Når journalisme (videreformidling av ferdiglagde konklusjoner) blir en trussel mot demokrati og frihet


Propaganda minister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.” 
Fra boken Praktisk retorikk av Gøran Hægg.

Jeg undrer meg, og jeg vet at jeg ikke er alene om det, for hvem er det journalistene tjener ? Er det ytringsfriheten og demokratiet, eller er det aksjonærene i de bedriftene de jobber i sine interesser de tjener ?
En journalist, eller videreformidlere av ferdiglagde konklusjoner som jeg mener er mer korrekt å kalle dem, er avhengig av inntekten i den jobben han/hun har, og hvis journalisten ikke gjør som eieren(e), eller redaktøren gir beskjed om, så vil journalistens jobb henge i en tynn tråd. Redaktøren er selvfølgelig ansatt av eierne som representant for dem og har derfor svært liten reell makt, selv om det kan se slik utad, og selv om redaktøren lever i den villfarelsen at han/hun faktisk har reell makt.

I dag så er det frittsående individer og nettsider/blogger som står utenfor det etablerte media som leverer ekte og oppriktig journalisme. Her finner man mennesker som tør  å stille de spørmålene som det er påkrevd at man stiller for å opprettholde ytringsfriheten og demokratiet, mennesker som tør å kalle en spade for en spade, og som ikke har en trussel hengende over hodet på dem og som forteller dem at hvis de ikke holder seg innenfor den politiske korrekthet, så er de ute av det “gode” selskap og uten jobb. Disse frittstående individene hever som regel heller ingen lønn, men jobber på eget initiativ, og har et engasjement som betalte journalister i dagens samfunn ser helt ut til å mangle. Ja det kan faktisk se ut som videreformidlerne av ferdiglagde konklusjoner får betalt for ikke å stille viktige og prekære spørsmål.

Et spørsmål som ofte taes opp er hva skal vi gjøre når oljen tar slutt. Av alle de difuse svarene som media og de såkalte eksperter gir oss så hører man aldri at industriell hamp er løsningen, noe som jo forteller en hel del om nivået til de såkalte ekspertene og hvor inkompetent media ofte er til å finne habile individer som vet hva de snakker om og som virkelig har noe vettugt og matnyttig å si. Og vil man vite det som er å vite om industriell hamp, så kan man gjøre det her https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.1091648902453.56253.1563436195&type=3&pnref=story

Og hver gang det er noe galt, f.eks. når det er snakk om forurensning, så er det ikke produsenten som har produsert produktene som forpester miljøet som skal ilegges skatter og avgifter, nei det er forbrukeren som skal betale for produsentenes synder. En virkelig journalist ville jo ha påpekt det, og så spurt om ikke det burde vært omvendt, for hvis media øver sterkt nok press så kan de få gjort mye reelt, da kan situasjonen snues. Dessverre ser vi sjeldent noen gode eksempler på det.


Og hva med millitæret og politiet ? En ekte journalist ville stilt spørsmålet om hvilken side disse to maktinstansene står på hvis det villle blitt en kamp mellom staten og folket. Man behøver ikke ha en mastergrad i historie for å forstå hva slags utfall en slik situasjon ville endt i, men når folk flest er historieløse og indoktrinert med propaganda, da er det på sin plass med litt historie undervisning, men det ser ikke ut som om det er stor interesse blant våre “kjære” journalister i å bedrive slikt da flertallet av dem jo også er et produkt av den samme propagandaen de selv formidler.

 

Men det er jo klart, at hvis folket ble opplyst om dette, så ville det blitt svært vanskelig å få frivillige til å verve seg inn i hær, flyvåpen og marine, for ikke å snakke om at søkermassen til politiet også ville sunket betraktelig. 


Synes du det er vanskelig å forstå eller fatte at våre militære og politiet kan gå i mot sin egen befolkning, så anbefaler jeg disse to videoene her på det sterkeste “Amazing speech by war veteran” https://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8 og denne “Cult of order followers” https://www.youtube.com/watch?v=ZSqBNGxLiAs
Og her finner du en norsk oversettelse fra en redigert utgave av “Cult order followers” https://olehartattordet.blogg.no/1481975488_hvis_ordreflgere_allt.html

Og når politikerne juger og blir tatt på fersken gang på gang med å sløse med skattebetalernes kroner, hvorfor forlanger ikke media da, på velgernes vegne, at det skal få konsekvenser for politikerne akkurat som det får for andre kriminelle ? For media er faktisk i den situasjonen at den kan få bukt med det kriminaliteten innenfor makta som har skreddersydd regler til seg selv slik at de går fri for sine forbrytelser.

 

Media blir kalt den fjerde statsmakt, men det er jo en latterlig benevning når man vet at den i de fleste tilfeller er et verktøy for styresmaktene og den finansielle eliten som har kontroll over media kanalene. Og i svært mange tilfeller har den finansielle eliten den samme agendaen som politikerne som sitter med makten har.

 

Det er jo bare å se på nedskytingen av det russiske flyet Tyrkia sto for. Alle vet nå at sønnen til den tyrkiske presidenten handler olje med terrororganisasjonen IS, og at den tyrkiske presidenten er gjennomkorrupt, men allikevel så ser vi ihvertfall ikke her hjemme at noen av mainstream medias lakeier forlanger at Tyrkia blir sparket ut av NATO, og det stilles heller ikke spørsmål ved hvorfor ikke NATO selv gir Tyrkia avskjed på grått papir. Eller hvis den nåværende tyrkiske presidenten må gå av, hvem vil da overta etter han, og vil hans etterfølger være ukorrupt ? For hvis det er slik at en korrupt leder blir erstattet av en ny som også er korrupt så er man jo like langt.

Og hvorfor blir underholdning og trivialiteter fremstilt som nyheter ? Fordi, som også innledningen over her nevner så er den store massen uinformert, de forstår ikke at underholdning fremstilt som nyheter er en distraksjon slik at vi ikke skal interessere oss for opplysninger og informasjon som har noen verdi for oss. De er der for å få oss til å tro at det trivielle er av større viktighet enn det som berører oss i det daglige liv.

Årsaken til at tilstanden er som den er må være at veldig mange av dagens journalister er dumme som brød, eller så er de redde for å fremme disse spørsmålene og problemstillingene, eller så er det en kombinasjon, og begge deler er en fare for demokratiet og ytringsfriheten, særlig med tanke på at flertallet er uinformerte og derfor selv mangler evnen til å resonnere seg fram til noe annet enn det de får ferdig servert slik at de klarer å fordøye det, nemlig ferdiglagde konklusjoner.


Når vi er små så får vi grøt og middag for babyer, men når tennene kommer frem så må vi selv begynne å tygge maten, det kan se ut som om svært få av oss har kommet forbi spedbarnsstadiet, i hvertfall mentalt sett.

 

Den offisielle fortellingen er at vi i Norge har et mediemangfold. Men i virkelighetens verden ligger kontrollen over mediene i Norge i svært få hender. Hvis vi ser bort fra statskanalsen NRK, eies mediene stort sett av en liten gruppe milliardærer.” https://steigan.no/2019/07/medieoligarkene/?fbclid=IwAR1ma7k3XWjXmsFjKaTICm-jVxwgYj6LxtpveXs37d82-kFMvkeOVta5rkY


“All propaganda undergraver viktigheten av logikk. Dette er den grunnleggende egenskapen som skiller propaganda fra andre former for kommunikasjon. Avgjørelser bør tas gjennom nøye vurderinger. De bør tas etter å ha hørt alle argumenter og fakta fra alle sider i en debatt, der man veier opp det positive mot det negative. Propaganda oppfordrer oss til å omgå alle disse hensynene.
Evnen til å skille mellom budskap som kun sikter seg inn på det emosjonelle og reell argumentasjon og fakta gjør oss i stand til å ta informerte valg. Det er menneskelig å ha følelser, men å la dem ta kontrollen slik at de overstyrer fornuften kan være farlig, særlig når de manipuleres av utenforstående som ikke har våre beste interesser i tankene.
Konklusjonene vi trekker gjennom fornuften behøver ikke alltid å bli sanne eller riktige, alikevel har det å engasjere seg i logisk tenking en rekke fordeler. For det første blir vi i stand til å forklare andre hvordan vi kom til en gitt konklusjon. De kan synes at vårt resonnement er overbevisende, eller de kan se feil i logikken vår og avsløre disse feilene for oss. Dette gir en annen fordel: muligheten til å endre konklusjonene våre i lys av nye bevis. Når fornuften guider oss, er våre konklusjoner ikke statiske, da kan perspektivene våre vokse og utvikle seg.

Når vi tar ansvar for hva vi tror på og hvordan vi oppfører oss, trenger vi aldri å si at vi ble lurt, manipulert eller fanget i en bølge av lidenskap. Vi kan forklare feilene vi har gjort og forsvare handlingene våre hvis de er basert på logikk og ikke bare på følelser. Ved å praktisere uavhengig tenking, oppførerer vi oss som ansvarlige individer i en verden dominert av propaganda.” https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html


http://Den journalistiske etikken skiftes like kjapt som andre skifter skjorte

 

http://olehartattordet.blogg.no/1509362466_journalister_er_videreformidlere_av_propaganda_storfinansen_og_krigsindustriens_viktigste_verkty.html

 

Fake news – mainstream media snakker med kløyvd tunge – http://olehartattordet.blogg.no/1488845724_07032017.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1512931803_wag_the_dog_et_introduksjonskurs_i_propaganda.html

 

 

 

 

 

2 kommentarer
    1. Jeg er så enig med deg! Det er frustrerende at så mange store og viktige ting går folk flest hus forbi, samtidig som trivielle enkelthendelser tilsynelatende kan forvandle hele Norge til en lynsjemobb! Hvorfor velger folk å engasjere seg mer rundt rosabloggeren Sophie Elise enn saker som faktisk er viktige? Det provoserer meg at folk ikke ser problemet ved å være politisk korrekte, altså å ha medieskapte meninger som trumfer alle andre meninger.
      Jeg har forsøkt å påvirke folk ved å opptre saklig og velformulert, jeg har forsøkt å starte blogg som deg, men det er vanskelig å påvirke massene som en “normal” person. Blogger som denne oppsøkes dessverre utelukkende av folk som allerede er enig med deg.
      Har fulgt bloggen din en stund, du skriver bra og er åpenbart reflektert, tommel opp! Jeg ønsker meg til Jul at folk plutselig ser verdien i å faktisk reflektere over ting 🙂

    2. Simen: Det største problemet i dag er at folk flest ikke er interessert i å tilegne seg kunnskap, for det er kun på den måten man kan finne ut om noe er sant eller usant. Sann kunnskap er vanskelig å tilegne seg pga at det bokstavelig talt finnes et hav med informasjon. Når man henter opp noe av denne informasjonen å må man kunne klare å skille mellom skitt og kanel, og det fordrer at man legger ned veldig mye arbeid i å lese seg opp innenfor mange forskjellige emner, noe de aller færreste har ork til. Flertallet nøyer seg med ferdig konstruerte konklusjoner, mao de synes det er helt greit at noen andre forteller dem hva som er sant eller ikke, og et uvitende folk har alltid vært og vil alltid være den største trusselen mot frihet.

Siste innlegg