10 grunnleggende New Age bedrag

 

1. Ignorer det “negative”:

Forestillingen om at du gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer, er som å ignorere symptomer på en sykdom, og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon, bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje.

Rettelse: Å se negativiteten for hva det er, skaper en evne til å stålsette seg mot dets skadelige effekter og kanskje unngå det helt.

 

2. Bli aldri sint:

«Ingen burde noensinne bli sinte, det er en følelse som må renses ut av systemet ditt.»

Rettelse: Berettiget sinne være en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over urettferdigheten som skjer rundt deg, er du ikke oppmerksom eller bevisst – du er bevisstløs.

 

3. Alt er Ett, så alt er i sin skjønneste orden:

Mange New Agerere promoterer rett og galt som «dualistisk». De prøver å overbevise oss om at ALT er OK fordi «vi er alle Ett.». Det finnes ikke noe som er rett eller galt. Dette er farlig moralsk relativisme.

Rettelse: «Bevissthet» betyr bokstavelig talt: «å vite sammen», å ha «sunn fornuft». Det er kunnskapen om den objektive forskjellen mellom «rett» og «galt.» 

 

4. Du kan aldri virkelig vite:

New Age solipsisme : Ideologien om at kunnskap om noe utenfor ens eget sinn er usikker, det kan ikke være en objektiv virkelighet og ingenting kan virkelig bli kjent.

Rettelse: Persepsjon er IKKE virkelighet: vår jobb er å samkjøre de to. Solipsisme er et avgjørende kjennetegn på åndelig umodenhet. Å ta avstand fra denne sykelige ideologien er et sikkert tegn på begynnelsen av menneskelig modenhet og åndelig utvikling.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

5. Godta urettferdighet, ikke gi det motstand:

Misbruk av meditasjon og yoga. New Age-bevegelsen har forvrengt og misbrukt disse praksisene, for å forlede folks tanker fra det faktum at de er blitt slaver, og gjøre det lett for dem å akseptere verdens nåværende tilstand som deres «lodd i livet» (karma). «Aldri prøv å aktivt endre noe som er galt med denne verden.»

Rettelse: Meditasjonens rette formål er å balansere venstre / høyre- balansen i hjernen. Yogaens rette formål er å hjelpe oss med å oppdage hva vårt SANNE KALL er, og motivere oss til å GJØRE DET (aktivt). Begynn å si «Nei». Riktig bruk av «makt» er IKKE det samme som «vold».

 

6. En utvannet «Lov om tiltrekning»:

New Age-varianten av «Law of Attraction» er i stor grad basert på modaliteten til «Service-til- Selv».

Rettelse: Naturloven: Den EKTE «Lov om tiltrekning» er et system av universelle, ikke- menneskeskapte, bindende og uforanderlige forhold som styrer konsekvensene av all atferd. Det er service til sannhet, ikke selv. Vi samskaper vår virkelighet i harmoni med naturloven.

 

7. Å vende det andre kinnet til:

Den falske forestillingen om ubetinget tilgivelse.

Rettelse: Ekte tilgivelse betyr IKKE å fortsette å unnskylde den som forsettlig og med vilje gjør galt. Det er i beste fall naivitet og i verste fall medvirkning til ondskap. Vi må stå opp for det vi tror på og IKKE tolerere andres skadelige handlinger.

 

8. Kaos bør fryktes:

Hvis jeg gir opp frihetene mine, vil jeg være trygg. Det nåværende «kontroll & slaveri- systemet handler om å begrense fri vilje, vekst og ambisjoner, gjennom ødeleggelse av potensialer: ved å drepe fantasien vår.

Rettelse: Å bygge bro: Ekte frihet inkluderer uendelige potensialer og muligheter, som per definisjon inkluderer muligheten for kaos. Dette må omfavnes uten frykt hvis vi skal være frie. «Anarki» betyr ikke kaos: det betyr «Ingen herskere, ingen mestere.» Vi må slutte å tro på «autoritet.»

 

9. Vi må alltid føle oss bra:

Det er iboende for oss å ville være komfortable, og dette spilles på av våre herskere, som stadig distraherer oss med flere og flere måter å isolere oss fra virkeligheten på.

Rettelse: Sannheten om den nåværende menneskelige tilstanden BØR gi oss ubehag. Dette kalles å være våken, bevisst. Vi bør bruke det ubehaget for å motivere oss til å skape EKTE forandringer i verden gjennom våre HANDLINGER.

”Man blir ikke opplyst av å forestille seg skikkelser av lys, men ved å gjøre mørket bevisst. Den siste prosedyren er imidlertid ubehagelig og derfor ikke populær. » —Carl Jung

 

10. Sannhet trenger ikke å forsvares:

Konfronter aldri noen (selv om det skader mennesker). Det er ikke nødvendig å forsvare sannheten.

Rettelse: VI er instrumentene sannheten opererer gjennom i verden. Forbrytere bør stilles til ansvar. En annen virkelighet kan bli snakket inn i våre eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om sannheten, og deretter utvikle motet og viljen til å forsvare den for enhver pris.

 

 

Relatert lesing: 

Positiv tenking, et redskap for undertrykkelse https://olehartattordet.blogg.no/1441383969_positiv_tenking_et_re.html

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg