Google søker om 860 megawatt til datasenter i Skien

 

 

Google søker om 860 megawatt til datasenter i Skien. Det er det samme som 5 prosent av Norges samlede strømforbruk, eller forbruket til en halv million husholdninger.

Ingen av avisene som videreformidler dette stiller relevante spørsmål om hva slags konsekvenser det kan få. Særlig interessant er det at Varden som er en av de to største avisene i Skien/ Grenland ved siden av Telemarks Avisa (TA) ikke en gang skriver om saken. Telemarks Avisa derimot har et lite innlegg om hendelsen, men ser tydeligvis ikke noe behov for å opplyse lesererne om hvilken betydning det vil få for inbyggerne i Grenland hvis Google får innvilget søknaden. Er det slik at redaktøren i avisa tror at han ikke vil blir rammet hvis Google få 860 megawatt til datasenteret sitt? Personlig så hadde jeg forventet at en avis som fremstiller seg som seriøs i det minste ville stilt disse spørsmålene i forbindelse med saken:

 

Hvor mye skal Google betale for strømmen hvis de får innvilget søknaden?

 

Hvor mye vil strømprisen øke for innbyggerne i Grenland hvis Google får innvilget søknaden?

 

Hva slags økonomiske konsekvenser vil det få for de allerede etablerte bedriftene i Grenland hvis søknaden til Google går gjennom?

 

I verste fall så vil mange bedrifter måtte legges ned som følge av skyhøye strømpriser, hvor mange vil miste arbeidsplassene sine hvis det blir en realitet?

 

Hvordan vil strømprisene bli for offentlige institusjoner som følge av Google sitt enorme strømforbruk? Dvs. Skoler, sykehus, politistasjoner, brannstasjoner etc.?

 

Og hvilken samfunnsnyttig verdi har dette datasenteret for befolkningen i Grenland som vil gagne innbyggerne der?

Hvordan stiller INP seg til denne saken?

 

Og sist men ikke minst, er dette spørsmål politikerne stiller og går nøye gjennom før de tar en avgjørelse i denne saken?

 

Relatert og anbefalt lesing lesing:
https://olehartattordet.blogg.no/googles-datasenter-blir-bygd-i-skien-men-pressa-er-tyst-som-graven.html

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg