesmier! og er ikke politikerne kompetente nok, eller i stand til å ta til seg den kompetansen de trenger, så bør de heller ikke være ministere! Da bør de gå av!

Jeg syns ikke vi skal måtte betale flere og høyere avgifter, samtidig som velferd, sykhus, politistasjoner, sykehjem, skoler, akuttkirurgi, fødetilbud, mm. som legges ned under påskudd at vi ikke har råd til det, mens politikerne gir bort milliarder til utenlandske multimilliardærer, eller deres organissasjoner som ofte viser seg å være kriminellt korrupte, for at de selv skal få toppstillinger i internasjonale organisasjoner.

Jeg syns ikke vi skal finne oss i kutt, samtidig som vi får økte utgifter, samtidig som politikerne bruker milliarder på kriging, krigshissing, og innkjøp, drifting og opplæring av piloter til bombefly som utelukkende kun kan brukes til å bombe enda flere land som ikke har truet oss, basert på særdeles ulogiske løgner, gang på gang… 

Erik Bye sa at politikerne er ikke våre herrer, de er våre tjenere! Og det har han helt rett i! Det er sånn det skal være og det er slik det fremstilles i dette landet, selv om det ikke er slik det fungerer. Så uansett om vi kan velge mellom pest og kolera ( H og Ap, og deres støttehoff ), så har vi ikke demokrati så lenge de fortsetter å overkjøre oss, og voldta oss og resten av verden!

Erna mener at vi har rett til å bombe korrupte ledere i andre land, etter eget forgodtbefinnende, hvis vi tror at de er korrupte… javel? Hun evner kanskje ikke å ta selvkritikk, så hun nekter kanskje å tro at hennes egen korrupsjon er avslørt? Hvis hun har slike rettigheter, hvem er det da som har rett til å bombe henne?? Og er det riktig å bombe noen i det hele tatt??? Breivik ble slått ned på, og folk gikk i tog for ham ol., mens våre ansvarlige politikere som beordret krigsforbrytelser og grove brudd på folkeretten, FN traktaten mm. de har ikke fått noen konsekvenser, Jens ble jo til og med forfremmet… Slik at han kan fortsette å gjøre ugagn… Hva skjedde med krigsforbryterdomstoler, Riksrett osv.? Skal ikke loven være lik for alle? 

Jeg vet hva som regnes som sosialt intelligent, og attraktivt, men jeg har ikke tenkt å spille skuespill i mitt privatliv, jeg vil leve og være ekte! Jeg lever bare en gang i dette livet, så jeg vil ha en genuin opplevelse, og gi folk den ærlige versjonen av meg selv, for jeg ønsker heller ikke å tiltrekke meg feil folk, på grunn av at jeg sender ut feil signaler.

Jeg er åpen for alle, og gir alle en sjanse til de eventuellt beviser at de ikke er verd å bruke tid på fordi de er falske og manipulerende, eller slitsomme på andre måter. Jeg vil ha sunne og ekte relasjoner. Ikke energityver og baksnakkere. De inspirerer ingen. Jeg er opptatt av urettferdighet, og sier ifra om det jeg oppfatter som urettferdig, men jeg graver meg ikke ned i det, energien min er hevet over, selv om jeg observerer de mørke kreftene og kjenner dem igjen fra tidligere erfaringer.

Man trenger ikke å stikke hånden inn i bålet flere ganger, når man først har brent seg, da vet man hvordan det føles, og at det ikke er en god ide å gjøre det på nytt… Noen ganger er det nok å observere andre som blir brent, man forstår at det ikke er noen ide å prøve selv… 

Jeg sier ifra om urett og løgner, jeg vil ikke heie dem frem, hverken aktivt, eller passivt. Og det handler hverken om paranoia, eller manglende sosial intelligens. Det handler kun om å si fra, slik at løgner og urettferdighet ikke får like stor mulighet til å spre seg. For min erfaring er i alle fall at folk som slipper unna med små løgner ofte prøver seg på større og større løgner, og noen er kroniske løgnere som mange har avslørt, enten de sier noe, eller ikke, men hvorfor tie egentlig? For husfreden?? Hvem vinner på det? Og er det egentlig en ekte fred? Hvorfor gå rundt med en stein i skoen, når du kan ta den av og kaste ut steinen? 

Husk det som flyvertinnene sier, ta på deg oksygenmasken din først, før du hjelper andre. Det er ikke av egoisme, men fordi en død person ikke får hjulpet noen… Ta vare på dere selv, vær gode mot dere selv, også mentalt! Vi trenger ikke å forholde oss til energityver og svindlere, hverken i privatlivet, politikken, eller på jobb… Vi kan velge å fjerne oss fra situasjonen.

Og når det kommer til politikken, så må vi slutte å stemme på partier som ikke har vært for folket på over 40 år, uansett om det finnes fine folk på grasrotnivå, for så lenge ledelsen får sitte, og de er parasitter som setter vårt land og resten av verden i fare, og de voldtar oss alle hver dag, så spiller det ingen rolle hvem som sitter på grasrotnivå. ACER saken viser tydelig at grasrota blir like lite hørt som folket, og noen politikere går til og med så langt at de vil forby folkeavstemninger… 

Jeg vil ikke ha rot jeg må feie under teppet, hverken i huset, i kroppen, mentalt, følelsesmessig, eller i omgivelsene mine. Jeg vet jeg må forholde meg til en kaotisk verden under konstant utvikling, men akter ikke til å bidra til at den skal utvikle seg enda mer i rettning av at det skal lønne seg å oppføre seg narsissistisk, for jeg ønsker ikke å kaste bort tid på unødvendig drama, og folk som krever sympati for at de selv har gått inn for å provosere andre til de til slutt fikk den reaksjonen de ville ha.

Jeg er snill, men kaster ikke perler for svin… Jeg driver ikke barnehage for voksne… Derfor klipper jeg av hele manipuleringsplanen og avslører den før den får utviklet seg, når jeg ser hva som skjer… Jeg er ingen Gud, så jeg får selvfølgelig ikke med meg alt… Men, nei, jeg holder ikke kjeft! Så om folk ikke liker det får de bare scrolle videre. 

Jeg er også opptatt av frihet, og mener folk må få leve som de vil, så lenge de ikke skader andre… Det er de som skader andre vi bør ta og stoppe, ikke de som har en flekk på buksa, en kvise på haka, eller har 7 unger med 7 forskjellige damer… 


Varslerne i samfunnet må tas på alvor, det viser både #Metoo, diverse skandaler for eksempel innen helse og omsorg, og innen politikken. 
Man trenger ikke å stå på noen politisk side for å si fra om løgner og urettferdighet, selv om det bare er partier på feks ytre venstresiden som protesterer mot krig.

Det må være lov å tenke selv uten å bli stemplet som konspirasjonsteoretiker for det! Vi er ikke nødt til å velge mellom å la oss indoktrinere av de blå, grønne, eller de røde, vi kan tenke selv, og eventuellt stemme på den fargen vi finner det for godt akkurat da, og velge en annen farge en annen gang!! Vi er ikke dem vi stemmer på, vi er individer, vi er oss selv! Og vi trenger ikke å stemme på noen! Vi kan gå vår egen vei! Og hvis vi nektes, så lever vi ikke i ett fritt land. Da kan ingen komme og hevde det motsatte! Det faller på sin egen urimelighet! Verden er full av muligheter!! Det er aldri sånn at vi kun har to muligheter, og at klokka tikker, så du må forte deg å velge… For det er et varsel om at noen prøver å lure deg! Husk det!! Krev å få trekke pusten! Ta egne valg! 

Du har ansvar for eget liv, og hva du vil fylle det med, men du har også ansvar for alle du påvirker, både de du velger å hjelpe, og de du ignorerer, så ta valg du kan leve med, slik at du har ett sundt indre… Det er min oppfording!

Folk må gjerne være uenige med meg, så lenge de er saklige, unngår personangrep, og argumenterer for det de har oppfattet, forstått, eller vet… Kanskje det viser seg at vi er enige likevel? Men, hvis ikke så er det også greit. Vi lærer så lenge vi lever, også jeg.

 

Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don’t understand; The real enemy is a system that wages war when it’s profitable, the CEOs who lay us off our jobs when it’s profitable, the Insurance Companies who deny us Health care when it’s profitable, the Banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemies are not several hundred thousands away. They are right here in front of us –
Mike Prysner

akm3nYN8aG8

Dette er historien om det som er allment kjent som moralisme – http://olehartattordet.blogg.no/1498685506_dette_er_historien_om_det_som_er_allment_kjent_som_moralisme.html

Et annerledes men mer ærlig horoskop skreddersydd for politikere

Inne i ei bok som heter Dassboka så finner jeg et horoskop, som passer veldig bra til politikere, ja bare tittelen på boka gir en jo assosiasjoner til Stortinget som jo er en eneste stor septiktank fylt med dritt.

Løven: Du regner deg selv for å være den fødte leder. Andre synes du er en idiot. De fleste løver er sadister. Du er forfengelig og tåler ikke kritikk. Din arroganse er motbydelig. Løven er en tyv og synes det er bedre å onanere enn å ha sex.

Fiskene: Du har høye tanker om deg selv og mener at de fleste mennesker er idioter. Du er rask til å irettesette, er utålmodig og du har alltid pekefingeren fremme. Du er frekk og lat, og gjør alle du kommer i kontakt med forbannet. Fisker liker makt, men burde aldri hatt det.

Tvillingene: Du er den verste av de alle. Du er sleip som en ål og har høye tanker om deg  selv. Du er forskrudd når det gjelder forretninger og ingen kan stole på deg. Du vil nå dine mål fordi du er helt uten skrupler. Du er den perfekte drittsekk. De fleste Tvillinger er seksuelle avvikere.

Jomfruen: Du er den logiske typen som hater rot. Din venner (hvis du har noen) og dine arbeidskollegaer blir drevet til vanvidd av din ordensans. Du er kald og ufølsom og faller ofte i søvn når du elsker. De fleste Jomfruer er kleptomaner.

Propaganda, manipulasjonsverktøyet maktmennesker er hundre prosent avhengige av

“Propaganda spiller på menneskers emosjoner. Frykt, håp, sinne, frustrasjoner og sympati – for å styre mennesker i en ønsket retning. Propaganda er et spill der det menneskelige sinn bli manipulert.

Skal man lykkes med propaganda så forteller man enkle historier som folk kjenner seg igjen i, der man bruker metaforer og korte fraser som gjentas så mentale bilder manes frem og følelsene settes i sving, slik at evnen til å tenke kritisk blir undertrykt/satt ut av spill.

For å skape propaganda som appellerer direkte til behov, håp og frykt, så må budskapet gjøres personlig og relevant, slik at mottakeren(e) blir oppmerksom på budskapet og absorberer det.

Å angripe motstandere skaper en “oss mot dem” mentalitet som undertrykker hensynet til mer komplisert informasjon og ideer. Folk er naturlig tiltrukket av konflikter som kan tjene som en form for politisk krigføring for å diskreditere enkelt individer eller grupper.”

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

Politikerne stjeler fra de trygdede, minstepensjonistene og de arbeidsløse, og gir til de rike.

De fleste som er friske og raske i dag,  forstår ofte ikke det at de også kan bli rammet av sykdom og arbeidsledighet. Og mange av disse ser også ned på dem som har vært uheldige og støtter politikerene i som lever i en helt annen virkelighet enn folk flest i deres krig mot de dårligere stilte i samfunnet, slik at de på den måten sager av grenen de sitter på og fjerner det sikkerhetsnett som kan ta i mot dem når også de en gang kan rammes.
For dette handler om å ta lillelfingeren og når den er fortært så tar man resten av armen, da kommer de etter alle de andre sikkerhetsnettene vi har også. Det er så enkelt at man setter grupper opp mot hverandre, der den ene blir fremstilt som en trussel mot den andre, der politikerne i første omgang skal redde den gruppen som blir “truet”, de samme politikerne som konstruerte den kunstige trusselen, det er bare det at i andre omgang så kan den gruppen som ble reddet av de “gode” politikerne bli fremstilt som en trussel mot en annen gruppe som må reddes når politikerne og deres oppdragsgivere, storfinansen finner det for godt.

Kronikken under her er skrevet av Jan Bjerke Nilsen:

“Jeg går utfra at alle kjenner en eller flere uføre i Norge ,(vi er tross 
alt 310 000), men hvem er vi og hvilken bakgrunn har vi ? 
Tror dere at alle de uføre er late , og bare ikke gidder å jobbe ? 
Da kan jeg avsløre at de fleste av de uføre har lang fartstid i 
arbeidslivet , mange i harde yrker som har vært dårlig betalt. 

Det er vi som har sørget for at det alltid har vært mat i butikkene , at 
der alltid har vært en trailer på veien for å bringe frem nødvendige 
varer , det er vi som har jobbet i industrien og produsert varer som 
landet har fått inntekter på. Det er også vi som har hatt tunge 
omsorgsyrker og som har tatt oss av de syke og gamle. Det er vi som har 
henta søpla di , det er vi som har sørget for at kloakknettet fungerer. 
Det er også vi som har jobbet om natta for at dere ikke skal bli 
belemret med å stå i kø pga astfaltering eller vedlikehold.

Det er også vi som har holdt bygninger og institusjoner rene , for at alle kan ha 
hatt et rent arbeidsmiljø. Det er også vi som har vært pionerer i 
oljeeventyret vårt , noe som er grunnlaget for hele vår velstand. 
Vi som har jobbet i verftsindustrien og skipsbyggingsindustrien som har 
bidradd på vår måte til Norges velstand og internasjonale anerkjennelse 
Det er altså vi som har utført mange av de oppgavene som folk flest er 
glad for å slippe.

I følge statestikker og undersøkelser er mange av de uføre, personer med 
lav eller liten utdannelse , i tillegg er mange uføre eninntekts 
husholdninger. 

Plutselig en dag svikter helsen , og da skal vi våre glad for at vi har 
et system som tar vare på oss. (Trodde vi). 
Hva er takken for at mange begynte å jobbe tidlig og betale sin skatt 
slik at dagens politikere og andre kunne få sine sterkt subsidierte 
utdannelser. Og vi som betalte vår skatt i den tro at de pengene vi 
betalte inn skulle være til å sikre våre pensjoner og sikre oss et 
verdig liv når ulykka eller sykdom har ramma oss. 

På toppen av alt har også politikerne i reformen økt vår avgift for å 
være syk fra 5% til 8% av brutto lønn (folketrygdavgiften). 
Hva er takken for at mange jobbet døgnet rundt for å tilfredstille 
stadig høyere krav fra bortskjemte nordmenn . 

Jo et ran av syke og uføre er det vi får igjen ved hjelp av den nylig 
innførte reformen. Det gamle munnhellet om at “utakk er verdens lønn” 
står fast. 

Politikere tror at vi blir friskere av å få mindre penger , jeg kan til 
politikerne fortelle at slik er det ikke , mange uføre jeg kjenner har 
blitt betydelig sykere siden reformen ble innført. Mange ser hele livet 
forsvinne fordi de ikke klarer å overholde sine nøkterne forpliktelser 
etter å ha tapt flere tusen kr pr mnd. Hos noen er det allerede gått så 
langt at de føler de må ta et valg mellom mat eller medisiner , og hvis 
man velger mat blir man jo mett , men hvis man velger bort medisiner så 
blir man bare sykere. 

Sunn fornuft sier at samfunnsøkonomisk gjør reformen bare vondt verre. 
Politikerne hadde nok et ønske (ikke uttalt) om å tjene penger på 
reformen , men jeg er overbevist om at de kommer til å gå kraftig i minus. 
I tillegg er politikerne ved hjelp av reformen med på å øke antall 
deffinert fattige i Norge. 

Reformen er en tragedie for oss det gjelder , det aller beste hadde vært 
å reversere hele reformen , den gamle modellen fungerte tross alt bedre. 
Som jeg nevnte i et tidligere innlegg så skjønner jeg ikke at 
fagforeningene ikke hyler opp , det er også deres sikkerhetsnett som er 
i ferd med å smuldre opp. 

Da nåværende regjering gjorde noen små endringer i arbeidsmiljøloven , 
ble det “hus i helvete” , de endringene er ubetydelige i forhold til hva 
som er gjort med uførereformen. 

Så jeg ble faktisk meget forbauset over at det var de rød/grønne og 
deres byråkrater som utarbeidet detaljene i denne reformen og at de fikk 
et samlet storting med på galskapen. Alle politikerne som stemte for 
reformen har blod på hendene (folk har allerede tatt sitt liv i 
desperasjon) . Jeg håper at noe seriøst vil bli gjort fort for å rette 
opp den uretten som er blitt begått. 

Og til de som leser dette skal dere vite : at når man er frisk så har 
man mange ønsker , når man blir syk så har man bare ett !”

Jan Bjerke-Nilsen 
Eydehavn 


“Privillegiene mine er truet. Fattigdommen i Norge øker. Vi forsøker ikke lenger å utjevne forskjeller. Vi bruker pekefingre nå. Mot de trygdede. Mot de som har blitt syke, eller gått på en smell. De er en utgiftspost vi ikke har råd til å ha. De koster oss milliarder. Milliarder vi trenger for å kunne bygge stortingstuneller og unngå å skade frimurerfasader. Vi har ikke råd til de fattige.

For å distrahere oss fra poenget så kappes de politiske partiene om å sette svake grupper opp mot hverandre. De ?etnisk norske?, de fortjenende, de blir rammet av nedskjæringer fordi flyktningene er så dyre. Ikke fordi skattelettene til rikingene er så store. Akkurat slik sosial dumping er EØS-arbeidernes skyld. Det handler ikke om en villet politikk for å få ned arbeiderlønninger. For å øke lønnsomheten til eierne. Norske håndverkere var for dyre.

Norge er ikke lenger et land med muligheter til oss alle. Norge er et land hvor forskjellene øker dramatisk. Og hvor de som rammes er sinte. Sinte på dem som ikke har skylden.”  https://radikalportal.no/2018/04/04/en-velferdsstat-verdt-a-kjempe-for/

 

Det er neppe tilfeldig at det er nettopp krav til sosialhjelpsmottakere som pekes ut av Høyre. Sosialhjelpsmottakerne er så få at de ikke utgjør en betydelig velgergruppe for noe parti. Det er lett å stille krav til innsatsen til «de andre», heller enn de middelklassevelgerne som er nøkkelen til valgseier.

Men vi må vokte oss vel for å skape en velferdsstat hvor sikkerhetsnettet bare er satt opp for dem som aller nådigst oppfører seg slik staten ønsker.”  https://agendamagasin.no/kommentarer/velferdsstat-for-de-som-gidder/

 

Ok, så de som har godt lønnet arbe, et arbeide man ikke en gang kan kalle for arbe, men som burde benevnes som kriminelt hærverk, de skal liksom kunne vite hvordan det er å være arbeidsløs og ha dårlig økonomi og leveforhold, og så skal de bestemme hvordan man skal kunne plage de som har det kjipt enda mer.

Mennesker uten empati og samvittighet, de har et navn, de blir nevnt i psykologi litteraturen, det er individer som overhodet ikke har noe i maktposisjoner å gjøre. Gjennom tåkepreiket de serverer så forsøker de å innbille oss at de har gått i andre sine sko, slik at de liksom skal være kompetente til å ta avgjørelser på veine av andre som faktisk vet hvordan livets realiteter er.

Har man surfet gjennom livet samtidig som frontal lappen ikke har utviklet seg så er man ikke en ressurs for andre enn dem som er av samme ulla som en sjøl. https://www.dagsavisen.no/innenriks/hoyre-vil-skjerpe-nav-krav-1.1121246

Dette sier altså den empatiløse Høyre lederen: “Arbeid er så mye viktigere enn bare å tjene penger.” Ja vel, da regner jeg med at vi ser en heftig lønnsredusering hos henne og resten parasitt kasten som holder til på Stortinget. Denne dama jobber ikke for det norske folk men for storfinansen, og nå skal hun skaffe enda flere slaver til dem. Hun bruker mange fine ord, men ser man gjennom den bedritne propagandaen så bunner det ut i at de som har mye skal få mer og de som har mindre de skal få enda mindre. Med andre ord så er Høyre partiet som liker å spytte, sparke å slå de som allerede ligger nede. Når slike som henne har makt, ja da sier ikke det bare en del om politikerne men også om velgerne. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bKoXVq/landsmoete-i-hoeyre-slik-vil-solberg-endre-norge

Dette er altså symptomene på noe, ikke årsaken  https://www.kommunevalg-stortingsvalg.no/senterpartiets-lundteigen-nei-til-lonnsokning-kan-finansiere-100-000-migranter-vi-ma-apne-grensene/ . Så hva er årsaken til alle disse flyktningene ? Hva var det som skapte denne flyktninge krisen ? Slikt skjer ikke av seg selv, i de aller fleste tilfeller så er det noen som tjener økonomisk på andre sine lidelser. Når katastrofen er et faktum, så sparkes det alltid nedover, det er aldri de som er skyld i den som må ta konsekvensene, det er de som er direkte utsatt og de som blir indirekte utsatt for en konstruert katastrofe som må ta regninga. Det er soleklart hvem som direkte må ta konsekvensene, men det er noe mer tåkete hvem det er som må ta de indirekte konsekvensene.

Hvis vi tar Lundeteigen sine uttalelser her, så sier jo han at det er Norge og vi som bor her som skal ta på oss skylda pga at noen andre har skapt dette helvete. Han kommer ikke med en utregning som forteller hvor mye dette vil koste økonomsik og sosisalt, med tanke på at arbeidsledigheten her til lands er ganske stor og at den vil øke enda mer når 100. 000 nye mennesker kommer hit.
At fremmedfrykten øker er jo forstålig, da folk flest her til lands, akkurat som flyktningene som kan komme hit vil det beste for seg og sine, men når det fører til økt økonomisk konkurranse og til en hardere kamp om sosiale goder, så får vi jo en situasjon der de som kommer utenifra blir sett på som en trussel, og vi som bor her som vil beskytte vår levestandard.

Når Lundeteigen, som naiv håndtlanger for den økonomiske elite sparker nedover og ikke oppover der årsaken ligger, så er han jo med på å skape mer politikerforakt og fremmedhat. Javisst skal vi hjelpe andre i nød, men vi skal da ikke hjelpe slik at det går til helvete for oss selv i den prosessen ? Veldig forenklet så er det slik at jeg, hvis jeg må velge, hjelper mine nærmeste, de jeg kjenner, de jeg elsker. Hvis man foretrekker å hjelpe ukjente framfor sine egne, sitt eget kjøtt og blod som man har sterke bånd til, hva slags far og mor er man da ?
Og det er jo akkurat på samme måte de som er i nød tenker, de vil vekk fra det helvete de lever i for å hjelpe sine nærmeste. Vi blir satt opp i mot hverandre slik at konflikter skapes der det blir sparket nedover i alle instanser, der kunstig fiendeskap konstrueres ved hjelp av naive, men også vitende politikere, slik at de som står bak årsaken til den vanvittige forskjellen mellom fattig og rik får lov til å fortsette med sine forbrytelser og overgrep.

Og for å få en bedre forståelse av det jeg sier her så kan jeg anbefale boken Sjokkdoktrinen av Naomi Klein:

“Forfatteren utfordrer myten om det globale, frie markedet, og avslører fremveksten av krisekapitalismen: den målbevisste, brutale sjokkbehandlingen av hele lands økonomier. Krisetilstander er blitt utnyttet og landenes økonomiske og politiske situasjon omdannet til fordel for profitører av det frie marked. Forfatteren viser at liberaliseringen av økonomien de siste tiårene ikke er resultatet av en demokratisk og fredfull utvikling” https://www.adlibris.com/no/bok/sjokkdoktrinen-9788249505647

 

 

 

Menneskeverd – den minst politisk korrekte kronikken du sannsynligvis har lest

Bilderesultat for pics of royals and hungry children the sick ones are on the right

Ironi og sarkasme varsel !!!

“Jammen er det forskjell på folk, noen lever godt og bekymringsløst på svarte penger fra fem generasjoner, men andre igjen ikke en gang har råd til å gå til tannlegen. Men sånn må det være, heldigvis såer det forskjell på oss. 
Ellers får jeg høre at to hundre døde i en ulykke i Gokkostan, men ingen europere hadde blitt skadet. Slikt er trygt og godt å vite. Det er også godt å vite at en vanlig norsk hund har det godt, den får mye mer protein og uendelig mye mer kjærlighet enn et stort flertall av verdens barn. Enda alle barn har øyne og små tær og er redde for mørket.

Nå har jeg hørt at delfiner og hvaler har et mye større hjertelag enn oss mennesker, og det forundrer meg ikke, for de er også mer intelligente og opplyste enn oss står det i tysk og amerikansk presse. Hjertelag har selvsagt mye med opplysning å gjøre. Analfabeter har derfor ikke så mye av slikt, mens vi som går på skoler og som har lært å skrive falskt, vi gir så det monner til de fattige. Og, som det heter i vår religion, den som gir han skal få. Derfor gir vi 8 milliarder til u-land, og får femten milliarder tilbake. Grunnlaget for denne givergleden heter nestekjærlighet, og det betyr at du skal elske din egen slekt, folk av samme rase som har den samme tro og mening som du har, og folk som ellers står på det samme kulturelle og sosiale nivå som du selv gjør.

Vi har derfor delt menneskene på jorda etter kvalitet. På toppen kommer vi som tilhører den jødisk-kristne kulturen. Når jeg tar med jødene i denne sammenhengen, så er det fordi de betyr så mye for kulturen i den vestlige verden. De eier nemlig de viktigste filmselskapene, pressebyråene, avisene, fjernsyn og plateselskapene på den kristne halvkula. Når de får være med i det gode selskapet, så er forklaringen den samme som når japanerne blir definert som den tilhørende hvite rase i Sør-Afrika, nemlig penger.

Når en Jøde i Israel blir drept av en brutal palestinsk terrorist på den mest bestialske måte, så forsvarer jødene seg tappert ved å bombe og på den måten drepe hundre palestinske kvinner og barn i Libanon. Og når palestinske barn og unge blir skutt som hunder i Gaza (hadde det vært snakk om ekte norske buhunder, så hadde det blitt baluba), da er det bare Aftenposten som melder om det i en liten notis.

Jeg har kommet fram til at forskjellen på folk kan forklares med valuta. Er du representant for en hard valuta, så har du tilsvarende høyt menneskeverd. Det er derfor vi og japanerne stiller i en klasse for seg. I Zaire og andre slike orangutangland, må du ha en en lastebil med lasteplanet full av sedler for å få kjøpt et brød, og menneskeverdet er deretter.

Grunnen til at vi så og ser slik ned på folk fra Øst-Europa, er at valutaen deres ikke er Konvertibel (valuta som uten vanskelighet kan veksles i andre valutaer), dvs at menneskeverdet deres rett og slett ikke kan måles i kroner. De er kort og godt eksludert fra børsen. Så grunnen til det høye menneskeverdet i den jødisk-kristne kulturen er kursen på dollar. Det er den amerikanske dollaren som får ørkenen i Israel til å blomstre og nordmenn til å gå i ballongbukser.

USA går til millitær intervensjon om en hvit, protestantisk, amerikansk forretningsmann med kredittkort blir uhøflig behandlet på en kafè. Skulle jeg satt opp en rankingliste over de mest verdifulle skapningene ved å studere hitlistene i media, så vill sannsynligvis hvalen komme på topp, tett fulgt av jøder med artium og hvite protestanter. Deretter følger ariske katolikker. Så kommer delfinene og kongeørnene før japanerne. Så kommer de fargede katolikkene sammen med lyserøde pudler og gule undulater.

Og så følger de på rekke og rad, russisk-ortodokse og persiske katter, gresk-ortodokse og tårnsvaler og armenere fordi de har slektninger i USA og tror på vår gud. Så er det arabiske oljesjeiker med konto i Bank of England, tett fulgt av mafiaen i Hong Kong og marsvin. Resten av menneskeslekten, dvs. de aller fleste, må vi realisere uten kurs. Av og til kan det være god pris på kommunister, muslimer og kenguruer, men da er det det lokale markedet som avgjør. Dårligst kledd i år som i fjor er slektningene til Rigoberta, de kan bare brukes som blink.”

Fra boken Bak maska av Erling Lægreid – utgitt av Det Norske Samlaget 1994. Boken kan leses i sin helhet her: https://www.nb.no/items/8d86ba97b1e72fce44d0aa36bd965a03?page=0&searchText=Bak%20maska%20%20Erling%20Lægreid

 

 

Bilderesultat for pics of royals racism