Spark nedover slik at årsaken forblir i tåkeheimen

Dette er altså symptomene på noe, ikke årsaken https://www.kommunevalg-stortingsvalg.no/senterpartiets-lundteigen-nei-til-lonnsokning-kan-finansiere-100-000-migranter-vi-ma-apne-grensene/ . Så hva er årsaken til alle disse flyktningene ? Hva var det som skapte denne flyktninge krisen ? Slikt skjer ikke av seg selv, i de aller fleste tilfeller så er det noen som tjener økonomisk på andre sine lidelser.
Når katastrofen er et faktum, så sparkes det alltid nedover, det er aldri de som er skyld i den som må ta konsekvensene, det er de som er direkte utsatt og de som blir indirekte utsatt for en konstruert katastrofe som må ta regninga. Det er soleklart hvem som direkte må ta konsekvensene, men det er noe mer tåkete hvem det er som må ta de indirekte konsekvensene.

Hvis vi tar Lundeteigen sine uttalelser her, så sier jo han at det er Norge og vi som bor her som skal ta på oss skylda pga at noen andre har skapt dette helvete. Han kommer ikke med en utregning som forteller hvor mye dette vil koste økonomsik og sosisalt, med tanke på at arbeidsledigheten her til lands er ganske stor og at den vil øke enda mer når 100. 000 nye mennesker kommer hit.
At fremmedfrykten øker er jo forstålig, da folk flest her til lands, akkurat som flyktningene som kan komme hit vil det beste for seg og sine, men når det fører til økt økonomisk konkurranse og til en hardere kamp om sosiale goder, så får vi jo en situasjon der de som kommer utenifra blir sett på en trussel, og vi som bor her som vil beskytte vår levestandard.

Når Lundeteigen, som naiv håndtlanger for den økonomiske elite sparker nedover og ikke oppover der årsaken ligger, så er han jo med på å skape mer politikerforakt og fremmedhat. Javisst skal vi hjelpe andre i nød, men vi skal da ikke hjelpe slik at det går til helvete for oss selv i den prosessen ? Veldig forenklet så er det slik at jeg, hvis jeg må velge, hjelper mine nærmeste, de kjenner jeg, de elsker jeg.
Hvis man foretrekker å hjelpe ukjente framfor sine egne, sitt eget kjøtt og blod som man har sterke bånd til, hva slags far og mor er man da ? Og det er jo akkurat på samme måte de som er i nød tenker, de vil vekk fra det helvete de lever i for å hjelpe sine nærmeste. Vi blir satt opp i mot hverandre slik at konflikter skapes der det blir sparket nedover i alle instanser, der kunstig fiendeskap konstrueres ved hjelp av naive, men også vitende politikere, slik at de som står bak årsaken til den vanvittige forskjellen mellom fattig og rik får lov til å fortsette med sine forbrytelser.

Og vil man få en bedre forståelse av det jeg sier her så kan jeg anbefale boken Sjokkdoktrinen av Naomi Klein:

“Forfatteren utfordrer myten om det globale, frie markedet, og avslører fremveksten av krisekapitalismen: den målbevisste, brutale sjokkbehandlingen av hele lands økonomier. Krisetilstander er blitt utnyttet og landenes økonomiske og politiske situasjon omdannet til fordel for profitører av det frie marked. Forfatteren viser at liberaliseringen av økonomien de siste tiårene ikke er resultatet av en demokratisk og fredfull utvikling” https://www.adlibris.com/no/bok/sjokkdoktrinen-9788249505647

Sjokkdoktrinen

 

Og bloggen min “Den kriminelle globaliseriengen. Hvordan stille de skyldige for retten ? Er det i det hele tatt mulig ?” gir også nyttig informasjon rundt dette – http://olehartattordet.blogg.no/1441385237_den_kriminelle_global.html

“I dag vet vi”, skriver Thomas Mathiesen, “at straffesystemet slår til mot bunnen heller enn mot toppen av samfunnet” Hvorfor dette skulle være tilfelle, er uførlig forklart av sosiologer som er spesialister på juss og straffepraksis. Man har gjentatte ganger diskutert mange årsaker.

Den første av disse er lovgiverens noe selektive intensjoner som går ut på å opprettholde en viss type orden. De aktivitetene som sannsynligvis kommer til å bli begått av mennesker som denne orden ikke har rom for, nemlig av taperne og de underkuede, har den beste sjansen til å dukke opp i straffeloven. Å plyndre hele nasjoner for ressurser kalles “å fremme frihandelen”; å frarøve hele familier og lokalsamfunn levebrødet kalles “nedskjæringer” eller bare “rasjonalisering”. Ingen av delene er noen gang blitt oppført blant kriminelle og straffbare handlinger.

Det kalles naturkatastrofer når tragediene ruller over tv skjermen som ledd i store innsamlingsaksjonene: tørkekatastrofer, hungers-, oversvømmelses-, pest-, og krigskatastrofer. Men er det naturen alene som har skylden ? Er det ikke en porsjon slu beregning – investorene (globalistene) – som ha vært på ferde ? Hvorfor får vi ikke et glimt av ansiktene deres på skjermen ? Hvilke firmaer for ryktekorrektur holder sin skjermende hånd over dem? Og når stammekrigene har herjet og likene senkes i massegraver foran tv kameraene, hvorfor får vi ikke se våpenindustriens høye herrer, som har sørget for at slagmarken fikk den rette fargen ? Penger er langt farligere våpen enn kuler og krutt, og som med ubegrenset treffsikkerhet ikke medfører straffeansvar.”