Politikerne (herrefolket, vi, den vanlige borger (undermenneske)

 

 

Burde ikke de uføre være merket på en måte slik at vi kan kjenne de igjen når de er ute blant normale folk ? Det burde jo få dovenskapen ut av kroppen deres. Finnes det andre simulanter rundt om i det ganske land tro ? Jeg har en mistanke om at de som ligger i koma er de verste snylterne. Hvis man kaster dem ut i vannet og de begynner å svømme, så er de jo avslørt, synker de, ja så var de i koma allikevel, og da har man jo bare utført aktiv dødshjelp, og så vil staten spare noen penger der også.

 

Nazistene hadde et knep for å avsløre om rullestolbrukere virkelig trengte rullestolene de brukte, de kastet dem ut fra balkonger https://www.youtube.com/watch?v=ckecFWRLdTE, de likte ikke handikappede, da de ikke helt passet til overmenneskeidealet til nazistene. Regjeringen ser ut til å ha en del likheter med nazistene, for det første så støtter de den fascistiske regjeringen i Ukraina

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=r8u1Mf0UOdQ&hc_location=ufi – https://radikalportal.no/2015/05/14/drap-undertrykking-og-mediesensur-av-opposisjonen-i-ukraina-hvorfor-sa-stille-fra-norge/ – http://steigan.no/2014/05/25/kapital-mediemakt-og-tankekontroll/ – http://steigan.no/2015/05/17/porosjenko-hyller-hitlers-partnere-upa-et-eksempel-for-patriotisme/ – http://www.nytid.no/krigshissernes-logner/ – http://steigan.no/2014/10/19/hvor-var-du-under-nazi-massakren-i-odessa/ – 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/communist-party-banned-in-ukraine-by-kiev-court-a6777586.html – https://da.sott.net/article/856-SOTT-EKSKLUSIV-USA-Kanda-Ukraine-hvidvasker-fascismen-CrossTalk – http://steigan.no/2015/12/12/ukrainske-nazister-vil-kjempe-sammen-med-usa-i-syria/ – http://www.jpost.com/Diaspora/Ukrainian-Jews-shocked-after-city-elects-neo-Nazi-mayor-437975 – 

http://steigan.no/2014/05/12/ukraina-og-den-liberale-intelligensiaens-fallitt/ – http://steigan.no/2015/06/19/hvorfor-er-hl-senteret-taust-om-nazismen-i-ukraina/ – https://dninews.com/article/ukraine-presents-nazis-ss-symbols-european-parliament – https://www.nytid.no/nato-kritiseres-for-fordreid-og-uaerlig-dokumentarfilm/, og for det andre så tar de fra de svakeste og gir til de rikeste, og de henger også ut de uføre som snyltere slik som nazistene hang ut jødene:

 

– http://www.dagbladet.no/2015/09/07/kultur/meninger/debatt/kronikk/arbeidsliv/40962614/ – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/ – http://https://www.document.no/2009/04/det_korrupte_norge/ – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/nytt-erna-eksempel-om-barnetillegget-gjelder-bare-fire-personer/a/23326950/ – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/statsbudsjettet-2015/ssb-de-rikeste-fem-prosentene-faar-49-prosent-av-skattekuttene/a/23311994/ – https://www.bi.no/forskning/News/Nyhetsarkiv-2006/Privilegier-gir-politikerforakt/ – 

https://www.bi.no/forskning/News/Nyhetsarkiv-2006/Privilegier-gir-politikerforakt/ – http://www.dagbladet.no/2015/04/11/kultur/meninger/leder1/dbmener/offentlighetsloven/38641180/ – http://m.db.no/2015/06/10/kultur/debatt/kronikk/meninger/velferdsstaten/39577211/?www=1 – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/erna-amp-co-foreslaar-milliard-skattekutt-for-tredje-gang/a/23519446/ – http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Norges-nye-okonomiske-overklasse-ser-helst-at-debatten-om-dem-dor–Knut-Olav-Amas-22936b.html – 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Det-regelstyrte-samfunn-176183b.html – http://www.ranablad.no/meninger/leserbrev/lonninger/pa-godt-norsk-kalles-dette-for-gradighet-tyveri-og-en-ukultur-som-regelrett-er-svineri-hos-de-hoytlonte-og-rike/o/5-42-137135 – http://standpunktet.no/2015/12/14/tiltal-forvalterne/ – https://radikalportal.no/2016/01/03/fortellinga-om-en-blabla-regjering/ – 

https://www.nrk.no/ytring/lobbyisme-pa-skattebetalernes-regning-1.12633066 – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/sparkede-og-avgaatte-statssjefer-beholder-superloenn/a/10059411/ – https://www.nrk.no/ytring/flere-politikere-bor-slutte-1.12981142 – http://www.klassekampen.no/article/20160603/ARTICLE/160609988 – http://www.nettavisen.no/na24/gode-lnninger-for-de-norske-topp-politikerne/3423230744.html – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/solberg-lev-for-70-kroner-dagen-eller-jobb/a/10049864/ – http://standpunktet.no/2016/06/08/provosert-over-stortingslonningene/ – 

http://forskning.no/sprak-kommunikasjon-politikk/2009/11/slik-driver-politikere-utenomsnakk – https://www.nrk.no/norge/disse-uttrykkene-bruker-politikerne-mest-1.12414250 – http://www.dagbladet.no/kultur/naeringslivet-er-blitt-sa-bortskjemt-at-de-betrakter-staten-som-en-senil-tante/60140370 – https://www.nrk.no/nordland/_-politikeryrket-er-i-ferd-med-a-bli-fullstendig-profesjonalisert-1.13027426 – http://www.dagbladet.no/kultur/stortingets-broilerfabrikk/60310265 – http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/all-makt-til-den-akademinske-elite-i-denne-sal-1.674261 – 

http://www.dagbladet.no/2012/11/30/magasinet/regjeringen_stoltenberg/ledelse/24621774/ – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/siv-anklages-for-aa-fjerne-20-000-arbeidsplasser/a/23500378/ – http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-vil-sette-sosialklienter-til-snomaking-110949b.html – http://www.dagbladet.no/a/13457938/ – http://sosialdemokraten.no/2014/10/08/frp-og-hoyre-vil-nekte-lavtlonte-sykepenger.html/

https://radikalportal.no/2015/10/13/uforebloffen/ – http://www.dagbladet.no/2012/10/14/kultur/debatt/kronikk/nav/arbeidslinja/23867659/ – https://radikalportal.no/2016/01/07/nav-ma-tilbake-til-tillitssystem/ – https://www.nrk.no/dokumentar/innleide-nav-leger-tjener-seg-rike-1.7817817 – http://www.dagbladet.no/2016/03/29/kultur/meninger/reformpsykose/debatt/kronikk/43625093/ – https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11001311/04-10-2011 – 

http://www.dagbladet.no/2016/04/14/kultur/debatt/meninger/kronikk/dagpenger/43859727/ – https://radikalportal.no/2014/03/01/hvorfor-vi-misunner-de-ufore/ – http://www.klikk.no/kvinneguiden/kommentarer/a-vaere-uforetrygdet-1678695.ece – http://www.itromso.no/meninger/2016/05/21/%C2%ABKan-de-ikke-bare-ta-seg-sammen%C2%BB-12768308.ece – 

http://www.dagbladet.no/2012/03/26/kultur/debatt/debattinnlegg/sosialpolitikk/ufore/20845754/ – http://www.itromso.no/nyheter/2016/09/30/%C2%ABForakten-for-de-svakeste%C2%BB-13576625.ece#.V_GDD153a7d.facebook – http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–NAV-knekker-brukere-166906b.html#.VC7fX6a1scd.facebook – https://www.nrk.no/kultur/kritiserer-nav-systemet-fra-innsida-1.10997596 – http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/lo-topp-ufoere-og-sosialklienter-faar-svi/a/23311166/

For å orke å være politiker så må man være ressurssterk for å kunne takle en hektisk hverdag, og er man ressurssterk så vet man svært lite om hvordan det virkelig er å ha psykiske eller fysiske plager som kan føre til at man blir eller er ufør. Mange mennesker tror de kan sette seg inn i en slik situasjon fordi de vet noe om det på teoretiske plan, men det er ikke mulig, for skal man virkelig kunne vite noe om hvordan det er å være fysisk eller psykisk syk så må man ha erfart det selv. Man ville aldri innenfor helsevesenet latt en ufaglært få lov til å behandle pasienter eller stille diagnose. Politikerne er ufaglærte som tar seg til rette i hvilket fag det skal være uansett hvor mangelfull deres ekspertise er.

 

Hvis politikerne skal ha en høyere lønn enn gjennomsnittet, så må jo minstekravet være at de beviser at de har fortjent en slik lønn. Dagens politikere viser det motsatte. De har med glans klart å demonstrere at de er de verste korrupte parasittene vi ha sett innenfor norsk politikk noen gang. De er kun ute etter å mele sin egen kake og tjene storfinansen slik at de kan sikre seg en godt lønnet jobb etter endt stortingsperiode som de har blitt lovet fra en eller flere sjefer for kameraderiet de har ytt. Folket og landet de skulle tjene har de ingen respekt for, samtidig som de mener at vi, folket skal ha respekt for deres kriminalitet og hærværk.

Vi kaller dem politikere, men de er jo kriminelle som aldri skulle hatt makt eller ansvar, men et lengre opphold bak lås og slå. I hvilke andre yrker  kan man være så inhabil og gjøre en så dårlig jobb som i politikeryrket uten at man må stå til ansvar for de blemmene man har begått ? Blemmer som andre steder ville blitt kalt ved deres virkelige navn og ikke pakket inn i bomull, nemlig korrupsjon, kameraderi og kriminelle handlinger. 

 

Når du ser at handler blir gjort, ikke ved samtykke, men ved tvang – når du trenger tillatelse av menn som ikke produserer noe som helst for at du skal få lov til å produsere – når du ser at pengene strømmer inn, ikke til de som gjør jobben, men til de som tilbyr tjenester 


– når du ser at menn blir rikere av å spekulere enn ved ved å arbeide, og lovene beskytter dem og ikke deg – når du ser at korrupsjon blir belønnet og ærlighet blir spyttet og tråkket på, da burde du forstå at vi lever i en verden der de få snylter på de mange.

 

Hvis det generelle stemmeberettigede publikum ikke er klar over at det finnes en kategori mennesker som oppfattes som nesten mennesker, som ser ut som oss, som jobber som oss, som finnes i hver rase, enhver kultur, snakker alle språk, men som mangler samvittighet hvordan kan publikum da blokkere dem og hindre dem i å innta hierarkiene og overta dem ? Generell uvitenhet om psykopati kan vise seg å være menneskehetens største trussel som kan oppløse vår sivilisasjon. Vi står som beitende sauer og ser på at politikere og storfinans bruker vår sønner og døtre som kanonføde mot fabrikkerte fiender i fabrikkerte kriger som generer milliarder i overskudd, der de kjemper mot hverandre for at en eller annen psykopat skal stige i gradene og få enda mer makt. 

 

Tenk på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

 

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

 

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

 

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å virkelig kunne gjøre en endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.  

 

Psykopatene kontrollerer verden, og det kan dokumenteres – http://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

0 kommentarer

Siste innlegg