Journalister er terrorister, pass på, de kan sprenge deg og meg i lufta med løgnene sine

Selvfølgelig er det grusomt når et individ dreper andre mennesker utifra en manglende forståelse overfor andre sin væremåte og meninger, men det som er enda verre er pressens manglende evne til å sette slikt noe i et større perspektiv. For det kan se ut til at hvis man har et stor militært apparat og en propagandamaskin som brukes for alt det er verdt, og man påstår at man kjemper for demokratiet så vil ens ugjerninger bli helt legale uansett hvor grusomme ens ugjerninger måtte være. Det settes et enormt fokus på alt som kan bagatellisere massedrap i stor skala gjennomført av myndigheter som liksom skal innføre demokrati både her og der. Og der media skulle ha avslørt disse ugjerningene så dekker de dem istedet til og fører publikum bak lyset.

 

I det minste så forteller disse ensomme ulvene av noen massemordere hvorfor de gjorde det de gjorde, de pakker det ikke inn og forsøker å få det til å se ut som noe annet enn det det er, og det er selvfølgelig grusom og det skal selvfølgelig også fordømmes. Men burde man ikke også fordømme dem som sier at de innfører demokrati, og som dreper tusenvis, ja mange ganger hundre tusener gjennom dette falske mantraet, mens de i virkeligheten kriger for storfinansen som jo er eiere av våpenindustrien, bankene, media og som har politikerne i lomma si. Hvordan storfinansen operer: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167967591675.1073742102.1563436195&type=3

 

Og forstår du ikke hva jeg snakker, skjønner du ikke selv at du er et offer for indoktrinering og propaganda, så ta ett titt på dette albumet som er åpent for alle, og kommentarfeltene under det, så kan det hende det begynner å demre for deg https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.10202282306210069.1073742126.1563436195&type=3

 

Og man skal vel heller ikke være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at flertallet av dem som jobber innenfor media ikke er noe annet enn prostituerte som har solgt sitt intellekt for en lønningspose og en halvsikker jobb, og har man ikke noe innsikt i det heller fordi man pleier propgandaen man har blitt indoktrinert med og ikke forstår at det finnes flere perspektiver enn ja og nei eller sort og hvitt, så kan man foreta en avprogrammering av slik dogmatisk tenking ved å ta en titt på dette albumet her og kommentarene under det https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202167935390870.1073742101.1563436195&type=3 

For det disse såkalte journalistene som ikke er noe annet enn videreformidlere av ferdiglagde konklusjoner gjør når de fremstiller disse terroristene som djevler, og fremmer dem som innskrenker demokratiet som reddende engler under påskudd av at de vill øke sikkerheten for mannen i gata, er å fortelle oss at er du uklanderlig kledd og klarer å lyve på en hyggelig og overbevisende måte så kan du gjøre hva som helst med hvem som helst uten at det får konsekvenser. Med andre ord de såkalte journalistene beskytter og fremmer de virkelige terroristenes interesser, noen bevisst, mens andre gjør det ubevisst http://olehartattordet.blogg.no/1459729925_medias_svik__etteretn.html.

 

“Det er frykten for terrorisme som gjør at vi godtar de vidtrekkende antiterrortiltakene, og som skaper aksepten for uthulingen av våre friheter og rettigheter.Sjansen for at man noensinne skal omkomme i et terrorangrep, er svært liten. Hvert år dør det 50 000 europeere og 40 000 amerikanere i trafikken. Vi slutter ikke å kjøre bil av den grunn. Hvorfor ? Fordi friheten bilkjøringen gir oss, veier opp for risikoen. Hvorfor kan ikke samme logikk være gjeldende med hensyn til terrorisme ? Er ikke rettighetene og frihetene som kjennetegner et demokratisk samfunn, mer grunnleggende enn friheten til å kjøre bil ?

Ved å ta tak i frykten for terrorisme, fratar vi terroristen hans viktigste våpen. Men like viktig: Vi fjerner grunnlaget for terrorindustrien, næringskjeden som høster politiske og økonomiske gevinster fra vår terrorfrykt. Effekten av terrorisme avhenger fullt og helt av vår respons. Bør vi reagere med sosial frykt dersom terroristenes intensjon er å skape frykt ?

Er det grunn til å tro at vi ville ha reagert annerledes og med mer rasjonelle mottiltak, dersom terroristene ikke hadde lyktes i å skape en tilstand av frykt ? Selv om terrorisme er en grotesk handling for dem som rammes, utgjør den ikke en eksistensiell trussel mot samfunnet. Det vil si: Den utgjør ikke en eksistensiell trussel såfremt vi ikke GJØR DEN TIL en eksistensiell trussel. Terroristene har ikke maktmidlene til å avskaffe demokratiet. Dem er det vi som har. Det er opp til oss om vi skal ofre våre friheter og rettigheter i bytte mot økt sikkerhet.

Vil vi det ?”

Sluttord fra boken Terrorindustrien av Joakim Hammerlin fra Manifest forlag kan kjøpes her http://www.adlibris.com/no/bok/terrorindustrien-9788292866269

 

“Argumentet om at du ikke har noe å frykte hvis du ikke har noe å skjule, må derfor omskrives: Hvis du ikke har noe å skjule, og uskyldige aldri blir dømt, og all informasjon som lagres er korrekt, og hvis dataene bare hentes ut i samsvar med gjeldende retningslinjer og føringer, og hvis ingen av dem som har tilgang på dataene – med eller uten overlegg – lekker dem videre til utenforstående og hvis datasystemene ikke feiler og er fullgodt sikret, slik at ingen klarer å bryte seg inn i dem, og hvis myndighetene holder seg innenfor de lover og forskrifter som er etablert  og ikke faller for fristelsen til å bruke sine utvidede fullmakter til andre formål, har du kansje intet å frykte.”  http://Joakim Hammerlin, fra hans bok Terror & demokrati fra Manifest forlag.  Kildehenvisning til alle hendelser han omtaler, står bak i boken, og den kan kjøpes her  http://www.adlibris.com/no/bok/terror-demokrati-9788292866351

 

“Terror er langt mer enn krig, død og lemlestelse. Det er og enkeltmenneskets frykt for å kunne ytre seg grunnet statlige, sosiale eller samfunnsinnrettede virkemidler for å hindre dette. Sovjetkommunismen og maoismen i Kina brukte både vold og sosiale represalier mot opponenter. Dagens vestlige demokratier er relativt sett mer subtile, og bruker utestengelsen fra det sivile samfunn gjennom mekanismen politisk korrekthet, som i sin mye brukte uhøytydelige form stenger for den faktiske innebyrden av begrepet: frykten for å ytre seg fritt.

 

Terror er en tilstand, en tilstand hvor frykt hersker, frykt for faktisk vold og represalier eller potensiell vold og represalier. Terroren kan oppleves av et samfunn eller en minoritet i samfunnet, men den er tilstedeværende. Terror kan oppfattes som nødvendig i visse situasjoner, slik medlemmer av Milorg vurderte det under motstandskampen i Norge, og slik de tyske okkupantene vurderte det i bruk av motterror mot Milorg og sivilbefolkningen. Vurdering av hva som er terror kontra heltemot avhenger av subjektive politiske målsetninger og siden man selv står på. Skal man kunne identifisere terror, må man skille den rasjonelle frykt fra den irrasjonelle for slik å kunne avgrense terrortrusselen.”  http://www.kulturverk.com/2015/11/15/om-begrepet-terror/

 

Vil du vite mer om terrorens sanne ansikt så ta en titt på dette albumet her og kommentarene i kommentarfeltet under dethttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202163658043939.1073742095.1563436195&type=3

Ta en titt på denne artikkelen her http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Voldelige-ekstremisters-tankesett–Frank-Rossavik-404586b.html. Journalisten skriver: “Ifølge biografien i amerikanske medier, er Howell en standard høyreekstremist.” Dette er jo ironisk, men jeg tviler på at journalisten selv forstår det, da han jo er en standard videreformidler av ferdiglagde konklusjoner. 

 

Videre sier han: “Med Mateen er spørsmålet om han var drevet av homohat, slik hans far sier, eller om han var islamistisk terrorist, slik hans nødtelefon like før ugjerningen tyder på. Da sverget han troskap til Den islamske staten (IS).” Da må jo de naturlige spørsmålene bli: hva er det det som driver denne journalisten ? Penger, ytringsfriheten eller er det å snevre inn lesernes perspektiver som er han agenda. Hadde hans oppvekst og oppdragelse noe å si for hvordan han nå utfører sin jobb og hvordan han oppfatter virkeligheten. Kansje han hater dem som ikke er politisk korrekte ? Kansje denne journalisten sverger til sort/hvit tenking, at han tilber dogmetismens alter ?

 

Og hva slags journalistisk integritet har en journalist som uhemmet videreformidler hersketeknikker som dette ?
“Ifølge biografien i amerikanske medier, er Howell en standard høyreekstremist: Han elsker skytevåpen, hater Hillary Clinton og tror den føderale regjeringen står bak et vell av ugjerninger, herunder angrepene 11. september 2001. Slike finnes det en del av i USA, og de er ikke nødvendigvis voldelige.”                                                                                               Med andre ord,
 et sammensurium av uttalelser som skal sette de som innehar våpen i et dårlig lys, få oss til å tro at de som hater Hillary Clinton eller misliker henne kan være potensielle terrorister, og de som synes det er noe som ikke stemmer med tvillingtårnenes fall da de raste sammen i 9/11-2001 de er ikke nødvendigvis voldelige, men deres mentale tilstand burde man trekke i tvil. 

 

Videre sier journalisten:
“Hovedfunnet er at et forbløffende antall kjente islamistiske terrorister er/var ingeniører eller ingeniørstudenter: Nesten halvparten av relativt mange med høyere utdannelse.Her skiller islamistene seg fra ekstremister på ytre høyre fløy, der færre har høyere utdannelse, men der juss er vanligst blant dem som har. Ingeniører er nest største gruppe.”
Vet du hva jeg har funnet ut ? At største delen av det norske pressekorpset er med på å undergrave ytringsfriheten og demokratiet, det motsatte av man kan forvente seg av dem. Ja faktisk så kan man spekulere om ikke flertallet av dem også ønsker at de levde under regimet til Hitler eller Stalin, da kunne de jo fått fri utfoldelse og legge alle hemninger til sides og dyrke hersketeknikkene sine på heltid, med andre ord de kun leve ut sin fetish til fulle.

 

“Ingenting forener ekstreme islamister, fascister og nazister så sterkt som hatet mot den homoseksuelle mannen. Homsen vekker vemmelse og truer renheten til landet, folket eller trosretningen ekstremisten vil beskytte.”
Jeg har ingenting i mot homofili, og at noen kan drepe eller utøve vold mot mennesker fordi de har en spesiell legning er utenfor min fatteevne, men igjen så er jo denne journalistens ufrivillige ironi genial, for hva er det som forener dagens pressekorps mer enn det politisk korrekte, sort/hvit og dogmatisk tenking, og hvis noen skulle forsøke å tenke utenfor boksen så vil disse bli sablet ned med propaganda og billige eller sofistikerte hersketeknikker av videreformidlerne av ferdiglagde konklusjoner. Med andre ord, de såkalte journalistene er rasister og ekstremister av verste sort, som uhindret får lov til å utøve denne rasismen og ekstremismen med myndighetenes velsignelse, da myndighetene har behov for at de som ikke er enig med dem stigmatiseres og demoniseres.

 

Og hvordan man at en journalist ikke er en journalist men viderformidler av ferdiglagde konklusjoner ? Han/hun MÅ bruke ordet konspirasjonsteoretiker, ord er som dop for dem, de er faktisk avhengig av det.
“Hva verdier angår, mener Gambetta og Hertog likhetene er så sterke at man nærmest kan snakke om «tvillinger adskilt ved fødselen»: Antimodernisme, motstand mot kulturell dekadens, strevet for renhet (religiøs, rasebetinget, nasjonal), sans for ikonografi og ulike typer overtro og konspirasjonsteorier.”

 

“Mange hater homofile. Det gjenspeiles i statistikken for hatkriminalitet over hele verden.”
Og videreformidlerne av ferdiglagde konklusjoner, hvem bærer de nag overfor ? Mot dem som tenker utenfor boksen ? De som ikke har samme politiske korrekte adferd som dem ? Hvor mange liv har pressen på sin samvittighet ? For det meste så støtter de opp om NATOs kriger som liksom skal innføre demokrati, men istedet etterlater seg hav av blod og umenneskelige lidelser for innbyggerne i landene de skulle fri fra det onde.
Dere såkalte journalister burde ta dere en titt i speilet, så vil dere se noe verre enn en terrorist, dere vil nemlig se landssvikere, løgnere, forrædere av ytringsfriheten og ødeleggere av demokratiet, og da smører jeg ikke tjukt på en gang.

0 kommentarer

Siste innlegg