Hvor lenge har regjeringene vært i lomma på storfinansen ? Hydro, I. G. Farben og Amerikanernes samarbeidet under 2 verdenskrig

“Her i Norge var det i de kretser som ga tonen, lenge “fint” å snakke om landet vårt som et “fattig” land. Innenfor det høkrende bornerte borgerskapet hørte dette beint fram til god tone. I ungdomsopplæringa fikk en det prenta inn med ABCèn. Husmannsånden fra vanmaktstida hadde grodd seg godt fast: – og det er gudbedre likt til at den er ved god helse den dag i dag!

Mens vi dyrket vårt kjære mindreverdighetskompleks, mens en stor del av våre “statsmenn” poltikusser av all makt og evne stridde mot framsteget, var det fremmende som oppdaga landet og tok det i bruk. Alt de oldenborgske utsugerkongene og deres tette haleheng av parasitter fant i Norge ei stor rikdomskilde, og de var svært flinke til å pine den ut. I ei seinere tid ble den internasjonale monopolkapitalen, finans og industrigribbene fra de mektige pengesentrene i verden, som slo kloa i naturrikdommene våre og gjorde dem – sammen med norsk arbeidskraft – til et feit utbyttningsobjekt. 

Når en vet at det er norsk intelligens, norsk vitenskap og norsk arbeidskraft som har skapt den gigantiske virksomheten som heter Norsk Hydro, så kan det vel ikke annet enn svi enhver god nordmann i hjertet å tenke på at i snart 40 år har profitthaier fra Paris, Berlin, London og Stockholm m. v. reist med utbyttet, sugd fantastiske rikdommer ut av landet.”

I ei brosjyre – “Livslinjen kontra dødslinjen” – som Arbeiderenes Faglige Landsorganisasjonga ut i 1933, blir den internasjonale trust og monopolkapitalen karakterisert i disse treffende ordelag: 

“Denne organisasjonsmakt tar intet hensyn til landegrenser, stater, verdensdeler, raser, religioner eller lovgivning. Den bryter seg vei helt internasjonalt. Og da det kapitalistiske samfunn i virkeligheten ikke anerkjenner annen moral og rett enn den største økonomiske maktutfoldelse, så står allerede i dag denne storkapitalistiske organisasjonen som verdens egentlige herskermakt.

                                                                                                                                                                                  Vårt eget land danner ingen untagelse i så henseende. Som moderne industriland står vi midt oppe i den store forvandlingsprosess, der de kapitalistiske organisasjoner tilriver seg herredømmet over all produksjon omsetning. Dels er vi gjenstand for de internasjonale trusters og prisavtalers diktatur og dels er det hjemlige organisasjoner som behersker prisene. Det har forsåvidt ikke meget å bety at vi har en antitrustlov. De kapitalistiske organisasjoner har i alle land vist seg sterkere enn lovene og statsmakten, og har en fabelaktig tilpasningsevne således at de gjennomfører sine egne prisreguleringer i former som ikke kan rammes.  

I en rekke bransjer står vi overfor særlig sterke konsentrasjoner som når det gjelder fyrstikker, sement, olje, øl-produksjon, kunstgjødsel, etc. Vi er således allerede nå nådd fram til det kapitalistiske trust og monopolsamfunn her hjemme, hvor vareprisene er bindt av sterke avtaler. Finanstrusten er trusten over alle truster som endog avsetter og innsetter regjeringer og bak kulissene dirigerer hele det økonomiske liv.

Det siste trenger bare et eneste lite tillegg for at bilde skal være fullstendig og i samsvar med de faktiske tilstander av i dag: tyve år er nå gått siden finanskreftene avsatte Hornsruds regjering i 1928. I løpet av den tiden har det hendt en del ting, skjedd visse endringer i samfunnslivet. Gjennom sin infiltrasjonskunst har monopolkapitalen i disse årene bygd ut sin maktstillinger.

I dag baserer den sin politikk på de framskutte posisjonene den har skaffet seg innenfor arbeiderklassen i skikkelse av sosialdemokratiet og den faglige reformismen. I dag avsetter den ikke de sosialdemokratiske regjeringene,  – den bruker tvert om disse som sitt viktigste redskap i det kriminelle spillet den driver på med mot folkets interesser. De politiske og faglige byråkratene er sprellemenn i hendene på de internasjonale trustherrene. Det er det grunnleggende trekk i samfunnsbildet i dag.

Norsk Hydro er den største industribedriften og den mest typiske representant for den internasjonale trustkapitalen i Norge. Før siste krig var aksjekapitalen 104 millioner kroner. Av aksjemassen var bare 2% norsk, 25% var tysk (I. G. Farben), ca 70% fransk og de resterende siste 3%  var for det meste svensk. Etter Hydros egne oppgaver hadde aksjonærene inntil 1934 fått utbetalt 110 millioner kroner i dividende, gjennomsnittlig 6,5% pr år.

Men den egentlige profitten var nok langt større, og det er selvsagt helt umulig å kontrollere den idet selskapet har operert med en rekke datterselskaper. Som de viktigste av disse kan en nevne A/S Rjukanfoss, A/S Svælgfoss, A/S Tyinfallene, Norsk Transportaksjeselskap og A/S Industriforsikring. Tar man datterselskapene og stråfirmaene med, kommer den samlede aksjekapitalen sikkert opp i hundrerer av millioner.

Etter den siste verdenskrigen er som kjent stillingen blitt den at staten har overtatt 44,4% av aksjemassen i Norsk Hydro; det dreier seg i første rekke om aksjene til I. G. Farbenindustrie. For 1947 var den samlede aksjekapitalen oppgitt til 156,47 millioner kroner. Det er vel trolig at selskapet nå teller med i Lars Evensens navngjetne “sosiale sektor” av næringslivet i Norge … Men her har nok ikke aksje transaksjoner stort å si – de endrer ikke noe ved den strukturelle status.

Fremdeles er det den internasjonale monopolkapitalen som er den som har bukta og begge endene. Nå som før er det den som har tømmene i sine hender, og den styrer fast og målbevisst – “med stø kurs” ! -, slik vi blant annet så det i samband med Herøya konflikten. Her var det reindyrket profitt interesser som rådet grunnen.

Hva gjør det så om Lars Evensen og de andre gutta med deres “sosiale sektor” får lov til å sitte på et stykke ? Er det skjedd noen endring ? I så fall måtte det være den at monopolherrene, “industria”-baronene i Paris og London og hvor de nå holder til, og deres forretningsførere I Norge (Bache-Wiig & Co), kjenner seg tryggere i salen enn noen gang. I dag har de nemlig norske statsorganer – ja selveste “arbeiderregjeringa” – til å virke for seg. Og hva enda bedre er (eller verre) er: de kan også bruke fagorganisasjonene som brekkstang for sin arbeider og folkefiendtlige politikk.”

Heftet dette er tatt fra kan leses i sin helhet her – http://www.nb.no/nbsok/nb/d09c34c38dd95a6a93bdc7a2998417c3?index=1#9

 

Da fascistene overtok USA, ikke utad, men innad. En beretning historiebøkene har utelatt, historien om General Smedley Butler – http://olehartattordet.blogg.no/1497046250_facistenes_forsk_p__kuppe_den_amerikanske_regjeringen_en_sann_historie_du_ikke_vil_finne_i_historiebkene.html

 

 

Det er også en annen meget interessant artikkel å finne i dette heftet med tittelen tittelen “Industria – dirigert bombing – eller da katastrofen rammet Herøya”, som tar for seg samarbeidet mellom nazi kontrollerte I. G. Farben, amerikanske Alcoa, A.M.C. og Herøya fabrikker (magnesium produksjonen) under andre verdenskrig. Dette er ikke nytt, da det er blitt tatt opp i både amerikanske, tyske og norske bøker, men å finne det i et hefte utgitt av en Arbeiderforening anno 1949, det var helt nytt for meg.

Vil man lese mer om hvordan mange av dem som var fiender under andre verdenskrig gjorde forretninger sammen, så er disse bøkene, artiklene og filmene relevante:
Disse kan leses i sin helhet gratis her:                                                                                                                           

Krigsprofitørene og rettsoppgjøret – http://www.nb.no/nbsok/nb/c374d723079c78a6905e104e3fdd67d7?index=1#0

 

Krigsprofitørene : svenskenes hemmelige finansiering av Hitlers krigsmaskin – http://www.nb.no/nbsok/nb/a8c3e4521e09fd3d97d584301e7640e2?index=2#0

 

Kartellene : en verdensfare – http://www.nb.no/nbsok/nb/8307d29e4d52a8567d76862c8abdaebd?index=1#0 – den kan også kjøpes på engelsk her – https://www.adlibris.com/no/bok/cartels-9781587980138

 

Maktpolitikk eller økonomisk hjelp? – http://www.nb.no/nbsok/nb/78f024a55abce6b19533f46a0191dd88?index=2#0

 

De tjente på krigen : hjemmefronten og kapitalen – http://www.nb.no/nbsok/nb/348a7fd15b39a9ae9e486a6e74e5fdea?index=1#0

 

6te kolonne -? : om den norske storindustriens bidrag til Nazi-Tysklands krigføring – http://www.nb.no/nbsok/nb/bffed73fcabbbcd3f56acb94279fc8e6?index=3#0

 

Industrien under hakekorset – http://www.nb.no/nbsok/nb/0ab982581ab66712d5aaf3c189304e49?lang=no#0

 

A/S Lys & Luft : en profitørs saga og litt av hvert fra hjemmefronten – http://www.nb.no/nbsok/nb/7c3f433a2710418a9addf6756745a703?lang=no#0

 

 

“Who really rules America? Sixty families, says Ferdinand Lundberg- and proceeds to prove it in one of the most fascinating books that ever startled a nation out of its complacency. As Ace Wall street reporter of the New York Herald Tribune from 1927-1934, Lundberg and ample occasion to test his theory that the shadow of Wall street towers far over the land. What interested him was not so much how the great fortunes were made, but who owns and controls them in contemporary America, and how they are used.

America’s 60 Families” takes you on an adventure of power manipulation and crooked lawmakers that our biggest movie producers can’t describe. Get a good feel for why we needed Anti-Trust laws, and then swallow your red pill when you realize that the anti-monopoly rules only made it into law because another entity allowed them. Liberty? Free markets? Not on your life, pal. This is FAMILY business!  …and that was in 1938.”  https://www.adlibris.com/no/bok/americas-60-families-9781406751468

“The rich and the super rich:

A study focusing on the political and economic power of the five hundred super-millionaire families who control American life

Written almost 50 years ago by an excellent writer it describes an economic and political situation that is still accurate. Anyone interested in the influence of the 1% should get it for their library.

An early and terrific study of the powerful players who actually run the United States. The chapter titles will give you a sample of the book’s focus:

I. The Elect and the Damned

II Room at the Top: The New Rich

III. Crime and Wealth

IV. The Inheritors: I

V. The Inheritors: II

VI. Where Are They Now?

VII. The American Plantation: A Profile

VIII. Understructure of the Finpolitan Elite

IX. The Great Tax Swindle

X. Philanthropic Vistas: The Tax-Exempt Foundations

XI. Ministers of Finpolity: The Upper Executives

XII. The Republic of Money: The Pubpols

XIII. The Cleverness of the Rich

XIV. Finpolitan Frontiers

XV. The Divine Spark among the Rich

XVI. The Cream of the Quest

XVII. Oligarchy by Default

APPENDIX A. Largest Net Taxable Incomes since 1940 (after Deductions)

APPENDIX B. Companies with Largest Total Assets”

https://www.adlibris.com/no/bok/the-rich-and-the-super-rich-9781607968061

 

Disse kan kjøpes her:

Hitler and His Secret Partners – https://www.adlibris.com/no/bok/hitler-and-his-secret-partners-9780671760823

Who Financed Hitler – https://www.adlibris.com/no/bok/who-financed-hitler-9780671760830

Wall Street and the Rise of Hitler – https://www.adlibris.com/no/bok/wall-street-and-the-rise-of-hitler-9781905570270

 

Wall Street and the Bolshevik Revolution – https://www.adlibris.com/no/bok/wall-street-and-the-bolshevik-revolution-9781905570355

 

Trading With the Enemy:the Nazi-american – https://www.adlibris.com/no/bok/trading-with-the-enemythe-nazi-american-9780595431663

 

Vampire Economy: Doing Business Under Fascism – https://www.adlibris.com/no/bok/vampire-economy-doing-business-under-fascism-9781610160384

 

War Is a Racket – https://www.adlibris.com/no/bok/war-is-a-racket-9781510704275

 

The Money Power – https://www.adlibris.com/no/bok/the-money-power-9781615771219

 

Norske krigsprofitører – https://www.adlibris.com/no/bok/norske-krigsprofitorer-9788205478725

 

Svik, Bente Lohne – https://bokelskere.no/bok/svik-moralen-er-krigens-foerste-offer/204415/

Artikler:

 

War street: Wall Streets mektigste familier og banker finansierte nazister, kommunister og alle mulige allianser i to verdenskriger. Vi måtte ta et oppgjør med dem – http://www.dn.no/magasinet/2014/08/01/2159/Historie/war-street

 

Hydro og Orkla i nazi-samarbeid – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/orkla/hydro-og-orkla-i-nazi-samarbeid/a/259192/

 

Milorgs økonomisjef tjente nazi-millioner – https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/06/225276/milorgs-okonomisjef-tjente-nazi-millioner

 

Hukommelsestap om Aftenposten? – http://tabloggen.origo.no/-/bulletin/show/571060_hukommelsestap-om-aftenposten?ref=checkpoint

 

 

EI3lckqaSk0

 

 
Og krigsprofittørene har ikke gitt seg i dag, tvert om
akm3nYN8aG8

 

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg