Covid 19, en villet økonomisk katastrofe?

Denne MÅ leses og deles, da den stikker fullstendig hull på propagandaen om covid-19. Setter man seg ikke inn i dette, så er man medansvarlig for landets øknomiske ruin og tap av arbeidsplasser, som vil medføre at SVÆRT mange flere vil dø enn av covid-19 som har tatt livet av færre personer enn ved et vanlig influensa utbrudd. For når Norge A/S går konkurs og sykehusene blir overtatt av private, så vil det kun bli de rikeste som har råd til behandling.
 
Trude M. Thomassen beskriver elitenes (mis)bruk av pandemifrykt og økonomisk “sjokkdoktrine” for å fremtvinge elitenes ønskede samfunnsendringer. Lidelse, frykt, nød, fattigdom og tap av tilvendte goder, privilegier og bekvemmeligheter er alltid gode verktøy for en maktelite som ønsker å fremprovosere underkastelse i befolkningen. Pandemikrisen er i praksis alle disse hersketeknikkene i samlet flokk – og på STEROIDER!
 
“Leder for Verdens matvareprogram (WFP), David Beasley, advarer om «hungersnød av bibelske dimensjoner». «Flere mennesker risikerer nå å dø av det økonomiske utfallet av krisen enn av selve viruset.» 135 millioner mennesker risikerte akutt sult allerede før lock down. Nå drives ytterligere 130 millioner ut i sult. Beasley kaller det «den verste humanitære krisen siden andre verdenskrig». Er korona-viruset verre enn dette?
Rettsmedisiner Klaus Püschel går så vidt som å uttale at ingen er døde av sars cov2, kun med. Virus har i høyden vært den siste dråpen som har fått begeret til å flyte over. Så å si alle har hatt alvorlige sykdommer fra før. Nå derimot testes alle døde for sars cov-2, uavhengig av dødsårsak, om det så er en bilulykke!
Hva har dette med vitenskap å gjøre? Hadde man testet for e-coli, ville man hatt en dødelighet på 100%, fordi alle har e coli-bakterier i seg, ifølge Püschel. Han mener man burde obdusere alle døde som har testet positivt for sars cov-2. Bare slik kan man få evidens for virusets dødelighet – eller det motsatte.
Land teller døde forskjellig, i noen tilfeller er døde tellet flere ganger, hvordan nå det er mulig. Når det gjelder syke, telles de hver gang de skifter oppholdssted; første gang hjemme, andre gang som innlagt i sykehus, tredje gang om de blir flyttet til en annen avdeling i sykehuset osv. «8 dødsfall – 13 smittet» lød en krigsoverskrift i Aftenposten 19. april.
«Dessverre er åtte døde etter å ha blitt smittet. Det er grunn til å tro at koronaviruset har bidratt som utløsende dødsårsak.» Legg merke til ordvalget: Det er grunn til å tro …. og bidratt som utløsende … Man vet altså ikke, ingenting er fastslått. Reportasjen gjaldt et sykehjem, bl.a. for etterbehandling og rehabilitering.
Angelo Borelli fra det italienske beredskapsdepartementet nedjusterte virus-faren betraktelig da han i april bekreftet at de inntil da registrerte 3405 døde, var døde med korona, ikke nødvendigvis av. Dette ble utdypet av professor Ricciardi: bare 12% av dødsattestene viser korona som direkte dødsårsak. Det betyr at antall døde grunnet covid-19 var 409!
Professor Mette Kallager har sammen med syv andre forskere studert dødstallene de siste 5 årene. De har sett på gjennomsnittlig dødelighet i tidsrommet 11. mars – 15. april. I Norge er det gjennomsnittlig 111 som dør hver dag.
Dødeligheten overstiger gjerne gjennomsnittet influensasesongen. Mens korona-viruset viser en overdødelighet på 4 personer daglig, viser influensaen en overdødelighet på 21 personer daglig.
Det er altså ikke spesielt mange som dør, hverken av influensa eller korona. Italia har til nå hatt 24 000 døde, mens en vanlig influensasesong tar 26 000 liv. WHO opererer imidlertid med en dødelighet som er 10 ganger høyere enn for vanlig influensa – hvor har de det tallet fra?
Professor Mette Kallager har sammen med syv andre forskere studert dødstallene de siste 5 årene. De har sett på gjennomsnittlig dødelighet i tidsrommet 11. mars – 15. april. I Norge er det gjennomsnittlig 111 som dør hver dag.
Dødeligheten overstiger gjerne gjennomsnittet i influensasesongen. Mens korona-viruset viser en overdødelighet på 4 personer daglig, viser influensaen en overdødelighet på 21 personer daglig. Det er altså ikke spesielt mange som dør, hverken av influensa eller korona.
Italia har til nå hatt 24 000 døde, mens en vanlig influensasesong tar 26 000 liv. WHO opererer imidlertid med en dødelighet som er 10 ganger høyere enn for vanlig influensa – hvor har de det tallet fra?
Både hva gjelder influensa og korona, er det de eldste og svakeste som dør, og en influensavaksine har ikke spesielt god virkning på dem som er svake, ifølge statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell. Hvordan kan man så forsvare en fullstendig lock down og en foreløpig tiltakspakke i Norge på 400 milliarder kroner – i påvente av en vaksine?”
Verden består av en forholdsvis liten middelklasse og en uhyggelig stor underklasse, som ikke bare er fattig, men der mange sulter og sulter i hjel.
De super-rike kan takke sentralbankene for billige penger; 95% av finansiell virksomhet har ingen berøring med realøkonomien, men befinner seg utelukkende i spekulasjonskretsløpet.
Det er også spekulasjoner i matmarkedet, som sørger for at folk sulter. 18.000 barn dør av underernæring og sult hver dag. Stenges all samfunnsvirksomhet av den grunn?
Er korona-viruset bare en flopp? Er det hele satt i verk for å få til en økonomisk kollaps? Ja, det kan se slik ut. Det er jo ingen tvil om at restriksjonene største delen av verden er underlagt, vil endre de økonomiske forholdene radikalt.
Mange, kanskje flertallet, vil lide under endringene, mens et lite mindretall skaffer seg et økonomisk overtak som vil slavebinde resten av klodens befolkning.
I Danmark kan man risikere fengselsstraff hvis man i myndighetenes oppfatning fordreier faktabakgrunnen bak korona-tiltakene.
Først ble vi fratatt forsamlingsfriheten, deretter ytringsfriheten. Vi kjenner tiltakene igjen fra Event 201 – A Global Pandemic Exercise. Kan vi fremdeles tale om at vi lever i et demokrati? Nei, vi har unntakstilstand og restriksjoner av et omfang vi aldri tidligere har sett, grunnet en usynlig, mulig allestedsnærværende, men forholdsvis uskyldig fiende.
Hva er det igjen av demokratiet, spør Ken Jebsen (KenFM), når alt er lagt i hendene til noen få – ikke en gang eksperter, når det ikke er tillatt å ytre en mening som strider mot den offisielle, når alle skal mene det samme, alle skal marsjere i takt. Fra fortiden vet vi hvor det fører hen … Man skal være utrolig ung og naiv for ikke å se konsekvensene av det som nå skjer.
Et første skritt mot diktatur er å hindre mennesker i å møtes. Det oppnår man enten ved forbud og/eller ved å skape angst. Dr. Wolfgang Gedeon siterer David Rockefeller
fra 1991: «Vi står foran en verdensomspennende omveltning. Det eneste vi behøver er den riktige altomfattende krisen, og nasjonene vil samtykke til den nye verdensregjeringen.»
I 1973 uttalte Rockefeller at «det sosiale eksperimentet under formann Maos lederskap er et av de viktigste og mest suksessfulle i menneskehetens historie».
For mange er det vanskelig å forstå at det planlegges på så lang sikt, og at det eksisterer så kyniske mennesker. For dem som har et åndelig perspektiv på historien og menneskelig utvikling, faller det noe lettere å forstå. Allikevel burde restriksjonenes tale være tydelig, og vel belagt informasjon er fremdeles tilgjengelig på nettet, enn så lenge …” https://ipfs.io/ipfs/QmXqYS4h87vKJRZkoFLA6Ep3QHMNrxpELDVX8VeUdDw5no
“Korona-medisin over 20.000 kroner Å behandle alvorlig syke koronapasienter med legemiddelet Remdesivir, vil koste om lag 22.700 kroner per behandling, skriver NTB. En dose koster om lag 3786 kroner, og det trengs seks doser av medisinen til én behandling.” https://www.nrk.no/nyheter/korona-medisin-over-20.000-kroner-1.15073329?fbclid=IwAR3n2bD17IInwY1qSMZL14QldYRyIBhYku-31K05b7hPIvNP0BWlIMDHiUs
Og når Norge AS har gått konkurs pga nedstenginga, så vil ikke staten lenger ha råd til å finansiere en slik behandling, da vil private aktører steppe inn å ta over sykehusene og kun de med en god forsikring og god råd vil kunne betale for en slik behandling, og det gjelder alle sykdommer og skader, slik at alle som støtter nedstenginga av samfunnet som ikke har ræva full av penger, de sager med andre ord over greina de sitter på. https://olehartattordet.blogg.no/pengene-politikerne-deler-ut-er-ikke-deres-de-er-forvaltere-av-vare-penger.html

Trond Skaftnesmo dokumenterer og beskriver pandemisvindelens rolle som trigger for storskala utrulling av en lenge planlagt orwelliansk politistat med global toppstyring. Her får vi viktige deler av forhistorien, vi få eksempler på galskapen slik den matrialiserer seg i dagens samfunn, og vi får en pekepinn på hvor disse elitene tenker seg samfunnsutviklingen fremover. Alt svært godt dokumentert!
https://bit.ly/korona-globale-politistaten


“Vi skal i denne artikkelen ta for oss alvorlighetsgraden av forskjellige influensa-epidemier, men også alvoret i de tiltak en selvutnevnt maktelite har planlagt for epidemier. For i forkant av influensa-epidemien covid-19 – bare uker før – arrangerte Verdens økonomiske forum og Bill and Melinda Gates Foundation en øvelse med tanke på pandemi-beredskap. Man må kunne stille seg spørsmålet om man foretrekker influensa fremfor disse tiltakene.” “Influensa – Dødelige virussykdommer?”: https://bit.ly/influensaepidemier

 

“Hvilken frihet har vi igjen om vi gir staten rett til å bestemme hva som skal injiseres i vår kropp? Det striden står om er helt grunnleggende verdier og (slik det var tenkt) ukrenkelige menneskerettigheter. På den andre siden venter et medisinsk tyranni, som steg for steg vil slavebinde oss alle.” “Tvangsvaksinering – Et helsetilbud vi ikke kan si nei til”: https://bit.ly/tvangsvaksinering

 

https://olehartattordet.blogg.no/er-covid-19-en-diabolsk-plan-for-a-fa-verdensherredomme-ser-vi-fase-to-av-denne-epidemien-bli-beskrevet-her.html

 

 

0 kommentarer

Siste innlegg