Relevant c 19 dokumentasjon som ikke kan kategoriseres som konspirasjonsteorier


“Pfizer har nå som kjent vært først ute med covid-19 vaksine.
Pfizer er også et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her: “Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
 
 
 
 
 
 

I Pfizers rapport om deres c 19 vaksine kan man lese at vaksinerte kan overføre deler av vaksinen til uvaksinerte ved hudkontakt, sex m.m. Se side 67 og side 132 her https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf?fbclid=IwAR2RNkb4bt4D1PTGCN9WltE5QRPAT8UjllI-FkdJBft__fI0wykiIRvf7cs

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.
 
I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:
 
FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381
 
FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/
 
 
 
Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical
 
 
 
“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/
 
Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/
De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020:
 
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.”
“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:
Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa
“Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable?” https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR1ugH_P4XPQ05E5Xos89JSVbMtS5ASVRfhRHoTI_rZ-PlPg5CbgiH5pmWE
“En annen som har engasjert seg i debatten om ivermectin, er legen Anders Bugge. Han etterlyser i et debattinnlegg i Aftenposten en større debatt om medisinen. Til daglig jobber Bugge som overlege med spesialisering i indremedisin og geriatri, som er behandling av eldre.
– Ingen har hevdet vi vet alt eller vet nok. Men ingen hevder heller at ivermectin er farlig, sier han.
Bugge viser til kompetansen til forskerne som anbefaler ivermectin. Medisinen ble oppdaget av den japanske professoren Satoshi Omura i 1975, som resulterte i nobelprisen i 2015. Flere av de andre er også svært anerkjente forskere.
– Skal man liksom si at en nobelprisvinner i medisin ikke har peiling? spør Bugge.
Han blir oppgitt over at anbefalingen om å bruke ivermectin blir avfeid på det han mener er sviktende grunnlag.
– Det som dreper folk i dag, er ikke skabb. Vi er midt i en pandemi. Mange blir syke og får langtidsproblemer, og vi taper enorme summer penger. Jeg synes det er et rart argument, sier han.
Bugge viser til at ivermectin er svært trygt, reseptfritt og tas ukentlig i mange land, blant annet i Sør-Amerika. Der er det ikke et stort problem med resistens mot skabb eller andre parasitter. Ivermectin har også blitt tatt i bruk mot covid-19 i en rekke land, blant andre Mexico, Peru, Sør-Afrika, Slovakia, Tsjekkia og India.
– Hvis ivermectin er så effektivt, hvorfor er det så stor motstand mot det?
– Leger er ikke en enhetlig gruppe. Noen er puritanere som ikke vil ta risiko. De ønsker å få alt servert i en kjempestor studie som løser alt. Så har du de som er mer proaktive og tør å prøve noe nytt.
Både Eivind Hustad Vinjevoll og Anders Bugge er opptatt av å understreke at de ikke er motstandere av koronavaksinene. De tror at ivermectin kan bli sett på som en konkurrent til vaksinene, og at dette står i veien for utstrakt bruk av medisinen. Ivermectin er et generisk legemiddel. Dette vil si at patentet er utløpt, slik at ingen legemiddelfirmaer har enerett på å selge ivermectin, og det kan lages kopier. Dermed finnes ikke samme muligheter for profitt som for nye medisiner eller vaksiner.
Vinjevoll er på sin side ikke nådig i kritikken av Legemiddelverket, som han mener lener seg i for stor grad på anbefalingene fra WHO. Vinjevoll og Frontline covid-19 ciritcal care alliance anbefalte å bruke steroider i behandlingen av covid-19 allerede i mars 2020, mot rådene fra WHO. WHO begynte imidlertid å anbefale steroider i behandlingen i september samme år. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.
Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
“For første gang har vitenskapen fått se hvor budbringeren (mRNA) i c 19 vaksinen har tatt veien i kroppen etter den har blitt inijisert. Man trodde først at den ville bli værende i skulderemuskelen, men det var feil, veldig feil.
Vaksine forskere har antatt at de ny mRNA c 19 vaksinene ville oppføre seg som tidligere vaksiner og at piggproteinet i vaksinene, som er årsaken til de fleste alvorlige bivirkningene, det vil holde seg stasjonært i skuldermuskelen. Men det gjør det altså ikke. I stedet så går det inn i blodstrømmen der det i flere dager etter vaksinasjonen sirkulerer i kroppen og samler seg i organer og vev, blant annet i milten, beinmargen, leveren, binyrene. Den største konsentrasjonen finner man i eggstokkene.
Det har i lang tid vært kjent at piggproteinet er et sykdomsfremkallende protein og at det kan forårsake skade hvis det sirkulerer i kroppen.
Labdyr som har fått injisert piggproteinet i blodet utviklet kardiovaskulære problemer, og proteinet krysset også blodhjernebarrieren og forårsake skade på hjernen deres. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
Et dyrestudie fra renomerte SALK Institute  som viser hvordan piggeproteinet skader celler på innsiden av åreveggene (epithelia) og kan forårsake vaskulær sykdom.  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.31890

Et annet dyrestudie viser hvordan piggproteinet krysser blod-hjernebarrieren på mus. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8

 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-34171-7?fbclid=IwAR3mkEzmuJzfKogSmHMj76W2NpKXigtP-SyQGQwFdJsMTJ1lCB3XbtJ6lw0

 

Et fersk studie fra Oxford bekrefter at piggeproteinet produseres og distribueres i kroppen som følge av vaksinen. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075?fbclid=IwAR2zu98eP2BwtuNCt_kOwk1iftIaVuJjqSu8JK_kpvCzP_JUBNktcjCA0Xo

 

Her er en studie som forteller at cytokin storm er høyst relevant med mRNA-vaksiner. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/

 

 

Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines. 16.juni 2021.

 
Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. 20.mai 2021. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
 
SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2. 8.juni 2021.
 
SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. 4.juni 2021.

 

“Sist helg fortalte Aftenposten historien om Marhú Salas og Cathrin Svanevik Frøyen som opplevde uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha tatt Moderna- og Pfizer-vaksinene. Etter at Aftenposten omtalte fenomenet har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner. Flere krever økt oppmerksomhet om kvinnehelseforskning og ønsker svar på hvorvidt uvanlig menstruasjon er en bivirkning av koronavaksinene.” https://www.aftenposten.no/norge/i/x31Vep/kvinner-over-hele-verden-melder-om-mens-endringer-etter-koronavaksine?fbclid=IwAR0bmO8a32uhq3rcz8fQ9CWA5e4v61S7jW6_t2i_kzxB4rU2-Va9xaNTNlw

 

 

Ut i fra dette som de danske vaksineforskerne Benn og Aaby sier om det danske FHI sine regler når det gjelder vaksinasjon av barn, så er kriteriene for å begynne å vaksinere 12 åringer overhodet ikke til stedet, like forbasket så promoterer Dagbladet vaksinering av barn https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/weM44M/nyt-sommeren-unger-til-hoesten-kan-det-bli-sproeyte?fbclid=IwAR2Y2XcV8mazDsMX1sCPIDD9acljOOY-KZrEvjXXmC1ypgtixYHE8zF0Re4

 

 

“En ny vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier for, hvornår børn skal vaccineres – herunder at den er tilstrækkelig gennemprøvet på børn, og at sygdommen er tilstrækkelig alvorlig. Med den nuværende viden bør børn altså ikke vaccineres mod COVID-19. I Danmark har Sundhedsstyrelsen det kriterium, at der kun indføres vacciner, der beskytter mod alvorlig sygdom: ”Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre, at der indføres en vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet.

 

Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er, at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn og derfor vigtig at forebygge”, står der på deres hjemmeside. Alvorlighedskriteriet danner bl.a. baggrund for, at vi ikke vaccinerer børn mod influenza og skoldkopper. Derudover skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være ”bred erfaring med vaccinen blandt børn: Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre, at vaccinens virkning samt bivirkning er kendt blandt børn”.

 

Yderligere skal der ”være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved at vaccinere for en sygdom klart overstiger risikoen for bivirkninger”. Men en ny COVID-19 vaccine opfylder ikke Sundhedsstyrelsens egne kriterier: COVID-19 er mindre alvorlig for yngre personer, end influenza er. Fx var den estimerede dødelighed relateret til influenza blandt 0-14-årige børn i perioden 2013-2018 i gennemsnit 20 børn pr. år. Indtil videre har vi ikke haft nogen COVID-19-dødsfald blandt personer under 30 i Danmark. Med den viden, vi har i dag, er COVID-19 ikke en alvorlig sygdom for børn noget sted i verden.

 

Kriteriet om ”bred erfaring blandt børn”.

 

Blandt fire firmaer med vacciner i fase-3-forsøg [sidste fase i vaccineforsøg med test på mennesker, red.], der for nyligt offentliggjorde deres protokoller, er der kun ét firma, der inkluderer børn ned til 5 år. Studiegruppernes størrelse er ikke oplyst, men studiet inkluderer i alt 12.390 personer og med 12 studiegrupper, heraf kun én med børn, er det formentlig højst nogle tusinde børn.

 

Som tommelfingerregel kræver det 65.000 forsøgsdeltagere for at påvise 3 tilfælde af en bivirkning, der optræder med en hyppighed på 1 ud af 10.000. For at sætte det i kontekst vil bare én alvorlig bivirkning ud af 10.000 vaccinerede børn lede til 5-6 tilfælde per årgang i Danmark, hvilket er meget, givet sygdommens milde forløb for børn. Der er ingen af de fire vacciner, der bliver testet blandt børn under 5 år. Der er altså ikke ”bred erfaring blandt børn”, som ellers er Sundhedsstyrelsen eget kriterie for en gennemtestet vaccine.

 

Overstiger fordelene risikoen for bivirkninger?

 

Kriteriet om, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen for bivirkninger, er heller ikke opfyldt. Alvorligheden af sygdommen for børn er mindre end den for influenza, som vi ikke anbefaler at vaccinere børn imod, og risikoen for bivirkninger er indtil videre ukendt. Som skrevet i et læserbrev i tidsskriftet BMJ for nyligt: “Vaccines [mod COVID-19, red.] will not be proven to be safer for children and young people than the infection for some years, if ever”. https://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hshttps://www.raeson.dk/2020/forskere-benn-og-aaby-skal-vi-vaccinere-born-mod-covid-19-nar-muligheden-kommer/?fbclid=IwAR2spd91nyExIPgz-j79cPFZ71iGjzTX8cPrX2ymWJYu9QZTydc5WniH-Hs

 

“Vi har naturlig immunitet og billige behandlinger for COVID-19. Dette er et faktum. Fakta er at ingen trenger eksperimentell behandling som vil gjøre ham eller henne sjuk. Folk som fremmer COVID-19-vaksiner gjør det for penger og makt. Ei dansk forskergruppe ledet av Stine SF Nielsen fra avdeling for smittsomme sjukdommer ved Aarhus Universitet har publisert resultatene av et viktig forskningsprosjekt på immunitetsutvikling overfor SARS-CoV-2, eller koronaviruset.
 
Studien er publisert av The Lancet, og den var støttet av det danske undervisnings- og forskningsdepartementet og det danske innovasjonsfondet. Forskerne så etter antistoffer hos 203 personer som testet positivt. 202 av dem hadde utviklet antistoffer. De grupperte dem i (a) asymptomatiske, (b) milde symptomer og (c) alvorlige Covid. Så de første gruppene representerte i hovedsak helt sunne mennesker, men som testet positivt eller hadde en rennende nese (veldig milde symptomer, som de beskriver som «ingen begrensninger i daglige aktiviteter»).
 
Den andre gruppen var mennesker som faktisk hadde forkjølelse («begrensninger i daglige aktiviteter»). Og den tredje gruppen var innlagte pasienter. Det bemerkelsesverdige er at alle pasienter, uansett om de hadde vært veldig sjuke eller bare testet positive, hadde en robust antistoffrespons. Og ikke bare kunne det påvises at antistoffene var til stede, men de danske forskerne demonstrerte at antistoffene var veldig effektive og faktisk hadde nøytraliserende kapasitet. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036#!

 

 

“Seasonal colds are by all accounts no fun, but new research suggests the colds you’ve had in the past may provide some protection from COVID-19. The study, authored by infectious disease experts at the University of Rochester Medical Center, also suggests that immunity to COVID-19 is likely to last a long time – maybe even a lifetime.

The study, published in mBio, is the first to show that the COVID-19-causing virus, SARS-CoV-2, induces memory B cells, long-lived immune cells that detect pathogens, create antibodies to destroy them and remember them for the future. The next time that pathogen tries to enter the body, those memory B cells can hop into action even faster to clear the infection before it starts.

Because memory B cells can survive for decades, they could protect COVID-19 survivors from subsequent infections for a long time, but further research will have to bear that out.

The study is also the first to report cross-reactivity of memory B cells – meaning B cells that once attacked cold-causing coronaviruses appeared to also recognize SARS-CoV-2. Study authors believe this could mean that anyone who has been infected by a common coronavirus – which is nearly everyone –  may have some degree of pre-existing immunity to COVID-19.”
https://www.urmc.rochester.edu/news/story/can-the-common-cold-help-protect-you-from-covid-19?fbclid=IwAR3S_eJifgOsm5wAKyTfo9_NefOZNDA-FXpiDvNKDL2QA5yUyG6lsjmsmG4

 

En studie fra Massachusetts viser at 74% av de smittede var fullvaksinerte https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html

“Den hemmelige rapporten motsier nesten alle offentlige uttalelser fra Det hvite hus i løpet av de siste to månedene. Den advarer om at det er 35.000 symptomatiske COVID-19 infeksjoner hver uke blant vaksinerte mennesker.
Rapporten sier at vaksinerte mennesker som er smittet med COVID-19, er like smittsomme som de som ikke er vaksinert. I flere måneder har Biden-administrasjonen brukt påstanden om at vaksinerte mennesker er fullt beskyttet mot COVID-19 til tross for at CDC hadde tilgang til data som definitivt beviser det motsatte. https://www.washingtonpost.com/health/2021/07/29/cdc-mask-guidance/

“Coronaviruspasienter som har blitt friske fra viruset hadde mye mindre sjanse til å bli smittet under den siste bølgen av pandemien enn personer som ble vaksinert mot Covid.
Dette er ifølge tall som er presentert av Israels helsedepartement.
Helsedepartementes data om utbrudd-bølgen av Covid som begynte i mai viser at israelere som har immunitet på grunn av naturlige årsaker har mye mindre sjanse til å bli smittet igjen sammenliknet med israelere som kun har immunitet via vaksinasjoner.” https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/309762?fbclid=IwAR2BlvLko21vt3CkW-FxeTmVZAl9IIKnVjLNqNALDGzLStbYE9C0B59lcsA

 

 

Ifølge Transparency International finnes ennå ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene. Alle fagfellevurderte studier om kortsiktig effektivitet og mulige bivirkninger har blitt finansiert, organisert, koordinert og støttet av farmasiselskapene. Dessuten: Ingen av studiedataene er offentliggjort, eller gjort tilgjengelig for forskere som ikke jobber for disse selskapene.

“Norsk studie med 2 millioner personer: De fleste får ikke senvirkninger av covid-19
De færreste merker koronaviruset to til tre måneder etter et mildt sykdomsforløp. De aller fleste trenger ikke frykte senvirkninger. Det viser tre store norske studier.” https://www.aftenposten.no/norge/i/eKAWQ9/norsk-studie-med-2-millioner-personer-de-fleste-faar-ikke-senvirkninge

 

“Hva er forskjellen på mRNA-vaksinen og de andre vaksinene vi kjenner til?
– De tradisjonelle vaksinene inneholder døde eller svekkede virus eller biter av virusets overflate; ingen av dem kan gi virussykdommen. Når disse sprøytes inn, tror immunsystemet at det er et ekte virusangrep og starter forsvaret, så man kan få litt feber og føle seg litt uvel. Men immunsystemet lagrer også informasjonen om viruset, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.
Han forklarer at mRNA-vaksinene er annerledes:
De inneholder en kopi av oppskriften, altså arvestoffet, på koronavirusets piggprotein, de piggene som dekker virusets overflate.
Denne kopien sprøytes inn i kroppen og tas opp i noen celler i armen. Her leses oppskriften, slik at det lages litt piggprotein.
– Da våkner immunsystemet og starter et motangrep mot piggproteinet som immunsystemet oppfatter som hele koronaviruset. Dermed blir man immun mot det ekte viruset. Deretter går mRNA-biten til grunne.”
Og tar man seg tid til å lese linkene over her så ser man jo at det Aavitsland beskriver her, det har ikke gått etter planen.

 

Relatert lesing: 
Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den: https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

 

 

Ordbok som avslører tåkepreik

 

Spekulasjoner og påstander blir betraktet som sannheter hvis de “rette” folka lirer dem av seg. Sannheten har fått trynetillegg, samtidig som ordene har mistet sin egentlige betydning. Tåketale som transformerer det negative om til noe positivt og det positive til noe negativt er noe de fleste av oss aksepterer når det kommer fra politikere, media eller såkalte eksperter.

Jeg snakker om den såkalte nytalen som ikke noe annet enn et verktøy for å juge uten å bli tatt på fersken for å juge, et verktøy som fører folk flest bak lyset fordi de ikke er i stand til å forstå hva som blir sagt, og for ikke å føle seg dumme så tier de fleste stille  når de ikke skjønner det som blir formidlet, og på den måten legitimerer de også tåkefyrstenes retorikk. Men nå er det ikke nødvendig å leve i uvitenhet lenger for her er nemlig boken som kan informere deg om tåkespråkets betydning.

https://www.adlibris.com/no/bok/ordbok-for-underklassen-9788243008373

 

Relatert lesing:  https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

Å se verden slik den faktisk er

 

“De som sitter med makten har også makt til å avgjøre hva som er god kunnskap for deg og meg, hva som burde sees på som sannhet og hva som ikke burde sees på som sannhet.

Blant de viktigste organisasjoner til å spre denne kunnskap er skolen og massemedia. En vesentlig del av deres oppgave er å glatte over, dempe ned, stå vakt om lov og orden på de herskendes betingelser. Med andre ord: Å spre borgelig ideologi: 

Man kan la være å ta opp avgjørende spørsmål som angår oss alle. Man kan mystifisere hendelser til tekniske spørsmål som bare eksperter kan uttale seg om, som gjøres så komplisert at vanlige folk ikke kan forstå de ganske enkle spørsmålene og svarene i saken(e).

Man kan gi en forvrengt historieundervisning – Et eksempel er den historieundervisning  som handler om konger, statsledere, hærførere og årstall da folk ble kommandert til å slå hverandre ihjel, istedet for å ta opp de virkelige drivkreftene i historien.

Man kan blåse opp hendelser som knapt er verdt å kalles nyheter eller hendelser, for å tilfredsstille folks sensasjonsbehov. Noe må vi ha å prate om når vi ikke får informasjon om viktige ting som angår vårt liv og vår eksistens.

Hvordan skal folk kunne se sine konflikter klart når autoritetene på livsvisdommens område oppfordrer dem til å se bort fra vesentlige sider i livet som makt og økonomiske ressurser og svelge den aggresjonen som skapes av klasseskillet og presset fra overordnede ?

Jeg reagerer på at man oppfører seg som om man ikke har en tusenårig historie å bygge på, og at man fortsetter å overse en rekke vitenskapelige arbeider utført av enere gjennom tidene, også i vår tid, fordi disse eneres syn og forskningsresultater gikk/går imot den kompakte majoritets synsmåter.

Det som trengs, er at vi åpner oss for nytenkning, for erkjennelse som allerede foreligger, om enn utenfor de opptråkkede stier og vanetenkningens slappe og sløve verden. De fleste av oss vet mye om det uvesentlige, men det vesentlige vet vi ikke mer om enn et lite barn. Ensidighet kan overalt føre til at man er med på å rive ned på den ene kant, hva man forsøkte å bygge opp på en annen.

Livet og utviklingen krever av oss, enten vi er vitenskapsmenn, leger, øvrighet eller den alminnelige mann i gata, at vi ser vårt ansvar for våre barns fremtid og menneskehetens utvikling. Vi er nødt til å tenke i nye baner, hele vårt livs og verdens bilde er overmodent for radikal revisjon.

Ofte har livet måtte bryte seg vei utenfor den kompakte majoritets rekker, gjennom foregangsmenn og kvinner som våget å stå på egne ben og tenke selvstendig, og ofte har disse måttet kjempe en til synelatende håpløs kamp mot den organiserte vanetenkning.

Men historien vil alltid, før eller siden, felle sin dom, og det vil komme frem i dagens lys hva som er sannhet, hva som er vesentlig, og hva som brakte mennesket framover.”

Ukjent

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

En kunnskapsløs befolkning er alle inkompetente lederes våte drøm

Jeg kunne aldri styrt et land, jeg vet mine begrensinger, jeg vet hva jeg er god på og hva jeg ikke er god på. Det kan man derimot ikke si om våre “kjære” folkevalgte. Dårligere selvinnsikt og større inkompetanse enn dem som i dag har makta tror jeg ikke det er mulig å finne. Disse individene må enten være sinnslidende eller tvers igjennom kjeltringer, for hvilke andre alternativer finnes det ? De både stjeler og lyver åpenlyst og forventer seg at vi skal tro på at de vil vårt og landet sitt beste.
Hvis man tror at den politkerforakten jeg øser av meg daglig er noe jeg lirer av meg fordi jeg ikke har noe bedre å finne på, da har man en særedeles liten innsikt i hva som skjer i verden.
For det er nemlig ikke slik at det som er negativt, at det forsvinner av seg selv hvis man overser det. Gjør man det så vil det bli verre og verre, og til slutt så vil det ikke være noe man kan gjøre med det. Og strengt tatt så skulle man tro at hverken jeg eller andre behøvde å fortelle det hver dag året rundt, for det har nå blitt så synlig at det er til å ta og føle på.

“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.”
https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

NAV i vedtak: Du er ikke avhengig av varme for å overleve, skriver TV2

 

“NAV i vedtak: – Du er ikke avhengig av varme for å overleve:

I et vedtak fra NAV får en søker avslag på økonomisk sosialhjelp med begrunnelse i at han ikke trenger varme for å overleve om sommeren.” Dette skriver TV2 i dag:

 

“8. juni søkte en mann i Indre Østfold om nødhjelp og strøm. Strømmen var på denne tiden stengt for mannen.

Dagen etterpå var vedtaket fattet.

I vedtaket får søkeren innvilget nødhjelp, men ikke strøm. NAV mente at søkeren ikke var avhengig av strøm for å overleve.

TV 2 kjenner søkerens identitet, og har sett det originale vedtaket.

Begrunnelsen får vedtaket har spredt seg i sosiale medier de siste dagene.

Ikke behov for kjøleskap.

I vedtaket står det blant annet:

«Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve».

«Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet (…) Det ligger også flere griller på finn.no som gis bort i nærområdet».

«Du kan drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommerdagene».

 

Når man kommer innenfor NAV systemet så blir man kartlagt av NAV, det naturlige spørsmålet for meg blir da, burde ikke jeg kartlegge NAV, burde ikke jeg få vite hva slags saksbehandler det er som har min fremtid i sine hender ? Burde ikke jeg få innsikt i hva et slikt menneske har av holdninger, om han eller hun ser på meg som et likesinnet menneske eller om jeg blir sett på som en bunke med papirer som må vekk før endt arbeidsdag ? Hvor mange jobber i yrker der de er helt malplasserte der de gjør mer skade enn nytte ? Noen ganger så får man nesten en mistanke om at systemet er konstruert slik, så man skal bli sliten og trett, så man ikke orker å kjempe, så det å godta blir det eneste valget.

 

Personlig har jeg for det meste hatt gode erfaringer med Nav når jeg har hatt noe med den institusjonen å gjøre, men flertallet av dem jeg snakker med som også har vært borti denne etaten, da særlig de som har hatt noe å gjøre med den over lenge tid, de har en helt annen oppfatning og erfaring enn det jeg har. Mange av dem jeg har snakket med er syke og slitne både på det psykiske og fysiske plan, men allikevel så skal de gjennomføre det NAV har satt seg fore at skal gjennomføres.

 

Det kan virke som mentaliteten fra NAV sin side er at, du er kansje syk, men du er ikke syk nok for å få den hjelpen eller den stønaden burde ha, så derfor kjører vi på med testen: er du en heks (svindler/unnasluntrer) eller er du det ikke. Vi kaster deg ut i vannet for å sjekke. Svømmer du (holder du deg flytende), ja da er du jo ikke så sliten og syk som du ga inntrykk av allikevel, da er du en unnasluntrer ? Det nav glemmer er at kjemper man for livet, så klarer de fleste å hente ut noe ekstra for ikke å drukne.

 

Går du til bunns, ja da løy du ikke allikevel, og så har NAV i den prossessen hjulpet deg med å grave noen flere gravmaskin skuffer lengere ned under kjellernivået, der du ikke trodde det var mulig å komme. Men gratulerer, da har du på dødsleiet klart å få karret til deg en eller annen ytelse som så vidt vil kunne bistå deg med å holde hodet over vannet for resten av ditt korte livet.

 

Man blir som de fleste vet selvfølgelig massemillionær hvis man går på arbeidsavklaringspenger eller trygd (sarkasme for dem som ikke forsto det). Å få tak i en jobb i dag er ikke det minste problem, arbeidkjøperne står i kø for å hyre deg når som helst, med god lønn og alle rettigheter som følger med på kjøpet som arbeidstaker. (Enda mere sarkasme).

 

At NAV medvirker til at arbeidsgivere som ser sitt snitt til å utnytte den gratis arbeidskraften NAV har tilgjengelig, det sies det ingenting om. Kan man bruke slaver for å holde arbeidsledighets statistikken så lav som mulig, så er jo ikke det det man har størst behov for å rope høyest opp om, ihvertfall ikke når man er den som selv kan konstruere statistikken slik man vil ha den.

 

Ei heller at man bruker stønaden NAV klienten har som pressmiddel for å tvinge klienten ned på slave nivået. For blir man truet med å miste den stønaden man har som er den eneste livbøya som er tilgjengelig i ens tilværelse, ja da er det forstålig at man gjør det man blir bedt om å gjøre, uansett hvor syk eller sliten man måtte være. Da henter man ut de siste krefter, selv om det måtte medføre at man blir enda mer svak og syk. Slaveri er slaveri, uansett hvor godt kamuflert det måtte være.

 

Det virker på meg som om det innenfor nav systemet er ansatt en hel del mennesker som overhodet ikke burde ha noe med mennesker å gjøre. Og da blir det innlysende spørsmålet, blir dette gjort med vilje ? Plukker man bevisst ut mennesker som har minst mulig empati til disse jobbene og som blindt følger regler? Kansje de også nyter å følge disse reglene særlig hvis man kan få radbrukket allerede knekte mennesker ? Hvis så er tilfelle, så snakker vi jo om en statlig etat som foretrekker ansatte som mangler empati, som muligens også har en sadistisk tilbøyligheter som ikke hjelper brukerne, men piner og plager dem.

Ifølge David Frimann (psudonym) som i mange år var ansatt i nav systemet, så er det nettopp slik det er. Boken hans kan blant annet kjøpes her https://www.akademika.no/nav/friman-david/9788230012222

 

Advokat: Nav-legenes virksomhet,  et uverdig narrespill http://sommer17.wordpress.com/2014/12/08/advokat-nav-legenes-virksomhet-et-uverdig-narrespill/

 

Pfizer og FDA (det amerikanske FHI) er gjennomkorrupte i følge mainstream media og forskning

 

“Pfizer har nå som kjent vært først ute med covid-19 vaksine.
Pfizer er også et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her:
“Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
Obdusering av en 86 år gammel man som døde fire uker etter første dose med Pfizer vaksina viste at alle organene i kroppen hans var infisert av piggproteiner. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8051011/?fbclid=IwAR3yDVjuI40WviR4C8BmgRenvZnfRlJJc8iIrCq9JcDrmaCmM7j2NGo2Qp4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875889/

 

https://corpwatch.org/article/pfizer-admits-bribery-eight-countries

 

https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-faces-doj-sec-foreign-bribery-probes-for-china-russia-operations

 

https://www.corp-research.org/pfizer

 

https://blogs.findlaw.com/blotter/2009/09/pfizer-hit-with-largest-criminal-fine-in-us-history.html

 

https://www.theguardian.com/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria

 

https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/

 

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.

I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende: 

FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381

FDA scientists allege mismanagement at agency http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/

Majority of doctors who oversee FDA drug approval receive payments from companies they monitor, report shows https://www.independent.co.uk/news/world/americas/fda-drugs-companies-pharmaceutical-us-pay-doctors-approval-fompanies-astrazeneca-a8433621.html?fbclid=IwAR3ZS1GECKo7QPzIMZB6Zv5MQXA-hGI6kHAJC5P7kUZdor3qg8kIoGe6lw4

Investigation Examines Big Pharma Payments to FDA Advisers https://www.biospace.com/article/investigation-examines-big-pharma-payments-to-fda-advisers/

Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical

Risky Drugs: Why The FDA Cannot Be Trusted https://pnhp.org/news/institutional-corruption-of-pharmaceuticals/?fbclid=IwAR09pNOL3_tFKw7GZw4kVFsjdCs_aZC-oHNceufBB2odGFg2Fuf-b8-d23Y

 

https://ethics.harvard.edu/blog/risky-drugs-why-fda-cannot-be-trusted?fbclid=IwAR3HvXGhcAH_f6Pd2F4yHhwfAqW4s96gDnHcRTI2xs9Em1sYdDDwearqOEE

 

“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/

Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/

https://www.scientificamerican.com/article/how-the-fda-manipulates-the-media/

 

 

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

http://18 særdeles gode grunner til IKKE å ta c 19 vaksine

 

https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine

 

De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020: “Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.” https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/pfizer-vaccine-coronavirus.html?fbclid=IwAR3bj2dWnSd_qIQf77Uozxs0j17MpL-BKscsp-5SGCgt4Z1YqLZ4a7rx_Z0

 

 

“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:

Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa
“Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable?” https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR1ugH_P4XPQ05E5Xos89JSVbMtS5ASVRfhRHoTI_rZ-PlPg5CbgiH5pmWE

“Vi har naturlig immunitet og billige behandlinger for COVID-19. Dette er et faktum. Fakta er at ingen trenger eksperimentell behandling som vil gjøre ham eller henne sjuk. Folk som fremmer COVID-19-vaksiner gjør det for penger og makt. Ei dansk forskergruppe ledet av Stine SF Nielsen fra avdeling for smittsomme sjukdommer ved Aarhus Universitet har publisert resultatene av et viktig forskningsprosjekt på immunitetsutvikling overfor SARS-CoV-2, eller koronaviruset.

 

Studien er publisert av The Lancet, og den var støttet av det danske undervisnings- og forskningsdepartementet og det danske innovasjonsfondet. Forskerne så etter antistoffer hos 203 personer som testet positivt. 202 av dem hadde utviklet antistoffer. De grupperte dem i (a) asymptomatiske, (b) milde symptomer og (c) alvorlige Covid. Så de første gruppene representerte i hovedsak helt sunne mennesker, men som testet positivt eller hadde en rennende nese (veldig milde symptomer, som de beskriver som «ingen begrensninger i daglige aktiviteter»).

 

Den andre gruppen var mennesker som faktisk hadde forkjølelse («begrensninger i daglige aktiviteter»). Og den tredje gruppen var innlagte pasienter. Det bemerkelsesverdige er at alle pasienter, uansett om de hadde vært veldig sjuke eller bare testet positive, hadde en robust antistoffrespons. Og ikke bare kunne det påvises at antistoffene var til stede, men de danske forskerne demonstrerte at antistoffene var veldig effektive og faktisk hadde nøytraliserende kapasitet.” https://steigan.no/2021/06/svaert-viktig-forskning-fra-danmark-over-95-utvikler-antistoffer/?fbclid=IwAR1rW49hUGqOr15sCsu-QJeTZOdy6Mw_fXG1q3wXFsgYOVIw_Ubqo5g0zP8

 

“En annen som har engasjert seg i debatten om ivermectin, er legen Anders Bugge. Han etterlyser i et debattinnlegg i Aftenposten en større debatt om medisinen. Til daglig jobber Bugge som overlege med spesialisering i indremedisin og geriatri, som er behandling av eldre.

– Ingen har hevdet vi vet alt eller vet nok. Men ingen hevder heller at ivermectin er farlig, sier han.

Bugge viser til kompetansen til forskerne som anbefaler ivermectin. Medisinen ble oppdaget av den japanske professoren Satoshi Omura i 1975, som resulterte i nobelprisen i 2015. Flere av de andre er også svært anerkjente forskere.
– Skal man liksom si at en nobelprisvinner i medisin ikke har peiling? spør Bugge.
Han blir oppgitt over at anbefalingen om å bruke ivermectin blir avfeid på det han mener er sviktende grunnlag.
– Det som dreper folk i dag, er ikke skabb. Vi er midt i en pandemi. Mange blir syke og får langtidsproblemer, og vi taper enorme summer penger. Jeg synes det er et rart argument, sier han.
Bugge viser til at ivermectin er svært trygt, reseptfritt og tas ukentlig i mange land, blant annet i Sør-Amerika. Der er det ikke et stort problem med resistens mot skabb eller andre parasitter. Ivermectin har også blitt tatt i bruk mot covid-19 i en rekke land, blant andre Mexico, Peru, Sør-Afrika, Slovakia, Tsjekkia og India.
– Hvis ivermectin er så effektivt, hvorfor er det så stor motstand mot det?
– Leger er ikke en enhetlig gruppe. Noen er puritanere som ikke vil ta risiko. De ønsker å få alt servert i en kjempestor studie som løser alt. Så har du de som er mer proaktive og tør å prøve noe nytt.
Både Eivind Hustad Vinjevoll og Anders Bugge er opptatt av å understreke at de ikke er motstandere av koronavaksinene. De tror at ivermectin kan bli sett på som en konkurrent til vaksinene, og at dette står i veien for utstrakt bruk av medisinen. Ivermectin er et generisk legemiddel. Dette vil si at patentet er utløpt, slik at ingen legemiddelfirmaer har enerett på å selge ivermectin, og det kan lages kopier. Dermed finnes ikke samme muligheter for profitt som for nye medisiner eller vaksiner.
Vinjevoll er på sin side ikke nådig i kritikken av Legemiddelverket, som han mener lener seg i for stor grad på anbefalingene fra WHO. Vinjevoll og Frontline covid-19 ciritcal care alliance anbefalte å bruke steroider i behandlingen av covid-19 allerede i mars 2020, mot rådene fra WHO. WHO begynte imidlertid å anbefale steroider i behandlingen i september samme år. Nå mener Vinjevoll at også ivermectin overses i Norge fordi man stoler for mye på WHO.
– Man burde kunne sette ned et utvalg som ser på dette uavhengig. Det fortjener det norske folk.”!
“LITE PLAUSIBELT. På bakgrunn av diskusjonen over er det overveiende sannsynlig at gruppen vaksinerte over tid har bedret sin relative helsestatus siden eldre og komorbide ble vaksinerte først og deretter yngre og friske. Årsaken til at vaksinerte de siste uker har vært overrepresentert i covid-19- assosierte sykehusinnleggelser, kan derfor vanskelig tilskrives «at de aller fleste nå er vaksinert innenfor alle risikogrupper», som Forland uttaler.
Til Nettavisen sier Forland også at «sjansen for alvorlig sykdom og innleggelse er gjennomsnittlig om lag ti ganger større for dem som ikke er vaksinert». I lys av forhold jeg har påpekt om vaksinasjonsdekning over tid – og historikken i covid-19-assosierte sykehusinnleggelser – finner jeg denne påstanden å være lite plausibel.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/05/18/fhis-forklaring-pa-overrepresentasjon-av-covid-19-assosierte-innleggelser-blant-vaksinerte/?fbclid=IwAR3PnjybvL92VLRpMZg3UiUabYHCeVGc5KmPjFjKIKViLXwH2h5j-Fm5hk0

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda.
Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg.
Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

C 19 for dummies https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den. https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

Myndighetene i Israel anbefaler gravide kvinner ta Pfizer vaksinen, WHO advarer gravide og ammende mot å ta den https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-i-israel-anbefaler-gravide-kvinner-til-a-ta-pfizer-vaksinen-who-advarer-gravide-mot-a-ta-den.html

 

PCR testen og falske positiver https://olehartattordet.blogg.no/wp-admin/post.php?post=3288&action=edit

 

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du glemt? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

 

NRK melder – Norske sykepleiere doper ned utviklingshemmede og tvangsvaksiner dem

 

 

Så hvis man tror at noen vil ha vaksina så er det altså helt greit å dope dem ned å tvangsvaksinere dem. Dette minner meg stygt om det nazi sykepleierne gjorde mot utviklingshemmede under den andre verdenskrig. Og likheten fortsetter, for sykepleierne av det tredje rike de fikk ikke noen dårlig samvittighet for det de hadde gjort, og det kan jo ikke de norske heller ha, for det er tydeligvis viktigere for dem å forsvare ugjerningene de har begått enn å innrømme skyld for at de har satt eksperimentelle vaksiner på forsvarsløse pasienter. Det er tydelig at når det gjelder vaksiner så kan man begå hva som helst av overgrep uten å måtte stå til ansvar for det. Med mindre man har verdens største skylapper så blir det umulig og ikke trekke klare paralleller til Hitlers nazi Tyskland og overgrepene sykepleierne begikk da:
 
“Sykepleiernes historie er ikke bare vakker. De mest groteske eksemplene på det er fra nazitiden, da sykepleiere assisterte ved de medisinke eksperimentene i konsentrasjonsleirene og utførte massedrap gjennom eutanasiprogrammer.” https://sykepleien.no/2010/11/nar-sykepleieren-ikke-sier-nei
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.” https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/pfizer-vaccine-coronavirus.html?fbclid=IwAR3bj2dWnSd_qIQf77Uozxs0j17MpL-BKscsp-5SGCgt4Z1YqLZ4a7rx_Z0
“– Vi vaksinerer de som sier ja og de vi antar ville sagt ja hvis de hadde visst hva de takker ja til. Vi diskuterte i forkant hva som skulle til for at brukerne skulle få gode opplevelser og da var premedisinering et av tiltakene som ble vurdert som nødvendig for enkeltpersoner, sier hun.
Det var under et tilsyn i kommunen 26. april Statsforvalteren i Innlandet avdekket at to personer med utviklingshemming ble gitt beroligende medikamenter før de fikk koronavaksine. Ifølge tilsynet ble de to medisinert for å unngå ventet motstand.
Det er ulovlig bruk av tvang, mener fylkeslege Harald Vallgårda.
– Det er strenge regler for behandling av personer uten samtykkekompetanse, sier Vallgårda.
Statsforvalterens konklusjon er at Gjøvik kommune gjennom sine systemer ikke sikrer at helsehjelp til alle personer uten samtykkekompetanse gis med gyldig rettsgrunnlag.
– Motstand mot vaksinering mot covid-19 ansees ikke å være grunnlag for å bruke tvang dersom bruker ikke vurderes å være i risikogruppen eller har underliggende sykdommer. Det vil si at vi som helsepersonell opplever til dels store etiske dilemmaer når spørsmålet om vaksinering til personer med utviklingshemming med manglende samtykkekompetanse skal ivaretas.
Ekberg sier Norsk forbund for utviklingshemmede kjenner til en rekke hendelser der det er brukt tvang i forbindelse med restriksjoner under koronapandemien.” https://www.nrk.no/innlandet/gjovik-kommune-brukte-ulovlig-tvang-da-de-gav-utviklingshemmede-beroligende-for-koronavaksine-1.15532979
 

Svært mange nordmenn har den avdøde propaganadministeren og nazisten Joseph Goebbels som forbilde, men mangler evnen til å forstå det selv

Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.” 
Harald Ofstad spør i sin sin studie over nazismen, “Vår forakt for svakhet”, (Oslo 1971) etter å ha gjennomgått Auswitch kommandanten Høss sitt forhold til lydighet:
“I hvor stor grad er vår egne institusjoner, vår barneoppdragelse, vår skoleordning, vårt millitærvesen og samfunnssystem innrettet på å trene folk i moralsk kritikk overfor overordnedes ordrer ? – til å tenke selvstendig ? Til å forstå at det avgjørende er orderens innhold og ikke hvem som har gitt den ? At ansvar ikke er å kunne holde en eller annen ansvarlig, men å ta samvittighetsfull stilling til det man gjør ?”
“Uttrykket “En løgn fortalt at én gang er en løgn, men en løgn fortalt tusen ganger blir sannheten” tilskrives den nazistiske propagandisten Joseph Goebbels. Det er ingen konkrete bevis på at han er forfatteren, men det er et godt sammendrag av hva han gjorde under andre verdenskrig. Hans arbeid var så effektivt at det fortsatt er de som i dag forsvarer “sannheten” i det tredje riket.
Goebbels arbeid var så vellykket at mange verdensledere gjentatte ganger har kopiert hans strategier. Mektige sektorer som fortsatt bevisst setter pris på løgner som en måte å manipulere sinnene til de de vil påvirke på. På den måten klarer de å overbevise folk om å akseptere det uakseptable og støtte planene som bare er til fordel for fåtallet.
Takket være den nazistiske erfaringen, innså mektige samfunnssektorer at folk er i stand til å tro på enhver melding, så lenge den er presentert på riktig måte. De måtte bare opprettholde absolutt kontroll over media og alle institusjoner som overfører ideologi. For eksempel, skoler. Det var nok å vifte flammen av frykt, hat og usikkerhet. Når det er gjort, fant de opp en praktisk “sannhet” og gjentok den til døden.
Gjentagelse genererer svært dyp tro. Når hjernen møter en ny situasjon, er det en ubalanse. Etter dette kommer assimilasjon, innkvartering og tilpasning. Det er som når vi kommer til en ny by, og i begynnelsen føler vi oss fortapt. Men litt etter litt, etter at vi ser de samme stedene om og om igjen, begynner vi å bli kjent med byen. Til slutt blir våre nye omgivelser en del av oss. Faktisk lager vi et slags personlig kart over hva vi lærer.
Noe veldig lignende skjer med løgner. Sinnet tilpasser seg å lytte til løgnen, oppfatter den, og inkorporerer den i sin tankegang. Den er kjent, velkjent. Det er det alle andre er enige om. I tilfelle av løgner fra maktsektorer er det også svaret på frykt eller usikkerhet. Eller det kan være en forståelig forklaring på noe vi ikke vet eller ikke kan forstå.
Det nære forholdet mellom makt og media er ikke gratis. I nesten alle land, er de mektige økonomiske gruppene eller politikerne tradisjonelt sett de som har kontroll over pressen. Inntil nylig var uavhengige medier en eksotisk blomst. Med opptreden av sosiale medier, har dette endret seg. Uavhengige stemmer er mye mer vanlige nå, og det er mange alternative måter å bli informert på.
Likevel har sosiale medier sine egne løgner. Til syvende og sist spiller det ingen rolle hvilket medium du får informasjonen din fra, men hva intensjonen er. I tillegg, og viktigst, er spørsmålet om hvor mye leseren eller lytteren bryr seg om sannheten. Som det gamle ordtaket går, “Det er ingen verre blind mann enn han som ikke vil se”. Dette er alltid sant i sfæren av sosiale sannheter og løgner.”
Relatert lesing:

Tre menn saksøker Skien kommune pga covid 19 nedstenging

 

“Tre menn som kaller seg «Bekymrede Borgere» mener at vaksine og smitteverntiltak er farligere enn covid-19. Nå stevner de Skien kommune for retten. De tre mennene er Henning Yven, Øystein Ralle og Sven-Inge Johansen, som mener at koronavaksinen er mye mer dødelig enn selve sykdommen. Nå har sendt et 14 sider langt dokument til Telemark tingrett – en såkalt begjæring om midlertidig forføyning. De stevner først og fremst kommuneoverlegen og dernest ordfører Hedda Foss Five og hele bystyret.

De tre mennene krever at Skien kommune straks gjør følgende:

1. Opphever påbud om munnbind og andre tiltak.

2. Stopper testing med PCR.

3. Slutter å bruke injeksjoner av betinget godkjente mRNA (som Pfizer-vaksinen) og Viral Vektor-preparater.

4. Legge fram dokumentasjon på klare medisinfaglige og forskingsmessig grunnlag for alle punkter i sine vedtak.

5. Fatter kommunalt vedtak som utelukker innføring av «Vaksinepass» Årsaken til disse kravene er at de mener at både vaksinen og tiltakene er mer skadelig enn covid-19.

Ordfører Hedda Foss Five bekrefter for Varden at hun har mottatt stevningen.” https://www.varden.no/nyheter/bekymrede-borgere-stevner-skien-krever-full-stans-i-vaksineringen/?fbclid=IwAR06b_7nKtS1WpCuReeIj9m5a_9cDgXRqxGeH2pssmYGV5DmGR4IdpRBT3Q

 

Det går hett for seg i kommentarfeltene i Telemarksavisa og Varden pga av denne saken: https://www.facebook.com/telemarksavisa/posts/10157927897070969?comment_id=10157928317865969&notif_id=1623273554270761&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

https://www.facebook.com/varden.no/posts/10158071108857918?comment_id=10158071710422918&notif_id=1623271311462549&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

https://www.facebook.com/varden.no/posts/10158073169347918

 

https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10218449342295867:19

 

 

Det er ganske interessant å se at et stort antall mennesker som har avslørt myndighetenes og storfinansen løgner og forbrytelser på mange områder, de tror blindt på de samme instansene når de forteller oss at c 19 vaksinene som overhodet ikke er testet godt nok ut, at de er det kjempebra og ta, og covidpass som vil begrense vår frihet det blir også heiet fram av mange.
Når man støtter opp om de samme myndighetene og den samme storkapitalen som man kjemper i mot som nå ødelegger økonomien og demokratiet, det samme demokratiet som man er helt avhengig av for å kunne gjøre motstand på de områdene man klart og tydelig ser at er kriminelle, så er man altså med på å ødelegge det eneste middelet som er kuren for å få bukt med makmisbruket man er utsatt for. Dette vitner jo om en særedeles manglende evne til å tenke logisk. Man skjærer altså over greina man selv sitter på uten å ha den ringeste anelse om hva man holder på med.
 
Harald Ofstad spør i sin sin studie over nazismen, “Vår forakt for svakhet”, (1971) etter å ha gjennomgått Auswitch kommandanten Høss sitt forhold til lydighet, og disse spørsmålene er minst like relevante i dag som de var i 1971:
 
“I hvor stor grad er vår egne institusjoner, vår barneoppdragelse, vår skoleordning, vårt millitærvesen og samfunnssystem innrettet på å trene folk i moralsk kritikk overfor overordnedes ordrer ? – til å tenke selvstendig ? Til å forstå at det avgjørende er orderens innhold og ikke hvem som har gitt den ? At ansvar ikke er å kunne holde en eller annen ansvarlig, men å ta samvittighetsfull stilling til det man gjør ?”
Denne 16 minutters lange videoen er en enkel innføring i hva c 19 faktisk handler om. Anbefales på det sterkeste https://www.bitchute.com/video/LQoF2vX7gpD0/?fbclid=IwAR0FYCB8mxRaweT13hynvJi6JS1sv2mCvjEQ1J78Uepu_9Fk2Wa3OdZJJW0

 

I stedet for å sette seg inn i realitetene rundt covid 19, så er det svært mange som altså velger å tro blindt på fryktpropagandaen og kaller dem som formidler de faktiske forhold rundt dette for tinnfoliehatter og konspirasjonsteoretikere.

De som kynisk bruker konspirasjonsretorikken, altså de som bevisst bruker den som hersketeknikk for å latterliggjøre og få fokuset vekk fra sak slik at de i stedet kan få rettet den mot personer som stiller spørsmål ved saken, de er ikke interessert i oppklare om spørsmålene som blir stilt er riktige eller gale, de er kun interessert i å få dem som stiller spørsmål til å virke upålitelige.

Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde, flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den ofte og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.

Når noen bruker slike hersketeknikker mot meg, så stiller jeg dem disse spørsmålene:

Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke det i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man konkretiserer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?

 

 

Og hylle en vaksine når man ikke vet noe som helst om langtidsvirkningene er ikke mye lurt. Dette er en reprise av løgnene FHI og myndighetene med viten og vilje begikk i 2009 da de påsto at svineinfluensavaksinen var trygg, der mere enn 800 personer ble alvorlig skadet av vaksina.
 
Publisert i Dagbladet 15. november 2020:
“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408
Publisert i Dagbladet 17. november 2020:
“«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.
– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.
Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.
Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.
Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.
Faresignalene
Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:
Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.
På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.
Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.
Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.
I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».
EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.
Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws

 

Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?After rollout under emergency authorisation, manufacturers of covid-19 vaccines now have their sights on regulatory approval. But what’s the rush, asks Peter Doshi, and is just six months of data from now unblinded trials acceptable? https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244?fbclid=IwAR14dGItdgPfsWXOnhZih8vTFo15AdWKt4k6Je7L4wd5OtG49SF8Nw63N5E

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

“Dette vet vi om Covid-19 Vaccine Moderna på godkjenningstidspunktet:
Vaksinen har fått en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år.
Godkjenningen bygger på en studie med ca. 30.000 deltagere der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk narrevaksine (placebo). To doser ble gitt med 28 dagers mellomrom.
I studien fant man at vaksinen ga 94,1 % beskyttelse mot covid-19 sykdom fra 14 dager etter andre dose.
Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Studien viste at de fleste opplever ubehagelige bivirkninger (som smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter) de første dagene etter vaksinasjon.
Samtidig tyder studien på at risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon. Etter at vaksinen er tatt i bruk er det meldt om noen tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Dette vet vi ikke enda:
Hvor lenge vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom Om vaksinen hindrer at man smitter andre. Det er foreløpig ingen eller begrensede data for: Barn og ungdom under 18 år Aldersgruppen over 75 år, Gravide og ammende Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler.
Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger som oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.” https://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europa

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/30-studier-som-viser-at-lockdown-ikke-har-noen-positiv-effekt.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vil-myndighetene-gjore-sitt-ytterste-for-a-legge-lokk-pa-bivirkningene-av-c-19-vaksina.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/myndighetene-propmoterer-c-19-vaksina-til-pfizer-som-har-et-kriminelt-rullblad-som-far-en-hver-herdet-forbryter-til-a-bli-misunnelig.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/den-mildt-sagt-useriose-vitenskapen-bak-c-19-avstandsreglene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/et-virus-som-er-mye-farligere-og-mye-mer-skremmende-enn-covid-19.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/utfordring-noen-som-klarer-a-finne-en-bedre-beskrivelse-enn-dette-av-tiden-vi-na-lever-i.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-eller-ikke-vaere-manipulert-er-noe-man-velger.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-skeptisk-til-bill-gates-sin-vaksine-og-legemiddelindustrien-er-ikke-a-vaere-konspiratorisk-det-er-a-vaere-skeptisk.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/odelagt-okonomi-kommer-til-a-ta-mange-flere-liv-enn-covid-19.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-ha-makta-over-fortellingene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-en-villet-okonomisk-katastrofe.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-veien-til-diktaturet.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/du-er-hjernvasket-gaslightet-men-du-forstar-det-ikke.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/c-19-for-dummies.html

10 grunnleggende New Age bedrag

 

1. Ignorer det “negative”:

Forestillingen om at du gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer, er som å ignorere symptomer på en sykdom, og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon, bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje.

Rettelse: Å se negativiteten for hva det er, skaper en evne til å stålsette seg mot dets skadelige effekter og kanskje unngå det helt.

 

2. Bli aldri sint:

«Ingen burde noensinne bli sinte, det er en følelse som må renses ut av systemet ditt.»

Rettelse: Berettiget sinne er en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over urettferdigheten som skjer rundt deg, er du ikke oppmerksom eller bevisst – du er bevisstløs.

 

3. Alt er Ett, så alt er i sin skjønneste orden:

Mange New Agerere promoterer rett og galt som «dualistisk». De prøver å overbevise oss om at ALT er OK fordi «vi er alle Ett.». Det finnes ikke noe som er rett eller galt. Dette er farlig moralsk relativisme.

Rettelse: «Bevissthet» betyr bokstavelig talt: «å vite sammen», å ha «sunn fornuft». Det er kunnskapen om den objektive forskjellen mellom «rett» og «galt.» 

 

4. Du kan aldri virkelig vite:

New Age solipsisme : Ideologien om at kunnskap om noe utenfor ens eget sinn er usikker, det kan ikke være en objektiv virkelighet og ingenting kan virkelig bli kjent.

Rettelse: Persepsjon er IKKE virkelighet: vår jobb er å samkjøre de to. Solipsisme er et avgjørende kjennetegn på åndelig umodenhet. Å ta avstand fra denne sykelige ideologien er et sikkert tegn på begynnelsen av menneskelig modenhet og åndelig utvikling.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

5. Godta urettferdighet, ikke gi det motstand:

Misbruk av meditasjon og yoga. New Age-bevegelsen har forvrengt og misbrukt disse praksisene, for å forlede folks tanker fra det faktum at de er blitt slaver, og gjøre det lett for dem å akseptere verdens nåværende tilstand som deres «lodd i livet» (karma). «Aldri prøv å aktivt endre noe som er galt med denne verden.»

Rettelse: Meditasjonens rette formål er å balansere venstre / høyre- balansen i hjernen. Yogaens rette formål er å hjelpe oss med å oppdage hva vårt SANNE KALL er, og motivere oss til å GJØRE DET (aktivt). Begynn å si «Nei». Riktig bruk av «makt» er IKKE det samme som «vold».

 

6. En utvannet «Lov om tiltrekning»:

New Age-varianten av «Law of Attraction» er i stor grad basert på modaliteten til «Service-til- Selv».

Rettelse: Naturloven: Den EKTE «Lov om tiltrekning» er et system av universelle, ikke- menneskeskapte, bindende og uforanderlige forhold som styrer konsekvensene av all atferd. Det er service til sannhet, ikke selv. Vi samskaper vår virkelighet i harmoni med naturloven.

 

7. Å vende det andre kinnet til:

Den falske forestillingen om ubetinget tilgivelse.

Rettelse: Ekte tilgivelse betyr IKKE å fortsette å unnskylde den som forsettlig og med vilje gjør galt. Det er i beste fall naivitet og i verste fall medvirkning til ondskap. Vi må stå opp for det vi tror på og IKKE tolerere andres skadelige handlinger.

 

8. Kaos bør fryktes:

Hvis jeg gir opp frihetene mine, vil jeg være trygg. Det nåværende «kontroll & slaveri- systemet handler om å begrense fri vilje, vekst og ambisjoner, gjennom ødeleggelse av potensialer: ved å drepe fantasien vår.

Rettelse: Å bygge bro: Ekte frihet inkluderer uendelige potensialer og muligheter, som per definisjon inkluderer muligheten for kaos. Dette må omfavnes uten frykt hvis vi skal være frie. «Anarki» betyr ikke kaos: det betyr «Ingen herskere, ingen mestere.» Vi må slutte å tro på «autoritet.»

 

9. Vi må alltid føle oss bra:

Det er iboende for oss å ville være komfortable, og dette spilles på av våre herskere, som stadig distraherer oss med flere og flere måter å isolere oss fra virkeligheten på.

Rettelse: Sannheten om den nåværende menneskelige tilstanden BØR gi oss ubehag. Dette kalles å være våken, bevisst. Vi bør bruke det ubehaget for å motivere oss til å skape EKTE forandringer i verden gjennom våre HANDLINGER.

”Man blir ikke opplyst av å forestille seg skikkelser av lys, men ved å gjøre mørket bevisst. Den siste prosedyren er imidlertid ubehagelig og derfor ikke populær. » —Carl Jung

 

10. Sannhet trenger ikke å forsvares:

Konfronter aldri noen (selv om det skader mennesker). Det er ikke nødvendig å forsvare sannheten.

Rettelse: VI er instrumentene sannheten opererer gjennom i verden. Forbrytere bør stilles til ansvar. En annen virkelighet kan bli snakket inn i våre eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om sannheten, og deretter utvikle motet og viljen til å forsvare den for enhver pris.

 

 

Relatert lesing: 

Positiv tenking, et redskap for undertrykkelse https://olehartattordet.blogg.no/1441383969_positiv_tenking_et_re.html