Godkjenninga av Pfizer vaksina er rein svindel og korrupsjon

“Det er altså de ansvarlige for den største medisinske skandalen i USAs historie til nå som har godkjent Pfizers vaksine. Muligheten er definitivt til stede for at denne skandalen vil bli enda større enn opioidskandalen.
Det var fungerende sjef for FDA, Janet Woodcock, som til sist godkjente vaksinen. Hun var også med på å godkjenne OxyContin og Fentanyl og hevdet at disse ikke var avhengighetsskapende. Hittil har nærmere 500.000 amerikanere dødd av disse ekstremt avhengighetsskapende legemidlene.
Woodcock var tidligere sjef for FDAs Center for Drug Evaluation and Research (CDER) der hun spilte en nøkkelrolle i å godkjenne disse opioidene, også for barn i alderen 11–16. Woodcock jobbet sentralt i FDA da de godkjente Purdue Pharma’s opioid, OxyContin.
En reportasje i 60 minutes på CBS News i februar 2019 gir FDA mye av ansvaret for å starte den katastrofale opioid-skandalen i USA. De intervjuet den tidligere medisinprodusenten Ed Thompson som sa at det var FD som ga grønt lys til den opioid-epidemien som til nå har drept nesten en halv million amerikanere. BigPharma tjente milliarder på milliarder av dollar på disse opioidene.
Janet Woodcock var direkte delaktig i at OxyContin fikk et så stort gjennomslag. Da hun forsvarte FDAs beslutning sa hun:
«Sjøl om høyere totale daglige doser var forbundet med dødelige utfall, kan det ikke konkluderes med at de høyere totale daglige dosene har en årsakssammenheng med dødsfall, gitt at de andre variablene ikke er målt … det er ingen maksimal dose for opioider.»” https://steigan.no/2021/08/pfizers-vaksine-godkjent-i-usa-av-de-samme-som-godkjente-de-dodelige-opioidene/
“Pfizer er et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.
Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.
Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?
Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.
Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?
For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.
Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.” https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kan-vi-stole-pa-pfizer-og-vaksinen-deres/o/5-95-184008?fbclid=IwAR0vRWmKmybYpfGxeYLHi0le0bdxEhLqxZvHgI4PPjAJ2roHPBJRPZOs-D8
Pfizer vaksina er under utprøving og er ikke ferdig testet før i 2023, noe du kan lese om her: “Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : November 2, 2021
Estimated Study Completion Date : May 2, 2023″
Ifølge Transparency International finnes ennå ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene. Alle fagfellevurderte studier om kortsiktig effektivitet og mulige bivirkninger har blitt finansiert, organisert, koordinert og støttet av farmasiselskapene. Dessuten: Ingen av studiedataene er offentliggjort, eller gjort tilgjengelig for forskere som ikke jobber for disse selskapene.
I Pfizers rapport om deres c 19 vaksine kan man lese at vaksinerte kan overføre deler av vaksinen til uvaksinerte ved hudkontakt, sex m.m. Se side 67 og side 132 her https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf?fbclid=IwAR2RNkb4bt4D1PTGCN9WltE5QRPAT8UjllI-FkdJBft__fI0wykiIRvf7cs

 

FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. I Norge er Folkeheleinstututtet det som kommer nærmest et tilsvarende organ som det FDA er i USA. Det er altså FDA som har hastegodkjent vaksinene i USA.
I 2009 så skrev forskere og leger i FDA et brev til daværende president Barack Obama der de ber ham om å rydde opp i korrupsjonen innefor FDA som har pågått i alt for lang tid. Men ble noe gjort? Neppe. Korrupsjonen i FDA er fremdeles vedvarende:
FDA Scientists Ask Obama to Restructure Drug Agency https://www.wsj.com/articles/SB123142562104564381
FDA scientists allege mismanagement at agency https://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/09/fda.scientists/
Hidden conflicts? Pharma payments to FDA advisers after drug approvals spark ethical concerns https://www.sciencemag.org/news/2018/07/hidden-conflicts-pharma-payments-fda-advisers-after-drug-approvals-spark-ethical
“This article highlights the importance of the FDA’s ongoing pediatric postmarketing safety reviews of regulated products, advice from the PAC, and FDA actions in the best interest of pediatric patients. This mandated process facilitates detection of safety concerns that may not be identified in prelicensure clinical trials. It continues to identify critical safety concerns, including unlabeled adverse events, frequent off-label use, product misuse, and secondary exposures in children.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26598453/
Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088149/
“President Joe Biden var tydeligvis i ekstase da USAs Food and Drug Administration (FDA) meldte at de har gitt full godkjenning til Pfizer/BioNTechs eksperimentelle vaksine. Han krevde at alle amerikanere «må vaksinere seg nå», og oppfordret de store korporasjonene i USA til å kreve vaksinering for alle ansatte. Men er det virkelig snakk om en «endelig godkjenning»?
Ganske riktig sendte FDA det de kalte et Approval letter 23. august 2021 til Pfizer/BioNTech Det kan lastes ned her: https://www.fda.gov/media/151710/download Men det er noe svært merkelig med dette brevet til å være et «endelig godkjenningsbrev».
Vaksineprodusenten er bedt om å undersøke vaksinens sikkerhet når det gjelder barn; Deferred pediatric Study C4591001 to evaluate the safety and effectiveness of COMIRNATY in children 12 years through 15 years of age.
Den studien har en frist ril 31. oktober 2023! En tilsvarende studie av vaksinen for barn mellom 6 måneder og 12 år har en frist til 31. oktober 2024! (Godkjenningsbrevet s. 5) Hvordan kan noe være endelig godkjent hvis det fortsatt skal testes i flere år? FDA pålegger Pfizer/BioNTech å gjøre ytterligere studier at hjerteproblemer som følge av vaksinen:
We have determined that an analysis of spontaneous postmarketing adverse events reported under section 505(k)(1) of the FDCA will not be sufficient to assess known serious risks of myocarditis and pericarditis and identify an unexpected serious risk of subclinical myocarditis. Furthermore, the pharmacovigilance system that FDA is required to maintain under section 505(k)(3) of the FDCA is not sufficient to assess these serious risks. Therefore, based on appropriate scientific data, we have determined that you are required to conduct the following studies:
Fristen for endelig rapportering av disse studiene er satt til 31. oktober 2025. FDA vet altså at vaksinen kan føre til hjertefeil og ser dette som så alvorlig at Pfizer/BioNTech må gjøre studier i mer enn fire år før de kan konkludere! Faktisk er den aller siste fristen for disse studiene satt til 31. desember 2027! Hvordan kan noen som kaller seg ansvarlige myndigheter pålegge folk å ta en vaksine som sjøl godkjenningsmyndigheter som er utrolig vennligstilte overfor industrien ikke vil gi endelig stempel før om fem år?” https://steigan.no/2021/08/er-fdas-godkjenning-av-pfizers-vaksine-fake-news/
“De fleste som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen ble syke innen to år, viser svensk studie. Den svenske studien viser at de fleste ble syke to år etter vaksinering, men at tiden mellom første symptom på narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende. I gjennomsnitt tok det 67 uker å få diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen.” Hvor mange vil få alvorlige bivirkninger av de nye eksperimentelle c 19 vaksienene om to år? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR24xxDr3Z0RPxNa0bCFiVIir_kII6TMS_VORy3VuEo4hK2-9UNKsQMUsws
De fleste har IKKE fått med seg at dyreforsøkene har blitt hoppet over når det gjelder c19 vaksinene, men det ble rapportert allerede tidlig i 2020:
“Given the need to quash the coronavirus, vaccine makers around the world are racing to speed up their timelines for development, a process that typically takes years. But companies are making extraordinary efforts to stagger trials and, in some cases, skip essential steps, such as animal testing.”

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav, bekrefter en ny analyse av covid-infeksjonsdata. Dette skriver BBC https://www.bbc.com/news/health-57766717

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn. https://olehartattordet.blogg.no/barn-og-korona-smitte.html

 

Hvor nyttig er vaksinen for de unge? De blir sjeldent syke. Og de som er vaksinert kan også smitte. Skal de ta en vaksine som ikke hindrer smitte, for å beskyttes mot alvorlig sykdom, fra en sykdom de ikke blir alvorlig syke av? https://binders.info/articles/133/No_heart_feelings_.html?fbclid=IwAR1oZBQvxDFoOtapmZymtG6lXEceLyZRCWZA4s34CM16e5FCO4ewtegDV3k

 

https://olehartattordet.blogg.no/nye-beviser-for-at-godkjenninga-av-pfizer-vaksina-er-rein-svindel.html

 

Teksten fortsetter under videoen

 

Relatert lesing:

 

Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann: https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/fda-domt-til-a-frigi-covid-19-vaksinedokumenter.html

 

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den
https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html?fbclid=IwAR1E8Q9RusmMAyUIMKX-l2x41F47G-K0IcLnwlha5YWqGmCVcDyj7-1Ma3A

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html?fbclid=IwAR2e4bHgmw_ofDHizPy1PhRVyxHRx2plVfSqspao0gj_gVdXse_oG-K8pbY

 

https://olehartattordet.blogg.no/sci-fi-teknologi-som-i-dag-er-en-realitet-er-en-trussel-mot-menneskeheten.html

 

 https://www.adlibris.com/no/bok/the-problem-with-science-9780197536537

 

0 kommentarer

Siste innlegg