Et virus som er mye farligere og mye mer skremmende enn covid 19

Dette er altså situasjonen vi er i i dag, men det er kun de som ikke er “smittet” av disse villfarelsene som klarer å se det. Forteller man dem som er infisert av dette at de er det, så forsterker man bare symptomene deres, og de vil se på formidleren som både farlig og psyk. Welcome to The Twillight Zone in real life. Dette er “viruset” som vi har mye større grunn til å frykte enn covid 19:
«To induce mass delusion it is simply a question of organizing and manipulating collective feelings in the proper way. If one can isolate the mass, allow no free thinking, no free exchange, no outside corrective, and can hypnotize the group daily with noises, with press and radio and television, with fear and pseudo-enthusiasms, any delusion can be instilled. People will begin to accept the most primitive and inappropriate acts.
Outside occurrences are usually the triggers that unleash hidden hysterical and delusional complexes in people. Collective madness justifies the repressed personal madness in each individual.
Delusions, carefully implanted, are difficult to correct. Reasoning no longer has value; for the lower, more animal type of thinking becomes deaf to any thought on a higher level.
If one reasons with a totalitarian who has been impregnated with official clichés, he will sooner or later withdraw into his fortress of collective totalitarian thinking.
The mass delusion that gives him his feelings of belonging, of greatness, of omnipotence, is dearer to him than his personal awareness and understanding.» Joost A.M. Meerloo 1956

“Hva er «Gaslighting?

Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting

1. stadium

Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.  Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium

Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister. Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet.

Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre».

Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium.

Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant.

Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til en villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.” https://www.derimot.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/

 

 

“In this episode Professor in Clinical Psychology at Ghent University in Belgium, Mattias Desmet, explains the phenomenon of Mass Formation. Desmet holds a Master’s Degree in Statistics and after studying the public COVID-19 statistics, he realised that the mortality of the virus was highly exaggerated. Yet, when people pointed it out publicly, the narrative did not seem to become more balanced. He has studied totalitarianism and realised that the world was experiencing a Mass Formation, which is a condition where people are hypnotised and have a very narrow focus on just one problem. They go into a collective, totalitarian state of mind, and do not realise that they are losing everything. The group will also feel extreme anger towards those who do not go along with their narrative and almost religious rituals.” https://www.antijantepodden.no/p/ajp043?s=r#details

 

Relatert lesing:

https://utforsksinnet.no/romanen-1984-av-george-orwell/?fbclid=IwAR16-IPN-ao-Xe1Zc9ZyA1AW6o14l-2dtZSqsy_L-_0WSpxxPM1yEwxDHKU

 

https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html?fbclid=IwAR35q9vsFmeRLllY_K8PkZGoY3KxvwXoVTf-n_SxpbsdPVe6rnVlGxbta8c

 

https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-vaksine-og-transhumanisme-en-advarsel.html?fbclid=IwAR3Lrmo7k3OCkn-AbLaCnjaIPpyTQL2RD8Jngpc8m3nMocOJ5Q2z_YGZ2FA

 

https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html?fbclid=IwAR0wE2iyNrWUyhZFx29UrJwQ2BR10wD6iWJKVpzYlmOgEd7n8Wqu1mZpZuM

 

https://olehartattordet.blogg.no/fra-gulfkrigsyndromet-og-narkolepsi-til-norske-pensjonister.html?fbclid=IwAR0kcahf8ExwbRQSxXqUw76h03Tt9ve9VLZGWwImoPKW__iZf34oHuMP3vU

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html?fbclid=IwAR28uo7If3Tv70X5M-YnDmLKpMZn01KiH_irJPT05TpCLrVVO0UCl6VFdg8

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html?fbclid=IwAR2ZemKDjZ8pmHFrO8t7CW4Rxt56CcyZckX-piyxgrO61Zo2PD8ZeWOe4OQ

 

https://olehartattordet.blogg.no/a-vaere-skeptisk-til-bill-gates-sin-vaksine-og-legemiddelindustrien-er-ikke-a-vaere-konspiratorisk-det-er-a-vaere-skeptisk.html?fbclid=IwAR1OKYccmT5acT0BMkNsAvH7wpadK4gqoTP73bJOy-O4d4IwppCVR-oYqvo

 

https://olehartattordet.blogg.no/odelagt-okonomi-kommer-til-a-ta-mange-flere-liv-enn-covid-19.html?fbclid=IwAR0af3bt6G7TtSMub1j-0LER-EEmDp35IiUdySGacCd-8ZLrxVQaaze71fA

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-ansiktsmasker-ikke-virker-ifolge-vitenskapen.html?fbclid=IwAR0BF5GaQbjjWF4QLPyuFRhsibFowoI5mc0qIuFNOvC1Nlvo5t6cwHIIVH4

 

https://olehartattordet.blogg.no/i-bakvendtland-der-kan-alt-ga-an.html?fbclid=IwAR3H5_nh9sUNHUINO-76EiDU5OwvL8axvyOS2d6hRgXlzVwBV0AZ-HGxdCg

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-en-villet-okonomisk-katastrofe.html?fbclid=IwAR24gw8cVhBAN5owX4pP9XqNm_ecIXq8_wuo-MBcqYyj3aZO_k0nJg4Fgck

 

https://olehartattordet.blogg.no/covid-19-veien-til-diktaturet.html?fbclid=IwAR0DlofBIXpt8zpyOoAu26_uqT1RRBYPGvsGPBC1fsUMyA4cFGJur7C52_Q

 

https://olehartattordet.blogg.no/stol-blindt-pa-faktasjekkerne-selv-om-de-bruker-de-samme-metodene-som-hitler-og-stalin-brukte.html?fbclid=IwAR0ccXP3VdPZPqQsBmBqiewJAjp-4wXihnxeHZ2R0dWIuh912-AKf_EjCfc

 

https://olehartattordet.blogg.no/17-mai-vil-ikke-bli-feiret-igjen.html?fbclid=IwAR0nu5iRw3YkzO0BxrK9QhybcD67NkQmjMwqMbhXRpMcksHmgrH_gn2d7IU

 

https://olehartattordet.blogg.no/appen-for-dem-som-er-tette-i-pappen.html?fbclid=IwAR0avDqga0q_36CxOU8gxlHQqrG5R5h80gPTF4lALFp6NBvqSNbs01Txifo

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-faktasjekkerne-ma-ty-til-hersketeknikker.html?fbclid=IwAR3jhmS0zWH4aelX4WYjN5hjoEeC5BwtpUsePu1ZYepOha4xDzFeDnOSdjI

 

https://olehartattordet.blogg.no/sensur-viktigere-enn-ytringsfrihet-nar-darskapen-trumfer-fornuften.html?fbclid=IwAR0rCE4kDCcK8B6_XsZhlVtNwtr0VuyuZ3A5UsNXxt7hQj8YWVNDlYoSIAc

 

https://olehartattordet.blogg.no/1431033438_formyndermenneskets_t.html?fbclid=IwAR12jj3zU1_aOkyH8lBVfEA1DLknWTVGTCFpByhSala5Z60elfJxp4WciLE

 

https://olehartattordet.blogg.no/skal-1-5-millioner-nordmen-do-i-lopet-av-2025.html

 

0 kommentarer

Siste innlegg