Pengeland, elefanten i rommet som de rike og politikerne for enhver pris ikke vil snakke om og som truer demokratiet

Hva er den beste løsningen for å få bukt med kameraderi og korrupsjon? Gjennomsiktighet som Bullogh sier på slutten av denne videoen her https://www.youtube.com/watch?v=RrKq9b-beWU Og med det så mener han at det skal være offentlig tilgjengelig hvem det er som eier hvilke selskaper og hvem som overfører penger til hvem. På den måten så vil det bli svært vanskelig for banker, det offentlige og det private å begå  kriminelle handlinger og konspirasjoner bak vår rygg. Dette gjelder også veldedige organisasjoner som kan bli brukt som dekke for økonomisk kriminalitet.

Man kan undre seg over hvorfor politikere og aktivister og andre som støtter klima saken ikke er interessert i hvem det er som har finansiert den fra dag en. For ser man på det så vil man raskt ane ugler i mosen, noe jeg har skrevet utfyllende om her https://olehartattordet.blogg.no/klimasaken-og-snikinnforingen-av-et-globalt-diktatur.html der jeg blant annet viser til boken til den svenske forskeren og forfatteren Jacob Nordangård der han utførlig dokumenterer hvem det var som startet finansieringa av klima saken og at det er de samme som fremdeles finansierer den og promoterer den, bare at det i dag er en ny generasjon innen de samme elitefamiliene og institusjonene som har tatt over der de bruker mer sofistikerte overbevisnings metoder enn det har blitt gjort tidligere, der både korrupte medier og korrupt vitenskap er viktige verktøyer i propagandamaskineriet deres.

Og sist men ikke minst så har The Green New Deal blitt avslørt av Naomi R. Wolf som er en amerikansk liberal progressiv feministisk forfatter, journalist og tidligere politisk rådgiver for Al Gore og Bill Clinton https://nn.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf som en gedigen trojansk hest for å gi all politisk og økonomisk makt til den økonomiske eliten. Analysen av The Green New Deal som Wolf gjør og dokumentene til The Green New Deal finner du her https://www.youtube.com/watch?v=N71pXoROTcQ
En analyse jeg ikke kan få priset nok og som kan vise seg å bli brekkstangen som en gang for alle knuser klimamytene.

Storkapitalen er revene i hønsegården – https://www.derimot.no/hvem-star-bak-klimakampanjen-storkapitalen-er-revene-i-honsegarden/

 
“Det er galt å betale bestikkelser, det er alle enige om. Takket være inngående forskning fra Jonathan Karpoff ved økonomiavdelingen til University ogf Washington, har vi en temmelig god anelse  om hvorfor det forholder seg slik. Forskningen hans som ble publisert i en artikkel i 2010, er kompleks og omfatter store mengder data, men det grunnleggende budskapet er dette:

Det lønner seg å betale bestikkelser. Konsekvensene, selv hvis man blir tatt, blir mer enn oppveid av de avtalene som bestikkelser drar i land. <<Vi konkluderer med at selskaper betaler bestikkelser for verdifulle prosjekter, og at sannsynligheten og kostnaden for å bli irettesatt for nettopp slike bestikelser, er små nok til at prosjektets sluttresultat blir ikke-negativt selv for selvskaper som blir tatt>>, skrev han.

Den samme beregningen gjelder åpenbart også for hvitvasking av de samme bestikkelsene, for det pågår stadig. Hvis det ikke er DNB, Danske Bank eller Swedbank som flytter skitne penger, er det ING i Nederland, HSBC i Storbritannia, eller Bank of New York.

Pengene strømmer ut av de fattigste landene i verden, og forsvinner inn i den utenlandskbaserte verdenen som jeg kaller Pengeland. Mye av det som omtales i denne boka  foregår langt unna, enten det er i Ukraina, Nigeria eller Angola. Men det viktigste vi lærer er at korrupsjon ikke er en forbrytelse som lar seg stoppe av grenser. For de superrike har grenser ingen betydning. De utgjør bare et hinder for oss andre og for politiet som prøver å etterforske forbrytelsene til hensynsløse personer.

Penger strømmer gjennom det internasjonale finanssystemet like fort som vi kan tenke oss det, på jakt etter beskyttelse, anonymitet og muligheter. Det betyr at Pengeland eksisterer akkurat der de rike borgerne av det ønsker at det skal eksistere, og alt for mange av politikerne våre synes at det er helt greit.

Denne transnasjonale lapskausen illustrerer hvordan rike personer er blitt så dyktige til å slippe bokettersyn. De klarer å utnytte uoverenstemmelser i lovverket til forskjellige land, og flytter sine verdier og seg selv til det stedet der de får best behandling.

Politimyndigheter er bundet av nasjonale grenser, og kan bare få hjelp fra utlandet via formalistiske og komplekse mekanismer. Men pengene suser over grenser uten å legge merke til dem, noe som gir dem som eier pengene et ubestridelig fortrinn over politifolkene som har fått i oppdrag å spore dem opp.

Denne frie strømmen av penger ble satt i gang i City of London, da det utenlandske finanssystemet ble funnet opp der i 1950 – og 1960-årene, og har siden spredt seg til alle steder hvor det finnes høyt utdannede mennesker som liker honoraret sitt bedre enn de liker å sjekke opprinnelsen til pengene de flytter på.

Men poenget med med Pengeland er ikke å fokusere for tett på noen bestemt jurisdiksjon. Dette systemet er transnasjonalt i seg selv: Det er en allianse  av skandinaviske bankfolk, estiske tilsynsorganer, britiske advokater, russiske kjeltringer og franske eiendomsmeglere, som til sammen blir noe lang større enn de enkelte delene.

Systemet skiller ofrene for en forbrytelse – iranerne som står i kø for å få medisiner, eller de usbeskiske barna som plukker bomull – fra dem som begår disse forbrytelsene, som kan nyte formuen sin med alle bekvemmeligheter Vesten har å by på. Og ved å bruke pengene sine her, korrumperer disse pengelendingene økonomiene våre, og driver prisene i været slik at vanlige mennesker ikke lenger har råd til å bo i sine egne byer. Det er på tide å gjøre noe med det.”

Fra boken Pengeland av Oliver Bullough som kan kjøpes her https://www.adlibris.com/no/bok/pengeland-9788282260954

 

Korrupsjon skjer midt iblant oss https://agendamagasin.no/artikler/korrupsjon-midt-blant-oss/?fbclid=IwAR1U-HddJG5MOZf4-rY2LaPOo2xJCAHR1xCXyQWicBV7ovEVXtW8nIczIZQ

 

MILJØORGANISASJONENE OG MILJØFORKJEMPERNE KJEMPER GIFTPRODUSENTENES KAMP https://olehartattordet.blogg.no/miljoorganisasjonene-og-miljoforkjemperne-kjemper-giftprodusentenes-kamp-2.html

 

KORRUPT FORSKNING – https://olehartattordet.blogg.no/1425219971_korrupt_forskning.html

 

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg