Covid 19, veien til diktaturet?

I 2. verdenskrig så kjempet millioner for frihet, demokrati og ytringsfriheten og døde for disse idealene. I dag derimot så spytter og pisser flertallet på disse idealene, de regelrett håner dem som døde i den kampen som ga oss den friheten vi foreløpig har i dag. Med andre ord så ville fleretallet i dag stått på Hitler og overgripernes side fordi historieløsheten er nærmest altomfattende og derfor blir det også svært vanskelig for folk flest å identifisere diktauret og yte motstand mot det. Men man kan ikke i vår tid unnskylde seg med at ” jeg visste ikke”, for vi lever i en tidsepoke da det finnes et hav av informasjon som viser veien til sannheten, men det krever at man er interessert i å finne sannheten, det krever innsatsvilje. For det er nemlig ikke slik at det man ikke vet det kan ikke skade en, det man ikke vet kan ikke bare skade en selv, det kan skade svært mange. Likegyldighet er ikke synonymt med å ta ansvar, det er roten til det onde.
Trond Skaftnesmo dokumenterer og beskriver pandemisvindelens rolle som trigger for storskala utrulling av en lenge planlagt orwelliansk politistat med global toppstyring. Her får vi viktige deler av forhistorien, vi få eksempler på galskapen slik den matrialiserer seg i dagens samfunn, og vi får en pekepinn på hvor disse elitene tenker seg samfunnsutviklingen fremover. Alt svært godt dokumentert!
“Koronakrisen og den globale politistaten”:
“Den norske koronaloven ble vedtatt den 24. mars, etter en hastebehandling i Stortinget. Men sterke advarsler fra mange jurister, gjorde såpass inntrykk på flere parlamentarikere at loven fikk en del begrensninger. Blant annet skulle den i første omgang bare gjelde for en måned.
 
I Danmark ble fullmaktsloven vedtatt allerede den 12. mars. Den skal ha en varighet på ett år før den eventuelt fornyes, og den annonserte drakoniske tiltak: Borgere som ikke vil la seg teste eller vaksinere (når den tid kommer) kan bli idømt bøter eller fengsel.
 
De vil bli hindret fra å bevege seg i det offentlige rom, som butikker eller sykehus, eller bruke offentlig transport. Det ligger innenfor lovens rekkevidde at folk kan tvangsvaksineres.
 
Den eneste bestemmelsen som ble trukket tilbake fra det opprinnelige danske lovforslaget, var å gi politiet tillatelse til å bryte seg inn i private hjem uten ransakingsordre. Da loven ble vedtatt hadde Danmark 875 bekreftede koronatilfeller og 2 dødsfall.
 
Ingen verre? Jo, faktisk: Ungarn har innført en fullmaktslov som gir regjeringen ubegrenset makt i ubegrenset tid.2 Så dermed er de, legalt og formelt, blitt Europas første diktatur etter den kalde krigen. Straffen for å bringe <<falske nyheter», altså opponere, er fem års fengsel.
 
I Norge ble tiltakene fra sentralt hold forsterket med kommunale «koronalover», i form av forskrifter til Smittevernloven. I midten av mars 2020 var det vedtatt 26 slike kommunale forskrifter rundt omkring i landet. Kreativiteten var stor.
 
Her er noen spredte eksempler:
• To års fengsel for å håndhilse eller gi en klem (du må slutte å klemme på fremmede!)
• Karantene for søringer og pendlere (14 dager hjemme og 14 dager i karantene)
• Restriksjoner på innreise for folk utenfor kommunen (trenger vi et kommunalt pass?)
• 15.000 kr i bot for å overnatte på egen hytte (OK hvis du sover i bobilen?)
• Forbud mot «private sammenkomster med folk fra ulike husstander» (nabobesøk).
 
Mange jurister protesterte: Stortinget har abdisert! – tordnet Terje Einarsen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, ekspert på menneskerettigheter og leder av den norske avdelingen for Den internasjonale juristkommisjon (IJC).
 
En annen jurist påpeker at det faktisk ikke er noen lovhjemmel for å gi friske folk karantene. Eller å gi to års fengsel for en uaktsom klem! En tredje viser til at det er
et klart brudd på Grunnloven å kansellere maktfordelingsprinsippet. – Norge har innført et slags halvdiktatur, mente en svensk statsviter.
 
Men folket jublet! Stemningen i folkedypet
(kommentarspaltene) var temmelig klar:
• Flott at slike regler ble innført. Karantene er livsviktig i disse tider. Men skeptisk på de som pendler uten helsesjekk. Hvor er garanti på at dem ikke drar virus med seg?
 
• Dette har ikke noe med politistat å gjøre. Trodde de fleste hadde skjønt alvoret i dette.
 
• Lovene er til for å beskytte oss og gi oss rettigheter. Når lovene er til hinder for dette, i det man kan sammenligne med tilstander av krig, må man kunne gjøre unntak for å redde liv, samfunn og levegrunnlag når alt legger seg.
 
Uke for uke kunne en merke angsten bre seg: Folk flakket med øynene når du passerte dem. Kom du nærmere enn 2 meter, var du en mulig. Alle mennesker var potensielt dødsfarlige smittekilder. Noen mente sosial distansering var kommet for å bli; det vil bli den nye normalen.
 
Folk bytter gjerne frihet mot sikkerhet, bare de blir redde nok. Dermed fører den angstdrevne logikken til folkekravene: Gi oss trygghet! Gi oss overvåkning! Gi oss diktatur!
 
Det var dette Benjamin Franklin advarte mot, da han sa: Den som er villig til å gi opp sin essensielle frihet for å kjøpe seg litt midlertidig sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet. I en annen versjon slutter sitatet med: … vil miste både frihet og sikkerhet.
Ting går lynfort: To uker etter at WHO hadde erklært koronapandemien (11. mars 2020), hadde 19 land innført digitale sporingstiltak. Fire av dem hadde tatt i bruk avanserte fysiske overvåkningssystemer, med droner, ansiktsgjenkjennelse og varmesensorer. Det var også flere land som sensurerte sosiale medier, langt ut over det Facebook, Twitter, YouTube, osv. gjorde for egen regning.
I noen land arresterte de folk som postet «falske rykter og desinformasjon» med koronarelatert innhold på sosiale medier. Tenk deg følgende situasjon, noen år frem i tid: Du er satt i hjemmekarantene på ubestemt tid, fordi du har nektet å vaksinere deg mot et nytt pandemivirus. (COVID-19 blir neppe den siste pandemien; det vil garantert komme flere.
Det som nå skjer er en kondisjonering; vi disiplineres og tilvennes de mest bistre tiltak og restriksjoner.) En strålende soldag sniker du deg ut, helt uten lov, for å gå en tur langs stranden. Det er vår og du har sittet inne i 4 uker. Nå må du bare ha litt frisk luft, kjenne sol og vind mot huden og høre fuglene synge! Og du vil gå alene, uten smittefare for noen. Dessuten er du frisk. Men du har ikke gått mer enn noen hundre meter fra huset, før du hører svake surrelyder over hodet. Den svarte fuglen står stille i luften over deg. Den har ikke vinger, men fire rotorer. Du vet det er en overvåkningsdrone. Du vet hvorfor den er her og hva som nå vil skje.
Dronen ser deg og analyserer ansiktstrekkene dine. Det tar bare noen sekunder å kommunisere med den sentrale databasen, skyen der alle opplysninger om deg er oppbevart. Fortere enn du kan si «politistat», har den deg. Så kommer den mekaniske stemmen: «Dette er en melding fra Helse Vest. Vi har identifisert deg som NN. Hvis dette stemmer, har du brutt karantenereglene. Du må straks gå hjem, ellers vil du bli ilagt bot. Hvis du ikke er NN, så vis legitimasjon nå, slik at dronen kan scanne den. Takk.» Du snur og går hjem. Dronen følger deg på veien. Scenen er naturligvis fra snille Norge. Andre steder skytes de som trosser portforbudet!
Skrekkveldet beskrevet i Orwells 1984 er kommet tett på oss nå. Ja, i store trekk er det allerede realisert i Kina. Det er mange som viser til Kinas håndtering av koronakrisen og som roser myndighetene der for deres handlekraft. Her er litt av det de foretok seg:
I Hongkong må innbyggere gå med et elektronisk armbånd og installere en app på telefonen, ifølge Aftenposten. • Armbåndet tracker hvor innbyggerne beveger seg, og dersom noen forsøker å ødelegge armbåndet, telefonen skrus av eller folk forlater karanteneadressen sin, går det melding til politi og helsevesen. • Kinesiske selskaper har utviklet en ansiktsgjenkjenningsteknologi som kan oppdage folk med økt temperatur i menneskemengder eller innbyggere som ikke har på seg ansiktsmaske. • Apper kan gjøre folk oppmerksomme dersom de beveger seg i nærheten av en smittet person.
Ansiktsmasker er ikke en hindring, for nå hevder et kinesisk selskap, Hanvon, at de har utviklet en teknologi for å gjenkjenne folk selv med ansiktsmasker. […] Droner har patruljert nabolag for å overvåke om innbyggere har på seg masker for å beskytte seg mot koronaviruset, eller for å få dem til å holde seg innendørs, ifølge BusinessInsider. Fra dronene blir det kringkastet ordre til innbyggerne nede på bakken. Drone-patruljeringen har til hensikt å få innbyggerne til å følge myndighetenes instrukser.15 De som salutterer alt myndighetene kan komme på av kontrolltiltak, vil formodentlig betakke seg for å leve i et samfunn som Kina, der hvert skritt du tar voktes av myndighetenes droner. Og går du tom for sosial kreditt, er alle dører stengt for deg.
Faktasjekkerne kommer!
Det er mange som vil hjelpe i disse krisetider. Den 19. mars 2020 avslørte Microsoft-gründeren Bill Gates at han en tid har arbeidet med å utvikle et digitalt sertifikat, som kunne bli et viktig bidrag til å bekjempe koronaviruset.16 Ørsmå korn (kvantepartikler) legges inn under huden i forbindelse med en vaksinering. De former en usynlig «kvanteprikktatovering» (quantum-dot-tattoo eller -dye) av mikrokapsler med ørsmå kobberpartikler.
Dette partikkelmønsteret danner en digital kode som kan scannes. Systemet er utviklet av MIT og Rice University, etter at Bill Gates henvendte seg til dem for å finne en løsning på problemet med å identifisere de som ikke var blitt vaksinert.17 I en pandemi kan det være aktuelt å legge inn informasjon om du har blitt testet for et gitt virus eller om du har blitt vaksinert.
Etter hvert vil det kunne bygges ut til å bli et personlig helsedataregister, som sammen med andre personopplysninger utgjør ditt komplette digitale sertifikat, din digitale ID. Er ikke sertifikatet på stell, blir det restriksjoner. Myndighetene vil rimeligvis vite hvem de skal sende hjem og hvem som kan få gå fritt omkring. Som Bill Gates selv sier det: I siste instans må vi få sertifikater som viser hvem som har hatt sykdommen, og hvem som er blitt vaksinert, for vi vil  jo ikke at folk [uvaksinerte] skal bevege seg [fritt] rundt i verden.
For Bill Gates og hans allierte, er målet at alle snart skal få en slik digital ID. Du kan ikke miste den, siden den er implantert i kroppen. De kaller det ID2020, fordi systemet er tenkt utprøvd allerede i 2020.19 Og første land ute er lutfattige Bangladesh, som nok er takknemlig for å få milde gaver fra The Rockefeller Foundation, GAVI og Bill Gates.20 Bill Gates har imidlertid et problem: Han utsettes for falske nyheter på nettet, folk som sier han vil legge mikro-implantater inn under huden på oss. Men heldigvis har vi faktasjekkere som tar seg av den slags falske rykter.
Hele dette sakskomplekset omtales i nettmagasinet Biohackinfo News den 19. mars 2020 under overskriften: Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus. 21 Med referanse til Gates’ egne uttalelser og hans ID2020-initiativ, viser artikkelen til hvordan mikro-chipping kan brukes i bekjempelsen av koronaviruset: Et hudimplantat med en mikrochip, som kan skannes av en modifisert smarttelefon, vil kunne avsløre om du er testet for korona, eventuelt også din vaksinestatus.
Etter at artikkelen var delt over 4000 ganger på Facebook og Twitter, ble den «faktasjekket» av Reuters den 31 mars.22 De kom frem til at Bill Gates var utsatt for en «falsk anklage», at påstanden om at Bill Gates vil bruke mikrochip-implantater for å bekjempe koronavirus var grunnløs. Alle som hadde postet artikkelen på sin fb-side, fikk nå oppslaget overklistret med: Feilinformasjon / Sjekket av uavhengige faktasjekkere / Se hvorfor.
For noen var det nok en ny erfaring å få Reuters på besøk på sin private fb-side. Det var som om fremmede hadde vært inne hos deg og lagt igjen en advarsel på skrivebordet ditt i løpet av natten. Før vi trykker på «Se hvorfor», bør vi kanskje sjekke disse «faktasjekkerne», finne ut hvem de er og hvor uavhengige de er. Vil de komme oss alle til unnsetning om noen skriver noe ufordelaktig eller feilaktig om oss på nettet? Eller er det noe spesielt med Bill Gates?
Reuters er et av verdens største og mest velrennomerte internasjonale nyhetsbyråer. I februar 2020 inngikk de et samarbeid med Facebook, som hyret dem inn for å drive en kontinuerlig «faktasjekking» av alt folk legger ut. Vel, ikke alt da. Det rekker de ikke over. De må prioritere. For de er bare 4 medarbeidere i faktasjekk-avdelingen, og de skal dekke hele verden! Men nå er prioriteringen for så vidt gjort, i form av algoritmer og programvare, snokeprogrammer som skanner fb-sidene dag og natt på leting etter ord og navn som betyr rød lampe.
Er det grunn til å tro at «Bill Gates» og «micro-chip» er blant dem? Og for eksempel «vaccines»? Det er rimelig å anta at Reuters skjønner hvilke grupper og interesser deres arbeidsgiver vil de skal fremme og hvilke de skal ramme. Ellers vil de nok raskt miste jobben. Så hvilke interesser snakker vi om? Vi kjenner i det minste én gruppe som amerikanske toppolitikere har bedt Facebook og Google om å sensurere, og som WHO har satt opp på listen over de 10 verste helsetruslene, nemlig vaksineskeptikerne.
Og så vet vi også at Bill Gates er dypt involvert i vaksinepromosjon, gjennom GAVI, CEPI og WHO. Hva som ikke er like kjent, er at Bill Gates kjøpte seg inn i Facebook i 2008 og nå er en av de 10 største eierne der, god for 1,3 milliarder dollar i fb-aksjer.24 Den Reuters rykket ut for å forsvare, var altså deres egen oppdragsgiver. Vel, så mye for «uavhengige faktasjekkere». Men når vi nå vet litt mer om hvem faktasjekkerne er og hvem de arbeider for, kan vi trykke på «Se hvorfor»-knappen. Nesten som julaften dette!
Reuters faktasjekkere innrømmer at Biohackinfo News tar utgangspunkt i et autentisk sitat fra nettstedet Reddit, der Gates svarer på visse spørsmål om bl.a. koronakrisen. Her er et utdrag: • Spørsmål: Hvilke endringer må vi gjøre i forretningsdriften når vi skal opprettholde økonomien mens vi ivaretar [kravet om] sosial avstand?
Bill Gates: Spørsmålet om hvilke forretninger som skulle holde det gående er vanskelig. Det må klart omfatte matvarer og helsestell. Og vi trenger fortsatt vann og strøm og internett. Leveransekjeder for kritiske produkter må opprettholdes. Mange land lurer fortsatt på hva de skal holde i virksomhet. Etter hvert vil vi ha noen digitale sertifikater som viser hvem som er blitt frisk eller er blitt testet nylig eller, når vi har en vaksine, hvem som har mottatt den.
Her er forbindelsen mellom korona og det digitale sertifikatet (ID2020) klart uttalt. Så hva er da feil i Biohackinfo News-artikkelen, ifølge Reuters? Hvilke påstander bestrides? Det som bestrides er uttrykket «microchip implants», hverken mer eller mindre. Nettmagasinet har brukt feil uttrykk. Det som legges inn i huden er nemlig så smått at det ikke kan kalles en kapsel eller en chip. Og det er alt Reuters og McHugh kan by på. Var det en språkspalte det gjaldt, kunne det saktens passere. Men her blir det en avsporing.
Om det er smått eller mindre enn smått, om det kan kalles en mikrochip eller ikke, er uvesentlig: Det striden står om er den biometriske merkingen og det den er tenkt brukt til. Hva er problemet? Vi har jo alt tatt i bruk elektroniske øremerker (RFID-chipping) for sauer.25 Vel, problemet er å behandle mennesker som sauer. Det er fortsatt noen av oss som mener at mennesker ikke er sauer, at de ikke skal gjerdes inn, men være frie. Og vi syns det er en dårlig idé å selge vår frihet for lumske løfter om sikkerhet.
WHO er ikke, som en kunne tro, fullfinansiert av FNs medlemsland. WHO har stadig mer åpnet opp for private bidragsytere. Den største blant dem er Bill & Melinda Gates Foundation, som nå yter et større bidrag enn noe land bortsett fra USA. For året 2016-17 var ytelsen på rundt 600 millioner USD. Det holdt til en andreplass, med god margin til UK på tredjeplass. Når vi så også finner GAVI på fjerdeplass, med et bidrag på ca. 250 millioner USD, kan vi trygt slå fast at WHO har gjort seg avhengig av Bill Gates for sin fortsatte drift.
Gates’ rause bidrag blir desto mer kritisk ettersom USA stadig kutter, og truer med å kutte mer, i støtten til WHO. USAs medlemsavgift (assessed contribution) er allerede redusert fra over 200 millioner i 2017 til 122 millioner i 2019. For budsjettåret 2020 har Trump-administrasjonen foreslått bidraget redusert til 58 millioner. Ja, den 14. april annonserte Trump like gjerne at USA nå ville kutte all støtte til WHO, inntil videre. Så fra og med den 15. april 2020 ble Bill Gates dermed WHOs største giver! I en slik situasjon er WHO nokså prisgitt Gates:
Om de skal overleve på dagens virksomhetsnivå, må de lytte godt til Gates’ prioriteringer. Det gjør de nok også godvillig: WHOs toppleder, den tidligere etiopiske helseministeren Tedros Adhanom Ghebreyesus, har nemlig samarbeidet tett med GAVI og var Bill Gates’ favoritt for WHOs toppjobb.
Som magasinet Politiko summerte det opp: Noen milliardærer er fornøyd med å kjøpe seg en øy. Bill Gates skaffet seg FNs helsebyrå i Genève. Og nå kan vi forstå hva «koordinering med WHO, CEPI, GAVI» betyr. Det betyr en oppfordring om å koordinere med Bill Gates, Bill Gates og Bill Gates. At oppfordringen kommer på tampen av et symposium arrangert av Bill Gates, er vel heller ikke helt tilfeldig.

En global massevaksinering!

Det ligger en langsiktig strategi bak alt dette. Gates handler ikke i ørska når han kjøper seg makt og innflytelse i WHO. Han har en plan. Til denne planen hører en sterk global ledelse, som også skaffer seg full kontroll over all kritisk informasjon, spesielt da innenfor helsefeltet. Det hører med til bildet at 194 land i 2005 signerte en avtale der de gir WHO en ny rolle, nemlig fra å være bare rådgivende til å bli ordregivende i tilfelle en pandemi. Avtalen, som trådte i kraft i 2007, er kalt International Health Regulations. Den gir WHO myndighet til å kunne beordre tvangsvaksinering, karantene og reisebegrensninger.

Pr 20. april 2020 var det globalt 76 prosjekter, med ulike teknologier, som hadde meldt seg på racet for å utvikle en koronavaksine. Gates har investert i de mest lovende. Fremst i løypa ligger Moderna Therapeutics, et bioteknologiselskap spesialisert på å utvikle mRNAteknologi for vaksiner. De har samarbeidet med Gates i flere år. Noe som gjør at Moderna menes å ha en god sjanse til å vinne racet, er at deres RNAteknologi enkelt sagt bruker kroppen som vaksinefabrikk; mer presist manipuleres den til å produsere vaksine-proteiner.
Det er mye raskere enn å bygge fabrikker og sparer vaksineprodusenten for store utgifter. Til gjengjeld har det den haken ved seg at alle som får vaksinen har fått endret sitt arvemateriale. Hva dette vil bety for fremtiden og for fremtidige generasjoner, er det i dag ingen som vet. Moderna har sin rot i et bioteknologisk spiss-kompetansemiljø i Cambridge, Mass. Firmaet har kommet opp som en rakett de siste årene og er allerede verdsatt til 5 mrd. USD.
I 2017 ble Moderna rangert som det mest verdifulle private bioteknologi-selskapet i USA. Det var på den tiden Gates Foundation gikk inn med en investering på 100 millioner USD, for å stimulere utviklingen av mRNA-baserte vaksiner. Den gang gjaldt det Zika-virus som visstnok forårsaker mikrokefali, en tilstand der hjernen utvikler seg unormalt og ikke oppnår full størrelse. Skrekken rundt dette viruset var stor, men i dag hører vi ingenting om det.
Vaksinen Moderna holdt på å utvikle i 2017, har vi heller ikke hørt noe mer om. Men de som har investert i teknologien, sier den er veldig forhåpningsfull: Vaksineutvikling er en enormt kompleks prosess, enormt langvarig og enormt kostbar. Med mRNA[-teknologien] har vi muligheten til å utvikle raskere og bredere et stort spekter av vaksiner, sier Mike Watson, president for Valera, Modernas avdeling for å produsere vaksiner mot smittsomme sykdommer som Zika.
Vel, med Zika gikk det i alle fall ikke særlig raskt, siden vi nå er på fjerde året siden oppstart, og Zika-epidemien ser til å ha forsvunet. Men COVID-19 er jo en langt større sak. Blant alle selskaper som kappes om å være første ute med en godkjent vaksine, ligger Moderna i front. Samarbeidet med Bill Gates har også åpnet dørene til CEPI, til WHO og det globale markedet.
At de også samarbeider med DARPA – en etat i USAs forsvarsdepartement som utvikler ny teknologi for militæret – er bemerkelsesverdig. Det forteller oss at forskningen er relevant for å utvikle biovåpen samt mottiltak mot slike våpen. Moderna utviklet svært raskt en forsøksvaksine mot SARS-CoV-2, viruset som forbindes med COVID-19. Allerede den 25. februar hadde de levert den første COVID-19 vaksinen for testing på mennesker.
Det var før de fleste land i Vesten hadde begynt å ta grep for å begrense spredningen. Det gjelder å være raskt ute, for en kan jo risikere at pandemien er over når vaksinen kommer. Og hvem vil kjøpe den da? Det er bare én måte å forlenge pandemien på, slik at dette ikke skjer: Et nedstengt samfunn med sosial distansering.
Bill Gates har stadig understreket at vi må regne med å holde et strengt smittevernregime, i stor grad et nedstengt samfunn, helt til vaksinen kommer. Det kan dreie seg om 12-18 måneder, er det sagt. Mange advarer om at et nedstengt samfunn over så lang tid vil innebære en knust verdensøkonomi. Hvilke dramatiske følger det vil ha, kan vi knapt forestille oss. Men når vi nå vet hvilke interesser Bill Gates har i vaksineutviklingen, blir hans råd om en langvarig nedstengning mer forståelig.
Og la det ikke være tvil om hvilket marked Bill Gates har siktet seg inn på: Det er hele verdens befolkning – 7,7 milliarder i antall – som skal vaksineres. Gates selv uttrykker det slik i et intervju: Ting kan åpnes opp igjen [i samfunnet] hvis vi gjør de rette grepene i sommer [2020]. Men det vil ikke bli helt som normalt. Du vil fortsatt være veldig bekymret. […] Vi vil ha mange uvanlige tiltak inntil vi har fått vaksinert verden. Syv milliarder mennesker, det er en stor ordre. Men det er dit vi må komme.
Mens Gates & Co venter på å kunne levere ordren, er det forståelig at de vil opprettholde vår angst. Ellers ville vi jo ikke etterspørre den varen de gjerne vil levere. Derfor kan ting ikke bli som normalt før verden er vaksinert. Også Anthony Fauci, leder for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) og rådgiver for USAs regjering under denne pandemien, syns det er lurt å vente til alle er vaksinert før en går tilbake til en normal situasjon: Hvis du med ’tilbake til det normale’ mener å handle som om det aldri har vært et koronavirusproblem, så tror jeg ikke det vil skje før vi har en situasjon der du kan gi befolkningen en komplett beskyttelse.
Utlagt betyr det at alle har fått vaksinen. Fauci syns heller ikke særlig om malariamedisinen hydroksyklorokin, som ifølge kliniske forsøk effektivt kan hindre store komplikasjoner. Det kan henge sammen med at også NIAID er i vaksinebransjen, og sammen med Gates Foundation er i partnerskap med Moderna i forskning og utprøving av deres nye korona-vaksine.
Koronavaksinen – hva kan gå galt? Våre politiske ledere synes å feste store forventninger til den varslede koronavaksinen, bare den kommer tidsnok. Men flere vaksineforskere advarer febrilsk imot den. Blant disse finner vi interessant nok Paul Offit og Peter Hotez. Alle som vet noe som helst om vaksinestriden i USA, kjenner dem som vaksineindustriens fremste frontkjempere. Offit har til og med selv skodd seg rimelig godt på sin Rotavirus-patent, som han selv var med og voterte frem i ACIP.
Bakgrunnen for advarslene er i kortversjon at dyreforsøk med koronavirus-vaksiner, f.eks. for SARS-viruset fra 2002, viser en forsterket immunrespons når dyrene senere eksponeres for det naturlige viruset. Det oppstår en fryktelig betennelsesreaksjon i hele kroppen, inkludert lungebetennelse og død. Children’s Health Defense rapporterer:
Forskere forsøkte først å utvikle vaksiner mot koronavirus etter Kinas SARS-CoVutbrudd i 2002. Team av amerikanske og utenlandske forskere vaksinerte dyr med de fire mest lovende vaksinene. Først virket eksperimentet vellykket da alle dyrene utviklet en robust antistoffrespons mot koronavirus. Men når forskerne utsatte de vaksinerte dyrene for det ville viruset, var resultatene forferdelige. Vaksinerte dyr fikk en hyper-immunrespons inkludert en betennelse i hele kroppen, som endte opp med dødelige lungeinfeksjoner. Forskere så den samme forsterkede immunresponsen da de mislykkede RSV-vaksinene ble testet på mennesker på 1960-tallet. To barn døde.
Peter Hotez bekrefter denne beskrivelsen: En av de tingene vi ikke hører mye om, er det unike potensielle sikkerhetsproblemet med korona-virusvaksiner. Med visse typer respiratoriske virusvaksiner er det slik at du først blir immunisert [det utvikles antistoffer], og så – når du faktisk blir eksponert for viruset – får du dette paradoksale immun-forsterknings-fenomenet.
Vi startet med å utvikle koronavirus-vaksiner, og våre kolleger oppdaget at laboratoriedyr begynte å vise noen av de samme immunreaksjoner. Så vi sa: «Å, gode Gud, dette kommer til å bli problematisk!» Og her er hva Paul Offit sier: FDA må absolutt regulere dette produktet, for akkurat nå vil enhver i USA ta det i løpet av sekunder, selv om det ikke var testet. […] Du har nøytraliserende antistoffer [good] og du har bindende antistoffer [bad]. Du vil prøve å forsikre deg om at mengden av de nøytraliserende antistoffene er mye større enn av de bindende – og at dette vedvarer.
For de bindende antistoffene kan være farlige og forårsake noesom kalles antistoff-avhengig-forsterkning [Antibody Dependent Enhanchement]. Og vi har sett dette. Jeg mener, vi så det med denguefeber-vaksinen. Hos barn som aldri hadde vært eksponert for dengue før, gjorde vaksinene dem faktisk sykere når de ble utsatt for det naturlige viruset. Mye sykere. Vaksinerte barn under ni år, som aldri hadde blitt eksponert for dengue før, hadde større sannsynlighet for å dø hvis de hadde blitt vaksinert enn hvis de ikke hadde blitt vaksinert.
Det finnes faktisk også en tredje varsler, som vi bør merke oss. Det er Anthony Fauci, Trumpregjeringens medisinmann, som ivrer for å få vaksinen på markedet så fort som mulig og som anbefaler at vi alle blir hjemme til det skjer. I et ubevoktet øyeblikk kom han imidlertid til å si dette for åpen mikrofon: Jeg vil forsikre meg om at den amerikanske offentligheten forstår dette spørsmålet om sikkerhet. For det er sikkerhetsproblemer assosiert med dette: Vil [korona-] vaksinen gjøre deg verre? Det er sykdommer der du vaksinerer noen; blir de så infisert med det du forsøker å beskytte dem mot, forsterker du faktisk infeksjonen.
Du kan se dette i dyremodeller, så dette vil bli gjort samtidig som vi tester [på mennesker]. Vi vil prøve å forsikre oss om at vi ikke skaper en slik forsterkning. Det er det verste du kunne gjøre – å vaksinere noen for å forhindre en infeksjon og så faktisk gjøre dem verre. Men Fauci er åpenbart villig til å ta sjansen på «det verste du kunne gjøre», idet han lot NIAID begynne testing av Gates’ Moderna-vaksine på 45 friske mennesker uten noen forutgående dyreforsøk. Om de så også tester den på dyr (dyremodeller) samtidig, vil det ikke gjøre stor forskjell for den som allerede har fått vaksinen i seg.
I motsetning til dyreforsøkene, er det så vidt vites heller ingen planer om at de menneskelige forsøkskaninene skal eksponeres for et SARS-CoV-2-virus rett etter vaksinering. Dersom de utvikler en adekvat antistoffrespons, vil forsøket blir notert som vellykket. Men også dyrene hadde jo i første omgang en slik respons! Så spørs det hva de gjør om forsøksdyrene i andre omgang utvikler en hyperimmun-respons, som beskrevet.
Og hva gjør de hvis dyrene ikke utvikler en slik respons? For dyr reagerer ikke alltid likt med mennesker, og mennesker reagerer heller ikke likt. Så selv om ingen dyr i forsøkene utvikler en hyper-immun-respons, kan mennesker gjøre det. Og selv om ingen mennesker i disse forsøkene utvikler en hyper-immun-respons (om de blir eksponert for SARS-CoV-2-virus), kan folk med andre genetiske eller medisinske disposisjoner godt gjøre det. Hva vi kan si med sikkerhet, er at vaksinen vil være usikker.
De som frivillig har underkastet seg Fauci-forsøkene, kan måtte vente til neste SARS-pandemi før de får svaret. Hvorfor er det så stor risiko med akkurat denne vaksinen? En har jo også tidligere sluppet ut lite testede vaksiner under pandemier, uten at det kom noen sterke advarsler fra Offit, Hotez og Fauci. Under svineinfluensa-pandemien i 2009 ville GlaxoSmithKline ha juridisk immunitet for sin Pandemrix-vaksine, fordi den var lite utprøvd. De fikk det, folk ble livsvarig vaksineskadet og ingen Offiter sa et kvekk.
Så hva er annerledes nå? Det som er annerledes er at vi har med et koronavirus å gjøre, og det er en virusfamilie som en aldri har klart å lage en vaksine for. Som beskrevet har alle forsøksvaksiner vist seg å være livsfarlige. Alt dette vet Anthony Fauci. Og likevel har han tatt det hensynsløse valget å teste vaksinene direkte på mennesker, uten å vente på resultatene fra dyreforsøk. Det gjelder å komme først!
Bill Gates, som del-finansierer disse forsøkene, sier han ikke vil distribuere vaksinene før regjeringene gir ham juridisk immunitet. Han vil rimeligvis ikke risikere søksmål fra flere millioner vaksineskadete mennesker. Selv anslår han beskjedent at 700.000 vil kunne bli skadet av vaksinen.
Den 4. februar 2020, da det bare var 11 påviste korona-tilfeller i USA, presset regjerigen stille gjennom føderale forskrifter som ga full juridisk immunitet for vaksineprodusenter for koronavirus. Så hva vil våre myndigheter gjøre når vaksinen kommer? De har jo vært med på å finansiere vaksinen gjennom CEPI og avtalen med Bill Gates! Skulle de så avvise innkjøp av vaksinen, bare fordi vaksineprodusentene vil ha juridisk immunitet? Vi vet svaret.
Men spørsmålet er hva du selv mener. Syns du det er en akseptabel risiko å utsette deg selv og din familie for? Eller får du ikke noe valg, bare en SMS fra den lokale smittevernoverlegen om hvor du skal møte opp for å få vaksineskuddet? Og hva vil skje med alle dem som nekter å ta skuddet? Blir de den kommende globale pariakasten, som ikke får reise, ikke får jobbe… ikke får leve?” https://ipfs.io/ipfs/QmQsFYjc1hZpoeWCmgS1Yk6TmDmuLhwC8AUu5TDSAnck7Q?fbclid=IwAR1B8eKLmnYLKBRq14bC6zfvkn-pCPK7jHRnDbGIvWcIfz46Jp3_2gMxiV8

“Vi skal i denne artikkelen ta for oss alvorlighetsgraden av forskjellige influensa-epidemier, men også alvoret i de tiltak en selvutnevnt maktelite har planlagt for epidemier. For i forkant av influensa-epidemien covid-19 – bare uker før – arrangerte Verdens økonomiske forum og Bill and Melinda Gates Foundation en øvelse med tanke på pandemi-beredskap. Man må kunne stille seg spørsmålet om man foretrekker influensa fremfor disse tiltakene.” “Influensa – Dødelige virussykdommer?”: https://bit.ly/influensaepidemier

 

“Hvilken frihet har vi igjen om vi gir staten rett til å bestemme hva som skal injiseres i vår kropp? Det striden står om er helt grunnleggende verdier og (slik det var tenkt) ukrenkelige menneskerettigheter. På den andre siden venter et medisinsk tyranni, som steg for steg vil slavebinde oss alle.” “Tvangsvaksinering – Et helsetilbud vi ikke kan si nei til”: https://bit.ly/tvangsvaksinering

Trude M. Thomassen beskriver elitenes (mis)bruk av pandemifrykt og økonomisk “sjokkdoktrine” for å fremtvinge elitenes ønskede samfunnsendringer. Lidelse, frykt, nød, fattigdom og tap av tilvendte goder, privilegier og bekvemmeligheter er alltid gode verktøy for en maktelite som ønsker å fremprovosere underkastelse i befolkningen. Pandemikrisen er i praksis alle disse hersketeknikkene i samlet flokk – og på STEROIDER! “En villet økonomisk katastrofe?”: https://bit.ly/korona-villet-okonomisk-katastrofe

“Bill Gates snakker i dette intervjuet om en oppblomstring i antallet smittete i USA og veldig høye smittetall i USA. Det er presis det sammen NRK driver med akkurat nå med rapporter om stadig flere smittete rundt om i verden og Norge. Men vi har hele tiden visst og vist at antall smittete er mange ganger høyere enn antallet registrerte smittete.
 
At stadig flere testes fører til at antallet registrerte smittete øker, men det betyr ikke noe for folkehelsen hvis de ikke blir syke og dør av sykdommen.
 
Det er bare en bekreftelse av det vi har visst hele tiden. Mange har hatt Covid-19 uten å vite om det i det hele tatt. Men siden dødstallene nå går ned i og med at sykdommen ebber ut må en tvære den helsepolitiske sitronen for resten av saft: skremme med antallet smittete som en får frem gjennom økt testing i hele befolkningen. Disse tallene avdekker ingen hemmeligheter, bare realiteter som har vært der hele tiden.
 
Det som gir større grunn til bekymring er Bill Gates fremtidsvisjoner om kjappe vaksiner som skal kunne påføres hele befolkningen løpet av kort tid. Jeg skal ikke spekulere i hva motivene for slike visjoner er utover å sikre seg en sikker inntektskilde i all fremtid.
 
Enhver får tenke sitt. Men når en av verdens rikeste mennesker har slik tanker er det grunn til å lure på hva som er de egentlige motivene. Jeg tror ikke et sekund på han humanistiske og edle motiver. Det er ikke de som har gjort han til den han er. Tvert imot.” https://www.derimot.no/bill-gates-tenker-hoyt-pa-cnndaerdetgrunntilafolgemed/fbclid=IwAR0caDLaF4xD3fdagpglCI7bHFXpnGnsjILp0v9iE3iEMrzkuebazpSNJjk
0 kommentarer

Siste innlegg