Måned: juli 2022

Høyre, FRP, AP, MDG og Venstre stemte for Acer avtalen, og nå vil svært mange nordmenn ha Høyre og Frp tilbake i regjering

 

Politician with long nose lies man pop art retro vector illustration. Text bubble. Comic book style imitation.

 

De partiene som fikk oss inn i Acer avtalen blir nå sett på av mange nordmenn som et godt alternativ til en ny regjering. Hva skulle de politiske partiene gjort uten folks enestående kortidshukommelse? Og hva er det som får folk til å tro at de som skapte problemene vil fikse opp i dem?

 

Lånt kommentar:
“På ny flokker velgerne seg om Høyre og FrP, to av partiene med størst politisk ansvar for elendigheta vi nå er i. Både når det gjelder kraftmarkedsliberalisme, EØS-servilitet, utenlandskabler, ‘elektrifiseringsmani’ og en haug med andre strømprisdrivende faktorer.
Majoriteten av norske velgere har åpenbart selv brakt denne ulykka over seg. Det er underlig – ja nærmest bisart – å konstatere at de fortsetter å gjøre det, selv når man nå begynner å kjenne konsekvensene på kroppen og pengepungen.
Hva skal egentlig til før velgermajoriteten tør å velge noe annet enn det gamle og kjente, som beviselig har fått oss ut i uføret? Dét er nok den største gåta av dem alle …”

 

 

“Olje- og energiminister Terje Søviknes hevdet Senterpartiet bidro til å «nøre opp under frykt».

– Det finnes ikke hold i påstandene om at vi gir bort norske kraftressurser eller kontroll, eller at strømprisene vil stige ved en tilslutning til Acer, hevdet Søviknes.”

“- Det er ingen ting i tredje energipakke eller tilknytningen til ACER som vil føre til økte strømpriser i Norge, sier Søviknes.”

 

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Høyre inngikk tirsdag i et bredt forlik med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne om EUs tredje energimarkedspakke.


“Et bredt flertall i Stortinget stiller seg nå bak tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

– Dette er en sak av nasjonal betydning, og det er derfor særdeles viktig med en svært bred forankring i Stortinget, sier Tina Bru i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Gjennom avtalen sikrer vi trygg og forutsigbar tilgang til strøm for norsk næringsliv og forbrukere, samtidig som vi bidrar med vår fornybare kraft og naturgass inn på det europeiske markedet. Der er vi nå med på å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi, og slik kutter vi utslipp i Europa samtidig som vi sikrer norsk næringsliv og skaper verdier for våre lokalsamfunn.

Selv om Norge tar del i et mer harmonisert regelverk for energimarkedene gjennom EØS-avtalen, har vi fortsatt suverenitet med styring og kontroll over disponeringen av våre unike energiressurser og utformingen av vår nasjonale energipolitikk, avslutter Tina Bru.”

 

 

“Torsdag åpnes den nye norsk-tyske kraftkabelen offisielt, i en digital seremoni med Tysklands kansler Angela Merkel, statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og Statnett-sjef Hilde Tonne.

– Dette er en stor dag, sier statsminister Erna Solberg under åpningen.

– Med tysk effektivitet og norsk pågangsmot kan vi altså utrette det aller meste, sier hun.”

 

“Høyre-leder Erna Solberg tror ikke utenlandskablene og ACER-avtalen er årsaken til de høye strømprisene. Hun peker i stedet på krig og lav vannstand.

Nylig har NRK snakket med Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg om strømsituasjonen, en situasjon mange har gitt hennes et medansvar for å ha påført landet.”

 

 

“Krav om utsettelse og folkeavstemning til tross, Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt på sitt: Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Med det gikk Arbeiderpartiet mot KrF og de rødgrønne partnerne og stemte sammen med regjeringspartiene og MDG. Torsdag kveld sikret de flertall for norsk tilslutning til energibyrået Acer.”

 

 

“Nei – du og jeg får ikke høyere strømpriser selv om Norge bygger ut nye kraftkabler som kan bringe norsk kraft til kontinentet.

Annerledes kan vi ikke tolke budskapet fra olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i Stortingets spørretime onsdag formiddag.

– Det er ikke gitt at økt utvekslingskapasitet til utlandet betyr økt pris. Det gir økt forsyningssikkerhet, sa Borten Moe i Stortinget onsdag.

Trass i påstanden om at flere kabler ikke vil føre til høyere priser, forsikret Ola Borten Moe i Stortinget at prisene kommer til å bli så høye at investorene kan være sikre på gode priser på strøm i framtida.

Det avklarte han på spørsmål fra Øyvind Haabrekke (Kristelig Folkeparti).

– Det er betydelig usikkerhet om fornybar-bransjen fordi det er frykt for at prisene blir for lave. Hvordan ser du å prognosene som skaper usikkerhet for investeringer? spurte Haabrekke.

– Det er en betenkning jeg ikke deler. De grønne sertifikatene skaper forutsigbare og gode rammevilkår for investeringer i fornybar kraft, hevdet Ola Borten Moe i sitt svar.”

 

 

Her sier altså sier Ola Borten Moe at han og de som fikk dette gjennomført ikke hadde satt seg godt nok inn i saken når det ble skrevet under på strømkabelavtalene med Storbritannia og Tyskland, allikvel så ble de underskrevet og godtatt. Og i så måte så er det jo meget interessant å se hva selveste Erna Solberg sier om dette: Erna sier nemlig at politikerne skal kunne lovene og regelverket, og bryter de dem skal de straffes hardt. Men Borten sin påstand om at de ikke visste om konsekvensene er heller ikke korrekt. Sannheten er at de valgte å overse advarslene.

 

 

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, blir gjort uavhengig av norske politiske myndigheter.

Det gjelder organet Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som NVE på sine hjemmesider omtaler som «nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge»

Enkeltvedtak i det nye organet RME, som til nå har vært underlagt NVE og Olje- og energidepartementet, kan klages inn for Energiklagenemnda, som heller ikke kan påvirkes av noen norsk myndighet.”

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/visste-du-at-politikerne-far-gratis-strom.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/22-august-blir-norge-offisielt-medlem-av-eu-uten-noen-folkeavstemning.html?fbclid=IwAR2FlP-CRj-KLahYCRwrl-IFSfntxHIZLNG12DvUh3CIHkAxcd4z0lu98Zc

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvilke-partier-vil-ha-oss-ut-av-eos.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/store-tatt-med-buksa-nede-denne-to-minutter-lange-videoen-ma-du-se.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vi-ma-ut-av-eos-for-a-bli-kvitt-acer-avtalen-men-det-er-noe-regjeringa-ikke-en-gang-vurderer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/det-er-statnett-som-bestemmer-over-strommen-ikke-store-og-regjeringa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

 

 

22. august blir Norge offisielt medlem av EU uten noen folkeavstemning


Bildet symboliserer demokratiet som gradvis blir transformert til diktatur.

 

 

Regjeringa vil gi bort makta til EU mens alle er på ferie. Og har de som kommer til å stemme for dette forslaget satt seg inn i hva disse lovene betyr og hva konsekvense vil bli hvis forslaget blir stemt igjennom? 

 

Erna Solberg sier at politikerne skal kunne lovene, og bryter de dem så skal de straffes hardt.

“– Det er slik at vi som skaper lovene, og lager lovene, må lære oss å følge lovene. Det er klart at vi måles, og skal måles etter en streng standard, sier Erna Solberg i Ukeslutt lørdag. Hun mener at alle mennesker kan gjøre feil, og så gjøre opp for seg i samfunnet. Men at det blir en utfordring om bildet blir én regel for politikere, og en annen regel for andre. – Det vil vi ikke ha. Derfor må vi være tydelige på at vi ikke aksepterer at man bryter regelverket. Enten det er Stortingets lovregelverk eller noen annet, sier hun.

Hun legger til at man ikke bare kan si at alt skal dreie seg om kontroll og gjøre alt vanskelig. Det handler om en etisk standard. – Det er faktisk en etisk standard vi må sette for oss selv, og som alle politikere må opprettholde, sier Erna Solberg.”
“For alt vi vet har ikke byråkratene i departementet selv forstått et plukk av den engelske teksten av EU-forslaget, skrevet på høybyråkratisk grautmål, med tittelen «Amending Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency». Dokumentet er nemlig ikke oversatt, men essensen er krystallklar:
Varmt sommervær beviser at klimakrisen er i ferd med å eksplodere, så «Det Grønne Skiftet» må forseres, og skal fortsatt gjennomføres med vindturbiner, solpaneler og hydrogen uansett kostnad. Men omstillingen  går for tregt på grunn av nasjonale hensyn, selvråderett, demokrati, miljøvern, protester, offentlig byråkrati, mangel på offentlige penger og denslags detaljer.

Derfor må alle hindringer fjernes og minimaliseres så vindbaronene og klimaindustrien kan få alt de peker på av subsidier og natur, og du skal betale for det. Dokumentet inneholder ingen henvisninger til de negative og alarmerende dårlige resultatene for «fornybart» de siste ti årene. Det er som om ingenting har skjedd, og alt har fungert strålende.

Vi kommenterer så du skal  forstå omfanget av selvbedraget og pengebedraget. 

Lovforslaget fra EU, som naturligvis er EØS-relevant, har føringer i form av anbefalinger fra kommisjonen. Disse er svært omfattende og detaljerte, og du kan lese en full oversettelse av høringsnotatet på bloggen «Olehartattordet» her. (Kudos for å orke). Vi låner noen sitater fra denne oversettelsen og legger heller inn vår kommentar som avslører ikke bare hvorfor dette lovforslaget er så totalitært, farlig og ødeleggende for Norge, men også hvordan det er fullstendig frakoblet virkeligheten, fakta, økonomi, matematikk og observerbare resultater etter ti år med «Energiwende»:”

 

 

Jeg husker hvordan nyhetsankeret på TV2 Økonominyhetene fortalte om hvor store fordeler det var at Norge ble en del av ACER, nordmenn kunne få gratis strøm en dag, for slik fungerer et fritt strømmarked forklarte hun. Store deler av Norges befolkning trenger ikke gratis strøm en dag, de trenger forutsigbare lave strømpriser og pålitelig strøm hele året, spesielt vinterstid.

Før ACER, kostet en kwh ca 30 øre som dekket produksjonspris, vedlikehold og oppgraderinger på kraftstasjoner og strømnett. Etter ACER betaler husholdningene flere kroner per kwh, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme vannkraftverk og strømnett.

Presse og media har like stor skyld som storkapitalens politikerne i at ACER ble underskrevet, de hadde tilgang til avtalens fulle omfang, og unnlot å nevne at norske forbrukere måtte betale europeiske markedspriser uten et øvre pristak. Så eies også presse og media av de samme kapitalkreftene som står bak ACER.

Selv om NRK er statseid, er NRK ingen nøytral nyhetsformidler, for storkapitalen har hatt sine folk i NRK i flere tiår. Finanskapitalen foretrekker sannsynligvis at NRK forblir statseid, fordi statseide tv-kanaler har større troverdighet blant befolkningen. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget.

ACER tilsidesetter politisk styring over salg av strøm til utlandet, regjeringen griper bare inn når det er fare for strømrasjonering, og da er det for sent. Regjeringen har ennå ikke kunngjort at de har beordret kraftselskapene å tappe ned vannmagasinene, enda de nå er under 10 prosent av normalvannstanden for de siste 20 årene. Dette i en situasjon hvor Europa har ingen kraft å selge. Kontinentale Europa stenger kraftverk raskere enn kraftverk med fornybar energi med samme produksjonskapasitet settes i drift.

Hvis vi ikke kan melde Norge ut av ACER, har kapitalens politikere og presse enda mer å svare for, fordi de måtte vite dette. Dette er prisen en mett og trett befolkning bare opptatt av lånefinansiert forbruk må betale, når de tror at de har gjort sin demokratiske plikt ved å legge en stemmeseddel i stemmeurnen, og dermed bare kan snu ryggen til politikerne, «for de vet vel hva de holder på med».

Demokratiet er noe en må kjempe for hver dag. Det er en plikt for innbyggerne i et land med en demokratisk forfatning å sette seg inn i sine demokratiske rettigheter, for å kunne avsette regjeringer som ikke representerer folk og land. ACER og utenlandskablene er et ran av et fellesgode og felleseie som skal komme folket til gode. ACER har fratatt folket selvråderetten og suvereniteten over vannkraften, et fellesgode tilhørende det Norske folk. Det er bare hjemfallsretten som gjør at vi fremdeles eier det.

«Vi eier fremdeles arvesølvet, men vi kan ikke dekke bordet med det», som noen skrev. Det er rimelig vannkraft som gjør at vi kan bo i et land under polarsirkelen, og ha industri, næringsliv og jordbruk her. Klarer storkapitalens politikere å oppheve hjemfallsretten, blir vannkraftverkene solgt til storkapitalen som aldri gir den tilbake, og Norge blir en provinsiell region i et frihandelsområde kalt EU, en råvare-leverandør med en for en stor del fattig befolkning, og ikke lenger en av verdens rikeste land.”

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/store-tatt-med-buksa-nede-denne-to-minutter-lange-videoen-ma-du-se.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vi-ma-ut-av-eos-for-a-bli-kvitt-acer-avtalen-men-det-er-noe-regjeringa-ikke-en-gang-vurderer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/det-er-statnett-som-bestemmer-over-strommen-ikke-store-og-regjeringa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

 

 

Hvorfor historien gjentar seg til det kjedsommelige – The missing link som vil gjøre deg i stand til å forstå hvorfor verden er som den er

 

 

Generell uvitenhet om narsissisme og psykopati er den største trusselen mot menneskeheten.

Fram til kunnskapen om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å kunne gjøre en reell endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.

 

 

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

Sivilisasjonens første stammehøvdingen som med suksess hjernevasket en hær så han fikk kontroll over massemordere, var med all sannsynlighet en genetisk psykopat. Siden denne betydningsfulle oppdagelsen har psykopater hatt en stor fordel overfor ikke-psykopater i kampen om makt i sivilisasjonens hierarki – spesielt i militære hierarkier.

Bak den tilsynelatende galskapen den moderne historie ser ut til å framvise står psykopatene som kjemper for å bevare sin uforholdsmessige makt. Og mens deres makt vokser i styrke og blir enda mer truende, så blir også psykopatene enda mer desperate. Vi er vitne til en forherligelse av deres verden.

I løpet av de siste trettii årene har psykopater fått nesten absolutt all kontroll over alle grener av regjeringen. Du kan legge merke til dette hvis du observerer nøye at uansett hvilke ulovligheter en politiker begår vil det ikke få noen konsekvenser for ham/henne. Alle de såkalte skandalene som har kommet opp ville i flere tilfeller ha felt en sittende regjeringen, men det skjer ikke, det er bare en farse som utspilles for publikum for å distrahere dem for å få dem til å tro at demokratiet fortsatt fungerer.

Svært mange tror ikke at politikerne er i stand til å begå bevisste ondskapsfulle handlinger mot egen befolkning fordi folk flest selv ikke er i stand til å gjøre noe slikt, og det vitner om en farlig kunnskap og historieløshet.

Mange av dem som sitter i maktposisjoner mangler samvittighet, men er dyktige til å late som om de er både empatiske og forståelsesfulle, jeg snakker da om narsissister og psykopater som er mestere i å føre folk bak lyset.
Pressen har stemplet Donald Trump som en narsissist, noe som er godt mulig at han er, men den samme pressen er overhodet ikke interessert i å stille spørsmål om maktmennesker her hjemme har slike personlighetsforstyrrelser. Journalist yrket hører også til den kategorien der slike individer trives og trekkes mot, og de samarbeider for tiden svært godt med makta. Det kan nesten se ut som om disse to maktkonstellasjonene beskytter hverandre siden de kun stempler ett individ som narsissist, mens alle andre får være i fred.
Det er på høy tid å rette søkelyset mot dem som bruker vår empati mot oss, som bruker propaganda og hersketeknikker for å dekke over sine egne synder og medmenneskelige mangler og som fremstiller seg som altruistiske enda de er det stikk motsatte.
Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.
De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.”

 

Psykopatene vet at de ikke er som andre, og de lærer raskt og skjule sin manglende emosjonelle empati, mens de nøye studerer ikke-psykopatenes følelser og kroppsspråk, slik at de skal kunne klare å etterligne vanlige mennesker, gli inn i mengden uten å bli oppdaget mens de kaldblodig manipulerer alle som ikke er som dem.

 

 

“Marum bekrefter at det er vanskelig å identifisere eventuelle psykopatiske trekk hos ledere.

– De kan være ekstremt sjarmerende og selger seg godt inn i intervjuer, forteller han.

Marum, som er hodejeger i Panamera | IMD International Search Group, forteller at selv om disse kandidatene blir testet, så kan de være dyktige til å manipulere testene.

– Det viktigste for oss er å kjenne miljøene de kommer fra, hva de faktisk har levert tidligere og å sjekke referansene – noe som er en kunst i seg selv, forklarer han.

Også psykologer har problemer med å identifisere slike personlighetstrekk, eller atferd og tilbøyeligheter, legger han til.

– Vi ser etter kvaliteten i forhold til referanseinnhenting, og er svært nøye med å vurdere resultatene fra tidligere arbeidsgivere. Norge er heldigvis et lite land, og er mer gjennomsiktig i forhold til andre land i slike sammenhenger, sier Marum.”

 

 

Tenk på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, kjønn, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, der de mangler samvittighet og evnen til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

 

 

Som Hughes også påpeker, hater patologiske ledere demokrati. Når de først har oppnådd makt, gjør de sitt ytterste for å avvikle eller diskreditere demokratiske institusjoner, inkludert pressens frihet og legitimitet.
Dessuten er patologiske ledere fullstendig ute av stand til å forstå demokratiets prinsipper, siden de ser på seg selv som overlegne, og ser på livet som en konkurransekamp der de mest hensynsløse fortjener å dominere andre.

Beskyttelse mot patokrati:

Enkelt sagt, den typen mennesker som ønsker makt mest – de mest hensynsløse og ikke-empatiske – bør ikke få lov til å oppnå autoritetsposisjoner. Alle potensielle ledere (eller medlemmer av en regjering) bør vurderes strengt av psykologer for å bestemme deres nivåer av empati, narsissisme eller psykopati – og dermed bestemme deres egnethet for makt.

I mellomtiden må vi bevare og styrke våre demokratiske institusjoner og prosesser for å sikre at den store massen av mennesker blir beskyttet mot minoriteten av psykopater og narsissister med et umettelig maktbegjær. Vi må sørge for at vårt demokrati ikke forvandles til et patokrati.”

 

 

Det viktigste å huske når det gjelder psykopaten er at deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet ofte er så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som styrer verden.

Psykopater kan ikke føle anger eller emosjonell empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie.

 

Hør Joshua Slocum som er homofil, tidligere trans og woke aktivist, forklare hvordan han “våknet opp” og innså at samfunnet er på vei til å bli tatt fullstendig over av narsissister og psykopater.

 

 

“De aller fleste som har opplevd en psykopat/narsissist, har også erfart deres «flygende aper» som går foran og baner vei for dem, glatter over for dem, unnskylder dem, lyver for dem, skryter av dem, prater ned andre som er en trussel for dem og faktisk bidrar til å påføre den utsatte enda mer skade ved å bistå dem.  Uten «flygende aper» ville nok de fleste psykopater/narsissister i verden, snart miste sin makt og kraft og evne til å skade andre i den grad de faktisk gjør gjennom sine liv. Med andre ord er, «flygende aper» en nødvendighet for at psykopatens spill og mishandling skal kunne fortsette.”

 

 

“Hva er «Gaslighting?

Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting

1. stadium

Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.  Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium

Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister. Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet.

Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre».

Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium.

Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant.

Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.”

 

 

Stockhomsyndromet på mikro nivå:

“Traumatisk binding er ett av de skrekkeligste verktøyene narsissister bruker mot oss for å fange oss i nettet. Jo lenger du er i et nært forhold med et annet menneske, desto sterkere blir gjerne båndet mellom dere om det er et sunt eller usunt forhold. Mennesker som har vokst opp i dysfunksjonelle hjem, får merkelig nok ofte sterkere bånd til familien enn mennesker som vokser opp i sunne hjem. En form for Stockholmsyndrom oppstår der man forsvarer de som mishandler deg eller utsetter deg for fare.

Et traumatisk bånd oppstår når du blir mishandlet på ulike måter i et giftig forhold, der du blir kjørt gjennom en berg og dalbane av usikkerhet og følelsesmessige påkjenninger så lenge, at en slags avhengighet oppstår. Den utsatte lever i et evig håp om at mishandleren skal bli snill og grei igjen, mens de i virkeligheten herder deg til å tåle mer og mer mishandling og ta til takke med smuler av «godhet».

Dette båndet er ofte vanskelig å bryte og grunnen til at så mange sliter med å komme seg unna mishandlere for godt og blir hoovret tilbake i forholdet igjen og igjen. Vi tror mer på det narsissisten sier og lover enn å se på hva de i realiteten gjør mot oss, samtidig som vi rasjonaliserer bort deres jævlige adferd fordi vi ikke klarer å tro at de virkelig vil oss så vondt. Og det vil de!”

Stockholmsyndromet på makro nivå: Overcoming stockholmsyndrome https://www.corbettreport.com/episode-281-solutions-overcoming-stockholm-syndrome/

 

Psychopaths and their role in geopolitics https://www.sott.net/article/319674-Ponerology-Psychopaths-and-their-role-in-geopolitics

 

 

When a leader chooses to exploit this contagion, rather than to calm and heal it, he is engaging in what Stout calls “limbic warfare.” “If a leader chooses to focus the group’s attention on the terrifying “others” – if he or she pounds the paranoia switch installed by trauma – the group’s fear level is likely to remain over the top for a long time, and, whether or not he is competent, the leader’s perceived authority will hold… After group trauma, large-scale social changes can be inaugurated, intentionally or not, by a handful of scaremongers who play to the anger and paranoia of a vulnerable population”. It is at these key points in history that countries are ripe for pathocracy, a macrosocial disease that can last for decades – even centuries. https://www.sott.net/article/142725-Limbic-Warfare-and-Martha-Stouts-Paranoia-Switch?fbclid=IwAR35O2_3sr1C-fwTbGf_fzKDkQ_j4mdAF6tVqkgxrLafrMosPgPLrRAhsX8

 

 

 

Relatert lesing:

 

https://www.sfm.no/coronakrisen-sett-i-lys-av-psykopatisk-relasjon-og-maktstrukturer-i-samfunnet/?fbclid=IwAR2kI_bOtER8iMyJpMHTXXPbq2UYG_A0DEmwgS2-lam7NYiO38CCFKICgyY

 

https://www.corbettreport.com/our-leaders-are-psychopaths/

 

https://www.corbettreport.com/revisiting-psychopathy/

 

Nytt lovforslag vil gi all makt til EU uten at det blir noen folkeavstemming, der du til slutt ikke vil eie noe og være dypt ulykkelig

 

 

Dette nye lovforslaget som myndighetene ikke en gang har tatt seg bryet med å oversette til norsk har høringsfrist 22 august i år, og er skrevet på et så tørt og vanskelig språk at de fleste ikke forstår hva som står der eller orker å lese det. Kort fortalt betyr det at hvis dette går gjennom, så vil natur og dyreliv bli fullstendig rasert, og myndighetene kan gjøre akkurat som de vil i kjølevannet av det såkalte grønne skifte. Og det er ikke de norske myndighetene som kommer til å bestemme, men et gjennomkorrupt EU, enda vi ikke er medlem av EU. Den eneste muligheten for å komme ut av denne elendigheta er ved å melde oss ut av EØS. Les den norske oversettelsen  her:

 

Oversatt av Siv Johannessen:

 

Nå skjønner jeg hvorfor ingen har orket å oversette dette! Det tok meg noen timer, men nå er det gjort…!
Vær så god folkens, nå er det bare å lese hva EUs nye lovforslag innebærer:

 

KOMMISJONENS ANBEFALING
av 18.5.2022

 

Om å fremskynde tillatelsesprosedyrene for fornybare energiprosjekter og fremme kraftkjøpsavtaler

EU KOMMISJONEN HAR – med hensyn til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte, spesielt artikkel 292, og basert på følgende hensyn:

(1) Fornybar energi er kjernen i den rene energiomstillingen, som er nødvendig for å nå målene i den europeiske grønne avtalen, sikre rimelig energi og redusere Unionens avhengighet av fossilt brensel og energiimport.

(2) Fornybar energi har mange fordeler for Unionsborgerne: den bidrar til innsatsen med å takle klimaendringer og til å beskytte miljøet vårt, skaper vekst og sysselsetting, samt bidrar til Unionens teknologiske og industrielle lederskap og gjør Unionens økonomi mer robust.

(3) Energisektoren står for over 75 % av de totale klimagassutslippene i Unionen. Det er derfor avgjørende å fremskynde produksjonen av energi fra utvikling og utplassering av fornybare energiinstallasjoner, slik at Unionen kan nå sitt 2030-mål for fornybar energi, og bidra til å nå Unionens 2030-mål om en reduksjon i klimagassutslippene på minst 55 % i samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 1.

(4) En rask økning i andelen fornybar energi er avgjørende for å løse problemet med høye energipriser. De reduserte faste kostnadene for fornybar energi og de variable kostnadene nær null, gjør at kostnaden for elektrisitet fra fornybare energikilder har vært mer stabil og lavere enn kostnaden for fossilt brensel. En raskere spredning av fornybar energi vil gjøre Unionen mindre avhengig av – primært importert – fossilt brensel.

(5)Som anerkjent i meddelelsen “REPowerEU: En felles europeisk innsats for sikrere og mer bærekraftig energi til rimeligere priser” (“REPowerEU-meddelelsen”) 2 , er en rask og sterk økning i bruken av fornybar energi en grunnleggende forutsetning for å redusere Unionens avhengighet av fossilt brensel og fase ut forbruket av russisk gass, inneholder REPowerEU-planen tiltak for dette formålet, i likhet med det europeiske semesteret, hvor det gis landspesifikke anbefalinger om tillatelsesprosedyrer tilpasset forholdene i det enkelte medlemsland.

(6)Med REPowerEU-meddelelsen introduseres også et initiativ for fremme av hydrogen, som dobler 2030-målene for fornybar hydrogen for å redusere Unionens avhengighet av import av fossilt brensel. For å nå en produksjon på 10 millioner tonn fornybart hydrogen, må Unionen ha installert tilleggskapasitet for produksjon av fornybar energi på 80 GW senest innen 2030.

(7) Fornybar energiprosjekter plikter i utgangspunktet å innhente tillatelse til å gjennomføre den planlagte virksomheten. Tillatelsesprosedyrene er med på å sikre at prosjektene gjennomføres under trygge forhold. Kompleksiteten, mangfoldet og den uforholdsmessig lange varigheten av disse prosedyrene utgjør imidlertid en betydelig hindring for en rask, nødvendig distribusjon av fornybar energi og for å skape et sikkert og bærekraftig energisystem i Unionen med rimeligere priser.
(Forsinkelser i behandlingen av prosjekttillatelser setter rettidige oppnåelse av energi- og klimamålene i fare og øker kostnadene ved prosjektene som er nødvendige for å nå disse målene. Forsinkelser kan også føre til at mindre effektive anlegg for fornybar energi bygges som følge av dynamisk innovasjon.

(9)Disse hindringene ble allerede påpekt i Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/77/EF 3 , som påla medlemsstatene å evaluere godkjenningsprosedyrene med sikte på å redusere de lovgivningsmessige og ikke-lovgivningsmessige hindringene for produksjonen av elektrisitet fra fornybare energikilder. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EC 4 innførte krav for å forenkle de administrative prosedyrene for prosjektutviklere innen fornybar energi. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 5 skjerper disse kravene. En fullstendig og rask gjennomføring av kravene i alle medlemsland vil bidra betydelig til å forkorte de administrative prosedyrene, og er en oppgave som haster veldig og har høyeste prioritet.

10) Kommisjonen støtter medlemslandene gjennom instrumentet for teknisk bistand 6 ved å tilby skreddersydd teknisk ekspertise for utforming og gjennomføring av reformer, inkludert reformer som strømlinjeformer rammeverket for godkjennings- og tillatelsesprosesser for prosjekter for fornybar energi og fremmer utplasseringen av kommersiell fornybar kraft. Den tekniske støtten omfatter bl.a. styrking av administrativ kapasitet, harmonisering av lovverket og utveksling av relevant beste praksis.

(11) Fristene for tillatelsesprosessen fastsatt i direktiv (EU) 2018/2001 gjelder uten at det berører forpliktelser etter gjeldende EUs miljølovgivning for handlinger, rettsmidler og andre prosedyrer for en domstol eller domstol og for alternative tvisteløsningsmekanismer, herunder klageprosedyrer og utenrettslige anker og rettsmidler, og kan forlenges for varigheten av slike prosedyrer.

12) Mangelen på offentlig aksept for prosjekter for fornybar energi er en annen stor hindring for gjennomføringen av dem i mange medlemsland. For å møte dette, bør behovene og perspektivene til innbyggere og samfunnsaktører tas i betraktning på alle stadier av prosjektutviklingen for fornybar energi – fra politikkutvikling til arealplanlegging og prosjektutvikling – og god praksis bør oppmuntres for å sikre rettferdig fordeling av de ulike effektene av anleggene blant lokalbefolkningen.

13) De fleste av hindringene for godkjenning av prosjekter for fornybar energi og den tilhørende nettverksinfrastrukturen og god praksis for å overvinne dem er kartlagt på medlemslandsnivå.

(14) Administrative hindringer har blitt mer relevante på grunn av forbedringene i andre hindringer, som teknologikostnadene, som har falt drastisk de siste ti årene, eller finansieringsproblemer, som har blitt bedret av de fallende kostnadene og det økende antallet kommersielle kraftkjøpsavtaler om fornybar energi.

15) Denne anbefalingen tar opp disse spørsmålene, og oppfordrer til å finne løsninger innenfor det eksisterende juridiske rammeverket. EU-retten, spesielt på energi- og miljøområdet, og forpliktelsene som følger av dette, påvirkes ikke av anbefalingen. Unionens konkurranseregler, særlig artikkel 101, 102 og 106 i traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte, og Kommisjonens beslutningspraksis i forbindelse med håndhevelsen av Unionens konkurranseregler berøres heller ikke av anbefalingen.

(16) Ved siden av denne anbefalingen er det vedtatt et lovforslag for å endre og styrke bestemmelsene i direktiv (EU) 2018/2001 om administrative prosedyrer. Siden det er et presserende behov for å fremskynde utplasseringen av prosjekter for fornybar energi, bør medlemslandene så snart som mulig begynne å finne egnede land- og havområder og utarbeide planer for spesielt egnede områder i samsvar med artikkel 15b i forslaget til endring av direktiv (EU). ) 2018/2001 om utstedelse av tillatelser.

17) Maritim arealplanlegging er et viktig verktøy for å identifisere områder som er egnet for fremtidig utplassering av fornybar energi og for å fremme flerbruken av det maritime rommet, bevare og beskytte det marine miljøet. I henhold til direktivet om maritim arealplanlegging 7, skulle medlemslandene ha vedtatt sine nasjonale arealplaner for det maritime rommet innen 31. mars 2021. Kommisjonen oppfordrer de medlemslandene som ennå ikke fullt ut har implementert det maritime arealplanleggingsdirektivet til å utarbeide og vedta sine nasjonale planer 8.

18) Hindringer som følge av tillatelsesprosedyrer kan også påvirke fremtidig utplassering av innovative dekarboniseringsteknologier som er nødvendige for å oppnå klimanøytralitet. Opprettelse av “regulatoriske sandkasser”, det vil si testing innenfor virkelighetstro rammer av innovative teknologier, produkter, tjenester eller tilnærminger som ikke er fullt ut i samsvar med det eksisterende juridiske og regulatoriske rammeverket, kan støtte innovasjon og lette den påfølgende tilpasningen av det juridiske rammeverket for å ta hensyn til innovative teknologier.

19) Utvikling av fornybar energiprosjekter, finansiert helt eller delvis gjennom kommersielle kjøpsavtaler, vil bidra til å fremskynde utbredelsen av fornybar energi. Bedriftskjøpsavtaler gir også sluttforbrukerne direkte fordeler, bl.a. ved å tilby en konkurransedyktig og forutsigbar energipris og bidra til bedriftenes samfunnsansvarsagenda i Unionen.

(20)Til tross for en årlig økning i antall bedriftskjøpsavtaler de siste fem årene, utgjør fornybar energiprosjekter finansiert direkte av bedriftskunder kun 15-20 % av det årlige markedet. Utbredelsen av bedriftskjøpsavtaler er også hovedsakelig begrenset til enkelte medlemsland, til elektrisitet som energibærer og til store multinasjonale forbrukerorienterte selskaper.

(21) Sammen med denne henstillingen gjør Kommisjonen digitalt konsoliderte datasett om et bredt spekter av relevante energi- og miljøfaktorer tilgjengelig gjennom Energy and Industry Geography Lab 9 (EIGL) for å hjelpe medlemslandene med å finne områder som er spesielt egnet for distribusjon av fornybar energi med tanke på rask utbygging av nye fornybar energiprosjekter. Kommisjonen har til hensikt å videreutvikle dette kartleggingsverktøyet ved å innlemme ytterligere datasett og linker til medlemslandenes digitale arealplanleggingsverktøy –
GIKK DENNE ANBEFALINGEN:
DEFINISJON

(1) I denne anbefalingen og den medfølgende veiledningen omfatter «fornybar energiprosjekter» produksjonsanlegg for produksjon av fornybar energi som definert i fornybar energidirektivet (inkludert i form av fornybart hydrogen) samt de aktiver som er nødvendige for anleggenes tilkobling til nettet og for lagring av produsert energi.

RASKERE OG KORTERE PROSEDYRER
(2) I lys av lovforslaget om endring og styrking av bestemmelsene i direktiv (EU) 2018/2001 om administrative prosedyrer, og uten at det berører EU-retten, bør medlemslandene sikre at planlegging, bygging og drift av energiproduksjonsanlegg for fornybar energikilder, deres tilknytning til elektrisitets-, gass- og varmenettet og selve nettet, samt lagringsmidler er omfattet av den mest fordelaktige prosedyren som er tilgjengelig i deres planleggings- og tillatelsesprosedyrer, og antas å være av overordnet samfunnsinteresse og vesentlig for den offentlige sikkerhet.

3) Medlemslandene bør fastsette klare og kortest mulige tidsfrister for alle trinnene som er nødvendige for å utstede tillatelser for bygging og drift av prosjekter for fornybar energi, og spesifisere i hvilke tilfeller slike frister kan forlenges og under hvilke omstendigheter. De bør sette bindende maksimale tidsfrister for alle relevante trinn i prosedyren for miljøkonsekvensvurdering. Varigheten av tillatelsesprosedyrene for installasjon av solenergisystemer i kunstige strukturer bør begrenses til maksimalt tre måneder.

4) Medlemslandene bør fastsette tidsrammer og spesifikke prosedyreregler for å sikre effektiviteten av rettslige prosesser angående tilgang til rettslig prøving for prosjekter for fornybar energi.

5) Medlemslandene bør innføre én enhetlig søknadsprosedyre for hele den administrative prosedyren for søknad om og utstedelse av tillatelser. Samtidige søknader bør prioriteres fremfor sekvensielle søknader, dersom det kreves ulike tillatelser, inkludert for sammenkoblede nettverksprosjekter.

6) Medlemslandene bør tillate søkere å oppdatere de tekniske spesifikasjonene for sine prosjekter i tidsrommet mellom søknaden om godkjenning og byggingen av prosjekter for å fremme innføringen av innovativ teknologi.

7) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene, bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, avsnitt 2 i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.
FREMME AV BORGER- OG SAMFUNNSDELTAKELSE

Medlemslandene bør oppmuntre innbyggere, inkludert lav- og mellominntektshusholdninger, og energisamfunn til å delta i prosjekter for fornybar energi, og bør vedta tiltak som bidrar til at fordelene ved energiomstillingen når ut til lokalsamfunnene, og derved øker offentlig aksept og forpliktelse.

9) Medlemslandene bør innføre forenklede autorisasjonsprosedyrer for energifellesskap for fornybar energi, inkludert tilkobling av felleseide installasjoner til nettet, og redusere godkjenningsprosedyrene og kravene til produksjonstillatelser til et minimum, inkludert for produsent-forbrukere av fornybar energi.

10) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, seksjon 5(c) og seksjon 6(a) i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.

FORBEDRING AV INTERN KOORDINERING
11) Medlemslandene bør sørge for strømlinjeforming og effektiv koordinering mellom nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå når det gjelder rollene og ansvaret til vedkommende myndigheter og gjeldende lovgivning, forskrifter og prosedyrer for godkjenning av prosjekter for fornybar energi.

(12) Medlemslandene bør tilrettelegge en hurtigskranke for utstedelse av tillatelser for prosjekter for fornybar energi som påkrevd i direktiv (EU) 2018/2001 på en slik måte at antall involverte myndigheter begrenses til det som er nødvendig og effektiviteten maksimeres, idet det tas hensyn til offentlige ressurser og fordelene ved å konsentrere teknologisk, miljømessig og juridisk ekspertise.

(13) Medlemslandene bør innføre regler som innebærer at manglende svar fra vedkommende myndighet innen de fastsatte fristene resulterer i aksept av en gitt forespørsel på det relevante stadiet av en tillatelsesprosedyre for prosjekter for fornybar energi – en såkalt “administrativ stilltiende aksept”, med mindre myndighetenes svar er påkrevd av EU- eller nasjonal lovgivning.

14) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene, bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, avsnitt 3 i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.
TYDELIGE OG DIGITALISEREDE PROSEDYRER

15) Medlemslandene bør gi søkerne klar, fullstendig og transparent informasjon om alle krav og prosedyretrinn, inkludert klageprosedyrer, ved starten av godkjenningsprosedyren for prosjekter for fornybar energi.

16) Medlemslandene bør innføre heldigitale autorisasjonsprosedyrer og elektronisk kommunikasjon for å erstatte bruken av papir. Relevant informasjon bør gjøres sentralt tilgjengelig for prosjektutviklere som del av en nettbasert prosedyrehåndbok, som også inkluderer søknadsmaler, miljøstudier og -data, samt informasjon om offentlige medvirkningsmuligheter og administrative gebyrer.

17) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene, bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, avsnitt 3 i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.

TILSTREKKELIG MENNESKELIGE RESSURSER OG FERDIGHETER

18) Medlemslandene bør sikre at tillatelsesorganer og miljøvurderingsmyndigheter har tilstrekkelig og hensiktsmessig personale med relevante ferdigheter og kvalifikasjoner.

19) Medlemslandene bør dra nytte av EU-finansieringsmulighetene og de nasjonale finansieringsmulighetene som er tilgjengelige for opp- og etterutdanning, særlig på regionalt og lokalt nivå, og vurdere å opprette en allianse om sektorsamarbeid om kvalifikasjoner for å møte kompetansegap i arbeidsstyrken som arbeider med tillatelsesprosedyrer og miljøvurderinger.

20) Ved gjennomføring av disse anbefalingene bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, avsnitt 4 i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.
BEDRE KARTLEGGING OG PLANLEGGING AV PLASSERINGEN AV PROSJEKTER

21) Medlemslandene bør raskt utpeke egnede land- og havområder for prosjekter for fornybar energi som er i samsvar med deres nasjonale energi- og klimaplaner og deres bidrag til å nå det reviderte 2030-målet for fornybar energi. Som et ledd i denne kartleggingsprosessen, bør det utpekes avgrensede og klart definerte områder som anses spesielt egnet for utbygging av fornybar energi, for å unngå, så langt det er mulig, miljømessig verdifulle områder og bl.a. prioritere forringede områder som ikke kan brukes til jordbruk. For dette formål oppfordres medlemslandene til å bruke de oppdaterte datasettene som er tilgjengelige i Energy and Industry Geography Lab (“EIGL”) 10 .

22) Medlemslandene bør begrense utpekingen av “ekskluderte områder” der fornybar energi ikke kan utvikles til det nødvendige minimum. De bør gi klar og transparent informasjon som begrunner restriksjonene knyttet til avstanden til boligområder og militære eller sivile luftfartsområder. Restriksjonene bør være bevisbaserte og utformes på en slik måte at de oppfyller sitt tiltenkte formål og samtidig sikre at mest mulig plass er tilgjengelig for utvikling av prosjekter, under hensyntagen til andre begrensninger i fysisk planlegging.

23) Medlemslandene bør strømlinjeforme kravene til miljøkonsekvensvurderinger av prosjekter for fornybar energi i den grad det er juridisk mulig, ved å bruke eksisterende teknisk veiledning om hvordan utbredelsen av fornybar energi kan forenes med EUs miljølovgivning og integrere miljøkonsekvensvurderingen og andre relevante miljøvurderinger til en felles prosedyre. Medlemslandene bør anvende scoping 11 på en systematisk måte eller gjøre det obligatorisk å forbedre kvaliteten på miljøkonsekvensvurderinger.

24) Medlemslandene bør sikre at drap eller forstyrrelser av villfuglarter og beskyttede arter i henhold til rådsdirektiv 92/43/EØF 12 ikke utgjør en hindring for utvikling av prosjekter for fornybar energi ved å kreve at slike prosjekter, der det er hensiktsmessig, integrerer avbøtende tiltak for effektivt å forhindre drap eller forstyrrelser, ved å overvåke effektiviteten av tiltakene og, i lys av informasjonen som er hentet fra overvåkingen, ved å treffe ytterligere tiltak som er nødvendige for å sikre at det ikke er en betydelig negativ innvirkning på bestanden av de gjeldende arter. Hvis disse forholdsreglene er ivaretatt, bør utilsiktet drap eller forstyrrelse av individuelle enheter ikke anses som forsettlig, og bør derfor ikke dekkes av artikkel 12 nr. 1. 1 i direktiv 92/43/EØF eller artikkel 5 i Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/147/EF 13 .

25) Medlemslandene bør oppmuntre til tidlig involvering av offentligheten i fastsettelsen av fysiske planer, fremme bruken av tomter til flere formål og sikre åpenhet om hvor og hvordan prosjekter for fornybar energi kan bygges eller installeres, inkludert mindre installasjoner på kommunalt nivå. Medlemslandene bør tilstrebe en samordnet planlegging av nettkapasitet og produksjonskapasitet for fornybar energi på alle nivåer, også i forbindelse med regionalt samarbeid.

26) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, avsnitt 5 i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.

ENKLERE NETTVERKSKOBLING

27) Medlemslandene bør gjennomføre langsiktig nettplanlegging og -investeringer i tråd med den planlagte utvidelsen av fornybar energiproduksjonskapasitet, under hensyntagen til fremtidig etterspørsel og målet om klimanøytralitet.

28) Medlemslandene bør innføre forenklede prosedyrer for oppgradering av eksisterende installasjoner for produksjon av fornybar energi, inkludert strømlinjeformede miljøvurderingsprosedyrer, og vedta en forenklet varslingsprosedyre for anleggets tilknytning til nettet, i tilfeller der ingen vesentlig negativ miljø- eller sosiale effekter forventes.

29) Medlemslandene bør sørge for at systemoperatører i) bruker en transparent og digital prosedyre for å søke om nettilknytning, ii) gjør tilgjengelig informasjon om nettkapasitet og iii) utnytter nettkapasiteten best mulig, ved å tillate at den blir brukt av kraftverk som kombinerer flere komplementære teknologier.

30) Medlemslandene bør skape rettssikkerhet rundt omleggingen av naturgassrørledninger til hydrogen ved å tydelig spesifisere hvilke tillatelser som kreves og tillate at eksisterende tillatelser opprettholdes.

31) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel I, avsnitt 6 i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.

INNOVATIVE PROSJEKTER

32) Medlemslandene oppfordres til å innføre «regulatoriske sandkasser» for å gi målrettede unntak fra det nasjonale, regionale eller lokale juridiske eller forskriftsmessige rammeverket for innovative teknologier, produkter, tjenester eller tilnærminger for å lette tildelingen av autorisasjoner og derved støtte distribusjon og systemintegrasjon av fornybar energi, lagring og andre dekarboniseringsteknologier i samsvar med EU-lovgivningen.

FREMME AV ELEKTRISITETSKJØPSAVTALER

33) Medlemslandene bør raskt fjerne alle uberettigede administrative eller markedsmessige hindringer for energikjøpsavtaler, særlig for å fremskynde bruken av energikjøpsavtaler for fornybar energi blant små og mellomstore bedrifter.

34) Medlemslandene bør utforme, planlegge og implementere støtteordninger – og opprinnelsesgarantier – på en slik måte at de er kompatible med, utfyller og muliggjør kommersielle avtaler om kjøp av fornybar energi.

35) Ved gjennomføringen av disse anbefalingene bør medlemslandene følge fremgangsmåten beskrevet i kapittel II i veiledningen som er vedlagt denne anbefalingen.

OVERVÅKING, RAPPORTERING OG REVISJON

36) Medlemslandene bør opprette et kontaktpunkt som har i oppgave å regelmessig overvåke de viktigste flaskehalsene i tillatelsesprosessen og løse problemene som utviklere av prosjekter for fornybar energi møter.

37) For første gang i mars 2023 og deretter hvert annet år, bør medlemslandene, som en del av de integrerte nasjonale energi- og klimastatusrapportene som skal fremlegges i henhold til artikkel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 14, meddeles Kommisjonen all tilgjengelig detaljert informasjon om hvordan implementeringen av denne anbefalingen skrider frem.

38) Kommisjonen vil vurdere gjennomføringen av denne anbefalingen to år etter vedtakelsen, og avgjøre om det er nødvendig med ytterligere tiltak i lys av opplysningene som er fremlagt av medlemslandene.
Utferdiget i Brussel, den 18.5.2022.
På Kommisjonens vegne
Kadri Simson
Medlem av Kommisjonen
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 av 30. juni 2021 om fastleggelse av rammene for å oppnå klimanøytralitet og om endring av forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 (“den europeiske klimalov”) (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).
(2) Meddelelse fra Kommisjonen til Europa-Parlamentet, Det Europeiske Råd, Rådet, Det Europeiske Økonomiske og Sosiale Utvalg og Regionsutvalget — REPowerEU: En felles europeisk innsats for mere sikker og bærekraftig energi til en rimeligere pris (COM(2022) 108 final).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF av 27. september 2001 om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energikilder innenfor det indre marked for elektrisitet (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om fremme av anvendelsen av energi fra fornybar energikilder og om endring og senere opphevelse av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 av 11. desember 2018 om fremme av anvendelsen av energi fra fornybar energikilder (EUT L 328 av 21.12.2018, s. 82).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 av 10. februar 2021 om opprettelse av et instrument for teknisk støtte.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU av 23. juli 2014 om rammene for maritim fysisk planlegging (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 135).
(Jf. Kommisjonens rapport om fremskrittene med gjennomførelsen av direktiv 2014/89/EU om rammene for maritim fysisk planlegging (COM(2022) 185 av 3. mai 2022).
(9) https://energy-industry-geolab.jrc.ec.europa.eu/ .
(10) https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab.
(11) Scoping betyr at det avgis en uttalelse om omfanget og detaljeringsgraden av de miljøopplysninger som skal forelegges i form av en miljøkonsekvensvurdering.
(12) Rådets direktiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om bevaring av naturarter samt ville dyr og planter (EUT L 206 av 22.7.1992, s. 7).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF av 30. november 2009 om beskyttelse av villfugler (EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7).
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 av 11. desember 2018 om forvaltning av energiunionen og klimainnsatsen, om endring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om opphevelse av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 av 21.12.2018, s. 1).

 

 

Relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/store-tatt-med-buksa-nede-denne-to-minutter-lange-videoen-ma-du-se.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/vi-ma-ut-av-eos-for-a-bli-kvitt-acer-avtalen-men-det-er-noe-regjeringa-ikke-en-gang-vurderer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/det-er-statnett-som-bestemmer-over-strommen-ikke-store-og-regjeringa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1515484324_den_strste_trusselen_mot_arbeidsplasser_og_kosystemet_er_de_planlagte_strmkablene_til_eu_dette_angr_oss_alle.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

Støre tatt med buksa nede. Denne to minutter lange videoen må du se!

 

 

Jonas Gahr Støre sier i denne 1 minutt og 56 sekunder lange videoen (som du også kan se her), at det er norske innbyggere og norsk industri som skal nyte godt av den norske krafta, og at vi må tenke oss veldig godt om før vi bygger utenlandskabler, altså det stikke motsatte av det han sier i dag. Hvis ikke denne videoen knuser all troverdighet til AP lederen for all framtid så er det ingenting som gjør det. MÅ SEES!!!

 

Relatert lesing:

 

Det er Statnett som bestemmer over strømmen ikke Støre og regjeringa

Reinforsdammen
September 2001

 

 

 

 • I 1990 gikk vi fra at politikerne bestemte strømprisen, til at markedet bestemte. 
 • Før 1990 hadde lokale kraftverk monopol og plikt til å levere strøm til sitt nærområde.
 • Fra 1991 ble energiloven innført i Norge. Strømmen kunne selges fritt, og prisen skulle settes av markedet.
 • Hver dag melder kraftselskapene inn hvor mye strøm de ønsker å selge neste dag og til hvilken pris til Nordpool, som styres av Statnett.
 • Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet.
 • Det er meningen at strøm skal flyte fra områder med lav pris til områder med høy pris.

 

“Hvis sjefen i et selskap arbeider for helt andre løsninger enn eierne sier de ønsker seg, burde vel utfallet under normale omstendigheter være enkelt. Men når det gjelder Støre-regjeringen er det uklart hva som er situasjonen, om det er Statnett som styrer regjeringen – eller motsatt.

Dagens Næringsliv kunne lørdag 16 juli presentere et portrettintervju med administrerende direktør i Statnett, Hilde Tonne.

Her kunne hun fortelle om fine barneår i Skjervøy i Troms og sommerferier på Helgeland, men der stopper også de hyggelige beskrivelsene for Nord-Norges del.

For Tonne bruker intervjuet til å beklage seg over prisforskjellene på strøm mellom nord og sør, og legger til at Statnett nå skal prioritere nye transportkabler som kan overføre kraft ut av Nord-Norge.

Den observante leser vil allerede ha merket seg at det er noe som skurrer. Er ikke det Statnetts toppsjef sier det hundre prosent motsatte av hva de to regjeringspartiene har lovet oss i Nord-Norge? Jo, nettopp. Særlig tydelig har de nordnorske stortingsrepresentantene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært.

 

I et innlegg i Nordlys tidligere i år skrev Mona Nilsen, Finanskomiteen (Ap), Karianne B Bråthen, Næringskomiteen (Ap) og Marianne Sivertsen Næss, Energi- og miljøkomiteen (Ap) følgende:

“Den langsiktige løsningen for strømkrisen sør for Dovre, er ikke å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør, hvor nord tappes for overskuddskraft”.

Det er vi helt enige i, men nå synes vi Nilsen, Bråthen og Næss kan forklare nordlendingene hvordan det henger sammen at Stortinget og Regjeringen tillater at et selskap som er eid av felleskapet og bygger og eier det norske strømnettet, arbeider for noe helt annet enn det stortingets flertall vil.

Er svaret at byråkratene og teknokratene egentlig styrer Norge, og at politikken er maktesløs? Eller har abdisert frivillig? Særlig for Marianne Sivertsen Næss er spørsmålet påtrengende. Hun leder Stortingets energi-og miljøkomite.

Næss er bosatt i Hammerfest og burde vite hva som blir utfallet for husholdninger og næringsliv dersom strømprisene fyker i været i en del av landet med vinter ni måneder i året. At det svekker argumentene for bosetting, burde være opplagt.

Inntil vi har utbygd tilstrekkelig med ny kraft i Nord-Norge, vil Statnetts overføringskabler mellom nord og sør føre til at landsdelen mister sin viktigste ressurs for å skape nye arbeidsplasser i det grønne skiftet. Dette har fremtredende nordnorske industriledere som Arve Ulriksen og Eirik Frantzen advart mot.

Derfor må befolkning og næringsliv i Nord-Norge få vite om Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utøve politisk styring over Statens selskap. Det virker ikke formålstjenlig at Statnett arbeider i en fullstendig annen retning enn det de to regjeringspartiene i lang tid har sagt skal være politikken.

Hvis sjefen i et selskap arbeider for helt andre løsninger enn eierne sier de ønsker seg, burde vel utfallet under normale omstendigheter være enkelt. Men når det gjelder Støre-regjeringen er det uklart hva som er situasjonen, om det er Statnett som styrer regjeringen – eller motsatt.”

 

 

“Det hersker så mye villrede, feilinformasjon og kaos nå i kraftfdebatten at man har vel egentlig innsett at Norge er fortapt.

Folk er desperate og ingen vi har satt til å styre vår nasjon løfter en finger. De kan ikke heller. Selvråderetten er borte. En stat som i utgangspunktet har over 90% kontroll på all strømproduksjon i landet og ikke løfter en finger for å redde næringsliv og industri i tillegg til privatøkonomien til folk og ei heller løfter et øyenbryn grunnet det faktum at vi ikke bare har stelt oss slik at kilowattpris på strøm kommer til å overgå litersprisen på drivstoff.

Men at vi faktisk i tillegg vil få mangel på strøm er skremmende. Vi kan ikke importere noe som ikke eksisterer. Uansett hvor mye penger vi har. Jeg skrev at staten i utgangspunktet har over 90% kontroll på norsk elektrisitetsproduksjon, som eiere. Men på grunn av et rungende JA til ACER 18. mars 2018 fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet, i tillegg til en Energilov av 1991 som omtrent alt av partier har heiet frem med diverse forandringer siden innført, står Norge, det norske folk, norsk industri og næringsliv igjen som tapere. Omgjort til kunder for en ressurs vi egentlig i fellesskap eier men i dag omgjort til en salgsvare. Enda det er vi i fellesskap som har betalt både for vannkraftutbygging og linjenettet i Norge.

I tillegg subsidierer vi alle vindkraftverk i Norge med flere titalls milliarder i produksjonsstøtte frem til 2035. 100 milliarder kroner er anslått. 70% av all vindkraftproduksjon på norsk territorium er utenlandskeid og vi har betalt for alle småkraftverkene som grunneiere og bønder har fått subsidiert og som også i stor grad er solgt til utenlandske eiere de siste ti årene. På toppen av dette betaler vi for alle nye kraftlinjer som behøves grunnet vindkraftutbygging og utenlandskablene som er selve den fysiske årsaken til dagens situasjon.

Belønningen for dette er et Norge juridisk og fysisk tilknyttet Europas felles kraftmarked og en strømpris på flere kroner kilowattimen.”

 

 

Dette er altså de to partiene som øker mest på meningsmålingene, og som folk tror at skal redde de ut av knipa. Naiviteten og kortidshukommelsen er så ekstrem at det er til å bli redd av:
“Høyre og Frp ønsker å oppheve hjemfallsretten og delprivatisere Statkraft. Dermed kan vannkraften bli solgt ut dersom de to partiene kommer i regjeringsmakt i 2013.”
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/Mm1kE/hoeyre-og-frp-vil-selge-den-norske-vannkraften

 

 

Men har egentlig politikerne noen makt?

 

Relatert lesing:

 

Vi må ut av EØS for å bli kvitt Acer avtalen, men det er noe regjeringa ikke en gang vurderer

Fra Magasinet for fagorganiserte nr 5/2022 – side 8

 

 

 

“Så lenge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er unndratt nasjonal politisk og forvaltningsmessig kontroll, vil løfter om politiske krafttak være kraftløse.

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vokter over kraftflyten og at kapasitet stilles til rådighet. RME er i realiteten ACERs forvaltningsorgan i Norge. Som en frittstående enhet innenfor direktoratet NVE kan ikke RME søke eller motta direkte instrukser fra noen regjering eller noe offentlig organ – heller ikke fra NVE.”

 

 • I 1990 gikk vi fra at politikerne bestemte strømprisen, til at markedet bestemte. 
 • Før 1990 hadde lokale kraftverk monopol og plikt til å levere strøm til sitt nærområde.
 • Fra 1991 ble energiloven innført i Norge. Strømmen kunne selges fritt, og prisen skulle settes av markedet.
 • Hver dag melder kraftselskapene inn hvor mye strøm de ønsker å selge neste dag og til hvilken pris til Nordpool, som styres av Statnett.
 • Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet.
 • Det er meningen at strøm skal flyte fra områder med lav pris til områder med høy pris.

 

 

“I og med Energiloven som ble innført i 1991, ble strøm «omdannet». Fra å være ledd i vår nødvendige infrastruktur som skulle selges mest mulig til selvkost, ble den nå gjort til en handelsvare. Strømmen skulle kunne flyte fritt, innenlands som utenlands, til de som ville betale mest. Et Norge underlagt EØS-avtalen og ACER, har forsterket – og forsterker – denne utviklingen. 

Europas marked for stabil energi er uutømmelig. Det eneste som setter hindringer, er transportleddet. I dag er er vår overføringskapasitet på drøye 30% av produksjonen. 
Mektige krefter ønsker ytterligere økning. 
De som styrer denne strømeksporten – i hovedsak offentlig utpekte «profesjonelle» styrer – har få skrupler: 

 • Hvorfor ikke selge maksimalt med strøm til høyest mulig priser både til EU-landene og til norske forbrukere?
 • Om vannmagasinene våre tømmes, kan vi jo importere nødvendig kraft den andre veien? 
 • Om importert kraft koster det mangedobbelte, er ikke vår bekymring så lenge forbrukerne og eventuelt staten tar  regninga.


Både fra Erna og Jonas 
heter det at kraftutvekslingen med Europa har tjent oss godt, og at den ivaretar vår forsyningssikkerhet. 

For det første er det drøyt å kalle det kraftutveksling. Det er i hovedsak en krafteksport. 
Den strømmen vi får tilbake – for eksempel når det blåser ekstra på kontinentet og vindenergien der ellers ville gått til spille – har liten betydning for Norge. Om den er nødvendig for vår forsyningssikkerhet, eller fører til billigere strømregninger for oss forbrukere, er høyst usikkert. 

Med et Norge som fullverdig ACER-medlem, kan vi glemme nasjonal kontroll med vår egen, «folkets», strøm. Fortsatt har vi muligheter.”

 

 

Siri Hermo sier:

🍁🍁Vår statsminister ber det norske folk forberede seg på en tøff vinter, mens de på stortinget bevilget seg selv 76 000 i lønnsøkning, de som har til salt i grøten fra før…
🍁REALITETEN -men som ikke blir nevnt av Støre eller co på løvebakken… 👇
🍁Norge blir styrt av EØS avtalen, og den er Ap sin baby.🍁
-Ap sa klart ifra at EØS avtalen ikke skulle røres ved siste valg heller.
🍁Det er også EØS avtalen som gjør at nordmenn nå går mot en vinter med strømutkobling.
🍁Realiteten er at strøm betegnes som vare, og havner under de fire friheter i EØS avtalen, der alt som føres inn i den tilhører EU.
🍁De nasjonale lover vi KUNNE brukt, for å sikre strøm i norge til vinteren, må vike for EØS avtalen, for den har våre politikere bestemt har forrang foran NORSKE avtaler og lovverk.
Begynner folk å skjønne hvor inngripende denne “handelsavtalen” er?
-Den kan sies opp, uten problem.
🍁Når det ikke skjer, tror folk fortsatt at våre politikere jobber for Norge?

 

Jørund Hassel sier:

Det folket må ha klart for seg, er at alle norske lover som er ført inn i EØS-avtalen (mer enn 13 000) er ikke lenger norsk eiendom. De er underlagt EU, EU-retten og EU-domstolene. Og EUs lover har forrang foran norske lover ved motstrid (jf EØS-lovens § 2, og protokoll 35 til EØS-avtalen.
Flertallet på Stortinget har dermed gitt fra seg all makt på alle saker som er ført inn i EØS-avtalen. Heretter må alle politikere – uavhengig av politisk farge – «stå med lua ovenfor EU». I hvert fall inntil Norge eventuelt trer ut av EØS-avtalen (jf EØS-lovens art 120) – og som i tilfelle automatisk medfører at handelsavtalen fra 1973 gjeninntrer (jf EØS-lovens art 120).
Den handelsavtalen er fortløpende oppjustert og har juridisk rettskraft. Subsidiært må Norge få EU til å endre sine lover – slik at EUs lover blir slik den norsk regjering ønsker seg dem (neppe realistisk siden Norge verken har tale-, forslags- eller stemmerett i EU).

Vi er jammen i meg heldige som har slike ansvarlige og empatiske politikere som viser hvor mye de bryr seg om oss. De fortjener uten tvil million lønn og tre og en halv måneds ferie for innsatsen sin:

“Rødt ønsket i forrige uke at Stortinget skulle samles i sommerferien for å vedta tiltak mot strømkrisen. Noe hastemøte i juli blir det imidlertid ikke noe av.” 

 

 

“Det passer seg derfor dårlig å prøve å tegne hale på hverandre (grisen) for å skyve ansvar fra seg. Det er en selskapslek for barn som ikke hører hjemme i alvorlige politiske diskusjoner.

Det er den til enhver tid sittende minister som har ansvaret for å håndtere de situasjoner landet står i og som kan oppstå i nærmeste fremtid.

Ministerens måte å håndtere strømkrisen på er altså å lytte på fagmyndighetene. Det er grenseløst naivt.

Vi står nå i en situasjon der det litterært har gått til helvete på første klasse.

Vi er omtrent så langt fra formålsparagrafene i vannfallrettighetsloven og energiloven som vi kan komme. Det har ikke manglet på advarsler fra opponenter i samfunnsdebatten de siste 10 årene. Likevel har fagmyndighetene stått på sitt og trumfet gjennom den ene katastrofale beslutning etter den andre. Samt unnlatt å handle der de skulle ha iverksatt for eksempel nye overføringskabler internt i Norge. Det er derfor fagmyndighetene som må bære hovedansvaret for at landet står i den situasjonen vi gjør i dag.

I næringslivet får det konsekvenser når ting går virkelig galt. Rett og slett ikke bare fordi tillitten til de ansvarlige er borte, men de har feilet, og ikke rent sjeldent er de ansvarlige også skyldige i kritikkverdige handlinger. Kort og godt blir de sendt på dør og inn kommer «ryddegutter» for å rette opp i kaoset og få skuta på rett kjøl igjen.

Men her har vi en minister som foreskriver mer av den samme medisinen.

Hva kan gå galt? Svaret er enkelt; ALT kan gå galt. Albert Einstein sa en gang «Insanity; doing the same thing over and over again and expecting different results». Det er nettopp det dette er.

Det er galskap å tro at gjengen av såkalt «fagekspertise» er skikket til å finne den beste løsningen på landets strømproblemer og få kraftmarkedet tilbake innenfor de nevnte formålsparagrafer.

Ekspertisen i både departement, Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statkraft har mye å stå til rette for. De er ansvarlige for en rekke kritikkverdige handlinger og feilvurderinger.

Dette vil også ligge til grunn for deres handlinger og de løsninger de foreskriver for å få landet ut av våre strømproblemer. Det er ikke vanskelig å forstå at med en slik underliggende agenda vil det aldri være den rette løsningen som vil bli valgt. Deres løsninger vil bare stramme strømmarkedets gordiske knute ytterligere. Løsningen er ikke å knyte den enda strammere.

Det trengs en radikal løsning, og jo før våre politikere innser dette – desto bedre. Selv om det på dette stadiet frister å si «bedre sent enn aldri».

Dersom minister Aasland har problemer med å se hva den radikale løsningen på hans gordiske knute er, så kan jeg gi noen hint.

 • Send fagekspertisen (lederne) på dør og la politiet etterforske hvilke brudd på straffelovens kapitel 19 – Vern av offentlig myndighet og tilliten til den, som er begått.
 • Hent inn opponentene – som historien nå viser at har hatt rett hele veien, som konsulenter.
 • Innfør en kriselov som erstatter dagens energilov (bortsett fra formålsparagrafen) som vil virke frem til landet igjen er i smulere farvann og ny energilov er på plass.”

 

“Listhaug vendte det døve øret til da Solberg-regjeringen ble advart mot den kommende kraftkrisen. I dag er hun den som skriker aller høyest.

Folk som tror at løsningen på problematikken ligger i en ny regjering med en Erna Solberg i spissen som vil strø strømstøtte til Gud og hvermann.

Men er egentlig gresset så mye grønnere på den andre siden? Nei, tvert imot! Hvem husker vel ikke at Stortinget ba Solberg-regjeringen om umiddelbart å foreslå tiltak mot høye strømpriser, men som kort tid etter konkluderte med at det ikke var behov for tiltak.

Den som står på talerstolen og snakker med høy utestemme om dagen er Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, som nærmest fungerer som talskvinne for strømopprøret.

Listhaug var også den som støttet bygging av kraftkabler til England og Tyskland, og innmelding i EUs energibyrå Acer. Nå er hun altså så ubeskjeden at hun nærmest daglig kommer med kraftfulle angrep mot regjeringen for noe hun og den forrige regjeringen har bidratt til selv.

Snakk om å ha frekkhetens nådegave!”

 

 

“Det hersker så mye villrede, feilinformasjon og kaos nå i kraftfdebatten at man har vel egentlig innsett at Norge er fortapt.

Folk er desperate og ingen vi har satt til å styre vår nasjon løfter en finger. De kan ikke heller. Selvråderetten er borte. En stat som i utgangspunktet har over 90% kontroll på all strømproduksjon i landet og ikke løfter en finger for å redde næringsliv og industri i tillegg til privatøkonomien til folk og ei heller løfter et øyenbryn grunnet det faktum at vi ikke bare har stelt oss slik at kilowattpris på strøm kommer til å overgå litersprisen på drivstoff.

Men at vi faktisk i tillegg vil få mangel på strøm er skremmende. Vi kan ikke importere noe som ikke eksisterer. Uansett hvor mye penger vi har. Jeg skrev at staten i utgangspunktet har over 90% kontroll på norsk elektrisitetsproduksjon, som eiere. Men på grunn av et rungende JA til ACER 18. mars 2018 fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet, i tillegg til en Energilov av 1991 som omtrent alt av partier har heiet frem med diverse forandringer siden innført, står Norge, det norske folk, norsk industri og næringsliv igjen som tapere. Omgjort til kunder for en ressurs vi egentlig i fellesskap eier men i dag omgjort til en salgsvare. Enda det er vi i fellesskap som har betalt både for vannkraftutbygging og linjenettet i Norge.

I tillegg subsidierer vi alle vindkraftverk i Norge med flere titalls milliarder i produksjonsstøtte frem til 2035. 100 milliarder kroner er anslått. 70% av all vindkraftproduksjon på norsk territorium er utenlandskeid og vi har betalt for alle småkraftverkene som grunneiere og bønder har fått subsidiert og som også i stor grad er solgt til utenlandske eiere de siste ti årene. På toppen av dette betaler vi for alle nye kraftlinjer som behøves grunnet vindkraftutbygging og utenlandskablene som er selve den fysiske årsaken til dagens situasjon.

Belønningen for dette er et Norge juridisk og fysisk tilknyttet Europas felles kraftmarked og en strømpris på flere kroner kilowattimen.”

 

 

Dette er altså de to partiene som øker mest på meningsmålingene, og som folk tror at skal redde de ut av knipa. Naiviteten og kortidshukommelsen er så ekstrem at det er til å bli redd av:
“Høyre og Frp ønsker å oppheve hjemfallsretten og delprivatisere Statkraft. Dermed kan vannkraften bli solgt ut dersom de to partiene kommer i regjeringsmakt i 2013.”
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/Mm1kE/hoeyre-og-frp-vil-selge-den-norske-vannkraften

 

 

Men har politikerne egentlig noe å si?

 

Relatert lesing:

Bondefanget av Acer

Bondefanger er en person som misbruker uerfarne og godtroende menneskers tillit til å narre penger av dem, ofte under påskudd av å ville hjelpe dem.”
“Det er en overhengende fare for at Europa ikke har noe strøm å selge, da eksisterende kraftverk legges ned raskere enn nye kraftverk med fornybar energi settes i drift. Det kan bety at hvis ikke tappingen av magasinene stoppes nå straks, kan det gå under kritisk nivå, og med ingen strøm fra Europa som kan importeres, kan det bli så lite vann i magasinene at det ikke blir noe strøm å rasjonere. Utenkelig for mange, men det er den situasjonen Støre-regjeringen har fått Norge inn i, en potensiell katastrofe for folk og land.

 

Støre ble intervjuet om dette i forrige uke, og hans svar var ikke overbevisende eller beroligende. «Vi følger situasjonen nøye» hjelper ikke når vannstanden er nær kritisk nivå. Heller ikke at Statnett og NVE har «anmodet, bedt, og appellert» til kraftselskapene om å stoppe tappingen. Støre «tar for gitt» at kraftselskapene tar hensyn til at strøm er samfunnskritisk for industri, næringsliv og husholdningene i Norge.

 

Kraftselskapene kan gjøre som de vil, fordi bondefangeriet Acer tillater det, Acer tilsidesetter den folkevalgte regjeringen til fordel for global storkapital, og regjeringen har vist at den tjener storkapitalen ved å tillate nedtappingen av magasinene til nær kritisk nivå. En regjering som representerer folk og lands interesser ville aldri overlatt noe så kritisk som strøm-forsyningen til kapitalinteresser.”

 

Det skal bli interessant å se hvor mange det er som klarer å varme seg på ferieminnene fra sommeren til vinteren som kommer.

 

Og det som Jørund Hassel sier om Acer og EØS avtalen her er vel også greit å få med seg:

“Det folket må ha klart for seg, er at alle norske lover som er ført inn i EØS-avtalen (mer enn 13 000) er ikke lenger norsk eiendom. De er underlagt EU, EU-retten og EU-domstolene. Og EUs lover har forrang foran norske lover ved motstrid (jf EØS-lovens § 2, og protokoll 35 til EØS-avtalen.
Flertallet på Stortinget har dermed gitt fra seg all makt på alle saker som er ført inn i EØS-avtalen. Heretter må alle politikere – uavhengig av politisk farge – «stå med lua ovenfor EU». I hvert fall inntil Norge eventuelt trer ut av EØS-avtalen (jf EØS-lovens art 120) – og som i tilfelle automatisk medfører at handelsavtalen fra 1973 gjeninntrer (jf EØS-lovens art 120).
Den handelsavtalen er fortløpende oppjustert og har juridisk rettskraft. Subsidiært må Norge få EU til å endre sine lover – slik at EUs lover blir slik den norsk regjering ønsker seg dem (neppe realistisk siden Norge verken har tale-, forslags- eller stemmerett i EU).”

 

Relatert lesing: https://olehartattordet.blogg.no/hvis-dette-er-losningen-for-a-fa-bukt-med-de-skyhoye-stromprisene-hvorfor-innforer-ikke-da-politikerne-dette.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/inkompetente-politikere-har-skylda-for-de-hoye-strom-og-bensinprisene-ikke-krigen-i-ukraina-selv-om-de-gjor-sa-godt-de-kan-for-a-skylde-pa-det.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/lo-leder-peggy-hessen-folsvik-stotter-utenlandskablene-og-stromeksporten-som-vil-knuse-norsk-industri-og-fore-til-hundretusenvis-av-tapte-norske-arbeidsplasser.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1496603447_hvorden_du_jeg_og_politikerne_blir_rundlurt_av_kraftselskapene_hva_vet_du_om_de_nye_utenlandskablene_som_bygges_.html

Den egentlige årsaken til flykaoset i Europa er vaksinene

 

 

Det er kaos og avlyste flygninger på alle europeiske flyplasser nå. Den offisielle forklaringen er at det er nedstengingene som har skylden, og at det er grunnen til at mange flyansatte har mistet jobbene sine, og at de ikke kan bli ansatt igjen. Men den egentlige grunnen er at mange piloter nektet å la seg vaksinere og mistet derfor jobben sin, og mange av de pilotene som lot seg vaksinere, de gjorde det i frykt for å miste jobben og inntekta si.

 

Mange av de vaksinerte pilotene har også fått alvorlige bivirkninger og kan ikke fly, og de vaksinerte pilotene som kan fly utgjør en stor trussel mot flysikkerheten fordi flere av disse har fått bivirkninger av vaksinene, men flyr allikevel fordi de ikke tør å fortelle at de har disse bivirkningene i frykt for å miste jobben som de er avhengig av.

Med andre ord så behøver man ikke å være den som fant opp kruttet for å forstå at det å fly i dag kan sammenlignes med å spille russisk rullett.

 

Se denne videoen i fra EU parlamentet –  “Identity and Democracy Group Conference – POST-VAC FLIGHT RISKS – Are you safe on board a plane.” For å høre konferansen på engelsk så klikk på firkant nr to fra venstre på høyre side nederst i videoen og velg engelsk.

 

 

Every pilot that had a Covid injection and is having an adverse effect – even an effect without symptoms for example micro clotting – “these men and women are ticking time bombs,” Dr. Stillwagon said.

We’ve got pilots flying around now with micro clotting as a direct result of the vaccines.  They’re also having myocarditis and pericarditis, he explained.

Millions of people have pilot’s licences but only a select few get to make it to a major airline career.  These pilots are highly trained and they’re trusted by their company to operate a completely safe flight.  It is up to the pilot to determine whether he or she is up to the task of being in command of an aircraft carrying several hundred people.

“So, here’s the problem.  If a pilot is experiencing some minor chest pains, if she or he comes forward and mentions this to the aeromedical examiner it’s going to put them under a microscope and literally put their career at risk. I know this is happening to some of these pilots.  Unfortunately, they’re not coming forward and saying anything because they know it could absolutely ruin their career.”

So there’s an incentive not to be open and transparent or see symptoms as signs of a potentially serious condition.  “They might think it’s just a gastric problem, heartburn, or maybe something they ate,” Dr. Stillwagon said.

Pilots have bi-annual medical examinations.  Although there are a few pilots showing irregularities on their electrocardiogram (“ECGs” or “EKGs”) at these examinations, the real issue is myocarditis which a lot of the time wouldn’t show up on an ECG unless the ECG is worn for an extended period of time.

“So, here’s what got to happen – and this is for the safety of the flying public – every pilot that got this injection, that they’re calling a “vaccine,” I don’t care how old they are, every pilot needs to have a complete cardiac screening done on them.  This would include not only an EKG but a cardiac MRI.  You also have to check the D-dimer levels which would indicate micro clotting is happening.  Also, troponin levels which would indicate that they’ve had some heart damage. There’re also some inflammatory indicators that can be used like the PULS test”.

All of these tests are very expensive. So, the very companies that coerced these pilots into being injected are going to have to pay for this and any pilot who shows indications of vaccine-injury are going to have to be grounded.  The vaccine-injured pilots will have to be given treatment until they can prove they are healthy and safe enough to fly again.

“We’re headed for a disaster – I’m telling you right now.  The chances of both pilots having a heart attack at the same time, or losing consciousness in the cockpit at the same time are extremely remote.  But I think we might be headed for a situation where both pilots could become incapacitated at the same time.  In other words, they’ll experience some kind of an event that’s going to affect them either physically or mentally that’s going to require putting the aircraft on the ground as quickly as possible for the safety of the flight.”

Having one pilot incapacitated is a big thing.  One pilot in charge of a flight is a huge responsibility.

“If you’re close enough to your destination, you’d continue the flight.  But if you’re on a longer flight and you’re over a major city that can handle the diversion of a particular aircraft you’re flying, then yes you will divert the flight.”

 

There is a shortage of pilots right now, Dr. Stillwagon said, but we won’t really see it for a few months because the scheduling for pilots is flexible.

“A pilot can work as hard as he or she wants to or as little as he or she wants to. So, normally when there’s a pilot shortage the company will put out incentives for a pilot to come and fly on their days off – this would be an increase in their pay rate.  So, the companies have a way of covering these shortages.  But eventually, it’s going to reach a point where the pilots are going to be flown as hard as they can.  There are certain amounts of hour limitations.  FAA rules you can only fly so much.  And once those limits are hit, you’ll start to see flight cancellations start to happen.”

Another signal that a number of pilots have been adversely affected by Covid injections and are unable to fly creating a shortage of pilots is if the retirement age limit for pilots is increased.

“If there’s a real shortage of pilots, they may have to drop the mandatory requirement to retire at 65. As long as a pilot can continue to pass those ‘every six months physicals’ and those ‘every nine months simulator checks’ to make sure you can handle any and all emergencies they’ll let pilots fly until they don’t want to fly anymore.”

 

The Federal Aviation Administration (“FAA”) does something either on a preventative basis or it’s reactionary.  Unfortunately, most of it is reactionary, Dr. Stillwagon said.  “There was no safety data collected [on the adverse effects of Covid injections on pilots].  We’re collecting the safety data now.  We’re still in the safety trial.” 

“These are all experimental products.  None of them had been fully FDA approved until 23 August 2021.  The first one to get approval was the Pfizer shot and they called that Comirnaty.  But the problem is you can’t get that shot, not in the United States, it does not exist.  And the reason it doesn’t exist is that any FDA-approved product would now have liability placed back on the vaccine manufacturers unless that vaccine is what is on the childhood vaccine schedule.”

If a product is approved by the FDA there is also a requirement for transparency regarding what the injections contain.  This is not the case with products authorised under emergency use.  So, there are pilots who have been injected with an unknown substance.

Injecting pilots with Covid “vaccines” is not commensurate with FAA flight rules. “With a vaccine: the vaccine, number 1, has to be FDA approved,” Dr. Stillwagon said. 

“None of these vaccines that any pilot got is FDA approved.  And it does say for Comirnaty and Spikevax that the pilot is required to wait for 48 hours to see if any adverse reactions would show up

“There’re a couple of other vaccines that pilots can get.  One of them, I believe, is the typhoid vaccine and the other is the rabies vaccine.  And for those, you have to wait 72 hours.  But for any of the other vaccines, there is no period of observation, a pilot can get right back into the cockpit and start flying immediately.

“For a pilot to have a drug put into their body – either orally or injected or rubbed into their skin or any other way that you would want to get a drug into their body – it is required by law that there be a period of 12 months after that drug was even approved to see if any aero-medical type adverse reactions could occur.  One year, they have to wait after, after, the product was approved. That’s so they can see if any aero-medical type adverse reactions that would happen in the general public that might affect the safety of flight for a pilot.

“That’s for a drug.  But this product is not classified as a drug – although it should be, in my opinion, because it’s not a vaccine.  It doesn’t act like a vaccine, it doesn’t have anything in it that would even attempt to do what a vaccine is supposed to do.”

It’s a clear violation of FAA policy to inject pilots with experimental Covid gene therapy drugs.  Yet the FAA has not yet said anything to protect pilots, passengers and the public at large.  However, Dr. Stillwagon said: “There’s a movement with a couple of organisations that have been formed to get the FAA to come forward to make a statement. This has to be addressed, it has to be addressed before we run into a situation where people are going to get hurt – and I don’t want to see that happen, we cannot allow this to happen.”

“The FAA should come out immediately and say no more shots go into any pilots or flight attendants, we’re done with it.  No more shots go in and we need to start taking a look at these crew members to see if they have something actively going on in their cardiovascular systems.  If they do, they’re going to have to be grounded and put on a [treatment] regiment so that they can prove that they don’t have any of these conditions anymore.  Because, literally, they’re ticking time bombs.  They’re putting the safety of flight at risk and that ultimately affects you as a passenger.”

 

Relatert lesing og titting:

 

https://nyheter.swebbtv.se/eu-politikern-storsta-skandalen-i-medicinsk-historia-storsta-brottet-mot-manskligheten-nagonsin/?fbclid=IwAR0u2Ag1BGz3uKwqIEhAN_sYSSnr2yxjKneoxeBEEQrzrjDFcZzY57qghGg

 

https://olehartattordet.blogg.no/mere-enn-tusen-forskningsrapporter-som-viser-at-c-19-vaksinene-er-farlige.html

Lønn som fortjent

 

 

Kun ett fåtall av våre “kjære” folkevalgte skjønner hva som foregår og resten er nyttige idioter, det samme gjelder de innen akademia og pressa. Men når det er sagt, så er jeg også temmelig sikker på at de som vet hva som virkelig skjer, nå de har gjort nytta si, så kommer ikke de til å få den belønningen de har blitt lovet, og det betyr jo at de alle er nyttige idioter.

“Djevelen” eller hva du nå vil kalle han/hun/det som har lurt de fleste som har utført han/hennes/dets planer, er den perfekte narsissist og psykopat (rein ondskap). Narsissister og psykopater ser på andre som brikker i et spill som de bruker for å nå sine mål, og de har overhodet ingen empati med dem de utnytter.

Og svært mange slike finner vi i de tre yrkesgruppene jeg nevner over her. Men greia er nemlig den at det er noe eller noen som er langt smartere og mye mere utspekulert enn amatørene som tjener dette vesenet og som ikke forstår at den kompensasjonen de tror at de skal få for vel utført arbeide, den kommer til å arte seg på en helt annen måte enn de trodde. Og denne filmen er en særdeles god analogi som viser hva som venter dem. Vel fortjent spør du meg.

 

Invitation to hell fra 1984 med blant annet Robert Urich, regissert av Wes Craven, skaperen av A nightmare on Elmstreet, kan sees i sin helhet her

 

Og her er også en fin liten analogi i samme kategori.

 

Relatert lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html