Du tror du vet hva intelligens er, du har blitt feilinformert, sannsynligvis med vilje

 

Er det mulig og utdanne seg uten å gå på skolen ? Er det mulig å kunne øke sin egen intelligens uten at man har en autorisert lærer som veileder ? Ja selvfølgelig er det det, men selververvet utdannelse betyr i dagens samfunn ingen verdens ting.

Har man ikke dokumentasjon fra en som er autorisert til å skrive ut et dokument på at man har tilegnet seg kompetanse, en kompetanse som må være basert på hva staten anser som gyldig, så vil ikke denne kompetansen være verdt mer enn dasspapiret man har tørket seg bak med.

Og hva gjør så denne utdannelsen med de som utdanner seg via det statlige godkjente utdannelsessystemet ? Utdanningen er autoritær, det som står i faglitteraturen er spikret fast, det er fasiten.
Og når man har en fasit, så trenger man ikke å tenke, men memorere, man må pugge for å huske, ikke for å forstå, ikke for å analysere og finne andre løsninger, man lærer seg utenat for å kunne repetere akkurat som en trenet pappegøye. 

Når litteraturen man bruker til å lære er autoritær, så må man ideelt sett for å kunne være en god mottaker av denne litteraturen være underdanig, man må ha evnen til å adlyde uten å sette seg opp mot innholdet som formidles, man må godta uten å stille spørsmål.

Vi har to hjerne halvdeler. Venstre som tar seg av det analytiske, matematikk, logikk, følger instrukser og regler, det vi tilsammen kan kalle den intellektuelle delen av de to hjernehalvdelene, (blir ofte også betegnet som den maskuline hjernehalvdelen).

Høyre side er der kreativiteten ligger, intuisjon, oversikt og helhet, følelser og følelsen av og være, den intuitive hjernehalvdelen, som ofte går under navnet den feminine hjernehalvdelen.

Et godt samarbeide mellom høyre og venstre hjernehalvdel skaper evnen til å ta riktige avgjørelser utifra hva som er virkelig og hva som er rett og galt. Når begge hjernehalvdeler samarbeider på rett måte, dvs. samvittighet og logikk, så får man intelligente mennesker, mennesker som har evnen til både å tenke intellektuelt, være empatiske, kreative, selvstendige og analytiske. Med andre ord når hjernen fungerer som den skal så har vi en helhetlig tankegang, hjernen jobber da optimalt.

 

Mange mennesker tror at det å være intellektuell er det samme som å være intelligent, men det er det ikke. Å være intellektuell er ikke noe annet enn at man har lært seg noe utifra autoritære tekster, tatt det til seg og godttatt det uten å sjekke ut om det finnes andre kilder som kan utfordre og også erstatte det man har blitt programmert til å tro.

Mao, den intellektuelle bruker for mye av den venstrehjernehalvdelen, der det analytiske ligger og har slått krøll på seg å går i en endless loop der kun det som passer inn i det allerede programmerte godtas, ingenting som kan rokke ved det allerede aksepterte slippes inn. Døren er låst, nøkkelen kastet og låsen knust, og den som vil prøve å reparere låsen, og låse opp for å gjøre justeringer, ligger tynt an. Den knuste låsen voktes og forsvares med eierens liv som innsats. Mennesker som har en overdreven bruk av den venstrehjernehalvdel har en autoritær holdning, jeg har rett, og tenker du ikke likt som meg, så er du en vantro hedning. 

Mange tror at hvis man bruker den høyre hjernehalvdelen mer enn den venstre, så er man åndelig og god, at man er på et høyere nivå enn de som holder til i den dogmatiske intellektuelle sfæren, men det er feil. Overdreven bruk av høyre hjernehalvdel gir ikke den effekten mange tror og skulle ønske. Overdreven bruk av høyre hjernehalvdel passiviserer, og setter oss i en slave mentalitet der vi aksepterer i stedet for å analysere og stille spørsmål. Man TROR i stedet for å finne ut om det man har blitt fortalt eller tilegnet seg av informasjon faktisk er korrekt, den analytiske evnen brukes ikke.

Så hvis vi går tilbake til utdanningen, hva gjør den med oss, og hvilken tilstand må vi være i for å kunne akseptere mest mulig av det faglitteraturen forteller oss?

Vi må være i høyrehjernehalvdelsmodus, den høyre hjernehalvdelen må aktiviseres, uten særlig innblanding fra venstre, slik at vi blir passive, slik at vi godtar uten å tenke over om det vi får servert er riktig eller galt. Når så den prosessen er i gang og etterhvert ferdig innprogrammert i eleven, så vil eleven forsvare det han/hun har lært med hud og klør, det er sannheten.
Det som ikke passer inn i deres indoktrinering vil bli sett på som fiendtlig av elevene. 

 

Vi programmeres gjennom manipulering av høyre og venstre hjernehalvdeler. Først passiviseres vi gjennom Høyre halvdel, så geleides vi inn i venstre og låses inne der. Og det sier seg selv at de som lærer elevene dette, de må jo også å ha gjennomgått det samme for å videreformidle det de videreformidler. De ble også en gang programmert, men nå er de programmørene.

 

Vil du vite mer om dette temaet så se Mark Passio sin video under her der han i løpet av de første 20 minuttene forklarer på en lett forståelig måte viktigheten av et godt samarbeide mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Relatert lesing: https://olehartattordet.blogg.no/mennesker-er-programmerbare-men-det-betyr-ikke-at-vi-er-datamaskiner.html

 

 

1 kommentar

Siste innlegg