En politiker som bryter en eller flere lover, er og blir en kriminell !

 

“Vi kan vanskelig vente at befolkningen skal opptre lovlydige hvis lovgiverne neglisjerer lovverket. Aksepterer vi at lovgiverne overtrer reglene, selv om det skjer av tusen menneskelige årsaker, smuldrer lovlydigheten opp, og vi ender med å få en spesiell kategori personer som har gitt seg selv anledning til å sette seg over lovverket.

Mener en stortingsrepresentant eller et regjeringsmedlem at reglene er feilaktige, har de større muligheter enn noen andre til å få dem forandret. Så lenge våre politikere, uten å reagere, medvirker til opprettholdelse av lovverket, med underliggende regelverk, må det forutsettes at de er enige i reglene, og at de akter å følge dem.”

Andreas Norland fra boken Makt og forakt om holdninger til politikere, Universitetsforlaget.
Boken kan leses i sin helhet her
http://www.nb.no/nbsok/nb/2692d5bd0273c3f7bf5ecabd8597f21c?index=1#0

Men allikevel så bryter våre “kjære” folkevalgte regler både titt og ofte, og man kan jo lure på hvorfor de gjør det enda de har større muligheter enn noen andre til å sette seg inn i gjeldende regler og evt få dem forandret hvis de er misfornøyde med dem. Så hvorfor bryter de allikevel regler og lover når de finner det for godt ? Jeg tror det er som Professor Sutton under her sier, nemlig at makten har gått til hodet på dem:

“I følge professor Robert Sutton på Stanford-universitetet viser forskningen at når folk kommer i maktposisjon, begynner de å snakke mer og ta det de vil ha. De gir en god dag i hva andre sier eller ønsker, og de gir en god dag i hvordan mindre innflytelsesrike mennesker reagerer på deres oppførsel. 

Folk med makt oppførerer seg mer uvennlig enn før og begynner som regel å bruke alle situasjoner og mennesker som redskaper for å tilfredstille sine egne behov. De er blendet av makten, og dette hindrer dem i å se at de oppfører seg som undermålere.”

Fra boken: “Vet du ikke hvem jeg er? om Arroganse” av Ari Tununen – https://www.adlibris.com/no/bok/vet-du-ikke-hvem-jeg-er-9788282654098

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg